Вы находитесь на странице: 1из 31

2. ? (Formuleaz= ]ntrebarea.

)
1)
2)
3)
4)
5)

?
?
?
?
?

.
.
.
.
.

3. (Completeaz= propozi\iile).
1) .
2) .

3) .
4) .

4. (}nscena\i un
dialog pe tema {coala).

5. (Citi\i).
, , ?
. .
, . .
, ,
?
. , .
.
!
, . . (}ntreba\i-v= reciproc despre scriitorii [i poe\ii ru[i
pe care-i cunoa[te\i. Povesti\i despre unul dintre ei.)

6. . ? (Cite[te textul. Unde [i-a f=cut studiile feciorul?). :
. , .
: ,
, , .
. ,
. , ,
: ?
1)
2)
3)
4)
5)

?
?
?
, ?
, ?

7.
. . (Alc=tuie[te o povestire
pe tema Ce facem la [coal=. Scrie-o.)

30

fecior ]nv=\at
a c=lcat pe
grebl=
l-au lovit ]n frunte
[i-a amintit
a aruncat


21

()

1. : , , , , ?
2. : , , ?
3. , : ,
, , , , , , , , .

4. , ,
.


([ci)


() .
.
.

?
,
, , .
,
: ?

5.
.

-, -, -, -, -, -, -.

6. .

-
- .

7. . .
, , , , , , ,
, , , , , , ,

31

8. . .
. .
. . 1
. . ,
, .
,
. 2 , .
. ,
. .
.
curgea un r]u
str]ngem ciuperci
a l=trat
ghibor\i

9. .
1)
2)
3)
4)
5)

?
?
?
?

?

22

() ne-am apropiat
() am l=udat
ne-a ajutat s= g=sim
[tiuci r=pitoare


, .
,
, .
,

( )

1. ?
, , .


.
1
2

ciripeau
a ghicit

32

3.
. ?

,
, .

1) . 2) .
3) . 4) .
5) . 6) .

4. .
1) . 2) . 3) .
: , , .

5. . ?

.
, .
. , ,
.
, . 1.
- , , .
.
.
]napoi
. s-a trezit
.
]nc=
! ,
#
, .
mai bine
.

6. .

1) ?
2) , ?
3) ?

7.
.
: ,
, , ,
, .
1

se ]ntinde, ][i destinde corpul

33

23

()

1. , .
?

2. ,
: , ,
, , , , .

3. , , .

(\):
1 .
-
.
.


2,

-.

, ,
:
, .
-: --.
,
.

4. .

5. . ?

, ,
, .
, ! !
.
, , , .
, :
! ,
.
. 4.
, , !
3

1
2

gheru\=
a prins r=d=cini

34

a ie[it din ou
omida se t]r=[te

? .
1 2 , !
. .
, , ! , !
!
, .
, , -
. , ?..
.

6. .
1) ?
2) ?
3) ?
4) ?

7. .
1)
,
?
2) , .

24

incorect
s-a mirat
]n jos
fluture

prinde
broa[te
a s=rit
]n balt=
a scos


, .
, , 3!
.
4
.
5 6.
?
!

1. , :
) , , , , ;
) , , , , ;

) , , , ;
) , , .

2. .
1) . 2) . 3) . 4)
. 5) . 6) .
: , , , , , , .
1

s= te ]ncol=ce[ti
2
s= te rostogole[ti
3
ov=z

cioc
va picura
6
pic=tur=
5

35

3. .
.
?
,
. .

, ?
, .
?
.

4. . .
5. . .

. , . -
:
, ? , ?
. .
-. :
-, ? , ?
:
, -. ?
-.
, .
- -.
, , :
, ? ,
?
, - -. , .
.
, . -!
, ? , ?
, -, - -. ,
.
.
. :
, ? , ?
, -, -, - -. ?
-. !
? ,
.
- ,
.
,
. !..

36

foi[or
() ()
:

urs cu picioarele
str]mbe
vom ]nc=pea, vom avea loc
s-a pr=bu[it

6. .
1) ?
2) , .
3) ?

25


?
--, -, --, -.

1. .
, , , , , , , , , , , , , , , , ,
, , , , , , , , , , , , , , ,
?

2. -. .
, , , , , ,
.

, , , , , ,
.

, , , , , ,
.

, , , , , ,
, !
.

au venit c=lare pe arici


au ie[it pe fereastr=
au ]n[euat

3. .
, , , , , , , , , , , ,
, , , , , , , , , , , , ,
, , , , .

4. - . , .
5. . .
?
. :
?

37

1! --! , , , , , , .
? . ,
, ! -
, ,
, , , .
.
, , ?!
, ,
.
?
, . . ,
!
! .
.

6. .
1)
?
2) ,
?
3) , ?
?
4) ,
, , .

3
1
5

7. ?
.

, , , ,
, , .

-, 2 ,
3.
,
.
2

zgomot
#
vocal=
consoan=
[uier=tor (referitor
la consoane), sibilant

8. .
1) , .
2) , .
3) .
4) , .

5) , .

.
:
.

impostoare
#
3
alinia\i ]n ordine strict=
2

38

26

,
.

1. , , .

.
.

.

.

, .

.

.

2. .
, , , ,
, , .

3. . .
: .
, , , , ,
, .

4. 1.
.

1) .
2) .

3) .
4) .

5. . , .

. .
. . .

39

. , , , .
.
.
viscole[te
s]nt acoperite cu z=pad=
sanie, s=nii
schiuri
patine
a dedicat
, .

6. .
1) ?
2) ?
3) ?

7. .
.

.
.
,
.
.

pufos
se ]nv]rte[te
mai scurte

lumineaz=

a venit iarna

,
.

8. .

27

,

.

1. , , . , .

40

2. . , , ,
, , .

. ,
. ,
. .
.
.
!
.

3. .
, , , , , , , , , , , , , ,
, , , , .

4. . .
: .
, , , , ,
, , , , .

5. .
1) , , ; 2) , , ; 3) , , ,
, , ; 4) , , ; 5) , , , , ,
.

6. . , .
!
.

. .
.
.
. .
. . .
b=ltoac=
ghea\= str=vezie
r]p=
stejar
vizuin=, gaur=
a trezit

7. .
1) ?
2) ?
3) ?
4)
?

41

8. . .
,
.

.

, !
, !

.
.

9. . .

.
, ,
-, ,
.

28

() ginga[,
tandru
adie
firav
tulpini\=
marginea p=durii?
, , ...

!
!
.

1. , , .

, .

2. .
.

1) . 2) 31 ( ) Limba
noastr=. 3) .
4) :
. 5)
.

42

3. . .
1)
3)
2) 4)

.
. !
, . .
.
,
.

4.
.

s= se plimbe

: locuri

5. .
, !
, !
?
1 . !
2! 3 ! ,
! , 4!
, !
?! . !
, .
, - .
!
-?

6. .
!

7. . .
,
,
,
.

,
!
.


:
) , ,
, ;
) , , , .

?
1

s-a pierdut
nu fi trist
3
se va g=si
2

4
5

43

nori
#

29

,

.

1. , , .

.
.

.

. .

, .

2. .

3. .
.

1) .
2) .
3) .

, , , ,
, , , ,
, , , ,
, , , ,
, , ,
, , .

4. . .
. , .
. . , .
. , . .
. . .
. . !
.
,
!
, ?
,

,
!

.

44

,
.

.


, .

.
.

,
?
,
. , .
: tablou trist
nori
meri[or
:

5.
.

1) . 2)
. 3)
. 4) .

6. ?
.

30

1. . .
1) .
3) .
2) .
4) .
: , , , .

2. . .
1) . 2) . 3)
. 4) . 5) ;
! (. )

3. . ?

. ,
:
! , .
, .

45

.
. , ,
:
! , !
.
. : ,
, :
! , .
.
. .
:
!
,
, , .
.

dorin\=
( ) a se plimba
cu sania (a patina)
a prins fluturi

#
a pescuit
a s=rit
]n f] nul ]nmiresmat

4. .
1) ?
2) ?
3) ?
4) ?
5) ?
6)
?

5. .


, .
,
,

.
.

6. . :
?
. . ?

7. .

46

31

, ,

1. . , .

7 () .

6 ()
.

3 () .

!
?# 24 ( )

# 60 ()

# 60 ()
, , ...

2. . .
1) . 2) .
3) . 4) .

3. .
1) , : . 2)
, : . 3)
, : .
4) , : .
: ;
; ; .

4. . ?
: . !
, . :
. .
, .

47

.
. .
.
.
, ,
. ,
. .
, , .
. . ,
.
. ,
, .
: ! :
, .
reu[esc
5. .
petrec ziua
m= sp=l
1) , .
m= ]mbrac
2) ?
iau micul dejun
3) , ,
iau pr]nzul
?

?

,
, .
, .

1.

, ,
, ,
, , ,
, , ,
, ,

!

6. ,

32

1.
.

, , , ,
, , .
1

ai r=mas murdar

48

2. .
: .
.
1) .
2)
.
3)
.

3. . ?
12 () ,
.
.
,
. .
-
, .
.
. .
.
. .
.
.

4. .
1)
2)
3)
4)
5)

. . ?
?
?
, ? ?
, ? ?

orar
obiect
dansuri

scrim=

5. .
?

.
.

49

6. . ,
.

7.

1)
2)
3)
4)

1)
2)
3)
4)

1)
2)
3)
4)

1)
2)
3)
4)

1. .
: ,
, .


1)
2)
3)
4)

33

2.
.

1)
? 2)
? 3)
? 4)

?

ianuarie
februarie
martie
aprilie
mai
iunie
iulie
august
septembrie
octombrie
noiembrie
decembrie

# 12 ( )

3. . . . ?
.
.
. . .

50

. 1 . ?
. - .
.
, .
. !
. ,
. .
. .

4. .
1) ?
2) ?
3) ?

. . . ,
.

5. , . .

?
.
.
,
.

2 ,
.
3
.
.
! !


.
. .

1
2

#
:

51

34

? ( ?)

2. .
1) ?
2) ?
3) ?
4) Limba
Noastr=?

1.
.

1) ? 2)
? 3)
? 4)
?
5)
?

!
.
.
.

3. .
?

***

.
. , .

4. . ?
.
.
?
. ,
.
, . .
.

52

.
.
?
?
.
,
, .
. !

5. .
1) ?
2) , , ?
3) ?
discu\ie
spectacol cu p=pu[i
ne-am ]n\eles

6. , .
3.02. 14 .
5.06. 19 .

35

12.10. 11
.

1. ?
) , , , ;
) , , , ;
) , , , .

2. . ,
. ,
.

3. .

8.00
8.30
10.10
11.30
13.05
16.00
18.30
20.00

1) .
2) . 3) . 4)
.

4. . ?
: , , ?
: .

53

: ! ?
: .
: , . ?
: ,
.
: ?
: . , ?
: , .
: . .
,
;
,
!
.
:

.
15


,
,

: ! .
: ? .
.
: !
: !
,
.
, , ,
, , .
, ,
.
, , ,
, , .
.
. . .
.

5. .
1) ?
2) ?
3) ?
4) ?

anun\
palat
#
pozna[=
ron\=ie
coji
: particip

6. :
1) (8 . . 19 ).
2) (1 . . 16 ).

54

36

1. . . .

2. .
1) ?
2) ?

3) (, )?

3. . ?

.
, , ,
.

, , ,
, ,


.

, ?

4. .
1)
2) 3)
4)

5. : ) ; ) ?

55

6.
!.

:
: . : , !. : .


.
,
-?
,
!
?

37

:
,

.
.

1. , .
?

!
(), , 1() , , .
?
24 () , , .
5 () , , .

1 , , , .
24 () , , , .
5 100 () , , , .

2. .
1) , , . 2) , , ? 3) . 4) . 5) . 6) .
7) .

56

3. .
, , , - .
?

. ?
.
( ?) (, , , , ,

4.

.
.

morcov
sfecl=
suc
zah=r
cartofi
sm]nt]n=
tort

) (?) , , , ,

( ?) (, , , , ,
) (?) , , ,
,

5. .
) : ? , .
1) ? 2) ? 3)
? 4) ?
) : ? , .
1) ? 2) ? 3)
? 4) ? 5) ?

6. . ,
.

7. .
:
, .
, ! . ?
.
, , ,
. , , ?
, , , , ,
.
, ?
, .

57

. .
:
, ?
, , , .
, ,
.
. .
.
.
, ? .
, , .

8. .
1) , ?
2) ?
3) ? ?

3839

9.

a sp=la
a cur=\a
a t=ia

1. . . .

58

2. .
1) ? 2) , ?
3) ?

3. .
, !
, ! ?
.
! ?
.
, ?
.
.

4. .

1) . 2)
? 3)
. 4)
. 5) ?
6) .

5. .
1) ?
2)
? 3)
? 4)
?

6.
.
: (), , . , ,
.


, , , .
(), , (?) .
, , (?) .
() (?) .
() (?) .

1) (), ,
. 2) (), . 3) (). 4) , (). 5) (), , .

7. .
1) . 2)
. 3) . 4) .

59

8. . .
1) ? 2) ? 3) 1? 4) ?

9. .
. .
?
, , . ? , ,
, .
, , .
?
, . ?
.
, .
! . .
. .

10. .

11. . .
. .

,
.
,
.
,
.

.

(]n bani) rest

60

Оценить