Вы находитесь на странице: 1из 18

DERAF JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER KEDUA SESI 2016/2017 (A162)

2016/2017 SECOND SESSION (A162) FINAL EXAMINATION TIME TABLING SCHEDULE DRAFT

BIL. KOD/CODE KURSUS / COURSE TARIKH / DATE MINIT PERATUSAN (%)


(MM/DD/YR)
TUGASAN AKHIR
(COURSEWORK) (FINAL)
1. BECA1013 BIOLOGI 8/6/2017 09:00 50 50

2. BECA1023 KIMIA 4/6/2017 09:00 50 50

3. BECA2013 SAINS PERTERNAKAN 12/6/2017 09:00 60 40

4. BECA2033 SAINS TANAH 13/6/2017 09:00 50 50

5. BECA2043 AGRONOMI 8/6/2017 09:00 60 40

6. BEEA3033 KEWANGAN PERNIAGAAN TANI 9/6/2017 09:00 60 40

7. BEEA3113 EKONOMI PENGELUARAN PERTANIAN 4/6/2017 14:30 60 40

8. BEEA3123 SAINS PENGURUSAN PERNIAGAANTANI 29/5/2017 09:00 60 40

9. BEEA3133 EKONOMI PEMBANGUNAN PERTANIAN 30/5/2017 14:30 50 50

10. BEEA3153 PEMASARAN PERTANIAN 5/6/2017 14:30 60 40

11. BEEA3163 PERDAGANGAN DAN PERNIAGAAN PERTANIAN 9/6/2017 09:00 60 40

12. BEEB1013 PRINSIP EKONOMI 2/6/2017 09:00 120 50 50

13. BEEB2013 MIKROEKONOMI 1/6/2017 14:30 60 40

14. BEEB2023 MAKROEKONOMI 5/6/2017 14:30 60 40

15. BEEB2033 EKONOMI GUNAAN 2/6/2017 09:00 60 40

16. BEEB3013 MIKROEKONOMI PERTENGAHAN 13/6/2017 09:00 60 40

17. BEEB3023 MAKROEKONOMI PERTENGAHAN 11/6/2017 09:00 60 40

18. BEED1013 EKONOMI MALAYSIA 7/6/2017 14:30 50 50

19. BEED2013 EKONOMI PEMBANGUNAN 9/6/2017 09:00 50 50

20. BEED3013 ISU & DASAR PEMBANGUNAN EKONOMI 14/6/2017 14:30 60 40

21. BEED3023 EKONOMI PERANCANGAN 8/6/2017 09:00 50 50

22. BEED3043 PENILAIAN PROJEK 30/5/2017 14:30 60 40

23. BEEE3103 ANALISIS EKONOMI PELANCONGAN 29/5/2017 09:00 60 40

24. BEEI3053 ORGANISASI INDUSTRI 31/5/2017 09:00 50 50

25. BEEI3083 ANALISIS KAJIAN INDUSTRI 2/6/2017 09:00 60 40

26. BEEM2033 TEORI & INSTITUSI WANG 15/6/2017 14:30 50 50

27. BEEM2043 SISTEM DAN URUSAN PERBANKAN 10/6/2017 14:30 50 50

28. BEEM3053 TEORI PELABURAN 15/6/2017 09:00 50 50

29. BEEP2013 EKONOMI AWAM 12/6/2017 09:00 50 50

30. BEEP2023 EKONOMI KEBAJIKAN 28/5/2017 09:00 50 50

31. BEEP3013 PEMBIAYAAN AWAM 7/6/2017 14:30 60 40

32. BEEP3033 EKONOMI PERCUKAIAN 9/6/2017 09:00 50 50

33. BEEQ1013 PENGANTAR MATEMATIK EKONOMI 8/6/2017 09:00 50 50

34. BEEQ1023 PENGANTAR STATISTIK EKONOMI 28/5/2017 09:00 50 50

35. BEEQ2013 EKONOMI MATEMATIK 2/6/2017 09:00 60 40

36. BEEQ2023 EKONOMETRIK ASAS 10/6/2017 09:00 50 50

37. BEEQ3013 EKONOMETRIK 29/5/2017 09:00 60 40

38. BEER3043 KAEDAH PENYELIDIKAN 1/6/2017 14:30 60 40


DERAF JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER KEDUA SESI 2016/2017 (A162)
2016/2017 SECOND SESSION (A162) FINAL EXAMINATION TIME TABLING SCHEDULE DRAFT

BIL. KOD/CODE KURSUS / COURSE TARIKH / DATE MINIT PERATUSAN (%)


(MM/DD/YR)
TUGASAN AKHIR
(COURSEWORK) (FINAL)
39. BEES3033 SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI 3/6/2017 14:30 60 40

40. BEET2013 EKONOMI ANTARABANGSA 6/6/2017 14:30 60 40

41. BEET3033 PELABURAN ANTARABANGSA 30/5/2017 14:30 50 50

42. BJEH2153 EKONOMI KEJURUTERAAN 1/6/2017 14:30 60 40

43. BJIB2033 TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI 6/6/2017 09:00 60 40

44. BJIB3123 REALITI MAYA 6/6/2017 09:00 60 40

45. BJIB3133 PENGURUSAN SUMBER DATA 10/6/2017 09:00 60 40

46. BJIP2053 SISTEM MAKLUMAT PENGILANGAN DAN 6/6/2017 09:00 60 40


OPERASI
47. BJMP2033 PENGURUSAN PENGELUARAN DAN OPERASI 11/6/2017 09:00 60 40

48. BJMP3023 REKABENTUK SISTEM OPERASI 3/6/2017 09:00 60 40

49. BJMP3033 PENGURUSAN INVENTORI 4/6/2017 09:00 60 40

50. BJMP3053 STRATEGI OPERASI 29/5/2017 09:00 60 40

51. BJMP3073 PENGURUSAN PEMBELIAN DAN RANGKAIAN 11/6/2017 09:00 60 40


PEMBEKAL
52. BJMP3083 SEMINAR PENGURUSAN OPERASI 4/6/2017 14:30 60 40

53. BJMQ3013 PENGURUSAN KUALITI 7/6/2017 14:30 60 40

54. BJMQ3113 SISTEM PENGURUSAN KUALITI 6/6/2017 14:30 60 40

55. BJQK1103 MATEMATIK UNTUK TEKNOLOGI 31/5/2017 09:00 60 40

56. BJQK1203 STATISTIK UNTUK TEKNOLOGI 28/5/2017 09:00 60 40

57. BJQP2013 TEKNIK STATISTIK DALAM PEMBUATAN 8/6/2017 09:00 60 40


KEPUTUSAN
58. BJQP2023 SAINS PENGURUSAN 10/6/2017 14:30 60 40

59. BJTC2023 TEKNOLOGI PEMBINAAN 13/6/2017 14:30 60 40

60. BJTC2033 PENGURUSAN & KEJURUTERAAN ALAM 28/5/2017 09:00 60 40


SEKITAR
61. BJTC3043 TEKNOLOGI DAN INOVASI PEMBINAAN 13/6/2017 09:00 60 40

62. BJTC3053 PENGURUSAN DAN PENYELENGGARAAN 9/6/2017 09:00 60 40


BINAAN
63. BJTC3063 PERANCANGAN DAN KAWALAN PROJEK 3/6/2017 09:00 60 40

64. BJTE2023 TEKNOLOGI ELEKTRIK & ELEKTRONIK 12/6/2017 09:00 60 40

65. BJTE3043 SUMBER DAN KEMUDAHAN ELEKTRIK 5/6/2017 09:00 60 40

66. BJTH1013 ETIKA DAN PEMIKIRAN DALAM PENGURUSAN 7/6/2017 09:00 60 40


TEKNOLOGI
67. BJTH3053 PENGURUSAN PROJEK 8/6/2017 09:00 60 40

68. BJTH3063 TEKNOLOGI POLISI DAN STRATEGI 3/6/2017 14:30 60 40

69. BJTH3073 PENGURUSAN INOVASI DAN 6/6/2017 09:00 60 40


PENGKOMERSILAN
70. BJTH3123 PENGURUSAN STRATEGIK DALAM TEKNOLOGI 30/5/2017 14:30 60 40

71. BJTM2023 TEKNOLOGI PEMBUATAN 8/6/2017 14:30 60 40

72. BJTM2203 SAINS KEJURUTERAAN 30/5/2017 14:30 60 40

73. BJTM3013 TEKNOLOGI DAN PENGURUSAN CAD/CAM 28/5/2017 09:00 60 40

74. BJTM3023 KEJURUTERAAN INDUSTRI 14/6/2017 09:00 60 40

75. BJTM3043 PERANCANGAN DAN KAWALAN PEMBUATAN 9/6/2017 09:00 60 40

76. BJTP3013 KAEDAH PENYELIDIKAN UNTUK PENGURUSAN 1/6/2017 14:30 60 40


OPERASI
DERAF JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER KEDUA SESI 2016/2017 (A162)
2016/2017 SECOND SESSION (A162) FINAL EXAMINATION TIME TABLING SCHEDULE DRAFT

BIL. KOD/CODE KURSUS / COURSE TARIKH / DATE MINIT PERATUSAN (%)


(MM/DD/YR)
TUGASAN AKHIR
(COURSEWORK) (FINAL)
77. BKAA2013 AUDIT DAN ASURANS I 8/6/2017 09:00 180 40 60

78. BKAA3023 AUDIT DAN ASURANS II 13/6/2017 09:00 180 40 60

79. BKAB3013 PERAKAUNAN FORENSIK 13/6/2017 09:00 180 40 60

80. BKAF1023 PENGANTAR PERAKAUNAN KEWANGAN 7/6/2017 09:00 180 40 60

81. BKAF2053 PERAKAUNAN KEWANGAN & PELAPORAN II 30/5/2017 09:00 180 40 60

82. BKAF3063 PERAKAUNAN KEWANGAN & PELAPORAN III 14/6/2017 09:00 180 40 60

83. BKAF3083 TEORI DAN AMALAN PERAKAUNAN 8/6/2017 09:00 180 40 60

84. BKAF3093 PERAKAUNAN KEWANGAN TERKHUSUS 14/6/2017 09:00 180 40 60

85. BKAF3123 ANALISIS DAN PENGGUNAAN PENYATA 2/6/2017 09:00 180 50 50


KEWANGAN
86. BKAI3043 PENGURUSAN RISIKO DAN TADBIR URUS 31/5/2017 09:00 180 40 60
KORPORAT
87. BKAL1013 PERAKAUNAN PERNIAGAAN 4/6/2017 09:00 180 50 50

88. BKAL3023 PERAKAUNAN SEKTOR AWAM 3/6/2017 09:00 180 50 50

89. BKAL3033 AMALAN KESETIAUSAHAAN SYARIKAT 1/6/2017 09:00 180 50 50

90. BKAM2013 PERAKAUNAN PENGURUSAN I 5/6/2017 09:00 180 40 60

91. BKAM3023 PERAKAUNAN PENGURUSAN II 5/6/2017 09:00 180 40 60

92. BKAM3033 SEMINAR PERAKAUNAN PENGURUSAN 29/5/2017 09:00 180 40 60

93. BKAM3063 PENGURUSAN OPERASI DAN PROJEK 12/6/2017 09:00 180 50 50

94. BKAR1013 PERAKAUNAN KEWANGAN & PELAPORAN I 6/6/2017 09:00 180 50 50

95. BKAR2023 PERAKAUNAN KEWANGAN DAN PELAPORAN II 4/6/2017 09:00 180 50 50

96. BKAR3033 PERAKAUNAN KEWANGAN DAN PELAPORAN 4/6/2017 09:00 180 50 50


III
97. BKAR3043 PERAKAUNAN KEWANGAN DAN PELAPORAN IV 5/6/2017 09:00 180 50 50

98. BKAS2013 SISTEM MAKLUMAT PERAKAUNAN 12/6/2017 09:00 180 50 50

99. BKAS2123 ANALISIS DAN REKABENTUK SISTEM 10/6/2017 09:00 180 50 50


MAKLUMAT PERAKAUNAN
100. BKAS3053 SISTEM PENGURUSAN PENGKALAN DATA 6/6/2017 09:00 180 50 50

101. BKAS3083 KAWALAN DAN PENGAUDITAN SISTEM 2/6/2017 09:00 180 50 50


MAKLUMAT
102. BKAS3103 PERANCANGAN STATEGIK SISTEM MAKLUMAT 31/5/2017 09:00 180 40 60
PERAKAUNAN
103. BKAS3113 SEMINAR SISTEM MAKLUMAT PERAKAUNAN 4/6/2017 09:00 180 40 60

104. BKAT2013 PENGANTAR PERCUKAIAN 9/6/2017 09:00 180 40 60

105. BKAT3023 PERCUKAIAN LANJUTAN 9/6/2017 09:00 180 40 60

106. BKAT3033 PERCUKAIAN TERKHUSUS 9/6/2017 09:00 180 40 60

107. BPCM3103 KOMUNIKASI PEMASARAN BERSEPADU 8/6/2017 14:30 60 40

108. BPES3063 PENGURUSAN EKONOMI ISLAM 28/5/2017 14:30 50 50

109. BPFE2033 KEWANGAN KEUSAHAWANAN 15/6/2017 09:00 60 40

110. BPFS2043 PENGURUSAN KEWANGAN ISLAM 12/6/2017 14:30 50 50

111. BPIN3053 SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN 12/6/2017 09:00 60 40

112. BPLS1033 ASAS BAHASA ARAB UNTUK MUAMALAT 11/6/2017 09:00 50 50

113. BPLS3103 BAHASA ARAB UTK MUAMALAT 8/6/2017 14:30 50 50

114. BPME2013 KEMAHIRAN DAN GELAGAT KEUSAHAWANAN 28/5/2017 14:30 60 40


DERAF JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER KEDUA SESI 2016/2017 (A162)
2016/2017 SECOND SESSION (A162) FINAL EXAMINATION TIME TABLING SCHEDULE DRAFT

BIL. KOD/CODE KURSUS / COURSE TARIKH / DATE MINIT PERATUSAN (%)


(MM/DD/YR)
TUGASAN AKHIR
(COURSEWORK) (FINAL)
115. BPME2023 KREATIVITI & INOVASI 8/6/2017 09:00 60 40

116. BPME2043 RANCANGAN PERNIAGAAN 3/6/2017 14:30 60 40

117. BPME3013 PENGURUSAN PERKEMBANGAN PERNIAGAAN 11/6/2017 09:00 60 40

118. BPME3023 PENGURUSAN PERNIAGAAN FRANCAIS 11/6/2017 14:30 60 40

119. BPME3033 E-DAGANG 9/6/2017 09:00 50 50

120. BPME3043 PERNIAGAAN KELUARGA 14/6/2017 14:30 60 40

121. BPME3053 SEMINAR KEUSAHAWANAN 30/5/2017 09:00 60 40

122. BPME3063 PENGURUSAN JARINGAN USAHAWANAN 13/6/2017 09:00 60 40

123. BPME3073 KEUSAHAWANAN 8/6/2017 14:30 50 50

124. BPMG2013 TEORI & PRAKTIS PENGANGKUTAN 10/6/2017 09:00 60 40

125. BPMG3013 DASAR & PERANCANGAN PENGANGKUTAN 8/6/2017 09:00 60 40

126. BPMG3023 PENGANGKUTAN & MASYARAKAT 15/6/2017 09:00 60 40

127. BPMG3033 PENGURUSAN PENGANGKUTAN BANDAR & 13/6/2017 09:00 60 40


LUAR BANDAR
128. BPMG3043 SISTEM MAKLUMAT PENGANGKUTAN 9/6/2017 09:00 60 40

129. BPMG3053 PENGURUSAN PENGANGKUTAN DARAT 10/6/2017 09:00 60 40

130. BPMG3063 PENGURUSAN PENGANGKUTAN BERREL 28/5/2017 14:30 60 40

131. BPMG3073 PENGURUSAN PELABUHAN LAUTAN 7/6/2017 14:30 60 40

132. BPMG3083 PENGURUSAN PERKAPALAN 14/6/2017 14:30 60 40

133. BPMG3093 PENGURUSAN PENGANGKUTAN UDARA 5/6/2017 14:30 60 40

134. BPMG3103 PERANCANGAN DAN PENGURUSAN AIRPORT 15/6/2017 14:30 60 40

135. BPMG3113 PENGURUSAN LOGISTIK DAN PENGANGKUTAN 13/6/2017 14:30 60 40

136. BPMG3133 PENGURUSAN PERGUDANGAN 30/5/2017 14:30 60 40

137. BPMM1013 PENGANTAR PEMASARAN 4/6/2017 14:30 60 40

138. BPMM2023 PENGURUSAN PEMASARAN 12/6/2017 09:00 60 40

139. BPMM3013 GELAGAT PENGGUNA 10/6/2017 09:00 60 40

140. BPMM3023 PENGURUSAN JUALAN 2/6/2017 09:00 60 40

141. BPMM3033 PENYELIDIKAN PEMASARAN 15/6/2017 09:00 60 40

142. BPMM3043 STRATEGI DAN ANALISIS PEMASARAN 7/6/2017 14:30 60 40

143. BPMM3053 PEMASARAN ANTARABANGSA 4/6/2017 14:30 60 40

144. BPMM3063 PEMASARAN INDUSTRI 9/6/2017 09:00 60 40

145. BPMM3073 SEMINAR PEMASARAN 10/6/2017 14:30 60 40

146. BPMM3083 PEMASARAN SERVIS 12/6/2017 14:30 60 40

147. BPMM3093 PEMBANGUNAN PRODUK BARU 4/6/2017 14:30 60 40

148. BPMM3113 PENGURUSAN JENAMA 10/6/2017 14:30 60 40

149. BPMM3133 PENGURUSAN PERUNCITAN 30/5/2017 14:30 60 40

150. BPMM3143 PEMASARAN ELEKTRONIK 29/5/2017 14:30 60 40

151. BPMM3173 JUALAN PERORANGAN 1/6/2017 14:30 60 40

152. BPMM3183 PEMASARAN PERHUBUNGAN 5/6/2017 14:30 60 40


DERAF JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER KEDUA SESI 2016/2017 (A162)
2016/2017 SECOND SESSION (A162) FINAL EXAMINATION TIME TABLING SCHEDULE DRAFT

BIL. KOD/CODE KURSUS / COURSE TARIKH / DATE MINIT PERATUSAN (%)


(MM/DD/YR)
TUGASAN AKHIR
(COURSEWORK) (FINAL)
153. BPMM3203 PENGURUSAN PENGIKLANAN 14/6/2017 09:00 60 40

154. BPMM3263 PENGURUSAN RANTAIAN BEKALAN 3/6/2017 14:30 60 40

155. BPMN1013 PENGANTAR PENGURUSAN 30/5/2017 14:30 60 40

156. BPMN2023 GELAGAT ORGANISASI 10/6/2017 14:30 60 40

157. BPMN3023 PENGURUSAN STRATEGIK 6/6/2017 14:30 60 40

158. BPMN3103 SEMINAR PEMIKIRAN PENGURUSAN 29/5/2017 09:00 60 40

159. BPMN3123 ETIKA PENGURUSAN 30/5/2017 09:00 60 40

160. BPMN3143 KAEDAH PENYELIDIKAN 1/6/2017 14:30 60 40

161. BPMS1013 TEORI DAN AMALAN PERNIAGAAN ISLAM 12/6/2017 09:00 50 50

162. BPMS2013 FIQH MUAMALAT 6/6/2017 14:30 50 50

163. BPMS2033 ETIKA PERNIAGAAN ISLAM DAN 13/6/2017 14:30 50 50


TANGGUNGJAWAB SOSIAL
164. BPMS2053 ASPEK PENGURUSAN DALAM QURAN DAN 9/6/2017 09:00 50 50
HADIS
165. BPMS2063 USUL FIQH UNTUK MUAMALAT 14/6/2017 14:30 50 50

166. BPMS2073 PENGURUSAN PUSAKA, HIBAH DAN WASIAT 7/6/2017 09:00 50 50

167. BPMS2083 PENGURUSAN WAKAF DAN BAITUL MAL 15/6/2017 14:30 50 50

168. BPMS2093 QAWAID FIQHIAH UNTUK MUAMALAT 13/6/2017 14:30 60 40

169. BPMS3013 PENGURUSAN ZAKAT 10/6/2017 09:00 50 50

170. BPMS3023 TEORI & FALSAFAH TAKAFUL 14/6/2017 09:00 50 50

171. BPMS3053 PRINSIP ISLAM DALAM PENGURUSAN 7/6/2017 14:30 50 50


PEMASARAN
172. BPMS3073 SEMINAR PENTADBIRAN MUAMALAT 29/5/2017 09:00 50 50

173. BPMS3083 SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM 4/6/2017 09:00 50 50

174. BPMS3093 AQIDAH ISLAMIYYAH 8/6/2017 09:00 50 50

175. BPMS3103 SIRAH NABAWIYAH 11/6/2017 14:30 60 40

176. BPMS3273 PENGURUSAN PEMASARAN DI NEGARA OIC 29/5/2017 09:00 60 40

177. BSMH2013 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 5/6/2017 14:30 50 50

178. BSMH3023 PENSTAFAN 12/6/2017 14:30 60 40

179. BSMH3033 LATIHAN DAN PEMBANGUNAN 9/6/2017 09:00 60 40

180. BSMH3043 PENGURUSAN IMBUHAN DAN GANJARAN 8/6/2017 09:00 60 40

181. BSMH3053 PENGURUSAN PRESTASI PEKERJA 14/6/2017 09:00 60 40

182. BSMH3063 PENGURUSAN PERUBAHAN 4/6/2017 09:00 60 40

183. BSMH3073 PERUNDINGAN 5/6/2017 09:00 60 40

184. BSMH3083 PENGENALAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN 15/6/2017 14:30 60 40


PEKERJAAN
185. BSMH3093 SISTEM MAKLUMAT SUMBER MANUSIA 10/6/2017 09:00 60 40

186. BSMH3103 PERHUBUNGAN INDUSTRI 29/5/2017 09:00 50 50

187. BSMH3113 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 8/6/2017 09:00 60 40


ANTARABANGSA
188. BSMH3123 SEMINAR PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 7/6/2017 09:00 50 50

189. BSMH3133 PENGURUSAN KEJURULATIHAN ORGANISASI 6/6/2017 09:00 60 40

190. BSMH3163 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA DALAM 7/6/2017 14:30 60 40


PERSPEKTIF ISLAM
DERAF JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER KEDUA SESI 2016/2017 (A162)
2016/2017 SECOND SESSION (A162) FINAL EXAMINATION TIME TABLING SCHEDULE DRAFT

BIL. KOD/CODE KURSUS / COURSE TARIKH / DATE MINIT PERATUSAN (%)


(MM/DD/YR)
TUGASAN AKHIR
(COURSEWORK) (FINAL)
191. BSMH3183 PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN 12/6/2017 09:00 60 40
PEKERJAAN
192. BWBB1013 ASAS PERBANKAN 6/6/2017 14:30 60 40

193. BWBB2013 PENGURUSAN BANK 10/6/2017 14:30 60 40

194. BWBB3013 OPERASI BANK PERDAGANGAN 10/6/2017 14:30 60 40

195. BWBB3023 PENGURUSAN PINJAMAN 4/6/2017 14:30 60 40

196. BWBB3033 PERBANKAN ANTARABANGSA 7/6/2017 09:00 60 40

197. BWBB3043 SEKURITI PERBANKAN 15/6/2017 14:30 60 40

198. BWBB3053 PEMASARAN SERVIS KEWANGAN 13/6/2017 14:30 60 40

199. BWBB3063 PEMBIAYAAN DAN PERDAGANGAN 14/6/2017 09:00 60 40


ANTARABANGSA
200. BWBB3073 PENGURUSAN PERBENDAHARAAN 14/6/2017 14:30 60 40

201. BWBB3193 SEMINAR PERBANKAN 5/6/2017 14:30 60 40

202. BWBS2013 OPERASI PERBANKAN ISLAM 15/6/2017 09:00 60 40

203. BWBS2083 PENGURUSAN BANK-BANK ISLAM 31/5/2017 14:30 60 40

204. BWBS3023 PENGURUSAN PERBENDAHARAAN ISLAM 11/6/2017 14:30 60 40

205. BWBS3043 PENGURUSAN PERBANKAN ISLAM 12/6/2017 14:30 60 40

206. BWBS3053 PEMBIAYAAN DAN PERDAGANGAN 28/5/2017 14:30 60 40


ANTARABANGSA ISLAM
207. BWFE3013 PENGURUSAN HARTANAH 10/6/2017 14:30 60 40

208. BWFF1013 ASAS KEWANGAN 3/6/2017 09:00 50 50

209. BWFF2033 PENGURUSAN KEWANGAN 1/6/2017 09:00 50 50

210. BWFF2043 PENGURUSAN KEWANGAN LANJUTAN 8/6/2017 14:30 50 50

211. BWFF3013 KEWANGAN KORPORAT 13/6/2017 09:00 60 40

212. BWFF3023 PENGURUSAN KREDIT 14/6/2017 09:00 60 40

213. BWFF3033 INSTITUSI DAN PASARAN KEWANGAN 30/5/2017 14:30 60 40

214. BWFF3043 KEWANGAN ANTARABANGSA 7/6/2017 09:00 60 40

215. BWFF3053 PERMODELAN KEWANGAN 28/5/2017 14:30 60 40

216. BWFF3063 TEORI KEWANGAN 29/5/2017 09:00 60 40

217. BWFF3073 KEWANGAN PERIBADI 8/6/2017 14:30 60 40

218. BWFF3193 SEMINAR KEWANGAN 14/6/2017 09:00 60 40

219. BWFN3013 ANALISIS PELABURAN 1/6/2017 09:00 60 40

220. BWFN3023 PASARAN HADAPAN DAN OPSYEN 4/6/2017 09:00 60 40

221. BWFN3033 PENGURUSAN PORTFOLIO 3/6/2017 09:00 60 40

222. BWFS2033 REGULASI KEWANGAN DAN PERBANKAN 4/6/2017 09:00 60 40


ISLAM
223. BWFS2053 PENGURUSAN PEMBIAYAAN ISLAM 5/6/2017 14:30 60 40

224. BWFS2073 USUL FIQH UNTUK KEWANGAN DAN 10/6/2017 09:00 60 40


PERBANKAN
225. BWFS2083 PASARAN KEWANGAN ISLAM, INSTRUMEN 12/6/2017 14:30 60 40
DAN INSTITUSI
226. BWFS3013 PELABURAN ISLAM 7/6/2017 14:30 60 40

227. BWFS3023 PERAKAUNAN ISLAM 9/6/2017 09:00 60 40

228. BWFS3033 PERANCANGAN ZAKAT DAN PERCUKAIAN 13/6/2017 09:00 60 40


DERAF JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER KEDUA SESI 2016/2017 (A162)
2016/2017 SECOND SESSION (A162) FINAL EXAMINATION TIME TABLING SCHEDULE DRAFT

BIL. KOD/CODE KURSUS / COURSE TARIKH / DATE MINIT PERATUSAN (%)


(MM/DD/YR)
TUGASAN AKHIR
(COURSEWORK) (FINAL)
229. BWFS3043 PENGURUSAN STRATEGIK INSTITUSI 9/6/2017 09:00 60 40
KEWANGAN ISLAM
230. BWFS3053 QAWAID FIQH UNTUK KEWANGAN DAN 4/6/2017 09:00 60 40
PERBANKAN
231. BWFS3063 PERANCANGAN KEWANGAN ISLAM 14/6/2017 09:00 60 40

232. BWFS3073 ESTET ISLAM, PERANCANGAN WAQF DAN 6/6/2017 09:00 60 40


PERSARAAN
233. BWFS3093 SEMINAR KEWANGAN DAN PERBANKAN 29/5/2017 09:00 180 60 40
ISLAM
234. BWRR1013 RISIKO DAN INSURANS 11/6/2017 09:00 60 40

235. BWRR3033 PENGURUSAN RISIKO 11/6/2017 14:30 60 40

236. BWRR3043 PENGURUSAN MANFAAT PEKERJA 7/6/2017 14:30 60 40

237. BWRR3063 PENGURUSAN RISIKO KEWANGAN 31/5/2017 14:30 60 40

238. BWRR3083 INSURANS MARIN DAN PENERBANGAN 6/6/2017 09:00 60 40

239. BWRR3093 SEMINAR PENGURUSAN RISIKO DAN 28/5/2017 09:00 60 40


INSURANS
240. BWRR3103 PERANCANGAN ESTET 6/6/2017 09:00 60 40

241. BWRR3123 URUS TADBIR KORPORAT 5/6/2017 14:30 60 40

242. BWRR3143 PENGURUSAN RISIKO HARTA DAN LIABILITI 12/6/2017 14:30 60 40

243. BWRR3153 PEMBIAYAAN RISIKO 10/6/2017 09:00 60 40

244. BWRS2013 TAKAFUL 15/6/2017 09:00 60 40

245. BWSE1013 ASAS EKONOMI ISLAM 12/6/2017 09:00 60 40

246. BWSR2013 PENGURUSAN RISIKO DAN PERANCANGAN 8/6/2017 09:00 60 40


TAKAFUL
247. BWSS2013 FALSAFAH PERNIAGAAN DALAM KEWANGAN 9/6/2017 09:00 60 40
DAN PERBANKAN ISLAM
248. BWSS2093 KONTRAK KEWANGAN DAN PERBANKAN ISLAM 5/6/2017 09:00 60 40

249. GFLA3124 UNDANG-UNDANG ANTARABANGSA 31/5/2017 09:00 60 40

250. GFLA3143 HAK ASASI MANUSIA ANTARABANGSA 5/6/2017 14:30 60 40

251. GFMA2023 PERNIAGAAN ANTARABANGSA 6/6/2017 09:00 50 50

252. GFMA3033 PENGURUSAN ANTARABANGSA 15/6/2017 09:00 50 50

253. GFMA3063 PENGURUSAN SILANG BUDAYA 7/6/2017 14:30 60 40

254. GFMA3083 SYARIKAT MULTINASIONAL 9/6/2017 09:00 60 40

255. GFMA3093 SEMINAR PENGURUSAN PERNIAGAAN 4/6/2017 09:00 60 40


ANTARABANGSA
256. GFMA3103 DASAR PERNIAGAAN ANTARABANGSA 6/6/2017 14:30 60 40

257. GFMA3113 PENGGABUNGAN DAN PENGAMBILALIHAN 13/6/2017 14:30 60 40


ANTARABANGSA
258. GFML3023 PENGANGKUTAN LAUTAN 8/6/2017 14:30 60 40

259. GFML3043 INSURANS KARGO 15/6/2017 14:30 50 50

260. GFML3053 LOGISTIK ANTARABANGSA 14/6/2017 14:30 60 40

261. GFML3073 PENGURUSAN EKSPORT 11/6/2017 14:30 60 40

262. GFPA1014 PENGANTAR SAINS POLITIK 7/6/2017 09:00 60 40

263. GFPA2013 STRUKTUR, PROSES POLITIK DAN 9/6/2017 09:00 60 40


PENTADBIRAN KERAJAAN MALAYSIA
264. GFPA2023 TEORI-TEORI POLITIK 12/6/2017 14:30 60 40

265. GFPA2043 SEJARAH DUNIA MODEN 5/6/2017 14:30 60 40

266. GFPA2233 DASAR LUAR MALAYSIA 7/6/2017 09:00 60 40


DERAF JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER KEDUA SESI 2016/2017 (A162)
2016/2017 SECOND SESSION (A162) FINAL EXAMINATION TIME TABLING SCHEDULE DRAFT

BIL. KOD/CODE KURSUS / COURSE TARIKH / DATE MINIT PERATUSAN (%)


(MM/DD/YR)
TUGASAN AKHIR
(COURSEWORK) (FINAL)
267. GFPP2023 POLITIK ASIA TENGGARA 28/5/2017 09:00 60 40

268. GFPP2033 DIPLOMASI 8/6/2017 09:00 60 40

269. GFPP2064 HUBUNGAN ANTARABANGSA 1/6/2017 09:00 60 40

270. GFPP2133 ORGANISASI EKONOMI ANTARABANGSA DAN 10/6/2017 14:30 60 40


DUNIA MEMBANGUN
271. GFPP2223 DASAR LUAR NEGARA 4/6/2017 14:30 60 40

272. GFPP2333 POLITIK ASIA TIMUR 9/6/2017 09:00 60 40

273. GFPP2403 KEPIMPINAN ORGANISASI 3/6/2017 09:00 60 40

274. GFPP2623 NASIONALISME DAN KONFLIK ETNIK DALAM 10/6/2017 14:30 60 40


SISTEM ANTARABANGSA
275. GFPP3033 POLITIK DAN PERNIAGAAN 9/6/2017 09:00 60 40

276. GFPP3114 POLITIK EKONOMI ANTARABANGSA 4/6/2017 09:00 60 40

277. GFPP3123 POLITIK PERDAGANGAN ANTARABANGSA 12/6/2017 09:00 60 40

278. GFPP3133 POLITIK EKONOMI MALAYSIA 3/6/2017 09:00 60 40

279. GFPP3143 POLITIK EKONOMI SERANTAU 11/6/2017 09:00 60 40

280. GFPP3243 POLITIK DAN DASAR LUAR AMERIKA 7/6/2017 09:00 60 40


SYARIKAT
281. GFPP3533 SEMINAR ISU-ISU DIPLOMASI DAN 1/6/2017 14:30 60 40
HUBUNGAN ANTARABANGSA
282. GFPP3713 POLITIK DAN PERUNDANGAN ANTARABANGSA 29/5/2017 09:00 60 40

283. GFPP3733 POLITIK DAN MASALAH MARITIM 12/6/2017 14:30 60 40


ANTARABANGSA
284. GFPP3753 KEDAULATAN DAN GLOBALISASI 10/6/2017 09:00 60 40

285. GFPS3043 PENGAJIAN STRATEGIK 10/6/2017 14:30 60 40

286. GFPS3083 PENGURUSAN DAN PENYELESAIAN KONFLIK 30/5/2017 09:00 60 40


ANTARABANGSA
287. GHGM2013 PENGURUSAN RESORT DAN KELAB GOLF 5/6/2017 14:30 60 40

288. GHGM3023 MENGURUSKAN PELAJARAN GOLF 3/6/2017 14:30 60 40

289. GHOA1013 PENGANTAR HOSPITALITI 4/6/2017 14:30 60 40

290. GHOC1013 KEBERSIHAN DAN SANITASI 12/6/2017 14:30 60 40

291. GHOE4033 PEMBANGUNAN KEUSAHAWANAN 1/6/2017 14:30 60 40


HOSPITALITI
292. GHOL4023 PENGURUSAN STRATEGIK HOSPITALITI 29/5/2017 09:00 60 40

293. GHOM3053 JUALAN DAN PEMASARAN HOSPITALITI 7/6/2017 14:30 60 40

294. GHOP2013 KEMAHIRAN INTERPERSONAL 8/6/2017 09:00 60 40

295. GHOP2043 APLIKASI SISTEM MAKLUMAT DALAM 12/6/2017 09:00 60 40


HOSPITALITI
296. GHOP3013 PENGURUSAN OPERASI HOSPITALITI 3/6/2017 14:30 60 40

297. GHOP3023 PENGURUSAN RESTORAN 28/5/2017 09:00 60 40

298. GHOP3033 PENGAWALAN KOS MAKANAN DAN MINUMAN 29/5/2017 14:30 60 40

299. GHOP4053 SEMINAR HOSPITALITI 4/6/2017 14:30 60 40

300. GHOP4063 PENGURUSAN BANKUASI DAN KONVENSYEN 31/5/2017 14:30 60 40

301. GHOT2033 PENGURUSAN PEJABAT DEPAN 1/6/2017 14:30 60 40

302. GHOT2064 PENYAJIAN MAKANAN & MINUMAN 9/6/2017 09:00 60 40

303. GHOT3043 PENGEMASAN 14/6/2017 09:00 60 40

304. GHOU3063 UNDANG-UNDANG HOSPITALITI DAN 11/6/2017 09:00 60 40


PELANCONGAN
DERAF JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER KEDUA SESI 2016/2017 (A162)
2016/2017 SECOND SESSION (A162) FINAL EXAMINATION TIME TABLING SCHEDULE DRAFT

BIL. KOD/CODE KURSUS / COURSE TARIKH / DATE MINIT PERATUSAN (%)


(MM/DD/YR)
TUGASAN AKHIR
(COURSEWORK) (FINAL)
305. GHZA1013 PENGANTAR PELANCONGAN 13/6/2017 14:30 60 40

306. GHZA1113 PENGANTAR ACARA 14/6/2017 09:00 60 40

307. GHZL3143 PENDANAAN DAN PENAJAAN ACARA 14/6/2017 09:00 60 40

308. GHZL4013 POLISI, PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN 13/6/2017 14:30 60 40


PELANCONGAN
309. GHZM2023 PEMASARAN PELANCONGAN 5/6/2017 09:00 60 40

310. GHZM2113 PEMASARAN ACARA 4/6/2017 09:00 60 40

311. GHZM3013 PEMASARAN SERVIS DALAM PELANCONGAN 13/6/2017 09:00 50 50

312. GHZM3053 PENGANGKUTAN PELANCONGAN 7/6/2017 09:00 60 40

313. GHZM3063 GELAGAT PELANCONG 9/6/2017 09:00 60 40

314. GHZM3093 PENGURUSAN OPERASI LAWATAN 1/6/2017 09:00 60 40

315. GHZN2013 PELANCONGAN SUKAN 6/6/2017 14:30 60 40

316. GHZN3033 PENGURUSAN REKREASI 11/6/2017 14:30 60 40

317. GHZN3073 GEORGRAFI PELANCONGAN 5/6/2017 14:30 60 40

318. GHZN4063 PENGURUSAN ACARA 6/6/2017 14:30 60 40

319. GHZP3043 PENGURUSAN ALAM SEKITAR & 7/6/2017 09:00 60 40


PELANCONGAN
320. GHZP3053 PERKHIDMATAN PELANGGAN DALAM 10/6/2017 14:30 60 40
PELANCONGAN
321. GHZP4033 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA DALAM 30/5/2017 09:00 60 40
PELANCONGAN & HOSPITALITI
322. GHZP4083 SEMINAR PELANCONGAN 29/5/2017 09:00 60 40

323. GHZP4313 PENGURUSAN ACARA PELANCONGAN SUKAN 3/6/2017 09:00 60 40

324. GHZS2033 SOSIOLOGI PELANCONGAN 10/6/2017 09:00 60 40

325. GHZS2123 ASPEK SOSIOLOGI PENGURUSAN ACARA 8/6/2017 14:30 60 40

326. GHZT2133 PENGURUSAN PROJEK ACARA 10/6/2017 14:30 60 40

327. GHZT3113 PENGELUARAN DAN REKABENTUK ACARA 12/6/2017 09:00 60 40

328. GHZT3133 PENTADBIRAN DAN KOORDINASIAN ACARA 11/6/2017 14:30 60 40

329. GHZT3213 OPERASI ACARA DAN LOGISTIK 6/6/2017 09:00 60 40

330. GHZT4123 ISU-ISU SEMASA DALAM PENGURUSAN 9/6/2017 09:00 60 40


ACARA
331. GHZZ3083 PENYELIDIKAN PELANCONGAN DAN 6/6/2017 14:30 60 40
HOSPITALITI
332. GHZZ4136 PROJEK PENYELIDIKAN DALAM PENGURUSAN 28/5/2017 09:00 60 40
ACARA
333. GLUE2033 UNDANG-UNDANG PEKERJAAN & 7/6/2017 09:00 180 60 40
PERHUBUNGAN PERINDUSTRIAN
334. GLUE2073 UNDANG-UNDANG TRANSAKSI ISLAM 2/6/2017 09:00 180 60 40

335. GLUE2113 UNDANG-UNDANG PERNIAGAAN 3/6/2017 09:00 180 60 40

336. GLUE3013 UNDANG-UNDANG INSURAN 5/6/2017 09:00 180 60 40

337. GLUE3053 UNDANG-UNDANG SIBER 4/6/2017 09:00 180 60 40

338. GLUE3073 UNDANG-UNDANG PENGANGKUTAN BRGN 31/5/2017 09:00 180 60 40


A/BANGSA & DO
339. GLUE3133 UNDANG-UNDANG HARTA PERINDUSTRIAN 30/5/2017 09:00 180 60 40

340. GLUE3173 UNDANG-UNDANG PERBANKAN 29/5/2017 09:00 180 60 40

341. GLUL2023 UNDANG-UNDANG PERNIAGAAN 3/6/2017 09:00 180 60 40

342. GLUL3033 UNDANG-UNDANG SYARIKAT 11/6/2017 09:00 180 60 40


DERAF JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER KEDUA SESI 2016/2017 (A162)
2016/2017 SECOND SESSION (A162) FINAL EXAMINATION TIME TABLING SCHEDULE DRAFT

BIL. KOD/CODE KURSUS / COURSE TARIKH / DATE MINIT PERATUSAN (%)


(MM/DD/YR)
TUGASAN AKHIR
(COURSEWORK) (FINAL)
343. GLUL3093 UNDANG-UNDANG PERBANKAN 29/5/2017 09:00 180 60 40

344. GLUL3113 UNDANG-UNDANG PENTADBIRAN 1/6/2017 09:00 180 60 40

345. GLUL3163 UNDANG-UNDANG PENGURUSAN TEKNOLOGI 4/6/2017 09:00 180 60 40

346. GLUL3223 UNDANG-UNDANG PERNIAGAAN TANI 30/5/2017 09:00 180 60 40

347. GLUP1013 SISTEM PERUNDANGAN MALAYSIA 5/6/2017 09:00 180 60 40

348. GLUP1034 UNDANG-UNDANG KONTRAK II 1/6/2017 09:00 180 60 40

349. GLUP1043 SKIL PERUNDANGAN DAN KAEDAH 6/6/2017 09:00 180 60 40


PENYELIDIKAN
350. GLUP1053 UNDANG-UNDANG KONTRAK I 1/6/2017 09:00 180 60 40

351. GLUP1063 UNDANG-UNDANG KONTRAK II 1/6/2017 09:00 180 60 40

352. GLUP1083 PENGENALAN UNDANG-UNDANG ISLAM 29/5/2017 09:00 180 60 40

353. GLUP1113 UNDANG-UNDANG PERLEMBAGAAN I 3/6/2017 09:00 180 60 40

354. GLUP1123 UNDANG-UNDANG PERLEMBAGAAN II 31/5/2017 09:00 180 60 40

355. GLUP2023 UNDANG-UNDANG TORT II 30/5/2017 09:00 180 60 40

356. GLUP2024 UNDANG-UNDANG PERLEMBAGAAN & 30/5/2017 09:00 180 60 40


PENTADBIRAN II
357. GLUP2063 UNDANG-UNDANG JENAYAH II 31/5/2017 09:00 180 60 40

358. GLUP2123 UNDANG-UNDANG KEKELUARGA II 1/6/2017 09:00 180 60 40

359. GLUP3034 UNDANG-UNDANG TANAH II 29/5/2017 09:00 180 60 40

360. GLUP3054 UNDANG-UNDANG KEADILAN, AMANAH DAN 30/5/2017 09:00 180 60 40


PROBET II
361. GLUP3074 UNDANG-UNDANG SYARIKAT & TADBIR URUS 6/6/2017 09:00 180 60 40
KORPORAT II
362. GLUP3094 UNDANG-UNDANG ANTARABANGSA 31/5/2017 09:00 180 60 40

363. GLUP4024 PROSEDUR SIVIL II 29/5/2017 09:00 180 60 40

364. GLUP4044 UNDANG-UNDANG KETERANGAN II 31/5/2017 09:00 180 60 40

365. GMGA1024 POLITIK DAN PENTADBIRAN 6/6/2017 14:30 60 40

366. GMGA2023 DASAR AWAM 31/5/2017 14:30 60 40

367. GMGA2043 HUBUNGAN ANTARA KERAJAAN 11/6/2017 09:00 60 40

368. GMGA3013 REFORMASI PENTADBIRAN 4/6/2017 09:00 60 40

369. GMGA3033 OPERASI DASAR AWAM 12/6/2017 09:00 60 40

370. GMGA3063 PERBANDINGAN PENTADBIRAN AWAM 2/6/2017 09:00 60 40

371. GMGA3073 PENGURUSAN AWAM STRATEGIK 30/5/2017 14:30 60 40

372. GMGF1013 EKONOMI DALAM PENGURUSAN AWAM I 31/5/2017 14:30 60 40

373. GMGF3013 PENGURUSAN DAN ANALISIS PELABURAN 29/5/2017 09:00 60 40


AWAM
374. GMGM2023 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA DALAM 3/6/2017 09:00 60 40
SEKTOR AWAM
375. GMGM2033 PENGURUSAN PEJABAT 9/6/2017 09:00 60 40

376. GMGM2043 DINAMIKA KUMPULAN 10/6/2017 09:00 60 40

377. GMGM3023 KEPIMPINAN DALAM PENGURUSAN AWAM 7/6/2017 09:00 60 40

378. GMGM3033 KEMAHIRAN PERUNDINGAN DAN TAWAR 8/6/2017 14:30 60 40


MENAWAR
379. GMGM3043 PEMBANGUNAN ORGANISASI 28/5/2017 14:30 60 40

380. GMGM3063 PENGURUSAN KERJAYA 29/5/2017 14:30 60 40


DERAF JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER KEDUA SESI 2016/2017 (A162)
2016/2017 SECOND SESSION (A162) FINAL EXAMINATION TIME TABLING SCHEDULE DRAFT

BIL. KOD/CODE KURSUS / COURSE TARIKH / DATE MINIT PERATUSAN (%)


(MM/DD/YR)
TUGASAN AKHIR
(COURSEWORK) (FINAL)
381. GMGM3073 PENTADBIRAN BURUH DI MALAYSIA 7/6/2017 14:30 60 40

382. GMJA1013 PENGANTAR SAINS SOSIAL 12/6/2017 14:30 50 50

383. GMJC3223 PSIKOLOGI PERSEKITARAN 3/6/2017 14:30 60 40

384. GMJC3233 KEUSAHAWANAN DAN PEMBANGUNAN 30/5/2017 14:30 60 40

385. GMJC3313 PENGURUSAN MASYARAKAT DESA DALAM 8/6/2017 09:00 60 40


PEMBANGUNAN
386. GMJC3323 PENGURUSAN SILANG BUDAYA 7/6/2017 14:30 50 50

387. GMJC3333 PENGURUSAN KONFLIK SOSIAL 3/6/2017 14:30 60 40

388. GMJC3363 PENILAIAN IMPAK SOSIAL 29/5/2017 14:30 60 40

389. GMJG2013 PENTADBIRAN PERANCANGAN PEMBANGUNAN 4/6/2017 14:30 60 40

390. GMJG2023 POLITIK PEMBANGUNAN 5/6/2017 14:30 60 40

391. GMJG3213 SEMINAR ISU-ISU PENTADBIRAN 30/5/2017 14:30 60 40


PEMBANGUNAN
392. GMJG3223 PERANCANGAN DASAR PEMBANGUNAN 30/5/2017 14:30 60 40

393. GMJG3253 INTERGRITI AWAM DALAM URUSTADBIR 1/6/2017 14:30 60 40


NEGARA
394. GMJG3263 PENGURUSAN PEMBANGUNAN DAN 30/5/2017 14:30 60 40
URUSTADBIR NEGARA
395. GMJP3063 PERANCANGAN DAN PENGURUSAN PROJEK 7/6/2017 09:00 60 40

396. GMJP3093 PENILAIAN PROJEK PEMBANGUNAN 10/6/2017 14:30 60 40

397. GMJP3123 PENTADBIRAN PEMBANGUNAN TANAH 3/6/2017 14:30 60 40

398. GMJP3133 PEMBIAYAAN PROJEK 5/6/2017 14:30 60 40

399. GMJP3143 PERANCANGAN INFRASTRUKTUR DAN 28/5/2017 14:30 60 40


PERUMAHAN
400. GMJP3153 APLIKASI KOMPUTER DALAM PENGURUSAN 5/6/2017 09:00 60 40
PEMBANGUNAN
401. GMJP3163 PERBANDARAN DAN PENGURUSAN LANSKAP 31/5/2017 09:00 60 40

402. GMJT1013 TEORI PEMBANGUNAN DUNIA KETIGA 5/6/2017 14:30 60 40

403. GMJT2013 SOSIOLOGI PEMBANGUNAN 31/5/2017 14:30 60 40

404. GMJT2023 TEORI DAN KONSEP PENTADBIRAN 12/6/2017 09:00 60 40


PEMBANGUNAN
405. GMJT2043 METODOLOGI PENYEDIAAN PELAN 6/6/2017 09:00 60 40
PEMBANGUNAN
406. GMJT2054 URBANISASI DAN INDUSTRILISASI 15/6/2017 14:30 60 40

407. GMJT2063 FALSAFAH PEMBANGUNAN 2/6/2017 09:00 60 40

408. GMJT3013 PENGORGANISASIAN ORGANISASI 11/6/2017 09:00 60 40

409. GMJT3023 NILAI SOSIAL DAN ETIKA DALAM 3/6/2017 14:30 60 40


PEMBANGUNAN
410. GMJT3113 PENTADBIRAN ALAM SEKITAR 11/6/2017 14:30 60 40

411. GMJT3124 PEMBANGUNAN WILAYAH 4/6/2017 09:00 60 40

412. GMJT3133 GENDER DAN PEMBANGUNAN 9/6/2017 09:00 60 40

413. SADE1013 ASAS KEUSAHAWANAN 28/5/2017 14:30 120 60 40

414. SADN1013 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA I 14/6/2017 14:30 120 60 40

415. SADN1033 KENEGARAAN MALAYSIA 3/6/2017 14:30 120 60 40

416. SADN1043 HUBUNGAN ETNIK 29/5/2017 14:30 120 60 40

417. SBLE1033 ENGLISH FOR COMMUNICATION I 13/6/2017 14:30 60 40

418. SBLE1043 ENGLISH FOR COMMUNICATION II 13/6/2017 14:30 60 40


DERAF JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER KEDUA SESI 2016/2017 (A162)
2016/2017 SECOND SESSION (A162) FINAL EXAMINATION TIME TABLING SCHEDULE DRAFT

BIL. KOD/CODE KURSUS / COURSE TARIKH / DATE MINIT PERATUSAN (%)


(MM/DD/YR)
TUGASAN AKHIR
(COURSEWORK) (FINAL)
419. SBLE2063 BUSINESS REPORT WRITING 13/6/2017 14:30 60 40

420. SBLE2093 BUSINESS AND PROFESSIONAL 7/6/2017 09:00 60 40


COMMUNICATION
421. SBLE2103 PROCESS WRITING 29/5/2017 09:00 60 40

422. SBLF1013 BAHASA SEPANYOL I 29/5/2017 14:30 60 40

423. SBLF1023 BAHASA JERMAN I 15/6/2017 14:30 60 40

424. SBLF1033 BAHASA JEPUN I 5/6/2017 09:00 60 40

425. SBLF1043 BAHASA ARAB I 12/6/2017 14:30 60 40

426. SBLF1053 BAHASA MANDARIN I 5/6/2017 09:00 60 40

427. SBLF1063 BAHASA THAI I 5/6/2017 09:00 60 40

428. SBLF1073 BAHASA PERANCIS I 11/6/2017 14:30 60 40

429. SBLF1083 BAHASA KOREA I 14/6/2017 09:00 60 40

430. SBLF1093 BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA ASING 15/6/2017 09:00 60 40

431. SBLF2013 BAHASA SEPANYOL II 8/6/2017 14:30 60 40

432. SBLF2023 BAHASA JERMAN II 5/6/2017 09:00 60 40

433. SBLF2033 BAHASA JEPUN II 5/6/2017 09:00 60 40

434. SBLF2043 BAHASA ARAB II 10/6/2017 09:00 60 40

435. SBLF2053 BAHASA MANDARIN II 31/5/2017 14:30 60 40

436. SBLF2063 BAHASA THAI II 11/6/2017 09:00 60 40

437. SBLF2073 BAHASA PERANCIS II 5/6/2017 09:00 60 40

438. SBLF2083 BAHASA KOREA II 5/6/2017 09:00 60 40

439. SBLF2093 BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA ASING II 14/6/2017 09:00 60 40

440. SBLF3013 BAHASA SEPANYOL III 31/5/2017 14:30 60 40

441. SBLF3023 BAHASA JERMAN III 8/6/2017 14:30 60 40

442. SBLF3033 BAHASA JEPUN III 15/6/2017 14:30 60 40

443. SBLF3043 BAHASA ARAB III 31/5/2017 14:30 60 40

444. SBLF3053 BAHASA MANDARIN III 31/5/2017 14:30 60 40

445. SBLF3063 BAHASA THAI III 3/6/2017 14:30 60 40

446. SBLF3073 BAHASA PERANCIS III 31/5/2017 09:00 60 40

447. SBLF3083 BAHASA KOREA III 4/6/2017 09:00 60 40

448. SBLF3093 BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA ASING III 30/5/2017 09:00 60 40

449. SBLM1013 PENGANTAR TERJEMAHAN 7/6/2017 14:30 60 40

450. SBLM1053 BAHASA MELAYU PENGURUSAN 8/6/2017 14:30 60 40

451. SBLM2023 TATABAHASA BAHASA MELAYU I 4/6/2017 14:30 60 40

452. SBLM2033 KESUSASTERAAN MELAYU 28/5/2017 09:00 60 40

453. SBLM3033 SOSIOLINGUISTIK 4/6/2017 09:00 60 40

454. SCCA1013 PENGANTAR KOMUNIKASI 11/6/2017 14:30 60 40

455. SCCA1023 TEORI KOMUNIKASI 2/6/2017 09:00 60 40

456. SCCA1033 KOMUNIKASI DALAM ORGANISASI 4/6/2017 14:30 60 40


DERAF JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER KEDUA SESI 2016/2017 (A162)
2016/2017 SECOND SESSION (A162) FINAL EXAMINATION TIME TABLING SCHEDULE DRAFT

BIL. KOD/CODE KURSUS / COURSE TARIKH / DATE MINIT PERATUSAN (%)


(MM/DD/YR)
TUGASAN AKHIR
(COURSEWORK) (FINAL)
457. SCCA2013 KAEDAH PENYELIDIKAN KOMUNIKASI 1/6/2017 14:30 60 40

458. SCCA2023 KOMUNIKASI KEMANUSIAAN 4/6/2017 14:30 60 40

459. SCCA2053 PENULISAN KORPORAT 2/6/2017 09:00 60 40

460. SCCA2073 PERHUBUNGAN AWAM 6/6/2017 14:30 60 40

461. SCCA2103 KOMUNIKASI KEPIMPINAN 5/6/2017 14:30 60 40

462. SCCA3013 PENGURUSAN KOMUNIKASI STRATEGIK 29/5/2017 14:30 60 40

463. SCCD3243 PEMASARAN SOSIAL 3/6/2017 14:30 60 40

464. SCCD3253 ANALISIS MEDIA ANTARABANGSA 30/5/2017 14:30 60 40

465. SCCG3143 KEMAHIRAN KOMUNIKASI KEPENGURUSAN 4/6/2017 14:30 60 40

466. SCCG3153 KOMUNIKASI KORPORAT 31/5/2017 14:30 60 40

467. SCCG3173 KOMUNIKASI DALAM KUMPULAN KERJA 3/6/2017 14:30 60 40

468. SCCT1013 TEKNOLOGI KOMUNIKASI MAKLUMAT (ICT) 31/5/2017 14:30 60 40


DAN MASYARAKAT
469. SCCT1033 PENGANTAR TEKNOLOGI MEDIA 7/6/2017 14:30 60 40

470. SCCT1043 ASAS PERIKLANAN 29/5/2017 09:00 60 40

471. SCCT1053 ASAS KEWARTAWANAN 6/6/2017 14:30 60 40

472. SCCT1063 ASAS PENYIARAN 2/6/2017 09:00 60 40

473. SCCT2043 FOTOGRAFI 8/6/2017 09:00 60 40

474. SCCT2063 UNDANG-UNDANG DAN ETIKA MEDIA 1/6/2017 09:00 60 40

475. SCCT2073 KREATIVITI DAN ESTETIKA MEDIA 4/6/2017 09:00 60 40

476. SCCT2223 PENULISAN KOPI IKLAN 6/6/2017 14:30 60 40

477. SCCT2323 LAPORAN BERITA PENYIASATAN 3/6/2017 14:30 60 40

478. SCCT2423 PENERBITAN RADIO ONLINE 6/6/2017 14:30 60 40

479. SCCT3023 KAEDAH PENYELIDIKAN MEDIA 2/6/2017 09:00 60 40

480. SCCT3033 PSIKOLOGI MEDIA 4/6/2017 14:30 60 40

481. SCCT3043 SEMINAR MEDIA 7/6/2017 09:00 60 40

482. SCCT3233 PEMASARAN MEDIA INTERGRATIF 3/6/2017 14:30 60 40

483. SCCT3253 PENGURUSAN PERIKLANAN DIGITAL 5/6/2017 14:30 60 40

484. SCCT3333 PENGURUSAN KEWARTAWANAN ELEKTRONIK 4/6/2017 09:00 60 40

485. SCCT3353 ANALISIS KANDUNGAN KEWARTAWANAN 3/6/2017 14:30 60 40

486. SCCT3433 PENGURUSAN PENYIARAN DIGITAL 9/6/2017 09:00 60 40

487. SCCT3453 ANALISA KANDUNGAN DAN KHALAYAK 5/6/2017 14:30 60 40


PENYIARAN
488. SCIM1013 PENGENALAN INDUSTRI KREATIF 6/6/2017 14:30 60 40

489. SCIM1023 ASAS SENI KREATIF 4/6/2017 14:30 60 40

490. SCIM1033 PENGENALAN MEDIA DIGITAL 5/6/2017 14:30 60 40

491. SCIM1053 KOMUNIKASI BUDAYA & APRESIASI SENI 1/6/2017 14:30 60 40


MALAYSIA
492. SCIM1063 EKONOMI KREATIF 31/5/2017 09:00 60 40

493. SCIM2013 PERHUBUNGAN AWAM DALAM INDUSTRI 5/6/2017 14:30 60 40


KREATIF
494. SCIM2023 PEMASARAN DALAM INDUSTRI KREATIF 9/6/2017 09:00 60 40
DERAF JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER KEDUA SESI 2016/2017 (A162)
2016/2017 SECOND SESSION (A162) FINAL EXAMINATION TIME TABLING SCHEDULE DRAFT

BIL. KOD/CODE KURSUS / COURSE TARIKH / DATE MINIT PERATUSAN (%)


(MM/DD/YR)
TUGASAN AKHIR
(COURSEWORK) (FINAL)
495. SCIM2043 PENULISAN SKRIN 28/5/2017 09:00 60 40

496. SCIM3013 PENGURUSAN ARTIS 7/6/2017 09:00 60 40

497. SCIM3023 PENYELIDIKAN PASARAN INDUSTRI KREATIF 6/6/2017 14:30 60 40

498. SCIM3043 KEUSAHAWANAN INDUSTRI KRETIF 1/6/2017 14:30 60 40

499. SCIM3113 SINEMATOGRAFI 30/5/2017 14:30 60 40

500. SCIM3133 LAKONAN SKRIN 29/5/2017 09:00 60 40

501. SCIM3213 PENGURUSAN ACARA INDUSTRI MUZIK 30/5/2017 14:30 60 40

502. SCIM3233 ISU DAN ETIKA INDUSTRI MUZIK 29/5/2017 09:00 60 40

503. SCIM3333 KESAN VISUAL FILEM DAN TV 6/6/2017 14:30 60 40

504. SCIM3403 PENGURUSAN PRA-PRODUKSI MEDIA 30/5/2017 09:00 60 40


INTERAKTIF
505. SCIM3413 PENGURUSAN PRODUKSI MEDIA INTERAKTIF 5/6/2017 14:30 60 40

506. SCIM3433 PENGURUSAN PROJEK PERMAINAN DIGITAL 3/6/2017 14:30 60 40

507. SGDA4013 PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN 5/6/2017 14:30 60 40

508. SGDA4023 KAJIAN TINDAKAN DALAM PENDIDIKAN 30/5/2017 14:30 60 40

509. SGDB2124 TEACHING OF READING 4/6/2017 14:30 60 40

510. SGDE3013 PENGUJIAN DAN PENILAIAN BAHASA MELAYU 7/6/2017 09:00 60 40

511. SGDI2013 PERKEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN 3/6/2017 09:00 60 40


ISLAM
512. SGDI3003 SEJARAH DAN TAMADUN ISLAM 4/6/2017 14:30 60 40

513. SGDI3013 PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH 4/6/2017 14:30 60 40

514. SGDI3043 DUNIA PENDIDIKAN ISLAM KONTEMPORARI 7/6/2017 14:30 60 40

515. SGDJ1013 PENGANTAR SEJARAH 7/6/2017 14:30 60 40

516. SGDJ3023 SEJARAH ASIA TENGGARA 8/6/2017 14:30 60 40

517. SGDJ3033 SEJARAH DUNIA 28/5/2017 14:30 60 40

518. SGDK3013 TEORI PEDAGOGI KESUSASTERAAN MELAYU 28/5/2017 14:30 60 40

519. SGDK3122 TESL METHODOLOGY FOR NON-MAJORS 11/6/2017 14:30 60 40

520. SGDK3313 PEDAGOGI BAHASA MELAYU 5/6/2017 14:30 60 40

521. SGDK3443 PEDAGOGI SEJARAH 1/6/2017 14:30 60 40

522. SGDL1033 STRUCTURE OF ENGLISH 30/5/2017 09:00 60 40

523. SGDN1043 SAINS PEMIKIRAN DAN ETIKA 6/6/2017 09:00 60 40

524. SGDN2023 ETIKA PERNIAGAAN 29/5/2017 14:30 60 40

525. SGDP2013 STATISTIK DALAM PENDIDIKAN 1/6/2017 14:30 60 40

526. SGDP4013 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN 29/5/2017 14:30 60 40

527. SGDQ3113 KEMAHIRAN KAUNSELING KERJAYA 3/6/2017 14:30 60 40

528. SGDV1053 FALSAFAH MORAL DAN ETIKA 5/6/2017 14:30 60 40

529. SQIT1013 PENGATURCARAAN DALAM APLIKASI 6/6/2017 14:30 60 40


PERNIAGAAN
530. SQIT3014 PEMBUATAN KEPUTUSAN BERBANTU 28/5/2017 14:30 60 40
KOMPUTER
531. SQIT3033 PEROLEHAN PENGETAHUAN DALAM 3/6/2017 14:30 60 40
PEMBUATAN KEPUTUSAN
532. SQIT3043 PERMODELAN DATA DAN PANGKALAN DATA 5/6/2017 09:00 60 40
DERAF JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER KEDUA SESI 2016/2017 (A162)
2016/2017 SECOND SESSION (A162) FINAL EXAMINATION TIME TABLING SCHEDULE DRAFT

BIL. KOD/CODE KURSUS / COURSE TARIKH / DATE MINIT PERATUSAN (%)


(MM/DD/YR)
TUGASAN AKHIR
(COURSEWORK) (FINAL)
533. SQQM1023 MATEMATIK UNTUK PENGURUSAN 10/6/2017 09:00 120 60 40

534. SQQM1034 KALKULUS I 5/6/2017 09:00 60 40

535. SQQM1063 MATEMATIK DISKRET 7/6/2017 09:00 120 60 40

536. SQQM1073 MATEMATIK PERNIAGAAN 1/6/2017 14:30 60 40

537. SQQM2023 ALGEBRA LINEAR 6/6/2017 09:00 120 60 40

538. SQQM2033 KALKULUS PERTENGAHAN 4/6/2017 14:30 60 40

539. SQQM2034 KALKULUS II 1/6/2017 09:00 180 60 40

540. SQQM2073 MATEMATIK AKTUARI I 29/5/2017 09:00 60 40

541. SQQM3034 KALKULUS MULTIVARIAT 4/6/2017 14:30 60 40

542. SQQM3043 PERSAMAAN PEMBEZAAN BIASA 7/6/2017 14:30 60 40

543. SQQM3073 MATEMATIK AKTUARI II 29/5/2017 09:00 60 40

544. SQQP1014 TEKNIK SAINS KUANTITATIF I 30/5/2017 14:30 60 40

545. SQQP2014 TEKNIK SAINS KUANTITATIF II 30/5/2017 09:00 60 40

546. SQQP3023 PEMODELAN PEMUTUSAN 14/6/2017 14:30 50 50

547. SQQP3033 PEMODELAN BERKOMPUTER DALAM 7/6/2017 09:00 60 40


PERNIAGAAN
548. SQQP3043 TEKNIK-TEKNIK HEURISTIK 29/5/2017 14:30 60 40

549. SQQP3063 PEMODELAN SISTEM DINAMIK 9/6/2017 09:00 60 40

550. SQQS1013 PENGANTAR STATISTIK 31/5/2017 09:00 50 50

551. SQQS1033 PENJELAJAHAN DAN PENGITLAKAN DATA 10/6/2017 09:00 50 50

552. SQQS1043 KEBARANGKALIAN DAN STATISTIK 31/5/2017 14:30 50 50

553. SQQS2013 STATISTIK GUNAAN 12/6/2017 09:00 60 40

554. SQQS2063 STATISTIK PENTAABIRAN 3/6/2017 09:00 50 50

555. SQQS2073 PEMODELAN REGRASI 13/6/2017 14:30 60 40

556. SQQS2083 TEKNIK PENSAMPELAN 30/5/2017 14:30 60 40

557. SQQS3063 PENINGKATAN KUALITI BERSTATISTIK 8/6/2017 09:00 60 40

558. SQQS3143 ANALISIS DATA HAYAT 29/5/2017 09:00 60 40

559. SQQS3163 KAEDAH PERAMALAN 30/5/2017 09:00 60 40

560. SQQS3183 TOPIK KHAS DALAM STATISTIK 1/6/2017 09:00 60 40

561. SSKC2223 KAUNSELING PELBAGAI BUDAYA 31/5/2017 09:00 60 40

562. SSKC2313 KEMAHIRAN MENOLONG 1/6/2017 14:30 60 40

563. SSKC2323 KEMAHIRAN KAUNSELING INDIVIDU 30/5/2017 14:30 60 40

564. SSKC2333 KEMAHIRAN KAUNSELING KELOMPOK 6/6/2017 14:30 60 40

565. SSKC2343 ETIKA DAN AKTA KAUNSELOR 3/6/2017 14:30 60 40

566. SSKC3353 MODIFIKASI TINGKAH LAKU 4/6/2017 14:30 60 40

567. SSKC3463 KAUNSELING DAN ISU SEMASA 31/5/2017 09:00 50 50

568. SSKC3733 KAUNSELING KOMUNITI 3/6/2017 14:30 60 40

569. SSKC3813 BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEKOLAH 28/5/2017 09:00 60 40

570. SSKC4323 KRISIS IDENTITI DIRI 30/5/2017 09:00 60 40


DERAF JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER KEDUA SESI 2016/2017 (A162)
2016/2017 SECOND SESSION (A162) FINAL EXAMINATION TIME TABLING SCHEDULE DRAFT

BIL. KOD/CODE KURSUS / COURSE TARIKH / DATE MINIT PERATUSAN (%)


(MM/DD/YR)
TUGASAN AKHIR
(COURSEWORK) (FINAL)
571. SSQL1113 STATISTIK UNTUK SAINS SOSIAL 30/5/2017 09:00 60 40

572. SSSD3623 KRIMINOLOGI 9/6/2017 09:00 50 50

573. SSSP1013 PENGANTAR SOSIOLOGI 4/6/2017 09:00 50 50

574. SSWA1053 ASAS-ASAS AMALAN KERJA SOSIAL 1/6/2017 14:30 60 40

575. SSWA2203 STRATEGI INTERVENSI DENGAN KELOMPOK 1/6/2017 09:00 60 40


DAN KELUARGA
576. SSWA2303 STRATEGI INTERVENSI DENGAN ORGANISASI 31/5/2017 14:30 60 40
DAN KOMUNITI
577. SSWA2413 INTERVENSI KRISIS 4/6/2017 09:00 60 40

578. SSWA3113 KERJA SOSIAL DENGAN KANAK-KANAK DAN 6/6/2017 09:00 60 40


REMAJA
579. SSWA3123 KERJA SOSIAL DENGAN KELUARGA 8/6/2017 09:00 60 40

580. SSWA3133 KERJA SOSIAL DENGAN WARGA TUA 5/6/2017 09:00 60 40

581. SSWA3213 KHIDMAT BERSEPADU UNTUK GOLONGAN 29/5/2017 09:00 60 40


ORANG KURANG UPAYA
582. SSWA3413 KERJA SOSIAL DALAM PERKHIDMATAN 28/5/2017 14:30 60 40
KESIHATAN
583. SSWP1023 SEJARAH DAN PERKEMBANGAN KEBAJIKAN 31/5/2017 14:30 60 40
SOSIAL
584. SSWP1033 KESUKARELAWANAN 15/6/2017 09:00 60 40

585. SSWS2113 KEPELBAGAIAN BUDAYA DAN KEPERLUAN 30/5/2017 09:00 60 40


MANUSIA
586. SSWS2143 MASYARAKAT, KEMISKINAN DAN PROGRAM 7/6/2017 09:00 60 40
KEBAJIKAN
587. SSWS2213 DINAMIK KELUARGA 6/6/2017 09:00 60 40

588. SSWT2043 ETIKA DAN UNDANG-UNDANG DALAM 5/6/2017 09:00 60 40


PROFESION BANTUAN
589. SSWT3023 PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN 3/6/2017 09:00 60 40
ORGANISASI PERKHIDMATAN SOSIAL
590. SSYA1013 PENGANTAR PSIKOLOGI 13/6/2017 09:00 60 40

591. SSYD3033 PSIKOLOGI INDUSTRI DAN ORGANISASI 29/5/2017 09:00 60 40

592. SSYM1023 PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN 28/5/2017 14:30 60 40


MANUSIA
593. SSYP2013 PERSONALITI 4/6/2017 14:30 60 40

594. SSYP2313 PSIKOLOGI BILAZIM 5/6/2017 14:30 60 40

595. SSYP3413 TINGKAH LAKU DEVIAN 5/6/2017 09:00 60 40

596. SSYS2023 PSIKOLOGI SOSIAL 3/6/2017 14:30 40 60

597. SSZK2003 PENYELIDIKAN SAINS SOSIAL 1/6/2017 14:30 60 40

598. STIA1014 PENGATURCARAAN AWALAN 9/6/2017 09:00 60 40

599. STIA1113 PENGATURCARAAN 1 5/6/2017 09:00 60 40

600. STIA1123 PENGATURCARAAN 2 3/6/2017 14:30 60 40

601. STIA2024 STRUKTUR DATA DAN ANALISIS ALGORITMA 4/6/2017 14:30 60 40

602. STID1013 SISTEM MAKLUMAT DALAM ORGANISASI 4/6/2017 14:30 60 40

603. STID1103 APLIKASI KOMPUTER DALAM PENGURUSAN 28/5/2017 09:00 120 60 40

604. STID3014 SISTEM PANGKALAN DATA DAN CAPAIAN 31/5/2017 09:00 60 40


MAKLUMAT
605. STID3024 ANALISIS DAN REKABENTUK SISTEM 5/6/2017 14:30 60 40

606. STID3034 PENGURUSAN TEKNOLOGI MAKLUMAT 9/6/2017 09:00 60 40

607. STID3074 PENGURUSAN PROJEK TEKNOLOGI MAKLUMAT 2/6/2017 09:00 60 40

608. STID3113 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM IT 7/6/2017 09:00 60 40


DERAF JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER KEDUA SESI 2016/2017 (A162)
2016/2017 SECOND SESSION (A162) FINAL EXAMINATION TIME TABLING SCHEDULE DRAFT

BIL. KOD/CODE KURSUS / COURSE TARIKH / DATE MINIT PERATUSAN (%)


(MM/DD/YR)
TUGASAN AKHIR
(COURSEWORK) (FINAL)
609. STID3124 PENTADBIRAN PANGKALAN DATA 30/5/2017 09:00 60 40

610. STID3144 PENGURUSAN PENGETAHUAN 29/5/2017 09:00 60 40

611. STID3163 KEJURUTERAAN PERISIAN 30/5/2017 14:30 60 40

612. STID4064 PENGURUSAN SUMBER MAKLUMAT 11/6/2017 09:00 60 40

613. STID4074 PERANCANGAN STRATEGIK MAKLUMAT 3/6/2017 09:00 60 40

614. STIJ2024 ASAS RANGKAIAN 9/6/2017 09:00 60 40

615. STIJ3044 KONSEP DAN PROTOKOL ROUTING 4/6/2017 14:30 60 40

616. STIJ3064 PENGKOMPUTERAN TERAGIH 10/6/2017 09:00 60 40

617. STIJ3074 PEMBANGUNAN APLIKASI WEB 4/6/2017 09:00 60 40

618. STIJ3104 PENGURUSAN RANGKAIAN 30/5/2017 14:30 60 40

619. STIJ3134 KESELAMATAN SISTEM DAN RANGKAIAN 30/5/2017 14:30 60 40

620. STIK1014 ORGANISASI SISTEM KOMPUTER 6/6/2017 14:30 60 40

621. STIK2024 SENIBINA SISTEM KOMPUTER 10/6/2017 09:00 60 40

622. STIK2044 SISTEM PENGOPERASIAN 6/6/2017 14:30 60 40

623. STIN1013 PENGENALAN KEPINTARAN BUATAN 30/5/2017 09:00 60 40

624. STIN2024 PENGATURCARAAN LOGIK 8/6/2017 09:00 60 40

625. STIN2044 PENEMUAN PENGETAHUAN DALAM 4/6/2017 09:00 60 40


PANGKALAN DATA
626. STIN2054 RANGKAIAN NEURAL 4/6/2017 14:30 60 40

627. STIN2064 PEMBELAJARAN MESIN 30/5/2017 09:00 60 40

628. STIN2104 KEJURUTERAAN PENGETAHUAN DAN SISTEM 11/6/2017 09:00 60 40


PAKAR
629. STIN3074 SISTEM LOGIK FUZI 3/6/2017 14:30 60 40

630. STIV1013 BAHASA PENGATURCARAAN DAN 28/5/2017 09:00 60 40


PENGARANGAN
631. STIV1023 ASAS SISTEM MULTIMEDIA 3/6/2017 09:00 60 40

632. STIV2013 INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER 1/6/2017 14:30 60 40

633. STIV2023 GRAFIK DAN ANIMASI KOMPUTER 6/6/2017 14:30 60 40

634. STIV2043 TEKNOLOGI AUDIO DIGITAL 8/6/2017 14:30 60 40

635. STIV3013 PENGATURCARAAN WWW 1/6/2017 14:30 60 40

636. STIV3023 RANGKAIAN SISTEM MULTIMEDIA 10/6/2017 09:00 60 40

637. STIV3033 PANGKALAN DATA MULTIMEDIA 4/6/2017 09:00 60 40

638. STIV3043 TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL 3/6/2017 14:30 60 40

639. STIV3053 PERKHIDMATAN TEKNOLOGI INTERNET 3/6/2017 14:30 60 40

640. STIV3063 TEKNOLOGI MULTIMEDIA MUDAH ALIH DAN 4/6/2017 09:00 60 40


PENGKOMPUTERAN TERSEDIA
641. STIV3093 PEMBANGUNAN APLIKASI PERMAINAN 11/6/2017 09:00 60 40

642. STIV3103 REKABENTUK BERASASKAN PENGGUNA 6/6/2017 09:00 60 40

643. STIV3113 TEKNOLOGI REALITI MAYA 29/5/2017 09:00 60 40

644. STIW2024 KEJURUTERAAN PERISIAN 30/5/2017 14:30 60 40

645. STIW3014 PENGATURCARAAN SISTEM 29/5/2017 09:00 60 40

646. STIW3034 PENGUJIAN DAN KEPASTIAN KUALITI 4/6/2017 09:00 60 40


PERISIAN
DERAF JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER KEDUA SESI 2016/2017 (A162)
2016/2017 SECOND SESSION (A162) FINAL EXAMINATION TIME TABLING SCHEDULE DRAFT

BIL. KOD/CODE KURSUS / COURSE TARIKH / DATE MINIT PERATUSAN (%)


(MM/DD/YR)
TUGASAN AKHIR
(COURSEWORK) (FINAL)
647. STIW3044 KEJURUTERAAN WEB 4/6/2017 14:30 60 40

648. STIW3054 PENGATURCARAAN MASA NYATA 6/6/2017 09:00 60 40

649. STIW3064 PEMBANGUNAN BERASASKAN KOMPONEN 9/6/2017 09:00 60 40

650. STQM1203 MATEMATIK UNTUK TEKNOLOGI MAKLUMAT 8/6/2017 09:00 60 40

651. STQM2103 STRUKTUR DISKRIT 8/6/2017 09:00 60 40

652. STQS1023 STATISTIK UNTUK TEKNOLOGI MAKLUMAT 31/5/2017 14:30 60 40

653. UFMA3014 LITERASI SILANG BUDAYA 4/6/2017 09:00 70 30

654. UKAL1014 ACCOUNTING FOR BUSINESS DECISIONS 29/5/2017 09:00 70 30

655. ULUP2014 PERSEKITARAN PERUNDANGAN PERNIAGAAN 30/5/2017 09:00 180 70 30


GLOBAL
656. ULUP2024 UNDANG-UNDANG PERLEMBAGAAN DAN 30/5/2017 09:00 180 70 30
PENTADBIRAN
657. ULUP3034 JURISPRUDENS DAN SEJARAH PERUNDANGAN 29/5/2017 09:00 180 70 30

658. ULUP3044 UNDANG-UNDANG OBLIGASI 3/6/2017 09:00 180 70 30

659. UPMM2014 CONTEMPORARY MARKETING 29/5/2017 09:00 60 40

660. USPP2034 QURANIC TEXTUAL 3/6/2017 14:30 70 30

661. USPP3024 ETHICS 5/6/2017 14:30 70 30

662. USQQ1014 SCIENTIFIC INQUIRY 1/6/2017 14:30 70 30

663. USQS2014 MANAGERIAL STATISTIC 5/6/2017 14:30 70 30

CATATAN: TEMPOH MASA PEPERIKSAAN ADALAH 2 JAM 30 MINIT (150 MIN) KECUALI SEPERTI YANG
DINYATAKAN.

NOTE: ALL THE EXAMINATION DURATION IS 2 HOURS AND 30 MINUTES (150 MIN) EXCEPT FOR
NOTIFIED COURSES