You are on page 1of 21

2013

Sportverhaal van Nienke

Naam: Nienke Vos


Vak: Sporthart
Blok: 1.1
Klas: 1P
Datum: 10 november 2013
Docent: Hilde van Slochteren

1
Voorwoord

Ik ben Nienke Vos, ik ben 19 jaar en studeer Sportgezondheid en Management aan de


Hanzehogeschool in Groningen. Voor het vak sporthart moet ik mijn sportverhaal schrijven.
Dit doe ik aan de hand van mijn sportloopbaan en leefstijl. Ook heb ik 3 documentaires
bekeken, een sportevenement bezocht en een sportgerelateerd boek gelezen. Het lijkt me
leuk om mijn leefstijl te onderzoeken en op te halen wat ik in het verleden heb gedaan, om
zo een beter beeld van mezelf krijgt. Doordat ik erg genteresseerd in sport ben lijkt het mij
leuk om een sportevenement te bezoeken, een sport gerelateerd boek te lezen en 3
documentaires te bekijken.

Nienke Vos, Groningen, november 2013

2
Inhoudsopgave
Inleiding ...................................................................................................................................... 4
Mijn sportloopbaan .................................................................................................................... 5
Actieve sportloopbaan ............................................................................................................... 6
Passieve loopbaan ...................................................................................................................... 8
Conclusie: ............................................................................................................................... 9
Mijn Leefstijl ............................................................................................................................. 10
Bewegen ............................................................................................................................... 10
Roken .................................................................................................................................... 11
Alcohol .................................................................................................................................. 11
Voeding................................................................................................................................. 12
Ontspanning ......................................................................................................................... 12
Conclusie .............................................................................................................................. 13
Verbeterplan: ....................................................................................................................... 13
Mijn sporthart .......................................................................................................................... 14
De 4 mijl van Groningen ....................................................................................................... 14
Documentaire de tour van Bauke ........................................................................................ 14
Documentaire One life snowboard trip ............................................................................... 15
Documentaire Super size me ............................................................................................... 16
Boek met vallen en opstaan ................................................................................................. 17
Nawoord ................................................................................................................................... 18
Bronvermelding ........................................................................................................................ 19
Bijlage ....................................................................................................................................... 20

3
Inleiding

In dit verslag worden verschillende punten behandeld die horen bij de beschrijving van
mezelf als sportprofessional. Als eerste komt het punt sportloopbaan aan bod. Hierin wordt
mijn hele sportloopbaan beschreven van verleden tot heden. Niet alleen mijn actieve
sportloopbaan, maar ook mijn passieve sportloopbaan. De actieve sportloopbaan is wat voor
sport ik zelf beoefend heb en de passieve sportloopbaan houdt in wat ik zoal gevolgd hebt
aan sport, bijvoorbeeld op tv of een sportevenement. De analyse van mijn sportloopbaan
wordt onderbouwd aan de hand van het P&O model. Het 'P&O' model is een interactioneel
model dat houvast biedt bij het verklaren van gedrag van mensen. Gedrag van individuen en
groepen wordt vanuit de interactie tussen het individu met zijn omgeving verklaard. Na de
analyse heb ik een vergelijking gemaakt tussen mijn keuzemotieven en invloeden waar ik
een conclusie over geschreven heb. Hieruit wordt duidelijk wat de grootste invloed heeft
gehad voor het verloop van mijn sportloopbaan.

Vervolgens komt in het tweede deel van het verslag mijn eigen leefstijl aan bod. Hierin heb
ik mijn leefstijl geanalyseerd met behulp van testen op internet die te maken hebben met de
BRAVO-factoren. In het verslag worden punten ter ondersteuning uit de testen gebruikt en
om de resultaten helemaal te zien zijn die te vinden in de bijlage. Na het analyseren heb ik
ook hier een conclusie geschreven over opvallende zaken en een oordeel geschreven over
mijn leefstijl. Aan de hand van dit oordeel heb ik dit stukje afgesloten met een verbeterplan
m.b.t. mijn leefstijl.

Tot slot komt het onderdeel sporthart aan bod. Voor dit deel moest ik 3 sportdocumentaires
kijken, 1 sportboek lezen en 1 sportevenement bezoeken. Bij elk stukje komt steeds als eerst
de keuzeverklaring aan bod. Hierin wordt even kort uitgelegd hoe ik tot de keuze gekomen
ben. Daarna volgt een samenvatting over de onderdelen waarin verteld wordt waar het om
gaat. Hierna komt aan bod wat de meerwaarde is voor de SGM professional. Als laatste stuk
vertel ik waarom het een meerwaarde voor mijn sporthart is.

4
Mijn sportloopbaan

1998 - 2000 zwemmen


2000 - heden (wedstrijd) schaatsen en (wedstrijd) skeeleren
2003 - heden hardlopen
2002 - heden wielrennen
2003 - 2006 (wedstrijd) wielrennen
2005 summer sport camp
2010 5 dagen skien met school
2011 1 week fietsvakantie
2011 5 dagen snowboarden school
2011 - 2012 5e klas SOK op school
2011 sportschool
2012 5 dagen snowboarden met school
2013 outdoorvakantie

Ik kijk graag naar schaatsen op tv. Soms zap ik wat op tv en als ik dan een interessante sport
tegen kom blijf ik wel even hangen. Als er EKs, WKs of Olympische Spelen op tv zijn vind ik
het leuk om er naar te kijken, maar volg vaak niet alles. Zelf ben ik onder andere wezen
kijken bij het EK skeeleren in Almere en het WK schaatsen in Thialf. Tevens ben ik een paar
jaar coach voor de scholenploegenachtervolging schaatsen geweest.

5
Actieve sportloopbaan

competenti orientatie capaciteit macro meso micro


e
Zwemme Ik heb de Blijkbaar je gaat de het is er zit een omdat ik op
n zwembewe deed ik angst om te verplicht zwemba mijn 3e het
ging geleerd wat mijn verdrinken in d vlak bij zwembad in
ouders overwinne Nederlan mijn huis sprong zonder
wilden n d dat je te kunnen
kan zwemmen
zwemme
n
(Nederla
nd
waterlan
d)
Schaatsen Ik heb de buiten Kracht, in de schaatsb mijn broer zat
, techniek, sporten, doorzetting winter is aan al op
skeeleren tacktiek en techniek svermogen het in Kardinge schaatsen en
behendighei Nederlan , skeeleren en
d geleerd d heel verenigin ik wou ook op
koud g in een sport en
Groninge daarom was
n het handiger
dat ik op
schaatsen ging
Wielrenn Ik heb de sterker Beenspiere Nederlan wielrenb Hoort bij het
en tacktiek die worden n, geen d aan niet schaatsen en
bij het voor het angst fietsland heel ver skeeleren
wielrennen schaatsen gelegen
hoort en van mijn
geleerd skeeleren huis,
verenigin
g in
groninge
n

Hardlope Ik heb een sterker het Goed er zijn Hoort bij het
n goede worden uithoudings klimaat goede schaatsen en
hardloopbe voor het vermogen routes skeeleren
weging schaatsen om lange om hard
geleerd en stukken te lopen
skeeleren hard te in de
lopen, buurt
beenkracht

Sportscho ik heb mijn ik was Doorzetting mijn er is een mijn tante


6
ol conditie overtraind svermogen, ouders sportsch ging ook naar
opgebouwd geweest wilskracht financier ool dicht die
en mijn en wilde en het in de sportschool
spieren weer buurt
opgebouwd sporten
Skin / De skie en Vriend durf, in school Mijn vrienden
snowboar snowboard georinte leervermog Oostenrij organise gingen ook
den beweging erd en, k heb je erde een skien en
geleerd evenwicht bergen skireis snowboarden

Fietsvaka zelfstandigh een keer beenspiere nederlan Er zijn Vriendin met


ntie eid op een n, d veel wie ik op
andere uithoudings fietsland fietspade fietsvakantie
manier op vermogen n. ging, was al
vakantie eerder op
fietsvakantie
geweest

SOK verschillend Plezier ik had de In je hebt het was een


e sporten hebben in motoriek en nederlan veel verplicht vak
leren het de d kan je sport op school
kennen sporten lichaamsbe veel studente
heersing verschille nverenigi
om nde ngen
verschillend sporten
e sporten te doen
leren
Oudoorva zelfstandihe Ik vind het Beenspiere Geld Snowboa 2
kantie id leuk om n, gespaard rdhal en sportievelinge
verschillen uithoudings om te klimpark n samen op
de sporten vermogen snowboa in vakantie
te rden en Duitslan
beoefenen boom d
klimmen
Verschillend Plezier ik had de Gefinanc Club Moest van
Summer e sporten hebben in motoriek en ierd door voor mijn moeder,
Sport leren het de mijn kinderen omdat zij nog
Camp kennen sporten lichaamsbe ouders die in de moest werken
heersing vakantie en ik al
om met vakantie had
verschillend allerlei
e sporten te sporten
leren in
aanrakin
g willen
komen

7
Passieve loopbaan

competenties orientatie capaciteit macro meso micro


Schaatsen op tv Je leert Ik vind het Ik kan In de we Recla
sportgedrag interessan lang winter is hebben me
van t om naar focussen, het in een tv van op
profschaatsers te kijken kijken nederlan tot onze tv
naar iets d heel beschikki
koud ng
EK skeeleren Geleerd wat Ik vind het Ik kan Gefinanci Parcour Flyer
anderen voor interessan lang erd door afegezet gezien
tacktiek t om naar focussen, sponsore in almere
hebben te kijken kijken n, clubs,
en het te naar iets gemeent
beleven e en
KNSB
WK, EK en Je leert allerlei Ik vind het Ik kan Gefinanci we Recla
olympische verschillende interessan lang erd door hebben me
spelen (op tv) sporten t om naar focussen, sponsors een tv van op
kennen en de te kijken kijken en tot onze tv
vechtersmetali naar iets overhede beschikki
teit van n. ng
verschillende
mensen
WK schaatsen Je leert Ik vind het Ik kan In de Schaatsb Gratis
sportgedrag interessan lang winter is aan ticket
van t om naar focussen, het in Thialf gekreg
profschaatsers te kijken kijken nederlan en
en het te naar iets d heel
beleven koud
Coach Geleerd om Schaatsen Ik kan In de Ijsbaan Mijn
scholenploegen mensen te is mijn andere winter is dicht in leraar
achtervolging coachen passie en mensen het in de buurt vroeg
vind het iets Nederlan of ik
leuk om er aanleren d heel wou
op allerlei koud helpen
manieren coache
mee bezig n
te zijn

8
Conclusie:

Mijn dominante sport is schaatsen. Op dit moment doe ik aan marathonschaatsen. Dat is
een teamsport. Mijn keuze om op schaatsen te gaan is benvloed, doordat mijn broer ook al
op schaatsen zat. Het verschil tussen mijn actieve en passieve sport vindt ik best wel groot.
Ik ben liever zelf aan het sporten dan dat ik er naar kijk. Ik kijk er wel eens naar en als het mij
echt interesseert kan ik geboeid blijven kijken, maar als het mij niet interessert dan zap ik
weg. Aan de ene kant ben ik breed georinteerd als je kijkt naar wat voor sporten ik doe.
Momenteel doe ik aan schaatsen, skeeleren, hardlopen, wielrennen en fitness. Maar je kan
het ook zien als smal georinteerd, want die sporten horen eigenlijk bij elkaar. Er is niet echt
een grote verandering opgetreden naarmate ik ouder ben geworden. Schaatsen staat
voorop en om dat goed uit te kunnen oefenen maak ik mij sterker door ook te gaan
hardlopen, wielrennen, skeeleren en krachten. Eerst deed ik altijd langebaan, maar sinds
vorig seizoen ben ik overgestapt op de marathon. Ik denk dat ik meer door mijn sociale dan
door mijn fysieke omgeving ben benvloed. Ik ben vaak een sport gaan doen, omdat iemand
anders het al deed en minder omdat het handig was, doordat de faciliteiten in de buurt
zaten.

9
Mijn Leefstijl

Een gezonde leefstijl is nodig om goed te kunnen functioneren in het dagelijks leven. Maar
wat houdt een gezonde leefstijl nou precies in? Bij een gezonde leefstijl hoort goede
voeding, voldoende beweging en niet roken. Gezonde voeding zorgt voor een goed
functionerend en fit lichaam. Gezond eten doe je door gevarieerd te eten. ruimschoots
brood en aardappelen en volop groenten en fruit. Drink veel, maar beperk alcohol. Zorg voor
voldoende beweging, minimaal een half uur per dag.

Mijn leefstijl is op dit moment redelijk gezond. Ik werk met behulp van een ditist naar een
gezonde leefstijl toe. Op dit moment is mijn dieet heel streng, waarbij ik maar 40 gram
koolhydraten per dag mag eten. Dus ik mag niet snoepen, geen chips, geen chocolade, geen
koek. Wat ik eet op een dag zijn 4 broodjes met mager vleeswaren of kaas, mijn avondeten
bestaat uit groente en een stukje vlees (aardappelen, rijst, pasta mag ik op dit moment niet)
en s avonds een bakje kwark met een scheutje suikervrije ranja. Wat ik drink op een dag is
water, suikervrije ranja of cola zero/ light. Ik drink per dag wel wat te weinig water denk ik. Ik
probeer 3 keer per week te sporten. Dit is soms best lastig te combineren met school en
werken erbij. Op school sporten we natuurlijk ongeveer ook al 8 keer driekwartier. Ik zou wel
wat minder gestresst kunnen zijn, ik neem veel dingen aan. Kan niet snel nee zeggen,
waardoor ik soms teveel van mezelf vraag. En wat ik de laatste tijd ook wel voel. Voor de rest
rook ik niet en drink ik bijna geen alcohol.

Om mijn eigen leefstijl te analyseren heb ik aan de aan de hand van verschillende testen (op
BRAVO gericht), die ik via internet heb uitgevoerd, mijn leefstijl duidelijker in beeld kunnen
brengen. De uitslagen hiervan zijn te vinden in de bijlage.

Bewegen
Bewegen is een belangrijke factor in het leven om gezond te blijven.Zoals in het model ook
te zien is staat het centraal, het draait om bewegen. Je ziet tegenwoordig in Nederland
steeds vaker dat de mensen onvoldoende bewegen. Ze pakken de auto in plaats van de fiets
om naar hun werk te gaan of om op school te komen. Onvoldoende beweging kan vele
risicos met zich meebrengen, zoals vaker ziek of een kortere levensduur. De norm voor een
volwassenen is een haluur per dag flink bewegen (matig-intensief). Of in ieder geval
minstens tweenhalf uur per week.
10
Roken
Roken is slecht voor de gezondheid. Er is ook geen norm voor roken, het beste is om niet te
roken. Ik rook niet dus heeft het maken van testjes met betrekking tot roken geen
meerwaarde. Niet alleen voor jezelf is het gezonder, maar ook voor de mensen die dicht bij
jou staan of zijn, want meeroken of passief roken vergroot ook het risico op longkanker en
hart- en vaatziekten. Meerokende kinderen hebben vaak meer last van hun luchtwegen
(verkouden, minder goede longfunctie, astma) en vaker middenoorontsteking. (bron:
www.rokeninfo.nl)
Wel heb ik, omdat ik het interessant vind, wat meer opgezocht over roken.

Wat merk je dagelijks als je rookt?


Op korte termijn gaat vooral je conditie achteruit, waardoor je sneller vermoeidheid bent. Je
krijgt geelbruine vingers en tanden, je begint meer te hoesten en je kleding stinkt naar rook.
Rokers krijgen ook sneller en vaker zin in een sigaret. In het begin hebben ze aan n of twee
sigaretten per dag genoeg. Al gauw roken ze veel meer per dag.

Problemen op lange termijn?


Roker ondervinden vele problemen en op lange termijn zelfs allerlei ziektes. Wat
begint met hoesten kan eindigen in kanker. Van alle mensen die ooit longkanker krijgen
heeft 90% gerookt. Verdere gevolgen op lange termijn zijn onder andere schade aan de
hersenen, hart en wonden en gebroken botten die minder snel herstellen. Ook je
vruchtbaarheid kan hieronder leiden aangezien er minder zaadcellen worden aangemaakt.
(bron: http://stivoro.nl/ )

Alcohol
Regelmatig (te veel) alcohol drinken is schadelijk voor de gezondheid en leidt vaak tot
problemen. Bijvoorbeeld agressie in het uitgaansleven of verkeersongelukken. Alcohol is,
vooral bij jongeren, schadelijk voor de gezondheid:

Alcohol drinken is schadelijk voor de ontwikkeling van de hersenen en andere


organen die in de groei zijn. Uit een onderzoek blijkt een duidelijk verband tussen
schoolverzuim en veel alcoholgebruik.
Alcohol drinken op jonge leeftijd kan leiden tot problemen met alcoholgebruik op
latere leeftijd (verslaving).
Jongeren lopen sneller het risico alcoholvergiftiging te krijgen. Daarom is het voor
jongeren onder de 18 jaar beter om helemaal geen alcohol te drinken.

11
Hoeveel kan ik drinken zonder risico?
De Gezondheidsraad adviseert gezonde volwassen mannen niet meer dan 2
standaardglazen alcohol per dag te drinken en gezonde volwassen vrouwen niet meer dan 1
standaardglas. Deze hoeveelheden veroorzaken weinig risico's voor de gezondheid. Wel
hebben vrouwen ook bij deze hoeveelheid mogelijk een licht verhoogd risico op borstkanker.
Wie meer drinkt, loopt meer kans op een hoge bloeddruk, een hersenbloeding, kanker en
andere gezondheidsklachten. Het is echter niet zo dat personen die meer dan deze
hoeveelheden drinken, per definitie aan alcohol verslaafd zijn.

Voeding
In 2012 heeft ruim de helft (53%) van de volwassen mannen en 44% van de vrouwen van 19
jaar en ouder ovegewicht. Meer mannen hebben overgewicht dan vrouwen. Bij obesitas is
dat andersom.
Gezonde voeding en voldoende beweging zorgt ervoor dat je op gewicht blijft. Een gezond
gewicht vermindert het risico op diabetes en hart-en vaatziekten en daarmee het risico op
uitvallen.
(bron: http://www.nisb.nl/)

Ontspanning
Ontspanning is nodig om je lichaam te laten herstellen van een inspanning. Het werk in
Nederland is veel complexer geworden. Het vraagt meer emotionele en mentale
capaciteiten van de medewerkers. Dit kan een enorm effect hebben op de werkdruk en
werkstress.

Stress is een natuurlijke reactie van het lichaam in noodsituaties. Spanning is niet altijd
negatief. Bijvoorbeeld wanneer je op vakantie gaat of een presentatie moet geven, dan heb
je spanning, maar dat verdwijnt later weer.

12
Als de stressreactie blijft aanhouden, raakt het stresssysteem overbelast. Dit is niet goed
voor de gezondheid. Het lichaam kan niet voortdurend in een verhoogde staat van
paraatheid zijn.

Situaties waarbij langdurige stress optreedt zijn:

een ingrijpende gebeurtenis, zoals verlies of ziekte van een partner of kind
spanningen binnen het gezin
problemen op het werk

Effect op het hart en de bloedvaten


Directe effecten van stress zijn:

hogere hartslag
snellere ademhaling
hogere bloeddruk
hogere kans op vorming bloedpropjes

In periodes van stress bestaat de neiging minder gezond te leven, bijvoorbeeld door:

meer te gaan roken of weer te beginnen met roken


minder gezond te eten
meer alcohol te drinken
minder te bewegen

(bron: www.hartstichting.nl)

Conclusie:

Uit de testen blijkt dat mijn voedingspatroon gezond is. De balans voeding en bewegen is
ook goed. Vroeger was dat wel anders. Toen trainde ik elke dag, maar at ook veel ongezonde
dingen. Ik drink vaak maar een paar glazen alcohol per maand, dus dat zie ik niet als een
probleem en dat blijkt ook uit testen. Alleen volgens de ontspanning/ stresstest ben ik soms
wel wat gestresst. Dat komt omdat ik niet snel nee zeg en daarom veel dingen aanneem en
ik daarom te weinig tijd heb om te onspannen/ leuke dingen te doen.

Verbeterplan:
Ik beweeg genoeg omdat ik op school veel sport, maar het sporten voor mijn dominante
sport schaatsen schiet er soms wel eens bij in. Terwijl als ik getraind heb weer een voldaan
gevoel heb en me daardoor ook weer lekkerder ga voelen. Mijn plan is om op vaste dagen en
uren in de week te trainen in de week. Om wat minder stress te krijgen, ga ik proberen om
wat meer leuke dingen te doen en wat meer tijd voor mijzelf vrij te maken en niet op alles
maar ja te zeggen. Voor de rest is mijn leefstijl prima dus dat hou ik zo!

13
Mijn sporthart

Voor mijn sporthart moesten we een sportevenent bezoeken, 3 documentaires bekijken en 1


sportgerelateerd boek lezen. Hieronder staat in elk stukje waarom ik ervoor gekozen heb,
een kleine samenvatting, wat de meerwaarde voor een SGM professional is en waarom dit
een een meerwaarde voor mijn sporthart is.

De 4 mijl van Groningen


Ik heb voor dit sportevenement gekozen, omdat het mij leuk leek om nu als toeschouwer te
gaan in plaats van zelf te lopen. Het leuke aan dit evenement is dat ieder het op een andere
manier beleeft. Naast de wedstrijdlopers zijn er mensen die voor de gezelligheid mee lopen
en mensen die hun eigen tijd willen verbeteren.

De 4 Mijl van Groningen is een hardloopevenement dat sinds 1987 ieder jaar op de tweede
zondag van oktober gehouden wordt. De route begint bij de Hortus in Haren en eindigt op
de Vismarkt in het centrum van Groningen. Dit evenement is uitgegroeid tot n van de
grootste hardloopevenementen van Nederland, doordat de afstand van vier mijl (6437
meter) geschikt is voor veel hardlopers. Tot en met de editie van 2004 bedroeg de gelopen
afstand overigens 6666 meter. Het leuke aan de 4 mijl is dat het een mix is van topsport een
breedtesport.

De meerwaarde voor een SGM professional is dat het niet altijd hoeft te gaan om een
wedstrijd, maar je dat ook kan combineren met recreatieve lopers. Achter de schermen bij
het organiseren van het evenement komt veel kijken. Ook moet het publiek vermaakt
worden, waardoor het voor hun niet saai wordt en voor de deelnemer moet van te voren
gezorgd worden dat het in het goede startvak staat en dat het zonder problemen kan lopen
en na de finish weer zijn/haar spullen krijgt. Dit zijn allemaal dingen waarbij de SGM
professional een steentje aan bij kan dragen.

Dit is een meerwaarde voor mijn sporthart, omdat het heel mooi is om te zien dat wie er ook
mee doet, jong/oud, dik/dun, klein/groot, iedereen een mooie prestatie levert om trots op
te zijn. In het bijzonder Vibeke Reinders, die twee jaar geleden een hersenvliesonsteking
heeft gehad en sinds die tijd op krukken loopt en zo ook de 4 mijl.

Documentaire de tour van Bauke


Ik heb voor deze documentaire gekozen, omdat het mij heel interessant lijkt om te kijken
hoe het nou echt gaat tijdens de Tour De France. Als kijker voor de tv krijg je wel wat dingen
mee, maar niet hoe renners het zelf beleven en hoe het er voor de wedstrijd aan toe gaat.

Het gaat over de ploeg Belkin en vooral over Bauke Mollema. NOS-verslaggerver Kees
Jongkind heeft een maand lang tijdens de Tour De France dag en nacht de Belkin ploeg
gevolgd. Je kreeg beelden te zien die een normale cameraploeg nooit zou mogen maken. Het
was voor het eerst dat wielrenteam Belkin meedeed aan een grote wedstrijd. Ze hadden
veel stress na het wegvallen van hun voormalige hoofdsponsor Rabobank. De Tour was de
ultieme kans om hun nieuwe sponsor Belkin op de kaart te zetten. Je krijgt vooral een kijkje
14
achter de schermen te zien bij de Belkin ploeg. Je ziet hoe ze de Tour voorbereiden. Dat ze
na een etappe een massage krijgen. Hoe hun tactiekbespreking gaat. Wat de ploegleiders
allemaal zeggen en doen in de auto. In de etappe van Saint-Amand-Montrond hebben ze een
deal gesloten over waaier rijden met Quickstep. En de beslissing dat ze in de etappe van
Saint-Amand-Montrond gewoon door fietsen, ook al is er een valpartij geweest. De reden
hiervoor is dat toen er bij ons een viel de andere ploegen ook gewoon door reden. En ze
wilden een deal met Saxo sluiten, maar dat wilde Saxo niet, omdat ze dan met de media te
maken zouden krijgen.
Naast het harde werken vieren zij ook wel eens een feest en eten lekker. Ze lieten ook zien
hoe vaak ze dopingcontrole hebben. Bij Laurens ten Dam was dat zelfs 6 keer.

De meerwaarde voor een SGM professional is dat je op deze manier ziet hoe ingewikkeld de
structuur binnen zon wielerploeg in elkaar zit. Binnen zon wielerploeg zijn ook allerlei
taken die een SGM professional kan vervullen. Een voorbeeld hiervan is in het management
of de verzorging van een wielerploeg. Ze kunnen op deze manier bekijken hoe die rol binnen
het wielrennen wordt vervuld. Ook binnen de organisatie van het evenement de Tour de
France zijn vele rollen voor de SGM professional te vervullen.

Dit is een meerwaarde voor mijn sporthart, omdat het mooi is om hun
doorzettingsvermogen te zien, dat ze ondanks een val gewoon doorfietsen, dat ze er alles
aan doen om te winnen en dat geeft mij gewoon een warm gevoel.

Documentaire One life snowboard trip


Ik heb voor deze documentaire gekozen, omdat ik snowboarden zelf heel leuk vind. Ik heb
dit nu een paar keer gedaan en het is gewoon super om te doen. Ik was wat aan het surfen
op internet en toen ik dit filmpje tegen kwam dacht ik, dit is een leuke documentaire om te
kijken.

De documentaire One life snowboard trip gaat over een groepje meiden die naar Spanje
gaat om hun passie te beoefenen. Ze gaan door de stad freestylen. Snowboarden is een
voorbeeld van een lifestyle sport wat je goed terug ziet in de documentaire. Bijvoorbeeld de
kleding ze dragen, de dingen die ze doen past bij een snowboard lifestijl. Bij lifestyle sporten
is het belangrijkste dat je lekker je ding doet. In de documentaire zie je bijvoorbeeld dat ze
door open ramen van een pand heen snowboarden, dat ze voor en achter het raam een
schans gebouwd hebben. En zo gebruiken ze meer dingen om tricks uit te voeren zoals een
muur, waar ze steeds meer hun grenzen verleggen. Het is geen sprake van een wedstrijd en
er zijn geen regels. Ze dagen elkaar wel uit om een moeilijke trick te doen, door zelf iets te
doen wat de ander na moet doen of andersom.

De meerwaarde voor een SGM professional is dat het nog in ontwikkeling is en je daarom als
SGM professional er een belangrijk steentje aan kan bijdragen. Het laat je op een andere
manier denken en bewegen. Niet alles hoeft volgens de regels te gaan en iedereen is
verschillend, dus wil op een andere manier bewegen. Meestal is het zo dat je mensen een
opdracht geeft om bijvoorbeeld over een kast te springen en dat moet dan perse op die

15
manier. Maar je kan ook mensen laten bewegen zonder ze een bepaald doel te geven en
zonder ze te vertellen wat ze in de beschikbare tijd moeten doen.

Dit is een meerwaarde voor mijn sporthart, omdat het niet alleen maar om competitie hoeft
te gaan. Bij al mijn sporten die ik doe gaat het om competitie of is het een middel om sterker
te worden voor de competitie die komen gaat. Ik heb nu geleerd dat het ook gewoon gezellig
kan zijn zonder elke keer maar te strijden om te winnen.

Documentaire Super size me


Ik heb voor deze documentaire gekozen, omdat ik al twee sportdocumentaires gezien heb
en dit is een documentaire over voeding. Ik heb in het hoorcollege een klein stukje van deze
documentaire gezien en was benieuwd naar de rest.

De documentaire Super size me gaat over dat er in Amerika heel veel mensen te dik zijn.
Morgan Spurlock gaat 30 dagen alleen maar McDonalds eten. Hij gaat van te voren bij drie
dokters langs: een cardioloog, een gastro-enteroloog en een huisarts voor allemaal
onderzoeken. Daaruit komt naar voren dat hij heel gezond is en wat ze verwachten wat er
gaat gebeuren als hij 30 dagen alleen maar McDonalds gaat eten. Hij gaat ook niet meer
sporten en mag maar maximaal 5000 stappen per dag zetten. Hij moet 3 keer mac donalds
per dag eten en hij moet elk menu een keer gehad hebben. In de documentaire wordt
verteld dat de grote van de menus steeds groter worden. Hij krijgt een paar regels mee. Als
ze bijvoorbeeld aan hem vragen of hij super size wil moet hij daarop ja zeggen. Hij gaat langs
op scholen waar alle kinderen ook gewoon patat en allerlei ongezonde dingen als lunch
krijgen. Maar op een andere school eten kinderen wel gewoon gezond en dat voor hetzelfde
bedrag. Heel veel van de mensen die daar wonen weten ook heel weinig over voeding. Op
dag 17 zijn vriendin gaat zich zorgen maken om hem, ze vindt het niet leuk om hem zo te
zien. Zijn gezondheid gaat achteruit en hij is erg moe aan het einde van de dag. Uit de testen
die hij tussendoor krijgt blijkt dat zijn gezondheid ook steeds verder achteruit gaat. De
doktoren raden hem ook aan om te stoppen. Vervolgens beld hij zijn moeder om advies.
Toch gaat hij door. Uiteindelijk duurt het hem 14 maanden om alles eraf te krijgen wat hij
was aangekomen.

De meerwaarde voor een SGM professional is dat er bij gezond eten veel komt kijken.
Voordat je je dat kan realiseren moeten er dingen in de wereld veranderd worden. Alle
verleidingen die je door middel van tv, reclamebord etc krijgt, moet verminderd worden. Als
je goed wilt afvallen komt er veel bij kijken zoals een ditist, een personal trainer en een
psycholoog. Wat onder andere gerealiseerd kan worden met behulp van een SGM
professional.

Dit is een meerwaarde voor mijn sporthart, omdat ik zelf al lange tijd bezig ben met voeding.
En ik het daarom ook zeer interessant vind. Ik weet dat voeding in alle landen een probleem
is, maar dat het in Amerika zon groot probleem is dat wist ik niet. Daarom lijkt het mij ook
heel leuk om er mee aan de slag te gaan om te zorgen dat dat probleem wordt opgelost.

16
Boek Met vallen en opstaan
Ik heb voor dit boek gekozen, omdat dit mij het leukste boek lijkt van de lijst. Er worden 3
grote problemen behandeld en gekeken naar hoe je die voor kan zijn of kan oplossen. Ik ben
zelf een paar keer geblesseerd geweest. Sinds dit seizoen coach ik, dus krijg ik vast met deze
problemen te maken. Daarom lijkt het me interessant en leerzaam om te lezen.

Dit boek heeft 3 delen.


Het eerste deel gaat over sporters met blessures. Je krijgt eerst probleemschetsen te zien,
dan psychologische antecedenten van een blessure, daarna psychologische reacties op een
blessure, dan psychologische factoren en succes bij de revalidatie en tot slot
blessuremanagement vanuit het perspectief van de trainer/coach.
In het tweede deel gaat het over onderpresteren in teams. Eerst gaat het over teams en
teamconflicten, dan over sociaal lanterfanten of slapper presteren in de groep en tenslotte is
er nog een disussie.
In het derde deel gaat het over problematisch eetgedrag. Eerst is er weer een situatie en
probleemschets, dan de prevalentie van problematisch eetgedrag bij sporters, daarna de
ontwikkeling van problematisch eetgedrag bij sporters en tot slot de rol van de coach bij
problematisch eetgedrag.

De meerwaarde voor een SGM professional is dat je met dit boek heel veel inzicht krijgt hoe
je de problemen moet aanpakken. Wat je moet doen om blessures te voorkomen of wat je
moet doen als je sporter een blessure heeft, wat je moet als teams onderpresteren en wat je
moet doen bij problematisch eetgedrag.

Dit is een meerwaarde voor mijn sporthart, omdat zoals ik al zei ook een paar keer
geblesseerd ben geweest en je nu ziet hoe het bij andere sporters gaat en advies krijgt.
Aangezien ik zelf altijd op individueel niveau hebt gesport vond ik het interessant om te
lezen hoe gaat in teamsport. De combinatie voeding en sport vind ik zeer interessant, omdat
ik er al lange tijd mee bezig ben en mij daar meer in wil verdiepen

17
Nawoord

Ik hoop dat u na het zien van mijn filmpje en na het lezen van dit verslag een goed beeld
heeft gekregen van mijn sportverhaal. Ik heb dit verslag met plezier gemaakt, omdat ik het
heel leuk vind om met sport en met mijn leefstijl bezig te zijn. Zelf heb ik hier veel van
geleerd. Voordat ik dit verslag had gemaakt wist ik nog niet af van het P&O model en de
BRAVO factoren.

18
Bronvermelding

geraadpleegd op 7 november 2013


Powerpoint die we in de lessen hebben gehad
Geraadpleegd op 8 november 2013
www.rokeninfo.nl
Geraadpleegd op 8 november 2013
http://stivoro.nl/
Geraadpleegd op 8 november 2013
www.hartstichting.nl
Geraadpleegd op 8 november 2013
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/alcohol
geraadpleegd op 8 november 2013
www.nisb.nl/
Geraadpleegd op 10 oktober 2013
http://www.alcoholenik.nl/zelftest/?gclid=CMzDlcqL67kCFYdf3godeEEAnQ
Geraadpleegd op 10 oktober 2013
http://www.drinktest.nl/
Geraadpleegd op 10 oktober 2013
http://www.gezondheidsplein.nl/testjezelf/12/eet-je-wel-gezond.html
Geraadpleegd op 10 oktober 2013
http://www.zuivelengezondheid.nl/?pageID=94
Geraadpleegd op 10 oktober 2013
http://cbs.nisb.nl/30minuten/action/movement
Geraadpleegd op 10 oktober 2013
http://www.dse.nl/~dieetadvies/bewegingstest.html
Geraadpleegd op 10 oktober 2013
https://sprink.secure.e-grip.nl/lekker-in-je-vel/ontspanning/test/
Geraadpleegd op 10 oktober 2013
http://stresstest.nl/stresstest.html
Geraadpleegd op 8 november 2013
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/alcohol

19
Bijlage

Test beweging:
http://cbs.nisb.nl/30minuten/action/movement

Gefeliciteerd! U heeft voldoende bewogen


U voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond bewegen.

Test beweging:
http://www.dse.nl/~dieetadvies/bewegingstest.html

Uitslag bewegings test


U krijgt op dit moment wekelijks voldoende lichaamsbeweging voor het in stand houden van
uw fitheid en gezondheid. Let er op dat langdurige, te zware inspanningen ongezond kunnen
zijn.

Test alcohol:
http://www.alcoholenik.nl/zelftest/?gclid=CMzDlcqL67kCFYdf3godeEEAnQ

Zelftest Alcohol en Ik
Je hebt een score behaald van tussen de 1 en 7 punten. Dit betekent dat jouw
alcoholgebruik binnen de grenzen blijft. Als je op deze manier alcohol een plaats geeft in je
leefstijl, dan hoeft er geen reden te zijn om je zorgen te maken.
Test alcohol:
http://www.drinktest.nl/

Resultaat: Uw alcoholgebruik
Hoeveel is veel?

Met het oog op uw gezondheid drinkt u inderdaad niet te veel. In de grafiek kunt u dit zien.
Uw alcoholgebruik in een normale week (onderste balk) komt niet uit boven de maximale
hoeveelheid die u zonder risico voor uw gezondheid kunt drinken (bovenste balk). Ter
vergelijking geeft de middelste balk nog aan hoeveel andere vrouwen van uw leeftijd
gemiddeld drinken per week.

Test voeding:
http://www.gezondheidsplein.nl/testjezelf/12/eet-je-wel-gezond.html

20
Test jezelf
Eet je wel gezond?
Je score is 12 punten.
11 - 16 punten: Je eet en drinkt goed gezond. Er zal altijd wel ergens ruimte voor verbetering
blijven, maar je voedingspatroon is een goede basis om gezond te kunnen blijven.

Test voeding:
http://www.zuivelengezondheid.nl/?pageID=94

Score 110
90 tot 140 punten
Uitstekend! Jij eet goed en bewust.

Test ontspanning:
https://sprink.secure.e-grip.nl/lekker-in-je-vel/ontspanning/test/

Waarschijnlijk weet je het al, je hebt best veel aan je hoofd en dat begint zijn tol te eisen. Je
bent de laatste tijd misschien al wat onvriendelijker naar je omgeving, maar vooral niet
aardig genoeg voor je zelf. Pas op zo houd je het niet meer heel lang vol. En voor wie maak je
je zo druk, geniet van een mooie zonnestraal, de glimlach van je nichtje en die heerlijke
maaltijd met vrienden. Het zijn de kleine dingen die het hem doen.

Test ontspanning
http://stresstest.nl/stresstest.html

resultaat:
Gemiddeld. Gun je jezelf wat tijd om te ontspannen en te genieten. Soms is het belangrijk
om nee te kunnen zeggen.

21