Вы находитесь на странице: 1из 322

Optix OSN 8800

V100R001

01

2008-10-30
00460516
Huawei Technologies Co., Ltd.
.
- .

Huawei Technologies Co., Ltd.


: Huawei Industrial Base
Bantian, Longgang
Shenzhen 518129
People's Republic of China
Web-: http://www.huawei.com

support@huawei.com
:

2008 Huawei Technologies Co., Ltd. .
Huawei Technologies Co., Ltd.

Huawei Technologies
Co., Ltd.
, ,
.

, ,
. ,
, ,
Huawei Technologies ,
.

OptiX OSN 8800

1 ..................................................................................................... 1
1.1 ................................................................................................. 1
1.2 , ......................................................................................... 2
1.3 ............................................................................. 3
1.3.1 -............................................................................................. 3
1.3.2 .................................................................................................... 3
1.3.3 ................................................................................................... 3
1.3.4 ................................................................................................. 3
1.3.5 -............................................................................................. 4
1.3.6 .................................................................................................... 4
1.3.7 ................................................................................................... 4
1.3.8 ................................................................................................. 6

2 ............................................................................................. 8
2.1 ................................................................................. 8
2.1.1 ....................................................................................... 8
2.1.2 .............................................................................. 8
2.1.3 .................................................................................... 8

2.1.4 ......................................................................................... 9
2.1.5 ................................................................................. 9
2.1.6 ................................ 9
2.2 .......................................................................... 10
2.2.1 -.................................................................... 10
2.2.2 - ...................................................................... 10
2.3 ......................................................................................................... 10
2.3.1 ...................................................................................... 10
2.3.2 ............................................................................11
2.4 .................................... 12

2.5 .................................................................................. 13
2.5.1 ..................................................................... 13
2.5.2 .............................................................................. 15

i

OptiX OSN 8800

2.6 ........................................................................ 16
2.6.1 .............................. 16
2.6.2 ........................................................ 16
2.7 ......................................................... 17
2.7.1 T2000 ................................................................................................................ 18
2.7.2 Web LCT ........................................................................................................... 18
2.7.3 .............................................................. 18
2.8 ....................................................................... 18
2.8.1 HWECC............................................................................................................. 19
2.8.2 IP DCC .................................................................................................. 19
3 ............................................................................................. 21
3.1 ....................................................................................... 21
3.1.1 OTN....................................................................................... 21
3.1.2 ............................................................................. 23

3.1.3 ....................................................................... 24
3.2 WDM................................................................ 25
3.2.1 ...................................................................................................... 25
3.2.2 ...................................................................................... 25
3.2.3 FEC .................................................................................................... 26
3.2.4 ODB ............................................................................................... 26
3.2.5 DQPSK .......................................................................................... 26
3.2.6 ......................................................... 27
3.2.7 EDFA ............................................................................................. 27
3.2.8 ............................................................................................ 28

3.2.9 ........................................................................ 28
3.2.10 ............................................................. 28
3.2.11 - ....................................................................... 30
3.2.12 OPA.............................................................................................. 30
3.3 ........................................................................ 31
3.3.1 IPA.............................................................................. 31
3.3.2 IPA ......................... 31
3.3.3 ALC ............................................................................ 32
3.3.4 APE ............................................................................ 33

ii

OptiX OSN 8800

3.3.5 EAPE.......................................................................... 34
3.4 .......................................................................... 35
3.4.1 (SFP) ..................................... 35
3.5 ........................................................... 35
4 ................................................................ 36
4.1 ....................................................................................................................... 36
4.1.1 ......................................................................................................... 36
4.1.2 ....................................................... 37
4.2 ................................................................................................................. 38
4.2.1 ......................................................................................................... 38
4.2.2 ..................................................................................... 40
4.3 ........................................................................................... 41
1.1.1 .................................................................... 42
4.3.2 ........................................................................................... 47

4.3.3 ................................................................................................ 49
4.3.4 -.................................................................................. 49
4.3.5 ............................... 49
4.3.6 -................ 51
4.3.7 / ........ 53
4.3.8 .......................................................................... 54
4.3.9 ............................................................ 55
4.3.10 OSC...................................................................................................... 55
4.3.11 .............................................................................. 56
4.3.12 ................................................................ 57

4.3.13 ........................................... 57
4.3.14 ............................ 58

5 .............................................................. 59
5.1 ........................................................................................................................ 59
5.2 ...................................................................................................... 60
5.3 .............................................................................. 60
5.4 NE ................................................................................ 60
5.5 ................................................................................. 62

6 DWDM ............................................................................... 64

iii

OptiX OSN 8800

6.1 OTM .......................................................................................................................... 64


6.1.1 OTM 40-
40- ........................................... 64
6.1.2 OTM ,
80- ...................... 65
6.2 OLA ........................................................................................................................... 68
6.3 FOADM ..................................................................................................................... 69
6.3.1 FOADM
................................................................................ 69
6.3.2 FOADM OADM ........................................................ 71
6.4 ROADM ..................................................................................................................... 72
6.4.1 ROADM WSD9 WSM9 ................................ 72
6.4.2 ROADM ROAM........................................................ 74
6.4.3 ROADM WSD9 RMU9................................. 76

6.4.4 ROADM WSMD4 ..................................................... 78

7 CWDM ............................................................................... 81
7.1 OTM .......................................................................................................................... 81
7.2 FOADM ..................................................................................................................... 82

8 ............................................................... 84
8.1 ............................................................. 84
8.1.1 ROAM......... 84
8.1.2 WSD9 RMU9
................................................................................................................................... 89
8.1.3 WSD9 WSM9
................................................................................................................................... 93
8.1.4 WSD9
RMU9......................................................................................................................... 98
8.1.5 WSMD4 .105
8.2 .............................................................................. 110
8.2.1 ...............................................................................110
8.2.2 ...............................................112
9 , .........................................113
9.1 ............................................................................................113
9.2 .....................................................................114
9.2.1 ....................................................114

iv

OptiX OSN 8800

9.2.2 ............................................................... 115


9.2.3 ...................................118
9.2.4 ...........................................................................................120
9.2.5 ..................................................................................120
9.2.6 ............................................................................121

10 ................................................................................123
10.1 ..........................................................................................123
10.1.1 ................................................................................123
10.1.2 ..........................................................................123
10.1.3 DCM ..........................................................................125
10.1.4 CRPC ........................................................................125
10.1.5 ................................................125
10.2 ........................................................125
10.2.1 DWDM
....................................................................................................................125
10.3 ...............................................127
10.3.1 LDM ..........................................................................127
10.3.2 LDMD........................................................................135
10.3.3 LDMS........................................................................141
10.3.4 LOG ..........................................................................148
10.3.5 LOM ..........................................................................153
10.3.6 LQM ..........................................................................159
10.3.7 LQMD .......................................................................167
10.3.8 LQMS........................................................................173

10.3.9 LSX ...........................................................................180


10.3.10 LSXL .......................................................................185
10.3.11 LSXLR.....................................................................188
10.3.12 LSXR ......................................................................190
10.3.13 LWXS ......................................................................193
10.3.14 TMX ........................................................................200
10.3.15 ...........................................................206
10.3.16 ....................................................................206
10.3.17 ......................................................................................206
10.4 ................................................206

v

OptiX OSN 8800

10.4.1 ND2 ..........................................................................206


10.4.2 NQ2 ..........................................................................208
10.4.3 NS2...........................................................................209
10.4.4 NS3...........................................................................211
10.4.5 TDX...........................................................................212
10.4.6 TOM ..........................................................................214
10.4.7 TQM..........................................................................222
10.4.8 TQX ..........................................................................228
10.4.9 TSXL.........................................................................230
10.5 -.............................................................231
10.5.1 XCS ..........................................................................231
10.6
.........................................................................................................231
10.6.1 D40 ...........................................................................231
10.6.2 D40V.........................................................................232
10.6.3 FIU............................................................................233
10.6.4 ITL ............................................................................234
10.6.5 M40...........................................................................235
10.6.6 M40V ........................................................................236
10.7 / ...237
10.7.1 CMR2........................................................................237
10.7.2 CMR4........................................................................238
10.7.3 DMR1........................................................................240
10.7.4 MR2 ..........................................................................241

10.7.5 MR4 ..........................................................................242


10.7.6 MR8 ..........................................................................243
10.7.7 MR8V........................................................................244
10.7.8 SBM2 ........................................................................246
10.8 /
.......................................................................................................................................247
10.8.1 RMU9........................................................................247
10.8.2 ROAM .......................................................................247
10.8.3 WSD9 .......................................................................249
10.8.4 WSM9 .......................................................................250

vi

OptiX OSN 8800

10.8.5 WSMD4 ....................................................................251


10.9 ......................................................252
10.9.1 CRPC........................................................................252
10.9.2 HBA ..........................................................................253
10.9.3 OAU1 ........................................................................254
10.9.4 OBU1 ........................................................................258
10.9.5 OBU2 ........................................................................260
10.10 , .......................261
10.10.1 SCC ........................................................................261
10.10.2 AUX.........................................................................261
10.11 ..............................262
10.11.1 SC1 .........................................................................262
10.11.2 SC2 .........................................................................262
10.12 ........................................................263

10.12.1 DCP ........................................................................263


10.12.2 OLP.........................................................................264
10.12.3 SCS ........................................................................265
10.13 ......................................................266
10.13.1 MCA4......................................................................266
10.13.2 MCA8......................................................................267
10.13.3 WMU.......................................................................267
10.14 .........................................268
10.14.1 VA1 .........................................................................268
10.14.2 VA4 .........................................................................269

10.15
......................................................................................................................270
10.15.1 DCU ........................................................................270
10.15.2 TDC ........................................................................271
10.15.3 GFU ........................................................................272
A
................................................................................................................................274
A.1 ...............................................274
A.2 ............................................................................274
A.3 .........................................................................274

vii

OptiX OSN 8800

A.4 ....................................................................................................274
A.4.1 ...........................................................................................275
A.4.2 ...............................................................................277
A.4.3 ....................................................................................279
B , ..............281

C ..................................................................................295
C.1 OTN......................................................................................................295
C.1.1 ..................................................................................295
C.1.2 OTN ...............................................................................296
C.1.3 OTN........................................................................296
C.1.4 OTN .....................................................................................297
C.2 FEC AFEC.............................................................................................................298
C.3 , ...................................299
C.4 ....................................................................................................299

D ..........................................................................301
D.1 ITU-T ...............................................................................................301
D.2 IEEE......................................................................................................303
D.3 .................................................................................303
D.4 ........................................................................................303
D.5 ............................................................304
D.6 ....................................................................................304

E .....................................................................................................305
F ........................................................................309

viii

OptiX OSN 8800
1

1.1
OptiX OSN 8800 I (
OptiX OSN 8800 I) -
Huawei.
-
(MAN) IP .
()
. -
, .
. 1-1 .

. 1-1


GMPLS

FOADM/
:L0 ROADM

O

: L1 T

U

GMPLS:

. 1-1 OptiX OSN 8800 I. L0


. L1 .

1

OptiX OSN 8800
1

WDM
/
(FOADM) /
(ROADM).
, OptiX OSN 8800 I
ODU1 ODU2.

1.2 ,
OptiX OSN 8800 I
.
.OptiX OSN 8800 I

(DWDM)
.
OptiX OSN 8800 I
OTN OptiX OSN 6800/OptiX OSN 3800,
WDM OptiX BWS 1600G/OptiX Metro 6100
NG-SDH/PTN
. , OptiX OSN 8800 I
.
. 1-2 OptiX OSN 8800 I .

2

OptiX OSN 8800
1

. 1-2 OptiX OSN 8800 I

OptiX OptiX
OSN 8800 I OSN 8800 I
OptiX
OSN 8800 I

80-wavelengths 80-wavelengths
OptiX
OSN 8800 I
OptiX
OptiX OSN 8800 I OptiX
OSN 8800 I OSN 8800 I

OptiX OSN OptiX OSN OptiX OSN


3500 6800/8800 I OptiX Metro
6100 7500

40--
STM-16 wavelengths STM-64

OptiX OSN
3500 OptiX Metro OptiX OSN OptiX OSN
6100 6800/8800 I 7500

OptiX OSN OptiX OSN OptiX OSN Optix OSN


1500 3800 3800 1800

STM-16 STM-4 STM-4/1 STM-4/1STM-4/1
OptiX OSN
1500 OptiX OSN OptiX OSN OptiX OSN
2500 3800 3800
OptiX Metro
500

1.3
OptiX OSN 8800 I -
, , .

1.3.1 -

- .

1.3.2

OADM , -
/ , .

1.3.3

, -
.

1.3.4

,
,
.

3

OptiX OSN 8800
1

1.3.5 -

- OptiX OSN
8800 I.
. -
, .
. 1-3 -.

. 1-3 -

1.3.6

OADM ,
/ ,
.
. 1-4 .

. 1-4

1.3.7

,
.

, -
DWDM
(MAN).
,

4

OptiX OSN 8800
1

.
. 1-5 .

. 1-5

: OADM

. 1-6 .

. 1-6

: OADM : OTM

. 1-7 .

5

OptiX OSN 8800
1

. 1-7

: OADM

. 1-8 .

. 1-8

: OADM

1.3.8

,
,
.
.
, -
. - -
.
. . 1-9
.

6

OptiX OSN 8800
1

. 1-9

: OADM

7

OptiX OSN 8800
2

2.1
OptiX OSN 8800 I
, ,
WDM, a .

2.1.1

-
WDM /
(FOADM) /
(ROADM).
, ROADM -
,
.
.
.

.
, . 8
.

2.1.2

OptiX OSN 8800 I DWDM. DWDM 40-


80- :
l 40- DWDM 100 . -
2,5 /, 10 / 40 /.
l 80- DWDM 50 . -
10 / 40 /.
l CWDM 20 . -
2,5 /.

2.1.3

DWDM OptiX OSN 8800 I 40- 80-


:

8

OptiX OSN 8800
2

l 40- DWDM 40 . -
,
40 /.
100 /.
l 80- DWDM 80 . -
,
40 /.
100 /.
l CWDM OptiX OSN 8800 I 16 .
2,5
/.

2.1.4

l 40 / 40- ,
15x22 .
l 40 / 80- ,
8x22 .
l 10 / 40- ,
32x22 .
l 10 / 80- ,
25x22 .
l 2,5 /, 25x22
.
l 40- , 1x60
.

2.1.5

OptiX OSN 8800 I


: -, , .
OptiX OSN 8800 I
WDM, SDH/SONET ,
.

2.1.6

DWDM:
l DWDM
l DWDM
OptiX OSN 8800 I -
DWDM.
DWDM OTU,

9

OptiX OSN 8800
2


G.694.1 ITU-T.
DWDM OTU ,
(, SDH)
, G.694.1 ITU-T.

2.2
OptiX OSN 8800 I L1.
L1, ODU1
ODU2.

WDM,
. , OptiX OSN 8800 I
,
.

2.2.1 -

OptiX OSN 8800 I


ODU1 ODU2.

2.2.2 -

OptiX OSN 8800 I ODU1/ODU2


XCS. -
ODU1/ODU2 1,28 /.

2.3
OptiX OSN 8800 I (SDH),
(SONET), Ethernet,
(SAN), (OTN), .

2.3.1

Ta. 2-1 OptiX OSN


8800 I.

10

OptiX OSN 8800
2

. 2-1

SDH/POS/ATM STM-1, STM-4, STM-16, STM- ITU-T G.707


64 STM-256 ITU-T G.691
ITU-T G.957
ITU-T G.693

SONET OC-3, OC-12, OC-48, OC-192 GR-253-CORE


OC-768 GR-1377-CORE
ANSI T1.105

Ethernet FE IEEE 802.3u


GE IEEE 802.3z
10GE IEEE 802.3ae
10GE WAN 10GE LAN

SAN ESCON, FICON, FICON Ex- ANSI X3.296


press, FC100, FC200, FC400 ANSI X3.303
FC1200
OTN OTU1, OTU2, OTU3 OTU3e ITU-T G.709
ITU-T G.959.1

. HDTV, DVB-ASI, DVB-SDI EN 50083-9


FDDI SMPTE 292M
SMPTE 259M

FE: Fast Ethernet


GE: Gigabit Ethernet
ESCON:
FICON:
FC: -
HDTV:
DVB-ASI: -
DVB-SDI: -
FDDI: -

2.3.2

Ta. 2-2.

. 2-2

FE 8 256
GE 8 256

11

OptiX OSN 8800
2

10GE 4 128
10GE LAN 4 128

10GE WAN 4 128

STM-256/OC-768 1 16

STM-64/OC-192 4 128
STM-16/OC-48 4 128

STM-4/OC-12 8 256
STM-1/OC-3 8 256

OTU1 4 128

OTU2 4 128
OTU3/OTU3e 1 8

ESCON 8 256

FC100/FICON 8 256
FC200/FICON Express 4 128

FC400 2 32

FC1200 1 32
HDTV 2 64

FDDI 8 256
DVB-ASI/DVB-SDI 8 256

2.4

OptiX OSN 8800 I


.
Ta.
2-3.

. 2-3

OAM (SERIAL)
NM (NM_ETH1/NM_ETH2)a
NM (NM_ETH1/NM_ETH2)a
/ (ETH1/ETH2/ETH3)

12

OptiX OSN 8800
2


(ALMO1
- ALMO4)
(ALMI1/ALMI2)

(LAMP1/LAMP2)

a: NM_ETH1 NM, NM_ETH2


NM. , NM_ETH1 -
NM, NM_ETH2
NM.

2.5
OptiX OSN 8800 I
.

2.5.1

OptiX OSN 8800 I -


"1+1", SCC "1+1"
(DC).

I. - "1+1"

XCS 1+1.
. ,
XCS.
XCS - .
XCS. XCS
XCS. .
- XCS , -
XCS. XCS
XCS NM
, XCS
XCS, .

"1+1" XCS:

l
XCS . .

13

OptiX OSN 8800
2

l
XCS (,
), .

II. SCC "1+1"

SCC 1+1.
. ,
, SCC.
,
SCC . , -
SCC. SCC
SCC.
.
SCC
Ethernet. ,
SCC SCC.
SCC .
SCC ,
.
SCC , SCC
. SCC
SCC NM
, SCC SCC,
.

"1+1" SCC:

l SCC
. , -
.
.

l
SCC,
.

III. DC

DC
48/60 . ,
DC

14

OptiX OSN 8800
2

2.5.2

OptiX OSN 8800 I


:
l
l
l (SNCP)
l ODUk SPRing
l
(OWSP)

:
l 1+1
l 1+1
SNCP:
l ODUk SNCP
l SNCP
, .
Ta. 2-4.

. 2-4OLP -

.


1+1 OLP/DCP/SCS OTU
- OCh.


1+1 OTU/OLP/DCP -
OCh,
.
SNCP ODUk
SNCP
-
OCh. -
ODU1 ODU2.

SNCP
-.
- ODU1
ODU2.

15

OptiX OSN 8800
2


ODUk ODUk . -
SPRing SPRing
.

OWSP OWSP . -

.

2.6
OptiX OSN 8800 I
.

2.6.1

Ta. 2-5 ,
OptiX OSN 8800 I.

. 2-5

RMON FE
Ethernet GE
10GE

SDH/ATM/POS/SONET B1 STM-1/STM-4/STM-16/STM-
B2 64/STM-256
OC-3/OC-12/OC-48/OC-192/OC-
768

OTN SM-BIP8 OTU1/OTU2/OTU3


TCM-
BIP8
PM-BIP8

SAN 8B/10B ESCON


FC100/FC200
FICON/FICON Express

8B/10B DVB-ASI

2.6.2

Ta. 2-6 .

16

OptiX OSN 8800
2

. 2-6

,

OTSa/OMSb /
, ROADM,
, -

(VOA) c
-
.

, - ,
OTS/OMS - -
, ONSRd /
, ROADMf

(MON). -.

/
, , OTU WDM -
OChe
.

SM-BIP8, - OTU -
TCM-BIP8, OTN
OTN PM-BIP8 .
a:
b:
c: VOA ,
OTS/OMS.
d: -
e:
f: ROAM
, OSNR .

2.7
NM , ,
, ,
.
NM ,
. NM
,
.

17

OptiX OSN 8800
2

NM
. -
, ,
. .

2.7.1 T2000

OptiX iManager T2000 (T2000)


(SNMS).
.
(TMN), SNMS
NE . T2000
NE .
T2000
. T2000


( ).

2.7.2 Web LCT

Web- (Web LCT) The OptiX iManager T2000


NE .
LCT Web
OptiX Huawei, , WDM.
/, LCT Web
(NE). -
, ,
.

2.7.3

(SNMP).
SNMP ,
(UDP). SNMP ,
NM .

2.8
: HWECC, IP DCC.
l HWECC:
HWECC.

18

OptiX OSN 8800
2

l IP DCC:
IP.

2.8.1 HWECC

HWECC
Huawei. -
Huawei , HWECC
.
, HWECC .

DCC.

HWECC :
l .
l HWECC
.
l .

2.8.2 IP DCC

IP DCC :
l TCP/IP,

.
l ,

.
l .
l .
IP DCC

.
IP DCC .

I.

l ECC. ,
NE,
. ID NE,
. IP DCC,
(NE).

19

OptiX OSN 8800
2

II.

l IP DCC,
IP-.
IP- .
,
NM (T2000)
,
.

20

OptiX OSN 8800
3

3.1
OptiX OSN 8800 I, OTN,
OTN, -
.

3.1.1 OTN

(OTN) -
, : G.872, G.798 G.709 ITU-T. -
, -
/ -
.
OTN SDH/SONET (, -
, -, , FEC). -
SDH/SONET WDM, -
OTN SDH/SONET WDM.

I.

OTN.
l : , -
G.709, OptiX OSN 8800 -
, .
: SDH/SONET Ethernet.
ODU1, ODU1 16
.
. -
, STM-1; -
STM-4; -
FC100. OTN
ODU.
l - : OptiX OSN 8800 -
- ODU1 ODU2.
4 ODU1 ODU2 4 ODU2
ODU3. -
OCh OCh
OTM-40.123.

21

OptiX OSN 8800
3

l : OptiX OSN 8800 I OTN


OMS, OCh ODU, OMS
1+1, ODUk Spring OCh SNC/N , SNC/N, SNC/I,
SNC/S ODU1 ODU2.
l OAM: OptiX OSN 8800 I -
, G.709. -
GCC ESC. -
GCC0, GCC1 GCC2. -
SM, PM -
. ODUk PM TCM,
AIS, LCK, LTC .
EFC.
l TCM: TCM. OptiX
OSN 8800 I TCM
. .
TCM . -
, .

II.

, OTN, OptiX OSN 8800 I


:
l k-
(OPUk)
-
.
. ,
.
l
,
.
.
l - ODU1
ODU2, -
OCh .

.
l OTN FEC, -
15
6,2 (BER=10 ). , -
OSNR .

.
.

22

OptiX OSN 8800
3

l TCM,

. -
.

3.1.2

WDM
:
l / (FOADM)
l OADM ( /)
FOADM -
.
ROADM -
-. ,

. T2000 ROADM -
/
. 80
.
ROADM :

I.

l
l -
ROADM. -
.
l
l
OTU.
l
l ()

.

.
l
l
WDM.
.
WDM.

23

OptiX OSN 8800
3

II.

l
l VOA ROADM VOA
.

- .
MON,
,
OSNR.
.
. ,
.
l
l :
(APE),
(ALC)
(AGC).
,
.
l
.
l ROADM
.

III.

l .
l WDM ROADM -
.
.
l
l ,
.

.
l
l
ROADM:
.

3.1.3

OptiX OSN 8800 I L1.

24

OptiX OSN 8800
3

L1 ODU1
ODU2.
WDM.
.
, OptiX OSN 8800 I
.

3.2 WDM
OptiX OSN 8800 I WDM,
FEC, , -
.

3.2.1

/ OptiX OSN 8800 I


/.
:
ROADM / 80 -
. ROADM,
- , -
. .
/,
.
/ 80 .

3.2.2


. :
l (OSC)
l (ESC)

I. OSC

OSC
(SC1/SC2) FIU. -
1510 .

II. ESC

ESC OTU -
, -
(SC1/SC2).

25

OptiX OSN 8800
3

OTU, -
ESC DCC GCC -
G.709 ITU-T.
ESC OSC. ESC
FIU. -
.

3.2.3 FEC

(OTU),
(FEC) -
(AFEC).

FEC AFEC, -
OSNR .
.
, FEC AFEC
. DWDM.

3.2.4 ODB

40 /
(ODB).
.
(1, 0, 1).

.
.
ODB 3 25% -
NRZ .
ODB , NRZ. -
WDM .

3.2.5 DQPSK

OTU 40 / -
(RZ-
DQPSK).
DQPSK .
.
, ,
: 0, /2, ,
3/2.

26

OptiX OSN 8800
3

; . -
DQPSK 3 , -
.
DQPSK , -
. -
DQPSK 40G. -
DQPSK -
. DQPSK
. -

(SPM, XPM FWM) -
- . DQPSK -
, -
.

3.2.6

OptiX OSN 8800 I .


(OTU) 40 /, 10 /
2,5 /, . OTU 2,5
/ 40
100 -. 40 / 10 /
80 -
50 .
,
OTU -
.
.

/,
.

3.2.7 EDFA

OptiX OSN 8800 I DWDM


, (EDFA)
.
EDFA
, -
.
.

27

OptiX OSN 8800
3

3.2.8

,
,
.
, .

3.2.9

,
, OptiX OSN 8800 I
.

3.2.10

OTU
.
ALS, OTU
,
, .
ALS OTU
. /
. . 3-1 (a).

& :
LWXS WDM ALS.

ALS :
l OTU -
,
OTU -
. . 3-
1 ().
l OTU -
WDM , OTU
.
. 3-1 ().

28

OptiX OSN 8800
3

& :
OTU OTU .
ALS .

. 3-1 ALS

Tx
Tx
enabled
Tx ALS IN
Tx
OTU
Rx ALS enabled
Rx
OUT
Rx
Rx

client side WDM side

(a)Configuration of optical interfaces

Tx
Rx
Tx
ALS enabled Rx
Tx IN OUT
Rx
Tx Rx
OTU OTU
Rx Tx
Rx IN ALS enabled Tx
OUT
Rx Tx
Rx Tx
client side WDM side WDM side client side
No input optical Automatic laser
signals shutdown
(b) No signals received on the
client side of the far end

Tx
Rx
Tx
ALS enabled Rx
Tx IN OUT
Rx
Tx Rx
No input optical
OTU signals OTU
Rx Tx
Rx IN ALS enabled Tx
OUT
Rx Tx Automatic laser
Rx Tx
shutdown

client side WDM side WDM side client side

(c) No signals received


on the WDM side

()
(b) , ,
() WDM

29

OptiX OSN 8800
3

& :
ALS OptiX WDM ALS,
G.664 ITU-T.

3.2.11 -

OptiX OSN 8800 I - .


NE , , -
- .
IP-. ASON
NE.
.
OptiX OSN 8800 I - -
. OptiX OSN 8800 I -
OptiX OSN 8800 I. , -
OptiX 6800.

& :
.
HUB -
.

3.2.12 OPA

(OPA)
. OPA, -
- 2000, -
-
-
. -
OTU -
- .
:

l : OA>WSD9>WSM9>OA, OA>WSD9>RMU9>OA,
OA>ROAM>ROAM>OA, OA>WSMD4>WSMD4>OA, OA>D40V>M40V>OA.
l : OTU>WSM9>OA, OTU>RMU9>OA, OTU>ROAM>OA,
OTU>WSMD4>OA, OTU>M40V>OA, OTU>VA>OA.
l : OA>WSD9>OTU, OA>D40V>OTU, OA>D40>VA>OTU.

30

OptiX OSN 8800
3

& :
OA , OAU1, OBU1 OBU2. FIU
OA.
VA , VA1 VA4.
, WSD9 OTU -
, D40, D40V MR2.
, WSD9 OTU -
, M40, M40V MR2.

, OptiX OSN 6800 -


, , OA>WSD9>RMU9>VA>OA.

3.3
IPA, ALC EAPE.
. .

3.3.1 IPA

(IPA).
,
,
.
DWDM ,
. IPA
-
, , -
.
,

.

3.3.2 IPA

. -
, -
IPA .
.
LINE ,
.
DWDM ,

31

OptiX OSN 8800
3

. IPA

, ,
.
,

.

3.3.3 ALC


(ALC). ALC, -
.

.
DWDM -
, -
. ,

. OSNR .
. .
,
OSNR, . 3-2.
ALC
. ,
. ALC,
, -
, . , OSNR
. . .
3-3
ALC,
.

32

OptiX OSN 8800
3

. 3-2 ALC

High line losses

Normal output
Attenuated output
Attenuated input

/ /
/

. 3-3 ALC

High line losses

Normal output
Normal input
Attenuated input

/ /
/

& :
-
.

/ ( /
).

3.3.4 APE


(APE). APE -
OSNR .

DWDM -

- (OSNR) ,

33

OptiX OSN 8800
3

. 3-4. APE -
-
OSNR -
, . 3-5.

. 3-4
APE

flatness of the optical power


at the recieve site

OTM OLA OADM OLA OTM

. 3-5
APE

flatness of the optical power


at the recieve site

OTM OLA OADM OLA OTM

APE DWDM , -
- .
,
.

3.3.5 EAPE

-
(APE).
EAPE , -
, .
WDM , - , -

.
.
- EAPE, -
, .

34

OptiX OSN 8800
3

3.4
OptiX OSN 8800 I .

3.4.1 (SFP)

:
eSFP XFP 10 /.


. .

3.5

NE .
, -
NE.
.

.
:
l
.
l SCC. -
NE ,
CF. ,
SCC.
l NE.
NE,
.
l
, .
l . -
,
NE.
:
l NE
l
l SCC

35

OptiX OSN 8800 4

4.1
OptiX OSN 8800 I
ETSI 300 .
OptiX OSN 8800 I -
. OptiX OSN 8800 I
, ETSI 300
23- .

4.1.1

ETSI 300
,
. . 4-1 ETSI 300 -
.

36

OptiX OSN 8800 4

. 4-1 ETSI 300

H
W
D

4.1.2

OptiX OSN 8800 I 2,2


23- . . 4-1 -
, , .
OptiX OSN 8800 I -
OptiX OSN 6800.

37

OptiX OSN 8800 4

. 4-1

2,2 23- -

2 -
ETSI 300

- 2
23-

& :
Huawei ETSI 300 .

4.2
OptiX OSN 8800 I -
. -
, -
.

4.2.1

. 4-2 .

38

OptiX OSN 8800 4

. 4-2 OptiX OSN 8800 I

5
1

2
8

4
7

4
5
6

1. 2. 3.
4. - 5. 6.

7. 8.

& :

l :

l : .
: 48.
l :
-
.
l : 3
.
l : .
.
l : -
. . -

39

OptiX OSN 8800 4

, , -
.
l : .
l : -
. ATE, EFI1 EFI2, -
, -
, ,
-

4.2.2

48 , IU1 IU48.
l IU1~IU8, IU12~IU27, IU29~IU36 .
l IU41 IU43 - AUX.
l IU11 IU28 SCC.
l IU39, IU40, IU45 IU46 PIU.
l IU9 IU10 XCS.
l IU37 EFI2.
l IU38 EFI1.
l IU48 ATE.
l IU42, IU44 IU47 -
.
.4-3.

40

OptiX OSN 8800 4

. 4-3 OptiX OSN 8800 I

IU51

AUX AUX
EFI2 EFI1 PIU PIU IU44 PIU PIU ATE
IU41 IU42
IU40 IU45 IU46 IU47 IU48
IU37 IU38 IU39 IU43

OTU OTU OTU OTU OTU OTU OTU OTU SCC OTU OTU OTU OTU OTU OTU OTU OTU

IU20 IU21 IU22 IU23 IU24 IU25 IU26 IU27 IU28 IU29 IU30 IU31 IU32 IU33 IU34 IU35 IU36

XCS XCS

IU9 IU10

OTU OTU OTU OTU OTU OTU OTU OTU SCC OTU OTU OTU OTU OTU OTU OTU OTU

IU1 IU2 IU3 IU4 IU5 IU6 IU7 IU8 IU11 IU12 IU13 IU14 IU15 IU16 IU17 IU18 IU19

IU50

4.3
,
, / ..

,
. 4-2.

. 4-2

LSXL, LSXLR, LOG, LOM, TMX, LSX, LSXR,


LDGD, LDGS, LDMD, LDM, LDMS, LQMD,
LQM, LQMS, LWXS
TSXL, TQX, TDX, TOM, TQM

NS2, ND2, NS3, NQ2


- XCS

41

OptiX OSN 8800 4


- FIU, D40, D40V, M40, M40V, ITL
/

- RMU9, ROAM, WSD9, WSM9, WSMD4


/

- CMR2, CMR4, DMR1, MR2, MR4, MR8, SBM2,


/ MR8V

CRPC, OAU1, OBU1, OBU2, HBA

AUX, SCC

SC1, SC2
(OSC)

DCP, OLP, SCS


MCA4, MCA8, WMU

- VA1, VA4

DCU, GFU, TDC

1.1.1

(OTU)
.

DWDM (G.694.1 ITU-T).
,
-
.
OTU
, .
OTU :
l LDGD: 2 x Gigabit Ethernet,
l LDGS: 2 x Gigabit Ethernet,

l LDM: 2- (100/~2,5/) -

l LDMD: 2- (100/~2,5/) -
-

42

OptiX OSN 8800 4

l LDMS: 2- (100/~2,5/) -
-

l LOG: 8 x Gigabit Ethernet
l LOM: 8- -
(AFEC)
l LQM: 4- (100/~2,5/) -

l LQMD: 4- (100/~2,5/) -
-

l LQMS: 4- (100/~2,5/) -
-

l LSX: 10 /
l LSXL: 40 /
l LSX: 40 /
l LSXR: 10 /
l LWXS: ( )
(16 /~2,7 /)
l TMX: 4- OTU2
STM-16/OTU1/OC-48
. 4-4 OTU .

43

OptiX OSN 8800 4

. 4-4 OTU

OTU

OTU
OM
(C-ODD)
OTU

OTU WMU
Client-side equipment

OTU
OM
OA
(C-EVEN)

Line-side ODF
OTU
ITL FIU
SC1
OTU
OTU OA
OD
(C-ODD)

OTU

OTU
OTU
OD
(C-EVEN)
OTU

: The optical transponder unit

OTU: OM: SC1: -


OSC
OD: -
FIU: - OA: -

ODF: WMU: ITL: -

C-ODD: C-EVEN:
(ODD) C (EVEN) C
. 4-3 OTU.

44

OptiX OSN 8800 4

. 4-3 OTU

- / - -
- - WDM
- WDM

TN11LDGD - 2 GE OTU1 - DWDM


TN11LDGS , - STM-16

-

-

TN12LDM - 2 OTU1, STM- OTU1 - DWDM


- 16, STM-4,
- STM-1, OC-
- 48, OC-12,
OC-3,
FC100,
FC200,
FICON,
FICON
Express,
HDTV, GE,
FE, DVB-
ASI, DVB-
SDI, ESCON
FDDI

TN11LDMD - 2 OTU1, STM- OTU1 - DWDM


TN11LDMS - 16, STM-4,
- STM-1, OC-
- 48, OC-12,
OC-3,
FC100,
FC200,
FICON,
FICON
Express,
HDTV, GE,
FE, DVB-
ASI, DVB-
SDI, ESCON
FDDI
TN11LOG - 8 GE OTU2 - DWDM
, -

-

-

45

OptiX OSN 8800 4

- / - -
- - WDM
- WDM

TN11LOM - 8 GE, FC100, OTU2 - DWDM


- FICON,
- FC200,
- FICON Ex-
press
FC400

TN13LQM - 4 STM-16, OTU1 - DWDM


, - STM-4, CWDM
STM-1, OC-
- 48, OC-12,
OC-3,
- FC100,
FC200, GE,
FE, ESCON,
DVB-ASI,
FICON,
FICON
Express,
OTU1,
HDTV, DVB-
SDI FDDI
TN12LQMD - 4 STM-16, OTU1 - DWDM
TN12LQMS - STM-4,
- STM-1, OC-
- 48, OC-12,
OC-3,
FC100,
FC200, GE,
FE, ESCON,
DVB-ASI,
FICON,
FICON
Express,
OTU1,
HDTV, DVB-
SDI FDDI

TN12LSX - 1 STM-64, OTU2 LSXR DWDM


- OC-192,
FC1200,
10GE LAN,
10GE WAN,
OTU2
OTU2v

TN12LSXL - 1 STM-256, OTU3 TN12LSXLR DWDM


- OC-768,
OTU3
OTU3e

46

OptiX OSN 8800 4

- / - -
- - WDM
- WDM

TN11LSXR - 1 OTU2 , - DWDM


- OTU2v -
-


TN12LSXLR - 1 OTU3 , - DWDM


- OTU3e -
-


TN12LWXS - 1 STM-16, , - DWDM


- STM-4, -
STM-1, OC- -
48, OC-12,
OC-3,
FC200,
FC100, GE,
FE, FDDI,
ESCON,
DVB-ASI,
DVB-SDI,
FICON,
FICON
Express,
HDTV, ISC
1G, ISC 2G,
ETR CLO
TN11TMX - 4 STM-16, OTU2 - DWDM
- OC-48
- OTU1
-

4.3.2

:
l TDX: 2-x 10G
l TOM: 8-
l TQM: 4-x
l TQX: 4-x 10G
l TSXL: 40G
:

47

OptiX OSN 8800 4

I. TN12TDX

10GE LAN, 10GE WAN, STM-64


OC-192 ODU2 10 /
-. .

II. TN11TOM

8- 100
/~2,5 / 4- ODU1.
8- 100
/~2,5 / ODU1.
4- 100
/~2,5 / 4-
, WDM.
7- 100
/~2,5 / OTU1
, WDM.
6- 100
/~2,5 / OTU1,
WDM, -
WDM.
OTU1 4- -
OTU1.
GE .
- GE -
ODU1.
- 10 / GE.

III. TN12TQM

(100 /~2,5 /) -
ODU1,
-. -
.

IV. TN11TQX

4- 10GE LAN/10GE WAN/STM-


64/OC-192 4 ODU2 -
. .

V. TN11TSXL

STM-256/OC-768

48

OptiX OSN 8800 4

ODU2.
.

4.3.3

:
NS2: 4- ODU1 OTU2
ND2: 4- ODU1
OTU2
NQ2: 4- 4- ODU1 OTU2
NS3: 4- ODU2 OTU3
:
l TN12NS2: ODU1 ODU2, -
-, OTU2
DWDM-, ITU-T G.694.1. -
.
l TN11ND2: ODU1 ODU2, -
-, OTU2, -
DWDM-, ITU-T G.694.1.
.
l TN11NS3: ODU2/ODU2e, -
-, OTU3/OTU3e
DWDM-, ITU-T G.694.1.
.
l TN51NQ2: 4- ODU1
ODU2,
-, OTU2,
DWDM-, ITU-T G.694.1.
.

4.3.4 -

- :
XCS: -
TN51XCS: ODU1/ODU2.
- 1,28 /
ODU1/ODU2.

4.3.5

-
.

49

OptiX OSN 8800 4

:
l D40: 40-
l D40V: 40- VOA
l FIU:
l M40: 40-
l M40V: 40- VOA
l ITL:
. 4-5
.

. 4-5

OTU

OTU
OM
(C-ODD)
OTU

OTU
WMU
OTU
OM
OA
Client-side Device

(C-EVEN)

Line-side ODF
OTU
ITL FIU
SC1
OTU
OTU OA
OD
(C-ODD)

OTU

OTU
OTU
OD
(C-EVEN)
OTU

: The multiplexer and demultiplexer units

l TN11D40: 40 -
C.
l TN11D40V: 40

C.

50

OptiX OSN 8800 4

l TN12FIU/TN13FIU: -
, -
C.
l TN11M40: 40 -
C.
l TN11M40V: 40 -
C.
l TN11ITL/ TN12ITL: / -
DWDM 100 -
DWDM 50 C.

4.3.6 -

-
/
OTU.
, ,
OTU, .
/ :
l CMR2: -
/ CWDM
l CMR4: 4- /
CWDM
l DMR1: / CWDM

l MR2: /
l MR4: 4- /
l MR8: 8- /
l MR8V: 8- /
VOA
l SBM2: /

. 4-6 -
/ .

51

OptiX OSN 8800 4

. 4-6
/

SC2

East line-
West line-

ODF
side
ODF
side

FIU OA OA FIU
OADM OADM
Unit Unit
OA OA

O O O O
T T T T
U U U U

West client-side East client-side

: The optical add/drop multiplexer unit

ODF: FIU: - OA: -OADM: SC2: - OTU:
- OSC
/ (OADM)
/
:
l TN11CMR2: / / -
.
l TN11CMR4: / /
.
l TN11DMR1: / -
1310 -
.
l TN11MR2: / / -
.
l TN11MR4: / /
.
l TN11MR8: / / -
.
l TN11MR8V: / /

.
l TN11SBM2: / / -

. -
.

52

OptiX OSN 8800 4

4.3.7
/

/ -
-
OTU.
. -
/ :
l RMU9: 9- ROADM
l ROAM:
l WSD9: 9- -

l WSD9: 9-

l WSMD4: 4-

/
:
l TN11RMU9: -
.
OTU , RMU9
.
l TN11ROAM: /,
40 ,
.
l TN12WSD9/TN13WSD9: -
.
"" ""
, , , -
.
l TN12WSM9/TN13WSM9: -
.
"" "" -
, ,
, .
l TN11WSMD4: ,
-
.
"" "" -
. -
,

53

OptiX OSN 8800 4

, , -
.

4.3.8

-
, .
:
l CRPC: C- (
)
l OAU1:
l OBU1:
l OBU2:
l HBA:
:
l TN11CRPC:
, . -

. :
l CRPC01: .
10 G.652. 12
LEAF.
l CRPC03: . -
10 G.652.
l TN11OAU1:
. 1529 1561 . -
:
l OAU101: OAU101 20
31 .
l OAU102: OAU102 20
31 .
l OAU103: OAU103 24
36 .
l OAU105: OAU105 23
34 .
l TN11OBU1:
. 1529 1561 .
:
OBU101: 20 .
OBU103: 23 .
OBU104: 17 .

54

OptiX OSN 8800 4

l TN11OBU2:
. 1529 1561 . -
- OBU205, 23 .
l TN11HBA:
. 1529 1561 .
. , , -

. 29 .

4.3.9

-
.
NM
.
:
l AUX:
l SCC:
:
l TN51AUX: -
.
l TN51SCC: , -
.

& :
NE OptiX OSN 8800 I .
SCC IU11 IU28,
. SCC IU11 . -
/, SCC -
, . SCC -
, -
. ,
NM.

4.3.10 OSC

OSC , -
SCC.

55

OptiX OSN 8800 4

OSC :
l SC1:
l SC2:
OSC :

l TN12SC1: SC1 , -
.
l TN12SC2: SC2 ,
.

4.3.11

-
.
:
l OLP:
l DCP: 2-
l SCS:
:
l TN11OLP/TN12OLP:
,
-
.
1+1 OTU
.
1+1 -
OTU.
TN11OLP .
l TN11OLP/TN12OLP:
1+1 OTU
. OLP DCP -

1+1.
1+1 -
OTU.
OWSP, -
.
TN11DCP .

56

OptiX OSN 8800 4

l OTU
1+1 .

4.3.12

:
l MCA4: 4-
l MCA8: 8-
l WMU:
:
l TN11MCA4: , :


"-"

SCC .
.
l TN11MCA8: , :


"-"

SCC .
.
l TN11WMU: -
OTU .
WMU
SCC.

4.3.13

:
l VA1: 1-
l VA4: 4-
:
l TN12VA1:
, SCC.

57

OptiX OSN 8800 4

l TN12VA4:
, SCC.

4.3.14

, -
, :
l DCU:
l GFU:
l TDC:

:
l TN11DCU: DCU , -
, -
. , -
. , DCU -

.
l TN11GFU: .
GFF -
, .
l TN11TDC: C. -
. .

58

OptiX OSN 8800
5

5.1
. -
-
.
: ,
.
, SCC
.
. -
.
. 5-1.
,
NE, " " " ".

. 5-1

Network Management
System

High Level
Communication Module

Real-time Network side Module


multi-task Database
operating Equipment Management Management
system Module Module

Communication Module

NE software

Board Software

59

OptiX OSN 8800
5

5.2
Qx
ITU-T G.773, Q.811 Q.812.
Qx
(MD), Q- (QA) (NE) -
(LCN).
QA NE. MD -
(OS) . -
Qx.
Qx, -
TCP/IP
CLNS1.
, NM , IP -
(SLIP).

5.3
, -
, .
NE NE
.
:
l
l
l
l


NE ITU-T.

5.4 NE
NE ,
NE. , NE
T2000 , , T2000
NE.
ITU-T M.3010 -

NE (NEF), (MF)

60

OptiX OSN 8800
5

.
(DCF) NE
( NM NE).

I.

NE -

.

, .

II.

- NE .
NE -

.

NE -
. , ,
NE.

III. (NS)

NS -
. (
) NE, -
NE.
NS -
:
Qx

IV.

- -
NE. - -
-.
NM -
.
NM, -
, ,

61

OptiX OSN 8800
5

V.

-
, NM NE.

,
ECC.

VI.

- NE.
: .
-
, ,
.
.

5.5
NM -
NE OSN, SDH, Metro, DWDM .
ITU-T NM
, - -
.
NE
.
NM , -
, ,
.
NM :
l : , , , -
, , ,
; , -
.
l : -
; , ; -
.
l : -
, , , , .
l : NM,
NE, NE, NE,

62

OptiX OSN 8800
5

NE -
(LCT) .
l :
, , (ALS) -
,
,
.

63

OptiX OSN 8800
6 DWDM

6 DWDM

6.1 OTM
OptiX OSN 8800 I
OTM.

6.1.1 OTM 40-


40-

I.

OTM DWDM
:
l
l
OTM
. , -
. OTM -
..

II.

OTM c :
l (OTU)
l (OA)
l (OM)
l (OD)
l (SC1)
l (FIU)
l (SCC)
, , 4 " -
".

III.

, OTM OTU -
/
DWDM, G.694.1 ITU-T.
-
.

64

OptiX OSN 8800
6 DWDM

. , , -
.
,
. , -
(OSC),

-
, / OTU, -
.
OTM . 6-1.

. 6-1 OTM DWDM


OTU:
OM:
SC1:
OD:
FIU:
OA:
ODF:

6.1.2 OTM ,
80-

I.

OTM DWDM
:
l
l
, OTM

65

OptiX OSN 8800
6 DWDM

/
. ,
. , OTM
.
OTM 40
. 80
.

II.

OTM :
l (OTU)
l (OA)
l (OM)
l (OD)
l (SC1)
l (ITL)
l (WMU)
l (FIU)
l (SCC)
, , 4 " -
".

III.

, OTU, OTM
/
DWDM, ITU-T G.694.1. , -
, . -
( ) ITL
. ,
80 C . -
50 . ,

. , , -
.
,
. , -
(OSC) . -
, -
( )
100 . ,
, ,

66

OptiX OSN 8800
6 DWDM

/ OUT
.

& :
100 , . .
/ 100 . ,
, , l 1 l 2, 50 . ,
50 .
, 192.1 , 192.2 196.0 ,
40 , - 192.15 ,
192.25 196.05 , 40 , ,
192.1 , 192.15 , 192.2 , 192.25 196.05 ,
50 . -
.

OTM . 6-2.

. 6-2 OTM DWDM


, 80- ITL

OTU:
OM:

67

OptiX OSN 8800
6 DWDM

SC1:
OD:
FIU:
OA:
ODF:
WMU:
ITL:
C-ODD: C
C-EVEN: C

6.2 OLA
OptiX OSN 8800 I
OLA.

I.

OLA DWDM
.

II.

OLA :
l (OA)
l (SC2)
l (FIU)
l (SCC)
, , 4 " -
".

III.

OLA
OSC . -
-
OSC, ,
.
OLA DWDM . 6-3.

68

OptiX OSN 8800
6 DWDM

. 6-3 OLA DWDM

FIU:
OA:
SC2:
ODF:

6.3 FOADM
OptiX OSN 8800 I
/ FOADM.

6.3.1 FOADM

I.

FOADM / () /
. FOADM
. OTM. ,
.

II.

FOADM :
l (OTU)
l (OA)
l (OM)
l (OD)
l (SC2)
l (FIU)
l (SCC)
, , 4 " -
".

69

OptiX OSN 8800
6 DWDM

III.

FOADM DWDM -
. -
OSC
.
,
OADM.
OUT . -
.
-
. , , -
.
,
OSC .

,
,
, , ,
, . ,
OUT
3R .
FOADM . 6-4.

. 6-4 DWDM FOADM


OTU:
OM:
SC2:
OD:
FIU:
OA:
ODF:

70

OptiX OSN 8800
6 DWDM

6.3.2 FOADM OADM

I.

FOADM / () /
. FOADM
:
l
l
l

II.

OTM :

l (OTU)
l (OA)
l / (FOADM)
l (SC2)
l (FIU)
l (SCC)
, , 4 " -
".

III.

FOADM DWDM -
.
OSC
.

OADM, -
OTU, . -
OADM
.
-
OSC .
FOADM C-ODD.
FOADM . 6-5.

71

OptiX OSN 8800
6 DWDM

. 6-5 FOADM DWDM OADM

OTU:
FIU:
SC2:
OA:
OADM: /
ODF:

6.4 ROADM
OptiX OSN 8800 I
/ ROADM.

6.4.1 ROADM WSD9 WSM9

I.

/ (ROADM)
WSS
.
.
WSD9
.
.
,
.
WSM9
.

. ,

.

72

OptiX OSN 8800
6 DWDM

ROADM WSD9 WSM9


. :
l
l
l /

II.

ROADM, WSD9 WSM9, :


l (OTU)
l (OA)
l (SC2)
l (FIU)
l /
(OADM/OM/OD)
l 9-
(WSM9)
l 9-
(WSD9)
l (SCC)
, , 4 " -
".

III.

ROADM .

.
.
WSD9.
,
, .
-
OADM OTU .
-
.

/ . -
WSM9
. ,
.

73

OptiX OSN 8800
6 DWDM

. 6-6 ROADM.

. 6-6 ROADM WSM9 WSD9

FIU:
OA:
SC2:
OD:
OM:
OTU:
WSM9: 9- -

WSD9: 9-

ODF:

6.4.2 ROADM ROAM

I.

ROADM, ROAM /
. ROAM
, /,
, ,

.
ROADM, ROAM
. :
l

74

OptiX OSN 8800
6 DWDM

l
l /

II.

ROADM, OADM (
) ROAM, :
l (OTU)
l (OA)
l (SC2)
l (FIU)
l /

l (ROAM)
l (SCC)
, , 4 " -
".

III.

ROADM
.
,
. -
.
ROAM. -
OTU
OADM. -
/ .
, -
. , -
.
. 6-7
ROADM.

75

OptiX OSN 8800
6 DWDM

. 6-7 ROADM ROAM

FIU:
OA:
SC2:
OD:
OTU:
ODF:
ROAM:

6.4.3 ROADM WSD9 RMU9

I.

/ (ROADM)
WSD9 RMU9
. -
.
WSD9
.
-
. ,

.
RMU9 .
, OUT
.
RMU9 .

RMU9.
ROADM WSD9 RMU9
. :

76

OptiX OSN 8800
6 DWDM

l
l
l /

II.

ROADM WSD9 WSM9 :


l (OTU)
l (OA)
l (SC2)
l (FIU)
l /
(OADM/OM/OD)
l 9-
(WSD9)
l 9- ROADM (RMU9)
l (SCC)
, , 4 " -
".

III.

ROADM
.
,
.
.
WSD9.
, ,
, .

OADM OUT . -
-
OTU.
/ .
-
RMU9 . ,

.

77

OptiX OSN 8800
6 DWDM

& :
, TOA RMU9
. , TOA
ROA RMU9.

. 6-8
ROADM.

. 6-8 ROADM WSD9


RMU9

FIU:
OA:
SC2:
OD:
OTU:
WSD9: 9-

OM:
RMU9: 9- ROADM
ODF:

6.4.4 ROADM WSMD4

I.

/ (ROADM)

78

OptiX OSN 8800
6 DWDM

WSMD4 .
-
.
WSMD4
.

.
,
. ROADM WSMD4
/
C .
ROADM WSMD4
:
l
l
l /

II.

ROADM, WSMD4, :
l (OTU)
l (OA)
l (SC2)
l (FIU)
l /
(OADM/OM/OD)
l 4-
(WSMD4)
l (SCC)
, , 4 " -
".

III.

ROADM WSMD4. -
.
, , -
.
,
, .

79

OptiX OSN 8800
6 DWDM

,
WSMD4.
WSMD4
. -
,
.
,
WSMD4. -
, -
, -
WSMD4. -
. -

. -
.
, ,
.
. 6-9
ROADM.

. 6-9 ROADM WSMD4

FIU:
WSMD4: 4- -

ODF:

80

OptiX OSN 8800
7 CWDM

7 CWDM

7.1 OTM
OptiX OSN 8800 I OTM,
OADM.

I.

OTM , -
. OTM -
.
OADM
. OTM .

II.

OTM CWDM :
l (OTU)
l / (FOADM)
l (SCC)
, , 4 " -
".

III.

OTM CWDM -
:
l
l
, , OTM,
OTU CWDM -
G.694.2 ITU-T. OADM
.
, OADM
, -
OTU,
.
OTM CWDM . 7-1.

81

OptiX OSN 8800
7 CWDM

. 7-1 OTM CWDM

OADM: /
OTU:
ODF:

7.2 FOADM
OptiX OSN 8800 I FOADM
OADM.

I.

FOADM / () /
.

II.

FOADM CWDM :
l (OTU)
l / (FOADM)
l (SCC)
, , 4 " -
".

III.

FOADM CWDM -
. OADM, -
OTU -
.
OADM ,
.
.
FOADM CWDM . 7-2.

82

OptiX OSN 8800
7 CWDM

. 7-2 FOADM CWDM

OADM: /
OTU:
ODF:

83

OptiX OSN 8800 8

8.1
:
, ,
.
. -
.
- .
ROAM, WSD9,
WSM9, WSMD4 RMU9.
OptiX OSN 8800 I -
.

8.1.1
ROAM

I.

ROADM ROAM, / 40
. ROAM -
:
/, , ,
.
ROADM ROAM,
2000,
/ .

II.

ROAM -
, /
.

III.

. 8-1 ROADM, ROAM.


-
IN ROAM 1. ,

84

OptiX OSN 8800 8

. , -
, DM. , -
, EXPO.
, ROAM 1,
EXPI ROAM 2.
M01 ~ M40. ,
ROAM 1, ROAM 2.
, .
OUT.
.
, -
, .

. 8-1 ROADM ROAM

OD
DCM
DM M01 M02 M40
IN EXPO EXPI OUT
OA OA

ROAM ROAM
1 2
OUT EXPI EXPO IN
OA OA
M01 M02 M40 DM
West DCM East
OD

IV.

. 8-2 ,
A, B, C D. ROADM, -
ROAM.

85

OptiX OSN 8800 8

. 8-2

D B

West East

, X A, B -
. :
l .
l X A M01 - M40 ROAM. -
, OUT.
.
. 8-3 .

86

OptiX OSN 8800 8

. 8-3 A

OD
DCM
DM
D B IN EXPO
OA

ROAM

OUT EXPI
OA
West
M01 M02 M40

West East

A
OD
Service X DCM
DM
IN EXPO
OA

ROAM
OUT EXPI
OA
East
M01 M02 M40
Service X

l -
.
l X B
IN ROAM. , -
EXPO.
l EXPI ROAM -
OUT.
-
. . 8-4 .

87

OptiX OSN 8800 8

. 8-4 B

OD
Service X DCM
DM
D B Service X IN EXPO
OA

ROAM

OUT EXPI
OA
West
M01 M02 M40

West East

A OD
DCM
DM
IN EXPO
OA

ROAM
OUT EXPI
OA
East
M01 M02 M40

l , .
l X -
.
IN ROAM. X, ,
DM. EXPI ROAM -
, . . 8-5
.

88

OptiX OSN 8800 8

. 8-5 C

C Service X

OD
DCM
DM
Service X IN EXPO
OA
D B
ROAM

OUT EXPI
OA
West
M01 M02 M40

West East
OD
DCM
A
DM
IN EXPO
OA

ROAM
OUT EXPI
OA
East
M01 M02 M40

V.

, . X A, -
B C, D. -
2000.

8.1.2
WSD9 RMU9

I.

ROADM WSD9 RMU9


. -
/ -
-
NE.

II.

, /
, ROADM WSD9
RMU9.

89

OptiX OSN 8800 8

III.

ROADM WSD9 RMU9,


. 8-6.
IN WSD9.

, , , -
. -
,
OTU.
OTU.
, /
, EXPO WSD9.
RMU9
TOA.
RMU9 EXPI.
TOA ROA .
ROA, , EXPI, -
OUT. -
.
, -
, .

. 8-6 ROADM WSD9 RMU9

OD OM

DM1 DM8 AM1 AM8


TOA
DCM
ROA

IN WSD9 EXPO EXPI RMU9 OUT


OA OA

OUT EXPIEXPO IN
OA OA
ROA RMU9 WSD9
TOA
West DCM East

AM1 AM8 DM1 DM8

OM OD

90

OptiX OSN 8800 8

IV.

. 8-2 , A, B, C D.
ROADM, -
WSD9 RMU9.

, X A, B -
. :
l .
l .
RMU9 TOA. TOA -
ROA, OTU. -
-
.
l . 8-7 A

. 8-7 A

C DM1 DM7 DM8


DCM

IN EXPO
OA WSD9

D B

OUT EXPI
OA
West
ROA RMU9
TOA

AM1 AM7 AM8


West East
DM1 DM7 DM8
A DCM
Service X
IN EXPO
OA WSD9

OUT EXPI
OA
RMU9
East ROA
TOA

AM1 AM7 AM8


Service X

91

OptiX OSN 8800 8

l -
.
l X B -
IN WSD9. , -
EXPO.
l , RMU9 EXPI
OUT.
B -
.
l . 8-8

. 8-8 B

C DM1 DM7 DM8


DCM

Service X IN EXPO
Service X
OA WSD9

D B
OUT EXPI
OA
West
ROA RMU9
TOA

AM1 AM7 AM8


West East
DM1 DM7 DM8
A DCM

IN EXPO
OA WSD9

OUT EXPI
OA
East RMU9
ROA
TOA

AM1 AM7 AM8

l , .
l X -
.
IN WSD9. , , -
WSD9.
l . 8-9 .

92

OptiX OSN 8800 8

. 8-9 C

Service X DM1 DM7 DM8


C DCM

Service X IN EXPO
OA WSD9

D B
OUT EXPI
OA
West
ROA RMU9
TOA

AM1 AM7 AM8

West East
DM1 DM7 DM8
DCM
A
IN EXPO
OA WSD9

OUT EXPI
OA
East RMU9
ROA
TOA

AM1 AM7 AM8

V.

, . X A, -
B C, D. -
2000.

8.1.3
WSD9 WSM9

I.

ROADM WSD9 WSM9


. -
/

NE.

II.

ROADM WSD9 WSM9 -

93

OptiX OSN 8800 8

,
().

III.

ROADM WSD9 WSM9,


. 8-10.
-
IN WSD9.
, , DM1~DM8,
.
-
. OTU
. -
.
, /
, EXPO WSD9.

AM1 - AM8 WSM9.
EXPI WSM9. , AM1 - AM8
,
EXPI OUT. -
.
, -
, .

94

OptiX OSN 8800 8

. 8-10 ROADM WSD9 WSM9

OD OM

DM1 DM8 AM1 AM8

DCM

WSD9 EXP WSM9 OUT


IN EXPO
OA I OA

OUT EXP IN
EXPO
OA I OA
WSM9 WSD9

West DCM East

AM1 AM8 DM1 DM8

OM OD

IV.

. 8-2 , A, B, C D.
ROADM, -
WSD9 WSM9.
, X A, B -
. :
l .
l .
WSM9 OUT. -

.
l . 8-11 A

95

OptiX OSN 8800 8

. 8-11 A

C DM1 DM7 DM8


DCM

IN EXPO
OA WSD9

D B

OUT EXPI
OA WSM9
West

AM1 AM7 AM8

West East
A DM1 DM7 DM8
DCM
Service X
IN EXPO
OA WSD9

OUT EXPI
OA WSM9
East

AM1 AM7 AM8


Service X

l -
.
l X B -
IN WSD9. , -
EXPO.
l , EXPI WSM9
OUT.
B -
.
l . 8-12

96

OptiX OSN 8800 8

. 8-12 B

C
DM1 DM7 DM8
DCM

Service X Service X IN EXPO


WSD9
OA

D B

OUT EXPI
OA WSM9
West

AM1 AM7 AM8


West East
A
DM1 DM7 DM8
DCM

IN EXPO
OA WSD9

OUT EXPI
OA
East WSM9

AM1 AM7 AM8

l , .
l X C -
.
IN WSD9. X, ,
.
l . 8-13 .

97

OptiX OSN 8800 8

. 8-13 C

Service X
C DM1 DM7 DM8
DCM

Service X IN EXPO
OA WSD9

D B

OUT EXPI
OA WSM9
West

AM1 AM7 AM8


West East
DM1 DM7 DM8
A DCM

IN EXPO
OA WSD9

OUT EXPI
OA
WSM9
East

AM1 AM7 AM8

V.

, . X A, -
B C, D. -
2000.

8.1.4
WSD9 RMU9

I.

ROADM, WSD9 RMU9, -. -
/ -
NE.

II.

, OSNR -

98

OptiX OSN 8800 8

, -
WSD9 RMU9.
, OSNR
, -
WSD9 WSM9.

III.

ROADM WSD9 RMU9,


. 8-14. -
, .
, .
-
IN WSD9. , -
, EXPO (DM1 - DM8) WSD9.
,
(AM1 - AM8) RMU9. -
RMU9
TOA. .
,
,
.

99

OptiX OSN 8800 8

. 8-14 ROADM

DM1 DM1

IN IN IN
OA WSD9 DM7 DM7 WSD9 OA
DM8 DM8

EXPO EXPO
OUT EXPI EXPI OUT

ROA AM1 AM1 ROA

RMU9 RMU9
TOA TOA
O
OAA OA
West AM7 AM7 East
AM8 AM8

DM1 DM1

IN IN WSD9 DM7 DM7


WSD9 IN
OA OA
DM8 DM8

EXPO EXPO
EXPI EXPI OUT
OUT
ROA AM1 AM1 ROA

RMU9 RMU9
TOA TOA
OA OA
South AM7 AM7
North
AM8 AM8

From west to east


From west to north
From west to south

IV.

. 8-15 -
, A, B, C, D, E, F G.
ROADM, WSD9 RMU9.

100

OptiX OSN 8800 8

. 8-15 -

D B

West A East

South North

From west to east


From west to north
From west to south
F

, X A
.

, ,
.
WSD9 IN . , ,
WSD9 EXPO (DM1 - DM8).
,
RMU9 (AM1 - AM8). -
RMU9
TOA. .
. 8-16
.

101

OptiX OSN 8800 8

. 8-16

DM1 DM1

IN IN IN
OA WSD9 DM7 DM7 WSD9 OA
DM8 DM8

EXPO EXPO
OUT EXPI EXPI OUT
ROA AM1 AM1 ROA

RMU9 RMU9
O TOA TOA
O AA OA
AM7 AM7
West AM8
East
AM8

DM1 DM1

IN IN WSD9 DM7 DM7


WSD9 IN
OA OA
DM8 DM8

EXPO EXPO
OUT EXPI EXPI OUT

ROA AM1 AM1 ROA

RMU9 RMU9
TOA TOA
OA OA
AM7 AM7
South AM8 AM8 North

, X, A ,
.
, , -
.
WSD9 IN . ,
, WSD9 EXPO (DM1 -
DM8).
,
RMU9 (AM1 - AM8). -
RMU9
TOA. .
. 8-17 .

102

OptiX OSN 8800 8

. 8-17

DM1 DM1

IN IN IN
OA WSD9 DM7 DM7 WSD9 OA
DM8 DM8

EXPO EXPO
OUT EXPI EXPI OUT

ROA AM1 AM1 ROA

RMU9 RMU9
TOA TOA
O
O AA OA
AM7 AM7
West AM8
East
AM8

DM1 DM1

IN IN WSD9 DM7 DM7


WSD9 IN
OA OA
DM8 DM8
EXPO EXPO
OUT EXPI EXPI OUT

ROA AM1 AM1 ROA

RMU9 RMU9
TOA TOA
OA OA
AM7 AM7
South AM8 AM8 North

, X, A ,
.
, , -
.
WSD9 IN . , ,
WSD9 EXPO (DM1 - DM8).
, -
RMU9 (AM1 - AM8). -
RMU9
TOA. .
. 8-18 .

103

OptiX OSN 8800 8

. 8-18

DM1 DM1

IN IN IN
OA WSD9 DM7 DM7 WSD9 OA
DM8 DM8

EXPO EXPO
OUT EXPI EXPI OUT

ROA AM1 AM1 ROA

RMU9 RMU9
TOA TOA
O
O AA OA
AM7 AM7
West AM8
East
AM8

DM1 DM1

IN IN WSD9 DM7 DM7


WSD9 IN
OA OA
DM8 DM8

EXPO EXPO
OUT EXPI EXPI OUT

ROA AM1 AM1 ROA

RMU9 RMU9
TOA TOA
OA OA
AM7 AM7
South AM8 AM8 North

V.

, .
.
-
2000.
ROADM WSD9 WSM9
.
/ -
NE.
ROADM -
WSD9 RMU9.

104

OptiX OSN 8800 8

8.1.5
WSMD4

I.

ROADM, WSMD4, -
.
/

NE.

II.

-
WSMD4.

III.

ROADM WSMD4, . 8-19.


-
, . ,
.
OA ,
WSMD4 IN.
.
, , -
DM1DM4 WSMD4. , -
, DM1DM4.
, -
WSMD4 -
AM1AM4. -
AM1AM4. WSMD4 -

OUT.
.
,
,
.

105

OptiX OSN 8800 8

. 8-19 ROADM WSMD4

DM1 DM1
DM2 DM2 IN
IN IN
OA DM3 DM3 OA

DM4 DM4
WSMD4 WSMD4
AM1 AM1
OUT OUT
O
O AA OA

West AM4 AM4 East

DM1 DM1
DM2 DM2
IN IN
OA DM3 DM3 OA
DM4 DM4
WSMD4 WSMD4
AM1 AM1
OUT OUT
OA OA

AM4 AM4
South North

West to east
West to north
West to south

IV.

. 8-20 -
, A, B, C, D, E, F G.
ROADM, WSMD4.

106

OptiX OSN 8800 8

. 8-20 -

D B

West A East

South North

From west to east


From west to north
From west to south
F

, X A
.

, ,
. OA
WSMD4 IN. -
. , -
, DM1DM4
WSMD4. , ,
DM1DM4.
, -
WSMD4 -
AM1AM4. -
AM1AM4. WSMD4 -

OUT.
.
. 8-21 .

107

OptiX OSN 8800 8

. 8-21

Service X DM1 DM1


DM2 DM2 IN
IN IN
OA DM3 DM3 OA

DM4 DM4
WSMD4 WSMD4
AM1 AM1
OUT OUT
O
OAA OA

West AM4 AM4 East

DM1 DM1
DM2 DM2
IN IN
OA DM3 DM3 OA
DM4 DM4
WSMD4 WSMD4
AM1 AM1
OUT OUT
OA OA

AM4 AM4
South North

, X, A ,
.
, , -
. OA WSMD4
IN. -
. ,
, DM1DM4
WSMD4. , ,
DM1DM4.
, -
WSMD4 -
AM1AM4.
AM1AM4. WSMD4 -
-
OUT.
.
. 8-22 .

108

OptiX OSN 8800 8

. 8-22

Service X DM1 DM1


DM2 DM2 IN
IN IN
OA DM3 DM3 OA
DM4 DM4
WSMD4 WSMD4
AM1 AM1
OUT OUT
O
O AA OA

West AM4 AM4 East

DM1 DM1
DM2 DM2
IN IN
OA DM3 DM3 OA
DM4 DM4
WSMD4 WSMD4
AM1 AM1
OUT OUT
OA OA

AM4 AM4
South North

, X, A ,
.
, , -
. OA WSMD4
IN. -
. ,
, DM1DM4
WSMD4. , ,
DM1DM4.
, -
WSMD4 -
AM1AM4.
AM1AM4. WSMD4
-
OUT. -
.
. 8-23 .

109

OptiX OSN 8800 8

. 8-23

Service X DM1 DM1


DM2 DM2 IN
IN IN
OA DM3 DM3 OA
DM4 DM4
WSMD4 WSMD4
AM1 AM1
OUT OUT
O
O AA OA

West AM4 AM4 East

DM1 DM1
DM2 DM2
IN IN
OA DM3 DM3 OA
DM4 DM4
WSMD4 WSMD4
AM1 AM1
OUT OUT
OA OA

AM4 AM4
South North

V.

, .
.
-
2000.

8.2
OptiX OSN 8800 I
.
XCS ODU1
ODU2.

8.2.1

. 8-24, XCS
- 32 IU1-IU8, IU12-IU27 IU29-IU36.
OptiX OSN 8800 I XCS -
ODU1/ODU2.

110

OptiX OSN 8800 8

. 8-24 OptiX OSN 8800 I

IU51

AUX AUX
EFI2 EFI1 PIU PIU IU44 PIU PIU ATE
IU41 IU42
IU37 IU38 IU39 IU40 IU43 IU45 IU46 IU47 IU48

OTU OTU OTU OTU OTU OTU OTU OTU SCC OTU OTU OTU OTU OTU OTU OTU OTU

IU20 IU21 IU22 IU23 IU24 IU25 IU26 IU27 IU28 IU29 IU30 IU31 IU32 IU33 IU34 IU35 IU36

XCS XCS

IU9 IU10

OTU OTU OTU OTU OTU OTU OTU OTU SCC OTU OTU OTU OTU OTU OTU OTU OTU

IU1 IU2 IU3 IU4 IU5 IU6 IU7 IU8 IU11 IU12 IU13 IU14 IU15 IU16 IU17 IU18 IU19

IU50

T. 8-1
OTU.

. 8-1 OTU.

TN11ND2 ODU1
ODU2

TN51NQ2 ODU1
ODU2

TN12NS2 ODU1
ODU2

TN11NS3 ODU2
ODU2e

TN12TDX ODU2

111

OptiX OSN 8800 8


TN12TQM ODU1

TN11TQX ODU2

TN11TOM ODU1

TN11TSXL ODU2

8.2.2

:
l : -
-
. , -
.
l :
, -
.
l : -
. -
-
.

112

OptiX OSN 8800 9 ,

9 ,

9.1

.
WDM -
, .
.
l
(APE).
. ,

- (OSNR).
l
(EAPE).
, OTU,
. -
, -
-
.
l OptiX OSN 3800 -
(ALC). -
-
.
.
l
(IPA). ,
, , , ,
. ,
IPA ,
.

,

, . ,

113

OptiX OSN 8800 9 ,

. -

.
l -
.
.
l
,
.
.

9.2
,
,
,
.

9.2.1

(SCC) -
OptiX OSN 8800 I.
SCC , -
.
SCC , -
. -
.
SCC
NM, Ta. 9-1.

. 9-1 SCC

F&fa RS-232
.
Etherneta TMN, -
,
.

OAMa ,
X.25
.

DCC (DCC) .

114

OptiX OSN 8800 9 ,

,
.

Qx
a: SCC
EFI1 EFI2. -
.

SCC .
:
l ;
l ;
l ;
l 1;
l FEC.

9.2.2

EFI1, EFI2 ATE -


,
. Ta. 9-2 EFI ATE.
AUX . AUX
, .

115

OptiX OSN 8800 9 ,

. 9-2 EFI ATE

- - -

ATE ALMO1 RJ-45


ALMO2 ALM01 ALM02
.
ALMO3

ALMI2
/
ALMI1

ALMO4
.

ALMO1

ALMO3
ALM03 ALM04
.

ALMO4
ALMO2

/
.


DC

.

-
. OptiX OSN
8800 I

.
,

. -
.
-
.

ALMI1 RJ-45
ALMI2(

).
OptiX OSN 8800 I


.
--
.

116

OptiX OSN 8800 9 ,

- - -

EFI1 NM_ETH2 RJ-45 -


OptiX OSN 8800 I
-
NM_ETH2 T2000 -
T2000
OptiX OSN 8800 I.
-

SERIAL

NM_ETH1/NM_ETH2 -
NE
-
NE

NE.

SERIAL DB9 OAM -NM,

NM
X.25.

-
, COA, TDA
DCU.

(F&f)

RS-232. -


.

EFI2 LAMP1, LAMP2 RJ-45


-
,
.
LAMP1
ETH1

NM_ETH1 RJ-45 -
OptiX OSN 8800 I
LAMP2
ETH2T2000 -
NM_ETH1

T2000
ETH3

OptiX OSN 8800 I.


-
NM_ETH1/NM_ETH2
NE

NE -

NE.

117

OptiX OSN 8800 9 ,

- - -

ETH1, ETH2, RJ-45


ETH3 ETH1/ETH2/ETH3
.

9.2.3

I. OSC

(OSC) -
. OSC
1510 .
OSC SC1 SC2.
OSC CMI. 2 /
, , 4
/. 8 /, -
16 /.

II. OSC

. 9-1 OSC .
OSC . -
. .
OSC.

(OTM) (OLA).

. 9-1 OSC ""

O
O O O
T O O
M A OD T
U A A U
F F F F
SC1 I I I I
SC2 SC1
U U U U

O
O O O
T OD O O
A A A M T
U
U

OTM1 OLA OTM2

SC1 OTM1
SCC. -

118

OptiX OSN 8800 9 ,

-
OSC (1510 ). FIU
OSC -
OLA.
FIU OLA -
OSC. -
OAU.
SC2 OLA
OSC.
SCC .
SC2
. OSC
FIU .
FIU OTM2
OSC. SC1 -
OSC. -
SCC -
.

III. OSC

. 9-2 E1,
OSC. 32 , 0 31.

. 9-2 OSC

0 1 2 3 ... 14 15 16 ... 31

Ta. 9-3 E1
OSC.

. 9-3 E1 OSC

1 E1 .

.

2 F1 64 /

119

OptiX OSN 8800 9 ,

3 - 13, 15 D1 DCC
D12 OAM -
-
.
OSC -
SCC .

14 ALC ALC.

17 F2 (
) -
.

18 F3 (
) -
.
19 E2 .

.

21 - 23
.- -

9.2.4


.
NM ITU-T -
.
NM SCC :
l
;
l
;
l .

9.2.5

120

OptiX OSN 8800 9 ,

I.

. -
,
.
.
, ,
, .

II.

,
.

-
.
. -
, -
. , -
, .
.

III.

.
l ;
l
l ;
l ;
l ;
l / OTU;
l / OAU;
l ;
l ;
l .

9.2.6

OptiX OSN 8800 I


NE. :
l ;
l ;
l , -
;

121

OptiX OSN 8800 9 ,

l 2000, -
, -
.

& :
, -

.

,
. -
. , -
.
SCC.

122

OptiX OSN 8800
10

10

10.1
l
l
l DCM
l CRPC
l

10.1.1

. 10-1

2.2
600 () 300 () 2200 ()

69

( 9540
)

-48 /-60
-40 ~ -72

10.1.2

. 10-2

498 () 295 () 900 ()


( a) 35

4800

60 A
-48 /-60

-40 ~ -72

a: , -
.

123

OptiX OSN 8800
10

. 10-3 OptiX OSN 8800 Ia
OTU 1500 ,

OTU10G (LSX),
SCC, PIU, -
AUX, EFI1,
EFI2, ATE
.

- 3800 ,
-
OTU XCS,
NQ2, SCC,
TQX, TOM,
AUX, EFI1, EFI2,
ATE -
.
OTM 1200 ,

M40V, D40V, -
OAU, OBU, -
OTU10G (LSX),
SCC, PIU, -
AUX, EFI1,
EFI2, ATE
.

OLA 300 ,
-
OTU, OBU101,
OBU103, VA1,
SC2, SCC, PIU,
AUX, EFI1, -
EFI2, ATE -
.

OADM 700 ,

OAU101, MR8V, -
OTU10G (LSX),
SC2, SCC, PIU,
AUX, EFI1, -
EFI2, ATE -
.

a: -
. .
.

124

OptiX OSN 8800
10

10.1.3 DCM

. 10-4 DCM


48,4 () x 484 () x 281 ()

3,5

H = , W = , D =

10.1.4 CRPC

. 10-5 CRPC


535 () 257 () 86 ()

10.1.5

. 10-6

493,7 () 266,6 () 56,1 ()

3,6

50

10.2
10.2.1
DWDM

. 10-7 DWDM

- -
() () () ()

196.05 1529.16 194.05 1544.92


196.00 1529.55 194.00 1545.32

195.95 1529.94 193.95 1545.72

195.90 1530.33 193.90 1546.12

195.85 1530.72 193.85 1546.52


195.80 1531.12 193.80 1546.92

195.75 1531.51 193.75 1547.32

125

OptiX OSN 8800
10

- -
() () () ()

195.70 1531.90 193.70 1547.72


195.65 1532.29 193.65 1548.11

195.60 1532.68 193.60 1548.51

195.55 1533.07 193.55 1548.91

195.50 1533.47 193.50 1549.32


195.45 1533.86 193.45 1549.72

195.40 1534.25 193.40 1550.12


195.35 1534.64 193.35 1550.52

195.30 1535.04 193.30 1550.92

195.25 1535.43 193.25 1551.32


195.20 1535.82 193.20 1551.72

195.15 1536.22 193.15 1552.12

195.10 1536.61 193.10 1552.52


195.05 1537.00 193.05 1552.93

195.00 1537.40 193.00 1553.33

194.95 1537.79 192.95 1553.73


194.90 1538.19 192.90 1554.13

194.85 1538.58 192.85 1554.54


194.80 1538.98 192.80 1554.94

194.75 1539.37 192.75 1555.34


194.70 1539.77 192.70 1555.75

194.65 1540.16 192.65 1556.15

194.60 1540.56 192.60 1556.55

194.55 1540.95 192.55 1556.96


194.50 1541.35 192.50 1557.36

194.45 1541.75 192.45 1557.77

194.40 1542.14 192.40 1558.17

194.35 1542.54 192.35 1558.58


194.30 1542.94 192.30 1558.98

194.25 1543.33 192.25 1559.39

194.20 1543.73 192.20 1559.79

126

OptiX OSN 8800
10

- -
() () () ()

194.15 1544.13 192.15 1560.20


194.10 1544.53 192.10 1560.61

10.3
10.3.1 LDM

, , .

I. SDH

& :
I-16, S-16.1, L-16.1 L-16.2 OTU1, STM-16,
FC200, FC100, GE, STM-4, ESCON, STM-1, DVB-ASI FE.
STM-16. OTU1, FC200, FC100, GE,
STM-4, ESCON, STM-1, DVB-ASI FE, -
.

. 10-8 SDH

- I-16 S-16.1 L-16.1 L-16.2


- - NRZ NRZ NRZ NRZ


- - MLM SLM SLM SLM


-

2 15 40 80

- 1266 ~ 1360 1260 ~ 1360 1280 ~ 1335 1500 ~ 1580-3 0 3 3
-

127

OptiX OSN 8800
10


- I-16 S-16.1 L-16.1 L-16.2

-10 -5 -2 -2
-

8.2 8.2 8.2 8.2NA 1 1 1
-

-20

NA 30 30 30


- G.957

- PIN PIN APD APD


- 1270 ~ 1580 1270 ~ 1580 1280 ~ 1335 1500 ~ 1580


- -18 -18 -27 -28
-

-3 0 -9 -9
-
-

-27 -27 -27 -27II. GE

& :
- 2,125 / FC200, GE,
FC100 FE. FC200.

128

OptiX OSN 8800
10

GE, FC100 FE, -


.

& :
1000 BASE-LX-10 , 1000 BASE-LX-40 1000 BASE-ZX-80
GE, FC100, STM-4, ESCON, STM-1, FE DVB-ASI. -
GE. FC100, STM-4, ESCON,
STM-1, FE DVB-ASI, .

. 10-9 GE

- - 1000 BASE- 1000 BASE- 1000 BASE-


LX-10 LX-40 ZX-80
2.125 /
- - NRZ NRZ NRZ NRZ

0.5 10 40 80

S

- 830 ~ 860 1270 ~ 1355 1270 ~ 1355 1500 ~ 1580
-2.5 -3 0 5
-

-9.5 -11.5 -4.5 -2


-

9 9 9 9

- IEEE802.3z

R
- PIN PIN PIN PIN

129

OptiX OSN 8800
10


- - 1000 BASE- 1000 BASE- 1000 BASE-
LX-10 LX-40 ZX-80
2.125 /

- 770 ~ 860 1270 ~ 1355 1270 ~ 1355 1500 ~ 1580- -17 -19 -20 -22


-

0 -3 -3 -3
-
-

III. eSFP CWDM

& :
- 1,25 / (eSFP CWDM)
GE, FC100, STM-4, ESCON, STM-1, FE, DVB-ASI.
GE. FC100, STM-4, ESCON, STM-1, FE, DVB-ASI
.

& :
- 2,67 / (eSFP CWDM)
OTU1, STM-16, FC200, FC100, GE, STM-4, ESCON, STM-1, DVB-ASI, FE. -
STM-16. OTU1, FC200,
FC100, GE, STM-4, ESCON, STM-1, DVB-ASI, FE
.

. 10-10 eSFP CWDM


- -
1.25 / (eSFP 2.67 / (eSFP
CWDM) CWDM)

- NRZ NRZ

40 80

130

OptiX OSN 8800
10


- -
1.25 / (eSFP 2.67 / (eSFP
CWDM) CWDM)

S
1471 ~ 1611 1471 ~ 1611

- 5 5

- 0 0

9 8.2

- 6.5 6.5

- 1.0 1.0
-20

30 30

- G.957
IEEE802.3z

- PIN APD

1270 ~ 1620 1270 ~ 1620


- -19 -28

- -3 -9

- -27 -27

131

OptiX OSN 8800
10

IV. eSFP DWDM

& :
- 2,67 / (eSFP CWDM)
OTU1, STM-16, FC200, FC100, GE, STM-4, ESCON, STM-1, DVB-ASI, FE. -
STM-16. OTU1, FC200,
FC100, GE, STM-4, ESCON, STM-1, DVB-ASI, FE
.

. 10-11 eSFP DWDM

- 2,67/ (eSFP
DWDM)

- NRZ

120
S

192.10 ~ 196.00
- 12.5

- 3

- 0

8.5

1
-20

30

/ 2400
- G.957 ( -
STM-16 -
OTU1 5% - )

- APD
NA

132

OptiX OSN 8800
10


- 2,67/ (eSFP
DWDM)

-28

- -9

-27

V. CWDM

- 2,67/ (eSFP
CWDM)
- NRZ

80

S
- 5

- 0

8.2

1471 ~ 1611
6.5

1
-20

30

- G.957

- APD
1270 ~ 1620

-28

- -9

-27

133

OptiX OSN 8800
10

VI. DWDM


- 2,67/(eSFP
DWDM)

- NRZ

120

S
- 3

- 0

8.5

192.10 ~ 196.00

- 12.5

1
-20

30

/ 2400
- G.957 ( -
STM-16
OTU1 5% -
)
R

- APD

NA

-28
- -9

-27

VII.

l ( ): 245,1 () x 220 () x 2 (-
)
l : 264,6 () x 25,4 ()
l : 1,1

134

OptiX OSN 8800
10

VIII.

l 25: 22,6
l 55: 24,8

10.3.2 LDMD

, , .

I. SDH

& :
I-16, S-16.1, L-16.1 L-16.2 OTU1, STM-16,
FC200, FC100, GE, STM-4, ESCON, STM-1, DVB-ASI FE.
STM-16. OTU1, FC200, FC100, GE,
STM-4, ESCON, STM-1, DVB-ASI FE, -
.

. 10-12 SDH


- I-16 S-16.1 L-16.1 L-16.2

- - NRZ NRZ NRZ NRZ- - MLM SLM SLM SLM

2 15 40 80

- 1266 ~ 1360 1260 ~ 1360 1280 ~ 1335 1500 ~ 1580-3 0 3 3
-

-10 -5 -2 -2
-

135

OptiX OSN 8800
10


- I-16 S-16.1 L-16.1 L-16.2

8.2 8.2 8.2 8.2NA 1 1 1
-
-
20

NA 30 30 30


- G.957

- PIN PIN APD APD

- 1270 ~ 1580 1270 ~ 1580 1280 ~ 1335 1500 ~ 1580- -18 -18 -27 -28


-

-3 0 -9 -9
-
-

-27 -27 -27 -27

II. GE

& :
- 2.125 / FC200, GE,
FC100 FE. FC200.
GE, FC100 FE, -
.

136

OptiX OSN 8800
10

& :
1000 BASE-LX-10 , 1000 BASE-LX-40 1000 BASE-ZX-80
GE, FC100, STM-4, ESCON, STM-1, FE DVB-ASI. -
GE. FC100, STM-4, ESCON,
STM-1, FE DVB-ASI, .

. 10-13 GE

-

- 1000 BASE- 1000 BASE- 1000 BASE-
LX-10 LX-40 ZX-80
2.125 /

- NRZ NRZ NRZ NRZ0.5 10 40 80

830 ~ 860 1270 ~ 1355 1270 ~ 1355 1500 ~ 1580


- -2.5 -3 0 5

- -9.5 -11.5 -4.5 -2
- 9 9 9 9
-

- - IEEE802.3z

R

- PIN PIN PIN PIN

770 ~ 860 1270 ~ 1355 1270 ~ 1355 1500 ~ 1580


-17 -19 -20 -22


- 0 -3 -3 -3
-

137

OptiX OSN 8800
10

III. eSFP CWDM

& :
- 1,25 / (eSFP CWDM)
GE, FC100, STM-4, ESCON, STM-1, FE, DVB-ASI.
GE. FC100, STM-4, ESCON, STM-1, FE, DVB-ASI
.

& :
- 2,67 / (eSFP CWDM)
OTU1, STM-16, FC200, FC100, GE, STM-4, ESCON, STM-1, DVB-ASI, FE. -
STM-16. OTU1, FC200,
FC100, GE, STM-4, ESCON, STM-1, DVB-ASI, FE
.

. 10-14 eSFP CWDM

- -
1,25/ (eSFP 2,67/ (eSFP
CWDM) CWDM)
- NRZ NRZ

40 80

1471 ~ 1611 1471 ~ 1611


- 5 5

- 0 0

9 8.2

- 6.5 6.5

- 1.0 1.0
-20

138

OptiX OSN 8800
10


- -
1,25/ (eSFP 2,67/ (eSFP
CWDM) CWDM)

30 30

- G.957
IEEE802.3z

R
- PIN APD

1270 ~ 1620 1270 ~ 1620

- -19 -28

- -3 -9

- -27 -27

IV. eSFP DWDM

& :
- 2,67 / (eSFP CWDM)
OTU1, STM-16, FC200, FC100, GE, STM-4, ESCON, STM-1, DVB-ASI, FE. -
STM-16. OTU1, FC200,
FC100, GE, STM-4, ESCON, STM-1, DVB-ASI, FE
.

. 10-15 eSFP DWDM

- 2,67/ (eSFP
DWDM)

- NRZ

120
S

192.10 ~ 196.00

- 12.5

139

OptiX OSN 8800
10


- 2,67/ (eSFP
DWDM)

- 3

- 0

8.5

1
-20

30

/ 2400

- G.957 ( -
STM-16 -
OTU1 5% - )

- APD
NA

-28
- -9

-27

V. DWDM

. 10-16 DWDM

- 12800 /- 12800 /- 6400/-4-


APD -
-

- NRZ NRZ NRZ

-4 0 0

-8 -5 -5

140

OptiX OSN 8800
10


- 12800 /- 12800 /- 6400/-4-
APD -
-

- 10 10 8.2

192.10 ~ 196.00

10

0.2 0.2 0.5


-20

- 35 35 35
-

/ 12800 12800 6400


- - G.957

R
- APD APD APD

1200 ~ 1650 1300 ~ 1575


- -28 -28 -28


-9 -9 -9

- -27 -27 -27


VI.

l () : 245,1 () x 220 () x 2 ()
l : 264,6 () x 25,4 ()
l : 1,2

VII.

l 25: 26,9
l 55: 29,6

10.3.3 LDMS

, , .

141

OptiX OSN 8800
10

I. SDH

& :
I-16, S-16.1, L-16.1 L-16.2 OTU1, STM-16,
FC200, FC100, GE, STM-4, ESCON, STM-1, DVB-ASI FE.
STM-16. OTU1, FC200, FC100, GE,
STM-4, ESCON, STM-1, DVB-ASI FE, -
.

. 10-17 SDH


- I-16 S-16.1 L-16.1 L-16.2

- - NRZ NRZ NRZ NRZ


- - MLM SLM SLM SLM


2 15 40 80

S
- 1266 ~ 1360 1260 ~ 1360 1280 ~ 1335 1500 ~ 1580


-3 0 3 3
-


-10 -5 -2 -2
-

8.2 8.2 8.2 8.2NA 1 1 1
-
-
20

142

OptiX OSN 8800
10


- I-16 S-16.1 L-16.1 L-16.2

NA 30 30 30


- G.957

- PIN PIN APD APD


- 1270 ~ 1580 1270 ~ 1580 1280 ~ 1335 1500 ~ 1580


- -18 -18 -27 -28
-

-3 0 -9 -9
-
-

-27 -27 -27 -27II. GE

& :
- 2.125 / FC200, GE,
FC100 FE. FC200.
GE, FC100 FE, -
.

& :
1000 BASE-LX-10 , 1000 BASE-LX-40 1000 BASE-ZX-80
GE, FC100, STM-4, ESCON, STM-1, FE DVB-ASI. -
GE. FC100, STM-4, ESCON,
STM-1, FE DVB-ASI, .

143

OptiX OSN 8800
10

. 10-18 GE

- - 1000 BASE- 1000 BASE- 1000 BASE-


LX-10 LX-40 ZX-80
2.125 /

- - NRZ NRZ NRZ NRZ


- 0.5 10 40 80

- 830 ~ 860 1270 ~ 1355 1270 ~ 1355 1500 ~ 1580-2.5 -3 0 5
-
-

-9.5 -11.5 -4.5 -2


-
-

9 9 9 9

- IEEE802.3z

R
- PIN PIN PIN PIN

- 770 ~ 860 1270 ~ 1355 1270 ~ 1355 1500 ~ 1580- -17 -19 -20 -22


-

0 -3 -3 -3
-
-

144

OptiX OSN 8800
10

III. eSFP CWDM

& :
- 1,25 / (eSFP CWDM)
GE, FC100, STM-4, ESCON, STM-1, FE, DVB-ASI.
GE. FC100, STM-4, ESCON, STM-1, FE, DVB-ASI
.

& :
- 2,67 / (eSFP CWDM)
OTU1, STM-16, FC200, FC100, GE, STM-4, ESCON, STM-1, DVB-ASI, FE. -
STM-16. OTU1, FC200,
FC100, GE, STM-4, ESCON, STM-1, DVB-ASI, FE
.

. 10-19 eSFP CWDM

- -
1,25/ (eSFP 2,67/ (eSFP
CWDM) CWDM)
- NRZ NRZ

40 80

1471 ~ 1611 1471 ~ 1611


- 5 5

- 0 0

9 8.2

- 6.5 6.5

- 1.0 1.0
-20

145

OptiX OSN 8800
10


- -
1,25/ (eSFP 2,67/ (eSFP
CWDM) CWDM)

30 30

- G.957
IEEE802.3z

R
- PIN APD

1270 ~ 1620 1270 ~ 1620

- -19 -28

- -3 -9

- -27 -27

IV. eSFP DWDM

& :
- 2,67 / (eSFP CWDM)
OTU1, STM-16, FC200, FC100, GE, STM-4, ESCON, STM-1, DVB-ASI, FE. -
STM-16. OTU1, FC200,
FC100, GE, STM-4, ESCON, STM-1, DVB-ASI, FE
.

. 10-20 eSFP DWDM

- 2,67/ (eSFP
DWDM)

- NRZ

120
S

192.10 ~ 196.00

- 12.5

146

OptiX OSN 8800
10


- 2,67/ (eSFP
DWDM)

- 3

- 0

8.5

1
-20

30

/ 2400

- G.957 ( -
STM-16 -
OTU1 5% - )

- APD
NA

-28
- -9

-27

V. DWDM

. 10-21 DWDM

- 12800 /- 12800 /- 6400/-4-


APD -
-

- NRZ NRZ NRZ

-1 3 3

-5 -2 -2

147

OptiX OSN 8800
10


- 12800 /- 12800 /- 6400/-4-
APD -
-

- 10 10 8.2

192.10 ~ 196.00

10

0.2 0.2 0.5


-20

- 35 35 35
-

/ 12800 12800 6400


- - G.957

R
- APD APD APD

1200 ~ 1650 1300 ~ 1575


- -28 -28 -28


-9 -9 -9

- -27 -27 -27


VI.

l () : 245,1 () x 220 () x 2 ()
l : 264,6 () x 25,4 ()
l : 1,1

VII.

l 25: 26,9
l 25: 29,6

10.3.4 LOG

, , .

148

OptiX OSN 8800
10

I.

. 10-22 GE


- 2.125G 1000 BASE- 1000 BASE- 1000 BASE-
Multirate LX-10 LX-40 ZX-80

- - NRZ NRZ NRZ NRZ


0.5 10 40 80

- 830 ~ 860 1270 ~ 1355 1270 ~ 1355 1500 ~ 1580
-2.5 -3 0 5
-

-9.5 -11.5 -4.5 -2


-

9 9 9 9

- IEEE802.3z

R

- PIN PIN PIN PIN

- 770 ~ 860 1270 ~ 1355 1270 ~ 1355 1500 ~ 1580- -17 -19 -20 -22


-

0 -3 -3 -3
-
-

149

OptiX OSN 8800
10

. 10-23 eSFP CWDM

- -
1,25/ (eSFP 2,67/(eSFP
CWDM)-40 CWDM)-80

- NRZ NRZ
40 80

1471 ~ 1611 1471 ~ 1611

- 5 5

- 0 0

9 8.2

- 6.5 6.5

- 1 1
-20

30 30

- G.957
IEEE802.3z

R
- PIN APD

1270 ~ 1620 1270 ~ 1620


- -19 -28

- -3 -9

- -27 -27

150

OptiX OSN 8800
10

II. DWDM

. 10-24
DWDM

-

- 800 / 1600 / 800 /

- NRZ- 40 - NRZ- 40 - NRZ- 80 -


- - -
(
)

2 4 2

-3 0 -3

- 10 9 10

192.10 ~ 196.05 192.10 ~ 196.00 192.10 ~ 196.05
10 10 5

0.3 0.3 0.3


-20
- 35 35 35
-

/ 800 1600 800


R

- PIN APD PIN

1200 ~ 1650

- -16 -26 -16


(FEC )
EOL

0 -9 0

- -27 -27 -27


151

OptiX OSN 8800
10

. 10-25
DWDM- 1200 / - 1200 / - 4800 / - 800 /-
- - ODB- - DRZ-
- PIN - - -
APD

- NRZ- 80 - NRZ- 80 - ODB- 80 - DRZ- 80 -


- - - -

S
2 2 2 2

-3 -3 -3 -3

- 10 10 NAa 10

192.10 ~ 196.05

5 5 5 5

0.3 0.3 0.3 0.3


-20

- 35 35 35 35
-

/ 1200 1200 4800 800R

- PIN APD APD PIN


1200 ~ 1650

- -16 -26 -26 -16
(FEC )
EOL

0 -9 -9 0

- -27 -27 -27 -27


a: ODB ,
.

152

OptiX OSN 8800
10

III.

l () : 245,1 () x 220 () x 2 ()
l : 264,6 () x 25,4 ()
l : 1,6

IV.

- -
- -
25 55

TN11LOG NRZ- 49,5 54,5


(10G) 800 /-40
-

1600 /-40 -

800 /-80 -
)

NRZ- 50 55

(10G) (1200 /-
PIN-80 -

1200 /-APD-80

)
DRZ- 51,2 56,1

(10G) (800 /-80

)

ODB- 55,0 60,5(10G) (4800 /-80

)

10.3.5 LOM

, , .

153

OptiX OSN 8800
10

I.

. 10-26 GE


- 2.125G 1000 BASE- 1000 BASE- 1000 BASE-
Multirate LX-10 LX-40 ZX-80

- - NRZ NRZ NRZ NRZ


0.5 10 40 80

- 830 ~ 860 1270 ~ 1355 1270 ~ 1355 1500 ~ 1580
-2.5 -3 0 5
-

-9.5 -11.5 -4.5 -2


-

9 9 9 9

- IEEE802.3z

R

- PIN PIN PIN PIN

- 770 ~ 860 1270 ~ 1355 1270 ~ 1355 1500 ~ 1580- -17 -19 -20 -22


-

0 -3 -3 -3
-
-

154

OptiX OSN 8800
10

. 10-27 FC

-

- FC400
FC100/FC200/FICON/FICON
Express

- - - -

- - NRZ NRZ NRZ NRZ


- 0.3 10 0.5 2

S
- 830 ~ 860 1270 ~ 1355 830 ~ 860 1266 ~ 1360
-
S

-1 -2 -2.5 -3
-
-

-9 -8 -9.5 -10
-
-

- Fiber Channel
(FC-PI-2)
R

- PIN PIN PIN PIN

- 770 ~ 860 1260 ~ 1600 770 ~ 860 1270 ~ 1580


- -14 -16 -17 -18


0 0 0 0
-
-

-12 -12 -12 -27155

OptiX OSN 8800
10

. 10-28 eSFP CWDM

- -
1,25/(eSFP 2,67/ (eSFP
CWDM)-40 CWDM)-80

- NRZ NRZ
40 80

1471 ~ 1611 1471 ~ 1611

- 5 5

- 0 0

9 8.2

- 6.5 6.5

- 1 1
-20

30 30

- G.957
IEEE802.3z

R
- PIN APD

1270 ~ 1620 1270 ~ 1620


- -19 -28

- -3 -9

- -27 -27

156

OptiX OSN 8800
10

II. DWDM

. 10-29
DWDM

-

- 800 / 1600 / 800 /

- NRZ- 40 - NRZ- 40 - NRZ- 80 -


- - -
(
)

2 4 2

-3 0 -3

- 10 9 10

192.10 ~ 196.05 192.10 ~ 196.00 192.10 ~ 196.05
10 10 5

0.3 0.3 0.3


-20
- 35 35 35
-

/ 800 1600 800


R

- PIN APD PIN

1200 ~ 1650

- -16 -26 -16


(FEC )
EOL

0 -9 0

- -27 -27 -27


157

OptiX OSN 8800
10

. 10-30
DWDM

-

- 1200 / - 1200 / - 4800 / - 800 /-
- - ODB- - DRZ-
- PIN - - -
APD

- NRZ- 80 - NRZ- 80 - ODB- 80 - DRZ- 80 -


- - - -

S
2 2 2 2
-

-3 -3 -3 -3
-

- 10 10 NAa 10

192.10 ~ 196.05
5 5 5 5

0.3 0.3 0.3 0.3
-20

- 35 35 35 35
-

/ 1200 1200 4800 800
R

- PIN APD APD PIN

1200 ~ 1650

- -16 -26 -26 -16


(FEC )
EOL

0 -9 -9 0

- -27 -27 -27 -27


a: ODB ,
.

158

OptiX OSN 8800
10

III.

l () : 245,1 () x 220 () x 2 ()
l : 264,6 () x 50,8 ()
l : 2,32

IV.
25 55

LOM NRZ- 92,7 101,7


(10G)(800 /-40 -

1600 /-40

800 /-80
)

NRZ- 92,9 101,9


(10G)(1200 /-PIN-80 -

1200 /-APD-80 -
)

DRZ-(10G) 93,4 102,7


(800 /-80
)

ODB-(10G) 98,2 108


(4800 /-80 -
)

10.3.6 LQM

, , .

I. SDH

& :
I-16, S-16.1, L-16.1 L-16.2 OTU1, STM-16,
FC200, FC100, GE, STM-4, ESCON, STM-1, DVB-ASI FE.
STM-16. OTU1, FC200, FC100, GE,
STM-4, ESCON, STM-1, DVB-ASI FE, -
.

159

OptiX OSN 8800
10

. 10-31 SDH

- I-16 S-16.1 L-16.1 L-16.2


- - NRZ NRZ NRZ NRZ


- - MLM SLM SLM SLM


2 15 40 80

S
- 1266 ~ 1360 1260 ~ 1360 1280 ~ 1335 1500 ~ 1580

-3 0 3 3
-

-10 -5 -2 -2
-


8.2 8.2 8.2 8.2


NA 1 1 1
-
-
20

NA 30 30 30- G.957

- PIN PIN APD APD

- 1270 ~ 1580 1270 ~ 1580 1280 ~ 1335 1500 ~ 1580- -18 -18 -27 -28


-

160

OptiX OSN 8800
10


- I-16 S-16.1 L-16.1 L-16.2

-3 0 -9 -9
-
-

-27 -27 -27 -27II. GE

& :

- 2.125 / FC200, GE,


FC100 FE. FC200.
GE, FC100 FE, -
.

& :
1000 BASE-LX-10 , 1000 BASE-LX-40 1000 BASE-ZX-80
GE, FC100, STM-4, ESCON, STM-1, FE DVB-ASI. -
GE. FC100, STM-4, ESCON,
STM-1, FE DVB-ASI, .

. 10-32 GE


- - 1000 BASE- 1000 BASE- 1000 BASE-
LX-10 LX-40 ZX-80
2.125 /

- - NRZ NRZ NRZ NRZ


- 0.5 10 40 80

- 830 ~ 860 1270 ~ 1355 1270 ~ 1355 1500 ~ 1580


161

OptiX OSN 8800
10


- - 1000 BASE- 1000 BASE- 1000 BASE-
LX-10 LX-40 ZX-80
2.125 /

-2.5 -3 0 5
-
-

-9.5 -11.5 -4.5 -2


-
-

9 9 9 9


- IEEE802.3z

R
- PIN PIN PIN PIN

- 770 ~ 860 1270 ~ 1355 1270 ~ 1355 1500 ~ 1580


- -17 -19 -20 -22


-

0 -3 -3 -3
-
-

III. eSFP CWDM

& :
- 1,25 / (eSFP CWDM)
GE, FC100, STM-4, ESCON, STM-1, FE, DVB-ASI.
GE. FC100, STM-4, ESCON, STM-1, FE, DVB-ASI
.

& :
- 2,67 / (eSFP CWDM)
OTU1, STM-16, FC200, FC100, GE, STM-4, ESCON, STM-1, DVB-ASI, FE. -
STM-16. OTU1, FC200,

162

OptiX OSN 8800
10

FC100, GE, STM-4, ESCON, STM-1, DVB-ASI, FE


.

. 10-33 eSFP CWDM

- -
1,25/ (eSFP 2,67/ (eSFP
CWDM) CWDM)

- NRZ NRZ

40 80

S
1471 ~ 1611 1471 ~ 1611

- 5 5

- 0 0

9 8.2

- 6.5 6.5

- 1.0 1.0
-20
30 30

- G.957
IEEE802.3z

R
- PIN APD

1270 ~ 1620 1270 ~ 1620

- -19 -28

- -3 -9

- -27 -27

IV. eSFP DWDM

163

OptiX OSN 8800
10

& :
- 2,67 / (eSFP CWDM)
OTU1, STM-16, FC200, FC100, GE, STM-4, ESCON, STM-1, DVB-ASI, FE. -
STM-16. OTU1, FC200,
FC100, GE, STM-4, ESCON, STM-1, DVB-ASI, FE
.

. 10-34 eSFP DWDM

-
2,67/ (eSFP DWDM)
- NRZ
120

192.10 ~ 196.00
12.5

- 3

- 0

- 8.5

1
-20

- 30

/ 2400

- G.957
(
STM-16 -

OTU1 5% -
)
R

- APD

NA

-28

164

OptiX OSN 8800
10


-
2,67/ (eSFP DWDM)

-9

- -27

V. CWDM


-
2,67/ (eSFP CWDM)

- NRZ

80

- 5

- 0

- 8.2

1471 ~ 1611

- 6.5

1
-20
- 30

- G.957

- APD

1270 ~ 1620
-28

-9

- -27

165

OptiX OSN 8800
10

VI. DWDM


-
2,67/(eSFP DWDM)

- NRZ

120

S
- 3

- 0

- 8.5

192.10 ~ 196.00

12.5

1
-20

- 30

/ 2400

- G.957
(
STM-16 -

OTU1 5% -
)
R

- APD

NA

-28

-9

- -27

VII.

l () : 245,1 () x 220 () x 2 ()
l : 264,6 () x 25,4 ()
l : 1,1

166

OptiX OSN 8800
10

VIII.

l 25: 32,6
l 55: 35,9

10.3.7 LQMD

, , .

I. SDH

& :
I-16, S-16.1, L-16.1 L-16.2 OTU1, STM-16,
FC200, FC100, GE, STM-4, ESCON, STM-1, DVB-ASI FE.
STM-16. OTU1, FC200, FC100, GE,
STM-4, ESCON, STM-1, DVB-ASI FE, -
.

. 10-35 SDH


- I-16 S-16.1 L-16.1 L-16.2

- - NRZ NRZ NRZ NRZ- - MLM SLM SLM SLM

2 15 40 80

- 1266 ~ 1360 1260 ~ 1360 1280 ~ 1335 1500 ~ 1580-3 0 3 3
-

-10 -5 -2 -2
-

167

OptiX OSN 8800
10


- I-16 S-16.1 L-16.1 L-16.2

8.2 8.2 8.2 8.2NA 1 1 1
-
-
20

NA 30 30 30


- G.957

- PIN PIN APD APD

- 1270 ~ 1580 1270 ~ 1580 1280 ~ 1335 1500 ~ 1580- -18 -18 -27 -28


-

-3 0 -9 -9
-
-

-27 -27 -27 -27

II. GE

& :
- 2.125 / FC200, GE,
FC100 FE. FC200.
GE, FC100 FE, -
.

& :

168

OptiX OSN 8800
10

1000 BASE-LX-10 , 1000 BASE-LX-40 1000 BASE-ZX-80


GE, FC100, STM-4, ESCON, STM-1, FE DVB-ASI. -
GE. FC100, STM-4, ESCON,
STM-1, FE DVB-ASI, .

. 10-36 GE

- - 1000 BASE- 1000 BASE- 1000 BASE-


- LX-10 LX-40 ZX-80
2.125
/

- - NRZ NRZ NRZ NRZ


- 0.5 10 40 80

S
- 830 ~ 860 1270 ~ 1355 1270 ~ 1355 1500 ~ 1580

-2.5 -3 0 5
-
-

-9.5 -11.5 -4.5 -2
-
-

9 9 9 9

- IEEE802.3z

R

- PIN PIN PIN PIN

- 770 ~ 860 1270 ~ 1355 1270 ~ 1355 1500 ~ 1580


- -17 -19 -20 -22


-

0 -3 -3 -3
-
-

169

OptiX OSN 8800
10

III. eSFP CWDM

& :
- 1,25 / (eSFP CWDM)
GE, FC100, STM-4, ESCON, STM-1, FE, DVB-ASI.
GE. FC100, STM-4, ESCON, STM-1, FE, DVB-ASI
.

& :
- 2,67 / (eSFP CWDM)
OTU1, STM-16, FC200, FC100, GE, STM-4, ESCON, STM-1, DVB-ASI, FE. -
STM-16. OTU1, FC200,
FC100, GE, STM-4, ESCON, STM-1, DVB-ASI, FE
.

. 10-37 eSFP CWDM


- -
1,25 / (eSFP 2,67 / (eSFP
CWDM) CWDM)

- NRZ NRZ
40 80
S

1471 ~ 1611 1471 ~ 1611


- 5 5

- 0 0

9 8.2

- 6.5 6.5

- 1.0 1.0
-20

170

OptiX OSN 8800
10


- -
1,25 / (eSFP 2,67 / (eSFP
CWDM) CWDM)

30 30

- G.957
IEEE802.3z

R
- PIN APD

1270 ~ 1620 1270 ~ 1620

- -19 -28

- -3 -9

- -27 -27

IV. eSFP DWDM

& :
- 2,67 / (eSFP CWDM)
OTU1, STM-16, FC200, FC100, GE, STM-4, ESCON, STM-1, DVB-ASI, FE. -
STM-16. OTU1, FC200,
FC100, GE, STM-4, ESCON, STM-1, DVB-ASI, FE
.

. 10-38 eSFP DWDM

- 2,67/ (eSFP
DWDM)

- NRZ

120
S

192.10 ~ 196.00

- 12.5

171

OptiX OSN 8800
10


- 2,67/ (eSFP
DWDM)

- 3

- 0

8.5

1
-20

30

/ 2400

- G.957 ( -
STM-16 -
OTU1 5% - )

- APD
NA

-28
- -9

-27

V. DWDM

. 10-39 DWDM

- 12800 /- 12800 /- 6400 /-


APD - 4-
-

- NRZ NRZ NRZ

-4 0 0

-8 -5 -5

172

OptiX OSN 8800
10


- 12800 /- 12800 /- 6400 /-
APD - 4-
-

- 10 10 8.2

192.10 ~ 196.00

10

0.2 0.2 0.5


-20

- 35 35 35
-

/ 12800 12800 6400


- - G.957

R
- APD APD APD

1200 ~ 1650 1300 ~ 1575


- -28 -28 -28


-9 -9 -9

- -27 -27 -27


VI.

l () : 245,1 () x 220 () x 2 ()
l : 264,6 () x 25,4 ()
l : 1,4

VII.

l 25: 32,1
l 55: 35,3

10.3.8 LQMS

, , .

173

OptiX OSN 8800
10

I. SDH

& :
I-16, S-16.1, L-16.1 L-16.2 OTU1, STM-16,
FC200, FC100, GE, STM-4, ESCON, STM-1, DVB-ASI FE.
STM-16. OTU1, FC200, FC100, GE,
STM-4, ESCON, STM-1, DVB-ASI FE, -
.

. 10-40 SDH


- I-16 S-16.1 L-16.1 L-16.2

- - NRZ NRZ NRZ NRZ


- - MLM SLM SLM SLM


2 15 40 80

S
- 1266 ~ 1360 1260 ~ 1360 1280 ~ 1335 1500 ~ 1580


-3 0 3 3
-


-10 -5 -2 -2
-

8.2 8.2 8.2 8.2NA 1 1 1
-
-
20

174

OptiX OSN 8800
10


- I-16 S-16.1 L-16.1 L-16.2

NA 30 30 30


- G.957

- PIN PIN APD APD


- 1270 ~ 1580 1270 ~ 1580 1280 ~ 1335 1500 ~ 1580


- -18 -18 -27 -28
-

-3 0 -9 -9
-
-

-27 -27 -27 -27II. GE

& :
- 2.125 / FC200, GE,
FC100 FE. FC200.
GE, FC100 FE, -
.

& :
1000 BASE-LX-10 , 1000 BASE-LX-40 1000 BASE-ZX-80
GE, FC100, STM-4, ESCON, STM-1, FE DVB-ASI. -
GE. FC100, STM-4, ESCON,
STM-1, FE DVB-ASI, .

175

OptiX OSN 8800
10

. 10-41 GE

- - 1000 BASE- 1000 BASE- 1000 BASE-


LX-10 LX-40 ZX-80
2.125 /

- - NRZ NRZ NRZ NRZ


- 0.5 10 40 80

- 830 ~ 860 1270 ~ 1355 1270 ~ 1355 1500 ~ 1580-2.5 -3 0 5
-
-

-9.5 -11.5 -4.5 -2


-
-

9 9 9 9

- IEEE802.3z

R
- PIN PIN PIN PIN

- 770 ~ 860 1270 ~ 1355 1270 ~ 1355 1500 ~ 1580- -17 -19 -20 -22


-

0 -3 -3 -3
-
-

176

OptiX OSN 8800
10

III. eSFP CWDM

& :
- 1,25 / (eSFP CWDM)
GE, FC100, STM-4, ESCON, STM-1, FE, DVB-ASI.
GE. FC100, STM-4, ESCON, STM-1, FE, DVB-ASI
.

& :
- 2,67 / (eSFP CWDM)
OTU1, STM-16, FC200, FC100, GE, STM-4, ESCON, STM-1, DVB-ASI, FE. -
STM-16. OTU1, FC200,
FC100, GE, STM-4, ESCON, STM-1, DVB-ASI, FE
.

. 10-42 eSFP CWDM

- -
1,25/ (eSFP 2,67/ (eSFP
CWDM) CWDM)
- NRZ NRZ

40 80

1471 ~ 1611 1471 ~ 1611


- 5 5

- 0 0

9 8.2

- 6.5 6.5

- 1.0 1.0
-20

177

OptiX OSN 8800
10


- -
1,25/ (eSFP 2,67/ (eSFP
CWDM) CWDM)

30 30

- G.957
IEEE802.3z

R
- PIN APD

1270 ~ 1620 1270 ~ 1620

- -19 -28

- -3 -9

- -27 -27

IV. eSFP DWDM

& :
- 2,67 / (eSFP CWDM)
OTU1, STM-16, FC200, FC100, GE, STM-4, ESCON, STM-1, DVB-ASI, FE. -
STM-16. OTU1, FC200,
FC100, GE, STM-4, ESCON, STM-1, DVB-ASI, FE
.

. 10-43 eSFP DWDM

- 2,67/ (eSFP
DWDM)

- NRZ

120
S

192.10 ~ 196.00

- 12.5

178

OptiX OSN 8800
10


- 2,67/ (eSFP
DWDM)

- 3

- 0

8.5

1
-20

30

/ 2400

- G.957 ( -
STM-16 -
OTU1 5% -
)

R
- APD

NA

-28

- -9

-27

V. DWDM

. 10-44 DWDM

- 12800 /- 12800 /- 6400 /-


APD - 4-
-

- NRZ NRZ NRZ

-1 3 3

-5 -2 -2

179

OptiX OSN 8800
10


- 12800 /- 12800 /- 6400 /-
APD - 4-
-

- 10 10 8.2

192.1 ~ 196.0

10

0.2 0.2 0.5


-20

- 35 35 35
-

/ 12800 12800 6400


- - G.957

R
- APD APD APD

1200 ~ 1650 1300 ~ 1575


- -28 -28 -28


-9 -9 -9

- -27 -27 -27


VI.

l () : 245,1 () x 220 () x 2 ()
l : 264,6 () x 25,4 ()
l : 1,3

VII.

l 25: 32,1
l 55: 35,3

10.3.9 LSX

, , .

180

OptiX OSN 8800
10

I.

& :
- 10 / -10 - 10 / -40
OC-192, STM-64, 10GE OTU2. -
OTU2. OC-192, STM-64
10GE .

. 10-45

-

- - - - -
10 10 10 10
/ - / - / - / -0,3
10 40 80

- - NRZ NRZ NRZ NRZ


- - SLM SLM SLM MLM


-

10 40 80 0.3

S

1290 ~ 1330 1530 ~ 1565 1530 ~ 1565 840 ~ 860-1 2 4 -1.3
-


-6 -1 0 -7.3
-

6 8.2 9 3

NA NA NA NA
-

-20

181

OptiX OSN 8800
10

-

- - - - -
10 10 10 10
/ - / - / - / -0,3
10 40 80

30 30 30 30


- G.691

- - PIN PIN APD PIN


1290 ~ 1330 1530 ~ 1565 1270 ~ 1600 840 ~ 860- -11 -14 -24 -7.5


-

0.5 -1 -7 -1
-
-

- NA NA NA NA
-
-

II. DWDM

. 10-46
DWDM

-

- 800 / 1600 / 800 /

- NRZ- 40 - NRZ- 40 - NRZ- 80 -


- - -
(
)

2 4 2

182

OptiX OSN 8800
10

-

- 800 / 1600 / 800 /

-3 0 -3

- 10 9 10

192.10 ~ 196.05 192.10 ~ 196.00 192.10 ~ 196.05

10 10 5

0.3 0.3 0.3


-20

- 35 35 35
-

/ 800 1600 800

- PIN APD PIN

1200 ~ 1650

- -16 -26 -16


(FEC )
EOL

0 -9 0

- -27 -27 -27


. 10-47
DWDM

-

- 1200 / - 1200 / - 4800 / - 800 /-
- - ODB- - DRZ-
- PIN - - -
APD

- NRZ- 80 - NRZ- 80 - ODB- 80 DRZ- 80 -


- - - -
-

183

OptiX OSN 8800
10

-

- 1200 / - 1200 / - 4800 / - 800 /-
- - ODB- - DRZ-
- PIN - - -
APD

2 2 2 2

-3 -3 -3 -3

- 10 10 NAa 10

192.10 ~ 196.05
5 5 5 5

0.3 0.3 0.3 0.3
-20
- 35 35 35 35
-

/ 1200 1200 4800 800


R

- PIN APD APD PIN

1200 ~ 1650

- -16 -26 -26 -16


(FEC )
EOL

0 -9 -9 0

- -27 -27 -27 -27


a: ODB ,
.

III.

l () : 245,1 () x 220 () x 2 ()
l : 264,6 () x 25,4 ()
l : 1,3

184

OptiX OSN 8800
10

IV.

Board - -
- -
25 () 55 ()

TN12LSX NRZ- 32 38,4


(10G)(800 / -40
-

1600 / -
40

800 / -
80
)

NRZ- 32,2 38,6(10G)(1200 / -
PIN-80 -

1200 /-APD-80

)
DRZ- 34 40,8

(10G) (800 / -80

)

ODB- 36 43,2

(10G) (4800 / -80

)

10.3.10 LSXL

, , .

I.

. 10-48

- NRZ

1530 ~ 1565

185

OptiX OSN 8800
10

8.2
35

/ 40

R
- PIN

1290 ~ 1570

-6
3

-27

II. TN12LSXL: DWDM

. 10-49 DWDM

-- - ODB - DRZ - DQPSK -

- 192.10 ~ 196.05 192.10 ~ 196.00 192.10 ~ 196.05


0 0 0
-

-5 -5 -5
-

8.2 8.2 NA


- 2.5 5 2.5

186

OptiX OSN 8800
10

0.6 1 NA

-20

35 35 35

-

- / -550 ~ 550 -400 ~ 400 -500 ~ 450


- PIN PIN PIN


- 1529 ~ 1567 1529 ~ 1567 1529 ~ 1567

-16 -16 -16
(FEC
) EOL

0 0 0
-

(FEC )

-27 -27 -27III.

TN12LSXL : A, B C.
:
l A: 235,1 () x 218,5 () x 2 ()
l B: 245,1 () x 220 () x 2 ()
l C: 73 () x 70 () x 2 ()
TN12LSXL
l : 264,6 () x 76,2 ()
l : 4,12

187

OptiX OSN 8800
10

IV.

- -
- -
25 () 55 ()

TN12LSXL DRZ- 76 80
-
(40G) (-
)

ODB- 73 77
-
(40G) (-
)

DQPSK- 80 85
-
(40G) (-
)

10.3.11 LSXLR

, , .

I. TN12LSXLR: DWDM

. 10-50 DWDM

-- - ODB - DRZ - DQPSK -

S

- 192.10 ~ 196.05 192.10 ~ 196.00 192.10 ~ 196.05


0 0 0
-

-5 -5 -5
-

8.2 8.2 NA

- 2.5 5 2.5

188

OptiX OSN 8800
10

0.6 1 NA

-20

35 35 35

-

- / -550 ~ 550 -400 ~ 400 -500 ~ 450


- PIN PIN PIN


- 1529 ~ 1567 1529 ~ 1567 1529 ~ 1567

-16 -16 -16
(FEC
) EOL

0 0 0
-

(FEC )

-27 -27 -27II.

TN12LSXLR
l () : 245,1 () x 220 () x 2 ()
TN12LSXLR
l : 264,6 () x 50,8 ()
l : 2,5

189

OptiX OSN 8800
10

III.

-

55
25 () ()

TN12LSXLR DRZ- 71 75
(40G)
()

ODB- 67 70
(40G)
()

DQPSK- 75 79
(40G)
()

10.3.12 LSXR

, , .

I. DWDM

. 10-51
DWDM

-

- 800 / 1600 / 800 /

- NRZ- 40 - NRZ- 40 - NRZ- 80 -


- - -
(
)

2 4 2

-3 0 -3

- 10 9 10

192.10 ~ 196.05 192.10 ~ 196.00 192.10 ~ 196.05

10 10 5

0.3 0.3 0.3


-20

190

OptiX OSN 8800
10

-

- 800 / 1600 / 800 /

- 35 35 35
-

/ 800 1600 800

- PIN APD PIN

1200 ~ 1650

- -16 -26 -16


(FEC )
EOL

0 -9 0

- -27 -27 -27


. 10-52
DWDM

-

- 1200 / - 1200 / - 4800 / - 800 / -
- - ODB- - DRZ-
- PIN - - -
APD

- NRZ- 80 - NRZ- 80 - ODB- 80 - DRZ- 80 -


- - - -

S

2 2 2 2
-

-3 -3 -3 -3
-

- 10 10 NAa 10

192.10 ~ 196.05

5 5 5 5

191

OptiX OSN 8800
10

-

- 1200 / - 1200 / - 4800 / - 800 / -
- - ODB- - DRZ-
- PIN - - -
APD

0.3 0.3 0.3 0.3


-20

- 35 35 35 35
-

/ 1200 1200 4800 800

- PIN APD APD PIN


1200 ~ 1650

- -16 -26 -26 -16
(FEC )
EOL

0 -9 -9 0

- -27 -27 -27 -27


a: ODB ,
.

II.

l () : 245,1 () x 220 () x 2 ()
l : 264,6 () x 25,4 ()
l : 1,2

III.

Board

55
25 () ()
TN11LSXR NRZ-(10G) 800 34,8 38,3
/-40 -

1600 /-40

800 /-80

192

OptiX OSN 8800
10

Board

55
25 () ()

NRZ-(10G) 35 38,5
1200 /-PIN-80 -

1200 /-APD-80 -

DRZ-(10G) 36,8 40,3


800 /-80 -

ODB-(10G) 39,8 43,3


4800 /-80 -

10.3.13 LWXS

, , .

I.

& :
I-16, S-16.1, L-16.1 L-16.2 ISC 1G, ISC 2G,
ETR, CLO, STM-16, FC200, FC100, GE, STM-4, ESCON, STM-1, DVB-ASI FE.
STM-16. ISC 1G, ISC
2G, ETR, CLO, STM-16, FC200, FC100, GE, STM-4, ESCON, STM-1, DVB-ASI FE -

& :
- 2.125 / FC200, GE,
FC100 FE. FC200.
GE, FC100 FE -
.

193

OptiX OSN 8800
10

. 10-53

- - I-16 S-16.1 L-16.22.125 /

- - NRZ NRZ NRZ NRZ


- - MLM MLM SLM SLM


0.5 2 15 80

S
- 830 ~ 860 1266 ~ 1360 1260 ~ 1360 1500 ~ 1580

-2.5 -3 0 3
-


-9.5 -10 -5 -2
-


9 8.2 8.2 8.2

NA NA 1 1
-
-
20

NA NA 30 30


- - G.957
IEEE802.3z

- PIN PIN PIN APD


- 770 ~ 860 1270 ~ 1580 1270 ~ 1580 1500 ~ 1580

- -17 -18 -18 -28


-

194

OptiX OSN 8800
10


- - I-16 S-16.1 L-16.2

2.125 /

0 -3 0 -9
-
-

NA -27 -27 -27II. eSFP CWDM

& :
- 1.25 / ISC 1G, ISC
2G, ETR, CLO, GE, FC100, STM-4, ESCON, STM-1, FE, DVB-ASI. -
GE. ISC 1G, ISC 2G, ETR, CLO,
FC100, STM-4, ESCON, STM-1, FE, DVB-ASI
.

& :
- 2.5 / (eSFP CWDM) -
ISC 1G, ISC 2G, ETR, CLO, STM-16, FC200, FC100, GE, STM-4, ESCON, STM-1, DVB-ASI, FE.
STM-16.
ISC 1G, ISC 2G, ETR, CLO, FC200, FC100, GE, STM-4, ESCON, STM-1, DVB-ASI, FE -

. 10-54 eSFP CWDM

- -
1,25/ (eSFP 2,67/ (eSFP
CWDM) CWDM)

- NRZ NRZ

40 80

1471 ~ 1611 1471 ~ 1611

195

OptiX OSN 8800
10


- -
1,25/ (eSFP 2,67/ (eSFP
CWDM) CWDM)

- 5 5

- 0 0

9 8.2

- 6.5 6.5

- 1.0 1.0
-20
30 30

- G.957
IEEE802.3z

R
- PIN APD

1270 ~ 1620 1270 ~ 1620

- -19 -28

- -3 -9

- -27 -27

III. eSFP DWDM

. 10-55 eSFP DWDM

-
2,67/ (eSFP DWDM)

- NRZ

120

S
192.1 ~ 196.0

196

OptiX OSN 8800
10


-
2,67/ (eSFP DWDM)

0

8.5

12.5

- 1
-20

- 30

- G.957 (-
STM-
16
OTU1 5% -
).
R

- APD

-28
- -9

-27

IV. DWDM

. 10-56 DWDM

- 12800 12800 6500 3200 12800 6400


/- /- / - / - /- /- 4-
PINa APDa PIN 2- - -
APD -
-
-

- - NRZ NRZ NRZ NRZ NRZ NRZ


-1 -1 3 3 3 3
-
-

197

OptiX OSN 8800
10


- 12800 12800 6500 3200 12800 6400
/- /- / - / - /- /- 4-
PINa APDa PIN 2- - -
APD -
-
-

-5 -5 -2 -2 -2 -2
-
-

10 10 8.2 8.2 10 8.2192.10 ~ 196.00

- 10
-

0.2 0.2 0.5 0.5 0.2 0.5-20
35 35 30 30 35 35

-

/ 12800 12800 6500 3200 12800 6400- G.957

R

- PIN APD PIN APD APD APD

- 1200 ~ 1650 1300 ~


1575

- -18 -28 -18 -26 -28 -28


0 -9 0 -10 -9 -9
-
-

-27 -27 -27 -27 -27 -27

198

OptiX OSN 8800
10


- 12800 12800 6500 3200 12800 6400
/- /- / - / - /- /- 4-
PINa APDa PIN 2- - -
APD -
-
-

a: 12800 /-PIN 12800/-APD


.

V. CWDM

. 10-57 CWDM


1600 /-4

- NRZ
S

- 5

- 2.5

8.2

1271 ~ 1611
6.5
-20 1

- 30

/ 1600

- G.957
R

- APD

1200 ~ 1650

-28

-9
-27

199

OptiX OSN 8800
10

VI.

l () : 245,1 () x 220 () x 2 ()
l : 264,6 () x 25,4 ()
l : 1,1

VII.

l 25: 33,9
l 55: 37,3

10.3.14 TMX

, , .

I.

. 10-58

-

- I-16 S-16.1 L-16.1 L-16.2

- - NRZ NRZ NRZ NRZ


- MLM SLM SLM SLM


- 2 15 40 80

S
- 1266 ~ 1360 1260 ~ 1360 1280 ~ 1335 1500 ~ 1580

-3 0 3 3
-
-

-10 -5 -2 -2
-
-

8.2 8.2 8.2 8.2NA 1 1 1

-20

200

OptiX OSN 8800
10

-

- I-16 S-16.1 L-16.1 L-16.2

NA 30 30 30


- G.957

- PIN PIN APD APD


- 1270 ~ 1580 1270 ~ 1580 1280 ~ 1335 1500 ~ 1580

- -18 -18 -27 -28
-

-3 0 -9 -9
-
-

-27 -27 -27 -27- STM-16 OTU1.
STM-16. -
OTU1 -
.

. 10-59 eSFP CWDM

-
2,67/ (eSFP CWDM)

- NRZ

80

1471 ~ 1611
5

0

8.2

6.5

201

OptiX OSN 8800
10


-
2,67/ (eSFP CWDM)

- 1
-20

- 30

- G.957

- APD

1270 ~ 1620

-28
- -9

-27

. 10-60 eSFP DWDM

-
2,67/ (eSFP DWDM)

- NRZ
120

S
192.1 ~ 196.0

8.5

12.5
- 1
-20

- 30

- -
STM-16
OTU1
5% - .

202

OptiX OSN 8800
10


-
2,67/ (eSFP DWDM)

- APD

-28

- -9

-27

II. DWDM

. 10-61
DWDM

-

- 800 / 1600 / 800 /

- NRZ- 40 - NRZ- 40 - NRZ- 80


-
( ) -

S
2 4 2

-3 0 -3

- 10 9 10

192.10 ~ 196.05 192.10 ~ 196.00 192.10 ~


196.05

10 10 5

0.3 0.3 0.3


-20

- 35 35 35
-

/ 800 1600 800

- PIN APD PIN

203

OptiX OSN 8800
10

-

- 800 / 1600 / 800 /

1200 ~ 1650

- -16 -26 -16


(FEC )
EOL

0 -9 0

- -27 -27 -27


. 10-62
DWDM

-

1200 / - 1200 / - 4800 / - 800 /-
- - ODB- - DRZ-
- PIN - - -
APD

- NRZ- 80 - NRZ- 80 - ODB- 80 - DRZ- 80 -


- - - -

S
- 2 2 2 2

- -3 -3 -3 -3

- 10 10 NAa 10

192.10 ~ 196.05

- 5 5 5 5

- 0.3 0.3 0.3 0.3-20

- 35 35 35 35

- / 1200 1200 4800 800


204

OptiX OSN 8800
10

-

1200 / - 1200 / - 4800 / - 800 /-
- - ODB- - DRZ-
- PIN - - -
APD

- PIN APD APD PIN

1200 ~ 1650

-16 -26 -26 -16


(FEC
) EOL

- 0 -9 -9 0
-

- -27 -27 -27 -27


-

a: ODB ,
.

III.

l () : 245,1 () x 220 () x 2 ()
l : 264,6 () x 25,4 ()
l : 1.4

IV.

Board


25 () 55 ()

TN11TMX NRZ-(10G)(800 /-40 40,3 44,31600 /-40
800 /-80 )

NRZ-(10G) (1200 /- 42,1 46,4


PIN-80
1200 /-APD-80
)

DRZ-(10G) (800 /- 42,4 46,6


80 )

ODB-(10G) (4800 46,5 51,2


/-80 )

205

OptiX OSN 8800
10

10.3.15

OTU.
OTU .
. . . 1-1.

. 10-1

Jitter gain

P
-20dB/10 octave

f
0 fc Jitter frequency

10.3.16

OTU.
OTU . 1-2.

. 10-2

Input jitter amplitude


A

A2

-20dB/10 octave

A1

f
f0 f1 Frequency

10.3.17

OTU.

10.4
10.4.1 ND2

, , .

206

OptiX OSN 8800
10

I. DWDM

. 10-63
DWDM


800/- NRZ-

- NRZ- 40 (
)
S

- 2

- -3

10

192.10 ~ 196.05
10

0.3
-20
35

/ 800

- PIN
1200 ~ 1650

-16
(FEC ) EOL
- 0

-27

II.

l () : 245,1 () x 220 () x 2,2 ()


l : 264,6 () x 25,4 ()
l : 1,6

III.

l 25: 68

207

OptiX OSN 8800
10

l 55: 74,8

10.4.2 NQ2

, , .

I. DWDM

. 10-64 DWDM

800 / (XFP)
- NRZ - 40
( )

- 2

- -3

9

192.10 ~ 196.00

10

0.3
-20

35

/ 800

R
- PIN

1200 ~ 1650
-16
(FEC ) EOL

- 0
(FEC )

-27

II.

l () : 245,1 () x 220 () x 2,2 ()


l : 264,6 () x 25,4 ()

208

OptiX OSN 8800
10

l : 1,6

III.

l 25: 80
l 55: 90

10.4.3 NS2

, , .

I. TN12NS2: DWDM

. 10-65
DWDM

800/- NRZ-

- NRZ- 40
( )

S
- 2

- -3

10

192.10 ~ 196.05

10
-20 0.3

- 35

/ 800

- PIN

1200 ~ 1650

(FEC ) -16
EOL

-27

209

OptiX OSN 8800
10

. 10-66
DWDM

1200 / 1200 / 4800 / 800/-


- - - - -ODB- - DRZ-
- - - -
- PIN -APD -

- NRZ- 80 NRZ- 80 ODB- 80 DRZ- 80


- - - -

S
- 2 2 2 2

- -3 -3 -3 -3

10 10 NAa 10

192.10 ~ 196.05
- 5 5 5 5

0.3 0.3 0.3 0.3
-20

35 35 35 35

/ 1200 1200 4800 800
R

- PIN APD APD PIN


1200 ~ 1650

-16 -26 -26 -16


(FEC ) EOL
- 0 -9 -9 0

-27 -27 -27 -27


a: ODB ,
.

II.

l () : 245,1 () x 220 () x 2 ()

210

OptiX OSN 8800
10

l : 264,6 () x 25,4 ()
l : 1,2

III.

l 25: 39,5
l 55: 47,4

10.4.4 NS3

, , .

I. DWDM

. 10-67 DWDM

- - ODB - DRZ - DQPSK -


S
- 192.10 ~ 196.05 192.10 ~ 196.00 192.10 ~ 196.05

0 0 0
-

-5 -5 -5
-

8.2 8.2 NA

- 2.5 5 2.5

0.6 1 NA

-20
35 35 35

-

- / -550 ~ 550 -400 ~ 400 -500 ~ 450


211

OptiX OSN 8800
10

- PIN PIN PIN

- 1529 ~ 1567 1529 ~ 1567 1529 ~ 1567


-16 -16 -16


(FEC
) EOL

0 0 0
-

(FEC )

-27 -27 -27II.

NS3 : A, B C. :
l A: 245,1 () x 220 () x 2 ()
l B: 245,1 () x 55 () x 2 ()
l C: 56 () x 48,3 () x 2 ()
l : 264,6 () x 50,8 ()
l : 2,5

III.

-

25 ()
55 ()
NS3 DRZ-(40G) 87 91
()

ODB-(40G) 83 86
()

DQPSK- 91 95
(40G)
()

10.4.5 TDX

, , .

212

OptiX OSN 8800
10

I.

. 10-68


- - - - -

10 /- 10 /- 10 /- 10 /-
10 40 80 0.3

- - NRZ NRZ NRZ NRZ


- - SLM SLM SLM MLM


10 40 80 0.3

- 1290 ~ 1330 1530 ~ 1565 1530 ~ 1565 840 ~ 860-1 2 4 -1.3
-

-6 -1 0 -7.3
-


6 8.2 9 3


NA NA NA NA
-
-
20

30 30 30 30


- G.691

- PIN PIN APD PIN

- 1290 ~ 1330 1530 ~ 1565 1270 ~ 1600 840 ~ 860213

OptiX OSN 8800
10


- - - - -

10 /- 10 /- 10 /- 10 /-
10 40 80 0.3

- -11 -14 -24 -7.5


-

0.5 -1 -7 -1
-
-

NA NA NA NA

II.

l () : 245,1 () x 220 () x 2 ()
l : 264,6 () x 25,4 ()
l : 1,4

III.

l 25: 40
l 55: 44

10.4.6 TOM

, , .

I. SDH

& :
I-16, S-16.1, L-16.1 L-16.2 OTU1, STM-16,
FC200, FC100, GE, STM-4, ESCON, STM-1, DVB-ASI FE.
STM-16. OTU1, FC200, FC100, GE,
STM-4, ESCON, STM-1, DVB-ASI FE -
.

214

OptiX OSN 8800
10

. 10-69 SDH

- I-16 S-16.1 L-16.1 L-16.2


- - NRZ NRZ NRZ NRZ


- - MLM SLM SLM SLM


2 15 40 80

S
- 1266 ~ 1360 1260 ~ 1360 1280 ~ 1335 1500 ~ 1580

-3 0 3 3
-

-10 -5 -2 -2
-


8.2 8.2 8.2 8.2


NA 1 1 1
-
-
20

NA 30 30 30- G.957

- PIN PIN APD APD

- 1270 ~ 1580 1270 ~ 1580 1280 ~ 1335 1500 ~ 1580- -18 -18 -27 -28


-

215

OptiX OSN 8800
10


- I-16 S-16.1 L-16.1 L-16.2

-3 0 -9 -9
-
-

-27 -27 -27 -27II. GE

& :

- 2.125 / FC200, GE,


FC100 FE. FC200.
GE, FC100 FE, -
.

& :
1000 BASE-LX-10 , 1000 BASE-LX-40 1000 BASE-ZX-80
GE, FC100, STM-4, ESCON, STM-1, FE DVB-ASI. -
GE. FC100, STM-4, ESCON,
STM-1, FE DVB-ASI, .

. 10-70 GE


- - 1000 BASE- 1000 BASE- 1000 BASE-
LX-10 LX-40 ZX-80
2.125 /

- - NRZ NRZ NRZ NRZ


- 0.5 10 40 80

- 830 ~ 860 1270 ~ 1355 1270 ~ 1355 1500 ~ 1580


216

OptiX OSN 8800
10


- - 1000 BASE- 1000 BASE- 1000 BASE-
LX-10 LX-40 ZX-80
2.125 /

-2.5 -3 0 5
-
-

-9.5 -11.5 -4.5 -2


-
-

9 9 9 9


- IEEE802.3z

R
- PIN PIN PIN PIN

- 770 ~ 860 1270 ~ 1355 1270 ~ 1355 1500 ~ 1580


- -17 -19 -20 -22


-

0 -3 -3 -3
-
-

III. eSFP CWDM

& :
- 1,25 / (eSFP CWDM)
GE, FC100, STM-4, ESCON, STM-1, FE, DVB-ASI.
GE. FC100, STM-4, ESCON, STM-1, FE, DVB-ASI
.

& :
- 2,67 / (eSFP CWDM)
OTU1, STM-16, FC200, FC100, GE, STM-4, ESCON, STM-1, DVB-ASI, FE. -
STM-16. OTU1, FC200,

217

OptiX OSN 8800
10

FC100, GE, STM-4, ESCON, STM-1, DVB-ASI, FE


.

. 10-71 eSFP CWDM

-

- -
1,25/ (eSFP CWDM)
2,67/ (eSFP
CWDM)

- NRZ NRZ

40 80

S
1471 ~ 1611 1471 ~ 1611

- 5 5

- 0 0

- 9 8.2

6.5 6.5

1.0 1.0
-20
- 30 30

- IEEE802.3z
G.957
R

- PIN APD
1270 ~ 1620 1270 ~ 1620

-19 -28

-3 -9

-27 -27

IV. eSFP DWDM

218

OptiX OSN 8800
10

& :
- 2,67 / (eSFP CWDM)
OTU1, STM-16, FC200, FC100, GE, STM-4, ESCON, STM-1, DVB-ASI, FE. -
STM-16. OTU1, FC200,
FC100, GE, STM-4, ESCON, STM-1, DVB-ASI, FE
.

. 10-72 eSFP DWDM

- 2,67/ (eSFP
DWDM)
- NRZ
120

192.10 ~ 196.00
- 12.5

- 3

- 0

8.5

1
-20

30

/ 2400

- G.957 ( -
STM-16 -
OTU1 5% - )

- APD
NA

-28

- -9

219

OptiX OSN 8800
10


- 2,67/ (eSFP
DWDM)

-27

V. CWDM


- 2,67/ (eSFP
CWDM)

- NRZ

80

S
- 5

- 0

8.2

1471 ~ 1611

6.5

1
-20
30

- G.957

- APD
1270 ~ 1620

-28

- -9

-27

220

OptiX OSN 8800
10

VI. DWDM


- 2,67/(eSFP
DWDM)

- NRZ

120

S
- 3

- 0

8.5

192.10 ~ 196.00

12.5

1
-20

30

/ 2400

- G.957 ( -
STM-16
OTU1 5% -
)

R
- APD

NA
-28

- -9

-27

VII.

l () : 245,1 () x 220 () x 2 ()
l : 264,6 () x 25,4 ()
l : 1,1

221

OptiX OSN 8800
10

VIII.

l 25: 55
l 55: 60

10.4.7 TQM

, , .

I. SDH

& :
I-16, S-16.1, L-16.1 L-16.2 OTU1, STM-16,
FC200, FC100, GE, STM-4, ESCON, STM-1, DVB-ASI FE.
STM-16. OTU1, FC200, FC100, GE,
STM-4, ESCON, STM-1, DVB-ASI FE -
.

. 10-73 SDH


- I-16 S-16.1 L-16.1 L-16.2

- - NRZ NRZ NRZ NRZ- - MLM SLM SLM SLM

2 15 40 80

- 1266 ~ 1360 1260 ~ 1360 1280 ~ 1335 1500 ~ 1580-3 0 3 3
-

-10 -5 -2 -2
-

222

OptiX OSN 8800
10


- I-16 S-16.1 L-16.1 L-16.2

8.2 8.2 8.2 8.2NA 1 1 1
-
-
20

NA 30 30 30


- G.957

- PIN PIN APD APD

- 1270 ~ 1580 1270 ~ 1580 1280 ~ 1335 1500 ~ 1580- -18 -18 -27 -28


-

-3 0 -9 -9
-
-

-27 -27 -27 -27

II. GE

& :
- 2.125 / FC200, GE,
FC100 FE. FC200.
GE, FC100 FE, -
.

& :

223

OptiX OSN 8800
10

1000 BASE-LX-10 , 1000 BASE-LX-40 1000 BASE-ZX-80


GE, FC100, STM-4, ESCON, STM-1, FE DVB-ASI. -
GE. FC100, STM-4, ESCON,
STM-1, FE DVB-ASI, .

. 10-74 GE

- - 1000 BASE- 1000 BASE- 1000 BASE-


LX-10 LX-40 ZX-80
2.125 /

- - NRZ NRZ NRZ NRZ- 0.5 10 40 80

- 830 ~ 860 1270 ~ 1355 1270 ~ 1355 1500 ~ 1580


-2.5 -3 0 5
-
-

-9.5 -11.5 -4.5 -2


-
-

9 9 9 9

- IEEE802.3z

- PIN PIN PIN PIN


- 770 ~ 860 1270 ~ 1355 1270 ~ 1355 1500 ~ 1580

- -17 -19 -20 -22


-

0 -3 -3 -3
-
-

224

OptiX OSN 8800
10

III. eSFP CWDM

& :
- 1,25 / (eSFP CWDM)
GE, FC100, STM-4, ESCON, STM-1, FE, DVB-ASI.
GE. FC100, STM-4, ESCON, STM-1, FE, DVB-ASI
.

& :
- 2,5 / (eSFP CWDM)
OTU1, STM-16, FC200, FC100, GE, STM-4, ESCON, STM-1, DVB-ASI, FE. -
STM-16. OTU1, FC200,
FC100, GE, STM-4, ESCON, STM-1, DVB-ASI, FE
.

. 10-75 eSFP CWDM

- -
1,25/ (eSFP 2,67/ (eSFP
CWDM) CWDM)
- NRZ NRZ
40 80

S
1471 ~ 1611 1471 ~ 1611
- 5 5

- 0 0

9 8.2

- 6.5 6.5

- 1.0 1.0
-20

30 30

225

OptiX OSN 8800
10

- G.957
IEEE802.3z

R
- PIN APD

1270 ~ 1620 1270 ~ 1620

- -19 -28

- -3 -9

- -27 -27

226

OptiX OSN 8800
10

IV. eSFP DWDM

& :
- 2,67 / (eSFP DWDM)
OTU1, STM-16, FC200, FC100, GE, STM-4, ESCON, STM-1, DVB-ASI, FE. -
STM-16. OTU1, FC200,
FC100, GE, STM-4, ESCON, STM-1, DVB-ASI, FE
.

. 10-76 eSFP DWDM

- 2,67/ (eSFP
DWDM)

- NRZ

120
S

192.10 ~ 196.00
- 12.5

- 3

- 0

8.5

1
-20

30

/ 2400
- G.957 ( -
STM-16 -
OTU1 5% -
)

- APD

227

OptiX OSN 8800
10


- 2,67/ (eSFP
DWDM)

NA

-28

- -9

-27

V.

l () : 245,1 () x 220 () x 2 ()
l : 264,6 () x 25,4 ()
l : 1,1

VI.

l 25: 25
l 55: 27,5

10.4.8 TQX

, , .

I.

. 10-77 XFP


- - - - -

10 /- 10 /- 10 /- 10 /-
10 40 80 0.3

- - NRZ NRZ NRZ NRZ


- - SLM SLM SLM MLM


10 40 80 0.3

- 1290 ~ 1330 1530 ~ 1565 1530 ~ 1565 840 ~ 860228

OptiX OSN 8800
10


- - - - -

10 /- 10 /- 10 /- 10 /-
10 40 80 0.3

-1 2 4 -1.3
-

-6 -1 0 -7.3
-

6 8.2 9 3

NA NA NA NA
-
-
20

30 30 30 30- G.691

R
- PIN PIN APD PIN

- 1290 ~ 1330 1530 ~ 1565 1270 ~ 1600 840 ~ 860- -11 -14 -24 -7.5


-

0.5 -1 -7 -1
-
-

NA NA NA NA

II.

l () : 245,1 () x 220 () x 2 ()
l : 264,6 () x 25,4 ()

229

OptiX OSN 8800
10

l : 1,5

III.

l 25: 65
l 55: 71,2

10.4.9 TSXL

, , .

I.

. 10-78

- 40G

- NRZ
S

1530 ~ 1565
- 3

- 0

8.2

1
-20

35

(SMSR)
/ 40

R
- PIN

1290 ~ 1570

-6

3
-27

II.

TSXL : A, B C. -

230

OptiX OSN 8800
10

:
l A: 245,1 () x 220 () x 2 ()
l B: 245,1 () x 55 () x 2 ()
l C: 59 () x 48,3 () x 2 ()
l : 264,6 () x 101,6 ()
l : 2,5

l 25: 90,5
l 55: 95,4

10.5 -
10.5.1 XCS

, , .

I.

l : 565,5 () x 220 () x 4 ()
l : 581,5 () x 27,2 ()
l : 2,56

II.

l 25: 140
l 55: 143

10.6

10.6.1 D40

, , .

I.

T. 10-79 D40.

. 10-79 D40

-

100

6.5

>40

231

OptiX OSN 8800
10

1529-1561
>25

>30

0.5

/ <0.002

-0,5 >0.2

-1 >0.4

-20 <1.4

II.

l () : 245,1 () x 220 () x 2 ()
l : 264,6 () x 76,2 ()
l : 2,2

III.

l 25: 20
l 55: 22

10.6.2 D40V

, , .

I.

Table 10-80 D40V.

. 10-80 D40V

100

8a

>40

1529.16-1560.61

>25

>30

0-15

232

OptiX OSN 8800
10

1
0.5

3a


a: VOA 0 .

II.

l () : 245,1 () x 220 () x 2 ()
l : 264,6 () x 76,2 ()
l : 2,3

III.

l 25: 38,5
l 55: 42,3

10.6.3 FIU

, , .

I.

. 10-81 FIU

Interface -

- 1529-1561
- 1500-1520

- - >40

IN-TM 1.5
RM-OUT

IN-TC 1
RC-OUT

IN-TM >40

IN-TC >12

II.

l () : 245,1 () x 220 () x 2 ()

233

OptiX OSN 8800
10

l : 264,6 () x 25,4 ()
l : 1

III.

l 25: 4,2
l 55: 4,6

10.6.4 ITL

, , .

I.

. 10-82 TN11ITL

Interface -

- a 100

- a 50
RE-OUT <4.5
RO-OUT

IN-TE <2.5
IN-TO

IN-TE >25
IN-TO

- - >45

- >45

- PMD ps <0.5
- - <0.5

- - 26

a:
.

. 10-83 TN12ITL

-

TN12ITL
a - 100

a - 50

234

OptiX OSN 8800
10

-

TN12ITL

RE-OUT <4.5
RO-OUT

IN-TE <3.5
IN-TO

IN-TE >22
IN-TO

- >45

- >45

PMD - ps <0.5
- - <0.5

- 23

a:
.

II.

l () : 245,1 () x 220 () x 2 ()
l : 264,6 () x 25,4 ()
l : 1,2

III.


25 () 55 ()

TN11ITL 0,2 0,3

TN12ITL 10 11,5

10.6.5 M40

, , .

I.

T. 10-84 M40.

235

OptiX OSN 8800
10

. 10-84 M40

100
6.5

>40
1529.16-1560.61

>22

>25

Polarization dependence loss 0.5


/ 0.002

II.

l () : 245,1 () x 220 () x 2 ()
l : 264,6 () x 76,2 ()
l : 2,2

III.

l 25: 20
l 55: 22

10.6.6 M40V

, , .

I.

Table 10-85 M40V.

. 10-85 M40V

100

8a

>40

1529-1561

>22

236

OptiX OSN 8800
10

>25
0-15

0.5 ( 0 ~ 10 )

1 ( >10 )

0.5
3

:
a: VOA 0 .

II.

l () : 245,1 () x 220 () x 2 ()
l : 264,6 () x 76,2 ()
l : 2,3

III.

l 25: 38,5
l 55: 42,3

10.7
/
10.7.1 CMR2

, , .

I.

Ta. 10-86 CMR2.

. 10-86 CMR2

-

- 1271-1611

- 20

IN-D1 6.5
IN-D2 0,5

- 1.5

237

OptiX OSN 8800
10

>25
- >35

A1-OUT 6.5
A2-OUT 0,5

1.5

IN-MO 1.0
MI-OUT >13

- - >40

II. /

CMR2 /
/ . :

. 10-87 / CMR2

()

A1/D1 A2/D2

1 1271 1371
2 1471 1491

3 1511 1531

4 1551 1571
5 1591 1611

III.

l () : 245,1 () x 220 () x 2 ()
l : 264,6 () x 25,4 ()
l : 0,8

IV.

l 25: 0,2
l 55: 0,3

10.7.2 CMR4

, , .

238

OptiX OSN 8800
10

I.

Ta. 10-88 CMR4.

. 10-88 CMR4

-

- 1291-1611 ( 1371
)

- 20

IN-D1 6.5
IN-D2 0,5
IN-D3 - 2
IN-D4

>25
- >35

A1-OUT 6.5
A2-OUT 0,5
A3-OUT 2
A4-OUT

IN-MO 1.5
MI-OUT >13

- - >40

II. /

CMR4 /
/ . :

. 10-89 / CMR4

()

A1/D1 A2/D2 A3/D3 A4/D4

1 1291 1311 1331 1351


2 1391 1411 1431 1451

3 1471 1491 1591 1611

4 1511 1531 1551 1571

III.

l () : 245,1 () x 220 () x 2 ()

239

OptiX OSN 8800
10

l : 264,6 () x 25,4 ()
l : 0,9

IV.

l 25: 0,2
l 55: 0,3

10.7.3 DMR1

, , .

I.

. 10-90 DMR1

EA/ED/WA/WD 1260-1360

EIN-ED - 1
WIN-WD

>40
EA-EOUT 1
WA-WOUT

EIN-EMO 0.8
EMI-EOUT 25
WIN-WMO
WMI-WOUT

- - >40

II. /

DMR1 / 1310
.

III.

l () : 245,1 () x 220 () x 2 ()
l : 264,6 () x 25,4 ()
l : 0,7

IV.

l 25: 0,2
l 55: 0,3

240

OptiX OSN 8800
10

10.7.4 MR2

, , .

I.

Ta. 10-91 MR2.

. 10-91 MR2

- -

- 1529-1561

- 100

IN-D1 0.11
IN-D2 0,5

- 1.5

>25

- >35

A1-OUT 0.11
A2-OUT 0,5

1.5

IN-MO 1.0
MI-OUT >13

- - >40

II. /

MR2 / -
. / .

III.

l () : 245,1 () x 220 () x 2 ()
l : 264,6 () x 25,4 ()
l : 0,9

IV.

l 25: 0,2
l 55: 0,3

241

OptiX OSN 8800
10

10.7.5 MR4

, , .

I.

Ta. 10-92 MR4.

. 10-92 MR4

- 1529-1561

- 100

IN-D1 0,5 0.11


IN-D2
IN-D3 2.2
IN-D4

>25
>35

A1-OUT 0,5 0.11


A2-OUT
A3-OUT 2.2
A4-OUT

IN-MO 1.5
MI-OUT >13

- >40

II. /

MR4 /
/ . -
:

. 10-93 / MR4

()

A1/D1 A2/D2 A3/D3 A4/D4

1 1560.61 1559.79 1558.98 1558.17

2 1557.36 1556.55 1555.75 1554.94

3 1554.13 1553.33 1552.52 1551.72


4 1550.92 1550.12 1549.32 1548.51

242

OptiX OSN 8800
10

()

A1/D1 A2/D2 A3/D3 A4/D4


5 1547.72 1546.92 1546.12 1545.32

6 1544.53 1543.73 1542.94 1542.14

7 1541.35 1540.56 1539.77 1538.95


8 1538.19 1537.40 1536.61 1535.82

9 1535.04 1534.25 1533.47 1532.68

10 1531.90 1531.12 1530.33 1529.55

III.

l () : 245,1 () x 220 () x 2 ()
l : 264,6 () x 25,4 ()
l : 0,9

IV.

l 25: 0,2
l 55: 0,3

10.7.6 MR8

, , .

I.

. 10-94 MR8.

. 10-94 MR8

- 1529-1561

- 100

IN-D1 0,5 0.11


IN-D2 - 4
IN-D3
IN-D4 >25
IN-D5
>35
IN-D6
IN-D7
IN-D8

A1-OUT 0,5 0.11

243

OptiX OSN 8800
10

-

A2-OUT - 4
A3-OUT
A4-OUT
A5-OUT
A6-OUT
A7-OUT
A8-OUT

IN-MRO 3.5
MRI-OUT >13
- >40

II. /

MR8 /
/ . :

. 10-95 / MR8

()

A1/D1 A2/D2 A3/D3 A4/D4 A5/D5 A6/D6 A7/D7 A8/D8

1 1560.61 1559.79 1558.98 1558.17 1557.36 1556.55 1555.75 1554.94


2 1554.13 1553.33 1552.52 1551.72 1550.92 1550.12 1549.32 1548.51

3 1547.72 1546.92 1546.12 1545.32 1544.53 1543.73 1542.94 1542.14


4 1541.35 1540.56 1539.77 1538.98 1538.19 1537.40 1536.61 1535.82

5 1535.04 1534.25 1533.47 1532.68 1531.90 1531.12 1530.33 1529.55

III.

l () : 245,1 () x 220 () x 2 ()
l : 264,6 () x 50,8 ()
l : 1

IV.

l 25: 0,2
l 55: 0,3

10.7.7 MR8V

, , .

244

OptiX OSN 8800
10

I.

. 10-96 MR8V.

. 10-96 MR8V

-

- 1529-1561

- 100

IN-D1 0,5 0.11


IN-D2 4
IN-D3
>25
IN-D4
IN-D5 >35
IN-D6
IN-D7
IN-D8

A1-OUT 0,5 0.11


A2-OUT 6
A3-OUT
0-20
A4-OUT
A5-OUT - 1 (
10 )
A6-OUT
1.5 (
A7-OUT
15 )
A8-OUT
1.8 (
>15

IN-MRO 3.5
MRI-OUT >13

- >40

II. /

MR8V /
/ . :

. 10-97 / MR8V

()

A1/D1 A2/D2 A3/D3 A4/D4 A5/D5 A6/D6 A7/D7 A8/D8


1 1560.61 1559.79 1558.98 1558.17 1557.36 1556.55 1555.75 1554.94

2 1554.13 1553.33 1552.52 1551.72 1550.92 1550.12 1549.32 1548.51

245

OptiX OSN 8800
10

()

A1/D1 A2/D2 A3/D3 A4/D4 A5/D5 A6/D6 A7/D7 A8/D8


3 1547.72 1546.92 1546.12 1545.32 1544.53 1543.73 1542.94 1542.14

4 1541.35 1540.56 1539.77 1538.98 1538.19 1537.40 1536.61 1535.82

5 1535.04 1534.25 1533.47 1532.68 1531.90 1531.12 1530.33 1529.55

III.

l () : 245,1 () x 220 () x 2 ()
l : 264,6 () x 50,8 ()
l : 1

IV.

l 25: 7,7
l 55: 8,6

10.7.8 SBM2

, , .

I.

. 10-98 SBM2.

. 10-98 SBM2

- CWDM 1291 ~ 1611


LINE-D1 3
LINE-D2 30

A1-LINE 3
A2-LINE 30

>40
1.5

II.

l () : 245,1 () x 220 () x 2 ()
l : 264,6 () x 2,4 ()
l : 0,82

246

OptiX OSN 8800
10

III.

l 25: 0,2
l 55: 0,3

10.8
/
10.8.1 RMU9

, , .

I.

. 10-99 RMU9.

. 10-99 RMU9


EXPI-OUT 8.5

AMxa-TOA 12.5b

ROA-OUT 1.5
1529-1561

>40
0-15

0.5
1


a: AMx AM1-AM8.
b: VOA 0 .

II.

l () : 245,1 () x 220 () x 2 ()
l : 264,6 () x 25,4 ()
l : 1,1

III.

l 25: 11
l 55: 12

10.8.2 ROAM

, , .

247

OptiX OSN 8800
10

I.

. 10-100 ROAM.

. 10-100 ROAM


100

Mxa-OUT 9b

IN-DM 7
EXPI-OUT 14b

IN-EXPO 3

1529 - 1561

>22
>25
0 - 20

<1 (0 ~ 10)

<1.5 ( >10 )

1.5

ms 50
30

-0,5 >0.3

-0,5 >0.2


a: Mx M01-M40.
b: VOA 0 .

II.

l () : 245,1 () x 220 () x 2 ()
l : 264,6 () x 76,2 ()
l : 3,2

III.

l 25: 66
l 55: 73

248

OptiX OSN 8800
10

10.8.3 WSD9

, , .

I.

. 10-101 WSD9


TN12WSD9 100

TN13WSD9 50

IN-DMxa 8b
IN-EXPO

1529 ~ 1561

0,5 >0.35
>25

>30
35

s 3
30

35
0-15

- 1

1
- 19


a: DMx DM1-DM8.
b: VOA 0 .

II.

l () : 245,1 () x 220 () x 2 ()
:
l TN12WSD9: 264,6 () 50,8 ()
l TN13WSD9: 264,6 () 76,2 ()
:
l TN12WSD9: 2,2
l TN13WSD9: 4,8

249

OptiX OSN 8800
10

III.

- -
25 () 55 ()

TN12WSD9 30 35
TN13WSD9 30 35

10.8.4 WSM9

, , .

I.

. 10-102 WSM9


- TN12WSM9 TN13WSM9

100 50

AMxa-OUT 8b 8b
EXPI-OUT

1529.55~1560.61 1529 ~ 1561


0,5 >0.22 >0.16

>25 >25
>30 >30

35 35

s 3 3

- 30 30

35 35

0-15 0-15

- 1 1


- 1 1

- 91 91

a: AMx AM1-AM8.
b: VOA 0 .

250

OptiX OSN 8800
10

II.

l () : 245,1 () x 220 () x 2 ()
:
l TN12WSM9: 264.6 () 50,8 ()
l TN13WSM9: 264,6 () 76,2 ()
:
l TN12WSM9: 2,2
l TN13WSM9: 4,8

III.

- -
25 () 55 ()

TN12WSM9 30 35

TN13WSM9 30 35

10.8.5 WSMD4

, , .

I.

. 10-103 WSMD4.

. 10-103 WSMD4

100

1529-1561
AMxa-OUT 8b
IN-DMxa

0,5

>25

35

s 3

30

35
0-15

251

OptiX OSN 8800
10

- 4

a: AMx AM1-AM4.
DMx DM1-DM4.
b: VOA 0 .

II.

l () : 245,1 () x 220 () x 2 ()
l : 264,6 () x 50,8 ()
l : 3,2

III.

l 25: 17
l 55: 18,7

10.9
10.9.1 CRPC

, , .

I.

. 10-104 CRPC


CRPC01 CRPC03

1400-1500 1400-1500

1529-1561 1529-1561

29 29.5

10 >10
G.652

12 NA
LEAF
0 NA
G.652

-1 NA
LEAF

252

OptiX OSN 8800
10

CRPC01 CRPC03
0.5 0.5

- LSH/APC, LC/PC LSH/APC, LC/PC

II.

l : 345 () x 218,5 () x 76 ()

l CRPC01: 4
l CRPC03: 4,2

III.

- -
25 () 55 ()

CRPC01 110 121

CRPC03 70 77

10.9.2 HBA

, , .

I.

. 10-105 HBA


- TN11HBA
40- : 192.1 ~
196.05
10- :
20
200 .

-19 ~ -3

- 40- : -19
10- : -13

(NF) <8
<-45

26

253

OptiX OSN 8800
10


/ <10

291

2.5

<0.5
- <0.5

II.

l () : 245,1 () x 220 () x 2 ()
l : 264,6 () x 76,2 ()
l : 3

III.

l 25: 47
l 55 : 75

10.9.3 OAU1

, , .

I.

. 10-106 OAU101

1529 ~ 1561 1529 ~ 1561 1529 ~ 1561


20 26 31

-32 ~ 0 -32 ~ -6 -32 ~ -11


40 -32 ~ -16 -32 ~ -22 -32 ~ -27


-
- 80 -32 ~ -19 -32 ~ -25 -32 ~ -30

(NF) a 8.5 6.5 5.5

<-40 <-40 <-40


<-40 <-40 <-40


<-30 <-30 <-30


254

OptiX OSN 8800
10


-27 -27 -27

-27 -27 -2720 20 20

<10 <10 <10


/

202 262 312


2.0 2.0 2.0
/ 2.0 2.0 2.0
-

- 0.5 0.5 0.5

a: . -
. .

. 10-107 OAU102

1529 ~ 1561 1529 ~ 1561 1529 ~ 1561

20 26 31

- -32 ~ -3 -32 ~ -9 -32 ~ -14


40 -32 ~ -19 -32 ~ -25 -32 ~ -3080 -32 ~ -22 -32 ~ -28 -32

(NF) a 7.5 6.0 5.5


<-40 <-40 <-40

<-40 <-40 <-40


<-30 <-30 <-30


-27 -27 -27255

OptiX OSN 8800
10


-27 -27 -27

17 17 17

/ <10 <10 <10


202 262 312


2 2 2

/ 2 2 2

- 0.5 0.5 0.5


a: . -
. .

. 10-108 OAU103

1529 ~ 1561 1529 ~ 1561 1529 ~ 1561

24 29 36

-32 ~ -4 -32 ~ -9 -32 ~ -16

40 -32 ~ -20 -32 ~ -25 -32
-

80 -32 ~ -23 -32 ~ -28 -32


-

(NF) a 7.5 6.5 5.5

<-40 <-40 <-40


<-40 <-40 <-40


<-30 <-30 <-30


-27 -27 -27256

OptiX OSN 8800
10


-27 -27 -27

20 20 20

<10 <10 <10


/

242 292 362


2 2 2

/ 2 2 2
-

- 0.5 0.5 0.5

a: . -
. .

. 10-109 OAU105

1529 ~ 1561 1529 ~ 1561 1529 ~ 1561


23 30 34

- -32 ~ 0 -32 ~ -7 -32 ~ -11


- 40 -32 ~ -16 -32 ~ -23 -32 ~ -2780 -32 ~ -19 -32 ~ -26 -32 ~ -30

(NF) a <8.5 <7 <6

<-40 <-40 <-40


<-40 <-40 <-40- <-30 <-30 <-30

- -27 -27 -27


-

- -27 -27 -27


-

257

OptiX OSN 8800
10


23 23 23

/ <10 <10 <10


232 302 342

2 2 2

/ 2 2 2

- 0.5 0.5 0.5


a: . -
. .

II.

l () : 245,1 () x 220 () x 2 ()
l : 264,6 () x 50,8 ()
l : 1,8

III.

- -
25 55
OAU101 25 31

OAU102 25 31

OAU103 24 30
OAU105 24 30

10.9.4 OBU1

, , .

I.

. 10-110 OBU1

-

OBU101 OBU103 OBU104

1529-1561 1529-1561 1529-1561


-32 ~ -4 -32 ~ -3 -32 ~ -1

40 -32 ~ -20 -32 ~ -19 -32 ~ -17

258

OptiX OSN 8800
10

-

OBU101 OBU103 OBU104
80 -32 ~ -23 -32 ~ -22 -32 ~ -20

- 40 -20 -19 -1780 -23 -22 -20

(NF) 5.5 6.0 5.5

- <-40 <-40 <-40


- <-40 <-40 <-40


- <-30 <-30 <-30


- -27 -27 -27


- -27 -27 -27


- 16 20 16

- 20 23 17

/ <10 <10 <10


201.5 231.5 171.5

2.0 2.0 2.0


2.0 2.0 2.0

- 0.5 0.5 0.5

II.

l () : 245,1 () x 220 () x 2 ()
l : 264,6 () x 25,4 ()
l : 1,3

III.

OBU101 OBU104:
l 25: 16
l 55: 17,6

259

OptiX OSN 8800
10

OBU103:
l 25: 18
l 55: 20,5

10.9.5 OBU2

, , .

I.

. 10-111 OBU2

OBU205
1529-1561

-24 ~ 0

40 -24 ~ -16

80 -24 ~ -19
40 -16

80 -19

(NF) 7.0

<-40
<-40

<-30

- -27

- -27

23

23

/ <10

231.5

2.0

- / 2.0

, 0.5

260

OptiX OSN 8800
10

II.

l () : 245,1 () x 220 () x 2 ()
l : 264,6 () x 50,8 ()
l : 1,9

III.

l 25: 26
l 55: 33

10.10 ,

10.10.1 SCC

, .

I.

l () : 245,1 () x 220 () x 2 ()
l : 264,6 () x 25,4 ()
l : 1,2

II.

l 25: 18
l 55: 20

10.10.2 AUX

, .

I.

l (): 100 () x 220 () x 2 ()


l : 107,5 () x 25,4 ()
l : 0,5

II.

l 25: 18
l 55: 19

261

OptiX OSN 8800
10

10.11

10.11.1 SC1

, , .

I.

. 10-112 SC1.

. 10-112 SC1


/ 16.896 4.096
1500 ~ 1520

- CMI

-4 ~ 0

-46 -48
-3

II.

l () : 245,1 () x 220 () x 2 ()
l : 264,6 () x 25,4 ()
l : 1

III.

l 25: 11
l 55: 14,9

10.11.2 SC2

, , .

I.

. 10-113 SC2.

. 10-113 SC2

/ 16.896 4.096

1500 ~ 1520

- CMI

262

OptiX OSN 8800
10


-4 ~ 0

-46 -48

-3

II.

l () : 245,1 () x 220 () x 2 ()
l : 264,6 () x 25,4 ()
l : 1

III.

l 25: 12,5
l 55: 14,9

10.12
10.12.1 DCP

, , .

I.

. 10-114 DCP

-

TN11DCPa TN12DCPb

TI1-TO11 - - 4
TI1-TO12
-
TI2-TO21 - 4.5 -
TI2-TO22

RI1-RO11 - - 1.5
RI1-RO12

RI2-RO21 - 2 -
RI2-RO22

- - - -35 ~ 7

- -35 ~ 0 -

- - 1310, 1550

- 850 -

263

OptiX OSN 8800
10

-

TN11DCPa TN12DCPb

- - 40 (1310)
20 (1550)

- 20 -

5 5

a: TN11DCP .
b: TN12DCP .

II.

l () : 245,1 () x 220 () x 2 ()
l : 264,6 () x 25,4 ()
l : 1

III.

l 25: 6,8
l 55: 7,5

10.12.2 OLP

, , .

I.

. 10-115 OLP


TN11OLPa TN12OLPb

TI-TO1 - - 4
TI-TO2

- 4.5 -

RI1-RO - - 1.5
RI2-RO

- 2 -

- - - -35 ~ 7

- -35 ~ 0 -

264

OptiX OSN 8800
10

TN11OLPa TN12OLPb
- - 1310, 1550

- 850 -

- - 40 (1310)
20 (1550)

- 20 -

5 5

a: TN11OLP .
b: TN12OLP .

II.

l () : 245,1 () x 220 () x 2 ()
l : 264,6 () x 25,4 ()
:
l TN11OLP: 0.9
l TN12OLP: 1

III.

l 25: 6
l 55: 6,6

10.12.3 SCS

, , .

I.

. 10-116 SCS.

. 10-116 SCS


TI1-TO11 4
TI1-TO21
4.5
TI2-TO21
TI2-TO22
RI11-RO1 4

265

OptiX OSN 8800
10


RI12-RO1 4.5
RI21-RO2
RI22-RO2

1310, 1550

850
40 (1310)
20 (1550)

20

II.

l () : 245,1 () x 220 () x 2 ()
l : 264,6 () x 25,4 ()
l : 0,8

III.

l 25: 0,2
l 55: 0,3

10.13
10.13.1 MCA4

, , .

I.

. 10-117 MCA4.

. 10-117 MCA4

1529-1561
- -30 ~ -10

1.5
OSNR ( 1.5 (OSNR: 13 ~ 19)
- 13 2 (OSNR: 19 ~ 23)
23 , 50 .)

0.1

. 4

266

OptiX OSN 8800
10

II.

l () : 245,1 () x 220 () x 2 ()
l : 264,6 () x 50,8 ()
l : 1,9

III.

l 25: 16
l 55: 17,6

10.13.2 MCA8

, , .

I.

. 10-118 MCA8.

. 10-118 MCA8

1529-1561

- -30 ~ -10

1.5

OSNR ( 1.5 (OSNR: 13 ~ 19)


- 13 2 (OSNR: 19 ~ 23)
23 , 50 .)

0.1

. 8

II.

l () : 245,1 () x 220 () x 2 ()
l : 264,6 () x 50,8 ()
l : 1,9

III.

l 25: 17
l 55: 18,7

10.13.3 WMU

, , .

267

OptiX OSN 8800
10

I.

. 10-119 WMU


1529-1561

-

50 .

- -36 ~ -16

<2.5

<2

- -10 ~ 10

II.

l () : 245,1 () x 220 () x 2 ()
l : 264,6 () x 25,4 ()
l : 1,02

III.

l 25: 12
l 55: 15

10.14

10.14.1 VA1

, , .

I.

. 10-120 VA1.

268

OptiX OSN 8800
10

. 10-120 VA1

TN12VA1

IN-OUT 1.5

0-20

1 (10)
1.3 (15)
1.8 (>15)

WDL 1.0 (15)


1.5 (20)

PDL 0.7 (15)


1.0 (20)

PMD 0.2

II.

l () : 245,1 () x 220 () x 2 ()
l : 264,6 () x 25,4 ()
l : 1

III.

l 25: 6,5
l 55: 7,2

10.14.2 VA4

, , .

I.

. 10-121 VA4.

. 10-121 VA4

TN12VA4

IN-OUT - 1.5

- 0-20

269

OptiX OSN 8800
10

TN12VA4
1 (10)
1.3 (15)
1.8 (>15)

WDL 1.0 (15)


1.5 (20)

PDL 0.7 (15)


1.0 (20)

PMD 0.2

II.

l () : 245,1 () x 220 () x 2 ()
l : 264,6 () x 25,4 ()
l : 1

III.

l 25: 8,5
l 55: 9,4

10.15

10.15.1 DCU

, , .

I.

. 10-122 DCU

-

DCU0 DCU0 DCU0 DCU0 DCU0 DCU0 DCU0 DCU0
1 2 3 4 5 6 7 8

- 20 40 60 80 100 120 5 10
-
-

3.3 4.7 6.4 8 9 9.8 2.3 2.6


- - 90%-110%

270

OptiX OSN 8800
10

-

DCU0 DCU0 DCU0 DCU0 DCU0 DCU0 DCU0 DCU0
1 2 3 4 5 6 7 8

- 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.8 0.3 0.3


-

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1


20 20 20 20 20 20 20 20
-

1525-1565

- - G.652
-

II.

l () : 245,1 () x 220 () x 2 ()
l : 264,6 () x 25,4 ()
l : 1,5

III.

l 25: 0,5
l 55: 0,5

10.15.2 TDC

, , .

I.

. 10-123 . 10-124
TDC.

. 10-123 TDC01

a - 40

/ 400

sec <5

/ 10

271

OptiX OSN 8800
10

NRZ - 40 ( )

. 10-124 TDC02

a - 40

/ 400

sec <5

/ 10
NRZ - 40 ( )

II.

:
l () : 245,1 () x 220 () x 2 ()
l : 264,6 () x 25,4 ()
l : 0,5

III.

:
l 25C: 25,5
l 55C: 26,5

10.15.3 GFU

, , .

I.

. 10-125 GFU

1529-1561

0.5-6.0
0.5

II.

l () : 245,1 () x 220 () x 2 ()
l : 264,6 () x 25,4 ()

272

OptiX OSN 8800
10

l : 0,9

III.

l 25: 0,2
l 55: 0,3

273

OptiX OSN 8800 A

A.1
A.2
: 48 /60
: 40 ~ 72

A.3
ETS 300 386, :
l : EN55022
l : EN55022
l : IEC61000-4-2
l : IEC61000-4-6
l / : IEC61000-4-4
l : IEC61000-4-3
l : IEC61000-4-5
l : IEC61000-4-29

A.4

ITU-T:
l GF 014-95: -

l ETS 300 019-1-3:
3.2
l NEBS GR-63-CORE: -
(NEBS):

274

OptiX OSN 8800 A

A.4.1

I.

. A-1

5000
70 ~ 106

40C ~ +70C

1C /

10% ~ 100%

1120 /2
600 /2
30 /

II.

l :
.
l ,
.
, ,
.
l
:
.

.
, ,
.
.

III.

l , , .
l (, ).

IV.

l , , .
l
,
. A-2.

275

OptiX OSN 8800 A

l
,
. A-3.

. A-2


5 /

20 /
300 /

. A-3

SO2 0,3 /

H2 S 0,1 /

NO2 0,5 /

NH3 1 /
CI2 0,1 /

HCI 0,1 /

HF 0,01 /

O3 0,05 /

V.

. A-4

7

20 /

2~9 9~200

250 /
II

:
:
,
. II
, 6 .
: ,
.

276

OptiX OSN 8800 A

A.4.2

IV.

. A-5

5000
70~106

40~+70C

3C /

10~100%

1120 /

600 /
30 /

II.

:
l .
l
.
l
.

III.

l , , .
l (, ).

IV.

l , , .
l
,
. A-6.
l
,
. A-7.

. A-6


3 /

277

OptiX OSN 8800 A

100 /

. A-7

SO2 0,3 /

H2 S 0,1 /

NO2 0,5 /

NH3 1 /
CI2 0,1 /

HCI 0,1 /
HF 0,01 /

O3 0,05 /

V.

. A-8

7,5

20 / 40 /

2~9 9~200 200~500


10 / 3 / 1 /

2~9 9~200 200~500

300 /

II

10

:
:
,
. II
, 6 .
: ,
.

278

OptiX OSN 8800 A

A.4.3

I.

. A-9 ,

0~45C 5~50C 10~90% 5~95%

:
:
, 1,5
0,4 .

96 15 .

. A-10

4000

70~106

5C /

700 /
600 /
1 /

II.

l , , .
l (, ).

III.

l , , .
l
,
. A-11.
l
,
. A-12.

279

OptiX OSN 8800 A

. A-11

3 105 /

0,4 /

15 /
100 /

. A-12

SO2 0,2 /
H2 S 0,006 /
NH3 0,05 /
CI2 0,01 /

HCI 0,1 /
HF 0,01 /

O3 0,005 /
CO 5 /

VI.

. A-13

3,5

10 /

2~9 9~200
100 /
II

:
:
,
. II
, 6 .
: ,
.

280

OptiX OSN 8800 B ,

B ,

,
OptiX OSN 8800 I.
.-1 , -
OptiX OSN 8800 I. -
25C 55C.

. B-1 , OptiX
OSN 8800 I

- - ()

- -


25C 55C
() ()
TN51AUX - 14.0 15.4 0.5 1 IU41, IU43

TN11CMR2 - 0.2 0.3 0.8 1 IU1-IU8,


IU11-IU27,
IU29-IU36
TN11CMR4 - 0.2 0.3 0.9 1 IU1-IU8,
IU11-IU27,
IU29-IU36
TN11CRPC - 110.0 121.0 4.0 - -
01
TN11CRPC - 70.0 77.0 4.2 - -
03

TN11D40 - 20.0 22.0 2.2 3 IU1-IU6,


IU11-IU17,
IU20-IU25,
IU29-IU34

TN11D40V - 38.5 42.3 2.3 3 IU1-IU6,


IU11-IU17,
IU20-IU25,
IU29-IU34

TN11DCP/T - 6.8 7.5 1.0 1 IU1-IU8,


N12DCP IU11-IU27,
IU29-IU36

TN11DCU - 0.5 0.5 1.5 1 IU1-IU8,


IU11-IU27,
IU29-IU36

281

OptiX OSN 8800 B ,

- - ()

- -


25C 55C
() ()

TN11DMR1 - 0.2 0.3 0.7 1 IU1-IU8,


IU11-IU27,
IU29-IU36

TN12FIU/TN - 4.2 4.6 1.0 1 IU1-IU8,


13FIU IU11-IU27,
IU29-IU36

TN11GFU - 0.2 0.3 0.9 1 IU1-IU8,


IU11-IU27,
IU29-IU36

TN11HBA - 47.0 75.0 3 3 IU2-IU7,


IU12-IU18,
IU21-IU26,
IU30-IU35
TN11ITL - 0.2 0.3 1.2 1 IU1-IU8,
IU11-IU27,
IU29-IU36

TN12ITL - 10 11.5 1.2 1 IU1-IU8,


IU11-IU27,
IU29-IU36

TN11LDGD - 34.0 37.4 1.4 1 IU1-IU8,


IU11-IU27,
(2.5G) IU29-IU36
(12800
/-PIN
12800
/-APD
6500 /-
PIN
3200 /-
2-APD
1600 /-
4)

- 38.0 41.8

(2.5G)
(12800
/
6400 /)

282

OptiX OSN 8800 B ,

- - ()

- -


25C 55C
() ()

TN11LDGS - 32.0 35.2 1.2 1 IU1-IU8,


IU11-IU27,
(2.5G) IU29-IU36
(12800
/-PIN
12800
/-APD
6500 /-
PIN
3200 /-
2-APD
1600 /-
4)

- 36.0 39.6

(2.5G)
(12800
/
6400 /)
TN12LDM - 22.6 24.8 1.1 1 IU1-IU8,
IU11-IU27,
IU29-IU36
TN11LDMD - 26.9 29.6 1.2 1 IU1-IU8,
IU11-IU27,
IU29-IU36
TN11LDMS - 26.9 29.6 1.1 1 IU1-IU8,
IU11-IU27,
IU29-IU36

283

OptiX OSN 8800 B ,

- - ()

- -


25C 55C
() ()

TN11LOG NRZ- 49.5 54.5 1.6 1 IU1-IU8,


fixed(10G) IU12-IU27,
(800 /- IU29-IU36
40 -


1600 /-
40800 /-
80


)

NRZ- 50.0 55.0


tunable(10G
) (1200
/-PIN-
80 -
-
-

1200 /-
APD-80
-

)
DRZ- 51.2 56.1
tunable(10G
) (800
/-80
-

)

ODB- 55.0 60.5


tunable(10G
) (4800
/-80
-

)

284

OptiX OSN 8800 B ,

- - ()

- -


25C 55C
() ()

TN11LOM NRZ- 92.7 101.7 2.32 2 IU1-IU7,


fixed(10G)(8 IU12-IU18,
00 /-40 IU20-IU26,
- IU29-IU35


1600 /-
40800 /-
80


)

NRZ- 92.9 101.9


tunable(10G
)(1200
/-PIN-
80 -
-
-

1200 /-
APD-80
-

)
DRZ- 93.4 102.7
tunable(10G
) (800
/-80
-

)

ODB- 98.2 108.0


tunable(10G
) (4800
/-80
-

)

285

OptiX OSN 8800 B ,

- - ()

- -


25C 55C
() ()

TN13LQM - 32.6 35.9 1.1 1 IU1-IU8,


IU12-IU27,
IU29-IU36

TN12LQMD - 32.1 35.3 1.4 1 IU1-IU8,


IU12-IU27,
IU29-IU36

TN12LQMS - 32.1 35.3 1.3 1 IU1-IU8,


IU12-IU27,
IU29-IU36

TN12LSX NRZ- 32.0 38.4 1.4 1 IU1-IU8,


fixed(10G)(8 IU11-IU27,
00 /-40 IU29-IU36
-


1600 /-
40800 /-
80


)
NRZ- 32.2 38.6
tunable(10G
)(1200
/-PIN-
80 -
-
-

1200 /-
APD-80
-

)

286

OptiX OSN 8800 B ,

- - ()

- -


25C 55C
() ()

DRZ- 34.0 40.8


tunable(10G
) (800
/-80
-

)

ODB- 36.0 43.2


tunable(10G
) (4800
/-80
-

)
TN12LSXL DRZ- 76.0 80.0 4.12 3 IU3-IU8,
tunable(40G IU14-IU19,
) (- IU22-IU27,
) IU31-IU36

ODB- 73.0 77.0


tunable(40G
) (-
)
DQPSK- 80.0 85.0
tunable(40G
) (-
)
TN12LSXLR DRZ- 71.0 75.0 2.5 2 IU2-IU8,
tunable(40G IU13-IU19,
) (- IU21-IU27,
) IU30-IU36

ODB- 67.0 70.0


tunable(40G
) (-
)

DQPSK- 75.0 79.0


tunable(40G
) (-
)

287

OptiX OSN 8800 B ,

- - ()

- -


25C 55C
() ()

TN11LSXR NRZ- 34.8 38.3 1.2 1 IU1-IU8,


fixed(10G)(8 IU11-IU27,
00 /-40 IU29-IU36
-


1600 /-
40800 /-
80


)

NRZ- 35.0 38.5


tunable(10G
)(1200
/-PIN-
80 -
-
-

1200 /-
APD-80
-

)
DRZ- 36.8 40.3
tunable(10G
) (800
/-80
-

)

ODB- 39.8 43.3


tunable(10G
) (4800
/-80
-

)

288

OptiX OSN 8800 B ,

- - ()

- -


25C 55C
() ()

TN12LWXS - 33.9 37.3 1.1 1 IU1-IU8,


IU11-IU27,
IU29-IU36

TN11M40 - 20.0 22.0 2.2 3 IU1-IU6,


IU11-IU17,
IU20-IU25,
IU29-IU34

TN11M40V - 38.5 42.3 2.3 3 IU1-IU6,


IU11-IU17,
IU20-IU25,
IU29-IU34
TN11MCA4 - 16.0 17.6 1.9 2 IU1-IU7,
IU11-IU18,
IU20-IU26,
IU29-IU35

TN11MCA8 - 17.0 18.7 1.9 2 IU1-IU7,


IU11-IU18,
IU20-IU26,
IU29-IU35
TN11MR2 - 0.2 0.3 0.9 1 IU1-IU8,
IU11-IU27,
IU29-IU36
TN11MR4 - 0.2 0.3 0.9 1 IU1-IU8,
IU11-IU27,
IU29-IU36
TN11MR8 - 0.2 0.3 1.0 2 IU1-IU7,
IU11-IU18,
IU20-IU26,
IU29-IU35

TN11MR8V - 7.7 8.6 1.0 2 IU1-IU7,


IU11-IU18,
IU20-IU26,
IU29-IU35

TN11ND2 - 68.0 74.8 1.6 1 IU1-IU8,


IU12-IU27,
IU29-IU36
TN51NQ2 - 80.0 90.0 1.6 1 IU1-IU8,
IU12-IU27,
IU29-IU36

289

OptiX OSN 8800 B ,

- - ()

- -


25C 55C
() ()

TN12NS2 - 39.5 47.4 1.2 1 IU1-IU8,


IU12-IU27,
IU29-IU36

TN11NS3 DRZ- 87.0 91.0 2.5 2 IU2-IU8,


tunable(40G IU13-IU19,
) (- IU21-IU27,
) IU30-IU36

ODB- 83.0 86.0


tunable(40G
) (-
)
DQPSK- 91.0 95.0
tunable(40G
) (-
)

TN11OAU1 - 25.0 31.0 1.8 2 IU2-IU8,


01 IU12-IU19,
IU21-IU27,
IU30-IU36
TN11OAU1 - 25.0 31.0 1.8 2 IU2-IU8,
02 IU12-IU19,
IU21-IU27,
IU30-IU36
TN11OAU1 - 24.0 30.0 1.8 2 IU2-IU8,
03 IU12-IU19,
IU21-IU27,
IU30-IU36

TN11OAU1 - 24.0 30.0 1.8 2 IU2-IU8,


05 IU12-IU19,
IU21-IU27,
IU30-IU36

TN11OBU1 - 16.0 17.6 1.3 1 IU1-IU8,


01/ IU11-IU27,
TN11OBU1 IU29-IU36
04

TN11OBU1 - 18.0 20.5 1.3 1 IU1-IU8,


03 IU11-IU27,
IU29-IU36

290

OptiX OSN 8800 B ,

- - ()

- -


25C 55C
() ()

TN11OBU2 - 26.0 33.0 1.9 2 IU2-IU8,


05 IU12-IU19,
IU21-IU27,
IU30-IU36

TN11OLP - 6.0 6.6 0.9 1 IU1-IU8,


IU11-IU27,
IU29-IU36

TN12OLP - 6.0 6.6 1.0 1 IU1-IU8,


IU11-IU27,
IU29-IU36
TN51PIU - 2.0 3.0 0.5 1 IU39, IU40,
IU45, IU46
TN11RMU9 - 11.0 12.1 1.1 1 IU1-IU8,
IU11-IU27,
IU29-IU36
TN11ROAM - 66.0 72.6 3.2 3 IU1-IU6,
IU11-IU17,
IU20-IU25,
IU29-IU34

TN11SBM2 - 0.2 0.3 0.8 1 IU1-IU8,


IU11-IU27,
IU29-IU36

TN12SC1 - 11.0 14.9 1.0 1 IU1-IU8,


IU11-IU27,
IU29-IU36

TN12SC2 - 12.5 14.9 1.0 1 IU1-IU8,


IU11-IU27,
IU29-IU36

TN51SCC - 18.0 20.0 1.2 1 IU11, IU28

TN11SCS - 0.2 0.3 0.8 1 IU1-IU8,


IU11-IU27,
IU29-IU36
TN11TDC - 25.5 26.5 0.5 1 IU1-IU8,
IU11-IU27,
IU29-IU36
TN12TDX - 40.0 44.0 1.4 1 IU1-IU8,
IU12-IU27,
IU29-IU36

291

OptiX OSN 8800 B ,

- - ()

- -


25C 55C
() ()

TN11TMX NRZ- 40.3 44.3 1.4 1 IU1-IU8,


fixed(10G)(8 IU11-IU27,
00 /-40 IU29-IU36
-


1600 /-
40800 /-
80


)

NRZ- 42.1 46.4


tunable(10G
)(1200
/-PIN-
80 -
-
-

1200 /-
APD-80
-

)
DRZ- 42.4 46.6
tunable(10G
) (800
/-80
-

)

ODB- 46.5 51.2


tunable(10G
) (4800
/-80
-

)

292

OptiX OSN 8800 B ,

- - ()

- -


25C 55C
() ()

TN11TOM - 55.0 60.0 1.1 1 IU1-IU8,


IU12-IU27,
IU29-IU36

TN12TQM - 25.0 27.5 1.1 1 IU1-IU8,


IU12-IU27,
IU29-IU36

TN11TQX - 65.0 71.2 1.5 1 IU1-IU8,


IU12-IU27,
IU29-IU36

TN11TSXL - 90.5 95.4 2.5 2 IU2-IU8,


IU13-IU19,
IU21-IU27,
IU30-IU36
TN12VA1 - 6.5 7.2 1.0 1 IU1-IU8,
IU11-IU27,
IU29-IU36

TN12VA4 - 8.5 9.4 1.0 1 IU1-IU8,


IU11-IU27,
IU29-IU36

TN11WMU - 12.0 15.0 1.02 1 IU1-IU8,


IU11-IU27,
IU29-IU36

TN12WSD9 - 30.0 35.0 2.5 2 IU1-IU7,


IU11-IU18,
IU20-IU26,
IU29-IU35

TN13WSD9 - 30.0 35.0 2.5 3 IU1-IU6,


IU11-IU17,
IU20-IU25,
IU29-IU34

TN12WSM9 - 30.0 35.0 2.5 2 IU1-IU7,


IU11-IU18,
IU20-IU26,
IU29-IU35

TN13WSM9 - 30.0 35.0 2.5 3 IU1-IU6,


IU11-IU17,
IU20-IU25,
IU29-IU34

293

OptiX OSN 8800 B ,

- - ()

- -


25C 55C
() ()

TN11WSMD - 17.0 18.7 3.2 2 IU1-IU7,


4 IU11-IU18,
IU20-IU26,
IU29-IU35

TN51XCS - 140.0 143.0 2.56 1 IU9, IU10

294

OptiX OSN 8800
C

C
: OTN, ,
, .

C.1 OTN
(OTN) ,
: G.872, G.798 G.709 ITU-T.

C.1.1

(OTN) -
SDH/SONET WDM. -
, OTN SDH/SONET WDM.
SDH/SONET WDM ,
. SDH/SONET
, : -
() - VC, -
. SDH/SONET , -
, , , -
E1, T1, E3, T3 STM-N. WDM -
, : -
, , -
.
,
, SDH/SONET, VC,
. WDM

, -
.
, OTN. OTN
SDH/SONET (, , -
, , , FEC).
SDH/SONET
WDM. , OTN
SDH/SONET WDM. , OTN .
OTN ;
,
.

295

OptiX OSN 8800
C

C.1.2 OTN

OTN .
OTN -
ITU-T:
l G.805: ,
SDH OTN.
l G.806: ,
SDH OTN.
l G.872: , OCh, OMS OTS.
. G.872
OCh , OTU, ODU OPU.
l G.798: OTN; -
OTN, -
/ OTN.
G.798 , G.783.
l G.709: OTN
; OTN,
VC OTN. G.709
, G.707.
l G.7710: , -
SDH OTN.
l G.874: OTN , -
OTN (FCAPS)
G.7710.
l G.808.1: , SDH OTN.
l G.873.1: ODUk OTN.
l ITU-T, G.959.1 G.664, -
OTN. ,
: G.808.2 ( ) G.873.2 (
ODUk OTN).

C.1.3 OTN

OTN .
OTN :
l OTN OPUk -

;
QoS; .

296

OptiX OSN 8800
C

l OTN ,
.

.
l - ODU1,
OTN -
OCh .
.
l OTN FEC, -
15
6,2 (BER = 10 ).
;
; ;
.
l TCM,

. .

C.1.4 OTN

, OTN
(OTSn, OMSn OCh) (OTUk, ODUk OPUk).
. -1 OTN.
. C-1 OTN

Client

Electrical layer OH Client OPUk


Digital envelop

associated
overhead
Channel-

OH OPUk ODUk

OH ODU k FEC OTUk

E/O
Optical layer
OCh Payload OCh
OH
associated overhead

OCC OCC OCC


Non-channel-

OH OMSn OMSn

OH OTSn OTSn

OOS
OSC

OTM- n.m: n OSC

. -2 OTN. . -1

297

OptiX OSN 8800
C

.
. C-2 OTN

FDI-O n
3
2
TTI FDI-P 1

BDI-O BDI-O FDI-O

BDI-P FDI-P
BDI-P

OMSn
OTSn

OCh
OCI
PMI PMI

APS

General Management Communications

. C-1 OTNOTSn n

OMSn n -

OCh

TTI

BDI-P -
BDI-O -

FDI-P -

FDI-O -

PMI
OCI

APS

: OTSn OMSn, OMSn


OCh.

C.2 FEC AFEC(FEC) (FEC).

298

OptiX OSN 8800
C

FEC .
-.
8 ,
255 ,
. ,
. FEC OptiX OSN 3800
G.975.1 G.975 ITU-T
G.709 ITU-T.
FEC DWDM OSNR
. , FEC

,
. , , DWDM .
AFEC .
,
. AFEC , FEC.

C.3 ,

- , ,
,
, (EDFA).

, EDFA :
.
, EDFA
.

C.4
-
(SRS).
SRS.
13 .
,
, -
. . -3.

299

OptiX OSN 8800
C

. C-3

Pump light Gain

13THz(70 nm- 100 nm) 30nm

, -
EDFA. -
- - . . . -4.
. C-4

Raman amplifier
Signal light
EDFA
EDFA Pump light
Pump light
Fiber Laser

Transmitting end Coupler Receiving end

DWDM
. ,
, .

& :
, -
.
. -
, -
.

300

OptiX OSN 8800
D

D
,
OptiX OSN 3800.

D.1 ITU-T

G.692

G.694.1 WDM: DWDM


G.694.2 WDM: WDM

G.696.1 DWDM
G.702

G.703 /

G.704 ,
1544, 6312, 2048, 8448 44736 /

G.707 (SDH)

G.709
G.7710 (EMF)

G.775 :
(LOS) (AIS)
G.773 Q-
G.774 1
G.774 2 (SDH)
G.774 3
G.774 4
G.774 5
G.783 -
(SDH)
G.784 (SDH)

G.798

G.803 -
(SDH)

301

OptiX OSN 8800
D


G.808.1 , ,
,

G.813
SDH (SEC)

G.823
2048 /

G.824
1544 /

G.825
(SDH)

G.826
,

G.831
(SDH)

G.841 SDH

G.842 SDH
G.872 -
, G.805 ITU-T.

G.873.1 APS
-
(ODUk)
G.874 ,

.
G.957 ,

G.691 STM-64
SDH
G.692

G.693

G.697 DWDM

G.671
G.959.1 (IrDI)
(WDM)

G.975
G.975.1 DWDM

302

OptiX OSN 8800
D


M.3010

G.661

G.662 -

G.663 -

G.664

G.665
,

G.8201 - -
(OTN)

G.8251 (OTN)

D.2 IEEE

IEEE Std 802.3


(CSMA/CD)

IEEE 802.3z (MAC), ,


1000 /

IEEE802.3ae (MAC),
10 /

D.3

IEC 60825-1 - 1:
, -

IEC 60825-2 - 2: -

D.4

IEC 215

303

OptiX OSN 8800
D


EN 60950 ,

IEC 950 ,

CAN/CSA-C22.2 ,
No 950-95

UL 1950 3: ,

D.5

IEC 61000 (EMC)

ETSI EN 300 386 (ERM); -


;
()

ETS 300 019-1-3: 3.2

NEBS GR-63- (NEBS): -


CORE

D.6

IEC 61291-1 4:

CAN/CSA-C22.2 -, -
No 1-M94

73/23/EEC

IEC 529 , ( IP)

304

OptiX OSN 8800
E

Alarm , -

. . Event/.

Channel .

Configure .
Connection ,
, -

-
.

CWDM Coarse Wavelength Division Multiplexing/ -


.
-
-
. , -
.

DWDM .
DWDM

,

100 50, -
.

EDFA Erbium-Doped Fiber Amplifier/ -


, .
.
-
. -
.
,

.

305

OptiX OSN 8800
E


Flow , -
. 2000 NE
.
,
(QoS).
:
+ VLAN. -
+ VLAN
VLAN.
-
.

Forward error . -
correction . -
() , -
.
-
, ,
.
Frame
(), -
.

Input jitter STS-N -


tolerance

,
, , -
.
30 .

IP address TCP/IP, -
. IP- -
, ,
129.9.161.55.

IP over DCC IP DCC -


TCP/IP -
NE . IP DCC ,
IP DCC -
DCC ( D1-D3).

IPA Intelligent Power Adjustment/ -


, -
-

-
. -
, -
- ,
. ,
, -
.

306

OptiX OSN 8800
E

Jitter , -

.

L
Laser
. -
. -

- .

Layer . -
-
; -
.

MAN Metropolitan Area Network/ . ,. MAN , -
(LAN), ,
(WAN).
N

NE ,
. ,
, SCC,
. NE
SCC.

OSNR Optical Signal-to-Noise Ratio, -


-.

..

OTU . , -

WDM (
G.694.1/G.694.2).

T2000 , Huawei
.
T2000 NE -
. , 2000 -
. T2000

.

307

OptiX OSN 8800
E


TCP/IP .
,
TCP,
. TCP , -
-
. TCP
, .

Trail , -
-
.

308

OptiX OSN 8800
F

ADM Add and Drop Multiplexer/ /


AFEC Advanced Forward Error Correction/

AIS Alarm Indication Signal/

ALC Automatic Level Control/

ALS Automatic Laser Shutdown/


APD Avalanche Photo Diode/

APE Automatic Power Equilibrium/

APS Automatic Protection Switching/


ATM Asynchronous Transfer Mode/

BER Bit Error Ratio/


C

CMI Coded Mark Inversion/

CWDM Coarse Wavelength Division Multiplexing/ -


D
DCC Data Communication Channel/
DCF Dispersion Compensation Fiber/ ,

DCM Dispersion Compensation Module/

DCN Data Communication Network/

DFB Distributed Feedback/


DSCR Dispersion Slope Compensation Rate/ -

DWDM Dense Wave Division Multiplexer/ -


E
ECC Embedded Control Channel/

EDFA Erbium-Doped Fiber Amplifier/ , -


309

OptiX OSN 8800
F


EMC Electromagnetic Compatibilit/

ESCON Enterprise Systems Connection/

eSFP Enhanced Small Form-Factor Pluggable/ -


ETSI European Telecommunication Standards Institute/ -


F
FC Fiber Channel/

FEC Forward error correction/

FICON Fiber Connection/


FOADM Fixed Optical add/drop Multiplexer/
/

G
GCC General Communication Channel/

GE Gigabit Ethernet
H

HDTV High Definition TV/

I
ID Identity/

IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers/ -IP Internet Protocol/ Internet
IPA Intelligent Power Adjustment/

ITU-T International Telecommunication Union-Telecommunication Sector/ -


-

LAN Local Area Network/


LCN Local Communication Network/

LCT Local Craft Terminal/

LOS Loss Of Signal/

MAN Metropolitan Area Network/


MD Mediation device/

310

OptiX OSN 8800
F


NE Network Element/

NM Network Management/

NRZ Non Return to Zero/

O
OA Optical Amplifier/

OADM Optical Add/Drop Multiplexer/ /

OAM Operation Administration and Maintenance/ ,


OD Optical Demultiplexing/

ODF Optical Distribution Frame/ .

ODUk Optical Channel Data Unit/ k


OLA Optical Line Amplifier/

OLP Optical Line Protection/

OM Optical Multiplexing/
OMS Optical Multiplex Section/

OPUk Optical Channel Payload Unit-k/ k

OS Operations system/
OSC Optical Supervisory Channel/

OSI Open Systems Interconnection/


OSN Optical Switch Node/

OSNR Optical Signal-to-Noise Ratio/ " -"


OTM Optical Transport Module/

OTN Optical Transmission Network/

OTU Optical Transponder Unit/

P
PDL

PIN Positive intrinsic negative/ PIN ()

PMD -

POS Packet Over SDH/SONET/ SDH/SONET


Q

QA Q Adaptation/ Q-

QoS Quality of Service/

311

OptiX OSN 8800
F

ROADM Reconfiguration Optical Add/drop Multiplexer/ OADM (-


/)

SAN Storage Area Network/

SCC System Control & Communication/


SD Signal Degrade/

SDH Synchronous Digital Hierarchy/


SF Signal fail/

SLIP Serial Line Interface Protocol/

SLM Single Longitudinal Mode/


SM Section Monitoring/

SNCP Subnetwork Connection Protection/

SNMP Simple Network Management Protocol/


SONET Synchronous Optical Network/

SRS Stimulated Raman Scattering/

T
TDM Time division multiplexing/

TMN Telecommunications Management Network/ -


VLAN Virtual Local Area Network/


VOA Variable Optical Attenuator/

WAN Wide Area Network/

WDM Wavelength Division Multiplex/

WSS Wavelength Selective Switching/ -X

XFP 10Gbit/s Small Form-Factor Pluggable/


10 /

312