Вы находитесь на странице: 1из 3

MINISTERUL

DEZVOLTRII REGIONALE P
I CONSTRUCIILOR
AL REPUBLICII MOLDOVA

AGENIA O
DE DEZVOLTARE REGIONAL SUD

Republica Moldova, MD-4101 or. Cimilia, bld. tefan cel Mare, 12


Tel.. +373 241 2 62 86, Fax. +373 241 2 62 86, Email: adrsud@gmail.com

Planul achiziiilor publice pentru anul 2017


al Ageniei de Dezvoltare Regional Sud

03.02.2017 or. Cimilia


Suma
Procedura de Perioada desfurrii
Nr. Expunerea obiectului de estimativ
cod CPV achiziie procedurii de
d/o achiziie planificat
aplicabil achiziie public
fr TVA
Contract
1 Produse petroliere 09132000-3 69 370 Trimestrul I
valoare mic
Dezvoltarea
infrastructurii de afaceri
prin conectarea
localitilor i a
drumurilor locale de pe Licitaie
2 45233225-2 45 066 000 Trimestrul I
coridorul 20-RD Sud, R34 public
- Srma - Tomai - Srteni
-Hrtop - la reeaua de
drumuri naionale R3

Construcia drumului
intercomunitar Fetelia-
Marianca de Jos-tefan
Vod i asigurarea Licitaie
3 45233225-2 23 000 000 Trimestrul I
conexiunii cu drumul public
naional R 30 Chiinu-
Cueni-frontiera cu
Ucraina
Construcia sistemului de
canalizare n sectorul
Valul lui Traian i
Licitaie
4 modernizarea staiei de 45232400-6 40 000 000 Trimestrul I
public
epurare din oraul
Cueni

Reabilitarea termic a
cladirii IMSP "Spitalul
Licitaie
5 raional Cantemir (bloc 45321000-3 14 744 220 Trimestrul I
public
chirurgical)"

Dezvoltarea durabil a
parcului industrial Cahul
Licitaie
6 ca structur de sprijinire 45200000-9 20 000 000 Trimestrul I
public
a afacerilor de importan
regional
Servicii responsabil tehnic
n cadrul proiectului:
Dezvoltarea
infrastructurii de afaceri
prin conectarea
localitilor i a
7 71520000-9 450 660 COP Trimestrul I
drumurilor locale de pe
coridorul 20-RD Sud, R34
- Srma - Tomai - Srteni
-Hrtop - la reeaua de
drumuri naionale R3

Servicii responsabil tehnic


n cadrul proiectului:
Construcia drumului
intercomunitar Fetelia-
Marianca de Jos-tefan
8 Vod i asigurarea 71520000-9 230 000 COP Trimestrul I
conexiunii cu drumul
naional R 30 Chiinu-
Cueni-frontiera cu
Ucraina

Servicii responsabil tehnic


n cadrul proiectului:
Construcia sistemului
de canalizare n sectorul
9 Valul lui Traian i 71520000-9 400 000 COP Trimestrul I
modernizarea staiei de
epurare din oraul
Cueni

Servicii responsabil tehnic


n cadrul proiectului:
Reabilitarea termic a
10 cladirii IMSP "Spitalul 71520000-9 147 442,2 COP Trimestrul I
raional Cantemir (bloc
chirurgical)"

Servicii responsabil tehnic


n cadrul proiectului:
Dezvoltarea durabil a
11 parcului industrial Cahul 71520000-9 200 000 COP Trimestrul I
ca structur de sprijinire
a afacerilor de importan
regional
Servicii de elaborare a
proiectului de execuie
Apeductul magistral
Cahul- Lebedenco-
Pelinei- Gvnoasa-
Licitaie
Vulcnesti (satele) - 71242000-6 6 415 170 Trimestrul I
public
Alexandru Ioan Cuza i
reele interioare a satelor
Lebedenco, Hutulu,
Ursoaia, Pelinei, Stuc,
Gvnoasa, Vladimirovca
i Nicolaevca
12 Arenda oficiului 49 964,88 Trimestrul I
Contracte
13 Reparaia oficiilor 60 308,33
valoare mic
Servicii de telefonie Trimestrul I
14 64212000-5 16 800 Valoare mic
mobil
15 Servicii de telefonie fix 64211000-8 5 400 Valoare mic Trimestrul I
Servicii de internet i Valoare mic Trimestrul I
16 72400000-4 8 064
hosting
17 Servicii potale 2 000 Valoare mic Trimestrul I
Servicii de deservire Trimestrul I
18 50112000-3 20 000 Valoare mic
tehnic a automobilelor
19 Balansare, materiale auto 2 500 Valoare mic Trimestrul I
20 Acumulator, anvelope 2 200 Valoare mic Trimestrul I
21 Arenda garaj 9 600 Valoare mic Trimestrul I
22 Rechizite de birou 30000000-9 18 300 Valoare mic Trimestrul I
Servicii de deservire
23 50311400-2 10 800 Valoare mic Trimestrul I
tehnic a calculatoarelor
Servicii deservirea
24 50313200-4 4 800 Valoare mic Trimestrul
imprimantelor
Toner pentru imprimante
25 30125110-5 5 000 Valoare mic Trimestrul I
laser
26 Servicii de abonare 79980000-7 6 670 Valoare mic Trimestrul IV
27 Antivirus 2 400 Valoare mic Trimestrul I

28 Soft 1C 3 600 Valoare mic Trimestrul I


Deservirea cooler-ului cu
29 5 760 Valoare mica Trimestrul I
ap potabil

Director ADR Sud Maria Culeov

Оценить