Вы находитесь на странице: 1из 223

.

URSS

22.1 22.130 22.30

. . 5-. - .: , 2015.-
224.

.

, .
. .
,
,
, ,
.

60 90/16. . . 14. . . -76.

Om 000 ,<".
117312, , - et , 11 , 1. 11.

ISBN 978->-971~1433-1 , 2014

16197 ID 190580
1,1 ,-~~.
alnor II :

http://URSS.ru
./ (OItIII8):
11111111111111111111111111 URSS + 7 (499) 724 25 45
9 785971 014331

bI. 1 bl
bl u bl u ,
, ll bI ,
, .

. .............................. 7

1. . .............. 9
1. . ................ 9
2. " 12
3. " 16
pueu u n1te1tU " 19

2. . . . . . . . . . . . . . .. 23
1. 24
2. ? " 26
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 28
pueu u n1te1tU " 32

Thaa 3. JI " 35
1. n " 36
2. ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 39

4. " 43
1. . . . . . . . . .. 43
2. " 46
3. - " 48
4. " 49
5. " 52
4

5. . " 55
1. " 55
2. " 57
3. . . . . . . . . . . .. 58
ue:u nrn:u. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 61

6. " 63
1. 65
2. . . . . . . . . . . .. 67

7. " 71
1. " 71
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 73
3. IUI ? . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 77

8. " 79
1. " 79
2. " 81
3. " 84

9. " 89
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 89
2. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 92
3. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 94
pueu nmu " 97

10. . . . . .. 99
1. 100
2. " 102
3. " 104
5

11. 109
1. 109
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 110
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 111
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 113
5. 114
6. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 117

12. yr 121
1. 121
2. , 123
3. . . . . . . . . . . . . . .. 124

4. . . . . . . . . . . . . . . . .. 127

13. . . . . . . . . . . . . . . .. 131
1. 132
2. 133
3. 135
4. 137

14. 141
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 141
2. . .. 143
3. 145
4. 146
5. 150
6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 152

15. 155
1. , 155
2. 157
3. 162
6

16. 3JI am.: 165


1. 166
2. 168
3. 171
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 172
5. 175

17. . . . . . . .. 179
1. - . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 179
2. 180
3. 183
4. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 185
pw.te'u u n:,u. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 188

18. JI 191
1. 193
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 195'
3. .... . . . . . . . . . . .. 196

JI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 201
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 201
2. 203
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 205
4. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 207
5.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 209
6. ,
214

.: 221


- .


,
. ,

. , ,
. ,
. - . ,
, - . -
- , - ,
, .


, ,

.
, - ,

. , , .
, ,
- .
, ,
. ,
,

. .

, , ,
8

. 80 %
.
. -
.
1

6q

, ri3re.

ni

, ,

.
- .
.
.
,
.
. -
.

,
. - , -
.
.

1. n n

an
1, 1, , -2, -4, -4, , 8, 16, 16, , -32, ... ,
10 1.

(1.1)

= l = 1.
,
n- .

peyppeHTHbIx

,

:
u n
n- n = ,
(1.1)

\), 1646-1716
2 - 2+ 2 = . (1.2)

,
l 2,

(1.1).
l, 2
( = l = 1).
, , ,
. .

(1.2)

\ = 1 + i, 2 = 1- i,

\) bl TeKCry bI ,
, .
- .
1. 11

n '= l = 1
:
(1 + i)n + (1 - i)n
= (1.3)
2
,

v2
= ( 2) cos
n n1
4' (1.4)
, . , (1.4)
.
, ,

i. - , ?
, ,
?
, - .
. , ,
,
.
. , , .
. ,
. ,
, ,

, ,

.
U(t) = cos UJt ,

u(t) = U(cos UJt + i sin u),


.
.

.

.
(1.4)
. .
12 1.

1 2
--=l++ + ... ,
1-

2 3
ln (1 + ) = - "2 + "3 - ...
Ixl < 1,
, ,
Ixl = 1. ,

1 2 4
1+ 2 =1- + - ... (1.5)

Ixl < 1?
, ...
.
, = i (Ixl = 1), - -
.

, , ,
.
, 2). ?

2.

- , . -
. -
.

,
.
, , , - .

: .
.
,

2)
, ?
2. 13

... , -3, -2, -1,

.
,

, 1, 2, 3, ... ,
,

. , , ,
.

,

. ,

.
3).

. - =

( - )( + ) = 2 - 2

. , . .
, , .
.
, 4).

,
.
,

+ = , =

) . .
4) .
14 1.

. , , .

,
.
,

, .

: V= = i, v'i -
(l + i)/v'2.
n- , -
.
, , .
- (
- ),
.


,

,
, .
.
,
, . ,
,
, : , .
.

,
,
. ,
,

-
.
, ,
- .
2. 15-
, .

,
ro ~ ,

. ,
-

z=x+iy, (1.6)

, 1845-1918 i 2 = -1,
,
, - .
, -
.
, , (1.6)
, ,
(. . 1):
z = r(cos '(J + i sin ').
.

t.p , -

He~ .

. 1. Z = + iy
16 1.ei'fJ = cos r.p + i si <,
.


t: -
,
.

,
0,1,2, ...
, , 5),
, .


- .

.
, - ?
, , ~ ,

. - ,

( + ) = + .

,
... , , ... . .
-
.
-
.

5) - . , ,
(
).
.
. 17

, ,
.

= {l, 2. X!l}, = {l, 2, Y!I}+={l+l, 2+2. X!I+Y!I}'


. .jt
nOU(J.

= Ixllyl cos 0:, (1.7)


,
nOU(J.

, 1707-1783 z= ,

Izl = Ixllyl sin 0:,


. . ,

, (. 2), z
.

.
(1.7) .
. ,
, ::/= , , ( ) ::/=
( ). ,
. , ( + ) u= u+ .

---------------7
,-
,-
,-
,-
,-
,-
,-
,-
,-'-

. 2.
18 1.

,
. ,
,

.
, ..
.
, .
,
,
.
, ,


. ,
, ,

.
,
,
- ,

.

?
(, ),
.

-
. , ,
? , .
,
, - .

- ,
.
.
-
.
19

- ,
-

, ,

, .

,
,
...

-
, 1903-1987
.

-
.,
? ,

.
- .

! ,
.

1. IUI
. , ~, z = x+iy
, i -1,
+ i/3 ( , , -1).
: /lL '
(i
2
= ) (i 2 = 1). IUI
( ) - , , .
IUI ,
- ,
.
20 1.

2. (),
,

Z= Q + i{3 + j-y + k,
, {3, -, - , 1, i, j, k -
,

i
2
= / = k2 = ijk = -1,
( , 1- )

ij = -ji = k, jk = -kj = i, ki = -ik = j.,
.
.
,, .

3.
.
". JVI
.

aJVI.
, , ,
6 ).
It
.
.

. v - r
, ,
U.J

v= U.J r, (1.8)
( ) U.J (
, , . 3).
, .

6) ,
Ji3.
21

. .

"-'1 "-'2,

VI = "-'1 r V2 = "-'2 r
,

V = "-'1 r + "-'2 r = ("-'1 + "-'2) r,


.
"-' = "-'1 + "-'2.
2

, , .

xyz l )


. , ,
- , ,

l2
F = '-----, (2.1)

.
- .

-

(2.1) .

.
.
, 1643-1727 -
.

, , .
.

1) .
24 2.

, , -
, .

1.

n'u neu 'u '


, acneu . 4.
me'te 'me nepe'IC
, , . , , , '
' n.

.
, ,

.
,
, , .

. , ,
.
.
. ,
, .

.4. , ,
1. 25

.5.

,
, . 5. ,
, ,
. .

'eCICUX , , , D cmjxr
neU, .
n.., - n
. , , ,
cm , D .
, D .
,
, ...
, -
, , .
.
, , , , D -
.
t,
{, t}
. ,
, , , D.
, , ,
, , ,
Q. D,
, -
Q, ,
Q. (- ),
. .
26 2.

2. ?

,

,

. ,
, . ,

JXT + + ... + Jx~ + Y~ ~


~ J(Xl + ... + n )2 + (Yl + ... + n)2 (2.2)
. (2.2)
, , . 6, ,

: ,
.
. eu U
'.:lC

(XIYl +.. .+n n)2 ~ (+ ... +x~)(yT+ ... +y~) (2.3)


.
,

1 1 I
_ _ _ _ _ _ _ _ _ ..J1 _ _ J.
1 1
1_

I 1 I 1
_________ J 1 __ L1 _ 1

I 1 1 -'---
I I 1

---------,-- 1

1
I 1

1
1
- - - - - - -1- -1- - -
1
1 1 1
1 1 I
1 1 1
I 1 1
1 I
I __ LI I I _
~
~
I I I I
I I I I
I r I I
I I I I

. 6.
2. ? 27

, -
- (2.3).

,
(2.3) .
- -
n- :

+ ... + nn
Il
cos = ::::; 1. (2.4)
J J
x~ + ... + ; y~ + ... + ;
(2.3) (2.4), , , (2.4)
(2.3) - . ,
(2.4) (2.3)
, (2.3)
2)
.
,
,
.

,
.
,
, ,

2) , , (2.3) (2.4) ,
-
- (2.4).
28 2.

. ,
, ,
, ,
( ) -
, -
.
- .
,
,
,
,

,
. , ,

= (2.5)

( ) ,
(2.5):

x(t) = c)e A1t + ... + c..eAnt.


,
.

, , ,
, .

v- R+G= 2, (2.6)
. 29

.7.

V - , R - , G -
3)
,

. -
. 7.
( ),
V = R = n, G = 2, (2.6) .
. (2.6)
G ,
(. 8)
v' = V + k; Jt = R + k + 1; d = G + 1,
k- .

v' - Jt + d = V - R + G = 2,
.


, ,

N

N G = 2R, V = 2R,
11) , .
30 2.

--------------,
I
I
,,
I

I
,, I

,
)
,/

""""
,"

.8.

,
NG, - KV, 2R,

. ,


4), (. . 9, 1):

= 3, N =3- ,

= 3, N =4- ,

= 3, N =5- ,

= 4, N = 3 - ,

= 5, N =3- .

? -,
,

4)
2 2
-+

-> 1
N
, N > 2.
3. 31

I
I
I
I
I
I

,,'-- - --- --
,
"
"

. 9.

( ) ,
. , , .
,
.
.
, ,

5) .
, - ,
,
,

( -
.10. , ).

.
,

5) . 'bJI, ,
- .
32 2.

, , .

.
- .
,
, . ,
.

, .
.

,
. :
. (
, ... ) - .
,
, , - . -
, .

. .
.
,
, .
-
. .
.
(. . 10), ,
.
( ), -
5 .

1. 4-
. - 3: u:n
(n- ), , ocmtr:: (
).

2. ( )
-
, -
. .
33

3. ecr , ,

Lo = l F1 + ... + n Fn
Le

F=F1 ++Fn
( - ), . .

L o = L e + F. (2.7)

- , .
(2.7)
. ,

Le = (l - ) F1 + ... + (n - ) Fn = L o - F.
" -
! , . ,
. , ,
.

.
.
, , ,

.
, - , .
,
.
-
,
.
3

- ?
- - .
- - .
.
- . n?
- . -. -
., K<r
1). ,
R
(3.1)
= {l, 2. }
, = {l, 2, },
(3.1), .

1) , , ,
, .
, ,

.
. .. . , .
, , , .
36 .


, ,
, . .

,
.
,
-
. ,

= , = (3, = "1
, 1596-1650

.

, ,
. , = f(Xl' 2)
,
, . . .
, :

?

1.. n

- R 2 , ,
n
n- - R ?
, , -


. , ,
- R 2 , R 22 ,
, , .
, ~
,
.
1. n 37

1'"
Rn n > 3, , ,

-
, .
n ,
, , . .

.

,
, , . -
,

. - , n-
.
.
,

.

, , ,
R4
R 2 :.
. R 4
, .
,
, .
.
( 1, 1) n
-

(
) VN. n
, ,
( 1),
: VN = (2/Vn)n.
.
38 3.

.11. n = 5 ..
..

. 11 4 4
,
(R = 1).
, .
, r = v'2 - 1.
R 3 4
8 ,
. . 3

r = v3 - 1. , R n

=vn-1,

+ R n
, . . r + R = VN, R = 1.
, ,
n = 1, ,
, , n = 5,
((.
((. Rn
.
2. ? 39

2. ?

n.: :,, om
ut u'!',.
,

?
R
2

= 3.
R'j - (. . 12)
( = 4).

. uem u

!

,

(. ),
.12.
-
.
.

u ~'
~u.uUU R4 -

() = { , 2 ,'j ,4} , T~ .

, ( ),
.
x(t), () (
, R
4
),
()
.
.
2 2 2 'j 4
rp(t)=(t-t) (-) =+}+2 + +4,

,
hx + = , h = {}, 2, , 4},
hx = h}Xl + h2X2 + hgxg + h 4X4.
40 .

, hX(T) + = <() ~ , ,
() , ,
x(t), ()
,
<p(t) = <() = .
,
,

(3.2)
, , n:
,
(3.2), 2)
n > 4
.
,

(3.2).


- ,
,

.
: R 4
:
.

:
R 3
? R 2
3) , . 13.
- .
, R 3

:", youo, .

2) , , (t) (), ,

(3.2), .
!I) , - .
2. ? 41

.13.
?

,
,
n
. ;, R ,

~ 1 ,

,
,
.
Rn
(n -1)- (
), (n - 2)-
,
. . 14
: .
, ;
,

,
; -
, .
42 .

. 14.

.
: M~
, .
,

. .
M~ . R4
. ,
M~, -
.
,
.
( )

( - 1) .
4

n6~ 6n


, .

XYZ

,
. , ,
.
. , ,
,

. .
,
.

. ,
.

1.

' ,
-
. ,
-
44 4.

,
.

, . ,
, ? .
.
- .

.


.
, 1838-1922 ?
-
. ,
3 ?
, . ,
- .
,
.
.

,
- (. 15). (
) M
, -.

.15. Mory ?
1. 45,
/2.

/2-
/ 2 ,

/4. /4-
, . ,
, ,
, , 06-

, 1858-1932 . -
, .

. ,

- npuep ,,WL:u
,/&.
,
, ,

.
, . .

.
- ,

. = sin (1/ )
,

{
, u ,/&OJt'ltO,
f(x) =
, u ppa,/&oOJt'ltO,

, (( ,


, . -
46 4.

1),
,
.
,
- , ,
,

, .
,
,
. , ,
.

,
, . -
-

, .
.

2.


. -
. -
.
.
,
. - .
. -
:

encmt 1Wcm
" 1Wm (4.1)
JJtt .tUI.e1t.

1) - (x(t), 1/(t)) , t [0,1],


. ,
() = x(t), 1/ = 1/(t), z = t yr
( z), .
2. 47

.
f,

f(x) .
(4.1)

,
(1904),
.
. , ,

. 1871-1953 -

?
. . ...
1 = [0,1] ,
. u.e,yeM:X
.

X=I\Y,

? , -
.
.
. - ,
= 1 \ ,
?


, , -, .
-
u 2)
-

( -

2) , -
.
48 4.

.).
- .
,
.


. .
(4.1)
( ), 6
. (4.1)
. :

Bemojmoe u.eem .
. auHOC .
'., , ~e.JU!',U nefr, on-
e.JU!',U CXOuoc n1tme.

. -

, (4.1),

.
.
(4.1) ,
, , .
.
onycaem aJue,ue ' WJe '/W ,ecm

(4.2)
om (4.2) , Bj
( )
(u. .tm, u.
).

-,
,

.
(4.1).
4. 49


.
(4.2),

. ,
-

, , ,
.

, ,

, 1892-1945 ,


,
.

4.
. 1{)

I{)(X + ) = I{)(X) + I{)(y)? (4.3)


,
(4.3) -
. , ,
, (( ,
.

, (,
, ).
,
(4.3)

'() = kx. (4.4)
50 4.

(4.3) tp(px) = W(x)


. ,

1
= - tp(z),

z= .

. . (4.4)
, k = tp( 1).
(4.4)
tp (
).

.

,
,
.


. 1902-1983
{l, ... I , ...},

,

(4.5)

Xi .

.
4. 51

( ,
, )
, .
- -
., (4.5),
( i).

, .

.

. , ,
.

-
. , 3 v2 ,

'x13 + 'x2V2 =
~, .

(4.3),
,
.\, , .\ = v5 .\ = 7,
.\ = 1,
rp(x) = kx.\, (4.6)
, (4.3).
,
, (4.3)
. .\ = \1'5,
, , , rp( 4),
.\ .\,
52 4.

3), (4.1), .
,
? ,
,
.
, . .

5.

,. .

.
. -

R 3

.

?
, ,
,

(1900). ,
, R 2
R 3 -
6, 1862-1943 .

, 1U'):,
u nu')
.
, .

~) - , 1,0(4) = ,
, 1,0(4) = ?
5. 53

n
,
(4.7)

li, i -
i-M , < -
(4.6). , -
.
{, 1} ( , 1
),

<() = ..\,

. . <() - .
<()
4 )
<p(cIJ) = <(1) =
,

() t= (),

() = < (~) ~ lf = , (4.8)


I

() = <() ~ l; = 2: l; t= . (4.9)

- .

, (4.7),

. ,

4) rp(>.) >. -
, .
54 4.

(
) . ,
l (
) ,

l ,

, l
, ! + ... + 1/2 ,
- (J . ,

(4.8), (4.9).
5

ll
ll

what u , w;th what


u have. where u are.

Theodore Roosevelt


.
.

1.

,
S. ,
S.
F(x) . ,
, .
, ,
S .
, S , ByrpeH
,
. , , ,
.

:
56 5.

enpept81Wo 6
:u ,u',
, om u S ,
..

. :
enpeptenoe omopenue
() uee enu
, , . .

, 1881-1966 = () (5.1)
'eIoopoo .

. ()
- .
, 1= ()
, ...:.. ()

S () (. 16). , F(x) -
.
S . .

.18. F(x)
2. 57

2.

.
NP (
1) )
, f= NP, - - ,

.
, , ,
f= NP. - , ,
= NP - . .
.
,
, ,
, , .
, .
, ,

, ,

.


, .
, , .

. ,
,
-
. ,
.

.

: J2 ( ),
(),
, . .

1) , N -, . . .
58 5.


, , :

:/{u, en'8 8 m: ajr81t


8 01t1tt (Pua);
nepuou 1tU ) i= const, u.e''
Ate1t nepuoa2);
'81ta 1t 1tu (. 4).

. 90 % .
-
, .
, , -
.
. ,
, , ,
,
, ...


.
, ,

, . ,
, , ,
.
,
.

, (!) -
.

~ -1
Zk+l = Zk - - - (5.2)
3~
2) , , !() = 1
, ) = 2 - .
. 59


, ,

- 1 + iV3 - 1- iV3
1, (5.3)
2 2
, , , ,
. (5.2) (5.3)
, Zo.
, ,
, , . , :

= = ,
. . !!).

( 4)
.
,
,
.

(
), , . ,
.
.

, ,
n1 ?
.
f(x) .

1/3,
, . 17.
f. ,
f. -

3) ,
.
60 5.

. 17.

, , f
[0,1] (~, ~)
( ),

(5.4)

, f
(5.4) . .
?

. , .
? , .

,
, -
,
. ,
. f
.
61

1. (
)
.
- ( )
, f
f(r). f(r),

f(x) =

( f()
f(r)).
, f(r), , ,
() f(r) (. 18). ,
f(r) ,
f(r) , , , -
w 1= . : f (),
() h(x, ) ,

h(x, ) == f(x), h(x, 1) == w 1= ,

h(x, ) 1=
, [, 1], 8:.
..

: ,ue (5.1) :UA


8 , u 8:. .uu.

.1S. ?
62 5.

, , .
,

, , .
. -
. . , f(r)
, - (
w 1=- ). ,
,
h(x, ) = (1 - ) + Tf(X).
,,
j(x) .

. , ( 4).

,
, 4)
, , .

2.
, .

{ 1,
, .:',,
f(x) =
.:',,

() -+ j(x) k -+ 00,

() = (cos k! 1)2.
-+

, , ,
, .
... ,
- .
.

4) .
6

, ,
, ,
, -.
, ,
.

,
, .

1, 2, 3, 4, , n, , (6.1)
2
1, 4, 9, 16' ' n , .. (6.2)
? ,
-
. -

,

n {:::::::} n2 ,

- , - (6.1)
(6.2).
, , ,
.
64 6.

,
.


, ,

.
10 , -
. ,
,
, n-
n- .

, ,
,
. ((,
" .
.
,

(6.3)

(6.3)
.
(6.3)

(6.4)

( ((
,,). -
, (6.4)

v'x+ 2 = 2,

= 2. ,
(6.3)

.
1. 65

, , .
-
.

1.


.
.
,

. ,
, ,
. .


, . 19.
1/1 1, 1/2 -
2, 2/1 - 3 .
. ,
-

1 2 3 4
~ ~
1 1 1 1

1
It!" 2
/' 3
It!" 4
2 2 2 2
~ /' It!" /'
1 2 3 4
3 3 3 3

It!" /' It!"


1 2 3 4
4 4 4 4

~
...................................................
.19.
66 6.

. ,
, cem:..

, , ,
, [0,1] -
.

0.1, 0.2'' an,, (6.5)


0.1 ,

0.2 - , ,

(6.5), 1). [, 1],


, (,
1,u,.:,)

,
, ,
.
. , ~~, -
.
, llU .

:

= 0,(}1(}2 ... , = O,/31f32 ...


z {:::::::> (, ).

, .

1) .
2. 67

2. n


,
.
,

- (~ 4)
,

.

,

,
- f(x), . 20.
. ,
[0,1] [0,2]
. , (6.1)
(6.2)
,
,

1 = 2. ,
,

2 ---------,

.20. [, 1] [, 2]
68 6.

,
.
. 20, .
f , = f(x)
, [0,1]
[, 2]. -
. ,
, ,

()
. , , . -

, , .


,
.
.
.

uz: 1 'llc '. ,


[0,1] 1-.w:u

{ - } = {k'1}
, , k.
[0,1] Zo
1- , Zo
Zo ( ), Z,
2)
Zk = {Z + k'1}.
, zk Z" ( > k)
zk (- k) 1 -
1- (p-k) 1 . , zk
, , , Z"
( < k )!I). , ,
zk om [, 1].

2) {z + 1m}, z z.
!I) [. 1] , . ZP
zk .
2. 69

z"'k
[, 1] z"'k
4). , {zlc}
{z"'k} ,
[0,1].
, [0,106] [0,1].
, l ',cmaJUm'/(
),
-,
. , :
,
.

4) pk zlc.
{Pk} {zlc}.
7


()
.
? , , .

1.

.
25 . ,
? -
,
. .
.J]" ,
,

. ,
- .

3'. ', Kapmo1tKu. l oeu


. , ', fryo - . em
mo1tKe 1 ', , fryo . - .
72 7.

",'.1 .euu, ony u


, . nu, . uuo cmop.
",apmo.", u. . ", .cm,
, f!yo cmop. - mo ?
, - .
. ,
: .
- .


. ,

,

. .
?
,
- .

, ,

, , . .

, 1749-1827 . -
,
. , ,
, 2/3.

.
.
, -
.
, -
. ,
?
:

- 662222.
- 5551 1 1.
2. 73

1/3 = 2/6.
.
2/3 = 4/6
.
, ,
1/2 = 3/6.

1 2 1 2
-+-._=-
3 3 2 3
:

- 4444 .

,1781-1840 D - 333333.


, , - , - D, -
2/3.

> , > , > D.


:
A>D D>A?
. D
( D) 2/3.
, .

2.

.
-

. .

.
74 7.


. ,
.

.
,
,
, -
.
,


?
, 99 %
,

. , ,
, 1856-1922 10 , -

, 90 - 10
. - : 90 - 89
, 1 - .

:

10 1 10 89
90 > 10' 10 > 90'
:
- 20 % , - 90 %.

- .


, , ~

. , ...
, ,
, .
2. 75

.
n- , -
n
2 .

1 1 n 1
2''2+4'4+ .. +2 2n + .. =1+1+ ...
.
.

... .

.
.
.
1 - 2-100,
1 .

2-100,
2200 .

'" 2100 .
,
.

, -
-100
2 -

,1821-1894 , ,

.
,

.
, - .
, .
76 7.


- !3a8Ucu..ou, ,
, .
,

() = ()(), (7.1)
. . , , ,
. ,
, ,

, , , ,
.
. .
~
, - . -
.

,

() = () = () = ~,
(7.2)
() = () = () = ~.
,
( ).
. (7.2)
,
.

. (
1= 1/2)
(7.1) ,

() = ()(), () = ()()

..
.


. ? 77

,
. . ,


, .
,

.
,

- )).
)).

. ?


:
- , -
IIt)).
), ,

, ? ,
,

, ,
.
.

))
,
,


.
- ' ,

l + ... + n
Ln(x) = .
n
,
.
78 7.

.
( )
(
),
.

fn(x) ,
. . n
,

IV fn(x)1 ~ ". (7.3)

u, uanpuep, 8lUU'U Xi
J.ejJ'U acnl/!': ua [, 1] u 8
n.: (7.3), n -+ 00
'U'1J, fn(x) acunut'U n~
'U'U.

, 1654-1705 -
:
'U'1J,UU nepem'U, 1.I.eue
'Uu'U , - 'Q1t'Ut!

n
. ,
n

+ ... +n)
(
I
~XI . n = ' n '

' - .

, n

n- . = (I +... + n ) /n
.
n .
8

,
. ,


. ,

.
- ,

-
. ,
.

1.


z = (, ).
, .
. ,
,
. (, )
?
80 8.

, ,
. -
.

z = 24 - 2 + 2. (8.1)

z = 24 - !l + 2
2


. 2 2 =
z = 24 -:- .
= - , z=y2 - .
, ,
= 2 , 1 < < 2, (8.1)
. .
, z

, z <
(. 21).

.21..
2. 81

2.

.

?
.
, , '{'(, )
, , .
z = '{'(, ) ,
z , 2, 3 .
.
(, ),
, . 22.

. 22.

(. 23).
,
.
, , ,


, .

1. ,
82 8.

~-2------~
-------------------1

~~-<
.23.

, IUI ...
, , .
, ,
. , ,
- ,
.

~
. ,
,

,
.
.

.

z = I()(X, ). (
), - ().
2. 83

.24.

. 24
.
,
. ,
, . (. 25).

.25.
84 8.

lUl .
,
.

. .
() .
. , .

,
- .
,
. -.
, , ,
. ,

, .

, , ,

.
.
, ...
,
,
.
,

.

.
. ,
, . 26?

kx 2
() = ""2 - 2gx + const.
u' () = kx = 2g.
. 85

. 26. .27.
?


. ,

,

( fn!,).
(. 27). , ,
D, , G,
.
f .

= f(DE+EG+GD). (8.2)

, ,
. (8.2),
. . tJ.DEG,
,
D, , G
.
, : tJ.DEG
.
86 8.

.28. ?

.
,
(. 28).

.

,
. - .
, - .
,

,
D,Ae.

,
.
, ,
, .

. ,
.
-
. ,
, . . ,
. 87


.
.
,
, . ,
,

. , ,
,
.
((
~~.
, , ,

.
9

&


, .

XYZ


- .
__ - - - - - - 1" - - - - - _ _ _ -
"7
" . -
,/ u1'/J,UU, -
" -
I
" .
I
" , -
I
" , -

: ,/
:,' . -
- -
.29 (. . 29).

1.

. ,
,
( )

= F(x, ), (9.1)
90 9.

, . . F(, ) = ,
.

, F(, )
<,
<,

V<(, ) .
<() = 3,
. . + , =
3

( )
> ,
=

. 4
4 + 2

<
= -
.
.

, CP}'YI
. 1854-1912 -
, <() = 2 .
2
,
().

,

. ,

1 4 1 2
<() = 4 + 22 + I (9.2)

1. 91

.
}. 2
,
. ,
. 30.
(l. 2)?
, ,

. .
2
,

- .
2
- BEF (
).
}, 2
ADB. ,
-

. 30.
92 9.

(, )
.


, S
.

. ,
.
, , cmP'J1Cyp,o
'U8'blX,

:
.
,
-
.

3D.Je1Ul1. , 4

- x 2 (9.2) ( )
, X 2
(9.2), ( 4 )
, .

2.


, -
, , 50S. ,
, .
. -
,
, , . -
, , ,
.


. ,
:
2. 93

- .

,
,
.
(
) .
,
. - ,
(( .
...
f(x)
,

j<k)(O)
+ alx + ... + akx k + ... , ak = k!


,
f(x). , () = ,
~ =
(
2 > - , 2 < - ).
,

. ,
- .
1)

f(x, ) = 2 + X 101 + <(, ),


<(, )
102-,
2 +
x 101 , 2.

1) .: ocmo. ., .
. .: , 1980.
94 9.

f(x, ) = + 22 3
- 2,
g(x, ) = + 2
2 3
- 2 + !(, ),
!(, )
.

f 9
. ,

g.
!(, )
, f 9 - !


, . .
(, ). ,
.
, ,
, .


, .
-,
. 31.

f(y) = {VY > ,

- < .

+ f(y) = ,

, . 32.
. 95

.31.

,
,

,
: ?
.
:

, ,

.
, , . 31,
f - ,

.32.
96 9.

.33.

y[k] - y[k - 1]
y[k].

x[k] + y[k] - y[k - 1] = y[k]


y[k] = x[k + 1] (1). -
- . ,
,

,
, -
.

.
, ,
,
(. 33).

, .
,

( < ) ( ),
- .
,
.

, .
, (9.1)
97

, .

. :

euurnu ? ? (
?),

. n (},

euurnu ( tu?),

ue (em peuurnuu).
(9.1)
,
. ,
... , ,
, - , BpeMeHHbIe

.
,

.

.

. , ,
, ,

.
.


fl(X, ) = -
2
2+2,
f2(X' ) = 2 _ 2
. = , -
= , = -.
98 9.

. /2
,
.
,

/(, ) = 2 - 2 + tp(x, ),
tp(x, )
, .
11., v,

(11., v), (11., v)] = 11.2 - v2


/,.

.

/(Xl' ... , n ), ,
/
2
/ = Z, + ... + Zk2 - 2 2
Zk+l .. - Zn, (9.3)
, , /(0) = .
, (9.3)
-opC08CU11. ,
.
_______________ 10

,
...
n

3 5
sin = - - - + - - ...
1! 3! 5!

~ k+l sinkx
= 2 LJ(-1) --, (-11",11"),
k=l k

.

X=Xlel++Xnen,
Xi - , ei - .

f(X) = Clrt'l(X) + ... + Cnrt'n(X) + ...


ci ,
rt'i(X) - .

. ,
100 10.

, ,

, , , ,
.
.
, , -

.
R 3 => Rn (n > 3),
UI
.

1.

UI .
Rn
.
. Rn

maxf(x)


. -
.
,

1
xdx
J= I

1 + (')2'
() = , (l) = 1,

J > , Jn --+

n() = + si 2 ().
. Rn

1. m 101

- -----j-------;.
1 ,1
1 ,1
1 , 1
1 , 1
1 I 1
I I I
I ;/ I
~ 1

) 6)

.34.

,
.
. ,
, [, 1],
/(),

l/(x)1 = 1.
[,1]

. -
/()

/(2X) [, ~] ,
/1 () =

.
1 /(1) [~, 1],
34
. 34

/(rx) XE[O,~],
h(r, )

r
I

/(1)

1 2.
[~, 1]
102 10.

1\ ()
12()' 12() !I ()
[, ~] ,
, 12(1) = 1 (
. 34 ).
( ) 12()
10(X), 10(1) = 1.

(, ) = l() + (1 - )12(), [0,1].

2.

.
,
,
.
,

.
, .


-
. , 1907-1989 ,

, .
,
,
.
- .
2. 103


. ,

. -
,
, ,
, sin , . .
,
~ , -
,,'
,

,
.

1 1
= 2+'" + 2 '

,
, 1913-2009
.

,
,
,

, . 1
.

-
.
,
. ,

. .
. -
,
, , .

104 10.

,
.

,
.
, .
- ,

. , ,
,

.

,

. ,
-
, 1915-2002 , -

.
. -
.

, . -

.

-

.
, ,

...
.

, ,
.


. - -
. 105

,
, . ,
. , ,
- ...
... ,
, f(x) ,

= ).

.
-
,

, -
, 1908-1989

,

.

1) .
, - ,

I ()'()
00

dx = '()
-00

' 1).

- ,
.,
-
(. 35)
. , ()
106 10.

. 35. -

g --+ - , ,
-

Lu(x) = (), (10.1)


L- .
(10.1) () ()' ()
, , ,

() --+ *() g --+ , (10.2)

, , .
, () .
, , .
,

, .
,
. .
*() (10.1), ?
?
, ,

, -
. 107

.

(10.2) ?
?

.
11

,
, .

, ,
. , , - .
. -
, . ,
,
. ,
, , ,

. , , , -
, ,
.

, .
, , . , -
, .
-
. ,
,
.

1.

-
.
110 11.


lUI
:

(5) , .
:n. nep
, -


(5) :

(5) . ,
. , ne-
,
Ul! .

/V-III . . ,
(5) ,
.

2.

- .
, .
.
. . .
.
, ,
, .

.
,
,
.

, (5)
, . . (5),
. 1733 ,
.
. 111. ,
,

,
- .
,

-,


(1766).

,

. , 1792-1856
. ,


.
? ?, ,
.
, .

.
, , -
. ,
, .
.


. , 1 = 2

112 11.

.
? 1 = 2
:

1 . .

,
.
1 = 2
. ,
.

, ,
. (5)
.
, .
,
- :
.
, (5)
1).
, .
, ,
, .
,

.
, - . , ,

,

.
, , ,
.
, .
,
, .

1) .. -
: .. CJI".
4. 113

-, ,
.

+=+


. ,
.
-,
. , , ,
( 14), .
,
,
. - .
- , - .

.
. ,
. 1868
(
)
, , ,, .


,
.


.l<, 1849-1925 ().

4.

,
.
,

- (,
114 11.

. 36.

). (. 36)
(), .
.
, ! ,

, .

5.

m~
. ? ?
, ? ?
?
.
, m
. ,
, ,
.
, c~
... ,
1854
,
5. 115

-
.

, , , IIUI
14 . ,
( 1868 ,
. ) - ,
.

,
.
, , ,
,

, .
-
,


, - .


: , -

.
-
. , 1802-1860 : u 1te Ul ue
ue., nep'/(me...

? ,
. , ,
.

, - -
, -
, - .
116 11.

.

-

. ,
01'"

, , .
?

?
.

, ,
. -
. 1777-1855 .
... ,
, .
? , ,
, ...

.
?
-
. ,
,
. , ,
, ?
? :
, - .
.
.

, . ,
Vl
.
,
, - , -
. 117

, - ,
.
, , -
.
- (!) -
.
- . -
, - -,
, . ,
. , , -,
,

. .
.
, , ,

.

6.

,
. -
, -
.
.
.


.
i
.
,
-

.1826-1866 (5),
118 11.

, ,

-
. , ,

. - .
, .
, ,

.
(1870)
. ,
.

.
.
, . .
-, ,
, , -

. ,
. -
,

.
,
,
(,
), ,
, (
, , ).

, ,
(. . 37), .
" , . ,
- , ,

( ).
(5) ,
- , -
6. 119

. 37.

, .

, 17.

.
.

.


.

.
12

-
.

, , -
. ,
.
. , .

1.

?
.
, .
. .
,

. ,
= {l, ,n }
(), :

(i) uu' Xi !3auC'U.Jltt, m. .

(12.1)

() () nu .
122 12.

.
.

, ()

() = p(x~ + ... + ;),


. . (), ,

ln () = ln l () + ... + ln n()
(12.2)

.1831-1879
222
= l n + ... + = const. (12.3)

, (12.2) (12.3)
,

, ()
( ), . .
v' ln () = v 2 n

~(Xi)
-(-) + 2i = ,
Pi


, ,

I x;~e->.:&~
00 00

I
-00
~e-
>.:&2
j dx = 1,
-00
dxi = (72.

(- 21 J21W2 2) .
+ ... +
n
() = (21(72)-n/ 2 . (12.4)
2. 123

2.

.
,

. ,
. ,
, , ...
.
,
, .
, - .

(12.4)
.
()
.
.
,
. (
, ,
, . .)
. ,
.
,
, -

. , ,
-
:
.

. ,
: (),
(i), (ii)>>, -
( () -
). - .
124 12.

:
()?
(i), (ii). .
.
,
.

, , ,
, .
, .

,
1)
.
... .
(
),
(i), (ii) ,

.


60 . ,
.
( )
(. 17).


. .

(,
).

1) ,
.
. I< 125

.

. .
, . ,

C'l - '2 + '2 - ' + ... + 'n - C'n+l = C'l - C'n+l (12.5)
.
(12.5),
. , C'k = arctg k.
u-v
arctg u - arctg v = arctg -1--
+uv

n 1 n
~ arctg 1 k k2 = arctg --2' (12.6)
~l + + n+
(12.5) ((, (12.6)
. (12.5) - ,
.


, ,
(12.6).
(12.5) ,
(( , , -
.
, - .
, -
, .

- . - (
1969 .), -
,
( ) -
,
126 12.

. ,
,
.

, (. 16).
lWI
,


. ,
-

.
.
, -,
2) U3, ,
, 1teU3cm',t
, 3),
U3
.
.
.
-,
SU , ,
. ,
...

.
,
,
.

2) '
.

3) .
4. 127

4.


,
. ,
, .

(. 17).

. , ,
1
g, = kjlii .
,
.
.

dy
dx = 2 - (12.7)

= ' - , = ' - 2u,


z= 2 - .
z= 2 - (12.7),

dz
-2-= dx,
-z
.

(12.8)

, ,

1 ,
= kx', = 11'
128 12.

WI z = .
(, ) (, z)
(12.8),

zdz dx
-----=
z2 - 3z+ 2

2
t = 2

t= Jd', x=~,

r = x/v't.
r

d2T ardT
dr 2 +"2 dr = .


.
,
. , ,
,
.
,
,
.

, , f(x)
(), . .

f(H(x)) = f(x),

, f(x) =
f(x) = (),
4. 129

. ,
. ,

x-l
5() = --

, ,
. ? -

. .
.
,
.
.

, .
-
(
).
, ,

, . ,
,
, . -
: , -
,

,
.
,

, , .
13

ll ll

Gold's law: If the shoe fits, its ugly.


XYZ


. ,
, .

, ,
.
", ,

, -
. ,


. , .
,
,
.
. , ,
- .
, - (
),
...
132 13.

1.

mmm - .
, 1 ( )
;
Ik(x) k -+ 00
.
1) f, . . ) = .

(13.1)

, .
Ut -

= h(x) (13.2)
;
,
Ut(X) -+ t -+ 00.
,
, (13.1), (13.2),

. ,

I(x) = 11 () U 12(),

(13.3)

- [, 1].

f , (13.3)
,
m .onu -
.

1) , f
2. l

"' ,
.
, ', .',m.
, ,
,
. ,

. N(e)
, ,
N(e) -+ e- d ,
d .
lg 2.
,
.
, .',cm

,
d .

, .
,
.
.
-
.

2.

, - , -
.
. ,
,

, - .
, ,


. ,
134 13.

...
.
,
( ,
, , ).

. , - ,

( OJ: ).
-
2) -
. ,
, -
,

,
-

.

. ,
.
, , ,
-

.
,
, 1917-1992

- ,
.
.
, , ,
. ,
,

2) --(1935).
3. 135

, , .
,

, -
. , ,
, , .
-
. -
. , :
,

.
.


. ,

, ,
.

.
rut1m
. .
(13.2)
, .

n ~ 3
,
.

() mm",m
(1963)

= -10 + 10,
iJ = 28 - - xz,
8
z= -z+ .
136 13.


, , , .
.
- .
- , - ,
.


':,' 8.

, ,
,
. , - ,
.
,

? - ,
., .

( 13.4)

,
,
.
,

3),
.
8t
,

3) - 1 1
1 em
1 ! ().
4. 137

. ,
- ,
, -

, -

, ,
. ...
,
, 4)

, ,

-
.

4.

,

.
,
.

.
,
.

(13.5)


. , ,

(13.6)

4) , , -
, .
138 13.. (13.6)
,
5), (2), (22 ), ,
, . .


(13.6)
. .
(13.6)
(13.5),
,

f(x, ). ,
1, 2, ...

() U8.','bt',
.
-
'U8 f81. (13.5)
() (n),
~ n. :

3~5~7~ ... ~32~52~72~ .


. .. ~ 3 . 22 ~ 5 . 22 ~ 7 . 22 .
. . . ~ 23 ~ 22 ~ 2 ~ 1.
, (3) .

)

.

. , ut ... -

5) () ! I"
(13.6) ! = I"
) .
4. 139

, , ,
- ,
.
,
. ,
- , ,
, .


, -,
,
.

. .
, ,
.

, .
, ,
.
14

II

, , ? ,
, -
, - . -
. , ,
.

XYZ


, .
,
,
.
? ,
?

1. 8n

1, m'', ' 1

f(n) = m n .;
{
, nom',, .

f( n)?
-
142 14.

1. -
n ,

, f(n) = 1. f(n) =
n, -
.

,
. ,
.

1, ' k,
g(n) = n ;
{
, .

g(n) , g(n) == 1.

:

. npou 'U01.Il ,
( < ) am ' m n,
<-n < .
,
,


.
.
, k ,

1() < k 2 < ( + 1) . 1<1.


19 < 21g k - < 19 ( + 1).

k = 2, = 2q,

19 < 2 19 2 - 2q < 19 ( + 1).


2. 143


.

, f(n)
.

. 1912-1954 . -

, , .
k.
Pk,
'k(n).

'n(n) + 1, 'n (n) neeu,


h(n) = (14.1)
{ , 'n(n) oneeu.

.
, . . h(n) = '(n) .
, h(p) f= '() ,
'() , h(p) , '()
.

2.

,

.
, , .
.
144 14. 8

f(n) , n
, KOl-'

f(n).

g(n) = /n(n) + 1.
, n = 1 /1 ,
n =2 - /2 . , ,
/n(n) 1.
, (14.1).
.
f(n) , n, -
.
( ),
- f(n) .
f(n)
( ).
.
(
, )

u(, n) = , (14.2)
n = f(a)
.
. (14.2) .

,
- . ,
,

. ,
.
.

,
, !

.
, ,
. ,
. 145

, ?
, ...
. , ,
- - ...
? .
. -
...
, , ,
.
,
.

cu':,
,
.
1t nepu,

,

nepu,
nlx lx '.

.
:
nlx lx ' 8 ",
, ", nepu ", 8, ,
S 8, . .
, 8.

. .
81, 82, 8, ... -
146 14. 8

.
R , Sz.
, R ,
~ Sz' R
S, ( -
, ) - , R
, R- .

,
,

, -

.
. ,

( , ).


. 1936
, ,
,u1t pu. , ,
'/, 1t'uu. , ,
- .
,
, , -
.

4.

p(z]. 000 ,zn) = , (14.3)


- ,
u1t'bI.
.
4. 147


. .
. 1900


10 :


(14.3)?.
.


1970 .
,

(, -
, 1906-1978 , , , -
.)
.

(. ).

,
. .

(14.3)
, (, ) = ,
..

(l"'" ak, l,"" ) = . (14.4)


1) = {l"", ak}
u1tm8.'
(14.4)
l,"" .

1) k = 1, . . -
.
148 14.

,
,

, -
. ,
1 , 1 n

1. , ,
,
: ((
?
: ((.

, nepu:u
u! , (( ,
.
.
, :

cm lt nQUmltx ' uom080


. u Q , ..em cm
nQUmlt e1tu 1teIComopoeo nQu.

. -
(" ... , Xk),

.
. - ,

Q(a, l,"" ,) =
. -
x(l - Q2(a, " ... ,,)).

, ,

. ,
4. 149

- .
(14.4)
n .
(14.4)
n ~ 4 (, , ) ~ 9 (,
, n). n
, ,

. n
(
),
.
1-
- .


, .

, ()

.
,
()
. - - ,
- - , - - .


.
(
- , ).
,
<.
.
150 14. 8

5. n


.

.
, :

n , meapu
.
, , , ,
, .
:
m,om m,, -
,
, .

, . -
. 99 %
,
.

. ,
, , ,

;
;

(), V (), 3 (
)

- , -
.
:

'" (), 'V ( ... ), -+ ( ... , ... ), -


.
,
5. 151

, , ,
.


- :

' wmuu ,
nU1tO, u2) ,
1.

1.
10- , , ,
,
. .
,
: ,
.

, ,
.

2.

, ,
.
. , en
u wm (
). ,
?
, ~

'f/x > : () =1= . (14.5)

2) (14.4).
152 14. 8

() (
,

) ,
(14.5).

(14.5).
,

, ,
, .
,
,
. ,
.

6.

,
.

, ,
,
. , ,
, ,

.
,
,

. . ,

:

()
,

( + ) = + .
6. 153

( )
, ,

,
,
(- ).
.

(40 )
.
, , , ,
:

l

= 1, 1 = ,
+ = , (14.6)
() = , () =

, ,
.
(SI-
)?

,
. 20
.

[(1 +) + (1 +a+a2)a]b[(l +3 ) + (1 + 2 + 4 )] =
= [(1 +) + (1 ++ 2 )] [(1 + ) + (1 + 2 + 4 )] ,

(14.7)
+ (14.6).

(14.7) + (14.6),
. .
,
1ta'u' :, , ' (.
154 14. 8

:
(14.7)? ,
. ,
? , .
, ,
+ (14.6) ,
(14.7) 3)

!I)
. . .. (. 1997. 2).
15

... , ...
, ...
, ,
- ...
, , ,
,
,
.
, .
.

, , ,
...
, .

1.

-
. , , ?
,
.
.
, .
156 15.

. ,
.
,
.

(
), 1905
-.

,
, .
, -
.

, ,

= 2,9981010 /.

, -
. ,
V,
v-
, 1879-1955
v + v:
,
,

, + V.
, , ,
.
,
,
. - , -
-
( )
2. 157

,
. (1881),
- (1887) -
. ,
, ,
.
. -
.

, - , -
.

,

. :
(( ,
, .

2.

.
(. . 38)
h
flt = -.

,
V,

h v

'

. 8.
158 15.

:
AJi d

t:1t' =
'V"x2 +h2.

h = ct:1t, = vt:1t',
, t:1t
t:1t = (1-{J2)' (15.1)

f3 = v/c.
((- -
, (15.1)
1
(1 _ (J2) .

(1) ,
, , u!
'aet .:.
, , -
. , (15.1)

, .

,
1)

=
'+' ,
z=z,
,
=,
~'
(15.2)
t! + f'

t= ---===
~'
{, , z, t}
~
', v
.

1) .
2. 159

(15.2) , ,

' = V1 - {32 ,

Vl - {32. ,
.

XIX-XX .
.
, -
, , ,

. ,
100 ,
, , 60. , ,
1 , - 6.

:
,

2). ,

, .
?
.
:

(i) npu,/&n mcumeu:


( );
()
,
.


:
,

2)
.
160 15.


. ,
, .
, ,
,
,

, ,

,
-
, 1853-1928 , -

, , , ,

,-
,
.
.

.

. ,
-

.
, .
- .
, -
.

,
, .
, , :
,

.
.
( ): -
2. 161


. , ,

(15.3)
, .
(15.3) ,
,


= -,

(15.3) - . -
, .
, , t:::.E
. -
(), ,
.
,

t:::.E
t:::.m=-2'

(15.3). ,
, (15.3) , -
.


, , , ,
, ,
, .
- .
, ,
.
162 15.

, ,
, . ,
, .
, ,

- ...

() -
. - , ,
, .

, ,
, .

- ,
, -
.
,
, . -
.
,


,
.

,
.
.

, 1564-1642
.
.

. .
?
,

w=F, (15.4)
. 163


F='Y R2' (15.5)

. (15.4) -
, (15.5) -
.
?
.


. ,
, .

, ,
.
.
, . -
.
.
,
. .
,
(. 39), ,
.9
. ,
, , .
, -

,
. -
,
vlO .


, . ,
, -
.

.
164 15.

.
.

.
.
.
- , (
: ) - .
. ,
III, .
, , .
, ,
,

.
16

lI


,
.

Ap1Jp r

- , -
.
, -
. ,
, , .
. ,
,
. , -
.

.
. , ,
.

. ,
, , 'Ite/C()-
m - .
.
, - ,
- , ,
166 16.

.
, ,

1. W

,

,
. , - .

, ,
,

- .
,
, ...


.
( )
.
-

. 1892-1987 -
, ,

. -
, .
.

,
- .
, , .


, .


.
1. 167

.
?
(1924)
1),
. , ,
,
, .
. , , -
.

. ,
,


(( .
,
. .

. -
i.1887-1961 ,
.

= i(...-kr) , (16.1)
l.lJ - (1.lJ = 211'11), k-
, r= {. , z} - -.

,
(16.1) -,
.

(r, t) = (i/li)(Et-pr) , (16.2)

1) .
168 16.

(16.1)

= W, = k/i, (16.3)
/i - , 211'.
, (16.2),
.
(16.2)

'i
t = "h,,


2 ...2 2
+ + . =
2

' i/i (2 2)
2

t = 2 2 + 2 + z2 ' (16.4)

.
, ,
, . ,
(16.4) .

2. n

S (. 40).
t1P, - . t1t S

t1m = t1St.

, , ,

= t1p. .
2. 169

s
\
\
,,
\

,
I
I
I
I
, I

, I

. 40.

,
..

= Ft,

s2 t = S.t,
(., . ~ )

(16.5)


, . ,
.
, .
, ,
... , .
.

-
. , ,
, -

(16.5) - .
= "//, - .
.


pv= -, (16.6)
J1.
170 16.

..
R:r
=-,
.

dP R:r
-=-=-,
dp .

c=~. (16.7)

(16.7) ,
, (16.6)

; = const. = ~.
.

, (16.5)
,
.
. t,
, .
,
.

,
" . ,
1% 99 % . 1%
99 %. .
.

.
.
u(. t)
. ,
u(, t).
+ (. 41).
. 171

x+~x

. 41.

= . ,
,

kS:/ x
'

k (,
). ,
,

F-kS
- ( -8UI --
8/ )
8 x+~x 8
(16.8)

82 2 82
(16.9)
2 = 8 2 '

= .JkiP -
,
, ~/2 - .172 16.

. (16.9)

2
t = 2' (16.10)

(, t) - , t.
(16.8)

V ( k-
).
Q
:

Q = SD- t t,


- , t D-t - -

t, (16.10), = k/.
,
,
.

4.


.
, ,
z, .
( ):

(i) , F =, ki ( F =
, z= ).

(ii) ,
F = ki.
4. 173

,
( , , ).
.
= -kx, I = -kf{) (f{) - ,
1 - , .. , .. kf{) -
).
(q - , L -
, - ), -

q
L q=-c,

.. q/C - .


.
.
..
. , -
2)
-
. , ulO 1.
,
- . .
-
, (, ).
,
? cos r.vt

eiuJt = cos r.vt + i sin r.vt,


. cos r.vt
i si r.vt?
iUJt
- ,
(16.11)
. . iUJ.
- .
.

2) , .
174 16.

, ,
. .
.

. ,
. ,
.
, (16.11)
-
. , -
it.It
, -
, , ,
. . -,

. -, (
)
(16.11) .

, ,
.
, , ,
. , . ,
3)

s= cos UJt + cos (UJt + <) + ... + cos (UJt + n<)


s1 = + ei(<Ut+v + ... + ei(<Ut+nv ,eiv>,
ei(n+J)v> - 1 it.It
s1 = . 1 .
"" -
S = Re(S1). , -
.

, S
.

3) .
5. 175

5.

(16.4)

(16.12)

, (16.12) -

(16.2). ,
(16.12). ,
(. . , ).
,
.
(16.12)

-(, t) = ~()- iEt / h . (16.13)

(16.13) (16.12) e- iEt / h ,


-()

(16.14)

.
(16.14)

V2rnE
- = sin (kx + ), k= - l i - '

4) [, l]
-(0) = -(l) = ,
,

kl = n7; n = 1,2, ... ,


4) .
.
176 16.

2 1 2 fi2
n = n 2ml 2' (16.15)

, (16.3).

.
,

,
.
.
,
.
,
.
, (16.2) (16.15),

. ,

( ),
- .
.
,
,
. - .

(16.9) (16.10),
.
(16.15),
,
-
. ,
.
,
, -
5. 177

. -
,

.
, , ,

. -
(( ,

- .

-
,


. ,
.

- , ,
, .
'iJaeu:'J
, .
, .
17

ll Il rw

nn
.

no


- .
, ,

?
. .
- , , -
?
, ,
, .
. ,
.
90 .

1. n-.,
.
180 17.

v ..
..
..

.42.


. . ,


, .
,

, , ,
,
(. .42).
,
(, , )

. , ,
, ,
, -

- ,

2.


. ,
, v
2. 181

r
,

v=Hr, (17.1)
- .

.
...

,
. ,

R,

(17.1).

.

vR = HR, (17.2)
-

. 1888-1925 ~
= --2-'
-

' - .

( V; - ' )
2
R = const, (17.3)

. (17.3)
,

const
k= '
182 17.

, -

2"'(
R=--
k
.
,

2
vR - 2"'(- = (17.4)
R
. (17.4)
VR = HR

R
2
( 2 - ~p) = ,

32
=--, (17.5)
811""'(

,
(
) .

.

(17.5),
(17.4), . .

VR = dRdt = J2~1'R' I
(17.6)

.fRdR= ~dt,
. 183

( R t)

2 2
R3 / = .J2W. t. (17.7)
(17.6), (17.7)

dR
-=HR
dt '

2 10
t= 3 ~ 10 .


.
, ,

. ,
, .


.
,
( )

.

(
).

I=V~, (17.8)
184 17.

,
, .

(
), , v h.
, , , 3 %
1 3 %, h ()
1,5 % ...
.
(17.8),
() ,
, ,
.

= ( -/),
(17.9)
iJ = (" - ),
, - ,

( ).
, - /
, . ,
" -
, .

, .
, (17.9)
,
(. 43).
.
. ,
.

, .
.
D .
4. , 185

:
,
,

--------~--------
,
:
D'

.4. . - -

.
,

. ,
, .


.
, - . - ,
.
. .
, ...
-
. , , ,
. ,
,
.

4. ,


,
? ,
,

.
,
186 17.

.44.

. 45.

. -
ume:.
1).
.
. . ,
= {A 1 2 }.
= {Bl. 2},
- . ~. Bj -
(. 44).
- 1000. - 00.
4 . 2
B 1 2 1
500 (. 45).
. 46.
,

1)
() .
4. , 187

. 46.

.47.

(. 47)

: ,
-

- 37,50 ( 1000),

- 62,50 ( 00),


(
).
, ,
, ,

(
,

).

? ? -,
, . ...
, ,
(
).
188 17.

1. : ,, ,,, R.
.
.
, R2 - 2, r -
.
,
.
. , ,
. ,
, ,
.
,
. ,
,
. , , ,
.
. , ,
...
, , , . -
, ,

...

2. -
, , ,
. ,
,
.
.
,
(. . 48). , ,
g, 1, , g, 1, -

. : .jlii,
.

k - .
189

,
, , .

:

,
-
2)
,
()
(,

).
rng

, IJ, , , 1, V, (17.10) . 48

IJ - , - , -
, 1- , V - .
(17.1 )

~ IJ
' ' p13'

.

V=
V~1I'(!!:. )
"- ' pl3 .
(17.11)

, !,
(17.11), ,
. , ,
n ( , IJ n )
..;n .
3. - .

. -

2) T~. - T~ = k.
190 17.

Ul
, .
.
( 1961 .).
vlO .
( .) k;,
. - 3).
, (), k; ,
.
k; ,
, - . ,
.
, . ,
, , .
,
.
(
) . ,
k;,
.
, .
,
. , ,
(
) .

3)
.
18


.
- .

,
,
,
()1(, -
.

, .
. ,
, ,
,

. ,
. ,
192 18.

-
, ,
.
,

- .

np~
aem enuJ,, K~
- - - u
neuue ', U1tmyu-
u1t , OJ 1t
1tOea.u. A1t 1te.


,
,

(( CD.

, .

, .
1. 193

1.

,
-
-

. ,

.
1800 ,
, ,

- .

,
- .

,
, VI
.
.

1. 1
. 1 . 1
~ ,
' 1. nJ' KOH~ep
' 1tO. ,
. ?
, ' .
.
10
21(R + ) - 21R = 10 ::::} =-
21
194 18.

naem, !
t .

.
,

,
1 - .

2. '

1: 10000000

m,t 1 Wl
. HaCf!./U!',ue 150 Wl
m ' -
ne 15 . .' ,
. '-
.

, . 107
- 1014 . ,
99 % -
,
.

. u, n- ~
c.eu!, ' '1
nepu ' - _ fI1P tf?
, '' , - lJ/.


. , ,
, - - .
, ,
. ,
>, .
2. 195

, ,
, -

, . . 4 -.
,
u mem , .

ouL -

m u, , -


-.
,
.
, -
, , 4
-.


.
- , - .

2.

, , .
, , -

, , ;

, , -
. , ,
,
. -
. ,

, .
,
.
, .
196 18.

.
. ,
,
.
.

, ,
-
. ,
,
. ,

,

- ,

.' , .
,

.
, .) .

.
.
,
.

, ,
. , ,
,
.

' 'lC ,


?
.
. 197

. ,
, tle.,
, -
, . 1).

() 'fI -
1 V
f
= (G ), = (G 1 ), - -
, '. V -
, f'V ,
1 () ,
f'V

- '' -1. N .

~
'fI - ,
f'V 1 ,
. 'fI - , 2- N
.
, V f'V 1 ,
= (G ).
N
.

,
.
t f'V 1 ,
'. , t
',
,
- '.
, 'fI - ,

- '

l. :u
.

1) . . . . 10:
. .: URSS. 2008. RSA.
198 18.

RSA 2).
f = f(x).
'/'' '/(J/,.
, , f
.
= 1(). , 1
-
.
.
. , RSA
. ,
RSA, .

jYyem n. '
. 'i' 3)

f(x) = (mod N),


2) RSA l, MS Windows
. RSA Data Security
1982 . ,
.
3) (mod N) N.
. 199

N, ,
n. {, N} .
,/& f , '/& 1
n. , 1
, u, ,
l. ,
n = f ()
ypa1te1te

= (mod N),

Kl1.Ie'.

U''I/,U <p(N) ,
n < N, N,
, N .

x",(N) == 1 (mod N)
, N.

RSA N = PQ, q -
, <p(N).
mOJtt ,ue (.) u'C1fl8'lt1 one.emc

== yd (mod N),
umu d < <( N) 'ltO'ltaJ 1/3..aem 1/3

de = 1 (mod <p(N.
, , . .
d .
N . <p(N)
( ), d? , o7R1 II {, N}
d.
. d
N ,
N .
*

1.

~
.
.

nu pu", 1) - ,
-
. ,
, , , ,
' ", .
.

.
, .

-
. ,

.
: . . .l: ; .2:
; . 3: ; . 4: .
, ; . 5: ; . 6:
; .7: ; . 8: ; .9: ;
. 10: ; . 11:
; . 12: ; . 13: ;
. 14: ; .15:
; . 16: : . .: URSS, 2005-2011.
1) ,
.
202

, ,
,

.
- .
, , .


. .

f(x) = , > 0-
:/('IJ,, n11Un, ' n , '
> ' n', nomo.. n O!'IJ, -
> - ' ' n', -

If(x) - f(a)l < , Ix - al < .

copu n, :)'nn
nn n . nn ,
1(,0 nonuae. -
. ,

, ?
, 2).

, .

.


. . - , -
. ,
?

.

2) , . - ,
, .
2. 203

2.

,
- mJmu. ,
. .

,
, 81 82,
- (
, . .).
81 8 %, 2 % ; 82,
, - -4 %, + 14 %.

, . .
;

.
82 (
), 81 -
2 %.
5 % VI. (!) , 81,
82 l, 2 , VI

1
dl = (8l - 42) %,
l + 2
1
~ = (2I + 142) %.
l +2


VI min{dl , ~},
d l = d2 , l : 2 = 3 : 1.

min{dl'~} = 5 %,
204

. n n:.Il:1
no?tuae npuL
n.

pyem,
81, 82'
,

[~ ]
12
.10-2
.

,
. n
moem am?
, ,

(( . -
. ,
,
.

.ue . :u,
"axoU- nucae tp .. MaxCI.LY.
aHOAt . uu
nucae 81 2/3, 82 - 1/3.

, ((
.
. l , 2

,
,

. ,
. 205

, -
.
, ,

, ,

.
,
..
.
,

3)
, , ,
, .
,
.

n: nput'u, npu:n -
,/&unn , npopt nOn7.Lan feU eUmume
n, uu n nu.


')(,
- .
()
)(, -
' > )(, . . I' > 1.

3) -
. ,
, , .
- .
206

,
, -
.
.

. .
-
.

.
.
,

.
.

. , ,
,
, .

.
,
, :


.
,

. - -
-
,
. . ,
.
nCU'1t '
.
4. 207

, , -
. ,
, ,
. , - .
- .

4.

, ,
, .

, [0,1],
. '.:,
,
[0,1]. [0,1] ,
.
- . [0,1]
, xaHmopoB'blltt

. . [0,1] .
''4) ,
.

,
- ,

, .
,
.

4) paO01J,lH:,
. ..
[, 1].
208

,
, I 1, .
00
, ~ 3:' ;
"=1
2, . . , -
. 1, 112, .. "
; (
), - 0 5 ).

, - mop .


. n -
. [0,1] 1 .
112
- , .
,

l(C(J) = (1 - ~)
j )

{ }
[0,1). , , '
, -
.


. , , f: [, 1] ~ [, 1] t1(
(
) - ,
. f(x)
) enoomof(x), nou
, - /(0) = , /(1) = 1.

5) ,
, . , .
) ) = Ii ) , ; -+
; - .
5. 209

, j(x) [0,1] ,
u 7)
.

5.

: , .
,
, , .

,
. ,
. , ,
- . ,
.
"t>:
, - . .

,
,
. , ,
, - .
.
,
, .

.
, , -
.
. ,
, , -
. ( - ) ( + )
, ,

1 1

7) J /(x)dX=O,HOHe J/(x)dx=f(I)-f() = 1.

210

BtXo n:< u:'IJ..


nmo. opue, .
, nomo.y ' n CJ.
aKvembl, nponopvuu, movu. n'lJ.
, . , ,
, , . vte u n
, ' mo. ,
' , .


. ?
.
- ,
. , .

.
,
.

. ,
, , . ,
- . .
..
. ,
.
.

.
,
.
.
,

. , -
,

.
- , ,
, , - . ,
5. 211

, ,

.
,
.

, , - , -

. ,
, , -
.
, , .
,

.
, ,

, 5-1 ,
?

, ,

,
, -
,
. !

, ,
. , .

= . 49.

>l

. 49
212

. 50

lrtO CI l31>U/aemc =
= 10ga , = . PYtl.. ,
Ia1og., 11 = 1,
l31>U/m oc.08H'LJIt cm. .

, = = 10ga - ,
..

I = <=> = 10ga 1
- . , ,
. . , -
, . , .
= 10ga = 10ga ,
, - , - .
,
. . 49 = 10ga
.
, ,
( 90
), . 50.
,
- ,
.

.
- ,
. ,

110ga = 10ga + 10ga I'


5. 213

13 a"l = a 13+"I,

Iloga =

loga I
(a13 )"I = al3'Y.
,
.

, a 1og b = ,
loga logc = logc ,

' cnuu.

, .
.
, ,
.

, ,
. nu
, .


. , ,
. . .
, , , .


. .

.

, .
,

.
. ...
214

- :
- .

, :
?
. , ,
! !
, ?
, , ,
. .
. , .
, .
, . -
, - - . ,
.

,
. , , ,
. , ,
, ? , .
. , .
, .

6. ,
*
.
, , ,

. -
, . ,
- -
. -
, , ,
, .
. ,
.

,
.
6. , 215

, . ,
. , .
. ,
-
?
- ,
? .
. , .
, ,

. , ?
. ? , . -
n6
.
, .

. , -
. ,
, - ...


. , ,
.
,
-

, 1920-1997 , , -
, - ,

.
, , . , ,
, ? ,

, ,
, .
, ?
(
- ),
,
- . -
216

, ?
. - , ,
,
. , .
-
? , ,
?
, . . ,

-
.
,
. , ,

. ,
. , -
, ,
. ,
-
. , ,
- . , ,
, - .

, .
, - , , .

, , .

, ,
, , , . -
, , . - ,
, .
, . .
, .

, . . , .
, , , .
. . , ,
? : , , . .
6. , 217

, , .
- .

, ,
, -
, .

. , .
,

, -

. ,
, .
, , .
,
,
. ,
. . ,
, ?
, - , , , -
-

. - .
, , , , -
, . , ?
,
. , -
. ,
. ,
? , .
,
. , ,
, ,
,
, .

, , .
-.
218

, ,
.
? , , .
. .
,
, . .

. , ,
.
,
. , .

? ?
? , . .
- ,
, . :
, . ,
.
, . . ,

, , .
. ,

. ,,?
- , .
, , .
, .
, .


', n6 , -
,
. ,
, , .
.
, - .
, ,

.
, ,
.
6. , 219

. ,

.
- .
,
. , , ,
. ,

,
. , ,
, -
.
, . .

,
, . ,
,
.
.

,
.
, .
,

, . ,
, , .
: .
, , .

, -
. , ,
, .
-
,
,
.
, . , -
220

. ,
,
. ,
. , , . ,
, . , ,
. ,
. ,
, , , "'
. ?
!
. .

. . - , "'
. ,
, . "' ,
. , , ?
? . ,
, .
, ,

, - ,
, ,
. , :
, ,
.


.
.

n:m mm'll: 'lmU:

- ;

U - ;

n - ;

\ - (
- );
;
2
R -

: - ;
n
R - n- ;

i - , i 2 = -1;
z= + iy - ;

z= ( cos rp+i sin rp) -


;

= {xl, ... , n } - , ; - ;

- ;

- ;

df(x)
~ - ( )

f(x) , : /();
:1;, - x'(t), x"(t);
u
- ,

16;
222

v/() - /(), . .

{::, ... , :~},/()
f(x) .!


,-
www. twir
px .com,


. pdf
1 9.09.
2015,
-

georg296 5@g mail
.com

Оценить