Вы находитесь на странице: 1из 6

S.K. S.T.

XAVIER
PKSR 1 KAJIAN TEMPATAN TAHUN 5

Nama:.................................. Kelas:....................

BAHAGIAN A : SOALAN OBJEKTIF


BULATKAN JAWAPAN YANG BETUL. JAWAB SEMUA SOALAN.

1. Apakah negara jiran yang paling hampir dengan Semenanjung Malaysia?


A. Filipina
B. Myanmar
C. Indonesia
D. Singapura

2. Malaysia dikelilingi oleh lautan berikut, kecuali


A. Lautan Hindi
B. Laut China Selatan
C. Selat Tebrau
D. Selat Melaka

3. Malaysia terletak berhampiran garisan


A. sartan
B. khatulistiwa
C. artik
D. antartika

4. Selat Tebrau memisahkan Semenanjung Malaysia dengan negara_________.


A. Indonesia
B. Thailand
C. Singapura
D. Sumatera

5. Apakah negara yang terbesar di Asia Tenggara?


A. Thailand
B. Kemboja
C. Singapura
D. Indonesia

6. Di dunia, terdapat _______ benua.


A. lima
B. enama
C. tujuh
D. lapan

Page 1 of 6
7. Benua yang paling sejuk di dunia ialah........
A. Benua Oceania
B. Benua Afrika
C. Benua Eropah
D. Benua Antartika

8. Gunung dan bukit terletak di kawasan


A. tanah rata
B. pinggir laut
C. tanah tinggi
D. tanah pamah

9. Antara berikut, yang manakah merupakan tanah tinggi yang terletak di


Sabah?
A. Banjaran Bintang
B. Banjaran Crocker
C. Banjaran Keledang
D. Banjaran Kapuas Hulu

10 Mengapakah sayur-sayuran dan bunga-bungaan sesuai ditanam di Tanah


Tinggi Kundasang?
A. Galakan Kerajaan
B. Tanahnya beralun
C. Pekerja yang ramai
D. Suhunya yang rendah

11. Stesen janakuasa elektrik sesuai dibina di kawasan


A. kepulauan
B. pinggir laut
C. tanah tinggi
D. tanah pamah

12. Apakah pulau yang terkenal dengan legenda Mahsuri?


A. Pulau Tioman
B. Pulau Pinang
C. Pulau Jerejak
D. Pulau Langkawi

Page 2 of 6
13. Apakah alat yang digunakan untuk mengukur suhu?
A. Celcius
B. Fahrenheit
C. Tolok suhu
D. Termometer

14. Mengapakah taburan hujan di Malaysia tidak sekata?


A. Dipengaruhi oleh sistem angin monsun
B. Langit Malaysia dilitupi awan yang tebal
C. Malaysia terletak di Garisan Khatalustiwa
D. Malaysia Mempunyai kawasan hutan yang luas

15. Kawasan yang menerima hujan palingsedikit di Malaysia ialah


A. Bukit Larut
B. Kuala Pilah
C. Kota Bharu
D. Kuala Terangganu

16. mengapakah Tanah Tinggi Cameron dan Tanah Tinggi Genting menjadi
tumpuan pelancong?
A. Pantainya yang bersih
B. Pusat membeli-belah yang terkenal
C. Banyak peninggalan warisan sejarah
D. Suhu yang rendah dan udara yang nyaman

17. Apakah maksud angin lembap?


A. Angin yang bertiup kencang
B. Angin yang tidak mengandungi wap air
C. Angin yang bertiup dari daratan menuju ke laut
D. Angin yang bertiup dari laut menuju ke daratan

18. Antara yang berikut, manakah merupakan kepentingan pokok bakau di pinggir
laut?
A. Merupakan kawasan tadahan
B. Membekalkan kayu yang bernilai
C. Penghalang hakisan ombak
D. Mewujudkan tempat pembuangan sampah

Page 3 of 6
19. Apakah kepentingan tumbuhan semula jadi di lereng bukit?
A. Sumber kayu
B. Hutan simpan
C. Sumber perubatan
D. Mencegah hakisan

20. Mengapakah unta dapat hidup di kawasan gurun?


A. Berkulit tebal
B. Dapat menyimpan air
C. Tahan lasak
D. Tidak berpeluh

/ 40 MARKAH

BAHAGIAN B : SOALAN SUBJEKTIF


JAWAB SEMUA SOALAN PADA KERTAS SOALAN.

A. Namakan kawasan perindustrian utama di negara kita.

1. ______________________ 2. ________________________

3. ______________________ 4. ________________________

5. ______________________ 6. ________________________

B. Nyatakan kawasan tanaman padi utama di negara kita.

1
2
3
4
5

C. Tandakan ( / ) pada pernyataan yang betul dan ( x ) pada pernyataan


yang salah.

1. Malaysia dikelilingi Laut China Selatan, Selat Melaka dan Selat Tebrau.
( )

Page 4 of 6
2. Singapura sering mengalami gempa bumi. ( )

3. Gunung yang tertinggi di Malaysia terletak di negeri Sabah. ( )

4. Kawasan tanah tinggi sesuai dijadikan kawasan tanaman sayur-sayuran dan


tanaman pokok daun teh. ( )

5. Thailand adalah negara jiran selatan Malaysia. ( )

D. Isikan tempat kosong di bawah dengan pilihan jawapan yang diberi.

dalam rendah peralihan tadahan hujan pinggir laut


Tanah pamah hujan lembap Monsun Timur Laut Selat Tebrau

1) Malaysia dan Singapura dipisahkan oleh_______________________.

2) Kawasan tanah tinggi juga menjadi kawasan ____________________.

3) Setiap negeri di Malaysia mempunyai kawasan ___________________,kecuali


Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya.

4) Iklim panas dan ___________sepanjang tahun membolehkan pelbagai jenis


tanaman ditaman.

5) Semakin tinggi sesuatu tempat, semakin _____________ suhunya.

6) Nelayan yang tinggal di Kemaman, Terangganu tidak dapat ke laut semasa tiupan
angin_____________________kerana laut bergelora ketika itu.

7) Hujan turun dengan lebatnya semasa______________monsun, iaitu pada bulan


April dan bulan Oktober.

8) Kawasan teluk yang_____________dan terlindung sesuai dibina perlabuhan.

9) ____________mengalir di permukaan bumi, lalu membentuk sungai dan tasik.

10)__________________di Sabah terdapat di pantai timur dan pantai baratnya.

E. Jawab soalan-soalan yang berikut berdasarkan peta di bawah ini.

Page 5 of 6
/ 60 markah

~Kertas soalan tamat. Selamat menjawab ~

Disediakan oleh: Disemak oleh:

....................................................... ..........................................
(En. Mohd Fidrus Ramli) (En. Ahmad Ridzuan)

Page 6 of 6