You are on page 1of 6

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BADRUL ALAM SHAH

24200 KEMASEK, KEMAMAN, TERENGGANU

PENETAPAN TARGET SPM 2015

BIL MATA PELAJARAN GRED


1 BAHASA MELAYU
2 BAHASA INGGERIS
3 PENDIDIKAN ISLAM
4 MATEMATIK
5 SEJARAH
6 FIZIK
7 KIMIA
8 BIOLOGI
9 MATEMATIK TAMBAHAN
10 LUKISAN KEJURUTERAAN
12 PRINSIP AKAUN
GPMP

Akujanji : Saya .. tingkatan


. mengaku dan berjanji akan berusaha
dengan penuh dedikasi untuk mencapai
kecemerlangan dalam peperiksaan SPM 2015
sebagaimana target yang telah saya sasarkan seperti
di atas.
Tandatangan Pelajar: Tandatangan Ibu
bapa/penjaga:

Nama : Nama:
Tingkatan : 5 Tarikh:
Tarikh :
Tandatangan Saksi,

..
Guru Tingkatan

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BADRUL ALAM SHAH


24200 KEMASEK, KEMAMAN, TERENGGANU

PENETAPAN TARGET SPM 2015

BIL MATA PELAJARAN GRED


1 BAHASA MELAYU
2 BAHASA INGGERIS
3 PENDIDIKAN ISLAM
4 MATEMATIK
5 SEJARAH
6 SAINS
7 PRINSIP AKAUN
8 PERDAGANGAN
9 KATERING & PENYAJIAN
10 PENDIDIKAN SENI VISUAL
GPMP

Akujanji : Saya .. tingkatan


. mengaku dan berjanji akan berusaha
dengan penuh dedikasi untuk mencapai
kecemerlangan dalam peperiksaan SPM 2015
sebagaimana target yang telah saya sasarkan seperti
di atas.

Tandatangan Pelajar: Tandatangan Ibu


bapa/penjaga:

Nama : Nama:
Tingkatan : Tarikh:
Tarikh :

Tandatangan Saksi,

..
Guru Tingkatan

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BADRUL ALAM SHAH


24200 KEMASEK, KEMAMAN, TERENGGANU

PENETAPAN TARGET PT3 2015

BIL MATA PELAJARAN GRED


1 BAHASA MELAYU
2 BAHASA INGGERIS
3 PENDIDIKAN ISLAM
4 MATEMATIK
5 SEJARAH
6 GEOGRAFI
7 SAINS
8 KEMAHIRAN HIDUP
BERSEPADU
GPMP

Akujanji : Saya .. tingkatan


. mengaku dan berjanji akan berusaha
dengan penuh dedikasi untuk mencapai
kecemerlangan dalam peperiksaan PT3 2015
sebagaimana target yang telah saya sasarkan seperti
di atas.

Tandatangan Pelajar: Tandatangan Ibu


bapa/penjaga:

Nama : Nama:
Tingkatan : Tarikh:
Tarikh :

Tandatangan Saksi,

..
Guru Tingkatan

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BADRUL ALAM SHAH


24200 KEMASEK, KEMAMAN, TERENGGANU

PENETAPAN TARGET PT3 2015

BIL MATA PELAJARAN GRED


1 BAHASA MELAYU
2 BAHASA INGGERIS
3 PENDIDIKAN ISLAM
4 MATEMATIK
5 SEJARAH
6 GEOGRAFI
7 SAINS
8 KEMAHIRAN HIDUP
BERSEPADU
GPMP

Akujanji : Saya .. tingkatan


. mengaku dan berjanji akan berusaha
dengan penuh dedikasi untuk mencapai
kecemerlangan dalam peperiksaan PT3 2015
sebagaimana target yang telah saya sasarkan seperti
di atas.
Tandatangan Pelajar: Tandatangan Ibu
bapa/penjaga:

Nama : Nama:
Tingkatan : Tarikh:
Tarikh :

Tandatangan Saksi,

..
Guru Tingkatan

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BADRUL ALAM SHAH


24200 KEMASEK, KEMAMAN, TERENGGANU

PENETAPAN TARGET PT3 2015

BIL MATA PELAJARAN GRED


1 BAHASA MELAYU
2 BAHASA INGGERIS
3 PENDIDIKAN ISLAM
4 MATEMATIK
5 SEJARAH
6 GEOGRAFI
7 SAINS
8 KEMAHIRAN HIDUP
BERSEPADU
9 BAHASA ARAB
GPMP

Akujanji : Saya .. tingkatan


. mengaku dan berjanji akan berusaha
dengan penuh dedikasi untuk mencapai
kecemerlangan dalam peperiksaan PT3 2015
sebagaimana target yang telah saya sasarkan seperti
di atas.

Tandatangan Pelajar: Tandatangan Ibu


bapa/penjaga:

Nama : Nama:
Tingkatan : Tarikh:
Tarikh :

Tandatangan Saksi,

..
Guru Tingkatan