Вы находитесь на странице: 1из 12

BANCA DE FINANE I COMER S.A.

_______________________________________________________________
3 2006 .
21 2006

!
, 21 2006 :
15 2005
( 373-377, 379-380, MO 176-181/644
30.12.2005, 1-4/10 06.01.2006)


;

2 2006 ( 53,
39-42/144 10.03.2006)


.


,
( )
, ,
(
), ,
.

1
;
2.


:
- N 373 15.12.2005 (
Ordin de plat Ordin de
plat (n valut strin));
- N 374 15.12.2005 (
Cerere de plat);
- ,
N 375 15.12.2005 (
Ordin incaso);
-
N 377 15.12.2005 ( ,
-
"Ordin de ncasare a numerarului"
"Ordin de eliberare a numerarului").

:
-
;

- Tipul
transferului Normal/Urgent N/U.
,

:


( 50000 ),

;

; ,
50000 .

.

50000 N
.

-
(
);
(/)
/,
- ,
(
) - 4 ;

- , BIC
( ). BIC - -
,
ISO-9362. BIC 8 11 , ..
( 4 ), (2
) (2 ) (3 ). BIC
FINOMBANK S.A. FTMDMD2X<FFF>, <FFF> - 3
, ,
. 3
;

- :
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ( ) , . - / ? : + Space ()
AB CD E FGH IJ K LMN OPQR STUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

- ~ ! @ # $ % ^ & * | < > ;

-
:
10 ( / );
, 105 ( &
, SI/AND); -
( , ); -
210 .

- :
Ordin de plat - ;
Ordin incaso - , 1
;
Cerere de plat - , 3
;

:
- "Ordin de
ncasare a numerarului", "Ordin
de eliberare a numerarului";
- ,

- .

,

,
( / ),

.

,
.

ORDIN DE PLAT
:----------------------------------------------------------------:
:ORDIN DE PLATA NR.: TIP.DOC. 1 :
: DATA EMITERII: :
:================================================================:
:PLATITI: LEI :
: :
: :
:================================================================:
:PLATITOR CONTUL BANCAR: :
: CODUL FISCAL : :
: CONTUL TREZORERIAL :
: : :
:================================================================:
:BANCA PLATITOARE CODUL BANCII:
: : :
:================================================================:
:BENEFICIAR CONTUL BANCAR: :
: CODUL FISCAL : :
: CONTUL TREZORERIAL :
: : :
:================================================================:
:BANCA BENEFICIARA CODUL BANCII:
: : :
:================================================================:
:DESTINATIA PLATII: : TIPUL TRANSFERULUI :
: : NORMAL/URGENT : :
: : :
: : :
: : :
: : L.S. :
:========================================: :
: CODUL TRANZACTIEI: : :
: DATA PRIMIRII: : ___________ :
: DATA EXECUTARII: : ___________ :
: : SEMNATURILE :
: : EMITENTULUI :
: ________________ :-----------------------:
: SEMNATURA BANCII : :
: : :
:MOTIVUL REFUZULUI : L.S. :
: : :
:----------------------------------------------------------------:
ORDIN DE PLAT (n valut strin) Nr.___ din ___ _____________200__
(payment order)
Tip. doc. 70
52: Banca pltitoare / Ordering institution

Codul bncii
Contul Nr. / Account
50: Pltitor / Ordering Customer _______________________________________________

Cod. fiscal:

Rezident Nerezident

Adresa / Address
Oraul / City ara / Country

32: Suma cu cifre / Instructed amount _______________________________________________________________

Suma cu litere ______________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Denumirea i codul alfabetic al valutei / Currency name and code


Contul corespondent Nr. / Correspondent Account .
57: Banca beneficiar / Account with Institution _____________________________________________

SWIFT BIC
Adresa / Address
Oraul / City ara / Country
Contul Nr. / Account .
59: Beneficiar / Beneficiary Customer _____________________________________________

Rezident Nerezident

Oraul / City ara / Country Codul rii*


56: Banca intermediar / Intermediary bank 71: Comisionul / Details of charges
OUR [ ] din contul pltitorului
BEN [ ] din contul beneficiarului
SWIFT BIC: SHA [ ] comisionul repartizat

72: Alte date / Sender to receiver information


-------------------------------------------------------------------------------------------------

70: Destinaia plii / Remittance information Codul operaiunii*

n lei n valuta
Achitarea comisionului bncii din contul:
n numerar (numai pentru persoane fizice)

Semnturile bncii (data primirii, semntur)


L.. ________________
L..
Semnturile pltitorului Meniunile bncii (data executrii, semntur)
________________

* - Se completeaz de ctre banc

ORDIN INCASO

+----------------------------------------------------------------+
:ORDIN INCASO NR.: TIP.DOC. 2 :
: DATA EMITERII: :
:================================================================:
:PLATITI: : :
: :
: :
:================================================================:
:PLATITOR CONTUL BANCAR: :
: CODUL FISCAL : :
: CONTUL TREZORERIAL :
: : :
:================================================================:
:BANCA PLATITOARE CODUL BANCII:
: : :
:================================================================:
:BENEFICIAR CONTUL BANCAR: :
: CODUL FISCAL : :
: CONTUL TREZORERIAL :
: : :
:================================================================:
:BANCA BENEFICIARA CODUL BANCII:
: : :
:================================================================:
:DESTINATIA PLATII: : :
: : :
: : :
: : :
: : L.S. :
: : :
:============================================: :
: DATA PREZENTARII : CODUL TRANZACTIEI: : :
: SPRE VERIFICARE: : DATA PRIMIRII: : ___________ :
: : : ___________ :
: : DATA EXECUTARII: : SEMNATURILE :
: ________________ : : EMITENTULUI :
: SEMNATURA BANCII : :-------------------:
: : ________________ : :
: : SEMNATURA BANCII : :
: L.S. : : L.S. :
: : : :
+----------------------------------------------------------------+
CERERE DE PLAT
+---------------------------------------------------------------------+
:CERERE DE PLATA Nr.: TIP.DOC.3 :
: DATA EMITERII: :
:=====================================================================:
:PLATITI: LEI :
: :
: :
:=====================================================================:
:PLATITOR CONTUL BANCAR: :
: CODUL FISCAL : :
: :
: :
:=====================================================================:
:BANCA PLATITOARE CODUL BANCII :
: : :
:=====================================================================:
:BENEFICIAR CONTUL BANCAR: :
: CODUL FISCAL : :
: CONTUL TREZORERIAL :
: : :
:=====================================================================:
:BANCA BENEFICIARA CODUL BANCII :
: : :
:=====================================================================:
:DESTINATIA PLATII: |DATA FINALIZARII :
: |PLATII : :
: | :
: | :
: | :
:=======================================| L.S. :
:DATA PRIMIRII : | ------------- :
: | ------------- :
: | SEMNATURILE :
: | EMITENTULUI :
:________________ |_____________________________:
:SEMNATURA BANCII L.S. :
: CODUL TRANZACTIEI: :
:DATA INREGISTRARII IN CONT: :
: :
:________________ :
:SEMNATURA BANCII L.S. :
: :
:MOTIVUL REFUZULUI :
+---------------------------------------------------------------------+
ORDIN DE NCASARE A NUMERARULUI

+---------------------------------------------------------------------------+
| ORDIN DE INCASARE A NUMERARULUI nr. _____ ex. nr. ___ |
| _______ ________________ _______ |
| data luna anul |
| |
| +-------------+|
| |tip.doc.| 52 ||
| Cod.fiscal/+-------------+|
| Beneficiar _________________________________ nr.proc.exec.| ||
| Incasati de la _____________________________ +-------------+|
| denumirea depunatorului Cont.benef| ||
| Prin ________________________________________ +-------------+|
| numele, prenumele persoanei imputernicite Cont.trezor| ||
| Banca beneficiara____________________________ +-------------+|
| In baza _____________________________________ Cod.tarii| ||
| denumirea, nr. si data documentului +-------------+|
| Continutul operatiunii ______________________ Cod.operat.| ||
| +-------------+|
| Document confirmativ: _______________________ Cod. bancii| ||
| beneficiare+-------------+|
| | ||
| Curs oficial: ___:____ Curs tranzac: _______ Simb.operat.+-------------+|
| |
| +------------------------------------------------------------------------+|
| | Codul | Debit | Codul | Credit | SUMA in cifre ||
| | valutei | nr.contului | valutei | nr.contului |-------------+----------||
| | | | | | IN VALUTA | IN LEI ||
| +---------+-------------+---------+-------------+-------------+----------+|
| | | | | | | ||
| | | | | | | ||
| | | | | | | ||
| | | | | | | ||
| +------------------------------------------------------------------------+|
| Suma in litere ___________________________________________ |
| ___________________________________________ |
| L.S. Semnaturi: |
| |
| Depunator ___________ Controlor __________ |
| |
| Executor ___________ Casier __________ |
| |
+---------------------------------------------------------------------------+
ORDIN DE ELIBERARE A NUMERARULUI

+---------------------------------------------------------------------------+
| ORDIN DE ELIBERARE A NUMERARULUI nr. _____ ex. nr. ___|
| _______ ________________ _______ |
| data luna anul |
| |
| +-------------+|
| |tip.doc.| 48 ||
| Eliberati __________________________________ +-------------+|
| denumirea bancii care elibereaza Cod fiscal | ||
| numerarul +-------------+|
| Pentru _____________________________________ Cod.tarii| ||
| denumirea clientului pentru care se +-------------+|
| elibereaza numerarul Cod.operat.| ||
| Prin ________________________________________ +-------------+|
| numele, prenumele persoanei imputernicite Cod. bancii| ||
| In baza _____________________________________ +-------------+|
| denumirea, nr. si data documentului Simb.operat.| ||
Continutul operatiunii ______________________ +-------------+|
| Document confirmativ ________________________ |
| |
| Curs oficial: ___:____ Curs tranzac: _______ |
| |
| +------------------------------------------------------------------------+|
| | Codul | Debit | Codul | Credit | SUMA in cifre ||
| | valutei | nr.contului | valutei | nr.contului |-------------+----------||
| | | | | | IN VALUTA | IN LEI ||
| |---------+-------------+---------+-------------+-------------+----------||
| | | | | | | ||
| | | | | | | ||
| | | | | | | ||
| | | | | | | ||
| +------------------------------------------------------------------------+|
| Suma in litere ___________________________________________ |
| ___________________________________________ |
| L.S. Semnaturi: |
| |
| Suma a primit ___________ Controlor __________ |
| |
| Executor ___________ Casier __________ |
| |
+---------------------------------------------------------------------------+
2

1
RDIN DE PLAT
1

( 8)

:----------------------------------------------------------------:
:ORDIN DE PLATA NR.:101 TIP.DOC. 1 :
: DATA EMITERII:26 iulie 2005 :
:================================================================:
:PLATITI:125-50 LEI Una suta douazeci si cinci lei 50 bani:
: :
: :
:================================================================:
:PLATITOR (R)MF-TREZORERIA TE CONTUL BANCAR:2266503498101166 :
:RITORIALA BASARABEASCA DIREC CODUL FISCAL :3067315/0100 :
:TIA GENERALA INVATAMINT TINE CONTUL TREZORERIAL :
:RET SPORT BASARABEASCA :22050053081 :
:================================================================:
:BANCA PLATITOARE BANCA DE ECONOMII S.A.FIL.N3 CODUL BANCII:
:BASARABEASCA :BECOMD2X603:
:================================================================:
:BENEFICIAR (R)MINISTERUL FI CONTUL BANCAR:331891 :
:NANTELOR TREZORERIA CENTRA CODUL FISCAL :90388 :
:LA COMPANIA NATIONALA DE CONTUL TREZORERIAL :
:ASIGURARI IN MEDICINA :11302250150 :
:================================================================:
:BANCA BENEFICIARA BANCA NATIONALA A MOLDOVEI CODUL BANCII:
: :NBMDMD2X :
:================================================================:
:DESTINATIA PLATII:3081 111 00-DIRECTIA : TIPUL TRANSFERULUI :
:GENERALA INVATAMINT TINERET SPORT BASARA: NORMAL/URGENT :N :
:BEASCA-PRIMILE DE ASIGURARI OBLIGATORIE : :
:DE ASISTENTA MEDICALA ACHITATE DE SALARI: :
:ATI IN MARIME 2% PE LUNA IULIE 2005 : :
: : L.S. :
:========================================: :
: CODUL TRANZACTIEI: : :
: DATA PRIMIRII: : ___________ :
: DATA EXECUTARII: : ___________ :
: : SEMNATURILE :
: : EMITENTULUI :
: ________________ :-----------------------:
: SEMNATURA BANCII : :
: : :
:MOTIVUL REFUZULUI : L.S. :
: : :
:----------------------------------------------------------------:
2
RDIN DE PLAT
1


:----------------------------------------------------------------:
:ORDIN DE PLATA NR.:15 TIP.DOC. 1 :
: DATA EMITERII:26 aprilie 2006 :
:================================================================:
:PLATITI:50125-50 LEI Cincizeci mii una suta douazeci si :
: cinci lei 50 bani :
: :
:================================================================:
:PLATITOR (R)SOARE SRL CONTUL BANCAR:222450100000115 :
: CODUL FISCAL :1003400005128 :
: CONTUL TREZORERIAL :
: : :
:================================================================:
:BANCA PLATITOARE 'Fincombank'SA fil.N1 Chisinau CODUL BANCII :
: : FTMDMD2X735 :
:================================================================:
:BENEFICIAR (R) PACE S.A. CONTUL BANCAR : 222480300000889 :
: CODUL FISCAL : 1002800002413 :
: CONTUL TREZORERIAL :
: : :
:================================================================:
:BANCA BENEFICIARA 'Fincombank'SA fil.N3 Chisinau CODUL BANCII :
: : FTMDMD2X853 :
:================================================================:
:DESTINATIA PLATII:PLATA PENTRU BECURI : TIPUL TRANSFERULUI :
:CONFORM CONTR. NR.45 DIN 01.03.2006 : NORMAL/URGENT :U :
: : :
: : L.S. :
:========================================: :
: CODUL TRANZACTIEI: : :
: DATA PRIMIRII: : ___________ :
: DATA EXECUTARII: : ___________ :
: : SEMNATURILE :
: : EMITENTULUI :
: ________________ :-----------------------:
: SEMNATURA BANCII : :
: : :
:MOTIVUL REFUZULUI : L.S. :
: : :
:----------------------------------------------------------------:

CODUL BANCII BANCA

FTMDMD2X 'FINCOMBANK'SA Chisinau


FTMDMD2X735 'Fincombank'SA fil.N1 Chisinau
FTMDMD2X847 'Fincombank'SA fil.N2 Chisinau
FTMDMD2X853 'Fincombank'SA fil.N3 Chisinau
FTMDMD2X848 'Fincombank'SA fil.N4 Balti
FTMDMD2X874 'Fincombank'SA fil.N5 Orhei
FTMDMD2X873 'Fincombank'SA fil.N6 Chisinau
FTMDMD2X889 'Fincombank'SA fil.N7 Chisinau
FTMDMD2X886 'Fincombank'SA fil.N8 Cahul
FTMDMD2X890 'Fincombank'SA fil.N9 Riscani
FTMDMD2X401 'Fincombank'SA fil.N10 Floresti
FTMDMD2X891 'Fincombank'SA fil.N11 Ungheni
FTMDMD2X411 'Fincombank'SA fil.N12 Comrat
FTMDMD2X423 'Fincombank'SA fil.N15 Edinet