Вы находитесь на странице: 1из 269

Henker

tlI

. . :

D('eblfa l:1(' ;
I{l."1II. <1 11 D 11 3
, 11 D 11 3 R II v lf D 0:.\1
:1 . ll i <lD :"I(I10-
~l!:'PHOC1' D:I('llii, <l ll
. ml1 ,
.'JO, lI <l RIl('II DJ'lii,
;tr;-"e I1pl:'il!\1CTa Rl. (I eOHel:'~f R:l
/',l: l1 lI, I1 JI ;IO

;1.ro.lfIl1 J[();l'r flJl


11 ;Jf>II
(,;:r:, II. ;\f) l1ll ,llf> lI
;llf lllll:' R lI, 'h ."1 11,
";I . ,-("~f DI JI J: ".
D I JU1 11.'1 11 J, 11 11
; }, 3 1\1 1\1, lI Dpe;\lH
,'lI:I\ ii l:'l'l1 <l. COl':lCIIO n.-l~1
"" , ;JD, D OI nD, ('.uIt,

:l :\\;I 1,I:'IJ, TOJI


11 Jt"
~la.leHbHoj'l . -(' 3aJ I1:-
(' lI3t f I1- 9/10
(';tlI fi II. ll ('.
rf JO IIrHopllpyeT , '11'0 ll I-lfi
1!1IDlI:II ,:lI JJ YlI-III .
;:r,-) rii , TeJl.1, :l1-
r(' ."I lIOJ . ll u
t'II D I1IIIl IO ti
11 li1 l13~Jl. , , , Rf-l\II
"r;Li _1> : Ji1,
lJa ,'lOIIlfi 11 J . oeHODHOI\[ :>1'0
'!("',, 11 '!l<. II lI IIl
H:-ii l1 I-IOR R.
6 . . II3f:

l\ol
:.'10 ,
MO~I. 3aI Jl
l1: . 3
lIO ll Jl l1;;J
ll , .:I .
III ,
, , ,
I\; K~JlTypa -
l1 IiI
I , , UaI\
HaJILHblM.
. , mr
l\f ,-II
.

, J
D ;;J , , \l
:., l, , ,
. ;I
Ii : .

'l D
. , , :

D. R ,
Rl'tl, D .
J
, , BblMblC;;Ja , )l( .
: :
RD :n:
;;J
, .
R :
: , HaI{
I{ I).

:
.
,
,
,
. R
RCOll{ D .
.l:
:
, R Jlll
f , .
, lI D
3l\l I1Cl{aTb Jlfi, RaK ;)
. . .:I, IJ('. ;;J
7
.------------ -

!I('I JJl.I
:lI 3I f. IlC l\:I.;r::JJ\I
'-' ,
H('HCIlIJ(I, .
I.llllll ;) ;\I . .:IerKoe.
CJ.1; (l :l 8
:I1J:IrliHa Ul ;~ Ol: . :[)18.
J:lI .:I
TO:IbKO II 31 (l ,
8I .
R ( iln lIC-)-lf l\:Il'.lJ
3:1 n (lu ll
('! . lI Il.lJ :I
;lpenH(l11 . Jl:I)l" II
13C(lX OI, , 11 .
13eClIa .:I:
ii JI lr , .:I CCCl>.
~I , II ,",I :.\:I
.1(1::11
;..t(lIJ. 6 ~:l lIllJIl\l
.1~ll. ;)II DJII 8-
ra."IOCb I~'rIl ii . l\
l\I 11 .
R L' IlII.:I ll6.:III. l1X
fi.I. I ;\ .:I- II
l)('(l i1\ ;\R lJ .
PO;lbl _\ ;J() , .:J
u II ,
l~JI 'l'::l
('lI ,
i .
u ,
:ll' ."I, Jl1Jr MIIOrO-
':l:\ 1I ::.\ :. ;)
YJ:C:JhIIOMY necy Il.
':11I .::I :l ,
,)jj Jl JJ.; .:I:lI II ,
R , l\JI lllI8. I
i' :,
: .
:lt
:: : R lia'lecTBe I;r.lJ :,
D .:IlI ,
Uil ;:J:II DJI. Iti
~l 11 ll , -lII .:\I.

~T If m. ;( ll:
Hl'jy ~,"1'1. .; I
'!'(JR, Jl llll aJ, , I
HapO;:J:3l11. I~ Ui1ilI, : II lIx rIl -
8 . . 3

Il .
~ ,
:DJ : . ~
I I ,:
, .-r
-h- II
;}
, llll I\ l - ().
1l ( 422 }'. . [).) (
ll ) ;
:I pilae Caspiae, . . lll , 11 pilae
Caucasiae, . . . , r
. I
. , lI
,
. ll I ;I ,
:IlM .
li , l\lJ III\
, JJII [ .
lJ .
3 l)TIIX ll:
tibi anno praeLerito lIltimis Caucasi rupibus immissi
in nos jn Arabiae, sed ten Lrionis lupi t tas brevi proviJl-
cias uut.. Quot, nsti capla! QllanLae llvium
humano cruore mutatae sunt! ObBO~Ba Antiocbla et g
ql1as 1ys, Cydnus, Orontes, Euphrat.e~que lU\lt,. ! acLi
greges capt,ivorHffi. , Phoenico, Paleslina, Aegyptus timore
eaptacl). (< llI:I:\f
!-\ ,[, :, ,
. IJI !
PeJi :! II 11
, :\! : , h, .
J :III. , l, Jlll, ~
.)
:J :I BeJI
, . . , Bc.-lIiIO
lO. :J:\
:\iI , : D:I."I 1\,
:I, JI: ll
, : 2450 ;I, 16,5 11
":I 7 .
JI :
, , Ili , :
I[ lI.

(IV, 5), ,
", 3 ll,
. . .
D D
r-HTCH, , : RJJ XV . . . XIV
3J[ 9

:\ 111 . ;10 D ':lII m ll;r<!ll


hIl IIllJl- : ErlllITH (;\
"IUD). JlOJlIl (. l"r. u JII l-Geogr. ulld g.,
:-'. 2~), r ;rr, , Ul'f! D ll
('.;r . . lf;J }\lJiiI\ l1
II"' JJ 11 IlI. J , 'l'J
<iR() D Du D , J\f e.:r ,
: ii i-Il' , D Dcex
('lJii, lll)'I 1lD , ~I (.I
"I'II ceHepHf[ R8). ll-IJ
R.7 .:r ~I., , () ( : J.I , 27).
13 (i ii D u
KOl~e ll I . <J.,
; :.\:I
', ll;r <: J\f J\Pbl:\'I,-
"ij. ;rJl l' lI ;J. Cur;raCHU
I , IlIfi I '
:'>IO. 3:'8 01111, I, :,
'-'- RllJ\fU. lI JJ;1ll U.:r
Il )rr HaDKa<! , , Il
RT(IPrIIYTht:H D JIJJ 811I. :JI Dllll
Dlll, JII II TOI'O, lJX ;\
ilIO(: u'f ( :\! ). ;~
"1111 lIll lJaeTo,:lbHO n, llX I,II
; :UD:.\I. u, II,
IICJ, J\l1, Jlll.;\ll. Jt J CIUbHblC n llll,
~1~IiOll J J .
1Ji\, , J, II'l .
:-) hI:lllliill lJ ll';rll .
I u I)'l' , J.1J ,
')(':l , ;(, .: 3I.
( )1':IO;la IlIl i(IIJI , ii llea:\'I1I-1lI
::\;,i:IUll l\ 11 IJ~ .
(, ~ 28 ,-8f.'
, !':\ (1, 104). ((01111 (: DTO :) :J UJI
,' 11l11If.':lI 11 'l',-OJ . 28 JleT
:'>Jtili:lI : .
I li\1II ii D, Bbl:JDaHHbll1
!!(t~JJ~, U'I'IlIIIll (if)IJ CCCl-', :ll
",:t) R 1 . . ) lll\f:lllD
~';'I:bl <! . II':JIll', JJ Hpe:lIell
;!.l 1I:I('' ., lO- II:
':, j'l'I .'I~l. R:Jl. a.llaHOB .
I! JJO J\ :l ]JJ~:\
,,"'J[ :lflI, :Il III . (D8 ;1-
llJJ )'II1J\I R RJJ ;r , .-

.,.~,Il I!JJa . ~D
dtrll :, r, ,
:. I n 11 lI\) l:
: (''l R:lOl. lU: -
1() . . 3

, .lIi1 . f\UII :III;I!


~IJII , U'I'flRllIl1
CCCP,-lIJf.!IfI
Ilfl, ."I ~ , Il !>I!, ;\l1l

Il ~fl : . 11h1
i\.lf!, I ;..\'II1-
JJ JJa, , , II, I.I3l1fl, repy.'lw. IJll
fl [, R'l\1' .
."I I1 n u:
:. .:l:\!u ll, , ,
IIIl, i(h, Jh lIpe;{e:IhI 1i I::npo"hI
. KOl(e l . : flII
. : flI 11
:I . U 626 1'. h
:.

'~{:\Ill , ;(lII' Ij{OI


flfl, ."ll R s;I :I 60;11'<l II
."I . h.l .:eI, ocpel'flX
: :\ II ~ ;IIlllI lI llllii
. ' J"Il "1 . .: i\LJllhI ~.lD
. h ' ll, DLI31l lIu auapou,
.;IO fl II . . OHlI lll:
. BO:IH
. :IO YII ., : ::1
JJI : ,- :;\ ~
, :roh 1I ()!.
' II J1IIf
J, I\III[JIILI"'I IIl\I. , J,J Il
3f ll II I~I. R \'11 J . ;
1 113 3llh l\I."lllll l [ fl.
u:r 3i.(eCb (')bl."I() lI:(), )11L XHaHpCIHTX
Ifll , . . Jl : 1'
II:I3 ;{iicR. l ;lhU
"'l :I ,-; II;1 ;\ 1'.'.l.u
lI30I, l30.I. 3:lecI> ~JI( II II ;
3hI. lI~, I' ;)I Ff;J )Ia1'OMeTaHe, eHpt'IJ,
:ll) (1\ :I , J, 146).
l1 il, l.I, R .CI
"'l .:Ifl. R'Jfl :\l1
u: OHOJJO 200 ,'JCT. l\:aK 113BeCTHO, OI.
I JJI iiii lllI
.
? IX . R:- , J
~IIO . 13 :IO . IJ.: TOPl'O-
(< l't'J)} Il-: 'R lJO'ITII
D. : :ll IX . .'I
.IIlI 1, l\:R, , c01'."IaeHO :l, l.'lh;J: II :(
-,\.1 1111:.\111 . II . lJopaFf>Pllllf, II
u 1036 . OJ\[ l',r, I, CTE'llb II ", upe:\lH
11
-----_._-------

:,'!,:., n.1:;1 n (1061 .) f'


ll ll - .~ii-JJOD(llJ.
(IHlI oha;Jl1.- 11 Q.1II[ :\I I\nl[
\', OCHoBClHHaii :n[. R rl D.1IIll)[
[t)(l1'D hDl .:1 IIl Ii .
:, J~ D, ~[RII MOHrOJIbl,
.1(' n : :lI. l1 13 :\n .
() lJI n l', .\1:rI UiJ;
;:1'0 R. },() .:I, l ll;) .1:
(,{, lr, Ili Ii-u DIICJTa l\IlJ .
;r n , II, ' lI
IlJJ i1Dc .1: .'l lI n lI
J JI Hap0il:OB, IiOTOPblX n.

J:\[ ::\f, 'I 11. . Il
:\[ N:\I . .-;1I,f, D
:II ' lI,- D JJ
po:rb II:l n II .
~Jbl :\'ll\I.:1 11 l\l. I,
.IIIo l1:)JJII n
IIi I1-nI ;:\,[l, , J[: n
l1lIii II .- : .
, r .:11 nIi D II
(,(l:I .:1:: II II.:r hn
11 'l . I33.:'J I{ ,-
I D llii :rJ1l:
ConeTCROn I.:1. .
; n:l lii () D
1 (.1: 0, I[l),
11 D~JIl l1)II, ,
}\i\,-.:1 rn.lJI CI.
J Jl lI JII
. >l lIlI
il n Iin f u:rJI
;:L'{ lI 11 D D :> n nl1 .
:>TII Ii Jli\l I '
~'.'.1:;;. : :I:\i l1 :
:r.JR j\ lJ .
fl l\!OCKODCIioro n, OCHOBalJHoro r..:1(ll\I,
ganE'.1:0 .'l D :
;f\:I. - 'l. ;1 liO-
~"'Rl, n 'l :r. nII llI~IO Ky:rbTYPY
.:.:iiI , lI .J: 1I \:\f
:- J :r 11J . ;::
S-':}\OD IinIi , . III
!'.'1 . :\,llflill n
11 .:1 lI :\,[
:JI R:rx , ~ .:r:rlll.
flR 1\{ n rutena,
(~I'U, nJI ~1 IiOl' .
12 . !. ;::

, .:III<1, II u")-1 "


, .lIIll Ull lI
, KYJJbTypHble 31111.
EBPOII,-C Dll lO D.
I:\D, 0110 :.\1 ll
Ii l\lIOD uD lI
JJ.
llJII)1 II Jt
. 011 <.~() D - soviet.ica, Ji
ut. :rr : ,
D:r .
. so\ieL.ica I1:r JJpOTlID DCHKOrO
, ;)ii UIJ:r ii DR
l1lIJl ,

l: , I{y.~bTYp.
() soyietjca JJ ;J.l i'I.
. II u, Ho;~a I
,ll;a.'IbHeM 11 - l' JIi,
,," ie Li - JIIR D(' .:' - ;J :.\IIIl\1
;J; , lllO)-l I\
l1DI D.
, !> , 1/"
. II D Rl :-. : 170 I
:r. .lIII 8,
, 21/2 31/2 I D, . . I1I
:r . ."JeT l1
; .'I , ;JDJJ ()
IJJltc.
}{ 20-1IJl ;lii r.R .OI
I:\ 'J1 JJ()3J[ . l11.:JI<-l
ll ~lJl 150.'IeT, ,:..(;lI I\-
90 J; R J :Ja i,
I R , ][ J[
;r D.
1913 . :I1{iim :tIlIR ;J;rol\l DCr.y
D:Ia 57,/ , :-'l.'lJJllO-42,1 0 ./ 0 , R 20-1I10
';Ili JJl ;J.I ,.r 77,411/0' ce;JL-
CItOe -22,6 0/0 . R 20-.:l!>JI Dlt
;IIlI. :III l; II;~ ('
11 ll;l Jlti 80,9 IlJJ ;I, . . 7,3
.

20-Jl Il3
Il fl1.:I :. 3 I .IJ
.1JIll n;: ~'CCP 11 6,9 ; J;CCP-D '15,9 ;
n .3 -5/!; 3ll - 1S, ;
ll: - 12 ; D Jl - 7.1 ; }'
cep-D 4,4 ; n - 116 ; !\
- 11,8 ; Rr - 95 .
20-lI.:lll n ()-
IJ 3AiJ:A 13

:::'~TI,)ii lII l( ,
:-!",'Til ;3I .
~leC1'() l~ll u,
~~. 'II.!3cJ;::R , :If1, py~ .
',t\Ul: i10 J1 1913 . cpe~He),f I 27400
, '). " .;l: 20-II
,- }!:) 11 100 . .Ii.
06e~I ..1lfrll!l .' 1913 .
:2.1) ~!I[.';; ; 1937 1'. 23 :
}-,:'i)I. u 1 . :l 7,8 II. 11
;12.2 ~1:I. ~epeHHHHX .:l. R 20-II ra
II\lee~[ 365 . , 100 . lIl.
llIlI l':.\ ~il' . 0
, ;:I 1936 . 37,9 M.IIII. :\3.
h!llll' ,:( 1936 . 571.,1 M.1H.. I\
. T,i : 20- Q,) 38,8 M.TI. :.
ll 3il~Il 542 . :,
"I,.j'- :100/0 coctab.-lO .
,: ~[, ;I 11
t' J[ ~l.l.l ~ .
11. ;)l'lI sovieLica
D .
[j'~Tpe'laeM u ~1 :I :II
](':' :l1 11 3I. l\-1nr .:I
"':Tc)Tl<1I l11 , , l.l , , ll, ~,
;-'ilii(.
HllliTO 1.1 , I1III T~eHHe
"-'hhIbl l .:\oI'YMeHToH, :1ll
~l 11 I, fI
"i' ."Ia .
H;"I" !:'II110II ll CTO:Ib ;I JIO :I , ii
. :r'::I<1ThCH .r, fI[, . ()
;'I!" ii , ),I '
; "'.).: . aI, I , IIa~f
::-')([ <l.I{/, ."I)1 , Ir
UI .1:. .1lI CCCJ? ),1 ,
;j ,.. .-lOl\1 (jJl~fI D ~1 ."I CTO:lhKO

,':".lII, ~ ,
h').' .
lJ , I\,
=:,:'I 11 1I, \
. ,,-, r.."DII IJ I ;\II,
~ I{;l\ II'I' JI .
-

. ''
(lI)

.: , 1936 .
lI .:I ,
. I .
.lJ ;r l\f
llll
11 ,:I l, llI, . .
~() :I, II
I .:J I
III Il R-:IOll, I
~ I'~ OI. KpO~le ,
:rIa 03~lOil
.
n :'l1 .:I
'JI 11 aIII -
.- :Jti r., Epebahe-JI
I-, , l\:-
v.
, , .:I 7
21 1936 .
;r .
OJl
-
, JllII
u
.

. (Friedrich H!'ozny-rll)-tlulI u
.\l/Jlnn, m/;. {..I1, u
"' xemmO.'102UU.
lI" !. uu nocemn.~ . " ....'! . .1f!1n
" ;:iJ.u. 111ocr;obI, {'Ull, , U.Lll, ;,, .
R fJ ~,f\ 15

.
3~il ':D ,
l 4 , , , ll
:IllJ . II 1I
nY:IypHOro D, JI ,
~Iif\ ,
IO , :,
rpa;J:a l-\:llena. , ,
, .
.;
I. D 12 R
. : : 1) Hapo~
2) JILI. R"
.
Il lI,
.

R : 17 R
:I t . R
R~1 , :l\ol .
Jl8 22 . :
: .; lI MOCKOBCHOl'O
, .:ILI ~{ , .
II : 20
l .:I
) :to . JI
O':TaHOD:lellbl, .: .7I qOO JI
("OPOll IIII RI II r.:IaBlI!"e .
1aTe~1 :
!l f):) II:I.
C:IC;{yeT , J.1 u
) . R R .,
) ~IO  .

1.3 .l JIl1
.:\) u uII . 21
':. u OHO.:IO 700 .:Ift. ,
():u ,
."10 2 000 . 200 , ll
3(1."1<.1. } I. J;,IJII,
J :I , l
~R II. ,
Y'~TpoeH .:I: -.
."1' IlC,
')~IUl lI :
nllli .:I . D Jl JI
')3~10;I , -
ll . l\IJI - .
-' R: - .
30 , 2 4 - aIiTOBOM
..l ,- , JIO 900 .
16 . .iJ,

7 8 ' I :l
. 14 J(
, 15 - I
, I 1 000 m.-r.
l\II JlI:.\1 l 'la,
.-r : ..-r 'r.: .
.-r, J{aI{, ,
:I . :Jl
JI JI:.\ 3]II: !II)-
, !)-
IM lllrl , l[:I:
. , <l
.-r ,
, -.-r . .;Jlf
113 , ,
11 . :I (,
: l'l1:I ull: ..IU J/
. OTI'PblTblX I
11 ii, ,
lt, llll.-r li Il.
, JI--R
.l:. ll .:l1
RIII ;l ( , J{ocKBa,
~I ' ; ,
.-rl{ I{ JI 31.
:ii , 25
11 I 400 . Tallrl, ,
(> :1R. MH:~
ll
: I, .,
:I, ll,,"'[ 1928 ., JI ll
.
:
.:1lll.
lI:.\l.

:.\'[ , , ,
40 , 40 I.-r, 25 , 20 , 20
lI, 20 "IJI lI: , 10
11 . .

!) 3I,
:1l1: .
-
,,'I , l\1 ;
r.ll 60 .
Kpo:.\fe : , Jl
, , eJJ
, (',' .
I~aK : UJI ,
:r 'l'l :. l\)
n t;}' 17

-. II
U:Ir lll'llI II: . , lO
\JO . , Jl JI,
;':-1.") -;

=-:'i.! IJIO 7 :\1. ,,"1. :r :&l


-:--I !' lllI .
:. ,_- II r~ .

:rr&l :I .lI
;rt'::'I :IIO llCI)' .
- ~':CIHH ;~ilR : 12 :IlI. .
Hanct'ri~3 \l\I IllI'
:.l.-3i, 11 l' .
':':'~1 l->:lI cnoe:\f 1>IMe "'1)' :\f
::\. l'YIIIICKOl'O , 1\03-
~);Jbl'I. 11 l' 31' .
1)) ~ :r r
~ll 0lI :\-1&l
I~_ 't'~'l .
13 . -IIlll' ,
":'_'J:r, :\ .:r IOl'
\[-:-':'.l. I\M
: J.) ~1.
IlI ;IC JI
,,:,:- I ll I
_i-:('I! l'.1.1 \-fI~ D PYCCKOl\1 ZIrll.
IJl:'ll Il :Jra lI
~ .1:Tl'noe (. ce.'IO). 3 D !
,: ;_'.JJ': .
.Jpyroii Il B.:ra-
_" II 11. .
lt3 , , Kor,la JI
:'-_'l-\d., Dm 1\lll Jll1
:-:,;J' mD, D , .:lI :\:
;.;'t:r:\-1 Te.:rerpa!rIMa
_\lidJ:t':\1ll11 n , JtaD J1 ru.
" , 3 .;l
l~'_-ll. :\te . .
.1 11 :
l-',: 11 TOJlbHO l~ cTa.:r .
:;.+? ;~e1lb, J..)aKY, :r
;,+?,:.1i1l, uD:l I' .
:: :',) D:rlI:r ) MOr:r11
-_ '):!II , ,
=- _-;:11):< Gali\ .
. nar,y n , OKOJIO 8; .
-:.:ii. J..)I1D -, !r1 .
l-\po~le ,
:!:i_1. 1 760 ,
-.-) 90 , 570 240 .

:-~)~ll Ja.

~ B=_~!J. :. UI
18 .

pel\Topa, 93 %

Jl 90
180 ,  .
1000 .r R .
R ::R . h
, R , R
lIIl . ,
, Jl, .:J3 ,
, , 32
u .
J) 15 I\ypbl
, JI JIII.
IJ 3 . if.:J, 2 .
200 .
- , 113 u
. .-:-
R .
II
I( 5046 .
11 R; .
: R 400 . ,
:l.II. Il R, , I, , . .
Jll JI8U l ,l u
.

DJIO l
11 R . J
JU'I I ,
, ~ R :II-
. lI l I
Jl l( JIR
.

-;
COBeTCRoii , : JI R
Jl 15 . R l:l lI
1( I , , 2 .

, 50 R: - , :.:J
, - .
. }JI ;l
KpaCOI( lI 11 ,
.

JI ,
CI aRTOBO~{ JJ .
, .:I , R-
Jl, TaR :r ;\ ll
R llR ,
[ , R
, 110 11 . 1l
J ll;l
.
11 'rll fiJ 1'l':)"

I:: ! 7 :R. 1't[ -


;'I. II, lI: 11
.! ,1' . R 1200 JJ).
'..1:>,'llr 11 .uII ."! :r
~-,lh 120 .
I::;1 [)llOl'u-u
\~ .'" Ill3l, ':JO , .
'.1 ~ PIIO~1 II, ."! Ol'
'; ,,) , JI, I , II
.' ,I,:I3JIl 14 JlO.
:1 ( ll rflI{
~:'~lHIIl'nO;\IY .:II I{ , ."!
:.,j .,:; 11 1'tlRi 1918 . 25
S\l (,:\I' [l~1l1,

13 .:I : II)'
"- "'f:'l'IiUI\I . JI li\lI
.::,: 11 l1 , ~1
;: ,:':\1 . II III~:l1 
::",ll I\,
II.J l\lJeHa lll1 ~luUl1.
..: ;.:, ;I('II IJ )~ ~T liJi :l , :\f
::"Pt~:! \.'(!I 11 u I\Ii
'~'.,'H"HHuii i{. ."! 48- , Illl
~ l. 11 ~r:.\I JlI: 1[0
:::"":l:1L.:. J-\I{ .II I\:. V
S~' .\ll , JiJlJIa 27 II
::' ) lJ 27 OTHe.:IbHbJX . : ."!
..:,-. ,IV v h.
I1a l\JJe~a II: 16 ,
:., .1'''> [ .

***
t"IIepb U3Dm ;\ l -
'~I u. II I ,
h
"" :"').1101,0 JI U31't 0.
'':." ....!> :r, llI 25
; 1"J.0I0I' l \ ' 111 ' , , flH-
.:-. I) I Jr
~ ~; ;;~1a, . , .:I:-l, u 1'tI:
.' l; ...( ll, . U
:-::.,.' liO:ll, II
::':. ':II'll', 1'tI U,-.lJ
. ': :i.
. ~l .']1 Jl.'I, 39 \I
'" ..'t"D"PO- :. ;) .:I u
:':.' ~,;r.1E'~1 ll , II
..: '' :I1ll1 . lI
).{~ :I'j.';1;I1bl l' 11
Jl. l'l':

~lO 12 ~ll . :JiJ,l .ll-l'f


20-;] ~1:IO ':IODl~-iJ,;] CC"IHeTa. l\f;r
lI(,(:l ':I paC()'fe CDOCL'O .
:\ , IiOTOpblC l1Jl
.,, J\, ,'"!
:. 13 DlO I-I : ;r,
, I, 0 D(,'ll, :I3R
, . . Il: 3:I D. 13
1I.:1I n ;r ;]I , ,IC
1/-'1 l':, :\I, , I', lII'
, 11 . . JI CDOel'O ;\'r.:r
.'f, rllii D DI 3,
, .: Dl-, , .
;) ;1 D "ll .
.' PYC(;.KO)IY .Il
3t.J. TOJJLKO 01'., IfII~J
fllIfI JID II .,Ill
HblM~1 . R :rii llII eCJIb-
:.\l rl\fi: , j\
l .

~1 n , lIaCHOJJbKO ;\.: :l
l\1Il\ol, D !l . 20 --:10-:Il1
JI, IID'rD, ~r . .
lIe. J\ilKOii I ., , el'
, , Il, l OlI1
, , DD , DIU
;, ~ , IID, JlI1, .:I'I, r
II 11 . . l'III t
):)\.
BIIOHb I1 III
, I.I I, :\ .
ra1t . m~I-1' . 518 l\.focKHe (
8 17 :IeT), <l ,:r. : ,
1935 . 72 .:I IJJ, D 19:16 .-
150, 1937 . :12;;. l , llI
I(Q , :-l

. R JI D IlJI
;] , :r-llJr \ ;r:.\111 ,

D .'ID, , II , ti
: , l,.iJhl J)f 11 . .
;r , jI,r, DI ) ( , D
po~ l\lbl lI1fjl,( Il DII I, Te<lTpaJIb-
, JI ;r, .J-li ;r l\."1
11 ,'"!.

.:,
. JIo l1 JJ ~10CKOBCH0:.\:1 )fyacc
, ,K~, Iial, 11 D ;)I :,
MaTeplla;rbl IIII, J DI
11 llO.:I .lI.
n fl [, IIn.~r". 21
-_._-----_ .. - - - - . - - - _ . - - - - - - - - - - - -

:] : l\[ l l\f: lf
(~, JC.fl J lO, :D f{lO
. : D I10I l'ODOPIbl 60 ,
r.II DIJ ; lIf'li l'JI
102 , D - 180
.
- eI' ,
JlIIX :\8, ;\,'IIJe ,

Q.1I Jl .

: 3 . l\l: :r/, ,
, , I'I, ;\'lllmI, .;:Jtl, (', f;>.

:r, 3 eI-I_., If .
" ypa;IO-iJI-:, l\, ,
, BOry:rN, :, lI;\lI, (1l\r., , , ,

I, , , :I . .
:! lI~ , i~II :r
.lI, :r, :\tll, , ('
ll. 11 .
:t"I I1'1 J[ D
I'RI~:\"I 1I:r, ,
, I .'.

~ , ('.i!
, 11 <ll:rlOl' 1.
illI (' 113[10;:1:0, 110 n
;l.1 ;) l\ , ep.oIBI 3D,
II, R31 l ('l\~I, I10:,IOlI .lIfi
.
1... :] :r.D l\III I\.f lI,
HOTOPO[l.( ;l DlI
I ur, Pa31I1I1l. JJr.I 11 ll'IOIl.
n XYIII .:, llR llr n:l\it, 31'fl
('I\'1 11 :rI1I.
.:1O 110 : ~lllI.
, .'1('!:' '1'-l, .: :I:r
l' llJi -;J .:J :-I

Ri\IllIO :rIOJllf', y~aJIacb ~r


';IfI J! J\l.

: J;\I JJii: :r;


Ref':\-I :\Ii D lIIeI.

~ II'I:r ll llO D 1I
ID ;r Ii.'IIO. ll -;rOl'-1Jl 11
;~a lll . , I\ II ,
.

:.\IY:.Jee ll: . :D .JI.


l\fbl . 1IJ l\I :.\I8;l:rik l\pacHoii
:u, !JO;.! ;l:r D} .
[,~;('j~Ill 5 ,() 7 lJ 1l f;>.rIJ e.IIOCH \I'
. Jf'J t' n ;~, ~;{I'''l.
22 . l'/l, 3II
- - - - - - _.. __ .~._-- .. _----
,.. ,..
*
II . I<ft il
. , , Jl
DI . JlO lI;r :J
(' OI.
ce~1 :1 Il OIJ
7'IO UI TeaTpoli,
D ."I Ol. R.:I 8llIJlI
25
~ ;; . . II ll
11 aHTpflC l 1' 8.
)'. "1J, lT II0.D3.
~llbl , .Jl :IIlllI.
1\[ . : ; 4 .<I . .1III!'.
TeaTpaMI1, ;Jl\, JJ :lIl' 11 ~lO('.IiODCRIre, 110
, l .:, TOiHe ll llJ, {, ,
11 , :tl1 O'lf>IIb DI ypODHe.
.r l llI CHOIBI I1.
l{ )tIi .:lO II1.:11.1l0fi Ilelli:
l\Il l1ataaky-D .I 11 (,
31. ;) i . 'I .:l :r JI l\.'
0,i1lIOrO >f!I1CI :r:. 13 l'J ()lI
) Il, -J\3 :
JI.I 11 ) laJ, D ~31l-Il;r
f!11I:1 IIIl) 1I (,Ma,i1aJI.I :r
.
I :r :r;l ,
:I(> Ta:\f 1l1 h1I. ().Il roc
."1 .'Ill ~1J[ , I{ l :r.
;l ;:J
TO:IbKO 11 , II D, :r

.Jlllll, ; . ;)l1 i.J,JIU fl1


, 3l1 ()TI'PhITbl, .:I :l l\h
. J:'.rll II:II, li"
II(l, ;J.IIlI .:rI u, D ;r ~l.\l'

lJ :l.
~I Ky.IType :r;; ~lbl I~1 .
3 lOi ;: J1 'III lialiOl'O-
:r: I, ;rl' .
n- :r PH;~ ~l'; Dl';;, YlocKHe 11 .
I :~ll -
:rn, lllO , ;)'}' .1J n :llll
: ~I.ll.: 33iI. 100- l\:rII
, }{ .;10, ;; 2-::1 IIJ :r II,
T3I{ u D3 110II lI RIII
;~IlI{ .
. ] ( j~()JIrOrO 11 D:r() lI;; ill IIO;~
ID m Jl:r,
~r :r ;Ji'lfl I<y.lJbTypHOJ\f
. I 3RiilllI, JJOf
D Jo;'l' )-'

:.::I"'J -
ll;:J:.lJJ . ()'
;: ': q
:: :,1, rJI ;J JlI(
:-'-.:1, 60 () lO,
: ~_,"'! , 3J\f :.
,:, , D :.
-rJI D 2~'2 ~I.
7';!"."11.'. 3 : :I
I:-i,:.r 2;) ll. . 10-'11 JleT D 3
."1);10 200 :. .
() , DOCTOlie R()
, 3I:.\1
.';{JI al D .
D llI I{ ,
Cli lI: flil 3,\'
(). , ,.tf>I111 ."1
v .
. )I D :.\f 0;1
: ;rl't1 D ("
reJJbCTBO::\1 l' , ,
, J l1
~[ D , :.\-[
o:liHX Il . .
:.\lJI , DI{
I'~I fln
II ()R .

-

.
()

te.'1b-8lI eTe.:lbl eI)


-I 1:1 DiI-1 flJ:.l H38blDaeMblX
lIIII >, . . (I, ll': I!
I10h30RlI III :l~,I. n
l
r:.:' I'.:lh ;J~ xeTTCH1IM11) fll~1
I1)I ()II J, ' IlI D 111
() : (/JllseIjptiol1S Iljll,ilPS Ilicroglyphiqu(8. D
(' 03.- (' :{I'II
r.

. XOTeJI , Dllii ;I
A~'lapa, ' ;'I )' l: -;1
:l-l\~, .:I-1J,
I .lI 111 (>8-
82'1 . :{ 11. .) r.::I 8::>6 . .:I ,
D 855 ., I .:r R3 11 --D:lI1
-J(I1, ; I i,iJl () :r
. : , :ll11IlR .l 111,
- JI (883-859 . . .) I1
Jl II II . I\apeTBo -IllI ().:
() 11, . 30)1, l JI() R\ \3
::JTY .'l ](0;1 lIllll,I .1.
;() eJl-~ra .I CI,'l apxco.:IorJ1lJ.
l .:II :lO 1(. JL. ,
: 1908 . n
('l Li\.'erpool Al1lHlls of hlg
and AnL}lropologp (. 11, 1909, . 177 C;J.) (!
J D ~I-l'tra, I-I' h JI
.r ... 8}lIIR. , ]\[ .~
.~ll l~l ;rbBon (',J1 l1, .
" " DJ.-IO (. F. 11 [1 - J) n g i Jl !
~:[. D u n l1 lt- Til-Rarsib, Text,e!'o 141 .), bIJ ~.'I I ~llf
"I-\" CTE:IAX .J- 2;)
----------------------_. - - - - - - - - -
, _~II[it lI --rR
:-;tikI Ca:r:\18Haecapa IY (781-7721'1'. . .), - III
771-7541'1'. . .), - YI (753-7<l6 . . :.). ,
-' I u (R .1 (-
t'llI') I. : l.R
~!,: U:I (. ., . XXXYIII).
'::il :r.
I{ 1925 . , ::r-,
fI 8 : II -
() : . ::r
:.JJ 8JI, ,
:r.
(. 1)
-, -,
h Jl,I, :r lIa,
'2 3 uJl,1ll .
(. 2) R
I,R: , .
, 'lI'II (. 3) u
, ::r :I
. :'.1 , ,
., XOJIM
II .

lIu:rll ::rll JJ. ,


hal\, , :\ D ,
, , - .;J
~lJ(, ::r (. l1l
, , :Il
h::r, ::r JJ
11 Ii. Tel\[ :, ::r
l I\ I~ .
}{:I.
1927 1929-1931 1'1'. .
;~ J( Te.I-AMape,
: Il\
Il., .:1. ( :
l! - .r (SI']> (, .. 185 .)
JI - 11 JI
11 :. a-Til-Barsib, Paris, 1936. li
hpaCHble .)

, :Il u,
f. , . iG U Revue hittit,e et sii
'1tl)} (J\'; 5, .18, 1935, . 45 11 c::r.) :I
lj ,
;I, :\lO . :, Jl,I Moeit
II0 }3oeToIi, 1934 . ;'
(' .. (-
eIIX , , I ll-
26 .

. 1. -.w . n

- ,
.
,
,
111 -Insitins
hittites hieroglyphiques.
, ,
, ,
, t' .

:

<<[ . .] . .
. . (
?), ( ?).
(?) , (?) R ,
, . . . .
(?) [] ,
(?) , R ,
(?) (?). . . .. . . ()
(?) .
. -
(?), () ( ?)
() . , . .
(?) . . ,
(?), (. . )
": R , (?) ()
(I: - 27

. 2. -.. 1/,

() . ()
[] , (
[?]) (?) ,
( ?), (?) ()
?)
(?) . . () :
(?) . (?),
.1 (?)
(?) (=?)
(?) . () [],
(' (?) (?)
(
) . (?)
. (?) .
(?) . . . .
. . 03-
.J, (?), (?),
(?) () .
()
JD[, [] . ., -
(?) . : . .
. .

,
:
, , ,
. ,'{

.:IO, Il ,'l't1 8 (
?), lIpaBJlyI{OM (?) l
( ?), 3I fl JlI' ,
, JIh lh 1l0 ~1I . ;) CTe:la,
, , :1
(?),
:\1 , II, JI ,
: I\ 601'011, 1I (?), (?)
.11 (?), l\1YTblac 1'v1 ), . .
I1(?), 1I :10 :1
::, l'Il l\ J3l1 I:\l8 (?), -
(?) 11 , , , :1 1I
~1 :10I ilu, . . .
:1.

CTeJIa, il , ."1 ml:1


, :1 .
,
) .\:1 :\ II'Ia 11 l\-f():\13.
JI1'1Ill , ."1l1-

TeII , (?),
CTe;;:rbl, 3JIO;t, ;l, l'
. l{ 'I\epT1JY, l1J l .

Xa:\leaTac (}/?) II r 6 ).
] ~ap <'lI lll' ,
11 ; D:II ;(, ;l;l )
III h[ ) It .J . ~.'I 3."10
1lIO .]f:> ID:\I :1 08:1lIr,
(), l, lll:1lll (?) H03blleT
, 11 : , (?) I
, :1ii l\ :\,
lI'Jllllr .J <, {' lJII. , ea~1
HO,'lOe:\18 ),
,'l f I1.IJit, aIi .
- ~I B03bllf:>T : ,
Dnro ape~1 l'ra (:"'), (~' lI;)
II ( 1I3) I. lhIf:> .

CTe;IJe :<" il>3.>jIU. :. )1 ll


(:

( eCD.I J\[ 1\ ;') [n] I\


D (?).
( ) (?). . , l\rl 601'1\
(?) [ l' 1' ()
ii ] (?), J~apb , (1') 1\ 1\1 U)J, :
, 1' . 1\1 1\1 11 (?), 601' [,
], :1 ll ;;~h J:
11101'0
('llI?) R 11 () [ , :1.. -

J CTCJle .\ ;:ItI(I'lTCR , ,JI ;) :.


"" F.-~f..\. 29

. 3. n " :1 :ne .t-.

(?) . .
() (() JI ].
.JII . ..
.
:I (?), ,
( ) . .
(?). .
.me:I (?) (?) ().
)~, ] (?) (?), ,
:, , (?)
(':0 ), , (?) (11) , .
. , , (?) , (?),
.Ja."Iee . . .,
: (?)
be.:ll . ,
(?), (?)
(?) . (?) .
=] . . , -
': (?) . . 1.
HecKo.JKO
.
( ?) , , ,
':::; ."I , ,
(?). ll
II , ,
;t I,:r, 1'0 , (?) 11
:\0 . .:I I':1
--------------------

l{ l\::\l (?).
l ;J ,
D ,

I , UlIf[. 011 CaJ\I I10JI


I1~l;{ ;~HYBac (?). ; ;
03J1 ll, , ,
er, : u-u l 11, K)JO:\le , , 11
I :: . 3:\1
.II rI);XUBY , Jl , ~[
;, ;I , .'1I
II~1 u ll . , TO~l ;,

:11'0 ,1 u .l:l>l JI ;)
:I3 - u ll ;) 3JIO,il;
uu~! JI .:-r
(?), , , ll ,
~IO , 'IJI :I,
, J\1' , ;~ l.
I, 1' . llI
(?), '1'01'0 ( R) .l,
iI1 .

u, <l u CTe.IbI
l1 . . Jf R .:-r (ll llilLiLe eL asia-
Jliqlle (. J, . 18, . 46) , CTe:Ie ()
u lilll' UlIll\1Jl, '{ CTeJJbI (:l).
R.:Ii1:I l' ;teJlaTh Jf :,[
:. (~'~"(:i'), ll:' ;; II .
ll ;f l'liO
II) \Jlii II.:-r-,
.I 1 ;

. .

J,


Il

- ll' Til-Uarsib, Texte 136 aI{


)llRlI, '1'1'0 ; II .:-r ll i\l, I
.
, .: cte.:-r, ,
i~ CTeJJe ,
ll c'1'eJle 13. , , e~le;tyeT 3
.lIl 11 3 e.ilOl'a .. : ,
I .:-r lll, . . !{ l1
, : 311 cTe:IY , ,
I (~'MeaTac?), ;\I CTe:Ibl ,
i1: (?) , 3I .

1 ft<lllIU t:'CJ l'fJ3.ll ;) .


.II. " l'.: J<:f,-!\I :

u3f, II~II JllO I-


i! .:. ' h-:I)
.::.lI -.G:

(?)
:[)', (?)
ll (lI?), l
. . , CTeJIbl
l (}r?), , .r .

R ;:\3l1ll1 . .
.]Jil((\H ll (. t:O'I., 134) R I .:Il:I
_~,) . ;). , ,)
:I<:' :1 ~t, , ,
.~;1(T'-'H . , 113
i':'D ; , ;lI IJ:1J{ .
"!~I :1 111 (858-824 . . .)
l! .\, -lI ~I-. 85 . . l-
" 111 II~[-, 855 1'. 3:I :r
.\I.
'll;;JI ll
_"'f:'IIX ;! Oi~ {(', .:l:.\I n

)!,!" I 1-1 , . ., , IX
.-r .... r1 i{O . . ; ;Jll
-".. :I I~f.
J-, ~
(a-,\i 111 R !\ap-JJIlIr-!ll, .~
:1,J'I . ~-IlI . Q :> .I:
, I- l l(aP-:I-
':(' > ,
:? 11 ;J , I3 (?) \
~l Il~ii CTeJle , .l lI' ,
bIlT-.\, R,
:-JII '> R, ll . .? , l1
.\X~HlI : ll
(!). , Borlpoca,
'.-u- ."Iii 1tIa.

RESUME

Les deux gds stCles llittites-hieroglyplliques 11 l


~!ll1t 1'auLcur offre ici l i tI'a(luction cornplete Ol1t <.lres-
,,,es ()ellx rois (/ i 1 - r s i (ci prcscnt ll h). La stCle
. lljlld 'li au (1 'AIep) cL.e dressee roi dont I
:1't'~t ptl.8 lisible is t1i CLait l fils dc ~ h u n s (iisIl8S:)
"it'I' peL.it-fils de h t 1 s ( 11 t 1 s?) ct p&l'e de

I ~loJl;e'l' ', II 'IIIL ?


32 . Ll

h m t s (U m . t 8 ?) et 18 stele (aujourd 'hui 8 Louv-


re)-par h 8 . t 8 S (U m -. t 8 ?) arriere petit-fils (?) de
8 1 u v j 8 . deux steles ont l prob8blement dans
porte de 18 , 18 place des lib8t.ions, peut-~tre pour rendre
mage 18 memoire des des 8uteurs de steles, m8is il est aussi
probae qu ' l 8 regardees gardiennes des offrandes oflertes
cette l des libations.
L8 stele ~tre un l 8ncienne que 18 stele . h
t s (UmeA.tas?), 1'auteur de l stele , est peut-~tre identique
h 8 . t s (U m . t ?) pere de 1'8uteur de l steIe .
deux steles ! peut-~tre dater du IX-eme siecle avant notre
ere. 11 est douteux qu ' puisse identifier . h n 8 s (?) 8 l
roi h 11 n i des inscriptions assyriennes, contemporain du roi
Salm8n8ssar 111 (858-824 avant notre ).
34 36

. . .

, , .1:I~i
;!' I II , ,
:I'Jl)1 lI, I. i1
UflpH, JI II . ;, . . G 1.7.
Ii I'lJl (I(I.isi)t ll,;\JIll
, '11'0 ('I l'ocYAapcTBOM2.
'f , ;..I,i1
:l,3 .., Y,1eJ1hHO)-[ 1' 'l"f 3 .
XO'IY ll'l"lI 'D 'fI
'.J:, , l111, JIOJI D03J\.JO
l[
r; l'oeYJlapcTDa.
II 34 36 D, ,
J, 2 lill1' llIl5. )I
;IOilI, IO ;J 3lll1II IIII 6 IIepeuoA
I! I ; , 11 35, ,

1 " luh der .-\ltertllms,'!"i:.;senscl13[t, ll (,KuH\lfgesclIichle


l-~ .\lt.el1 OI'il'nLs, 1I1 l><J..I " 1 1III., , 1933.
~ ". ., . IO. C~(. . 4 " .
3 C~l. r MOIO (, u, J!\ ' IlJ[~:II,
:'.:!iO 11 IIU.:J-Ul\ UII lI .>
[J:::m. Ofll:I, 19~, . '.5 /I ;[.
t F. r z n ~' - Keilschrifttl.'xLe 8 llg}zkOi, . (1921).
;; C~I. .1. }' (' i d i 11, . Z i. 111 m r n - IIetllitisclle Gesct.ze (,\
"ri'IlL. ll!, 2). . 10, . 10.
6 lI;J,, ~III :'i; 2 .11 llIO lO 'l'eHc'ra ';
II;. Ll'O TCliC'!' ,,() IIII !\m, ,N; 4, 'l' I1
H'\l(oO:II'C II l , C)I. G t z , . ., . I::!. l'JJ
.\" :! . ~aTlfpuBa'II. ;It'~fJ III ", JI )IC ; 3. ) D TO\I,
~,) :t'.lll l' 11 .:\~ :3 ll'l' ;~ll 11
- ; 2. :.1Jll .1\':, :.1 . 4; C~(. t' l' i '~-
i h, Z i m 111 r 11, ::'. ., . 13, HplHl. 7.
E:tCTII. ll. II'Tll!JlII!
-", ..

IJl1l0, u,;:Il JI1I ('

r ,

31: 36 ;I :ll Jl
:<I I):\f D , l1 IIii 1. 35 u
mI10 CTOJleHl i1 , 'l'paHTyeT ~YBoe cuo-
ii ;, (COCTaBI1TC~leM ;\3111)2 :I ;\I JI DI
1' :I ~In; .

R I1'l'J
CTaTeti 3'1 36, mII ;(;IJ1R
D.
R 3'1, lIOCJIeA-
3'l'Il II R 3
34 (\tak-ku U\I-i; -N SAL-l k-u-;-L bc-da-a-iz-[z]i
na-3[I1-z]n A-NA l)~J-;;U da-a-i pa-I'a-a U-UL kLl-is-ki t.-.l-i.
l\t ;JJ, JJ;,(; lJ~ D lllI:I
I lIIl;\I GI\1 , : lf'~f CJl,
('."l' :m Jl'l', UlOl1 D;( 4 ,
,:r ('; . ;) 11 :'.1
: (r 'l' mf'1J l~II () 11
, I ;l lJR "/).
lG~1 lI i1, , Dh
D TO:lI )l, I1, . . D;J; .:I1lI, ;'13
~' ::rII (' , i\\ ::r D
, COl'::ramaffCb, D/J.IJll, 'l'ii, lI
IlJJf'D::rJl. D ( )' uml\Iii
. tI [Z(', D:r )lllUi(: (.l!:::r ll
() 1I ,I,Iii, II .1Iif' ;\ (
6.
l~JI nCpeDOi( ; f13i\l (', OI,
C'J'3Tf,e 3j7, Ollpe/.l.C.'fflPT .'Il, lJ3.il3
I13ff ll pcay,'lhTHTt' II.: (0)! 1J::r11 \JJI-
lI:II:1I ,IOI\(. :: t' (;O[z<" lllI3,

] ();llit~II D Xt!TTCI,'HI ~l'l: i1pa!>a ~I(':\' ~Ij'fi " li


fI Il li!'.
2 ()~I r . ~ JlI1f',
3 . . S t 11 J' t 11 t, (1. n
11 l I - \ hiltite clll'eslorJlatll", II;-
;~,II, H 1i:!5, -1. 218.
., 1" J' i I! 1.1 J' i 11 - Z i III 1 (' l' 11 n P('~(.'O'II.,][ 1101' \1 flr lIt>l,
C~';J,cGHIII;a lt~' l1 ,II: 1-: ....,11 11.1(0 ;taeT Jlll IIt>JJ)' (a-,Il),
3 1!;lt; III11; ? "'IC('T C~IY ( ) IIII'
(,\'. .. . 10). 'I' l:I, il; lIJ.
5 C'I. . r z Il' _. ([(' ltit.Li 1.0 \'f'llt, I'si ill', I-I'c
,t.1. llm, 1922, llfi fl; J. 1-' J' 1 (1 J'1 h - Naell-
tri.igc zu Zillllll-Fidill-t tti liscl!e (1est'lzc II l ! t~al'elliy 1:10'
p;IlzkOi. IIIIL]JJ lI l; ~ 11 1 1 (l r s s l n 11 -
.\ItI'it. Texl.e tJlld BlIdcr ZllIn Altell stt, 2 ., 1921), . '.28; StHr'
te"aH l lJ S t. ' t v J] t.-H C}l t 1, J'. G., . 2HI.
6 . . \1 t Z,C I-t1lif.isll1tshiftljJkudll (n. \' CCpl1II .. Keil
HchJ'iflliellC studieH'), F 1924, . 10'07; . G i:i t, Z - BrtJclJ8tiicke
1,11111 OrOdSPJl TexL cles Lt.HSilis . tJell 'llt>llt"11 (Mitt, . \!OJ'ds-~. ;;.
XXXI\', :.!). ,jliillIl', 1!:Ii, . i 11 C:I. . 'J'i1 <,R.li1sill'), . '.18.
7 ". .
II 3', 11 31) l' ;"(,\

_ ::::;j; .13 , ~ U;\, 11


: ., ~ ;-,ii,),

- nCpeUUi\Y . (;tze . l1 ~ G. -
1-\
l' : II () ,
:. : t'
:. 1IIII{1' ;\n, ( ;)1' l)I. iin,,
. ~; [,.,,::{{ I' )[ IJU:IOll D;r ,:lI, u Jl
:- :;~H(1, :: u 'f , I Jl .
l'_~I ;:!:\ lr ,; R :\I)',
~: J -u Bccll LL' ;I, l1 :n ;r ll,
) :81 GUL,zc- ,
1 ).1, n Gu (,zc, ,l'
=~'3II:I:\J, I RIO
;-! :Il('. 13 .)! 34 ;l
::;' IIil\Il . . lf pnDjIa, ;il\
':<:lI 113 ]j':I;~.1J D; llOl'U D J\ll n ;[
:i'-' ;1311 2 , Jl )( ,,'!,
I/'.I;.r:ll JlO, JlR.71i :\lOF /,
-:"80. I''f , n D , i't(',11lO,
,'llll ('{l') (r('sp. ) ... 1'lJ, lllO
::.;~lil eTa'fbll, :\ HCpeRCI'CH, :naR ) (\ i 1-
:: " 1. u L z ) ll () (13 11 t 1).
<, ... tIl)", ;;. l.'u- : l (m
'. ;:llll1 lI; ()(). u'f ;1t',lII u
~l"'I' u I1 para ... tarna- :\I TCI~CTC, .
II')~I 3<IAI .:II u.:15, OI' ,~O-H
-:" ( lii \j\JJC.J1 XaTTYCllJl/, 3f1.:rf, '
Ilu (, I ;rI , I '!)' ~'--I'- ti-OL kll-\\'a-pi-
. ;';-kiln-ll-S-R ;l)6. 13 7 l'JleA' JI
.1, paCCI\HUblha;r 'fI, h I1.1f1h
;1 3ilIII.:r eii JI.I tI: (!'!) (. . .u;) ,'U~I )',
;3.10ll1 l'-U-UIJ pa-ra-n UIJ kll-\...a-pi-ik-ki t-lI-!!-!!IlIl
Il' lI r.. :JlllI IIMeC'l' rJIHI'U;r (;f1-)
, ,) I~XOl1 ")} III ()7. R ; l1J1 (1, 52-5;~)
'\,4;1'I ll : (U\-l'ILU U-JIlI1 pi-ra-all
;';at-la U-t:1J I-\\'-i-ik-ki 1'-lI-i-:\IO;\I :f' [ 1I
h, .. r_!ti ;UCl,ll(1).
fI i\YJ\HHO, ;)1'111\ : , '1'(11

\ . ;:; t 11 r t. \' fI t - n
}l t 1, . , . 226,
"stt'''aJll J:j stutllllt-l1tl, . ., '. 226.
, C~I. . . S t. U [' t, , v n t -- ti" g[' ! tl ',
,;:"I.1:::-e, II.1;-J;,', 1 \J3:~, t:'rp. 62.
- - I ("I'(~I : 1"-l3f:Ja IIi' 01'f 'I
]!"~ .!II; . S 1 u r t n t, . :' . 212.
; C~f ... ' i t z J, . ., . 1 11 .,.; . G ii t z - Hut,lu ;ilis, Ile~.ncricbl
!!, ~"ille Thronhesteigl!l1J; Ilcbst ll llltt (Mit. d. \'UI'dl'u-f.\'. GH~.,
~'.":)". Jllll, 1925; ,, . . (lIpI1M. 4, 1'. 2); S t u r t \. 11 t -
r; '.' 11 t 1, . ., Cl'p. 4211 (;JI. 'l'Cl' 'J noc"c;J.-
: '1 \' lI: .
. ~ l:II 12 -1:3 'lfJ'l'Dep1'OrO <u IIIII-I,
; C~I. i:)tllrte\"alt (, ~'. ., . 212.
AI>A;I:. 13. . 1:
--_._~~--------------

~J:(j~l .It ' <1-1) aH<1'lClll1C <i:l


, (cn., 1. Q II ;:.
~JCII i:l30.: ; () l\e11)'
", , 13 () BaHTJ"
(JI) ()\),
.'la lI06 , ' .r,
DI, <1 I CDOUOI1Hoii:
i , llei\b . .'IaD I..
il, , pl1CKona.1J u u
lJ , IJJI l (< .

III 3'1 I l1J'r


C'l'aTLIO 37 Illi DJJO . IJI
, II D( l'

I\(), al13.,: .1J li-u0 2 Jl, Cai\ l o~( ,


J\;r TepffeT Il, ',
J[ ;\l 03I. ll
.,eI , ;:.(II 'J" ~I:\1 II
CYM~[, Jf ().lIC .
". IO(: l;:1l, Il JJ

MOrJJO i~.! ~:\l I'IIJ II II:. .'10


DIlII . li f DUI\I l
<) ;, TpaKTona,:Ja :34 l\ J\, '1"0
i~ :lO ., Heelio~lbl\O . 331\01[ :\
fipaTL 11 ; . j~
D I1\I , 3I, 13ll11 3 11 cor;raCHo l'J:1I
4 , :ii < DI 1l~1.
(":ri~, pa3DIITlIC~1 ;J,'.\Jll\ III, D
)( ,:(IlI { :\I
11 ~;1;ll IIii:. 110I !' 11 II;l,lO ll
l1III D3 01ll. ;~" II JI
lI II{l130 ;\: paGy, ;1; n Bbl1lJJaTbl
ll ( fh). Te:\l, JiO, .:Ill ;~
DI.. JH1UY, I JHI G., . lIH01I .7('
;ll II .:r ;r(jll JJOI, I1;J\I
I D; 5 . i\.:r:, l\ Jl
( ll, {, ;\. .'Jl, R .:
I!I :. [,
II.II \l.

I . I\ , D e:lOifillOM f.13J'O.lC }'. So IlllIl l'-i Allhi-


j;)\lJk[ (hdl. d. I3 . .\k. \Yis. pbll.-hist. kl.) 2. . 125, 2i9, {.27_
2 11 I1.m ;)\\',> TilK, ;) (<llO:1lI0HPUlJllbl\1 llO~l.
.!1 F, i 1 s D l Il.l; 1l130 ,'\u llll.
l\lbl ";-{' I\I XeTTCI;Q:\1 I> I'l J1J D .:I
(~ k-i:';-ki')-I-;,).
3 , 1/.) ,'\I\ ~II.
1 . .J. h 1 , . 'L. i 1, t 11 - J)as StadtT('cht tJ1.
(}Olt.ig, 1912, . 59, 96. l\h nr~ 1131lI 11. 13 13 '1" ,
I,iae l\I l\ ;t:JfJf >
6\111.
u
" . . G t z - 1(lisi, . 9~.
:14 36 F:l :7

l\, l fi:\'I, l ;:t, n;,


'') 3--'1 I l JI 'f CD"'-
,,',.! Il :\'r. 36 ocYAapcTDo
.! lJ;'{II Jl~lOOJ':'r CDII311 Il
~l \';'IIIi .
. ! f3 1 F. ~3I eBOf:'J\1Y ('.llJ1
34: (1 lf'tk-kll F.R {j[\:1-is A-NA D UMO. NlA ~L-Ll1\'{ kll-u-sa-1a
] l~-dla-a-iz]-zi na-an IXr an-t.i-ya-all-la-an o-ip-zi Ila-all-kan pa-ra-a
: J-lL ku.-li]~-ki tal'-na-i,}. .:Jh3 , :M JJ ,
f>D.i~ 4., ,,-ru ."'If:';,{ D
:13: (, I [] 11
."'IUnl () , u () .(31' (e~ry>.
I1D, IIi\Dr: l'.:I F! D ilIl
,'.!, l1 "DD D1'eI:\'I :\'lOr-v
~la. "l OJr, ;u (; ll> ;:tJI , iIl
;:-: l' ;:IO, fJ ' ll 2
.l1 JI IID , kll~"t.,
:ll, :r :1, 1I 3 .
hPO:\IC '1'01'0, J1l :\l\II:~l\1 FI il
,il" l'~\lIl, n : 4 . :\I .l3, lJ
i)I "I 6, IJJ(;Jll , Dt' -Il. t'-I
l'oe'y)~apeTBO, ;tlt:IO, Jl.: - :;:;'{ n
.:I II . )l, Ill , :3
!:' l''I~IIl R lI<,..
I.)l, n TaHD:\1 .1I, Jl ;~ n aI
: . ;- II, J13;:tfJJl , ll
IIIrrii l D 1:\,!R.III 3aJIl1 <l.'l
':, <1 ~l IIOJf1 5 , CT:iThH 311, 34, J.JIJ
'.. , II I Di~.~l Fl . 110=1;1-
I' ('1'0 :l1IJ :\"J)l, u;~r;II
l! ('l':\.
:!! fJ 36 '}' Jlll l\,';!lt'-:\1 ;r,
}1 35 ",. '!' 11 }Fl eYilcfi-
lllI :\ll. (' HODoe '~TeHHe eTa'l'bll S: ttth-kll
~ \L-an EL-LOM LI) GRIG na-a~-a LU SIPAO pit[l]e-lJ[U-
i;lI-lbl-t-I1;-~i u-l1L he-da-a-iz-zi lla-as -[] [M]L' [~'I G 11\'11-
:a-lj-e~-zi6. .:If': ."'I ;
!.!lIlHy 11';r )-Jil (?)7 I 8 , hI
N', ll 3 1'0 .IODll1' . "II ('I

1 r\ 3.III S t 11 r t. v 3. n t, - h t 1, )'. ., . 2'18.


2S t 11 r t. v n t.-H h t 1, . " . 227.
" . G ij L z - Klcin<lsien, . 104.
I ;1(, , 1()~. . 6 . 131.
C~I, f! t.ll ,'-_{)'iS]l Kn3.benliclJe, Rllein. MUSCllIll fiir Pbl l o1ogie, N. f.
'.~ 1~(),), . 4:58 11 ..
'1 . S t. u r t \' n t-B h t 1, J. ., '. 2'18. 3~ec )'3.111l1-
, ('.' <' (t)e-n(11-z)i ('plt-t-1J-l\Z-7.i., 37 n :
', r;'").

:l " r~TorO r . G (; '~ z -" li~iI1, CT],.III',


iI l1epCI!O;H~' ", l1lIn III 3.or'II'IJI~" 'l'::I() 1;::;.
. . . }'

, 3 . ~>l, :~
DlI ; 117 )IlI.
;l\ , ;JIl r. .
JJllia ' 3311:\10 ;I 3 .
JI;)I I1Jl l1I :J.
Ri~IlI JJII l'rra 11 )-101'.:111
iipaTb ! Il :l CDOl1X ;rt;III
. :I D:l clloero :llll
11 JIJ , ( , Dl1 R . ,
YlI;IHTbl
:'I II l l'r, IJI Il)-I. :
~ HOpl\la1\1 , )UI
110:1u. 13110.lIDl1 RCJlR l'
I JIO Jfl
n :l l:l 2. 3 1I 4 l'; 2
11 :l R II Jl u lI:ID, mJ
:r'l' II' R.
3D, . fJ.,j\R D l\:l.
D I\D 1-1 I{, 11
iipanfJ. JJ01J D3 :.\. () l:i,
CTDO ; () CDoero lJR u
ll R Jl 3Dl1 ,lJf'I )I.
J l PC3Y:lbTaT I1:I(~ ':RI
Il\I; D ~[ Jl ll .
I1IlIl: l !r R.f 11 It:.\f fJ..
<! 11 . fJ.1i ltaJJaClI-h .7Im ll.
ufi , 11 l1I l1, 1' 1I0
:' Te:leCHOI'O R 3

1 R CT3.I.C 175 rIIIIII OJ 2 4 ;.


':UJ,fi l'>I" :1;) II 1Ia,'III\') 11 l':l-I ;:\'~ :.! (.
:! \" i t z 1,
. ., fJ. /, 11. 9}, ~Ibl ;,(JIa IIIO.:;I, ' JJa D lIl\
CTaTeii 3-', :36 .::C.\I. l<, . ::'1).
Ee,'11 n fi()\'1 ( Jl .\I, 3. ;\
IlJlfill, IIlIii II, . . z
I ~(K leillasi ell'), . 10\1), ~I Olia 'III'I'I '11','One'If'CliOii il3 11
lI, lli ; 31I fi.:liO ,lI~.:Ih
ll. :~I, GU,jHe I"l'8U:\I. lll ;.'1I, lia'lllll
.\IIII\ l Cl!oGU,~IlI,I" .JOI:\1 11 :l-I.

. I\. . - *
i\m J\lH' ,llii DH()Rb l1:;,() ('('lJl D>
('()) <';:'llf'-3'. OT'If'T \(' ;\orTIIrHYTblX u :~
II ,II,('lI r 33 .l('; 50 .-:<,,- ll3.
.1I (' J\I ~I())IJ\l3'H3, :- :';\[l ,1,(, :lI
I->r :r()(' 11(':JLii ft;~[ ('.'1I
::Jfl. :, ;('I!II!":'\I 1/;1,\"(' 1111(')1 ;tpeDHPii II, 1I:J;J; 3
,,('ii n '1900 . 11 1()Rli )[0;1 :\[()[ Ir(
:10 '19:36 . lIiI~fl.;Ili1 m;1: (,\:.:. l1;1 Jl.peH-
(' ll> .Klio. ReilI'fi~e Zl.Jr <l11/:'n Geslli C'11t(')\). .
R [[J\I l'::rii:Jl]:\[ )I <:ITOiY fi.l;) Hor.ll(','l:-
)[ 50 :r<,T lOrI, HPllTO-JlIlIii m. ('"
u,-('lI r;1 1Ie1O 11 JlllI1{('IIC'KOii .l1, l1 113~[ 11;\-
r .I,1fl.
]l[ ."II;). :JJlI 110 <Ii\,
110(:'lr iJ,rr3.JIf JlfjPD11rii (I, 11(' I\t'l' HP 1I1
;D ~' I;hl' 81c-.lIII(' IIl\:\-r(':I :\1<1(,11-
Y'[PlOO n ;:} D , (', '[ Tahme 11 i\
[, D('('1I11l, 13('"l1 ;;t'.'[ 1\l :>I, :)
lJ ;'[ L I\f 3. )[ (' .
r.lI(' ;] 01'hpblJTeJlf -;lI->I,fi hy.TfLT:'- .'1;\I3.:
JlJ1( ('.\lY ;IIJO, ;:]J1 D ;)l1.:ll,
1\1<'1)(' R ('fl.l , I'.:[L "('
;tjJ 11 . l JI jl;1.
:.!, r(: > :-): 'm11 JUl
Uf''l'll.''Irll[ o('J.-r:J. <,ii: lI, (' r;(' Jl;J:D
11 fl.;:If' n Jl) . :) 1\[ , I->f, T\O)IJIrTeHTH()J\fY
8,)l1 6.J:,

* . ... . .'le.hal<,n-l'nm (. . Lltmrn-ut, Innsl>ruck). oiJu./1


Il.~ ~'flniiu:r ll1nmfl.1m, .lt!/ 8'1 n nmll.dN'.'lmu.,rm. /'I
}{I! U.mrm. ,,". ,// 3f1C.1YZU n.1m. xa.1(!oneoenu.",. ."'!!('m
c.~ .,? i/?jl<:' ..lt 6'm".!.lI, m.lI,n.lt u /J;Ja(/me.u,I/. ,1:(1. ';)('hO/'.
.rl~ UIJ.. m'lII' .'/rt umui1 .'1"..1.r.'! peaJKmop".lt lI6"('I1I.II02n 11('/11"'-
'II'' l<:f1. <,H.IO\). 19.jG . np0'lcJ }; ,1iJI.llii /I./r!rJmuI '.
. /1.
40 . I\. , .'1II-"~'

I\()-I HYJbypa Dul\l ,


aI{ :, t'I

8, D 3l1 ..
Jl ;
<,- D : D u :J('l ll
:l' II 11 !Jl:l1, lJt:'l'
.

, .JJ t:'J1DlIt:'
:JJ (n)- !{YJbypbl D:
t:' i\t:'l'I 11 cooiipa-
lII\I II :J: 11 , , t'TOPOJlbl,
:> lII llJ HeCblla
lit .: J1 llll ;JOt:'t'.J
, - Il('J R
IIll :1ll , 60;leo lIJ ll ,
Jfi :.. 6JJ\f, t:'IilfI 'I.l t:'1\I
11 IJl l1Jl.

aJr.1
o()pa:10;\1, 11 113(' l1(3){)-Jlr
HYJbTypM, R J 31Jll, D, fl r. ,
11 R , R:)i, J(' <lTPYChOH,
11 r.I JeI r., JII Jl fi
II :Jll.
u R, J }1II0 , ll1{ D.('.
, J1l[-~D JIt:'ll
ll JIf'Il I' ~lf1TCJ)JrnJla rrD
:\I :i\i , J[ I IlIJ lI1PTO;J;Y l
~1 R FI (iJlii~f )l .
-r. llaHHa r.III
.
, J[:rfi, 3 J, J I ,' I13OiI
D :J ;J Ky.:lbYpY R Jl\; ", )l:
RR R 'l't:'I(' :l\f ~lfl 1905/06 . n hJ
-,\, :I D ll '"' ; ,
llllll I J1 JJeT ('DRil ('.JD
I'ljl lllr. Jl , l1 :\111010 D
y"IlDt:'prllTCTe D IIi\(';\I 190/7 . TC:\IY: (,l\
)I\t:'fi l, 11 1l0 fOM('pal>, Ii D .ll ;.llf'.ll
lll' II II 11111:\( , DI To~a MOJOiIbl:\l eTYiIeHTo~I,
I1RIl:lfleL ;LI ('ii :J1, ii ), D
('I IlfR.- :l lI(, :llt:'u 110 11('J D<JTOM
, D;IIit i!.t:'l\llrlJUI1l:\l UU311l1,
.:;::(lI I1:I II 11
)" 11 JJllll 1l0 . Fl; II~~J ,'
JI.lI!:\I 11 n l1ii ,
189.-l . ~)I yrTaHoDlIJ D lIlll1 lllll
, D, .:II)1 , I~pIITa, t:'
PTDOJJHlll1e ' I!IJ],I1Il(' (IJOl') III1i\ 1;

1 Prehellcllic SrTipt, (,.1lll of rllri stli,.;') , XIY (1894), (18~i).


.ti ll 11 II 'l'p~'~ 1I lrc 11 J1 inoa J, Oxfor<1 ! 902,
Jl I :1 ;'I. 50 .,}I';1' 41

'i;.j JiOD3J , 11 I1 :l}:r lls


'ra() I>PrHTOC CDOlIlII :, ('..: D()[\
i:"]:lI h;r. lJf'll II l:1lIl1 :l)lIr ::I1;1 ll)I

\'.-I\I D rll:1llll. JlrJC .1O 11::1! llJII


ll D J~OJ .1, )l(': , I':3K, 1899 ., 011 J
); l\f', I' (JI('.-li :
::, llf' (';::J:lI RI L [\ 1\]l1I,
('I;;'o i\Jl lJr;ryl> ), RlJ 3;,{( 1
~J\:rII(' )IJ\, ;10I :m)lIIIIL Jl('.
-;Jir J.;:r. Jr .:L '1899-1900 fl'.
"'lll lJ 1931 . 2 , uU1ll ]\[ o~y 3l\I:,
\! )~r::lII l-ll u 1\110(' 3 :ll
J III'.'I ::l'IIll JJ01'll .I ll:f>r
\f:'ll [ J1 mJ.J[ 11 ll :,
'c~ :r cC'bePO-D DmI h.
u:rl1aIfrJJ 3'1'0 :J I\YJ\oHoj\eTHo:lI
)' ,1 J[ D I JI }( 'l'l1.:
J-\ 'lf>D'II
::l[ I\J\I f:'(', ::lIO JIl1lI
); J()ry ll 11, JIl-lI, : j-I, rJ10 J\
IJ(,uC'pC'mLIo , D II' IJO'JJ1
1; Cf'Df:'}lHO::lIY; Df>; r l\
i1, 4 .
;) RIII rl1 l\IL yc.TaHODIITb, lIICTa:r-
.lrI- 11 KepaMll'lrCI>IrC JJJ[ <'~ll"l.)it Ky:rTypbl
;lII.- ]10 :I-IJlOl' lIr , Il., R JI I (1)Op:\1 0 ,
F; DRllIlIOII]IlJ ll::I::lllI]iPl1'l'CKoit L,
31; n Hf'J>OTOPblX ()'l'<'ll II :J '\', II\
! mJ, ]J', , 'I!'l' :I ll(:()~

II l:r lDJI, lI J\pllTa. I


.. ';.:lr IIll <''l'-I\J\f'('J\ J\YJlnTYpu, CTa.JIl
;\m, II JJJ1. , ('.lJ ,

~,,'i"JPP lI.;r;\1J J!:J, "1'0 MaTC'plIJ\e

1 J\Iycrnian TI'ce and PiIlal' lt. its Me(1iterranoan relations. (,..


ll. st.l.,;, XXI (I\JOl), 22 CJIe;J:.
2 ~ f' allII ll ,, f'
" f-: ii, 11 ; D I' Dll nOeTOI;(~
>: (I1, li, r, . .): :\lll ( t.!,e
:=:ri ti~ll SCllOoI at. A1hens), 1\1'. YI (Sf'ssion J 899-1900 CJI.). l , Il;
;: .'l:J .r I1j' . J. n s - (Jle) Palace ( is)
: ...!(! 1921, ff. \'01. 1, 11/1, II.Z, IH, 1\'/1, 1\'/2, .
3 L h n 11 - u t. - (;;) Tempelgrab (des istkigs Z\1
:';:).550S), Klio'>, (1932), 169-196 .,.
~ li I1.'lhlI l~II n
, ,
? ~leeTax : MOn(l1ment.i) ihi).>, XI (1901).
i{lI lI fl;J, .11R cjioPM, I'l.;, ,;
~~r'l, l>JI ' , I n II
::] ('!1il.1H, 11\, 110 ;)I1]l :1I1l- :J
:,I " ;J' . PR:l 011:1.1108,
',r.l'.>it<CIIIIblX
l'i ,'1], "h,
: ~ ;J:D n 'l'II', (l1j' ~ ('}pt ~(.; "'J;",,;,)
'" URIiI (. YII. 86). , , 11 D IJI
42
- - - - _ .. - - ----_._--
. . . )III-1'
-_._--------
; '<:'ll () ll:.lIh1 -n; 11 l'<!MO-
().:Il,' ,II:.:I Dll: .1I31' 1 .
n){(' JI J':I\1 :l~, () :t
11 D OpXO)IeHe, .: ll;;(II ()l\lI, J
JI J-lI:1 :1 Ii-1: 0-
l-l\l1 Hy;:rbTypbl ;~"I. D}\( ,
D nlO i\ i\;lr~ 0'1' : IllJl.I l\op8 Hy 2 (DO;~
)lfH'TO 3;lI ;(POBHCI'O ), lI .'l8,
I''l J\fnTCp11Iie, llD Rl
1Il -I:'.:II JI{'.:If~)(n1'(' ;, lf<ICJ\I D
)Dl ;) :) CJlOCH : ,ilel 3J1'
l, D 3('.1I .:t :
, , 11 J. D OTI~PblTlIii . . V D 3
JI . Jl ]1 1JDll.Jl (llIII l n JI.1IOJJ11
Hfl3U3Tb tiTY r. I11ll l\y.:rbTYPY ~qlf )J
rr ..I1:\1 II1l0J\f (.:);t.:II1;(l'nOIuI nJII.o). }!
~llI' 1, (jII .:r ;1;mi1l ;~,
.: ~[Dl .J;D 11 HODOrO )~ II:1!\I
11 1I J\ll\tl KPlITO-) :'
}!), I-1'I()Il1 lI Il ; i"i:1,
li3li J\Pllto-J1i1~-I\) JI .
I1J\ JIJ..: IiY;lbTypbl rl ;;t 1! ;J
l'I ;' .JlJl.[ .li D lI 4
1l() 8R l,I1D11 rI\l1
,:Lll .; II-1ll ti.:r:R: I Jl R

:~ 11:) 110.I3l'r; 11 I'')Jj') : J! Jlh . :('


f'. llfi' lItJ.11IIJ ll 110 f!I n }\
1: l'll") , 11, 2, 5!!1), 'I'(' 11 l\Im,cHax ( JI ~I 3 11- lJII,I, . 151);
(:. CI1tt'JaC () 11 11 ,1. (f'rie) .J(ollrllal Ar,'h(eolog,Y)') HJ I7, 126
\\'. J, 111 /), (.Al1nual, (pacHOIIHI1 1921-1923 )'.), 'l'l' 113 ,:
I> II, lI 'Ii.:II"roii 11 !lIIlIJ 11 n :.
011 'la1' ::m R C-1lJIII ",)""Il lIa:3IIa'leIlI1H 11 'fO,t RI, 11
\\ 1I0)()II'I!~JlI' HonaHl1ble .''l' ::Jh 3 MIlIi~1I 11 li3 R
.: h . 1. l'll. St.') l !.1~l), pl. IV, . II s s t - Altkrcta,
2, 55\, II'II'\1 8;1e,~ 11 Toii ;II, Jfi .. ll:
li1lIJ , 1!I1 ll)'JY. fiI RII
!.\ 'l'; '\'lI.I\I , i1\ ;t
hIlOC.C ( ..J. ~ \' n ~ --- [{e;;torcd HllriJle Celll.J'a I COllft. t.IJC ! at KI10SS0~,
(,.Journ. ! ;l /Il,>t. llrit.i~11 Arcllitecl!p 1911, 289-29~1. li~l'fJ,1.
'l' llOli Jlh 1I0: ()plJa~ICIITa C~I. ~ V 3 11 S -1'1l, I,
pllC. 22:) 11 II!:. 221;, , 2, 05 (Th. }o'~,re) 130711 1\', 210; L /1 ( n n -. u t -
TcmpelgJ'ab (. S) 187, I. 4).
1 J,lull HcaanllCllOCTb lflilii JiY,lbTypbl, lI 'l:IJ
' .;JJllI: - Milloi;;cllC Hl1yta, (,Archl\ol. Jahrllucll. "'I
G.
(1911), 2'>9-270, Ta(i:r. 1-9 '1I'Di~ Sch;Jc.lltA'riib~r ," l\I~'kenai IRJ
}l192i.I!<,tllfmi~hitt\ll1gll. XL iI91~)-. 11-2::10. u r t l\[ i.i l! ~ r -
Frtihlllykeni~c}li~ ", (,ArcI1aol ..Tahrb\lcll'), (19H). 2!.2-336, . 9-12.
2\. n
le/:en-Korako\l (1921).
3I!fJ l :\IIIKCllax . PYHOnO;t;CTnO~1 . . Y~Hc n 192-1921 .
(,Annual.), XXl\'. 1R;J-209. 1921-1923: \IIIl!.), , 2-'.3'
'Kurt. J(iill-i.l1s, II, 19:~O. : Fr. Schacher-
10 , (. li, XXIX, 2 (Hi31), 372-375.
}'ClEXH ;j~'II 3 :IJ;:~. 50 :: 43

':l :J.J 1iOIty ('UII-;)I3Il' , :\f1l0,


1.:33. RI D-I\II:\I) 110:t.1 .
I1 -;;;-lI I\:,
'I;l'lI ;.1I0t'
.IJ't' .,'I.
111 11 11 3 11 11 0-
', ;{ 11 (' 13 11 IU
[ ;) 11.
. i\.:II R Ift'I ;l If'II, II.
:4II, 11l';1: 1I311CCTlI01I !I J II II-
}ifI I1I ~:Ii:' ()J~\':\II:. BXOJT ., "I

:r,:,()". Jlll, JJ 111111'1'1):\'1-11. ' :r 11 .


[,:I1 iJ:<m1IIl(' ll lI II'!:' ,.:IJ, ll
['rti!:' lI 11 . :\1II ll11 itIIlN'
Ii IIIJ J1l('J l fI, 1II\, :, I!:'
, lI D :IJIl 5- 'l".lIf>II
!!II!:' . ;:;{1:,II, ::'Iu :\IP,PC R ll
:1R (l."11' 110I.l18. , I\Orjt8 ('
(';:(' , l'l, I1;, ~R 1\111'(>, !:' J"
~R 11 D IIf' )l('; Jl ; 11
"''ll, h ~t'1I, Il l'.1IRII f'
;I;JII, lf' (' JIII ll\lIIIJ; , ;, IlI,

1l1. .'I ,lI a;teCh I~Y:I1,Typbl, :!u


";:, lll1 l1. JIOi1 RlI(' ('J
r: ll ..I 'f!:'ir, (' 11;:11 llO 11 ;)11
'-<1D1 caJlHI rr, D D <';1: ... , l1
.1':1 1\1\1('II8 I! - Il DaJlII::.I
'''J."1('e II'.I )'I1(, n I\ JJI Ii CBoel'O
(' -)II Jl'l(' 3l1, l~ 11 JI
.:' '1'II'<I<:I CT8i~11l1 3II. 1\101\1II: Il
)ICJfIIOCTr.., 3l t'8l:' ll<'l II: (
;:l1ll'lii lIliJ: n:lI , PlIMa, llIJI }BIf'CT :
;:I1 Jl';:l. ; :l~I;:ll11 ll:fl1f:
;J;l\l lJ1lf 60 : ::. .,IO;1I-1 :JJ
:':,lI()"r... .lIJ JIIII-1~f ; IJ~l<'lIJJJI
:t."1 !:'lI'I('I ,JI:'. ;) ;t .(' K8MeHllblii:
~('I~, ('.: }I 11f:'lIlI J .(':\l
~l;(III . Ill ;l , IJI
J!t'I;L 11 l\l I\fE ,-:> Jf'DlI, I!Jf
<'lii ll0, , ; P.rJOD J\ 'lL
;' II1I',- 11 Jl3, (~:rIJI
, Dll . :\. , ;)II1I u:\
('I, D :;, .Jl, 3:I (
:l1 .
D ('ll:-i1l\l R l;: 113 :;;JO,
u;-rJI , 11 f:';(11 1I\('.1I33 (;:
J;I ReI~, l1Ili l [ J-JOF , :I3I1 ),
Rl' I II lICI ;\. I)o.:lce DI
",: 3IIJl, fi(':IO fl'1l, .:\-ICIIJ, Hllr;::J:C-
lI~lhI :\-1llO Il;lI-lI ;: Me;tE(J-
44 . h. . -

. , JlII l1('ll i\OKY-


R:lO rf>f> ll JJ;
D JI8 lli\ n
. n;:J. lI
D D nI i\.\lR
. ll Mf>a,j\Y II(']lJI l1r
f> II f> ('I.\I lI. 3JJURI(' .:
J ('.:,-I D u

,; :I, , l
-lIl\ l\ I 8JJ.
, l1 lI('., I III
I D, , JIf> lI'
f> m - u, eOnpf!MeJlHOTO ;:';\1
lro l\J> Jl. lI llJ.:IC1r
~ : f) lI: F.(', II JJ('(' ,1,1'
.I JII I1 :
I>I rl. f'Ir , 11'-1 CO('l:'ilHllX (' 1l'l
IXi) G, 3.\lO II:I. DIIJI
I II lIDI'h lI;lJJRII I :rlI Iluu
3DJI , RI\ I)ii I:'I .\!
11 .l.1Ill.
, I II : 11 .:1 ]' 11 11 II-::i.:l
J :, f>llIl Dii 1\ ll ll
11 DlIl\ii: IJ!JIOI l, ]lIl ;J;aTL
, " llf> IIJl I:'
DI ll .'I.
.- :
L"d yirle Ce~cec:e
ReilJel1 siell (l I1CI'Ilr1
ibrcs Dsi;
l1neHdliehe Kette
(< I;Jlii u ,~}( n U'I\I\ 1\f> cnoero
r) lI :I\ ], :lOf>J .:tl\I
1\ , .113ll;\I f'ii-n IIlIllO lIIllI-:
f> Unf>('('u, ill; 11 h DllllJ\1 .:IOl
. l\l.'1, I;J;- nI3111Iil, ll, i-J
II, ll {' f>mll u J>U
11 , 11 ;J , 1Illu JI;Jl[ JI,J~.JI
, J> ,-3, :, lIJ>orAa,- :II.
IIl\~ Ul' }\ Ilii lI
, Jl -J> lIIl UO(:'l'oJ>a,
llJI, HOTOp~-c .:Jii lI.:JIl ll OT'leT-
ll-Jlll.l cnoc lJII . !,,;JllII
Ii JI l1;J - IIlI. 3-
'I 11 I, nD ()
, ."1II , :
l, :r nll.
1I0J\a JJ l1il,l 'l"JI :m,
3-II R.I<: ::JA . 50 45

[l;1 1 :-ITIBI .'I, ;r

'''I' IlI I' I,


;:,:, ; ;l3~r.
3 ;r , , ."
"fI'jjllllle J .l . !\ .:r
)[:.\1 .::.\1 i~
.;1' :\llI l'.1IlI Ll\1 DJ11, I
lJl1J ;l. .:, I
iiI i.\l:.\1 1 Df:\'11l3
:IeIlIIII I ;::l l\,
.1() lJ.:1 :)
':1I0.'I1, f J, }l ;r
(", , , ,
11 3f\}.

.:r,-:\'J .:,
'1)' II,- \ ~ lJ
;1') Il , , , J\1I Jl[ ,-
.:\ ii, 110 J ,
R ,-n IJ.:r. JlI
D:I .1JI l\ l1 II
;:', Il:.\fll .
R f' i~ BaDIJ.:rOJlOM ll
;,.") -n J
:\'-
.1lO-n Jl
II .\ 0l~, :l
"f~J; , ;r lI;}ll1I, u Tpyl1.-
('II ;r11 JlO ~II 11l1,
JJ(' . ;), ,
:II (.':, llOf)JI I L

'nHaaTb, 'r D.""Ill, JlJeCTO n,

;J;JJ l,'l', lI : ;
;: 'r 11 ;)
;3l.~lh 1I }[ ll.

lkHyecTDo f' J1. 11Ji :lJ, . . R


1tl ii.:II ;r, Jll-,
Il~1 .:lO 'n1, 110:II~ llJI III

l.! Ui:lI.l; :\lif ('nh ;J;IJ,1[0 l\II ,


('J'tlIJ lir., Jl- Jt~1 ;l
li I , ;
;" l\I1' 3J(:'l' .lI eopori: ;reT ll
I.:~ !\10;'), I ;J;r;
':1,(t~1 , ii ; .
, i81, l' J~e.:lOM, Jl n-l1-
TE>JiTypbl 11 , , ;m ll
ilD J~eH'rpOM ;I .""I )',
f':le~yeT .
:Il .:rll, ;l l~lit
, :.\1 1l ; IHle."III l'
lll, Jlo.:ro;.-bll' Il.
II. . . f-.\1'

H:JbIKOU ;.\0 lIl1


, i:l J :J:\II
':,II Ill JI ; Ill u
lI D : lil1
IJ 11l1lO 11 (lJ[
.

.: Jl 1I l
11 , IlIIlI (~n;:
JII.I II l1:\lppT .::II:iie
u .
PO~lb u lVlil lI
BoeTOHO~1 ~lO DJJ, , :l\:! OJI
, .:II JJQ . Nl
uu. ;1IIf>JI JJ :mll ll'
;, D, .lJR DJI1 'l, ;~,

.n R - I'\)'I'. J{;
':I 1I If' r.)'D l\'1.: , :ff .:R
(ICTpaH (ii"Dm), I , I~f',
IIJ\, l DpC~1eHa ..1Il!('f, J
:\f-f>llI j 11 ,
.; ~\r '
II 11 ;\ ll ('
.

Il ~." rOI n r l
:IIf('. , , ('Ill ;, I.;:.\I 11
JI. J'apb lII;: II Jll' JIOi\Hl1OI3,
-.:11160 113 1'1'0 l"ellppa:IOH, JY of)o IIJ:\,
RaK JIOlI(!.lJ, .1I:, llr 11
, r nCHIioro IJ1lJI.
lI xeTTCRoii llIII, , \1:' (lTO D,
R J ('.ii: l( :\f
ll DIR II l\I<''\ , (lTO -
1I0('. . l{ Te:.\I, [. 3I CB01HI :\I
:I . , llr: J )!.1ll-
3'lI1fJ D .'l
I~II(,l'-llD'l'

(i,' . ; IICliOTOPblX
J1ll IDf>, ]llOil\110 ,
;II :I1fII
:I.
I :lOR n -
: 3lll Jl JI <' 3 :.\1
:1 11 11 . . .J> jl;Cpffianbl
l1 Il ('.1IfblCJle ::' C:IOHa lJj\JI II\
.lJe30M .L !\, , 110 D .IJ,
eI-( . ll DD.lI
:l, .. II .D I DIi~
;rIlll. 01111 luJ CBOll JJ.i-\ <' mlllI
lJll~f, D1ll-[ 11 ;lO, , -
}' l' 3" ;1:. 50 47

::!(1)!, ()IJ\! ::.\I, }! lJl\ Ji,1$ I fibI~11I


.-;I:' :1lI !l.
13 NIil! il' .:1IlIl 2 (;\() . )
':'.'llm ;'(J O::l.LI, (,lIil:I 11
\!~llll n " ; J\JI0i(.fjl' ,,.

:rll n APJlC :1IJfl n 'I (\.'I


Ul"I:'(' 'l' ll;\'J' )ll ll 1101'1'-
J'>'I 113 ', !\'ll- HC]iOTi\a
f>f>1 J\l, ApilpaT, ;\ , II.:
, 11 l1Ji.::rlJ.::rii r, n ;
:,i"l :\1.:IO, IO I 11:10'. l'
", )III 11 ,
l>: Ty.::rLCJioii ii.
; r, J1)}~ OJ~]' ,
Ill'I,yceTHa, lI8 (' nll :1lI D ,
;:IIlIJ;(~l ,lIJ~J, HCJ\eT l' xa.::r;1on.
I1:\1 l1f'~)},lI .: IJl D :1J\ )1011l1.
l'."Jl1, JJOii ,YJU , f'.::rii
<:'1!lIIll :1 J .::\I(> lO:1110
IIl'(l. JlX l"31ll1I , llX
., 11 n 03, Il1l I Il
Oli~ .. 1ll 111 4

1 S h h - MateriiilcJ1 zu1' Gescblcble (1('1' iigiiiscll('J1 \


,.lerulIg, l\1Hteilulg. d. DeutscllcJl Arcl1i\ol. lstit.1s, llis il1Jg
'l, XLI (Jll 1~28 .), 8. 40!1. . R. 11- AnaLolian stlis
PI'cSCl1 l eu 10 \. I\I. Rs, . 130. L 11 n n - u t--1'mlliJl cillsl
.ietzt, 11, 2, 8\11.
2 J~ tl Ifl I n - u i - I1S l um Krela. Klio,}, r" 1, S. 2%.
8 Ypapty-l ~'()-III:1'lIll"I' ;jDaJlI' ~I, t:
8 ("l'OJICTllii )J.O lIl1I1 ; xa.'IOIJ. ()e~':\apCTlJeHHOC 'l'l'
J;l! ;:t;JIIJJJ 'I;lI'I(' Ifll\lllO, J1l
;t;II"'''' ;:I.- II .:ll UOJ'a . - JJ 11 . ACI~11'
I'lt"', l1, "" ,; 110 ~lOJll I1[JlJ ;)'I' :~('GI10G ",
l'TneIlHbl~1 ll)! U()<1i fior<J, ~, lU.II I1;,l IHleHe.\1
H3:IHaHIII1 ;)'1'01'0 HnprJAH, ;~110Lf 11'Il'J llI, 110,
lI ,III Il:,rJl1ii, , 'Af..,~,,(~,,!. I. I[JI.J
110;GlII. oJG:Jll :1II 'IYW.Abl. l13l.tn~1I1 II !k ...'1Jr.t IJ(~! ()
1l, Iif Z2t.r;O< ('laeTO ('.:.() yyi,iJ",ot). .1 . lJ,
1J Moeii ()-<, <IOJtaIlI, l1(!lI ;ll, l101111 xaJIJ;Ol!
11 lI :iall'I'llllI .l'1III ~Ja.'llral'I~1II n;\lII, I!
lJ:rI1I~, Il1 COCTal:l,IeHa 110 II;.r,JlOll,J ,1iOl 31ICI
{, ~I:l IIOII1 D (,3IJ 11' ";;!, . JI :\1<J,'1.-
110 I(.:, . ;:J;II ') 'IJI ,lII "II
\'1\ .
4 :JTO\f '' l:'IIO )'1if\;JHr. 11 .')'l'1I Moil 'I' -(<l,
ill Hinst i jetzt.,), rIl (Bli. 1, 1910, 1311. I1iJ. 1!12j 11, {'!),:I1
I-I<.'l!, IIlI ~1E'(;()itll li\()>) (,,\ ""'
II111I') , ' II!~, Ht::I1, . 45,.-8<1<1) 11 (,:l';) :1' ().y~a ( ,',
l:Tp. lIa',-1U5S). ;Jo .YI;I\f' ;J.aHHOii .ll, <:'1'III'lI
Ilbl\l ~t .l .:t II II:unlIll, '
.'111'l'. \L ;J,'l'I1 nIfI. (j IJ :J;
COCTan.TleHHoit I!M ~.tlI1 :\Jl1'I1'1I 'III11J;>) 19: 1'. .:
"l1~I'I'II, IIX II, HOCCTaHOBJIClll1e 11 llI, f)1m')l\II'f II . ~;
" [l1,;:t;II D ll PYHOHOAC'I'DO~I .J'Uj'11'I 11 fie:lhl.e.
48 (). R. . Jlf-

n.: ;'l\, I .,1l


PHaTel'~1 n ':IaIIl\I 3l 11
f';rl\l 1 .
:IlII l\I3I :rn pOJIF> :1 11 11 .
n.'l' , 11 n TOPI'OllblX ll
II NI nl
1I0 n 11 11 11 :
j\Illl\l n J ".
() , , lll' aJ
l\f , .: L D ll -l\llI
('n, :> il1l D
,:n, JlIlI:1IO . 11 II~:1 n
!J(Jl\I , llnJ 1'opo~l
JJlII\ l\ I n
:lalll\, lI TOPl'ODO:\f ~1Il.
lIrl MOiHO I~nF>, TOJJbli.O
)\1. /\ll -lI l1('Il - TnopO~1 l'
lJ HY:lbTypHOrO IlI: n m.. Dt: TO~f, }'
('.;;J I1 (> Ol' III II' ]1l
:lUf\IlI, i ' :1II JJ': II'; D J(, )'l
lIr.

iil':1n, u ('.l) ~3110 1\)':11.-


UOCT01,a fi(J:lIl1 I n .;r
lJl 1,- il: , n 'l', -,
.:' ;\ l1 .:l'ii. To;rbKO n ,
mlC'fll, ('.)[:li'II1l D pEc'li, ('.;"\i( UI1'll
YC:IOBIIH :m llll ' :10. II
IIlI I1rpaeT ', lll\l .:

ll, Il'-~II~: . ,1 :\ 1,
11 . JJ:
11 :1 -
11 APMCHIIII, II lt it J
rll' 11 1937 . (, ~'i'\I') TPYJ;Y , :I,
I, 'It!I, 3ilI ff.J:l(m1II ; III 110 ."101'11,
'I'' ;2. ,rn n (,~Tl;a::JaTe:1C "t1 :lll J1r
l, DII' 0:\I10 11 n<l.J'l:1I1 J,
( . 12) J1 (,ll;I')'
;I :. :II, Il, H<.IllpIlMep, 11 ,.ii :II1l
-, Jlll', 1 \122 . (11<1 p,YCCnOM li), (,~tIlJl u
l1 ~Ill 1I011 . I1il (192,; .) [! JI . 11j2 (1931 .)
':III '3111.
'1'0'1110 1, 11 11 :I! D A1titalische und vurder-
asiaLisclle Ri!ls!lll (<<Klio, HI37, ., 110-11i) llll II
'l"l'l[( ;. Il MOII ..). u
1'13 TOllpalia,:Ie. ,, UlJD,
'ITO ll1 (. IIj2, 1931, . r,QG) ~ll OJI " ,
110 , n l':lI ' , lIII 3':li Jlt
,r COC~';{OI! 11 lI lI, ll ll':ll ()
U,- ~l <> , I',
011 II I'f 11 IIll (e:vl. IIIlI 1936
lia . . 93, J.: ,
; :\1 ". 397, 974, 978 Jl'I' <lD'l' 867
899; . 86 :l 01l'!3I, :l I, 50).
I 1" h m 11 11 - u t - Armellien, II!2, :::.. 793-809.
DJ I 3 .!II. " J 49

.-=-r;1I ;I'- .'I IJ 11 I ;:I;l:r 060 IICIi:.


>.I ait> )' , lI I1:JDI1lI 1'0f'Y;J;npf'TDa JJ ".1
~'I'hI. h<J.;:\ Illli~l1HlIi\Y n ;:I;:JI('.'rll . II :)10)[ ()IIII eonpp-
~':'IIHO 111' ;! :l::\ 'I'-;1I160 HO;Ie:1IIOC; () ,
'\! IlI1;~lI('. :\\ ;l;Y)H1Tb , () :& (>
:.!,<! , 'r IIf3, 110 ;:I;."1 6;lli <' COl'e;~a. ,I
. ..l~I'11 :I D1 ~'[<,, :\10~ "fl;-t npp:\Hb:\I. Ii1
:. ;-j;>' IlLl'I:'i\ ('.J\('}[ I\[(', 'I, i\: 06\<, f'<'
.: ,''-,I\'U TpYi(a. 'J'tlhI\f l\U;f'u f'!, l
,~..(!l :1 1. : fi, 1, l1ll ,.
: () OCTa:Ibl'l, , i~llr, 6('l1 ,
::' ,r;;I 11(' ,"1lI :J('l1 : (':\ f'II
~!:'I , I1 lI II 3)\0]\( n t: ('. (':I[ l'n
:. I{v I'.

. {~1 , , ll :rII perc


;',IO(' ; uii i:lJ'lJ :ll ,
:\ '',1;.II, 3i\l' , II;,lIl1 ,;.r .
". ~I, IIIl.:I D , 'l' <"'1'3.:1 ]>0-
:':i!l!I} I' Ilt:(',IIpp;OHaHl1H :(':: (ll) '
~,':\lI f);IlI:JKO Il, 110,n .r llf'.J'Y(".f',TBfI :
'~Ll (('), :\I OTHOIllClIH .'l ll:il ,:III :\11'1,'1(1
"," Ha,:ltl I1,.
:\fht ll lC ;.]IJl[ I, ml
j! r; l1(', }-; ;\.'.l:\I . e:I('-

,1\'I:'T, O~Ila1';O, , :JTO J\I, I.


:;,'."11 lI:1ll l111 ll , orpaHll-
''1IID<1II I lI : ll, : ,
.]r{r; ;I f'.u .IDI . JIi:y
,Ill11:IC f' D "':, ('~lI!it lJ Illl ]1:3 ;\lll1
;1 ('I{OJI' \l I 06'1I1 C'DHaall
Tc1I,a,1-' II .1l, ,
IIH;\IlH I", :lI n 'ICI.
II ')::lTO:\[y l3 . 113;II) ;)'1'01'0
:\I",1\ ll II ~l ;~ l-'('
Hllii , ."1 j\ JTay-
:\ Hn:\HI .
, :\ )lO; I ;~DII
;, )~D~lI ."1 UI .;I
T"KIHI, r::ItlDHbl:\l oopn30:\1, ('. . 1I :11; ;11'0 MOi}-; & (
,j;II-'Il, ;) D3LIII.lI )[()ll
:1D:.. ~' U.;I J1u lltll n
Illl , h ;m , lJ 1'01'0-
P,jl1 :lii .-r D\l 1l0
ffl'1l0 II. f'I\ J1 ,'l
, l' IO ll TPY;\(J.\I
B'c'C'TaHoBllTb lI ll'lR II~lll l\peHHOCTII,
II 11 n ,-: 11 :R
hl1 I JI . \':\I
, II III(1(' J1:1('~1 :I:J:\!-

". II. I!
50 lIl'. . :I~III-i1l'

Cl\fblC:Ie :) ,
, , l1Jl .
J:I D JJ , I
,1}u :I I1;~, , ,
II :, J1 I{ ,- "I-
aa:\feTHO II - ;J:l ;1;0 IIllI :1. }'l\1
, u,'lJI )1 Jll1n.'l :I
:\I lO D pai10Hax. 1\
, Jl l' l :D;
.'l:\1 u~[, 11, IIl\, R\lJU YCTaHOJ[Tb

tl8J'Jl .iII J' ("eHf:>py A:Ibll 1II1 11 j


lJ.'ll1 :I ;:\ IlD

11 : ., :\I l{l\ lI 1\l-


1101'0 (<.'lIlI') :I .'l nOJloca
. : /.: ,
.'li'l I1. Iloc:le I JI ~
., i1:lI. : nl1 1I0.rllI,
:Il1lI:II1. 11 lJl1 II J1\

.1J.I, l 11111\111 II iID 11 :I


IIl,:I /. UIJ JIOIJl[fl .
JI hI lIIll\lJI i1:0n. () , J\l.'l ml
u 6 000 l ;) ~OO .'leT ;~o ;) :l'
.1JJl n.'lloIl.'llo ;l;Jl n
~, nOTopOe ;;.'l 0311i:l .'l
11 IIU .l:un 11
hoeTb,- :l Il :I :I
IJ, .l: Il 1I
ilIl lI II. ,
n :1 DIII ny.'lbypbl
;DeI, . 3nD, ;,j!l

11 JI8.' IIlll\ 1 . 1160 :IIIll .1J nY:Ib-


, ~ IIfI l1, l\lO
YCTaHOHJleHO D lIll, -naI\ ll-lI
6-)' .l: ii :II? :1ll tl
.'1; ~TOT i ~ii ; nYJlbTypbl
lIl\ '.l:lI J'Il , I10
Il\1 II:.1 lIO)1 11 ~li
JI 11nIl aIi I
6 :IO
II, Jl.~ .3Illl\l, JI :lf,
i:l8Il l\1I lIII 11
KY:IbTypbl.
, ~TCTaHoDIITb
l\ 11 :I :,
; : ~Ta ,
:\f, ;I , ,
Hbl:lI
, , - .1JJ1.

1 d(i r - Geschichte des AItertums. 1/3, 595, 598.


.: . F. L Il m Il Il - u t - Litclar. Zentralbl.. 1915, Nr. 23.
Sp. 52. . lio&. 1936, XXIX, S. 298.
~' l1:1~'I ,1 3 :IE;""{I1. &0 51

;:, I , D ;): )'


lI I HaYnI1, (!
11 " :Ia r, ll\ Jlfl
, )l 3 :lI -
1vlOn I ii:.
3ll Jl . 11 ... eIl\l OTpae:IM
II .... .:l ll Uj .JCiI l, n uu
.;II - JlIll('l\1 .11 ; ('- lIplBle-
; lI:l1 n OUJJaCTIl .11 11,
afi II('.;,,, u, l\,.'ll\r; u:l
II II , .: ;:(0"31111 ' .ll
:.\IeIII1I, :\ !. 'l'u:rIl Jl l1
l\f 11 11 (:Jl h ;.
, ;:(lI,J , J\!l1
... , :r ll
lI . n .l ll1 Dil,llll Jl
Jlll.

ll\ll :\ , l 11 ' II
D fl , 11 ,D J JlO
11 D ;\ nI. Il;1'f l' JI .11 l' II , 1'. . ,,
11 lJllT 11(' , 'I 11 ;111l, Ul;-l.fl
: l\ .
;' 3lii, l\Jl
:r , <1'10 ;I,
Ii11, :r 11 I.
: , l{ 3I ~I ;lO,
,
J :\ I 113 .'III II.
Iill II ~l'
11 fl HPl1to-;),;~-1v1ll ... Ky.l:bTYpw. D
l'l ~I JIIW MD.TeplIa.7JOB :
:rlJI :r ulll1:
JIIJ l[ v l'I1.'I II:r :r\'Ol
lI~;, , ;.'III .l\1
;Il\l, :()lI l',-IIJI , l\
11 D l1 .: .1l0 J
." ll I,
I, .'I III . aI ; D
, II;lIl Jl'l',
I: lIll II m Ol\I J
)'JJ 'l'I1, ll ,
IIlI . l 'IlIJI 1llI
l\[eHIIOCTlI, I :l1.
JIOl' 01', , ;I :
;ID. II l1 JI
llI : , . ... :r, ii11 11 l\.'I;\IIO
", - Jl, f'l,
l\I II)- lIII\ 1l-
11 .
52 . , , JlEM"HII-~.,

, l, laIfl>' !. : :I
I\[ u,:l-l, , :\'1 , Ii,m,:

II:\f, " :')I\[ llMe,llOCb Dl 11


l1 ,~JOI'l1r n. lHio ()I1 ~feCTOHa
,~() \j\llrll li: Jr:\'1 ; r,I, ('.

JI.

, JJ(, JlO,:le u l1ell::JH()eTHblii


, 1'0 ('.06010 1I0, Jlll
r-
()II1 1[ :r, ll;\."'ll 1, u,r 'f
Cf>:\II.e 11 paCI,phlTJI (:;;- r,:lOHO JJI:lm~

" 11 10. ;\/, J~ ;( ~Ta I'.ll I.


l1[>:l/l, ;\:~() II
HJ1eIIMOeTI,~ , 1\10iKeT oliaaaTb .l3I\ OTpae~lb
3J- /llll1 II ,lalO
/lll f!, l\ IIIIi~l, R
r,llRull JlO;J31BleTUOHaHuii J/lI (1
JJ', . 11 OTD:'le'leHH01'o xapal'TepH. J."1 'l I1
;r :,>! Jlpe;ICTaB:H:'llIleM lllO1' : 11

. <!lI J\1CeTHO('Teii 11 JI,]eJlell 1\I ;( ,I]


IIl1 I l'II 11 113 l ll,:l" ~il\
YCTaHoDll1'h II il; 'r/ .
,11 . ;j ';<' 1I JI II r 11 , -
n l1:lii ('; ;II, ik Ill\
jJJI1311 11 pe;IeT3 :Jii', 3l:lll 1'01'0 l
, , II{(' ll ;JIII, 13 (;ll t: t.>:ll
ll ; 11 :\:/ ;\(:.D:lllll, I,J 11 ."Ie-
, l IO;( II !.' ' OO,'laCTHX ll' 11 ;IOIl
,

Nllll.1 )I l' " IJI 11 lI'1I J


D ,:ii ll lli1 ~';ii ii l1 :I
, /lOJll1 'I 1i;I_lCI, 'f
, t::111 ' Jlll,
n 1Ibl:.\lhIce..-l :\llI . 13 I Jl
)J[ lI Y:.\le;lO YiIa:llITb eKop.'IYIlY
Jl, l1CTOpll'leCKoro ;~. ;)TO~1,
, e1i:IOIIHOC-, IllllI lI.lI
I10, D :l:\1

, 1i li D;I I\I: II Dr. II I


). ;.\ 1l0(':l
:, :.\lhI :\l l\: ,
l1lll; ; ;IaeT 31\10
ll 11 )[
;:IIf JllI.
ll Il:llll ~: l1l\1 11 D ; ."III.
I1iII :I", 11 (J, '331 , l1
11 , }\n Jill :Ill1l0 :\l11-
l\l ,; D :\I IIll )Di~.
,", , othoc-:lIO 1I:13;\
:I llI ."I-
;;"'I "Y;Ih'ypbl 11 ;, :-I lI
r; 1I;~ll1 ~peHllcH J1J1 ~ II.~JJI,
.,,,~";n ;:J;:I :Jl )'D,-
;:r 1f ~lI11I DlllJl J D <'IIII lII
")0 aC'l' 11 :1 11 -: : 11 - . .~ : :
h ~' .) }, , nlr ;-t 11 ii 11
11 ii J( 1" 11 D l [ :J Il lI.
:\1. ()):JOllll jiIl -lIl1,10i'iJ1<'
.JoJlI}\ I1, 11 I 1

':.'lel1YPT ;:J;J1h pa:-lJl llr:J i1


II:lO. OTeYTCTBIJlI ,1; :!' D rlIll
'II;:J;.'I('. ll.I :I
n IIlJ )'h :I;:.ll1 .:,
13 ll n , 11 J)'l,JI m{Cl.
IlI , : lIfllI, 6-ii ('.,"'ll n
11 (II I\l\r, ]1.'))1, - ]I:I1R-
II)I,

:'>JBl JIlJ'lero .~ l' ~ J.:1l0


l I1Jl : Il, R Ih11
Il-~' D )" -,~ ;:J;peBHero !\lI1, ', . :',II
:J OJII. ;:} ,l D :JUh IL ;,.1)
JJ:'lll\JlOli"r ;)lIl\ 'j(aJI 11 :\Ill, ;:JiJ.I1-
~r(' JII\f , JI};:Jal\ 11 iJ.lIr, D
'~' iHC-llit, . !\f, Ili
rr~:I II I\, hIII. D IIIIlII .\-IIi,
'l f:r. R TO)IY :\iI, J[ l{
}\- , JI R:Jl l1hl-l~
I lI Jr:I\ jllr.,
(. }\ 1If1'!J. 1I0 ,
RpJlTe, " D .: J~I, I\lI, :IDiilll<'
llIl ;\ r. )'h,
" :\1lll ~. ;:I ;) II
":it, . ;) 1 I.:J (', , ll
.,aHHx Ii Q;II Jl:-l JI- 11 l\IleI
J'.',lbYPbl: lII'l J1inoHI\ (RM)--':FiihiiS(,}l (\J), . . I)(~nHe
lll, l\(l ~Ii1l0l1-~[i1Ilijgll (MJI), 1,'. 1:', )-ii
"Itr 11 Lale MinORI1 (T,l\I)-s.tliisrll (SM), . . JJ,Ift
;I. l\ 113 ~ 011 i3:,.1:J
i3:1f>;JIIJ , I, JJI), JI l ll~,
", J, )1.\1 J, S:;H ; n JII, l\lIlll{ l' IIR:Ihl
"llllt'Il" Il r. u m:: 1D:llI
"D 1\-Ir(', t.lJI I (., XJX,
178). : lIa , ; ;1. i l c.H:\IO~1 1
;ro- I JIIJC TPY;:JHOCTJI, Jlll ]i il:-l D ,
nii I10:J:I(>Jl, ;~;,I '; II',
:'f{-,lfI rf'l'ir <'. ('. JJ }\ 'ii' I1.'-

I . \ . 1. F, \' 11 ;; - ' EBsai (le classifi('.alion (Ie 1<1 ci\'ili"alit)1l :\liI'II',


L')I1'''-'1l 1\101;, ('. U "Palac-f"), J\:OJ'akulI, 'I'. 1:! 1.
. ". . ~fIIII-~'Il
---------------_.

i\r IIep1IOi\a . R lfJI, ;I-l1-


fIllI, (: ;I:I JI(' (). l1j{ II 11
:\I 3I1\I ;, 'ITO },l\;:J; ]:1 Il
.r u ()('D3.rJ (ll :.l:;\('I Ij{(-.
- :;I<lI ll). ll ::JTOM, <l,
,l:lO, , ;{ll.j{I:f l10 ;I 3:1 II,
JJ;t3:l.JJlIlI, ll-;{ lIc:->:
! 1II IJ.~IO('h ()Jl ::'!, . .1II
. 'ul >;I)f\ {';IJI3 113
:13 : )-, cP(';:lt>- II lll\.:i-(

II)3;];ll1 D ;:{U~I.

OIlOplIblC llY"I\Tbl ,'{ II:11lI "ii: l\.h


D:I ;}'o 11 I1CP('CTpoiilt3 }\ 11 .
II1 I\nI1, 1I0l\ ,:lll C:IOC:\I R
({,lI lIJl 33<l:\li ). Ii :} lIJlC
J . Ct:h DU313 III:I' II
u . ", lI
.r fI IJhJl\ IJ.J-:

..') ~~at'/:ipLl.)~J~
') '"
, ,'j~ ,;r;E,t?E,jL:;\
,
XJ.L E'J'l'fjX:"/,,:,a 1. -
r:.:;"''tj~t;
" ... ) .... , ',), .... , , .2 , . '" 1
! \ ''1 ' ,'I '(I,{t);~1J. fJ.~!.1.\'[f1-'I1J 1:.') tJ.EIJ . ""/,.X\'jt,
'EIJ ~"F:,,:,<:bX,_IJ,~t; '(IJ.\~:J,:Jt; " ~e KU~I)'JEt;
~(O\;LE:=;t; -: 'F\/i'XEt;, ~\'jL -: j,I%:J'! (()(1. XIX, 172 ff.).

11: Illl;\ (1;JDII II I;:J;hJ


.:I 1': .-1ll, 06lJ~1 11 IIU 3:lO
u, 11 llC,113Crll R. ":\f
. J Ifl 3I1llllt'''l'0 JI I,:IO.1:0
,!' If,l{'.13 31, II 11 . (}
:10:\1, 1I3lf M!'ni.'lY ~a.l:eno II;\ UU31111I
3lI .l: M3Tepl1(1.l:hHoii " l [
"ff~I IIJIf{ ('D:13 r: IlJOIlI : iI\
. Bcr rnO (,Palac('~). , :30) :1 ;\.;
() ilir ll, II ;:JTII ~f('II JIt'.'
e'IeT 1lllI. D lI :13 ;)():\I ri,
I~H()C . ~l:1rIli ("Palaec, 11, 1, 4.;) 11 e:I., 48).
.'I .l:Ir :JTO, ;~mlJ, .l:f'II.\I I lI~l },3-
-J lI()lIIlll, TPYJlIIO r:
-:l3 Ili:'lIlI Ill'I';'ICl-;:J;;.t. lI ; .r ;),
I\r', lIll ,.'I .uOI, "lllIl r!\
IJ ll D I';I. U .:JI, ;J-('][J1, ;
1.l1 fl l .I:~1
,l;~.:lIIr )'1IO,J, l\ II:I ;( li': i(peUIIC-
i\ii ;\l\it), (I[, 11 I10r;\
:\t:I. -r OO:1ee ;R JJO.
HO~ 11 flJJ ;.I.:I ::{ JI Dff
}'IIf[ .:JJI, 50 : 55

":'0010, , : 1'.[ 11: , :


;! r () Ii 11 D 11 1\1 11 11 D 1 .
RIl IIII Ii lO lO
. ,)cy~
.haMapeC, lI~ COl:lpe~IeHHoro
:i<1l ; :l1
", , - IJ , aIi
;;;) II : II, l1llll
'.,() ~, DM eoc,y,l, " :.;
:fe ii :I IlI\ :.,
"Il ll~l: , ,
lI 11 lipaCOH. ll ll 1II RaMa-
, 'III Ii:l, , I\
I 1'.[:I: .
HTOP0:\fY (l\IM 11). J
': .'1 .'1 ~1 :: D lI
lII IIO1 .
:HO)f,
f, ~r .'1 11
11 11 III 11 I:I ;rIII

::IIO ll;rII -. R. I,
I[lI RaMapec : D II:ll{, : 11
.lI1I,:.\1 , Jl.I c.OCYi(OH
JJlI R, :IerHO ;
:I . l1.
.D ". 11 JIO, l1
I' lI :IIIII 11 D .
. , 3Il\f :10, It 1I
l1 1. : Ilr,
~I, : .
'IIITeJIbHOe :Ill' II l\ (
11 , A8Jlee .llI, ) , Ii
JIO .,
: , D
D-."I HpacJloil .ll KpacIiaMII,
lI D l\ID 11:1 D JlJI 11
, 'JJa lIll [
R 2 . 1\ .lI . 1
11 D
n ; D3,
.'1 J. ll : JIO II
: , I\Il 1\'11\.1 1 lI I\ Dl1
JII[ (r?), lI
::. : I,) ,
, II, .D D l\Hoce
( ;):.\III, ); 1I J1: IlI ;rI '
HY~TYp, 01111 , .IIll:.
" .'1 3 .

1 r n s t R i s i n g r - Kretische \!asenmalerei, 1912, 4,


D. F i m m -Di"tisll-mkish Kultur, 2Aufl. Leipzig u, 192~.
I F i m m , 131.
L h m n n - ,u t, Klio&. 183, . 1.
56 . 1. . :~..\-}'

l\ 3:1l'aIIllI Jl, 11
:t(l D, IJI - II MeiY
J;,\1 III 11 . ], . .}_ , D D QJ .
}','laHHblX '!I, D IU~1
J\, fl D:ilt l , 11 :
Ll il\I , I C.:IOCM
,.

IO~ .:HIIIH JJ1 JJ}( )1, nOCTpoeHIIblM


;l1, I\lIllI, JlJl){ n
D )tIl.~I. ;) , , ,
D;~fl :, D Ill' r lIl,
fi II('~li1 lI'JJJ{ III
.:Iliill Ol\311I;
D 3 .1l11, II lOII ., l\1
JJl\f lIo.-l\fIl, , !>1 ~Ibl IIJJ;, 1\11\1 1.
IIlJit\i~":':\1 t.:IIOII llI ~
. ,r;, )'
U<1.ll }" () ~II JlR, 3D
t t 1 (J \\' r : eO('Yi~bl Jll ,
<1, : flr , Dlf, .lJ
~I~ l'l1, Jl,;:r I_ .
J I, R 3 mI]\:\( (l' If:
()('D.-1 IOII , : JI}> lI
1'1)('J{IIP~Il1HOiiCKOl'O )" ;') .
I;D(' IIl."I U3l\I\[ D :;l\
;\1\] III 11 S:\I 1. ;~I\ 1':11\1 ;JJ II JII 11 51\1 1
()~lIY '.}' 11 s j t i 11 I 11 ( <lO).
3;1, I\I llI:.\1 I ."Iii,
;I .. lJ IJ(', TflH JI JrII ,
.fi DR:.\[ lI (' Jf''' ]\(1 11 ;rl\l.
xapal<TepeH i 03!lJl.fl1iil\ ;J. T():.\IY
D:, ' JI II."II ;J; D , t<
('1\01'0 ilD:1 (Jl,6 01. lI).
llm (' JI ('JIIJl Il, .'IJ'U
II1l0 l'lll1 ' ('06OJ ('
ll3J1Ibl :.\'I.
u ('.J, I/.- (,l'IIJl II "
JJO JI :I",~810 fillllI :.\Il ('
)\,. llI ".lI lI, -
llJ ll curYN\ I'nMnpec, 6
, n u, ~ii' fI
.1 \ ;~(> flJ IIII CelllJOepCT:i
(lI.) 1JI AMCllr\IXI'TIl 111, 3!~,"ID :J1'
IIflt'llll.

l(prullee l1I\ lu a3fiOH'I1iJ()f~b, ;l.II. -

fli
1 E\l. ~I PYCI" 1", *
,,0'1, .\.11", 1, H;~, .\.111 . 1: YI'.:\I" I z-
fl'illlkl,C'H",,:IIf'll Siegp], Hel] ... J .ei 1'1..1 ~1:!8, 11 1-'1'. :;:, h 1:1 ; h r 111 .,. ,
0.

(,Klio,), IY, J72; ], ~ 1\ 11 II - 11 t, I\.) , \', 18~.


; 'I1 :lA ::;.. :,0 .1lJ 57

- :: .:llllii. 1\ :-I
, "'-'-:~,l'lll\ J'it (l,) 11 Fl ll
: ~:-: llJ .J:;llII n ."I. (1l0)
~I.:ii Jl('.]~n1l0 IiII<>ii : IIO'JTII JI-
~~c=I. lIllnll:IL, ho)-(II 'r; :l Dll
=.~:~ I-I ;! c-:III II Ii n:l,
~ ~ ..;:1 FllI :'13 11 D ;]
' " ;:'-IfI. :ll r, l\f"' nllm.{ Jl .J:;\-1
. ':~::l;ir 110C,Ie~ODa.J: JJIJ
--'-:;'I')'--, fl3lI, IlOU, lI (;
. -',', -_')')')0
__ ... _ . . .,) ..
)
13 "'lI .1JlI Ii 1\lI 11
~ :!=<J I n, I 8011 ."Ia .J:
-: . <1II n(' n . llII Iil n J
:-: ~ ')" r, , Jll Fl, H"'KO('~I
1'!':':Iu JJJI I{ nI1 11;\-111 (;.
Ii\r 0, R ti3JJC. (,I1(' .
..:'! l;: II\I (OKO.J:O 204.0-2000 l'. . .), (:. HOTOpoii
:.: dlJ
J(apCTDo.
IJ lllI :\Il ;\ n
=~,aH ;, ~t1D OIJJO 2000 , . . llIll.
~: ,;n 11 IInlI, ;lI ;
:'ilB D l'lIlI, D 1\-l n pe3Y:IbaT('
: ,~., . n , :
~J1Il lInI I3J1, 1l0('JI Ill JOJ 1I1\1:"'I\
.;"'\{fHe~lxeT : n ('lI), II Jlll
"'>} . IID,
Jl,:.. 11 I{ l\Ie1\-l, n ('.
l);lI1:I lIl IJl 11 lJellOJJ0
.;. ,.) ;.\:I ;lfi
u.;Jl .-r , ,
.: .. ll~r JlJI 50 JJeT.
I::lII .lI. , l\'I
, ,] 9 l1:J 4.236 . ;\0 . . l8)I~' ;J.11.
T,:orJ.8 n;\ ;ll l1, l1ll -
}i,' lIn, JIe n llIi .
! if n i\ lI 33ll
",,),: n IOlI )'Oi\8, lU.

:', Il:IlIJl .J:l..nu R:Il 36:":> \',! \J.


~:ll, , I (' ll1l, l1 113 l', \:
' I1 ", ;1;, fi lIMrHHO: (I :.1;:l1IlI, lJ 11 ,
r;a;t;;:J;oe ~ ::10 , nUTOpblX ll 83
::'J.l': IImeH('JI-I 1'.
, 1lll
1,
ll 60 I:\\ nJI:IIl
rr13 (l'(' ().
":+)) ;lJ, I I'O;l 1Jl JJlll-
1-"-'1"0 ;:ll . ;llI ;) ;IO, HOCXOi\ ("1)-
:5; , llll n n . 1. , .J:.J:
:: lI)l 11 .J:i\~rJI JIeT. , l.Ii,
~,: ('l'llR m IJllllIl\1 \
"f CT3JJO .(', n '1'01\1, it t
58 . . . F.lIIIl-~r

)' (,-) III1:II~ '~ lR


11 . .

,"{ - ~taTeplIa:I .;I :


I m, 11 .;IRii ,
. . 1
II l f':I 11 .;I
J D II, lIn .1 II J 11 3f'l\
; 11 3iJ,JlJ ceMbeluI l1.;I D ii .;Il
.;I , , ,
1 ll 11 1 .
ll ;\ II1I l'I1:I JI.I, D,
, . 11 ,
6ll, ll
I . () i ;
I fl , Jl ll:
.
fI U:ll! .:r
.ll D . (IIIll) :l
lJ3. D3, ~IJIOll
.;IlI ~
;:l, ; JI:I
:. II . : , n
J\IOJ fIDeI ::IIfiI, \)
1\l IIO.'IOfl, .'lll ,
JIeJ li' , .lin
, IJ D;; lIllll.
1, J, , , III
JI :l- , C(,~le, Ull
, , 11
IIHTCTBODa'l'h 111\1
(\ Jf ll:lrn, :I
N. II 111 (. 1887-1849 .
11. .) lJ JiCl ':l Il, 11
lIl, ,10.; 500 .'1 l' .i, Dr
D .

:l '1, ,1ll D
11 f> , Il; ,
IIMeeTCn ;l ~lI ; Jl> JIO
((\ 2000 . 11. ::1.), JI
ll 212 rO,'1,a:\l. Jl
((COTlIC)~ II) 16-1"0 .;I 11'0
1'II 1' I1. U lJI ::ITIIM 1
e-I1n Ii f'i\RlIil!\[ oa~1 (< (IJICI '1876-187 .;
iJie, lI lI:\l ll ():I

I~DlI lIll IlI,

1 L h m n n - 11 u t - lsra.cl. seinc twiklug im Hahmen


\VeltgcscblcllLe (t 11) S. J 2, 39, 290. . : r - Gesch. d. A1tertums.
1/3, . 281.
2 L. r h r (). t - Aeg. Ztschr. 37 (1899), 99 .; J. r i , ,
101 . 41 (1904), 27.
I DIn: J: :I. 50 I::: 59

~ .'1 D D
. '.) ;J-19/2 1 .
!J:I 'u , ll R lI R ,
~ii:lIInJ l\DM (1 JI.I II (ll
o.orIIY,'1b) n \.nnls)), 1913, :\0211 ., . 1:311 14. ()
= ,\-hIl11n l\-[l1seum , :. [h
~:,lY 1\l 11:1 !\ , i~IlJllJ
-:::~'Il I. }{. l\ _ :l
ll (. 157, . 155) ;ii R ~
:-"' .
;~ j\;JI II : lI:',
::;"'Ilil lI l~peMeH; , ,
:---:~lf> ( 11) (': l
;.; ~~(l .: , TaKlI~l , :M~1 Il ;~.l]
::,0[1110;10'1-[, u- ll. 11 ,
'--::0 BpeMf'lI, Il, \ 20r .
j\;O 1800 .,
- :'~I ()lln,{' ('u l\:\ u I\axYHe, :\l
eOCY,;J;oB
,,';I;;1Ill . :IO ! :\I II
~',!lIllI ll;~ I ; (' 2
~-(':r .110lIl llII :\l l\aMapee,
=?:r :1I ,;J;)"!IOI Il;
'1\1 11), ilii: R.; 2000 . j\; 1IJ
,,),:- lI .'1. II,;J; :'.! lllI
:ra,lIl;\I1I , .- I.1II
H,!,3;-J:lJ1: Jl1 :l. : :10."J
:,,) : I'l:ii: :r,
"1J:lJ ~lJl- .:l1I
: I (> ;1_\I 4.
],; :\l l\ , ll 11
3 "l>(1:\'1 R:;l, .
.', =, ;, ,Ii; I1.- .1II
I-\:ll~l UI1 ~l1l, ;\II

,.<'
r"rlraHeI>O~IY ,1Ill. ((];:n, . . II
3 ()(',:u- 11 :r, ~Fl:I, 11 FI

:i').'10lJRU : f{fi : il

~ I <,. 110.'1 ,;r 3,'1 , ;:J

I (1. :\1 - !-\'. Chron_, 51 (':1.; 1. h m n ' 11 t- .


'~. 11 .
2 F 1i n
l' S t i - Kahtln, tl ,\ 1I,,' (1890), 21 .
: :lhlJIl, Il (1891), 5 11 C.l.
3 fJ.'lD, II,II", li1 ,1I0 l:!:J
";'.I .) , 3I o()pa30:l-I, 11 I1II~l (; .:l' lI;)
." ',,;;:(I'), lJ .lI l; Ssuki, Ki)llig -
:~Ii", Inschl'iftliGl1es Malerial fiir Begillll seiner Hegiertll!{'), 1892,IIl1l1l
: :-:r't':\.l ;u:\1') baBIr:lO!-lI'); : :I .1lo llIlf
=', l"l<, 110 ; .'1O oe:l-IlIO. lI 25 31'0 D ,
:-:r;,,';:(:II 31m 11 (;lillii,) lIII ,ll>~III,
'.3 :-lII, ;_\af,, :it II.
~ 1 \1- G,itJt.:l!iscllC Gescllichte, , 2, . 12:3
60 . . I-.\\'f1

;rrll I1:\l . ir l,
1 , ;r Ha,"'(eH;t,apHoro Jl,, l1
JI lI:.\I 3ll Oll30II !.
J[ HYTE':I-( II :!rri I{ Il\l ( 1JJll
, :r Jlpe:\JeH IIJ, <lI JI ).
l1f~l lIll I{ l
' 1'o;.ta (OI11'1aJ!OM nI (11'011, .
J1 ('
O,IT02\f~', ~Il)fl
, i ~ ,
.,l--)(,:,~ "I..~ ,f)~~t;;-n('. lI

lIIl, , . !'. lI ocrHll 312 . . :.J.,


rn Di)('}f('I l :J' n ll:IO (,
.\Jl R'.:lJl', '1' l1 I ),
(t J.) , . ;)',
}l l1Cl:I a:.\-Il, )lOii IJD
i\ll Ul1."'( (22- ' ..~IIOlI IJJOIII
), Jliu 0;t,H8 il,)2. 8 II
I J18 : :IrT 11 :I ;;r
D . -13- D31 l\lIl
'lJ I.JJ11 10:3 1);) . ..1'I3I <J l1'l.
.),1 /llJ:;J:\[ :IToit ;r; .'101' 3 n.r )I.1-
:.\ 11 3:I 21 . Ha~1 I1IfII, I
: IJ3IIlI D:f!:If! l..
13 uo.~lee l' ;l ;10 Hne /I,I Jl.IlI,
Jlr J(' :Ir 13
8- l' 'l'Dl I\n. 8'111 ll\r(' .:r]l,ll
, J:I-r n, l Hpe),'leHlI ll l
.1:JI:t. J II;I OeIIOH<1HIJ1{ ;I, IlJJQll'J
(DI:Ir , 8:.\-f ll".~/J\CI)"tCX)('~),
IJ lll :1:lll.lII f!ll I."'(<':
J1epocca-
Bel-re' -tl;tI) IInM II, ('Jl ll1l3
ll -J> ;r, I1(>(>:I lIa
:.{- 11 2- hJmII ;{ :1PbJ,-33JlO JlllI ll
(>I 8II, <1 : 1;t,3 r
J 11 13.
::I . :Ill ]Jf! rlII
.:l;(llml :.I:\l r!llll 8-1'0 1'0:13 l{'J'II
.\:\-fl\I1, . . I~ ;-" l' JI ]1, II JI:tII, :I
I1 I.'lL3 (1801/0 .) 11 (1m7j6 .); ::IaTp..\I :I
;'I1 ;I,II~'X .. lI:lhll 'illIl ,
:lJIIilrj'i:
)J11 lI J 7 .lleT. lIJI1 ()3f, iJ ;:lI
;1.1Jlr:lhHOeTlI ('\''('RIII'I ;I,III (I.'JIOI' o.:1: 2049-
J7:)O (2225-1!i2~)), .~ 8IJII ;: l!l'Ji-l! (212-2081).
11 llI'JJl (: lI .ll ' )[ 11 11 - 3 3 IIIIII~l llO Jl)
() nl '.:I1, ('('Ill II PH;~OJ\[ ;IPyr ;II. i(.;,-

1 ). 11 111 (l 11 11 - 11 L, <'I'!iI' PIlilologlscl1C \\'OcI1f'lIse!Irift, HIUC"


""~O: (,Klio, \.' (190:), 1:!8 11 ..
~ J. (> }I 1 (l 11 11 - 11 t- Gc~chieht.c (lc~ .\ It 0,1<'llt.8,
(iZciHCifcl;
Klio,) .xlX (1~~:.!;I), . '.8It, l. 1.
3 J. h l 11 11 - II ci 11 t. - ("'selliehlc tle~ .\Hell Oi'iellls, ~. ? 11 Ii.l.
<3.1.
~ L'II 1l3~'(I ll I ::1,\ 1I0JI,J.. ~() :1 '31

. -:':-":E-~[. , 3 J 11 l' :\11, D !' u l1-


, -""n. :r ;, ;:\ 8- .IJ
=-;~l1 ..\:\[:\, eJe;J.oDaTe:rbHo IJ
IOll, , () 56 ; , Jlf"'."1
--_:;:
- ;!'\ l1 I1ll.Jl fiyrJlepa. : DblnO;(y ()}{III-
:, f!l\ J\. 2 . I {) ~! :l 'l.
- : _':iD T3Kii,e Dl\J, ;Il () lu, JlllmI
-'' J. :f'~-rr urn f'" ;(
'_\1.\'
! -=::' :1!:'I, ;(.:IOI ulllll';)l\1I. TCKl"re 11 'l'u
.' ,_, fJDII Ul ;j\ 1I1) ~lf'
'-.: 1;"(' ;~aTh, J'! ll (I il l)
-';,,Il,[, 56 ;leT. :JO.\'i, l'1: _\ ~-
-;~-{ lI-2)9-'1870 ., J\1.\1lJ-2067-202;j . .
" ~ :i (' ,. C1troJ\oIugie), 2~ l[ c:r.), 'iIIJIOm .
._ ;t> D08l\I1 D D ;1:r uii:
:.~ ').-IOI'I u ~il: :J, 11 6.'l, 1I
- '-'-:. u (rll') 6 (11 ~fJ.II.l,, ('.0-
"~: :.:Jl'HHO f:r1\[ II }i fi1l('. 1I0:r
7 _-:I~)"lI :rj\U8II :.\1Il !1 -
':' _~,,_. ,1 : ( JIl\I ii .In
_- ;!'\ D. I :\I, oh--:roll(l { lI
- ,:.-~:-l:JD :J:II 1' < J,
~--'::':1" lJI i(U )I' , ll: 60. I:J
~ ': l-{~'; ; :J)l; ;l\I ,
-":-'-~" 1.3 ;18 n j\;-Ji.1 1947 u
... , ; . ( )f 2067-202:) .). ('III.1JJIU
-:;.:h Il:lIl .

II.)t'KOJIbKY, , :\ D()II 1lll1 CJJe-


:--"' 2067-202:> 1'1'. . ~).; 11OI{,[,, J\fl.:lee, n-
7., ."10I ~JlU G
_ =":':IlI(j('~IH()rO ,[, lJ.'I l lI
~".-I'['HO l\t I:l,, , II plL u
'}( :\1 ."11I :\ l~Y,lbTYPY .- IIel{YC-
:=:1 Il\, M3TCpnaJ10D 11 ~
~"5."1 ;l 03J1t10,
:~=ll )llI l\PllT D lI,
: - ,:,ll ; lJDi IlpaBll:rbHOCTb II
~="id.la l\eII' OJ( OHOJIO 2000 . . ~.,
=: il~1 D03l\() ~IlIl 113 Jlll.

lJ uJJ l1 'I: K~ 0('113-

)). . IIi5t"
: 11 ('192") 696, .
,,_\mizdugg'), Sell)st,'erlag, lill-stgli lz, KUllligsllOf; (,Die (,f"lc
:
__ '-:.~lie ,- l~, (,Klio, (192~), 16i 11 C<I.
: I-\ 'l'Q),I ;JlII llD,lili J[lI 110'
.... =-~ ,. : ~' . (,Z. 88., \'1 (1928),
: .~ r: .;.-1. llll Il' ;(II 1' II D~.
I 1. (' h m n u t,
(,lio~, \'111 (1908), 239 .,. 1\ ;)''
[::_' Ct,"\ fiepoccCl.: I,llI-Iut, (,,), II, I/:! (1~28),
_~: -.;:': !1. d. Ass~r., III 11 c;r.
62 . 1{, .."1F.-
-------------------------------,------
:lOlI , D.::r YiI-
11 ,,, :, II
: !l ;:lhIl0 "
:l{ . ; 11 ,;rpyroe D
/( . : II lllIO
:r f .1 CBOi~ . CTc:ra, I
i:J , Ha:~eHa l'I ,
(: ll :l D .::rr ~ D.::r<'I
lII lJllhJlI l-'Ill110JllI :1\r JJ.
l\\1 JIO l1;\~-( pa/.'I,BeTa
ll:r. UII."I :JOUI1 , ;1RlI i:J
:I I{; IJYTe~I II.::r lJI

; u JlII
lllJ.llll, !\[ :llM ."IIO.l N'I-
n )'l-' I\

.:'I 11 UI RI1.

;'I.1J l\l~lI mu;-t\~I llUIJ,


;;IU I :-JJ -r,mIl,
u I{ lIun.lIu JIOIIi, :l -
1101\1 IU. II :)II Itl\I' ;! :\I uu JI
n :\[, nf>ILl .1J3:
R:lI(J;Iu BHIBIaHIIC, :lO",,
, :ro"J, .:I\Illl 11 ",
JI[ l'; , i\JI R\I, u
-:.: ;r, 3.u I
I n (' , .::r
.::rI10~I ]. ;R u eBo;~a II 1\1~l,
n, lI.il :1I1'1II0 ,
3!\IO ('('. JI. ,
:J DTO eOCTaJlellO
II " - RaTe-
, uJ],:r JIR .::rIJ 1Il\l
IIfI ."J}; 11 n, n
.'JlO n .: It ll."Iu

JlJIC u,
h n ~Jl
n: .;I
BOllpOCOB.

n, JI ,
, 3I\/I ,
Jl aIllll 11 ;\1
::r .1J ..1 JI". lll :rJJ ,JTO I
~[ u, I\ l.
u;! 1 ~,
3 _11I - ; ;)
D1 113 IIl, lI
I, u: 11 ;~l-
. II, 1,31, ,
Bper.leHHo ;~1[ 1l aJ-;1
, II.
~(' If;]It ;{II1I 1J,;I;:, :,0 :1 6
- - - , . " . ,, _ _ _ _ '._, ,

..:~ :(). IIl\, n' .;. !1 . I\OTOPOl\fY


< :'. ~IO ;1n331, \3JI: </ :, ()[IOIl ~,
-~ ""J')"tu UTpea3TI, . II , oJ<!:\f,
\;:, ~" . IiTO ll3t if, 1I;~ u:\t, J(:. (/
":::- 11 TI)1' tli OIOHbl. i~ n
-:':I lIl. lJjN',IiII u;:~I, (' Oi~Jl :\far;
~, q('nOTOpblX ;tn ~1 I Jlu :

~'..1,II,HO, :\1Ih I" IfI. . ~,


:= "':ll('II ~I(' I) ll: (/Jl
=-:, ... : ;IIf' }; :\, ;l lI JI-
...-11'). (//);:llI ; : Ti .:lh (' .
--: 'u . ~! IJl.tIf l1l :\-I
:. ~.HTY OCTa;JaCh: ."Ii l!.: ;t() ;IOii:
~ ':. , ulI :\I lI 11
-:':'. r II n ;\ , OJ1'
=:l. <! Hal\l Il }Il
:: jn8ll, l' ( ,

:"l , j{ :ilU, ."I ;neHbl J


11 , n iit:lI, 011 l ll i(
':il:l[ ; l [ l:i . , "
,~ Illl J[ I. I\l,
n pel:iy).
~!i'T

}111 ";\ ('. ,l~[, U;J ll:v


;::'[':', eTl)pOHbl, D('. , 'l,
=!"".I11;)ll I lIJI,
.!II(';JIl\I. I{TO ~;1 , l\f('
~:t?IJ lI . , IiOrj~a !\1
~O(Yl, ; n , , . . ~I
.~ :, :I, Jll ;I, ,1

=~,)[ : lI lleJ u- cpe(~TBa R -


:-unI, , ::: lI\ ;l:i BepHO(~T, i(JI3
- ; I cpe;lCTB , .JI 113
'1y.t>;\hI, :" lIO. 1I0.JI :I, I" 1.I
:;:: II<! :lll, Hi~Ha : n Ii r

: :'~IY ~'; lJ, Il, . .


I m~t>x ll :\Iil :I, u
3');! RI, lil\, JO 1\1 1 :
.I-{<) ~, I:I , :I II
!,iIl1, 11 - IIl\i-3 01)0,
Y:"O:IonHble 11, , -
."I Il; J. J
:IO : .

:1;( n HOPI\(h! 11 3:Il1


" I':\! n, rJI, n .
:Th , 11 , ,
"'.'b!HOIO it 11 TOprOB."IU. llll

1. L h n J}-H u t-hliD!; KlI1LurmissioJl cinst und jetzt, 1~1()3.


, . ',5-57; GeschichLc de9 Altell Orients'), S. 101.
6'1 '!'. 1;. ..'1'I \-\"

:.IIlD ~a:lf'Ii ' Il! I, IIIl:\~,


R ocoueHHOCTII 3-38 :;llIl <l1Ll. , :.
n u, n l' ll l\lI
; [) ]\[ ]\[ Me(~Te 3
~[J,, h1;)Ill ;~'lIlII~~l 1I0 ~t.
JI !([- fi:\1 fi Ui';:Ilh!!>[ l\[. TeJl.[ J\ff'IIf",
;J;QU, > ('~;.\IiicliOIl OCHOIJe, ,:l !:\
Tf!:ILHhl]\[ I(')I, .I;-(('.'1~nI\[ nOI .'1' JIOl'l1

I:'.:lI.; ll I;)l\f f.1J 'IIQ


";J;:I R, 11 NI~\ :JIl:I
(' HapO;J;OB ll, ,lIi=\, .'10 :'J ,.
I (l1:r 'lJ.:I ;) :lI r.11jIJ.I.I xeTTCIiU]\[
3f1IOi,:I. J! ~Ibl II(Jlll ;1
:fl ;llD l\l llll )I..1IfJJ ;(,
lJblX ()Jl.lf'II'J'll, ;..ti1IIl l J;<i., . fi:m
[JlJ\ -1(.,, II"'!JR ()--R"-Jl .
I [ ., Jll. n ill'l1
u:\:lI. : l~\IIoo lliR l1i(lIII )'iI .
ii." .:I1J.rl " ;J;(' lO:, ~
I11I1 I1~I\ n ,IDII\-II )lfII l\le, 110 n
.IO .:J. ;)'1"11 )~"':IO ;J;ORY)IeHTM !'
(:D<>II <>Dll " J\l II.
;lI1 nf!.'1.\ IO;'lI , .'II
I:' :'I.:J JlI'l'IJ('()'I'u 11 ~Il1l1 1J[ll.'10I.

Il\1 I, \\II ::!-l' :ll1 i\O 1ll


lI~ 1l0 lJhlCOKoii nyabTypbl ;1 J~ape'rBe l1,
u l.l1 .\I3J D llaBl1JlOlJe 11 11i1
l\. l lI K~T:Ib'rYI)JJblx 'Il
r, J . ].Jlh 1l:! ll

II !:1 lI :Iii i3U.


lIuI)I ),:Ii1 JJf81ll1U , Te~f,
l.\-( , ;J;:\I Bpe~leHaJl.I l'l, :I

llii JI :\1 ~l DIIfJ


)~; i,I 11 ll I~aMapec U 11
11 iR :I J[ l\fR
113 Ill D ;. :, IIl\l
., 1(ll. 1 . 1I
lIC IIO 11
R ;it I, , BC.flKOJltI Jl,
Jl: D l;1 . I~D
Jll ;lO 1788-1785 . 11. [).,
l ;( (OHO.'IO 1680-1670 .) J10 D
l'l:l 2 .

1 v J1 s -ll, \'1, 26 ., PaJace, 1, 298.


/<: d. -,aclltriige zlIr iig~'ptigchel1 ChronQlogie, 34 IJ .
,,'J,:II ~i)'F.II ;lEJI :JA (':IE, r,o ,~IE 11;)

RESUJfE
:':'-- :!J'ii( I'UIl1s}lft (le Irt7.ten 50 Jalle (Iie IIL(lk;
. ~~"'I j"ll-.inisl1 1111(1 (Irl' 111>1 it,isellerl lt. Dic el'sterp \\'eite
,:,',~,:III'iLlelJ. clie lct7.tl?r'o 7.U(!l " }l'l' Seile Zll bcllil)1(ll'lll,
", -" .\1l:lgilI'~ll1lkt die krel,isel1-}lcllaciiscll-mykelliscllf> l\l1it"
',"II:!sliiIJfig z tbl.lg ii~ypL,ischel1, (101' t)IllisIIl,
, . ,':" i 1i "'(, !lefl (; e~H~!lieble 111111 I1 fiilll'I,.
". '::!'f:'IIZ IIl z\YisellCIl Pr~i.lli slO1'ie lJ 11(1 (; p.sell ic!lle .
. ' .. ;'eI'IJlirk iHJC 111'11 Lil aHOl'iel1tillil>c]lCll V6Jko n (Ier
,. ";"h:l! (1r mellsebl.icllell 11 Hr ,
,. ,:Ial iye" !lf(lI0gi (leJ' ktisr!l-miisll11 1111 : n 8'
:.: "lIfolge il1 SS08 11!l(! BcdeJlkon dagegPIl.
L';" l''ik itdiiflflii:;igJ1 \~jS~(>lllill l\Ist gebl)t der
.. :',.i110is!:I Zeil. () . f)io lIlit. 11ickfliissi~er \is!>l'i
.', 'llrIIlJ~I.,erJ1 Ill! Hil1zl,l'ctell dt'r Po!"ellrOmic-(II' Mi Ltclminoi-
,;:': 7(> i t, (l\IM). .
[1':-11 llkt "l liilden (lie i JIM 11 f!ebl'trigcJ1 ll }ik
. 1('\lI' Dckor'[{ tioll l1glJl lIlll'8-(; efii:;sp.,
1', ~l,\r -i 1 (11:'1' b('S(.'1Jl'icf,II:'II('f Yorst.ufe (Ier nol"e}If'OlllCJl l)ekora-
',-l!rblil'l, (lic Gr-iilllg (I Paltlstes ill KllOS!>()'S 11';1(1 "iellf'ie!lL. aHell
l'ilai"los,
riiI' (Ii~ 8011110 Cllrono!ogie (101' kr'oLi8cll-ii8hl:'Il Zf!iL Jiet.et,
'::I"Jlllg;I?I1(1 nlllt;'lkt. (lio Gleiellzcitif!kf'iL 11 J\IM it
~'~,\'pl i~('.il!:'II 12, I)YJlAsl.io, (Ii~ ({n ijllepllllkt (te~ ~[i 1L.l Ri:ls
,~o,lIt, N1I. lg u! Illsill l1I'kt.(> I'l.gll'\lf-
'-' ,1 .. [' 12, D"llilHlic.
[liE' illzit,jgkit, er,,'iesen. (!rcll rs-s (J\lI JI) in
t,:::"j i~l'llI' C~ac 1101' 12. l)Yflastie zu (1 ul 11rcll FlIIIIle "011
~~ ':'!i;-SIICl'l il1 KtlIHII1, (Ier R ] stiitJ ei11es f)or-fc:;, (la8 11'
, ','': :31:'/1- \Yobl'eL. \\'Il?d IJes :; sei I1' Pyramidc be!'ie,lolL \:
. ~~,I 11 somil.--CII 2000 lJisJJ800,
[Iil:':' \\'cit,el' sliiti-l. (I'll Fl1lld eirlCs Illlisll11 Si~l7.li
"0 CIHHl1ll1Urapis (20()7--202;) . Cllr.), I18 Regl'ulldcrs I!PS JJalJy!c\Jli-
,':"1 kk(lisl1ll Eill11eitsreiehl's, des 8. llerr's(~llCl'S (Ier llI'it.i
~ .. ',;1 ('('l'st l)st,i '\"011 l. Derc11 ehronologi!>ehp, sl.i
~.: 11('}t (Iell "llS IloolJacllttlllgen allS (j 8. J Amllliza(ltI~~a~
'.'" :'-1, i)igs Ili('l~er' l)Yllasl,ic. .
B,:,Jellltlll~ IIllllllis (! seines groBell il1 de J)ils'i(lc
~ .. :':"'ktl:'lI sl7.ls.
'.; )>:-i'-'Ilzeil.igc Ii (Jos iigt,is' :\litt.lel'pl1 Rei,',hl:'s (1 tlIU
': ~: Z",i t 111 Babylollicl1 ml (Ier KAlllare8-Zit (}[ 1I) 311f Kr'eLa.
",~'lliiIIUl' 11ies.cr il1 allcll (Ir'ei GebleLen {'lllli 11111'('11
:.:.' ksos-Ei11fall j 11 gt Ulld die Errichtung (Ios \YeHreiellP;;
-- HYk,;os.
Dari.i!)er ZIl Begillll (Ier Fortsetzullg.

:,' '1!,eOK, IICl'lJ(H\I!


' ''
- .

. . .

l."I {)]\) II\{


ll1 l1r~Il 31IOI ii;r
lIIlI JIII<1I ;I II roeYilapCTBCHHblX
.
."I, u."IIr, ll
; I, lII ,
i~l:':\ii: r. II;I.
llIQ J' :J:\I ,
II> Jl, ."IIIll-1 lI;I iJ3 .

HOCTII :.\l e:\IY JI{ D. f1


:.\ ll oTjJ,eJIblxx lll1Jr .:r l:
:II lJllIlI :\RII n. :\IIO
fl \III ;\I,

JI n.
u D l:\'l[ il8JII JJlOl',
J{ JI;I I\[ IJJOI'II
, KY;IbTypHO :;
'j\II, Hllepe;~ 11 OTCT3JIblX l1 ()JJ

' I10JJii. I I; aJI


,: u 3lI I rn.1III
, lI:r:'l l\ ll1 , 1, JI
1 ;lI ll;..\
\1t\JI lI III-;)J\~[f\

nlIII () OiID I';..\:\ ;IlOl'


I1 ;\ 11 Il.
lIlI I (':lII , OTAeJIbllO
l''Iel IIIr.." IJ lI:rlO :ll
3JI, lI QJl .:I.- II()lJ.'J.
'] ~lO ('' I1IJI. -
HOI~TortItOE :IAHABHA:)LE D t 3ABOJ.;D'\IIII1l 'i
-----_.- ----------

'.' [iil~l :hlIfit: ~lJIll ~ apxeo;r01'on 'j!'

: ,('I1 ll Jl II t~'l'()j'.
- :'::\I.'!,:\' ~, . D 1\{ llf ll-
-'''::-, 11 11;J.:1l1II , Jler're lO ('-
::~', :lat'l1 llll, TaKOIlbl:lI ;r ;II
~~;'I);l l3 lJ ! )
: .' (, ), ..ilf. Ii('
:: : :_
l{flJIpbl [ OJIO r<l eJJII
-~T ; 1'r13.( ;r
_: ,:, ~ J . ."'! ;,, 110 ;\[
_:,IIII, n Ii;rJl , D
!'r), :\1 ;If> l1ll J
,,lilI :Ill, .r() ,
:: (, .l:m l\I ;lll r,eir Ol'
'.: ~h;1IiI1, lID lI J' :.
Il Il I1 ,\ Jl
. ;'lI D : , 1'1':l

;! ha3blllae:l-l <Il:II ) ().


HI{
:r :I , JJlO I:I()
':'):I, I ;II "n lJI,
'jt':.I'l''l' 1\1I311DaJlO 11 (' lI

::;.:, :I Jl.
.=,l:D. ll :II:\I lI:If 110('.11-
r!"."] OI :II1\I, Il J .:IOlI,
:,,', , I)(; 3(\
::r(Jl" 10-15 , ;I
I , 1I Ii, Il'
:':II lI1\ ;r.
llD:r , , IllIIO,
;:J: :l1,
I,l , :I iteTa:IbllO() :l
~ 1I IiJ!:.\ t'l1i'[ ;( Jt
h.l:I . , , I1110:I('
:I r,HH311 l[ J :'\l':lhlD,
: I i~ To;rbKo l1-
'1I JI. l\I:I :lIOI'1 ~' 11 llll
;t-;:I :l1CCT :1, D

eDOlI I106. 11 .Jin


lI('Jl>I 1\ID, "J lO
:I. l :lfOrO. :13
:I ll 1I0- I\ , D r:
n :lOm f>lO l\ :I',
:. :Iu D :I :I Pl'llb-
eTp0tlTeJlhCTl:Ia.
:IO-tIlI C:Iya,dT
It; 11

;{, I:lfI I'jllll :\!lU


~l'lI '
.
8 '\!(. . 11. IIIIII

ii l311 .1I0 il.ll IIll, R 'l


fliilltJ\ flu~1II . 1\
D:\1 .
- :1 ~(O, (' (Ii.:lll'II'l\ npeJlOCTI:'J))) :\I('
D 01'IIOllf :1~DJ-I() II n;tnJ 1. ;)1'11 ll,
II"II n ti1I, Jl i- or.1 IOlI'rl\f ])
lteaC110, Tal~ f eI
11:1 I1, ..III, ll1'ilro 11
nIIf llii~ lIllI..; II1lI\1 1II:\.J:
lI ).1\Ii () ;t. (':\'1 u)
jt(:rli rl\f ~\f n JII:\III. ToneTbl ,:\I
nD:IC, .::rUDIll n :I!:' II:') :,
:\'! Il1, ;t ).~u u ;\!. ':\l
\( lClI U(;.'1 l\lerTHOl'O , ('.l1

D C'uue D IIn J{ ;~D


J\D . a'l'lIX IIal, , IR'l'JJ u IIOII1
<'l':)I) I(,;If'U-liijl), -. D(ll"!II:HT ,HIXJ1tiT(J I1:\
lf! :\, 1.11' l 1\1 !

<.:.hll') 1. 2 u , ; UIl (110


.::r;1I 11 l1 1I~:) u :mll.:,:\l OJl11() ;:J
Il~ 'fl 1i1I1. ~
.:lUIlf'> .\h! 1II l."IJO, paa.\lepUj\[ II;J:
2 :\1, :\1 ;()J{() l' fl.llI liiJil ,
na.Ilt.HO!\:! I'h! I' :. Ii .\1 IIPO;tH():rarflTb,
: ~ I1:II, tlll .:, etn
ll f'.nll u. )1 ~~aHHM, 1 eTpOll.:IJlI't. JJ
<Jl1 ;ikl1ll IIOJlce ~Il()t BoiirI,a ~l
HIlTC:J. 01111, 1'.:I '11'0 U;\III~1 T!:'I,CTH.\T, II
XflJIi-\'l\l ;jflDu.: :. .\IPCTe 11, , .\r
DUi' n 'l'Dl'
. ll~ OI.' Jrl' ",
})l{ ll Il.::rh l, .:13
(;JlUIIl :1II 'f;I, I1U 01-I;Jr:

h. u R:'r , \IlI
JIll~IlI ;..\[ IIa!~ll , I : '..lI
(h)( AI, I\'lJJU1 D il ' n (."Ir
ul1l1).

Xa,"I;1,eHl1e ~h! .\-(, .:r u-rl'


11:\1 ;3Di13I,, 11 I ."I)" ' I
, .::r(;h :lle (:.tl .:!\II1i1 (Im .:
cHoti -(/t)))) lll1 I(l'I (U-i\(~I-\")
11 lJI 'Uj\) 11 <Il;1.:I:\I) . .\lllOu'nll1ll1h )(
II:Il)ii .jlU~l{() 'r111'U (}1JI(; ,l,l Ha~
llii. ;\uu (;JIa 11 !\OaarpaHCI{YlO, ~ I

1 }\paTI;;m ,);,{ 110 ,HOJY BOIIPOUY . ;1, i\ i1 .. :; l1: -I\III'.I


lIIJ'!~ . )lJ ,~ II f)iJ.ii, -11O;l..ll!\ 1. II.
2 \l. :.\1.
. 11" ."! 1, U" ii-l\l;}(~ll apxf'().;Joll l"': (\';,
;:II: .:III:t;,Ollllii1 (\'11), .'IIIII,i\ (). ;)i!.!mJ;I '. "Ii. (>p;t;:II;J1l1l1"
t; (Vl".i . \ .\l';l\ ( \:1); . TiJ.ii;C 'I~Ull~r; <~!I:)I:. I,. Hi:\~"Ii')
:; 1932 .
~ : (I('IIIO n(:.('1 1\[ . 0l1 !:';Il,
~ -!I'_I1, f',,'lI ~jflJlh 31lI.lJ (,!,(')
-_:,\ 11:111, ;llI:1' . ;,(l-: 1 , .~I~'1I1lIU
. JlO,'1III n J\-[; !\ JI('TlIe 1\f(~,
_. : 1"I'cl(jOTaHIIOil IIMI[ J('!\f <!i.llat\ I;:J;.
-:- 1J-;IIP (Cli>, 1\[ ~'r J\,:lf 1\;1 U;:J;f>11 ,
: : ;:I(',: il,].lOi[ oea;lbl 11, :l ;\, ;I
,-' ''-' Cill1naTbPH ;,nIO .:II J\.
-":-". j!. :l'1'I ii ) ,1 l1-
-- :-:,1. ' 11 ll I1.\ 1I0 l JlOI\O!H\OCTh, mJl Rl'
, ~"iIII, ;ll' l l'l\l' ('

~ : r'-'IIJIh lI li(' HaCe~INI1IH. J rl1 l'."lii


. .-:~ I eIlI1CU;rJl ]1 JJI '~ :1l\fII

. -:,/;'), l\l llll!:'llIl D 1,;~2.


~-"('\: ."l,I\I' illl D ;'l'lJl't llll OJ
-'. ",'!l('. :\I 'l'C]\[, , fDil1UI :Jll -
:",:lII, Cl.:1.:I .~l\ II ('3)

- . ":.-.il'l' II; : ('lIn,"lOl I\IlI)

~- ,":T!-illl. Y'l'Dep;I\;::J;CHl!H }\: 20 J~I1il.~l ... 3<1-


: ' . !\:} .120 ;\ . ( ~ ~()II) :l) (Cap;::J;. ,:I1II,
- :::~-:2;)) D:J. ('I III\:I u'Ie, ()
-- -I'PH'.'IIOIO JIJIJJ-tIII!:' r~CMY I':l. !:'Il ifI
::. . -.lII;:I HCe01l1HCllIIbl, , ;tpyroi'l , {'lIctell-1\'It'I
.: _ ,~',~:"'lllIe XaJI~OH , ' ~JDl\:l, Rf:'(~I~
--,;;-, IIll('I' lllJ :JI\1II :l, 'l'l[,'lD

:.= ...:.r""IIIl, JI 1\ llX ~ .


I\l! l1:lIJ

1U('u t''l''('.1\3 . ;J.


. ---!!llJI Jll'!:'I~l ". UI!:'\l , D II HOCTO'JOO
. ,\, 11 3f1I1 Il ;I1'10I::I() II 1\:l0P-
. ;'J;I;illl('1\oO .

j l-;;lll~ l'llll :ll't;l.r, 1 nl~ 1[ il[l)'rIIX


-, .. :J,I:l, :ll\ .
,:. I.1':I.\llI ElIIf!1:IlI, , " llll1 Dll L:
" :j;HLI,r ('.;tI, I\l':IlI J11\lf1'f.b ;UI\, 311l1:I :~(;
~::~, ) JX J1 .~ ll! D. . ., ; D(' u Rall<l,
_-::'1 110 Jl:ll1llld1\[ JII{, Jl!ll~ AP(\Ji(:<I.
- '::-'~'I'OI1 , 'l'IIl 'fJ)l~, llll :l\IO
:. -... L, .:13f' JI .:l lIil .l' X3:I;tt'l\Oro l'
: - : (., I\III, , ;I-Jl:l :\IJj3.
- :-'.' ai(' }! lI{Jll; RU;1itull I1 II-

- ~'.:.lX uI I:I.l\ xa~I;:J;OB, 'r -

1; lJii IJ1 cno;J;lIoii ,10<lti ()~'ltiI ,,!,


-:: ~., 1 l' ~ 1 .

, ('1. ', I! ;.\ l' - " ,U;lf:r, ,IIII


, _. :- i"t'lI:illI".; li\';'n('1!, (':-!, !1lIv t li\'r.D n .\)I~1I11"_
-' ; .\': 2 { }III(~!iO:\l ;li); , 1\1 I1 OB--I;lIIl'lt'(,IiIl(' l''j',\"
,', ;111:;:;:;, 193:!,
(. . 11, :\1 11 1111 b-Jlr,fllllI ~'iII ,lI,!;J-ia:,,,
11 ~p.
70 AK\,J;. . . ,rIIIlfl

ll DblTeKaeT D TaRIIX , I[i ~TY ll;:lJI


;';J 1
IIjl;, R ,;IO, m, Oi\HO ll:
J\I\.l[()CI HOCTpoeI" D "
Rli DN 1I ..l (IX-
! DD. . :>.). . TO:\iY l\': .:I JI{ ,
fllm ;IO iJ\{ DlI II DC1IKOI\o[ ';J
II.: J13;\Il:.

1\: ar.\I n ; .: , 3I1:1D


8:\ll{ ~2. , nJI D CHO)~IIOrO,
11 Du,Jro, ll.CI jf~ii :1
f)flit:l;, . ,lJ,-it, 3ll, J\.f1lOJ'
;Jm ;tJI D hII . I\o[
, ii, lt;lJi
lI3lI R:188, : 1.l8 R D, J{
11 . : I .
111\01, pXJ1TeIiT Ill . :: 3
R:-": l\iJIOR.'I (Rl{:J(
ii~> r.:10Il ' JlOl',
f!II[) D R3
l1ll('RII ;r, :I R ~'l'Il}lIi
J\f, 1,1Jh 3J.' ;J

ult ll:3'lIl1 3nJ\ l1:1lI.


3fllf.nllIO )l D llJ)[ II :10ll
R .\IfI :3n:1 ORai:lblRaeT, :., .
:1Il'ia. IR R:1f1;~I :\1,
'Ijl)l'. DIC', ;J; D\ 1l1 3.:1n

I0. Tepll'roplI , T8KlJI\I :1(), D JI


llJl .1!' i:l ll R."Ir
'"' .)[;~I!\l I, - JI)"l 3:\l .'
, (1 ".\ D :lr, ]{!{ ;lIl

;. :h IOleeTC1I I,
I ;;:Jl' ;tl. .
ii;\3I~, , I 11111 )I\o[lJ
iill 4 , eCTeC'fDeIlbll\[ , 3DII R:
1."I :111 . R ll
(L'(JI{) . ? D D l\l i:ll J1 : : :111
11!:'I,rJTOpnJe IhJ :1 l1lOlII -

I \I. II,.;{II:II ;J Hop-il:l (.'. 5), I\;(' !':. 17). llIln


. ~: 1'; ~! -"", ,\~ll'IlJ ~( prl ;:!;.
~ C:,I. 1;;f\ 11 ~lOcH '(' l1li.lll- ~'if\II R<l'),
)'1l0III.J/i ~;l R 50 . r-:i.
"
~ D('3~if\IO, ull 8'I ll II
I, ' lIIIII D u. ' ,
';O~! 'Ia(' ; 11l,3.II!k 'lJI' oJ !) J\, "
Jl;Il ni.'ID1I .1 - 1', n 'l'ii
llr;h )'I;a;I.Ir.(~.:1 rtlJO.ll1t) m.lO 3:1ih l 'j'ex lIn;n
.. (}'~OI; 01' llil'''i~ IJ ll."ii afIOHOMII(\n reel!J'(j~lII"(',
lll{> :) 11(' o(Jc:!ril,OBaHIIblX.
' :JI; BPF.MEH I\ :3.\.R:\1Il1 il

,. Il.) ..... :'-r. ;~u, I, . . . (l\l1r

- .... =: -' TII>I ..\ ll, l,ll D I:\


~ IlCJJ i(peBHero ?
_. :I:Ir. :1Jl :1rr
~
.t .1 ll, D .1
~=-_I lii ~[ ll OJIC ~I
',' Iill 1l0.1Julill . , :m,
(. n 'III
_ ,:- . )Jl fl. llce
= _t\ ;tR
_ ~C II ;) uD, :-'l :\-ta,
- lf1 , i. Tal\, 113
, . ., :I ~JJl
"; ilil, J
'" " lBI rll lI <J. .1JlI

--:> II!.\f ::
: :. Il J\lI ()l. llec:IeAODaTe:lI" .
_. :1 Ir:lI ( 1!)27 .),
.r : '~ }JJ,, u u ;J11I
j ;J\ii flRll .1J :-I,
. 1 ;" Jl1l0 59 -I<J., 11 fl-
-"1 2 .
~- (' U~I ::>TIHl f:';tl1 I P
me:--IY !I:1 , , ~l. !\anK<lafl,
.:.""! ili :\I )I, pe;J.-
., (l\!l -
: -)} , coopYffiellllblx Il lI:r. 11 I ('..,-
lI.1JffiJl rl:\Ol Jl
: ' , ]\il D :: hm
;:; Jl:\I, IODf .i lOlII

_~:I J lIIIO :rfll1 KHKom-.1fl1 : xpOIlO .~ IOll


_ I' IO D ;(I llI. II
_ . _ 1 1. Jl .1II:\: ;. .
_ : 0)1, :I 3II JIII
-."I :I I , <l3 mJlII
;t\eT u.: r.. TOJJbKO ,;J;I ,
el:\CTOM , u l 1I0 11 3RXHaTe .lI
' ) D . 3R .
- , hlD3 JJ31'

_: .xo~a , D Jl, 11, JJD,


_ 11 I un ~leCTc, ;( COCTaB.1JeHa l IJ.
-. aI <J.[ }\OJJa<J..
Ifl3U 8:-. I 11
8. .101'0 }\8, , lI xa:rJlet\oe nII . CY; lH
r: J II ., JI J "
;> a.J:Horo () ce.;I. E.1P

lIaXO","'len ~'}II.
() . -; ~'I~lJr lC.
72 AHA.J;. , , ~!D
-------,--" --" ._-_. -_,,".

,, - DlIO 11 ;:lh
I\JIll :.
l'fl ileperax 3 h. fJ l'
l[ ;:}i1 1 , lI (778-7::>0 .) DDD D
:lIIOI' , ;\fr eeJI. R.!If.'IIfII, ii.::1
;{.:I~ (ll) l\). ;~H.,ee, h H;(O.~lh iiepel'fi
, lI (730-7;~:~ .) :.DD
(' ~'~lI ( -,)3, ~ ll1l3II
;lyexyx1i ( : . 'l'fifill)4, eTpfill)' fi15~ (~,TPaIlY 1l 6
( .!l: ;I, ~I CeHaHCJiOO :) CTpallY
.ll 7
l1\f fi:, , j1; OTCT~ 1, ;l
11 f' :1. J (7:1-7 .) DIDL
:lIl ~' .JJJII (JI op-1>:3.'1') 11 (:ll :3)\'('1> 1\11. 'J1> (. (;A}J
(l\\'! ~i(li~t,ul)i)8.I~flh-D.h ;\ .,
i\.I!l1 3t:\I (ii II li30R
.' badusc. CJ1J, , llliii l1, D
li lJlll.:1O .:II l~peHO. l1l1.
:1l'Illll (:liii> (S , L 11 III . n 11-11 . t,
III\( i\, To:II ll:I 11 ). DIIL f'D
.:ICT 3:1 ;.r 11:3 jtJa1J ,. 11
lJ 11 ii. -;r D D-):I C-ll ;
lI 'J'I I 11 . (; l, Z . l\(I ,
; e:101Jo \ltl; J", 1JCP.I'O 'i (:llJ9.
1I01Joe JJ\IJI1\11 j\fIIOI' l1 .:
ll:f\ll;\I, 110 :.\I;:)' f.l;\ii,}\R,
, lIDl\Il1 I(,)'. II TaliOl\l ., .:ICrliO
)-'!ili .n }(l ),'-')I1'1' ;\I 11:1 I1.rl('.I '1'I'IJl ;.J.l\I
. (;., 'l'o'e!..'Th i\-.:IL-3II:{m). 1\ l,I Jl)f
;IIII ;lO u ;.J.;.J.ll'!' 111J. (' ,('ii IIl1('.lJ,
R u D lIl J\fl (:Tpfillbl '.:ll,
:IOJll1 it , HaIl;\ICHOBHH1IJI I> (;
:;\;\r J1 l ('.) lIl\l('(~lI ll.;
I"IIII J, )'[ (: . Il:\I lO
I, ll ll!3.;.J.JlJ,-:.;\R, TO-'h, 'l' 11 [l1:'t'THDpllpO-
, ; ;Ji COOpY,HCIIC, 13(1l j{R
IllI IIDf'.:I .'IC-Ili H.:JI1C1'1l 11 ;!<I. (. GAL
\tlll") .

I 11 n ,):( 1. (' t: N, \'1, Il,


11 I! ",1 1. (' " 11 , \'II '.
"
~ Ca";\YP')I1f:r-;::t ,I{:III'I" \,; .'n. )' -, "I1alJ . .\1-:.11:\)''''' 1932.
'1 II 11 " CI :1 1, '..' ;. 11 ii, '\ \'1; CTeJl<l J' .
3 (:;I.:!'''"('J,:J ,1C'TOiillO,. \'.
6 [f 1; " f, ' 1; 11;;. \': ;I/:JJ,()I!I\:1. ("', 111, ,
7 ;,,"!lOlIli;)1l :1<"I'O::Ill"'I 111,
8 1I;I;1liIl0.'" 11:: 11 "p-,:t/l:..1('il: 1-;: ,1 '1' \"-I,;)1'lI(i, J\~' :>" E!:?i'; 1\1
:1.11 11 11 , :["i"I:'-'. .\1., 1;:1"1';. 1',':!iI; ,. . . n II , HI:,\O; S ~'(: , IRAS,
J ~13:!; .1. 1" l'i /' ,1 l' i " 11, .
V ~\. () lz ,' '-iR\' i,itlile ~t ~ii,/t1~, :'11<. :l:!-:!::, 1'. Pj:: [, ":..
(''() :1,\HABIiA3J.E BPEMJCH :lhIl :1F. 7

(' ('}, hop-r,:If'('.} ll rOUOpl1T


-: ,'[ (\)'! ;lfi !'''1 11 ~l. (), :I;~
~ - :,''! '11'1'0 ;JJO f 11 r j'..re('.Tllblx IlOf\i.i 1 ,
,~;: .:r II'lIii R :3.'r
,":', II)l1ii. 11 ll) 'r 11 ;1I' rI;
- ~.' ;i,e J , T-\JJa, l Ju 3Jt3
. n 1' ::\':' C-3I..
11 iJ; !{o.rHpaH (l\JJ3lI-l\.:13I1) .r
-q IIIIl\1 !I;la lI.:;ll. l. OHf\ fi;l3l
(',
lI1. lheI, ;]~\JIIl-, fiI, . l\lII, .
= " 11 II() 2 . RIIOIII. JU .:1 R J. Fr'ic(i-

Tel,eT 113i~'11 R Hero lin


- 'I oeofioe :ll II {\ll1 hl(\
- ;"tf'JIl I1 Ull. TeHt:T ll1 }'-
'~' JJ R eeplIll . 13 ;r ;1.:-
~:pc C-f\IIhI, lflll: , ~r:Il, ;](' 1I ApliYnIIHII.
:. .:. )lf' t:Tpallhl, . J;'1.: (', ; 31('u
-:-'1"')! , CaPi1YP'-, 'l-\)l JlIII (111 11 )
3lI, ~!Illi, I'11I II ;. !JII
";;1'1<11:'1':
~ ,I/I11 11 .lYf>PYHII :13 -
0>'111111 ;JTIIX , " " ll, :{:'~ I1HOI'jIa
. -<:''l('. II ;- -Ill ('.. lalioe ;10
C,I':' HHXOJ(l1M, IIaJlIHt:\'lf'P, ~'(~l 11 }~I1II~I (;:r.DI
~~'ll, , 1. 7,20). f' ::\rll .'lO paallO'ITl'lJlIf',
";'l,li (11 11 R 1'\ 11 ir, ) 11 I1II (Jl. Jl, ).
:.:'(' ('u: :lhIl ll :.\IU1f .:1
=",iHe >fI i~llJl ll1':J.. oellOHe Jil ,
:. ;!'l .,::\rll I1 I1.:1 IJ ('CTIH1IIblJ
=['':':[I .:1II, u .u'l'
::: lII {lf':( lI1t) ('r)II eTpflHM, JlJ, D ;:1;311-
:-: 1':l~"IC Il.IIe)leIIllOI'O Jl. 11 penpaCHblM Jl-l}[
-:-. .IIil J . 33{ 1l (). 13 II)l
:~f1 f'l\l <<OIiOlI:I ('r ~)> (CapiIYp. ;l'lll~J.,
: j. :l:)), :~l-(t:I.IOrU3:l ('!1'p31iY l1 ( , 26). .:111 (1"01\0-
::~.I f\, J~ l'Tpallhl I'Ill') (CapiJ.Yp. l:l, , 7) (/
'-":':I ]13 n;~ llJt> (lgflii, I. II.J."
: 1..)1-52). l'3 : iJ..:10, :ll Ha;l-
~:~1'-'1l ( n 11 , \/I) JJI\l13'f('. J,
:!ill<1:lI1ll: II .Jl, l (' l~IIIl ll
:= 1.l-1I:'il~.'I, -('("I'" )t', 1t ;Jl:'lllI-

,-=:.-.: (Ll1u!}ii, J,He!;..H!!i 3;,(11l[ I'('., 6).13 ::! Jlfrl,


=:l\o.ibliY :IIlJ .:r.Ill : D llllO:.

1 11 r11'/Jt1 01 n Tj' il\C r,,'! ~r.lJlln; rII11Ji ,


=o~ , . lIII, .
" ~(i.fJlJI;" :fi 1I1l71;!lll ;tli I 1J ~llllll-\.:lIi1'-:l>(,ii
_,::m'-'II. (:m. . lI"'), '1\1:12, . ;9.
3 ,,!Jie tlrartii;scll!~ I(.llift. ," KolagraIl. lI~('S lig'uislil1~ oHe!'l;; ,;
- P,,(l~rseIl. 1V3i. . :>18-:>36.
74 AliA,;.{. . 11. IIlflI
~-~ ~--~~-- ~ ----

l> ~i (ll.Il!!e !!illi t' !!.PJIf llf>II1


{() ( ]fJJ, 3 .:r). I / ni C:l~'
ll JJ:\leu CTpaIl. JlJ'I ''
1\1ll ,I I"(]lI\ r~[ ! 'r)l (',3;\101'0 :.\l1I
lI.:J 311. C.:reAoB3Te.:rJ,HO, Jl 11 (JII
(:.

ECJIll J\ i\h TOil\iIeeTHO II n


, .' ll, kaK--ll Jl : .:l,
u Jr II I1'h .I :,
IBICHHO-I\ .:: )J\[311 113 ,
l',J;e Il0 l10 I3:(), ;:: 11;)
JI~r (=--=l') ; (Llle!!llE.i). ;r, I
]> Hoc.~CHep lI, l1r. HOTOPO~(
,{l\IC,, OI:1, l! l\OJluii
}Jyca ;\ n u;I , l (' l
[)i\, II iiii ;r 11 (",
, "CTOllllCHX Jl. :
Jl;~.:1 (Cap,'.lYP ..l](', , 17, 18, 25), :1l :;l("1,
J~ll:\., :r ,- , .;n ;\lNJ JlOI.\l
: ;:(lI, ii 1I JJIIIlO II : u cnocii
, :fi ll (l1 11<1 IIop- 11 :rll).
J 'r .J::111 :\:! 11 iI;\1 :!
., lImeHllo- - (~!mII)
11 CeJI. ., (III), lljl; ll ;:("ll,
~Ill ]:lC I .
l'll'rR JJO,JJ 11 1\0:1::1-
l'3I: ll :rll: ipaJli apLini ~uinia (i) (. 5). ll.
h.:t 1, 19 JI D .\l
U.l]J, ; ;lII, 1>31, isi ttptilli
~LJiIlilli Kt~:H lJaJ)tiflitt ku (:. 12-1:3). (:;I\:II ~Ili llii
u;~ (<. R;I':I .\lIIl 1I :rOKHTIlHllaH
~uiIlia n ll'I (~eTpHHH , {(110;h. ;-) ,II(
'1a.110Ch u
i.l]lii ;J,', Gepel'Y
(II h .:1
, YHI, 5). R e.:rOBax ii J1 i;a1li IIJ
:r :\fl IJll:r ((<~ape 110 xa.:I;J,cKoii
I;V( Il('r.~(), - u IIO.
.\lIl OiIl1 ii u. EaJ\i aptiHi
u. 13 ll llJ.:l,,'
cxo,J;JlblX I3: (!al1i apl.il\i (Corpus 19, 5. 6), a;tal1i aptilli
(C()fPUs HI, \'S. 7), s apt.iai ( I{ 0:1 R 11 , ! 11.
5, 1 ::), ipalli apLili (f\~Ja, 5), i;alli aptilli
(h'o:rarpall, 12, . 'IlS HI, obs. 9). ]\ , i;alli f!
. n Cap;lypOnCKoii .:lI (, -13), : i;a,J:
m(lia(li u;tadi, u ,- r. .:rII MIJO~'
l1 . 11. . : J. , ,
~ <l 1 . TeI,CT IBH'TL

1 ,\J).l()II'I(:h~\ :1I;I:,'{Illfl 1!'! 1'. " !'!(,:!:! I'~:'. . ;'!. "fj'.l


'1 CI{('.'I , eTI\. l?
QII :,.\f> RPFJMEH .I 3t1 75

- ~ '!" (n HllORb llDlIR. ;(If'l :ll


<,) )JIO , is:i :llfi ll~II. 1.3 llOl'ii
:l.ll: ipani aptini. ~lIil1ia (ni), n Il\l II'
: - :~pe . Jl II I:\1 1i
. '-~a, II jsalli aptini ~llil1jani, ll
~>jH . .J. FriedI'iclt, , :J {lI1-
- ~.:-:~IO IiO II :.\, :\'l: ( ::>

- ~:Ii apt.irli ~uillialli) 11 ( ~uillialli).


(isani aptini
[':',' lll I'l' .; I\llii
- . :('Il, 3I 11 ;[f :
:'I"1i lJi.(liadi uRt.adi-,:IU ll> (Capl1Yp.
::-: . , 13), isal1i aptiJ1i ~uiii-(I~ )
~:'-';lI'paH., 12).
II pII I:\I 1I0HlI:\-I3U Te1iCTa, ;r J. Friellricll ',
=- _:l  :I:
-''::Il l-;l -JD: l)3i kl,
:: ,'-.- baballia J. Frie(jrieh ;, l1, ,;J;
: :"f> Ci, . :\l l
; ::~'1' - 11 . C'l'paHI})
_, .IO elJalli, :\l\ ;( ~IO
~~.;.orl\f, . JII lI:I. J!.\1
-:-:: lt ) h C:IOBO babania, 11 l'
:-!"lI J. l'riedricll ,;J;lI ;;r1l0. I,
~ YI~a3blBaeT , "[ balJania, ;! I 11 JI~
=-:(i~ , JffiJllb )' Ol'
~:)o 3i. 3 ll(> ,
. -23 - coo'fbeTCTHJ-Il1 :-
II' 11 19 . J ,
- III Taf>OBblll{ , : 21t:-,
CJIOno ktlrllne .
-:;"'-, D (<D.l, (J.
;. TO~l Jh30 11 ~;IaI Ill,
:-.:'! kllrune, ,, ;.I:I l)li,
""-'11, lI..7. - lI~ l,
:-> lll ( :\, KOTOP0:\I u,:IlI:
J _ Friedrich, 11 31l\[ . f
.-I.

'l ,
:-: TO:\IY l:'j( , Jii 'f.
'f>, , 'ITO 19 , ll'l
---i",pe~b, BC:le,;J; 11
':-:- , Il, :J
=Ii l'opax I (iSani apt-ini ~l1iniani Illi
"OIUlle)
[l lIlC I~I 11 il,
::':'~IY Jl.I l II }-:IJIl (
J) II (3aX3:IY) 11 JIJl Il\lI ,

! ulJ 80.'lh D I.
76 . \1,'\;1. . . \IIIJ

U Dl\f>ll1l (':-I.:I(! 110 r 1.1 CT()P()H~' f


, .J I OIi8a~YTCH l "
, -. CCl.MblX '1 l~"::l, ; ~I(lll
}Im . _\.:JII)()D 11 J';le 1'1. ;~i-;ljl
JJ1 :Il1ll .:IO ;: III'.:I011 i,l.
13 Dm [)II (!:I1J1 JHT(!PPI'. }, !\O.llarp8Henuii ;:II,
1.IIIlii: nurp"il CDOO)l 1I0HO~[ l\l n.
('h 1If\ (! 'llll (!I', "1 ll HblHOiIY,
IlIllURNf\ ;I; n :Jl:'()tt:I,J> llJ I\leeTO, UU;l
;I :'10.:m :I I'.r :(:I.:ii II0;.IJ .
UapeTllo J, Iit> ra.'1l:'il\ll l{l('. ll,
: D 7:14 1'. l'.:II:'II0 (I(',ikI)1 "apcJI lO. J> ;)
lI lI)) Ili1iI1 Jll:'ii , J[ . I":1'3ll<1 nllll3 (;lpeH-
1If1:JU<lI Hallfl) 1.l(:. JIIl .I.'JI. : :'1[[ u.IIa
ll1i\ J\: .lf' 1 f:TO;:lh II('.l1Dl ll'',
JI.
Rl1h('. lJ I:'.' .(' Ill'., )3-1h
;TP~TOP lJr;.:l(!l, lt(, 113 <ll:\ ;l;
1{o.'Ial')l311, - f.iHppl'Y OJPpa.
:J~(H',h .:lJl,IIO , ,\i1 II0m).:1 JI rJ()i~ (''OI~ 0'1' :

I'I J\lJl' l\aoHaan (i\.L' JJCl.IH\IIia "tJI'lllll:'), .


~7 ~\o.:larp<l1I :1}I<l.'1I": xa:I~(:la[li ll()l'<.'.'1 ,
(8 ll .:liI('.[l' Ill:'-, 1: , "
<l!(!. Jl;;! ;IBYX l;lii (I>tHIIlS(') :IH)'X J, I/
:'JlO J .'I}(J:i'( :1(' , ")lI~[ II n )[ ;:l:.\I
':I('ll' II('Il3, :Jlll:"l' ".:Jl !'!' xa;l;J:enoii
H:la,e!II II 113 fI;IJllI ;J,. II0(>I1II01' .
l I-;J;1.1I11IJ1II T~(,HT1' ll:J;II',lI1h 11 )),
ll,:J,1'.:lR IJ(:.l:'lI::h lII01.I1:'11I1 xa.I:I(:B :JI:\8.
:\"r
hf II,:\I, , IIOl\;Je 0;111 Il HoellffblX O:lr l'':.! 11 1\10'1l1
<.:1II 3lJJl. r('.:II:'II ;') ('l'!' 11 ( ;1
() I.I ll, ''I'i1ll R ::lII J~.'1 u
lI l101' :1<1 ;IIf I\l "1I11i1I II ('(>'!'I1(> (~TpaI1.

}l JI I Il/ iibl:'1 Jfi, ...].!) 3 :\Iellya (KIO-


778 . 11. :1,) :I HTa~\e.:1 h (1):.\([11:';(,), lIilJlII 1\1 I:'''YfI Il 2
aaTe~l e,'ll:'!lyeT )131tl:lii .'1 ~ii;l, )l IJJI (778-
750 1'1'.) ]HtllHbl:.\l ():J\1 uIill:'' IIIITHi(C.-1-;!ll (L1<.l;)
:\lJl ..\ l'/l";:J, I { ;'TO:lIY IIf''l'U I:':\l iipa pa'r-
.'ll ")', r lli1JIJl31 [I n 111:'
}Jll ll, I'''I}[ !> 1 (7;J:~-7H .) ,,",
3III (IJll:1 II CeHHIIl'l... OJII -])
11 1\.'1(1ll. I'<1 ll;mlC 1.1 Jl1,I:'Ilx
;( 031'))<1, r.:liI iI, (::fO ..'1a II!\f. 11 ~l
u::.l![ ;1 I:''lli, eDOH, Vl\Il11llii ,'1 t;JI D'l'(
D Uili. ~~f:lIrr , ;IlD lloeTOI':,

1 , !1 H[1'Ia,'lt' 1I,II:.!lI\fij l.
J, 0):1 [, (;" 11 ii, 111, ',-;.
~ !I U J1 1, " 11 , ', :~-5 ':<l();Ill(\;J,J; l1,III.).
--_ ...... _- _ - -
I\.\,3; DPE~IEH ,,;tcI :!.\RJ.\I
.. -_._-
77

: . ~ ~:-,"I(' CDoii n, ::, n


..... , (' UlIl ll. ' fi;, ~i
.:'! 1, 3\J\;110IlIlIU, u t)~\ ' , IIW
'.- .\II , fi,:IIIr. :J\ IJlf
- -~~;" ll . -:;I, .IIII 11 n, lI;JImeH:ar.T
~ ':1;1 \ ll' i~fllI ('!)i l;'ii salil).
1: f>.l HC-.Io;flIl1 TI:'THTa 1~.1I0eJ [('J1,
-~.: ::.u;ii llel<.l''.:Jii l ~ lIl' r
-: ~!':'l 11 Uflll, U'l' PYCC-l'<Ul\f, J' '1l0,
--: "'lJO:1e. .:I:l .\nll I1 '. 1-1 ll1I'I
~.:;.;. , l1'IlIl' Dr.1l0 IJ <1;\ lI-11\I -~ u
=:;;'"ii[HP uu 110 cDoeii: fllI, u -,
=~-:-.I:III1. ;i~-'-[ l 2

,1) .I[ ~l'f'I, n;I;II -' (?),


2) CbllI (u): ;ll -
..;) 'J(l1 UJI.I ) IDfll', UII llD;r:
-f) ;1., ~";rlll, :I 3 ,
i,~)) ; it JTY 1' .
,Ij) l'Jl.l.: (~fil1Mc.JlI). )' llr,
'llIJ,
.7) l1fl1111l1 (lI1l), II 3( ... ),
ll, (~TPHHY flllII (A-'I 111) ,
(8) I.\II11 (II"l1ClI), ll (),
.l'rI1 (mr .11),
I!)) t:TpaHY lI~lI, ('. III, :I33I,
: 10) l1r11 (lI), (~TpaHY I1I (1\fr:rlll1),
~J (~"i\11),
,11) , 81 (l1u ... III),
;ll-Ill;
,12) .I! .:II, h lJ"u:~I' n l'opax
, 1;:1) DI. lkel'o Tp.l1 J\ u ,.1II[ HfI-
u;f.

11'1) }[ 11 I D J)lIailY .11 i\OIl1.1O o;~.


11;) 11 ll;, Il3 ;)1I II~!)JIII
II ... t:TpaHY ...
! 17) ... lJ.-.-;t;1\ HO:lADlIr 11 ;1
,t8) ii 1';1 '1' nllaii:Hbl )
( 1~}) Pyt:a UIII1: !\' ;) lIi1;..1J i1
120) .ll ... I (' .. (lI).

11 :IIl
J :l3J{JllOI:':,ii ; 110 :IC., II
:: Dl 11 Jl~ItI1l (~;lu TeIiCTa, u;rJ,

'i.-JII:r -'l ll.

I :IlI; , i. .
2 n ll> ~l , (J'l I!nl'! 'I/'IIII.
3 n .'~.oJI!IIIIJ CTull1 /!yepJ'xc, - ll~I 'full~1 l
.~ ,!!i !!-l' I !!ii:1 !!CIIC, u 'IC:\'l . I!~),
-
PlAC-

. . Jl *

- u
u II u 3ul\l , .-"
, .-r -.
. 3lr , C,J,e.:IaHHYX I:1lO)-! ,
u, R,
IIlIII .
lIu.:I :1 , , u
)-I, ~13 ;. JJ 1928 . u
IfD :III{ ."! l')' "f,; :llII
:, J\ )-ji.
,JD <, , TpeTlIil I['1'11 u JI
UI l' , li3l{OBbl:ll
:I , Jl. OTA(\JI IIpeBHOCTeJI
u ."! .ll. , ;)
IJ.llIO Ufl , u
u i , lI
D , 110 J l'lO ll;l }'u)-, Ha:ii-
IIll)- - <, l\l1 11 uu XJJ
.- ..

l\;\:lfI lI 11 JlJITCpaTypbl IH1JlJlbla HC:l1C;(JIPJJlIO l.l


II \lI .
ll'I11 1928 1'. l
PYf\ODO,lCTIItHI . J~;r (! ; ':IlI
BUeC:lIL I;lIll, DI1 .
;) PHC-I\II :llhf ;, ;I ]\IC 11 XI -

... . .
BllpO.I./() (CII. "illt:ud, iS)-.ffl, ".1J;. Acadt i -
/IIit: flt d~s ll lt:ltS-UQ'Ulltlt Uf!ltm.'I ..rm. Oml>pbIrn.II,
d'in.,riptions
'Julo:U u ulu.1! m.",,UIJ ll-. 1I0n(! .fl'lln.-z.I 1lI
06u.,(/ (!.-".
-_ - \MI'A, :r 1, 11 Alt;LE 1111 flllI;lI!kl>_\H : H1TEf-'_-\ 79

--ll fiU.:II, , u,;( II1l:\1 ~,. , u !1.)le:1


D D 'r:-. II ('uu .
- ~ :I :I 1'100 . ::1 .:! 3110-
- ~ i?:I III , Jt 3aI
1 ;\/l IO .
.1 :D DI> ()D ."IU )~
- ~il', 311:rlO
-:-i? pec .'f{ u JI: ll . 110 -
;:: ll u."'I lII : I l1-
- IJ I, u UJJ, II{ :rCl u
. ."IlII ."'Il{, I>3:\flI,
- - . 6.
. ll I UlI3 uu I."II 31\01l.
~-. ,J.bIii 3 I\ u CJIOHO JJ11 U,
[ - JIO J{ l'<U; fI 06,
;: , , I\al, u :ro,
_ I :llh l,
.l ll II)[. l D."'IRJI3 II ,
-" f{al{ I I{I\ - -
- : r. 113:IarflTb, f{1I u 3f1'lfI
- ~J a , e~lb-aT 1' I,l\ u
- _ ; \ I\, ;\1 I
_ ~JIOI, -f{ :\UII ID.

***
h u, 11 ~o 1930 1. I>; : J ,
~ , lI 11 3;J; , "~ .l lJ[ :l
_" . 60, .1lCreHila u , ll, :111'1-
_~T - Dce :IO DIO .
('!) D :ro, " " 'rG:[ ;-
:\l u."I , D u, :".:n ;) 000 "
~ . , ."'IU)[ ;
J[ . I, U :) , aie
_ , I\OTopble : lI I'11, i\IIII IJ-

'l m, l'ac-t\)I u
- 1131-\0.\1 D[ 11 II l'\JalI ,
,," - ]3 u CI,f.

;; , liOTUPblX YllycI,aTb 11
ro y . )(lIJO CI~a3<iTb, -l JJO
_'- .:IlICI\ :\1 ;)lIf , :
-: .1l0 :I Jl3 IllI ,
t\, IIl\l u, R IlU.; l He.(',."Ie;l\)-

***
I'.la[jC I.Il' 8:1, 11.\I I-\OTO-
:-0 Jl (l) . .~I D:I i{lI ~1 31'
1" _el l !:'lIe~; I O'fl{Ul\f , (.\ 1'11.1\11-\1> 11 I{'
80 ll. . l'.:I.1I

.;\~ii; ; 'l'eliCThI,
.iJ1, I I1II I., KPOM~ :-JTJYX l1
;)1I111', IIJ!. 11ll flO('I~.
n .11; 1I1lO , U l' N\ 1\ IIU!
Ul'f1I1, IiJ.!lf1, ("fi ;\ JJ.
, J 3I:lDUJlII, il:UJJL J
lJit, i . .:IlO, ne~ ; 601' fi, u
:'\ 70, R lltt ;IPYI' ; r
'l' ~fi, :-J ,I1JJ u
II UUII.
:J () '!: : D3(' pOJJh 11 :J
J':lBJlbIMll ,,\U:-'I ~, I\II: fioJ' BnfiJJ lIl1fI .
.: :-. (1 Baa;:r~ AJlaT l!J'~.rI:''l- I n '1'
n(, fl.:I Jl l1f, .fi
reJ,:-. Il3B~CTHa D :J CTO:H~TlIit: I": u
.
I , l1 :-'I Il3l\If'."'IJte, l:',
u.:h TO'IHU ('.\ : :\ n .11 u XU:JHlIlI, tl iI ,
uuu l:'I JIJI u, m I('./; : !1:.\Ieel\\
3JleCb, ."'I:IU'JI lo, uIl . llIIJl', f!D
DaI (l.:IU )II":I )u (1 Baa.:Ie 11 ( OlJ A;:J;ollt:e
~;l>( ::;J.(>, n:aK, U !r , 10 CT(;.:II:'Tllii IlIJO'leH.:JO
::m, I;\fi '.'111l -J.\l .; eO(:TfiH.ICJJbI,
D;.\10, I{ }\OTOlJO;\iy lJOC.XO:\HT U(J.lI 1\.,nll ;J,Ol.. y-
l:', l'( . j1eTa.:Il1 , 'ro
(' : \f'lIIfO u XOT~:} Ul1 Jl~, ;\1(>HblJJI:'U
:rlepe, L.

***
il(lllI iibl:r Il:\I. JJ .i\cTapT3
TlI.:Ia n .:Ieey Jfr ahe:-'Jl, . !'. . :'l IJIL
)11:'. ,Jl , '! , :toI[ " )'G lI 31.11:'-
.\l, 110 lIll: ;lll1l-, -l:'i\.
, : U:lii, I:'lJl l1Il JJ ;1I0.
, .'! , u " .
~, N'itf'.:lhIl, HPpl1YTh 1\10.:10;(01'0 1' eH~TY ;J,II.
().:\ , u III ;lIIlI:\ -
011:11\ (',
D.'lI: ;10, :11 iI31r.
, .:fl, () l'f!('.I .(I.:, I\
rr;J.J UJI l1, JIf'll"I, I3
II lJO'JlJ JID (>~ :r.
.,r;:. liI , uIiUi'l :.\Ie ::l
('I:', f' ; Ila l[OJJe JJhI; :Il',
iiea (".():\'1 1{'IJI, fi.l..: IJJllti: ~it. ),'11:'-
11:\11:'.'10 llll~il'.:~ D 1V .ll lIii , ,
" ('.1.1. {!Il IJ, Il:1lI uull('[,
.'13II Jlu u I ro,:.ta, JJaI,
f UJ.
: .\'-IlI.\\l, 11.:111 HJlO.lH. f:l,( 11.\11 <l>IIII1I1,II11('.I,,\H .:lltTEP.\TYl'.\ 81

'.'111 ~I Il:.\~ l'uc-Il 11 .::'.l .::


::-;:,.J 11 Il D 1l, n na"'O:'.1 3 3.'10u J'.:II
- ,'II', 1I0.:l .lI 1\31I)" .
.-\ .::ll. f\D, II. hJI31'U ,
-':',Jbl, G:l , (~r, ; :1 1'01'0,
-",1 (:l. !. illl.
"8 :/3, '8: 11(\ 'I ll:J,
"il,Jh :.\l(', 113, I\ 8' 1I;:J11

- "::.':'.' lir , I\OTopaH 1:1 f\ ':I('T<I,


('Ru('.1!
~ ~ J3'13XH)'Tb 11. r~, (:.: . R R llIr-
;rlll. <'lir, , JC, rUl:l8-
. ::.:. Il :, II 601'01:1, J"D.ll
. :-01 )1O~'T IIIIl I1 )",IJO, ~ ~' ~
-"''''. 00 l. II:'.1 ;r! . .
- :11 !\I Il: :.\:ll 6 l1 , .r
- DlIt, Ra!{ l'() -I11\:
'l'aR ('1\0)10 l1.:r: <l{';II.
Th 1I, \('.'1 :.\I~ Jl~I :I II D
," JJeero i (), HeOOXO;J,IIMO Jl 3II {,O;-JaJ','
.. ~ :. D 3:ll: IIOT01llY, ;r, , ,
'.- "-'f.1 :~TO , 60 :-:.\ ROTOPOrO U311::\f\ OfepTh.
',;.: 1ft' aaXOTe.:I. !{ Il J, ~)~l Jf , Dll r:-
;:;", " lI 'j 11 I, 13." 011 11 11 ('31\01
~":-. lI ~I.
lII1J\o 6, C,.llCAoDaTe.:IbHO, u llaa:l lIMe:l
,:::..rl11IR I III. rJTa 11 :l
;'''J. )~.:I 1I8 (\)I:ll rJ ll :
=.U[J :, II, (' Ili-Jl
--'- ", ll , , {' R IIaJI.
( ('<\:\ ;i Il~I:.\I, JJ IIJ, 11 :.\1 .
-. :;" IJIlO)I , ~ I, :lIT :IJ/:.\I
. "':::,HI, 1lJ10XO <.1, D:;J; u.:I , :ii
-' :. :,:IY 11 uJ. {\ 11 )l ~aDaTb <'~IY , ~-I
:' '~;"", ROTOPbl1\o1 .'1 IIlI, lI. B~13JJY
:: ::')ll/'\ JJ. :.\II, 11II, l\ I>,
.:.:".; RI ,-:.\1 :
: :;':'HJI{\ RI !f, : : R
-: ':"f'I, , 11 JI .1J.
~)r;J;a , rr lI l'II, r.;l:
~o. !I(.1 , 1.I0-, Jl;{ ; r. ;{-
, =:~.lb3H f>;\,j, II . aaTe~l i1
~ ~":lellIre , ll:Ju :.\. I-1.
::: j ", J/, ('I);.

: ,:-; u ll TeReTe. l' l1D~, fil' l' l.I


- ;'~ JJr.Dl!\1 D RY'I~'
. .l"H. :, D, Jla;.J. Heii
> .. r, ROTopbIe :n ll.'1, <l
: ';3 GepeT :11'11 11 :lO JI JlX R 1!11:!"
-~ ,t,eeH XO:IM, (' xpa:.\l; H{'eii

.,.~, 11, ('1IJf. '''''I'J


82 l1. JII. :I0

, , D: CIIJlbHOe ll ;), lI.:\

JI!'I , ;::{l.:.
, TO:\f,
. JI;~ , 13 :Ic.r. IlJ ~
, J:i h, . , BaaJI .
(> .1I0, ii I. I1' .
" :\i ;I I. J~, .
, JlT l1l1 J .:"lec ll <":<J,
J:i " I\; 11 II .
, 11 lhl l, :' ;
I ~I;{ Baa.ra.
<JTOrO ~Hopa f ;\ 113 J<.
, ll :.;IOl\1 11 :\l.
r:IaHHblM , 30JIOT01\I: .-IO 10 OJI, :\{ .
ll 30JIOTO , 3I
, : ' ;Ih :r : 03;I
: , :I, ll I:I -
30;IOTblX ;\I:l.

1'I:I l1. ~( uu
;ITO~( : ( I10,- ,- JIO)
, I l1I),1 l\ . ; !
DIIJ\ : 01'0 Il.
ll Ii;, HOTOPO~IY l\ , .r,
J~ I\(:l'Jl. i~;[, i\
l'~ : lIe~IY, lJ
;~ l , lIJ1.(eHa I II : .
110 THH-~TO II, l , ~III- Jl,
:Ill il, :\Ibl l.3lJl.l JI .
.10, l'ff, l:I ;I{Q fO.-IO, l\l 7, 1I ;) .
l1fl JIOl\l.
3IIae~I, I{ , JIl1 .. 3Mee~(
l\l lI.'I~l, , 011 ll[ rO.'IOB.
, TOJIbI{O Il, JI ,
r, TO'IHO : -
11 , ~[[ 1' 08 l\l
lJ .'I.
C;IOJl.HITb j AOXOAliT, l,
, IllI I JI; 1'
Te:\i, ,{ :I , II :I 3TOl'0 1I

ll w.
, .lI : 30:IOTO:\I,
;::{, , , : I\I JI
l;::{.'Ili , l' CBoe:\IY ; ;l,
I, 1:1 KOTOP0:\i Baa:I , , .
;. Hoit-'ICI'O HeXBaTa;IO. HexBaTa:IO, .'I
, 1\[1' , - OTI{a 60.
J1.'I, j{, ;)TOll-I ; 0118
JI, TO,'IbKO I.:l:l lI . .
, Jl .-.rI,1
~;::--rn,, ;J;F. II jJ'l'~' 8:3

~:.' , lI:.tOl -
:: ~ ;.l.

~epe Te!lI RaK ;) , ,


:: : 11 I1\1l, R. 110 , (\
::: ~ ' , , ROTOPOrO .'I,
'-: 11 . , , cyMeJI lu,
-;;"' ;Iecy, II i ,
.~~:. . ElIIY ), , ;;
-.., ::rll, ROTophle J J,
-':=':':.1 , 3
~: :: R .
;) , l1 3.1:\f, :i
-:.-: :'ll , ,
"z .
1<) JI{ .I .l '! 'l
:: :":.l , ? , ,
::;,:1:\ : JI , ,

=:'ill 1', :- Il
::;'illl, I ,
::: ),J 11 , :\
=:l~) , R Ho())~[e,
"'. ~H ;, 11 , , <l:Ifl I\
~ ::-3 : ;! , .
II II , l:l :)1'01'
:-::.R , , 31.
~: .' , , , II
_. ~'oy 11 Baa;ra,
Il, , ~I .
, [1; n
:: 1'. -, , -,
.. ;,- if\I JllI, JlJII :\l, 'I,
.,. :'.111 , .rI.
}\ 60 31 J He~ry ,
:-.' 11 ;r R.I, :I , ,
-:::1 ). ,
-:--= . ; ; , -
=;I;tHO, , :\1 , , ,
:i:l. , ,

.::: , .'! IIIl1


~ :,; , : JI
. Jo?laTb :\1 J1, I_ ~iepe, Il
-:-] , ,
:,=-, 6 , .:1 [1;, , ,
, , ;r 'IlIJJIII
~ ' , ;
: :ie;rbCTBa , :\I D c;rOBax:
, , 3 I\3., .
:10 , lI MHe~),
11 , 1I0ll01l;r , Cha~aTb e~ry, .
84 II. 11.1. :[t)

.If1. : ;) Jl. () Ul1


l\[, Irliu G:\I-.
;\eJlaeT Il:
ll,-u ll3,-;) :\'! :\IYl)O\;Tb.
, ui{f1 l'ii .
.::\- ;{,
;)~I llIr(\- JI 11<1('..
.. , lI<'() II;{'JIflI<' I><"I10I'I UOl'a,
IIl , 1 D('R/:\,( .lI u.

, )' enul:'ro ;'iie1'D3; !)


:,-, f1I1 ,- UOl'rI r.: 1'(\11'1 u1l1
::\f, .II Uaa.:ra, llaa.rJa,
.
u :, CBoel1 )1,l'1l.
, )J,ll :\I ;;l
.-r. :\,le:-H;1;y Te~l, <.:Il, UI,
",, :08, , II
nu, uu!tlhI U('U11 Jl.Ia
Haa:Ia, ;:lO ;1; :\ :l }, ('" 3I1J<'
11 ll <':8011 tiJl.
;:\0:\1 hJ)f, 11 J; lI
u . ."I3. .1le 3I 11
, I1U JI ;
.'l:.\f l'II 1I ."I~. ~h, . I(1 .'ii ii,
al pl11'ya;l, II, . u..l;\l:I1I1
:J' CO."IOMOHO:.\I.
.:! II ;l
, :3I!t{ ;\.

u , l Kp8THOHpeMellHble t.'
. Dll:lIO, ~1:\:1 U:IlI. Uaa:ry
JIO<.: u, 1','laHlIbl:\'I , .: Il,
. ; <l:\I :,
nlI TpYi1;O:\I II , ."I .
f'.r, (} , D , D :Jl,
ll -l1 JIII; , I' Raa:r
:r I, .1I ;:!l' )( :rHlIeii I
, "JI, ;\I,
l:\j lIlIlI:\l , j l\Jot- cmePTII-('.f\
BII:I .

<11'01' , ( 1(31{ .;:r oC:Iau."Ia, Bau."I.


I1 ."I 1130 I, ", ."!, .\l, I1 're:l!)
.
;) II'f , , II!'.
."I .l, (~KaK ;)
.'r , I - III
- ;1;.
~IO lI -i1;.;:r TOR>'
ubl:Ia )I- i ll ; II
(' II)' CI"Hepa, ll XOPOIlI1T.
:':: .\ . IIJlJI JIHOIH. lIllIl Ilh"I'.~ JI 85

()~1 I1JI flfl , lt~f


-~'I 3 3 70 1III. 6 IU. JlI I'; J() :
: ' . 70 UD, 70 , 70 , 70 }\a~feIlHblx D
- U :l Jl. : , :.IOh -
- . .- , l J, R rDl1 .ll, (>.111

- ~ I :l., .
.. , , D II , D ,
'7() ,*, }\.l , l, \ }\fl
. O f-\ f)lI;r; D nll;\. ollaeHoe, D:l'fI -
- ~ . i1 () ':lO 11 .
_ RI)f .1)' ' ;;r, .lffl
. J::e IOIII TOil,e ;) , 1'
. 1fY OllblTY: ~JII JIJ13
- [J ;., 11 }\ , , :l 6 :J\, .'1
J_ " .
:r l , ~ ., D'I, 1\3
.\ , )1 , 3J 3
: I>() D~Ie }\ .- l\fu:I ToeIiY,
. }\ ;\ :l::tJI , JI: ", u

- I' :\f }\D.

(> i1 03II , ;r : II .
1 I,D;r , }\ Jf.1l1
- ., }\ (' ;;r, Ol' .1J;r :I,ll, .,
- ,J ?
2:' DlI;, l{lI B33:Ia , }\ CHa:laTb,
""""........,W">}\ , 0110 3JI!
Th ;1 Iblll l1 (>D Il,
}-\ p o~le 11 .1 ;~1, 11
-=;-)' , . . :.
; ., , JIJ1, lI': .'1If, }\Ofj\<I
oIlO:IaM 11 ll}\, TO:IbIiO ll.I
_}\ ~ ; 3C)f:IR }\: lI lI

. }\u .1J. 1\ l1M lllll~l 11 I\3K


I ~( 1I, if3I1; .-I,, }\ 11
i)bl n .1,:{ ...
~6(>, Haa.:I3 , TO.1JhliO .
.-\ ;r , II lIIID , I',:{
~)I-Dll fipaTol\l. , , JlJl fi
. ;\ TO~IY , }\ 1'0:10('..
- ~'IO , C:lc,:{oDaTe;IbHo, , , lI
R i\ . ('.~fblC" ;) -ll-III "
' (T<iK ;'I>C, (', I\aI{ Jr ), 'lI,
- .-\ , lI:1 R- 'J 1\)'IP-
=eiicTHIJTC.lJbHO : iJ il31J. u;r
~ ll;\, ::t; fJ, I1!:'
- ':' J'.
706", '':{l1 n I\.:I, .1I1-
. lI , ee.lJlI Jl, I\eJlwe i~bl,-~fbl :"JTO HII;I(>:IlI.
11(' l ;tl1 "fJII3:
86 . .

~ .1!lI, TOJl.I, II~


(\ Mllpa.
!' IlIf Il': II :-';
.
, 1I, fl;:lII , ."' ;
lJ, I. , lJ. IJ
lI :l ll:1 I, : ;(l.
Ol'11 DJ :l~I fpeUlIZ
'heJ , ';
JJl , 1\1111;':
lI l 11 - .
f~h :-JTO , 'f ~Ibl ;r
~l TeHCTO~l, 11 11 , .

ll , .lJll, l1l\ D, 6 .. '


Il lI .
:-JhI l~l\f .-IIO, lIJJ, .:
.IJ l\ llii: . , .;
D., I1 .,.I ~l DJIa lll-i,=
D. ~' . D n:J'
, 1, ,""IJI,,, ;~R. ~!.
lI D JI, 110 ,:
l, 110 D ;' llUJI )Til,e D
1I0::JTOD II .
.lIJl:lO <, i:lTa l r, ~
:. DCI )[Jllfr, . : ~l TIIF~
-ll .: IIlI, JJ ':
BepXHeii , .

***
Ia. .1J , , ."' !::'
':l, , D03I , Ka;{~r;j.
I, lfJI J' l' II 11 .
:\1 fIDlI~ . .'I . .
f n ii D il. 0;1':':
n lJ )[, JiOTOPOJlI .:1 DU:-'
,1I ':I D PYI~e Bec;ro, 11 -.
AHaTOJ( .fi.1l.. 1\8.1\:'
;J.eiiCTBItTeJJbIIO l1 .:) , D, fIf-,;:<:
IIIi3.
; ;) II'u-.:;'
.~el'NI;tbl , paCeKaaaJJ :JTIIX .
.
:-i

. .

~ ;, .:n II3 :.r:


':L-i!,~ii. :.r: , ;:I
:~ n ':I1,

,) 1'dbl ;. 31IlI
E~:-:-. ~ I\ , : (. , FI -
1 . ::i> .-. .) 3II IJlII l, JJYHe 11
-::..- 'H':-Ta~1. Fl IlJ1V I\--
:.:: ,.:.rJ 1J.-. ,), :h-.
:IJ ;)TI1X ~ ll R
~ :lJ :
.-'Ul, cO:Ia 11
COOTi3eTC'l'B:yCT F..
'!1 '-t, FI

: :.rR .
.", " , .

-t. ;zJ,_~t-Ul(/ , ,

; J( "' , n 11
,
',. u-ut .
-:-, mnu ,'.
: 1t) ]l{ , RJII '
~=-:- IJ i) if1 f'l I,
~,q. G,
:-_~':'~J. ~ (. d. 1\-1
-~. Altertums, 1, 371).
(,,,r~HICJlO ~'ll , ~'
::-:=<::-" "YJlb l-\--. : 3DJJ ';
. , :1, I~O : '"
.lll TaROI' l\ JI J: 11 ,I.
; "" ;:lJll."10IIR, .'J('ll ~}.1J i\<>: "()!'-
88

Jl . 11 ;, :lO. : XUTll~I DII!'


Jf.::r , U D 31 fl II, D
:\ill' 3aI!'.I lI :f, xeTTCKllX, I
11 :III l'D. " (' THepil.0 ;II)11I
,.:I;{ lI: .ra, (.11, , .Ulf, .lum, :Ja, lf J!fJllU.
?! (:!), ll, , Te.len'u, /, , lll/:.
I\ Jx 11 :1HaHl1il, Dlt D :'.II, D 1><1-
t: lIII I1, 8 lID, 1'0(1 :\fIlf$l1
l'cpoeH D: I.:l!,, lillm, n, .,., .
J :\1Ih ~II\[(J~, , il, , :! R 11;]-
lf llI. rpy:HtH .;llI l1 il.
JJYIli1-:\II , , DlI;u I DI)I((': ('Il()
! 8.::r: : ;r Jl 1( IIfII,:r :>I
, () .'l (),3I ), eo.::rr{y, .-r.
.lJr Jr.- l[ li,-: (), , 11(>

;~: Jlpyra?}),
, R ~IlIfl Jl:rlll,
" l.::rlrrl ()I .;3I1 ;, .
n Dro J(I) rD. 'D, rr(), ()II ll.
m' .,ltli, ;J;.v ,;
tl lll1 11 I1()3,: :!h 11 mll (',III1.
11() ~o ll MaIiCIII\IC\.'1blro 1lI11J <;lllIlI,
ll BC()l'O :\Ibl }!():\1 l1D3,
J! :J_ 13 ,1l ::\Ir :\fCCTa, l1u lI('
; II.n,

Jlrr <J ;rii ()rrl1:

1) .., ../.,
. .'IC (J / ~-OHO rl 3 .:t
(/ ,;u~ ]{() D ll. 3'.

2) .4 .lO 1/1.' (J l.l() O-tlJIllI ;1lJeJIIO

,.10 ' U .'lO " R . 3li~.


:J) m'-UI, m'-l/. t1'-->3I1' ;.:r
f',1 D :l. li.

'1) fJll I1.!


:) !/ na/l!! -- iO3Ilt' :maTe.:lhIlOrU
;\f',I II. fl".
fi) lI .!
i) /1.m .. ')'1- --1I0-;t :1 li.
8) .10.'1('. ,1 'n
' ,/(/.1(,

~) , ...
10) ' iJr?1Il t'. o--(:oOl:eTcTHyeT liI

(1 (je,/(/ .JtI ' J Te,:rbHOl'O .

11) ll 1lt1
12) uu
13) Illap. , llu .:Ita
) Jf a.U/.'le
JS) JI(~/){}
1f.\:JIIlIfl ;J,Il I'~:lH. 89

III n m( ) ll ll
,I(a.~'
..t Il' 11 O-COOTHeTeTBY~T I'IIO
:.f'nn na.lE'ma.
~ ~I ll ('i(~
~ ~., J.{ (/.Jf..!lh~
_' '1
~,' ;'1il: YI,ameM 11 OCT)'JIH~'IO .-1ll~~
:' !(IiI\I )':JI{' 'I .lII "n:
.1.1,I/II,Ij(tJm' .~. ) (C:\f . .J(\ris-l1~ IJ. Pal'a-
.. -', ':.
21); .111.1, ,lU.1Y (.JIl.le .:tfl.le lJ . ) ( ,
~ ~'. nl: .4 fl./ll..1 (11 .te-..l . IIt>CHflX) (. _" . 24);
1,/(/'/.'/, }\ XI:'TTCKO~1 n, e;\f. (; 01 z A-Klcilla~icn (. 'L 7;;
. ! n )';. (' (. . 1\1 ('! r-C;. (1. .., 1.
:-:. ~~O, 629); -u (n/.l :. llfl) (.
;-ll10gi, . 24, ,'162); 11(1 ( :3J. ) (.
..:.
:-=~! ,. (;. 178): ll.. ll;;(Il. R .lt!l~) (:\I. LJ I1g lJ .-1-
':i:',Hlll, . lt); ( ;Jl. f:'R l\t> .110 J:l'l'
'-'I:';II~lJllIl (; (/ Jfa1taua ('' (i~taHaHa Jla-
'::~:iao,) )
~3TOT }\ ~II\ II : ,
~'13 IIJfI\f(~ lfl\f~I, .:-r, ;:t
-" "IIII 111' : n-
-~ ,hHO.
'_kofioro lJl18IR ;:IiIO : 1) , 2) IIl
.;~'Ii. 3) ll .II-a, .'1) J/.-. ne. len'/1a II." .. . f'n'-,
AIl-, 6) ./1i-U,ltlu:.
]~III3 lIII;f-I\Il 3I ii
':liit - ~IHE', .u 'I.
_ .. i1X ;r.
lJP('l\IR IlII ~~-ii J( II
;L:'!<IHR rop'" J1 ;1\i1:yT ;18 :. :l
.l1 lI ll u., :
':-:-~'\IIJr, ;J.lJI, Jl II, ll
_.: 11 . pe:\fellHhIA 11 i1:HbJe ;:t.
II;:'. ee;\lb :JhI )'J') (Cl\f. . \ i n k 1 . r-Die l.
~ Jll , (;. 28) oeofieHHo JI iJl 11
':':';'. :JIJet"~ . , IIOlI . :J,1ble ;~YXlI
=l!,lJO'~. )f :. (':,\1. J . r m i I'i-ll t1i
:-',fJi!'(, . 2). (.: .11 - R .-
:":'() ~lI l\lf :''.-lI II '
:.lJ, ., -: ( ) .t')
,::.\1 ;). AIlIl-:J .'-I.l1-.
"'~" ('ll . n
fl, fi Jlmfi-
- .;!-, ;f I1;;\. ,., J:l, <! UCH
="':\, j-I\;J. -II-I 11 II.l. u .4(/
="-:I r I1;~ u') (nii u '. (HeallE:'xikol1
:~ . \~Kyriologif).
1) Alta-C -.11 , ;\ 4"-
90
-----_._---
. . r,J~3F,

r .::J. n 1I0.'Ii('J\( :('. 3f1Il!


]t JI!'.::II1I:' BCI'l'O IJ 11 , D 8
Ji i1YXOH })flIll3(' .. ,
(', / ~l jj1.
2) ..1n' DllOIlli JI ; JlliJl 11 !'
., , : nu-n.
( n-) Jl :>
:

) 311ii 11 }I, D lI
!'. (F!; T!'leplli) (:.\I. i
!!] min('ur. . 678);
) D l\1 l' :l :;
) D ( 8
.lI) (01. \V 11 n d t,-Die Gu[.ler"",eH der IL Volker, . 477).
:]3 . D 1I r 11 , 3 D
, r. (1l\'1 .:I), Jl!'
II. ;\ .'1 011 l (,
I.I':, (ll-) . , , 3.
.:13 011 3. D'. . 3.D3.Il
J\D TO:.\I, D "3.:: 1I ~t'

,'I 11;m r.u~ml-J n~(()eTe lIJ\1


3.ll-f 11 Jl 1\, flr rn-u
R:1l1 .
I1. .ll..llIl, l\lll (,KI.
kllndcn 1l~ 130~zki, XV-lI.
3) ]I('(' n Jl IlIf.
]JI3. :i\ ; ll. J (,A;Hlt'a-
;l'-() 11 lI, .
4) l\1 a"~ty~ .:J, 3. , D h
IJfI)\ n II ): .:('. I1J IIl ;\
~l" f)blJI .
5) , 2 , ll .",,.-.
, , , , , 110 ::1I0.
J/'a,.-O;J,HO Ibl (il' ]J:fi : , jf, _4, 11
m. ~ll\I:IJ, lJ.l" .IIII ().
6) , , ''' ..
/ 11 f>;~. , :.\lhl II ,,\,
r:; , i'- (, (, HOPO,:lb) , l:J_"II,
DI ), ', l\10;'nCT riblJ> , : ii, .
7) -.
';ll l',".' l'I I:"'II ,~IJOfJI ~l:
) J(' JI ) II .
I0: j) -, 2) .
(' D;\l1 lO I3lJ(lI ri,
(':l III. I(J: ) . . n,
ll) ... ; ii) ; :J(L . 13 ('J11 .\11.1 .\!ll

1 \!II ....'Il ;1!',ii ('.II'I!' .:IIJ, ;, l'I, ll"t'Il<J .\.l~ I!-


111.(>, I....()!.lfJ ll,l",,,I. .\lI l;lll,).
~ lllilplI" D lIu:, 1;01" ('II>'.
F.IIF. }". J1R 91

. ;-; .,;{ 11':111 (' ;llllIII


~':or: 1) -, 2) -, 3) - , 4)
S'lpfliJo, 5) . ., 6) .
-DJiOlIJ\l eJiOHO TMRe D 11
!ll 11 D :\:' . : :1) -, 2) ,
-6!} , 4) -n, 5) Itl. lI
:-: :'I: 1) 8-ut1n, 2) lIm, ) -/, 4)
:'I.ltrl ( ;l . (,llt>ik (jer AHsyrj ologie. OTHOel1TC.:IhHO
;! . 11 ll--DDlIeJ ;R:':!, . 169).
:JllIl I , , Itl
J paa-:Ja: ~-I :> l:'llllC : D.'I011:.t
--::':'("1:' ';ll\II1 1 D . -, )
~,,-,T, ;1I1 . 6. , 110-
.:,(' , U 'I llii:. ('
,.1.13, '.l-l\:[Rj '-I\:! ... ).
R JlRI1 JIlI ll 1Inn
'.! u .:IO lI . )'iI
=:,.,, I .f1 .9 ( ,
Jf,l II ) ( : :.f :m
;; : BCI:'M DI .:I:IC- (. m m I-Ethllologie,
1". 178), JJ (Ill ). IIlI ;
pJi"i , , aJ, - 3J1- ).
lI D 1l0:I (),
~~. R I1. D -R. R.
.:1<:'."1, (':), ('~.:I, (.:I, (JII1), ;; ,
-~:.:' ;j-} ll :, lIOI\l: J

=-"':. D. n , u.
:: :'., : ~, l)(! -, :\1
~-.lee, D 3R D. ('
;.: P:'Ibl ('II.;J Ii -Q) (,) ( ":1 ').
!{ : n I1II D, R u
~ ':UJI I.~I, u ('
.:.:: :II . : 1) , 2) /,
() -, 4) () -, 5) . , 1I
."'/./, , u: , , .?! 11 .
:-:~'I: ) .1., ) , u) lI, ) /'.
__:~.,ep, ]lll~l , JU',
~'1pll. lll\l: 1" , ' ,, '. /.
-.:-~ ("O:\IHClIf1, --,;-J . , II,
',,::ll , I. , l\fll, }16. :Ja
_l...~,,:- JI-3 D . , , , 1\81, -
_, ~;o 11 3D tlat. posspsiyus D.:I "
~ '=':'~! -D':ROI' - . 13 DOiIO,
~ -, Il D l:l .n , ,
~::::Il .:II , , I, JlI1-;If1,
:'.~2 (' :!I\I , , -Te. :JJl'l-. 1/epll' ..1.
:+~'-'(I, ll J A;a.re, f) l--D~IO} (:th

. ()I .J l' l i s - JI bllt: IItl Paradies, . 39.


92

t'. JiaJi , -;Ii\Il, II. llaHOH~, ('''


'., 3R n CD<lHCI\O:r.I, ;m3I1 .IIl. ' .
f'T3JIO . ;lII ;13 JJ. .l, , ~lO
, :1l1: , .:;r! ;I, !
, II~I ~peHlIX .'~n, UllJI D ('.;, l1('I1-
11 ,~ppeIX. T~ ll R3l\l . 1I~'
D J',1 "'l1 3;lnJ lI, , :lr.
:llliil\ :1 lI~ ; l'.
il ::Ilbl IJah II ;I 110-
I 1I.:0;~,1 ('. (\D.nif 111 n 11 .
;] 11 (.\{. ('1'0 (J\1J/), 1'. II. . 617) ('. ll
n;I n.:!8 J\ii. ij 8lI
U.:l' u6.. ;)1'0 n1 II 3Jla('II IR
m."I l, lll1ii :) ; 'lit
I;I.

lIlI l' .1tll, ., JImm n 3


:IN' ('. lI. R'll (O;~), R' ~
('II 11 Jl, . : ('';1l8 hOlla;IC :'.1)'.
, 11 IJlI, 1\<11, \))) (C:I'I. iI\ II;I 11 R 111-
-Ol'fl, . ).
(' )' 31111 11:\ ;I I~ (.
.~I h-f'11, . 11, . 46). ,
l\Hapa
D ll , li, l\I 11 . :1.
l1it 111 ('.;rl II 11 : (.,
() rOPlI l{i , J3R3- 1" 1\.
(' . II . l1Il\I h
:\ln (n'). 3::1I,
.-l\ -ATf', ;ll (',i1eHh II),
xa."JJttKOTO . llI
D~r llf' DlI (cI\napa ll,
311l1 I\pellOCTb nfl.
R ll llI\0."I1 w lI:
:I llJJO ...', ll JI JJeJ CDOIIX
, l[ ;rR, lll1 :ITlll1l\feHa, ll

Ih -, :IO l3ll. 110 . ;\feJ


(' R,"IJ1J nll.1l0!'. :. ) ]:. :l. ri\f-'
II 1>01',]. J\l.:13 :/" "y;rbTypa Tflli ;~.'lITP:rhHO "'ll. '~fI , - ;':,\1
."Ii1ru.

'~ s ,11 {;
r.e[; II'ill:-; dp tel'laillS .}lll~ m-t")',gif'lI8 ui ~oIll el18rlt,es
(lc :; jou!'~, lif'llt. !" II( (Ie di~I' [:; dieux babylol1iellli,
llittit.es, Ili tes et ('}Ialdique~.
I'Li; (l cei; ]ls 6taiellt tl, tlflns Jes Yil1a~f'!; j;qu'
c,e~ tlerl1icI'~ 1(,IIl~ ('.lfll1l (Ie~ (~/'~lllis pal('l1l1e~. (1 'aHtre:,; 8011'
tl!>\'enus (Ie:; (~IHlIlSOJl" clHHlle(' pel1Uallt. dC5 festiIls ct de8 <!.
1I_\3II }~F.'l'II ~Ol'OB IlJl. II !I:~

:._ :011;;; 11';.\ Il0~ Ile anei('J"ls ,:!iellx OI'10n t8UX I't 1'S [lll gcor-

. ,\llatou-Alat'a 7) 1l'I'ia-Iii
...:' 13l'lit-13alat'a 8) la-Ia
.' I Lil. J.J!lou-Lil-, Lal-e !:J) Sik-Zllk
. Aln'loll-Alale ' J() :-
A.ralo11-Aral-e '11) i--.-\i
',. \"HIlh-~l 12) li-rs, 1-ll' i, Telppltisi
. ']I]p ('.!! llt\rniLiOl l 8 011 )'IlLr'
I:'lIeore m lI P)'Opl'e"
.-!ll <lsig t.ion ({ ta~nes eL (l8 elllll'oi ts 10 ;, ~;i ,' [:
- : ;~('ll-i, Ardi, Kopale, lakil1tio, \'', ill-.
'>5 s s L 8011 L rg/s lH1f (1::; ts tJui 11' L ll
_.- ' le gcorgiell (Ie I ,il'S: 1) S]I', 2) SJi, ) Scllarira,
- :-,Ii. ) Arad. \Taracl, ) T'ar'!, 7) Ar'i, , r', rCllcollLre
: 1: ~l (1ll;;; les }lslS des eOlllblllaisollB S\li8ts: 1) Sc11ar ,
_ ~11ari Mag, :1) Sli 1\1(\, 4) J \Ti Alal-c. 5) '1"(\6 Lal-I', ) ~a
. <1,1-0,7) AI'au-, 8) Ari -, ) )' J.Jal-, 1() !'i.
'i les 1IS des (1l ({' "ieJlt (! ci\er SOIlL Ll01lillS i1 e;,t
~' :'[( les rots qi les !glill L SOllt aHs!!i (l'OI'igi tI!
_~,'IP. II !" SCJ:l.I" Sc.l!(\ri i'il1~iriel1!. sill'll!. - roi, ~i~'lII'.
-.~ -irifi seigllelll. I'll(l-s\. Pellt-et.l'e Scllaril'3 Si~llifie
,..... illalterable. ))'.> J1'ricllricll ;\) ~igJlit"ie ll lg, l-
_.: .:~-(lIl. D'apl'(~~ 1Jngnall AI' siifi 1~ }it-(IOIlIll',
. -:~t l!OIlC possible Scl13I'i Mag Hi~l1ifip, seigHel1l' Ma~; IYri Alale-
-'. ~::;:ell1' Alale, d--sl\', (. Sehar'ira -illltl' ~Ia.
~ ~. ;::ll:' \/) sd YCJ'be (ldOl1l1e)' \ pl1isqlle les :; de~
._",,! SOllt yocaLiJ il esL possible q\le Ari/)~ \) (1:\1'011 l'Ill
,: -.::ii iellt donnc, Nana.
~i les georgi s t garde pelldall t. :s illis ds lel1l's cllatl-
, :_5 seulemel1t. les llOI! diellx babylonicns, is ,si des roLs
~ j 15 mgl1t et (IHi ont. perdH dCPHis lOl1gterps e\lx lcur
-==-_5 i1 ('8t evidel1t qu'ils Ollt t~ll~ illfluellces pelldallt u lOllgue pel'iode
:!~ cette lllt.
La question se , " eta ll cette cHltllre pil
_=-~ influence aussi durable les tribus g{gillns.

. ''

.'IO ~lJJ, .l .;IOl'


('('I D l1 11 HaJOHC .ro :r
lI Dlr('~(:J ('I\01l, lI Jl:.\1

:rl\{ I{ii: ::tpbl.


UJ1 D (' , II~IDll ~lh
Jl ClIO' ~I;{ J,.~r D lJ ~'
', .l0 ;{1I;)110 ;
D :m .lr, iIl 2-
", ll
:IOii n.
D II D 110 J!. l.)hl:ro
D IJIllII ll : IIl1, lIii
ll II. 'laJJe l' :JlI ll
, D -unJ) DOlIPOC ;
pOHa.iJ('fI .lI0l1 ]\l'n )'JJ
.

aI, :IO '[ aBTopollI


, II G: JI .. (I:Il\1I)
lIi\:I 113 I ll:Jll1I. i(;r lBl ~II
:lfl lI:lr.J .IRRl:ltl, J1 l1RIfl l1~leJIll
OCHOHaIll1e IJ JlDJlI Hap0iJ:0l\1 :)l',
: ;:l }JR , JIIO
~I , il,JI :'r .'II .'lll.
1~ pO~Je . ;) Ii HOCII.lO ; 11ii
xapanTep. OTi(C!JhHble ~lIJ lID~[l1 , ::I ll ,
, I[, nlllil ('l), Il .:'I,

'" lI. ;7.. llI'~" (l)it/et Nielsell,Pfl/!:en)-rJu/.m li.'lll'"I.'l'


C/iotl 6UV,IUOffll'/,U. u '!<'!" n ." ".umu"ur pe,'lu,'uu.
~~ -:,:;1,:!-\\}{ ::. IIF.rt. ~~:I, JlI 95

-:: =:->?,~l,1I0,
aeMe,'Jb ::IO3j ll::r
lJC'TxoaaneTHoi[ pe:1I1rllo3HOMY
, L ::::':~;':3
,-:-: ,'I, J:\ '-\I ~II .:I,
','fI II II D h
[ -;., :::I1)KY!lleHTOB, (), , :'l,'J () I D ::I
~ , - ::l.
***
',: -: ~')'iII',; : i1. i.J,., -
," - hJlIO :) (::l urDl\ll
~ jj;<r ('D I, it I:'Jl, al;(. ii
~1 D : II ), :lhlO ::I
~ ;!ll. I\ ::l l\ltu, D():

1 " Hl'I:'X "rI HYJll>yp 1I .'JIItil.


'-c~'-Io : KY;lma
.- ::,'u,I ();(::I ::lOl' (), :'I (
'~"'~~ 1I0;:\ll il )
_,:-~"-'iilU('I ,lI l .
~ - : (\ D,'J(l III!aI IIII )
'.... - ;: ],,IIIl-IIfI 11 CXC:\IY 3DlIII .':r :r
, -~,~ ~<"H 113 II3/[3l1 ;) \, () II){.1(' (l06I
<1- ~ ~~: ()h J OlI\;\,
~' ~U(luUIl , ll II ;..
~ ~:iJ'-'.'IOmr, JI :IIO
~ ,q ;t J /(fi 1-
~': :-;;1 II fiY.'JbT ;(. IJI~
. f I : =\~"THHX 11 .1 06IJ i\
!,-"-.,, :rbl'" (':, -ll IIJr~ IO
~ct'-~ ~:oIX .'!.
; ~ = 'III: ."r : .:rh '
tt-.::,~","'" I."t, : ll. TO::lbKO .1)', JI
I :.. -:: ~ "", IIO J~ Jl'JIO l{,I
; ~":;'" ~TBC ;Ih, Jl I:I ,
,fL=~,"; iI . ' 1I0 , }Jac-
n'BC~. 3, , D , elim,
:=:!::' II .\1lI, rJI
1-:" _~.. (, ') (- puhUl' iLani, -
.. :,<'.~ "':). sIJa'jsps, <D Jl (-J:\ ~L)'h-smjirn
')o3t:~~TH'" Hef)a)) , 3lI, D l1
~'J 1: :,,,!"! JI lI , 11 OJl, D (( 0-

'='(,
l:r, .,IO ,:: }<'. III III (J 1 -l<:thnologie
>~ .:rapltie (Ics lt l'its, till 19U'., 1926 ((,llJuh KI<lssi-
':l~" :_~~,:'rtHms\vis,;en~chaft), 1- , 1 'l', :1-n
:J); 1) itl f N i I s
>-~ ~ <,:'illige G,)tt in roligion,;lli.st. 1:Illlhtug, 1 'l'I, llg 192~
,." i; r", 'la). dull <Iel' lts(:ll AllertH!l\s-
,;::.1.:, ~- ~:I \'t'I'I)idg mit . III m 1 u(l ~ik. R h d k k i S, hc('ausge-
:.-;-'~ ~.~":l lJitlcl' ~ils. ['l'<I, unhg, 1927 (Il If III .. ;J.!J-
=... t 1 "~ i () 1" - g"llihll Jestl." 1\Itil:h 1928 . (,Ha~
~;:"!:'~ tlLOl~i ud IJibli;:che '1'lleologie,>. Leipzig, 193{j (<<bJl(IIIIl~t';1 fll!'
-:_-.l~,l~:\lgi,)ld;). XXI, 4).
II. II;; I.'Lf;

, . ~ fi:l, i{i (rlOrr I'l'iu


,), ~' (11) lI fJJ! nepxoDllblli .:I.\' fi, , l~nE
11 , : JIlIfl-~l, lI Elat. (l1at.).
'{ (/llO ), bll'1 (-II l1 'l1 lI.:I ll
(lln-)'I0lli) K'yJlbTO:\f Q.lIl.:n.1Jtl .I 8
:mi (>, aI{ IIf'Rii,> (bkr) 1 D.:,IlI (i!lfl.
llHl) (. u. :r{ :.ITO IJf!1'JO l ,\' :
I{ OJ1 fJl'I. TO.:rbHO <:lI : :\;: ()
I' u;.l 1 , : ~!\I, lO :rJInI~'
'. . TO;lbKO II HOClbl .: . 'leCTne 601'
: lI."1J1 ' (' A~ Lar), ;Jn lleHepaJ) I-;60 "II
?. fj l\l,: :l.1I0I :
- II (:l1li.
1'011110 TnH , : ~1II0I'I;."IIlIl 601' TO.:rbKO 1I01l
11 Jll fI ), !, 11 :.\l1:lIJll II Jx IIII
II 11 .\{ <. .
;lJ)JI('11i. ."1I : 1 n ~
11 :\Ir. u ih ('.n: l!)'---:l.
('lIJ llilIlW nll:.\I,,:
])(\.:I, }1 JJ .:lI1l' !I-I, ~l!f> f1RJ.
n t't', Ili --u ;I)'X.

***
HPOC'f<t.H UuUl.l l.I ;~J 'rl11' IIi-
ri ."1 l [ , II 3Il
."1 lI :, .1 l ;JIII, .
J\ Jl, 1.1 'IIJ 'I:lI.
:\1iIl Jlhl~ 1.1 .I;. l ~{O ,l
<'R nD.:ro J\ JI :, JllJ I('
1.1 -rn 'l1' .I II "
lIIIDI1 .:Il Irfl ; :.\1 , , O!~
lJ 11 IIIl I1I', JlaJ1Il 0."1('('
~llI II l:l JOl' R.
:roI rII .'1.:. .:rOlii.
J .
11 ;:{ II lI.:r;{l R ~ ~ 11 et>ii-
:r l\
11, il;J . ]\l Te~r, )II~!
: ;:{ . 11 l'II,'J
;\ HaHa:IaMl[ h II.:r lI.aoop()~lI;'
1I0 J[ ;.{: lIIl 11 .'IIOh, '.
~1 ."1OfI1 II.:ra Rlf .
nJO 1.
;J; lI~ -, :lI 81:;'
. flI.:r .rnl1 II BO;!h:

I II'l"llt r3. n oGellx l( ij:I.' : l!


BU!t lI() 3('.'. <: ;lII.
hIlR.:: .:llI){ '" InI1 .:r. [, 97

-. i I :.\~-(il1ii, ;ro ;J :.\1, a~ec


: ~JIl ;, CblHOl\1 - IIJJ, :.\1)';},
13 l!{UJJ 6 l'
.~:.. :, THJilll\[ 0601\l, ,'JOil\: ~ D -
, J' ll. U lIDJf : DJ o;J;
.. ,1 ."lI .;ili;1 , <lTO :.\1 l
- , (C()rJlaCHO h DIl JJ [i3I
.. ~" ,-., II-III) .I: , Ji :r :I;\r:.\>[
... . flI, '':IOl{- II, , 6
, - ll I\, IJ (I)
:1. ., 11). ;):.\I m I JJ3 JI l.I
. ;:.I1, ;..\; :l C:.\>lepTl1, ,
- .~ ;:.\If, :r C:l-lII DD D :r 1
IiIl DDR D
-:: )~CC , pe3Y:IbTa're liO, ;) :ro IIJIL
: ..:rI Rt . :1 ,
: ~ ~IJ;.;J;J , I.III D ,
:"':.\1 , 11 ;' ,'1 l
. _rpH bHblii , , , IJ[JJ:ra.
-.:~'.llI 31'1. ll , . . ll 11
.: .'I.

iJ; JI, 11 :I
~-'jll .;r 11 11 lI 11
{. ll
, 'i:1iI :IiR JI ..'IO,
'~lIH 'r u;11 ~ OKOJIO 5 000
2~[('H : , ;lll\l l\o[
.:TI!fI II, 2 ,
D:rllII
.':- ,I:.\I: l{ , : D':: R :1 3
: )' 11 , l~1 r .~I';I JJOCIi
:: lIIl, ;\0 iR8. :l, I. ll
=;'iiRe :r (il).
~IllJl IIR DHecTll
.-! ~l , D D
;r )I:I, 3.:I " D Il IJII ;Il'l1 38
-;"'Je. w ;) .
l\aH 11 IJ, , .; :\f
::' D RDl1ll, :rR .
;, ):ro :r DlII[ D., lJ -
1 ". S. 1. n g (! -Smi epic 01 paraclise, tlle rloo() antl the
. -, Pblladclphia II5 (Uni.Y. 01 Pellsylv. publicationi>, l)l, 10, Nr. 1),
.' II ;I3 IIOIIBlblOCb :II . 1l0;J; ~nu
-~:ii!~ u: 'I11'fl U:lIl , HOTOPLX 1,
.- 3':f->Y ;{JlJ :, IJ :II Brp
~',~c,CH'),

. !I ~ d -J11UZ and Bthar, OxCord, 19, . !.9, 106 If ". !I)


'S. L
-'<::\0) ., -(mIllZ anll IlInini as astraldeitics.), .159-18'.). ('I!' mytho-
;:', raccs'), vol. 5, Siti,), Boston 1931 (ulO ;, Il-<.The SI1\
J.,iian theoIl') , . 88-165),
i'. ;I. lICToptlll
98 lI. ;.I rLI
--_. -_._- ._--.

Il<!, :IIOi\; I'JlaBHOC Il, ,


I1'l' n ;lii .11
l1~~, :ll.

*
*
R :I ;IIII l1l1 (
/.l1' 13 110;IOi .;:rll.
~JeM:le, ;:\lO :III
1\ ll1Ii\ l\I 601')" :J 3e:\1~1
ufi .: 11, 3I , I ,
"II .: li Il:I0
i:lI II. :, nOK:Jo-
I II, :lO, 110 ,

:\Il\ 1J.:Ie~leHlI. r ::I


]\[ U01'O:\f, Jt.:Il1 11I', 01'011" -
11 II .

13 nepxoBHbli1 , ,
( :rYHapHoro r.1ll' 11
rri:l I, , I
IJI1. :I!' l'II-:\18h, :ll1()
~taTI> , 11 f'(JD i, II.:IOII:\1
IiOTOlJOI'O .:m(' .l:11<1I/0CTb I~, R n1\1lJ('
1\1, aJl l'.
fI3JOIf 3J3)}I ;1\1 l',
(:J~l, ) DJl'l' l\l ~llJ
:.:l'. TO:lbKO ;l, 11 JI ~lrI
J\ )[:\l\ () .
!.rIJJIUI I1 lJ.:\1 ~IIl fl.lI('
"PUI1:3BOO1lTe:Ie!.f 11 OTI~01\1 <lIU ; oh-li
:IlJ,
:, ()1\1, .l:ll .
J( 'l' Il !.1 ', In
ll r13 11 .1l0n )1
.rl\I, 'r " :! , (fi:l:I .
~lCrI : (<OTer~, () ).

***
L lI () llI, Df)
11 ~ .:ll,
;J: ;\ ~lJI :JI II
ee:\IllTOD.
1. r , lI, ~f CIt
:l'I! '::l l D:Jll-'i: I
() .:,;\ IIl\ .
13 'r'II:' 50 :leT IllI Jl coepe;to
'l':J, n ll, fi D
, tlCTpa:rbHble lI)l ('
1:>III1.;llI,J-f R.1IIf n CnRTE OB:I-,n -OJIl'. PACHOnOI{ 99

:-;f, ('u , <lJIIO rr:

~ -' <l ,~ I{.\, ll:\f i 111, (), :tl'


:' ~\ HII0311H ' J~I1, ~l1 1' -
3.

; ('. :!'.l ,
,,;) I-rlt <laeMClITOB ll.:I, Jl Il
"~'<l Il<l, :.\fIl: 6, , ll,
.1I'::~, :.\I'Ilt, llJi, n
!:'ll, !.\PIl h:te:\-lClI . .I
Ill:h u lI : , ,
"'! II :ll !'.I 11 ,

;!:I , , :I !.\ n Il
', i1 ."I!'.l JI 1I , -
1I.1I1 - :I.
<l l" lI ,
. (' , , u :
. 'I[ II 113 fi(~ .:Il1
. JIllIllI :II, , ;~.I :)
I'.IU.

:, J1!\ 1[0l<
:]"'U3I :3 uiiJ\-J\ ;lO, Ol'
Jiy."IbTypHbIe UJI,
.\Ulil' Jlu. !'.lJi ,
;:v l' MOieT ll('. ,
:-;, 3 ll1.
;) ;1I0 Ill
-. :.\fl1!'. JIIlI\ , .:I Jl
!!r l'.:\I, lI !'.lle

" ; :l, Ji, :

_,ij; J ,
"![ uuIl : l',
;[,-, l', , , .:I Il ll
,:, J , ll
II .
06u ~I : .:I li
-'!'.I .:1, . : , ,
': .:II J~.. , 60-
.lee llII JI ;r .:I, Jl ; "
:l'-"('.,, , KOHCepBaTl1HIIblJ\o( :.\(,
,,':.\l .:IlI:\1 , lO :.\l
':,,).
;)
\!')\ u 3.:I lI. : n
."III.

1 IJ, 'J'lIfi a'J'o:\tY . D 1. r m -


1..:., .\l~, \' illt!,>. :17 (1928), . --7~, l-180
'0' '1~:) _ . 168-178, 4 (1931), . 161-184 (t'-U~1 37, crp. 65,
;', 160-15, .~(), . 183).
100 ll. ;'1l1J:; IIII.:.

: I 'lDU':: ::!
.

***
2. ~IIIIII D ' 11 . D
11 ; aIi, 3Ilf>
, ;lO, JI8~' : lJI'
;lII U'I;Il Ky.lJbTa ;, D l1-

IlII lI .1:U, , ii
Jl1 . JJO I, JI .... 'l'Jl~l
3:\1JJ IJ.::I}l 8lJl 11,
'r;I ulI II,
~\.l: l10 D I .....
, -, ss (f',.::I) JI (D
Uellepa) 'I 3,l .lJ. II~, J
, 3I> :\f[ l, 11 lI
JI\ JII CTO;lb ii
, ;I :rYHapHoe IJ
HOJH'HO l1('.::\- .' J] ('lI .lJ, JIel'.

*... *
:3. , :Ja ;. .'IIl III 03IIh
lll.l l\l !:' ~IiI~lOl' Jlpe!\t!:'ll
".. 'iIi II II i)~f('I, IOlbl'IC-
>} JlIIJ~.
11 PflBi\8, J~eI)liOHllau I\ , ll, 110-
i-\ 'fO:\'IY :ll1 (cplus royaliste u le r'oi
1t1l~',) ((jf):lll J, .), 11 l\'Ill~1
D~:I ;,ll : .
.: DD lJ l~1
eHpettcKo.\1 l':rII, , n:\ Dl\ lii.
1 llI I.ll lJbICKaaaTb .::I
\''i.
. 3lt 11 :lII :I ll \!.
L !:' n JJ ' JJaii ::t
, ;\ D . . Kal;
I fI. lL I\ , eBpeelJ.
Bcei1 , :r II l'OPO-
.ll-I .
lL.'J, lJ 1JI l:.'
.'IlI , , 3D, ;r

~ TO'HiY .
;I fl.J - l\1 1r1 , ';l'h
lll1lti 11 lII.::I, Ii
J~liO , , -

1 lllll fi.IJl1l . Jii :


Dll'l'fJ I.'}lIl .
'-J/.--\ J-;,,!II{ n I1UD .1I. J-\lOl, 101

-'II I\.
: :1;)1 , !
- ~-:-"TO , .I3 n i\ JlJIl'].
I)(j il D IJl t>
;-'''.rl1 II JJ"
I k , D 8:IJl J
::,:8 J-
:-... .I1 lleTXOl\1 , OTBt>T"

*'" '"
l't' , lI (XXIY,2, 14-11'> .) -
-';:t>, Il JO:
,-::~~I .
l~aKoBbl ?
:-JI, JJ 11 :, ( lI ,
.-: :":-8 :\ n ll ( I\H" J~apeTll, 2,
. h:Y:lbT , : - lIf lI,
~ 'Il i\ (" ')9,
:\\"11,3 .), () , i\, J
:: ,1-\:1Il1l :)1, .'I Jl ~ 1\0TOpOe
JJO J1 liO
:-::.-."I.
Il lll1 .' \ :J
'(>;' )"f, R;r, :ll lllI
=:\I HY.1IbTa.
, , :I Ill'
:- ; ', RaH JI , 1\ 11 B03HlIItJJa :-I I\YJlh1'a
-;:;f:>a;{, I\OTOPOl\f 60 lO JJJI {'- :I JJ,
=v~:I , J 'llll,\Ifw ;> J[ IIDJ
'll -I ., 3l1 . .
:\If>n Te"'l, :r. ;
= .-J(, , i\ ()
:-, 2-~r .-lll ;> R. JllI
:~1 .-\ 11 (~ ii (' 601', IIplI'H'M
ll;;rIo :-... f>lI ;rllll,
, !\ (' 1\. [l"
Yi"e , lI.;J,
!>1\ 601', . , II n IJ() Jl
""l.': fiora 011 , KI( 11 ()D , (,
El (li), , D (} l101vl 'J1I
:rlJI\ ;l :.\II1,
}' l' J 11 OVJIlef:'
.: ;IlllI sepXOHHbll\ol , 'l;r hl ;rI 1'111)('

1 . D i t I r N i (' 1 s -- RitC niill\-11t 8i l1ai, f! lai l (,-",


',. Il'I1 , 19:!I!. 'l'he Moulltaill Sanelllarics ill J>etra l H~ E'1\"i,.",-.
!'IIJJJ. uf th(' l",tiI'itl Socicty'), val. I,I~'l, . :!i, \'(11. XIII, J''':::;
J ~::;.
102 . l' ,:,

r.1 :\.
Jm :IIe ~:\'
.
~TOT rr :I ,.
:\f l\I. , , l'I I'
, , 'elim,
( , 'll11m lleTxoro '
Jr , ()-1 , s '}ta-
majim. OAHaRo .!'
11 ;r, (callre:Ibl,), l 'kim, l1:III (';Jl) .
:\IaTb QiI l:Jii u l11l
:m, ., , :\I:l u

. , , , (i'111,
lI (l\Ibl), 1I0kma, ) (.,.
1-9) .'I Il\1 .ii l'-l\l1.
' IlI :m
I ., - J-uii
I-:\fbl ISt-'sl,t 1 , , , lL.
If , lJ H~ aCTpa:II,'
CDoero ~r. , u ,
, u :\I)-( II
fJJ .r
D ( lJ "1 Jll:l\[
R lllll\frll J, ('o:IJ\a
11 Ol'. , ,
{ , U JI , Ul\
, IJ{ 31I IDlIJI -, ,'10:\1
I'-.
TOieCTBO, :I
J1 lI , llJJ: .;IJII
. 13 )feCTe :\f :I ,
IIokma ( Ill1)i ) I:\
Hukm, ((, i1:
II .:rYHIIol'O :.l.

***
fIo,\ofiHble I J)f, , D -
, r.Il J JIO, u lI
l', TaI' 11 D :\{ . R OTAe:ILHWX J1i:l
.'h .: u.

1 C\I" IlfIl. 1) i t .. i 11 -IIt~)l. ~tlill l.IJl(l Kril.ik~n, . :..


4;5-:)12 (~JlII S, 476-481, 500-50:1, 507-;1'12\ 11 . i:! t, r Ill-I'l)'
verblal"t,udiell, Acta CnivcI'sitaLis Llldsis, ~o,'a Se['ics , 19%, S.1-1HJ'
k 111 I1:J l1, 11 1' !''[' ;I, I10Il'lJI II'
II, .. n ( (8. , 172-17:1).
2 C~I. Han(lbllch der aHa ..at). 1t. .. tskud 1, KopenhalorerJ ,) 9:!i, g. 215. II
n3ll p),[,O~1 lIII ;llr Illl, };:. IIIl, ) 11
Il \I01}; , n i\senr 'A<:erut,). ;t,1J "
,;" ll i1:Pyr ::\P~TOM .
III .l. J:>ACI\01101, 103

8.qm~ 8 .4f -.ltu uu anze.1a.4fU. U.llU.ltlt,


I/08UaU.IIO.lf.'j. n .1.0. 06.n. .lf.uU'IUU .lf.m8 ".1! .
Accupu;jCkuii .1m8. .1. nu .ItYi1eU


]:"~I u. .l() D J
~ D. 11. D ()():lff
':f : I, I,
% : : D l' :IO.
:i .:!(t;:I R ()
E=::ue (), J
r:"l{\m :ICI R D
.l. ,', ,

* **
D 8 Rf
Xil . 1\'10 :h, () R8
~'1 D :\, ropa3;J;o :IL
~'':'fU lJI I\ , . - ()
:y,' I\83 , , RI :\DIC
~ =?.. ~ :\l():\-l, I,al\ R.
Il TOJII.RO
=illI n flI\ JIOJI, 110 fl ~():\1
::: II3De llO;) 11 . }iiI\ ()() U.
:: J10lI flfl i lIf!.
Itart D ;( .7f(>
=:I J\:l llJ () , n
=:iIe D .JIO
:-;- lO :;,.

_-\. ()R, J/~


':':' ll ,
:: '~ I\ope ., R DIl ;\8,
_ ,.,. 1 l.), I\ 8 JI\I;\f I\.
: ) I\al\ , D;-
104 I1J10. ;:J:J;<I> IIII.:lhCElJ

COCT!lH : , 2-11 11 : II
:l , h pO~JJOI'O l1II"
}\ r
l' 11 .11 .1t"F.
lII :IlJI, 8JIl1 , .
JJJI JJW li, .1-
fl , ;~O 01111
I:lh fi.;I .1 ll :Il1.
lIII, 011 ('.llOIJ ::J : l1
,lII , l\fuu ::J.-:.\l, l':'
11 II l\t'll :.\f,
;' lJ('I 'll1JiO~1
r ii :.\fll:lJ Jlh u
ll , :I :.\f.l 3Uiru
Jl]l I ;~UD llL>
:IUl'l u, : IlI l\1!Illll!lJ. 011
~,:[ 'l8 r,llD :m ll (
((S.il'lII Ul! ll\l), '189:-, n anTe~1 :
n~I:\'IIlI hri J, If:';~Ill n 1!2 , Yjl,E'
1\-[ l1;:.\I.

l\ll :IeT .111 11 13 :.\I!l.l 11('


;>() I)Q. ~ Jl' r~IJ !lll
JI :8nllJJl1l ;\ .111-
l'lI, " ;1I lI3:I (n3JI
Toit :-nCllii: tIDJ:13II (>.) ('..:II Jl.u. . rollii.
11 I i)lI .;. J\~ J\nlI('. u
!l:I el :l:, lIJf> ~ll1r
, n f 1I ,:ln ~.UI1 3;\III'"
u"ruJ, , IIO
n 11 I\If :l,

***
pe3Y:IhT3Te , rllJlhl n 'l'llll 1I()(',7Iei\HJlX ~Il!
33CIl\1lI ; PaC-l, il:h
, I.IU; . ~ 11 JI (Lalaki!l), .1 f'
lIlI llI ~"! nD 3 lI311 11 ~11I
nu .1f , U('"Jf'ii 2-~\IY l'eJl1 ;((0
:, , . 11: , JJeT i\('/lll llji
('" :f>)'; il\l/ u , ; u.
11 , :t:h, 3l\, r'I~I. 3'JI.IJJhlIO .r(
.

CJJP:~'yeT, llIR, Ili~ I ~~I


l\IIf' , OI!l:I n,:h
':lI 3 _ ;:
, lI D 3 :.\(I
, 01'1IOlJlI llj)():\f,,"a:\[ .,
. CI:'HepHhJX ll ::JTa .ll1 D3:.\1IJl, C:l
Ilh lII .:, :\-ILI H!lahJBap.~I J1
tuii, f'n l\ (-!lD:Iii) Jll'lllll.
~ . I,I, 1()5

,t.1 n, 1t n.1 .
1> .l !.M
. }( n,,

,
,
,
(missing link),
:l.

, l\
, , , J\
, ) , . . ,
( , tio nihilo, .1J :
) .
, u, il\
Hlle), ,
, ,- ,

, II
:1 .
, :
i . ,
:J, ; I
) ,
,
106 . ;; ll

, . ::J L
, . ,,
, , .
) ,:"
, ll\
. , ,
, , l';~
, ll3'.'
. , CnO;Ii1.
11 .:
,

, ).
, '."
, ,.'
, , .:

, .
, , II, Il~
, , JI , '.
, , - ..
- , II;)'
, , ,-1-\r;
, - , .
-, .

***
..
aeternus, . . . , .
, , II
, . !!
, .
, ("
: ::J .
, ,
.

ll'
. -. .
lI, , l/"
Il. II
;) , ..l
. , , , !!
; , .

, 1-\ JI
), ;
, .

, ,
, . . i!
. Il.:I, ~
.r u ,
. I-; 107

ut .! UUl> n
( niJllu?).
UUl>U. .~ .

~al-\me 11 . ; ,
:".Je ( ) ,
J .:: .
il.llI 2- 3- . ; JJ (XXVIII, 13)
il
, .
( ) (., 22,2), ( lI,
:I (., 2, 7).
:h:, .
.1
!rII , , , .

***
It -
~o?CHM .
,", , , lI
108 JJl'(). ;F.

f <,, : : , Il' F

~, , <,, .
C<'~lb D , [II:
i~IfH, JIIt l\f<' : ;I:
.; , JlJl.I3 ;:,-
, <, ;l'l 11 .
. n. li. (>;;:
11 , :);\I, llllO, OIOI 11 .
II 11 , , lI~lI, <,_
:1lI :I l' , <I I,~ H~
, i ;~l1 ;l>.. ~ 113 :]} -
.,1I TO.lJbHO I "'1 BeTXOI'O : ::JTII <'-=:
J II, 11 ('.ll; ~
: Jl.f , llJl.V, 3~fIJO v() -
li ('(":; ('. . VJ, (':,
: (. n, f';-
, UPfl.-r n . I1UR 1\{ h': ....
J'R (i\I, 12, 25), 1I0 R . ll.:
11 (20, 31.--36) : (. ( t/, 1I ;1:
. llf ()l' Jli
, , -r'Ii. DOi. R':;
, , Han allre-Ibl, :1Il D J, .1J31 ;
, )IOTO~IY -ri'f 1I<,;,\II~1 .t\Il : .:.}.'
~[Il! .
( )'Jl.18peTb , aHreJIaJl.[ 11 :,
l>.

* *
*
l, eoe;llIIleHHoe lllO il;}, f\fl,:l
lI\"'I, 'I'JIJ lIIIJI:I' DIl , ;..
, COr.1J8CHO -:ll, lII~l ~, Il::''':
: Hpe'Iellll ;l1~l (' , ll:lLl D \ -
I~lD lI<,. II )' R'f :z
;}lI, .D , li, f -
Dr ;\0 D :Jl (D, XXXVlII, 7).
- 'l.Ia i\ ll,('i1 JIlI 11 :\10;1;':
06f'l JllIlIIb n :I D:ll \': -
](II('lII . R DI ;
",;~ 3lJ~D. lI ;llII (r,
I"'I :~:I aHre.:lbl, :I ('ll.il, ,',;:
;..( ,iteIi lLr. 3R ~
-, (D , 1)(0::-
j\PHlle llIr. . I;(' .
, 'fl1fIJI.[ l{, : , I]; :

Dll I13I1. D , D,
I3111 R :JTOl'O , ,JII'II:;~
:JTOT .
J\-IlI,:lll'lI: :, II lJ Pac-IU)!; -
r :\f J1: uo]'on (Jl1{J:lhl ;, '-
SJl ,I . 109

:Jea ,~ , (,,) ,, .
c~ mIJ ~.t~. n'J,,~iJ. .f!U . :,

.:..=al\O G
:'.
'i' : :: ,
, ' : ':' .
:': ::10 II ,
!:Z , ,
<U!.3HII, ,
~ :r')pbIe
. ~a 11 ', ,
.:..~ .
,
J: ~ , (<

F~,
, =,)).

II, ,
::.:Ii.'deT ,
~.:o ,

:=ile
;~lkI 1, II
= :. .


:;! iJ , II
:\ ,
::., , 'l
.
l\
1I1'. II;lF. III1:rbl'EII

;:!(. n I:Il\l
j\'l'bl\ UlI. OCHOBHbll\1 llO:1lI:.\f l\IlII\ ll
11I fr JJf>: .lI OlI(
, R .1I', , :.\I
.1IJl. ;J :
.. ~l .1l I, ,
h , ;r;J BCMJle .
. ~lI, ~e , ,
l11f l( .ll. 3 ,\.,1';\ IIOBO.'IYHlIe l:I :.\11:'-
r 11 ll, l'l Jl ;\-h i l' '
g m 5, eTO;lh , 11(11'
-IIlI iII. L
'r cail JI -lIii
Cl .

*
*
~J, .\{ , .;, 3I{ APyrIIP. 1 , ;r('
JIll II l'll
l1J, ;JJ, l' ':";l;h [li~
' ;\ f\ iI? f\ lIl'!
il;JL, HaI, II l? ~I 011 f\ H~leeTo .:
('u tl-ll l\.I1, IIJl<"
~lhl Bt'PXOBIIOMY ~ I10 .lI (' 11(-
IIl:'fio. (':.\?
JI, I:II1 2- :3- r."Ianax . l1, ;1i:
/.' OTlleT.
r, (~ t'llII ;tN;,i.
() ull II, l\{ '\
lill;J1 (' ;l;l:ll1l:':.\I'I('. , (",
.\{ ;J ('IJl'l.: "1 ]\ (' , 11 !.
, 1I0 31I1, I'':'
8~I(\I l' ff.:I:' l1.
(,7-8) 318, .lID, ("~-
110 . (r;J. II 111), :.:JI mll "
11 I ; , Hpo~le ;t:
U. e-Dl, J .
(j ::), (mt) lI) ' ..
."I ;ll , . ., 011 ;JI, :~:
: ~[, t'l1 :1~I. "
:'>r, :J Teli;Ja , ;JIO'"
fi, D' " , , ,.;~
ael\lHoit f\. ;( ll 1I D ': ..
(Hoe:l. Ii ;J., :3, '15), :
8 , 11 :1)lII .
lu , -~
(;J, 11) l m1 , ('1':.
, He:.\l, .II1l () ;J u 8 (';
: ( 1'.'1. J) 11 II llI ::
J:JEI,fI ; nlJl .:. I 11 1

Ilt1U.Illo:Il. u.lUdU'l . 06bl'IHO m".lf, "',.


<[;' l'nm,). . O'ICI1UaH.O, . n-.If:JlC~I
Ui)., c.-t--/ll,.,., n().1 a.lIeH

~l , h Jl 11 :J:.
f>:'lL. il:J\ :e~ ,
::xeHl1l1,-:Jj( .: 31lI !l
' \'I.

. ~ ;I, : YCTaHOHJleHO, :J)" JE\fCe;\-I I1I:';\


..'() )l:', 110 ;I UJll1
:1I'11. )~ , HaR l1n: lIeUeC1l0e lJil,
;llR li\lI:\-I , If:J~ , n
,' eymepo-nRIO~II.\I , 'r II
:3:\I, .'lh l' JIO I ]ll1;J;ll. 3I:'.'111
I lJll .:R Jll, lII
;\-I t , 11
II IJ~ ),-JlI n . -
1101'0 , ;I

u: -t:\1 , I,
31:111'In :\lt ( -(). ~
CaAIll\
JllO . li,
I-\Ii I: :1':;l .lO, R :J ;!;,
.1JJ , 1I ~MY :\l ;l .

011 ~ i\ ~ ,
1l0l.\ 11 11 . . , hec-:\fO ,
OI,  ; .:
~, .- lO J(IO~Il .-ii
11 lI :.

D R;I 11 :, D~:\1
. 1I DJ
:;\I.:II, I. D . :\l JI
:: , 11 l\, :JCl.\lblX r:II.
"IIOI'lI R ll, }\i l- 1l:J ;
:);.te:\Ia.
ll , JJ ;
1, ;::{I'' l ::\ il3 1I.';~Il1,
1'12 J>. ~l1"~ ,I

II (,:{(, ;)l1lI}1, I1.l0,I 1I~1(' ill1l0 :3


JI , 110 ;) ~
; Jl: :;:\D ;) . 11 :.~.
l(' ; I1 , .1Jl .,;.;t
, J.
TaIHB1 l130 , -
lI'l.:I Oi~ ~I.
('.lI :JTOl'O ('} :l l('.JliJ.Dl~;:
(' lliJ.lIO , lI ROTOPOrO : ;(=

(' I HaBCerjl;a jl;l : .


l 'I~ :r lI ;:\, II H,,~
; (' 11 :1fI. 13R (',,~
n: r\Il\rl ,.':
, .1\D~ . (~ :I \:<
.
;:\.:llI 'Ii",ILl .:l' 11 J[I~I";~
llllII 1 ll;{t ;1.-: ~
'f, :lJ, ~TO lO : (ul.,
() :l 3Jl. TO.'IbKO lJJa l CMbl(':l~
. ((J;)) iJ. ll '"
(.1' ('.l1, : 11 ":
.,, 1, Jl;Jl1 ('lll ,.
IIl1; lIMeeTe ('. 0110 eOOTueTc'fnyeT . II ;\3'Il

{) 3i"IJ, lIi:1:r I1.


: n .'1 , :>l\".'
i:l 11 .(ll.:l3 IIl. .lIO ll;:l.-:
:)I'lI '1',' ;I .
, flf, \, D CTbI;J;a; U.::I Jl ;::
: ;\ ;l., eefie IIIl ,[
.::I II.I ll :r :1 , pC3~'.Il
Ti:lTO~1 :r ;~. , '
i\.: l1 : ; ('0311:r (ll:I .i.;:
l'JJaHU), l1i:lf', I>} 11 } 11 ;+.~
, ~lO~1 (,Hp~
(:1\0)1, JI I .
lIpaoTer{ ;I;:\ ;)nJl) ('.. 1, :.
KOTopafI, , Jra .'I JI
. r .:l 11 n('::
It (< 1l3) : .'I.
0 : !\; n,j
1 ~l II 11 DlII::
Dl1R.

: ~r lI u 1l311, llil,tJ;_~

1 .1Illl : ,) (tob ".;), ) .. :J.u;::: .


, .,., lJll:l lll. ll Ii l1(\~.
TCI,CTY. !! (15, 8; ' , liOTOPOM ; , . C:I(lb,
(-k ( ;10 :J). , I\ O~O=.
:JCHO nHYJIIClI\lC IUIO llllR ;J1l , 3DA I10: : ..
(IILLkm).
J-:,'fI fI n CBETI<~ . I\ 113

_""ll l' .il llI 3D rl


":\[ OJDl\l i\, ;l> n I I:/, U.:
:: ~eT et\:\f .
~ ~,
'::' ,IID ':i~ , 011 :r
,:1I:1I! l1ll:rII 11 3I'le .lI
;!::lJlO. )~HYX DD
;'.IHel, , II JJI, I
'-":"_'[f'II rl f', 11 D 1(0 Ull
:,","('1', l1;IO(, i:l3f'II .1III , 'I'D
7,.'.'[ .
Dlhii Iii 3l'0 !<ID:Il :r,
3 :r JI, 11 , D:I1l
'.'I~I , , J :\,Ill 11 II
IIII. D \J1II TeI,CTLI,
.3~;lbTaTe 3f'.:: -,
,:13DIO D D (:\'r, Ir, -1l3-
"!;,l :I r, II , rl )ll1'(I
. i'j (1 ) 11 3:1 -, J
!.);I\ l -I ('.1'1'.
,, , l'I (., 111,21): :ll0i\
:lO;lt')f, I (<0;::\ II ,- - . (1IIa('
rII :l:lfr .I, ':::1 ;l,
. , ] ,26, D: ~ . f'
u 11 . n'lIlI (lTo:ti .l] . .:
~Ifii II !I e:lfLICJl: 1Jl !\lll 11 -II.
i IJ , : HOTOpbljj, J;1O
" 28, .:lllll.lI rlJ, , lia1i D
'''D lI:r , J :lIll 1"1 ,
':Ji\ Ii ;IIlf.
, ;IJC. DJI
,.lII f , ;::\, llJI
fI ~ ~I :lI, JuI\, ,
HllyTpellllero J J 1I3l1:I .
:r ;) ,ll : , ('
ll nn:r. , D
>:, } .: ll:r JIOD , :
;n, li Ii.:1', , llllI -D3
1 ~' ), .:I, JD 11, J, -:.
II llll ('(',\I :IJIJ, Df>IO t'
I1bIU01iO~'y , Il :1 1Irl
I:1IIUII .: rii1i , 3,'-- rlfl('
lt l:ii .:I1II, D:I,-D I ('l'I
~I:.-f\I I\ ,I:J: 'rD.

llII i~1'lIIII I , i~l\-Ju, ,


11 lJ II.:,-1I 11 3:1f,
I:\f lll1 " i1' R Ii lll11'.
J-'i1J{ I 11 RI;l lIl\ .lI ;::\ I),

6 . ::J:pcnu. "eT()IJlIII
.

. . .

ll lI, n
, 'n; :IlI II ( !lI, :.\I
IIl\l, D J . <'1 n ) Jl'1'l'
01x.o\lo:J.'.)(.0::; (3. M-;or;;), l. I
:L ::.\1i, 1 11 ll1 I\'
I : (XIV 11 XV .) l>I, -1-i
III< n 12!5 ., : D , D )'110-
Il lIlI l\I , , l1lIIO fl,:
Jl, JIlIlllb l1:.\:l . :.\rbl THep;I')
, ( l10Il Jl\H'f'~!
ll.:I , Oix.o'JO!J.t)(.Q; (:: i;)\l:.l.~.i;) E',ry
. 111;)06 . JakoblJ-
Faber St.apu1ieJ1~is ( :IIlI I1 ;) I,' ...
, 1548 ., irus GusIlS (1.1 II TP~H;
, D ). R D(~ '1'0"'1, 3J,',-
II:.\) , . ,.'
Tp31{Ta'l' H~e n I1MeHeM ,}"
Te:I, KpaitHci1 :.\-(, Il.:rr, 3 :Iiil'. 1101;~"
;.\1l0 , n II'l'" 11 Ill1;l
JlIl 11 -JlII :1 'l':1ml I!:
;J: :l :.\1 , :.\1 , :
f:Iana HTOPO!I , JI :.\1 llllIl\[ I1';(':~
;I II I\llIIII ,;:n :.\ IV N, ;i.
. . ~1 I, II I II:
aII'-.,U , IiIII\ii :.\1tI., 331,.'[':'
iie :.\[, IrJI;'1 ll~ D ,;I C,l:.-
. , lI li, <'Ill J'1I'~-',
, :Il. 1i'l' ii .,
II )' , ll 3iR - Me,"'(1iOll lk'
II D II\).
. I'II. (()Jt11J

.: ,;1li11', , r-:l.ll, u 113 I. .D llO(:I!II


.. ~ '.'(I, nU:\ll1:IIO l . U "I
~.~ ':.uI n ll' ) (OtY.~
': .:. '.~-;) , , , :JI ,,'
:;('Ill 11 )'"{ Jtl. il
". -:" <"I; :, uii (liI
~ :"! :tote.:-re (i;)rII), ~, )1, .:1
; ,",'))1 > 11 - Jl:1 . Il[
': .' :0'):'1 1l0 D I
~ . :Z,il JI l\I IJ1II, :1IJ\:lII

: =-:-D ';IlI) ll:. "Il <l ,


: "':'.1,-,;..(:\I, J~,
..': :'))() (?L "LXO/O!J.tJ,t;), Jll. D ~ :1 l{
' . ~.I l, l1 11:1 D ll
--; ':~T3Ta, ~';l, ,
-' =:-:l2 ' (ir-
1 ':'Il-')~ ;, 3
u u Jl (i:\-) COCTaB:IeHa, ,
',' 7~:\1 Ill, [l\1 COCT8B:ICHa . 3 : D
.' . ~ ':'ll ,m Jl 11 . 13 , '
~~a 113 !r. l':IaHa
'7 :" -R. R DllJI l'
- ;:::'::, 'IO:\[ , ;!:.VfLV,
-. -. i:ll:\- ,
-:-;,:l\ I1 : :lIJ1 l'
~>-:H, , f>IU:\I, Jl3 D Jl
:3'.<1"0 :ll, :, J i:lTO .; ; "I:.
;,, I, 110 ll
:.: . ~Jl. :\-l :: rr.I, l\'I
-.: ~. lO JIO. JI R3ll ilI
=-='. l>OTOpblC :.\ l1L 1lI I:lii 'Il
::.l TOl'O, I~TO Il:I IJ, lJ
:" ~'leeTlIe l\iOl' l\l u
:<""I', .; Jl\1 'l'ellHI ll.\ ~lI,
:-: :'f;.I3 OlI lI l II ;(

:: ,:;,:, . 3aI:.\IO ll:I1l0 6:


,'.,; ' ()II[ ;,.1I0;
;:~ 'lJ :IIOj(u, Jl.I, JJ()it lIor-:Il.. -
:=.:.: ll 11 JIR lD JV . V .
=~'~lf:'; 01111 Ii}{ 1lll, DD l\I .!IOUl-

1 ;1; (':\l I\Ilrl'I', ;:I . . :J(~J;J


':':', II:l'J';l,'ll (.Acadc1l1i tH, lI;1 !I D193:' . (: II U Ii-
: iI !t-'l'II'lt ).
~ ,.IIfo>, IIII~ lI)I, \'IcI1 ;'l' J"iaI;'
~:.:'" Chr. JensenOM, Lipgiae, .
. .1 \ .. r . [' D .IIII t11910 . AIisl.olc1i~ qlli ff'rtllf
- ~;}l1l11um llb['o prlIflO, ll. 'I'OM, D Tpal,'I'aTC l:\I ;J.IJR
'- ':=" 1I\l :aI J''Ifil IIC'I''J';, u, :t' \"1":1)"111;:]11.
- :.: ,; .. :\ lIepBj'JO '.}' ~)IIII'). , ll,'l' ;.IToro ~1bl ,)'
~ '~,':~I, ;J,lI, ltiIi lbl:\.
116 AKA~. ..D
-----

D' 4, l1 Jl<J.<J.; VI D. U,1 !'!!


, lJ)I l1 ;I'I\, III:'
I)I 11 31\1 Ul1lI; V 11 . u UAl1H III)IIM('~',
lCu Ull( JJllr. 13 IJ <JTilX
, ;lu D ~I 72, l
II':Ill-5 , R , II
ll I\oT . ~III aDToI>Ol\1 D i('v.
l1.:l1.

1'3 Q.lI n,r ...


lIll\i 1295 . lI ll(l de AI\'erlli<J., :F.
ll I\it 11 f 1'I\I. :la uu l~ ;(
:3l\i. Tpe'fblI , OHOPIIt:'''
I\ 11 ,l, l\l, f~l X03HII-
; l1.J1 ,( ., 11
'I . II ;,
r l\ Jl, D ~
, l[ II. I\OI\IY ti Ilj.~
~ lII ;1,JJ;>I, Jl D3l1:, ;,
DCCTJJDI 1
l, D3I (lJll) <. l\lJ[ Jr , "
.;( C:\{blC.:I~ ,; it.u m~iLu. }\ol';1,a, "', ll I
n :rhlJ ;) it,i siLi J 00'1.(',111-
ll t ~';lOe, U)I(. II ~
IIOJ' IIJ, .7rh { 'll llJl.:-'
, , ;1,:l . 13lI "
, Jl. .:111 - II\(, ."I] ,1.
:l .ll {, II( !.,
.ll
l1DlIii ('llll, II))I, l1~]eJI. TO.:IbHO DJII~-'
, IOI1 Hel13HeCTHO Jl .:I Cl"~
~, 11 l10TOMY, l\ J."I :\:IO
: ( (1, .1., 1;~59 24), HO'l'OpOro , )I'''-'
nJJ 3IIa HIHfHDU:I (II~lIIf ;)Il1. (. ,-
ll Jlu,-r, )ll rOC)'i1<i ~
, 11 .:I IIX, u ll ]{ , t.~
, " -IU 113 JfIII IiO. II~'
;1J.1, l1l1'f. IHIeTh eHe;~eHIIH 11
CTaTbflX <1, ;J:ll ::I I,
.:IIlIlI\I l "lI. Ol' ':~
TO.::IbHO , <J. 'l'I'O<lIlUO 1{ :\-I, ,) "
TOI'.~a, ){. lll' .,~ ,

1 \', s ~ -I'istt,lis p;;eudepigl'<lphu~, IJips. 18:, II.:1;).1], '.,-


l I';1 IIH;III~TCH 'fC)I, ;'IJl.I1 , 'l'li'l'~1 ll'l', IOOTOI'"
OHO~I :J IIIIIIJ "t 1I;)3ll;) ,r~:,ot a.'/(j?'J' 'X.L'i ','J'I tx'.r;; -l<li.-'
UlIII ;) IJ iHeJIbl. 1ll' lllJeJIO ;.:"
rPC'ICCliOrO UPIII'IIH;),lU 11 .lI D<l3l1l.fi, HeliO'l'OpJ.IX .~, '
U, .:1lIl!1 u CI'O.
2 ;J,uUII Jj lt Ilih u HU,}'I;,}' l'oII'), lIll. . (',1, -
I (I, . 1 ('1. :!-1\J2U .), . :.
If :.\!" 117

::.; ()\,lJ ; , ;:l fi ~(',


, 031.\llU , ,", "
::;, (-: JJ ;1\[ ;l))). ; l1eJI-
,\ , ;J Jta, ll , :I
-''<'h ll;l llll IIl\, Jl:':, II IlIl i
= 1IE':l1 .lI , 11 I1f{, D,;J; ( })lIl\fIJ,
.:.: 3 lIC-ll J111lO. IIJ! ;'II
\ .ll ", Oix,Ij'JO!-,-t~, :
'" D Cfl11CHe llll 11 J\;r , >
.\ll;J 110 Jl D n l.: i~IIIO -:r,
f\aaaTb .
~. 3 11 D ~l:ILJIO l'Il )'
;.:, .. D ilIll, l13 I' Ap11C-TOTe.:I
;: ':l::\ 111\1 :, , lll ."I:lI
. \ PllCTOTNlb .:l, ('. ;I 3:11011\ :r
": '~IY IlO:lI ilIJJ;leI <tJJ Jl : -
,!;!l: , I 011 ." D
. Ul). :\l .~l :I 1\Iil:r, J ;;l
n 158 (<II:rlI, . . R1II\ 158 I JI, 11 R
::'o:\1, DII~e UII."IIlIl, Jl~II- 4 I( llapUapcli11x
'r;ll;lii (N~~!:., ~1.(~j.ptx,-i), Dl1 II
:- . \ D n03HllIi."Ia,
;, I[IIll). , ,:l: IIO
R . lllI )'lOll :l-l;r 11 II. ()1\tlll.
5:llliRii ; l:':ll1 PYIiOBO;..lCTDY
;":.''', t~., D 24 3D') (lI )
":"!\illiTODa;!! :r 3aJeJIlI l\1
"-':\f, }I I:.\-l 01';\:ll I 3aIIl 11

.":' ,, I/3, lllIO,


j;J:, Ira;~11DJJl\[ II ('. Il;II. )1),
'I\')' l1ll;:J; 30D8r ~ <J
.:Il, 110 l l:'lIu, ;lOD
, ; llluu Il-lI1, ."t't!i 't/i .~c.~ x1.!(oU~,
:;"~ ; ~' (. 98). ulll, JJ1\1 1\
::l-\uI1, Il:ll V ;l'J (
.:.: nepellopOT3X), 3Ul1Jl1 .II .;Jii
, ':'UCJl (X,a.tFCit) l1Jl llIl , I\I
:-,'! 111\1 11 lII'l' U~I-I'l .
=':'.l.Il. Ii TO~lY, 1I0li, lJ r Jll1 :l ,
,', lI, , ll,
'.'! \~llO Ie D llJ! \,ll\,
;~ l, , ii .
II)~ D Il JIa~I
:- u 11 11 112 -1l3 3:J, Jl-R
,,) CTa;ro D r;ran 11 . ll,

1 ll3 BPl'eus>ii~chcr.Jahrh(jcher, LIII.1884, \'t1i!S'('d


.'-.'::,iilz(1), Lpzg. ;, .
2 G n i 11 g 11-.A.l'istote. Lc sccond Hyre de l'~cononliqllet Lpy!~E'. !~':'::;
118 .;:(. . . I

r;raBHbll\l , , l'Jl T~~


rJJaHM, , I .. ~
. lf 1\ , l1 , ('~.~
IJI 1fr, (I;;.;::-
ll>; )1 ll.-:
! . . D., ;~~
: .l:l (10 , 11 (;.:'
1, lI (If':=:
n ~. 110 .:: .: r,_'
tl l\ :r 1 , II, hah-I'~:_
(I, : 11 I.l:n'.'i
(I;)l\I') I\u:r ll:. -(\ " .
II, 01l0 ) : :1ll I ('" .
ll), I~OTopoe ll .
:rl 'DJi JI,: , ."1:
, , IJ:ro:lf ,-

, ;'! ~I l, H~
l\l , ' 3aIIJJ ::z
'I, , ;('2
3.3., :IOiR, z
!!. : , :.\I~=
:D, ll)llI , CF:, l1n-:-'~
Ii II\ lr l,
J, APl1etote.-:~
'1'0 l;:\f. 13I ;)II ; :::
r (3.IJ 1\[ :, :r L.::
, 110 :) 3. - , '
. :l Fl:IO, 'r 8:r :7: =
lJI J , , ~-'~.
. 1l.: ) lI I. ]3 l\1 UTi
:I> lI 11 lIIlI ;r , 01: ~
;'lJ (! h- : BDeAelllle:\I -
, ; J :I.:I:I 130ii :r~;.
0.0 : (II\I 'r II:r lI~':
3 l1 'fl 11 1:::-
I.l: fl ;)J\l " Aeiictbol3a:rl[,-U :):\[ ~.:'~
r,l\[ liiJ\1 i1:Il, )!.,
111110. )I'. ,l ,_'
.'(':~l. ), JJlI :) ;:\lD l1l'l1 1' ;..
J:(; lli1. I :III JI, fllIll'- -.:
;)t\Il:\lIII . llII, , 3:.'lt, l' ~
.l 11 l1 Il ll<l :Ij TaKOll<l :'
(':, p:JJJee IBI ll, 11 -':
:I .. J{ .
], JJI (;)J:(lI>, ;, p,~ _.
~ln, :rJl 3;J;l, ;I(';
l 11 <' :rll , l1:, 1.

I 011 II\ J.;''I. Lips., 1911.


.I' :. !)

:-!l\I ;l, ; R ' .


":" . 11 n llI :I, -
,. :l1', 11 03I. ll11
-"!I~-:()ii: u Il' ;f' . u: fi."1 ,m
:;~" ~ l', u , ;\'
. ~ II111 ~:!. :\I 11 lJl,' -
~',:.\ J( JlJ:IlIl: Jl.

, 11 1
130 r:Iany
:':'.l', lJ:I , ,: Ill D :lIl
:"p~le <'l Bbl:':lqraTe:IbCTHa 11 :\-lO,
:,:("l\;1(' r:IaBC II , ,
:r:eHHye .;-t D . , ,
-:' lBIeeT , l'JI :\f, , II'f
: :I:lpe1'Be ();ln J 189 ., , l
. ;!)/) l1, .:l 11 ;;I l:I
~, 111 . ;\0 . .
:I1llC lIu lI :I, J1~ ,
":":-:')l (Ifill:t) , ll:':I, ll,
:~'.1HTaTa 1\7 . 2 , ;[ , :.lII
:-lJDbl Rll ROHOl\1-J II 3 ,
:; 11 1 . l\1 u JI
. ~lfi )'Cl 1I JI , KOTOPOl'\),
. .!(,IIl 1[ IIJ CocT3H~reT eI\JR
~ ~II;Tepa JlJ\U, ;l 1())l RI'

:::) (R Jl, 1, ii, 1259 : h l'


-::.JC ;I{ ll , 3I lIII,1
-' -''1 6 ).
D1ll 1901 . U 11 uJ13
--:,:, : )' JI , 6 . , '11'0 co~epflia-
--:,:, D tllJ :ro :Il -
- tI, 11 ll 113 JIoc;re
~!('PTlI :IJl 1\1Jll', . . ! 32:3 .
: 1 l\rl1 lJ<!JI3 , JlI1l~I I 250 . III{
::, l1 , ;ri,
: : lIR l1 t lJIlJI1 nflI1 l';r![
~ ,,, e:\l. ), .: lJ~l, u Jlro-
_' r . aUE'j 111 . <:I~ l/i JI D )'I r
ll1'llR, )\ lll1 ]{ HC:~T r;raBY.

I lJclIcr (1;; z\\'cite Bllch (ler Oekonomica untcr dcr aristotcli$chen Schrif-
'~::', 1813; KleilJc Sclll'ittcn, 1, 1828,412 .
~ . 1. G. S 11 i (/ r -mi OeeollOmica, I.ips, 1825.
3 . G t. 1 i n A'-'?L:~~,;,ij.!); O"xO'JO~J.L;O:'~;, .. 1830.
4 (,Ari:;totclis mi, . f'r. Sllscmi , J...ip:;, 1887.
6 Z 1 1 - losopble dcr Orieche/l, 11,32, 984 " C:l. :l ':\'
, -. -,lo1l ~'lI I I: 1\)leCT }Il!}-;al;(!ro
-' ::'lJIII R lIepllofi 11 llII 11 III (JlC
z '-'\1<:111-1 ;ilII>lIJIIIIII, lf .J :.
G ' " i 1 () k n-Zu (ICI' pseudoaris1oteliscJlrn i. Hertllrs, :'\::\"\\1,
: ' ~ 11 C.:I.
120 ., ,RR

R, 11 '~.1: 1 ,"\<:i,-: ('


: r:IaHa 11 Rlf- ';
:IIl li3 l' ~. r:IIJHa 11
lII (~ l' l f!I)(IF,
; lIli ; :.I
llRu . : ;) J\:I:'~['T,
; 310. D II ll ilf .
R , I:il 13,'I('JI lJI

: ; .

. 2 , D , :I
3) ;I Jlllfl , ll(':rIO l"JIallbl 11 i':!
l\l :l , -- IlIIf
, n )J<\~l :I Il\It 3l1 :'
llpe;\:lClla 'l.':I e~o ':IiiIl D. ll r:I3Da ]]
Ii'lf- lll\1-n 110 ; ,~ll :R ,'
, I3 ': ,
, : ll II cTpeM:reHl1eM l1. 11 OiIRli,
. r;JaDa J 300 . 11 ;\D,:r COOlli!
~lOI{, :m , ':J(';l
Dl . 1I. 'fDJI'
. :I ~I-'l ; (o~
1I8 IID, :: :I Jl' l!'_'
l.
III 3 8 Te~:I, D II ]
lI l' , olla l' :r,
.: j :I r~IaDoit, .:r D();
l <l"'., IY , fi , 11 JI ,
J, JIJlii 11 . 11. ., ('. D (>,
, arD D lIl IlI!
, Il.'J.1 . . :., 'raK 11 11 J\Jl1 Il\lI, lI.III!.
COI'JIaCIIO l\lI , 188 1'., ! IIlI.
JJIC { Jl.laH"';{OHCHoro.
;;ll D 11 (';): lIe-
IlD l1II ;llIl JIll'l 81'
[, l1 11 ( 'lIJll, D 0I'1111<\:I..-
1I3l1u ho-II, (' (' 1931 ,I,
:\III <\, Cl311 :l 11 l',:1
R:.iCl 11 ]' lle lI'r: .ilD-, III:'
<U , -l\i i~ :llI ;I.HTb .'I(llr,'Ij,
110(' '1IJl'. (ll)}i
l".'Iana II.;r;\\ : 1I311JIC311a D ],
r 1\' . R ."IR- .'I\:'ll Ill [j
lIl1I>-.:I R , D iO llD3:I,1

1 . R i l' t l. 1 l' - F'inanzcn ulld Monopolen illl ,,111'11 (,I'i(l~I':,


I3crl. 19Ui.
2 . S h 11 i d r-Vas z\\"clte BllCh der sl0r'istlli.;ll k!liL
})g, 190;.
3 . S }l 1 ~ 1-BE'i trii~e zur t;' 11 ter~lIc)lIlI1g iiller (Jir- Qll 1II]() (Ii G ';;' ,
\\'ul'digkcit cler B"-isilS'lIIllllug in dCI' s(i'iSll!isllJ! Oe},ollomikil, ;11' ,
aI\R, l. 191J~1.
.I:::. ,,<) .. 121
---_ _--- ....

,; IJl D., , ~il: .:JJIl1


~:: D . ll,
.: :I1 II Ii Tpa1iTaT3, Jl1. Jll\
-;~f:', f:D 11 r, HC~CTopOHHeo
:-:":"f:';r. JI ~lJ\l , ;\ll 1{ ~-t
"J f: 11 I
~!',JllJl', JlllO J\ - ,
-':lf~ JJ1II :: : ] 1 ){JIlIll, l1
:-:r'!., lZ I> J( lV . J
-. :'::!" ~f . ;! Jl
~I,:I, , ;IOllOIlJJ )lll Il.~1
I\f1, ,
. "I'blii
~!1JI i. ~l'
:::;'lI )IIIOl'.it J-[ lI.
:., lIYX():.\f :((),IiO .:I, ;, I_
. }; ~t~I , JJ3Il 1JIll&, ll-
;';;1,1 'I .1 .
::~,l1 DI.:, IIl' .
.:JII , iifl l1'tIll:.\f, Rl IIOC:Ie
"':-') II.llll D,I'leJI , ~J\[ II,
l1('. :1l1(IIii ll.
llDii ; 3D, h1lh1 l1 (
:':(';J. ('l\I>I, 3lJ:I ;lI Dl\ Jl
:!l': .:I , VI\IOD. :.I VII,I: lI :
<1I.\f OIrII:\I, ; Jl J1~:llJ) (,;)J'),
-=" t :\I .(l~f IL-l D
"...l) li,lI iI.\f ' R:oII :1
11"'11. i{ R {!
c:-;Ol' . i"r, :J , lI ,
:.... hlJii l>1.110 If:r i!aIIblX, ::\I lI.,.~:11
... : :1 (;Tl1.1Pl\1 "'l', lI . u, c~IODaph
; - 1"'11 r:raBbl II lil-l.:' 11 ;-:I
: .:..:..:. :13Il1 JlJt lJJl, D D
~.':~ . . , JI I'll XOTe:r ,l
-'; Jt.ll :r, D I
.. ;'; ;., I- ;
II1l:l ~l, it.
~III!> :1IR (l.D (llI)
-=:. :: -l\l ;t.
-: ~~"-,~I, l n:r, ;lO l1~ /-
;. :"x ,) , I3 : 11 II.
:: ~;:I : ;JTlI :\-[ ll
-':-1 ., , OI1ll ; ,! llOC, .
:-: ~ Zl, ;( , ~
.:-:,:; ~I ~().

, II, It ll i>1l1
-. :-"'-, Ct nI,l~Ol' , li, II
:-: :3 II , :.\f,
.:.: ':"2lJaJII 'l'I, , , llJIL ;J,:rII
122 . ..R

DI{ , lI:I JIli 11 :I YC.lY~~


rflI, .:I3 D.l :~:.

I1. II R lD m1\r, coctaBllHI!I::--"


, :\Jl r:raDa; :.l, , " -
~IJ, 311lIeJIlOii 03'::::
. 31I 11 :ll m1\1 !'
;\l IV-III . . .; D :J::-
11 : Ii :rj( l .- :Jl'- OCJlOHaHH~:
II JI , ~
R 20- 111 . 11. . 1 lt ("'
JI ('liJ\1\), -:\l:l ll:l1, '.::
11 . , 1 J:lll' : XI)'::-.
1 . . . 03IR, l , J\jl,':"~
, IllO l1 11 I, 1lf':1 ~.
. II:l1, n:\ DlOlI 111 ll,j-;-'~
~1, :l. , CHa:laHO, R: '1II:~=
1, I I : D'. M]I:'
n (i1l0:\) :I :ll, :Il1,:;
11 ro ~l3Jl, l:"'"
Il , .il, il. :
J\l il .
, D;r, 1\I, rroeKO:IbKY }j h '."
Il GIiOOl\l' 1I0I. :\I 1 .'
l') , uttis utn(lis, l1
( .' , l\OTOPbIj'( ("'.. -
;[ e-Il, D : D. 11 :I(!!1('
, : 110') (i~6~\cx) 1B ;
, :I- .'I 11, ."IllllJ,-[ rL
lll D8l1l 11 '';f. IIO .
.l1C1I, (' 8BTOPO~1 r 1
Jl ('JJ\. D,;J;, .:JII /.
lI, I{ (\CTpaTt;-
I'eJ\[aX 1I0JI, DlO , )lOr."IO , IJ!!
11 . eC:Ill :r I-l1'l'I)-[, 11
I1 I11lo1 :Il{lIl, 11 ;l II lllil, l
13l1 . lI CO'H'I!
((J , ll:l 76 (<J1~
i:t:lll\. mll , 11 I1'
l, ; lI aDTOp, ii haR-IIli JI :IllHeH-
. Kal, , 11 [ n'J-
u If, lI -: ('
, 110 llI . lIC!lI,;J;:IIO ;l
lIIl 113 I l1'l'lI, l "':
III8 110ll l1l\ IY . ~T I10J COIIOCT~ll
:JI J\I' II :l18:I8 lI[1arl' :Il1; r..
)(, eJ1a t Ia:Ia , li:\l, ll;~l1 l

:(;~Ull>,:i, II OCT3H1f.:-r ('('. T~ (,:"


" l1'I' , OlIOl'll'l' I\ l

OOJlep ~1ellee i-J,, U )1[ ~j(;h Il


, ,.:\, .. 123

. "? Ii n ~I.~!. :Ia


-- :-;') :l , II~ lI D;: l\f. (IJl :\feHee
- :' l?3ll Il\ ~lIfJl\f Il , -
:- =.Jl, , )NII I, I\ I'D':-I ,
'-' )I'JIfI,-, , II',- , u 113::I

.. 1-1, 1!ld, 33, l\ID II 1 . ~I iRe II)'


-: 11 lJ JI ~R (,":\
,t>c, ;I (Kl. SC]lf. 1, 4510) Q.1: \I
~:,aceM Il , )10
_:Ie~HJle D IIO~
_ =rDr.

IlJlR ~ JI, JIO


:-.'IIIDlYh I, ~ II .
= CTO:IL , I\
-- r,jI 110;:II, IiOTOPbl:\:! D lU
-= ~IOfI UI [Dll
: _'I-\ll . lll', Ii1 D l\IIl
- ',IL IIIl D 11 ,
_.: D , D li lI
-,:-:-I1I;IU: jgIlI'US: aDtopa,-D
"'. -:\Ibl D, , , 011 i1 lI~l\l
::~'H~KY; ;, ,
-' "I :Ia Dlll (JIO -

-.1 , ll ;R. ~
=-l 'f; l': :J 3l,II lIJ-Il\!
:. ;)3). ~llllI DlID , llD-
: ._ IIll :Il1TCpa'l'ypbl IV ., u . l\'lbl 311
-~1 :l 311l1Zl , D (ilID c~y
~"OB . Jl.
U IV . l D I10.:IO R:ll!{ ,
= - Ja II J aJI,l, D3I\[ llCi1:.\-,
:"DI:ll Ol'.I. , [ "~Iii
:. _)1 :\, DJIfI DD ocya~C1'BeHHX 1I0-
' , .
:. II Zl (~ If o?O'.~ "itE?t 1tpO:;O V 3!~
~

:., li , JIO lllJC.


~~:il:bl. .:l 3aliOlIl3 :-\;: (IRII
:.lIJ[ 1l3D:!l\[ R . 13 CDoe):!
1, l\ Jl Juu
)C:IIHero .. Jl, l D, 113ll
-:-:':':llO (ilIJIll). 110
O)I, l\IO JIO ::l. ;:
~_ ~,JlfI : ::J!iOHO:llllKa i'l\l .

:: -l-\O:ll 'it6~~ii; 11 CitX.O~. ~O'1e ll


:::::-') 1 'r:~ ()Il\Iill, DfIlli1 ~
-_..!~ \iJ1 Q!Jt~/Ci!J.~Y..1J 11 'It~~t"t'Y..~IJ. lII I'
__ liHlIrJl. D Ill{ ~IIiI
::-J- u )'D~' R. ADTOP 3

: l,}' I ~'JO De3;:J;e ll.


121,; . . . iF:F:.:J.D

f( :1r.1I, rJ(J" 11 l[l\ .l " --


l1J\I ;l\. , '!.' II 11.1.=
<;, , lI - ;:ID:l,~
'J'fM, 11 l[.:1, :to:I ::D nt".~'
1[ pacxo;~a, :I 1);l .lI . PO;lh :~n
IIO:ii iI3 , .--:.
. 1 YD~leKaeTC1I, (~)tal1 DO ;l3 J 1,1111:-=
;lD Il\) r. , 110.II HfI~-""
, ri~e ;J;:1.:1 IJ\ '_';
flII , ;J; :'!::
;J;a, nllIlr. :1:1ll 3i :)I~. 11 .. "-
ll,:l_ ;! , 1. JJfl, ;r , ('~;
;D _-
exe)-IY ;:l\. , JIl)il:1 ::"
:I I1p.i~pax .D: J'l :r.
",,"(lfl 11 2
xapaKTI~r 1'1l\ff'D, :: D ~. : )13:1
Jl~ V ll.; 011 DI1 1111 O~liOO II )i.'
3I Il.J lI3Ill l\-' ., 1111 U. , .--:.
:In. 1\11:' OJI, JlI I1D_":;
If'. lIe >JIII , ;lr ll JIa:I<I.c;
:1 .:1 , Rl1ll, I1. OCHOBaHI.:
TOl\I , ,,:
l\ D3ll. 110 lI.~IO yse O;~1I0)'lY :'.! ;;
ll., JJI llD IIr fr
, ;J;; lI n
, Il' :! '", llll1I , JI .
. aaTe~1 Il fi l 11 , ':Il:
~Ible llf>j> nl\l: XaIH1),-
, t' ll r.'.:ll:.u:\, 11:\
331 . . (JI1 J1 ; ,,;:,-
;II :'D, rOllOPl1T ;
;IIO uaI> R , 1J' lflJ\lJl flI\.,,,
TaJ- (,ll-~, ~ , nl\l, , l'
r ;1I111, ~n6, I D _
I:IBTOPOl\l , ll I-iie IJ :llllO, i\I, :'Jl~
XOpaI~TI:'PfH ~:I :I l1II 1V . ')-'
UBoe lIl\l 1' 1I , D 1' l1 llH'.;~
:\::\lIl II IJI llC-I! l . Jl.lellee il:'llll J~
, ll:'.:I(' , :1 !l~
J3lI ;1I .lIlI, D22 l)"-'r ;111 , ll'
r;raBe ~ll .;r fi.1J-fr. .li'.
!1 .I ; u('., eC.1JI
DI, :ll, , D~

1 1.3 pl'emi~re nrriti (le la sciellce (le finance;;,), II.~' 1930, l 11iO
110 :()l1 I'lllllltI..
2 i t. z 1 , . . 29; S t (' r ,--Zllr \\'lg (ler . ArisL. z,,~citeIl Oekc.-
nomica. I'l~ (1~l ;) C.:J.
.I. J<}fI{ 125

.~ -: ",)r. )lO I, , IlIJ


. :,1 IIl\i ;::. .11 ;1r~ lI
-:,:!,)~ JI II }'I;
... "r) 11 R:reOMeHa lI' (7 !lJlII). ~ RJ
l~lr, ' n lV ..
'~' I. , . , \
.')
flllTOP .!\Ie:I D :lfIlII I I\ .,-
'..D-r, uii (3 ) 11 r ('1 lu),
r :_~ ");10r l\lelITopa ~IJ\IOl (-'1 :) 11 . ;1.
;-;, l! 3:I 3 ,
.. -:O:'IX DTOpoh ~ 11 lll? n
-:-: : -:-;-r( . l':r (YIC ., . 39) il,
t'a~Tbl, ~ , j1; ;Im
-_:"',0 lIt :r,
.~ :-, D:l , Du;r
1 .::, .1l.II. J (. ., /[24) )'!' D JIO
c,~ ;~. ~'I\ OCIIOBaTc:rbJIO ,
.:: ~~!"POH rl1 !ll\t, ;m

:--~:, () HOp:lla.:IbHo~1 .1J Dii, lI,1Jlli


:: :.~ c':'.lC}[lIblC lI ~ :lmil: :I
,...: -:; ]\( D DlO l'lllilllI r1l0 I,
-,,= .illii Hpyr:rblM ()~1 ,~ D.-lII lV . l\ :J,
::0: }>I.'. :~ lI('.~aT I1, COIIOCTR.B:reHHMX
,,,:, ",'ii " I IJ, -;r (n.I OID.
JI .: . :l :J:.-r" 'ro:\f,
:.: ,1II
,l'Il1 Ii:\f, ;)KOIIO~lIleTo~r, .:l II:I
.::!. IIll hl ar"'\f, ,l'\
!.- :~':Te:\laT113I1pOBaHlIblM, .llI .ii 1I, "OTt)-
: . 1: rrplIKreHa:rn llIIl\l1 IID rii 11.1l0-
-: , :'il. ~ 1I3J;I fie:J .I ;1Duii,
:. :;. lI 011 r:r ll0;rnl 11 r, ;r

f , . ll. ll ;I fl. l' I1(''


: ,,_,~:, I ll.!\ i~ !u lt:IH ()
: :",,-~j~IIO~'ICl1 I1fi, Jl DD. :
~;" atl\ 'Du Il() ,
- =.:-:- , D~Il , llI I'IID,
,. ;! I\ll ClI' I3ilI ill, , , II, '
-: :-~.H. , ; ;):()['
J =~'''.l;Jl :l' R. D ~ :[J[J.llIr.
1)(j'.:Ia yr:IO:.\1 ~~ .:
=' '.{.Ilia { .l;l.' ;1JIll llo;re .


U
66-73 .

. .

;:J;iiI Dif\. 66 . !.I\ ;JiI'lI. .:I 1\,:..


]J 11 II :1 II D'l': 'r . lI. :: =
:1
~l[lI .: J. :.\I;ll Jl 73 ., III ...
:1I () JI 70 - ('.,- ." -
D 66-70 . D .I:
:'I IChIl.Iil ::l-, :ii::l-1 :::l-1 J ("!;-'.

;u. :1 llI F lIllf\ I -


IllIll-l " II f) DI lii JIllTC'p:
, ]{ DlIOZIe : 'lli\-I hIilD.I D.': Ht-;~
Ilii If> 'IIOii 3I.
.:ID It, D IIJI eBp,"~:
l': lIll1, II ;J .
, IllIII lI, u ('1'0 Ii!..)Ji:i \: -
11 JI.JJIi:i . R ;) iiD ;' =
I1 . 1. 11 , 3hIij ((Jr ,:.
;rII fil> 1. .

J ; BarJlff,1a :Jl 1Ii\ II 3 :1


D ((nL.iu., XVIII, 1,3) }, I !I(J.l10I :
!' lIapo;~(). !' . 13 .:1 l' JI lJ:l, ',:
:I3 ;J; :.\IOIl'!I ;\fJJ - -
, II l\10IaLj~:.
11 .' :I 30D: n:r;'
!')I l\ 2 ('l\lO1J) n(' n(' L :.
.;\IllI '('II1I.

11 )l\II -. perusim, :I, .'JIIhI -


U.('Jl , I ilm ), JIII:::

1 I\. It 11 iI-IIll IIa3. ~I. 1930, . 24:3.


2 J. \ 1 t 11 us 11 - U j(! PIHJ.risiier unu die Sadt!IJcael'. \'l' J.- _ .
S. 20.
"JI I'J-;"{ n },' }! GG-73 1'1'. 127

::"I'II'I r Jlf!ll, ,L~~l .l1:.,'I ;\R l:'f!ll


)1 (), BrebMa IIU :f!
.'. :lI perusi m .: ; 3 (,,
. ~:J : :.rU Jl.I (lIll\), (ll\If>:l-l
.: ,mim), (';J:' (1 33I) 11 JIR.
- T,:."lt'TBa () JlL 'I~'
- :1r.. (), .)' .lIUl\I
- _.: "'llll (-f!: Jl :.il,,
'.-_.- -I'I:',

:: :.:.ll am--Iif!Jl.I, R3J1.[, {\I


~ ~ }-:() 11 Jt), > iR
.:.:. - I1 11 11 (XXXYIII, 25-33). ,
= . :-i:, - ;, JI r :Ir. . )I- ;
: :;: - ,lI Jlf>lIC(', JiOTOPOro il\~ 3:I-
:11;H(,e :li-- ( .R) ; ll-"u
:: .. ll, 7). (II\TO r.1\{, II!'! iR ;
"___ ., n:ra, II , ()ll

:.: :~RIJrO, Il JI())IY , l 1'0


- .'! (Di, 11, 3). (IPI :liII,
~-:- -- ;:'\I-fl[1 "I>, )- , 1\10-
-: 11 DI'f, 110 ~> OJI: lIolYHy ,: 1, JiaJi -
- = ;I.-,~r(1l,;1l - fl, lI 31fl
~ ~ :-",), I1I1fl1\{. )-[, ~ : :I ;t
~.. - , < :l1) (C~ia" , ~)=SHlIjit., , 9). (~I ii 33:I
. ':-:-;I[,f>l(: 101 ('Bl1,tCTe,"'IbeTUa l-I lI l J

,,--- - 1. " II, l1 l~ll:l-1lI


". _ :::. 'T<I:lI1I, !' :8fl fl;lI>,~Il\ Rii ,l3-
~~. ~ i1l<lhllO('..Tl1, :I IIJJ I\l\f3 II .
.. - -c:~ , II" ,:IO :IlI)
. ;. !i .. )9 ). (I. -N'3 JIOD() ;\fl DCC, '11'0 ,
!' "." 11 ; j\-); HP IJI 011 r. ;Il\-

- .. :~'. .l> D03bl\leT :1 ; .;1

-.,. -=:: :lfl, 31\{ ."'I8 ; .1


.:. ~--;: .-l lII, Jl D,t> 'lh I31
- 1- --,-,i\.'lI; ;! R J3lIJIr:lf,'
- _ ,lC Jl ):If , 110 fipPCT
_... -: ~ r-n, fi OIllI-)I, Il-;{, fl i{
:-:-I];: (Ill:J, :lff - ('.)I (R., \-'II, l),
.. -':1 . ;:);Jca:lap: aM-l' 11;Jt>. eY;\Hblii
: .. '-,. ' IlDi'l fi.,. ;;I . : 3lIol-l\
,::::::,, )1:i (ib.).
, 1I t'lI
:-J..:. Y.lllHllTP:Il>HO,
- ~'~i!:I-nll1bl , il,JIIl\fR B.:Ia('Tll Jl ;J;yp-
\ . - . :~laape [1,l1l-[ " ~[ .. )[
. ~ _~:-::"lh('D t\1\{ . (,. ;), OI: ,: :llbl J
-\f-l,IJ\) il 1Jl1I l\.: lluii, 01111 !I'

-:- -': . .:I~I!I ,i, I'II') 1, ' :IIl~,


128 . . l

:I>. l ll - I( J\kf\)1\l-."l:>
{', 'Ill (lII II;11:I>. 1>. AI,Z~,
: l' a:M-J', .: I J\ Il<1.- =
ll (ii), , , OC{':I. .'I {': Ilm'I
pafiUH, : ). 011 ~[ : l' 11 .:IO~{' r:: r
rJI I, ;) RycaCT, 110 R> (Pl'!'acll., 49 ).
Jl.: ~ JlI? ~fllllO, ':'::
II :I 11 ret ;).ilel\1eH'l'
)-l, II epc;lll II, llu;:::

, l1:, :, 11 lI . -,
;l II :I , J1llit C<1;:~~
l:\)-1II, ';IIll JllI IN'')'Cl>' =,
rr'r :Il1. 13~ II (1::' -
Jll II.lIl' JI.:raeTeii, IIIl'::':I
}I~leCTC : . ':m(';=~
{,:I. I i~I ;Ulll "
) (J s. }I' l.-Bell. ilHI., 11, 13,3). ~lII, (''[0:11. !'II"" >,
r.f>l' , ; ;)1\I IIIIIII[';.i
IlIJ\ :1l1 :\;] .h il,CPTBbl .\! ..,
l1{' :\'IO :-l1D. llf:' : -
aJ \, 11 :-IJ ('')'(1]1. ~ ,

ll. PlIMCHJlX ;Iii, .:lIIl 113 ca;1:1Y""-;


11 ]HrMCH1IX I 'IU.lI II;;'.'~ : ..
J~1\: aJ , fi G:1 TI'.:" .. '.
liJ.lI .". II j> 11X :I !ii, ii :::-.,
:I 'I JIO 11 n:I 1I\I.:1. 3<1 r: "
I}lJ~ lI lIOI l1I ll. ;),:lea:-l<11' '-!
CJalOH, ll l1I aJll1 ;):1 fir. -:~:
;.\ :II1:\'l :DJ1 lI;JI\1 (,:
R:l ){:IlOii Dl1I (<. i
11, 20, 3).
: :II JI3I ('IilIl:l)-,".-:-
-, D II:Illll lIO:-IlJ1 11 Il\If:', 0]'''':- : ,.,
;1'I D l\(~'Ii Duii', ..J: , D )! r::: --
11 ., :l. :II'JJhll i) ;:~,:
r.:JaBC
J }l, CTOJlIIOB :.\l llI\}! :IIJ. [. ,
il:I ;\ tll 1I , iJ;f>JII :1:"::' ro.
11 Jlt;J.: llaI:-lh, Ill(, f:';l ( :-. -,
('JJ.:: Rllii. ca~,e f:';:"
ll, raI\HI;lbl, 11 , , I, R."lJl ,,'
3;1;I:', :I :) (,Ur.ll. i u,l.
3,10). 3RR, - ll: ;:
rOCJIOBbl;:\O C-IIX ,, l!:lii CRf:'TOt[ ;,"-:'
, cOf:Iac1l0 :11\[ ~ 11 11 l\1 (Gitl.. 56 .. \'
di R. Natllan, lV), PO:Ib 11 11 .lI Q)) 11;1'
l1. \: , .. lIX :-:'

1 11 (IIllIl. :iO-1301'1'.)-llii'l'lll1, JIIIII3J -


Jl llJl l! ape.10:\1 .
1 D I' -73 , 129
-------

-: - I lI () I\IR!iI() R: (),
- "1]1(' h ; , r, -
.'!i r () ;JIII, 11
- ~ , l, hR JIO ()() r , :rarepe
~'l I ' :r J~, R;J
::', II:lI R:IaeeOHO:\1Y,
"ll , R u,ta;(~ ,
II"'ll J1)IlI , -RiJ,
!:'~II3 11 ll Il, .lI n,
.: ,,:,;t>Il I1 , ROTOPUIC 'lf) .1IJlh
-'.: ,,0:11\' ", I v r.-
-,:;JI."1J1(~~ (, . l[ .J r '
': '.: : 01111 J[:I:r :I TP~'
_ '\ r!. :r JI,.JlI .;J
-" ,",.

:::. ', J, aJ1 )~PO ll, 30:I :JO.


- \~ I 'I{I~I , R; ,J-

:,,1
:sr.:JOTOB \Ji1, : : Me:I-
',= ~'!' rOJ(rB, peMcc:rCH 11 Jl, ."1l1 11
" _,:~ l\JI, 11 I l':,
'.-0 :-~"-lhIl ; lllI : l\

::I : ;);;)" :r : JO
_ ~"! ' 11101';;)"11 u I'
:"-,'. (' JlR JlJIJ :IU13-
- _:!,cj;t>'. 3;' 'l';ct , I\ ,11 ;
" 1;11 ~'!\1;ll1 , JI u <lI\ -
_:-"7 (' , [ ll, ;(
-'- :-, II G'J 110 Jl. .l.!l J3 ,
,"- ,tJDlI ) ;( :l l\
... - ~~. '1':10. 11:\1 l\:ID 11 .

- '-.l JI ,
" -::' 11:111 (. ll, <"1 il,
, ':''1\/11 ( siea-J1). I, eJt , D
., ,~T ,'1 I l :\1 .JlI DI,
,...:".:: ~",:lbb'O '"' f)
, -::;;'':lf>:\ I[ .;. , !\'1 .
" -, :,'11(11 ., 3; IIR :IIu,
.. " ~:~:l' .lI , 110 H:IaCCOBOrO
~~ ,:,1I f(:,;D. , :-
" .~:'l, ;r )"j (,-
" 7' ~T" n:r, llll )
~. il,, 11, 13, 3).
Tab'oi1 :n ,,
- : :.~I ('a~1 . ,
: :'-.- .-...: ~;I!:, ll :r (<<. i ud., V 11 ,8,6-7),
." - :;1 Pilll II (;J, I,an (>1'0 , lJ 1.;1-
.- -_ :'':'.:l'() , J , n ;::J,O-

~ <'Htc,,-IU lI (36-37 1'1'.).


_. -_ . .1~,(IHU. u
130 .13.R

.:I (', . (' , .


('lIII illlI; ) :llO rOHUPI:!
(il' l1 />~J), ."1J\l (' .. j U!I..
VI 1,10.1). :l[, 11 K.:laCCOHblC ';:
, :.l3:Ih 3ll3I HoiYH;=::
<. 0(.-
R r JI ~II. .:lr.:.
ll::I :) , II.: ; ffi<'>-
.:llI tI, -;: .:ll1 il.II} (('ll. j UII.;..
VI, 8.1).
H.:laccoI1oe : 11li ID II l1 j"( . l1':"
Il rOPOi(a, 1I ( j"(OM :.
t I; ; Tel\I .I':
OrMlb , J , liaR 11 II ,
; .:l l' R 11 ;;h :\

II .Jl. IIlII~-J Dl )l ;D ;':


- II D ; u.:l) . 11.
iud.) \, 17,6).
I\I . lI ~lUl (). 33.lI (",.
l\l ;, :\II:\I IJ f'1'0 III -\lI .
:I ul' Dll 11:3 Oi(l1 I J~HOP
J{fl, 011 Jl(', 11 HMOe'l'e :' lI (11.
17,8-9). (,}3 l>DI l' lIu.:l !:"
.lIIx 11 ;I lI'1I , }\~ TO;'lbI;"
ll:::I )1(1)"la ;l, II r:ll1R lI IJX (,'
(11, 22,2). Dl I., ;Diie v Jlfl<JiI
, l13.I1:\-[ ~1acay, 1I1I, Il.;I r:
, D I ., D,1 ll;
, 11 )I .
.1l.'lIO , ;J;l D , l';, '11")1
.lI- .:I .J.!('.[' R .'1lO)(, 011 lI;;). .II(
i~.:I1_ l" 011 .]} ("!1"IllIl ;~.:IH I'UPO;\OD. l\Jlll' ;~.
D.I:'l 1"1'0 )IOu 11 .'I:lD Jl ll

ii, Il:J(~h If'.:l[" ' DoiIl'Ke, :" ...


I :litl1I, : l\f: ... ) (IV, 9, :i-4).
J{-lJ, uD epe;lbl paiion II :lllil
il:.'II\ I', ! ;\.~I}D.:l IIJC. 31-\'-
."l(1D 11 l ' I11:\-1 .:I ;lh-; 11 .ll;'lo
'f\IlII . (. I,HK <} HC'I!:"-
l'l :l3I,,11 m .: , l1, ()
: (";It\ U.l'l, II; , (,
:' .,., IJII\I1 , 11 ;r \:,
f'33t1) (, 8, 1). il ;;)R:Il1 .lll
IJll ."1J\lll II lllI3t\I1 I,; J I

l.:l(' ;\'l' 1ll1O1' >,(D[i. , IiII


.:l; ("Hoii " : n)' .. JllJ I1-

1 11 fI R- lllll! !! - IJ"
n !,; -~I~' ., 110 II;lu 3IIatlll1'e,1"'lbl~1 IJ:IIIRII"~I l'"l.
h Jo;:1:fI 11 D 66-7:1 . 131

.~:.. OI_Il, ;\le ; , DU, ;


~" 3;:JlI . JI(~LII ;:tlI
- ', 1I llI f1.l ;I.
l I II :\I 11
-:-1-> D ~. (;lI .:1 ...
,.:-~. II, , 3 lI . :J :I
:':'Il (' DD1lJIJ1, JI lI.;;{ ,
~- ..:> I.:!I ;lIlI DmI) (IV, ,
-- ~'. I, I1 , ."1 D J.rlI ('
"'i:'.:!, TaI{ J (' .ll Jl .
(~l n )Jl JIll
:::: ~;"f', I(' ;:t;, :18.
. .l". ., XXI, 38, 'lJI : <
- -:- -:-II, :1 II

: ~::'
.
,~:: (' , :1I~I).
(' atxJ.ptrov, 1{ Jl

, ;=. '~03I1BeTHX ;II1{ CJlOBO]'t[


.' :7r,~.
(J,:,u l() f; )- l\1.
-:: :,.: ~.le('b .7IlI :, it
:::=-':' 1\l.
'~I:lIh ll Jj <.'ntfl IJ11I (lI 111 .)
-'-';.lh. 3 I{.1: :\;1 I:. ll.1l
:. "-:"\"':(1,"111:\111,; )I~ <<1I;}- .f' (~-i(';., 1, 6),
: ,!:! )Ill H:\IeCTo ( )Il -1
... lIj1;\lii \{ , [iII .
!j 11;;. ;\lJI, sikarikon, II.:'II
-= l("I!:'HHoe (!:' <lI ('Dl), IIl
~!la OJIOllJ1, (' lIl\:I),

00: : JP,lbIIOrO :I\{, ('.l.


( .. : , ;:Jll'l8:J
. ~~::.'. ':I, )~'lIlI llOiQl.II , II
":. '.'."1 I .J~l n :\-l , f' ll;:I
-:-:~X :\I 3;:J . 130II,
"7 =::.;.j'!:'llJ1 l'-II iieDJJlbJ (Tos. n, 1, ). \{
: '"", l\1-':1 : I D:JlI ;:I JJII
.:. =\! ... ,: TCJI.I-ll 8l;1 fil .8:l. <
~ ~! ;.j'f' IIfI lll: , ;, r-Ifl
.,. =:XIITDTE':lb. 8: Jl llllllI )) (Bikk.,
.::. ':. J1,3).0'1<.'011;:(1[0, ('.ll l :1 :J~'-JI
=: ,r: II" J. f'h m.l lIu; II 1I3-
.:' .-:<111 .JJI ll). < :1O (,1I-
'- ,'. ~ , ~o D . JI.Il1 HOCHlIblX IlCi ;tci-
-:-:. ::,:, IJlI. 110Jl.I8? ."1 .: :lI ll.1I ~. ('
:. :: ,, ;."1, lIf':Jta, ('.: J\Y-
= ~-1', (' ;;I8, ,, :\eii:cTHlITf'.,h-
HYI1.1J1I
-- )3j :I~ii -If ycTaHOHlI,. . : I,IJ-

~lll I';OM~IeHTaT()pOB. lIO n I l' 'IIT'.


132 ..

I ll ,() Il . .? ; ca~l (. ~
R;() r, ',;r.; .I :.{ r: .
)[ )L13 ;\ JI,. :1 ::.:.
()(): lI.:lO J1!'lI ll!> r
12 !', u ,
; ()> (Gitt., V, 6). 13 l,<'I~~
8;rlfl . u? l\. hl ::
n u ... R .. Di ",~.
(. Gitt,., ,1). II COi-\ ' :-
) ; :1ll , 3 ,r :~
I,CTOH u ~!' 1111 ,: l\l aem,:rpf,-::-
."lR, R1 u !\l:r \ ],I H<'I'::"-
(II peay;rbaTc fiI '::""'-::
). ' :, CIII1:=':
, ll OI" :t ,;:J;Jf u ;..(u:.
JllIu llllUU ;~[,. : ,:,:::
:I(n )l ) 13 ",_'

() ) GD) II ~'":
lI , :1, JIUr. , I3,(>!' ~
l: ll, I :l 11 . _~~

;\Ill :\I,I:I;~:I. u ,D.' lI ('E~


:l., Hni~o , ) D.,.'I\D, 11:3 !'~
fl, IDl J, 1 :'I T~'~
. ;: IR (<fiU), :I J.:[J;;
:l;\li:li ,;:J;:r, I u,:.: 0-
., 71I aIJII .), 11 y:~,
.
IIl,;:J;[ , :I30D3, -
.:l, J r. .: :Il). ll~E<'
:1 :1J~(> ;(DlII I\., 11 J,I\.U ;::J,11:':-"
'fU:1bKU Il, . ': '.:.
~h[ ;: R )lI 11 II1->Ct;-~::

r :l ll, ;:lIll - i
u l\;. Jl =-
ll II I,ilU)L . :'1: 3C:I')1::."
11 )l()() :1 :1 , D~l() ,.' ,.
Te,llbHO ;. 3IlI), JllI 1'::"
l)l ~[IO )J;! , J, ", ,
II; 1 . : (:.:.\rYTHaH, 11'
():IlIl'3IJ 11 3Jl ), 110 t:' =
IO 11 f[ . l;..(I "'Il~"
I 70 . () 031IJIO l1 1':111\<-11';"
ll .l ,;:J;O 73 . ;( . }jl, ]1')''' . .::
[, lll~l\I-:I, G:r, ~
et\. .-r I:'l (; ll. ' - -
;( iil lllI : .
:[ lI, :rll I lD [~, ~
.
-
-~-- ,

. . .

1
(':r D('. u JIO, ,
XIX ., l
~ :-:'-,,:J1('. ~I ~[ ('.ll .
:-':-':. 113DeCTJlO, , DlI D D()
- : - l\f -II DR D
ZI - ~:I
I \( lI-l1D ;J 11 113
=- :", (), JI :!. [i (S 1\ m h tf.-
>-1[(:> Slfstd 74-71 . ., Progr., Halbprstaclt, 1872)
- :: '- :-1"(' m ('. lI()l
i :~ ]. ('..rJl 8J, DDlI ;)'1'01\1 ;.taTY 7!1 . . .
-:- .:-1,'-' <}, JJl, D ~J J1
, ~ :., ('ZIm Ii.
:~: .i lall I D
.: ! ' !l I( r.;laBHoe :I , ~I
.' :: "T'JpOHbl, , IIr (1\1 ii nz
~ ""~ .,1':" Gegner des Spart.acus. Philol(}glls, B(l. 55, 1897, S. 387).
.~ ~ ;;:r , , :I 3
, .0 ('.t :
':':"' 3!J\I3:I. f' eT3The-(IS-
". ReHlenzyelop. Pauly - \Visso"ia - , 1929 -l\-t
_.. .:::<' <~\ l 11 PIHlOlII.
- ~ .!:':\ll1Ii~l .:I 113Nll l~ D:lI
" '. ~!- HllTOrO llJlm Iill l . l!:'
~ : !' D 11 ( r t , .... j g-J)er S('lkig des S!tls. o~.
1 .,: :-.illgr, 189-1:; ;) .:J lI 1919 r.]j ZII).
,:: .-.,) , -r
' ,: ':\l~' lllI. ~'I , .1J GrlII:'.. -
....:.i ....~ ;:r.r !l :I l.::;1 lI "'
.:: :.:: J ~l ti -
134 . . . :\fm~:I

n ( i s s n , . G.-Sparlflcl.1~, "1793, BN'li , (]. II-


1800), !.', IiflK r.l1ll./ l ~
1\. ( fI r 1 R 11 r }l J' - llfstii.I! drr unfr('i .. -
Arbojtf'f 143-129 . C}lr., Frankfurl . :\1. H~74) JI .~ I~~'
r. D.Jr 1I)1 (S. S r r f fI 11 i - ]): ~
Sc1ayenkrjrg in Siili(', <.(li:iish 11llfllr, '1807, I3tl. 111; ,:
(l llO-fl)':Jrn: (/Hi~toire (10 l dcs sls Sici~.o
; lp.s Rfli), Ir'H!uiL J. Nlutlet"Plfis, 1807). :,lI I'
l1I]\ : 33DIJ( I1I II.fI lI.' ':'':
U:J (fl, 110, R t, 1\ k -n ('lno lJeJlis s('fyi lil.].l
Diss. Berli 11, 19(4) . l.l :lIx I\' -
IJO(~, 110 ; D lI, D =
Ji . l1r.II t 11, l':(l, llCTOpll'leI'K': '.1
Irll r'l' l~1 ('( -Il\r. I"I1~:
('I,OrO ll1 D ; l .: 7(1-
f- I';.\ 11. .
l~ lI f' l1 II;
HODf'KOl'O DII: , flTOpy ~I .,:
;'{:;:I;, (,J I\ ~N:! 76, 1934 . (.
\1 I - flaJ D Dl\1 1l.l). lI ;:
D'1'.:IOL ;'{l 0:: fl;\ ~"aTCI!'-

, 11 , R :I1l .: R:, II Y;,{C\;I('.;'


3l<J .D .
!1 :\I D 1 II'J' h 11':-
.III: Jl ;lhOI'1 , I~(1 )JJ~7r'
IHI , 110 DRIO'l Dl\lO ;1R("fWI:' 11<)1\[ J.'(",
. :\ pafiOTa (. (. P'1'fIIiORC ". -
ll(:.(, :Ir3, MOC.nDI, :1936) II:It :JllIlII"l E~
;l 11l1ll lll1 :JIIl'() D<1 flD, :
11 J\ ; G7l\i\Il DOllpoeOD, D DIJr. \ --
lUl 1\0 He;:l;or.TlTO<IO ,: .
I3 PC3YJIbT3Te D.:lh ,:
.: lI11: Or.TP0'J'Y .::
II, : fi ('.3111111, PCI':"
.' J\ ? 1-\01'0 : ~ ,' ,:
(' ll:1I0IOJl <.:II, '~ , 11<11> .
, ('~I JlO -I. , heIJO(.--::,
lf'.iJ 11 , :Jl I\ ;'111. 11:
1I0TO~IY, , D l1 llI!' .
l G~l OJI{l, 1I:! , OCT;IL -
,: .r 110ll !
ll.'1 ll('.:\l D: JI f'D:I ,'-:
JJ:JI lI lli'l, ll:I:-I -
flIi~1 fl.ll1l :JIJ. .D 11 1l0;:I 11 , .
I1D 11 l'. , 11 D l\I
C01l~lecTHoii ."JI{I hfi :, OPC;l':'
J :JmI~1 IIrlIf'l1 :h Jl, ll0 }>;::
. .
l'R ;J:I'D,[ IIE 135

11
118 J\l, , Il8,
- -:" <l.P;\f, rlO l\i~ (''D.1[ :
-. ~ ();lIII j\ lllI ;J; ;I,
.. r ;rrj\ ('-ll r.l:ll-D .
,-OlI-[, :r ' fi Dl', 1I0ctaHOH!-\I\
..-<l. D 3111l0 , ;\I ;\IC-
. " IRt' :!I
:-':1,,' 3 lIl rlI .
J{ J'.:r lI UD - r.-Il1 ;\.:
,-:', .~IUIl: 1) .'I, O(~.TaeT
" IlliYI~e u ll; 2) u ll:r;\1
- ':: . ;\ pTaJia D - Iia;\I f - CDI1-
- -,:",.,(' Jlll R (Mitl1fidatcjos) (109, 15-20) 3)
")1111 I 11 l ;

:: " . };\I 113 :\l


:', ;:ll, -:r0ll ;::J.::r I1IJ I.
nepDoro , D JIll1, 11 D J~f:'
- : "['1I lI;;r 11 f:'1'qI -
-- . .,lI D Jt1 ();~f\D(' '3('1I-f:'. J1f:'('-
- . flj'lt (,I:'t~ii'ta.XQ~ t:J?~~ a.'J~p ... . 1,1Hi, 11;
'::.~:> mil"s ... -Flor, VIJI, 20, 8; Plut.. -Crass., 8; .,
-:, :2~;; t.}l n., VI, 272), D lDii f ('.': <-
-~-;'.! , ~ ,
. ;h~l-,n II lliaJ((.' l~1)- N>;\i1!))
: . ~r ~1 3 , 111, 69, . ., :, 1887) 11.lI Jil
~:'---iJ ll Il8:I (t'L);ll l1)
~. -lI 11 ;Jl PlIMCI, . 1, . :159, pyeeJi. .
: :-:;) .). R., , , llli;\'1, . U .;[ .lJ ,
__ :,ll :II]\[ ;\;\ lI,;:f'l C1I3PT3Ji3
. ~pMlaellS /\( (l naLjol1, NlImit!e (l NH~f')), I J\.~I
: ,!--;,:,ii-;rrl1 n l,l (. \ 110 -IJisti (}
,'. "':'lg, . , . 31\).
, l1 :r 1\ u. ;lO, ll
~II\ UJ, COJI;(aTUJl.1 113 111i If'JI.l,-. ('. }!('II, D l1:\l-
';" l\f,-J : (F 1 () , , 20,8-:10).
::;811 ;, ~, , DOI:'BClJI (' If,II, 110 'l')-[ n
- :r.,t>) ( p.-Hist. Rom., J ,:\'16, :10-1;.
~ 'l 11 II 1:la' , ;\l
:. :ll lIl1 1 JI ; ( 111 t . -
(:-a~~. 8, o-Frag. H(lris). DI1, : .
::. :ID~I JlU'll, ;rr Ji
:-:;":'('?ll , f';\('l\f, .'ll l18 ii-
:-;. '':' Jllffi;::J.:JlIr, II~lCII - J .ll0: P0;J.CI
'~:ljJ>I II 1l.I 113 Il'l"l.
Hf:'T 11 u;L :r1l '-I\'
- ;.~. ;'1, ROTOPOC ;( -OJ1u; 113 1I<1;1I)~
: :"1l,ii-D. f:'l1I1 M()ieT J, 1I0iIJiPf:'II"I:'HO II1I ("('"
136 . . .

~ . :) 11)1
.: II' I1I}()lI(', r.,
1I:\f D : 'II, fiil n:\I. :\.
;rh lI) lJllI
, IJI: 3 JI f 3('t'I, 'r II!
113 IIn 11 I ;r11 POit(l('.P it,,:'
( .. , "'_!,' ' Z~;
. o'Yj xa.t ' '1
",.' .. -.a,t
jE. '
.1'/ 'U'
... ..
ItEoOf', '
, ";; -,
Tt'!X/OC ..
~, 1
~p'.j .. .".,.
"-,

!J.t!iC;; 1'W'J '11) !J-:pwv '1 !J-a.),~,;; O'/~ !J-oc': fUV'IjC;;, xa,t 't'?E.tc;; [~ a,u-;'ljc;; ", ~(';j;,.:
tcoa,C;;, ~'.,?'t'.i:'I, Kp6vtov, J{u-;ov. Diod. , 55,5.-13 cal\fOl\1 )((-'.:1('.
, , : TIITaHoH, ;IC D 3 , ,_,
J, Jl';[ -fl, }{
I{).
' fl l,
; 1I :\J, Te)1 (', :>l,'
.::r , ' , llr.l 111\1('U l'i1
}lJl' II:) 11::1 POi((H',i,
;I. }J 03 IJ llO;,, , ,-
t3f> OCJl(~Be ~,ao.: anE:tpOJ (('.1), , JI:IIeH
'llI (f>I'I) J (JI.
~f >
<JCeI Jl :\3,
, . .;):\!\l .;:r:UII 11, , (
). () , l\al(:\IY D UlJ10 ",_'
, D '. . 11:1
iO l [ ;) ,. "
. , .,:Ill, '?
<IJJ <l attOCp:-L, . . (. ~,T ,:,"'lO ilO'fl
l () ( 01., 111, 431), Ii1() lJ \:"
.iiI, . 31I. , .ir _'Il!'
.IOII, CTO.ib , l\ I "~-r-'
. :, , l~aAl\1a IIJ\. ,
(tl\f), OJ] :11'1 11 D!'", 1'1'"
. ]j ll l ellfll"
( 011., IIJ, 5, 8). :> .. HIIl(eTL ''
lI Ii,)JIll .II .:ii J1i:
11 , \') lI. Til',:
.1I, 11;,
, JI, ll~'1 l\r)( 1\1 -" '_,
II . J'Iu l\:l1 Jl ll, I\"
:ll I~1 C-lJD :lciicTDl1TeJlhHO ,: Ik
II. 3 :-JTO l' JHI. ii', l'l10 :l"
, hJI(l\ ll, II HCI,O'l'OpbC it3H-
!:' (1;\101' !:'I\l. .:ro D 1'0.\1, lIil r.U Ii111:I-'
l\ 1 lI opo;~ ~:'It~;),;;, 1111 k., 11, 7~':
11.-Hell., , 3,{) R :\I3I,I, .'!l'. :;I,'-,
ll II MaKCiIoHCI\OrO :I., HCCOJl-fl, :-1 -
fJ lllIl\ I(DIl .lJlIII:'Jli.:
. 3l", , 1 IIIl 11<-13[:,"
II 113 u.'!u , ; lJt. 'r J ~:
18 II(). . . ~' JI

. 1

(6 0II )'Jlf IJO.:leUI) ( . , 1, l1G, 10), 3. I\ jII'~6::~


UI IlfJ OlIf{I) ( . 11 C1.U'bf1-~V~-( ' ': '
1, 116)
,I') ( . 1, 116), HOTOPbI;\lU I\Il .l n)(lI :'~ ::
, :Il;\1 0, 113 I I, <;; I.lll(, u,~ ,I ".
ll 1I0,~l' 11 (\' ! [, 8 , ({) lIfJll('i~lllIlI :
'1'0.1111 5,1l0 lJ;~ 113 (I,'1iiR , .:I(U .\l'II ;
u - ",-: JJ;.7],liI l ' OBOPHTh :r D :: :

D I[ UII JI.1\J1 11 01[;1 ,::'i!, IITa:I1ri[el,OI'O ti"P(" ' T _ '


,

~7ll., I(' (ITOrO 'i:\ i ~,: ) (D ;. ,


, ; .:1I1I:' HiI:ll D ;lh " I1I1l1 l l l1i1ll!:
, tl I,"1 n 'JJ]J l1 <l ;.1 0Ul 3ll<;J\ OCl{O L '
1I0 l rDC I1I1 J JIO UllJl)l' "I, ;).: r ,"1lfI, Ol'i ,
II, .\IClI[ : :;'lh- ;l/), -, Jl,' lIl:
lJru ) <i ' Jl:\D.: l II<:()[ I1lIh HOllpoC., II :3 ' '
Jl JIlI .]" ])(13:[[PIllI1 ;'I<iD : u . I!
JIa nblXOJ ~a II., (i; IIl~, OT('T~llIllal!llIl1X ",,,,
h i(f':r ; t
IL\ff Jl'I: ;..r, Rblpail\CIIHOH, ,"1"IDI1 06J1H 3 0~:.
n U,:J.."1h('-i.\ . .J II D 11 3, ;11 ~1 . 11 . 01111 IOi~pblHaeT ': : ,
.\'"; 1,<' Jleli OTO [: :'0111 l1 ~r 3.\I lll1l\ . Jll1TC . ! 10 , ' '
T<1J;oii , '. , l,aK JlII, (I(' " U pl1aHOf. 1;: '
l"II "i:\3I, ; lIl.' ,,) ;mll~l, l'PY"II ,
"Jl,,; 1() 000 ,"10IJf' 'lC-() t' l ;\ ~ IIO ()ll \
(.\ . ' , 118, 2;) ) . lI, XOTR l\pUTJ,O UT;J;e,1t' 11 ::
(' IIaptaI-\R' :r"'1J(\ (',"1If fOpOOCTJJi/, l1 D 1Jp.

;~y ;J ; ~e 4.' h .\ l lD l [ K(~:lbTOH, )ll1 ; lP)TOM () YJ ;i"

ablHLleT . . ! ;..(IlLl1 t (C.lC;:J;OlJaTe.:JbHO, l~, 111>0 J1


ll Il,"1 (:. ' :., IJ(> II) : LlI, " ::
, J(I:'."1blO ;~ }' ( 1 tl t .-Crass , 9). : ;:
II.:1II (' ,"1 )1 III\I(>;\1 ' :- ' f, : IIt''.l
, L\J!II ~) II)lll Ri[ 11:1 <lIl ':
1.\ rOJ)OPHT II , hl r'lll1f1 11 ( : 'I 1,117, 10, .
1, nII ,;::J;)I l'JBIE l;

, , D :) iJ;HR
'-"- I1, .le <I.Jl~J, JJ TPY;\JIO
- (lII 1)0311111),
)10J\1:\ : .
11 <:.: IICIiOTopafl 1I ."1.'Jn II.:1lO
.1;1 11 ll;r ."1l~11I I ; \
;II, J\1.IJ , : J,'- lr\1l0-
."1 ! ll, :\I, .
r~, IJ COBl\reCTHO , :.:I
" 1Jll1li , 11 .
, I\ J I~ II, :11'0
~J.'J TO.:IbI{O ., :r , J
J-\Jl, .1I:I, J
~III, IiOTOPblX II rq
OCTaHR.:IO('.[, 11 n
I R ;:. JJ :JJ 11I1 ;U blOl':Ia
'. BC-<l.f[ , JI y"aba.:IOC- ;\f.1.

' .lJ D. ~f;II l1 :\'1 :\JJ


!;lI JlJl I:I.:JlliiIiIf l1\1 11 :\I;\I
l\I .
.] l' , I ,
:I J, I~ :\ ;\ nll;
.!I U l\ ~. l\ II 1\ii u,
rj:I J'l-:\ li OlIf[. J\l,
!rj RJ . I\H<:Ta, I\ rlTO J: f1\[ -. "

113 'lStJIlS Ligll IJLir (Sllpplf.>ffi. l\uirJ PfOPI'jH, 1I, .


,2jl-252), 'r1l q II; ii I,
", " f.> MO:HlO Dll1.1 II'0 .JJI u.
;:J; "TlIlI-l :\IaI II)~l R:J
;! .:J.-:]hI, .'1 ;(:.

~l~l Jl1' 1'01'0, u llql1 <:I,1J D 1\Ill <


: bl:Ia lI-ll, I( :1 Jl 11, :\'Ibl
blr,lCTP'JIbCTlIO ll, D., Ir
::.:~ lIIi n Jl,1Jli II iJ;u .
\[ I~1 D : (l\1it11rit!aL.eios, r;:J;e l'llI',
- :\l;\ .:! , I,aH u , . . ;
:;.lqL 3 :lJ 11 qL Ii <'1I
:- n R:, :I ~J.1I l:I.::r llIlI llI .
.la."1ee l:lJr, ; ; (<Ofi :.:1fJI
:',.r'lTII l'I ~II : ~~ ~E x~t
- "1 1 ' .... ''1' ..l \ , 1) , , ... (\"
(J)U.a,t~ll'J <7.t(j;j't'X:ra,'II '.)7:0 ~"\I'JUt;
Q
~. ""'/0'0 ~'~I'J . 'ta,,,,t~V ~'Z~',O'I <7.7t3.~a,'J :J.'lto
1(.. . '
J:J.~ ~7:t 11: \E"LI)\I a"j'ro'Lt; r.~t~-"~fJ:ljur(\I ~'lta,?":ix~ 't~ !LovofJ.il.(~ 1j1):r'tiX-
=,., 'Ei': a"j'~OI.Jt;. i'/~?( 'Et' OU;'E fL~liC; i:tw:r'ljttJ o'J'tt ( . ,-iLhl'.
:,'~I, 1;>-20). ( ., I10ll IJ~f[ UT;J;e-
::il:rHeb () n fJ .'IJ lllI 1\1 11 ;]}) :J
:- . IJ HlIlI-, DI:I. nu l:l n,n
:"'1 pTaHO~', ~:IJI.I , UR .I ~.
:) :\ I ;J; uI1:IJO l1 "'fO:'.I. "
" li J . ROHTeliCTa 1\lbl Dl1iJ;, :\1I1ll;1.
:-: .: I:I., IJiJ;I:I,~., 1:I0 i, J\bl,
140 I1. . D. )I.:I

:l J1JI :lI ('t~v 11 "tlJ.t,v alE~6v a;ta,~a,v &::~


'!J.(7..tv &to'tii](7..v ... ). , :> :I r,J!('
ll. , n ;( ;J , 0'11:'-
, II llt{ 1I:\1. :1lI ~
: 1 (, :Il ".
:I . (/ :lIII!
t' 1I:I , . . ;J:
( p.-Mit,]lr., 109, 13). :. n, "
J , 'l ; ;J 11<:-
lI , ~III Il !,:'
, 11 JJ Ba.:I.:IOH ((Hist. l'escla-
yage, v. , I1Il. 7 R r.:I. VIII,5). n
(,. ) , <:
)' iIiJ{-:I .
JJ 11 JIDI1.
l\ , ~)Ie, :I0rt.
, IJ (.: n':
). ;J:I OJ trIi ("~
:I 3:3:J3 D IIJ10it;
OI l-u ROCCTaBmllX.
R .

IV
ro::=:
. R lI lIaYI,e 8:Ilo ;:
73 . . 3., . . TP~~.
f 7--'1 . . oo;JlJ, ~, 7;:: r :
JI 74 ., ;) .-- llII'\-,
(/ it.a1ischc Sclavellauf:lt,3l1d 7--'1.-71 . CII1'I)., 1872). ."l :FI , :
73 . ;:
(, 11 ;~(>~rn nR, ,;.
."! ?III .
.:1> D ~ITOM D ),'-'J:::
.' . 1I0 : ~l '-" :.
, DJl -, :: Gladi<; i .
foit, Spart,aeus; ll ~epluagillL,a quaMuor sociis similis lili.-.__ -
ludo fugi, faetus qual,luor allJ10S dv8m Rll:; 1 .
Ja plUl'a illstaUl'avit.. Id (:;'?) siLil"! [] .:I ...
potuisse commemoravit.. postea Pompeills oppressit, ... (Acroll i . _.
Porphyriol1i;; eommentarii in Q. Horatium PlacCl1m. Yol. J. Cal'!,.
IJ 1, 14). ( JJ ; Dl\leCTe 74 '-' ;.
lI ;r 3 JIall .:; .:r ::
11 . JI, I1 ~[H' ,-
I1. ;~I ( 11) ~llil(), (0'1' Hel'
':J3 .:I . 13:lD () .1RI : ~~.
... )
:>)'I ,.1; Il 1'0.,:
l>I\I. :\ D3 l1 ,,: 1; .
I{ -\. R I Pll:\I.E 141

lIIIlia n :lOI,? " n


. . . , nlI, . DlI, ,. ;1;
"ffr. ;J 1I0:IaraTb, . ~l : ;-
~ .,':"! u u;:I. n , u 74
~ l<l;u, ll1 G (;0 CllapTaI{OM.
: :'.lhl JI.lfi 11 . , ,
::;1"<1:1 Ha:.tHOro ;J (3II, , :I-
'.l ).
:: -' 70 (, ABl'Y-
-:-) 78 (.;r) JI 6-'t
j)":I:I' "),:I) ;r 30
[l:lOp) l'JIaI. oiipa-
:, <'l(I IJ.l.u-

::; , 1I0:\IO~[,
:-:'f<1.I ;r:lI J[ . ,
-:-. "'. ;:J;0BUJlbHO
:;:;.[..,.

)( ,
:: Oj( IIl
:i ;~[ ;) aBTOp~
:.! ., TD.11blrO

~ , . ; '18:ro -

-:-JI. 7fL
. . D., Ull
~ :;iHbl 70 ., l' - . 2
- ll3 (ill \,. ,
.~-UU) 31I (\, 23-24), , J{
.,.:. ,-' I I l'!' :IlI .';J .Im
. :''.ll l!tlCJl "~llI.
Tu.lnO l 11
:'!':'; u D
. :.lI .
v
.'!'JI u :n
o..::Z!i'JH U ". , u l
:=.:. ,)~ I :I HY;Ib-
::.;. :'I , l\'r ;:J; , JIe
:.::.'IIi 1-1 , J\>, l\10.;r .
; [ . .",;::, ;1 I ,
=; ;!l : , lr (CJ\>[. (I1'11
_ ~ _ i.:e ni t Histo)', l. IX, . 13).
Il
=2 . basi [leus] Sau [ku],
:=-: ()[. . . . JI - II
::::~ ll (I. :\I .' 9-10, 1932, R
.:.~ ,I : l , (-
..
:.!.1 .-l!\{, . 70, 1933).
lfO
: :-'., {J1J1n l\1:Iii: KYJIbT)'PbI. 1927 . (~ ot.izie degli
142 . . . }I}

~ea\'i ,:lO JID D lI~I ('Ij-.7


IIu(\_~1 ll 1>lIJ'.1I Jl.l:,
D .] .. :
II
(<Ein lIisLorisclles Gembldo ill Pompei, Fslg .:.
Fortschrjt.tc, . 3, 1928). h1 i'1;:;
(:III aJ. 01'0 .:I (<,,(,~~
;~OI;:I1:I()I , ~~ 7-8, 19::J5, . ~fI :
(, 1936). :;",
l' .- ,'
, ~r () . Jl ll:
; Jl.1 ( i : l1II~1 Cr\CllaM) ;r,~-:
() l()() :~TOO 1\ll:.
() ()() lJ;~ II III7-
1-:\l)', 'l() . ~I, u():\1 i,,,,
. , m ;'l()I111 . ;JT:
OI .:1 [,; ;r UIIUI6 1 1: ( ....
, JI.I 1I0:I jIaJJ h ({,! d()s St.I:-'
(. {(BildeI'-Lls zur \Veltgescich l, Il prof. _. \ i s s , Stu l,t~ar.
!. 11). llll :1TOlr !v :\1 (II1Di(l1Jl.l r~, OH~
R('.l'. (). ;\ ll ll:'\III~
~13Il'(: t'uii ,\,IUP().:I,:I11 3J Jl.{ !; -
r-'l" r.ii uu .
:v(), R l1 ,;())' .:-
II "lO. , ;JO I,t
. \l 11 Ih II IJII" : I~:
1fIJ l\pacca Diy()s. IIfiil\f\ ;m~ll1IO !
J ( Silaruio1, 71 . '.). ar. aJJfl, :11:'0. i~'::
, 1.111 Ha:J 111\ ;rI 11 ,lIl."I , 1I0Iia fiw;r Y:\IepL.
H,:Iel1 l . (~ r pa;IL'"
,;tO (\ i s s () , S. .).
;Il Ilu6l:', :\lII, u fl~.~.
11 ~IJl.f3J ()(~J\ ' :\. JlJI, ('
, , ~I . ;llllIJI()~I, rJl(J ' ..
l\lll:', 1I 1\1. ~lIIl1JI.I r, , i~U:I}f-:
u!1 lJ~~h lII" yir. :\-u ;) , llDI'-
1\, " 13; CI\Opce ; ;r . .lIJ1II: (11:
yir ). ~\1o JIl1 . :I11 Il ,; J1 l1~,
311 1i~I?
JI aTOl\1:\-IJ , KO)'i~a . U .. "
Il 1, :\I () 1\11\, i~l JI nJr (:.
11 un()lI : 3I\ , '
n ~I IIii IIIIh, ;:,_
YJI0BllTb () CXO;~C'l'DO ,;. ;r O.1Co~"
i lI;lII() . ", .;.:
() 1l i\() . .:r ;i~.
lI() Jl( Ih il\()IIl1 I\I1K lI -:
11 , 11 JI;)h II : :) IJ ap~J'.
() III3 , lO }):\ JlI!~

l1U ll.

. .

}iOIO(e V II IItl,'I~ \'[ . ;mu n,1:aCCOH


:.rJ !:'.:I1',IIJ, j\U., 11
:-::',!:' ll. ii (',.1JI UlIii 11 1:-
' f,U I()('n 111' I .'II I IIn
'!RiI. 1( )PllTP.:lblro~1 11 :\[()II~-I j\fI. :i1<.;r
:-;Ill l\lrf'II u ()TMCTIITn .!I , BO.III1ClIA 11
.:: ',;I>e :\, / ~ :);tecee 50;>-50:; rl,.l 13 lINrc
;-;".,;J.lIl' II Cpe;(lIX :1;(.JhI3 .1:0
~ ,1'~ :III :.
\f ; ;(I3 ;r ;:ll I1,
:-:'-, : }1:!; ;, CacaHII~OH,
:- , ..: 11 u;( :-.r If 1.
u , nll~I <.; uD.:IlI ili;:(j-
0: ..1>:, 3;f\3:.\f .II, lO OTMPTI1Tn, u Hel\OTophIe
oey;~a ll: ('.(:, llllO, lll'.
i3 311' (; ,:IO OJIO fJ\pe'leCTua-
). II lit ii.: ) \'1 . n(l-l(lIl
:,' J l:'D ),. u ~[ !\ 011
:: 3l1ll ~IC J JIO ll ll 2 .
lIo.-IO 'l, 'IO'JJ Jl U.1JIIl1
?:f1l1 Ui D :IO I\()
::,:,':",. R I\[ :I(f,Il Jl , ,
~" ,
=.;(tCTn, . , ~[ .\1 ,
;:,~~ J/IOl, II fII1f1. R II!i ll('1I1
0:-') , ;{ l,al{ ).:l;'It'f, l\:I'-

1 ' r i g }l t -Chr'olliclc ! Jo~lllla [}Ie Stylite, 9.


! St i n - E i l l Capi ll Pcrsi:;chen tl III R.\'znl1tilli~cll('fl ;;;t" j,:..
:'., ::'5. nyzantilli"c}lol\ellgl'i~cll, ./allr!Jijcht'T, J\120.
144 . . I1l'fI
-------------------- - - ._- ----_. - - -

, IIh , 1~". ll};=


u h ::I ll: .:rfill j1I1"'~
Il! ; . ~(\ l\I1lJI lI l:I
lJ, l,'r 11 l\l BH~'E::
.

,1l1 , , ::I :- .
fI ).:r l,\l ;, .:I'U R::':
,:r, I\ lI J\I nll(\J\III .:.,:,
. u l\JJu 'll ;':
.'J, , 'J"u (Ih , !"".:
r ll .:r, <,:J IllIIJ\. ~I ! 0:=
;J1 I1 ::I: R:::rI,..:z
1 . , )I u Ui1,iIDil:;
)1.1<,.:r:I. :I ra, I\ 'z
I fi;. J\i,1aIJ\1 f', JI, ('':
ii ii vti ;\1 , ' :::
VII . : V t. Jl'III1 (f! . -
o,r. lI:I.:I u .iJ(', l,()! -
<,II 'r:.:l IIJlO ll/i':;-"
Jl.l: 2.
II- XOCPOIl -l\ ~
; 311.l, (:> ;lJJ, JI
1' ". IIU:I u .l: >:;:_
; .:I, , ; ,:-.&::
.:r cpei~I1ero 3N.<'.7J3i1,tiul' . .'! 3l!':
:J t: 11 CJ\lJJ , eI1J\1u (5.
3aIfti ,1 ,lIl n u :.:
II I\l.:r . , : l 1' .:.
3i:l.l'.1I , ;\ Ir,1:0 IJlI::~
l1llhI I:IeJ_\f, h U:III';~
.l:, JI ~I ;Ill:I, ~
3f!II. l1, Dl :IIa n"'t'~
fDl\, Jl, , if:I c:r o: . ; -

:-1 . :;:
) , HO'l'Upble u ?: ~
L):aHailO~[.
oCHY:IaCb l\1-(J\l(.(
:, UIl}, lO :: 6
l\lr ;\:I 113 , ; ...:-
1J3;J,~If:'Il 311'II){, :I :I .:I "" '":-:.
. 'l.' j~ , lu ~-:.:

1 1. ri -~ (; I (I(! () k , S. 1'.
2 r 1 -~ ii 1,1 (' k , S, 16'.
3 l13.~ ('}lJ! f ll-Jllll ( : .
4\)i-~ijJdk, . 262.
6 r i - 01 (1 k~, 8. 265, 268.
6 c-l JJJJ t. I, . ::
.3',7.
1, R~ I' fl ~'ID 145

:::qIlH~HHoet, :! 011 D' .1JfJil;.:J{,


.~1'-,;t;fI 11 [ 11 Jll 2 .
;rlll II J1 }\:lI,
'7',': .'Ill:1 .-ro dllghs' , )[,
~~ ,,-, .7 I D , R81, lI
, -~,.:. IRlI DI 3 ll;l
_. ~ 'I1'' :r D~ll spallbedh ',
~ . i,f,It:' RlI.
,::'!':'I)U~1 l\ u lJ, fl
: '.(l'I)[\'rOD llRlf ).
j 1jJ;\ D :\t .: D3 :r
_'(1 Jl. lI.r.' ;lll3 lI Jl'If'l
,:~',rblx .I Jl.I I D .
,;~, I)uUji 11 ;r : J_: 31lI
~:'iI~(), .<1ll Jl 11 .
(,~\(':I() 1 l'~\l~l\ 1l' nOi' Ha!l0i\a), n
:;!:' l\lapHca 4 , lUlt.r,ll D;1O :\-I, 81{ Han )~1
I':\-\ 11 :\- ,;J{) ;J;.J ll.lI
. :\ ('.lI. l' [l 8~Jl ,
ll;r ;JIl J .
1:'1'0 il3JI 11 J DPJ-I ;IO ('.]).
llfI UIl ul1.I1 ;II lI
jl, 110 .~il\ll . lI,
O~llaKO, ]1' D, Cl'O J ('.
flll3;I , ;, Rl
Il('.. n ,
Jii, l'l' -10:r
1I1I.


, lli :J;r
".i1 IO. !\, u: ; ,
IlJI, llll
II.ll' r{. 1l,
,: ;IIlIJ:\f ,
" .'I 6 Jl IIJI 1l0;J;Dll
!!II', D 1I3
~li1Jr .
, lI
~! 11 JlC: 31L'\lU JIL
1I0 D . GJJa (OHO:rO 484 .) ll
, Ie D, 1I110-

1 S t i n -F.in Capitcl " sisch ud ztiish staatr,


, 67, (,9.
2 11 r i s t 11 S n -L'i l!-\ Ssaid", .57.
1st i n - Capitel.", S. 66-69.
1\1 c-IC lI;;Ij\JlII Il;. Jlllllfi, , IX,
,', a!.i.
& I- 11 n 1 i j-Jlisloires (11'8 rois Pcrsans. Ed, Zotellberg, . 5~!5, :1 1. (1-
:' i-N 1 d k , S. 241, . 2.
11:1 ll. ~lID. Il11111
146 . . R\

, Io~,' OlJI r MCCT<I.. ::I


: 1I.3<1 :J f>IICI t), ."'I1I T,,,~

;fI , II )'! u I 0(':-:,-


HIITh :\l U 3eJ1-10 1 r.Ia<l.IC lI ocy:x~
l, I!)f: I ('i':::
l ('lO . t:-~
l'I<l. 31l l\JI, liDIO l!::;:
, TO:\I, 'I Ih 1'.
J~o ~I l ca:\'IblM l\I:\'I !,::
;101\1; :,iIlfI D:IaII, li , ,1'
\:'.1/4' 1/ l 1/62 D JIO "
I . 3J!JI iI\',:
. ~" DII <1' (JI 1/2 1/10 ~_
\JI3 6.11130 l'. <JTY.J:
, lii 113 IIlIl' ""
II, I-.I 311 HaTYpo;~_
: ~~h . 3 tralO, DlI ;:
."'I f'. 1I 3J1. Il ! _
-l-I{ , 1\n <I..:1- Jl6
I' ::\'I , II{ ll.:I JIe . ",:
:\Ia ."'I , ltal( ,'{ ~lYH~ea~II;'3.
u)ft\ nD ,;r I,l, ;:
D;JIl :: CllCTCl\IY. JI llCT'-,,,-
('. .
), ll !{ it :JJ 3D ;JJ'rIlI!~-:
:\I.: 11 ."'I , ()~lfl ;J:l-1:ll' ,;::
ll. ;\ ;) JI 'I. ('.,';:
l.II 1I3}1 lI,CI. lI[lOlI ".,:

,'I) 11 1( . li =
ro:ront.I, . . ., .:10~ . ,-_
.:3Ih II [) OIJI.
,:r , 3 HHOCIITb JI ,-,_-:
:\.. ~( :} .I;(, <1. . CP!~!:-
I., Or."ICl.ClITb 00. n IJl'~[ XOCpOel'tl, RJC (:,1'-'.:
H:-).:11lfI : hI DTO:\1 ,- '-':~,
lJ :\'1011\110 n -, 1\l :-:
:lIlII ;J:\I,:r."'I."'I, lI.:IeIi ;l.;rI!,~
II ocy;~ape'l'HeHHX I[llllI\.
13 CBOC~I Ii IIOi:-,:
I, 'll1 JIO 3l\ UaJ'-';:
~I:I, D (<l' ,.:t) , 'l' JJ 'l ;:
, ),:Ill D JI rO.1:0BblJ). . lll,_ -:
" . 1})! ~'l ~ cpeer.:
, 11 ."'I ' lL\!U:-;:

1 Tabari-~oldecke. . 13~.
I 'l . _ 2"..
r m r -ltugshiht dcs Orients unter den Chalifen. 1. . 2;:;-
277. fi n 1( _---:1 YIII-IX . 1 CCCC\f1l npa l3::
U, 1'. ',1, .1tJll;( 1'J3i_
R ,;::J:'J'II }'l' 147

JI ;. 113
I1II'1', lJI ,
iiIO llII, ;l ,
, J:, '1'uii,
.'! Oi , Ill{ I}I,

I-8 :. ;,8 Ii3


:D8 Ii3f\1' JIO I)("l GlOj ,
I8ul' , .' :l.. HenOTOpblC 1l
~ : , :l
I10R.rI 11 , 11 <1:.\1 ,:llll1
(j 3.1:. , I1eCOJ\18eIlHO, CJ~ 1 lI .:l
: D ll~1r. lIoc.- :J .,,
nOTOpue ;lII ,: !{ C'y"1oIMY lIll O'f
lI:I?. 13 \1 Jl, 'lIr, D3JI r!I'l',1I
-l 11 ' .
lIJ\.-l l\J13 lIl1
Jl, 'IJ\ICI, , :I, 1liR, :Ill, ;..
13 D I', J\[ ;I , D;.(J 11
; rapl1iia ;I, ;31taJ\I, D 1 ;.(:\'1,
l10 UI{-8 ~[pxeMOH, :llI-7 Il
D . . , II, pOC,;III
, II D .,ll .
.:Ill D , D
l , 12, 8, 6 : 4 .
,lII lI.,.1l0 .'1, II:. 3
, J\, I10Il,
i{ :JIC.
, !\ : :I8 D
l'ID, Dl1ii~[ 1Jl . :I;,
r, Il'1' II JI.I l1'lDIOl1~lII, KaI{ 1\180-
I ::11'01\01 3.IJlIII , .'1lI . ,
: , .:I :J:

, ; ~r.jJ; TeJ\(, I{l[ ll, I\OTopwe


'{I[, 'f .::J lI I
~l, ll D, IIOJI IL
ll. JI , 11 ~[. 13 <1
:\l . , II :
, JjJ;:rel1 :I:I, ll'];[ l1 :
, .rI D JI'IC
l.i1 II;) , J\ : D.l. 'l
, 1l0 :I lIll
nD, Dll , JI ; ,
'J ;{ ;:JlIl-l :ll~[
:u ., !. oT'leT-
., '1'0:\:1, !\1 D3l: l[
l\[ - 'l\. .- JL\l ;\lOit
lI Savadll. II:I ;\."I

1 'l'IJi-Nij}!lk, 8. ~H6-247.

10*
148
----~
..l'R
- - - ...._----- . _ - - - - -_.- .~-_ .. ---------

l1 , HaR ~ . J._
Khortladbe 1. JI .'I ~' Ir!=."
: J (j,ii~
<l': 11 ':I> . ;: ....
' ;) xapaI , ,)( .-=
1'I:-II KaAaC'rpoBble . Cl1CTE>~!,
Jl ;I,~~,
'l' . D3 , , ;.:
;\fJI ."J. ;l 11 ),:;, ) PI:':'~

II, .'1:\-1 , 11 ;) '" ~ :":'


u . Ii tt. ::",""
, . . i~ <!<iII\IO <i, JIpei~CTan:l::::.~

~l'JC ( , J .\,- - "


)2. l\l1 ::IO, 'J' lI:\f, ;I1,:': - ~
.:r 3\JJa 3:\-l'~l
:leMe.Tlb 11 , 11 . , 'I .'I8II 111':_ ~
.:I )I II , ;\(':...::
l1 (J ( ~lI("!
R - R :.
.11 , III' = -
!l llii . uu(' .\ ..
, 'l'U l'JIUU u; r.ItI[ l1 1I\~ i.
D . , -,;
<lIl'r 11 :1O Uf"::: .-
, ()('IlII . ~[.;:.
11 . il ';lfl .:I :\f.
i{'r 1[:, () ,; ~ ::"
.:IJ~ t. :r 8lI--.'
11 kt)raga. Task u:, l I:\fJ[ , Iia(",I~: ~
karaga, ;~Jl ; HOCRO:Ibl~Y 3:\1 ;[(~ .
, (:rI1 Jl,I() KaIi l'1[ ;[)I3. Task, II ta ..,
Tie~~'. '"''"'
IlII I j : ,,"-:
, llll. l\II , -=:
D :\f JI .: ;:,
II 11 D \ ('131'- -
. l\l11 taska eJ H"E~:
, D II :'1 '.':: ~
1101'0 , , l\[().lJ , l\tr 1-\ r:.
JI 1'I. CJIOHO karaga ... ,:.-
, D3l\l J1 .\:-:

II, ;) lIO . .-I.:.l':l ~--

l 1 n h urd d -:r IX . Encyclopedic des Isl. 2', L.c


S. (,22.
2 r r-ullugsblhL. des Oricnts untcr den . 1, ~. ~~
2i7. 'Vi, 1875.
HuLhra, 11 1, J. Dcr BabylonisclJe lJUd, hllsgrg':
L, Glc.lsIJlidt., S. 1086, I.eipzig.
4 r m r -ultugshillL ... , 1, S. 276.
Ii. :" IIOI' J-ID 14.9

3 R~i 1l0 31 tr, \' ! l.


<,, , Il , Ii TIl.1Il\I)'j(e. oTO~1
"'lu , D ~ll ,
:I~l ;J.
llJl u u , "Uh1~
I ;J, ll~i1 .:ro, Dii
llu:. JJ l \ll
;~TO . II lJ::l
,:II 11 JJ D lC . .:::r
RlI . lI Ii 3RlI, R'
D JlO. Rl1R 3D:I aI\
.:I II J(-lR , Jl D
:I V . R 3R. :I IJ
DceM .;J , : IIC,;
1'[ D ~1f 3R.
IIR, D , lI u.'lh
113 'lI l, . llu D I
ll('8 GTOl'O l'
II JI.
:I, u.D, D R
3Rn- I 1211 lI R II, 15'12;
D Il( . i .;rI' 1'CRCTY , ii
('R ,1J , 113 :IJIR
:,-\l u)rIJl:

1'R !JJ lI ~{n D CHOll.X : ::.\


() lI. 100 1'lD JI1 , (: 1.&),
I (!GU~'OV, iug) , D;J.1' .
~II1 : l\l~r. }'IlDIl: 5 D,
,'(': 10 Dllll11I', 'l .
:! I:'[ ](fJ: :J('l\f.lI, .:l <10 ID, i~
1' TRr:I8. 225 x O."IIIH:) i~ UjJ,1I0rO
.,. 450 DTOPOrO !"IIIIIOHY j( ."I8.
1''I'I:'.:I ;!'.:. 3:I, :r l [ ll J
II. ~O R, l 80 TJ.JeTpOH, OilHO ,
I:' , , 60 D, n1'u 1'
r,-":1If
,' 120 ., . !' aI
: DO ())I u () l(, R lIl\[:I
l', ;; ~, h .ll,
11 , JI l q~1
;{ (;J)-) ". :I ,
H3f'1'(:R, .:I 5, h-~v..7.-

1 Si,.;JI-Rijrishs RccblsbllCJI. . Bruns 11. Sachau, . 33.


2 Syrisr.llC Hecblsbucher. . Sh, . 16.
3 .'ll. Ii, JI II ~)'I' ll.
4 JIJ;\I n: l1 .1 ;::
llll lf, HO'I'OPblM .1l' 01', II8l!aI I' Jlii,
;rl'), 113 J'I' , 11 110 :~II)'I'III -Ir.nlO'I', (' 1II"'--''\'
"I ll (=- ) :\1;III IIJ1J 1I11 1I'1:\1".
1; .1I.'I.IIIt.l CI1lICIi'y CHO~").
150 11. 1\. 1111 'I:: CJ'; \

. 11 t'.:r, r u:-:
1 , -, - 11 :r. ;JT:"
lJ r f! () JI CBOIlX
,11'm 'r )}.
3 l1, ~1Jl II l\rUj'
J1.JlIl) 11, c-;;Jn:ll,' . Cl
!l iugum, ll eJ\tLH~.:r t'l1, ,;'
I1I Ol', tGU,,;ov. . R 11 ;1 ",,~
Il, li , .:r. Jr .:;",
lil'fI n I, .:r : R(I~:

J-, 2- Ir - ;{, CoO'rBeTCTlleJlIIO Jli1.:r ::


~Ia, J .
Jl1gUl lI, KOTOPOl'O .lJ JlJl~'r
11 lIJO ( lI.;JH ,'IJ), .; eel~:"
~lO .; :\I l-\.:rl1 J 33:I!'
IDU.

I[\[ :

31I 1-]'0 20 ..:lto 1I.:. = ;'0400 . \~

2- 40 =80 = 100800
\} :1-1'0 60 =120 )} =-.~151200 )\

.:r 1 . ';l.:rJO. fIh.


1J lIJl, ():, ,

:I~J :):\l ;r JI]'[ : ]\l'll>


n~I':I, JI~ . [ ; .,
IDJ l:'f>; 225 CTBO.:rOD J ;1(1](.':
lI., l' .:r :.
l1;r 450 . :-:l lJO :lil\ :JI D 3 -.
12600 . -::5 l'I=10 COCTAH.1JlICT llr
f>llIIIl, :J~fR 11 II . l1 00:[ '. -
fJ I Ilf, D :\l, :lO D iicJ-\"'"
3III, JfOj-m n II : I\-. -
;\ 1-1 . :():l II . u ",:,
u ."I, : , Jt CTaTh',
ll, , J1 {! .;J JlUh;:-:
; . .:r II' J JJ, 11 :Il!:
i1h . l~aK D 3IIJlI, .;fO ('::
.II I1 'l'e , r, m.' ~
II. 3 ll :\:l-IIii 11, ,:;~
II , .1J 3(':<1.11'.
II 3f1lIrl lll l\Ill ~,
u fJ:. ;)]\[ e~lbH:JJe -
~lIl1 J[ :r H.:raccax :\-r:J";'

ll 2 lI lIll ~I(~ i1 8(')1,1::

1 tl 1 -\\!. i s s \" -Rlldi IX, 2, ]. 250; 11 CJI. l\f '} .


ms n -Syrischcs Provincialrecht ulld ishs REicllskatasLE'r, . 42~i_~
HClmp.s, . III.
z r i-\' 1 () k . . 243. IlII ('}UI lI~!J,(I!'
(Il F~lMrii()llten) e.:I::1~ycr IlI. Ran :.ffI CMc,r.
Ji 'I'n J>: }{ AIH'JIIEPDAHA 151

JIO ,
, 1' DI ; D,
I D,:::Ja!. D , ;]
Jl(:\{ :IiJl.
:>II I10l\ Ii[ 3'II ;((',
''':31, , Dll )\3lI
HaTjpOIl. II ii
,'li ][1il1 JI ~l, ll:,
OJ JIa3i:l ':r.:I'":', l'I Jl 1
I10 j u, JU
.J D D :II JIII 8)I (
I\ jli).
;\-l :.' '{."I JlI I,
Il3DJI 11 .:ll-, I[~ n
Il 2 . ;I :I ll1811 Jluii II,
li , Jl Jl)f,
: lI karaga 3. i'. IlI !\1u
, D3!\':I D IlJ1l1, k~f risa
I ;I ,-D)". n ;CL, I,::1 lJ
it .:l u u /\ii: ~'ff BII38HT1lJ
!3 "'1 n., :;\1 :r )IeeTO D : l1.::I8Il1 u nIl:1ll
llI lJlf ' 5 , Ylinll~Y , 'ITO JlUIUn
8n; D. uliI8!f :11
:l n :\1n JI-U. U.Jl.,n
: u J II, urll lIll,
i\l:!okl:'fal . II l1 u lI'f ,
:..\ 6 . [ 30I, ml' ':\
u I:\l JlI 3ClI 11 , II,
llO)I;,, 11 : 3h DDi:l ;(ll.\lII,

D 113 I1IU )'I I 11l'l'l'


Uti I IJlJ n ; , lI1.lRf-
1II1f':'1. Hc'r eO~JI1cmJ, :JTO nl\'l' 1.l, ;:J;
..- U:IlII. :,! h 11 l!
.1H,-!II('.h lI 1.1 , }\ JIu u D lfli :JJlUXY.
t~(J I).]u J\T . . , JlOllii
J.;l\1 '~I .'Ih Dh 'l'l1 lJ i~- po~
~(,~sOJ'ilJl1s ' trei\ vic.es l.alUI' nun 7 . HOJ\,Y ., 496 _,
':'llI arIl .., : . -
~[!"IIJ ... '] I{ , D IJIl n l :>.

I \ l' i ~}\ t -Chronicle ! Joshua IC Ht~'litc, 81.


: l' i -l\:" 01 J k , S. ~!,2, 243.
3 ', 111, 3, EI:l. Gl(lshlt. . 1086.
4 SVJ'iSt'h-Riiilihs Recbls1h . Ed. us 11. Sachau.
1> X'polma lI .1Jl[I, IIl J)"ICI I; l!lIl1ll1
:.[ "ll).
6 L t P.-L'i foncier et. Ja Il pcrsollclle sous l s-r,ii'
-' l'cpOflle fn, . 40-5n, 'is 1928.
7 Corlcx TIlCodosianl1i', II, , 1~, 18.
, Codcx Justinianus, , 113, 13.
152 . N. lJJlrYJIF.BCHAH

;) I:1 , , !:
;)'ro Jl .
!\-IIi\ ll"IIfI, !''
lJ i 'r ;~. R R, TaR D 11('' .
I1 D 113)I ;IOHTH. II "IOKOTL DlI 44'1 ~!'':
aI 6 D 1Il1MCKO~I, 3 :'.f l3tlI l'OCY,l<i;'
1:I. IJ, JJ IJI 113:1(JI j :::
, 3600 . :lO. (rix~tvcx.), '"
, I :, I1I'J' 3ll,
8 . ' :'.f, aTOl\-[ IJ ;:,
I'.l h II" 1JI,:;.
JIOKOTL, ll .:1, :I ID3 IJJI~
3~:II, "DOJI, (';<
JO . IJ3JI l'116 3.I eoe"~
TeJI, R ,)1O IJ ':'
eTpaHC'fBo ~lJJll; :IlllI 11 :JOh, .lI [l=
oee~Iell('lIa llI\[, OJl lI II l\H~!)"~
': IlJl :\f: 1 Ir ~,lI 1I :'
;\Icpa :; (:....;:40 :IIJTpal\1), rl :.5 f'i'.
IR\:l , DlIO CHH;r,
D , jl IJj':'r 2 :l'l .!l 1I"'1CC:I( 0;111::
11 i)R;l : TC.:r D Jl.lepy mro.

3 , : , pO;JHE7
:1R \1 \11 HD. 3t11i1:D l~!L:
. 31\lJ1 :flB3O~I D ('.ll(';\ 0\':1"
;r 1:1 :1l1~Ie. 3 Il'l()Jl.~
;~ M3TCP113;11 Jl:l", :r lJbl3DaHa :IC('''ll'~
DIllIl\1 Rii 1\,:raCCODblX: - lJ :' ()f:.
B~eO:\IHeIlHO, llD,JI :!rloroe D33IJik , .. ,
:'.1 03II~lII TO:ILHO D3::
,Jl lJ, JI . : I\-I3311'l'ikl,";
Il:r :II~1 : 'l'CI: ('.,1;,':';'
, ;) (/I< Jf:J3 (', ('.ii:en fl :<
J~aK D, l1lliiI\l\[]I ! -
. iJ IJl\I\1 (Ill D ft8!) . D I,''-:'
) paeoo.ra, RaK , JllI3UII I;"
.:rI\1 "Jl. ;):\1 1'0 :1~.:r haMHTHJ1t-'.
l1: l:\lr 'fpaKTaT fi"u '. ~
-D31 n:.;, ll Jlh :llf'.~
,ll1,

l'lIll o;.tH':;~
l1ti; , lI~II, ll.lIlI n llIO . .
Ull JJiic: , n li. l1l1,,'
.:'! :, 11 J r . 1'0:-:-

J TaJ)ari-'J6Idk, S. 2'.2, m, 2.
~ . ll. ~'c; -Ufi aCM.'I'M~P, . 28~1, :!~I:!. (1'1'1''-' ...
! ,\ rllt;II' C1'C3i\H ,), ()~ccca 1888,
" J\ J,I "1 1. /t-lIll iJr\ fl ll ;] G<l, 1' ..
:. 1 ~5.
;"'J<; 1;)3

:-':''-'; 3:.\f 11 : ll RIIl\[ R .:.!,


. ~JI:: l, ;lL. L ii!.'n 3aIHI
.:;m i{Jl , :.\IIJl, .:11l ;1. 1lll-
:;11:\( 3fiOJJl, DiDl\l D . ~IIIO, 11)111
- ,1.111 ;:0 , 11 CDeilel JlJI iit'nii
:i';1i.
. R taxis-taska DRI' YI~1l3blDHeT
-;,"~I , ."I R D . ;~Il
iH'TCl\Ia J:, 11 l1D-"Il JIl\(,JlOii Jl
.. , I-IIIl :11\ll, J ll Jll\'
::,';:, }j - C.:ICjt llllJlJ II:1
:>'ii R:1 .
: ll , D
:I':'II :\, lI ';:ll1tl
;! . I:1IIR ;:;mll, Il
:'l t'!pallbeclh'H marzhall'a , (; . :l3
j:'f1:\f C(3)l.<lTb , )l. .: (
~t"."I.:1~I 11 l\f I1('U. .
I),'!J R:1<111II, C1'I)(~:\IeL l-lJ .
,,! :J I\peeTbHII, I-;:;D 11 ;'\IIJl (>~e
~".t'R, lIm.: l' I\lID ~..
,:\( C03j\Haa 1\I 1 .
: :, :1l\I ~I 11 ll
=r1r1;:II TO.TILKO ;, , t:Jl i'i
I1 ., xaca~IlICb 381\l IJ J!l1 ~l
:!".'O.:IbeTBB!.\:IlIj
;-" Jl, :\DUlI 11 lIIJIIl1. J1
;,>' Ol" ;tII lJ.Iiit D
:1111, , I';., U:\D.:1
,,('IO . , r'l IIJI3 ll
" l'.:II ;lJl1lJ, I. I)J\~Il'II 1\[ .:IlI :\I,
':'[ " :1lI.
:\; J ;l.Il ;iII : u
.;', uf ll;: D , II
"(' :\f:Ji{eI\:\I . , ~'I I'i1JI('
~IO l" I13, :, OblJJO :l'
,', IIl Jl 1I3i{:\I ;D .1
'". , l1 II 811D ii ll II
'1IaTOM hoellho-;:;l\fllJlJ u 8:\Dn8
.' u'l'J1ij, -I\JIlI ,
Il1 3 8 ll .

I ::; t i n-Ei/l Ca[Jitel Pel'siselle" ul \'Onl Z<lIlI. Sfa1lfc, ::;. k')


11. . lI.:

RSl1

Le vlIllIIZtlkit.- 8.YalL dHruit 1 ill;S et brisc 1


(!OJi (Ie t.is fills puiss3.ntes. Le pouvoir du ("11:'1;"
f't, de 13. ll Jl 'a\'ai t t sui { l rn3.zdkis : _.
(\ l s il f L ct'l1 et 1!> pl'opriMaires l'onei('I's l1~ '"-
profiterclll. C'esl, celtc derllierc cOHel1e soeial(! qlle s'oritl"-
l ('l' dil1istli, eL rnilit.ai,e. t,I'Ii!l ,,'l1. >
('!l (!ll syst,eme des its fuL achevee Khosroc. llii.! -
(IHire l'imt capilatioH avait ol'floTIIlt:> compt.er l tt~: .,.'
ts pI'oci!dait reC(\lSenHmt t,err'es, (IMili:,~,,: ~
I vl', 011 ;it. 1; I11''8 frl1itier's et, les vigs l1 :'
:;()()il' 1 'imt fi. J.(~ cadastre r.t.lli l'it devait. ",,..
tist. JlOl1vl sst ressemblail: 8ysLcme (lep1.:_,
lglms It (' Ryzance. J.Ja f etait. i,il'l~ 11011 ~",.>
lcmeIlt l l'tHat voisin, mais par lit,-
]'aire, 1 hit. (lll Livre :; II)i8 sr'i'{lI, fort, . i~-:c
cl13pit.rc bllr 1 'it. fUJlcior (lu cudc SI'it!,1 ayait '!. serYir ,;-
modCle 311 ll11 8Y8teme iranion. tl. f (} 'it, l' -
l legislatio!1 byzant.o-syriaqllc l'jL('r<lii des iI1ii' f;
adopt.ee llltimL l:; arabes ct, S'VI't1 de ll dc ~i,:
lcs l'empir'e des Sasanides.

. . -

:Jli\I -I; ". IIm!. 11:1. HlIlIICi!


~-j'!J1IIfII II!I 'J!l, JII :l1Jl :I1HOrO .II
~ '.>, G IIt:! (()'l .
1. Telll'pJ, llOJlil li"' , JIi lI
',l:I('if'I' Jf, I I ;JI. ll
-:~ '-,: Ilt' .1IO 3Jl, :JIJ- -
- '!11 " it u 11 :\1 " liu. .-
.' J :\J , '11'1I, 3I1{ I.
. - i1, , :JlJl,
. ;!-IIlJIIf ,!) ll <J 'j':I
'~")I li3I II !iII :J;.(I ;)llI'f 'IIiIl !\'l', J-1 D ',.
';!li 3~'JlIJ lJI, JlIl ,1I)'11 .'lml
,!J'II ::> J !I;:()! . . iIO.
II . ll n II.lI paiil)lIo~1
. -,.:lI JIJ- J1;J;ll, J!'I', 'ITO 3li':I1
-'lI'l',lIl1, ;1 J 'l'1I0 )'llI Jl, !dIl'I' 11[111-
: 'lii 'I':'!l, I\, 1I:'l ; 11, t>
.:., I;Il, BOaMI)'T ~'I .;1 ;:I1' :IU;:( 11 :('lO lIaYJ-iIl.
1. Rl , D ~o 1!!J, C)';J.bGbl
.-,. J!~'I, ~'IJI l\' li OlUl-IU:
) lI',:1II IIa)"Jli' .lIfi m: pO;'l,CTBCHHblMH
,I It:I:I1;
ij) ;ml1 lIIaTepllaJl, ! I- ; il.I'Y-
~;II MaTeplfa,j)a~1JI 'lIi, l1 ;)'j'1I01''l ;
:-':-{Iil.
. I1 II u : )IOIIO III, 1I0 :;
::1 lIl .
.;:Il ;t II, JII1:l1 o(ipa:j()!I{, 1!1I)'IJII!l1
;; ::\I JJ llI\ ~1a1'('lD. ~I llI:
:. 1,!! .lP.I1 ; Jl,;IO, Jl, 'I 113J'-
"~HIIII ;.( llJl'? lIu II' 'I't?
':. l 11 -J(i I1JIIIlI f'I-\I! :IO':
.1IIl I :liii ".-I
;;~ , , IO'II-I II'IO IJlI; lJ
.1:1(', I{() .1;10~}I II IIII:;
.\;::\. l\I - ;II II J- },liU CBo(i('J."11
II u, 110 I1D ;J~1 H(,(,(i:\'J-
156 l'J\

llO' '. . 11 IIO, IJ":


}10 ;J;Jlill ;J.:1I 11 : _-
. tlIl lIII ~IO' n :.\l-l ;:
. 3bl1 1I\ JIlOl' ~'?" 1I01l 011 ':: =--
'l': R u " 'I:I Il[Cl I, -
'l'I\ HOP),I "II ~litt 8 1 ;J;'l' '-" --
Il, lIII n I> nR: Ill~I. _ .': 1_,
ll:.IIi flI'I, ii l ll 01l\('. : _-
IIIt ;I 0110 e-l' II IIIfIIII'( --._
'l'Ii ;-lllllllli I'll fill :l,:' ;
JJ lIJJt~ lJI .101 :I 11, lit, :\ll'I,I '- ___ -
( ~~'I' ll,Jll ) II'::lll r ,,_ = t-
III . . r
;'1 " " II,- , 'ITO mJblia .: ,--,
<!'l'lIMOJIOlHI, l, . . n ll, D ,:,-!
'. \~I-I , fi .\llIII 'l', '1'0 ~ :I; <! (,'-:7 ~~,
IICl.JI1l ~' ;JI HablliOil , , .:-:tlJl. 11:-:<':, i
: ,. l\:!u III"l'II ()ll :Illfi
"" :'_-
XO~CTBa Ii0),l1ll0 ,I01"o . ~ll :3.1: _-:-: -
l'a'l Rvii ;;;, , .1I "I - IJ , 11 ._-_ -
11. 11 ;J, , 11 ' BPC'l.1 lI, ;II .'. ,--
() IlII~' l;', l\lI OCTpo;-;-
li() .ll~ , '1'1'0 MO~"l' ,: 11- :1. -
' -,:llI, IlI'I'~II," \'il,. Tal', IlJ, IIII '-:: _!
IIO'J'1I :'lII ll ll rJl)1 I.l,~ -
' ,lIl' <! HCllcpeXOH~{ (l'JIi1(IJ!I).
, II u, II lll ), ;:0;0-
:Ii. (, ~'D ;;D OI' ;'lIlll 3I,m x,I~:: .]
'II I'l.
.I:.\,}' HPYllHbltt li, J~,l:\I . l\II'I,
(;Il IiU ,'l'lJll :\I:II '-'
;ra l!III(' "II Illl>. fiJlIl II'.I- ~,
IIt II .J;J ll:JblliOl1; :.\ll -I'JJl.-Il-llO!' 1f8l\ I["_' -=
D )IU ;nII. 11 .:.II'I-III() ;1J10 li.
. 1\1 II-;J; 113 ~jjUI .1IIII f'II 11'-" - _.
"lil1, J-IO, . ,lIl'l ' ~ :.\ ;I': _ ,
1t:J.Y'JaC'I' ,:,) tt, 110 ulii :IlI !!,:, ~L
YHie YJ-;:.II.ll, :J TlOOO :J,'If'III f'JII, ;llI:' :,
l;.\ HO!'j'. Ha:ll R, " ,.i! I1~I I' 11.:;:
Il'lll fi. 'I' l!;) TOJlbHO Jl'I' Ill-ll lll;_ :.:.
~.\, u COJJC'I'CliOii lI I:l-I II YOJt'I!:~
li ;(. , 01111 ;:;t1' 'l'I :Jl ,l, liar; .> -
l n P~THX ll3lfaII .

. . CIJallltiJJe
I{l'.\ Il1:lfI 157

Ttleodore Cressy Skcat-The Dorians in Archaeology


LdIJ. 1 Pe~~. 19:34. 68 .

l R .IJI :1'l' tJ ,r /\
;'( r.1lJ R nlI1l3'ICl II"t l. 3 II.:1ll 113.
.:.;:10:', ll IJ '\I, ,lI-rIl i.:Ill R II BOIlPOCY .
. - : I!I'f' U.il\!t u;, I <t.lI'I:\1II .'1II
. =\111 n I, R),13.Be;:l:OItlIll Jl, ~III 'I' "Cl
'-~ :'lt' DlIllnilllln,it 11 Ilf{. n
: 31'11\111 OJ-
. 1;11:\111 <tUCI:\r1 Il;. llII\l. ~l;:l:ll ':
~t. s R n--Tlle J),)rian invasion l'cvi\\'ed in tllc Ji~llt IlPW eYi-
- ... Tllc llLi'lis ,Jll!,), 1921, . 3, , 199,
\'-, . Jl 0111'11 -- prchisitoric in \\'e8t.cl'l1 .l\Iaee,lol1ia 31111 l} 1)0-
:. :!lvu~i(), (,ul oi 13rHisll school at. t.h, .\, XX\-'IlI, Se~sioll 1~j:!-
_~ , 1;)8,
~. G. J,. 11 l (Jl ,1-1'I'p,bli!t.oric 1-.: "il',; ,! (, [)orinn ill"a~ion, (,.\111I1I1
-[)" l:Il'Hi>ih ) 1. th,:,,), ;,,:! II, ~es~ioll II-I3;!. , 131,
:) Il" ' ;{Jl .Ol'I 1l~1lI
., .I'I 'l',.(I\\, r...lilI lii pa;:l:lII 11111 11 ('()",\,,,rJ;~1
-. . '"1 'lI,,(', '1'<1I( II ;J,oplllteHoM lI.ICJllI .1\;('1I 11 -
-:".:;['1 .I'lall IIo-:I~\~', lIl.30nll .'Ol'I!'lI lIIIlCl
:"~'IIII n ;JJ ll.II. !(";OiR,"{ iil IIJI l3J,I
, ~)<.'II D .~ IICXO~HOO lll tlR ,lllI, IIII BI.lllO-"'I'I'
: 'lIi,m , ; ", ;1~'I- J \ , 11:1 l'aJlb-
~::HTa, ;J\ II. lI,;. .'1Jl IJ'l'
~."!-' n Il1llc.JJ paiioTax, p<teoBblC 11 JllII
.:' 'I\ii " 113 l'Jlll, , llJ, ' 11 l
'::'"!""f'll~('8ehit:il1.() (lc!'! 11cl1ellischcII l1! de8 rijJllise1len Yolke;:o. )]", 2,
,;!la~' ii Jl., 'I'ti: , H~".lt.'I'YPY_
BTOPbJ:l-1 , i!:JDl II'I'() " IIpoii.:\CMO \() .::JCIlII,
=- .1 (" 'l'llO R II'1 'I'iJ.l\, aH'I'JI'IHO~I~: II;.(IIIII,
-'!.'fr. 8 l:! HpB'I111 II 3alla,~,
}-\,\I\ :lll'l', 11 RI 1 11, 'I!'hl'lii .:11, ; I;pJJ-
-,:'['I; 'II'I 'I';II, ;llllll i! l\nI\ 1'11-
.~ .. :,t-;I1'\:, IIJI() f .J fI(!/Il'I' llll
:. ,iII'II I\;:I:I j:\)1 II II1'- r; , ROTOPblH
~O.I ;: I."-IIII, ll 'I'lIUl 1, 'or\
:7ik\II, ;II .Ul ', 'I'I' II' 1'.'I' I1
> "~lCrI;~1 < II1J I-'\'('I('t-; ()I\, lllll(\I I;:
-=<.10 , 011 'l llUJ'I ll lI .. ,
:.:I'I' llill IIll~ Po;J;OU I-f.1IJlJ, IIflIl
" ;:II HOXO;lC J\ OTlJle'leHHO, 'lIIll , ()
. \!llj'llIIHlII lfJIIOI,. - -- II : pl-:e, -J\!Ill /t
'" ll'l'1'II'ln '!'II JI-II-fo).
lI DIJ.,oxa (' JIII llJI C-J'it,
:-::ll", J10~1IJ ;.(Ii lII,
1I0.,Jlll 'I ;l~' ; I1I1ICll
~' 'III l, l1e~1 'lI 1'1' II I (:lf'I"
. ;;II MO:\leH'fOn, lO lUl1 ', D ROTOPbIX ~'l'"
~ ~!'::II, I{ iil:'.:1I.J., III I'I.,
?;,1lI, : . V i t 1 i s-Die ]:;t.\\'iklg dcr Sage (Ier Riickkl'}lr
.:. Il\'klid, lJ\llgu!-I)j~stti, GI'ei&!"'ald 1 , , /JIIR .
::::J.-.e lta'l JlII'I'llI- lIIOMCHTaM n ~lf ::, C-'111-rae'l' 1'11;:1:
:i,,~leH'rOB n I(' I U'fii. f,(' 11 .'\lli1 ('II
: II pacelllaTp"Bae'l' "J1() (I 11 0...1(' f-, .:\1 i I t-
158 RI I.:1 I'Jf
----- ----_.._ - - ----_.-._-_. __.- _._----

11 r i,J)ic doriRclle 'VaJ(lerlJn~, .> 1934, ~', 11["0==:"


:J.l' .,~(lII l - [ ~:..;
:II' 1-1 ~'il lI.:10.
;10r,I~1 r I10lI' .' -
ll , " , / :\l1I:1C1I ~.
HHp0;J; ,:III lJ\lI, t\i u .IIO , II sl" -"
lC ~leCTHOf(l \Jl " .:J ;IC~If!JI, Hapo;J;a~I, <<IIl'> 11 ;,ffi
,>. f\ l1; :JTOfO l II, ll'l, .J r'.
La f()rmation Ilu tl gr'ec, Pal'is, 1~2:~, ll u !
J\I~' ;;-\\' \\'er(' t.lle Grceks? <Jlifi, 1930.
11 ;)1' IIll IlJl 1 I"1\ ,I ~"
l~ 11:-1 lI "HO;JleCTHa II.:} lI~ l/F. ,-
l1 IIII.:1l J\U ;~.:1 ;.\Ir :./;: - -
Jl.U. , ii: , MacclIlI<J_
l'm\;ll :l-IHO/O u Skeat'a u ''1':'f~::'"
\1O~leHT'" n ,:}'I'11 3~"lI ro .lllI,
skeat Y'lacTlluBa~11I 1\ 11 >I II IIIl, 'ro ~.-
Illl'/IO\I \l r t I , II /lI\;J;'u ;/.
:J;aHHbl\1 :I, 011 'II. u Tpa~;~:.. I
11, )() 'l''I' u): .:111 r'!
'I':) Skeat'a ;J,~fl ;.( : 1) :llI() l",::, '-
2) ;:IIJl.
UIIIl. I\I, rii 'l'II' ~ ll, .'JlF. : .'
"')(I(~ , l>I;~' " ..:111 u llt ,
:1'l' u .I 'I'.:II 11 70- o~ax :III :, ~ -
J ::t:I/III;l Jl,110l, tlii ,:} :
I\II )ii~. ?IlIIlI ll Jl. .:10 II'l' 11 ,,,;:
J! II.II.I IltIIlIe Il~Jl .); ; ~l~ ;:t :,=:-,

:) 11:.11 . l' . /iOr ''I'<J,1 ll <l 1I0 ;;:.-'-


4.' /, 110 HOBblJI lf\ lI('~I.
11 r,r , .:1ft lIuii/IlI IIJ/;J;:J.lII oC;:;~,-;
Tal.. J:al\
IIIl , III1~CCH G.:I 'll lIl\ Jl!t :'
II Bne~eH TaHlle ;tI:':lIfl, 1\l\ r,-l\I l1:, IIPOTO-I'(": "'.--
plI'Ili, ;.\u,}' )l'l"~f ~, II:'
\IYCH l ., SkeCl. t II1lllC1' 110 l'~lI CTII:II,
'I\)pblii 3ll'l'II 1103$0 u ;taTbl lllIII , -I'f' '.:--
II'I~l-tt, ;1;<lr I-X .
~I 1l0l Skeat'a \'\'. r i k r,
IIll ii JJ..:1 1l3 n Gnomon 11 Dd_, 1I ef: :_
195, S. 6'.1,
n ' Skeat ll OI' Ha'i, -,
;J;,l:ul' .:1 . 011 1\1 lIII, ~~,
.:1l .llll (!II) l, 'I' npe;1CTaBJleH :\!:,!" !
~lIIl" l\, , lI'lll XIV ., 11 , :-- :
'l' /. " m Skeat IT ifi~;-' ,
, ro$IIJ I\IO l,_
lI" " SkeaL 1' ;tII Hepa~!;~:- ,
1) , .:1llll , ;:{ lllI, 2) :\r, If~pac::
ll :1) r,- 0pHaMefrO:\I, 113 II'I()/ , : -
; ('JIt':\III, ll :\il -U~IC'Il"'(:
fI.'1. I~u;:{l i 1'COpllll. lt 'I!. '
;.''Jl ;;:'keal 'l', , '! :::\lt '' ,~: :~
~I /.:1 'I'IIJI I I, . Biickelkeramik. :"
'!' Skcat " , I1\ OlIiJIl u llll;;:,:' .
ll1' ll .:1 llOI' II.:11-1 11 _".,
I.
Skea t 'f', lIr.r-:\l' lIiII1\ ll, ::-- .
''I1 II , lI poto-t':: ::.~
;"l 113 r ceueplll>IX , II 1\;:tll.
,'1:\II ; Skeat, , l\ ! ;'"--
<.:mllllH "pyraMII, liOtlllIllIll -l\IC'l:\I/, paclIl"" -: ,
HPJfTJII:A \[ ,Jl:nr.\ 1:19

-- ,:
III1II<II l' ~l l!JII JlllI1 l1, (']1:
;" )leCTO Jl ()tta:lI. II Hkcat. ~"l1:lII
,:: , I I1. lI, 3. IIi"ii (lIII;:rJ('{'
: :; 1I,-'llIl:\ Jl), I "\'.!lIl l;.:lI3J\IlIJ1 'II;II
~ ~'Il~' Jl(!.
II;.110, ~lI1 :-;kcat. ', 1J1J'lltt! .II11I!I,f
'-::'''Illii--I< cellc!lHblx, '" I1 ;{. I IIIIII, 110 , l'
- . -:,) IJC.'\l', l1' ;:.\II1 I1()II' ().()1 1I0:Itt :{
, ,~,~. f1'I. , ; :.";,(I R.:IIII 'l' 11 ,'1Il Bt'eblf<1 II'-I1,
", :, :; lI3. .11 lI ~'l"!~()JI';, J\1 l1nfI 1I,111
-.::-; ~keat rJI~1/{l' IJ 11 ,-II II)t.l Jltt, :J ():l.J('
- - ]('(;I, II:I JIU ;. 110 ~III\'. :J1:'II ; :\I;(:III II:("
-,:"1\111.
:I IIl, lIf' IJ ll, ,::l-III, 110 MI{('-
::: Ske3.t ', () -:r, (~ -;JI.. 3;\ "l1iIl
'--'- 11 <J:IP.MCHTUB, .lf '!(' CTlI.11b liJl'I t\pyrOlJ
"" :!;:, ~IJll'II. Ull I1t.l 11 G .'lllIl ('-
',!lIl:l' lt\ lli1i! ll1':Jf', ;{,III! P();:I()I:I , ()II
- ~)lIII1 :'):reMf!HTbl 1'~'.!lbypbl 01' l' ]I(CC'I'I101'O ll.IIJI. ,'I'lI Skt'at
,- , nllllllO (!IJ I\ IIJI l,III,1I
: '-'.11. ll .1IJl lI[''/)-''l l.
I', ll, ;\lI1 I('I\ -llnf' lI.1llI1l
Skcat;'ll,
:",1'10111 11().'Hbl~-I ~',) lIl1
l1UC.C:ICJIIlfi. - III('
'0';:\1 II: II,'1I1~l' l'-'lI\ .'I. J\Il-It:Il 1I0,llI n .'1-
:'!lIIHe \II II .:-\ IJI 11 , :l"l .:lf n :\'1 t'Hf:'-
:.;I1(" ' I\I\f>I .J:O (III\II II 192; . Me:l-
,-';: ':l-IIIIl li, II0 l, Skeat 1I'I,I:\\
,= ,-,,_~IlIJ .!lI () ~IHCTe Skf'al. 'll'l', I-;al, ;J;OI,a:laTC,'bCTnO
-: :',I.1IIJI II .l~If'-.:-\lliil1, lIl 1I0 nf'p \! _ Kraike('
" ,: UIllllllltt f'I f'. '11'0 3.I3., n\Ll1 113. MeCT~
\~': 'f~II , lJlr '1'111111'1110 II,'-l''lltt, 110
:,~H')ClfTCH ~'-,nii 1~Jlllli, 110 ' -l'U1'
~ ;:,I'(~n(). ;'l , JlIJ" I, Skeat,
:::,':,'ll'Jl BILI-I\llI , f' I' 1' "]\(li,
~,i:-nbl lf 1I0.ll!II 1'11II, I1IC :l"I COCJ-
::03 11 ()(;"lltJ 3.r;I.
'l', ;IO, skeat 1'lllI ,I\~ll IIlll-l
-:~' yrO-I''I'~ tI1~ ':I,
'. nCHO.1b3J, Ske:3.t II IIil i".l:, IIOfI.'I'i ];()() u, 110
'='1'-111110 , ~l. !:4keat, 'l', " ():1J-\
_'1I1Ia1,I01' IZlCI,,, TlPOTO-:\lIl'lI ~I, 3.'" ~'HaaaCT
;!:J;:I<lli, lI IIO.-IIII i~: n (),lI r:lHllee , lI 11 JII. II
;!:I'.l'lI :\IOII() () ;I,IIO,'II. ; iC:1C8HX l\'J~':l
"1 h pflC, () !\:IIII, n , 11 ~"" 11 ;:1.[1,1
,;! HpO'II-, (Il, J\I!:l 11 1J nIl IIII
:-:\I;<I,C, I:IIlI l'llll:\1 Skcat ', IIll liII
\' lf,'1I t1 'f(!n.
'l'lI Skeat ~Ulll' r; 't'II ;,(l-I1I 1-1
'",:re ne 3.13I1' () : ' ii, GllilfI II;II,
!\ aJlxeo,10rll'leeHO~1 :\lI".
C~iYTHoe ilO'll 1l11 UiIll u l\f,, .'10-
'~;lI ([OHCI\ MlIl\ellCI\O\IY I';:I,, Dl'I' l:Jl'UI! (\'{ I,
:.: :,', IIm MIICfIH 11 ~II. 1'1~ , <{' I1
':-:1 ,r IIII:I, 'lepe:1 I;, IJI:Il'f'.IO 113 .l0 :II,
:. :Il:1 ~'I-I,lI,;:I. mlt() " : lJ .
~. )]! II().if II , Skcat, I , II
~blHt'CTI1 .:.{llIl ,IIa-ii, ~IfI 11~'T ~:lll.1ICI1IIfI: 1j :
::~::(I'I 11 II ;), 2) 11 ..

1 G. ..:r. (1 r :) I~ U (!" If ii -F[(':-Ih(~ J I1P()O~'1eMa (~:1.(I (~"I)'{ CPt~.llll'''


,r')j)I.Je I1 'l'I,[('J1 t IL':It''fHll ;~" 1(.;). . . .n r~.Xllnttlro), fiblll'. ', :\,',(' 1 ~'36, (. i IJ ....
160 I>IllI

:) 3f) ; I!, Skeat, u TCOPIIII,


, '11'0 l'o(fl II llj' I'll~j', Tenl\pOH SkeaL '1'011;;+;,'
TaeTi:11 HblBeCTII 11:1 ;\~'l,II :Jii, nOllpel;l1 I,1("J',ll,Rj' (,:\1'3 i. ",
}ii I'3R3 IIII l1.
O(,Po1;:JOM, :-;keat, I~Tapae'l'CII n ;I "3! l1eTOjlll'ICi;HOC :I~r :-.
.'lllI~1 il;() 3 I 11 ;J;;) IlI3l? n yrO;],j' I -:
. Skea t., ;\aHh U ;tllI : ll ~II ~ ..
II3II, ;JII ;t.llt1ra I1I.'~lll~ , 'I'.'fi;1'I(~; 011 l'
plfT, '11'0 mIIIIl' ;1.3ikmI Jl\l J 01':I, )1;)1if.),J,, , ..
aI'I',!.!/HIIIII :II, ,1j :Ioll ~)J1CMeHTbl, I>OTop",e n O'lepei\I, 01;;1"
,1f~ 1J.11I1I ;r; .
Cellep,'-JIO'!'iJ'IIIii I~:: lll33IIII ;lJI; ;1; J;ep3o\I!!:
C-'l',1j':1 (1 l1pJlxoJ-\ I ,)f', IlJll 11:3 ;lI :-
f;f.!,'lellllii U. ,",!>; 'Jal~J, II 33u('(', 'lIJO gkeut':1, (:01::
;Ill.l<1 \., I,, ;l ;,"JJI,\'' 'll ll:I 11 H<>(iO:1LJUI.1e 1(0.111':-
'II 'lPi ;(() , .1u. n .,I. fI('IJ\1 .,:, '.'
f)blJ);\ )Ialif~~ollenoii.
lJJ ;\Jaf'or ,111 11 I>, .; ~1l'r, :II"', f' IIl'I ~.~'..
;II~'IO, r ll ~k!'at'a, .ll .litIJ' ;t,lf!!>'I', "ll Illll':"
et\lIe ;m 11 u(,l I HI!Pil \ . Jj ll'l'Il'lI Tp~,.: .
I ;HO~I IIII ~l;~ 11 I;;.t,lIl l~ f'(Oi.111,-I. ".l':'"
" II.
lI('.\f1If' 1'0110[.111'1' ; 11 !lvlIII 11 : ~'l'i1!J 113 CeBeJ'lIl':
:), ~If'IIl' 1/0"(:
11 'l'Il , 110 II Sk<lt'" .' . ;J;lJI,lI-.
1II 'J'l,, '\ 'l':II,j',1 U'ICPf',,\I, l>;t: :~lI u ,:
IIJ' il,llllO, f;,.I -11 :3I;1;II, OT'I"rO IIp,,,II:~OIll,lll) f.'i'if' r'I'.I;';:
;JII ;iir:J' lII, II3olIIJIIMOp I'l'1I 10 , 1'1 'II'~I ronopl1'1' j'JJ:::
(1, 12),
,'~ ;. :.IO,lll 1)1'1'1'1'1110, ' Skeal., U3'II 11 ;Ii{3!\!, '.
IIIII.III
HOBI"rU 'I'3 l, . I'I('I : ..
I1blBCi1;flO ::J ":lI, l 11 pe;J;b Ullm [1)
,

}';((f.' J;i,i! Skeat, ~l:l'l'f) IIl'ti u pail


! (10. ;), II), '';(, I; 011 l'i1II, JIl:It. ll II,ll.":
_IlOif, ~;~.ll Il' :I I,lj'Iu ~'IIII ii, 3;11'l'b
C.JP~,P~T LIII'II',l l';( (1,56) ;'(1',1, I I'IJ, .)lJ-
1I[)I~~ 3:l ;l;~ii.
; ll.:I'J'II Skeal: U IIcpexo~e 11 -";.(:.,
r II, ;~OPllj\Y, 11 Bblel;a;;blBaeT 11 l':IuI, '1'1'0 ;\ 3J' ;:
:{OPII~ ,llI ~Ill, ., H3oI( 1111 3:\-I ll1', }I ;J;1'() ".
l\ lI lJlI, II( HllrlI ~keaL r.1 UJlI '"
IIl, .I,l) tII:II ,'.\ 'J!lI 11 ;1lIa:lo111 l\eIlTp3o:IbIi' ;'.
(I.
Tal\ll~1 ;:\I, ;~;],3, ll gkea.t,'a,-}l , 1;01
::u, XIIIJ., ,:II ~III, I'i1 lll u :;;
f~11 II~, ' 11 J;l ;., 3:I, -II".
l~')(1iil\ 11 ,
11 ;t,.'litmf.! ;'(, ~ll Skcat. ', IIfl lJe:IOHOHHee 11 ";"
'u!' l I,Y.IIb1',YPY, of) II URf' '!'JI I,l,
Hel~l, ],J,lIIJ l1,''fR 11 :\lliI, HP"'JC:Io1 ~Ia!;'~ ;:.
Ma,.'lbHorO ~lI lI,7ICMell l1 I 11 11,
ii y~ap l1l1ll 'l", OHII ll D :If'" :
J\Im,~ll 11 , ~tI>I }1 IIlI II.~:
IJ,Iiil(f!, .JI UI,: ::Iii n l~ lI 10 .'
lI~1I0 l lI--, I 'l; : , ~\:
; ;tIII, .lu,
m , Skeat I1' .~ll III- lI;\<I
1.\fl:IIO uJJa, ll If .:r D::;:;'

, 11 d " 11 (Strab. , C']'jl, ',7[,) 11 ;J:p.


J,' ;JI'I 161

-. ;! "1' ;(, 'I l'


" 11.1~I. Tanoe ~if .:IO h :I npIHlIl.:Ie~IJM, ,
: 1':\1 ;:J,'l' ;,II J1"llll I,
- :f11lnX, D II.:Ii1 li,: ~'D. .:I1,Ul ;J.:\1
:. '('IIIf Skeal!;) llrtrJl , '1'1'0 011 llll'llr h ~ 1
- -lt\1 :lC P~T , ;;ll II: ; J\ UIJJ"fpCI1-
:~ II'I\ ;)'I' l1lt't
11 ;:II1lI Skeat ;)IUl'I' 11 .1i'l~ 00-
,.::, , u ~' , 'rf TO:loI, II
'. '~If!rJ'ICIjih Jl lI ;;1ll. ;'TO-Il (1 II
~,I n 'J, lI u' JJ(lll, Il ()
, .: :II1I -Il'l(II' 11 !II;;J, IiO"OPblC, .:. n , ;
- .-:"pmlbl Jlff /lU ",I IJ YIIl 11.
bl(:lII. D~I J', Hkcat lI I1 l;\l: ~(eTOY 1.
"":;,IIOl'(I ll /ll 11, , Ii 1; 3 ."1), ', ll
-. ':.;1I0,l!;Jtl, .II. t.'JOII,ii .JII 11 '! JI t'ii
'. ~~"ICI, ;(j ~, l :.:III, n(lTOpblC IJr)()~(~
\:' lIac.e:ICJlIICM, ."1 IIII\l II ar l'I11III
:' " Jt:\lr.
110 8"\\U, I:J, Skeat II;J.:l IIl1 (j TO~I, 'ITO
'. ;II .'II,[ ld: III'!II ll~1 .'\' I! U'f u ~llilI
. :" U~feCTe ; ~'I''I.:IIO(:h, :;.'I'II I' 11[111-
._ :-' ;s: 1l, ;;, 1I01ll, Skeat, /.'..'ICil;YCT (;I
- .1I,\~Tn(j'"\ JI (stra!I.YII 1, 'l', 365),110 ;J'I'..u lJ;,!1, D:lu
.'It'I, \lI lI~1 lll' . ,II0IIIIII, :.s
".-~~ Skcat'o\l, IIl1 )' 110:3 1l\II 11 11 II ;Ui\ 'I; ", Kraikcr
"~'fI,;,I((), ;nu , 1I, )Iu -'
.:1 '-:I-I."11, ~,:I II("ITO lI /-;(I~I i-, '/'!'I', ' III, lI Bct't';1;r.I
"!.ll ll~ 'O.:IbIiO , f;l,e '-
11,HO (illJ ;(.
KI'a1ker .3.J' 1I JI03~i l1;;t'I-/I,
f>.l\'JOlI ,'\IiI (~a1ll " I'I'.:IhIl o'rBeTJ';
.- ' '\ () :J: 1\ '1'0'\)' :li :III, 'ITO l, ;1; reOMeTpII'lee I n ' :'II
': ,;II :1I1 . tlu, .:I-'
:: '," lIItfIIfI llI1J, 110."1 ;.l IIII .:I',
',,. II "'(,DII JJ. 3aJ,:III
Kraikcr : (.\Yelchell Anteil
:'~ ( Dorier an Giidllllg der griccblscllCn \lt lll1, iJl 11r allein eil1
- kht'1' St.il tstl k1t.-dis Frage uIld ihre Dcant,yortuog licgt um}11'
'l-,.erhalb der reiIl arclliiologi~c}lCn f'ol'!lchungo>.
,:I3IC 1I0;i If m l n (1, 'I',
: l' lIllI:l Ullllpa, u}1, :l-
\ .lI: ll .... 110ll I'l CTII.:III,
JI 'JJl Skt' Il.'lII IIllull l,
. .'Hl>peTIIoro IIl~:/, Rali .l-J'lI, 11 :J'f, 1l0lll',
\ , 11 lIN1'l, :1II' :\1 JIII, ll'l' .:IJII
- 'II'I('I, 'I';.IIII :'f110 [IIl' 'III.
e.J.M .\\1 ~o .:I; lIJJ ..l.
, Skeat, OI'l1lI .:Ifl'II lII3..:I I'l:.
"~I,I, !'I' R1 ClIll l o'rpblBe ' :loI
;! , .1. "-r \II JlUIII1 lIJ 'I u:
. '\ll11 'r; II u U;JlIii JlllI
:-:,~lIlI) Il:l 1I0..'{ haPO,:(OD-IIOl.'1 l\~II,
:; :,,) :/.
Sk.cat lI.:I Jrll Jl ;:(J! lIIJlI 11
;;~!,\lO,:(O'I, , MOMeH'rhI I1'!' f IIJ llll~
: \I,
(} JI .."1 n H)'Jlb'I'a :l-, 'ICM "ll'III
r :'i1" }1. ~ i ] s s n'a,
', :. , , fI.1I
;! J Jl."1 . \. l m , J;Q lICpecC;I('ll1Ie,
G
.,1; );1J ~lJl J :Il, 1'I/ I llll '1'0 110.'iIJlI, '

11 BCCT;f. . I
162 I''I\ 1-1
-- -- ----._----._-- -_._----- ._- . -
Ol'f:l
---------_._--
ll.1 l1iilii :lf, : .1'::- ,~:
ll III' I Jl:l-IC,1 1
lI Jlepe,'! :IC~ 1' lIlt '': - =~
MOCTJ, II :l-la.IC I~:;-' d
I,Y.;SbTypbI I1 l".
HejJ,O'ICVM Skeat ' llII , 'ITO 011 .'1I :1') ; ..
II ii, ; u ;J.'l'OItY ~I r/OCTp(>,or;~='~
, !!., Jl;J;nl1 Jl~IC .'1 ::, 1::"
II, JI'II O;J;HOfO l1:l1ll , I JI'l'3 lIHYr'''''~=
II, ll.3 ;. ; IIUI' , " 1'':'::' :.
!!. .'1 , )llI )l{' ;\-! :1llJ~ = '-'-'
I! .:I I .
n
Skcat'a
, 'f CF ~
Il1. ; IJ ll 311 ;tIliI\lI JI:H'~I"" t..i
II n XlI- II., 'l'!10 llt-'I.'l' MIE'~ -,..
.1 aIIJlJ fl;J;I1I. v
Il ., III betr,':--"';~'
, lt, . ;; If ;J;p., CC.:l1I "I1ll' (! 11<:- -
.'1, n O;tHO 113 : II, ;tI1lIt Il Jl " :: ..
Jl, IIIl':I 1111 .' lItll:, :.
l1 III )!' 1\~JJbTypbl, II III, 1'i: :-:: ..
l'O-lln ~lCl'll ?
~aHHX ~;t.:lIO ,::~ u
()III\8 1-1 I'! .

. . .If/ll.1

J
1936 .

li. Bcitriige Z' ll Gcscllicble. I \-'dll11g it F!lgsst-:; -.


( -II! Au!!lafi(I, tlrsg . . L h n - \1 t. Nulludz\\'llZ::-:
Hand (Ne\le }i'olge Band 1). lIe!t 1, '1/3. I.eipzig. Dietcrichsche Verlagsbucha11 ,j : ._~
1936.
fI\ypHa.l R,>, ;tIl l, 11 ,.
,:.-,
ICOM Beitrage ztlr alten Geschichte.>, 1901 . II:Io:'7"
::
Jl 1937 . II 11 III .. ;.:,-
;J.' 1\. . .I 111 - 11 (. . Lellmann-Ha.:
~' xap,iTCp JI ' IJ o~~~:.
ltlII~1 ll-lIIaJ l\, ~Io.:-,
lIJl-.Iit, , l\III ~' ;<
l, 11 II.:l .'10: lI-, r:;- .;-
lI :I\: . Beitrage ztlr Geschichte.
:ll .:l, lI ll:I 3 (;- ~: ..
'l' t1n ~8 'fII';':' :

I . \\'. r. ()
1l11-ll Gre(,ks. Civi!izatlon its origin devcl':;:o.
. 1, ", I!)5. . 534.
lIj(Jl 1I0 II'~J1'" D' 11 llI )'IIII JlI"'_
uu.-l',.
Die Zeit5cllrift oKlio. neHrfige zur "ltell Ge>I-Clli!Jt". will die iBnere I n h i : .
k. i t e~ Gimts alte11 oe~eblce- -vul lt lt biS 111 spi1tr-..
und dle rii!J-II}'z~lltli~r!J" Zelt gllllst tl'" und pollti~ehe wic ultuu: -:
il!J(g5hihL gli!Jilsig Lik.di<JIJtig.
!,PlITI1J>A l.'IOJl'I 16,3

, "\'~;II: i1.'1ll)!, ; t'~t'lI, lI n()'lII, Y,H;QClJelllla.1Ibllble, ~lca;;IY


~",Iii 111" llII Il.:l,DIIIl- iJ)zlC(l~lltl. 11 (:I.~I.II,
Ii()~III, Jl,, II, /l:, JlpJlH.lel'H'I'c.-I1lIf l lIllt::r
.1:.I;I,t>1I, uIlll1 (';~'Htll~se Ili;;toriIIHcl), lIapllilY ;lIII1Il! 110
, [nl'plI1M !' II),;i' iIl('fte) caMoro ,:13, ;J.II, t; !'~'.:l
,:I;.(blii " \'ll 190:~ 1'" 'J. :\lllll D Bllile Jl".IO
-IIII- Heihel'te -' , lICJI( .'lIJJ. I': (: ~II\
Il 3 IIC['IIO;1 lYl~) 1~j2:! . I'I1I'.l, ';'I;f! a,l', ('llflll, ;il
: -'1'0l1bl, Ilt-!II Il~:\lCl'aI\, !,1JI n,,('~11I '!:!.'} (:II
~,:II,1'C:I;a\l, n lI;1C "al, llii ,-~u I~olgc,). J\-IIJll'l'\ ":IO;~
- ;! :1II -U tl.~I , JiI')'ii .1il Jla(~-
':,1 ll. I'l'IiIl/t \; pa:J.lIII'IblX paJpc::J3X 11 I,RU,
"11110 1'1'0 .
, pHU.l, : ml10 I, IIJ , . 1 'l'l
. :. lA .'I;I,;::sil Illll,', IIl il Ii :1
, -'" ~, .'1ti", l\~II, II.1\I(~I~I, I1t1ll.1~1 :13II
::"~1 IIlia. .'I II~' ( 1) ~'"l ~3 19i{() 1'.,
: ' OliaablBaCTeH, '! l' ll,l llt'HrepelioMY ~''iIJ-' 11:1
:~ :-\, B'I'opaH-;I\:\I ~'II I{ll, tpe'floll-ii
i';':'lIbl, fl-"~' II:J , - ,lfiI)'1 " ilii!{
\,-,rton, fl-II:\~' I\~l, IaIl-'lll~' ::J . (AI:ICTpIIII),
',:'.I IllI!ll~'(:1I n ,l.
:'::CJIIf :\lbI IC OT;.IC:IY lO'lI ;JOI:I, l\ll: IJ :",
: ' 11 I',) ,I ", ll R-ti.t, 011:1'/11-
-".Il.~', 'II Jl [JIO ;ll.', ";.ll, /llJ.iI~il 11.'111
I~II'" t;1''" aeJ\lahh-"JI'\", .,III :ilit!:II CO'l'P\';{IlJIHU\l- 11 \'
\! 11 .,,' ~I 1\ JI .11 . 11 ., ()." l 11:111 BeHci:o~l'y ~,''lI~I I{ li-
, .( .'1 ~', Il'I':\1 ~l I:'311 ' IIII :1I1 el\pbl'f'1
,llI'fCI Ii. lI1.'ll(' UT:JbIHIoI lOl'U
"r'.J.aliTopa.
II;.l (. :3-3U9) u " /1 (RiC/laJ'd IIcnllig)
,":O~ :ll:\1 (, illcogllitae~. ~ine Z\lsnllllstlllllJg nli krHi1'cbe I\","
'... ng Ii \\icht.igstcn yorkolulIlbisell(JJI F.lltlicckllll~sreisell 1Il (lcr dariibt>r
\ "r'1ie/orcndtm OriginHllJerichte. 1. AlLertLlJll !; tlu:;, ]~ci(Jcn 19361', '
IJll., D lI 'lI 3~'1!J'0~1: (,Die
-;- t'chHi k, '-II :1> T~llCP I1~'iI ii' I, u
,11111. .IeMaHII- )'II 'l':\l''l' PIJJ'I-I ;I1' aaMblc:13 11 1I.;! II:1i1,'ff':I
;1 (' n u~1 "II IJ.1II', 'l', ,; ~' II, 11
'i!l.lIL1 ;\Icpe ' :; 11 11O~IOll "'aJI' 1Ja'fUlia 'l'pa"'f."p~lbIX
;1 ,), I>, 0'1' ;J..'1III lI (1.;/ 111 )' :J .
l)j':.le'lall, n , l' IlfJO~ .1ll~' , li,
11'0 . I 1\IO lII' 6l' , I
n 1\l lIIHOTOCTOPOII-
;!; J'3Iillu.'llf, liI, , Ul'D~\II 110II'
~'IlI1; 311'1' ' 'l'at, "HH~", n
t z I-tisllC YorschHI1-
':~II tie .. Alexanderzuges, ('ll Aa.:JeHO BblXUAI1T;,ra "PC;.lCJIbl I'>.
r"' ;J;'ln~, '! ':lII )'I' u (ii,
II , ~':II 'I, IOU'l'
lI ' 1\IlI~1 "lil'~l ;t;P~,'I'IIX, l\aaaJIOcl.
', 'l'JIII . llU 8 01l1-::10 ~'I"II, It'il J( oj\Hoii
,:,(iil , U;;I.'I" ~"I u. l\ ll.l ;{
,I''i~1 IlJ J'IO U;.J;:{ii1'8}1 !'!) pe;J;a,,'ropa 1J'l;1 (,1\.;\1-101>.
ll ;}i1; cTpaHIIO Ilu :J.'I, ~"i1, II ~IO
~,;J;f 11 CI'O ~'lll ~ll1lI ll Ij 8 131 1',
1 11 Il 1'0~lbl (':IIlt II'l'I D n lI:; 1,lI II.'I, nplI
'~.l n, '11'0 !' 1I~;.III nxolIT
[J :l ~,'" 1(.'11\01) II:I .1Jl PC;J,t\I\TOpa
1936 . .ll- 1 1'O~t, 1tIJl-~'I\'f D IIll~'' /llll.'.10ll
OI3I'0 " G t z , ' ~'II JII TpY;J:a
()I l D 11 .'1;:Jlll He"OTop~1
iI, :\{ C'iIITaeT (, Hallpl1J11rp, 'iI~,'
.Il'l1 11 IIl ll; '.'I'lIJe -II BOCTO'lHOfi .\;III

11*
164 RI 11 ,

~fl ll1l Ir . .). III;"II I!: - -


ii II, ll:J ~;II ;}'!.:J.: lIIIIn, r: c ' .
,l TO~IY IllIIlI ( .), 11 I I :=.,.-..
1,1I1("rII lI He~C)CTaTO'1II0~1 lIIIIIII n :.l ' !; ,.
lI(Il' l'()f,') 1,
.'1 ap(~TlIY :I(l ()'/IIl\), / ;. .-='
'/' 11 Jlm~ () ,Il ,'! - .\llI~1 r
I\,./lblii " Il .II.
'/'(l :):I.; II"'> pel\f!I1::JlIpye'r . J\I 1I,'1 (. 3(i-.~:'_
(lH lI~1 CO'I\,B';T81111 '!l1'ii (' '.;' '--
(IJjo geisL,-ll ,fiih/'lIgll \'01"\\'. Giit.LI'), i 'reMY lJt'I"'I1II'l(':~ I
lI'lII 3II'I'I'lf < \\'t)II'f\'escl!icbllielle dutug der Antikt',,), :\I,l~,,'
[JII UL\:JlolllUf! , JItJ\lahh-Il:I .l\-fl1JJ1,I :l,,:='
'11'0 1 \i(':' 'Il h1 (',iit,zc HC:lb:lH ',' .~ '--
:, 01111, J-I, , (~:IlI l!.:l, J1j':: .
[ [JO'IU(;R'} l.", ()ii~1 .' i\lI3~'. C,i:.!:" J
11 Ii ltJ', :ll, ! llllU JII .
iiJl(~ lI eei,n IIlI>! ZI\ Tt1M Iff~' ,
llI 1I!li 'l'I ".:.\ :\(;"
'~. ra uII lli1 llll, ", Illlli\I~I, llll;1JIlllii~ :.
I\.lI1 i11l1I1lI 110 y-paiille ; , .1III'rI1 TO:lbIiO 11':' --
GrIO'I'' ' ll II :I ( ! "
i.1J n, n Ill llll llm1ii, lO I';':.
(liiichst l)cdatlcrlich1), .!IO ,:II," rlll .,'!-'
I\oti 'ii HllrlI JJ;l!,'I(1 J1lfl r.,:
--'lII I (<<, grost,e 1; lI8icllcrllei 1, i HechtscI Ireillll1H;' '."
it'lIlll i, ~, ,1J;~fl aI-\3~I1 , ~:'
II ;ftllllt ;I;O r,'JYUl1l1bl 1l.
3:I'lt'.1I,li . llepDOl'() l: ((h.lI') 1936 , ': ,~: .
i1 J;J; USII'li1 I1Illl1 IlI. Iif (1,':'--,""
IIJlit, ;l-IOU ~lJa'1aTCII 11 u;Jl ~' 11 lIep80}1 lILI~"::'
", lll, i I(!c!'atla;:; il'}l'. II m'l., 'rl 11 CH~1 "l:''-'
u,\, JI pe~aHTopa, :vI, i1IIh:l ,--
!!) lI IIllU f!rO ~'Il~l 1 'Ve!t
,; lI'r.ll. IC- III c.'1f!;I;yeT lllJ/l Il1 (Persoaal:o'
Ill mtJI l'eIH-laJ I! 11 ,l!),": ~' ,
JJ.~"IIII1II J;f! UTcTalmy. '!'1' Il:1lJ('''~.
ih , .:IIIIl, I!.~ lft' II ~
.l:fill', I ) 11 "\ (). n
n C'l'aHO~l:: ~
1I0fII'){ JII:! 1I0illI) n \:I lIEl DIlI 11 i1.Io .. ::, '.
Jlellllll .'I,~laJf1Il'", , '11'0 19:i' 1'. ,'1l' '(,I",:~
il~JI{, Hel',); 'l'll,ll , ilaB~leIte rep)lall'::"
.'1II~'JO ,!){, ~ , R,)'lJllii u 1l!.-'
}II{ II 'Je, l-I fi , .
)(II, C.'10MI'f.1IH 'l'll 11 .: IllJ/I\II1I 1I0;-{ ::
,, :J;:IlO " oTIla:1Y .nII 301 "l;;J'.'. ':=,
01' pe;J;aJiTopCTBa.
~JIII1I, ~Pj'J"') peiIf\I\'l'opa . .~l, 8HeprJI'IHO ::'
llII, " Jl , 11 ;:(,1lll rO:lY, ~'~'
,, 1I0::Jl 1111 O;I;Hott 8a~leTliII. pOJ/b, 1I0I;I;II:\t:\I, J 11("::-'
IIIlit l'ltI J(I);'I:Ier, II;I;II 'l',1 rs IIellaYPj' (,[' -
i1I1I11 '. AB'rupbI CII:IOlJlb ;) Ill'l' tlI1. H;)J:~'-'
,'10 ~i IIl lil' v Df II'r.
.llhI :jHal'Hwt! " Ne,v ll' 'Il\lll1' , i 11,:'
R s t .... t z 1 r 11 :\'llllt I .: J ""
.:1 l' 11 11 11 It. "epCOHa:lbIlbllt , 11 -;- ....
lI, Il' 'I u ,~ D-l lf

1 Zwcitcr Dand. lls und R. i F.lltsst,ehung des tIisttu;;. Derlil}


I. 63(J S.
I 1<:. G. i 11 J, r n 7.- !ex"nderder Gro,se. Hi1dlli~ eines l'iihl'cr.; un,j
schell. "erlag R,-,iI' "g. Derlin 1(135,263 S. )1, 5. 80,
--------------_.-
I\lI
- - _.. _---_.
165

llJIIO 11 :\IaI\, ,
\11)1'.'10 1. D 1l0ll 11 l\ l1. 193G .
J.).-m:II il lIJI ;li:
n .lra ''lJlii 11 'lllI (<I\:, 1936,
. 2/3, "I". 2r,O-28). 'l' Jlf.
1.Il>lf 3.lII llUl. ll 11 : ;\~l'I. ;\l
?~'fAl ,:I I1311nll I' ll
~I')HeT, "lII u (TaJi, : ;\1 11 ",
apll Jl~IC/ ~', ,
,-,,,: {~l , ::127, "'~' ~). II i1
.:,.: 1I0pMaJlbHOrO , , ;J;'l" G.'1~' ;,,
V. , lI " u II , G D ;1
i!')C'I"II, , 11 31ti, ~'Dl ~'nJl C1'POl'OO "
'~IIPHOrO lI, : Bcel';:J;a II .lU.1fi ''lIIO
'_ \\blc.'le ' HOpJlle. t ar~I. ;'1;JI '\'0"1101'0 IIIfJIII ;:IJl
I;JHOe- CPf!~CTHO, II ) n I I1~ ;'1;:IIIJl
[1~ {i;I" 'l':: ., ., ;J.lempOHa, I1;t
.1II u~' ;1()JI ii , ~';llll III 'If. fi
,,011, ll , , IIf! I1l'
iI lIe'ler:alleHHurO MC'l'aJl,:la n : u, .J.!
!;'JlJl, 11II 1" lI 03il'!" 3,.l BpeMel1 lIt~llllll
('I;aJII, '1'. . 1I :'lOHe'fa:\.J. )JJ JIOII'lIiII
illI; -u 01' tlTOl'O lJill' ;J; ;..(IR II
j;'JTpO,III, I;:ll1 1-; ;'1;II, , ;\1(1:}, (\~ Jl II
.:'J, IfI-l I1YTe~1>I 11 . .; , I1Il~, ~ II
!,, 110 . .J. ;:II lI IIII lllJl
II; 'I' C:IY'Iae IIICIJll'lCl JhI('lI .'I1IO'IR I1
11 .iiJ' , 11 01'HpblBaeTI'H 110;I II I1YTa"O~\Y
3lJJI, Ifi I! II 0l>,1I8lI .'I' ceGII l.
[1 HC;t(I'yC'fIfMOM, aJII.~-I T~'llIIfi, IIll 1)~I ~',
'[. ar I'llIlll 03'Jl~1 ."lIJ, , Jl;:I
!; HoeTOI;.Y, ; HHO,lHC I'Jl'.llh II'-I lIllli :\II1II
'''~Il flJlti lI'lI I n JlII , )Iepbl 11 . 11.
, i\Jl, ;IIJl'I' .~lJI-l', li .!IlI
II(ll uii II;, 11 1'f!MII IIUIII. J1tJ '1~ll.'111
11 1I0r,' v,IVU.lll-l ofi,-lII lI HH'flI'J1I0rO " , ~l()~II\I:ll,
, ~i.ll:', I(. ~laJl!I-;II'l'. , ;I
f!llufi 31I'1 ~l.I"II'I; I\i1UII (~lC .,
,'II, . ;.\.), .l'': I~' -
01(/1'1110 ;lOlII lI.
J!iYPHiI., (,1,.1110'1 l-iIilI ~("lJI .~'''l', I ".
l" j"lf'II ('".. l. . I111 f' ; .!)'
ro IJ113~\. mII .:;t l{J, I;al; J1;1 01':111-
'1<1.:1('11 ;1PJlIX u311 'l, I:!ctJ-lill :I Iti011 1I.1I0
~,iI\11. I\, U lll i1I-i n1, 1\0 ."i';,
(':1 1. fIIllI'J','II\I, 'I II()JJII;() ~:\D
(,~'rm-;i1"uii IIi;lI-i.
. . ",.
\~~BHE:..;;.
t"": ..,\ . ..:.
~+ (),. '".
.1:'
~ "
... \/)
)1

~ . .~.:/ ~!:,JI ~
~
:',.'11:\
1:,1\:
9:')
( .~-\

,
S UL.N
. .

II I !' J.'l l'


:-~" o<lepa, fl -,
:..:: D l\(blCax :Ill :
::'-'II, :: Ill\ll :I.
\ :lIR , I OTI'PblTblX
":i"l'b , , :>'lIIMII I".lI:,
'!)/J." ;[l l OHO.10 ,
: . : - JIOJ:ti 1I ;\0
,.,,I ".
ll :1, ]1 .:
'!: l1X R.

ii.lI l1 l':I JlJI,


'i".lJlI lO Jl ll:
".::INI :II. JJl1 :u ;
_\H:lPO, . JI .), ) (, l\-f,
:~II\ JI .), J[ I1:1 (, :., , AJ[blfrPCH,
L;1IHr, lI, , . .). JJ(lI 1I
:: .lI\1 11 iIl, OellOBalJHbl:\f :
;:r8. 11 l\10IOt : TO:IO
Jl11, (I Xl) (, 8I, lI
:! .), J{ (, ,
. Jll 11 .) .
:JCl Jl I .:r
,_'lilIX JlllU: [lII1I:l : r.;;rlO(>
'1'. ), 11 (. JIlI), , ,
,-JI{l, : lI (. ).
II:\ :, aJ, (':J
": uIJ ,
, , :r : l1 ny:rbTonblX
1[l.'r.. ,
"i,m ' n 11 IJJ, JI1ll' (>
!iU.:llO 11 l\l 1, II :I()r
pueYHKon, n l1:, , nll, u l\t .
11 r JI 11:r(>lIii,
. 11 : 1..

1 . I! If : 1) (,IL I1 .),
. Tpy~ rl' , :IOJ-l 11 :!llUII }II ,)
1936; 2) "lIfIl QD :m ( r;-
170 . . r;

u:\;, ClJ.IHM .lIJ1 t? =


iiI , ll1I CKaH;:II!E: J'
f.'l lI1I\ (, . Pan;.(OHz:.',
~III u I}'. ('J:': - -'"
JI\f,' 011 I\U;: :I [>.JJ II ;J. ('=..:
I[ ;z , II -II.:1 , 11 l1.:1.:1('i"i ; ::-:<'
ll , l[ CIfMRo::rbl. n.l - =-'
r, nJI(':\I n 192.-1 . , IJ :1~;_
:IlI C:Ie;J.yeT :\I I:i }\y,-:::~
, . JI :I, ;l :\I :I'';: ",~I
n Illl:lO -~ -z- ,.
;\l l1:.

;\;, , .:1 11 11 I( , (;1I::~ ~


.- l\l::r, .'130DaI . l\l. : ~ l'
l\f :\I II ll:-:"':
:10;10" :IIl llII Dl\lll I ,t,~:: .
l\ (l\l) (. 1) :r :1 :~:LC'
TO:lKOBaTb, ), ;J , .'I!Ii!-~'
fI r.I.1]: D .
::r :lll, ::-l'"""
II, l\1 . ;J., III , ': ;
R 11 },1 ,,= ~
;J.pyroe . , ." :l;JlI : :'::
D lI:l 1' l\ :I (,::-~,~
Illll, 'fIl\ ) lI, '1'0 . :.,:
;}, I}, ~ll II I!' :=
, n Il 11 JJ.'I~~
J1 .1II, lIO.1ID}\-JJ('r)\~::.-,-,
JJI lll\lll PYKa:l1 r:;,~,~:
I'i{ )flI (> :J.:I :tfl~ :I',-::=-~-=
"l\ ;\ IJIJJ.l'r11l ;J. (aaMaCHlIp':';::':;
II 110;( ) eII.:1ll ( .
l\J1l3i . d <.:. ..
IIl ;J.;:I, J 11 r.fI ,:,; =
Ii \lJl . R3lI ~==
11 . :1 1'.11 TO~f, ":
I C~ .. =.:::
, l\llI.;: pe:IIlrllO:1HbJX , ;IFt.-:' ,
10111 .'I :I. , D Jl ".::..:.::."
(', li ll 1[ II'" ."
l\l :

I ::I1 ~IOJl'). ~l .l 11 [
II 20;Il1935 .; 3) .J IiR II '"',,,,-
11 .l :l1tt II :;."
IIOliOI. 11 l1 .~t' ! ,~ .. .- '
") )"lII Hat~J;aJlbllblX ~JOii ll,Ol' : I! .-I() '.~
(,{'. Il'), . 1, 1936.
'V. S tl U 1 z - Fclseritzllng
I " Hyitlickc unrl das J:;dda,Li~" "
Thrym. MANNUS. [, J\'! ~-2.
I;;\J-;;IJ,I ; 171

:\DIl;! , ..:IO H.'laCTllTe."lb:


Yt~TI. 11."l JI l <, lN:l' I .
; I.!I -
lJ:\' ()(: 113111 :!.

~fll .1Jll (' ,11'011: l1:('II 3


lI'l"~l, ( IIC!-> ;.tPyrI1X) it , :\1JI
11 ('Il, ]J ('.u.ll J[ :n ::nii
() :l\l PYI\e. 3.:llf, 3 O:\'I n
.,JII lI(' lfl )'l\l (' 11 . .
l1.:lII ll ('v.~J('I, l'l , :\-I;,
:JOO :\:10, :\:n, l':
Jl lI , ,i];;J;l>; :l1'II03
(';l:I 11 , { n dil;J;C, llII ]I.'
().I3I 110 1I ::\'1 '!'llt, 11 1f n,
lI('l\I n l1., ;\- D, I1 3\'1II
:l ;: ;III. O;lO 113 II .'lO HP
:I(); r n\ IIIi HaMr.IiIl ( D 6ml'1\
R ;t;, l\lI . 138) ll - il,
3J1.Il ('Io :1lI if\D
II, I3;II, . . [ /D~, n
:m ;:, D il\llDlJ. (i/llIlI
n:\.ll l'l .
.:l3 ~II( , 11<3 ;r.I
J, I'lI('3 llu I-: r:n;I
1\0 3l\ , KY;lbTOllblX l\l1, .Dlll :1II
llll :\ (,~ :l ;t J3;
r.D :\lii . 11 ;l.IIC
. I;II:., ; , 3.D:ll
;u .;lIl r TpII:\Ipe (11l0;I::\I :\10;1'\8-
; :ll, 'l'U , :\I (',
8I D I/0;m.\[ ;J1.Ill :1l' ('.;l.

[\ ;lO\ II!', liIIIJ JI-III.-:r


ll nII ;:J (u I ;lOI
;1li ;t. , (l 1'>lbl Haii-
;!\I l':II 11 3aI. Ytilll'!pii
" , () R!:\I . ;) ., :

(,Ur()('I"\hr rnl1ni j~k


~Iuni :>!ittgI'
Ok I urn \'crda~k
Si ljI1 8IJill>
u 6Y;IYT Jl 11 I ;tpyr r.
oy;J;YT \ P0;J:CTHO. (,Systrullgar l1
, Jl ;rDU, 11 II3 mlO HpOBHoro
p0;J;CTH3, ;{3D" IIO:JTO"IY fe 1l\l NIJJe 1I-
I ilII(J T<. I'n'
2 lIl: ", :HI, 11 ('lI . 11 11 Ii <1 (<<;t3..), ~Ioclilla,
191 ').
172
- - - - - _ .. _---_ .. . 11.

;rllJt . :IOI\! (~sy;;;~_.:..


gar, .
l\1 , ll, ~ - ~
Vlus, n lill[ .:I l\ ll," "-
1.
11 R : n .:,;
l\;r.
XapaI{TepHbll\! ;r .J 7;V
(I\:I) DJl l\fll ft ;r .J 2 , if\(>::-:
3. R;rlflO ~II '.1:
; n (!\a;rCHaJe ll-:.\flI. ;) O~! :.
11 :\I. (:Ii3 !))) , :;:
JIl , II ,=,?:
( u.: 4.
:lII, -, n (~;{i( 11 (~l\a:J'"
B8;re ]':'1 ~( ;r pe~,
IIX Rn;l. , I1:\, Jl ll/l,_,
;l 1JeCHII II, llll :Il':'
11. ;JI\IO, :lll1 :;rC-J J.
~1 ~TOM ;r "~IO .lJ n OUOIJX
;JTIIX .

<1;rh3R () (.1\3;1-
.11m) OOl'o:\{ . n (;),l.>. 1'(' JJ, Jl ;(,
:~~(, ;J<1t:[ JlE.' (>lI , OTOnOI'I\I~
JlIlJ JJoka~enna D .'IO3 , ali JlOI nOC'I:':\IL
:reT 110,1 .:l n :\-I.'II J-\bl II u 5.
. (~;{ l'l1 , JII ;.l
6. 11 ,]lI I J], () .l,i
, l1:Ul', u, ;r ('
II JlII D). n
11 UIil, ~Iepe, .1
xapaI'Tepa. JI8Jl , : lI~
Ii .1 , Il .II 7, ,
, l lloc;rc J'II ;r) II;"I~
JIOKll ((3I m ' , , li 8.
." lHaHth-l\"I D (;), J{, if\r.( l\1 ,-,
(C~~a;rr.HaJei) 9. 11 li (~J\UJl, J[:'lI,
I1l\:' ('IJab ;rI:,-I\ (~;,,'I; 10 JI . .

1 . :)" \' .:1 - I1;i1;. ce~lbH, I.IlI ro\',


NI'~\. lIapTlI3;lilT, 193:!, -'\'. 138-.13\1.
~ XI\'-:!;;~i6 368;9.
:) ". l1i.:124 .
.\ \' XXYI(
6 :!. 28.
~~ lI~ 01. Glfgjig, ',:! 0'\' .! ( "0(.1.:,
l) Jlll, 11:111 lJlj(I, 43, TO}I, l JI01\11 ;1 ~IIl !
fJ~ ".
7 (~HaJJenaJJa'>, p~'Ha 49-341/346.
8 ;:J;;l,>, Gylfagin/ling, :10,
(';:J;,>, Glfginig, 12; f\'>, \'lI 19-100/108.
10 ('I\Jlu,>, 2-67 !12-405;,.59. '
., :I 1 ~')
, .1
----_ .. _ - - - - - - - '-'

Dtre ;J; Rape.:r, 110 1,


: .:r . 11 J\;l',
;1. II-[ .'J, ;:tJ:\l 1[ u (~, Il,
, J, 11 .).
.1[ ;:tll-I n ;\IO~f pYI{e, ll
:f\ Il l1llI 'J'0P0II-J, J\
;1':' Ar'\1:\y, XH;~e, ~rlJl., J
r , , :, Il 2.
y.\-r,l ,) mt, l\lOr ,
;(PliOTOPblX ll'lI: ll n;:t lIJJllr
:1 f\ haHlle- ;~peB11e ,
"- ~ ~lC, ~IOIJ
,;., II', II l ;.
::' IJ:J;:t 11 l' ;l .'Ja Iu
,),j r D ;, coee;~"lIX
H:'IpO;:lOH. Ka.1leBa.:ra~ 11 ), 11 ;\laJ'IfI ,
~';He D, J'u: , ;,
..l:lI:\Illi, 11 . ~.
Jlo JI, HpOi(e Il
illL', :JDII ;~I'
I' .:r fiJl, ()I .-III.:I),
') ,- I. (<III.:l1lI ) :tRft
1./Ka:IeB.:rbl)) 11.;111 (Jl). Il.i3II
, :l .:l Jii) t
D:, Il , lI~ID : :l l\
II JIIIO, II l~:, ,
J\o, : .
Dl\ D.1 1 }{II
3 I :,;1)}
~r;, ~.II I1
, ~fO, 'r r; JJR,
I D Jl Jl;~1
:, .\I " llI J:

,-ro, ':R, , ,.
,; .lO, J/Ot U.l
: : I10 l\ I l'U:. :
, 11 () II ) D ;l
I n, 11 ,;.,

n lI J .:
~;I, u . 11 J;:t. ;~ I
l\ JlC,
: D :\I HaiiTII

1 11 ::101. r 0.1 .
2 . . 11- HeiscJrillllcl'ungcn !-l (l Jahren lB38-1 ill1
s Lr
tr:J.gc liel' . kdmi der "Vi~senschaftell, llllsgg ll . Schif, S.
tt>rsburg, 1853.
aTO~1 'I. l\ . "3 D'lIifl :If'l
. 3 .1I II ,..!, aI'~IJ ceHcl,HO-
: ~;IllDlf lll ;JQ;lI lI.~ 11 . ~.
171. . . l'R

n {(1{)}, lJ JjlOO)}. l1, "l II~'


;] II : JI III
rrhl I ceBOPO-;J,1 , ' --,-.
:-J!lI l'I 311R UI li: :I)I",,:
3.1lJ: l1;: ,{ j{PY!,01,
IJI'~HIH()[lJJO, (~'Iil~ (), !"':-:'
:r :, )1 I1~Jl'MCH I13I. :[() lJbl :....
IIc~aT J:lt lI: ;I:l 1, '7:.
(';J,, I, n03"11l,, l'JJl ;!Z
)J :
J, j{aTJ. I.: II II (.-.
IOJ.

** *
II 1;I';. Jl''. II'(' l130HblIX .. ,
7 1>1\1 .r . II "I (' :-.:...:
, 3 n l . I. lJlI(;l\[ JI f> 1),,:,.
6:. , . :1 II 11 1; Jl ..
[i, J n , ll(' lOJ\it (''1"011<'1-'-
(Jc,TpOBa J. <:.'I l!]
I, ; ni1 l1:()Iii .l .
: "; lJ)I , ,I , I I~1!- .
JlhOJJ I1 .'10 (' (';;'if'II;
liOJJ ll. :IIllI lI I1,n J/i.: i
illJ 1I 'Pbl[i 11 )IOIJUI oxOTil.
, 3t:II u ('J I J'C,'IODll~
(~ ll, ii :I ,lr ',..::
1I.\ I1fleJ, r I
lI('l1 '. ~II (' /{flI D ,JI.I, I1ij
II l1'f. bl'COHI> 1I,'1I-JI JI.Ir .l\lL.
J 11 JlO:IIO I, l )I; .1IOi.J.H .1'.'_'
I:- , I : .:t 1I :II-"
J-\-t, rpeiil'rJ; II I1, 8J.j~Ifl }'.'.
,I,- I:ll ;10 HOCl.::
I )18ii C.:'Ie~()H Jll-.'IlI II .'lOm l\:r,.
'/1 DJJ .:IO, , lIOJ"aaHHbl Te:Ia II l1l,
. lI: ?I ) lJ.
II I u .l
.lIi[ I lJi1;CTb D ::J1' lI ,~ l:
: I~ kaKJIe-J .'IlI I>L.
' .
II, I1iI .'I :I:I r I!L';:-
HHToit , .ll , ."1:.!
}_ ; l\:IL.
110:, I .'I lI;~.:'I n,
.
. , . :lJ, nM ~';:
.- 1, 11 , n,:

1 1-'\ D Jl; h:ll11,). Jll\}'. 1.


I>,-\I',IIE :Ihl

}'/((', 1. Jlu(,,"'ltfr, ,1l lIol>Qii1lumi,11. ('O,.IIU"/IIbl,I' ,,j,,/'; 1/. '1t:'.!fj,''.'Clill,' dilli'Y!'


(' (,(',I/f.~'l/(.1 CU,I!(/O,'/II.\!lt 1. h'h(wm: po.~;lUd;(IX

ll('e-:\I (', .;I/,Cl, UIII J,~\);


ll .iIl l~e(,oHbl ; .:Ifl .:J.'IIII
.: , lI30J, .:Jl()(' ",DU (' , 0;\1101'0 11:\
(i), )({:ClJ/('Il \) 'I1t .'l.Ull I
fJ!('(\, I,hl ;1, UI (' 11 1, 1I0:m.'I (,('" I('Il (~1'J,
;, UI:

.'JD" u- lI ,1\1' :.1J, :'


IIu e-1IO('U u:I ('u, IJ Il.,.. llu,

n - i~ e.'IU1l11 (I:1Il) .. ,
'!'O.'IbHO fl;:{fl: .'Ifll'I. Ui!, , ,
JI . ., l'DOeL'O , 110 :II u
R 1l ... ;J- :l IJ('}\ ('Il
:r lLllll. II ;: I" 80:1-
1I.- . ;\[ l 'I'
UllllI, Il ceaOILO~1 lI.;/ e('301l01l1
:I .. ')
l' D,J; CDUIrx: ('.Lo II UI),
. lIl' . J\oI lI'.'JIII ;)'1'110-
ll/I\ lI~lJl. D (iha.-,:l 1I1bl lI uuR
;) , :

,~J" ,'!, ,
;l: 1 fl, 1 :',
11 llU[ ,
UII],[ :Il,I;
.u ,
l~ i( lli: :[,
R:1 :II,
D ,

1 . , I ,'-.lIl ;'.1I!11 ,-II'IJII l'lllt,


.1, 'll -JII 8 !" llll,
,Tlel-llil', 1936. . ;1'.18 11 :I,
176 . . :Rn
--_. __ .. _---_._._-----------------
11 l1,

. I~ ,
~,
1-\ \113 ,
ll 1.

V Jlii
f' ,
JI 011 ,
r .
,lI :leca
11 .lleCI101'0;
'lll :1,
J.> n ,
, JlI'IJ
: ~
I II,
110 ."I lI
: :\f ,
2.

. l' J-t .:r 3, IIlI l:I, n 11l11II.


h1 (\n."II 'I 3 , -~I, (;\II,I
, , I Jl),
, (<Il : 1I Il.
3I) 1I30, I-Jl., Jl r,n
, Dl1lO ,
, 11, , n , I:1D 1I~1O
Jl 3.
D Jl.lr GecOHbI :I n :l:I, ll
;,1ii> JIC :\I. J
:JlI) 1I0.llll :\I D: , u,

II I , 11 . . J J!tI'l1
(jJ( ll: n;. 1I:10ll
, (II n .'1, ,
:\l:\ (JlI ~D, , ) 4;
l' : , ,
: lJli i3; , DD~ l~ peI~e, 110 nlllI
~~:\1 3fJllI). . llI I:I, -l\I\I, :)
;(j TO:r.l , Tel\1 :1

1 P~Ha 14-17::1/16, (':l::l,). lI;1 ,11. :IL. ~. (::l(li .) ,


19:~a.
2 PVllfI 14-231/2/.4. 3;:(. 1933 .
" ~lI'III::I : ~I :JlI'I R 'I~1
MaTcplla.1C l"JIl, lt!I',:,j' :1~-I "L.
4 l 11 'IJIU , '(0)1 CO:l-II111lO
'I'Il II:JO. 'JCIIJI :J
1.
:J"IR R 177

[j Y(~Te l "aR OJl RaK " II


,'I,8T" ~. , rrnI1 11
;(3. I\~1 III\I OI.:I
)();II 1.
.\ I :l CO:l;taHHblX :\ l\ape-
: rll- , :l .lJ
; :llJa) :\feCT (ll
.:) .l: .
;:I0 l\.I ,' .:
II rlTO Bpe~ffr .:I

'lOl1 . lI;:J ;I U. l', I


III:', 'lJJNI ~31\r1 D:\
113 n;r 11 Jl\ol ,
rI , :\taR :Ia D , ,
lII1D 'r l) 2. "
: :1,lI rD, l\o:
;. 3:\f, , .:III D 8
Te,'1blIblX if,
Il lIIiO .:I ll :lJl :I
: .
'r , ROTOPO~'IY
R
r IIO],{ IliR ;) ceJJe-
lI D-, D pemlrlI03HblX ()tl.
:.ll, R()TOPblC, , l1 :,

:I, , OI~IJl (ll,


.:10:1.\lCJI II~1 ) n ;:I~er
;\0 ceDepHoro ,.

**
.:I Ri ;I
.1:0I' (, , ) .
R, IICI;lR
;:tr ; .:I ; l"
'l : Il\1 ;\
II, llOiR ],{l\ , II .:
. l1'IIii.
, : tl., ;tJ'l' :
: Irl l'I :\fblCOD ;Il\o
r. : , , , I\JJa-
;:t(' - (:\I). 3
I [ilI , .:I I
I ; . , D
;\D I-.
lI: .:I I ;~J10
l' -.il ~r,

1 II, ll .
.l'l' D. 110 IBICfT
f'."1I, t! ."1f1 Il<l .
1 XHI v r .
1~ . :.
178 . .

/lt:m/l:
/(/u- , i

200 -'00 /J/J/J 80/1N

HOilO.7k/l . IIJ
/( d .1
- t:II/lIIUU.?u.

----mfl
n,,1 /(
d/f
ni-

/{illJ -{'

uU-

~
~ O-lJ
/-

(.7Ic& um: lIudbI-


U .)
.." oIHCllmo("meU ;./. ;e'.OII-H()(~ (lJr!lIo'lIii , mll.mii
li'".IJ )

l.I- 31 . HCli9Topble :JTllX


Jl .lO :
iKeHue l\; hecohom-II, .
JI . l\ll, ;) ll JI II'
~ll1l, ."ll.

I ; .: DLI
."l'I1 .' .::l1 IIjI, ;\3
.'JII , JJ ll 11 :r
, . .:I . Jl{ ;+;
Ie '::ll1 l ,;:'! ;r
().l1f-' .:Jl() ", ll-[ rll D .::If'';{I. JJ , -
179

', ,?, l1iJ(j/"Ilt? 00,11>1' lt I,II(! (?) U/fl>.\I,-'

:'1\ ::>, IiOl IIil IC ;1(>)'-


Il UfiJllI.
l lI Ii ;Illm
. I~OHTYPbI 'Ja. R I :J.]JJO Jl
u f!UhlII ),m. II)'I Il ;
;I ;I n ](:l )-I I IlIII,
lJ;~ 1I.:1 ;l' . O:-JTU)-IY
3fi1'~ n I31\.[()lIOII :l1 IIlill

;: .:l."JI. fiIfi , ](
u, ,Je)-, , .:I, ll :\l' (',il
iI;::\ mIi ,;IOI{':l1J~I. lI , Ilf',
:Ih 1;1;Iht~'1" Jt I:u , IilII
; ;J.

R.'l- l'lIll UJJOf!JIII PllCYIlKOB, ll


lJ <1.: , l10

' ~ () !I ( I 3) '.
<) uu:r 1.. , :r
lIl "II .. , f!
1l u. R : :\ l1
Oi(IIO 113 ;ii f\I-1I0, fll' '1 !}:J . (. 2).
n ll- " <l I~a
- f! (."JOilIIOU ;::\l iID) HOJIKa,
JJ R :.\IC U;'Jl.l( ,
:\I , 11 :.\I. l\ ;" nI\'
.;: JI:.\l (<1'!). u u; J\
u .; u 3III, 311
Il1Uflli II., 11:\leIl1l0 n.
l{ . il :-J l311 lJ Il
l: II () ; ll ll
{ 'Ji ; .u u ; ;lIJ
u , .. .:I u
u ; l{, .~ Jl. ,:\,
' JJ n
Jl.lC 2.
, RUJ ;Jll '
.

1 8I" 11 .Jlll~1 3~'I> 1'IIIIIII,


:l3!f I->I->/t;rU ml 11 .
2 . 11 11 11 1( . -" lIaCI->.Jbl II :,I(:>l',
<1.ll. 4.

1~
180 . .
._-_.-.. _----._------- - -------_. - - -

. ;;. .,~U'( u;Jn:"7l.'t ""/.n.> 1t <'II".ly.\!-("~",. I/a .l! '1


N".II-H (.'(/:

JlII, II ::;\[ i(I ll(';rI lIll!':'~:


lI\ ~) l: llll .: iO3.JI ,'. ~
:u 1J. ;:l :r' II~ 1:1 )! l1._
0110 ,l:r : IIIIn 11 i fiu:, ~"
, ;:l lI , . ;] I1:\"!'

<Jfi,: lIllfl IlII 3f1~lmfI I1. [;-


ii l:\ (.'Ifll\) I1.:. flII, :<._~
l1' ;)Toii I1:0:\Il 1 n i{(m;:J{<:I ;IO, ~,
i{.:I D1 ,J;\I:, lli011- I.
.:I :JOJI C'l'ilTblI :rr i"{r'J"<1:TLHbli( ;] :-"
Ii r; I, IIll, lJl, i(lI:II'" : .
" ;},l; r:lO il lle)(OK<:IJye:\rblx . ]->;. __:
ltl , fl:1I:.l (!.I ( 1, ('l)(''!I<);.III'
l~;{ii :\1i1:1 li 1'\l :.J>, .~'l('l.
m:I : I.,I ;Jilil,Iir (Hape.:lll1l.- .. t. .
lIr:r. liOCMJl'l('(',IHIM l\1IJI,l1~\), . . 1
f>;[ JI m, Hc-rx ('I'P~T' J
('IIO.:IY:-'f>II .; OH('mCliOro , " c.O."IHPIl::
(.: :rYHapllblX) Il, { 1, , ;."Ih , '1'
MfI:lhHblll XapaltTCp ; , lIll JJll ;\111'1':--
.

JI !' ;::\, ,lJfl ' :::.


.1IR I :II: DJJl lIJ (IKP~T;:

1[ (<."I D '<:l JIOD lI~ .-:-:

I tJ:J'lf ;J;Ol; XIll Jlll)' ~II-\.


RI :I 181

. 4. 61'(';}It' ( I[GU ~,,'.ll,Il') II", ,.,.". ('('.lI. .


' ll".I!-

ILfI1l. (' , HeHOTopnH~ l03II, ,i::\llI, ,;:J:f'ii('


II:\IeIOT IIllr}, 11:111 JI , , 1\lf> ,
(', ;{!' r.)' :11I () IO.J). l\aR ,
.- ,-"II, n I , , II
:I-: :I)'HY, :III i r. :I: 1, .
, :I </ ll:IJ1r(' J('.InJI
J 11 " G .. ll .~l"('r~,
(! .IO ;l,I:\ I1 ll~ (. ;3). ('
[.;!(' 13f1(',:rIlI JI uraJ{lllI :> :lllll
l1, rj1e f'lI <l IlJ)
.Jr : J ~\Il
!' lI : llll:\ r:\ (. 4).
1\1' 11 ;:I : Rll
l'O!\l-lI , u IlCl, l1Il:l . JJ 11-
II(~F, . I :\ :1:I JI3
(\ (. lJ IJ ) 1. 1'0 ll:Jr
lII:\1 3 u II
J:IR .n:I I II I
l';lI1.

I YI,arHY. lI, Jl Il:\ :Ja~ ll . 06f'R


IJIl, 11'111 tt~lll JI, I!tl ()!-':I.
.1l JI' Jl.1 1I0;:).J ;I \)
:illllll (''l', ,) :\I' }lil rlOl1;.'f. ('~lJ.11.,
~Jl IJ IIJJO l!::l.- t Il10, :JOI1 ,;111 nplI ~I Ila ('
. 311{)1I 11.111 UI'll lJ DJI)J .
182 . . I'

lfll D ()TO:l! ('7'


,:(l"" =:
1\. ;:
1.
OfPOl\1III-.!
11 ;:
; Jl 0::
:r 110 . 11
bot-JJ )I! .-:::
1I, .IO~
I .,,

, ,:,
, : i1:lf H~
J>llC. . nnnc :;(:m U" .\( ,( lllI J1"
1tn n .1 !I:(I./t.1. 1I ' I- r,IJ

lI :l;l-

f l1,JIl1 '-'
J'.:. l\1IlJr l1 JI n:llI
,- ., l\10,I'1HO l\III lI II.1JiJ,
IOJJ'IlI I , T(,~l
lIeKOTopblM ."l

ii, :llJ1
)'IICI Il J1.
r l'10 llI D ii: l1
l3I iHe I1,
~rIIl\1 l1 :l\.'I 11 .:1II :l,'?
.

, J! ~I- lI r-fi
l\ 11 l'o.:roHoll, m J 1\011-
. ; U:l1 ('l3 <J:'llil
."IYHbl=JIYlllloe iI=:l); III1
(=), 'l :)l r.. ; , I1aHOHel{, lI;Il
Dn , n ;::LIIO
1l3 ; .111 IJl\I : (==i1=Jl'ta) (. 5)~.
l';\-I - l\-1bl ;:lI - ('
ii l\1 ii, :lf I
lInu ll 'l r~ (. 6).
:I-I 11l1tcpeC-II0 lI:l1l1 l\l- O'fll.CJJbIlO ('
JIOJl l1: :IODI jh TrCX-
;:,Il\ ~'l\ 11 II;::L 3. ,I,
3 ()[i ;~3Dl\1 , ('.n;;I,
!:'6JICl ;:IIO ;::LIICli3 II l\l'
.- OIlllJll () f'JIllJ1 I,eM-l II
I l\~1 aI: (\(

I . n t. z P---'I\-[ythes I't !\vml~ l;)i~. Anvcrs, 1932.


2 1I;J]llIII . Pa~OHHHaca : ,;\;JlIII UTCYTC-l'.
I]l 1:1. ~llJi I II:,tJ aml'lII'1'e.IJ.110 'l'.III'I
\11I Ilit.
.;J .;J 18~)

-;") 1,
;~:lIY :\IIII :-

7 lI
-:''U hakoii-ll-
Y-lh ('.
;"'.-:\f ':lll'I
:,:Ilu ~ (l',. 7).
-
,->Il1
~u
~IC


:1:ill
.
U:l
D
(C:leBH
. 6. 6():;f'm 110.
. '--a
/1..1

1iQ.K"OiJll-

) :uI
(m , Il II , ;:
' :111I111 (: :lIO:), ;: lI 11 :IO-l0; (paCT~'
-1lf'l' U!II II:]; , ('.1I:\fDO:l. II ('.:f':\-[
;1,,11JI") (. 8).
()l'l' :J Il\'J. :l FlOaMOil\HOeTh
'-Iali:'l'll ~ .J: OHeiCHOO 31II,
;!llO;\ :Il1 I :lYHHbll\f I\Y:IbO!\1. ('
:-,).,luI1, O-l, ll~', , , .
-J,t).'1h ll 11 m ,
;"iIlbl--ll, (il, :I :IOJl:\f,
",.:lIl <. l\1 1'1:l : ,IJ:\;ro. ::\I('
T'-'I'O, :, ., ;rt !'
"1 ('II :\1 ;II, ('
.-lf'. :1lI :l.
Jl.I )IO<I\ , l I1-
111'IN~l ;I , , :\f, J1;l\
Kl\e ('JI) (Al. . 3), :I :\fI'~JI
Jl:\l ~lII.J:\lI lI:10,I1llI :\, ;rteiH:TlJlJ-
:I :lu: ;\UJlJl.l :l:\f l'I:1 < ;.I,11('.1\P'.

:I :
' il ii\I :I, l1.
hOTopbe, " ., Jl. ,
IlI,~IC, IJ , 1I ll :
'.I, RD IJ10:1 Fll.
:Ill<l 'lII , , ;: :l,
IIii', , 1l0-Jl.;J,J, J Dl\l
JJl, ha-l, Ji, ;);\I
IIn: , :\fC
II;l , RllR8 .
JI (' l1 ;::(JII1 ' 3.i1eMeHTOB
;taBHo ;:II UIJI.

1 . lf. ;)TO~I ~eCTe li.1


:1lII\, 'JO 110.'}ll.'10 HOllble . :\olbl llf .'.\"In
'I.:f!'I '. ().'I;r(';;. (I\e.lan )'-!l. .'("I1I
11 -;tIf I) .!I llI,' )I llll :;t'ii
lI;,(lI)1 .
184 . 11.

0 Rl\3I;:Z
: I-IO 01,' ,--:
ClI ]JecoD- lO ';:
D1 'f(':
, .'l :lof;:;:

; '::ff } P~T

D .
Ol\ I;IllJI .il;:; I1.~ -
ff ll.'D III1::.

. 7. II.llfJ -14 '~'YH , ., }-I:Jl;\l-'_


,?..,,- D<r{ I
II, ]iO,-
. ll 11 ~IIlIlIIJI) C-JJll\, 1"'-
)l :l-{ 113 MblCOD -, . (,,
:. I~13IlI - Il30
ll . . JleC-)lIJJ, Il3:1lJ"~f
'(,lIR, I.~raRlfI D ;)JI }ll:ll.

l1 r mr ~roll 113 I\Il , ,.


R Il .:I l1ll ~IJlII.
I JJh . :R, , li DJII
R l1(i !'.:I -ii, ,:r ,
D('(,'Ill- :r D , Il1 .lIDaJI-1l1
JJ . . R :)
: I.h DD -~]\ .:Ih [..
II II 1I0Il D :11060;\1 .llro 113f'~(r
llr R, !', "it, , ~~(IR.
,,\f'iiI.'lJir. . (j' eI ()r .'D R
1\ BblUOHY, !I-[bl I1l\feP.M . II; llhl .. -
:JJ!I'l-.IJ(Il'l1I;'Ir -, , J\fIl;' n CJJ~'
'lHX, D D lIJl':IJ, ;)l' TP<~
;flJ l (D, D II 311 (
li1;: 11 ;~('i\-.DI D . l!~lJ,),
;}II ."i-lif> .:'Iil) r , .: 1'.;J (1 I.
1';'\1:', lJ;J[',,\.)!),, ;\fll(' ; n.:(1 () ('
:l(' ,'11:'('11., , II 11 lI I1DII, JIII

IJ('. D, .:I. fIl'II('('IJ\f (i~I, .!I


11 :I;\ 'fl (j. I.ll RN POiIC-Rf'
,'.lJJJ;1fIX 'f - JlJ\f (D) ( P0;1;ODblX
fU('lii. I\fI ()R), RR:Illl1, , I'll
.)<Jr D, II IRIl KOI-
;J! ,,\:m I1, D llll
I.D JJ :lII, 33TPMH()HHbl)-I, DII-
J\l:['J[('Illl :l Jl\- R Olle;-I:C-KO~l ..
1,,)l}, ;J.P,:IO .:} , : ~Ibl J
]i'. llf'm : .ll ;;llit,
11:\11:'.'111 ,,\lI,If ll: JJ llI:''"
;10 ('.() ~l-. D "fI ~Jbl-.'1r. fibl:ra "l, (I
('(' )!lI IIOlIII ; Ill llJ ~I Ji I\:Il C-1I0

I. :l.'10jJ~I.
::II .:I 187J

('
'-~'" , .lI
,';tP Jl l\.
II~l\lll, JIr- ~ ,
:::" , '
:! 11 :I
'JJJ
,'~':','O .r
'~f('l[C lI,', -
~ . , , r()-

- -II 1I:lI. ;:J;I


-,l\.:I :lI ;:J;P:IO,
,11 IJ 'nlJllll
'-;'!l, n
~'-"TBO . l\aJICH8JIO
. 8.
':" '. I\:\l l:' ', .Jl
' , J! IJ -
-''' ),1 l :

, "'I ,
n.88.
1I()3bl\li~ J! 8 ,
:! 1\ IJIJ,
n ll ,
n TPOCTIJIIHaX ),-{ ,
I1l1 rOHII .

\1110 R, ), npaBOJl.I n
:-'33 (3fi) HO;:J; ii .l ,
:' , :. RIII l'-: :I'):'1 (fi,"('.
~,"), l:'l1]\[ D fi J1n JJ (. 9).
.:I ;) D (r.. 10),
':".'t"II)'-I ()( ('U(),J ll3f> :, , (31
':'-"', nOTOpbti'1 l\:f> lJ('.r D rl 'l'
"," , n J!r.I ' 113 () IIJl 2 ()Ifl,
~ " ),-I 'I' , , OJ ,:n,
::;)~Tlle, nUD . Heii .
:3.Jp('.b 3lIO :.-repp . lllI
:,,:,, . J\1 D, l\:'f,
;.:l1: 1) J\1 11 ('r J! (;:J;nt,,),
:: f> . llllurI, 2) :8 ,
!1 IR- lI I1.: (', 3) .: ".;
:-::I-\~'PW ; 03]\['IO, ufi
:-:;'~T ()lI o'i' 11('1'0 ;:J;R , I ;1llJI
~:T(,H. O(',TH:IbJIble 1I ,:, Iia1-

1 48, . 35 .. ;!;. 1933 .


2 . . 1;,8 11 'J. 11 ;} lII Ii.).
186 . . D

~. 9 . ]0

JUr D ;}lI:\ 6l1. IIlI :\I lI;::


!l. lI IlOj\ll : O.-:I (;'I:) 30;JE :.
: 1 11 1(lit HlI:JKoo6paBJloli l~'ii ,LI, ;uir ;I'-:
iII30lJOl'. 1\lei;J.Y ll:\1 l\1 r{f'I1\ O,1JlOi Il \;ti
Dr I .;J.:. )\lI Jl U' '; _.
(, ), i :Ih D;)II , 113 hUTC,!, .. ~
Dffi :\I- IO:\{ ":\I:\r; jj 'l' 1>0 J!I.: -
."IO, iRiff (>rlI :\1lI0.1IlIJI II,II:\, ]'1':
I~ 'rII ." D:\ 11 l~ti '11'.;1013('1\<). l1[' .
110(:, lIJ .::!(>I. .;I1 aI f:II, :\, J,I(lt'
, 1i\ii Jl ;;\I> ( IU1\"
(. :11, i1;P IJIJI f.'.:1III f>II ;\ ;II'J.,:
) 1.

l-~rIroI. , l\1. ;.n. i{ l')\f>.:I r: .


l\3. :\IW {~;\'[ ;1; .: ('. I'I Ir:;m'J) 1:-'
50;] JlJ Melle~ JIO:r;r.'I paCC],<);J3. I\OTOpOllI. 1\,'1'-
:, Dll';l f.' Iii- I;J;J., (',1I{[ '1"],"::'
: 2. II 3.:I iJYX lIl \ 1I!)(I'fOTJ;:
11 II I!:(' eelJcpHoii :.\:r.
.:I .:m"J1\l ,'11,? 3il:f ... -
CUH:13HhI
II'II 11 , l,aH 1\lIl)"1[ lI. JlJ l' -.'
u l llll. , lIr lJ "',, ..
3llll lJ HpyroD ][ l\il1\ lI,' 1\]1::

Oi{1I0rO J! ~lOr;ro (':Iil ::13:\I, eO,lP!';:'


;) ;\"!0311 JJl1\l 113 :J ('Rn.",
D I:.\l-.rll 1I3 JlYHa PH~1 1\1lI:\I. lJO('JI ::.
lI1\13(']\[, 1\1\ ..

(1::I:l .r :1;II, ,II J';~'. !},-:-.


mI33II ]J . .J",f.)(' r DflJII , YTJ,;'-

1 n ;;II! . :mlI3. ;)l'! 1-;()~rrIlII .


~ fjlI\1 3.l ! 11 l'o- r\a:YC'B;I:JJ.I') ,," 1I0C:J~;1'.'"
Tf':JblrbIX lI.!'I'f) .1cM~lIflrKeI1.HeH3. rttJta .'10 Xllell.
I\.lll'U:J3.'), p~'Ha 15, (". J 1)8.
RJI JI 187

.....

", \
./
/

/
/
/ (-;i.. \
\
I
(
,I \
\
I
\
, I

. 11. malr .U (tlrU~ .-

1, z.
~
()3; () '. , Il

I J\, 22, . 32'.


I (.}{, 1.
J\, . . 373 ;:t.
, !\(l/), 13, .
188 . . J>PIOCnB

. 12. II:",u .~ -r:

: DR :JCCHIJX i. lt
3III IIl:JlI HR:JblBaeMoro
ll 1 l~R, Jl JJR ;iJ pOJI
, lfJJl1 ., ,
D I\, 11 I R :; .:
:\-[ 11 11 , : JJIIIJD
Ha~leHHblx ( ) II II; : 06-
Jl~1 , aJ :ll
:! :l ceDcpHOl'OJlI; : !.Ibl Dr.[ ,
, :l1~I JJO, llJIDIO
I ;: J ( ) (1
) DI .I Jl , Ha~1 11(\ l", J)1,
lI ll J[ lI Jll-'. !.l\
, 1: ;)II JJll
JI"' :1 DD , J\~1
;(f13, aI{ JlJ lI
D~lIl 11 : ,
:i" (':Il\ (:, J{, lII;JhI
('I 'lepTe). I ::\f .-:JJlj)l
.~ca lIR.~1f 11I1 3;'l( . (.1\
D.:[I) III 1\"1 PYl\ax 2.
'IOIIII, ;) .)' ll:\~:\1 ('.!IO JJ",ifit
ii ", R i (\JlIlu f'
l1;1 ;J;JIIJJODDll r~1'I(' D.
}J ;.J.:1Dji I . ;))I :('lllIll
J3II I llI .: ( D
J\H~cTax II JJ D Il
.1lIIR :lJlI aJI-;J; lI(\I.7Ir.fI : 11:111
:) l\it Il3 , (']i!. .
f'III1JI .f lI, , ~,.
D3II ~l, ,.re ::, :\lI )I
DI ,' (ll. 12).
1 .:I nIIR II R
(; "), (' HOCTII
.
2 (., ~'I1 16.
8 :l Jll IR
~ ~ 1'It 'JaII~I , ~1
II . .lII II1, Il311ll ,
lO'l'R .:I~', l Ii
ji:JIfR 11 ~Il.lII .
4 IIallplI~lep, I\a.:IenaJle,>, '.3 n :lOYXIJ "; 5
- llll , ,}'J,t' ; n 16-0 ll
JI,'\!~ll II . . l130.:\ lO ('.
189

. 13. u. -

. . :ue . B.CO,Q,-Hoca
190 . . IJ

){ , u, DlJl JJlllllI ".-::;


, ll CI ()l'~:';:
u , :IIl\f u l1;tf';:-;:
]\I ll u ('1':i;
n lI , lI Jl U:I I~
u, z
I!';ll I :mI1 ll, , ('1I':'::
l1.: IIu lllI, lIJ/ Il\. f'~
.1J j R TO:ILHO Rl1
II , ~!:.
lIeMIlOPJle lI HO:IY-
;, :IJi , Torlla I1 ::-
r [ ;} ,:,
.

(), u-l\ l1 .:..


J;}II :\ :lf":'
.:, u . r;.,.-
, u lI lI u.lI 11\
u JJ;ll'l :Il\ ;lf'l!.
f\fl , l\Il';Il11l\ :)Il'l':'
III ~ il ;:\-ll
Ilu ~:I:Iii . i-He eHo;J.lIH:"
:Ii(ii 11 ; fl:JhI
. ~I IlIlI I Ul':lll'"
: :I:IlI Jrf'I ()I('
Il lI:r, f\Illll .,::
.'II1 3R : ,R, UR-ll(), I
){ u -, :; pIlCYHne :
, ll, .
I )' )[ , :Jf! : I1JI- IIIJ;
( teP;\-.IJOlIJl- :lll 031I1l3'
r . l:I. )
?
ll ~, , !.
, J RhI Jlr
. ()ulO ); R.
II i-l1 ( )
I : l\l iJ ;}.
;}lI lI lI :: , () 3
;J.eJIO () r:I, u, u, :\1()-
ll, () -: I.
lI , l\ , , UD1,
JIU uIllIl\, 811l\IJ1 :IIl\
~llJ, ll :
:r ; ceBepHO;>.t U:l. I :'1
TOJJbKO 8U:l .
;' \)u , , U()8 , llll
1I 11 ll , ('.,f'
l! ;llC-I ll, () l1:\1I!
J\; .'1 191

. 15. ,} - 6~u,

. 16. :e/l, .-
192 . .

:.\, I1 :I1r~:<::
.:I , , i.: =-
l\l IJ, :.\Ibl : ~ .:;:.
l\IOH,eT, -Jl, , ..
:I'Il\Ii:, 03:\:1011'1l0, CBII:JaHbl Ilr ,,'-
, Cl . .:I OTpaC'H7~
l\1 .:I 11 no;r,.-
llJJ .

aILO.:I :l\I I\ II ).!


, (l{, , ::1 l'l'
D II ,'-,;:
I~II. , lII l\;I:1 ,:
:Jr ( ;lI, llO, .
lI:1l J!) 1, , DIO D, )' .Il'IN'I,('':'
, J R D, :
ID, :1IO HJlaCTll, lI. (!{;J':"
1Ia.-1)'1) ;rI J1ll Jl D l1lItt.
l\IO () , i'!
- D, ;
(J{Jl :111 . ;).':1 D (;);{;!!:"'.
11 D, R J :Jif\
fi. Q.1" . iII , 1I
1Itlllll Jl<1
. ':I.D;~I, llI :\llIlI (.llif.
'IaTpapxaTa 2.
ll : ,
II J:\laJ ;IJ ll.
J\~1 , .',"1)
lllI i\IlI; ,
lO, ll. .
JJlO, 11 R J, Di
:>1I1\1 Dce l\l I1D D ;
11 ;.
II :)'1'011-[ f lJll, J:1
nll .:I Ha~-I , )" oCHoHaHllii
:if\r lR-:1 JII II paHDcTIJ.lIellOii .1I
l'. Dlll I:.JI\I;- f'II.
fiea IlII DD 53. D, I
.l l11 I JBleHHO cKa:J3Jlllii
IlR ll/l:.\r, JlIIII 31-
30iJ;II'ICC-I . , l\IJll
pOJJb D(" (-Dt>, r
D 1Il .). : I\I).'I , 11
11 l1
I J\3Jj I.\Ie I .lIII

1 35, . 73-74.
2 Ila R 20 1935 .
193

. 17. UnlaJJ n:!!nu nu8 .",-

1, , I

JI ,
.:
~ , .
,
~,' II ll
, Il,
. ,
. ., Il
lf apxeo.-rI
.

RESUME
En trouve des petroglypbes deux endroits: l'
du fleuve Vyg, de l lanche qui sont attribues
III-eme millenaire avant notre d ' les mnts qui s '
rattachent, et l cote orientale du lac d 'Onega du village
issv-Nss, 'n att.ibue du -m milblnaire avant
notre .
L' auteur de l' article d' etabJir le n des pHroglyphes
<l issv-Nuss.
L'auteur formule des objections contre . Ravdonikas qui
d 'appliquer petroglyphes de Carelie 1'hyputhese d' Almgrell con-
cernant une partie des petroglyphes scandinaves qui representeraient
s.oi-disant des ceremonies des cultes solaires. La comparaison des imag('s

1 ,
; l1- ) ,
8 ; , ,
, . n .

13 . .
194 . .
- - - - - - - - - - - , - - - - - ------------
slinv'i (fig. 1) ' l images (fig. 2) <1ui reprrsentent ,': ,-
(iisaHL (l5 :'!ml 801ai1'e8 cL lunaircs (fig, 2, 3, 4) demuI1lre u 'i>
ll'ont LI1 ml1. ! possible qU'l partic (Je !! d('s~~:"
reprc5ente df:'s picges J preJldl'e de'i bH~B.
L'autcUI" estime u l petroglypl1es (1 i~ss-l\"()!lS teuigi:.:
d'une t.1110gi ~(' et repre:5entent des lllyLlles qLli t:-:
L ete transmis l rnytllOlogie nurdi(lue, particlllie1' (l[1r,
' Kaleva1a. D'apl'C:5 leur~ igis differeJ\tes .:siti; (fig. ~
6, 7, 8) 5 I1'LIlt l1 lUllaile, lllais il osL veu probable que 1.,.,
auLeurs de dessil1s primitifs 10Llr it d 5eLllemel1t l1~
Dan:! cerLaines figures onL pouL discerer lf!s dieux mnLilf'5 fialJs 1-
KaLeyala (l dieu des eaux-Akhlo deux peJ'ches (fig. 9), l (\it,:
(Ies f01'CL8-iu Ull ort aiglJiLles de pin (fig. 10). PJusieuJ':'
sitins tli l'mttt de diseerl1er l (lispositiul1 dcs figur('"
(' exelllple spirale, fig. 11) protl\(ent que Ll trouvol1s deyal1:
tOIJL Ull rt'cit. Il existe cp.l'tailles allalogies olltre le tcxle d\l Kaleyal<,
et les dessins les pctroglyplle;; de Carclie: les figuros ,1 'huIllllll:':'
It trois (\oigts (. l vioillar(l <\ Lrois doigts n }fallale, le Parne ,1.,.,
lf1.poni; ete.), ' gl'l nOlllorc <.Ics imRgcs li'oiseaux ot ll (1_'1,
' clJHe du t(l, du cygne, l'{,Lall, Ilu ! ds l Kaleval<:1). 1"
rep{~t,itiull (Ie cer'taines iiss de figures (cf. ' rep6Liti.ull~ ,!:.
texte ({!! l ll1 ~piflues) eLc, 11 aus~i (] l0gis ( I!if-
frrents objeLs J'cblulogitlues de la nll~lIl epoqtle (\' (Ies ls :
oiscaux ('(' Lailles i'l' terrc ~!aise, dr.s Illuu."
phalLillues). TOlltes ces al1alugies ail1si qlle des ,!.ullHres etllllogl'aplliqul:'-
de Hotre Ls llduist l'aut011l' u. l uOllclusioIl (lue les pI)troglyphe;:
(le Carelie 50 Lrouyel1t lit~s poiJllloS ills nordi(!ues 1:; plus i5
qui se 8011t forIllcs aH\f1t qlJe 113 pJ'oces tlgniqu ({ l formatiulI
des ul nordj(IUOS (fillnuiil~ gcrmaniques, lIl et l) 5 soit
encore tPrmine, l' ll du pleill deyeloppeIllenL ,Ie l fi.ll ti
lDolliale.
. . -_.
_. - . () __11 .

:l II Il ' ~1
l! :l;- .
I~ Jl t'I1I R !' I:\fa :;;R
<: ;1 XIX Jl. I
13 1 l-J f)urnal ; in Cireassia 11 D u j s d )1 11 t-
r J' u x-Voyage auf.oUl" du CauCHse, , 11 ~pYl'oH
; l l'tl, n ll

, .;lI I:\ , 110 llR IJ


lI :'ilx lIR. nR8R3Rr.r ;'10.;:\'1IlI
- J. ~I 11 11 , I.i
, :, i l! !'.[ MaTepllaJIOlI
I'IllIl RR:J); lU1l0 l'nI . 1.. L r
Recherches arch(~ologiqlles dalls l . llll
R3 ){Jl.l l\10,
llplepoBaHHble Il ~~ 1
11 if~ :88') (, 1916).
lilIl\ 11 lIO!'. ."Ir. ;Cl
ill :\f, ll TOJIbRO CCBepHo:'1
I-\n 11 llr., n JI 3RR. ll
.; Jlllll 1:1 n ;~l
Jl, '~IIOl\1 !\Il .
ll I'; I\T Dt:'lcgation en Perse 11\.
. , r. ."II JJIl, 3
1] 1'Ol~'ll JI I . 1\ .-:I3
.. r.:'I , :\.
l' ;IO I\:IRl1 (OHO:IO :) ]I
, Ca:'Ianpo t:
3:':\1 . :'I, fl'
~1 r.lO nil, 1I J\ :
1) r, 2) R, 3) , 4) 1'01\-
lll , 5) ."IR, 6) ~lI .
7) m (. :II'lIR ;
J(R . , . . . -.),
2, . 44).
l\II ."I 3110 .
, RR JIIO .ii
;I JI ll l ,

1:3'"
196 ..

. 1. . . 2 u ,,/f,, n:
I>u,, I> en . l>
: l> . : n, :, ",. , 80
.,, . ,, . 1 2 n,,,
. n/f, ,, , ,,
e<l KaBl>a8e,

4-4Yz , 2-3 40-45


. ,
,
,

.
.
, ,
, ,
. . - ( ).
, -,
,

. ,
-,
. ,

.
,
. , .
. . . ,
(,
I 3 HJi

. 2. .7.If 2 .:: :: . 06 r.'.lt .1 o.~


.lt, J; nn .1 J;l1 n.1 Cm'l.1ll /{
CI>0.1bJ;U.lt n..1t . . 4 , ,
;JlC .1 0 . . ., .10::
HeCJ;0.1bl,UX n. 1, 60 .lt, ::
11 U-ll . ::.1/{l, J;,
II11'.1. Xa/l'llfoebt.lt ( . nJ; 13 (, nlln .I!-
n. J(lf ,1) l;

1!1:\2.
:rbypbI).
n :
; , ,
j' ;) , :
)rII :ti
ofirafioTf\e. I\ JI
III)' ;)J/ :, :
ll II
, . ~r
, : 11
. (j : ,
i 7 : .1J, I\~!,
, \! r< ( Il:\l, '
), - . .lffi,
, 200 . C.1JOil,eH 113 .4
3-4 3,6 ~! : ,
3,4 , 0,4 . , ;J:~f,
198 . .

. 11:3 :
, '':'
. . ,1,,
0,4.0 1,25 , 0,40 ~~
. . II::.
' ..:
. , ~!:"
, ':.

l\, . ."1,
.
, 11 ;:J

. , , .. (,-
, , ,,
: .. t,
. III1:
, l\l\!
, , II
.
, ll (,
1lf l\ ll JI
, , ,

( 11 , llii
7 ). , ;I!,
,
, (i
. , ,
,
.

II':J:
. :J<1
, "
,
:\!
, , :\!
. l\, . . l\ :
1) ", . .
:J
; 2)
, 4 lI
IJ1, ,
- ( ), II-.:
( -); 3) I
( ); 4)
.
,
,
. l\ 11 . .
, , :/.
11
Jl I\I\3 199

. 3 4. :n ,, n/l,, , , , ,
:. .!! " . 3.!!, ,
, ,,8, , ,,, .
,,, n., n, , ,.u.u,
n8 unlO , nnn
/-/,-u /-/, /-/,8u n,
200 . .

. , r.
2500-1200 . . :
, ;::
.
, , ii.
3 000 ( II . 11 1
XIX ). , ,
,

. , ;!
, :,

, . . lI

. I{
,
.


, . .
,
I1 (. J. d l' g 1L:
1) IJes st.ations prehistoriques de l'Alagheuz ReVllP
(l'anthropologie de Paris, 1909, 2) L'Humaniti
prehistorique, ).
, , ii' ,J
. :
, , , . lla
. , . .
'
, . u ,
(- KIIC
, - ) ,
. ,
. , .
, . . . .
(. , . VlI.
; : , , 1895 .).
;-, R , . ,
, 5-6 .
lI, : ,

X-XI ., <
,
n ,
R11. .:I
i\l . ,
1 ( ),
- ,
, .
.
. -
201

,
.

,

I .,
6

.
, ,

.

,
,
.

,


, 1065 .,

.

. 5. .l!s lI:n .mell:
r'.
. ll:
II: nomoll:oe
2,25 0,7- lI:.1 ll: lI:.
0,9 . lI:n
lI:n. .
,
, ll:. " . 3-
, ,
.!!"

.

. , ,
. - .
. ,
- .
, ,
- .
.
' 3,

, ,
. ,
.
, , ,
, ,
f
202 .
._ - -_ .. _ - -- - -

. 6. ,8n nu 80m (uuum ;'m,


. n8 80m )

( . . S i 11 t-Le culte des pierres en France, Revue


de l ' l d 'anthropologie de Paris, V, VI, 1902).
, .
, II
, l\. , , ,
, : : (
),
,
(glissade),
11 (

3) .
XIX , , II
; ,
, 1902 . Jl
<l ,
:, .
! . 15 l\ ()
,

, MeHrllpy ,
, .

l\ 3.
3 203

. 7. nn nn,m ,-.n (nmn


mu, n n n)

, \ , , lI OKOJIO
:,
. , 1890 . :
:, , .
.. .
, ,-, ,
. ,
; -/2 . :
, .

3. .
, :,
.
. . . : ,
: (
1J), .
.
~) (sic) : I~
, , 15
( -. .), l.
Ha~leH,
IIII ( J 11
204 . .

XVI .-. ). ; 2
, . , I!;':.
, , h': z
. ::
, . :::
, "-
, , . . ,,-
, :11":.
, ,
11 , , 3 ::
, , (,
. l\aB-
h3:Je , ,

. :
J~ ; 8-
.I , , , ~I.

3, .
I{ ; R.
, ;
: . , , ~1
ll
(3, ), ;
:J ?
'r, , .,
3
. , (3), HecKo.:Jbh(!
Ii - ,
.
: 1\-, ;:J:
, lI , ;;- KOTOP0:lI
. , :-
II , ,
l\- ( );
, , .
MOSHO . , ,
3
, , .
1\ 11 I
3, ,
---.
3, -,
, (R).
. 2-22 1II
1\, -, II
!I . 22-
: . , l

1 . -- . Jl
~lecTHoCTei1 JI:Ie~lelJ , . 19, . 137-138, , 1890.
' ' HABHA<lA 205
- - - - - - - - - - - - - - - - _._ - - - - - - - - - - - - -- -

. 8. lln.1 . (. )

. 9. ,.//, n-.,. . n ,.n, //'


u //,//, ,.., 11 //, -,..u
2()6 . .

10 25 ,
.
I'allbl,
;~a (:J :I .
, , 3-
1,!3 ,
lI 3, '
I\ , 3.
-.
, l:I 1911. .,
u . . (, -lI
J.1, I XVHI .
'l'). , 1911 . 11
I{
H:Y:IbTypbI, li, 1919, <. . .
1\ , ? ,
ii - . -
11 4 .
llIIJI . . ,
III HY:IbTypbl l:I
3lD ( . <>). . .
.:r ;r , II
:. . . 1\1 11 -
lI J\8Ii II UII) II
illII } llIi, . 1, Jl, 1925.
I\:JJI -. . . , lllI
I() , , 3
:, : .lI,
;\[ri Ii ApaKcoJ'.1.
lI 3,
l\:\:.I, . , -Jl 3
li, (. Il . . l\l
Il). , ,
::I II (. G g s v e-Des pierl'es-
figurf'8 point de ethnograpllique, La Revue de l'ecole d'aIltllro-
pologie de Paris 1909 .).
hy.;rbT II
, OJ1
I10uii:IJ . . - 1\ -
IIfI 3), 15
13ocTOfia. -
l1, ,
l )
II. II ::
lIaff ,
u .
i :II . . -l\, :I
:IlI . ,
i, J1.
13 .
I R 3 207

. 10. . 3" " .


II .,

R, RR ,
R . ,
R , . . . .
, ,
R,
R, R ,
, r. .
.
? , , , , ,
",
,
, ,
: , (
: , .
). , ,
, ,
. ,
.

208 . .

,
1


,
. I ,
. Lt
, ..
lI,
, II, - .
: l
. . , . . II
-, . . -, . . 1' (
- ).
? - .

, . ,
, I ,
I\
.::: - .

XVH XVIH . I\
XIV - .
, IX-XIV ., -
,-II .
,
;

(l .

> . . . , :
:
, . :,
(X-VH . ). II
:,
.

; . ,
,
, , -

, -: . : :
(,
.
l , , ,
, I .
~
, - -

1 fl 3 l\it
. .. . -.
\IE1' ,\,III'l'II' 11':, :1; 111': 11 \ .\1 '1'11111: 11 " 11" .\ :\ \

;\:Il~ J, (' lI 1I,'

I , ll
;\
RIlI :llI ."l,

'{ R fi-6
;I\f 1\0:111'110 I,
IJ J\" ; JO ('
( ~ oopymelllle, 1I

(: tlil'

ii ~1 (.'\xa:l-
l,,;I::II'/lr paiioH) 11<1
60:lee, ."ll :2 500
. .'
Rr pai'rolI
11 .
: YfI,('
1500 . J\I:I-
;\.'l; (jbl;l<1
6 ll I1:J tll:I
2 iJOO '.'
l\l,I 1.:1"-\-
:laTb, ..'l 11('-
I:III ;(.1 l\
;l, 11 I 3(1, 4.
. :J
, l , ,Ul11({//Uu/llii ,1I('1/ i!III' r , !U:Jlr-
11.
1/1,1.\1 U.10U ' ;nu , . l',r/ 1/.
opHo.Hr/lIllO,'/.,
:lO
i/1lmu ',f' , "I/;U nunnu I .,
, cfia3BTb,
/lu.'luii.'l '!/l(', n/l/l V1.'U .
: : '(('mmn /;,1,"('III,," ,li1,\fI;i/ r . lI-
. n flll,lrl

" , 06
il,JtaTb lIlJll , I,(' 6lJJ J'JJaTI,OBpeMellllblM. 1,
, , :rolIll:ll ;I,Il, lI ('J\:/ l\e."lll'll-
To;\r, JIII il\3 ,:III,:lO ;\iil llll
. /I,, : ll I J\IIIIII'I('I\II ('OOP.\'(I'(>-
II, :ii ;\:I )lii ('I)()I,.
, )('l\I][-~'() ,"II"t:\llI. ",\'I!t('('THOBa:III 11 1;1'('-
-, l :JlI, ],.\';\3 ;:1o lI (':I~'ii
, }('.II " OJ, I1. ll l
j{- .liI : Ilfl , ], r,e('-
I\ flJ ;\I\ : : ,

l Il 3,l: ,~I .1rr ('[(1 :IO";


. ;i'I II, :\1III>I(' IIf'OII-
;J r:lll (' :lIl,I."I! ,:1l1(\~I .
II II, I'.1eIll\[ (' i~PJTOM. . : \
060 , .1 (' BblJtepil\HTI> ; ',I\f'
i\ Il (;):IJ ('(' 11 II 1':11,"-1
" ;; : :(' II. :'II(''';;\~' l,
:!, JIpo;\P : la:r " J\am,a:1(' ;t : II). "l1{()\[ ,,-
1', II. IIII. I!I!
210 . .
------------_._-_ .. _----_ ...... _--_ . . _.. _-_._--------

lIii .;:r l\ ,
lIll ( 31). ,
J, PO;Ib IIII IIlI II ; R
:'le, . . II . ::>.
aI ;, I;IIl RI 3
I; ;I ;J;:I (3il 'l'II
;II ,; . .
IJ, . ('I;IJIlll Ili. ;J;aI
(":Ilii :J3TpaTbl 11 .;:r
: II I~I, B:vrecTe (' III1 .
:vr :I Jll\ Il lI
113 II, , ;I
II . 3 ::> : II30I1
u .
:. I:II l\:II 3
Il R lI , 3
Ul.; II IaI. ll
:l II :II,
ii :IIII, II, .;I
}, XVH . ;\. l\ I'
Te:IbHo l\
.
n lI 3aI,, ,
,'lll IlII ;\ 11 lIl\ n
IJIJ, . . IV V . .
~lII l\.;III 3 CJIY-
F1 -III (),
li R-, -, ,
. . 1\1 1\1 (C~I. ('JlO
: 3li, I.;Il\ 11 ,
. . 1\ - : 11 (< >, .N2 15),
. :! (2780 ), . .
.;:rl\l\l > (<II
MeCTHoCTeIr Rl) 25),
-: -II (. . . JIR
- (,->, (, 3R
II>, IC, 1925), RII
II lIJI, lllI ( :.J
, , II ,
XVHI . ;I
R
, , R R
, ).

. I, !
, ,
-R-II .;II. , ,
II, , 3 ,
() , 3R -
~IE JIIlll'I, Il~!flIlIII\ 3.\ 211

. 12. 60.1 .lIe//cup, llU.'{., Hfl , (/ 1.


-u.
.l .ltUJ, n.70Jlll npa(/O.lf
ll

. 13. --//./,u-J;,) , .'!u !.' 1/1


. - (, 3)
212
--------------------- ---

.lOrO~I . 3 [J[ n 11 " JJ J


";II l\,:1rI OT;lf-
: J J\!ocI,oncI,oro pxeo" orlI-
']l>(' t-\Or() -, J, ll
.:IIIC, 1904. (';[."31:' .
i~.l .,II :'IOII .

l!.I IlII,

,],(, 11lI it n 3al-\(', o('oUblil


IIlI : , JJJl

: If II CTaTbII . '1'<-1-
],(I.; -('lIl -
1IIII :IO I\m (,CaMeU<J:
('I3Il ;I
1\11'('-
pe.lllrl103IIbIX :
poaeTponoii: IIlIlJ. ;(11
1I " II ;\[
;IIII, I lIii
],l, KOTOP0:\I, u.

IlII, JI

.:III . lI
:I II
;\::1l1Ia: l.1
'lepTbI :I 30 XPJl-
{'_74 __Yp/ll'/l/l/.'l/lI/ -liIJ1U11l/lIIblii .1I{'1I?II Il\ IIIl. PO:II.
"/J.If.'U:C"oit IIJ/I)nul . -;\I ll .
II. - II-
1(<1 : JIII 3UPO<lCTpu. - J[ -,
il1' ;' lIoi~eii CHOllM II;lI 1ll311 \1
:!.'lblX , :lU, :r,l:I(' Ill\\.
,J 30:\1, I, n CaM('VC
((' 3ali3JH,a:Jbe jJ3;11, 11:1O IV JI V I.
Ilii: :). Jl , -\I, :J
OTrO.:roCI,OM , IIll.l :.J lJl
:[\('ll . l\ :IlI, 31,l, IlJl,l3-
IIIIIii }, li: " 13, IlII3l3
l(IJ ll, :r
,( II IO

11 ,11I : lI . , II
II ; I , 3
I,w lIl ;l ,I .\

n II II ,-,.
heI- f, , li II
(VHl .).
I , DI,3l ,Jlll , JJ
0:\lit , , Il u
:Illii; ll JlIll II
II, ll , , liali
nII-;, r II liaI, II-. -
}''';IIIl(! lI'fII 21~

MOro'la ('
:I ; ;:JIii
:l. ; ii
IR I;

:llI il JI ('00-
",ii ;J\ OTHe(OII
11(' ; '{() 11, , il,-
110, 1I 1 LIlII
;(0 ii ;)1'''' .
j~ I1 ;!
I', IIII-

11 II Mera':I1ITlI-
il ~, -
1I1 :
': I
X3.:JJlOB
II 3,R (X-VI .
; ;). 1\ (','
;(
11 I1

I;). ",
II;) ('

();)-70 1, -
J[ 6- 7
R- ( t\),
lI
,
. 15 . .1"f'lI1J!".llIlIl, CII/(I.'III!lIii, 1/("1 1.(/l!bO-
110.\/ /J . \ .lt (/ J/(J,I!f!J/0I'''CJI/.fI ,.IU/II/}(I .I: 11/11
lOIII coop~'- .J.., ,, (.'a.\/IIIOII,lbf).)
"; 11 I\II

II. t\pol\1e , Il311I1ll


11 I,Y;JI,TOM f),,fI , ;) Ue('J,-
1\13 .,llii :, :IOII, J I,Il RpYJI-
lI 11 l1ii 3%
. J
of)pbJue, JIII\ ('IO .:JOI\ , "'
. , 200 1 1\,
){JI , J I, . IJ lI
toka-llIlll. J~IIll U-3:III lIII<1
11 J, 3JJlIJl ~. , Jl\ I
lfl\1. ( ~ ()!1ml r :Jll J;:r 113

r.rlblfi. 1~ :Ja1, ;) ('.'I"J, u: II:tH ""


l\lII,:IOJ<I(>('J ('()Jlii'. (> \ : ', m
pa.:J:le:lbJlO .!,aHbOIIY . , ;: IUI, JI , (I:!/UlJ .\1I1
II I1J111. ;) II ~/lJ fi I'll('"
:1 J892 . (']]l1Il . .
11 , ii I!l1:J;) (. ('::J :lJII
]-{, . 7, I\, 1898). ('lII ~TII
. llroI\li ;l JI.:Ih('ii II rO)Jo)m:/
Ill .
II:II.;:>- II ii ;Jl.
IlJ XPOJlIII" 11 11 J . (.~OH-
214 ..

), :\l
l R. lI lt
-, (IV .
), I ;)ll ,
. ;.:.t
~: II .
- (R) .
3
JI .;: ; ' . ,
Jl , n
Ii ( II, .
, i,
, , DII-, typoh-II).
Il JIlI
, I (. 3II)
R , I. IV, . VII, 2).
( l pel'
11 JliI, II ,
.; . . . 1I 11 . 1\1 11-
m II JI ; .I, Il, )
11, , I 1I , IY,
, .
l II , ;),
II.
1II l, VII
. 11 I , Ia(>
II. , lI
, (>, ,
. , .
II II:lII 1I;) :,
, ;., , ,
JI n , Il
3,.
* *
*
.(II 11 JI 1-4 l . . -
n 11 8;.\nI3l )l, II3 .
1 ; 5-7 9 1926 . ;.\Il~1 ll ,'1
1- . . JI 11 If, III;)1 li;, RR
. . :J;;(; 8 R ;.\ Ynapobott.-l-{ll II,
u.'1 JIOI Ii;, 1'0)1 ; 10 11 11-113 I
j",II . . ; 11 . . I'j"lnl-<,Il I:
31l, I' 11 ;:, l\Ill 110 II ,, VII;
12 11 13 ,IR 110 I;IR . . n IIII
. . lIIIID JICTO)I 1936 .; 14 R ~1 . Rl ;.\
; 15 lI I . . III
. . lIll.l0D 1936 .

RBSU
Lc:1S monuments megalithiques sont tres repandus auCaucase. trou-
ve des do1mens 1 t de 1 l\1 Nojre de Novorossijsk jusqu'a
Soukhoum, dans 1 bassin du fleuve Kouban, 11 Ta1ych (sur 1
HABI.A3A 215
--------- ------------------------

Caspienne), dans l regions d'Akhalkalak, de Tzalka ( l Ktzia


~;uperieure), de Mzkheta (Georgie), du l Sevan (Armenie) etc. Les
menhirs sont trcs nombreux dans l partie occidenta1e du
du Nord et dans les regions dll Zanguezour, d'Akha]ka1ak, de
Tzalka, d 'Akh-Bou1ak, de 1'A1agheuz etc. 1. forteresses cyclopiques
sont tres repandues dans 1 Transcaucasie. Quelques-unes de ,;
forteresses sont baties let grandes hauteurs atteignant parfois
2 750 metres au-dessus du niveau de ] , 1 les
forteresses du Petit Aboul et de Ker-Ogly (region d 'Akha]ka1ak).
Les forteresses cyc1opique8 de 1 Transcaucasie remontent
epoques kha1diennes (IX-VI 8.. avant-notre ) et prekhaldienne.
Les do1mens de 1 cote de 1 Noire remontent XII-XIV ..
avant notre . 11 ont de8 {m tres evo1uees et regu1ieres et
80nt construits ordinairement ainsi que les do1mens de la Crimee,
en dal1es p1ates de grandes dimen8ions. contraire les dolmens
du Ta1ych, des regions d 'Akhalka1ak, de Tzalk1 etc., sont formes
des bruts et ont l'air tres primitifs. En genera1 ont peut
affirmer que 1 megalithes caucasiens correspondent 1'age dll
bronze et l'epoque eneolithique. Le megalithe caucasien une
particularite-Ies vichapes, des statues de poissons de 4 5
de hauteur. Le culte des pierres presente des analogies
frappantes avec l culte rendu pierres dans 1' occiden-
tale, notamment en Francc. La christianisation des menhir8 est
ll1 repandue l1 ql1'ailleurs.
. . J('
( f!f/{'IiQ/II,'{l,lf lf);J:!---19 .)

l!Oe:le;~III1X .-I l 1{'li!\1 :,.,'(' ;)~IIJ\I1-


J '! :\ll:r :I . , .
OlII (: I{IlI :llIl!\1 ~' . . .
~':r ;( liOlII ;( r ,
'9;~2 . ; ,J: ;(,
;lll(' 11 paiioHe I-\III-]), 11
]{II. ~. ()('('il\l, : 2 ;( I:l JI
';: II;( lll aI 3 (;J:\lOfl, IIII " Haee:IPH-
II )'I1I, ll II;( lI!\1 Dia)4, 1934 , \'
(':lII:\ llI lI:\13l I
li 110:lI- 4 1, cebepo-li 1\,
; l--\t'liit . 3.: ;JToro , XOPOIIIO
11 l13.,:l :IO I'To:reTIIH, :
Otoil-;;-\:IL'lIbl :I;(I:III jll1 :
'iP!\1 (MUP~l:~X!Q"), l\ Il Jl 5 .
(';(llr Illl II l\J I\ JlJ\lI
lIt;: , IIII ll m II, . . 311-

IIIJ:\II! ;)TIJX Jll1ii II IJX J"J\l. I\3Iioe ;m


r lIl\l: Jl':J n i13I1 III\ , ;)
lI MOr:JO }, ; ;,Q , I
rr:rii ][0'11'11 fIlll,i\ /(:r, lI :ll\l.
1I0CI-\';lbI, ][;:I:IO, 11 ;, ll
II ;), I' ;( r., ,
"3 ~] lIfHIPJ\lIJ[ 11 1'11 "3!, Il<,,,!,!\1II y"J\e .'IJ,
'11If... J J.JlblP ,"l,'"" ;IJlPBJJ II /'!)(J;(II, II ();j(~J, ('I-

I """", lIa(""OIIIItl'ii ,:, 1Il!.IO;/il'JI ;\l!I;~l1c, IIl!'U


\'11 1 II:I~."'~ _\,;a;.\('\11I1I I\('T"(l11II \!'m':II.lt\ I,Y,-Il,rypbl . . .
:1:2 " J ~I:J; .
"",,",," (ibl:1I1 ");\ 11" 11 IIIIIll1l' J,'IIII''' ~IY:JfH JI : ~(l
itIlPP"TOPCl . \()_ II.
.\I}[l. JH~,'i"I- l i EI.IX. 76; l 1) J., II 1, 6; S t 11. Z., ~. . '('~pL~~xr,.
I 1 i 11 . .\. ., 1\', H(j. Jl .'!0!;a:1II311IIIIII 'I III!
6 \I()II I! cllclIlla:II,I1oii , liU l! OPleTe ll1.
5 rScyl.1 1'f'ri"I. ~ ; stl'a]J. \'11, :JU9; XJ,!.94; "\lIon_ pel'ipl. Ponti .
* i; Plill. :\.11., I\'. ;; 'leJ<I, 11,:3; Plol., 111, ; .I,tlis, Getica,
, ~ :I:!; ~ t 11. 1I~' z. s. . ,\l"?I!;,v, .
III ~I 217

. 1. u.l'm poiJoal>O-II/Uliih: , (l('I/I/(' lI.,l>Il (1) [1


pom(ll>e ('1)

33 , JI
n :1\.
~CaMO , 1\1\
, 1\ aI
1\, , , 1\ , 1\
.'1 I,
('.J\ ' .
1\
1\ 1\ :1\
VI . . n. J\ ll
1\, 1\-1\ 1\1\ (. '1).
? 1\
, 1\1\ 1\
' :. 1\
1\ :1\ 1\n, 1\ ,
1\ 1\,

I .
218 . . :

. 2. l-/,l-/, V " 1-/,. ., ,,, m"


(
. ). , :,

, ,
- : ,
,
: .
, V . . ., ,
,

,
,
.
III-IV . . ., .
(. 2),
, VII-VIII . ,
, , li , ,
, . , ,
;
,

. .

.
(III-IV .)
I{ VI-VIII . . .,
, :

. -
219

(. .
), .
, ::JTO , . . I .,
1I . :Il Il
, .
:I XIV-XV .
.
, (
) , ll, XIV . 1I . . ,
,

-,
,

II .
R 11 l\f. ,
, , G
.
,
I (
) , . . lI
, . ,
l ;
, , R II lI
.
n I l\
, l\

(. 3) (, ,
).
JI: R
JI
, , , V . . . , -
n
, I\ ; .
II ;r
, l\ lI
l\ llll,
I . , ll,
;r Il :I Ii
, rO;IOBY. II;rf'
, :II\ ,
, I\ .
( 1,28 , Jl. -0,63 , n-0,13 1\1)
, I\ ; Il 060-
; . ( 1,40 , . -, 55 ,
-0,17 ), , , ,
. II
. I-~;r
l\ ;r,

, ;:!
R.
220 . .

. 3. Allmpullo ..\fUprj)/lbI(! C//U'. lbl, lI.11iia"IIIIb/U TUpIUn(I},C

capaTe;JLJIO, m .
llI, JIO
JII ::Jl ~ . <
ll l .
;mll It
, JJJI::J lt (m), (~-, ::J
/l, ,
. ,
lI
:m 2 113 Jl ,
I, :lOJ JI
( ), . . ll
. . ,

1 D h 1 t t e-l\Il d'archcologie prehistorique, celtique et gallo-


i, 11, . 489, Paris, 1910.
Z V. r v n-La statue-ffif!nhir') (l Hamangia. Dacia 11 . 1925.
J'est, . (.:22 .
l;I l'l'(,\ 'II\ 11 ~I1IJ':I 221

n JI'J" ii
~

" ~
~
;:-
:I I j\O-
':=
: ';II, <.

II II, UIJITI, :\,. ;.;:


l.

~!...
':=
:\ l11- ~-
~.

,-~'"
'
:I-;:\11trl ('.I:J:I /'
....
OPO;~OI:J I") 1.. 0- ~
" ::::
'""1 '"""
-I.\[ ;\leeTHbl:'>[ ('f':lllllf'~r, l!
()('('.ll BepXIHI (',:101'.\1.
;\[ :\[ :1:\[.
"" ~

lI:mlJ :'llr [")ll


11 ('. 1II1.\1, BCel'i\r\
II:,' UO('1I0Pl'1ilIX
" ,;] I .,',, l-

1' II;~lI:I(' Te.\f :1


('trI,('.. ('I-\:1 , :1 11ll(':1 1,-
lI ;) TY:leMHOI'O 11<1-
('ll U.1 1. JI:lOfI,('IIl
:::lOlI:\1 lllIl'II

IlI13II.-rlt. :JO Jt ,I,-


110 :ro :I, J")o('.lIop11.
.:lIII 1'1'01
II I! Il:l(',IIlIIJ-

llII II\'/'II.

lI
i lI ;~a.:III
, ,:! : Ilf'/ii
!
l,:l/:\1 IIOee:Ietle:\I, JI /><1-
,:I OUopOHIITe,1Jbllbl('
~
f\Il. llllII ifi(' ":::
I II.::\[ ,\';1,('
;~ll ,
~
~
~
IIbl, :! ',() ~
:
.."'
~
:I (. 4). "
II :lO 1 J;) :\1 <1('
~
~
':.::<>"
~

II I J\H- ~ '"
.::..
ouopOHllTe:lbHoii 1[ ~~
iJ, II opo;~ ('
~:;:,
<.;~ ::
. :llIIfI 3::1II ~~~ ... ~

:;:,
II, ;:JTII ][ ~:;:,'"
~~<I.
Oli
:IC II :r
..
~~ ~
~",.{g~
<:
~
.~ ~ ~ ~
ll:I lI
~p~
. :\1 ' ~"~~,,, ~

J\.-.r }, ",~ ... ~~ '-:


:...
';':::' 1i! ; ...
e;~,,,,!:I
II
~ ~~e; ~ -;.
, ; c~~~~ '-
l' , Ii\II1I(' miJ :..
.~. l\
- - - -------------- ------------------
, lIIIlI
3,60 . (111) ,
, .: - ,
r, . (1) , 'I'O;!-
Il 3,30 , - (. 4) I
II 21 1\1 ii (II). .;I
.'1II 11 Jl
cebepo-I{, ,'I ], .
liI, lI II .: 10 11 ;l
1,80, , , 110", Ii
. , 2,40 ,
3 , - ll
.;I .
Jl :I IIl ,
, , i!:
r,II, . . l,ypTIIHa, ll CBOlIM \I II
1 11. II lI
HHIIl\I3Ile, , , ll I.

, , , V .
. . 1,80 .
1 11 11, eJ\ I'
lI ii: . ::JIlllI
:I II iIO , , ,
I, :
, JII :ii: :\f.iI
.JI , , .iI 2,40 ,

Te:'.1 3,20-3,30 .
,
,
1,20 .
I IlJI :
lI I\, JIlI

(. 4).
Jl\ ,
, llJI
.'1, JI 1.
Il 3 : I HPY.IM ,
l\III I ( 2,20 ),
.
, ll - .
, II,
, .

ll , I{ . ,
,
, ,
. .
.
I ;( I 223


Il , II ,
lIII 3II 1I
, l{, II
HO~I .

11 II ,
f'it , lI
u II .l: c."'IOeB. : II
, l\Ill~1 II:J
i, , IillI ;\~r,
, lI II
( lliI lI }!
: liit , ,:ii
l\1 J l\JI ).
: I lI R
{ Ii::r:\ ( 11 )
. I,.l:Il
;iI II,
l\li II ii . ~[, 1,0.111-
;:(, , h, ::r
. Ii, I\,
JI I lI
;rfr I ;~I,
, , IO:vr ;;: JIOJ
::r, II
, Il\I1I R-:
. CI ,
, , -R
, , lI ;III
;r :.
1 Jl
, HacKo;rbHo
. ,
. , lI JI
ll.JI . I1 ;rIl
. (
11 .:u
) -- . :.:I
.


.

.:I I :I
, 113 .:II1,
, , JI
.:I Ii.
II 113
. . :.,
. . 1.\{[.I~"EBI"1

~:Ill :J:I:IlllIl~lIt'l, HOCTpoel,


: J,:() I :I, n !
'11IC:Ie ( '()li ]'. eitM3:\!I1 n (';\11-
III1).
lIOJ!bl II ililJ:lblX uf>IIII, II,lI:\I.V. (' :I
Il ."J1! :lliillr,If~, i\n Il itl!ll u ;\e:11I-
.111('1. :I II JblIIT (ll, ~)). lI<maaaTP,:IeH , IJ
, l! I\J 'J lI (' l lI
IIITYIiaTYpOl;: iI;:I !, eTO:Ib ii, Il, IIll pael,O\l-
1><1 lJIlii: l',:.
'llI1l ): , \ll ll U::('I. oCTaTl'"
;1;\3II, lIl:\I, Il:\I!./iOro Bpe:\leflIl, r-;:[ r,IOf, ';1I,
I,,:r :[( : (, J
('). rlIIl :) :ll :r, , l! ;\:IrIUJ
(' Il!. :r 11 OJI. ;)

il,('III1, IJ; II . O;\HOJH'


"('II :\'I('I{I :III " 06 PYil\PHbl II :I
aIlTaU,:le:\lC'({TH (lI, :! :lIl:v I! Ii;\> II
!I l, ll) 1l11ll:,:11llI1'I, : JI ;(liU l.
1I1);!:'IIOil, I':/I. 11.:1\[ ulIll xapar-;:Tepa.
('J:IilI ;(II apXIlTe"T~'pHX :, thr-;:rl\ lI:InII
11 1l0:lll :\[, ", CTp01ITe:Ibllblii MaTepIIa:r, :.
'1'1'0 lIeIiOTopblP llo(;TpoiiI,1I (J(';),",,10I :r,: uu, JlocTa-
(J CHOe:'lr.v ll('I,{)I[l :\I:l, ('~I
iI:I II iiII lIii,
l''IIII (; ii:\1 xapar-;::\I ,1I lllI, l,aI,
I 11 lJ'l!ii, IJ.l,, ::ll 60,Iii
U,J. f'llIIii llIll, Ilil Bcel'o, IJ
'llii , ', :Ilii , ;\JI
" 11 I nll (, ), , '
;) lIii :I ;( :lOfl :I (',
:J uI II C:.lo('13 :I, .
, .1iI ll:\! llJ :I II ('

ll IIr-;:l' 11 . .,

Oc,T3Ba~Ioeb ll. ;\II, :3lI('


, i( :II, u
u )Q' :J
I ;~, 1,01'j\ lI Illlii .i
, J0 , CTaJIO Cl1JlY
1I3; JJ. ;)
ll, , :IO 3l :\13(' I11':I('
:\lecTHblx I ll:l."J, , :,
;\, .; 1,OTOpoii :
I, ll ll lI:Ill ll
I,epaMIl'.lecr-;:ll lI,;. II l{
nI ! Jl ,
ll:l ::>:r;Il:il
par-;:, ll l1 (
:\li 1i0:Ja,). lIa l,oeTll (. 6) Il . .
. 225

:
,
, . .
, , ,
- .
VI-V . . .
. I,
11 . , -
n
. , :JO ,
. ,

ermilia (
), , ,
.
,
-.
:
I Ji , ,
,
, , ,
. I
.
,
Jl -

15 . D.
22G

IIblX 1. 11:0JII (
, ) f
CI,OT ( 11 :),
. :l, I JIO II ,
I\OC1'1I : }, JI, Jl
JI:lllI 11 II. J( If:llI
i~OH , J .
l :Il , , , llI.
uoJIlIe : .:I , ,
I]{ , :I .
coeTaBHoit , ;)
lI
JIlI 11 ]{ ,

JIJl l\ll .:I


( :. ),
II .

, :
I ,
;n.
:
.
II .
II 1l JI :.
:1' : , . .
,
II .:I ;) :Iii . ,

:I. ';I
, 1934 .
,
(. 7).
, III-:: 11 . . ;).,
, .:
:I. ,
II J. , , ,
J II I,
lIHBeHTapb 11 . . , . . ,
; (:I 12,40 , 5,30 )
: (. 8).
lI
: ll lI (
, , ). -
: ( 3,60 ),
Il3 :ll .
.;IO I eIJI .:II
. ~'l3Ia ra : 11 -

1 .'1I I; .'I . . ~IO n 300UIl'II II


1:'()1l1 Il, .
C()CIIOI" ~ I\IIE l'O1'O;l\ '1'111'11'1'\1, .\ 11 \I111' .\II-:I'llf\

1 2
. . :m.'tll YKpaUlf'//ll.'!: l-.10 U.7 .1.1Uuu ape.ltc//ll,
nlln llfup.IICKltU; 2-tl. l.JlnIl u:J:li , n .. //lln
// u.ltli: n.

:IIIJ JC ;\, ,

l{, II, I\ ;I lImll,

lI ;J, D:: /.

-D;\f " ;r;:I II:JI \Il:


D;l :IIO(r :JII (:IlHa '1,4.0 ,
lllI 1,: ) ii ('. I!l :[()it
1,5 IIi/, :. :! , 1,31.. ll1I :/
;1,:I II JI :I (r COI" lI/II1il, l\I:J
.,I1 :I :IIO II,Jl ll II;\lIl ::I. " ;)
},I .-r l(";(Jl :

l 11 ll: ,
JI l\J , :I
ll :/IO III1l1ll, :1111111> YJH\i1,y, II
: ]I(' ::II il-\ u, II 1,OTOPOM

JIII'Il :I : I
I (1'31\ . l1:::Ileal,;"I'a),
:/::ICb n ;ii (' , . . , 1,0IlII , lll 1,01'0-
JlIO :IJ,.
II \, :JOi(J\ J\;JI\1 llll
ri.I llIl :I ;I ,-rI
IIII IlIlfl II:I IJ IlI,-r :\I,

lI ;\I.

.,, 1I1bl ;(\I I,a-


' : :l\l, Hall: pe;JepIJyapo~I (IIaIl6.
Il :-2,tl , -1,:J , :II-.2:J 1\1). ;:J.iiJJ
;JToro :r :IlIII , :I,() <l11I1-
, lIa :III ;mr, ;( :-'1;
l I\1 ( meUlJ-\ II ; ],) 1I 3::1 ;(
::l :III, lJ;~.:IlI:I ;J;\IO,lII BeCI, .
II Ubl:IO lII> IIle IJ ::I ';' ;~e :10 1'0:11.
JIIIO:rl, lIII[) 1II-JI . . ;)., 1I0C:le lIl'
1~)*
228 ..VR

RJll'II
BocCTaHOBJIeHa (
1 . . :.-I . . .),
. : ,
, - ,
,
II ' IO ,

TO.:IbKO .
II .:I
,
II. , :
II Jl, II
.
;J II
, , lleCHOJIb-
(~::'\I ,
I : :I ll.
:III l\l ll: ll;JI1 ,
. . lI , II. ,
.'1, ll1III II (
2::Iii I) II Il
n , I II
: J.: ; :IeT. , , n
, :I :l
( . 8) , , iI
, '.\Il:: ,
.1:lIIII lI .
:m;J: JJl,
:, ,
eMHocI, ,
:, ,
l\'
f. ;;III
)\e:Iblre KBapTa:ra il\
(<), lJII ll.:II.
I, , IIII
, nl\ IIlll . ,
I1Me:Ia : l\fl ,
IJIO 13 1935 .
, l\l, 100 - :
l:II.
- . . <J.) I
,
: .
, II .1::I TO.:IbKO ( 1,50 ),
. ~T
ll. -,
:J :, 9. Il
() ll,
IIlIl\ I, 229

. 7. u u /}.Il}> Il t(m ;l[.'};U

1'u. 8. m'lII nll n.ltel?1I1l.'! 6UHOUU.lbftlt, OlllhpbllI/oii


.:
230 . . I

, .
( 1,76 ) (
1,86 ) , .
, ; ,
.
,
(1,13 1,17 ).

: ( : :-1,93 ,
-,83 , -1,40-1,80 ). .:rJ,
.
!! .:rJ ,
. ;; , .:rJ
Il , ,
,
R: II
. ;
If \I . I1l
, .
, 1934 .,
.::II<. ,
II ,
(, :, .::I ).
,
, ,
, , .:rJ lI
.I. I 1 ,
: , 11 :
II;I : II
. , .::I 1I
IIII ,
lI .:rJ
.

, II.:rJ , ,
II.:rJ .:rJ - ;II
- ,
.
IR, , :, ; I{
JI ,
JIJIO . 1936 .
!! lI
, , ,
n 111 . . ;. (. 10) ,
: , 11
( l\: -2,30 , -,90 , . -
2,20 ). Jl, il II l{,

1 I(III IIlI3ll0II 13. . 1\011011 II rAlIl\I1C


l\ 1' I 231

. 9. : ..'!, . .: .
.::

(. 0,70 ,
0,55 ),
( . 11).
,
.
1936 .
10,
(. 12).
(. -8,80 , . -5,30 ).
,
,
, .
,
[1) -2,00, -1,35 , -1,55 , 2) -
1,35 , -1,20 , -0,70 ].
, .
Il
(1,00 1,15 ), , Il
.
, in situ
(-1,20 , -, 50 , -0,61 ),
, (. 13).
, , , :I
. II-
232 13..
--------------------

. 10. Ocmaml\:U .Ul\: , " "


Tupumal\:u

,
I .
I JI
, -
,
, , ,
( );
,

(
, . .), ,
~
.

,
, ,
. ,

::>
-

::J . 1\ ,

;

1. , ;)
1 strab., XI, 493.
R R I 233
- - - - -_. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -

. 11.

,
. ,
, ,
, ,
, R R
11 . R , R
,
, 1,
.
-R
RR R .
R R, ,
, .
R R
, ,
,
. RR,
R R
, R - 1I
R, Ran
11 R. II
R MOPCKIIX

1 . J rd s. ' . (,Vinum) DictionnaiI'e Daramberg-Saglio, l'. 929.


234 . .

. 12. l10Jln JIJIn1>-.1> ,m, 1>


n 1>

, (Mytilus galloprovincialis L.),


- (Ostrea taurica ), , ,
.

, ,
;
('t~ptXO~)
,
1 .
,
(ci\I~V
f-L1.'t1.) , 2, .

1 Strab., VH, 403; Polyb., istor., IV, 38; Demosth. adv. Lacr. 31.
h 1 -tJ(; ou recherches sur l'histoire
et le, antiquites des pecheries de la Russie meridionale, 1828.
2 Strab., XI, 375.
I 235

. 13. ,, 1lt n

. 14. 30l! n ( nepeDHe"'t .lt1l1!


)
236 . .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -_._ - -- --- - - -

. 15. .tlt , nrtl>UJ 1> UOltUm.t

UJI. Ul cueT
. ,
JI
,: R . <)

. , (R
) (
) R .

, , ,
, .
, , ,
,
, ,
, . . II
.
9
, : .
, ,
. ,
,
,
() , .
27


,
- 1 . . .
.
:1
.:J , ll
Il::rII . 1934 .
., , 13 .
, 3,30 .

( .
, aJi 1935 .
, (. 14)
33 . , ,
. . ( il 1,70 1,80 , -
1,80 ).
, ,
II,
. . , .
Il .

, il
I (. 15) (Ja . 4).
:1: .
II, - (
).
J , J
II , .

: -3,10 , -1,70 ,
.-2,50 ; , IJ/
210 I,. . it
( R) ,
JllRl R ;
I
I Jl. : . (. 16) 11
. RR RJ,
I ,
:I-\ .'II. ,
.I 200 ,

1.
.; , 11
: , ,

1 , 8 lll~1 l!ell"I.
CeBepHo~1 , ,10 ,
.1 (. - , ,
1917, . 1211 .), bce-aJ\ ;:(aHH~1
II l\ lI.
2J8

. 16. .10 -/i .l0II oalln

, ,
, ,
, , ] .
ii ,
, :, J
; ,
. 1\ , <J
ii Il,
JI 1.
11 :I , 7J,
II II II n;
II R II ),]{
2.
, R , ll
RII R :I 7JIIlI I1 .
/- R . iI; I];i'r IlI
, , . ,l
, IIIl

1 i t.. -Annal. XlIl, 39.


2 h 1 , ". 'l., . 387, , . 1 1 - antike Tier\\'ell,
Leipzig, 1913, . 336.
239

( : ) 1,
: , :
: :
. ,

: .


( ), - 2.
,
: : , , :

,
.
, :
, .
,

.

1 (opus signinum)
" , Signinum so
R. . Pauly-Wissowa.
I s q u i t d F i g u i r d o-Ruines d'antiques etablissments
salaisons sur l li ttoral sud du Portugal, Bulletin hispaniqU6, VI 11, i 906,
. 111 .; e-Monuments romains du Portugal, Revue archeologiqueo
1913, . 360 .


. .


, , ,
110 , u ,
.

n :Il XIII 13. - , II
Tabula Pel1LiIlgeialla, (
;\\IJ[ ) ,
]iOTOpO(I YCTaHOB"H~Ha . !{
J\ ,
,
I-t , ,
.JII 1.
iI Tabula PeutiIlgeriaIla,
]{ 11 . . ;).,
:II l1Ii 11 II
;.1 , ;) .:I
ll JlI II I1 13 I
liO .
I .1: ll:,
11 ;\:I I10;\, llpemeHII-:!lIii ii
, it lili
limes RomaIlus
.
1923 ., n
]iIr, II
I:\f, 244 .
.;! lI lI III, 11 ~lO ;)
ll .:I ,
,
lI.:I

I I,
lI liJI II 2. I , , 131\1-

1 h <J ,,-- \l 1 y-\V i s s "'. , Realenzyclopiidie, s. . (,L.,.


2 l<'r. m t-Un extrait (}'une carte romaine d'etat major. !\!.
;\, La geographie,), 1925, ;:\; 9.
l1h .\IIII ,~PEBJlEO . IlllJl;\lOh 241

:Iali, lioTopble i . l,ye01i TO:ICTOii


:. ;J l{, :lillr!i ti
CTpe.;I, .;I:I : . , IIjj, ,, ,
- II l,apTbl, Jl:l
, :Iii 6 . . ~'"lIii ll
('.II i I :r
J\.:I 1Il D (J."V~(),") .\'.
; Jlii II, Jii\
:\1 , : 11 :r ,
fibl:r
- lI:", :r ;. G
ll ; ; ; lIII lI:

:it :ll, , Il ~J
, 6 I,
lI. .;I, :\-I .'l,
Il :\1.
ii ; I1;'I, Il,
. I :lI:r HpacHoii .
l Il,
lI, -, ' ]( ."
, l ;J;:lI (~ ll ],,
II, II ~lll ':ljj
limes'a I:IO l-:I\ 1.
: ll uii(' <H\('TIl
:, ll.ilOi],
R . ;-JTOT
"'I, :r
111 . ; 2,
- 60;I
r, I\
lIU l1ll]
.

.;I, :I lIJIIO ;I
, , : J
, , ; JI

.
Il, Ll
, II-
11 rr,, Ir
, I II:it.
, , , ":
, , ;-J :I , ~
II,
, OTPblBI\~. U ! ..ne,
- , JI -

1 . Fr. p-R6mer in Deutschlal1d, . 139, .1 .


2 u m n t, . , . 3.

16 . . lICTOPl11l
242 :1. . J":

1) [] "-'1 [~o>]
2) 'Q [(;~.;]
:\) BU?&'I'",
") ]{:ii.;.,~(t]; !!i[J.t>] ...
") To!!, !!! [i.t,] ',-(
!\) ["I]J~po> ,-,,!!,;.]
?) ;l""/O~?t; ,-O~[ -, !!~.]
~) o:t[;] !!i[i,t,] ::'
9) ROPJJ[{}E'/]r.;
10) XZP:Q't[ ~~O~]
11) '"',-! <~Q'.J;]
12) ';\p~"'f;:i~>1

u U:l !.;ii ;
J-
He~l.

" ,
3 UI :lit, 1I i[
JIIl II .

:I lI
- ,
, HeCHOJJbHO II
- : .
, , lI ,
r
, .
II

11 :J ,
II - Tabula PeutingeI'iana
, II
.

Tabula Peut,ingeriana :I II HecHo:Ib-


. :J
II II .
;\, rI:Iii, .r
.
ll1II, l'l'I ;~nII'.n. III'IlII)II 243
~~~----------------

II , ; 1, I pte-;J,0;
II-':la III . . ., ,
':) :r II III{ ' l{apTbI.
I{ !Ill\1 , II;lII, :r
IIti, n II ,l, ', ,
;J,: , ; , l\ II
ffi, \, , I!JJ.I
( , ll - I{apTbl, n
:I l\, :rII UIln, ll
I'ii I :r Il -LlJ.'IIjU~~<';
~1j-;Cl.fJ.6<;;, ii :, ;lII.
IIII
iiII , n, ,
n. ! Pculil1-
gi, , . 'r
;J, (oI'lJls plclus), ll03IIt
.'1 , n ll Kar~e
JI, JJ.ti I1 11 ;( I,llI
n I'\(='I II
II , II,'III ;J.il: -:r
lI r () II:\I,'
. 3~l J\ l,
Historia llattIralis IInJf,
.

Tabula Peutil1geriana
, , ,


11 II I. l~
n , n
, , Il : II .
, Tabula Peutil1gerialla ,
, ,
HaCeJleHHbIe . , :r I
lI \
. I~,
, , .l I\pbI:\Ia
. ,
() CaTa:ry
- \, ,
II .
(ad stoma) (Sebastopolis) fl\
Tabula Peutil1g'erial1a 1.
:r, 1\f3I1I,
:l :r .l,
KaIi - :II -

1 . . ii 11 - Weltkarte des Castorius, g'enannt die Peutinge-


rischetafel ( ). J, II~ll
a-Tabula i tineraria Peutingeriana etc. Lei pzig, 1824.
16*
244 .'r. . :llI\ll

:II, I<J., Jl13:r ;.7JOFI,

I~r lllii! II IiapTa :r


l I{ l\l II :r

, <J.r , ;(ii: II
I I{ ~1 ,' , ll;(O:lh . :l;(
, ,-r, ][ I:O I,r,~I iI\ll: eC:IJf n
ll 1, II:r <1ll-!1., .' :rCJ
.\'!, COCTaB:IeHHO~!y :\l <1.'J 11 . . ;'., j[ :l;(II lI,\[.,'
llI, \'1I0 OTpbllJl,e, lII~!, l~apTa ;I

J ;l I I,II lI, m
<1 )()llOFl peMupKoit (\&?fJ.()~ '/(].');J('/)}, . .
l ll. l\l, , ,
ll bl II.1iI, :iI: II
:\ieJlO :r:r I,-,-r u, u ;(ll ,
lI: lI,-r pe~rapJ,oit :r {, :l
ll 13l\llI, :JO
l lI :l I~ Te~1 l~I, ,-r

. 13 :I~(l\l ,-r :r :l 6, lI.rr,


: II ll 'f ~ I.
eOCTaB:IeHIIH lll\1 II,: ::lii
.l, , :r 11II1';(e, lICI,,-rlI~1
.1II J( , l~r; a,e-IIIl, IlI,:I10
I1, 11 . .,II CTOHIIhOii: r.\lii ;)I,.
Il lI , ri! :I
II
, :r ;rll ll J r:J.V. h{
:I .rr/, ;rII.\I 110;.( , D
I{, :I , ;Qf l\, ,
:\10, l':UI-:lII lI,i'I. I
lIi!, f\ ll ;( llr (;OXpaHIl:ra
JI lI l--llr:J. '/U;JO~, .\llI aae~1a l~:Ill :
ll , ll : 6.111 13 .
, , :J ! :I
. Tabula utigl'iIl;
, I ., l!I, .
;) aI{ 1,-r IJ 3 .rrII, I\
.

ii I, J
llr:J.\lu;JO~, ; -
II lI,. ( I':
{-.,) ll-t~Wvr:J.
HeI{OTOpblX . . l\u ,
~1TO , (gP'fjf1.Ij~), l .1.
,
Tabula utigi, Bibol1e-
I3R 1, I{ .
I l\.,:I yc.rrOIJHOrO
I{ :I 3:l!, OCTa:IbHbIX .
!\l ,
1'O!J.Er:J., ,
I11\ . 245

0'1' :1\ 1\ (300 )


Tabula Peutingeriana
(34 :r).
1\
: "Ia'tp(j~ t(j'ta.[.LO~ !J.p\ta. (Tabula Peutingetiana
40 ad stoma
60 , . . 100 ).
, ,
~ - , 'Ia't'p(jt6I..t~
"la'tpo~ t(j'ta.(.Lo~ , ,
;) ; , , ,
,
,-
, :
- "Ia'tpo~ to't'a.!J.6~, .vU~!~ tO'ta.[.L6~.

, (
) , ,
( -, IV, 82; Tpa.~).
, ,


.
84 .

. -, BOFua{)Ev'Ij~,
, , ,

, , :
. 1 Peutingeriana.
(. 86) , , ,
,
. ,-
,- ,
. ,
, ,
, , ,
3 : ,
. 3,
, .
, ,
-
~, III .,
1 .
- (XtXpa.~)
, , , .

-
, ,
,
, . ,
246 ..

I Tabula Peutingeriana,
( -
ll-),
- R,

.. -
, ,
.
, , , l'
11 . (
x.~t'l~ 1tO\tl8), 111 .,
Tabula Peutingeriana, ,
, r ,
.

, , ,
.

, .
,

. ,
,
, itineraria picta,

Tabula Peu tingeriana,


. /I.
JI
,

, -
.
, ,
!< .
,-
,-
.
. .


- 1936 .

.

- ,
.
:J
:
IJI-I .
, tt ,
. .:, fJ\8 ,
, , 11 ';lO,
,
, 11 ,;
. -",
, , .:
.
II-II
Ky.1JbType
<J
.
-ii

.
. . ) :
Il:
,
.r :J,
! 1
- 'l' ,
.
1936 . -li
11
li,
. .
II.: 1935 .
, . - . "
- .-. !,
11 - .

II .
) .
248 . . l\::

3 COCTallll."I1I , lI II ()
.::JI :II ;, JI
I,.::J Ii ~! lI iI, ."Iil\II

.;JI1, II l\ii 1[ II 1\0.I('()~1


.::JII . l0 ."I .
.::J
I\, II If .Il1II. CI\pbI-
!I 11 I ~o II; ll:I , .-JII

Ie 9:\1 ~ :>1 . ."I()


. IIil lIOI\';l
l.;\, U:\lO, :lI TO:H~TX JlII ,
Il I\. TO:IbKO I\ll
l 11 O;~HO lI ."I, (;
:I, 11 3J1lI ), lI:
II, :J (,Jl 11 . "
:r('l, , }{ JI HaKJIOHHO ii
,'l u-, ,\(' :I .
,l ii JJI IO ll
II n3III (:I,
: , BlIlIay JIa:I . I-\~II0
:I Il , l II
,. II , lJIlO
;\l ~OMa, :IO : l\ IiJI lI
, :I lIlt\ii .::J I!:I.
:J ll:J a:IT(} -'l I :I.
, JIO . 11 TO,'lbHO .iI\I lI
;;I I\ JJJI JIall J>

}. ';I ll ,
:I .
: I II. :I I\
; I{OCTeii ,JI:IIl ;, ,
11.,., , .
, - yrOJI,
. l\IOrll."I I 400 aCTpara:IOB
I{OCTH, }{II : .
:I I.'l ,
.:r :JfI' OJil,II " . \f)
ll! (. 1), ;1 :I, ;
JJlI II " .:J .-J, I{i :,,
J. Ha:\!l~pbI.

I\3;\Q;\1 JlII I{:'- ;: I\


]\IaI-~. II
lI- ll
2000 .::JeT Il (. 2). , lI I
, :\I .'10 ,
:1 ."Illii l\.
~Ibl .-JlI :\IIII , ll 11 I, I\
, II , lI i
, I II ."I ."I , I\-
- t 936 . 249

. 1. ". 1> . 2. &.1! .ltnCI> /-


<'I>I>')

11
. Jl

(, , .lI ).
5, , , ,I
, , ( .
1 JI) II ,
, (. 3).
, Il
!: (1\ ,
).
-
i'l.
, II,
, .:1 "

- ( . "'; ;~).
.:1
-
i ( . :~)
.:10i iKIIBOTHoro. .,
, ,
, ,

. ,
.
.
D 2 1I D, II-
250 . .

. 3. .,.m,. ,,

( ,
) ,

7 ,
- .

-, 1,5
.

3l,
.
. 1 1 3,5 .
.
.
.
2
, .
. .

.
, ,
- ,
.

VI-VII . ,
.
,
( , )
,
, ,
, V ., , ,
)
, ,
.
.


R 8
I\ , , R
R R R R
R 1.
;
, R -
, -fl ,
R
R, 'r RD

R , D !' f'3l ,
, Jt ; .
, , ,
R ,

, , ;
2 , R II 3R
l;\f. , , 3R
1 , R R R,
;

-, , If,
; /) R !'
-, . .,-
( ). 3
,
3,
. , R , -

1
:
s h ll-Catalogue ! finger rings the British Museum. .
Signum Daremberg et Saglio ,
W n g ' Signum 1 - \ i s s w .
~ . R u n s n-
Elephantine Papyri, . 5, . 1; Journal ! Hellenic Studies, 1916, . 87;
Daremberg et Saglio \ 1 t r
Loco Sigilli, Melange Perrot, . 3 .
. i 1 n e-Clay sealings { the Fayum, JHS, 1906, . :~~
.
252 )[. )[/IO

I/ i .''
:J, ~aK ; :JJ/1, )1
~ , "

il\ : lI .
, :J , <?
'Ifl Il ({ ;I/ ,
11 ~ n 11
"ii, ;.(:JI\ , IlJI.
" ll;JiO-II't
I1:J II, :J
, .,II !!
II , II:J ; .' n
1', ., ~Q)-ilIl,
"
:JI li()IIlIlI I' ,
TO"I.KO " ;l CTO,Jh MaJIO
11 UlI., ::I
, 11 ll';,:I
ll I{ I fl
II , ~:I, 11
l\" 1 11, HaHoHel~,
lI ;:IOI. lI r- ()

, \o ,
;.
CTaBIIT " .,
.-! . 11 , :

11 l\II mmll, fI

, I1
Jr IJlIII. :h
ii-]\:I3(~ ;lJlI\
J[ Ili PO~OBOO 06(', .,
,l , II3: llilrlI
, l\ll Il

;IeHHoii l1 II JlI\ .
~.,ll , lIIlI 1I
ii I\PllTO-lI :, :I\
: : II.
, II, :l II .:: ,

IIJllI (', 11 l\,


",, I\, KY:IJ,Tbl ][ . 3:\I
_-I, 11 Jll fI l:lO
, , YiHe ,
IIII J-:IlI.

, ii:I, :I
ll, :J-
, ., Il:I

1 . ;) l' .l c-IIll ... , 193'1, . XYI, '1. 1-11, . 98.


I-I lI}IO
--- - - ------------

11, KpO~le , , II
'::Ia 1 .
D, :
, .I .l
: lit 11 .llIit
.

: .'1II l ;IlI GO
, 1I MeTa:I:le 11 },
f I . . :1. ,\0 [1 . . [-{JlJI
.'1 ;lO :l : .
II 8~ :.l,
.I IV . . :). 1I . ,
l n .'1/JI :l, -}{ J 1J . . .
.::I IllI .
::I , ll l1 11 .
.'10 :3:)0 , :moxaMll--
V . . . 11 111 . . :). Jl() ;; ;\J
1 . . .
lI~I3, ;l11 :I
, lll\U
lI 0 11 l,paeBblx l\lI,
, . .2, JI JII
.r G.'l
J( JI:Il\I .
;> ,
.::I .
, , ,
( it, .l :I
u - 3 11
i GII :, 11
u : JI ;>,
:r : , JI
.,
:. U.'l .'1 ,
, ,

1 , : - I\I\ -l\II\
( -
), - (, 42), ,
, IV . . ;).
' , ,
, , ,
, .
2 - IJIO 10
, . ~1 -I:J
I\ , .
-1 V . . . 25 I;~r,
.
-,
, . . . . . -
, , 61, . 54.
254 1II.

,
, .
II I. Bcero
JI ,
I\ , J
, I rIJ 1
' ,
,
,
,
,
. , ,
.
, ,
-, ,
, ,
, , .
-;>
.;:r , , ,
.;:r .;:r

. , lI


;I 2.
,
; I1II
.
, .;:r,
, ,-
, V . . <>. .


. :
,
.
, .
, -
. I(aH ,
, ,
.
:
. : -

1 . ( .
.N! 988) , .
2 . . - . <,.),
. 62, . 84 . . . ,
IV, 131 .
II 255

, .
, ,

,
, -
JI .
, n
, JI
1 ,
, 2
: 11
.

Jl :
.
3.

, , .

- 4
;;.
,
. il, ,
,
;, ,

.


.
, - -, V . .,
,

-. , ,
,
,
, .
, ,
,

,
.


. 6
1 . . . XIII, . 111, ; 10, 11.
2 , XIII, . lV, ; 6-9.
, 1896, ',62 152, . 299. . 1916, . 313.
. i n n s-Scythians
and Greeks, . 223 .
4 , 1902, . 80, . 1,0. 32. .
, 1901, . 72.
, 1876, . 111, 33, 3ft; 1877, . 1, ft.
256 )1.

.- ,; IY .,
,: 1 - : IV .,
Ma:IOII IIII 2 - IV .,
3 - IV ., 4 -
III .; - 5 - V . n- 6 -
!l9 , Jl V .,
n IV ., ':Il-n ;. ,
IIII(' : ,
J:r. I 113 , ,
7, ,
- ."I JI ,
;) .
.:: ;J,

> Il ':lI , !:!


3.,
N'Ii , .:r II ;J:I .

(' I ,
" J :II I
JJ :
:llI, . . -.:l i1
('I, 11 : :
. , . , ,
.:l .:111 .:I .
3 n
ilJI CMbIe:le.
I, II ,
- n ;J Jl
n . I-\: ,
: , ,
!' n
I 11 -n,
II ,
ilt DJleJI 8.
I , 9
I{,
27 181 . ;)., ,
l\la 11 ~, -

1 OAl\, 1865, . 111, 23, 2'., 25, 26; 1870/71, . 1, 19.


2 OAl\, 1882, . , 1.
OAl\, 1870/71, . 1, 21.
& OAl\, 1880, . 1, 10; . 1, 7.
6 OAl\, 1870/71, . 1, 16, 17.
6 , 1877, . 1, 7, 8; , 12; 1868, . 1, 4.
7 OAl\, 1870/71, . .
8 . n-1nscr. Gr. . Sept. Ponti Eux. (IOSPE) 12, 359,
361, 363, 385 .
9 . , . '!., ;;\, 2.
llJ 257

,
. Ka.r:,a.? ZQU?'~ Aa.t:j{)E"(I)~ 1\1())tx,J.
L3rlVQ; t't".j)?['J,]QU '&tovU,tQC; (,,1.. -,
, n ' ,

.
, , ,

, JIO
, ,
.


11 ;:mII
, n ,
. ,
, , ,
, I , , Il
, 11 ,

. :.\ia :I ,
, , -
JI n .
JI -
JIO. : V IV .,
,
. ,
, lI ,

.
I IlI\
, , :I
, . I\
, JI' ,
.
, Ul , -
, - ,
1I 11 TOJIbHO - , -
If- OJI
. ,
Il Ii
, ~ n Il
, JIe : JI
, , ,
. I , , ,
n,
, , :In -
.

: , fI
:I JIIl ;,

: ,- ,
, JIn lIl;
17 . . IIj
258 .R

R
,
JI
R .
R ;, 1 11 .
. . , :
,
. 1 . 1-6
. II 111
. ,

, : , , R-R
, ,
: . ,
,
.
1- 1-
1 . ,
')fl R,
X\~pCOHece R II.

'l lHX :I DI ,
2137, ' ,
) . .,
1662 111, IV . . ;. l{
1 '1 , , .
--
, , ,

,
. J ,
, ,
2. I\ , ; , ,
, .
;
.
, R,
,

, , , BO:IOCbl -

1 1 ( . 1). . , . 17533.
ll , . . 0,028, .
0.023. D . 1906 .
2137 (, . 81, . 83; , . 33, . 54 ., . 3). l{aMeHb
2 ( . 1). . :)l . 11118. ,,\ 1 16:{;) /. l<r I
. . . 0,018, . 0,014. 1905 .
1662 (, 1905, . 53, . 56; . . 25, . 75,
. 5).
2 F. n k l-Die mish Fingerringe des Rheinlandes, , 1913.
. XI, 207 .; . XXI, 424; . XVHI, 1227 .
_ _ _ _ 259

.2- . 2-6 . 2-

. '
, ,
, .
.
- , ,
, ,
, 11
111 . . .
-
-
.
, , ,

. 11 (174/175-210/211)
(. . 2- 2-)
Ra\lHe, .
, , ,
, , ~,
. ,
,
, ,
.
(. 1-), ,
, ,
, , ,
.
.
.
,
. ,
,

,
-tt- ,
, , ,
, .


d7
260 1If.

Il II III . . [). [)
I\3Il, :J
Il II , 11, ,
!\ 111 (227/228-233/238, . . 3) <>
, q :I
:I . ,
1I, 1'{ BO:IOC,
, II _
IIllllii l. I\3H RlI
;II jl,, , "' ,
;lO , 11:0 III
.

;, lIII
!\ 3 , ,
Il3, ; Jl Jl ;II

. . 11 ,
11. ,
l\-ll :I 1. , ,
pa3~IepHoCTb , lI :1ll0 :l,
I, , , ,;II CII:IbHO, ,
. ,:l, , Ile
;I:I:I :llllir, IIII 11 Jl
, C~IOTPH :IO,
, , 60:\1 II :,, llI I:Jl
\3 II l1 11 iIl
. ,'lOJII 11 , ,
(: ,
: . ; , , JI
lI, :I I1.iI ) ,
, JJI , 11 JJI
lIlI CTlI;Ib Il. I{aH II.iIi!, 11 lI
, I ,
:10 ;JIJIO II,
II i!, : III . 11. .
:lllI, lllI II JI
I ii I :l 30.iIlIII II
ii i"I, ll 11:1 I
Il 2. : ii JIII
II ;) JlIIJ, lI ,
;J n IlIlI llll I-lli[ lI .

1 ., , F u t ,v ii. n g 1 , YI,. ., . XVlII, 2- 3-ji


.
2 l\[bI I, , ,
J;;J.II 1, lI ~OYM II;J.l 'l',-;J
; J\JlIfJ 11 (II'l', IJ. ; 7 f,) (. 4).
n n .,~ 441 189'. . , , II
11 III . 11. . , II (, 189!., . 6'., . 92). , I
11 ;J'l'oro l, lI
l\lI . , "
ubl:l IJ , IJ I;.
261

. 3 . 4
, ,
.

- ,
, , -

'l: , .


. 0,
, .
,
, V . . . ,
,
,
, ,
.
,
J1

,
. ,
V . .,
.
,
,
,
; , .
-
.
, ,
.

. ~ ,
, .
,
,
,
.
. .

, , ,
, Jl 11 ,
,
. ,
11
,
, Jl

.
, ,
, 1933 . . , 5-6 ,
,
. .
. .
h 11
, 23 )', .
, , ,
, ,
II ,
I\
II 1I
,
. , I\,
.
,
,
n
, .
n JIO,
hpaTKoe l. ,
,
, . . ,
.


: (nll
, .
IX .
h .
, , , .
.) 263

. . :
>- 23
.
. . R -
:

1. II-III .
2. IV - V .
3. , ,
, .
4. , ,
, . . ,
.
5. , , .
, . . ,
,
.

:
.
,
, .
:

.


:
, ,
.
R- , . . .

,
:
,
. .
,
,
. , l: ,
,

.
,
.
.
. . ,
~ ,
, ;
, ,
.
. . ,
.
264 . .

, . . 3 ,
, lI
, ,

,
lI ,
.

, . . ,
. . 265

, , .
,
,


.
"
,
266 . .

.
:

1) , ,
, ,
:m JI .
l\ ; ,
, .
2) ,
, - ,
.
3)
}{
, }{,
,
, . . Il.
}{ ,
I ?
, -,
,,'1l[ , , }{, ,
(}{}{ }{), ,
II }{, }{ ,-
.
: . ,
.
JI,
, :I, , ,

. ,
IIIii, ,
,'1 .
JI ,
, Il ,
.
lIIre
}{ , }{ , }{}{ ,
900, ,
, , ,
}{ II II}{ I , l\
, -
, .
i:l :
-, ?
, }{ }{ :JTO
}{ }{ .

,
I , . . , }{
- 111 . (Inscr. Gr. Sept. Pont. ., . 11, 423,
427, 428, 431, 433, 434).
, }{ }{
. 2
. . 267

1937 .
,
. ,
,
-
{154-173 . . .)j
, .
,
, 1, 11,
11, ,
, ,
,

, , ,
.

,
.
.
,
,
,

,
. ,
, , ,
,
1, ,

.

, ,
, . {(,
, ., . VIII, . 50), ,
,
, ,

.
,
. ,
.
225 ,
(81-96 .) 300, (193-211 .)
500 .
, , ,
, ,
. (Hist., 111, 47),
(lOSPE, 1I,. 423),
11 -

1 '
, , .
268 ..

II . . .
l , ,
, ,
. ,
, - ,
i { ::
lI\ll I . 1\ , III .
, , ,
.

: , ,
, ,
.
,
, ,
~aTeM :l ~ ':I('. IUr. ",
: , . lI
~ , -
~, ,
, 11
l , Il
, :J - JI .
~
- . .
Ii ,
JI Ii lJ~", ;;I,
.. 1 . . ., I\
:JIl II ,
. :J, . 30-
:, "' . :IerKO : ,
- ll JI
, "I :J :J .:lI, 1I lJI
('.VIOII .

' : : ,
,: . . .
;ITy : lV - ll. JI 3Jl
llll ;J . :J
, : JJ 11 JIO JIl . JII :! ,
li JI : , : ~lI
;IJ .
IIIl : JI ( 193
1, ;)

211 . . .), I\OTOPOM, , 3:I II


.
,
Rml
IJ, ,
:JHUKOB I)
I\ ; , . . :I III . . 3.

. .
. . . . . . . . . . 5
. ()
:r.r.
.
(, - 24
. . .
34 3 . . . . 33
. . . .-n (1')
50 39
,.. . . Q
3 . . . 66
. . ./W ()
-, .. 78
. .
. . 87
. ( n)
.. 94
. . . e.tt
(, ('Il ................. 114
. .
66-73 . . . . ~26
. . .
. 133
. .
3

RR
. . . . . - 155
.. .u.m. Theodore Cressy Skeat-The Dorians inArchaeo-
logy .................... . . . . . . ~57

. . . (, 1936 . . . . 162

. . . . . . . . . . . . . . . . . 169
. . . 'l . . . . . . . . 195
. . ,.'. -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 216
. . U. ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 240
. . . - .
1936 . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
. . 251
. . . ,!) 262
Henker