You are on page 1of 5

C S L LUN

I/ Khi nim v cht lng gio dc :

1/Cht lng l g

. Cht lng lun l vn quan trng nht ca tt c cc trng i hc,

v vic phn u nng cao cht lng o to bao gi cng c xem l nhim

v quan trng nht ca bt k c s o to i hc no. Mc d c tm quan

trng nh vy nhng cht lng vn l mt khi nim kh nh ngha, kh xc

nh, kh o lng, v cch hiu ca ngi ny cng khc vi cch hiu ca

ngi kia. Cht lng c mt lot nh ngha tri ngc nhau v rt nhiu cuc

tranh lun xung quanh vn ny din ra ti cc din n khc nhau m

nguyn nhn ca n l thiu mt cch hiu thng nht v bn cht ca vn .

.Theo T in ting Vit, cht lng l ci to nn phm cht, gi tr ca


mt con ngi, mt s vt, s vic

.Theo T in Ting Vit thng dng, cht lng l ci lm nnphm


cht, gi tr ca s vt hoc l ci to nn bn cht ca s vt, lm cho s vt
ny khc vi s vt kia.

.Theo tiu chun Php - NFX 50-109, cht lng l tim nng ca mt
sn phm hay dch v nhm tha mn nhu cu ngi s dng.

.Theo Oxford Pocket Dictionary, cht lng l mc hon thin, lc


trng so snh hay c trng tuyt i, du hiu c th, cc d kin, cc thng
s c bn.

.Theo ISO 9000- 2000, cht lng l mc p ng cc yu cu ca


mt tp hp cc c tnh vn c.
.Theo Harvey v Green (1993), cht lng c nh ngha nh tphp
cc thuc tnh khc nhau :

+) Cht lng l s xut sc (quality as excellence).

+ Cht lng l s hon ho (quality as perfection).

+ Cht lng l s ph hp vi mc tiu (quality as fitness


forpurpose).

+ Cht lng l s ng gi vi ng tin b ra (quality as value


formoney).

+ Cht lng l s chuyn i v cht (quality as transformation)

+ Cht lng cng c nh gi bng u vo, u ra, bng


gi trgia tng, gi tr hc thut; bng vn ha t chc ring;
bng kimton.

+ Tc gi Nguyn Hu Chu, c mt nh ngha v cht lng m


theochng ti, t ra c ngha i vi vic xc nh cht lng
gio dc v cvic nh gi n, l: Cht lng l s ph hp vi
mc tiu.

Ti liu c s dng trn trang :

http://kdcl.hcmuaf.edu.vn/data/file/TongquanveDB%26KDCLGD.pdf

2/Cht lng gio dc l g :

.Theo T in Gio dc hc, cht lng gio dc l tng ha nhng


phm cht v nng lc c to nn trong qu trnh gio dc, o to, bi
dng cho ngihc so vi thang chun gi tr ca nh nc hoc x hi. Cht
lng gio dc c tnh lch s c th v lun lun ty thuc vo cc iu kin
x hi ng thi, trong c cc thit ch, chnh sch v lc lng tham gia
gio dc
.T nh ngha Cht lng l s ph hp vi mc tiu trn, c th
xemCht lng gio dc l s ph hp vi mc tiu gio dc. Mc tiu gio
dc l nhng yu cu ca x hi i vi con ngi m cc nh trng cn phi
p ng.

II/ Cc l thuyt lin quan .

1/ M hnh tiu ch s hi lng ca sinh vin.

nh gi s hi lng ca sinh vin trc tin phi xc nh c cc yu t


nh hng n s hi lng ny. Theo G.V. Diamantis v V.K.Benos dn theo
Siskos et al. (2005) cho rng s hi lng tng th ca sinh vin bao gm cc tiu
ch theo hnh 2.1 :
Hnh 2.1 Cu trc th bc cc tiu ch s hi lng ca sinh vin

- o to: lin quan n yu t cht lng chng trnh o to v cht lng


i ng ging vin bao gm s a dng ca kha hc, gi dy, gio trnh, nh
hng ngh nghip, kin thc ca ging vin, phng php ging dy, k nng
truyn t ca ging vin, phng php nh gi

- C s h tng hu hnh lin quan n tin nghi v thit b k thut ca


trng hc bao gm trang thit b trng hc, thit b phng th nghim, gi m
ca phng th nghim, s y ca th vin, th vin in t, khng gian th
vin

- H tr hnh chnh: bao gm cc yu t kin thc nhn vin, tin cy, tc


x l, v mc thn thin ca cn b phc v.

- Hnh nh ca Khoa: lin quan n uy tn, tin cy v s cng nhn ca trng


i hc bao gm cc yu t k vng, th trng vic lm, hot ng xc tin v
mi lin h vi th trng vic lm.

- Ti liu c s dng :
http://nvcl.ueb.edu.vn/Fuploads/20140424110503735.pdf

III/ Cc ti nghin cu c lin quan :

1/ Lun vn nh gi s hi lng ca sinh vin v cht lng o to ti


Trng i hc Kinh t v Qun tr kinh doanh i hc Thi Nguyn. Kt
nghin cu ny , thnh phn tc ng mnh m n s hi lng ca sinh vin l
s nhit tnh ca i ng cn b v ging vin (27,4%) ;th hai l thnh phn
kh nng thc hin cam kt (23,9 %) ; th ba l thnh phn c s vt cht
(22,4%) ; th t l thnh phn i ng ging vin (22,1%) ; cui cng l s
quan tm ca nh trng vi sinh vin (15,2%) .
2/ Kho st s hi lng ca sinh vin v cht lng o to ti Trng
i Hc Kinh T - i Hc Quc Gia H Ni (2013. Kt qu nghin cu vi 4
thnh phn cht lng o to tc ng n s hi lng ca sinh vin, bao gm:
C s vt cht; Chng trnh o to; Kh nng phc v; Ging vin. Kt qu
nghin cu ca NCKH gp phn khng nh cc nhn nh xut, tuy
nhin, do cht lng o to l lnh vc khng n nh v ph thuc vo mc
cm nhn ca sinh vin nn ty thuc vo tng iu kin thc t ca tng n
v o to cn c s iu chnh khi nim v thang o cho ph hp. Bn cnh
, s hi lng ca sinh vin v cht lng o to ph thuc vo nhiu yu t
khc bn ngoi.