Вы находитесь на странице: 1из 1

Nama : ________________________________________ Tarikh :

____________________________________

Sistem Bahasa
A. Isi tempat kosong dengan kata nama khas tak hidup yang betul.

Chalet Kenangan Teluk Batik Muzium Siput

Proton Exora Kedai Hasil Laut Siti Restoran Dayang

1. Keluarga Ellyxon bercuti di ____________________________________________________________ .

2. Mereka ke sana dengan menaiki kereta ___________________________________________________.

3. Mereka menginap di _____________________________________________________________________.

4. Ibu Aiman membeli ikan bilis di ____________________________________________________________.

5. Anghit memesan udang goreng di ________________________________________________________.

6. Ayah Ellyxon bergambar di hadapan sebuah muzium, iaitu _________________________________.

B. Isi tempat kosong dengan perkataan yang betul.

rumpun batang naskhah kuntum

helai lembar orang buah

Pada hari Ahad yang lalu, Aiman dan keluarganya ke Perpustakaan Negara. Semasa

berkunjung ke perpustakaan tersebut, Aiman sempat membaca se_____________ buku cerita. Pada

bahagian kulit buku itu terdapat gambar se_____________ pensel, se_____________ serai dan

beberapa _____________ kertas lukisan. Buku cerita itu mengisahkan kegigihan Saufi,

se_____________ kanak-kanak yang kurang upaya. Dia melukis menggunakan kakinya. Amira pula

membaca dua _____________ majalah. Majalah-majalah tersebut keluaran Dewan Bahasa dan

Pustaka.

C. Bina ayat yang menggunakan perkataan rumpun .

_________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________