You are on page 1of 8

PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3

SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPONG KEDA

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


PENDIDIKAN KESIHATAN

TAHUN 3 (2017)

KSSR TAHUN 3
PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3

Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Kod Evidens


Minggu Tema / Tajuk
(Standard Kandungan) (Standard Pembelajaran) Pentaksiran
1 Tema:Hargailah Kesihatan 1.1Mengetahui dan memahami 1.1.1Menyatakan anggota seksual B1D1E1
Tajuk:Kenali anggota seksual pertumbuhan serta seperti bibir, payu dara,punggung
perkembangan fizikal yang dan genital.
EMK: TMK sihat.
Modul: B.Teks m/s 62

2 Tema:Hargailah Kesihatan 1.1Mengetahui dan memahami 1.1.2Menyatakan kepentingan B2D1E1


Tajuk:Sayangi diri pertumbuhan serta menjaga kebersihan anggota
perkembangan fizikal yang seksual.
EMK: Kreatif dan inovatif sihat.
Modul: B.Teks m/s 63

3 Tema:Hargailah Kesihatan 1.1Mengetahui dan memahami 1.1.3Menyatakan cara menjaga B3D1E1


Tajuk:Kita amal. Kita sihat pertumbuhan sertaper kebersihan anggota seksual.
kembangan fizikal yang sihat.
EMK: Kreatif dan inovatif 1.1.4Mengamalkan penjagaan
Modul: B.Teks m/s 64 kebersihan anggota seksual dalam
kehidupan harian.
4 Tema:Hargailah Kesihatan 1.2Mendemonstrasi keupayaan 1.2.1Menyatakan batas sentuhan
Tajuk:Ada Hadnya dan kemahiran untuk pada anggota seksual.
menangani pengaruh dalaman
EMK: TMK serta luaran yang
Modul: B.Teks m/s 65 mempengaruhi kesihatan diri
dan reproduktif.
CUTI PERSEKOLAHAN
SEMPENA TAHUN BAHARU CINA (28-29.01.2017)
5 Tema:Hargailah Kesihatan 1.2Mendemonstrasi keupayaan 1.2.2Berkata TIDAK kepada
Tajuk:Katakan tidak dan kemahiran untuk sentuhan tidak selamat.
menangani pengaruh dalaman
EMK: Kreatif dan inovatif serta luaran yang
TMK mempengaruhi kesihatan diri
Modul: B.Teks m/s 66 dan reproduktif.

CUTI PERSEKOLAHAN SEMPENA HARI WILAYAH (01.02.2017)


6 Tema:Hargailah Kesihatan 1.3Mengetahui dan 1.3.1Mengenal pasti kumpulan zat B1D2E1
Tajuk:Banyaknya pilihan mengamalkan pemakanan makanan seperti karbohidrat,
yang sihat serta selamat. protein, lemak dan vitamin.
EMK: Kreatif dan inovatif
Keusahawanan
Modul: B.Teks m/s 67
Cuti Tahun Baru Cina (10.02.2017 12.02.2017)

KSSR TAHUN 3
PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3
7 Tema:Hargailah Kesihatan 1.3Mengetahui dan 1.3.1Mengenal pasti kumpulan zat
. Tajuk:Banyaknya pilihan mengamalkan pemakanan makanan sepertikarbohidrat, protein
yang sihat serta selamat. , lemak dan vitamin.
EMK: Keusahawanan
Modul: B.Teks m/s 67

8 Tema:Hargailah Kesihatan 1.3Mengetahui dan 1.3.2Memilih jenis makanan B3D2E1


Tajuk:Menu makanan mengamalkan pemakanan mengikut waktu makan harian.
yang sihat serta selamat.
EMK: Keusahawanan
Modul: B.Teks m/s 68

9 Tema:Hargailah Kesihatan 1.3Mengetahui dan 1.3.3Memilih makanan yang sesuai


Tajuk:Makanan antara waktu mengamalkan pemakanan antara waktu makan harian iaitu
makan harian yang sihat serta selamat. minum pagi, minum petang dan
makan lewat malam.
EMK: Kreatif dan inovatif
Modul: B.Teks m/s 69

10 Tema:Hargailah Kesihatan 1.3Mengetahui dan 1.3.4Mengamalkan pemakanan B4D1E1


Tajuk:Pesanan kesihatan mengamalkan pemakanan yang sihat dengan mengurangkan
yang sihat serta selamat. pengambilan gula, garam dan
EMK: Kreatif dan inovatif lemak.
TMK
Modul: B.Teks m/s 70

11 Tema:Hargailah Kesihatan 1.3Mengetahui dan 1.3.5Menyatakan kesan B2D2E1


Tajuk:Tidak sihat, tidak mengamalkan pemakanan pengambilan makanan dalam
selamat yang sihat serta selamat. kuantiti berlebihan atau
berkurangan .
EMK: Kreatif dan inovatif
Modul: B.Teks m/s 71 1.3.6Menyatakan kesan obesiti
terhadap kesihatan diri.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1


18.03.2017 26.03.2017
12 Tema:Hargailah Kesihatan 1.3Mengetahui dan 1.3.5Menyatakan kesan
Tajuk:Tidak sihat, tidak mengamalkan pemakanan pengambilan makanan dalam
selamat yang sihat serta selamat. kuantiti berlebihan atau
berkurangan .

EMK: Kreatif dan inovatif 1.3.6Menyatakan kesan obesiti


TMK terhadap kesihatan diri.
Modul: B.Teks m/s 71

KSSR TAHUN 3
PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3
13 Tema:Hargailah Kesihatan 1.4Mengetahui jenis dan kesan 1.4.1Mengenal pasti bahan B1D3E1
Tajuk:Bahaya asap rokok penyalahgunaan bahan serta tembakau selain daripada rokok
berkemahiran menangani iaitu rokok daun, cerut dan paip.
EMK: Kreatif dan inovatif situasi berisiko terhadap diri,
TMK keluarga dan masyarakat.
Modul: B.Teks m/s 72

14 Tema:Hargailah Kesihatan 1.4Mengetahui jenis dan kesan 1.4.2Menyatakan kandungan bahan B2D3E1
Tajuk:Cegah lebih baik penyalahgunaan bahan serta berbahaya yang terdapat dalam
berkemahiran menangani rokok.
EMK: TMK situasi berisiko terhadap diri,
Modul: B.Teks m/s 73 keluarga dan masyarakat

15 Tema:Hargailah Kesihatan 1.4Mengetahui jenis dan kesan 1.4.3Menyatakan kesan merokok


Tajuk:Sayangi nyawa penyalahgunaan bahan serta terhadap kesihatan dan
berkemahiran menangani persekitaran.
EMK: Kreatif dan inovatif situasi berisiko terhadap diri,
Modul: B.Teks m/s 74 keluarga dan masyarakat

16 Tema:Hargailah Kesihatan 1.4Mengetahui jenis dan kesan 1.4.4Berkata TIDAK kepada B4D2E1
Tajuk:cegah bersama-sama penyalahgunaan bahan serta pembelian dan pengambilan rokok.
berkemahiran menangani
EMK: Kreatif dan inovatif situasi berisiko terhadap diri,
Modul: B.Teks m/s 75 keluarga dan masyarakat

17 Tema:Hidup Positif 2.1Mengetahui pelbagai jenis 2.1.1Menyatakan maksud B2D4E1


Tajuk:Penghargaan kendiri emosi, epentingan dan cara penghargaan kendiri.
mengurus emosi untuk
EMK: Kreatif dan inovatif meningkatkan kesihatan
Modul: B.Teks m/s 78 mental dalam kehidupan
harian.

CUTI SEMPENA HARI PEKERJA (01.05.2017)

18 Tema:Hidup Positif 2.1Mengetahui pelbagai jenis 2.1.2Menyatakan keistimewaan diri


Tajuk:keistimewaanku emosi, epentingan dan cara sendiri.
mengurus emosi untuk
EMK: Kreatif dan inovatif meningkatkan kesihatan
Modul: B.Teks m/s 79 mental dalam kehidupan
harian.
19 Tema:Hidup Positif 2.1Mengetahui pelbagai jenis 2.1.3Menyatakan cara B6D1E1
Tajuk:Amalan positif emosi, epentingan dan cara meningkatkan penghargaan kendiri
mengurus emosi untuk melalui amalan positif.
EMK: Kreatif dan inovatif meningkatkan kesihatan
Modul: B.Teks m/s 80 mental dalam kehidupan
harian.

KSSR TAHUN 3
PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3
20 Tema:Hidup Positif 2.2Mengetahui peranan diri 2.2.1Menyatakan kepentingan B5D1E1
Tajuk:keluarga bahagia sendiri dan ahli keluarga serta mengeratkan hubungan
kepentingan institusi kekeluargaan.
EMK: Kreatif dan inovatif kekeluargaan dalam aspek
TMK kesihatan keluarga.
Modul: B.Teks m/s 81

CUTI PERTENGAHAN TAHUN


27.05.2017 11.06.2017
21 Tema:Hidup Positif 2.2Mengetahui peranan diri 2.2.2Menyatakan cara mengeratkan
Tajuk:Keluarga harmoni sendiri dan ahli keluarga serta hubungan kekeluargaan.
kepentingan institusi
EMK: Kreatif dan inovatif kekeluargaan dalam aspek
Modul: B.Teks m/s 82 kesihatan keluarga.

CUTI SEMPENA NUZUL AL-QURAN (12.06.2017)

22 Tema:Hidup Positif 2.2Mengetahui peranan diri 2.2.3Menyatakan peranan keluarga B3D3E1


Tajuk:Saya dan keluarga sendiri dan ahli keluarga serta dalam memberi sokongan kepada
kepentingan institusi ahli keluarga yang mengalami
EMK: Kreatif dan inovatif kekeluargaan dalam aspek masalah kesihatan.
Modul: B.Teks m/s 83 kesihatan keluarga.

23
CUTI HARI RAYA AIDILFITRI
04.07.2017-08.07.2017
24 Tema:Hidup Positif 2.3Mengetahui dan 2.3.1Menyatakan konflik yang
Tajuk:Buang yang keruh, mengaplikasi kemahiran berlaku antara adik beradik dan
ambil yang jernih interpersonal dan komunikasi rakan sebaya.
berkesan dalam kehidupan
EMK: Kreatif dan inovatif harian. 2.3.2Menyatakan cara menangani
Modul: B.Teks m/s 84 konflik.

25 Tema:Hidup Positif 2.3Mengetahui dan 2.3.1Menyatakan konflik yang B4D3E1


Tajuk:Buang yang keruh, mengaplikasi kemahiran berlaku antara adik beradik dan
ambil yang jernih interpersonal dan komunikasi rakan sebaya.
berkesan dalam kehidupan
EMK: Kreatif dan inovatif harian. 2.3.2Menyatakan cara menangani
Modul: B.Teks m/s 84 konflik.

KSSR TAHUN 3
PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3
Tema:Hidup Positif 2.3Mengetahui dan 2.3.3Menyatakan kepentingan B5D2E1
26 Tajuk:Buku skrap saya mengaplikasi kemahiran hubungan persahabatan yang sihat.
interpersonal dan komunikasi
EMK: Kreatif dan inovatif berkesan dalam kehidupan
TMK harian.
Modul: B.Teks m/s 85

27 Tema:Hidup Positif 2.3Mengetahui dan 2.3.4Menyatakan cara menghargai


Tajuk:Sahabat sejati mengaplikasi kemahiran persahabatan.
interpersonal dan komunikasi
EMK: Kreatif dan inovatif berkesan dalam kehidupan
Modul: B.Teks m/s 86 harian.

28 Tema:Hidup Positif 2.3Mengetahui dan 2.3.5Mengamalkan aktiviti sihat B6D2E1


Tajuk:Seia dan sekata mengaplikasi kemahiran bersama rakan.
interpersonal dan komunikasi
EMK: Kreatif dan inovatif berkesan dalam kehidupan
TMK harian.
Modul: B.Teks m/s 87

29 Tema:Bersih dan selamat 3.1Mengetahui jenis penyakit 3.1.1Menyatakan penyakit bawaan B2D5E1
Tajuk:kecil berbahaya dan cara mencegah serta nyamuk iaitu demam denggi dan
mengelak risiko penyakit dalam demam malaria.
EMK: Kreatif dan inovatif kehidupan harian.
Modul: B.Teks m/s 90

30 Tema:Bersih dan selamat 3.1Mengetahui jenis penyakit 3.1.2Mengenal pasti gejala dan B2D5E2
Tajuk:Oh, kini saya tahu! dan cara mencegah serta tanda demam denggi serta demam
mengelak risiko penyakit dalam malaria.
EMK: Kreatif dan inovatif kehidupan harian.
TMK
Modul: B.Teks m/s 91

31 Tema:Bersih dan selamat 3.1Mengetahui jenis penyakit 3.1.3Mengenal pasti cara demam B5D3E1
Tajuk:Cegah sebelum dan cara mencegah serta denggi dan demam malaria
merebak mengelak risiko penyakit dalam merebak.
kehidupan harian.
EMK: Kreatif dan inovatif 3.1.4Menyatakan cara mencegah
Modul: B.Teks m/s 92 demam denggi dan demammalaria.

KSSR TAHUN 3
PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3
Tema:Bersih dan selamat 3.2Mengetahui kepentingan 3.2.1Mengenal pasti situasi yang B2D4E1
Tajuk:Bersiap sedia menjaga keselamatan diri dan boleh mengancam keselamatan diri.
mendemonstrasi kemahiran
EMK: Kreatif dan inovatif kecekapan psikososial dalam 3.2.2Menyatakan cara-cara menjaga
Modul: B.Teks m/s 93 kehidupan harian. keselamatan diri.

CUTI SEMPENA HARI KEBANGSAAN (31.08.2017)


CUTI SEMPENA HARI RAYA AIDILADHA (01-02.2017)
33 Tema:Bersih dan selamat 3.2Mengetahui kepentingan 3.2.3Menyatakan tindakan segera B4D4E1
Tajuk:Langkah selamat menjaga keselamatan diri dan yang perlu diambil jika berlaku
mendemonstrasi kemahiran ancaman terhadap keselamatan diri.
EMK: Kreatif dan inovatif kecekapan psikososial dalam
TMK kehidupan harian.
Modul: B.Teks m/s 94
34- Tema:Bersih dan selamat 3.2Mengetahui kepentingan 3.2.4Mengamalkan langkah-langkah B5D4E1
Tajuk:beringat sebelum kena menjaga keselamatan diri dan keselamatan diri di rumah, sekolah,
mendemonstrasi kemahiran taman permainan dan tempat
EMK: Kreatif dan inovatif kecekapan psikososial dalam awam.
Modul: B.Teks m/s 95 kehidupan harian.

35 Tema:Bersih dan selamat 3.3Mengetahui asas 3.3.1Mengenal pasti situasi


Tajuk:Malang tidak berbau pertolongan cemas dan kecemasan.
kepentingan bertindak dengan
EMK: Kreatif dan inovatif bijak mengikut situasi. 3.3.2Mengenal pasti jenis-jenis
TMK kecederaan yang sering berlaku.
Modul: B.Teks m/s 96-97

36 Tema:Bersih dan selamat 3.3Mengetahui asas 3.3.1Mengenal pasti situasi


Tajuk:Malang tidak berbau pertolongan cemas dan kecemasan.
kepentingan bertindak dengan B2D6E1
EMK: Kreatif dan inovatif bijak mengikut situasi. 3.3.2Mengenal pasti jenis-jenis
TMK kecederaan yang sering berlaku.
Modul: B.Teks m/s 96-97
3.3.3Menyatakan tindakan segera
yang perlu diambil jikaberlaku
kecemasan dan kecederaan.

37 Tema:Bersih dan selamat 3.3Mengetahui asas 3.3.2Mengenal pasti jenis-jenis


Tajuk:Malang tidak berbau pertolongan cemas dan kecederaan yang sering berlaku.
kepentingan bertindak dengan
EMK: Kreatif dan inovatif bijak mengikut situasi. 3.3.3Menyatakan tindakan segera B4D5E1
TMK yang perlu diambil jika berlaku
Modul: B.Teks m/s 96-97 kecemasan dan kecederaan.

KSSR TAHUN 3
PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3

KSSR TAHUN 3