Вы находитесь на странице: 1из 1

PENDIDIKAN KESIHATAN

Keselamatan di rumah, sekolah, tempat permainan dan jalan raya

Nama : Kelas :. Tarikh :.

ELETRIK PANAS TERJATUH

JALAN TAJAM TOPI KELEDAR

LICIN RENJATAN PEMADAM API

SAMSENG

P A T E R J A T U H R
E S I Q B V P A N A S
M K A P N J Z S D W Y
A B O M F A X E R F K
D V C L S O L J E R Q
A R T W G E D A N Y R
M B Z A K I N U J X T
A S Q I J I C G A I K
P F P X C A L Z T C E
I O G I P W M F A L L
T W L T C G X P N Q E