You are on page 1of 1
1510 a A = T T D _ D Noto ls 88 fe unitotiautorizate SOR pentru, constuiree, montorea |_ = si repaaresinstlatilor de rica, confor CR2 ~Sidarea se vo face de care sudort autarizatiISCR contCR9-2013 oloind rumat teindogiel de audore bozote pe procsdee omelogate ISOR conto PT CR7—2013 8 3 ~Verficarea cerdoonelor de sudura se va face cu pulberi magnetice (NT), cenfom — [2 SR EN 180 17638-2010 ; “Nivel de caltate 0 executii conoanelar de sudura w fin confomitate cu rive 2 din SR EN 180 23278-2015 L ‘a “Cantrlul nedistuctv se va face contprEN 1714, prEN 1712, PT GRE~2013, PT CRB, de calre persona autoriza, in. con in conforritate cu prescritile PT CR9-2015, PT CRM : ~Sudarea se face ou electron! EN 468-£35.28.245 si euply srma-gaz care 20 fa sire in metoul depus urmotoarle corateristiel EN 440-635 2 G Sit si EN 188-N35 20 —Contrlul si receptialucrar’ de remeierere se va consemn se v0 onera Io Cartea mocarali in confrmitate cu instruct +4 Tal ignore: L ~ Nivel de acceptore 0 defetelor, B, conform SREN 25817 ‘ lego ~ Tdetonte mi, $R EN 22768-1;95 si SR EN 27768-2595, ID oJ & wo HNoai0 0 E iT Te We = hee HNV149-00. 1.2/3| Se eae area aN F AGIVIO) 2 Reamplasare grinda de_rulare| AGIVIG Consthmetalca Part ‘he 2.5ttx6m 1 ie Grape rs