Вы находитесь на странице: 1из 65

, Royallib.

ru: http://royallib
: http://royallib.ru/author/deyl_karnegi.html
: http://royallib.ru/book/deyl_karnegi/kak_priobresti_druzey_
!1976 .
- 1

..
,

1. , ,
, .
2. .
3. .
4. .
5. , ,
.
6. ,
.
7. .
8. , ,
.
9. .
10. ,
.
11.
.
12.
.
,
. , ,
,
- 2
.

? .
.
, , , ,
,

25000 .
, ,
, ,
" " ,
" , , -
- 3
,
?
, ,
.
" " -


?
?
. , .
? . , - ,
- - - , "-
- 4
, ,
, ?
- , -
, , , ,
?
,
", - , , - - , ,
, ,
!

- 5
, , ,
,
"- " , ""
, :
- '.
, ,
, , . "
- 6
, .
- .
- -.
, ,
,
96 ,

-
,
- 7
- .

, ,

,
, ,
,
,
,
- 8
, .
600 , , ,
, ,
, ,

, ,
- 9
, - .
.
, , 25- ,
, , , ,
- .
? , ,
? ? .
,
. ,
- 10
, ". .

, ,
, , , ,
,
, ,
, .
, , , ,
, , ,
( : 1842-1910 -
- 11
19- ) ,
.
,


.


, , ? ,
, . ,
1912 , -
, , ,
, . ,
, , , ,
- 12
, , 15% , ,
,
. . . ,
,

, , ,
- 13
, ,
, ,
, , -
, ,
"
,
. ,
, ,
, , .
- 14
: , 314
, ,
, ,
,
,
? , ,
, , , ,
- 15
.
, -, ,
" , , -
, " "!
", - . , , -
,
" , - , - , ". (
- .
, , . , ,
, , .
1

1.1 , !
7 1931 - ,
.
- 16
(: - ) .
, ,
? ,
-
.
, " " -
? ,
" , " "
"" - , -
-.
- 17
, , ,
: " ,
.
,
,
.
1908 , , ,
, ? , .
. ( -
- 18
, 1921
, , -
: , .
, . .
, , ,
15 1865 ,
,
: "
?
- 19
,
, , ,
.
,
( ) , ,
, : " ,
- , , , .
1863 . 4 ,
- 20

? ,
. " ?! - .
. ,
" , , ,
.
, , ?
- - , ,
, , , ,
, -
- 21
, - ,
- , , ,
" , - , - ."
, , .
- .
" , - , -
,
. , : "
, , , . , ,
,
, ,
- 22
" , - - ,
, .
.
" , - , ,
, , . ,
: " , ".
?
1.2 .
- - .
, "" ,
, - ,
? ,
, ,
? . , ,
:
1. .
2..
3..
4. , .
5. .
6. .
7. .
8.
- 23
, ,
: " , ".
, ,
-
, .,
. "
- 24
, , ,
,
,
,
, ,
,
- 25
.
?
. , ,
?
.
" , .
,
? , . : "
, . .
, ,
,
- 26

" , ,
.
. ? .
" , - , -
, ,
.

, , -
- 27
, ,
, ,
, " ", : "
, , .
, , : " !
, . ,
, ,
" , - -
, , ,
.
, " " .
- 28
. . , ,
? . , -
-.
! ! ! . .
V .
" , - , -
, - , 95% ,
: " , , -
,
1.3 , - ,
- .
. , ,
?
- 29
- (- 1916-1922). -
, ? - -. . ,
,
, - -
, , .
- . ,
,
, ,
. - "
- 30
, ,
: .
, ,
, , . . "
, - - , ,
,
- ,
,
, ,
. " ,
- 31
, ,
, ""
, ,
, , , ,
, , , ,
?
, , - ,

, .
, ,
? , ,
"- , , .
- :
. (
- 32
,

,

, .
. ,
- 33
, , ,
,
, .
". ", 28 ,
, -.
- !
- ,
, -

. ...,.
, - , ". ",
, .
. , , , :
- , : ".
", 28 , , -.
- : 14
- 34

, ,
, , , ,
, ,
. , .
. ..., .
, .
,
-, ,
, , .
- 35
: "
,
.
. ,
. : ", ,

,
, " " ,
- ? ,
? .
: " (
.
- ? ,
- 36
,
, .
, , , "
? , .
:
, , , , ,
? -, , ,
, :
, : "
: " ".
, ,
, ,
, , "
- 37
" ? ?" - . ", ! !
, . . , -, ,
, . ,
, " -
? ,
: " . ,
, .
1. ,
? : , ,
?
- 38
2. ,
3. , , .
4. ( ) ;
,
5. ,
,
, , ,
6. : " -,
, , . ,
- 39
, , , , .
, .
7. , -
8. -
" ,
: " ?
. ,
,
-, , , ,
-, ,
- 40
9. ,
, :
1. ,
. 2. ,
. 4. . 5.

. 7. , -
,
. 8.
, ,
, . 9. ,
.
- 41
2

2.1 , .
, , ?
- , - ,
,
, . .
, , ,
, - . , . ,
"- " ,
: - "". "". "". 3990 500
, ,
, , , , :
, ?
_______________________________________________
- 42
,
, , : "
, , , "
: ", -
,
- ,
,
,

- . ,
? , ,
- 43
, , ,
. , , : "
, , : "
- .
.
"- , ?
? -
, .
- 44
" , - , - ,
,
, .
.
,

. ,
- 45
, ,
, , , ,
, -,
, . ?
, .
?
, .
. , -,
- 46
. ,
.
" , , , - ,
, , ,
, ,
.
. . - ,
, .
. ,
" ,
, , ,
- 47
: " , ,
,
: "
, ,
.
, , , . -,
, , 1- :
!
,
- 48
2.2 .
-. , ,
, , .
, . , ,
, , . ,
"" , , "": " .
. ,
? . .
- ,

, , .
( )
- 49
, - . .
" ", - ,
, ,
, : " , !" .
, . , .
,
, ,
, . ,
. .
, , , .
.
,
? ? .
- 50
, , .
, , , -
, , ,
" , , - ,
, ,
. ,
- .
, "- ",
- 51
, ,
, :
- . - ,
- ,
, , ,

, .
, , , .
,
.
, ,
, .
,
.
- ,
,
.
, , ,
, ,
,
.
- 52
, ,
- , ,
, ,
, ?
, ,
.
, , 2- :
!
2.3 , !
1898 , -, .
() ,
,
. : "
. .

. ,
- 53
, , ,
193
, ,
,
,
?
, , .
, .
, , .
, ,
- 54
. "
, .

, , ,
" ?" - .
, ,
. " , - , -

( - 1860-1941 . - ,
, .
- 55
, .
,
,
, , , . .
: . ..
,
, , : "
, , ,
, : ",
- 56
, , ,
, ,
: " -

, , , ,
" , " ", - , ".
, , 3- :
,
2.4 .
. .
- 57
" , , , , ,
,
! ! . ."
. ,
? . . ,
,
, ,
? ! ? - . ,
, " ". "
, ,
- 58
?
, , ?
, , . . ,
, , ,
. " ,
, - ,
-, , .
-, ,
-, , :
.
. " ,
- 59
. ,
, . ,

: - ,
, " "
" , .
,
, , ,
, ,
,
, , . . ,
- 60
" , - . -
, ,
. ,
,
, ,
,
,
- 61
- " ",
. -
,
, .
. , , ,
, .

, ,
- 62
, .
, , ,
? , , . , ,
.
, , . ",
, ,
, ,
, , , .
, , 4- :
. .
2.5 .
, ,
- 63
, ,
, ,
" , -
" - . , ,
" ", - . . .
, , ., -
" - , - .
, , , ,
, , , -
, , -
" : ", ,
, - ,
- 64
, , ,
?
- - .
" , - - , - ,
, ,
" , , - , - , ,
! ,
, , 5- :
.
2.6 .
, , ,
- 65
, .
- , ! - ,
, , . " , -
, , , . ,
, : "
?! ?!!
,
, . - .
. ,

- , :
" , , ".
- 66
, ? ,
, ,
? ? ? : .
, .
, : "
, ,
, ,
, , ,
, : " ...", " ..."
. - - "
: ,
- 67
, ,
.
. .
.
? , ,
, ? . ,
? -, .
.
, -
: " , , -
, ,
: ", ,
, - -
- ., -
- 68
. , .
" 1890 , ?" . ", -
, ,
" , - - ., - . ,
" , , - . - . ,
"! - . - , ,
" ,
"! - . - , , ,
, ,
, , ,
, ,
- 69
, - . . -, -
" " ",
: ", . . ,
. " , - , -
, .
, , : " ?" - ", -
, , : ",
, "", ,
, ,
, : " ,
.
- , , -
- 70
" , , - - . - ,
: " , ?
", - , - . ,
, ,
,
,
, : " ,
.
90000 . , -
- - .
- 71
?
- -.
, .
,

, ,
, ? . -
. .
- 72
: " , -
, , :
- .
. ,


1: .
2: !
3: ,
.
4: .
.
5: .
6:
.
- 73
3

3.1 ,
( - . .)
, , .
, .
, , - .
, : ", ,
, , , ,
, .
- 74
. , ,

, , .

. , , , ,
" " ( ... - ) ,
- .
:
, ,
- ' - "
" : "? ? .
- 75
. . ,
, , , ,
, , , - .
: " ,
, , : ,
" " (, . ,
" ,
,
, , ,
, , ,
".
, , ,
-, , ,
: ",
? ,
,
- 76
,

, , .
.
, ,
: " , ".
, ,
" "? , - -. ,
, . , ,
" ! ! - . -
" , , - -
", , -
1 :
- .
- 77
3.2 .
, ,
,
, 55- ,
, , , , ,
: " ". ,
- .

- - , ,
" , , , ,
: " , ,
, , ,
, ,
, , - ,
- 78
. . , , -
, , , ,
. ,
, ? ,
,
, , , ,
, - . , : "
- . , , - ,
" , - - ., -
- .
, , , ,
" , -
- 79
, -, ,
, ,
.
. , ,
.
, .
? .
,
- 80
, " " -
,
, ,
, - . ,
, ,
" , - , -
,
( , ) ,
- 81
-
?
. . -, 114 -
"
, , . " -
, , , , : ", -
"", , ,
,
- 82
, . ,
, , , ".
, ,
.. - - -
- , .
" .
, ,
, ,
, ,
- 83
,
,
,
,
, .
: " ". (
, , ,
2200
, , 2- :
. , .
3.3 , .
-,
- 84
. ,
" ? -
" a, , , - , - ,
", , ! , .
. .
. , ,
", , - . - ,
", , - , - - ".
", ", - .
" ?" - .
", . -, , - . -
, , ,
, . ,
, , , , .
,
- 85
, ,
, , , ,
. , , , meto,
" , ,
" , ,
. " , ,
. , , ,
" , , -
"! ! - . ".
" . ,
- 86
- -
, ,
, , , -
,
-
.
,
, , . .
.
, ,
- 87
, .
, -
, - ,
, ? , ,
: " , , ,
, ,
, .
3.4 .
, , ,
" , - , - ,
- 88
, . -,
, ,
. ,
, ,
" , - . -
,
?
, . , ,
- 89
, , ,
" ,
. : " ,
, . , ,
, -
, , -,
, ,
. . , . ,
- 90
, , - ,
, . .
. .
, : " - ?"
" , ,
. ,
" , - . -
- 91
, . , ,
, : ", . .
: " , .
", , , . , ".
. .
, .
, : " ?
. .
,
, ,
, ,
-,
- 92
, ,
, ,
. ,
, , . , , -,
, , -
" " .,
...
, .
.
11- ,
- 93
, .
" " ,
,

..,
.
, . 600
, 4-:
.
3.5 .
, ,
: ", ". ,
" , - "
" "".
- 94
, ,
. "",
, , ,
. ,
" , , "",
", " , -
" , , - , -
, ,
, ,
", - , - ,
- 95
", ", - .
" , - , -
"".
, ,
,
" " ,
,
.
" , - , - ?"
", , ".
, .
" , , - , - :
. "".
,
", - , - .
: " ?"
" 75- ", - .
", - , - , 75- , 72
- 96
. , ,
"".
" , - , - ,
" , , ", - . ,
, ,
, " ", , ,
? , ? , !
, , ,
, : "
, ,
, 5 :
", ".
3.6 .
, ,
- 97
, . .
, .
? . ,

..., ,
, : ",
" ", - .

. .
" ?" -
" . - , - . -
, , ,
- 98
" , - ,
" , - , - , .
" ".
. " , ?" -
" , - , - ,
" ?" -
" . , , ,
,
" , , - , - ,
! . . , , !
.
,

, ,
. ".
"- "
- 99
-,
.

,
: " ,
? , ,
, : "
, , .
. . .
", , , - . - ,
- 100
. 5 !
, - , 6:
.
3.7 .
, , ,
: , ,
" , - , -
, -. ,
. , .
150 , .
, .
, , : "
- 101
, ,
.
-, .
.
,
,
, .
. , ,
,
-
"" (
- 102
. , ,
"" , : " . .
"" . - ,
", ?" - . ? .
,
, , . ,
" .
" , , - .,
.
, . ,
" , , ,
- 103
.
, : " , "? , .
, ,
, .
- .
, .
, , 7:
, .
- ,
", , ,
3.8 ,
, . .
.
.
: " , ,
- 104
, - . "
( ), ,
, , ,
? - .
, , ,
- 105
, . ? ,
! .
, - ,
" ,
, .

.
3.9 ,
, ,
? . . : " .
, , , ,
- 106
, ,
, , . ,
, " " . ,
. .
: -, .
: ( , , ):
: . .
: , . . ,
: , ! ! .
- 107
: , .
: , , .
: , , . , ,
, , ,

, - , -
, ,
, ,
- 108
, . , ,
. , , .
- ,
: ", . ,
, .
7.30 , ,
" " . : "
, , , ,
- 109
, , 9:
.
3.10 ,
,
, , ,
, , ,
. ,
. .
? . ,
" , - ,
, 250 , ,
, , ,
. .
- 110
. , - -
, , .
,
.- ,
.., , ,
, , : ", ,
, . , ,
, , ,
.
, , , ,
!
- 111
3.11 . ?
" "
. , ,
" " -
..............................................
-, . -
" , -? - ,
, , . " , -
, ? ,
. . ,
" , - . , "
! , .
- 112
, .
, , ,
!


1 - -
2 - . ,
3 - , .
4 - .
5 - ", ".
6 - .
7 - , .
8 - .
9 - .
10 - !
11 - , .
12 - !
- 113
4
, ,


4.1 ,


, , , - -
, , , .
, , ; - 1896 ,
" , , , - -, -
. -
( ,
26 1863 ,
- 113
. ,
, , , ,
, , . ,
" , - ".
! !
, .
" . ,
, , , , . ,
, , . ,
, , , ,
, .
, , ,
, , ,
, , , ,
, -, . ,
- 114
.. " " . -
" "
. ! . .
" , ?" - ,
", - , -
" , - , - , .
: " . , ,
, , .
, " ",
, ,
.
- 115
4.2
,
.
8 1887 , ,
. , .
, ,
, .
4.3 .
, , -
, , ,
- 116
, , : ", ,
, ,
, ,
,
1909 .
. , ,

", , - , - , -
, , .
" , - , - ,
- 117
, , .
" , , - , -
: . .
, , . ,
, ,
, , ,
, , ,
, , .
4.4 .
, .
, : " " "
- 118
, : " , ,
, , ,
, .
4.5 .
:
.
.
! , !
,
" - . ", -
: " ".
.
.
- 119
(, , ). ,
? , . .
,
, , ,
1912 , ,
, : " -
.
", , - , . - , , ". ,
, 5:
.
4.6 .
.
. .
, , ,
- 120
.. ,
- - - , ,
, , .
, , , , ,
, .
,
, , , ,
.
, . . , ,
- 121

, , ,
" , , .
, ,
, "
4.7 .
, n 175 -,
. ,
" , - , " ", -
, , - ,
". "
" - . "-",
- 122
. - , ,
, , ,
, ,
, , ,
"-" , .
,
, .., , , ,
? . , .
" , , - , -
: " , ".
- , , , - ,
" , - - ,
, ,
, .
- 123
4.8 , .
, , ,
, , , .
, , , , ,
, , - ,
: , ,
; , ,
" , ? , - . -
, , , ,
, . , .
- 124
, ,
1922 ,
, .
, .
.
,
, , ,
. , ,
4.9 , ,
.
1915 .
,
" , , , -
" , ,
, ? , , ,
, , ,
, -
- 125
, - .
, .
" " : ",
. , " " - ,
, ,
" , , "
.., -,
.. , , ,
- 126
, , ,
? . ,
- - ;
. , ,
, , .

, , .
1 - .
2 - , .
3 - , , .
4 - , .
5 - .
6 - , "
7 - , .
8 - . , ,
9 - , , .
- 127
4.10 , .
, , . , , -
, . , ,
, " " ?
, , .
, .
, ,
, , 42% ;
? : "
. ,
.
.
, .
!
?
( .
- 128
. ,

, ,
( , , : ", .
1600 , , , , ,
, , ,
, , ,
( : " , ".
, : 1) , , ,


.
.
(, "" "". ,
, ? "" ,
,
- 129
: , , .
. , ,
. (),
,
, . .
? . ? ,
, , .
. ! ! ,
: " ,
, , ,
, ( ),
, , - ,
- 130
, , , ...
, , ,

", , - , . - ,
" , - . -
. ,
; ,
"", - , .
" , , - , -
, .
,
,
- 131
50% ... .
. , -
, , ,

22 , 40-,
-
.
217, .
, -.
!
?
,
- .
, , ,
,
, ,
, ;
, . !

.
.
. , , ,
- 132
,
, , ,
: , ,
- 133
5

,
.
5.1
.
,
, , , , , ,
, , , .
, , ,
, , , ,
?
. .. " .
" , , , ,
. , . ,
- 134
, -
, .
.
,
;
, , , .
. .
, , , -
, .
, , ,
, ,
, .
- 135
.
, 82- ,
.
, . .
", ". , .
. . , ,
, . .
, . ,
: ,
", , - .
:
, , -
, , .
, , 7
- 136
, - , ,
, , ? , .
, .

.
,
, 11 -
, :
5.2 .
" , - , -
. 35- .
, , ? ,
, , , , .
- 137
. , :
. ,
, , ,
.
,
,
, .
, :
" , - , - -, - ".
, .
, . ,
: ", -
, . .
, " ": "
, , 2:
.
- 138
5.3 ,
.
.
,
, , -,
" ,
".
, , .
. -
- , -
, , 3:
!
, , , .
" " - , ,
- 139
. .

.
, : , , .
, : , ,
. , ,
. , ,
, , ,
, ,
, ,
, , .
, , ,
- 140
, , . ,
, . , ,
5.4 .
" , , - , -
, , ,
,
.
! , ,
, , ,
. ,

- 141
.
;
? ,
, , ,
, , .
" , - , - , - .
, - , (
, ,
.
5.5 .
. , ,
, , ?
. ,
- 142
? , :
, -
, 40000 2000
, , ,
.
, - . ,
" , ,
, - "
.
.
" ; , ,
, , 5:
.
- 143
5.6 ,
. ,
?
" , - , -
- , . , ,
: " ,
: " , ,
", - , - ,
, .
, " ", ,
. ? ,
, , .
- , " ".
", ". , -
- 144
, , , ,
, , ? , ,
: "
,

, ,
, ,
, , 6:
.
5.7 !

,
- 145
, .
.. .
,
? : "

1. .
2. , .
3. .
4. , .
, , ,
,
" , - . , - -
-
. ,
- 146
!
: " ,
" , - - , - ;
, - ,
", - , -
" , ?"
" , - - , -
:
" ", . ,
" ", ,
" ", .
, , , 7:
.
? ?
- : " .

,
1 - !!!
2 - .
3 - .
4 - .
- 147
5 - .
6 - .
7 - .
.............................
1933 " "

1. ; ,
2. - ?
3. , , ,
4. ,
5. ?
6. ,
7. ,
8.
9. ?
10. , , , ,

1. ,
2. ,
3. , , , , ,
4. ,
5. ,
- 148
?
6. ,
7. , , ,
8. ?
9. ,
10. , , ,

,
,
, . .
, "
, 386, 4- , -
( - )
, ,
, - -, -,
, , 50,
- 149

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
, . . . . 1
? . . . 3
. . . . . . . . . . . . . 3
. . . . . . . . . . . 11
1
. . . . . . . . . . . 15
1.1 , ! . . . . 15 1.2
- . . . . . . . . . . . . 28
2
. . . . . . . . . . 41
2.1 , . . . . 41 2.2
3

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 3.1 ,
. . . . . . . 93 3.6 . 96 3.7
4
, ,
. . . . . . . . . . . 113 4.1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 4.2
- 150
4.9 , ,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 4.10 ,
5
,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 5.1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 5.2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 5.4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

, Royallib.ru: http://royallib
: http://royallib.ru/comment/deyl_karnegi/kak_priobresti_druzey_i_oka
: http://royallib.ru/author/deyl_karnegi.html

Вам также может понравиться