Вы находитесь на странице: 1из 7

2. ? (Formuleaz= ]ntrebarea.

)
1)
2)
3)
4)
5)

?
?
?
?
?

.
.
.
.
.

3. (Completeaz= propozi\iile).
1) .
2) .

3) .
4) .

4. (}nscena\i un
dialog pe tema {coala).

5. (Citi\i).
, , ?
. .
, . .
, ,
?
. , .
.
!
, . . (}ntreba\i-v= reciproc despre scriitorii [i poe\ii ru[i
pe care-i cunoa[te\i. Povesti\i despre unul dintre ei.)

6. . ? (Cite[te textul. Unde [i-a f=cut studiile feciorul?). :
. , .
: ,
, , .
. ,
. , ,
: ?
1)
2)
3)
4)
5)

?
?
?
, ?
, ?

7.
. . (Alc=tuie[te o povestire
pe tema Ce facem la [coal=. Scrie-o.)

30

fecior ]nv=\at
a c=lcat pe
grebl=
l-au lovit ]n frunte
[i-a amintit
a aruncat


21

()

1. : , , , , ?
2. : , , ?
3. , : ,
, , , , , , , , .

4. , ,
.


([ci)


() .
.
.

?
,
, , .
,
: ?

5.
.

-, -, -, -, -, -, -.

6. .

-
- .

7. . .
, , , , , , ,
, , , , , , ,

31

8. . .
. .
. . 1
. . ,
, .
,
. 2 , .
. ,
. .
.
curgea un r]u
str]ngem ciuperci
a l=trat
ghibor\i

9. .
1)
2)
3)
4)
5)

?
?
?
?

?

22

() ne-am apropiat
() am l=udat
ne-a ajutat s= g=sim
[tiuci r=pitoare


, .
,
, .
,

( )

1. ?
, , .


.
1
2

ciripeau
a ghicit

32

3.
. ?

,
, .

1) . 2) .
3) . 4) .
5) . 6) .

4. .
1) . 2) . 3) .
: , , .

5. . ?

.
, .
. , ,
.
, . 1.
- , , .
.
.
]napoi
. s-a trezit
.
]nc=
! ,
#
, .
mai bine
.

6. .

1) ?
2) , ?
3) ?

7.
.
: ,
, , ,
, .
1

se ]ntinde, ][i destinde corpul

33

23

()

1. , .
?

2. ,
: , ,
, , , , .

3. , , .

(\):
1 .
-
.
.


2,

-.

, ,
:
, .
-: --.
,
.

4. .

5. . ?

, ,
, .
, ! !
.
, , , .
, :
! ,
.
. 4.
, , !
3

1
2

gheru\=
a prins r=d=cini

34

a ie[it din ou
omida se t]r=[te

? .
1 2 , !
. .
, , ! , !
!
, .
, , -
. , ?..
.

6. .
1) ?
2) ?
3) ?
4) ?

7. .
1)
,
?
2) , .

24

incorect
s-a mirat
]n jos
fluture

prinde
broa[te
a s=rit
]n balt=
a scos


, .
, , 3!
.
4
.
5 6.
?
!

1. , :
) , , , , ;
) , , , , ;

) , , , ;
) , , .

2. .
1) . 2) . 3) . 4)
. 5) . 6) .
: , , , , , , .
1

s= te ]ncol=ce[ti
2
s= te rostogole[ti
3
ov=z

cioc
va picura
6
pic=tur=
5

35

3. .
.
?
,
. .

, ?
, .
?
.

4. . .
5. . .

. , . -
:
, ? , ?
. .
-. :
-, ? , ?
:
, -. ?
-.
, .
- -.
, , :
, ? ,
?
, - -. , .
.
, . -!
, ? , ?
, -, - -. ,
.
.
. :
, ? , ?
, -, -, - -. ?
-. !
? ,
.
- ,
.
,
. !..

36

Оценить