Вы находитесь на странице: 1из 98

-

< >

VEN ALAS-KAR JALAIN


PAGINSANAKIRJU

Petroskoi
1 PERIODIKA
2009

811.511(075)
81,2-9

Luadinuh on Jelena Filippova
-

- =
Venalais-karjalaine paginsanakirju / [.
].- Petroskoi : Periodika, 2009. - 96
. - ., .

ISBN 9 7 8 -5 -8 8 1 7 0 -1 8 9 -5

, 2009
, ., 2009

SYVIND
........................................................................................................ 5
.............................. 6
/ Tervehtys da h y v s te ly ........................... 10
/ Kenentah puoleh k i n d y m in e .......................................... 11
/ K iitt m in e ........................................................................11
/ K y z y n d y ......................................................................................12
/ K u c u n d u ........................................................................... 13
/ Hyvittelyt da to iv o tu k s e t.....................14
/ A n d ie kse a n d o ....................................................................... 15
, / Samua/eri mieidy o le m in e ............................15
/ T u tta v u s ............................................................................... 16
/ K ie li.................................................................................................... 18
/ K a n za llizu s.................................................................19
/ I g ............................................................................................... 20
/ P e re h .............................................................................................. 21
/ Opastus da ru a d o ....................................................... 23
/T ie d o k u n n a t..................................................................25
/ A m m a tit..........................................................................26
/ M ie liru a vo t............................................................................. 26
. / Kodi. F a tie ru ................................................................. 28
/ K y ly ....................................................................................................33
, / Koin, fatieran ru o k in d u ........................ .3 5
/ S y m iz e t.................................................................................... 36
/ A lg u sy m ize t....................................................................... 40
/ R o k a t..........................................................................................40
/ Lizkkehet da p u d ro t..........................................41
/ Lihat da k a la t.............................................................. 41
/ M a id o h iz e t................................................... 42
. / Jigisymizet. P a s to k s e t. . . 43
/ M a vu ste h e t............................................... 44
/ K a zvokset/ou vesit................................................................ 45
/ F ru k ta t....................................................................................46
/M a rja t .....................................................................................46
/ J u o m iz e t.............................................................................. 47

/ A s tie t....................................... - ......................... 47


/ T e rv e h y s ............................................................................... 49
/ Douhturin lu o .................................................................... 50
/ Ristikanzan ru n g u ..................................... 52
/ T u n n o t................................................................................55
/ T a u disa nasto ................................................................... 55
- / Erialan d o u h tu rit....................................... 57
/ A p tie k a s .................................................................................. 57
/ O s to k s e t...................................................................................59
/ E in e h ia u ka s........................ 61
/ T a va rla u ka s........................................................... 61
/ J a iia c it................................................................................... 63
/ Com endukset da kosm eetiekku . . . 64
. / Kniigat. Lehtet da a ig u ka u zile h te t. . . 65
, / Kez, lo m a ...................................................................... 65
/ M a tku sta m in e ............................................................... 67
/ R a u d u d o ro g u .................................................67
/ L e n d o k o n e h ....................................................................69
! L a iv u ......... ......................................................................70
/ A v to /M a s in ................................................................ 71
/ H o te li.................................................................................... 73
/ L in n u ............................................................................................. 75
/ N h t vykse t...................................... 75
, / Teatras; e io ku va te a tra s............................78
, , / Restoranas; kafeteeries, buaras . . 79
/ S i ............................................................................................... 81
/ lim a n c u ra t................................................................ 83
/ A ig u .............................................................................................. 84
/ N e d lin p iv t................................................................... 88
I K u u t...........................................................................................88
/ V u v v e n a ija t...................................................................89
/ P ersounupronom m at...................................89
/ K yzym yssa n a t................ 89
/ A d je k tiiv a t................................................................90
/ V r it...............................................................................................91
/ A d v e rb it................................................................................... 92
............................................................................................ 93


,
.
j t o m . ,
, ,
.

, , ,
.

,
.


( ).

.
. hi
", , !
.
ty sin .

,
.

28 . .
[]

G g [gee]

N r [en]

Z z [zee]

b []

H h [hoo]

0 o [oo]

T t [tee]

[]

1i [ii]

P p [pee]

U u [uu]

D d [dee]

J j [jii]

R r [er]

V v [vee]

Dz dz [dzee]

K k [koo]

S s [es]

Y [yy]

E e []

L 1[el]

S s [see]

[]

F f [el]

M m [em]

Z z [zee]

[]


: . ,
, , , , /'.


. : , . /
, ,
,
puu \ pyy , pii ".

, : tuli " tuuli " ".


, : akadeemii

", koodu , avaarii ".,
, (koiru, hein, suo, vy)
.
, .

:
uau leikkuau (leikata " )
uou kirbuou (kirvota ")
ieu iangieu (langeta )
iey hviey (hvit , )
iy hyppiy (hypt )
yy syy (syvv )., ,
: , , ,
: kyl ,
: , , , : taloi ". /.
, . .
,
, : pakkaine , kez ".

mustusilmy

".

.
.

-/-,
mmo/-mm,
- -ttoAtt,
- -tah/-th.
,
, -
.

opastuo

eli

min "

opastun

eln

sin "

opastut

elt

hai ,

opastuu

ely

my

opastummo

elmm

ty

opastutto

eltt

hy

opastutah

eleth.
: cc, kk, II, , , .
rr, ss, ss, tt, vv, : , kukki ,

viilu , lmmin , kannikko


", pappi non, kerrit ", vuassu ,
bossi , tuatto , juvva .
,
: t\ d\
n', , s'.
,
, , , .: touta

, diedoi , vil'1'u ( ),
, , kuoroi , Vasa.
,
, , , , /',
, .: kyly ", kzi
", cyctt , lehti , nimi .

.

. ,
,
, -
; ,
: nlghine ".
, ,
,

, : tlvi/kuu .

<&> Q <^>

- TERVEHTYS DA HYVSTELY

Terveh! Terveh teile!

! [
]

Terveh ta!oih!/Terveh teile!

Terveh!

Tule/tulgua terveh!

Kuibo dielot?

Kuibo elt?

, .

Passibo, hyvin.

Mid kuuluu?

Kai on hyvin.

Nimid mostu.

Nimid uuttu.

-.

Kai on endizelleh.

Kudakui.

HilTakkazin

/
/.

Sano/sanokkua tervehytty
tyttrele/poijale.

Ji/jigi tervehekse!

/ !

Mene/mengi jumalanke!

Nimmkseh!

Huomenessah!

Kaikkie hyvi!

iee/ .

Sinulegi/teilegi.

Hyvi ydy!

( !

Hyvh matkah!/Hyvi matkua!/Lykkyy matkah!

^
KENENTAH PUOLEH KINDYMINE

!

Hyvt naizet da miehet!

/ !

Hyvt rahvas!

Hyvt kolleegat!
Hyv ystvy!

( !

Hyvt ystvt!

KIITTAMINE

Passibo.

Suuri passibo/suuret
passibot.

lo /
.

Ei mil.

>/
.

Passibo teile.

<<&

11

/.

Passibo kucundas/avus.

/.

Passibo nevvos/cuajus.

Passibo hyvs gostitandas.

Kiitmm teidy yhteisruavos.

KYZYNDY

,
/ ,
.

Ole hyv, vuota kodvainel


olgua hyvt, vuottakkua
kodvaine.

/
?

Suaugo/voibigo kaccuo/
kyzy?

Suaugo/voibigo tulia?

, .

Olgua hyvt, tuigua.

, .

Ei, ei sua.

Suaugo istavuo th/tnne?

/ ?

Voingo auttua sinuu/teidy?

Suaugo teilpi soittua?

, .

Olgua hyvt, soittakk.ua.

, .

Tiettvine, suau.
12

En ellendnnyh.

En kuulluh.

KUCUNDU


/ .

Tahtozin kuccuo sinuu


teatrah/restoranah.

/
.

Lkk/lkki huomei
kinoh.

Etqo tahto lhtie minunke?

Mielihyv!!

11/
.

Tule/tulgua gostih/kymh.

11
/.

Tule roindupivle/nimpivile.

Tule toici.

Kunnebo kiirehtt?

11 .

Istu vie kodvaine.

! 1 .

Pidy menn.

I ?

Kusbo my vastavummo?

Min tulen sinuu ottamah.

Min soitan sinule

Soita minule.

Sano omassas telefonan


noumer.


HYVITTELYT DA TOIVOTUKSET
/
/
!

Hyvittelen sinuu/teidy
roindupivnke/vuozipivnke!

Hyvi Uuttu vuottu!

Hyvi Rastavua!

Pruazniekanke!

/ .

Toivotan sinule/teile ozua.

/
//
.

Toivotan sinule/teile tervehytty/lykkyy/perehsobuu.

/
/
.

Toivotan sinule/teile pitki


igi/kaikkie hyvi.

/ .

Ole/olgua tervehen.

Virboi

roindupivy

toivottua

nimpivt

Uuzi vuozi

ijypivy

hyvitell

pruazniekku

Rastavu

toivotuspagin/stolapagin

merkipivy/vuozipivy

ANDIEKSEANDO

Andiekse/Anna andiekse/
P rosti.

Andiekse/Andakkua andiekse/Prostikkua.

, /
.

Andakkua andiekse, ku
myhstyin/teile pidi
vuottua.

11| , ...

Kyzyn andiekse, ku ...

, <
^ SAMUA/ERI MIELDY OLEMINE
,.

Muga.

1.

Muga on.

l ni virka/l ni sano/l
ni ta rata.

Olen samua mieldy.

Oletoigies.

, .

Smietin, se on muga/Minun mieles se on muga.

En ole vastah.

Tiettvine.

Vltmtth.

Oigieh.

Ei.

, .

Passibo, ei.

, .

Tiettvine, ei.

Ei se muga ole.

/
.

En malta sanuo.

En tiij.

Min en voi.

Tottu sanuo.

Td pidy duumaija/ajatella.

<> TUTTAVUS
?

Mibo sinun nimi on?

Min olen Makoin Anni/


Minun nimi on Makoin
Anni.

Kuspibo olet?/Kugalainebo olet?

Olen Anuksespi/Olen
anukselaine.

< ?

Kuspibo olet tulluh?

I .

Tulin Piiterispi.

/
.

Olen Karjalas enzimsty/


kolmattu kerdua.

11: I

Suaugo/voingo ezitell
iccie?

I :< -

Ts minun nimilippu.

,1 /
t-'.

Tahtozin tuttavuttua teidy


minun pereheh.

m /.

Tm on minun akku/
ukko.

Nm ollah minun lapset.

| '.1
| .

Suaugo ezitell teidy kolleegoile.

I^
.

Suaugo ezitell teile mi


nun ystvi.

11 .

Hyvl mielel tuttavun.

| ; .

Sanele iccie/omah icceh


nh.

KIELI

?

Mittumiibo kielii maltat?

Hi maltau monii kielii/moneh kieleh.

/-?

Pagizetgo sin karjalakse/


suomekse?

/
?

Maltatgo sin venakse/


angliekse?

Min pagizen vaiku venakse

-.

Min en pagize suomekse.

Min hyvin pagizen suo


mekse.

Min pahoi pagizen karja


lakse.

Ellendtgo minuu?

Min ellendn sinuu hyvin.

,
.

Andiekse, en ellend
sinuu.

, ,
.

Ole hyv, pagize hillembh.

, .

Ole hyv, sano vie kerdu.

11| oi.i , I IM

Andiekse, mid sanoit?

Mu. .

Min tarviccizin kindjn/


Minule pids kindi.

i-m I IM!

KANZALLIZUS
Mid kanzua olet?/Mid
kanzallizuttu olet?

I ' m /?

Oletgo venalaine/karjalaine?

. iic/oenopyc.

Min olen vepsline/valgovenalaine.

I I

.......

anglielaine

: 1. 11 I. IH H

daanielaine

n-il'

vepsline

I l| " MI

karjalaine

III Mi I (

nemsu/germuanielaine

\ i' >iu.

norveegielaine

| 'V' I

venalaine

ukrainalaine

| >nnii

suomelaine

I I I MI

ruoccilaine

J\

" ui

virolaine

ijygo vuottu/igi sinul


on?/Min ighine/vuodehine olet?

20 .

Minul on 20 (kaksikym
men) vuottu.

40 .

Igi minul on 40 (nellikymmen) vuottu.

55 .

Olen 55 (viizikymmen viizi) -ighine/vuodehine.

/.

Olemmo samanigzet.

Mittumua vuottu olet?

1977 .

Olen roinnuhes vuvvennu


1977 (tuhat yhekssadua seicciekymmen
seiccie).

Konzu olet roinnuhes?

22 1980
.

Olen roinnuhes 22. (kah


teskymmenes toine)
heinykuudu vuvvennu
1980 (tuhat yhekssadua kaheksakymmen).

Konzu on sinun roindupivy?

PEREH

1 ?

Oletgo sin naizis?

h.i ?

Oletgo sin miehel?

I < ?

Min olen naizis.

' I |.1.

Min olen miehel.

'I<

Min en ole vie naizis.

' I ' - .

Min en ole vie miehel.

' I ..

Olen leski.

' I .

Eln yksin.

-..1.1 ?

Konzubo ty menitt yhteh/menitt kirjoih?

I : lipoi

Mennyt vuon.

.'"( ?

Ongo sinui lastu?


ijygo on sinui lastu?

. ,|{ ?

1 11 1

ii .

Minul ei ole lastu.

' /'
.'/ .

Minul on yksi lapsi/kaksi


lastu/kolme lastu.

mi

1 I
| / ?

ijygo vuottu on sinun


poijal/tyttrei?

| .-1/ 15 .

Hnel on 15 vuottu.

i .' ' /
?

Ongo sizr vahnembi/nuorembi sinuu?

21

/
/ .

Hai on kahtu/viitty vuottu


vahnembi/nuorembi
minuu.

buabo

velli

vunukku

sevoitar

kydy

diedoi

tytr

did

akku/rnucoi

kly

vvvy

ristoi

ristinpoigu

ristintytr

ristiz

muamo

ukko

nevesky

tuatto

pruavodiedoi

pruavobuabo

tdi/touta

'

vellen/sizren poigu

vellen/sizren tytr

| '

lapsi

vahnembat

I -

muatusku/muatkoi

buatusku/buatkoi

' - c i p a

sizr

<

poigu

appi

anoppi

/
|

toine sevoitar

OPASTUS DA RUADO

1 ' I?

Opastutgo sin vai ruat?

' I ,
.

Min vie en rua, opastun


yliopistos.

| 1 ?

Kus sin opastut?

11 / -

Opastun opistos/litseis.

Mittumal tiedokunnal sin


opastut?


-
.

Opastun itmerensuomelazien kielien da kultuuran tiedokunnal.

Mid sin opastut?


/.

Min opastun karjalan


kieldy/histouriedu.

Minun ystvy opastuu


hiimiedy da matemuatiekkua.

Min olen jatko-opastui.

ijygo vuottu sinui pidy


opastuo?

Suatgo stipendien?

Ken sinus roih viijen vuvven pers?

Minus roih karjalan kielen


opastai.

Kenenny tahtozit ruadua?


/.

Tahtozin ruadua toimittajannu/buhgalterinnu.

Kusbo sin ruat?

4 /.

Min ruan skolas/bankas.

. m
. / .

Minun akku ruadau laukas/zavodal.

1 ?

Kenenny sin ruat?

I '. .

Ruan keittjnny

Tiedokunnat

| '

biolougien tiedokundu

<

histourien tiedokundu

m <|

meccytiijon tiedokundu

1 . 11(- II

matemuatiekan tiedokun
du

liecehtiijon tiedokundu

' | '
(

muatalovuksen tiedokun
du

I'

filolougien tiedokundu

ekonoumiekan tiedokundu

oigevustiijon tiedokundu

Am m atit

buhgalteri

veterinuaru/elttidouhturi

souferi

lapsienkazvattai

douhturi/likri/vraca

giidu/viettelii

toimitta i/lehtimies

sveldi/kompoziitor

parikmuaher

kindi

palomies/pozarniekku

keitti

myjy

opastai

juristu

MIELIRUAVOT

Mid suvaicet ruadua


joudoaijal?

Min suvaicen lugie.

Min kerin postumarkoi


da postukartockoi.

<> 2 6

<^ >

1 /
, 1 ?

Soitatgo sin kandelehel/


skripkal?

1 /
?

Kizuatgo sin jalgumiccyh/jikur'oih?

11-I ?

Kvytgo sin uinduallikkoh?

nvl .Ul Tb

niegluo

iyimib

kvell pihal

sportuija

kizata verkopezmiccyh

MI |>;

kizata kzimiccyh

kizata verkomiccyh

m paib

kizata tennissah

| .!!

ajella pyrl

| -n.i l

luistella

| .

hiihti/suksittua

; 1 11

mecsti

piirustua

| ft),14HTb

kalastua/kvv kalah

kuunnella muuzikkua

<

kaccuo televiizorua

" /

kvv marjah/gribah

27

tansie

kvv kinoh/teatrah

kvv mecch

lugie

KODI. FATIERU

Kusbo sin elt?

Min eln ts talois.

Kudarnal pihal sin elt?

Min eln Leninanpihal.

Mibo taloin noumer sinui


on?

12.

Taloin noumer on 12 (kaksitostu).

Eltgo linnan keskucas?

Ongo teil oma kodi7

Meil on oma kodi.

Mittuzes talois sin elt?


/
.

My elmm kivitalois/
puutalois.

li.i
?

Eltgo kerrostalois?

I l.i ?

Kudamal kerroksel sin


elt?

I !
I ?

Ongo teijn talois liftu?

<
?

ijygo pertii on teijn


fatieras?

/
||) .

Meil on yksipertihine/kolmepertihine fatieru.

n. ie ?

Ongo teil galdari?

Ongo teil garazu?

paV

Ongo teil suuri fatieru?

Ongo teil hyv fatieru?

Ongo teil suuri keitndyperti?

< .

Avua veri (uksi).

1 ?

Salbaitgo verin?

'... .

Salbua veri/Pane veri


lukkuh.

il'- ia .

Musta ottua avaimet.

Sua/virit tuli.

Sammuta tuli.

Musta sammuttua tuli.

Pane televiizoru ruadamah.

Sammuta televiizoru.

Iske nuaglu.

Riputa kuva.

Riputa sovat vuarnah.

galdari

lmbbattari

vannu

kylbyperti

vuarnu

video

sammutin

guazuplita

gorniccu

suuri perti

[ ]

veri

[ ]

uksi

lapsien perti

divan

suihku

sileripustin

I.IMOK

lukku

zirkalo

ruadoperti

kuva

matto

perti

tiedokoneh

lp.HI

kruanu

kreslu

magavosija/koikku

| 1.

pordahat

levo

keitndyperti

lauccu

lampu

magnitofon

mikropcci

mobiFniekku

m >

kannettavu tiedokoneh

' 11'

syndystola

spalierit

ikkun

pcci

piit

ikkunlaudu

karzin/luondal

late

pualiccu

kynnys

lagi

edehine

plynimuri

pezomalTu

elektrockeh

()

kigy

sarai

sencoi

oma taloi/kodi

magavoperti

sovanpezokoneh

stola

stuulu

taburetku

televiizor

telefon

kyml

tumbocku

cuppu

kymlistuin

tuuletusikkunaine

tahnut

livy

jiskuappu

aittu

sobaskuappu

kniiguskuappu

asteskuappu

elektroplita

kerros

KYLY

/ ?

Ongo teil kyly?

Konzubo rubietto lmmittmh kylyy?

Lmmit kyly.

Pane kyly lmmh.

11
.

Tuo vetty da halguo kylyh

<> 3 3

>

Jogo pidy salvata truba?

Salbua truba.

Lkk kylyh.

Ota vastu kylyh.

Luaji viet.

Lykki/lizi lylyy.

Tydyygo viluu vetty?

Nouze lavvoile.

Kylvet lapsi.

? (
,
)

Oligo lylyy? (kyzyth


ristikanzal hnen kylys
tulduu)

kyly

mustu kyly

rengi

vastu

kauhu

kattil

lauccu

vihkoine

muilu

pestkseh

suorita/sellit

lyly

kylvetti vastal

pcci

lavvat/laudazet

kzipaikku

kylyn sencoi

tuazu

lmmitti

truba

sampuni

,
KOIN, FATIERAN RUOKINDU
/
.

Kabrasta/ruoki fatieru/
omassas perti.

Pyhki late.

Peze late.

Peze astiet.

Pyhki plyt.

( ) .

Avua tuuletusikkunaine

/
.

Puista matto/hurstit.

Valele kukat.

Kata magavosija.

< SYMIZET
.

Olen nlls/MinuI on
nlgy.

Minuu juotattau.

/?

Tahtotgo syvv/juvva?

Tahton.

En tahto.

Mid syt huondeksel?

Huondeksel min juon


cuajuu da syn pudruo.


/?

Mih aigah sin murginoicet/illastat?

12 .

Min murginoicen kahtentostu aigua.

Min murginoicen symls.

/
.

Min kvyn murginale


kodih.

Mid keitti?

:, /.

Keit pudro/kalarokku.

Minul pidy varustua


ildaine.

Mittumua rokkua suvaicet?

1 /
.

Suvaicen kapusturokkua/
hernehrokkua.

Kuorita kartohkat liharokkah.

>/ ?

Eigo suolaine ole rokku?

! ,
.

Ku pidny, lizi suolua.

Sytgo borscin 1. ~nnateksenke?

! > .

Ota kannatestu.

i . ?

Rubietgo pudruo symh?

; '

Luaji saluattu.

!
.

Pilko kartohkat saluattah.

Mittumua saluattua rubiet


symh?

Tahtozin kazvossaluattua
libo kapustusaiuattua.

37

Leikkua leiby/leibi.

Voija leiby voil.

Opi rahtuo.

Pidygo vie lizt/panna?

Maltatgo pastua sipainiekkua?

Buabo joga pyhipivi


pastau pyrkky.

Sevoita tahtas.

/
.

Luaji notkei/sagei tahtas.

Pieks hyvin.

/
.

Lizi jiccy/hapainmaiduo.

Keit kartohkat kuorineh.

Survo kartohkat hyvin.

Pasta puolicuassuu.

Suiua voit.

150
.

Hiiluta pcci 150 gruadussissah.

Viluskoita.

Pasta blinua/olannua.

,
.

Sygi piiruat palavalleh/


kuni palavat ollah.

/
.

Pane cainiekku/samvuaru
kiehumah.

/?

Rubietgo cuajuu/koufeidu
juomah?

Cuajuugo vai koufeidu


rubiet juomah?

Valango vie?

/ .

Tule/tulgua symh.

/ .

Istoi/istavukkua symh.

/ .

Tule/tulgua cuajuu juo


mah.

Kucu buabua symh.

I / .

Sy/sygi jumalan kel.

!
(
).

Leiby-suolu syjile!

huondesvero

syvv huondesvero

' '

syvv

murgin

murginoija

juvva

lounat

olla lounual

ildaine

illastua

Algusym izet

voileiby

lihasaluattu

kazvossaluattu

saluattu

kalasaluattu

kapustusaluattu

jiccy

Rokat

borsci

liemi

hernehrokku

gribarokku

liharokku/lihaliemi

maimurokku
<&>

40

kaiarokku/kalaiiemi

lixti

kapusturokku
o

Lizkkehet da p ud ro t

greccupudro

zuarittu kartohku

kartohku

kartohkupudro

makaronat

mannoipudro

kagrupudro

riissu

jisniekky

Lihat da kalat

bifsteksu
pocin tagareiziliha/ouko
rokku

ahavoitta kala

lehmnliha

pilkosliha

kalan,mhndy

kalbassu

kuoroi
41

katliettu

lohi

kananliha

matikku

ahven

maksu

kalanmaksu

srgi

kala

ripi

pocinliha

suolattu kala

kuha

maimu

trosku

farsu

pilkosliha/snitseli

haugi

jogurtu

kefiiru

voi

Maidohizet

maido

hapainmaido

sliuhku

kannates

juusto

rahto

.
^ Jlgisymizet. Pastokset

lettu/blina/valToi

pppi

varerVrVu

vaflu

sipainiekku

kiiseli

namu

kartohkupyrkk

suurim

jimaido

jauho

olarYrVu

piirai

kapustupiirai

keitinpiirai

rahtopiirai

pitsu

nizujauho

nizuleiby

ruisjauho

ruisleiby

sulcin

zuuhari

tortu

leiby

sokoluadu

Mavustehet

gorcitsu

ketcuppu

majoniezu

voi

pippuri

petrusku

zuahari

zuaharipesku

suolu

ukroppu

uksussu

kargei juurikoi

mustupippuri

Kazvokset/ouvesit

lantu/brukvu

gurbiccu

kapustu

kartohku

laukku

keldujuurikoi

ogurcu

tomuattu

redissu

rtky

nagris

ruskojuurikoi

cosnokku

Fruktat

abrikossu

ananassu

apelsiinu

banuanu

viinumarju/vinogruadu

gruussu

kiivi

mandariini!

persiekku

juablokku

Marjat

buolu

juomoi

orhoi

mandzoi

garbalo

lindoi

muuroi

vagoi

cihoi

mustoi

Juomizet

vnnu

vezi

valgei/valgei viinu

vuassu

koufei

minerualuvezi

maido

morsu/marjuvezi

piivo

mehu

cuaju

sampanskoi

ASTIET

/
.

Keri/kerkki stola.

Pane juodu stolale.

Ota veicet skuapaspi.

Ota maijot jiskuapaspi.

Pane pada pccih.

Sua pada pcispi.

, ,
//.

Ole hyv, anna minule


luzikku/sorpikku/veicci.

Ruoki/kabrasta stola.

Peze astiet.

kuppialustu

asteskuappu

sorpikku

loukkokauhu

kosturku/kattil

koufeinkeitin

luzikku

sevoitin/mikser

juodu/stauccu/vadi/malTu

hrkin

lihamelliccy

veicci

kerdupidoaste

podnossu

pavariccu

proutivo

viinumalTu

pyhkimyt

samvuaru

piiraivrtin

pyhkin

riehtil

suoluvakku/suolumalTu

stokan

syndylaudaine/torielku

juondumalTu

cuajuluzikku

cainiekku

kuppi

pada

TERVEHYS

?/
?

Kuibo voit?/Kuibo voindu


on?/Kuibo sinul tervehys?

, .

Passibo, olen tervehen.

, .

Ga voindu on kudakui.

Kuibo muamas voi?

Hi ei ole voindalleh.

Oletgo tervehen?

Olen voibunuh/voimatunnuh.

Minul on paha.

/ /
!

Kucu/kuccukkua likri/
kiirehabu!

Ota tm rohtu.

Voija joudal.

Mirkki minule verenpaino.

Minul veri lhty sormes.

Pidy azettua veri.

Lapsel occu hiilavu on.

Lapsel on zuaru.

Ongosinulgruadusniekku?

Miri temperatuuru.

Douhturin luo

Minul pidy menn douhturih/likrih.

Kvy douhturih/likrih.

Mih aigah douhturi/likri


ottau vasta h?

/
/ //.

Minul kivisty pidy/selgi/


kulkuu/vaccua/hammastu.

/.

Minul on jalgu/kzi kibei.

Min ryvin.

Minul nen valuu/MinuI on


picakko/ciry.

Min kylmin.

/.

Min satatin jallan/kin.

/.

Min muckain kin/jallan.

Min katkain jallan.

Temperatuuru nouzi.

/.

Minuu sritytty/oksenduttau.

Minul pidy pyritty/pi


juovuu.

Bokkah pysty.

Sydmeh pysty.

Kusbo kivisty?

Kivistygo ts?

Mibo voimattomus minus


on?

Minul on parembi.

Olen huonombi.

/
.

Minul on madal/korgei
verenpaino.

Mid minule voizitto nevvuo?

/
.

Ota/ottakkua td rohtuu.

Konzubo minule pidy


uvvessah tulla?

Ristikanzan rungu

reizi/lannis

nimeti sormi

peigalo

kulmu

luomi

ohavus

tukat

silmy

siri

pi

kulku/keroi

rynns

huulet

igen

mahalaukku

ranneh

nisku/tagaraivo

hammas

hibju

polvi

luu

veri

verisuoni

kmmen

kouhkoi/kouhkoit

ilve/nuamu/rozat

occu

kynbrys

labaluu

cagari

aivot

lihas

jalgu

kynzi

nen

varvas

sormi

maksu

olgupit

leugu

selgyruodu/selgypii

pockat

kandu

kylgiluu

suu

kzi

syvin/syvinker

selgy

keskisormi

jallanpohju

nivel

tagapuoliluut

rungu/vardalo

ezisormi

korvu

pikalTu

kaglu

sokku

kieli

Tunnot

magu

ng

haju

tundo

kuulo

s- Taudisanasto

taudi/voimattomus

olla voimattomannu

kibu

boFniccu

lzii/voimatoi

kouhkoizuaru

muckuandu/muckavo

parata/toibuo/koheta

grippu

(,
)

verenpaino (korgei, madal)

taudimirv/diagnossu

panna ukol

voibuo/voimattuo

tervehys

mirt verenpaino

tartumu

rygimine

kainalokeppi

veri vuodau/lhty

viruo bolnicas

voije

talmu

ciry/picakko

ajajaine/ajandahine

tainehtus/pyrdymys

palamus

pahku

azettua veri

tainehtuo/pyrdy

katkelmus

rokotus

kylmi

ruakku

leikalmus

syvinkibu

immunitiettukado/spiid

turvusdokumentu/poulissu

temperatuuru/zuaru

satatus

ukol

Erialan douhturit

douhturi/vraca/likri

ginekolougu

douhturin abulaine/voimattoman hoidai

nevroulogu

silmydouhturi

lapsien douhturi

psihiatru

hammasdouhturi

terapeuhtu

hirurgu

o- APTIEKAS
.

Kvy aptiekkah.

Kus on lhimine aptiekku?

Minule pidy sive.


<>

57

<>

Min tahtozin ostua vuatan da plastirin.

,
?

Ongo teil tm rohtu/lekarsvu?

-
.

Andakkua midgi pin


kivistykseh.

Suaugo ostua tm lekarsvu reseptata?

Kui pidy ottua nm


rohtut?


//
/ .

Ottakua tm rohtu
huondeksel/ehtl/enne
syndi/jlles syndi.

sive

vuattu

gruadusniekku

joudu

zuaruu alendai rohtu

rohtu/lekarsvu

rohtu pinkivistykseh

rohtu rygimizeh

voije

kibuu alendai rohtu

plastiri

syvinrohtu

unirohtu

spirtu

rauhoitusrohtu

OSTOKSET

?

Kus voibi ostua tuomastu/


gostincua?


/
?

Kus on lhimine tavarlaukku/kukkulaukku?

/
?

Kuibo sinne pist?

/
?

Konzubo laukku avavuu/


salbavuu?

Midbo tahtozitto ostua?

ijngo tm maksau?

Se on ylen kallis.

Eigo ole huogehembua?

Min otan sen.

Min en ota sid.

Voittogo vaihtua tmn?

, ,
?

Andazittogo pakietan?

Kus voibi maksua?

Maksakkua kassah sada


rublua.

Passibo ostoksis.

banku

bankukorti

kassanhoidai

kirjulaukku

icevallicuslaukku

kengylaukku

maksua

ostua

ostai

mirindykohtu

myvv

myjy

bazari

tavarlaukku

Einehlaukas

, ,
.

Olgua hyv, andakkua


sada grammua juustuo.

, ,
.

Olgua hyv, andakkua


kolme tomuattua da
ogurcu.

, ,
.

Olgua hyv, andakkua


kymmene jicci.

, ,
.

Olgua hyv, andakkua


puolikiluo kalbassuu.

Tavarlaukas

Voingo auttua teidy?

Mid tahtozitto?

Tahtozin ostua dzinsat da


paijan.

... ?

Ongo teil...?

,
, .

Olgua hyv, ozutakkua


minule tm kaglusolmi

Suaugo mirt?
61

Pdigo?

Pdygo minule tm
paidu?

Ga pdy.

Ongo se parahite minul?

/.

Se on ylen suuri/pieni.


/.

Hiemuat ollah ylen lyhyt/


pitkt.

, ,
/
.

Olgua hyv, andakkua


pienembi/suurembi.

Minuu ei miellyt tm
vri.

/.

Se on ylen muzavu/valpas.

37- .

Minul on 37. (kolmaskymmenesseiccemes)


jallacciloin suurus.

Ongo tostu vrii?

/
?

Ongo valgiedu/ruskiedu?

alussovat

dzinsat

galstukku

kouhtu

uindusoba/kupaFniekku

percatkat/sormikkahat

pindzakko

paikku

pluattu

paidu

alazet

top-paidu

suapku

kaglupaikku

polvistanit

turki

jupku

-s Jallacit

kezjallacit

kotat

kuatancat

sportukengt

krossouhkat/kvelykengt

sandalit

suappuat

kodijallacit/pertijallacit

tuflit

^
Comendukset da kosmeetiekku

.

Tahtozin ostua akale


lahjan.

, ,
.

Olgua hyv, ozutakkua


nm kuldazet sergazet.

Ongo teil hobjastu comendustu?

brasliettu

rinducomus

huulivoije

duuhut

hammasharju

hammaspastu

sormus

kynziluakku

sergazet

ripsimuju

cuasut

cieppi/ kagluniitti

.
KNIIGAT. LEHTET DA AIGUKAUZILEHTET

/
?

Kus on lehtikiosku/kirjulaukku?

Tahtozin ostua tmn


pivn lehten.


/.

Voittogo nevvuo hyvn


aigukauzilehten/kirjan?

Tahtozin ostua konvertan


da postukartockan.

Ongo teil Petroskoin matkailukirju?


/ ?

Kus voibi ostua tiekartu/


linnan kartu?

Ongo teil karjalankielisty


lugemistu?

Ongo teil tmn nedlin


Oma mua -lehti?

, < KEZ, LOIVIA


?

Kuibo kez meni?

Hyvingo huogavuit?

Huogavuin hyvin.

/
?

Kus olit kezl/lomal?

/
.

Kaiken kezn olin linnas/


kezmkil.

Olin heinarrel.

,
.

Kvyin marjah, gribah da


kalah.

Kerin musfoidu.

Mid ruavoit loman aigua?

-?

Ajelitgo kunnetah?

Ajelin.

En ajelluh.

Ajelin Turtsieh.

Huogavuin suves.

Kenenkebo kvyit suveh?

/.

Kvyin ystvnke/sizrenke.

Huogavuin sanatouries.

//
.

Kylvin kezoidu meres/


jrves/joves.

Pivityin.

MATKUSTAMINE

Kunnebo lhtet?

Lhten ulgomuale/suveh.

Konzubo ihtet?

/
/
.

Lhten suovattan/huomei/
tuliel nedlil.

Konzubo tulet jrilleh?

/
.

Tulen pyhnpin/kolmen
nedlin pers.

Kenenkebo lhtet?

/ .

Lhten yksin/sizrenke.

Milbo lhtet?

/
/ .

Lhten junal/lendokonehel/avtobusal.

Raududorogu

Konzubo lhty juna


Piiterih?

Konzubo juna tulou Piite


rih?

Kusbo on kassu?

ijngo maksau lippu


Moskovah?

, ,
/
.

Olgua hyv, andakkua


magavosijalippu/kupeelippu Moskovah.

, ,

.

Olgua hyv, andakkua lip


pu Piiterih da jrillehgi.

Kuduakse pivi teile


pidy lippu?

7 .

Min lhten 7. (seiccemes) sulakuudu.

Pidygo vaihtua juna?

/
.

Minule pidy ylhine/alahaine magavosija.

matkutavarat

istundupaikkulippu

vagon

lapsen lippu

raudutie

raudutieazemu

matkutavaroin piendykohtu

matkustai/ajai

junan vaihto

piatformu

magavosijalippu

juna

elektrojuna

Lendokoneh

, ,

2.

Oigua hyv, andakkua


lippu Moskovah lendoh
n:o 2.

Konzu lendokoneh lhty?

Konzu lendokoneh tulou


Moskovah?

Kui htki pidy lendi?

Konzubo lhty avtobussu


lendoazemale?

Konzu pidy olla lendoazemal?

ijngo matkutavarua
voibi ottua kerle?


1?

Mih aigah algahes registratsii?

Kiinnitkki turvuvyt.

Lendokoneh tulou aijoinaijal.

Lendokoneh myhstyy.

lendoazemu

lendokenty

korgevus

lendi

lennon noumer

lendo

turvuvyt/suojusvyt

lendokoneh

laskusildu

** Laivu

?

Konzubo lhty laivu Hel


sinkiin?


/
?

ijngo maksau enzimzen/toizen kluasan


lippu?

Konzubo tulemmo portah?

kapituanu

kajuttu

laivu

laivumatku

portu

valgamo

pellastusvyt

pellastusveneh

pernpidi/sturman

Avto/Masin

, ,

.

Olgua hyv, ozutakkua


kartal tie Piiterih.

Kunne tm tie meny?

Ongo pitky matku sinne?

...?

Kui voibi pist ...?

Ajammogo my oigieh?

Teil pidy ajua kohti.

Ajakkua td dorogua
myte.

/
.

Kindykki oigiele/huruale.

Ts on minun ajoiuba/pravat da avton pasportu.

Kus voibi olla ydy?

Kus on parkouhku/seizatuspaikku?

Suaugo/voibigo panna
masin tnne?

Kus on lhimine benzokolonku?

20
.

Minul pidy 20 (kaksikymmen) litrua benzini?

, ,
.

Olgua hyv, tyttkki


nestesiliv.

benzokolonku

masin/avto

avtokorjuamo/avtopaja

benzin

benzintyteh

ajo siirici/enntys

menn siirici/enntti

tiesuaru

ajoluba/pravat

svetofor

parkouhku/seizatuspaikku

struafu

HOTELI

Kudamas hotelis my
rubiernmo elmh?

Oiemrno tilannuh periin.

Mittuman periin ty tahtozitto?


/
.

Tahtozin yhten/kahten
hengen periin.

/
?

Ongo pertis suihku/telefon?

ijngo maksau suutkat?

ijngo pivi oletto?

>

73

< >


/.

My olemmo ti kolme
pivi/nedlin.

, ,

Olgua hyv, tyttkki


tulendulippu.

,

.

Olgua hyv, andakkua


pasportu da tulendu
lippu.

,
.

Olgua hyv, pangua oma


nimikirjutus tnne.

Teijn perti on kolmandel


kerroksel.

, ,
.

Olgua hyv, andakkua


minule pertin avain.

/
.

Minun pertis on vilu/rakki.

Mih aigah on huondesvero?

/
/.

Min lhten tnpi/huomei/huomenenjlles.

,
, .

Olgua hyv, kirjutakkua


lasku/cottu.

, ,
.

Olgua hyv, andakkua


kvitansii.

, ,
.

Olgua hyv, kuccukkua


taksi.

LINNU

.

Olen Petroskois enzimsty kerdua.

Min en tiij linnua.

Olen yksynyh.

Ozutakkua minule dorogu/


tie hotellih.


/?

Kus on kirjulaukku/postu?

Ongo se loitton?

Se on loitton.

Se on lhl/Se ei ole
loitton.

/
?

Kuibo voibi pist muzeih/


kirikkh?

, ,
.

Olgua hyv, ozutakkua se


kartal.

Nhtvykset

My tahtozimmo kaccuo
linnua.

Konzubo algahes kierdoajelu/ekskursii?

Mid nhtvysty on teijan


!innas?/Mid kacottavua
on teijn linnas?

Kuibo pist linnan keskuccah?

Mibo tmn pihan nimi


on?

Mibo taio!oi/rakenduks:i
tm on?

Konzubo se on nostettu?

Ken oli arhitektoru?

Kenen mustopacas tm
on?

Ken on kuvanvesti?


/

.

My tahtozimmo kvv
Kod:rannan muzeih/Taidomuzeih.


/
.

"/

?

Kusbo on Periodika-julguamo/Kanzallizien
kultuuroin keskus?

Kus linnalazet suvaijah


huogavuo?

Kus on kirikk?

Mih aigah algahes sluuzbu?

basnu

ozuttelu

ozutteluzualu

rakendus/taloi

zooparku

kalmisto/kalmoi/kalmuzin

konservatourii

linnoitus

meerii

manasteri

sildu

puisto

huogavundupuisto

mustopacas

lagevo

stadionu

piha

linnan keskuccu

kirikk

, <*>
> TEATRAS, ELOKUVATEATRAS

/.

Huomei my lhtemm
teatrah/kinoh.

Lhtetgo meijn kel?


/?

Mid tnpi ozutetah


teatras/elokuvateatras?

,

.

Olgua hyv, andakkua


kaksi lippuu Laukkuritspektaklile.

, ,

.

Olgua hyv, andakkua


yksi lippu kolmandele
rivile.

Kus ollah meijn paikat?

/
?

Ken on filman/spektaklin
ohjuaju?

Ken on piroulis?

Oligo hyv filmu?/Miellyttigo sinuu filmu?

Ylen ijl miellytti.

Ei miellytnnyh.

kzikirjutuksen luadii

vliaigu

dokumentufiFmu

druamuteatru

tyttiteatru

yhtehkerijy

muuzikkuteatru

mu!tfirmu

kuvuaju

ouperuteatru

enzi-ildu/premjieru

ohjuaju

spektakli/ozutelmu

lava

kzikirjutus

, ,
RESTORANAS, KAFETEERIES, BUARAS

/.

Lkk kafeteerieh/buarah.

Voizittogo nevvuo, kus on


hyv restoran?

/
.

Se tnpi on avvoi/salvas.

Ongo ti vallia paikkua?

/.

On/Ei ole.

, ,
.

Olgua hyv, tuogua symislistu.

Mid ty tahtotto?

My tahtommo pitsan.

Mid rubietto juomah?

, ,
/ .

Olgua hyv, tuogua cuajuu/pullo piivuo.

Mid jlgisymisty rubietto/tahtotto?

, ,
.

Olgua hyv, tuogua jimaiduo.

, ,
/.

Ole hyv, anna suolat/


leivt.

Min tahton vie kupin


koufeidu.

Mid viinua teil on?

, ,
.

Olgua hyv, tuogua lasku/


cottu.

buaru

kafeteerii

tarjoilii

restoran

symly

SI

Mittuine si tnpi on?

//
.

Tnpi on rkki/lmmin/
vilu.

/
/
.

Egii oli vihmupivy/poudupivy/kajozu pivy.

/
/

Pihal on udu/pilveksine
si/tuulisi

Pivi pastau.

Vihmuu.

Panou lundu/tuuccuau.

Raistu panou.

ijl tuulou.

ijygo gruadussii lmmi


(pakkastu) tnpi on?

20

Tnpi on kaksikymmen
8 !

gruadussii lmmi.

10
.

Tnpi on kymmene
gruadussii pakkastu.

Tnpi uskaldetah jyryy.

Vihmu rodieu.

/
.

Tnpi roih hyv/paha


ilmu.

Roinnougo huomei hyv


si?

Vihmuu ku korvois kuadau.

Pihal cipetty.

Vihmu loppih.

Pilvestih.

Povvistih.

Ehtkse taivas kajostih/


selgeni.

Yl pakastih.

/
.

Tuulou pohjazespi/pivnlaskupuolespi.

tuuli

rais

pyhilTu

jyry

vihmu

hallu

tulenisku

puadari

luhtu

tuhu

pakkaine

si/ilmu

lumi

pivine

lmmy/lmmin

udu

tuulispyri

vilu

ILMANCURAT

pivnnouzu

pivnlasku

pohjaine

luodeh

koilline


-
-

Mibo kuu loi on menems


nygi?

Tuhukuu.

Mibo nedlinpivii tnpi


on?

Tnpi on ezminargi.

ijsgo/monesgo pivy
tnpi on?

22 .

Tnpi on 22. (kahteskymmenes toine) pivy


tuhukuudu.

Minun cuasut oliah jllel.

Minun cuasut ollah iel.

Cuasut ollah viitty minuuttua/viijel minuutal jllel.

Cuasut ollah viitty minuuttua/viijel minuutal iel.

ijygo on aigua?

Aigua on kaksi cuassuu.

Aigua on puolikaksi.

/
/
.

Aigua on viitty/viittytostu/
kahtukymmendy minuuttua vajai kolme.


//
.

Aigua on viizi minuuttua


kolmattu/seiccemetty/
kaheksattu.

ijngo aigua/mil aigua/


mih aigah tulet?

Tulen kaheksan aigua

Hi uskaldi tulla kaheksale.

3
?

ijngo aigua/mil aigua/


mih aigah sin havacut?

Havacun kuvven aigua.

3
?

ijngo aigua/mil aigua/


mih aigah tulet kodih?

Tulen puoliseiccie.

Kunnesahbo olet ruavos?

Viidessh.

Kusbo nenga htken olit?


^

85 ^

vuozi

vuozikymmen

kuu

minuuttu

nedli

sekundu

vuozisada

suutkat/vuorokauzi

vuozituhat

cuassu

huondes - huondeksel

pivy - pivl

ehty/ildu - ehtl/illal

y - yl

tnpi

egli

enneglsty

huomei

huomenenjlles

ammui

vastevai

hedi/kerras
s6 <^ >

htki (htken)/kodvu (kodvan)

()

aijoi (aijemba, aijembi,


aijembah)

()

myh (myhembi, myhemb, myhembh)

kolmen pivn pers

kolme vuottu tagaperin

ennemullostu

mulloi/mennyt vuon

tn vuon

tulien vuon

mennyt kuul

tuliel kuul

mennyt nedlil

tuliel/nouziel nedlil

tn kezn

tn talven

puaksuh

harvah

tervh

hilTah

-* NEDALINPAIVAT

argipivy

huogavopivy/lebopivy

ezminargi - ezmssargen

toinargi - tossargen

kolmaspivy - kolmanpin

nellspivy - nellnpin

pitteniccy - pitteniccn

suovattu - suovattan

pyhpivy - pyhnpin

< KUUT
-

pakkaskuu - pakkaskuui

luhukuu - tuhukuui

kevtkuu - kevtkuu!

sulakuu - sulakuul

oraskuu - oraskuul

kezkuu - kezkuul

heinykuu - heinykuul

elokuu - elokuu!

svvyskuu - syvyskuul

ligakuu - ligakuul

kylmykuu - kylmykuul

talvikuu - talvikuul

<> VUVVENAIJAT
-

talvi - talvel

kevt - kevil

kez - kezl

sygyzy - sygyzyl

^
^ PERSOUNUPRONOMINAT

min

sin

()

hi

my

ty

hy

<>
^ KYZYMYSSANAT
7

Ken?
Mi?

Ken tm on?
gQ <^>

Mi tm on?

Kenele?

Kenenke?

Kus?

Kunne?

Kuspi?

Konzu?

(?

Mittuine?

Mindh?

Kui?

ijygo?/ijngo?

suuri - pieni

korgei - madal

syv - madal

pitky - lyhyt

kova - pehmei

kebjei - jygei

sangei - hoikku

pehmei - kova

tervy - tylcy

hiilavu/palavu - vilu

ruohku - kypsy

vahnu - uuzi

vahnu - nuori

kaunis/coma - tuhmu

mieleti/tolkutoi - mielevy

hyv - paha

elokas/bohattu - kyhy

h u o v is - kallis

reduhine/ligahine - puhtas

kuivu - mrgy

<> VRIT

valgei

valpahansinine/taivahankarvaine

keldaine

vihandu

maksankarvaine

ruskei

kelduruspakko

valpahanruskei

harmai

sinine

mustu

<> ADVERBIT
-

lhal - loitton

enmbi - vhembi

harvah - puaksuh

vh - ijy

tervh/ruttoh - hilTah

kebjiesti - vaigieh

alahan - ylhn

kovah - hilTah

huogeheh - kalleheh

hyvin - pahoi

aijoi - myh

kiini - avvoi

ies - tagan


, ,

.
:

Nominatiivi!

Ken? Mi? (? 7)

hyv kirju

Genetiivu
Partitiivu

Kenen? Min? (? ?)

hyvn kirjan

Ked? Mid? (? ?)

hyvi kirjua

Akkuzatiivu

Kenen? Min?
Ken? Mi?
Ket? Mit?

hyvn kirjan
hyv kirju
hyvt kirjat

Kenenny? Minny? (? ?)
Kenekse? Mikse? (? ?
?)

hyvnny kirjannu
hyvkse kirjakse

Essiivu
1Translatiivu
Inessiivu

Kenes? Mis? ( ? ?)

hyvs k irj a s

Elatiivu

Kenespi? Mispi? ( ?
?)
Keneh? Mih? ( ? ?)

hyvs kirjaspi

Kenel? Mi!? ( ? ?)

hyvl kirja!

lllatiivu
Adessiivi
Ablatiivu

hyvh kirjah

Ailatiivu

Keneipi? Milpi? ( ? ?) hyvl kirjalpi


Kenete? Mille? (? ?)
hyvle kirjale

Komitatiivu

Kenenke? Minke? ( ? ?)

hyvn kirjanke

Abessiivu

Kenetth? Mittah? ( ?
?)
Keneci? Mici?
(? ?)

hyvtth kirjattah

Prolatiivu

1
i
.

..........................i

:
Nominat

Ken"'5

rrnna

Genet

Kenen"

m inun

Pan-t
lil&SS

Koncs?

1 sin

hai

m yo

ty

hy

sm un

hnen

m eijn

te ij n

h e ij n

m m uu

sin uu

h n d y

m eidy

te id y

ne id y

m in us

sin u s

ha
nes
. _____

m eis

teio

heis

_j

lat

Kon^spaP

m in u s p i

sm u sp i

h n e sp a i

m e isp a i

teisp ai

h e isp f

ii;at

Kenen?

m in uh

sm uh

h a ne h

m oih

teih

he ih

Aoess

KeP

m in ul

sin ul

hanel

m eil

teil

heti

Ablat

Kenoipa:

m m u lp i

s in u lp i

ha n e lp i

m e ilp i

te ilp a i

h e ilp ai

Ailat

Kcnule?

m in u le

s in u le

h a n e le

m eiie

te ile

he ile

KOIM.dt

Kenenko?

m in u n k o

sin u n ke

h a n e n ke

m e ija n ke

te ija n k e

h e ija n k e

Abess

Konettani

m in u tta h

sm u tta h

h n e tt h

mesttah

te itta h

he itth

. Numerualat

Perusnumerualat


Jlletysnum erualat

1 yksi (yhten, yhty)

enzim ine (enzimzen,


enzimsty)
toine (toizen, tostu)
kolmas (kolmanden, kolmattu)
nells (nellnden, nelltty)
viijes (viijenden, viijetty)
kuvves (kuvvenden, kuvvettu)
seiccem es (seiccemenden,
seiccemetty)
kaheksas (kaheksanden,
kaheksattu)
yhekss (yheksnden,
yhekstty)
kym menes (kymmenenden,
kym menetty)
yhtestostu (yhtendentostu,
yhtettytostu)
kahtestostu (kahtendentostu,
kahtettutostu)
kolm astostu (koimandentostu,
kotmattutostu)
nellstostu (nellndentostu,
nellttytostu)

2
3
4
5
6
7

kaksi (kahten, kahtu)


kolme (kolmen, kolmie)
neiti (nelln, nelli)
viizi (viijen, viitty)
kuuzi (kuvven. kuuttu)
seiccie (seiccemen, seicendy)

8 kaheksa (kaheksan, kaheksua)


9 yheks (yheksn, yheksi)
10 kymmene (kymmenen,
kymmendy)
11 yksitostu (yhtentostu, yhtytostu)
12 kaksitostu (kahtentostu,
kahtutostu)
13 kolmetostu (kolmentostu,
kolmietostu)
14 nellitostu (nellntostu,
nellitostu)

15 viizitostu (viijentostu, viittytostu)


16 kuuzitostu (kuvventostu,
kuuttutostu)
17 seiccietostu (seiccementostu,
seicendytostu)
18 kaheksatostu (kaheksantostu,
kaheksuatostu)
19 yhekstostu (yheksntostu,
yheksitostu)
20 kaksikymmen
21 kaksikymmen yksi
22 kaksikymmen kaksi
30 kolmekymmen
40 nellikymmen
50 viizikymmen
60 kuuzikymmen
70 seicciekymmen
80 kaheksakymmen
90 yhekskymmen
100 sada

viijestostu (viijendentostu,
viijettytostu)
kuvvestostu (kuvvendentostu,
kuvvettutostu)
seiccem estostu (seiccem endentostu, seiccem ettytostu)
kaheksastostu (kaheksandentostu, kaheksattutostu)
yheksstostu (yheksndentostu.
yheksttytostu)
kahteskym m enes
kahteskym m enes enzimine
kahteskym m enes toine
kolm askym m enes
nellskym m enes
viijeskym m enes
kuvveskym m enes
seiccem eskym m enes
kaheksaskym m enes
yheksskym m enes
suas

:
lugie

Min
Sin

-n
-t

luven
luvet

en luve
et luve

Hai

-u/-y
-mmo/-mm

lugou
luvemmo

ei luve

-tto/-tt

luvetto
lugietah

etto luve

My
Ty
Hy

-h

emmo luve
ei fugieta

ilo :

Kirjuttua "

kirjutan
kirjutin

en kirjuta
en ktrjutannuh

olen kirjutannuh

olin kirjutannuh

en ole kirjutannuh
en oliuh kirjutannuh

Tubien kirjuttamah

en rubie kirjuttamah

Ottua

otan

en ota

ottazin

en ottas

ottanen

en ottane
lgimmo ottakkuammo.
l ota. lgi ottakkua,
lgh ottakkah,
ldhes otettahes

ottakkuammo, ota,
ottakkua, ottakkah,
otettahes

V e rV a la s-karjalain e p a g in s a n a k irju
-

. .
. .

20.05.2009. 70x100?.
. . . 3,9. .-. . 1,7. 1000 . 772.
,
185610, , . , 3.
E-maif: poriodika@sampo.ru http://www.rkperiodika.ru

. . . , 185005, , . , 4.

Вам также может понравиться