You are on page 1of 1

Topi Beret (Biru Gelap) Logo Kadet Bomba (besi)

Nama Jahitan Sulam

Tanda Pangkat
No. Siri Anggota Kadet

Tanda Nama Kadet Bomba


Lipatan selebar 4 jari dan Penyelamat
pada lengan baju

Logo Kadet Bomba

Tali pinggang
warna biru tua

Kasut Kombat