Вы находитесь на странице: 1из 78

Romnia

Judeul Tulcea
Consiliul Local al Municipiului Tulcea

HOTRREA NR. 204


privind stabilirea impozitelor i taxelor locale pentru anul 2016

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, ntrunit n edina ordinar din data de


17 decembrie 2015, legal constituit;
Examinnd proiectul de hotrre privind stabilirea impozitelor i taxelor locale pentru
anul 2016, proiect din iniiativa Viceprimarului;
Avnd n vedere Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Tulcea nregistrat
sub nr. 30526/05.11.2015 i Raportul de fundamentare ntocmit de Serviciul Impozite i Taxe
din cadrul Direciei Economice, nregistrat sub nr. 30527/05.11.2015;
Lund n considerare prevederile art. 9 pct. 3 al Cartei Europene a autonomiei locale,
adoptat la Strasbourg la 15 octombrie 1985 i ratificat prin Legea nr. 199/1997;
Reinnd avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea;
n temeiul urmtoarelor prevederi legale:
- art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) i (2) i art. 139 alin. (2) din Constituia
Romniei, republicat;
- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modificrile
ulterioare;
- art. 20 i 28 din Legea-cadru a descentralizrii nr. 195/2006;
- art. 5 alin. (1) lit. a) i alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 i
art. 761 alin. (2) i (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile
i completrile ulterioare;
- art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum i pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificrile i
completrile ulterioare;
- Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedur fiscal cu modificrile i
completrile ulterioare;
- Ordonanei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 98/2009, cu modificrile i completrile ulterioare;
- art. 19 i art. 20 din Ordonana Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea i
funcionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public i privat de interes local,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 3/2003, cu modificrile ulterioare;
- art. 18 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor i
protecia persoanelor, republicat, cu completrile ulterioare;
- art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004 privind protecia civil, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare;

1
- art. 1 alin. (4) lit. l), art. 8 alin. (3) lit. j), art. 43 alin. (7) i art. 44 alin. (2) lit. d) din
Legea serviciilor comunitare de utiliti publice nr. 51/2006, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare;
- art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) i c), alin. (3), alin. (5) i alin. (8) din Legea
serviciului de salubrizare a localitilor nr. 101/2006, republicat;
- art. 10 lit. g) i art. 34 alin. (2) i (3) din Legea serviciului de iluminat public
nr. 230/2006;
- art. 14 lit. f) din Legea serviciului de alimentare cu ap i de canalizare
nr. 241/2006, republicat;
- art. 5 din Legea cadastrului i publicitii imobiliare nr. 7/1996, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- art. 6 lit. b) din Ordonana Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor
i serviciilor de pia, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
- art. 2 i 3 din Ordonana Guvernului nr. 13/2001 privind nfiinarea, organizarea i
funcionarea serviciilor comunitare pentru cadastru i agricultur, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 39/2002;
- art. 14 din Ordonana Guvernului nr. 21/2002 privind gospodrirea localitilor urbane
i rurale, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 515/2002;
- Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019,
aprobate prin Ordinul comun al ministrului agriculturii i dezvoltrii rurale, ministrului
dezvoltrii regionale i administraiei publice, ministrului finanelor publice i preedintelui
Institutul Naional de Statistic nr. 734/480/1003/3727/2015;
- Hotrrii Consiliului Local nr. 278/2009 privind nregistrarea, evidena i radierea
vehiculelor care nu se supun nmatriculrii;
- Hotrrii Consiliului Local nr. 165/31.05.2007 privind zonarea Municipiului Tulcea, n
vederea stabilirii cuantumului impozitelor i taxelor locale;
- Hotrrii Consiliului Local nr. 164/31.05.2007 privind aprobarea Nomenclaturii
stradale la nivelul Municipiului Tulcea, modificat i completat prin Hotrrea Consiliului
Local nr. 25/31.01.2008 i prin Hotrrea Consiliului Local nr. 181/30.09.2009.
Lund n considerare unul dintre scopurile asigurrii autonomiei locale care are la baz
dreptul s instituie i s perceap impozite i taxe locale, pe fondul constituirii de resurse
financiare pentru finanarea activitilor stabilite n competena acestor autoriti, pe de o
parte, precum i de condiiile locale specifice zonei, pe de alt parte,
Respectnd dispoziiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparena decizional n
administraia public, republicat
n conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) i alin. (4) lit. c), art. 45 alin. (1), (2)
i (6), art. 49 alin. (1) i (2) i art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraiei publice locale
nr. 215/2001, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare

HOTRTE:
Art. 1. Se stabilesc impozitele i taxele locale pentru anul 2016, dup cum urmeaz:
a) Impozitul pe cldiri i taxa pe cldiri, prevzute n Anexa nr. 1;
b) Impozitul pe teren i taxa pe teren, prevzute n Anexa nr. 2;
c) Impozitul pe mijloace de transport, prevzut n Anexa nr. 3;
d) Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor i autorizaiilor, prevzut n
Anexa nr. 4;

2
e) Taxa pentru eliberarea autorizaiilor pentru desfurarea unor activiti economice,
prevzut n Anexa nr. 5;
f) Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclam i publicitate, prevzut n Anexa nr. 6;
g) Impozitul pe spectacole, prevzut n Anexa nr. 7;
h) Taxe speciale, prevzute n Anexa nr. 8;
i) Taxa de habitat, prevzut n Anexa nr. 9;
j) Taxe extrajudiciare de timbru i taxe de timbru, prevzute n Anexa nr. 10;
k) Procedurile de acordare a scutirilor/reducerilor acordate de Consiliul Local al
Municipiului Tulcea n temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prevzute n
Anexa nr. 11;
l) Regulament privind adoptarea taxelor speciale, prevzut n Anexa nr. 12.
Art. 2. Anexele nr. 1 - 12 fac parte integrant din prezenta hotrre.
Art. 3. Tulcea este Municipiu de rangul II, potrivit Legii nr. 351/2001 privind aprobarea
Planului de amenajare a teritoriului naional Seciunea a IV-a Reeaua de localiti, cu
modificrile i completrile ulterioare.
Art. 4. Neplata la termenele scadente a impozitelor i taxelor locale reglementate prin
prezenta hotrre atrage dup sine calcularea de majorri de ntrziere, iar pentru
nerespectarea obligaiilor impuse se aplic sanciuni n cuantumurile prevzute n actele
normative n vigoare.
Art. 5. Creanele fiscale restante aflate n sold la data de 31 decembrie 2015, mai mici de
40 lei, se anuleaz conform art. 266 alin (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedur fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare.
Art. 6. Prezenta hotrre se completeaz cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare i ale Legii nr. 207/2015 privind Codul
de procedur fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i cu actele normative
subsecvente n vigoare.
Art. 7. Hotrrea privind stabilirea impozitelor i taxelor locale pentru anul 2016 intr n
vigoare ncepnd cu data de 01.01.2016.
Art. 8. Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotrri
autoritilor i persoanelor interesate pentru ducerea la ndeplinire a prevederilor sale.

CONTRASEMNEAZ, PREEDINTE DE EDIN,


SECRETAR, CONSILIER,

3
Romnia
Judeul Tulcea
Consiliul Local al Municipiului Tulcea

Anexa nr. 1
la Hotrrea nr. ______/17.12.2015

Impozitul pe cldiri i taxa pe cldiri

Capitolul I. Reguli generale


Art. 1. (1) Persoanele fizice i persoanele juridice care au n proprietate o cldire situat n
Romnia datoreaz anual impozit pentru acea cldire, exceptnd cazurile n care legea prevede altfel.
(2) Pentru cldirile proprietate public sau privat a statului ori a unitilor
administrativ-teritoriale, concesionate, nchiriate, date n administrare ori n folosin, dup caz,
oricror entiti, altele dect cele de drept public, se stabilete taxa pe cldiri, care reprezint sarcina
fiscal a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosin, dup caz, n
condiii similare impozitului pe cldiri.
(3) Impozitul pe cldiri, precum i taxa pe cldiri se datoreaz ctre bugetul local al comunei, al
oraului sau al municipiului n care este amplasat cldirea.
(4) Taxa pe cldiri se stabilete proporional cu perioada pentru care este constituit dreptul de
concesiune, nchiriere, administrare ori folosin.
(5) Pe perioada n care pentru o cldire se pltete taxa pe cldiri, nu se datoreaz impozitul pe
cldiri.
(6) n cazul n care o cldire se afl n proprietatea comun a dou sau mai multe persoane,
fiecare dintre proprietarii comuni ai cldirii datoreaz impozitul pentru spaiile situate n partea din
cldire aflat n proprietatea sa. n cazul n care nu se pot stabili prile individuale ale proprietarilor n
comun, fiecare proprietar n comun datoreaz o parte egal din impozitul pentru cldirea respectiv.

Capitolul II. Scutiri de la plata impozitului/taxei pe cldiri


Art. 2. Scutiri de la plata impozitului/taxei pe cldiri pentru persoane fizice
Cldirile aparinnd persoanelor fizice pentru care nu se datoreaz impozit/tax, prin efectul
legii, sunt, dup cum urmeaz:
a) cldirea folosit ca domiciliu i/sau alte cldiri aflate n proprietatea sau coproprietatea
persoanelor prevzute la art. 2 lit. a), c) - e) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 82/2006 pentru
recunoaterea meritelor personalului armatei participant la aciuni militare i acordarea unor drepturi
acestuia i urmailor celui decedat, aprobat cu modificri prin Legea nr. 111/2007, cu modificrile i
completrile ulterioare;
b) cldirile aflate n proprietatea sau coproprietatea veteranilor de rzboi, a vduvelor de rzboi i
a vduvelor nerecstorite ale veteranilor de rzboi;
c) cldirea folosit ca domiciliu aflat n proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevzute la
art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din
motive politice de dictatura instaurat cu ncepere de la 6 martie 1945, precum i celor deportate n
strintate ori constituite n prizonieri, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;

1
d) cldirea folosit ca domiciliu aflat n proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap
grav sau accentuat i a persoanelor ncadrate n gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanilor
legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat i ai minorilor ncadrai n gradul I de invaliditate;
e) cldirile care sunt utilizate ca sere, solare, rsadnie, ciupercrii, silozuri pentru furaje, silozuri
i/sau ptule pentru depozitarea i conservarea cerealelor, cu excepia ncperilor care sunt folosite
pentru alte activiti economice;
f) impozitul pe cldirile aflate n proprietatea persoanelor fizice care sunt utilizate pentru
prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durat de cel mult 6 luni n cursul unui an
calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplic n anul fiscal urmtor celui n care este ndeplinit
aceast condiie.

Art. 3. Scutiri de la plata impozitului/taxei pe cldiri pentru persoane juridice


Cldirile aparinnd persoanelor juridice pentru care nu se datoreaz impozit, prin efectul legii,
sunt, dup cum urmeaz:
a) cldirile aflate n proprietatea public sau privat a statului sau a unitilor
administrativ-teritoriale, cu excepia ncperilor folosite pentru activiti economice sau agrement,
altele dect cele desfurate n relaie cu persoane juridice de drept public;
b) cldirile aflate n domeniul privat al statului concesionate, nchiriate, date n administrare ori
n folosin, dup caz, instituiilor publice cu finanare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea
proprie a acestora;
c) cldirile aflate n proprietatea fundaiilor nfiinate prin testament constituite, conform legii, cu
scopul de a ntreine, dezvolta i ajuta instituii de cultur naional, precum i de a susine aciuni cu
caracter umanitar, social i cultural;
d) cldirile care, prin destinaie, constituie lcauri de cult, aparinnd cultelor religioase
recunoscute oficial i asociaiilor religioase, precum i componentelor locale ale acestora, cu excepia
ncperilor folosite pentru activiti economice;
e) cldirile funerare din cimitire i crematorii;
f) cldirile utilizate de unitile i instituiile de nvmnt de stat, confesional sau particular,
autorizate s funcioneze provizoriu ori acreditate, cu excepia ncperilor care sunt folosite pentru
activiti economice care genereaz alte venituri dect cele din taxele de colarizare, servirea meselor
pentru precolari, elevi sau studeni i cazarea acestora, precum i cldirile utilizate de ctre cree,
astfel cum sunt definite i funcioneaz potrivit Legii nr. 263/2007 privind nfiinarea, organizarea i
funcionarea creelor, cu modificrile i completrile ulterioare;
g) cldirile unei instituii sau uniti care funcioneaz sub coordonarea Ministerului Educaiei i
Cercetrii tiinifice sau a Ministerului Tineretului i Sportului, precum i cldirile federaiilor sportive
naionale, cu excepia ncperilor care sunt folosite pentru activiti economice;
h) cldirile unitilor sanitare publice, cu excepia ncperilor folosite pentru activiti
economice;
i) cldirile din parcurile industriale, parcurile tiinifice i tehnologice, precum i cele utilizate de
incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislaiei n materia ajutorului de stat;
j) cldirile care sunt afectate activitilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice,
oceanografice, de mbuntiri funciare i de intervenii la aprarea mpotriva inundaiilor, precum i
cldirile din porturi i cele afectate canalelor navigabile i staiilor de pompare aferente canalelor, cu
excepia ncperilor care sunt folosite pentru activiti economice;
k) cldirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje i
tuneluri i care sunt utilizate pentru exploatarea acestor construcii, cu excepia ncperilor care sunt
folosite pentru alte activiti economice;
l) cldirile aferente infrastructurii feroviare publice;
m) cldirile Academiei Romne i ale fundaiilor proprii nfiinate de Academia Romn, n
calitate de fondator unic, cu excepia ncperilor care sunt folosite pentru activiti economice;
n) cldirile aferente capacitilor de producie care sunt n sectorul pentru aprare cu respectarea
legislaiei n materia ajutorului de stat;

2
o) cldirile care sunt utilizate ca sere, solare, rsadnie, ciupercrii, silozuri pentru furaje, silozuri
i/sau ptule pentru depozitarea i conservarea cerealelor, cu excepia ncperilor care sunt folosite
pentru alte activiti economice;
p) cldirile aflate n domeniul public al statului i n administrarea Regiei Autonome
"Administraia Patrimoniului Protocolului de Stat", cu excepia ncperilor care sunt folosite pentru
activiti economice;
r) cldirile aflate n proprietatea organizaiilor cetenilor aparinnd minoritilor naionale din
Romnia, cu statut de utilitate public, precum i cele nchiriate, concesionate sau primite n
administrare ori n folosin de acestea de la o instituie sau o autoritate public, cu excepia ncperilor
care sunt folosite pentru activiti economice;
s) cldirile destinate serviciului de apostil i supralegalizare, cele destinate depozitrii i
administrrii arhivei, precum i cldirile afectate funcionrii Centrului Naional de Administrare a
Registrelor Naionale Notariale;
t) cldirile deinute sau utilizate de ctre ntreprinderile sociale de inserie.
u) impozitul pe cldirile aflate n proprietatea persoanelor juridice care sunt utilizate pentru
prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durat de cel mult 6 luni n cursul unui an
calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplic n anul fiscal urmtor celui n care este ndeplinit
aceast condiie.

Art. 4. Scutiri/reduceri de la plata impozitului/taxei pe cldiri acordate de Consiliul Local


al Municipiului Tulcea
(1) Consiliul Local al Municipiului Tulcea acord scutiri/reduceri de la plata impozitului/taxei pe
cldiri datorat pentru urmtoarele cldiri:
a) cldirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectur sau arheologice,
muzee ori case memoriale, cu excepia ncperilor care sunt folosite pentru activiti economice;
b) cldirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de ctre organizaii neguvernamentale i
ntreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
c) cldirile utilizate de organizaii nonprofit folosite exclusiv pentru activitile fr scop lucrativ;
d) cldirile afectate de calamiti naturale, pentru o perioad de pn la 5 ani, ncepnd cu
1 ianuarie a anului n care s-a produs evenimentul;
e) cldirea folosit ca domiciliu, aflat n proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale cror
venituri lunare sunt mai mici dect salariul minim brut pe ar ori constau n exclusivitate din
indemnizaie de omaj sau ajutor social;
f) cldirile la care proprietarii au executat pe cheltuial proprie lucrri de intervenie pentru
creterea performanei energetice, pe baza procesului-verbal de recepie la terminarea lucrrilor,
ntocmit n condiiile legii, prin care se constat realizarea msurilor de intervenie recomandate de
ctre auditorul energetic n certificatul de performan energetic sau, dup caz, n raportul de audit
energetic, astfel cum este prevzut n Ordonana de urgen a Guvernului nr. 18/2009 privind creterea
performanei energetice a blocurilor de locuine, aprobat cu modificri i completri prin
Legea nr. 158/2011, cu modificrile i completrile ulterioare;
g) cldirile unde au fost executate lucrri n condiiile Legii nr. 153/2011 privind msuri de
cretere a calitii arhitectural-ambientale a cldirilor, cu modificrile i completrile ulterioare;
h) cldirile persoanelor care domiciliaz i locuiesc efectiv n Rezervaia Biosferei "Delta
Dunrii", n conformitate cu Ordonana Guvernului nr. 27/1996, republicat, cu modificrile ulterioare.
i) cldirile deinute de asociaiile de dezvoltare intercomunitar;
(2) Scutirea sau reducerea impozitului/taxei, stabilit conform alin. (1), se aplic ncepnd cu
data de 1 ianuarie a anului urmtor celui n care persoana depune documentele justificative.

Capitolul III. Calculul impozitului datorat de persoanele fizice

Art. 5. Calculul impozitului pe cldirile rezideniale aflate n proprietatea persoanelor fizice


(1) Pentru cldirile rezideniale i cldirile-anex, aflate n proprietatea persoanelor fizice,
impozitul pe cldiri se calculeaz prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1%, asupra valorii impozabile
a cldirii.
3
(2) Valoarea impozabil a cldirii, exprimat n lei, se determin prin nmulirea suprafeei
construite desfurate a acesteia, exprimat n metri ptrai, cu valoarea impozabil corespunztoare,
exprimat n lei/m2, din tabelul urmtor:

Valoare impozabil (lei/m2)


Cldire cu instalaii de ap
Nr. Cldire fr instalaii de
canalizare, electrice i
crt. ap, canalizare, electrice
TIPUL DE CLDIRE nclzire (condiii
sau nclzire
cumulative**)
0. 1 2 3
1. 2015 2016 2015 2016
Cldire cu cadre din beton armat
sau cu perei exteriori din
A. crmid ars sau orice alte 935 1.000 555 600
materiale rezultate n urma unui
tratament termic i/sau chimic
Cldire cu perei exteriori din
lemn, din piatr natural, din
B. crmid nears, din vltuci sau 254 300 159 200
orice alte materiale nesupuse unui
tratament termic i/sau chimic
Cldire-anex cu cadre din beton
armat sau cu perei exteriori din
C. crmid ars sau din orice alte 159 200 143 175
materiale rezultate n urma unui
tratament termic i/sau chimic
Cldire-anex cu perei exteriori
din lemn, din piatr natural, din
D. crmid nears, din vltuci sau 95 125 63 75
din orice alte materiale nesupuse
unui tratament termic i/sau
chimic
n cazul contribuabilului care
deine la aceeai adres ncperi
E. 75% din 75% din suma 75% din suma 75% din suma
amplasate la subsol, demisol
suma care care s-ar aplica care s-ar aplica care s-ar
i/sau mansard, utilizate ca s-ar aplica cldirii cldirii aplica cldirii
locuin, n oricare dintre tipurile cldirii
de cldiri prevzute la lit. A-D
n cazul contribuabilului care
deine la aceeai adres ncperi
50% din 50% din suma 50% din suma 50% din suma
amplasate la subsol, demisol
F. suma care care s-ar aplica care s-ar aplica care s-ar
i/sau mansard, utilizate n alte s-ar aplica cldirii cldirii aplica cldirii
scopuri dect cel de locuin, n cldirii
oricare dintre tipurile de cldiri
prevzute la lit. A-D
(3) n cazul unei cldiri care are pereii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii
impozabile a cldirii se identific n tabelul prevzut la alin. (2) valoarea impozabil cea mai mare
corespunztoare materialului cu ponderea cea mai mare.
(4) Suprafaa construit desfurat a unei cldiri se determin prin nsumarea suprafeelor
seciunilor tuturor nivelurilor cldirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol
sau la mansard, exceptnd suprafeele podurilor neutilizate ca locuin, ale scrilor i teraselor
neacoperite.

4
(5) Dac dimensiunile exterioare ale unei cldiri nu pot fi efectiv msurate pe conturul exterior,
atunci suprafaa construit desfurat a cldirii se determin prin nmulirea suprafeei utile a cldirii
cu un coeficient de transformare de 1,4.
(6) Valoarea impozabil a cldirii se ajusteaz n funcie de rangul localitii i zona n care
este amplasat cldirea, prin nmulirea valorii determinate conform alin. (2) - (5) cu coeficientul de
corecie corespunztor, prevzut n urmtorul tabel:
RANGUL LOCALITII
Zona n
cadrul
localitii MUNICIPIUL TULCEA - RANGUL II
A 2,40
B 2,30
C 2,20
D 2,10
(7) Zonele A, B, C i D din intravilan sunt stabilite conform Hotrrii Consiliului Local
nr. 165/31.05.2007 privind zonarea Municipiului Tulcea, n vederea stabilirii cuantumului impozitelor
i taxelor locale, precum i a Hotrrii Consiliului Local nr. 164/31.05.2007 privind aprobarea
Nomenclaturii stradale la nivelul Municipiului Tulcea, modificat i completat prin Hotrrea
Consiliului Local nr. 25/31.01.2008 i Hotrrea Consiliului Local nr. 181/30.09.2009.
(8) n cazul unui apartament amplasat ntr-un bloc cu mai mult de 3 niveluri i 8 apartamente,
coeficientul de corecie prevzut la alin. (6) se reduce cu 0,10.
(9) Valoarea impozabil a cldirii, determinat n urma aplicrii prevederilor alin. (1) - (6) i (8),
se reduce n funcie de anul terminrii acesteia, dup cum urmeaz:
a) cu 50%, pentru cldirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului
fiscal de referin;
b) cu 30%, pentru cldirea care are o vechime cuprins ntre 50 de ani i 100 de ani inclusiv, la
data de 1 ianuarie a anului fiscal de referin;
c) cu 10%, pentru cldirea care are o vechime cuprins ntre 30 de ani i 50 de ani inclusiv, la
data de 1 ianuarie a anului fiscal de referin.
(10) n cazul cldirii la care au fost executate lucrri de renovare major, din punct de
vedere fiscal, anul terminrii se actualizeaz, astfel c acesta se consider ca fiind cel n care a fost
efectuat recepia la terminarea lucrrilor. Renovarea major reprezint aciunea complex care
cuprinde obligatoriu lucrri de intervenie la structura de rezisten a cldirii, pentru asigurarea
cerinei fundamentale de rezisten mecanic i stabilitate, prin aciuni de reconstruire, consolidare,
modernizare, modificare sau extindere, precum i, dup caz, alte lucrri de intervenie pentru
meninerea, pe ntreaga durat de exploatare a cldirii, a celorlalte cerine fundamentale aplicabile
construciilor, conform legii, viznd, n principal, creterea performanei energetice i a calitii
arhitectural-ambientale i funcionale a cldirii. Anul terminrii se actualizeaz n condiiile n care, la
terminarea lucrrilor de renovare major, valoarea cldirii crete cu cel puin 50% fa de valoarea
acesteia la data nceperii executrii lucrrilor.
Art. 6. Calculul impozitului pe cldirile nerezideniale aflate n proprietatea persoanelor
fizice
(1) Pentru cldirile nerezideniale aflate n proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe cldiri se
calculeaz prin aplicarea cotei de 1% asupra valorii care poate fi:
a) valoarea rezultat dintr-un raport de evaluare ntocmit de un evaluator autorizat n ultimii 5 ani
anteriori anului de referin;
b) valoarea final a lucrrilor de construcii, n cazul cldirilor noi, construite n ultimii 5 ani
anteriori anului de referin;
c) valoarea cldirilor care rezult din actul prin care se transfer dreptul de proprietate, n cazul
cldirilor dobndite n ultimii 5 ani anteriori anului de referin.
(2) Pentru cldirile nerezideniale aflate n proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru
activiti din domeniul agricol, impozitul pe cldiri se calculeaz prin aplicarea unei cote de 0,4%
asupra valorii impozabile a cldirii.
5
(3) n cazul n care valoarea cldirii nu poate fi calculat conform prevederilor alin. (1),
impozitul se calculeaz prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform
art. 5 din prezenta anex.
Art. 7. Calculul impozitului pe cldirile cu destinaie mixt aflate n proprietatea
persoanelor fizice
(1) n cazul cldirilor cu destinaie mixt aflate n proprietatea persoanelor fizice, impozitul se
calculeaz prin nsumarea impozitului calculat pentru suprafaa folosit n scop rezidenial, conform
art. 5 din prezenta anex, cu impozitul determinat pentru suprafaa folosit n scop nerezidenial,
conform art. 6 din prezenta anex.
(2) n cazul n care la adresa cldirii este nregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfoar
nicio activitate economic, impozitul se calculeaz conform art. 5 din prezenta anex.
(3) Dac suprafeele folosite n scop rezidenial i cele folosite n scop nerezidenial nu pot fi
evideniate distinct, se aplic urmtoarele reguli:
a) n cazul n care la adresa cldirii este nregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfoar
nicio activitate economic, impozitul se calculeaz conform art. 5 din prezenta anex;
b) n cazul n care la adresa cldirii este nregistrat un domiciliu fiscal la care se desfoar
activitatea economic, iar cheltuielile cu utilitile sunt nregistrate n sarcina persoanei care desfoar
activitatea economic, impozitul pe cldiri se calculeaz conform prevederilor art. 6 din prezenta
anex.

Capitolul IV. Calculul impozitului datorat de persoanele juridice


Art. 8. Calculul impozitului/taxei pe cldirile rezideniale i nerezideniale deinute de
persoanele juridice
(1) Pentru cldirile rezideniale aflate n proprietatea sau deinute de persoanele juridice,
impozitul/taxa pe cldiri se calculeaz prin aplicarea cotei de 0,2% asupra valorii impozabile a cldirii.
(2) Pentru cldirile nerezideniale aflate n proprietatea sau deinute de persoanele juridice,
impozitul/taxa pe cldiri se calculeaz prin aplicarea cotei de 1,3%, inclusiv, asupra valorii impozabile
a cldirii, la care se aplic o cot adiional de 0,2%.
(3) Pentru cldirile nerezideniale aflate n proprietatea sau deinute de persoanele juridice,
utilizate pentru activiti din domeniul agricol, impozitul/taxa pe cldiri se calculeaz prin aplicarea
unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a cldirii, la care se aplic o cot adiional de 0,2%.
(4) n cazul cldirilor cu destinaie mixt aflate n proprietatea persoanelor juridice, impozitul se
determin prin nsumarea impozitului calculat pentru suprafaa folosit n scop rezidenial conform
alin. (1), cu impozitul calculat pentru suprafaa folosit n scop nerezidenial, conform alin. (2) sau (3).
(5) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe cldiri, valoarea impozabil a cldirilor aflate n
proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se
datoreaz impozitul/taxa i poate fi:
a) ultima valoare impozabil nregistrat n evidenele organului fiscal;
b) valoarea rezultat dintr-un raport de evaluare ntocmit de un evaluator autorizat n
conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate n vigoare la data evalurii;
c) valoarea final a lucrrilor de construcii, n cazul cldirilor noi, construite n cursul anului
fiscal anterior;
d) valoarea cldirilor care rezult din actul prin care se transfer dreptul de proprietate, n cazul
cldirilor dobndite n cursul anului fiscal anterior;
e) n cazul cldirilor care sunt finanate n baza unui contract de leasing financiar, valoarea
rezultat dintr-un raport de evaluare ntocmit de un evaluator autorizat n conformitate cu standardele
de evaluare a bunurilor aflate n vigoare la data evalurii;
f) n cazul cldirilor pentru care se datoreaz taxa pe cldiri, valoarea nscris n contabilitatea
proprietarului cldirii i comunicat concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare
sau de folosin, dup caz.
(6) Valoarea impozabil a cldirii se actualizeaz o dat la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a
cldirii ntocmit de un evaluator autorizat n conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate
n vigoare la data evalurii.

6
(7) Prevederile alin. (6) nu se aplic n cazul cldirilor care aparin persoanelor fa de care a fost
pronunat o hotrre definitiv de declanare a procedurii falimentului.
(8) n cazul n care proprietarul cldirii nu a actualizat valoarea impozabil a cldirii n ultimii
3 ani anteriori anului de referin, cota impozitului/taxei pe cldiri este 5%, la care se aplic o cot
adiional de 2,5%.
(9) n cazul n care proprietarul cldirii pentru care se datoreaz taxa pe cldiri nu a actualizat
valoarea impozabil n ultimii 3 ani anteriori anului de referin, diferena de tax fa de cea stabilit
conform alin. (1) sau (2), dup caz, va fi datorat de proprietarul cldirii.
Capitolul V. Declararea, dobndirea, nstrinarea i modificarea cldirilor
Art. 9. (1) Impozitul pe cldiri este datorat pentru ntregul an fiscal de persoana care are n
proprietate cldirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
(2) Orice persoan care dobndete sau construiete o cldire n cursul anului are obligaia s
depun o declaraie la organul fiscal local, n termen de 30 de zile de la data dobndirii i datoreaz
impozit pe cldiri ncepnd cu data de 1 ianuarie a anului urmtor.
(3) Pentru cldirile nou-construite, data dobndirii cldirii se consider dup cum urmeaz:
a) pentru cldirile executate integral nainte de expirarea termenului prevzut n autorizaia de
construire, data ntocmirii procesului-verbal de recepie, dar nu mai trziu de 15 zile de la data
terminrii efective a lucrrilor;
b) pentru cldirile executate integral la termenul prevzut n autorizaia de construire, data din
aceasta, cu obligativitatea ntocmirii procesului-verbal de recepie n termenul prevzut de lege;
c) pentru cldirile ale cror lucrri de construcii nu au fost finalizate la termenul prevzut n
autorizaia de construire i pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilitii autorizaiei, n condiiile
legii, la data expirrii acestui termen i numai pentru suprafaa construit desfurat care are
elementele structurale de baz ale unei cldiri, n spe perei i acoperi. Procesul-verbal de recepie se
ntocmete la data expirrii termenului prevzut n autorizaia de construire, consemnndu-se stadiul
lucrrilor, precum i suprafaa construit desfurat n raport cu care se stabilete impozitul pe cldiri.
(4) Declararea cldirilor n vederea impunerii i nscrierea acestora n evidenele autoritilor
administraiei publice locale reprezint o obligaie legal a contribuabililor care dein n proprietate
aceste imobile, chiar dac ele au fost executate fr autorizaie de construire.
(5) n cazul n care dreptul de proprietate asupra unei cldiri este transmis n cursul unui an
fiscal, impozitul va fi datorat de persoana care deine dreptul de proprietate asupra cldirii la data de
31 decembrie a anului fiscal anterior anului n care se nstrineaz.
(6) n cazul extinderii, mbuntirii, desfiinrii pariale sau al altor modificri aduse unei cldiri
existente, inclusiv schimbarea integral sau parial a folosinei, precum i n cazul reevalurii unei
cldiri, care determin creterea sau diminuarea impozitului, proprietarul are obligaia s depun o
nou declaraie de impunere la organul fiscal local, n termen de 30 de zile de la data modificrii
respective i datoreaz impozitul pe cldiri determinat n noile condiii ncepnd cu data de 1 ianuarie a
anului urmtor.
(7) n cazul desfiinrii unei cldiri, proprietarul are obligaia s depun o nou declaraie de
impunere la organul fiscal local, n termen de 30 de zile de la data demolrii sau distrugerii i nceteaz
s datoreze impozitul ncepnd cu data de 1 ianuarie a anului urmtor, inclusiv n cazul cldirilor
pentru care nu s-a eliberat autorizaie de desfiinare.
(8) Dac ncadrarea cldirii n funcie de rangul localitii i zon se modific n cursul unui an
sau n cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe cldiri,
impozitul se calculeaz conform noii situaii ncepnd cu data de 1 ianuarie a anului urmtor.
(9) n cazul cldirilor la care se constat diferene ntre suprafeele nscrise n actele de
proprietate i situaia real rezultat din msurtorile executate n condiiile Legii cadastrului i a
publicitii imobiliare nr. 7/1996, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, pentru
determinarea sarcinii fiscale se au n vedere suprafeele care corespund situaiei reale, dovedite prin
lucrri de cadastru. Datele rezultate din lucrrile de cadastru se nscriu n evidenele fiscale, n registrul
agricol, precum i n cartea funciar, iar impozitul se calculeaz conform noii situaii ncepnd cu data
de 1 ianuarie a anului urmtor celui n care se nregistreaz la organul fiscal local lucrarea de cadastru,
ca anex la declaraia fiscal.

7
(10) n cazul unei cldiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe ntreaga durat
a acestuia se aplic urmtoarele reguli:
a) impozitul pe cldiri se datoreaz de locatar, ncepnd cu data de 1 ianuarie a anului urmtor
celui n care a fost ncheiat contractul;
b) n cazul ncetrii contractului de leasing, impozitul pe cldiri se datoreaz de locator, ncepnd
cu data de 1 ianuarie a anului urmtor ncheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor
documente similare care atest intrarea bunului n posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului
de leasing;
c) att locatorul, ct i locatarul au obligaia depunerii declaraiei fiscale la organul fiscal local, n
termen de 30 de zile de la data finalizrii contractului de leasing sau a ncheierii procesului-verbal de
predare a bunului sau a altor documente similare care atest intrarea bunului n posesia locatorului ca
urmare a rezilierii contractului de leasing nsoit de o copie a acestor documente.
(11) Taxa pe cldiri se datoreaz pe perioada valabilitii contractului prin care se constituie
dreptul de concesiune, nchiriere, administrare ori folosin. n cazul contractelor care prevd perioade
mai mici de un an, taxa se datoreaz proporional cu intervalul de timp pentru care s-a transmis dreptul
de concesiune, nchiriere, administrare ori folosin.
(12) Persoana care datoreaz taxa pe cldiri are obligaia s depun o declaraie la organul fiscal
local n a crui raz teritorial de competen se afl cldirea, pn la data de 25 a lunii urmtoare celei
n care intr n vigoare contractul prin care se acord dreptul de concesiune, nchiriere, administrare ori
folosin, la care anexeaz o copie a acestui contract.
(13) n cazul unei situaii care determin modificarea taxei pe cldiri datorate, persoana care
datoreaz taxa pe cldiri are obligaia s depun o declaraie la organul fiscal local n a crui raz
teritorial de competen se afl cldirea, pn la data de 25 a lunii urmtoare celei n care s-a
nregistrat situaia respectiv.
(14) Declararea cldirilor n scop fiscal nu este condiionat de nregistrarea acestor imobile la
oficiile de cadastru i publicitate imobiliar.
(15) Depunerea declaraiilor fiscale reprezint o obligaie i n cazul persoanelor care beneficiaz
de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe cldiri.

Capitolul VI. Plata impozitului


Art. 10. (1) Impozitul/taxa pe cldiri se pltete anual, n dou rate egale, respectiv:
a) rata I, pn la data de 31 martie 2016, inclusiv;
b) rata a II-a, pn la data de 30 septembrie 2016, inclusiv.
(2) Pentru plata cu anticipaie a impozitului pe cldiri la bugetul local pn la data de
31 martie 2016, pentru contribuabilii persoane fizice se acord o bonificaie de 10%.
(3) Pentru plata cu anticipaie a impozitului pe cldiri la bugetul local pn la data de
31 martie 2016, pentru contribuabilii persoane juridice se acord o bonificaie de 5%.
(4) n cazul n care contribuabilul deine n proprietate mai multe cldiri amplasate pe raza
Municipiului Tulcea, prevederile alin. (2) i (3) se refer la impozitul pe cldiri cumulat.
(5) Impozitul anual pe cldiri, datorat de ctre contribuabili, persoane fizice sau juridice, de pn
la 50 lei inclusiv, se pltete integral pn la primul termen de plat. n cazul n care contribuabilul
deine n proprietate mai multe cldiri amplasate pe raza Municipiului Tulcea, suma de 50 lei se refer
la impozitul pe cldiri cumulat.
(6) Taxa pe cldiri se pltete lunar, pn la data de 25 a lunii urmtoare fiecrei luni din
perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, nchiriere,
administrare ori folosin.
(7) Neplata n termenele scadente atrage plata majorrilor de ntrziere, conform legislaiei n
vigoare.

8
Capitolul VII. Sanciuni
Art. 11. (1) Constituie contravenii i se sancioneaz urmtoarele fapte:
a) depunerea peste termen a declaraiilor de impunere n cazul:
1.1. dobndirii sau construirii unei cldiri;
1.2. extinderii, mbuntirii, desfiinrii pariale sau al altor modificri aduse unei cldiri
existente, inclusiv schimbarea integral sau parial a folosinei, precum i n cazul reevalurii unei
cldiri, care determin creterea sau diminuarea impozitului;
1.3. desfiinrii unei cldiri;
1.4. finalizrii contractului de leasing sau a ncheierii procesului-verbal de predare a bunului sau
a altor documente similare care atest intrarea bunului n posesia locatorului ca urmare a rezilierii
contractului de leasing;
1.5. n care se datoreaz taxa pe cldiri;
1.6. modificrii taxei pe cldiri;
b) nedepunerea declaraiilor fiscale n cazul:
1.1. dobndirii sau construirii unei cldiri;
1.2. extinderii, mbuntirii, desfiinrii pariale sau al altor modificri aduse unei cldiri
existente, inclusiv schimbarea integral sau parial a folosinei, precum i n cazul reevalurii unei
cldiri, care determin creterea sau diminuarea impozitului;
1.3. desfiinrii unei cldiri;
1.4. finalizrii contractului de leasing sau a ncheierii procesului-verbal de predare a bunului sau
a altor documente similare care atest intrarea bunului n posesia locatorului ca urmare a rezilierii
contractului de leasing;
1.5. n care se datoreaz taxa pe cldiri;
1.6. modificrii taxei pe cldiri.
(2) Contravenia prevazut la alin. (1) lit. a) se sancioneaz cu amenda de la 70 lei la 279 lei
pentru persoane fizice i cu amenda de la 210 lei la 1.116 lei pentru persoane juridice;
(3) Contraveniile prevzute la alin. (1) lit. b) se sancioneaz cu amenda de la 279 lei la 626 lei
pentru persoane fizice i cu amenda de la 1.116 lei la 2.784 lei pentru persoane juridice;
(4) Refuzul de a furniza informaii cu privire la situaia patrimonial a contribuabilului constituie
contravenie i se sanctioneaz potrivit prevederilor legale n vigoare.
(5) Contraveniilor prevzute n prezenta anex li se aplic dispoziiile Ordonanei Guvernului
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor, cu modificrile i completrile ulterioare, inclusiv
posibilitatea achitrii, pe loc sau n termen de cel mult 48 de ore de la data ncheierii procesului-verbal
ori, dup caz, de la data comunicrii acestuia, a jumtate din minimul amenzii stabilit.
(6) Constatarea contraveniilor i aplicarea sanciunilor prevzute n prezenta Anex se realizeaz
de ctre funcionarii mputernicii din cadrul Serviciului Impozite i Taxe Tulcea.

PREEDINTE DE EDIN,

9
Romnia
Judeul Tulcea
Consiliul Local al Municipiului Tulcea

Anexa nr. 2
la Hotrrea nr. ______/17.12.2015

Impozitul pe teren i taxa pe teren

Capitolul I. Reguli generale


Art. 1. (1) Persoanele fizice i persoanele juridice care au n proprietate teren situat n Romnia
datoreaz pentru acesta un impozit anual, exceptnd cazurile n care n legea prevede altfel.
(2) Pentru terenurile proprietate public sau privat a statului ori a unitilor
administrativ-teritoriale, concesionate, nchiriate, date n administrare ori n folosin, dup caz, se
stabilete taxa pe teren, care reprezint sarcina fiscal a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului
de administrare sau de folosin, n condiii similare impozitului pe teren.
(3) Impozitul pe teren, precum i taxa pe teren se datoreaz ctre bugetul local al comunei, al
oraului sau al municipiului n care este amplasat terenul.
(4) Taxa pe teren se pltete proporional cu perioada pentru care este constituit dreptul de
concesionare, nchiriere, administrare ori folosin.
(5) Pe perioada n care pentru un teren se pltete taxa pe teren, nu se datoreaz impozitul pe
teren.
(6) n cazul terenului care este deinut n comun de dou sau mai multe persoane, fiecare
proprietar datoreaz impozit pentru partea din teren aflat n proprietatea sa. n cazul n care nu se pot
stabili prile individuale ale proprietarilor n comun, fiecare proprietar n comun datoreaz o parte
egal din impozitul pentru terenul respectiv.

Capitolul II. Scutiri de la plata impozitului/taxei pe teren


Art. 2. Scutiri de la plata impozitului/taxei pe teren pentru persoane fizice
Terenurile aparinnd persoanelor fizice pentru care nu se datoreaz impozit/tax, prin efectul
legii, sunt:
a) terenurile aflate n proprietatea sau coproprietatea veteranilor de rzboi, a vduvelor de rzboi
i a vduvelor nerecstorite ale veteranilor de rzboi;
b) terenul aferent cldirii de domiciliu, aflat n proprietatea sau coproprietatea persoanelor
prevzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare;
c) terenul aferent cldirii de domiciliu, aflat n proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu
handicap grav sau accentuat i a persoanelor ncadrate n gradul I de invaliditate, respectiv a
reprezentanilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat i ai minorilor ncadrai n gradul I
de invaliditate;
d) terenurile aflate n proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevzute la art. 2 lit. a), c) - e)
din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 82/2006, cu modificrile i completrile ulterioare;
e) terenurile degradate sau poluate, incluse n perimetrul de ameliorare, pentru perioada ct
dureaz ameliorarea acestora;
f) terenurile care prin natura lor i nu prin destinaia dat sunt improprii pentru agricultur sau
silvicultur.

1
g) impozitul pe terenurile aflate n proprietatea persoanelor fizice care sunt utilizate pentru
prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durat de cel mult 6 luni n cursul unui an
calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplic n anul fiscal urmtor celui n care este ndeplinit
aceast condiie.
Art. 3. Scutiri de la plata impozitului/taxei pe teren pentru persoane juridice
Terenurile aparinnd persoanelor juridice pentru care nu se datoreaz impozit/tax, prin efectul
legii, sunt:
a) terenurile aflate n proprietatea public sau privat a statului ori a unitilor
administrativ-teritoriale, cu excepia suprafeelor folosite pentru activiti economice sau agrement;
b) terenurile aflate n domeniul privat al statului concesionate, nchiriate, date n administrare ori
n folosin, dup caz, instituiilor publice cu finanare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea
proprie a acestora;
c) terenurile fundaiilor nfiinate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a
ntreine, dezvolta i ajuta instituii de cultur naional, precum i de a susine aciuni cu caracter
umanitar, social i cultural;
d) terenurile aparinnd cultelor religioase recunoscute oficial i asociaiilor religioase, precum i
componentelor locale ale acestora, cu excepia suprafeelor care sunt folosite pentru activiti
economice;
e) terenurile aparinnd cimitirelor i crematoriilor;
f) terenurile utilizate de unitile i instituiile de nvmnt de stat, confesional sau particular,
autorizate s funcioneze provizoriu ori acreditate, cu excepia suprafeelor care sunt folosite pentru
activiti economice care genereaz alte venituri dect cele din taxele de colarizare, servirea meselor
pentru precolari, elevi sau studeni i cazarea acestora, precum i cldirile utilizate de ctre cree,
astfel cum sunt definite i funcioneaz potrivit Legii nr. 263/2007, cu modificrile i completrile
ulterioare;
g) terenurile unitilor sanitare publice, cu excepia suprafeelor folosite pentru activiti
economice;
h) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigaie, terenurile aferente
infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele i staiile de pompare aferente acestora,
precum i terenurile aferente lucrrilor de mbuntiri funciare, pe baza avizului privind categoria de
folosin a terenului, emis de oficiile de cadastru i publicitate imobiliar;
i) terenurile folosite pentru activitile de aprare mpotriva inundaiilor, gospodrirea apelor,
hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de ap, cele folosite ca zone de
protecie definite n lege, precum i terenurile utilizate pentru exploatrile din subsol, ncadrate astfel
printr-o hotrre a consiliului local, n msura n care nu afecteaz folosirea suprafeei solului;
j) terenurile degradate sau poluate, incluse n perimetrul de ameliorare, pentru perioada ct
dureaz ameliorarea acestora;
k) terenurile care prin natura lor i nu prin destinaia dat sunt improprii pentru agricultur sau
silvicultur;
l) terenurile ocupate de autostrzi, drumuri europene, drumuri naionale, drumuri principale
administrate de Compania Naional de Autostrzi i Drumuri Naionale din Romnia - S.A., zonele de
siguran a acestora, precum i terenurile ocupate de piste i terenurile din jurul pistelor reprezentnd
zone de siguran;
m) terenurile pe care sunt amplasate elementele infrastructurii feroviare publice, precum i cele
ale metroului;
n) terenurile din parcurile industriale, parcurile tiinifice i tehnologice, precum i cele utilizate
de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislaiei n materia ajutorului de stat;
o) terenurile aferente capacitilor de producie care sunt n sectorul pentru aprare cu respectarea
legislaiei n materia ajutorului de stat;
p) terenurile Academiei Romne i ale fundaiilor proprii nfiinate de Academia Romn, n
calitate de fondator unic, cu excepia terenurilor care sunt folosite pentru activiti economice;
q) terenurile instituiilor sau unitilor care funcioneaz sub coordonarea Ministerului Educaiei
i Cercetrii tiinifice sau a Ministerului Tineretului i Sportului, cu excepia terenurilor care sunt
folosite pentru activiti economice;

2
r) terenurile destinate serviciului de apostil i supralegalizare, cele destinate depozitrii i
administrrii arhivei, precum i terenurile afectate funcionrii Centrului Naional de Administrare a
Registrelor Naionale Notariale;
s) suprafeele de fond forestier, altele dect cele proprietate public, pentru care nu se
reglementeaz procesul de producie lemnoas, cele certificate, precum i cele cu arborete cu vrsta de
pn la 20 de ani;
t) terenurile deinute sau utilizate de ctre ntreprinderile sociale de inserie;
u) terenurile aflate n proprietatea organizaiilor cetenilor aparinnd minoritilor naionale din
Romnia, cu statut de utilitate public, precum i cele nchiriate, concesionate sau primite n
administrare ori n folosin de acestea de la o instituie sau o autoritate public, cu excepia terenurilor
care sunt folosite pentru activiti economice.
w) impozitul pe terenurile aflate n proprietatea persoanelor juridice care sunt utilizate pentru
prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durat de cel mult 6 luni n cursul unui an
calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplic n anul fiscal urmtor celui n care este ndeplinit
aceast condiie.
Art. 4. Scutiri/reduceri de la plata impozitului/taxei pe teren acordate de Consiliul Local al
Municipiului Tulcea
(1) Consiliul Local al Municipiului Tulcea acord scutirea/reducerea impozitului/taxei pe teren
datorate pentru:
a) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de ctre organizaii neguvernamentale
i ntreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
b) terenurile utilizate de organizaii nonprofit folosite exclusiv pentru activitile fr scop
lucrativ;
c) terenurile aparinnd asociaiilor i fundaiilor folosite exclusiv pentru activitile fr scop
lucrativ;
d) terenurile afectate de calamiti naturale, pentru o perioad de un an;
e) terenurile aflate n proprietatea persoanelor ale cror venituri lunare sunt mai mici dect
salariul minim brut pe ar ori constau n exclusivitate din indemnizaie de omaj sau ajutor social;
f) terenurile persoanelor care domiciliaz i locuiesc efectiv n Rezervaia Biosferei "Delta
Dunrii", n conformitate cu Ordonana Guvernului nr. 27/1996, republicat, cu modificrile ulterioare.
(2) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilit conform alin. (1), se aplic
ncepnd cu data de 1 ianuarie a anului urmtor celui n care persoana depune documentele
justificative.

Capitolul III. Calculul impozitului/taxei pe teren


Art. 5. (1) Impozitul/taxa pe teren se stabilete lund n calcul suprafaa terenului, rangul
localitii n care este amplasat terenul, zona i categoria de folosin a terenului, conform ncadrrii
fcute de consiliul local.
(2) n cazul unui teren amplasat n intravilan, nregistrat n registrul agricol la categoria de
folosin terenuri cu construcii, precum i a terenului nregistrat n registrul agricol la alt
categorie de folosin dect cea de terenuri cu construcii n suprafa de pn la 400 m2,
inclusiv, impozitul/taxa pe teren se stabilete prin nmulirea suprafeei terenului, exprimat n
hectare, cu suma corespunztoare prevzut n urmtorul tabel:

Zona n cadrul
Municipiul Tulcea
localitii
2015 - lei/ha 2016 - lei/ha
A 7.553 7.553
B 5.269 5.269
C 3.335 3.335
D 1.763 1.763

3
(3) n cazul unui teren amplasat n intravilan, nregistrat n registrul agricol la alt
categorie de folosin dect cea de terenuri cu construcii, pentru suprafaa care depete
400 m2, impozitul/taxa pe teren se stabilete prin nmulirea suprafeei terenului, exprimat n
hectare, cu suma corespunztoare prevzut la alin. (4), iar acest rezultat se nmulete cu
coeficientul de corecie corespunztor prevzut la alin. (5).
(4) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul
urmtor, exprimate n lei pe hectar:

Nr. Zona
crt. Categoria de folosin Zona A Zona B Zona C Zona D
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
lei/ha lei/ha lei/ha lei/ha lei/ha lei/ha lei/ha lei/ha
1. Teren arabil 28 28 21 21 19 19 15 15
2. Pune 21 21 19 19 15 15 13 13
3. Fnea 21 21 19 19 15 15 13 13
4. Vie 46 46 35 35 28 28 19 19
5. Livad 53 53 46 46 35 35 28 28
Pdure sau alt teren cu
6. vegetaie forestier 28 28 21 21 19 19 15 15
7. Teren cu ape 15 15 13 13 8 8 0 0
8. Drumuri i ci ferate 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Teren neproductiv 0 0 0 0 0 0 0 0
(5) Suma stabilit conform alin. (4) se nmulete cu coeficientul de corecie corespunztor
prevzut n urmtorul tabel:

Denumirea localitii Rangul Municipiului Tulcea Coeficientul de corecie


Tulcea II 4,00

(6) Ca excepie de la prevederile alin. (2) - (5), n cazul contribuabililor persoane juridice,
pentru terenul amplasat n intravilan, nregistrat n registrul agricol la alt categorie de folosin
dect cea de terenuri cu construcii, impozitul/taxa pe teren se calculeaz conform prevederilor
alin. (7) numai dac ndeplinesc, cumulativ, urmtoarele condiii:
a) au prevzut n statut, ca obiect de activitate, agricultur;
b) au nregistrate n evidena contabil, pentru anul fiscal respectiv, venituri i cheltuieli
din desfurarea obiectului de activitate agricultur.
(7) n cazul unui teren amplasat n extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabilete prin
nmulirea suprafeei terenului, exprimat n hectare, cu suma corespunztoare prevzut n
urmtorul tabel, nmulit cu coeficientul de corecie corespunztor prevzut la art. 5 alin. (5)
din prezenta anex:

Nr.
CATEGORIA DE FOLOSIN ZONA (LEI/HA)
crt.

0 1 A B C D

1. Teren cu construcii 31 28 26 22

2. Teren arabil 50 48 45 42

4
3. Pune 28 26 22 20

4. Fnea 28 26 22 20

Vie pe rod, alta dect cea prevazut la


5. 55 53 50 48
nr. crt. 5.1

5.1. Vie pn la intrarea pe rod 0 0 0 0

Livada pe rod, alta dect cea


6. 56 53 50 48
prevazut la nr. crt. 6.1

6.1. Livada pn la intrarea pe rod x x x x


Pdure sau alt teren cu
7. vegetaie forestier cu excepia celui 16 14 12 8
prevzut la nr. crt. 7.1
Pdure n vrst de pn la 20 de ani
7.1. i pdure cu rol de producie 0 0 0 0

Teren cu ap, altul dect cel cu


8. 6 5 2 1
amenajri piscicole

8.1. Teren cu amenajri piscicole 34 31 28 26

9. Drumuri i ci ferate 0 0 0 0

10. Teren neproductiv 0 0 0 0

(8) nregistrarea n registrul agricol a datelor privind terenurile, a titularului dreptului de


proprietate asupra acestora, precum i schimbarea categoriei de folosin se pot face numai pe baz de
documente, anexate la declaraia fcut sub semnatur proprie a capului de gospodrie sau, n lipsa
acestuia, a unui membru major al gospodriei.
Capitolul IV. Declararea i datorarea impozitului i a taxei pe teren
Art. 6. (1) Impozitul pe teren este datorat pentru ntregul an fiscal de persoana care are n
proprietate terenul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
(2) n cazul dobndirii unui teren n cursul anului, proprietarul acestuia are obligaia s depun o
nou declaraie de impunere la organul fiscal local, n termen de 30 de zile de la data dobndirii, i
datoreaz impozit pe teren ncepnd cu data de 1 ianuarie a anului urmtor.
(3) n cazul n care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis n cursul unui an fiscal,
impozitul este datorat de persoana care deine dreptul de proprietate asupra terenului la data de
31 decembrie a anului fiscal anterior anului n care se nstrineaz.
(4) Dac ncadrarea terenului n funcie de rangul localitii i zon se modific n cursul unui an
sau n cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe teren,
impozitul se calculeaz conform noii situaii ncepnd cu data de 1 ianuarie a anului urmtor.
(5) n cazul modificrii categoriei de folosin a terenului, proprietarul acestuia are obligaia s
depun o nou declaraie de impunere la organul fiscal local, n termen de 30 de zile de la data
modificrii folosinei, i datoreaz impozitul pe teren conform noii situaii ncepnd cu data de
1 ianuarie a anului urmtor.
(6) n cazul terenurilor la care se constat diferene ntre suprafeele nscrise n actele de
proprietate i situaia real rezultat din msurtorile executate n condiiile Legii nr. 7/1996,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se au n
vedere suprafeele care corespund situaiei reale, dovedite prin lucrri de cadastru. Datele rezultate din
lucrrile de cadastru se nscriu n evidenele fiscale, n registrul agricol, precum i n cartea funciar,
5
iar impozitul se calculeaz conform noii situaii ncepnd cu data de 1 ianuarie a anului urmtor celui
n care se nregistreaz la organul fiscal local lucrarea respectiv, ca anex la declaraia fiscal.
(7) n cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe ntreaga durat a
acestuia se aplic urmtoarele reguli:
a) impozitul pe teren se datoreaz de locatar, ncepnd cu data de 1 ianuarie a anului urmtor
celui n care a fost ncheiat contractul;
b) n cazul n care contractul de leasing financiar nceteaz altfel dect prin ajungerea la scaden,
impozitul pe teren se datoreaz de locator, ncepnd cu data de 1 ianuarie a anului urmtor celui n care
terenul a fost predat locatorului prin ncheierea procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a
altor documente similare care atest intrarea bunului n posesia locatorului ca urmare a rezilierii
contractului de leasing;
c) att locatorul, ct i locatarul au obligaia depunerii declaraiei fiscale la organul fiscal local n
a crui raz de competen se afl terenul, n termen de 30 de zile de la data finalizrii contractului de
leasing sau a ncheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care
atest intrarea bunului n posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing nsoit de o
copie a acestor documente.
(8) Taxa pe teren se datoreaz pe perioada valabilitii contractului prin care se constituie dreptul
de concesiune, nchiriere, administrare ori folosin. n cazul contractelor care prevd perioade mai
mici de un an, taxa se datoreaz proporional cu intervalul de timp pentru care s-a transmis dreptul de
concesiune, nchiriere, administrare ori folosin.
(9) Persoana care datoreaz taxa pe teren are obligaia s depun o declaraie la organul fiscal
local n a crui raz teritorial de competen se afl terenul, pn la data de 25 a lunii urmtoare celei
n care intr n vigoare contractul prin care se acord dreptul de concesiune, nchiriere, administrare ori
folosin, la care anexeaz o copie a acestui contract.
(10) n cazul unei situaii care determin modificarea taxei pe teren datorate, persoana care
datoreaz taxa pe teren are obligaia s depun o declaraie la organul fiscal local n a crui raz
teritorial de competen se afl terenul, pn la data de 25 a lunii urmtoare celei n care s-a
nregistrat situaia respectiv.
(11) Declararea terenurilor n scop fiscal nu este condiionat de nregistrarea acestor terenuri la
oficiile de cadastru i publicitate imobiliar.
(12) Depunerea declaraiilor fiscale reprezint o obligaie i n cazul persoanelor care beneficiaz
de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe teren.
Capitolul V. Plata impozitului
Art. 7. (1) Impozitul/taxa pe teren se pltete anual, n dou rate egale, respectiv:
a) rata I, pn la data de 31 martie 2016, inclusiv;
b) rata a II-a, pn la data de 30 septembrie 2016, inclusiv.
2) Pentru plata cu anticipaie a impozitului pe teren, datorat pentru ntregul an de ctre
contribuabilii persoane fizice, pn la data de 31 martie 2016 inclusiv, se acord o bonificaie
de 10%.
(3) Pentru plata cu anticipaie a impozitului pe teren, datorat pentru ntregul an de ctre
contribuabilii persoane juridice, pn la data de 31 martie 2016 inclusiv, se acord o bonificaie
de 5%.
(4) Impozitul anual pe teren, datorat de ctre contribuabili, persoane fizice sau persoane juridice,
de pn la 50 lei inclusiv, se pltete integral pn la primul termen de plat. n cazul n care
contribuabilul deine n proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza Municipiului Tulcea, suma de
50 lei se refer la impozitul pe teren cumulat.
(5) Taxa pe teren se pltete lunar, pn la data de 25 a lunii urmtoare fiecrei luni din perioada
de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, nchiriere, administrare ori
folosin.
(6) Neplata impozitului/taxei pe teren la termenele scadente atrage plata majorrilor de ntrziere,
conform legislaiei n vigoare.

6
Capitolul VI. Sanciuni
Art. 8 (1) Constituie contravenii i se sancioneaz urmtoarele fapte:
a) depunerea peste termen a declaraiilor de impunere n cazul:
1.1. dobndirii unui teren;
1.2. modificrii categoriei de folosin a terenului;
1.3. finalizrii contractului de leasing sau a ncheierii procesului-verbal de predare a bunului sau
a altor documente similare care atest intrarea bunului n posesia locatorului ca urmare a rezilierii
contractului de leasing;
1.4. n care se datoreaz taxa pe teren;
1.5. modificrii taxei pe teren.
b) nedepunerea declaraiilor fiscale n cazul:
1.1. dobndirii unui teren;
1.2. modificrii categoriei de folosin a terenului;
1.3. finalizrii contractului de leasing sau a ncheierii procesului-verbal de predare a bunului sau
a altor documente similare care atest intrarea bunului n posesia locatorului ca urmare a rezilierii
contractului de leasing;
1.4. n care se datoreaz taxa pe teren;
1.5. modificrii taxei pe teren.
(2) Contravenia prevazut la alin. (1) lit. a) se sancioneaz cu amenda de la 70 lei la 279 lei
pentru persoane fizice i cu amenda de la 210 lei la 1.116 lei pentru persoane juridice;
(3) Contraveniile prevzute la alin. (1) lit. b) se sancioneaz cu amenda de la 279 lei la 626 lei
pentru persoane fizice i cu amenda de la 1.116 lei la 2.784 lei pentru persoane juridice.
(4) Refuzul de a furniza informaii cu privire la situaia patrimonial a contribuabilului constituie
contravenie i se sanctioneaz potrivit prevederilor legale n vigoare.
(5) Contraveniilor prevzute n prezenta anex li se aplic dispoziiile Ordonanei Guvernului
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor, cu modificrile i completrile ulterioare, inclusiv
posibilitatea achitrii, pe loc sau n termen de cel mult 48 de ore de la data ncheierii procesului-verbal
ori, dup caz, de la data comunicrii acestuia, a jumtate din minimul amenzii stabilit.
(6) Constatarea contraveniilor i aplicarea sanciunilor prevzute n prezenta Anex se realizeaz
de ctre funcionarii mputernicii din cadrul Serviciului Impozite i Taxe Tulcea.

PREEDINTE DE EDIN,

7
Romnia
Judeul Tulcea
Consiliul Local al Municipiului Tulcea

Anexa nr. 3
la Hotrrea nr. ______/17.12.2015

Impozitul pe mijloacele de transport

Capitolul I. Reguli generale


Art. 1. (1) Orice persoan care are n proprietate un mijloc de transport care trebuie
nmatriculat/nregistrat n Romnia datoreaz un impozit anual pentru mijlocul de transport, cu
excepia cazurilor n care n prezentul capitol se prevede altfel.
(2) Impozitul pe mijloacele de transport se datoreaz pe perioada ct mijlocul de transport este
nmatriculat sau nregistrat n Romnia.
(3) Impozitul pe mijloacele de transport se pltete la bugetul local al unitii
administrativ-teritoriale unde persoana i are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dup caz.
(4) n cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe
ntreaga durat a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datoreaz de locatar.

Capitolul II. Scutiri de la plata impozitului pe mijloace de transport


Art. 2. Scutiri de la plata impozitului pe mijloace de transport pentru persoane fizice
Nu se datoreaz impozitul pe mijloacele de transport, prin efectul legii, pentru:
a) mijloacele de transport aflate n proprietatea sau coproprietatea veteranilor de rzboi,
vduvelor de rzboi sau vduvelor nerecstorite ale veteranilor de rzboi, pentru un singur mijloc de
transport, la alegerea contribuabilului;
b) mijloacele de transport aflate n proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav
sau accentuat, cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate, aflate n proprietatea
sau coproprietatea reprezentanilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat i ai minorilor
ncadrai n gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
c) mijloacele de transport aflate n proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevzute la art. 1
din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, pentru un singur
mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
d) mijloacele de transport aflate n proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevzute la art. 3
alin. (1) lit. b) i art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificrile i completrile ulterioare,
pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
e) navele fluviale de pasageri, brcile i luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu
domiciliul n Delta Dunrii, Insula Mare a Brilei i Insula Balta Ialomiei;
f) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale n vigoare;
g) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor n pastoral;
h) autovehiculele acionate electric.
Art. 3. Scutiri de la plata impozitului pe mijloace de transport pentru persoane juridice
Nu se datoreaz impozitul pe mijloacele de transport, prin efectul legii, pentru:
a) navele fluviale de pasageri, brcile i luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu
domiciliul n Delta Dunrii, Insula Mare a Brilei i Insula Balta Ialomiei;
b) mijloacele de transport ale instituiilor publice;
1
c) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport
public de pasageri n regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri n afara unei localiti,
dac tariful de transport este stabilit n condiii de transport public;
d) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale n vigoare;
e) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor n pastoral;
f) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru intervenii n situaii de urgen;
g) mijloacele de transport ale instituiilor sau unitilor care funcioneaz sub coordonarea
Ministerului Educaiei i Cercetrii tiinifice sau a Ministerului Tineretului i Sportului;
h) mijloacele de transport ale fundaiilor nfiinate prin testament constituite conform legii, cu
scopul de a ntreine, dezvolta i ajuta instituii de cultur naional, precum i de a susine aciuni cu
caracter umanitar, social i cultural;
i) mijloacele de transport ale organizaiilor care au ca unic activitate acordarea gratuit de
servicii sociale n uniti specializate care asigur gzduire, ngrijire social i medical, asisten,
ocrotire, activiti de recuperare, reabilitare i reinserie social pentru copil, familie, persoane cu
handicap, persoane vrstnice, precum i pentru alte persoane aflate n dificultate, n condiiile legii;
j) autovehiculele acionate electric;
k) autovehiculele second-hand nregistrate ca stoc de marf i care nu sunt utilizate n folosul
propriu al operatorului economic, comerciant auto sau societate de leasing;
l) mijloacele de transport deinute de ctre organizaiile cetenilor aparinnd minoritilor
naionale.
Art. 4. Impozitul pe mijloacele de transport se reduce cu 50% pentru persoanele fizice care
domiciliaz n suburbia Tudor Vladimirescu, localitate precizat n Hotrrea Guvernului nr. 395/1996
pentru aprobarea Programului special privind unele msuri i aciuni pentru sprijinirea dezvoltrii
economico-sociale a judeului Tulcea i a Rezervaiei Biosferei "Delta Dunrii".

Capitolul III. Calculul impozitului datorat pentru mijloacele de transport


Art. 5. (1) Impozitul asupra mijloacelor de transport se calculeaz n funcie de tipul mijlocului
de transport, conform celor prevzute n prezenta Anex.
(2) Mijloace de transport cu traciune mecanic
n cazul oricruia dintre urmtoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se
calculeaz n funcie de capacitatea cilindric a acestuia, prin nmulirea fiecrei grupe de 200 cm3 sau
fraciune din aceasta cu suma corespunztoare din tabele urmtoarele, astfel:
a) Vehicule nmatriculate (lei/200 cm3 sau fraciune din aceasta)

Suma n lei pentru fiecare


grup de 200 cm3 sau
Tipuri de vehicule fraciune din aceasta
1. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri i autoturisme cu capacitatea
8
cilindric de pn la 1600 cm3, inclusiv
2. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri i autoturisme cu capacitatea
9
cilindric de peste 1600 cm3
3. Autoturisme cu capacitatea cilindric ntre 1.601 cm3 i 2000 cm3, inclusiv 18
4 Autoturisme cu capacitatea cilindric ntre 2001 cm3 i 2600 cm3, inclusiv 72
5. Autoturisme cu capacitatea cilindric ntre 2601 cm3 i 3000 cm3, inclusiv 144
6. Autoturisme cu capacitatea cilindric de peste 3.001 cm3 290
7. Autobuze, autocare, microbuze 24
8. Alte autovehicule cu mas total maxim autorizat de pn la 12 tone
30
inclusiv
9. Tractoare nmatriculate 18

2
b) Vehicule nregistrate

Suma n lei pentru fiecare grup de 200


Tipuri de vehicule cm3 sau fraciune din aceasta
1. Vehicule cu capacitate cilindric lei /200 cm3
1.1.Vehicule nregistrate cu capacitate cilindric < 4.800 cm3 4
1.2. Vehicule nregistrate cu capacitate cilindric > 4.800 cm3 6
2. Vehicule fr capacitate cilindric evideniat 150 lei/an
(3) n cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%.
(4) n cazul unui ata, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru
motocicletele respective.
(5) n cazul unui autovehicul de transport marf cu masa total autorizat egal sau mai
mare de 12 tone - impozitul este egal cu suma corespunztoare prevzut n tabelul urmtor:

Impozitul (n lei/an)
Ax(e) motor(oare) cu Alte sisteme de
sistem de suspensie suspensie pentru
pneumatic sau axele motoare
Numrul de axe i greutatea brut ncrcat echivalentele
maxim admis recunoscute
I. Vehicule cu 2 axe
1. Masa de cel puin 12 tone, dar mai
0 133
mic de 13 tone
2. Masa de cel puin 13 tone, dar mai
133 367
mic de 14 tone
3. Masa de cel puin 14 tone, dar mai
367 517
mic de 15 tone
4. Masa de cel puin 15 tone, dar mai
517 1.169
mic de 18 tone
5. Masa de cel puin 18 tone
517 1.169
II. Vehicule cu 3 axe
1. Masa de cel puin 15 tone, dar mai
133 231
mic de 17 tone
2. Masa de cel puin 17 tone, dar mai
231 474
mic de 19 tone
3. Masa de cel puin 19 tone, dar mai
474 615
mic de 21 tone
4. Masa de cel puin 21 de tone, dar mai
615 947
mic de 23 tone
5. Masa de cel puin 23 tone, dar mai
947 1.472
mic de 25 tone
6. Masa de cel puin 25 tone, dar mai
947 1.472
mic de 26 tone
7. Masa de cel puin 26 de tone
947 1.472
III. Vehicule cu 4 axe
1. Masa de cel puin 23 tone, dar mai
615 623
mic de 25 tone
2. Masa de cel puin 25 tone, dar mai
623 973
mic de 27 tone
3. Masa de cel puin 27 tone, dar mai
973 1.545
mic de 29 tone
3
4. Masa de cel puin 29 tone, dar mai
1.545 2.291
mic de 31 tone
5. Masa de cel puin 31 tone, dar mai
1.545 2.291
mic de 32 tone
6. Masa de cel puin 32 tone
1.545 2.291

(6) n cazul unei combinaii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de
transport marf cu masa total maxim autorizat egal sau mai mare de 12 tone - impozitul este
egal cu suma corespunztoare prevzut n tabelul urmtor:

Impozitul (nlei/an)
Ax(e) motor(oare) cu Alte sisteme de
sistem de suspensie suspensie pentru
Numrul de axe i greutatea brut ncrcat pneumatic sau axele motoare
maxim admis echivalentele
recunoscute
I. Vehicule cu 2 + 1 axe
1. Masa de cel puin 12 tone, dar mai
0 0
mic de 14 tone
2. Masa de cel puin 14 tone, dar mai
0 0
mic de 16 tone
3. Masa de cel puin 16 tone, dar mai
0 60
mic de 18 tone
4. Masa de cel puin 18 tone, dar mai
60 137
mic de 20 tone
5. Masa de cel puin 20 tone, dar mai
137 320
mic de 22 tone
6. Masa de cel puin 22 tone, dar mai
320 414
mic de 23 tone
7. Masa de cel puin 23 tone, dar mai
414 747
mic de 25 tone
8. Masa de cel puin 25 tone, dar mai
747 1.310
mic de 28 tone
9. Masa de cel puin 28 de tone
747 1.310
II. Vehicule cu 2 + 2 axe
1. Masa de cel puin 23 tone, dar mai
128 299
mic de 25 tone
2. Masa de cel puin 25 tone, dar mai
299 491
mic 26 tone
3. Masa de cel puin 26 tone, dar mai
491 721
mic de 28 de tone
4. Masa de cel puin 28 de tone, dar mai
mic de 29 de tone 721 871
5. Masa de cel puin 29 de tone, dar mai
mic de 31 de tone 871 1.429
6. Masa de cel puin 31 de tone, dar mai
mic de 33 de tone 1.429 1.984
7. Masa de cel puin 33 tone, dar mai
1.984 3.012
mic de 36 tone
8. Masa de cel puin 36 tone, dar mai
1.984 3.012
mic de 38 tone
9. Masa de cel puin 38 tone
1.984 3.012
4
III. Vehicule cu 2 + 3 axe
1. Masa de cel puin 36 tone, dar mai
mic de 38 tone 1.579 2.197
2. Masa de cel puin 38 tone, dar mai
mic de 40 tone 2.197 2.986
3. Masa de cel puin 40 tone
2.197 2.986
IV. Vehicule cu 3 + 2 axe
1. Masa de cel puin 36 tone, dar mai
mic de 38 tone 1.395 1.937
2. Masa de cel puin 38 tone, dar mai
mic de 40 tone 1.937 2.679
3. Masa de cel puin 40 tone, dar mai
mic de 44 tone 2.679 3.963
4. Masa de cel puin 44 tone
2.679 3.963
V. Vehicule cu 3 + 3 axe
1. Masa de cel puin 36 tone, dar mai
mic de 38 tone 794 960
2. Masa de cel puin 38 tone, dar mai
mic de 40 tone 960 1.434
3. Masa de cel puin 40 tone, dar mai
mic de 44 tone 1.434 2.283
4. Masa de cel puin 44 tone
1.434 2.283

(7) n cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaie
de autovehicule prevzut la alin. (6) - impozitul este egal cu suma corespunztoare din tabelul
urmtor:

Masa total maxim autorizat Impozit (lei)


1. Pn la 1 ton, inclusiv 9
2. Peste 1 ton, dar nu mai mult de 3 tone 34
3. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 52
4. Peste 5 tone 64

(8) n cazul mijloacelor de transport pe ap - impozitul este egal cu suma corespunztoare din
tabelul urmtor:
Mijlocul de transport pe ap Impozit (lei)
1. Luntre, brci fr motor, folosite pentru pescuit i uz personal 21
2. Brci fr motor, folosite n alte scopuri 56
3. Brci cu motor 210
4. Nave de sport i agrement
a) ambarcaiune de agrement deschis fr punte 167
b) ambarcaiune de agrement cu punte fr cabine de locuit 251
c) ambarcaiune de agrement cu cabine de locuit pn la 6 locuri, inclusiv 301
d) ambarcaiune de agrement cu cabine de locuit ntre 7 - 13 locuri, inclusiv 418
e) ambarcaiune de agrement cu cabine de locuit ntre 14 - 40 locuri inclusiv 668
f) ambarcatiune de agrement cu cabine de locuit peste 41 locuri 1119
g) iahturi 1119
5. Scutere de ap 210
6. Remorchere i mpingtoare:
a) pn la 500 CP, inclusiv 559

5
b) peste 500 CP i pn la 2.000 CP, inclusiv 909
c) peste 2.000 CP i pn la 4.000 CP, inclusiv 1398
d) peste 4.000 CP 2237
7. Vapoare pentru fiecare 1.000 tdw sau fraciune din acesta 182
8. Ceamuri, slepuri i barje fluviale:
a) cu capacitatea de ncrcare pn la 1.500 tone, inclusiv 182
b ) cu capacitatea de ncrcare de peste 1.500 tone i pn la 3.000 tone,
280
inclusiv;
c) cu capacitatea de ncrcare de peste 3.000 tone 490
9. Nave de pescuit, gabare, poduri, bacuri plutitoare, pontoane de acostare
a) cu lungimea de pn la 10 m; 251
b) cu lungime de peste 10 m. 1119
(9) Capacitatea cilindric sau masa total maxim autorizat a unui mijloc de transport se
stabilete prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de achiziie sau un alt
document similar.

Capitolul IV. Declararea i datorarea impozitului pe mijloacele de transport


Art. 6. (1) Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru ntregul an fiscal de persoana
care deine dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport nmatriculat sau nregistrat n
Romnia la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
(2) n cazul dobndirii unui mijloc de transport, proprietarul acestuia are obligaia s depun o
declaraie la organul fiscal local n a crui raz teritorial de competen are domiciliul, sediul sau
punctul de lucru, dup caz, n termen de 30 de zile de la data dobndirii, i datoreaz impozit pe
mijloacele de transport ncepnd cu data de 1 ianuarie a anului urmtor nmatriculrii sau nregistrrii
mijlocului de transport.
(3) n cazul n care mijlocul de transport este dobndit n alt stat dect Romnia, proprietarul
acestuia are obligaia s depun o declaraie la organul fiscal local n a crui raz teritorial de
competen are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dup caz, i datoreaz impozit pe mijloacele de
transport ncepnd cu data de 1 ianuarie a anului urmtor nmatriculrii sau nregistrrii acestuia n
Romnia.
(4) n cazul radierii din circulaie a unui mijloc de transport, proprietarul are obligaia s depun
o declaraie la organul fiscal n a crui raz teritorial de competen i are domiciliul, sediul sau
punctul de lucru, dup caz, n termen de 30 de zile de la data radierii, i nceteaz s datoreze impozitul
ncepnd cu data de 1 ianuarie a anului urmtor.
(5) n cazul oricrei situaii care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de transport,
inclusiv schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru, contribuabilul are obligaia depunerii
declaraiei fiscale cu privire la mijlocul de transport la organul fiscal local pe a crei raz teritorial i
are domiciliul/sediul/punctul de lucru, n termen de 30 de zile, inclusiv, de la modificarea survenit, i
datoreaz impozitul pe mijloacele de transport stabilit n noile condiii ncepnd cu data de 1 ianuarie a
anului urmtor.
(6) n cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe
ntreaga durat a acestuia se aplic urmtoarele reguli:
a) impozitul pe mijloacele de transport se datoreaz de locatar ncepnd cu data de 1 ianuarie a
anului urmtor ncheierii contractului de leasing financiar, pn la sfritul anului n cursul cruia
nceteaz contractul de leasing financiar;
b) locatarul are obligaia depunerii declaraiei fiscale la organul fiscal local n a crui raz de
competen se nregistreaz mijlocul de transport, n termen de 30 de zile de la data procesului-verbal
de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atest intrarea bunului n posesia
locatarului, nsoit de o copie a acestor documente;
c) la ncetarea contractului de leasing, att locatarul, ct i locatorul au obligaia depunerii
declaraiei fiscale la organul fiscal local competent, n termen de 30 de zile de la data ncheierii
procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atest intrarea
bunului n posesia locatorului, nsoit de o copie a acestor documente.
(7) Depunerea declaraiilor fiscale reprezint o obligaie i n cazul persoanelor care beneficiaz
de scutiri sau reduceri de la plata impozitului pe mijloacele de transport.
6
Capitolul V. Plata impozitului pe mijloacele de transport
Art. 7. (1) Impozitul pe mijloacele de transport se pltete anual, n dou rate egale,
respectiv:
a) rata I, pn la data de 31 martie 2016, inclusiv;
b) rata a II-a, pn la data de 30 septembrie 2016, inclusiv.
(2) Pentru plata cu anticipaie a impozitului pe mijloacele de transport la bugetul local pn la
data de 31 martie 2016, pentru contribuabilii persoane fizice se acord o bonificaie de 10%.
(3) Pentru plata cu anticipaie a impozitului pe mijloacele de transport la bugetul local pn la
data de 31 martie 2016, pentru contribuabilii persoane juridice se acord o bonificaie de 5%.
(4) Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat bugetului local al Municipiului Tulcea de
ctre contribuabili, persoane fizice i juridice, de pn la 50 lei inclusiv, se pltete integral pn la
primul termen de plat. n cazul n care contribuabilul deine n proprietate mai multe mijloace de
transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al Municipiului Tulcea, suma de 50 lei se
refer la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora.
(5) Neplata n termenele scadente atrage plata majorrilor de ntrziere, conform legislaiei n
vigoare.

Capitolul VI. Sanciuni


Art. 8 (1) Constituie contravenii i se sancioneaz urmtoarele fapte:
a) depunerea peste termen a declaraiilor de impunere n cazul:
1.1.dobndirii unui mijloc de transport;
1.2. radierii din circulaie a unui mijloc de transport;
1.3. oricrei situaii care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de transport, inclusiv
schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru a contribuabilului;
1.4. contractului de leasing, n situaia depunerii declaraiei fiscale peste termenul de 30 de zile
de la data procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atest
intrarea bunului n posesia locatarului, nsoit de o copie a acestor documente;
1.5. ncetrii contractului de leasing.
b) nedepunerea declaraiilor fiscale n cazul:
1.1. dobndirii unui mijloc de transport;
1.2. radierii din circulaie a unui mijloc de transport;
1.3. oricrei situaii care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de transport, inclusiv
schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru a contribuabilului;
1.4. contractului de leasing, n situaia depunerii declaraiei fiscale peste termenul de 30 de zile
de la data procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atest
intrarea bunului n posesia locatarului, nsoit de o copie a acestor documente;
1.5. ncetrii contractului de leasing.
(2) Contravenia prevazut la alin. (1) lit. a) se sancioneaz cu amenda de la 70 lei la 279 lei
pentru persoane fizice i cu amenda de la 210 lei la 1.116 lei pentru persoane juridice;
(3) Contraveniile prevzute la alin. (1) lit. b) se sancioneaz cu amenda de la 279 lei la 626 lei
pentru persoane fizice i cu amenda de la 1.116 lei la 2.784 lei pentru persoane juridice;
(4) Refuzul de a furniza informatii cu privire la situaia patrimonial a contribuabilului constituie
contravenie i se sanctioneaz potrivit prevederilor legale n vigoare.
(5) Contraveniilor prevzute n prezenta anex li se aplic dispoziiile Ordonanei Guvernului
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor, cu modificrile i completrile ulterioare, inclusiv
posibilitatea achitrii, pe loc sau n termen de cel mult 48 de ore de la data ncheierii procesului-verbal
ori, dup caz, de la data comunicrii acestuia, a jumtate din minimul amenzii stabilit.
(6) Constatarea contraveniilor i aplicarea sanciunilor prevzute n prezenta Anex se realizeaz
de ctre funcionarii mputernicii din cadrul Serviciului Impozite i Taxe Tulcea.

PREEDINTE DE EDIN,

7
Romnia
Judeul Tulcea
Consiliul Local al Municipiului Tulcea

Anexa nr. 4
la Hotrrea nr. ______/17.12.2015

Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor i autorizaiilor

Art. 1. Orice persoan care trebuie s obin un certificat, un aviz sau o autorizaie prevzut
n prezenta Anex trebuie s plteasc o tax la Serviciul Impozite i Taxe Tulcea nainte de a i se
elibera certificatul, avizul sau autorizaia necesar.
Art. 2. (1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism
Suprafaa pentru care se obine Taxa (n lei)
certificatul de urbanism
a) pn la 150 m2, inclusiv 6
b) ntre 151 250 m2, inclusiv 7
c) ntre 251 500 m2, inclusiv 9
d) ntre 501 750 m2, inclusiv 12
e) ntre 751 1.000 m2, inclusiv 14
f) peste 1.000 m2 14 + 0.01 lei/m2
pentru fiecare m2 care depete 1.000 m2
(2) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egal cu 30% din cuantumul
taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaiei iniiale.
(3) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de ctre comisia de urbanism i
amenajarea teritoriului, de ctre primar sau de structurile de specialitate este de 15 lei.
Art. 3. Taxe pentru eliberarea autorizaiei de construire i a autorizaiei de desfiinare
(1) Taxa pentru eliberarea unei autorizaii de construire pentru o cldire rezidenial sau
cldire-anex este egal cu 0,5% din valoarea autorizat a lucrrilor de construcii.
(2) Taxa pentru eliberarea autorizaiei de construire pentru alte construcii dect cele
menionate la alin. (1) este egal cu 1% din valoarea autorizat a lucrrilor de construcie,
inclusiv valoarea instalaiilor aferente.
(3) Pentru taxele prevzute la alin. (1) i (2) stabilite pe baza valorii autorizate a lucrrilor de
construcie se aplic urmtoarele reguli:
a) taxa datorat se stabilete pe baza valorii lucrrilor de construcie declarate de persoana care
solicit autorizaia i se pltete nainte de emiterea acesteia;
b) pentru taxa prevzut la alin. (1), valoarea real a lucrrilor de construcie nu poate fi mai
mic dect valoarea impozabil a cldirii stabilit conform art. 5 din Anexa nr. 1 la prezenta hotrre;
c) n termen de 15 zile de la data finalizrii lucrrilor de construcie, dar nu mai trziu de
15 zile de la data la care expir autorizaia respectiv, persoana care a obinut autorizaia trebuie s
depun o declaraie privind valoarea lucrrilor de construcie la Serviciul Impozite i Taxe, vizat de
ctre persoana mputernicit din cadrul compartimentului de specialitate al autoritii administraiei
publice locale;

1
d) pn n cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situaia final privind valoarea
lucrrilor de construcii, Serviciul Impozite i Taxe are obligaia de a stabili taxa datorat pe baza
valorii reale a lucrrilor de construcie;
e) pn n cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care Serviciul Impozite i Taxe a comunicat
valoarea stabilit pentru tax, trebuie pltit orice diferen de tax datorat de ctre persoana care a
primit autorizaia sau orice diferen de tax care trebuie rambursat de autoritatea administraiei
publice locale.
f) pentru neplata la termenele scadente a taxei se calculeaz majorri de ntrziere, potrivit
normelor legale n vigoare.
(4) Taxa pentru prelungirea unei autorizaii de construire este egal cu 30% din
cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaiei iniiale.
(5) Taxa pentru eliberarea autorizaiei de desfiinare, total sau parial, a unei
construcii este egal cu 0,1% din valoarea impozabil stabilit pentru determinarea impozitului
pe cldiri, aferent prii desfiinate.
Art. 4. Taxe pentru eliberarea autorizaiei de foraje sau excavri
(1) Taxa pentru eliberarea autorizaiei de foraje sau excavri necesare lucrrilor de
cercetare i prospectare a terenurilor n etapa efecturii studiilor geotehnice i a studiilor privind
ridicrile topografice, sondele de gaze, petrol i alte excavri se datoreaz de ctre titularii drepturilor
de prospeciune i explorare i se calculeaz prin nmulirea numrului de metri ptrai de teren ce vor
fi efectiv afectai la suprafaa solului de foraje i excavri cu o valoarea de 8 lei.
Valoarea taxei: 8 lei/m2 afectat.
(2) n termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare i prospectare, contribuabilii au
obligaia s declare suprafaa efectiv afectat de foraje sau excavri, iar n cazul n care aceasta difer
de cea pentru care a fost emis anterior o autorizaie, taxa aferent se regularizeaz, astfel nct s
reflecte suprafaa efectiv afectat.
Art. 5. Taxa pentru eliberarea autorizaiei necesare pentru lucrrile de organizare de
antier n vederea realizrii unei construcii, care nu sunt incluse n alt autorizaie de construire,
este egal cu 3% din valoarea autorizat a lucrrilor de organizare de antier.
Art. 6. Taxa pentru eliberarea autorizaiei de amenajare de tabere de corturi, csue sau
rulote ori campinguri este egal cu 2% din valoarea autorizat a lucrrilor de construcie.
Art. 7. Taxa pentru autorizarea amplasrii de chiocuri, containere, tonete, cabine, spaii
de expunere, corpuri i panouri de afiaj, firme i reclame situate pe cile i n spaiile publice
este de 8 lei/m2 ocupat de construcie.
Art. 8. Taxa pentru eliberarea unei autorizaii privind lucrrile de racorduri i
branamente la reele publice de ap, canalizare, gaze, termice, energie electric, telefonie i
televiziune prin cablu este de 13 lei pentru fiecare racord.
Art. 9. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatur stradal i adres este de
4 lei.

Art. 10. Scutiri


(1) Sunt scutite de taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor i autorizaiilor urmtoarele:
a) certificatele, avizele i autorizaiile ai cror beneficiari sunt veterani de rzboi, vduve de
rzboi sau vduve nerecstorite ale veteranilor de rzboi;
b) certificatele, avizele i autorizaiile ai cror beneficiari sunt persoanele prevzute la art. 1 din
Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
c) certificatele de urbanism i autorizaiile de construire pentru lcauri de cult sau
construcii-anex;
d) certificatele de urbanism i autorizaiile de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau
reabilitarea infrastructurilor din transporturi care aparin domeniului public al statului;

2
e) certificatele de urbanism i autorizaiile de construire pentru lucrrile de interes public
naional, judeean sau local;
f) certificatele de urbanism i autorizaiile de construire, dac beneficiarul construciei este o
instituie public;
g) autorizaiile de construire pentru autostrzile i cile ferate atribuite prin concesionare,
conform legii;
h) certificatele de urbanism i autorizaiile de construire, dac beneficiarul construciei este o
instituie sau o unitate care funcioneaz sub coordonarea Ministerului Educaiei i Cercetrii
tiinifice sau a Ministerului Tineretului i Sportului;
i) certificat de urbanism sau autorizaie de construire, dac beneficiarul construciei este o
fundaie nfiinat prin testament, constituit conform legii, cu scopul de a ntreine, dezvolta i ajuta
instituii de cultur naional, precum i de a susine aciuni cu caracter umanitar, social i cultural;
j) certificat de urbanism sau autorizaie de construire, dac beneficiarul construciei este o
organizaie care are ca unic activitate acordarea gratuit de servicii sociale n uniti specializate care
asigur gzduire, ngrijire social i medical, asisten, ocrotire, activiti de recuperare, reabilitare i
reinserie social pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vrstnice, precum i pentru alte
persoane aflate n dificultate, n condiiile legii;
k) certificat de urbanism sau autorizaie de construire, n cazul unei calamiti naturale.
(2) Consiliul Local al Municipiului Tulcea acord scutirea de la plata taxei pentru
eliberarea certificatelor, avizelor i autorizaiilor pentru:
a) lucrri de ntreinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere n valoare a
monumentelor istorice astfel cum sunt definite n Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor
istorice, republicat, cu modificrile ulterioare, datorate de proprietarii persoane fizice care realizeaz,
integral sau parial, aceste lucrri pe cheltuial proprie;
b) lucrri destinate pstrrii integritii fizice i a cadrului construit sau natural al
monumentelor istorice definite n Legea nr. 422/2001, republicat, cu modificrile ulterioare, finanate
de proprietarii imobilelor din zona de protecie a monumentelor istorice, n concordan cu
reglementrile cuprinse n documentaiile de urbanism ntocmite potrivit legii;
c) lucrri executate n condiiile Ordonanei Guvernului nr. 20/1994 privind msuri pentru
reducerea riscului seismic al construciilor existente, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare;
d) lucrri executate n zone de regenerare urban, delimitate n condiiile Legii nr. 350/2001
privind amenajarea teritoriului i urbanismul, cu modificrile i completrile ulterioare, lucrri n care
se desfoar operaiuni de regenerare urban coordonate de administraia local, n perioada derulrii
operaiunilor respective.
Art. 11. Sanciuni
(1) Constituie contravenii i se sancioneaz urmtoarele fapte:
a) depunerea peste termen a declaraiei fiscale privind:
1.1. valoarea lucrrilor de construcie prevzut la art. 3 alin. (3) lit. c);
1.2. suprafaa efectiv afectat de foraje sau excavri prevzut la art. 4 alin. (2);
b) nedepunerea declaraiilor fiscale;
1.1. valoarea lucrrilor de construcie prevzut la art. 3 alin. (3) lit. c);
1.2. suprafaa efectiv afectat de foraje sau excavri prevzut la art. 4 alin. (2);
(2) n cazul persoanelor fizice:
2.1. Contraveniile prevazute la alin. (1) lit. a) se sancioneaz cu amenda de la 70 lei la 279 lei;
2.2. Contraveniile prevzute la alin.(1) lit. b) se sancioneaz cu amend de la 279 lei la 696 lei.
(3) n cazul persoanelor juridice:
3.1. Contravenia prevazut la alin. (1) lit. a) se sancioneaz se sancioneaz cu amenda de la
210 lei la 1.116 lei;
3.2. Contraveniile prevzute la alin.(1) lit. b) se sancioneaz se sancioneaz cu amenda de la
1.116 lei la 2.784 lei.

3
(4) Contraveniilor prevzute n prezenta anex li se aplic dispoziiile Ordonanei Guvernului
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor, cu modificrile i completrile ulterioare, inclusiv
posibilitatea achitrii, pe loc sau n termen de cel mult 48 de ore de la data ncheierii procesului-verbal
ori, dup caz, de la data comunicrii acestuia, a jumtate din minimul amenzii stabilit.

(5) Constatarea contraveniilor i aplicarea sanciunilor prevzute n prezenta Anex se


realizeaz de ctre funcionarii mputernicii din cadrul Serviciului Impozite i Taxe Tulcea.
Art. 12. (1) Stabilirea i verificarea taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor i a
autorizaiilor datorate de ctre contribuabili, inclusiv soluionarea contestaiilor privind taxa pentru
eliberarea certificatelor, avizelor i autorizaiilor datorat de ctre contribuabili se realizeaz de ctre
Serviciul de Urbanism i Amenajarea Teritoriului din cadrul Primriei Municipiului Tulcea.
(2) Colectarea, taxelor prevzute n prezenta Anex se realizeaz de ctre compartimentele de
specialitate ale Serviciului Impozite i Taxe Tulcea.

PREEDINTE DE EDIN,

4
Romnia
Judeul Tulcea
Consiliul Local al Municipiului Tulcea

Anexa nr. 5
la Hotrrea nr. ______/17.12.2015

Taxe pentru eliberarea autorizaiilor


pentru desfurarea unor activiti economice

Art. 1. Taxa pentru eliberarea/vizarea anual a autorizaiei privind desfurarea


activitii de alimentaie public:

A. Uniti de alimentaie public permanente*

Valoare tax Valoare tax


autorizare/vizare autorizare/vizare

Clasificarea unitilor de alimentaie public, anul 2015 anul 2016


conform CAEN
-lei- - lei -
Grupa 561 Cu o suprafa mai mic i egal cu 50
Restaurante mp, (inclusiv terasa aferent unitii) 800 800
Cu o suprafa cuprins ntre 51-100 mp
(inclusiv terasa aferent unitii) 1000 1000
Clasa 5610 Cu o suprafa cuprins ntre 101-150 mp
Restaurante (inclusiv terasa aferent unitii) 1500 1500
Cu o suprafa cuprins ntre 151-200 mp
(inclusiv terasa aferent unitii) 2000 2000
Cu o suprafa cuprins ntre 201-250 mp
(inclusiv terasa aferent unitii) 2500 2500
Cu o suprafa cuprins ntre 251-300 mp
(inclusiv terasa aferent unitii) 3100 3100
Cu o suprafa cuprins ntre 301 500
mp (inclusiv terasa aferent unitii) 3615 3615

Cu o suprafa egal sau mai mare de


501 mp (inclusiv terasa aferent unitii)
- 5000

1
Valoare tax Valoare tax autorizare/
Clasificarea unitilor de alimentaie public, autorizare/ vizare vizare
anul 2015 anul 2016
conform CAEN

Grupa 563 Cu o suprafa mai mic i egal cu


100 mp (inclusiv terasa aferent
Baruri i alte unitii) 1500 1500
activiti de
servire a Cu o suprafa cuprins ntre
buturilor 101-200 mp (inclusiv terasa aferent
unitii) 2000 2000
Clasa 5630 Cu o suprafa cuprins ntre
201-500 mp (inclusiv terasa aferent
Baruri i alte unitii) 2500 2500
activiti de
servire a Cu o suprafa egal sau mai de
buturilor 501 mp (inclusiv terasa aferent
unitii) - 4000

* Incinta unitii permanente i terasa acesteia, chiar dac pe terasa aferent incintei se desfoar
activitatea de alimentaie public pe o perioad de maximum 6 luni.

B. Uniti de alimentaie public estivale*

Valoare taxa Valoare taxa


autorizare/ autorizare/
Clasificarea unitilor de alimentaie public vizare vizare
anul 2015 - lei anul 2016 - lei
conform CAEN
Grupa 561 Unitate estival cu o suprafa mai mic i egal cu
Restaurante 100mp (inclusiv terasa aferent unitii) 650 650

Clasa 5610 Unitate estival cu o suprafa cuprins ntre


Restaurante 101 mp i 200 mp (inclusiv terasa aferent unitii) 1400 1400
Unitate estival cu o suprafa cuprins ntre
201 mp i 500 mp (inclusiv terasa aferent unitii) 1800 1800
Unitate estival cu o suprafa mai mare i egal cu
501 mp (inclusiv terasa aferent unitii) - 4000

2
Valoare taxa autorizare/ vizare Valoare taxa
Clasificarea unitilor de alimentaie anul 2015 autorizare/
public vizare
anul 2016
Grupa 563 Unitate estival cu o suprafa mai
Baruri i mic sau egal cu 100 mp (inclusiv
alte terasa aferent unitii) 1000 1000
activiti de
servire a Unitate estival cu o suprafa
buturilor cuprins ntre 101 mp i 500 mp
(inclusiv terasa aferent unitii
Clasa 5630 1500 1500
Unitate estival cu o suprafa mai
Baruri i alte
activiti de mare sau egal cu 501 mp (inclusiv
servire a terasa aferent unitii -
buturilor 4000
* Uniti de alimentaie public (uniti/terasa sezonier, ponton, nav, ambarcaiuni .a.), care i
desfaoar activitatea att n incinta, ct i pe terasa unitii, numai n sezon estival, pe o perioad
cuprins ntre 61 de zile i maximum 183 zile pe an calendaristic.
* Prin Hotrrea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 143/2015 s-a aprobat
Regulamentul local pentru desfurarea activitii de alimentaie public n municipiul Tulcea.

Art. 2. Taxa pentru eliberarea autorizatiilor de funcionare a activitilor


corespunztoare grupei 932 Alte activiti recreative i distractive, potrivit Clasificrii
activitilor din economia naional CAEN Rev. 2, pentru desfurarea activitilor
pentru o perioad mai mare i egal cu 30 de zile calendaristice

Valoare taxa autorizare/


Clasificarea unitilor vizare
de alimentaie public anul 2016
Grupa 932 Unitate cu o suprafa mai mic sau egal cu
Alte activiti recreative 200 mp 500
i distractive
Unitate cu o suprafa cuprins ntre 201 mp
Clasa 9321 i 400 mp 800

Blciuri, parcuri i alte Unitate cu o suprafa cuprins ntre 401 mp


distracii i 500 mp 1000
Unitate cu o suprafa mai mare sau egal cu 2000
501 mp

Valoare taxa autorizare/


Clasificarea unitilor vizare
de alimentaie public anul 2016
Grupa 932 Unitate cu o suprafa mai mic sau egal cu
Alte activiti recreative 200 mp 500

3
i distractive Unitate cu o suprafa cuprins ntre 201 mp
i 400 mp 800
Clasa 9329
Alte activiti recreative Unitate cu o suprafa cuprins ntre 401 mp
i distractive n.c.a. i 500 mp 1000
Unitate cu o suprafa mai mare sau egal cu 2000
501 mp

Art. 3. Taxa pentru eliberarea autorizatiei sau a avizelor pentru desfurarea


activitii de comer stradal n municipiul Tulcea

Tipul documentului Valoare taxa autorizare/ Valoare taxa autorizare/


avizare anul 2015 avizare anul 2016
-lei- -lei-
Autorizaie de comer stradal 96 144
Aviz comer stradal 72 108
Aviz mrioare 36 54

* n conformitate cu prevederile H.C.L nr. 166/2008 privind aprobarea Regulamentului local


pentru desfurarea activitii de comer stradal n municipiul Tulcea, cu modificrile i completrile
ulterioare, se elibereaz Autorizaii de comer stradal, avize de comer stradal i avize pentru
desfurarea activitii de comercializare mrioare.

Art. 4. Taxa pentru eliberare autorizaiei pentru functionarea pieelor n municipiul


Tulcea

Tipul documentului Valoare taxa autorizare Valoare taxa


anul 2015 autorizare anul 2016
-lei- -lei-
Autorizaie piee 85 127

* Procedura de autorizare a funcionrii pieelor din municipiul Tulcea este aprobat prin
Hotrrea Consiliului Local nr. 117/2005.

Art. 5. Taxa pentru eliberarea Acordului de funcionare n vederea desfurrii


activitii de comercializare a produselor care nlocuiesc substanele stupefiante i
psihotrope

Tipul documentului Valoare tax autorizare Valoare tax autorizare


anul 2015 anul 2016
-lei- -lei-
Acord de funcionare pentru desfurarea
activitii de comercializare a produselor
constnd n substane care nlocuiesc pe
cele stupefiante i psihotrope i care au
efect psihoactiv n municipiului Tulcea 10000 10000
4
* Acordul de funcionare a acestor tipuri de uniti se emite n baza Hotrrii Consiliului Local
nr. 293/2010 privind stabilirea Regulamentului local pentru desfurarea activitii de comercializare
a produselor constnd n substane care nlocuiesc pe cele stupefiante i psihotrope i care au efect
psihoactiv n municipiul Tulcea.

Art. 6. Taxa pentru autorizarea activitilor economico-productive, de turism i de


agrement, desfurate pe teritoriul comun al municipiului Tulcea i al Rezervaiei
Biosferei Delta Dunrii

Valoare tax Valoare tax


autorizare anul 2015 autorizare anul
Tipul activitii -lei- 2016
-lei-
Pescuit i valorificare resurse acvatice

- persoane fizice 100 100

- persoane juridice 300 300

Recoltare resurse vegetale regenerabile

- persoane fizice 50 50

- persoane juridice 150 150


Piscicultur 3 lei/ha/ luciu de ap 3 lei/ha/luciu de apa
Vntoare 600 lei/asociaie 600 lei/asociaie
Transport tehnologic de mrfuri cu nave:

- pn la 10 tone inclusiv 200 200

- peste 10 tone 400 400


Fotografiere n scop comercial 200 200
Filmare n scop comercial 1000 1000
Alte activiti economice 300 lei/activitate 300 lei/activitate
Agricultur 0 0
Creterea animalelor (inclusiv apicultura) 0 0
Turism (cazare/campare i trasee drumeii) 0 0
Transport cu ambarcaiuni/nave n scop turistic 0 0
pe trasee autorizate

5
* Hotrrea Consiliului Local nr. 34/2012 stabilete procedura de autorizare a activitilor
economico-productive, de turism i de agrement, desfurate pe teritoriul comun al municipiului
Tulcea i al Rezervaiei Biosferei Delta Dunrii.

Art. 7. Taxa pentru eliberarea autorizaiilor privind privind desfurarea


activitii de alimentaie public, prevzute n prezenta Anex, se achit integral,
anticipat eliberrii acesteia, indiferent de perioada rmas pn la sfritul anului
respectiv.

Art. 8. (1) Responsabilitatea supravegherii activitii de avizare, identificare i stabilire


debite privind taxele prevzute la art. 1 7 din prezenta Anexa revine Compartimentului
Avizare Activiti Comerciale din cadrul U.A.T. Municipiul Tulcea.
(2) ncasarea taxei pentru eliberarea unei autorizaii pentru desfurarea unei activiti
economice revine n sarcina Serviciului Impozite i Taxe.

Art. 9. Taxa pentru eliberarea autorizaiei sanitare de funcionare este de 20 lei.


Temeiul juridic al instituirii acestei taxe l constituie prevederile art. 475 alin. (1) din
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare.

Art. 10. Taxa pentru eliberarea atestatului de productor este de 80 lei.


Taxa pentru eliberarea atestatelor de productor se ncaseaz de la persoanele fizice care
opteaz pentru desfurarea unei activiti economice n sectorul agricol, dup verificarea cu
privire la existena suprafeelor de teren, respectiv a efectivelor de animale pentru care se
solicit eliberarea atestatului de productor.
Temeiul juridic al instituirii acestei taxe l constituie prevederile art. 5 din Legea
nr. 145/2014 pentru stabilirea unor msuri de reglementare a pieei produselor din sectorul
agricol coroborate cu prevederile art. 475 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
cu modificrile i completrile ulterioare.
Art. 11. Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare este de 15 lei.
Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare se ncaseaz de la persoanele fizice,
productorii agricoli, care exercit activiti de comer cu ridicata sau comer cu amnuntul a
produselor agricole obinute n ferma/gospodria proprie i care dein atestat de productor.
Temeiul juridic al instituirii acestei taxe l constituie prevederile art. 8 din Legea
nr. 145/2014 pentru stabilirea unor msuri de reglementare a pieei produselor din sectorul
agricol coroborate cu prevederile art. 475 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
cu modificrile i completrile ulterioare.
Art. 12. (1) Responsabilitatea supravegherii activitii de stabilire i verificare a
ncasrii taxelor pentru eliberarea atestatelor de productor i pentru eliberarea carnetului de
comercializare - prevzute la art. 10 - 11 din prezenta Anexa revine Compartimentului
Registru Agricol din cadrul Direciei Administraie Public Local Tulcea.
(2) ncasarea taxelor prevzute la alin. (1) revine n sarcina Serviciului Impozite i
Taxe.
Art. 13. Contravaloarea taxelor prevzute n prezenta Anex poate fi achitat de ctre
solicitant att n numerar la Serviciul Impozite i Taxe, ct i prin virament bancar n contul
Municipiului Tulcea deschis la Trezoreria Municipiului Tulcea.

PREEDINTE DE EDIN,

6
Romnia
Judeul Tulcea
Consiliul Local al Municipiului Tulcea

Anexa nr. 5
la Hotrrea nr. ______/17.12.2015

Taxe pentru eliberarea autorizaiilor


pentru desfurarea unor activiti economice

Art. 1. Taxa pentru eliberarea/vizarea anual a autorizaiei privind desfurarea


activitii de alimentaie public:

A. Uniti de alimentaie public permanente*

Valoare tax Valoare tax


autorizare/vizare autorizare/vizare

Clasificarea unitilor de alimentaie public, anul 2015 anul 2016


conform CAEN
-lei- - lei -
Grupa 561 Cu o suprafa mai mic i egal cu 50
Restaurante mp, (inclusiv terasa aferent unitii) 800 800
Cu o suprafa cuprins ntre 51-100 mp
(inclusiv terasa aferent unitii) 1000 1000
Clasa 5610 Cu o suprafa cuprins ntre 101-150 mp
Restaurante (inclusiv terasa aferent unitii) 1500 1500
Cu o suprafa cuprins ntre 151-200 mp
(inclusiv terasa aferent unitii) 2000 2000
Cu o suprafa cuprins ntre 201-250 mp
(inclusiv terasa aferent unitii) 2500 2500
Cu o suprafa cuprins ntre 251-300 mp
(inclusiv terasa aferent unitii) 3100 3100
Cu o suprafa cuprins ntre 301 500
mp (inclusiv terasa aferent unitii) 3615 3615

Cu o suprafa egal sau mai mare de


501 mp (inclusiv terasa aferent unitii)
- 5000

1
Valoare tax Valoare tax autorizare/
Clasificarea unitilor de alimentaie public, autorizare/ vizare vizare
anul 2015 anul 2016
conform CAEN

Grupa 563 Cu o suprafa mai mic i egal cu


100 mp (inclusiv terasa aferent
Baruri i alte unitii) 1500 1500
activiti de
servire a Cu o suprafa cuprins ntre
buturilor 101-200 mp (inclusiv terasa aferent
unitii) 2000 2000
Clasa 5630 Cu o suprafa cuprins ntre
201-500 mp (inclusiv terasa aferent
Baruri i alte unitii) 2500 2500
activiti de
servire a Cu o suprafa egal sau mai de
buturilor 501 mp (inclusiv terasa aferent
unitii) - 4000

* Incinta unitii permanente i terasa acesteia, chiar dac pe terasa aferent incintei se desfoar
activitatea de alimentaie public pe o perioad de maximum 6 luni.

B. Uniti de alimentaie public estivale*

Valoare taxa Valoare taxa


autorizare/ autorizare/
Clasificarea unitilor de alimentaie public vizare vizare
anul 2015 - lei anul 2016 - lei
conform CAEN
Grupa 561 Unitate estival cu o suprafa mai mic i egal cu
Restaurante 100mp (inclusiv terasa aferent unitii) 650 650

Clasa 5610 Unitate estival cu o suprafa cuprins ntre


Restaurante 101 mp i 200 mp (inclusiv terasa aferent unitii) 1400 1400
Unitate estival cu o suprafa cuprins ntre
201 mp i 500 mp (inclusiv terasa aferent unitii) 1800 1800
Unitate estival cu o suprafa mai mare i egal cu
501 mp (inclusiv terasa aferent unitii) - 4000

2
Valoare taxa autorizare/ vizare Valoare taxa
Clasificarea unitilor de alimentaie anul 2015 autorizare/
public vizare
anul 2016
Grupa 563 Unitate estival cu o suprafa mai
Baruri i mic sau egal cu 100 mp (inclusiv
alte terasa aferent unitii) 1000 1000
activiti de
servire a Unitate estival cu o suprafa
buturilor cuprins ntre 101 mp i 500 mp
(inclusiv terasa aferent unitii
Clasa 5630 1500 1500
Unitate estival cu o suprafa mai
Baruri i alte
activiti de mare sau egal cu 501 mp (inclusiv
servire a terasa aferent unitii -
buturilor 4000
* Uniti de alimentaie public (uniti/terasa sezonier, ponton, nav, ambarcaiuni .a.), care i
desfaoar activitatea att n incinta, ct i pe terasa unitii, numai n sezon estival, pe o perioad
cuprins ntre 61 de zile i maximum 183 zile pe an calendaristic.
* Prin Hotrrea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 143/2015 s-a aprobat
Regulamentul local pentru desfurarea activitii de alimentaie public n municipiul Tulcea.

Art. 2. Taxa pentru eliberarea autorizatiilor de funcionare a activitilor


corespunztoare grupei 932 Alte activiti recreative i distractive, potrivit Clasificrii
activitilor din economia naional CAEN Rev. 2, pentru desfurarea activitilor
pentru o perioad mai mare i egal cu 30 de zile calendaristice

Valoare taxa autorizare/


Clasificarea unitilor vizare
de alimentaie public anul 2016
Grupa 932 Unitate cu o suprafa mai mic sau egal cu
Alte activiti recreative 200 mp 500
i distractive
Unitate cu o suprafa cuprins ntre 201 mp
Clasa 9321 i 400 mp 800

Blciuri, parcuri i alte Unitate cu o suprafa cuprins ntre 401 mp


distracii i 500 mp 1000
Unitate cu o suprafa mai mare sau egal cu 2000
501 mp

Valoare taxa autorizare/


Clasificarea unitilor vizare
de alimentaie public anul 2016
Grupa 932 Unitate cu o suprafa mai mic sau egal cu
Alte activiti recreative 200 mp 500

3
i distractive Unitate cu o suprafa cuprins ntre 201 mp
i 400 mp 800
Clasa 9329
Alte activiti recreative Unitate cu o suprafa cuprins ntre 401 mp
i distractive n.c.a. i 500 mp 1000
Unitate cu o suprafa mai mare sau egal cu 2000
501 mp

Art. 3. Taxa pentru eliberarea autorizatiei sau a avizelor pentru desfurarea


activitii de comer stradal n municipiul Tulcea

Tipul documentului Valoare taxa autorizare/ Valoare taxa autorizare/


avizare anul 2015 avizare anul 2016
-lei- -lei-
Autorizaie de comer stradal 96 144
Aviz comer stradal 72 108
Aviz mrioare 36 54

* n conformitate cu prevederile H.C.L nr. 166/2008 privind aprobarea Regulamentului local


pentru desfurarea activitii de comer stradal n municipiul Tulcea, cu modificrile i completrile
ulterioare, se elibereaz Autorizaii de comer stradal, avize de comer stradal i avize pentru
desfurarea activitii de comercializare mrioare.

Art. 4. Taxa pentru eliberare autorizaiei pentru functionarea pieelor n municipiul


Tulcea

Tipul documentului Valoare taxa autorizare Valoare taxa


anul 2015 autorizare anul 2016
-lei- -lei-
Autorizaie piee 85 127

* Procedura de autorizare a funcionrii pieelor din municipiul Tulcea este aprobat prin
Hotrrea Consiliului Local nr. 117/2005.

Art. 5. Taxa pentru eliberarea Acordului de funcionare n vederea desfurrii


activitii de comercializare a produselor care nlocuiesc substanele stupefiante i
psihotrope

Tipul documentului Valoare tax autorizare Valoare tax autorizare


anul 2015 anul 2016
-lei- -lei-
Acord de funcionare pentru desfurarea
activitii de comercializare a produselor
constnd n substane care nlocuiesc pe
cele stupefiante i psihotrope i care au
efect psihoactiv n municipiului Tulcea 10000 10000
4
* Acordul de funcionare a acestor tipuri de uniti se emite n baza Hotrrii Consiliului Local
nr. 293/2010 privind stabilirea Regulamentului local pentru desfurarea activitii de comercializare
a produselor constnd n substane care nlocuiesc pe cele stupefiante i psihotrope i care au efect
psihoactiv n municipiul Tulcea.

Art. 6. Taxa pentru autorizarea activitilor economico-productive, de turism i de


agrement, desfurate pe teritoriul comun al municipiului Tulcea i al Rezervaiei
Biosferei Delta Dunrii

Valoare tax Valoare tax


autorizare anul 2015 autorizare anul
Tipul activitii -lei- 2016
-lei-
Pescuit i valorificare resurse acvatice

- persoane fizice 100 100

- persoane juridice 300 300

Recoltare resurse vegetale regenerabile

- persoane fizice 50 50

- persoane juridice 150 150


Piscicultur 3 lei/ha/ luciu de ap 3 lei/ha/luciu de apa
Vntoare 600 lei/asociaie 600 lei/asociaie
Transport tehnologic de mrfuri cu nave:

- pn la 10 tone inclusiv 200 200

- peste 10 tone 400 400


Fotografiere n scop comercial 200 200
Filmare n scop comercial 1000 1000
Alte activiti economice 300 lei/activitate 300 lei/activitate
Agricultur 0 0
Creterea animalelor (inclusiv apicultura) 0 0
Turism (cazare/campare i trasee drumeii) 0 0
Transport cu ambarcaiuni/nave n scop turistic 0 0
pe trasee autorizate

5
* Hotrrea Consiliului Local nr. 34/2012 stabilete procedura de autorizare a activitilor
economico-productive, de turism i de agrement, desfurate pe teritoriul comun al municipiului
Tulcea i al Rezervaiei Biosferei Delta Dunrii.

Art. 7. Taxa pentru eliberarea autorizaiilor privind privind desfurarea


activitii de alimentaie public, prevzute n prezenta Anex, se achit integral,
anticipat eliberrii acesteia, indiferent de perioada rmas pn la sfritul anului
respectiv.

Art. 8. (1) Responsabilitatea supravegherii activitii de avizare, identificare i stabilire


debite privind taxele prevzute la art. 1 7 din prezenta Anexa revine Compartimentului
Avizare Activiti Comerciale din cadrul U.A.T. Municipiul Tulcea.
(2) ncasarea taxei pentru eliberarea unei autorizaii pentru desfurarea unei activiti
economice revine n sarcina Serviciului Impozite i Taxe.

Art. 9. Taxa pentru eliberarea autorizaiei sanitare de funcionare este de 20 lei.


Temeiul juridic al instituirii acestei taxe l constituie prevederile art. 475 alin. (1) din
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare.

Art. 10. Taxa pentru eliberarea atestatului de productor este de 80 lei.


Taxa pentru eliberarea atestatelor de productor se ncaseaz de la persoanele fizice care
opteaz pentru desfurarea unei activiti economice n sectorul agricol, dup verificarea cu
privire la existena suprafeelor de teren, respectiv a efectivelor de animale pentru care se
solicit eliberarea atestatului de productor.
Temeiul juridic al instituirii acestei taxe l constituie prevederile art. 5 din Legea
nr. 145/2014 pentru stabilirea unor msuri de reglementare a pieei produselor din sectorul
agricol coroborate cu prevederile art. 475 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
cu modificrile i completrile ulterioare.
Art. 11. Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare este de 15 lei.
Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare se ncaseaz de la persoanele fizice,
productorii agricoli, care exercit activiti de comer cu ridicata sau comer cu amnuntul a
produselor agricole obinute n ferma/gospodria proprie i care dein atestat de productor.
Temeiul juridic al instituirii acestei taxe l constituie prevederile art. 8 din Legea
nr. 145/2014 pentru stabilirea unor msuri de reglementare a pieei produselor din sectorul
agricol coroborate cu prevederile art. 475 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
cu modificrile i completrile ulterioare.
Art. 12. (1) Responsabilitatea supravegherii activitii de stabilire i verificare a
ncasrii taxelor pentru eliberarea atestatelor de productor i pentru eliberarea carnetului de
comercializare - prevzute la art. 10 - 11 din prezenta Anexa revine Compartimentului
Registru Agricol din cadrul Direciei Administraie Public Local Tulcea.
(2) ncasarea taxelor prevzute la alin. (1) revine n sarcina Serviciului Impozite i
Taxe.
Art. 13. Contravaloarea taxelor prevzute n prezenta Anex poate fi achitat de ctre
solicitant att n numerar la Serviciul Impozite i Taxe, ct i prin virament bancar n contul
Municipiului Tulcea deschis la Trezoreria Municipiului Tulcea.

PREEDINTE DE EDIN,

6
Romnia
Judeul Tulcea
Consiliul Local al Municipiului Tulcea

Anexa nr. 6
la Hotrrea nr. ______/17.12.2015

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclam i publicitate

Art. 1. Taxa pentru serviciile de reclam i publicitate


(1) Orice persoan, care beneficiaz de servicii de reclam i publicitate n Municipiul Tulcea n
baza unui contract sau a unui alt fel de nelegere ncheiat cu alt persoan, datoreaz plata taxei
prevzute n prezentul articol, cu excepia serviciilor de reclam i publicitate realizate prin mijloacele
de informare n mas scrise i audiovizuale.
(2) Publicitatea realizat prin mijloace de informare n mas scrise i audiovizuale, n sensul
prezentului articol, corespunde activitilor ageniilor de publicitate potrivit Clasificrii activitilor din
economia naional CAEN, cu modificrile ulterioare, respectiv publicitatea realizat prin ziare i
alte tiprituri, precum i prin radio, televiziune i internet.
(3) Taxa pentru servicii de reclam i publicitate, se pltete la bugetul local al unitii
administrativ-teritoriale n raza creia persoana presteaz serviciile de reclam i publicitate.
(4) Taxa pentru servicii de reclam i publicitate se calculeaz prin aplicarea cotei de 3% la
valoarea serviciilor de reclam i publicitate.
(5) Valoarea serviciilor de reclam i publicitate cuprinde orice plat obinut sau care urmeaz a
fi obinut pentru serviciile de reclam i publicitate, cu excepia taxei pe valoarea adugat.
(6) Taxa pentru servicii de reclam i publicitate se vars la bugetul local, lunar, pn la data de
10 a lunii urmtoare celei n care a intrat n vigoare contractul de prestri de servicii de reclam i
publicitate.
(7) Persoanele care datoreaz taxa pentru serviciile de reclam i publicitate au obligaia
depunerii unei declaraii anuale de impunere privind contractele de reclam i publicitate sau
nelegerile ncheiate cu persoane crora le presteaz un astfel de serviciu, n termen de 30 de zile de la
data ncheierii contractului sau a nelegerii.
(8) n cazul n care intervin modificri ale bazei impozabile, persoanele care presteaz servicii de
reclam i publicitate au obligaia corectrii declaraiei anuale de impunere iniial, prin depunerea
unei declaraii rectificative pn la sfritul lunii n care s-a produs modificarea.

Art. 2. Taxa pentru afiaj n scop de reclam i publicitate


(1) Orice persoan care utilizeaz un panou, afiaj sau structur de afiaj pentru reclam i
publicitate ntr-un loc public pe raza Municipiului Tulcea datoreaz plata taxei anuale prevzute n
prezentul articol ctre bugetul local al Municipiului Tulcea.
(2) Valoarea taxei pentru afiaj n scop de reclam i publicitate se calculeaz anual, prin
nmulirea numrului de metri ptrai sau a fraciunii de metru ptrat a suprafeei afiajului pentru
reclam sau publicitate cu suma stabilit de consiliul local, astfel:
a) n cazul unui afiaj situat n locul n care persoana deruleaz o activitate economic, taxa
pentru afiaj n scop de reclam i publicitate este de 32 lei/m2/an;
b) n cazul oricrui alt panou, afiaj sau structur de afiaj, pentru reclam i publicitate, taxa
pentru afiaj n scop de reclam i publicitate este de 23 lei/m2/an.
1
(3) Persoanele care datoreaz taxa pentru afiaj n scop de reclam i publicitate au obligaia s
depun o declaraie anual de impunere privind stabilirea taxei pentru afiaj n scop de reclam
i publicitate, la organul fiscal local n termen de 30 zile de la data amplasrii structurii de afiaj.
(4) n cazul n care intervin modificri ale bazei impozabile, persoanele care au depus declaraia
anual de impunere au obligaia corectrii acesteia prin depunerea unei declaraii rectificative.
(5) Taxa pentru afiajul n scop de reclam i publicitate se pltete anual, n dou rate
egale, pn la datele de 31 martie i 30 septembrie inclusiv.
(6) Taxa pentru afiajul n scop de reclam i publicitate, datorat de ctre contribuabili, persoane
fizice i juridice, de pn la 50 lei inclusiv, se pltete integral pn la primul termen de plat.

Art. 3. Scutiri de la plata taxei pentru serviciile de reclam i publicitate i a taxei pentru
afiaj n scop de reclam i publicitate

(1) Taxa pentru serviciile de reclam i publicitate i taxa pentru afiaj n scop de reclam i
publicitate nu se aplic instituiilor publice, cu excepia cazurilor cnd acestea fac reclam unor
activiti economice.
(2) Taxa pentru afiaj n scop de reclam i publicitate nu se aplic unei persoane care nchiriaz
panoul, afiajul sau structura de afiaj unei alte persoane, n acest caz taxa fiind pltit de aceast
ultim persoan.
(3) Taxa pentru afiaj n scop de reclam i publicitate nu se datoreaz pentru afiele, panourile
sau alte mijloace de reclam i publicitate amplasate n interiorul cldirilor.
(4) Taxa pentru afiaj n scop de reclam i publicitate nu se aplic pentru panourile de
identificare a instalaiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulaie, precum i alte
informaii de utilitate public i educaionale.
(5) Nu se datoreaz taxa pentru folosirea mijloacelor de reclam i publicitate pentru afiajul
efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin construcia lor, realizrii de reclam i
publicitate.
Art. 4. Sanciuni
(1) Constituie contravenii i se sancioneaz urmtoarele fapte:
a) depunerea peste termen a declaraiilor de impunere referitoare la taxa de afiaj n scop de
reclam i publicitate sau a declaraiilor de impunere privind stabilirea taxei pentru serviciile de
reclam i publicitate i se sancioneaz astfel:
- pentru persoanele fizice cu amend de la 70 lei la 279 lei;
- pentru persoanele juridice - cu amend de la 210 lei la 1116 lei.
b) nedepunerea declaraiilor de impunere referitoare la taxa de afiaj n scop de reclam i
publicitate sau a declaraiilor de impunere privind stabilirea taxei pentru serviciile de reclam i
publicitate i se sancioneaz astfel:
- pentru persoanele fizice cu amend de la 279 lei la 696 lei;
- pentru persoanele juridice - cu amend de la 1116 lei la 2784 lei.
c) refuzul contribuabilului sau persoanei mputernicite de ctre acesta de a furniza informaii sau
documente n vederea clarificrii i stabilirii situaiei de fapt fiscale i se sancioneaz, n cazul
persoanelor juridice, potrivit Codului de procedur fiscal.
(2) Contraveniilor prevzute n prezenta anex li se aplic dispoziiile Ordonanei Guvernului
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor, cu modificrile i completrile ulterioare, inclusiv
posibilitatea achitrii, pe loc sau n termen de cel mult 48 de ore de la data ncheierii procesului-verbal
ori, dup caz, de la data comunicrii acestuia, a jumtate din minimul amenzii stabilit.
(3) Constatarea contraveniilor i aplicarea sanciunilor prevzute n prezenta Anex se realizeaz
de ctre funcionarii mputernicii din cadrul Serviciului Impozite i Taxe Tulcea.

PREEDINTE DE EDIN,

2
Romnia
Judeul Tulcea
Consiliul Local al Municipiului Tulcea

Anexa nr. 7
la Hotrrea nr. ______/17.12.2015

Impozitul pe spectacole

Art. 1. Orice persoan care organizeaz o manifestare artistic, o competiie sportiv sau alt
activitate distractiv pe raza administrativ-teritorial a Municipiului Tulcea are obligaia de a plti
impozitul prevzut n prezenta anex, denumit n continuare impozitul pe spectacole.
Art. 2. Cote i valori de impozitare
(1) Impozitul pe spectacole se calculeaz prin aplicarea cotei de impozit la suma ncasat din
vnzarea biletelor de intrare i a abonamentelor.
(2) Cota de impozit se determin dup cum urmeaz:
a) 2% pentru spectacolul de teatru, de exemplu o pies de teatru, balet, oper, operet, concert
filarmonic sau alt manifestare muzical, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ
sau orice competiie sportiv intern sau internaional;
b) 5% pentru manifestrile artistice de genul: festivaluri, concursuri, cenacluri, serate, recitaluri
sau alte asemenea manifestri artistice ori distractive care au un caracter ocazional, altele dect cele
enumerate la lit. a).
Art. 3. Suma primit din vnzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde sumele
pltite de organizatorul spectacolului n scopuri caritabile, conform contractului scris intrat n vigoare
naintea vnzrii biletelor de intrare sau a abonamentelor.
Art. 4. Persoanele care datoreaz impozitul pe spectacole stabilit n conformitate cu prezenta
anex au obligaia de:
a) a nregistra biletele de intrare i/sau abonamentele la compartimentul de specialitate al
autoritii administraiei publice locale care i exercit autoritatea asupra locului unde are loc
spectacolul;
b) a anuna tarifele pentru spectacol n locul unde este programat s aib loc spectacolul, precum
i n orice alt loc n care se vnd bilete de intrare i/sau abonamente;
c) a preciza tarifele pe biletele de intrare i/sau abonamente i de a nu ncasa sume care depesc
tarifele precizate pe biletele de intrare i/sau abonamente;
d) a emite un bilet de intrare i/sau abonament pentru toate sumele primite de la spectatori;
e) a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autoritii administraiei publice
locale, documentele justificative privind calculul i plata impozitului pe spectacole;
f) a se conforma oricror altor cerine privind tiprirea, nregistrarea, avizarea, evidena i
inventarul biletelor de intrare i a abonamentelor, care sunt precizate n normele elaborate n comun de
Ministerul Finanelor Publice i Ministerul Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice,
contrasemnate de Ministerul Culturii i Ministerul Tineretului i Sportului.
Art. 5. Scutiri
Spectacolele organizate n scopuri umanitare sunt scutite de la plata impozitului pe spectacole.

1
Art. 6. Plata impozitului
(1) Impozitul pe spectacole se pltete lunar pn la data de 10, inclusiv, a lunii urmtoare celei
n care a avut loc spectacolul.
(2) Orice persoan care datoreaz impozitul pe spectacole are obligaia de a depune o declaraie
la organul fiscal local, pn la data stabilit pentru fiecare plat a impozitului pe spectacole.
(3) Persoanele care datoreaz impozitul pe spectacole rspund pentru calculul corect al
impozitului, depunerea la timp a declaraiei i plata la timp a impozitului.
(4) Neplata la termene atrage i plata majorrilor de ntrziere, calculate n conformitate cu
prevederile legale n vigoare.
Art. 7. Sanciuni
(1) Constituie contravenii urmtoarele fapte:
a) depunerea peste termen a declaraiilor de impunere;
b) nedepunerea declaraiilor de impunere.
(2) Contraveniile stabilite n prezenta anex se sancioneaz astfel:
a) contravenia prevzut la lit. a) se sancioneaz:
- pentru persoanele fizice cu amend de la 70 lei la 279 lei
- pentru persoanele juridice - cu amend de la 210 lei la 1116 lei.
b) contravenia prevazut la lit. b) cu amend de la 279 lei la 696 lei.
- pentru persoanele fizice cu amend de la 279 lei la 696 lei
- pentru persoanele juridice - cu amend de la 1116 lei la 2784 lei.
(3) nclcarea normelor tehnice privind tiprirea, nregistrarea, vnzarea, evidena i gestionarea,
dup caz, a abonamentelor i a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenie i se
sancioneaz cu amend :
- pentru persoanele fizice: de la 325 lei la 1.578 lei;
- pentru persoanele juridice: de la 1.300 lei la 4.734 lei.
(4) Contraveniilor prevzute n prezenta anex li se aplic dispoziiile Ordonanei Guvernului
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor, cu modificrile i completrile ulterioare, inclusiv
posibilitatea achitrii, pe loc sau n termen de cel mult 48 de ore de la data ncheierii procesului-verbal
ori, dup caz, de la data comunicrii acestuia, a jumtate din minimul amenzii stabilit.
(5) Constatarea contraveniilor i aplicarea sanciunilor prevzute n prezenta Anex se realizeaz
de ctre funcionarii mputernicii din cadrul Serviciului Impozite i Taxe Tulcea.

PREEDINTE DE EDIN,

2
Romnia
Judeul Tulcea
Consiliul Local al Municipiului Tulcea

Anexa nr. 8
la Hotrrea nr. ______/17.12.2015

Taxe speciale

Art. 1. (1) Taxa pentru nregistrarea n evidena Municipiului Tulcea a vehiculelor care nu
se supun nmatriculrii este stabilit astfel:

Denumirea taxei Cuantum/lei


1. Tax de nregistrare a vehiculelor care nu se supun nmatriculrii:
a) pentru vehicule cu masa autorizat pn la 750 kg; 36
b) pentru vehicule cu masa autorizat cuprins ntre 750 3500 kg; 48
c) pentru vehicule cu masa autorizat mai mare de 3500 kg. 500
2. Tax eliberare certificat de nregistrare a vehiculelor care nu se supun nmatriculrii 48

Aceste taxe sunt fundamentate de necesitatea meninerii n stare de funcionare a arterelor rutiere
din municipiul Tulcea i se aplic tuturor vehiculelor care nu se supun nmatriculrii, fiind stabilite
pentru nregistrarea vehiculelor i eliberarea certificatelor de nregistrare.
(2) Taxa de nregistrare a vehiculelor care nu se supun nmatriculrii este conform cu
prevederile Hotrrii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 278/2009 privind nregistrarea,
evidena i radierea vehiculelor care nu se supun nmatriculrii i este stabilit n funcie de tonaj.
Taxa constituie venit cu destinaie special, fiind instituit n vederea finanrii activitii privind
nregistrarea vehiculelor care nu sunt supuse nmatriculrii.
(3) Taxa pentru eliberarea certificatului de nregistrare a vehiculelor care nu se supun
nmatriculrii este conform cu prevederile Hotrrii Consiliului Local al Municipiului Tulcea
nr. 278/2009 privind nregistrarea, evidena i radierea vehiculelor care nu se supun nmatriculrii.
Taxa constituie venit cu destinaie special, fiind instituit n vederea acoperirii costului legat de
eliberarea certificatului de nregistrare a vehiculelor care nu se supun nmatriculrii.
(4) Contravaloarea acestor taxe poate fi achitat de ctre solicitant att n numerar la Serviciul
Impozite si Taxe din cadrul Municipiului Tulcea, ct i prin virament bancar n contul Municipiului
Tulcea deschis la Trezoreria Municipiului Tulcea.
(5) Responsabilitatea supravegherii activitii de stabilire i verificare a ncasrii a taxelor
privind nregistrarea vehiculelor care nu se supun nmatriculrii revine Compartimentului
Transport Local din cadrul Direciei Administraie Public Local Tulcea.
(6) Proprietarii acestor vehicule sunt obligai s respecte prevederile din Regulamentul privind
nregistrarea, evidena i radierea vehiculelor care nu se supun nmatriculrii aprobat prin
H.C.L. nr. 278/2009.

1
Art. 2. (1) Taxe pentru eliberarea autorizaiei de transport persoane/bunuri n regim taxi

Denumirea taxei Cuantum/lei


a) Tax pentru eliberarea autorizaiei de transport persoane/bunuri n regim de 82
taxi
b) Tax pentru eliberarea autorizaiei taxi 82
c) Tax pentru vizarea autorizaiei de transport i autorizaiei taxi 41
d) Tax pentru eliberarea autorizaiei de dispecerat taxi 204
e) Tax pentru eliberarea cazierului de conduit profesional 10 lei/exemplar

(2) Taxa pentru eliberarea autorizaiei de transport persoane/bunuri n regim de taxi, taxa
pentru emiterea autorizatiei taxi i taxa viz autorizaie sunt fundamentate de necesitatea amenajrii
i ntreinerii locurilor de ateptare (staii taxi), completrii i refacerii sistemului de semnalizare
rutier (marcaje, indicatoare rutiere i lucrri de semaforizare), precum i pentru lucrri de ntreinere a
reelei stradale.
Temeiul juridic pentru stabilirea acestor taxe l constituie H.C.L. nr. 69/2008 privind
transportul de persoane sau bunuri n regim de taxi n municipiul Tulcea, cu modificrile i
completrile ulterioare.

(3) Potrivit dispoziiilor H.C.L. nr. 69/2008 privind transportul de persoane sau bunuri n regim
de taxi n municipiul Tulcea, cu modificrile i completrile ulterioare, transportatorii autorizai au
obligaia s asigure dispecerizarea serviciului de transport n regim de taxi. Activitatea de dispecerat
taxi pe raza administrativ-teritorial a municipiului Tulcea poate fi executat de orice persoan
juridic, denumit n continuare dispecerat, autorizat de autoritatea de autorizare.
Aceast autorizaie se elibereaz pentru o perioad de 5 ani cu posibilitatea prelungirii, la
cerere i n aceleai condiii ca la emitere, pentru perioade de 5 ani i este valabil numai pe raza
administrativ-teritorial a municipiului Tulcea.
Aceeai sum va fi perceput i n situaia prelungii, la cerere, a acestei autorizaii.
(4) Contravaloarea acestor taxe poate fi achitat de ctre solicitant att n numerar la Serviciul
Impozite si Taxe din cadrul Municipiului Tulcea, ct i prin virament bancar n contul Municipiului
Tulcea deschis la Trezoreria Municipiului Tulcea.
(5) Potrivit art. 38 din H.C.L. nr. 69/2008 privind transportul de persoane sau bunuri n regim
de taxi n municipiul Tulcea, cu modificrile i completrile, transportatorul autorizat are obligaia s
solicite autoritii de autorizare, la angajarea fiecrui taximetrist, cazierul de conduit profesional,
care se anexeaz la dosarul de angajare.

Art. 3. (1) Tax pentru eliberarea autorizaiei de transport persoane n regim nchiriere i a
copiei conforme

Denumirea taxei Cuantum/lei


a) Taxa reprezentnd contravaloarea autorizaiei pentru transport persoane n 80
regim de nchiriere
b) Tax pentru vizarea autorizaiei de transport 40
c) Tax pentru emiterea copiei conforme 80
d) Tax pentru prelungirea copiei conforme 80

(2) Taxele menionate n tabelul de mai sus constituie surse la bugetul local i vor fi folosite
pentru amenajarea, ntreinerea, completarea i refacerea sistemului de semnalizare rutier (marcaje,
indicatoare rutiere i lucrri de semaforizare), precum i pentru lucrri de ntreinere a reelei stradale.
Acestea se vor achita la Serviciul Impozite i Taxe din cadrul Direciei Economice a Primriei
Municipiului Tulcea.
2
Temeiul juridic pentru stabilirea acestor taxe l constituie H.C.L. nr. 177/29.10.2015 privind
transportul n regim de nchiriere n municipiul Tulcea.
Potrivit dispoziiilor Regulamentului privind organizarea i executarea serviciului de transport
n regim de nchiriere n municipiul Tulcea, anexa nr. 1 la H.C.L nr. 177/29.10.2015,
Compartimentul Transport Local elibereaz autorizaii pentru care se percep taxe.
(3) Contravaloarea acestor taxe poate fi achitat de ctre solicitant att n numerar la Serviciul
Impozite si Taxe din cadrul Municipiului Tulcea, ct i prin virament bancar n contul Municipiului
Tulcea deschis la Trezoreria Municipiului Tulcea.

Art. 4. Tax pentru folosirea domeniului public n scopul executrii serviciilor de transport
persoane sau bunuri

Denumirea taxei Cuantum/lei


Transport n regim de taxi 22lei/lun/autoturism
coli de oferi 22 lei/lun/autoturism
Autobuze 36 lei/lun/autovehicul
Microbuze 36 lei/lun/autovehicul
Remorci 29 lei/lun/autovehicul
Mijloace de transport marf 29 lei/lun/autovehicul
Motociclete 7 lei/lun/autovehicul

(1) Taxele pentru folosirea domeniului public au fost instituite prin H.C.L. nr. 153/1998 privind
stabilirea taxelor locale ce vor fi aplicate operatorilor de transport de persoane n regim de
maxi-taxi, autobuze i taxi, modificat i completat prin H.C.L. nr. 218/2001.
Aceste taxe sunt fundamentate de necesitatea meninerii n stare de funcionare a arterelor rutiere
din Municipiul Tulcea i se aplic tuturor persoanelor fizice i juridice care execut servicii de
transport de persoane sau bunuri (transportatori autorizai), precum i servicii de instruire practic a
cursanilor n vederea obinerii permisului de conducere a autovehiculelor (colile de oferi).
(2) Contravaloarea taxei poate fi achitat de ctre solicitant att n numerar la casieriile
Serviciului Impozite si Taxe din cadrul Municipiului Tulcea, ct i prin virament bancar n contul
Municipiului Tulcea deschis la Trezoreria Tulcea.
Taxa constituie venit cu destinaie special i se utilizeaz pentru reabilitarea, ntreinerea i
meninerea tramei stradale din municipiul Tulcea.

Art. 5. Taxe pentru activitatea de stare civil

Denumirea taxei Cuantum/lei


1. Taxa pentru eliberarea certificatelor, adeverinelor i a altor nscrisuri prin care se
atest un fapt sau o situaie, cu excepia acelor acte pentru care se pltete o tax 10
extrajudiciar de timbru mai mare
2. Taxa pentru nregistrarea, la cerere, n actele de stare civil a desfacerii castoriei 100
3. Taxa pentru transcrierea, la cerere, n registrele de stare civil romne, a actelor de
84
stare civil ntocmite de autoritile strine
4. Taxa pentru eliberarea altor certificate de stare civil n locul celor pierdute,
72
sustrase, distruse sau deteriorate.
5. Taxa pentru ndeplinirea procedurilor de divor pe cale administrativ 500

Taxele pentru activitatea de stare civil prevzute n tabel sunt venituri cu destinaie special.
ncasarea taxelor pentru activitatea specific strii civile se face la casieriile Serviciului
Impozite i Taxe din cadrul Municipiului Tulcea.
Taxa pentru eliberarea certificatelor se achit la momentul solicitrii certificatelor.
3
Taxa pentru transcrierea actelor ntocmite n strintate se achit dup primirea avizului de la
Serviciul Public Comunitar Judeean de Eviden a Persoanelor Tulcea, la eliberarea certificatului.
Taxa pentru eliberarea adeverinelor care s se ateste un fapt sau o situaie, conform anexei
nr. 9 din H.G. nr. 64/2011, cuprinde i cutarea n arhive.
Constatarea contraveniilor i aplicarea sanciunilor, pe linie de stare civil, se fac de ctre primar
i de persoane mputernicite din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Eviden a Persoanelor,
n conformitate cu prevederile Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civil, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare.

Art. 6. Taxe pentru activitatea Serviciului Public Comunitar Local de Eviden a


Persoanelor

Denumirea taxei Cuantum/lei


Taxa pentru eliberarea crii de identitate 7
Taxa pentru eliberarea crii de identitate provizorii 1

Taxele sunt achitate la casieriile Serviciului Impozite i Taxe din cadrul Primriei Municipiului
Tulcea i se constituie ca venituri la bugetul al Municipiului Tulcea.

Art. 7. Taxa privind emiterea acordului pentru ocuparea sau afectarea temporar a
terenurilor i drumurilor publice, insituit prin H.C.L. nr. 267/24.09.2003, este de:

Denumirea taxei Cuantum/lei


Tax acord n regim normal pentru persoane fizice 29
Tax acord n regim normal pentru persoane juridice 58
Tax acord n regim de urgen pentru persoane fizice 43
Tax acord n regim de urgen pentru persoane juridice 86

Art. 8. Tax pentru eliberarea certificatului de atestare fiscal este de 4 lei/certificat.

Art. 9. Taxe pentru publicitate sonor i foc de artificii:

Tip activitate Cuantumul taxei (lei)


Publicitate sonor cu mijloace mobile/zi 600
Joc de artificii/eveniment 300

Publicitatea sonor n afara intervalului orar 10,00 12,00, respectiv 16 18 se efectueaz cu


n virtutea unui accord pentru publicitate temporar eliberat de Compartimentul de Mediu din cadrul
Primriei Municipiului Tulcea.

Pentru organizarea jocurilor de artificii n afara intervalului orar 21,45 22,00 este necesar a se
obine avizul eliberat de Compartimentul de Mediu din cadrul Primriei Municipiului Tulcea.

Publicitatea sonor i jocurile de artificii menionate mai sus sunt reglementate de


H.C.L. nr. 279/2009 privind modificarea i completarea Regulamentului privind activitile
edilitar-gospodreti din Municipiul Tulcea, aprobat prin H.C.L. nr. 164/2008.
Jocurile de artificii se vor organiza pn la ora 23:00, cu excepia evenimentelor
organizate de primrie i n noaptea anului nou.

Art. 10. Taxa pentru eliberarea avizului privind colectarea deeurilor feroase i neferoase
este de 600 lei.
n conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 279/2009 privind modificarea i completarea
Regulamentului privind activitile edilitar-gospodreti din Municipiul Tulcea, aprobat prin
H.C.L. nr. 164/2008, persoanele fizice i juridice care realizeaz activiti de colectare, transport,
4
valorificare sau eliminare a deeurilor industriale reciclabile au obligaia de a solicita avizul
Primriei Municipiului Tulcea n vederea desfurrii activitii.

Art. 11. Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe
alte asemenea planuri, detinute de catre Consiliul Local Tulcea este de 32 lei.

Art. 12. Taxa pentru eliberarea de copii ale actelor existente n arhiva Unitii
Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea.

Cuantumul taxei pentru persoane fizice Cuantumul taxei pentru persoane juridice
4 lei/fil, format A4 5 lei/fil, format A4
5lei/fil, format A3 6 lei/fil, format A3
6 lei/fil, format A2 7 lei/fil, format A2.

Pentru eliberarea de copii la care se aplic tampila conform cu originalul se mai percepe o
tax de 3 lei/fil.

Taxele pentru eliberarea de copii ale actelor existente n arhiva Unitii


Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea au fost instituite prin H.C.L. nr. 45/26.06.1997 i
H.C.L. nr. 186/12.12.2000, cuantumul acestora fiind indexat anual, prin hotrri de consiliu local, n
raport de rata inflaiei pentru anul fiscal anterior adoptrii hotrrii.

PREEDINTE DE EDIN,

5
Romnia
Judeul Tulcea
Consiliul Local al Municipiului Tulcea

Anexa nr. 9
la Hotrrea nr. ______/17.12.2015

Taxa de habitat

Art. 1. n conformitate cu prevederile art. 484 alin. (1) i (3) din Legea nr. 227/2015 privind
Codul Fiscal, pentru funcionarea unor servicii publice locale create n interesul persoanelor fizice i
juridice, consiliile locale pot adopta taxe speciale.
Taxele speciale se ncaseaz numai de la persoanele fizice i juridice care beneficiaz de
serviciile oferite de instituia sau serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de organizare
i funcionare al acestora, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, s efectueze prestaii ce intr
n sfera de activitate a acestui tip de serviciu.
Art. 2. (1) Taxa de habitat constituie venit cu destinaie special, este fundamentat pe
necesitatea asigurrii cureniei municipiului Tulcea i se utilizeaz n scopul asigurrii colectrii i
transportului rezidurilor menajere din recipienii proprii sau nchiriai (containere, europubele etc.),
precum i pentru depozitarea i neutralizarea acestora la rampa ecologic.
(2) Taxa de habitat este datorat numai de persoane fizice care locuiesc n Municipiului
Tulcea.
(3) Persoanele juridice, care i desfoar activitatea permanent sau temporar pe teritoriul
administrativ al Municipiului Tulcea, nu pltesc taxa de habitat, ns au obligaia s ncheie contracte
directe cu prestatorii de servicii specializai pentru ridicarea, transportul, depozitarea i neutralizarea
deeurilor produse, precum i s contracteze i s efectueze aciunile necesare de dezinsecie i
deratizare a sediilor i punctelor de lucru ori de cte ori este necesar.
Art. 3. Calculul taxei de habitat
(1) Cuantumul taxei de habitat este de 7,67 lei/lun/persoan (92 lei/an/persoan).
(2) Componena taxei de habitat
Componena taxei de habitat Valoare - lei/pers
1. Colectare i transport deeuri menajere i asimilate acestora 5,00 lei/persoan/lun
2. Depozitare i procesare deeuri menajere i asimilate acestora 1,77 lei/persoan/lun
3. Deratizare,dezinsecie, dezinfecie 0,64 lei/persoan/lun
4. Dezvoltare, ecologizare 0,26 lei/persoan/lun
Total /persoan/lun 7,67 lei/persoan/lun
Total /persoan/an 92 lei/persoan/an
Art. 4. Stabilirea taxei de habitat i scderea sa din evidena fiscal obligaii
(1) Taxa de habitat se stabilete pe baza declaraiei de impunere depuse de contribuabili,
ncepnd cu data de nti a lunii urmtoare celei n care s-a depus aceasta.
Declaraia privind stabilirea taxei de habitat va fi nsoit de urmtoarele documente:
a) n cazul persoanele care locuiesc la bloc - adeverin eliberat de Asociaia de
proprietari/locatari din care s rezulte numrul persoanelor care au domiciliul sau viz de
reedin ori care locuiesc fr forme legale la adresa respectiv;

1
b) n cazul persoanelor care locuiesc la cas - declaraie dat de ctre doi vecini n
susinerea celor menionate de contribuabil, din care s rezulte numrul persoanelor care au
domiciliul sau viz de reedin ori care locuiesc fr forme legale la adresa respectiv;
c) acte justificative privind schimbarea domiciliului sau viza de reedin.
(2) Contribuabilii au obligaia de a depune declaraia de impunere, n termen de 30 de zile de la
data la care i-au schimbat domiciliul/reedina sau de la data la care locuiesc n imobil fr acte
legale, chiar dac acetia beneficiaz de reducere sau sunt scutii la taxa de habitat.
(3) Contribuabilii au obligaia de a depune declaraii de impunere n termen de 30 de zile de la
data apariiei oricrei modificri n ceea ce privete numrul de persoane care locuiesc n imobil.
(4) Declararea numrului de persoane care locuiesc ntr-un imobil se face pe propria rspundere
sub sanciunile aplicate faptei de fals n declaraii prevzut de art. 326 din Codul penal.
(5) n situaia n care funcionarii din cadrul Serviciului Impozite i Taxe constat ca urmare a
soluionrii unor sesizri c la o adres locuiesc mai multe persoane, impunerea se efectueaz din
oficiu.
(6) n vederea scderii de la plata taxei de habitat persoana interesat va depune o cerere la care
va anexa documente justificative. Scderea de la plata taxei de habitat se face ncepnd cu data de nti
a lunii urmtoare celei n care se depune cererea.
(7) n caz de deces, scderea taxei de habitat se efectueaz ncepnd cu data de nti a lunii n
care s-a produs decesul. n aceast situaie, persoan care solicit scderea din evidene a taxei de
habitat trebuie s anexeze cererii o copie de pe certificatul de deces.
(8) n situaia n care contribuabilii solicit scderea de la plata taxei de habitat, cu motivarea c
nu au beneficiat de acest serviciul public pentru o anumit perioad, au obligaia s depun la organul
fiscal documente justificative n acest sens. Scderea de la plata taxei se va efectua numai pentru
ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referin.
(9) n vederea urmririi corectitudinii declarrii numrului de persoane cu domiciliul sau viz de
resedin ori care locuiesc fr forme legale n fiecare imobil (apartament, garsonier) asociaiile de
proprietari/locatari au obligaia s furnizeze, ori de cte ori este nevoie, informaiile necesare legate de
privind aspectele menionate mai sus.
(10) Constatarea, ncasarea, urmrirea i executarea silit privind taxa de habitat revine n
competena Serviciului Impozite i Taxe, n calitate de organ fiscal local.
Art. 5. Plata taxei de habitat
(1) Taxa de habitat se pltete anual, n dou rate egale, respectiv:
a) rata I, pn la data de 31 martie 2016, inclusiv;
b) rata a II-a, pn la data de 30 septembrie 2016, inclusiv.
(2) n cazul n care termenul de plat a taxei de habitat expir ntr-o zi nelucrtoare, plata se
consider n termen dac se efectueaz n ziua lucrtoare imediat urmtoare.
(3) Neplata n termenele scadente atrage plata majorrilor de ntrziere, conform legislaiei n
vigoare.

Art. 6. Scutiri
(1) Sunt scutite de la plata taxei de habitat urmtoarele categorii de contribuabili:
a) veteranii de rzboi, vduvele de rzboi i vduvele nerecstorite ale veteranilor de rzboi;
b) persoanele fizice prevzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor
drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurat cu ncepere de la 6 martie
1945, precum i celor deportate n strintate ori constituite n prizonieri, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare;
(2) Contribuabilii care domiciliaz n suburbia Tudor Vladimirescu beneficiaz de reducerea cu
50% a taxei de habitat.
(3) Scutirea de la plata taxei de habitat, se acord pe baz de cerere, proporional cu
perioada rmas pn la sfritul anului, ncepnd cu luna urmtoare celei n care persoana n
cauz depune cererea nsoit de nscrisurile, certificate pentru conformitate, prin care se atest
situaia respectiv. Copia nscrisului rmne ca document oficial la Serviciul Impozite i Taxe.

2
(4) Scutirea se acord persoanelor deintoare de legitimaii de veterani de rzboi sau hotrri
care atest calitatea de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, precum i n baza crii de
identitate.
Art. 7. Sanciuni
(1) Constituie contravenii i se sancioneaz urmtoarele fapte:
a) Depunerea peste termen a declaraiei de impunere privind taxa de habitat se sancioneaz cu
amend ntre 70 lei i 279 lei.
b) Nedepunerea declaraiei de impunere privind taxa de habitat sau declararea eronat a
numrului persoanelor care domiciliaz (sau dein viz de reedin) ntr-un imobil situat n municipiul
Tulcea - se sancioneaz cu amend ntre 279 lei i 696 lei.
c) Refuzul asociaiilor de proprietari/locatari de a furniza informaii solicitate de organul fiscal
sau furnizarea cu ntrziere a acestora - se sancioneaz cu amend potrivit Codului de Procedur
Fiscal.
(2) Contraveniilor prevzute n prezenta Anex li se aplic dispoziiile Ordonanei Guvernului
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor, cu modificrile i completrile ulterioare.
(3) Constatarea contraveniilor i aplicarea sanciunilor prevzute n prezenta Anex se realizeaz
de ctre funcionarii mputernicii din cadrul Serviciului Impozite i Taxe Tulcea.
Art. 8. Bonificaie
Pentru plata cu anticipaie a taxei de habitat la bugetul local pn la data de 31 martie 2016,
pentru contribuabilii persoane fizice se acord o bonificaie de 10%.

3
Modelul declaraiei privind taxa de habitat:

JUDEUL TULCEA
U.A.T. MUNICIPIUL TULCEA
SERVICIUL IMPOZITE I TAXE
Nr/../2016
DECLARAIE
privind stabilirea taxei pentru colectarea, transportul, depozitarea i procesarea gunoiului menajer

Subsemnatul (a) ..cu domiciliul n Tulcea, str..nr.., bl, sc.., ap,


posesor al BI/CI seria,,,, nr.., eliberat de SPCLEP., declar pe propria rspundere, ca n imobilul situat la
adresa din municipiul Tulcea , str, str..nr.., bl, sc.., ap, au domiciliul si/sau
viza de reedin un numr de persoane (nume, CNP, act de identitate) :
1 6
2. 7
3. 8
4. 9.
5. 10
Sub sanciunile aplicate pentru infraciunea de fals n declaraii, prevzut de art. 326 Cod penal, precizez c cele
declarate sunt corecte i complete.
Data. Semnatura..

PREEDINTE DE EDIN,

4
Romnia
Judeul Tulcea
Consiliul Local al Municipiului Tulcea

Anexa nr. 10
la Hotrrea nr. ______/17.12.2015

PROCEDURI
de acordare a scutirilor/reducerilor stabilite de Consiliul Local al Municipiului Tulcea,
n conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
cu modificrile i completrile ulterioare

Capitolul I. Scutiri/reduceri acordate de Consiliul Local al Municipiului Tulcea


Art. 1. n conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificrile
i completrile ulterioare, consiliul local poate acorda scutiri sau reduceri, dup caz, de la plata
impozitelor i taxelor locale, prin hotrri adoptate n cursul anului, pe baza criteriilor i procedurilor
stabilite de ctre acesta.
Art. 2. Consiliul Local al Municipiului Tulcea acord urmtoarele scutiri/reduceri:
(1) n temeiul art. 456 alin. (2) din Codul fiscal, Consiliul Local al Municipiului Tulcea
acord scutiri/reduceri de la plata impozitului/taxei pe cldiri datorat pentru urmtoarele cldiri:
a) cldirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectur sau
arheologice, muzee ori case memoriale, cu excepia ncperilor care sunt folosite pentru activiti
economice;
b) cldirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de ctre organizaii neguvernamentale
i ntreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
c) cldirile utilizate de organizaii nonprofit folosite exclusiv pentru activitile fr scop
lucrativ;
d) cldirile afectate de calamiti naturale, pentru o perioad de pn la 5 ani, ncepnd cu
1 ianuarie a anului n care s-a produs evenimentul;
e) cldirea folosit ca domiciliu, aflat n proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale cror
venituri lunare sunt mai mici dect salariul minim brut pe ar ori constau n exclusivitate din
indemnizaie de omaj sau ajutor social;
f) cldirile la care proprietarii au executat pe cheltuial proprie lucrri de intervenie pentru
creterea performanei energetice, pe baza procesului-verbal de recepie la terminarea lucrrilor,
ntocmit n condiiile legii, prin care se constat realizarea msurilor de intervenie recomandate de
ctre auditorul energetic n certificatul de performan energetic sau, dup caz, n raportul de audit
energetic, astfel cum este prevzut n Ordonana de urgen a Guvernului nr. 18/2009 privind creterea
performanei energetice a blocurilor de locuine, aprobat cu modificri i completri prin
Legea nr. 158/2011, cu modificrile i completrile ulterioare;
g) cldirile unde au fost executate lucrri n condiiile Legii nr. 153/2011 privind msuri de
cretere a calitii arhitectural-ambientale a cldirilor, cu modificrile i completrile ulterioare;
h) cldirile persoanelor care domiciliaz i locuiesc efectiv n Rezervaia Biosferei "Delta
Dunrii", n conformitate cu Ordonana Guvernului nr. 27/1996, republicat, cu modificrile ulterioare.
i) cldirile deinute de asociaiile de dezvoltare intercomunitar.

1
(2) n temeiul art. 464 alin. (2) din Codul fiscal, Consiliul Local al Municipiului Tulcea
acord scutirea/reducerea impozitului/taxei pe teren pentru:
a) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de ctre organizaii neguvernamentale
i ntreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
b) terenurile utilizate de organizaii nonprofit folosite exclusiv pentru activitile fr scop
lucrativ;
c) terenurile aparinnd asociaiilor i fundaiilor folosite exclusiv pentru activitile fr scop
lucrativ;
d) terenurile afectate de calamiti naturale, pentru o perioad de un an;
e) terenurile aflate n proprietatea persoanelor ale cror venituri lunare sunt mai mici dect
salariul minim brut pe ar ori constau n exclusivitate din indemnizaie de omaj sau ajutor social;
f) terenurile persoanelor care domiciliaz i locuiesc efectiv n Rezervaia Biosferei "Delta
Dunrii", n conformitate cu Ordonana Guvernului nr. 27/1996, republicat, cu modificrile ulterioare.
(3) n temeiul art. 476 alin. (2) din Codul fiscal, Consiliul Local al Municipiului Tulcea
acord scutirea de la plata taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor i autorizaiilor pentru:
a) lucrri de ntreinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere n valoare a
monumentelor istorice astfel cum sunt definite n Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor
istorice, republicat, cu modificrile ulterioare, datorate de proprietarii persoane fizice care realizeaz,
integral sau parial, aceste lucrri pe cheltuial proprie;
b) lucrri destinate pstrrii integritii fizice i a cadrului construit sau natural al
monumentelor istorice definite n Legea nr. 422/2001, republicat, cu modificrile ulterioare, finanate
de proprietarii imobilelor din zona de protecie a monumentelor istorice, n concordan cu
reglementrile cuprinse n documentaiile de urbanism ntocmite potrivit legii;
c) lucrri executate n condiiile Ordonanei Guvernului nr. 20/1994 privind msuri pentru
reducerea riscului seismic al construciilor existente, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare;
d) lucrri executate n zone de regenerare urban, delimitate n condiiile Legii
nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul, cu modificrile i completrile ulterioare,
lucrri n care se desfoar operaiuni de regenerare urban coordonate de administraia local, n
perioada derulrii operaiunilor respective.

(4) Scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei, prevzute la art. 2 alin. (1), (2),
(3) i (4), se aplic ncepnd cu data de 1 ianuarie a anului urmtor celui n care persoana
depune documentele justificative.

Capitolul II. Proceduri de acordare a facilitilor fiscale


Art. 3. Procedura de acordare a scutirilor/reducerilor de la plata impozitului pentru
cldirile folosite ca domiciliu i terenurile aflate n proprietatea persoanelor fizice ale cror venituri
lunare sunt mai mici dect salariul minim brut pe ar ori constau n exclusivitate din indemnizaie
de omaj sau ajutor social;

(1) Pot beneficia de scutirea de la plata impozitului pe cldiri i a impozitului pe teren


contribuabilii persoane fizice ale cror venituri lunare sunt mai mici dect salariul minim brut
pe ar ori constau n exclusivitate din indemnizaie de omaj sau ajutor social, numai n situaia
n care sunt ntrunite n mod cumulativ urmtoarele condiii:
a) cldirea este utilizat ca domiciliu de ctre persoana fizic ce datoreaz acest impozit;
b) terenul este aferent cldirii utilizate ca domiciliu;
c) contribuabilul s nu depeasc n luna anterioar cererii un venit mediu pe membru de familie
de 525 lei;
d) contribuabilii persoane fizice proprietari, membrii familiei, precum i alte persoane care
domiciliaz la acea adres s nu aib datorii fiscale restante fa de Consiliul Local Tulcea la data
depunerii cererii;

2
e) contribuabilii sau membrii familiei s nu dein mijloace de transport cu traciune mecanic,
cu excepia celor destinate transportului persoanelor cu handicap i care sunt adaptate acestui scop;
f) contribuabilii sau membrii familiei s nu dein i alte proprieti, cldiri sau terenuri n
Municipiul Tulcea sau n alte localiti, indiferent de utilizarea acestora;
g) contribuabilii care dein n coproprietate un imobil (cu excepia cazurilor n care imobilul este
bun comun al soilor), vor solicita acordarea reducerii, n condiiile prezentei hotrri, doar pentru cota
lor de proprietate;
h) contribuabilii s nu desfoare alte activiti aductoare de venituri (persoane fizice
independente, asociaii familiale, societi comerciale) i s nu fie administratori, asociai sau s dein
aciuni n cadrul societilor comerciale.
(2) Pot beneficia de reducerea cu 50% a impozitului pe cldiri i a impozitului pe terenul
contribuabilii persoane fizice ale cror venituri lunare sunt mai mici dect salariul minim brut
pe ar ori constau n exclusivitate din indemnizaie de omaj sau ajutor social, numai n situaia
n care sunt ntrunite n mod cumulativ urmtoarele condiii:
a) cldirea este utilizat ca domiciliu de ctre persoana fizic ce datoreaz acest impozit;
b) terenul este aferent cldirii utilizate ca domiciliu;
c) contribuabilul s nu depeasc n luna anterioar cererii un venit mediu pe membru de familie
cuprins ntre 525 lei i 1050 lei;
d) contribuabilii persoane fizice proprietari, membrii familiei precum i alte persoane care
domiciliaz la acea adres s nu aib datorii fiscale restante fa de Consiliul Local Tulcea la data
depunerii cererii;
e) contribuabilii sau membrii familiei s nu dein mijloace de transport cu traciune mecanic,
cu excepia celor destinate transportului persoanelor cu handicap i care sunt adaptate acestui scop;
f) contribuabilii sau membrii familiei s nu dein i alte proprietati, cldiri sau terenuri n
Municipiul Tulcea sau n alte localiti, indiferent de utilizarea acestora;
g) contribuabilii care dein n coproprietate un imobil (cu excepia cazurilor n care imobilul este
bun comun al soilor), vor solicita acordarea reducerii, n condiiile prezentei hotrri, doar pentru cota
lor de proprietate;
h) contribuabilii s nu desfoare alte activiti aductoare de venituri (persoane fizice
independente, asociaii familiale, societi comerciale) i s nu fie administratori, asociai sau s dein
aciuni n cadrul societilor comerciale.
(3) Pentru a beneficia de facilitile prevzute la art. 3 alin. (1) i (2), contribuabilii persoane
fizice vor depune cereri nsoite de documente doveditoare la sediul Primriei Municipiului Tulcea,
din str. Pcii, nr. 20.
Documente doveditoare sunt urmtoarele:
- declaraie pe propria rspundere privind faptul c sunt ndeplinite condiiile prevzute la art. 3
alin. (1) i (2) din prezenta Anex la hotrre;
- acte din care s rezulte veniturile tuturor membrilor familiei realizate n luna anterioar cererii
(adeverin de salariat, cupon pensie etc.);
- certificatele de natere i actele de identitate ale tuturor membrilor familiei;
- certificatul de atestare fiscal emis de Serviciul Impozite i Taxe din cadrul Municipiului
Tulcea din care s reias c nu exist obligaii fiscale restante la bugetul local al Municipiului Tulcea.
(4) Direcia de Asisten i Protecie Social Tulcea analizeaz cererile depuse, efectueaz o
anchet social, ntocmete documentaia legal i propune Consiliului Local al Municipiului Tulcea
aprobarea sau respingerea cererilor prin care se solicit facilitile fiscale.
(5) Scutirea sau reducerea cu 50% a impozitului pe cldiri i a terenului aferent acestora, se
acord pentru imobilul proprietatea contribuabilului persoan fizic, precum i pentru imobilul deinut
n comun de ctre soi, potrivit regimului comunitii legale de bunuri prevzut de Codul civil.

3
Art. 4. Procedura de acordare a reducerii cu 50% a impozitului pe cldirile folosite ca
domiciliu, terenurile aferente i mijloacele de transport aflate n proprietatea persoanelor fizice care
domiciliaz i locuiesc efectiv n suburbia Tudor Vladimirescu
Pentru a beneficia de reducerea cu 50% a impozitului pe cldiri, a impozitului pe teren i a
impozitului pe mijloacele de transport, contribuabilii persoane fizice, care domiciliaz n suburbia
Tudor Vladimirescu, vor depune la sediul Primriei Municipiului Tulcea din str. Pcii, nr. 20 sau la
sediul Servicului Impozite i Taxe din str. I.L. Caragiale, nr. 2A, cereri nsoite de urmtoarele
documente doveditoare:
a) actul/actele de identitate proprietarului/proprietarilor;
b) actele de proprietate ale bunurilor mobile i imobile pe care le dein n proprietate;

Art. 5. Procedura de acordare a scutirii sau, dup caz, a reducerii cu 50% a impozitului pe
cldiri i/sau a impozitului pe terenul datorat de ctre contribuabilii persoane fizice sau juridice n
cazul unei calamiti naturale
(1) n situaia producerii unor calamiti naturale (cutremure, inundaii sau incendii provocate de
fenomene naturale, alunecri sau prbuiri de teren etc.) se acord scutire de la plata impozitului pe
cldiri i teren.
(2) De aceste scutiri/reduceri beneficiaz persoanele fizice sau juridice, titulare ale obligaiei
aferente cldirilor i/sau terenurilor care au fost afectate n urma unor calamiti naturale.
(3) Cererile prin care se solicit scutirea/reducerea de la plata obligaiilor fiscale se depun la
Registratura Primriei Municipiului Tulcea din str. Pcii, nr. 20.
(4) Direcia de Administraie Public Local analizeaz cererile, ntocmete documentaia legal
i propune Consiliului Local al Municipiului Tulcea aprobarea sau respingerea acestora.
(5) Consiliul Local Tulcea aprob reducerea sau scutirea de la plata impozitului pe cldiri i/sau
teren, lund n considerare situaia material, familial i social, precum i starea de sntate a
contribuabililor.
(6) n cazul n care, din analiza efectuat, rezult c solicitantul nu ndeplinete condiiile impuse
de prezenta Procedur, dosarul se claseaz. Clasarea i motivele acesteia vor fi comunicate n scris
solicitantului.
(7) n cazul n care se constat c sunt ndeplinite cumulativ toate condiiile menionate mai sus,
contribuabilului i se va acorda facilitatea cu ncepere de la data de nti a lunii ianuarie a anului
urmtor celui n care persoana depune documentele justificative n vederea acordrii scutirii sau a
reducerii.
(8) Scutirea/reducerea impozitului pe cldiri se acord persoanelor n cauz, pe o perioad de cel
mult 5 ani ncepnd cu data de 1 ianuarie a anului urmtor celui n care persoana depune cererea de
scutire/reducere nsoit de documentele justificative.
(9) Scutirea/reducerea impozitului pe teren se acord persoanelor n cauz, pe o perioad de 1 an
ncepnd cu data de 1 ianuarie a anului urmtor celui n care persoana depune cererea de
scutire/reducere nsoit de documentele justificative.

Art. 6. Procedura de acordare a scutirii de la plata impozitului pe cldiri i/sau pe terenul


aferent cldirilor utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de ctre organizaii
neguvernamentale i ntreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale

(1) Organizaiile neguvernamentale i ntreprinderile sociale care dein n proprietate cldiri sau
teren aferent cldirilor utilizate pentru furnizarea de servicii sociale pot beneficia de scutire de la plata
impozitului pe cldiri i teren.
(2) Serviciile sociale care trebuie efectuate de ONG -uri i ntreprinderile sociale pentru a
beneficia de scutire sunt de tipul:
a) recuperare i reabilitare;
b) suport i asisten pentru familiile i copiii aflai n dificultate;
c) educaie informal extracurricular pentru copii i aduli, n funcie de nevoia fiecrei
categorii;
4
d) asisten i suport pentru persoanele vrstnice, inclusiv pentru persoanele vrstnice
dependente;
e) asisten i suport pentru copii, persoane vrstnice, persoane cu handicap, persoane dependente
de consumul de droguri, alcool sau alte substane toxice, persoane care au prsit penitenciarele,
familii monoparentale, persoane afectate de violena n familie, victime ale traficului de fiine umane,
persoane infectate sau bolnave HIV/SIDA, fr venituri sau cu venituri mici, imigrani, persoane fr
adpost, bolnavi cronici, persoane care sufer de boli incurabile, precum i alte persoane aflate n
situaii de nevoie social;
f) sprijin i orientare pentru integrarea, readaptarea i reeducarea profesional;
g) ngrijire social-medical pentru persoanele aflate n dificultate, inclusiv paleative pentru
persoanele aflate n fazele terminale ale unor boli;
h) mediere social;
i) consiliere n cadru instituionalizat, n centre de informare i consiliere;
j) orice alte msuri i aciuni care au drept scop meninerea, refacerea sau dezvoltarea
capacitilor individuale pentru depirea unei situaii de nevoie social.
(3) Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe cldiri, trebuie ndeplinite urmtoarele
condiii:
a) ONG - urile i ntreprinderile sociale i desfoar activitatea n condiiile O.G. nr. 68/2003
privind serviciile sociale, cu modificrile i completrile ulterioare i ale Legii nr. 197/2012 privind
asigurarea calitii n domeniul serviciilor sociale, cu modificrile i completrile ulterioare;
b) cldirea s fie proprietatea asociaiei sau fundaiei acreditat ca furnizor de servicii sociale;
c) ONG - ul sau ntreprinderea social s fie acreditat ca furnizor de servicii sociale;
d) n cldire s se desfoare exclusiv serviciile sociale pentru care asociaia sau fundaia a fost
acreditat;
e) furnizarea serviciilor sociale s se realizeze pe tot parcursul anului fiscal.
(4) Scutirea la plata impozitului pe cldiri se acord pe baz de cerere depus la organul fiscal,
nsoit de urmtoarele documente:
a) actul de nfiinare al ONG - ului sau al ntreprinderii sociale;
b) statutul ONG - ului sau al ntreprinderii sociale;
c) certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale al ONG - ului sau al ntreprinderii
sociale;
d) memoriu de activitate;
e) raportul de monitorizare din cadrul celei mai recente misiuni de inspecie, ntocmit de
inspectorii sociali;
f) extras de carte funciar, nu mai vechi de 30 de zile.
(5) Cererea este analizat de inspectorii fiscali, care vor proceda la ntocmirea unui referat
privind admiterea/respingerea acesteia.
(6) Scutirea la plata impozitului se aplic ncepnd cu data de 1 ianuarie a anului urmtor celui n
care persoana depune cererea de scutire nsoit de documentele justificative.
(7) (a) ONG- ul sau ntreprinderea social care solicit scutire la plata impozitului pe cldiri i
teren are obligaia de a aduce la cunotina organului fiscal orice modificare intervenit n perioada
cuprins ntre data depunerii cererii de scutire i data 1 ianuarie a anului urmtor celui n care s-a
depus cererea de scutire.
(b) ntiinarea organului fiscal se face n termen de 30 de zile de la data apariiei oricror
modificri ale situaiei existente la data depunerii cererii.
(c) Neanunarea modificrilor intervenite conduce la ridicarea scutirii ncepnd cu data acordrii
facilitii.
(8) (a) ONG - ul sau ntreprinderea social care beneficiaz de scutire la plata impozitului pe
cldiri i teren are obligaia ca ulterior acordrii scutirii s aduc la cunotina organului fiscal orice
modificri intervenite fa de situaia existent la data acordrii scutirii.
(b) ntiinarea organului fiscal se face n termen de 30 de zile de la data apariiei oricror
modificri ale situaiei existente la data acordrii scutirii. Scutirea va nceta cu data de 1 ianuarie a
anului urmtor celui n care au intervenit modificrile.
(c) Neanunarea modificrilor intervenite conduce la ridicarea scutirii ncepnd cu data de
1 ianuarie a anului n care au intervenit modificrile.

5
(9) (a) Anual, pn cel trziu la data de 30 ianuarie, ONG - ul sau ntreprinderea social care
beneficiaz de scutire la plata impozitului pe cldiri i teren are obligaia de a depune la organul fiscal
un memoriu privind activitatea desfurat n anul anterior, precum i raportul/rapoartele de
monitorizare din cadrul misiunilor de inspecie, ntocmite de inspectorii sociali n cursul anului
anterior.
(b) Nedepunerea documentelor prevzute la lit. a) conduce la ridicarea scutirii acordate ncepnd
cu data de 1 ianuarie a anului pentru care nu s-au depus documentele.

Art. 7. Procedura de acordare a scutirii de la plata impozitului pe cldiri i/sau pe terenul


aferent cldirilor utilizate de organizaii nonprofit folosite exclusiv pentru activitile fr scop
lucrativ
(1) Asociaiile i fundaiile care au ca activitate acordarea de servicii sociale care asigur
gzduire, ngrijire social i medical, asisten, ocrotire, activiti de recuperare, reabilitare i
reinserie social pentru copil, familie, persoane cu handicap, precum i pentru alte persoane aflate n
dificultate, pot beneficia de scutire de la plata impozitului pe cldiri i teren.
(2) Scutirea se acord numai pentru cldirile i terenul aflate n patrimoniul asociaiei sau
fundaiei, folosite exclusiv pentru activiti fr scop lucrativ.
(3) Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe cldiri i teren, trebuie ndeplinite
cumulativ urmtoarele condiii:
a) cldirile i terenul s fie n patrimoniul asociaiei/fundaiei;
b) asociaia/fundaia s desfoare activitile menionate la alin. (1);
c) cldirile i terenul s fie folosite exclusiv pentru activiti fr scop lucrativ;
d) activitile n cadrul asociaiei/fundaiei s aib caracter continuu, s se desfoare pe ntregul
an fiscal.
(4) Scutirea se acord pe baza cererii depuse la Serviciul Impozite i Taxe Tulcea, nsoit de:
a) statutul asociaiei/fundaiei;
b) memoriul de activitate al asociaiei/fundaiei;
c) declaraie potrivit creia cldirea sau terenul pentru care se solicit scutirea sunt folosite
exclusiv pentru activiti fr scop lucrativ;
d) alte documente considerate a fi relevante n susinerea cererii.
(5) Cererea este analizat de inspectorii fiscali, care vor proceda la ntocmirea unui referat
privind admiterea/respingerea acesteia.

(6) Scutirea la plata impozitului se aplic ncepnd cu data de 1 ianuarie a anului urmtor celui n
care persoana depune cererea de scutire nsoit de documentele justificative.
(7) Asociaia sau fundaia care solicit scutire la plata impozitului pe cldiri i teren are obligaia
de a aduce la cunotina organului fiscal orice modificare intervenit n perioada cuprins ntre data
depunerii cererii de scutire i data 1 ianuarie a anului urmtor celui n care s-a depus cererea de scutire.
(8) ntiinarea organului fiscal se face n termen de 30 de zile de la data apariiei oricror
modificri ale situaiei existente la data depunerii cererii.
(9) Neanunarea modificrilor intervenite conduce la ridicarea scutirii ncepnd cu data acordrii
facilitii.
(10) Asociaia sau fundaia care beneficiaz de scutire la plata impozitului pe cldiri i teren are
obligaia ca ulterior acordrii scutirii s aduc la cunotina organului fiscal orice modificri
intervenite fa de situaia existent la data acordrii scutirii.
(11) ntiinarea organului fiscal se face n termen de 30 de zile de la data apariiei oricror
modificri ale situaiei existente la data acordrii scutirii. Scutirea va nceta cu data de 1 ianuarie a
anului urmtor celui n care au intervenit modificrile.

(12) Neanunarea modificrilor intervenite conduce la ridicarea scutirii ncepnd cu data de


1 ianuarie a anului n care au intervenit modificrile.

6
Art. 8. Procedura de acordare a scutirii de la plata impozitului pentru cldirile la care s-au
realizat lucrri n condiiile O.U.G. nr. 18/2009 privind creterea performanei energetice a
blocurilor de locuine, cu modificrile i completrile ulterioare

(1) De facilitatea fiscal prevzut la art. 8 din prezenta Anex beneficiaz persoanele fizice sau
juridice care dein apartamente n blocurile de locuine, situate n municipiul Tulcea, la care s-au
realizat lucrri de intervenie n condiiile O.U.G. nr. 18/2009 privind creterea performanei energetice
a blocurilor de locuine, cu modificrile i completrile ulterioare.
(2) O.U.G. nr. 18/2009 stabilete lucrrile de intervenie pentru creterea performanei energetice
a blocurilor de locuine construite dup proiecte elaborate pn n anul 1990.
(3) Pentru a beneficia de aceast facilitate, persoanele fizice sau juridice, trebuie s
ndeplineasc, n mod cumulativ, urmtoarele condiii:
a) s fie proprietari ai apartamentelor situate n blocuri de locuine sau ai imobilelor la care s-au
efectuat lucrri de reabilitare energetic prevzute de O.U.G. nr. 18/2009 privind creterea
performanei energetice a blocurilor de locuine, cu modificrile i completrile ulterioare;
b) lucrrile de intervenie realizate la cldiri trebuie s fie recomandate de ctre auditorul
energetic n certificatul de performan energetic sau, dup caz, n raportul de audit energetic;
c) din procesul-verbal de recepie la terminarea lucrrilor trebuie s reias c s-au realizat
lucrrile recomandate de ctre auditorul energetic;
d) lucrrile de intervenie au fost executate pe cheltuial proprie.
(4) Scutirea se acord pe o perioada de 7 ani, cu ncepere de la data de nti ianuarie a anului
urmtor celui n care persoana depune cererea de scutire nsoit de documentele justificative.
(5) Cererea se va depune pn cel trziu la data de 31 decembrie a anului n care s-a ntocmit
procesul-verbal de recepie la terminarea lucrrilor.
(6) n cazul nstrinrii cldirii, scutirea de impozit nu se aplic noului proprietar al acesteia.
(7) Scutirea la plat se acord pe baza cerere depus la sediul Serviciului Impozite si Taxe din
cadrul U.A.T. Municipiul Tulcea, str. I.L. Caragiale, nr. 2A, care va fi nsoit de urmtoarele
documente:
- copia buletinului/crii de identitate a solicitantului;
- Extras de Carte Funciar actualizat al imobilului, n original;
- autorizaia pentru executarea lucrrilor de intervenie, emis n condiiile legii;
- certificatul de performan energetic sau, dup caz, raportul de audit energetic care s cuprind
lucrrile de intervenie pentru reabilitare termic, recomandate de aditorul energetic;
- proces-verbal de recepie la terminarea lucrrilor prin care se constat realizarea msurilor de
intervenie;
- declaraie pe propria rspundere a proprietarului imobilului c lucrrile au fost realizate pe
cheltuial proprie.
(8) Cererea este analizat de inspectorii fiscali, care vor proceda la ntocmirea unui referat
privind admiterea/respingerea acesteia.

Art. 9. Procedura de acordare a scutirii de la plata impozitului pentru cldirile la care s-au
realizat lucrri n condiiile Legii nr. 153/2011 privind msuri de cretere a calitii
arhitectural-ambientale a cldirilor, cu modificrile i completrile ulterioare
(1) De facilitatea fiscal prevzut la art. 9 din prezenta Anex beneficiaz persoanele fizice sau
juridice care dein cldiri situate n municipiul Tulcea, la care s-au realizat lucrri n condiiile Legii
nr. 153/2011 privind msuri de cretere a calitii arhitectural-ambientale a cldirilor.
(2) Pentru a beneficia de aceast facilitate, persoanele fizice sau juridice trebuie s ndeplineasc,
n mod cumulativ, urmtoarele condiii:
a) s fie proprietari ai imobilelor la care s-au efectuat lucrrile prevzute de Legea nr. 153/2011
privind msuri de cretere a calitii arhitectural-ambientale a cldirilor;
b) din procesul-verbal de recepie la terminarea lucrrilor trebuie s reias c s-au realizat
lucrrile recomandate n nota tehnic de constatare.

7
(3) Scutirea se acord pe o perioada de 5 ani consecutivi, cu ncepere de la data de nti ianuarie
a anului urmtor celui n care persoana depune cererea de scutire nsoit de documentele justificative.
(4) Cererea se va depune pn cel trziu la data de 31 decembrie a anului n care s-a ntocmit
procesul-verbal de recepie la terminarea lucrrilor.
(5) n cazul nstrinrii cldirii, scutirea de impozit nu se aplic noului proprietar al acesteia.
(6) Scutirea la plat se acord pe baza cerere depus la sediul Serviciului Impozite si Taxe din
cadrul U.A.T. Municipiul Tulcea, str. I.L. Caragiale, nr. 2A, care va fi nsoit de urmtoarele
documente:
- copia buletinului/crii de identitate a solicitantului;
- Extras de Carte Funciar actualizat al imobilului;
- autorizaia de construire;
- nota tehnic de constatare;
- proces-verbal de recepie la terminarea lucrrilor din care s rezulte c s-au realizat lucrrile
consemnate n nota tehnic de constatare.
(7) Cererea este analizat de inspectorii fiscali, care vor proceda la ntocmirea unui referat
privind admiterea/respingerea acesteia.

Art. 10. Procedura de acordare a scutirii de la plata impozitului pentru cldirile care, potrivit
legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectur sau arheologice, muzee ori case memoriale
(1) De facilitatea fiscal prevzut la art. 10 beneficiaz persoanele fizice sau juridice ce dein n
proprietate cldiri situate n municipiul Tulcea, care sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectur
sau arheologice, muzee ori case memoriale.
(2) Cldirile - monumentele istorice sunt bunuri imobile, situate pe teritoriul Romniei,
semnificative pentru istoria, cultura i civilizaia naional i universal. Regimul de monument istoric
este conferit prin clasarea acestor bunuri imobile conform procedurii prevzute n Legea nr. 422/2001.
(3) Scutirea la plat se acord pe baza cerere depus la sediul Serviciului Impozite si Taxe din
cadrul U.A.T. Municipiul Tulcea, str. I.L. Caragiale, nr. 2A, care va fi nsoit de urmtoarele
documente:
- copia buletinului/crii de identitate a solicitantului;
- actul de proprietate al cldirii;
- Extras de Carte Funciar actualizat al imobilului;
- Ordinul de clasare, Ordin al Ministrului Culturii i Patrimoniului Naional, precum i orice
nscrisuri justificative din care s rezulte c imobilul face parte din clasa monumentelor istorice.
(4) Cererea este analizat de inspectorii fiscali, care vor proceda la ntocmirea unui referat
privind admiterea/respingerea acesteia.
(5) Scutirea la plata impozitului se aplic ncepnd cu data de 1 ianuarie a anului urmtor celui n
care persoana depune cererea de scutire nsoit de documentele justificative.

Art. 11. Procedura de acordare a scutirii de la plata impozitului pentru cldirile aflate n
proprietatea asociaiilor de dezvoltare intercomunitar
(1) De facilitatea fiscal prevzut la art. 11 beneficiaz asociaiilor de dezvoltare
intercomunitar care dein cldiri situate n municipiul Tulcea.
(2) Scutirea la plat se acord pe baza cerere depus la sediul Serviciului Impozite si Taxe din
cadrul U.A.T. Municipiul Tulcea, str. I.L. Caragiale, nr. 2A, care va fi nsoit de urmtoarele
documente:
a) actul de nfiinare al asociaiei de dezvoltare intercomunitar;
b) statutul asociaiei de dezvoltare intercomunitar;
c) actul de proprietate al cldirii;
d) extras de carte funciar, nu mai vechi de 30 de zile.
(3) Cererea este analizat de inspectorii fiscali, care vor proceda la ntocmirea unui referat
privind admiterea/respingerea acesteia.
(4) Scutirea la plata impozitului se aplic ncepnd cu data de 1 ianuarie a anului urmtor celui n
care persoana depune cererea de scutire nsoit de documentele justificative.

PREEDINTE DE EDIN
8
Romnia
Judeul Tulcea
Consiliul Local al Municipiului Tulcea

Anexa nr. 11
la Hotrrea nr. ______/17.12.2015

Taxe extrajudiciare de timbru i taxe de timbru

Titlul I. Taxe extrajudiciare de timbru

Art. 1. Eliberarea certificatelor de orice fel, altele dect cele eliberate de instane, Ministerul
Justiiei, Parchetul de pe lng Curtea Suprem de Justiie i de notarii publici, eliberarea sau
preschimbarea actelor de identitate, eliberarea permiselor de vntoare i de pescuit, examinarea
conductorilor de autovehicule n vederea obinerii permisului de conducere, nmatricularea
autovehiculelor i a remorcilor, precum i alte servicii prestate de unele instituii publice sunt
supuse taxelor extrajudiciare de timbru, n conformitate cu prevederile Legii nr. 117/30.06.1999, cu
modificrile i completrile ulterioare, astfel:

NIVELURILE EXISTENTE NIVELURILE


Extras din norma juridic n anul 2015 pentru anul 2016
- Taxa n lei - - Taxa n lei -
CAP. 1. Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele dect cele eliberate de instane, Ministerul Justiiei,
Parchetul de pe lng Curtea Suprem de Justiie i de notarii publici, precum i pentru alte servicii prestate de
unele instituii publice
1. Eliberarea de ctre organele administraiei
publice centrale i locale, de alte autoriti
publice, precum i de instituii de stat, care, n
exercitarea atribuiilor lor, sunt n drept s
certifice anumite situaii de fapt, a certificatelor, 2 2
adeverinelor i a oricror alte nscrisuri prin
care se atest un fapt sau o situaie, cu excepia
acelor acte pentru care se pltete o alt tax
extrajudiciar de timbru mai mare

2. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra


X X
animalelor, pe cap de animal:
- pentru animale sub 2 ani 2 2
- pentru animale peste 2 ani 2 2
3. Certificarea (transcrierea) transmisiunii x x
proprietii asupra animalelor, pe cap de
animal, n bilete de proprietate:
- pentru animale sub 2 ani 2 2
- pentru animale peste 2 ani 5 5
4. Eliberarea, la cerere a certificatelor
medico-legale i a altor certificate medicale 2 2
folosite n justiie
5. Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier 2 2
judiciar
6. nregistrarea, la cerere, n actele de stare 15 15
civil a schimbrii numelui i a sexului
1
7. nregistrarea, la cerere, n actele de stare 2 2
civil a desfacerii cstoriei
8. Transcrierea, la cerere, n registrele de stare
civil romne, a actelor de stare civil ntocm 2 2
ite de autoritile strine
9. Reconstituirea i ntocmirea ulterioar, la 2 2
cerere, a actelor de stare civil
10. Eliberarea altor certificate de stare civil n 2 2
locul celor pierdute, sustrase, distruse sau
deteriorate
CAP. 2. Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate i nscrierea meniunilor n acestea,
precum i pentru eliberarea permiselor de vntoare i de pescuit
1. Acte de identitate: X
a) eliberarea sau preschimbarea actelor de
identitate pentru cetenii romni,eliberarea sau
prelungirea valabilitatii actelor de identitate
pentru cetenii strini i pentru persoanele 5 5
far cetaenie, precum i nscrierea meniunilor
privind schimbarea domiciliului sau a reedintei
cetenilor romni.
b) viza anual a carnetelor de identitate ale 6 6
cetenilor strini i ale persoanelor fr
cetenie
2. Eliberarea sau viza anual a permiselor de 3 3
vntoare
3. Eliberarea sau viza anual a permiselor de 2 2
pescuit
CAP.3. Taxe pentru examinarea conductorilor de autovehicule n vederea obinerii permiselor de conducere
1. Taxe pentru examinarea candidailor care
au absolvit o coal de conductori de X X
autovehicule:
a) obinerea permisului de conducere valabil
pentru autovehicule din subcategoriile A, A1, 6 6
B,B1 i B+E
b) obinerea permisului de conducere valabil
pentru autovehicule aparinnd uneia dintre 28 28
categoriile sau subcategoriile C, C1,Tr,D, D1,
C+E,D+E,C1+E, D1+E, Tb,TV
2. Taxe pentru examinarea persoanelor
crora le-a fost anulat permisul de
conducere, pentru categoriile cuprinse n
permisul anulat, precum i a persoanelor care 84 84
au fost respinse de trei ori la examenul
pentru obinerea aceleiai categorii a
permisului de conducere, precum i pentru
persoanele care nu au absolvit o coal de
conductori de autovehicule, cu excepia celor
pentru categoriile B, B1, B+E
CAP. 4. Taxe de nmatriculare a autovehiculelor i remorcilor, autorizare provizorie de circulaie i autorizare
provizorie de circulaie pentru probe
1. Taxe de nmatriculare permanent sau X X
temporar a autovehiculelor i remorcilor:
a) autovehicule i remorci cu masa total
maxim autorizat de pn la 3.500 kg inclusiv 60 60
b) autovehicule i remorci cu masa total
145 145
maxim autorizat mai mare de 3500 kg
2. Taxe de autorizare provizorie a circulaiei 9 9
autovehiculelor i remorcilor nenmatriculate
permanent sau temporar
3. Taxe de autorizare a circulaiei pentru probe 414 414
a autovehiculelor i remorcilor

2
CAPITOLUL 41. Tax pentru furnizare date

nregistrarea cererilor persoanelor fizice i juridice privind furnizarea unor date din 5
Registrul naional de eviden a persoanelor, precum i din Registrul naional de
eviden a permiselor de conducere i certificatelor de nmatriculare i din registrele
judeene i al municipiului Bucureti de eviden a permiselor de conducere i
certificatelor de nmatriculare
CAPITOLUL 5. Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobndite n baza Legii
fondului funciar nr. 18/1991, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobndite n baza 15
Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare, cu excepia celor pentru terenurile agricole i forestiere3)

Art. 2. Sunt scutite de taxe extrajudiciare de timbru:


a) eliberarea certificatelor care atest un fapt sau o situaie decurgnd din raporturi de
munc, eliberarea, n condiiile legii a certificatelor destinate obinerii unor drepturi cu caracter
reparatoriu pentru persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurat cu ncepere de
la 6 martie 1945, precum i cele deportate n strintate ori constituite n prizonieri, pentru veteranii
de rzboi i pentru persoanele persecutate din motive etnice n perioada 6 septembrie 1940 - 6
martie 1945, eliberarea certificatelor destinate obinerii unor drepturi privind asistena social,
asigurrile sociale i protecia social, unicatele certificatelor eliberate de instituiile de nvmnt,
certificatele eliberate pentru a servi n armat, coli, grdinie, cree i n alte asemenea instituii;
b) eliberarea certificatelor originale de stare civil;
c) atestrile n legtur cu primirea unor sume de bani;
d) eliberarea certificatelor, adeverinelor i a oricror alte nscrisuri medicale, cu excepia
celor folosite n justiie;
e) eliberarea certificatelor medico-legale prin care se atest decesul;
f) eliberarea certificatelor ca urmare a aciunilor sanitar-veterinare obligatorii i gratuite;
g) nscrierea meniunilor privind schimbarea domiciliului sau a reedinei n actele de
identitate ale minorilor orfani, internai n case de copii;
h) eliberarea unei noi cri de identitate, n cazul schimbrii denumirii localitilor i/sau a
strzilor;
i) examinarea, n vederea obinerii permisului de conducere auto, a urmtoarelor categorii de
persoane:
- persoanele cu handicap fizic, pentru obinerea permisului de conducere valabil pentru
autovehiculele din categoriile A, A1, B i B1, adaptate infirmitii lor;
- membrii misiunilor diplomatice i ai oficiilor consulare acreditai n Romnia, pe baz de
reciprocitate;
j) nmatricularea:
- autovehiculelor i remorcilor aparinnd misiunilor diplomatice, oficiilor consulare i
membrilor acestora, precum i altor organizaii i persoane cu statut diplomatic, care i desfoar
activitatea n Romnia, pe baz de reciprocitate;
- autovehiculelor din categoriile A, A1, B i B1, aparinnd persoanelor cu handicap fizic,
adaptate infirmitii lor;
k) serviciile, cu excepia celor prevzute la cap. IV din anex, prestate la cererea instituiilor
publice.

Responsabilitatea colectrii i controlului asupra respectrii ncasrii taxelor


extrajudiciare de timbru revine Serviciului Impozite i Taxe din cadrul Municipiului Tulcea.

3)
Potrivit prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 105/2004 privind unele msuri pentru eliberarea i nmnarea titlurilor de proprietate
asupra terenurilor agricole i forestiere, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 1097 din 24 noiembrie 2004, aprobat prin Legea nr.
34/2005, n scopul finalizrii eliberrii titlurilor de proprietate, eliberarea i nmnarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole i forestiere
se fac gratuit.
3
Titlul 2. Taxe judiciare de timbru

O.U.G. nr. 80/ 2013


NIVELURILE APLICABILE N NIVELURILE APLICABILE N ANUL
privind taxele judiciare de timbru, cu modificrile ulterioare
ANUL FISCAL 2014 FISCAL 2015
ART. 3. (1) Aciunile i cererile evaluabile n bani, introduse la instanele judectoreti,
x x
se taxeaz astfel:
a) pn la valoarea de 500 lei
8%, dar nu mai puin de 20 lei 8%, dar nu mai puin de 20 lei
b) ntre 501 lei i 5.000 lei 40 lei + 7% pentru ce depete 500 lei 40 lei + 7% pentru ce depete 500 lei
c) ntre 5.001 lei i 25.000 lei 355 lei + 5% pentru ce depete 5.000
355 lei + 5% pentru ce depete 5.000 lei
lei
d) ntre 25.001 lei i 50.000 lei 1.355 lei + 3% pentru ce depete 1.355 lei + 3% pentru ce depete 25.000
25.000 lei lei
e) ntre 50.001 lei i 250.000 lei 2.105 lei + 2% pentru ce depete 2.105 lei + 2% pentru ce depete 50.000
50.000 lei lei
f) peste 250.000 lei 6.105 lei + 1% pentru ce depete 6.105 lei + 1% pentru ce depete
250.000 lei 250.000 lei
(2) Se taxeaz potrivit alin. (1) i urmtoarele categorii de aciuni:
a) n constatarea nulitii, anularea, rezoluiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial; cererea privind repunerea prilor n situaia anterioar este scutit de tax de timbru
dac este accesorie acestor cereri;
b) privind constatarea existenei sau inexistenei unui drept patrimonial;
c) prin care se solicit pronunarea unei hotrri judectoreti care ine loc de act autentic de nstrinare a unor bunuri imobile sau de constituire a unor drepturi reale asupra
acestora.
ART. 4. (1) n cazul aciunilor posesorii taxa judiciar de timbru se calculeaz la o valoare care se stabilete la 20% din valoarea bunului a crui posesie se solicit.
(2) Taxa judiciar de timbru pentru aciunile care au ca obiect un dezmembrmnt al dreptului de proprietate se calculeaz la o valoare stabilit la 20% din valoarea bunului
asupra cruia poart dezmembrmntul. n cazul cererilor care au ca obiect servitui taxa judiciar de timbru se calculeaz prin raportare la 20% din valoarea imobilului asupra
cruia se solicit constituirea servituii.
ART. 5. (1) Cererile n materia partajului judiciar se taxeaz astfel: X X
a) stabilirea bunurilor supuse mprelii - 3% din valoarea acestora; 3% din valoarea acestora 3% din valoarea acestora
b) stabilirea calitii de coproprietar i stabilirea cotei-pri ce se cuvine fiecrui 50 lei pentru fiecare coproprietar 50 lei pentru fiecare coproprietar
coproprietar
c) creane pe care coproprietarii le au unii fa de alii, nscute din starea de proprietate 3% din valoarea creanelor a cror 3% din valoarea creanelor a cror
comun recunoatere se solicit recunoatere se solicit
d) cererea de raport 3% din valoarea bunurilor a cror 3% din valoarea bunurilor a cror raportare
raportare se solicit se solicit
e) cererea de reduciune a liberalitilor excesive 3% din valoarea prii de rezerv 3% din valoarea prii de rezerv supus
supus rentregirii prin reduciunea rentregirii prin reduciunea liberalitilor
liberalitilor
f) cererea de partaj propriu-zis, indiferent de modalitatea de realizare a acestuia 3% din valoarea masei partajabile 3% din valoarea masei partajabile

4
(2) Dac cererile n materia partajului judiciar prevzute de alin. (1) se formuleaz n cadrul aceleiai aciuni, aceasta se taxeaz cu o singur tax de 5% din valoarea masei
partajabile.
ART. 6. (1) Cererile de valoare redus, soluionate potrivit procedurii speciale prevzute de titlul X al crii a VI-a din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedur civil,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, denumit n continuare Cod de procedur civil, se taxeaz cu 50 lei, dac valoarea cererii nu depete 2.000 lei, i cu
200 lei, pentru cererile a cror valoare depete 2.000 lei.
(2) Cererile privind ordonana de plat, prevzut de titlul IX al crii a VI-a din Codul de procedur civil, se taxeaz cu 200 lei.
(3) Cererile de evacuare din imobilele folosite sau ocupate fr drept, soluionate potrivit procedurii speciale prevzute de titlul XI al crii a VI-a din Codul de procedur civil,
se taxeaz cu 100 lei.
(4) Cererile formulate pe cale de ordonan preedinial, cnd sunt neevaluabile n bani, se taxeaz cu 20 lei. Cnd cererea formulat pe cale de ordonan preedinial este
evaluabil n bani, aceasta se taxeaz cu 50 lei, dac valoarea acesteia nu depete 2.000 lei, i cu 200 lei, dac valoarea ei depete 2.000 lei.
ART. 7. Aciunile privind stabilirea i acordarea de despgubiri pentru daunele morale aduse onoarei, demnitii sau reputaiei unei persoane fizice se taxeaz cu 100 lei.
ART. 8 (1) Se taxeaz cu 100 lei urmtoarele aciuni i cereri introduse la instanele judectoreti:
a) cereri pentru constatarea existenei sau inexistenei unui drept nepatrimonial;
b) cereri n anularea sau n constatarea nulitii unui act juridic nepatrimonial;
c) cereri care privesc dreptul de folosin a bunului nchiriat sau arendat, dac acestea nu privesc i plata anumitor sume de bani;
d) aciunile n grniuire; n ipoteza n care prin aceeai cerere se revendic i o poriune de teren, la taxa judiciar de timbru stabilit pentru aciunea n grniuire se adaug i
taxa corespunztoare valorii suprafeei revendicate.
(2) Cererea privind repunerea prilor n situaia anterioar, cnd nu este accesorie aciunii n constatarea nulitii, anularea, rezoluiunea sau rezilierea unui act juridic
patrimonial se taxeaz cu 50 lei, dac valoarea cererii nu depete 5.000 lei, i cu 300 lei, pentru cererile a cror valoare depete 5.000 lei.
ART. 9 Urmtoarele cereri formulate n cursul procesului sau n legtur cu un proces X X
se taxeaz astfel:
a) cereri de recuzare n materie civil -pentru fiecare participant la proces - -pentru fiecare participant la proces - pentru
pentru care se solicit recuzarea - 100 care se solicit recuzarea - 100 lei
lei
b) cereri de strmutare n materie civil 100 lei 100 lei
c) cereri de repunere n termen 20 lei 20 lei
d) cereri de perimare 20 lei 20 lei
e) cereri de reexaminare mpotriva ncheierii prin care au fost stabilite amenzile 20 lei 20 lei
judiciare i despgubirile potrivit art. 190 din Codul de procedur civil
f) cereri de reexaminare mpotriva ncheierii de anulare a cererii de chemare n 20 lei 20 lei
judecat, formulate potrivit art. 200 alin. (4) din Codul de procedur civil
g) cereri pentru repunerea pe rol, cnd suspendarea judecrii se datoreaz prilor 50% din taxa judiciar de timbru 50% din taxa judiciar de timbru pentru
pentru cererea sau aciunea a crei cererea sau aciunea a crei judecare a fost
judecare a fost suspendat suspendat
h) cereri pentru refacerea nscrisurilor i a hotrrilor disprute 50 lei 50 lei

i) cereri pentru eliberarea de copii simple de pe nscrisurile aflate la dosar, atunci cnd 0,20 lei/pagin; 0,20 lei/pagin;
sunt efectuate de ctre instan
j) cereri pentru legalizarea de copii de pe nscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare 1 leu/pagin; 1 leu/pagin;
exemplar de copie

5
k) cereri pentru eliberarea oricror altor certificate prin care se atest fapte sau situaii 1 leu/pagin; 1 leu/pagin;
rezultate din evidenele instanelor de judecat ori cu privire la dosarele aflate n arhiva
acestora
l) cereri pentru eliberarea de ctre instanele judectoreti de copii de pe hotrrile 5 lei pentru fiecare exemplar de copie 5 lei pentru fiecare exemplar de copie
judectoreti, cu meniunea c sunt definitive
ART. 10 (1) n materia executrii silite, urmtoarele cereri se taxeaz astfel: X X
a) cereri pentru nvestirea cu formul executorie a titlurilor, altele dect hotrrile 20 lei 20 lei
judectoreti
b) cereri de suspendare a executrii silite, inclusiv a executrii provizorii 50 lei 50 lei
(2) n cazul contestaiei la executarea silit, taxa se calculeaz la valoarea bunurilor a cror urmrire se contest sau la valoarea debitului urmrit, cnd acest debit este mai mic
dect valoarea bunurilor urmrite. Taxa aferent acestei contestaii nu poate depi suma de 1.000 lei, indiferent de valoarea contestat. n cazul n care obiectul executrii silite
nu este evaluabil n bani, contestaia la executare se taxeaz cu 100 lei.
(3) n cazul n care prin contestaia la executare silit se invoc, n condiiile art. 712 alin. (2) din Codul de procedur civil, i motive de fapt sau de drept privitoare la fondul
dreptului, taxa de timbru se stabilete potrivit art. 3 alin. (1).
(4) Cererile de ntoarcere a executrii silite se taxeaz, n toate cazurile, cu 50 lei, dac valoarea cererii nu depete 5.000 lei, i cu 300 lei, pentru cererile a cror valoare
depete 5.000 lei.
ART. 11 (1) Alte categorii de cereri se taxeaz dup cum urmeaz: X X
a) cereri prin care prile solicit instanei pronunarea unei hotrri care s 20 lei 20 lei
consfineasc nelegerea prilor, inclusiv cnd este rezultat din acordul de mediere
-n cazurile n care nelegerea sau acordul de mediere privete transferul dreptului de 20 lei + 50% din valoarea taxei care s- 20 lei + 50% din valoarea taxei care s-ar
proprietate sau al altui drept real asupra unuia ori mai multor bunuri imobile ar datora pentru aciunea n datora pentru aciunea n revendicare a
revendicare a bunului cu valoarea cea bunului cu valoarea cea mai mare dintre
mai mare dintre bunurile care fac bunurile care fac obiectul dreptului real
obiectul dreptului real transferat transferat
-n cazul n care nelegerea sau acordul de mediere are ca obiect partajul 20 lei + 50% din valoarea taxei 20 lei + 50% din valoarea taxei calculate
calculate potrivit art. 5 potrivit art. 5
b) cereri n legtur cu msurile asigurtorii; 100 lei 100 lei
-cererile ce au ca obiect instituirea de msuri asigurtorii asupra navelor i aeronavelor 1.000 lei 1.000 lei
c) contestaia privind tergiversarea procesului i plngerea mpotriva ncheierii de 20 lei 20 lei
soluionare a contestaiei
ART.12. Cererile pentru dobndirea personalitii juridice, pentru autorizarea x x
funcionrii i pentru nregistrarea unor persoane juridice se taxeaz dup cum
urmeaz:

a) cereri privind nregistrarea partidelor politice sau pentru modificarea statutului


acestora 300 lei 300 lei

b) cereri pentru dobndirea personalitii juridice de ctre organizaiile prevzute n


Legea dialogului social nr. 62/2011, republicat, cu modificrile ulterioare, precum i 200 lei 200 lei
pentru modificarea actelor constitutive ale acestora

6
c) cereri pentru dobndirea personalitii juridice de ctre asociaiile fr scop lucrativ,
fundaii, uniuni i federaii de persoane juridice fr scop lucrativ, precum i pentru 100 lei 100 lei
modificarea actelor constitutive ale acestora

ART. 13. Aciunile formulate n domeniul dreptului de proprietate intelectual se


taxeaz dup cum urmeaz:
a) pentru recunoaterea dreptului de autor i a drepturilor conexe, pentru constatarea 100 lei 100 lei
nclcrii acestora i repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor i a
sumelor cuvenite pentru opere de art, precum i pentru luarea oricror msuri n
scopul prevenirii producerii unor pagube iminente, pentru asigurarea reparrii acestora
ori pentru restabilirea dreptului atins

b) pentru recunoaterea calitii de inventator, de titular de brevet, a drepturilor


nscute din brevetul de invenie, din contractele de cesiune i licen, inclusiv 100 lei 100 lei
drepturile patrimoniale ale inventatorului -
c) cererile neevaluabile n bani privitoare la drepturile conferite de marc, desene i
modele industriale 300 lei 300 lei

ART. 14. (1) Aciunile, cererile, obieciunile, contestaiile introduse la instanele


judectoreti n temeiul Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenei
i de insolven i al Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiar, falimentul,
dizolvarea i lichidarea voluntar n activitatea de asigurri, republicat 200 lei 200 lei

(2) Cererile de competena instanelor judectoreti avnd ca obiect nregistrri n


registrul comerului . 100 lei 100 lei

ART. 15. Taxele judiciare de timbru pentru unele aciuni i cereri referitoare la
raporturile de familie sunt urmtoarele: X X

a) pentru cererea de divor ntemeiat pe prevederile art. 373 lit. a) din Legea
nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modificrile ulterioare, denumit n 200 lei 200 lei
continuare Codul civil

b) pentru cererea de divor ntemeiat pe prevederile art. 373 lit. b) i c) din Codul
civil 100 lei 100 lei

c) pentru cererea de divor ntemeiat pe prevederile art. 373 lit. d) din Codul civil 50 lei 50 lei

7
d) cererea privind acordarea despgubirilor sau pentru stabilirea prestaiei
compensatorii 50 lei 50 lei

e) pentru cererile care nu sunt accesorii unei cereri de divor i care au ca obiect
stabilirea locuinei copilului, exercitarea autoritii printeti, stabilirea contribuiei
prinilor la cheltuielile de cretere i educare a copiilor, dreptul printelui sau al altor 20 lei 20 lei
persoane dect prinii de a avea legturi personale cu copilul, locuina familiei -
fiecare cerere;

f) orice alt cerere neevaluabil n bani - , dac nu sunt scutite, potrivit legii, de tax de
timbru. 20 lei 20 lei

ART. 16. n materia contenciosului administrativ, cererile introduse de cei vtmai n


drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autoriti
administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege se x x
taxeaz dup cum urmeaz:

a) cererile pentru anularea actului sau, dup caz, recunoaterea dreptului pretins,
precum i pentru eliberarea unui certificat, a unei adeverine sau a oricrui altui nscris 50 lei 50 lei

b) cererile cu caracter patrimonial, prin care se solicit i repararea pagubelor suferite 10% din valoarea pretins, dar nu mai 10% din valoarea pretins, dar nu mai mult
printr-un act administrativ mult de 300 lei. de 300 lei.

ART. 17. Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici i a activitii notariale nr.
36/1995, republicat, cu modificrile ulterioare, se taxeaz dup cum urmeaz: x x

a) contestaia mpotriva deciziei Colegiului director al Camerei Notarilor Publici sau,


dup caz, a Biroului executiv al Consiliului Uniunii Notarilor Publici prin care au fost
soluionate conflictele de competen dintre notarii publici - 100 lei 100 lei

b) plngerile mpotriva ncheierii de respingere a cererii de ndeplinire a unui act


notarial 20 lei 20 lei

ART. 18 Se taxeaz cu 20 lei urmtoarele cereri formulate potrivit Legii nr. 188/2000
privind executorii judectoreti, republicat, cu modificrile ulterioare: x x

a) cereri pentru soluionarea conflictelor de competen ntre birourile executorilor


judectoreti; 20 lei 20 lei

b) plngeri mpotriva refuzului executorului judectoresc de a-i ndeplini atribuiile


prevzute de lege; 20 lei 20 lei

8
c) cereri pentru supralegalizarea semnturii i a tampilei executorului judectoresc. 20 lei 20 lei

ART. 19 n materie contravenional, plngerea mpotriva procesului-verbal de


constatare i sancionare a contraveniei, precum i calea de atac mpotriva hotrrii 20 lei 20 lei
pronunate se taxeaz
ART. 20 Aciunile i cererile n materie de carte funciar, cnd nu pun n discuie
fondul dreptului, se taxeaz 50 lei 50 lei

ART. 21Cererea privind nregistrarea asociaiilor de proprietari, de locatari sau mixte i


apelul mpotriva ncheierii judectorului-delegat se taxeaz 20 lei 20 lei

ART. 22 Cererile adresate Ministerului Justiiei se taxeaz dup cum urmeaz: x x

a) cereri pentru supralegalizarea nscrisurilor sau copiilor de pe nscrisuri, destinate a fi


utilizate n strintate - pentru fiecare nscris ori copie; 10 lei 10 lei

b) cereri pentru autorizarea traductorilor i interpreilor; 300 lei 300 lei

c) cereri n vederea atestrii titlului oficial de calificare romn de consilier juridic i a


experienei dobndite n Romnia, n vederea admiterii i practicrii acesteia n
celelalte state membre ale Uniunii Europene sau ale Spaiului Economic European;
pentru atestarea calificrii de traductor i interpret autorizat, n vederea exercitrii
acesteia n statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaiului Economic European 100 lei 100 lei
ori n Confederaia Elveian; pentru atestarea calificrii de expert tehnic judiciar n
vederea exercitrii acesteia n statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaiului
Economic European ori n Confederaia Elveian -
d) cereri adresate Ministerului Justiiei n vederea recunoaterii calificrii profesionale
de traductor i interpret autorizat sau expert tehnic judiciar, n condiiile Legii nr.
200/2004 privind recunoaterea diplomelor i calificrilor profesionale pentru 100 lei 100 lei
profesiile reglementate din Romnia, cu modificrile i completrile ulterioare -

ART. 23 (1) Cererile pentru exercitarea apelului mpotriva hotrrilor judectoreti se


taxeaz cu 50% din: x x

a) taxa datorat pentru cererea sau aciunea neevaluabil n bani, soluionat de prima
instan, dar nu mai puin de ; 20 lei 20 lei

b) taxa datorat la suma contestat, n cazul cererilor i aciunilor evaluabile n bani, 20 lei 20 lei
dar nu mai puin de ;

9
(2) Apelul incident i apelul provocat se taxeaz potrivit regulilor prevzute la alin. (1).
20 lei 20 lei
ART. 24 (1) Recursul mpotriva hotrrilor judectoreti se taxeaz, dac se invoc
unul sau mai multe dintre motivele prevzute la art. 488 alin. (1) pct. 1 - 7 din Codul de 100 lei 100 lei
procedur civil.

2) n cazul n care se invoc nclcarea sau aplicarea greit a normelor de drept 50% din taxa datorat la suma 50% din taxa datorat la suma contestat,
material, pentru cereri i aciuni evaluabile n bani, recursul se taxeaz contestat, dar nu mai puin de 100 lei; dar nu mai puin de 100 lei; n aceeai
n aceeai ipotez, pentru cererile ipotez, pentru cererile neevaluabile n bani,
neevaluabile n bani, cererea de recurs cererea de recurs se taxeaz cu 100 lei.
se taxeaz cu 100 lei.

3) Recursul incident i recursul provocat se taxeaz dup regulile prevzute la alin. (1) 50% din taxa datorat la suma 50% din taxa datorat la suma contestat,
i (2). contestat, dar nu mai puin de 100 lei; dar nu mai puin de 100 lei; n aceeai
n aceeai ipotez, pentru cererile ipotez, pentru cererile neevaluabile n bani,
neevaluabile n bani, cererea de recurs cererea de recurs se taxeaz cu 100 lei
se taxeaz cu 100 lei
ART. 25 (1) Se taxeaz cererile pentru exercitarea apelului sau, dup caz, a recursului
mpotriva urmtoarelor hotrri judectoreti: X X

a) ncheierea prin care s-a dispus vnzarea bunurilor n aciunea de partaj; 20 lei 20 lei

b) ncheierea de suspendare a judecrii cauzei; 20 lei 20 lei

c) hotrrile de anulare a cererii ca netimbrat, nesemnat sau pentru lipsa calitii de


reprezentant. 20 lei 20 lei

2) Se taxeaza cererile pentru exercitarea apelului sau, dup caz, recursului mpotriva
urmtoarelor hotrri judectoreti: x x

a) hotrrile prin care s-a respins cererea ca prematur, inadmisibil, prescris sau
pentru autoritate de lucru judecat; 50 lei 50 lei

b) hotrrea prin care s-a luat act de renunarea la dreptul pretins; 50 lei 50 lei

c) hotrrea prin care s-a luat act de renunarea la judecat; 50 lei 50 lei

d) hotrrea prin care se ncuviineaz nvoiala prilor. 50 lei 50 lei

10
(3) Cererea pentru exercitarea cii de atac care vizeaz numai considerentele hotrrii
se timbreaz, n toate situaiile. 100 lei 100 lei

ART. 26 (1) Pentru formularea contestaiei n anulare se datoreaz taxa 100 lei 100 lei

(2) Cererea de revizuire se taxeaz pentru fiecare motiv de revizuire invocat cu 100 lei 100 lei

(3) Aciunea n anulare a hotrrii arbitrale se taxeaz pentru fiecare motiv invocat.
Recursul mpotriva hotrrii pronunate n aciunea n anulare se timbreaz potrivit art. 100 lei 100 lei
24, care se aplic n mod corespunztor.

ART. 27 Orice alte aciuni sau cereri neevaluabile n bani, cu excepia celor scutite de
plata taxei judiciare de timbru potrivit legii, se taxeaz cu 20 lei 20 lei

ART. 28 Dac legea nu prevede altfel, este scutit de la plata taxei judiciare de timbru
orice cerere pentru exercitarea unei ci de atac, ordinare i extraordinare, mpotriva
hotrrii judectoreti prin care a fost soluionat o aciune sau cerere scutit, potrivit X X
legii, de tax judiciar de timbru.

ART. 29 (1) Sunt scutite de la plata taxei judiciare de timbru aciunile i cererile,
inclusiv cele pentru exercitarea cilor de atac, ordinare i extraordinare, referitoare la: X X

a) stabilirea i plata pensiilor, precum i alte drepturi prevzute prin sistemele de


asigurri sociale; X X

b) stabilirea i plata ajutorului de omaj, a ajutorului de integrare profesional i a


alocaiei de sprijin, a ajutorului social, a alocaiei de stat pentru copii, a drepturilor X X
persoanelor cu dizabiliti i a altor forme de protecie social prevzute de lege;

c) obligaiile legale i contractuale de ntreinere, inclusiv aciunile n constatarea


nulitii, n anularea, rezoluiunea sau rezilierea contractului de ntreinere; X X

d) stabilirea i acordarea despgubirilor decurgnd din condamnarea sau luarea unei


msuri preventive pe nedrept; X X

e) adopie, ocrotirea minorilor, tutel, curatel, interdicie judectoreasc, asistena


persoanelor cu tulburri psihice, precum i la exercitarea de ctre autoritatea tutelar a X X
atribuiilor ce i revin;

f) protecia drepturilor consumatorilor, atunci cnd persoanele fizice i asociaiile


pentru protecia consumatorilor au calitatea de reclamant mpotriva operatorilor X X
economici care au prejudiciat drepturile i interesele legitime ale consumat

11
g) valorificarea drepturilor Societii Naionale de Cruce Roie; X X

h) exercitarea drepturilor electorale; X X

i) cauzele penale, inclusiv despgubirile civile pentru prejudiciile materiale i morale


decurgnd din acestea; X X

j) stabilirea i acordarea despgubirilor civile pentru pretinse nclcri ale drepturilor


prevzute la art. 2 i 3 din Convenia pentru aprarea drepturilor omului i a libertilor X X
fundamentale, ratificat prin Legea nr. 30/1994, cu modificrile ulterioare;

k) drepturile i interesele legitime pretinse de fotii deinui i persecutai pentru motive


politice n perioada regimului comunist din Romnia; X X

l) orice alte aciuni, cereri sau acte de procedur pentru care se prevd, prin legi
speciale, scutiri de tax judiciar de timbru. X X
(2) Sunt scutite de taxa judiciar de timbru cererile, aciunile i cile de atac formulate
de ctre prefect sau primar pentru anularea actelor juridice fcute ori emise cu
nclcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicat, cu modificrile X X
i completrile ulterioare.

(3) Sunt scutite de taxa judiciar de timbru cererile pentru dizolvarea societilor
reglementate de Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare, i a grupurilor de interes economic, formulate de Oficiul Naional al X X
Registrului Comerului.

(4) Aciunile i cererile privind raporturile de serviciu ale funcionarilor publici i ale
funcionarilor publici cu statut special sunt asimilate, sub aspectul taxei judiciare de X X
timbru, conflictelor de munc.

5) Pentru eliberarea de copii simple de pe nscrisurile aflate la dosar, dac realizarea


serviciilor de copiere nu se realizeaz de ctre instan, ci de ctre prestatori privai X X
care funcioneaz n sediul instanei, nu se percepe tax judiciar de timbru.

ART. 30 (1) Sunt scutite de taxa judiciar de timbru aciunile i cererile, inclusiv cile
de atac formulate, potrivit legii, de Senat, Camera Deputailor, Preedinia Romniei,
Guvernul Romniei, Curtea Constituional, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, X X
Avocatul Poporului, de Ministerul Public i de Ministerul Finanelor Publice, indiferent
de obiectul acestora, precum i cele formulate de alte instituii publice, indiferent de
calitatea procesual a acestora, cnd au ca obiect venituri publice.

12
(2) n nelesul prezentei ordonane de urgen, n categoria venituri publice se includ:
veniturile bugetului de stat, bugetului asigurrilor sociale de stat, bugetelor locale,
bugetelor fondurilor speciale, inclusiv ale bugetului Fondului de asigurri sociale de
sntate, bugetului Trezoreriei Statului, veniturile din rambursri de credite externe i
din dobnzi i comisioane derulate prin Trezoreria Statului, precum i veniturile X X
bugetelor instituiilor publice finanate integral sau parial din bugetul de stat, bugetele
locale, bugetul asigurrilor sociale de stat i bugetele fondurilor speciale, dup caz,
veniturile bugetului fondurilor provenite din credite externe contractate ori garantate de
stat i ale cror rambursare, dobnzi i alte costuri se asigur din fonduri publice,
precum i veniturile bugetului fondurilor externe nerambursabile.

PREEDINTE DE EDIN,

13
Romnia
Judeul Tulcea
Consiliul Local al Municipiului Tulcea

Anexa nr. 12
la Hotrrea nr. ______/17.12.2015

Regulament privind adoptarea taxelor speciale

Capitolul I. Scopul prezentului regulament


Art. 1. Prezentul Regulament stabilete cadrul general n care Consiliul Local al
Municipiului Tulcea poate adopta taxe speciale pentru funcionarea unor servicii publice
locale, create n interesul persoanelor fizice i juridice.
Taxele speciale se pot institui prin:
- hotrri de consiliu distincte, cnd sunt adoptate regulamente privind organizarea i
funcionarea unui serviciu public local; n acest caz prin hotrre se precizeaz modalitatea
administrrii taxelor;
- prin hotrri de consiliu prin care se adopt anual impozitele i taxele locale.
Capitolul II. Sectoarele de activitate n care Consiliul Local poate adopta taxe
speciale
Art. 2. Domeniile de activitate n care Consiliul Local poate adopta taxe speciale sunt
urmtoarele:
a) furnizarea, desfurarea, nfiinarea unor servicii publice;
b) administrarea domeniului public i privat al Municipiului Tulcea;
c) desfurarea i finanarea unor activiti de utilitate public;
d) urbanism i amenajarea teritoriului;
e) autorizaii pentru a desfura o activitate economic;
f) cadastru;
g) copiere i comunicare documente din arhiva Municipiului Tulcea;
h) utilizarea infrastructurii;
i) eliberarea unor acte ntr-un termen mai scurt dect cel stabilit prin lege.
Capitolul III. Condiii de instituire a taxelor speciale
Art. 3. Taxele speciale se vor institui numai n interesul personelor fizice i juridice care
se folosesc de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele speciale respective.
Art. 4. Taxele speciale instituite n conformitate cu prevederile prezentului regulament se
vor ncasa ntr-un cont distinct, deschis n afara bugetului local.
Art. 5. Contul de execuie al taxelor speciale instituite n conformitate cu prevederile
prezentului regulament va fi aprobat de ctre Consiliul Local al Municipiului Tulcea.
Art. 6. Cuantumul taxelor speciale se stabilete anual, iar veniturile obinute din acestea
se utilizeaz integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru nfiinarea serviciilor
publice locale, precum i pentru finanarea cheltuielilor de ntreinere i funcionare a acestor
servicii.
1
Art. 7. Taxele speciale vor intra n vigoare numai dup ce Hotrrile Consiliului Local
prin care au fost aprobate vor fi aduse la cunotina public.
Art. 8. Condiiile prevzute n prezentul titlu trebuie ntrunite cumulativ pentru instituirea
taxelor speciale.

Capitolul IV. Modaliti de consultare i obinere a acordului persoanelor fizice i


juridice beneficiare a serviciilor pentru care se instituie taxe speciale
Art. 9. Instituia public ce dorete instituirea unei taxe speciale va ntocmi un anun cu
privire la eleborarea proiectului de act normativ i va asigura publicitatea acestuia dup cum
urmeaz:
a) prin afiare la sediul propriu, ntr-un spaiu special amenajat accesibil publicului;
b) prin comunicare ctre mass-media local;
c) prin publicarea pe site-ul oficial al Primriei Municipiului Tulcea, respectiv
www. primriatulcea.ro;
d) prin transmiterea proiectelor de acte normative ctre toate persoanele care au solicitat
informaii n acest sens.
Art. 10. Anunul referitor la elaborarea proiectului de hotrre va fi adus la cunotina
public cu cel puin 30 de zile lucrtoare naintea supunerii spre analiz, avizare i adoptare de
ctre consiliul local i va cuprinde urmtoarele elemente:
- raportul de specialitate privind necesitatea adoptrii actului normativ propus;
- termenul limit, locul i modalitatea n care cei interesai pot transmite n scris
propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare la proiectul supus dezbaterii.
Art. 11. Termenul de primire a propunerilor, sugestiilor, opiniilor va fi de 10 zile de la
aducerea la cunotina public a anunului referitor la elaborarea proiectului de hotrre.
Art. 12. Autoritatea public va supune dezbaterii publice proiectul de act normativ prin
care se propune instituirea de taxe speciale dac acest lucru se solicit n mod expres de ctre
persoanele fizice i juridice, n termen de cel mult 10 zile de la data solicitrii.
Art. 13. Dac nu se primesc opinii, sugestii, propuneri la proiectele de hotrri prin care
se instituie taxe speciale, acestea vor fi supuse dezbaterii Consiliului Local al Municipiului
Tulcea n forma propus de iniiator.

PREEDINTE DE EDIN,