You are on page 1of 3

L.J.

INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY


B.E. CIVIL SEMESTER VIII (A B & C)
ATTENDANCE RECORD_WEEK 01 to 10 (FROM 26/12/2016 TO 17/03/2017)

A1, A2, A3 & A4 = Total Lectures & Labs attended in a subject (in hrs)
B1, B2, B3 & B4 = Total Lectures & Labs conducted in a subject (in hrs)
Overall Avg. Attendance Wk(01 to 05)(%)= [Overall total lecture attended (A1+A2+A3+A4)] / [Overall total LEC & LAB conducted (B1+B2+B3+B4)] (%)

Prepared By: Bismy Bose Date - 17 Mar 2017


Overall
RROS (2180607) FE (2180609) DSS(2180610) CM (2180611)
Roll Student Name Enrollment Attendance
No (Div A) (A1/B1)* (A2/B2)* (A3/B3)* (A4/B4)*1 (Wk 01 to
No A1 B1 A2 B2 A3 B3 A4 B4
100 100 100 00 10)%
1 PATEL SHARVIL KARTIKKUMAR 130320106095 9 22 41% 12 34 35% 17 44 39% 15 35 43% 39%
2 MEARAJFATMA HOLDA 130320106060 12 22 55% 17 34 50% 31 44 70% 24 35 69% 62%
3 PATEL RAJAT RAJESHKUMAR 130320106090 9 22 41% 11 34 32% 16 44 36% 13 35 37% 36%
4 SHAH RAJ SANJAYBHAI 130320106110 6 22 27% 10 34 29% 11 44 25% 11 35 31% 28%
5 KANSARA JAYDEEP 130320106045 2 22 9% 11 34 32% 25 44 57% 14 35 40% 39%
6 PATEL YUGA KISHORBHAI 130320106535 7 22 32% 12 34 35% 15 44 34% 10 35 29% 33%
7 SHAIKH MOHAMMED MOHSIN RASULMIYAN 130320106112 11 22 50% 11 34 32% 16 44 36% 16 35 46% 40%
8 GAJJAR PARTH NILESHKUMAR 130320106030 12 22 55% 15 34 44% 24 44 55% 17 35 49% 50%
9 VAGHELA KEVAL DILIPBHAI 130320106125 14 22 64% 17 34 50% 26 44 59% 21 35 60% 58%
10 TALSANIYA PARAG KANAIYALAL 140323106025 18 22 82% 24 34 71% 33 44 75% 27 35 77% 76%
11 CHAUHAN NEHABEN 130320106012 16 22 73% 21 34 62% 37 44 84% 28 35 80% 76%
12 KAMDAR KUSHAL MAYURKUMAR 130320106044 16 22 73% 24 34 71% 36 44 82% 25 35 71% 75%
13 SHAH MANAN ATULBHAI 130320106058 7 22 32% 10 34 29% 16 44 36% 13 35 37% 34%
14 PATEL DEVANSH RAJENDRA 130320106525 7 22 32% 10 34 29% 19 44 43% 13 35 37% 36%
15 DISHA KISHORBHAI KARELIA 130320106024 3 22 14% 5 34 15% 6 44 14% 6 35 17% 15%
16 DAMINI VEJABHAI GORANIA 130320106014 7 22 32% 10 34 29% 30 44 68% 11 35 31% 43%
17 IYER AISHWARYA SAMBASIVAN 130320106037 4 22 18% 10 34 29% 12 44 27% 6 35 17% 24%
18 KAYASTHA JAY BHASKARHAI 140323106007 9 22 41% 15 34 44% 21 44 48% 16 35 46% 45%
19 PANDYA MILAN KIRAN 130320106069 3 22 14% 3 34 9% 8 44 18% 0 35 0% 10%
20 PRAJAPATI ABHI VIJAYKUMAR 130320106099 7 22 32% 8 34 24% 18 44 41% 11 35 31% 33%
21 HRIDAY PATEL 130320106513 6 22 27% 8 34 24% 10 44 23% 10 35 29% 25%
22 SHAIKH MOHAMMEDSUFIYAN ISHAKAHEMED 130320106113 5 22 23% 12 34 35% 12 44 27% 9 35 26% 28%
23 NAKRANI KARTIK GORDHANBHAI 130320106068 5 22 23% 10 34 29% 19 44 43% 12 35 34% 34%
24 CHAUHAN CHINTAN RAJESHKUMAR 130320106011 17 22 77% 23 34 68% 33 44 75% 28 35 80% 75%
25 KHANDWALA KUSHAL SANJAYKUMAR 130320106051 8 22 36% 11 34 32% 14 44 32% 13 35 37% 34%
26 SHARMA KUSH HARSHKUMAR 130320106114 7 22 32% 12 34 35% 15 44 34% 15 35 43% 36%
27 MANSURI PERINABANU RAFIQBHAI 130320106517 5 22 23% 5 34 15% 9 44 20% 8 35 23% 20%
28 CHAUHAN SUMIT BHUPENDRAKUMAR 130320106506 9 22 41% 12 34 35% 18 44 41% 13 35 37% 39%
29 PATEL PARTH SHAILESHBHAI 140323106015 7 22 32% 10 34 29% 14 44 32% 10 35 29% 30%
30 MODI AVNISH MAYURKUMAR 130320106065 13 22 59% 20 34 59% 28 44 64% 21 35 60% 61%
RROS (2180607) FE (2180609) DSS(2180610) CM (2180611) Overall
Roll Student Name Enrollment Attendance
(Div A)
(A1/B1)* (A2/B2)* (A3/B3)* (A4/B4)*1
No No A1 B1 A2 B2 A3 B3 A4 B4 (Wk 01 to
100 100 100 00
10)%
31 PATEL JAY DASHRATHBHAI (from D-4 RN 56) 130320106079 11 22 50% 12 34 35% 15 44 34% 14 35 40% 39%
32 DAMOR ABHISHEK RAMESHBHAI 130320106015 7 22 32% 13 34 38% 19 44 43% 14 35 40% 39%
33 DESAI KAJAL RAMESHBHAI (from D5 RN 32) 130320106021 7 22 32% 13 34 38% 16 44 36% 12 35 34% 36%
34 VAGHEL SONU LAKHPATSINGH 140323106028 13 22 59% 13 34 38% 23 44 52% 15 35 43% 47%
35 BABARIA JAYKRISHNA KAMLESHBHAI 130320106005 7 22 32% 9 34 26% 27 44 61% 12 35 34% 41%
36 BORAD MAITRY SATISHKUMAR 130320106056 3 22 14% 3 34 9% 5 44 11% 6 35 17% 13%
37 PATEL CHINTAN PARULBHAI 130320106524 7 22 32% 13 34 38% 15 44 34% 15 35 43% 37%
38 THAKKAR SHIV SHASHIKANT 140323106026 11 22 50% 14 34 41% 19 44 43% 15 35 43% 44%
39 PATEL KUSHAL KETANKUMAR 130320106081 3 22 14% 5 34 15% 7 44 16% 4 35 11% 14%
40 BAMBHANIYA NIKHIL 130320106007 10 22 45% 11 34 32% 27 44 61% 15 35 43% 47%
41 MEHTA NIHAR PRAGNESHBHAI 130320106061 5 22 23% 3 34 9% 8 44 18% 8 35 23% 18%
42 GOSAI SANKET SHAILESHKUMAR 130320106036 8 22 36% 10 34 29% 12 44 27% 15 35 43% 33%
43 KAMANI JAYRAJ 130320106043 6 22 27% 9 34 26% 15 44 34% 8 35 23% 28%
44 MIRAV JITENDRAKUMAR RASANIYA 130320106063 6 22 27% 11 34 32% 17 44 39% 11 35 31% 33%
45 SHAH URMIT AMITBHAI 130320106111 11 22 50% 15 34 44% 19 44 43% 13 35 37% 43%
46 VIROJA PARTH HARSHADRAY 140323106029 10 22 45% 10 34 29% 20 44 45% 13 35 37% 39%
47 SHUKLA DHRUV 130320106116 8 22 36% 16 34 47% 18 44 41% 12 35 34% 40%
48 PATEL HELLY VISHNUKUMAR 130320106527 11 22 50% 16 34 47% 22 44 50% 16 35 46% 48%
49 DAVE AAKASH SANJIV 130320106019 6 22 27% 9 34 26% 15 44 34% 8 35 23% 28%
50 MANSURI MOHAMMEDMUZAMMIL 130320106059 8 22 36% 15 34 44% 31 44 70% 20 35 57% 55%
51 PATEL KISHAN KUMAR AJIT BHAI 140323106013 12 22 55% 16 34 47% 21 44 48% 18 35 51% 50%
52 CHIRAG BIPINBHAI GANGANI 130320106013 8 22 36% 11 34 32% 17 44 39% 10 35 29% 34%
53 PATEL DHANANJAY PRAKASH 130320106075 7 22 32% 14 34 41% 19 44 43% 14 35 40% 40%
54 MURTHY DHVANIT JAGDISHBHAI 130320106066 8 22 36% 10 34 29% 13 44 30% 8 35 23% 29%
55 PATEL RAJAN KAUSHIKKUMAR 130320106534 8 22 36% 10 34 29% 16 44 36% 13 35 37% 35%
56 KASWALA YASH HIMATLAL 130320106049 9 22 41% 10 34 29% 12 44 27% 15 35 43% 34%
57 TANK ANIKET 130320106119 8 22 36% 11 34 32% 9 44 20% 8 35 23% 27%
58 ROMIL PATEL 130320106546 6 22 27% 11 34 32% 12 44 27% 8 35 23% 27%
59 PRAJAPATI SWETANG PRAKASHBHAI 140323106018 10 22 45% 26 34 76% 34 44 77% 25 35 71% 70%
60 PATEL SHREY BIPINBHAI 130320106096 9 22 41% 6 34 18% 12 44 27% 9 35 26% 27%
61 BHANDERI ROOT CHATURBHAI 130320106009 12 22 55% 8 34 24% 16 44 36% 15 35 43% 38%
62 PRAJAPATI NISHANT JAYANTIBHAI 130320106538 7 22 32% 11 34 32% 19 44 43% 11 35 31% 36%
63 DOSHI HARSH SUNILBHAI 130320106508 7 22 32% 14 34 41% 12 44 27% 12 35 34% 33%
L.J.INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY
B.E. CIVIL SEMESTER VIII (A B & C)
ATTENDANCE RECORD_WEEK 01 to 10 (FROM 26/12/2016 TO 17/03/2017)

A1, A2, A3 & A4 = Total Lectures & Labs attended in a subject (in hrs)
B1, B2, B3 & B4 = Total Lectures & Labs conducted in a subject (in hrs)
Overall Avg. Attendance Wk(01 to 05)(%)= [Overall total lecture attended (A1+A2+A3+A4)] / [Overall total LEC & LAB conducted (B1+B2+B3+B4)] (%)

Prepared By: Bismy Bose Date - 17 Mar 2017


Overall
RROS (2180607) FE (2180609) DSS(2180610) CM (2180611)
Roll Student Name Enrollment Attendance
No (Div A)
B) No (A1/B1)* (A2/B2)* (A3/B3)* (A4/B4)*1 (Wk 01 to
A1 B1 A2 B2 A3 B3 A4 B4
100 100 100 00 10)%
64 PATEL ANIKET JAYESHBHAI 140323106012 8 23 35% 8 35 23% 15 44 34% 7 32 22% 28%
65 BAGADIA AHMED MAJID 130320106006 3 23 13% 4 35 11% 13 44 30% 6 32 19% 19%
66 SHAH PUJAN VIPULBHAI 120320106111 7 23 30% 12 35 34% 14 44 32% 13 32 41% 34%
67 CHAUHAN MEGHDEEPSINH K. 140323106001 9 23 39% 9 35 26% 16 44 36% 11 32 34% 34%
68 PATEL KRUNAL MAYURKUMAR 130320106531 12 23 52% 18 35 51% 19 44 43% 12 32 38% 46%
69 BARVE YASH ABHAY 130320106502 7 23 30% 12 35 34% 12 44 27% 6 32 19% 28%
70 KHETANI AMIT 130320106052 7 23 30% 12 35 34% 10 44 23% 9 32 28% 28%
71 PATEL NISARG DHARMENDRAKUMAR 140323106014 2 23 9% 2 35 6% 2 44 5% 2 32 6% 6%
72 ROKAD PRAVEG ASHOKBHAI 130320106545 9 23 39% 12 35 34% 14 44 32% 9 32 28% 33%
73 THAKOR MOHNISH GOPALJI 140323106027 16 23 70% 23 35 66% 30 44 68% 23 32 72% 69%
74 SHAH NISHRA PRAMESHKUMAR 130320106109 5 23 22% 7 35 20% 9 44 20% 7 32 22% 21%
75 CHAUDHARI BHARGAVKUMAR MUKESHBHAI 130320106010 11 23 48% 9 35 26% 15 44 34% 12 32 38% 35%
76 KANSARA NUPOOR NILESHKUMAR 130320106046 5 23 22% 5 35 14% 7 44 16% 6 32 19% 17%
77 DHOLAKIA DHRUMIL 130320106023 7 23 30% 10 35 29% 16 44 36% 8 32 25% 31%
78 PARIKH HARSH BUPENDRA 140323106011 8 23 35% 9 35 26% 16 44 36% 7 32 22% 30%
79 KIKANI SHYAMRAJESHBHAI 130324106002 6 23 26% 13 35 37% 20 44 45% 12 32 38% 38%
80 TALAVIA ZAIVIN VIDYUTKUMAR 130320106127 9 23 39% 9 35 26% 16 44 36% 10 32 31% 33%
81 JODHANI ANANT H 140323106006 16 23 70% 17 35 49% 22 44 50% 12 32 38% 50%
82 RATHOD YOGIRAJSINH RAJENDRASINH 130320106542 9 23 39% 8 35 23% 11 44 25% 6 32 19% 25%
83 PATEL PRIYANKUMAR VINOD BHAI 130320106089 2 23 9% 6 35 17% 5 44 11% 3 32 9% 12%
84 PRITESH MAHESHBHAI PRAJAPATI 130320106104 8 23 35% 10 35 29% 15 44 34% 9 32 28% 31%
85 KHOKHAR FARUQ YUSUFBHAI 130320106053 8 23 35% 12 35 34% 11 44 25% 10 32 31% 31%
86 PATEL RAVIBHAI ASHOKBHAI 130320106091 15 23 65% 13 35 37% 23 44 52% 12 32 38% 47%
87 RATHOD CHIRAG NAROTTAMBHAI 140323106019 13 23 57% 13 35 37% 17 44 39% 14 32 44% 43%
88 SHAH POOJAN TRUPESH BHAI 140323106022 15 23 65% 16 35 46% 18 44 41% 17 32 53% 49%
89 PATEL MAYUR ASHOKKUMAR 110320106087 8 23 35% 7 35 20% 14 44 32% 10 32 31% 29%
90 THACKER DEEPKUMAR PRADIPBHAI 130320106551 12 23 52% 15 35 43% 16 44 36% 13 32 41% 42%
91 PRAJAPATI DHAVALKUMAR KANTILAL 130320106536 9 23 39% 15 35 43% 18 44 41% 14 32 44% 42%
92 DESAI ANERI PARESHBHAI 140323106003 8 23 35% 13 35 37% 12 44 27% 5 32 16% 28%
93 PATEL PRAGNESHKUMAR DINESHBHAI 110320106089 6 23 26% 10 35 29% 10 44 23% 12 32 38% 28%
RROS (2180607) FE (2180609) DSS(2180610) CM (2180611) Overall
Roll Student Name Enrollment Attendance
(Div B)
(A1/B1)* (A2/B2)* (A3/B3)* (A4/B4)*1
No No A1 B1 A2 B2 A3 B3 A4 B4 (Wk 01 to
100 100 100 00
10)%
94 EJAIL SANJAYKUMAR KATARA 130320106026 8 23 35% 8 35 23% 15 44 34% 9 32 28% 30%
95 KISHORI MITESH MANUBHAI 130320106054 11 23 48% 9 35 26% 14 44 32% 12 32 38% 34%
96 MEHTA VISHVESH JAGJITBHAI 130320106558 11 23 48% 10 35 29% 16 44 36% 9 32 28% 34%
97 PADAYA HARSHAD CHANABHAI 140323106009 15 23 65% 15 35 43% 20 44 45% 16 32 50% 49%
98 KAPADIYA SAGAR PRAVINKUMAR 130320106048 13 23 57% 17 35 49% 25 44 57% 11 32 34% 49%
99 SMIT PATEL 130320106549 7 23 30% 25 35 71% 19 44 43% 11 32 34% 46%
100 MEHTA NIMIT PARAG 130320106062 9 23 39% 10 35 29% 27 44 61% 10 32 31% 42%
101 PRAJAPATI MUKESH PRAKASHBHAI 130320106101 9 23 39% 5 35 14% 10 44 23% 5 32 16% 22%
102 SHAIKH MD TALHA SHAKILAHMED 130320106548 12 23 52% 14 35 40% 14 44 32% 8 32 25% 36%
103 KRUPALI SHARMA 130320106055 3 23 13% 5 35 14% 7 44 16% 6 32 19% 16%
104 PATEL JASH DILIPBHAI 130320106529 11 23 48% 10 35 29% 12 44 27% 9 32 28% 31%
105 SAROLA AMISH CHATURBHAI 140323106021 10 23 43% 8 35 23% 19 44 43% 12 32 38% 37%
106 AGOLA RITU JITENDRABHAI 130320106002 9 23 39% 6 35 17% 13 44 30% 8 32 25% 27%
107 UPADHYAY PUJAN PRAFUL 130320106554 10 23 43% 13 35 37% 15 44 34% 8 32 25% 34%
108 PATEL RONAK DILIPBHAI 130320106092 12 23 52% 19 35 54% 27 44 61% 18 32 56% 57%
109 PRAJAPATI RAHULKUMAR 130320106102 9 23 39% 11 35 31% 16 44 36% 13 32 41% 37%
110 PRUTHVI SHAH 130320106539 9 23 39% 11 35 31% 16 44 36% 9 32 28% 34%
111 RATHOD RAVIRAJSINH DAHRMENDRASINH 140323106020 8 23 35% 10 35 29% 14 44 32% 8 32 25% 30%
112 TRIPATHI KAIRAV MINESHBHAI 130320106553 10 23 43% 15 35 43% 14 44 32% 7 32 22% 34%
113 DODIYA AKSHAR DILIPSINH 140323106005 10 23 43% 11 35 31% 19 44 43% 15 32 47% 41%
114 DAMOR DHAVAL 130320106016 12 23 52% 9 35 26% 15 44 34% 11 32 34% 35%
115 GAMBHAVA DUSHYANT 130320106032 16 23 70% 17 35 49% 27 44 61% 15 32 47% 56%
116 SHAH MIT VIPUL 130320106108 7 23 30% 8 35 23% 12 44 27% 6 32 19% 25%
117 SHAH PRIYANSH AMISHKUMAR 140323106023 10 23 43% 11 35 31% 16 44 36% 11 32 34% 36%
118 PATEL HITECHCHHU 130320106528 14 23 61% 16 35 46% 18 44 41% 14 32 44% 46%
119 DHANANI JIGAR VASANTBHAI 140323106004 7 23 30% 10 35 29% 13 44 30% 7 32 22% 28%
120 VAGHELA DIVYARAJSINH BHANUBHAI 130320106123 9 23 39% 10 35 29% 15 44 34% 8 32 25% 31%
121 PATEL AARSH HASMUKHBHAI 130320106073 6 23 26% 11 35 31% 18 44 41% 12 32 38% 35%
122 THAKER SNEH DHARMENDRAKUMAR 130320106552 8 23 35% 15 35 43% 11 44 25% 9 32 28% 32%
123 DIWAN PIYUSH JASVANTLAL 130320106025 15 23 65% 14 35 40% 20 44 45% 15 32 47% 48%
124 VASUDEV ZINZUWADIA 130320106555 13 23 57% 18 35 51% 20 44 45% 10 32 31% 46%
125 VEKARIA MANSI KAMLESHBHAI 130320106557 6 23 26% 8 35 23% 16 44 36% 5 32 16% 26%
126 PATEL NIYAT ABHASBHAI 130320106085 1 23 4% 2 35 6% 0 44 0% 2 32 6% 4%
127 KHAKHKHAR MEET RAJESHKUMAR 130320106050 2 23 9% 3 35 9% 4 44 9% 7 32 22% 12%
128 GADHIA ABHISHEK MANISHBHAI 130320106509 7 23 30% 13 35 37% 17 44 39% 15 32 47% 39%
L.J.INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY
B.E. CIVIL SEMESTER VIII (A B & C)
ATTENDANCE RECORD_WEEK 01 to 10 (FROM 26/12/2016 TO 17/03/2017)

A1, A2, A3 & A4 = Total Lectures & Labs attended in a subject (in hrs)
B1, B2, B3 & B4 = Total Lectures & Labs conducted in a subject (in hrs)
Overall Avg. Attendance Wk(01 to 05)(%)= [Overall total lecture attended (A1+A2+A3+A4)] / [Overall total LEC & LAB conducted (B1+B2+B3+B4)] (%)

Prepared By: Bismy Bose Date - 17 Mar 2017


Overall
RROS (2180607) FE (2180609) DSS(2180610) CM (2180611)
Roll Student Name Enrollment Attendance
No (Div A)
C) No (A1/B1)* (A2/B2)* (A3/B3)* (A4/B4)*1 (Wk 01 to
A1 B1 A2 B2 A3 B3 A4 B4
100 100 100 00 10)%
129 NISHANG 130320106519 13 22 59% 11 35 31% 16 45 36% 14 32 44% 40%
130 Hemal M Thakkar 140324106009 6 22 27% 14 35 40% 16 45 36% 10 32 31% 34%
131 CHAVADA HARSHIL VINOD BHAI 140323106002 10 22 45% 10 35 29% 7 45 16% 14 32 44% 31%
132 MISTRY CHIRAG HARSHAD BHAI 140323106008 11 22 50% 9 35 26% 14 45 31% 12 32 38% 34%
133 BHATASANA AKSHAYKUMAR ASHOKBHAI 130320106503 7 22 32% 11 35 31% 13 45 29% 6 32 19% 28%
134 RAVAL NIRAV 140320106011 6 22 27% 9 35 26% 10 45 22% 6 32 19% 23%
135 PRAJAPATI ARPAN KALPESH 130320106100 4 22 18% 4 35 11% 8 45 18% 7 32 22% 17%
136 PARMAR HARSHADKUMAR HARIBHAI 130320106521 7 22 32% 8 35 23% 15 45 33% 10 32 31% 30%
137 GADHAVI JAYPAL VISHNUDAN 130324106003 5 22 23% 9 35 26% 7 45 16% 10 32 31% 23%
138 PATEL MIKUL PRAGNESHBHAI 130320106083 4 22 18% 7 35 20% 10 45 22% 7 32 22% 21%
139 PARTH SHAH 130320106522 14 22 64% 11 35 31% 14 45 31% 10 32 31% 37%
140 NAIK ARTH ALAYKUMAR 130320106067 11 22 50% 9 35 26% 18 45 40% 12 32 38% 37%
141 RANGADIYA SHIVANG GHANSHYAMBHAI 130320106541 10 22 45% 12 35 34% 13 45 29% 11 32 34% 34%
142 SONI NIDHI KISHORE 120324106004 7 22 32% 8 35 23% 11 45 24% 9 32 28% 26%
143 SUDHANI MEET UPENDRABHAI 140323106024 3 22 14% 8 35 23% 13 45 29% 6 32 19% 22%
144 DESAI HARSH SHANTILAL 130320106020 10 22 45% 9 35 26% 15 45 33% 11 32 34% 34%
145 PATEL JEEL BHARATBHAI 130320106080 10 22 45% 13 35 37% 18 45 40% 11 32 34% 39%
146 PASSAWALA PAVAN K. 140323106503 8 22 36% 8 35 23% 13 45 29% 8 32 25% 28%
147 BARVE NACHIKET NIKHIL 120320106097 9 22 41% 8 35 23% 17 45 38% 11 32 34% 34%
148 PANDYA SAYUJYA SANJIVBHAI 130320106070 8 22 36% 7 35 20% 14 45 31% 12 32 38% 31%
149 CHAUDHARY MARUT BABUBHAI 130320106505 11 22 50% 14 35 40% 17 45 38% 13 32 41% 41%
150 BHAGORA KAPILKUMAR KANTILAL 130320106008 12 22 55% 12 35 34% 20 45 44% 13 32 41% 43%
151 PATEL RUDRA MINESHKUMAR 130320106093 7 22 32% 14 35 40% 13 45 29% 7 32 22% 31%
152 GOHIL DHARMESHKUMAR MUKESHBHAI 130320106512 7 22 32% 5 35 14% 11 45 24% 8 32 25% 23%
153 JIVRAJANI YASH RAJESH 130320106040 2 22 9% 7 35 20% 6 45 13% 3 32 9% 13%
154 PATEL DHYEY CHETANKUMAR 130320106526 14 22 64% 11 35 31% 15 45 33% 13 32 41% 40%
155 PATEL POOJAN HASMUKHBHAI 140323106016 6 22 27% 12 35 34% 20 45 44% 11 32 34% 37%
156 RIBADIA MITUL NILESH 130320106544 7 22 32% 11 35 31% 16 45 36% 10 32 31% 33%
157 MANJEEYANEERUSTAM RAJUDINBHAI 130324106001 6 22 27% 7 35 20% 13 45 29% 5 32 16% 23%
158 SHAH DEVARSH VIPULBHAI 130320106547 9 22 41% 10 35 29% 18 45 40% 13 32 41% 37%
RROS (2180607) FE (2180609) DSS(2180610) CM (2180611) Overall
Roll Student Name Enrollment Attendance
(Div C)
(A1/B1)* (A2/B2)* (A3/B3)* (A4/B4)*1
No No A1 B1 A2 B2 A3 B3 A4 B4 (Wk 01 to
100 100 100 00
10)%
159 PATEL JAYSHEEL PARESHKUMAR 130320106530 9 22 41% 7 35 20% 11 45 24% 12 32 38% 29%
160 CHAUDHARI RAJESHKUMAR RANABHAI 110320106067 11 22 50% 10 35 29% 14 45 31% 13 32 41% 36%
161 PATEL VARUN SANJAYBHAI 130320106097 3 22 14% 6 35 17% 6 45 13% 7 32 22% 16%
162 PATEL ATISHKUMAR BHARATBHAI 130320106523 5 22 23% 9 35 26% 13 45 29% 10 32 31% 28%
163 RAMANI AKASH HARESHBHAI 120320106105 10 22 45% 11 35 31% 13 45 29% 11 32 34% 34%
164 PATEL DARSHIL PARESHBHAI 130320106074 2 22 9% 6 35 17% 9 45 20% 7 32 22% 18%
165 BHAGAT CHIRAG KHUSHINARAYAN 120320106553 8 22 36% 11 35 31% 14 45 31% 7 32 22% 30%
166 PATHAN RAZIN SHAKILKHAN 110320106070 1 22 5% 4 35 11% 1 45 2% 2 32 6% 6%
167 PARTH A SHAH 140324106008 5 22 23% 11 35 31% 14 45 31% 8 32 25% 28%
168 PRAJAPATI ROHIT SHANKARLAL 130320106103 8 22 36% 6 35 17% 9 45 20% 7 32 22% 22%
169 PATEL SIDDHARTH JAYANTBHAI 140323106017 11 22 50% 10 35 29% 17 45 38% 13 32 41% 38%
170 Daivat A Patel 140324106007 10 22 45% 17 35 49% 21 45 47% 14 32 44% 46%
171 THAKKAR VRAJ DIPAKKUMAR 130320106121 8 22 36% 9 35 26% 15 45 33% 13 32 41% 34%
172 RANA RAHULKUMAR ASHOKBHAI 130320106105 11 22 50% 15 35 43% 20 45 44% 10 32 31% 42%
173 SAXENA JIGARKUMAR KANUBHAI 110324106001 10 22 45% 7 35 20% 12 45 27% 12 32 38% 31%
174 PATEL PARTH KAMALESHBHAI 120320106520 2 22 9% 2 35 6% 0 45 0% 3 32 9% 5%
175 PATEL NIYAT BALDEVBHAI 130320106533 10 22 45% 11 35 31% 15 45 33% 10 32 31% 34%
176 KATHAN PATEL 140323106502 5 22 23% 6 35 17% 13 45 29% 8 32 25% 24%
177 AKASH PATEL 140323106501 6 22 27% 10 35 29% 15 45 33% 10 32 31% 31%
178 PATEL HARSH BABUBHAI 130320106076 3 22 14% 1 35 3% 0 45 0% 4 32 13% 6%
179 PATEL NANCY JAYANTBHAI 130320106084 0 22 0% 0 35 0% 0 45 0% 2 32 6% 1%
180 PATEL HARSHKUMAR SATISHKUMAR 120320106019 0 22 0% 0 35 0% 0 45 0% 0 32 0% 0%
181 BRAHMBHATT SAGAR RAMESHBHAI 100320106077 1 22 5% 0 35 0% 1 45 2% 0 32 0% 1%
182 PATEL DEV PARESHBHAI 120320106552 1 22 5% 1 35 3% 3 45 7% 0 32 0% 4%