Вы находитесь на странице: 1из 13

1 2

()
+Bronchioli respiratorii
+Ductuli alveolares
+Sacculi alveolares


+Ostium pharyngeum tubae auditivae


+
.
+
+
+
+

+
+
+
+

+-
+
+
+

+
+
+
,
+Musculus styloqlossus
,
+Musculus hyoqlossus

+
+
+
,

+

+
+
+

+
+
+

+20

+32

+2.1.0.2
17. : , ,
, , ,
.
+Dens incisivus
+Dens caninus
+Dens premolaris
+Dens serotinus
+ dentes decidui
+ dentes permanents


+
+
+
+

+
+
+

+

+

+
+

+

+

; -
.
,
+ () (ligg.vocalia)
: (m.cricothyroideus)
(m.vocalis)

+V

+
+
+
+

+
+

+ , radixpulmonis, ,
, ,

+

+Lamina medialis processus pteryqoidei ossis
sphenoidalis
+Lamina horizontalis ossis palatine
+Corpus ossis sphenoidalis
+Vomer
linea
medioclavicularis
+ 6
,
-
+ 7 8

+-
+-

+

+ : segmentumlaterale
(SIV) ,
; segmentummediate (Sv)
,
IVVI ;

+
+
+

+-
+

+
., 5
: 1)
, 2) ,
,

; 3) ; 4)
, , 5)
, .

+
+

+

+ -
ostium atrioventriculare dextrum
+ ostium trunci
pulmonalis

+

+
+
+


,
,
-

+
-

+ -

-

+, ,
-

+

+
+

+

+
+
+

+

+
+
+

+IV-
??? ()


+
+
+

+
+
1

+
+
+
+
arteria
meningae media
+foramen spinosum


+
3 (-)

+
+-
+

+
,

+a.ethmoidalis posterior
+ a.ethmoidalis anteior

+
,
+
+
+
+

+ ( )
+
+

+

+ .

+
+
+

+ ,
+

+
+
+
+
+
+

+


+


+
+
+
+

+

+
+
+

+
+

++
,

+
+
+
+

+
+
+
+


+
,

+Nodilymphaticibronchopulmonales
Nodilymphaticimediastinalesanteriores
Nodilymphaticiparatracheales
Nodilymphaticitracheobronchiales
,
+VI- n.abduceus
+VII- n.fasialis

+ nucl. ambiguous
+ nucl. solitarius
+() nucl. Dorsalis n.
vagi
nervus maxillars
+foramen rotundum

+nervus mandibularis
Rami alveolares
superiors
+nervus infraorbitalis
nervus mandibularis
+musculus masseter
+musculus temporales
+musculus tensor veli palatini
musculus tensor veli
palatine
+ nervus mandibularis

2/3
+nervus mandibularis

+chorda tympani
+ nervus glossopharyngeus
1/3
+ nervus glossopharyngeus
2/3

+nervus fasialis
nervus fasialis
+nucleus salivatorius superior
+nucleus motorius
+nucleus solitarius
musculus stylohyoideus
+ nervus fasialis
nervus
fasialis
+foramen stylomastoideum
glandula
lacrimalis
+ nervus fasialis
musculi fasiales
+nervus fasialis
nervus glossopharyngeus
+rami pharyngei
+rami tonsillares
+nervus tympanicus

+nervus lingualis
+ nervus glossopharyngeus
nervus glossopharyngeus
+nucleus salivatorius inferior
+nucleus ambiguus
+nucleus solitarius
nervus vagus
+nervus laryngeus recurrens
+rami bronchialis
+rami pharyngei
nervus accessorius
+m. sternocleidomastoideus
+m.trapezius

+ 4-


+ (n. occipitalisminor),
(n. auricularismagnus),
(n. transversuscolli), (nn.
supraclaviculars)

+ (n. phrenicus),
(radixsuperioransaecervicalis),
(radixinferioransaecervicalis),
(rr. musculares).

+
+
(plexus cervicalis)

+
+
+
+


+
+
+

+


+

+
+

+,
+
+
+

+

+

+
+
+

+
+
+-
+


+


+
+

(n.canalis pterygoideus)
+
+

+ ;
;

+ ; ;
; ;
;

+ ;
; .

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+

+
+
+

+ , ,

+


+

+


+ -2 -5

+
+
+

+10-
+9-

+

+

+
+
+

+glandula thyroidea

+

+2.1.2.3.


+
( )

+
()
+

+
+
+

+


+ sacculus
+ utriculua
, ,
,
+cornea
+retina
+lens
+iris

+

+


+
+
+

+
+
+

+ , ,
,

musculus rectus laterales

+nervus ophthalmicus

+

+ fovea centralis
maculae

+
+

+
+
+
2 2
(o)esophagus
Partes cervicalis,
Partes thoracica,
Partes abdominalis
ventriculus (gaster)
pars cardiac,
corpus gastricum,
pars pyloric

(curvature)
lig. Hepatogastricum - .
lig. Hepatoduodenalis -12 .

Ileum ( )

(duodenum)
Plice circularis,
plica longitudinalis,
papilla duadeni major, 12..
papilla duadeni minor 12..
hepar
Lig. Coronarium, .
lig. Falciformis .
lig. teres hepati
lig. Triangulare dextrum et sinistrum,

lig. Hepatirenale, -
lig. Hepatoduadenale, -12
lig. Hepatogastricum -

, hepar
, vesica felle (biliaris)
colon ascendens
colon descendens


Parametrium
(
)


(caecum)
Valva iliocaecalis,
sphincter ileocaecalis,
ostium ileocaecalis

porta hepatis
:
. Hepatica propria ,
v. portae

:
. ,
ductus hepaticus communis

ductus choledochus
Papilla duadeni major 12. .

intestinum crassum
Teniae coli,
haustrae coli,
appendices epiploicae,
plicae semilunaris coli

Epigastrium ():
, ,
(ren), ,(glandula surparenalis)
(lien), ,(pancreas)
mesocolon( ...), colon
transversum, (...)

omentum minus
lig. Hepatoduadenale -12..
lig. Heapatogastricum - .

:
, (ren),
, (ureter)
, (pancreas)
;

16. vesica felle
(biliaris)
, , fundus
, corpus
cervix
17. :
sinus mesentericus dexter
, mesocolon
, colon ascendens
(mesenterium)
,
- .
(omentum major)
- ,
18.
curvatura ventriculi
major ?
lig. Hepatogastricum. - .
lig. Gastrophrenicum. - .
lig. gastrosplenicum (gastrolienale). -
.
lig. Gastrocolicum. - .
19.
?

calyx renalis minor et major,

pelvis renalis,
,
.
20. :
,
,
.()
21. :
Tunica serosa (adventitia);
Capsula fibrosa,
Capsula adiposa,
Fascia renalis.
22. (corpusculum
renalis):
(-) Glomerus
( 50
)
23. ?
,

24.
,
,
,
.
(ureter)
(pars abdominalis)
(pars pelvica),
26.
,
,
( ).
27. vesica urinaria
, corpus
, fundus
, cervix
28.
tunica mucosa (),
tela submucosa ( ),
tunica muscularis ()
29.


colon transversum (...)

30. Corpusculum renale (.)
:


31. Rete mirabile arteriosum (
)
aa. Polares superiores,
aa. Polares inferiores,
aa. Centrales,
aa. Interlobares renis, .
aa. Arcuatae,
aa. Interlobulares, .
vas afferens,
( )
glomerulus,
vas efferens.
()
32.
Testes (tubuli seminiferi contorti),

vesiculae seminales,
prostate.

33. regio
urogenitalis
m. bulbospongiosus,
m.ischiocavernosus,
m. transversus perinei superficialis
34. regio urogenitalis
m. transversus perinei profundus
Musculus spchincter urethrae
35. regio analis
m. Sphincter ani externus
36. regio analis
m. levator ani,
m. coccygeus
37.

tunica dartos
fascia spermatica externa
fascia cremasterica
m. cremaster
fascia spermatica interna
tunica vaginalis testis
38.
:
.
39.
:
ductus deferens

ductus excretorius
40. :
ductus deferens;
ductus deferentis;
testicularis;
plexus pampiniformis;
vv. testicularis et deferentialis;
vasa lymphatica;
plexus deferentialis et
plexus testicularis
41.
:
Pars prostatica, ,
Pars membranacea, ,
Pars spongiosa,
42.

,
,

43. :
(lig. suspen-sorium ovarii),
(lig. ovarii proprium
44. :
fundus corpus cervix
45. :
,
,
,

46) :
, perimetrium
, myometrium
endometrium
47) :

,
,
,
48) :
,
,

49)
:
,
- ,
-
50) :
,
-
51) :
:
,
,
,
.
:
,
,
,
,
,
()
52)
:
(a.suprarenalis media) ,
(a. renalis),
()(a.testicularis. a.ovarica) .
53) :
(a.gastrica sinistra),
(a.hepatica communis),
(a.splenica,a.lienalis).

54) :
(aa.gastricae breves),
-(a.gastroomentalis s.a.
gastroepiploica sinistra),
, .
55) :
- (a.colica sinistra),
- (aa.sigmoideae),
(a.rectalis superior).
56) :
;
.
57)
:
,
,
,
,
,
,
.
,
.
58)
:
,
,
.
59) :
(rr.musculares) ,
(a.profundabrachii),
(a. Collateralis
ulnaris superior),
(a. Collateralis
ulnaris inferior)/
60) :
,

(a.recurrens ulnaris),
( a. Interossea communis),
(r. carpalis palmaris),
(r. carpalis dorsalis),
(r. Palmaris profundus).
61. arteria axillaris
trigonum subpectorale.
. subscapulars, ,
. circumflexa scapulae
. thoracodorsalis
. circumflexa humeri posterior
. circumflexa humeri anterior
62. arteria axillaris

Arteria thoracoacromialis,
Arteria circumflexa humeri posterior,
Arteria circumflexa humeri anterior
63.
thoracica superior, ,;
A.thoracoacromialis, ;
thoracica lateralis, ;
subscapulars, ;
circumflexa humeri posterior, ,
;
circumflexa humeri anterior ,
.
64.
.
. recurrens radialis,
,
collateralis radialis a. produnda brachii/;
collateralis ulnaris superior ( a. brachialis),
r. posterior a. recurrens ulnaris ( a. ulnaris);/
a. collateralis ulnaris inferior ( a.
brachialis),
r. anterior a. recurrens ulnaris ( a. ulnaris);/
a. collateralis media ( a. promnda
brachii ),
a. interossea recurrens ( a. interossea
posterior).
65.
:
genus descendens ( a. femoralis);
aa. genus superiores et inferiores laterales et
mediales,
genus media ( a. poplitea);
. genus superiores et inferiores laterales et
mediales,
genus media ( a. poplitea);
aa. recurrentes tibiales anterior et posterior
( . tibialis anterior);
66. (vena
cephalica) .
Vena axillaris
67.
(vena basilica) .
Vena brachialis .
68.
, a. gastrica sinistra;
, a. gastrica dextra;
- , a. gastroomentalis
(gastroepiploica) sinistra;
- , a. gastroomentalis
(gastroepiploica) dextra;
, . gastricae breves.
69. ( v. cava inferior)
.
IV V .
70. ( v. cava inferior)
.

vv. lumbales,;
vv. phrenicae inferiores;
vv. testiculares (vv. ovaricae ),
vv. renales, 3) v. suprarenalis ,
vv. hepaticae, .
71.
.
1) vv. testiculares (vv. ovaricae
),
2) vv. renales,
3) v. suprarenalis ,
4) vv. hepaticae
72. (vena portae)

:
V. lienalis, .
Vv. mesentericae superior .
Vv. mesentericae inferior, .
73. (vv. hepaticae)

( v. cava inferior)
74. ( vv.
rectales inferiores)
v. pudenda interna .
75.
(v. iliaca externa et interna)

- /
76.
:
V. Saphena magna
V. Saphena parva
77. :
V. Femoralis
78.
:
V. Gluteussup. etinf.;
Vv. Obturatorius;
Vv. Lumbaleslaterales;
V. Ileolumbalis.
79. ?
truncuslumbalis sinister;
truncuslumbalisdexter;
truncusintestinalis.
80.
?
Hiatus aorticus
81.
, ,

81.
(),
(),
, ,

82.
:
Nodi lymphatici pararectales (anarectales);

Nodi lymphatici paravesiculares;


Nodi lymphatici paravaginales;
Nodi lymphatici parauterinae.
83. N. Musculocutaneus:
mm. coracobrachialis,
bicepset brachialis


84. N.
Cutaneusantebrachiilateralis:


- .
85. N.
Cutaneusantebrachiimedialis:

.
86. M. Triceps brachii:
N. radialis -> Rr.Musculares
87. :
R. profundusn. Ulnaris
88. m. pronator teres:
N. medianus
89. n. Pudendus
nn. rectalis inferior
nn. Perinea
n. dorsalis penis (clitoridis)

90.
:
N. tibialis ,
91
(n. peroneus superficialis)
,


92

, n. dorsalis scapulae,
, n. thoracicus longus,
, n. subclavius,
, n. suprascapularis,
, n. subscapularis (CV CVII),
, n. thoracodorsalis
, nn. pectorales
lateralis et medialis,
, n. axillaris
93

,
,
,
,
,
.
94 :
,

.

,
,
.

95
:
(rr. musculares)
- (n. iliohypogastricus)
- (n. ilioinguinalis)
- (n. genitofemoralis)
(n. cutaneus femoris lateralis)
(n. femoralis)
(n. obturatorius)
96 (plexus
sacralis)
:

, n. obturatorius internus
(LIV SI),
, n. piriformis (SI SII),
, n. musculi quadrati femoris
(LI SIV),
, n. gluteus superior (LIV LV, SI),
, n. gluteus inferior (LV, SI SII )
n. pudendus (SI SIV),
:
, n. cutaneus femoris posterior
(SI SIII),
, n. ischiadicus (LIV LV), (SI SIII),
, n. tibialis,
:
.
, n. plantaris medialis,
, n. plantaris laterails,
.
, r. superficialis,
, r. profundus,

, n. cutaneus surae medialis,
, n. peroneus (fibularis) communis,
, n. peroneus (fibularis)
superficialis,
, n. peroneus (fibularis)
profundus,
97
, m. sartorius
; M.pectineus,
. m. quadriceps femoris
,
,

( )
98

,
-
.
99 :
, n. obturatorius internus
(LIV SI),
, n. piriformis (SI SII),
, n. musculi quadrati femoris
(LI SIV),
, n. gluteus superior (LIV LV, SI),
, n. gluteus inferior (LV, SI SII )
n. pudendus (SI SIV),
100

, n. ischiadicus
n. gluteus inferior
- . n. pudendus

101 Nervus
tibialis
.
(. Nervus interosseus cruris) .
(. Nervus cutaneus surae
medialis)
(. Rami calcanei mediales)
(. Nervus plantaris
medialis)
(. Nervus plantaris
lateralis)
:
(. Ramus superficialis)

(. Nervus digitalis
plantaris communis),
(. Ramus profundus)
102 (n. axillaris, CY-CYII) ; :
(m. deltoideus),
(m. teres minor)
103
;
,
, ;

- ;
- ;
,
;

.
104 :
(m. triceps brachii)
(m. apponens),
(mm.
extensor carpi radialis longus et brevis)
(m. extensor digitorum),
(m. supinator),
(m. brachioradialis),
(mm. abductor pollicis
longus et brevis),
(mm.
extensor pollicis brevis et longus),
(m. extensor indicis).
105) :
M. abturatorius externus, . .
,
M. adductor longus, .
M adductor braves, .
M. adductor magnus, .
M. gracilis,
M.pectineus, .

106)
:
N, Femoralis
107) :
A, Suprarenalis superiores, ...
A, Suprarenalis media,
...
A, Suprarenalis inferior ..
108) :
,
,
,
,
,
,
,

109) foramen epiploicum :110) foramen epiploicum:

111) foramen epiploicum:
-
112) :
lig.coronarium heaptis
113) , bursa
praegastrica:
,

114)
:
mesocolon transversum ...
colon transversum ...
115) :

116) nervus fibularis profundus :
(m.tibialis anterior),
(m.extensor digitorum longus), (m.extensor hallucis
longus) ,
I
II , -

1 1

+

+I-
2-9
+foveae costales superiores et inferiores
+ foveae costales processus transversus

+, ,
()

+

+crista sacralis mediana
+hiatus sacralis
+lineae transversae -

+, ,

+

+

+,

+fossa supraspinata
+fossa infraspinata
+spina scapulae


+

+

+radius
+ulna

+radius
+ulna

+
+

+

+
+

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

+tibia
+fibula

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

+
+

+-

+ Os zygomaticum
+maxilla

+os sphenoidale
+os ethmoidale
+os frontale
+maxilla
Os palatinum
+processus sphenoidalis
+processus pyramidalis
+processus orbitalis
Os zygomaticum
+facies temporalis
+facies orbitalis
+facies lateralis

+
+
+

+

+
+
+

+
+
+

+
+

+
+

+
+

+
+
+
-
+
+
+

+
+-
-

+-

+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+

+
+

+
+

+

+ flexio et extensio

+
+

+
+

+-

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+

+
-
+
,
+ musculus corrugators supercilii
+ musculus orbicularis oculii
,
+ musculus orbicularis oris
,
+ musculus depressor labii inferioris
+ musculus levator anguli oris
+ musculus orbicularis oris

+m. temporalis
+m. masseter
usculus temporalis
+processus coronoideus
usculus pterygoideus medialis
+tuberositas pterygoidea

+ ,

+ musculus zygomaticus major
+ musculus levator anguli oris
+ musculus risorius
,
+ musculus depressor anguli oris
+platysma

+--

+ musculus mylohyoideus
+ musculus geniohyoideus
+ musculus digastricus


+
+

+
+
+
( )


+-
+-
+

+-

+--, ,

+

+

+

+
canalis cruropopliteus

+

+

+
+

+ (thalamus)
+ (corpus mamillaris)
+ (chiasma opticum)
20.
+ + +
21.
+ VI- (n. abduceus )
+ VII- (n. facialis)
22.
+ (n. ambiguous)
+ (n solitarius)
+ () (nucl. Dorsalis n. vagi)
23.
+
24.
+
+
+
25. n.facialis
+nucleus salivatorius superior
+nucleus motorius
2 1
+nucleus solitarius
1.( 5 )
26.
-
+
+ (n.vestibacochlearis)
+
27.
2.( 5 )
+
(nucl. ambiguus) +
+
solitarius)
+
28.
+
+ -
3.
+I-
+
29.
4.
+ + +
+
30.
+-
+ nucleus accessorius +
5.

+
31.
+
+n.oculomotorius( ) +n.trochlearis(
6. 32.


+3-4
+ ( (
7.
33. ,
+
+ (nucl. olivaris)
8.
+ (nucl. Gracilis)
+ +2 +2
+ (nucl. cuneiformis)
9.
34.
+ + +
+ +
10.
35. diencephalon( )
+ VIII II
+ (thalamencephalon) +(hypothalam
11.
36.+ II
+
12.
37.
glan
+
+
+
38.
13.
+ (diencephalon)
+
39.
14.
+
+
40. 4
15.
+ +
+ (infundibulum)
41.
+ (tuber cinereum)
+
+ (corpora mamillaria)
42.
16.
+
+ (pedunculi cerebri)
43.
+ (substantia nigra)
+
17.
44.
+ (nuclei rubri)
+
+ IV (n. trochlearis)
45.
18.
+ (ventriculus quartus)
+
46.
19.
+ (aperturae lateralis)

47.
+
+
66.
+-
67.
+
+
+
68. 1 2
48.
69.
+ (cisterna)
70.
+ ()
71. 1
+ (sinus venosus)
72.
+
: +
49. confluens sinuum
+ , , (1 ) +
(1 )
50. sella turcica
+ (1
+sinus cavernosus
) +
+sinus intercavernosus
+
51.
73.


+ - + +
+

52.
orpus
collosum
+ + + + +

+ + + ()74.
+

+- +
75.
53.
,
+ ,
+
+

+ +
+

54.
+
+
+
+
76.
+

55.
+
+
+
+
+
+
+ (fornix)
+
77.
56. nervus maxillaries
78.
+foramen rotundum
79.
57. nervus facialis
80.
+foramen stylomastoideum
+ (gyrus precentralis)
58. nervus glossopharyngeus
81. 2
+nucleus solitaries
82.
+nucleus salivatorius inferior
83.
+ nucleus ambiguous
59. + (gyrus postcentralis)
+ + + 84.

+
60. (gyrus calcarinus)
85.
+
86.
61.

+ (claustrum)
+
62. +
(corpus stuiatum)
+
(corpus amygalodeum)
+
63.
+ ( nucleus emboliformis)
+ (nucl. fastigii)
64.
+
65.

Оценить