Вы находитесь на странице: 1из 18

23.03.

2017

5
JHAHIN

10 11


23.03.2017


23.03.2017

5

JHAHIN14 13
~ 2880 20
~ 2700 20~ 44.00 00
02 23.03.2017

23.03.2017

03

17.56 05.44

|
0 0
34 c

17 c

1 11
2 12 10

3 9

4 6 8

23.03.2017

0423.03.2017

05
23.03.2017

0623.03.2017

07
23.03.2017

08


23.03.2017

09


2002


20122015

23.03.2017

10

@

@


in

@
23.03.2017

11


| |
| 308
BULLIAN MAJOR INDICES

in lacs MOST TRADE in crores
23.03.2017


12
MARKET GOLD SILVER INDEX OPEN (o) HIGH (o) LOW (o) CLOSE(o) CHG (%) SCRIPT TRADE TURNOVER
per 10 gram per kg
Nifty 9,047.20 9,072.90 9,072.90 9,030.45 - 1.00 DBCORP 378.40 2278.71
Delhi 29350 41450 Sensex 29341.41 29341.41 29137.48 29485.45 -1.08 WOCKPHARMA 729.70 428.94
Mumbai 28800 41560 BSE-100 9382.44 9382.44 9315.01 9425.43 -1.02 RPOWER 47.15 285.59
Kolkata 29295 41300 BSE-200 3940.44 3940.44 3910.60 3956.77 -0.99 IBULHSGFIN 906.75 219.26
chennai 27840 44200 BSE-500 12440.89 12440.89 12346.72 3600.03 -0.96 Future Retail 1431.25 200.32
MXfMXf BadOXff Efa fSXfffSX IZY
fWXf Afff IbYMXeSX CXf (fSX
fZ) VfbY IYSXfZ WZXfb fVfef Efa
fWXffff CXfff. Apcon NBC fUfZ fOXe IYhffe
Realty Private Limited, (SXdfMOX) 0% fff, 45%
ffff IbYfcSX : 0651-6569798, LcXMX, f RYfBXffff, f ffSZXaMXS,
8789313408. dfWXfSX, ffSXJaOX WXffB fZf WZXfb fWbXSXfXef IaYffe fZ ffIYVfeMX, BPL ffe ff 5
fIYe fIYSXe, 8fe, 10fe, 12fe
C-164015(RNC) df:VfbIY ffe (55 fOXIZY faMX , 4 IYfff fSXX fffZ.
fiZfbEMX 2177 (fOXIZY - / fOXdIYfa IYe). ffff 09997025295, 09997358279.
ff IYWbX. Singhaniya fOXdIYffa) (42700 -
: 10th, 12th + C-370(SLR)

Networks IaYffe fSXf Affe 71700). Supervisor, Graduate, Aff :
Jffe ffef, LXf, JZf, ffgMX Loader, Cheaker, Driver, 10,000 - 30,000 +
fSXef IYfff fffffff WXSX
AdQ fZ fZMXfIY ffffEa. Electrician (SXWXff + Jfff + Hostel Free. M-
Uf dIYfff, ffQcSX fZSXfffSX
EOXffaf 90 ffJ + dIYSXfff RaYOX + fff). #08447716839. 9709489626, 9709489593.
IY ff, IYf fff IYf fff
95,000/- fJZfff IaYfdffa C-128(RNC) C-164141(RNC)
40% LcXMX ffe IZY dfE.

fZ ffffff. (fZMXfIY fffffZ 09643673009
IYf RYef fZ ffffaIYf IZY BLbXIY RYf IYSmX). fafIY : AafSXfXef WXffB fZf fMXff,
A Reputed Pvt. Ltd.

MBBS C-20290(PTN)
MCI/WHO approved. Aman - 88140-28709, SXfafe WZXfb OXffSmXMX ffe
Company, Required expe-
Bajiji Finance Pvt Ltd
dUQZVfe fSXIYfSXe fZdOXIYf Seema - 96710-18015. (AffPX - fiZfbEMX) (fOXIZY -
rienced Operation
50% LcXMX, 2% fff ffIYVfeM,
IYfgfZf/ fifBXUZMX IYfgfZf ffSXf fZ C-66729(RNC) fOXdIYffa) (43400/- - Manager (Pref. from
73400/-), fbfSXffBfSX, EfSX fifMXe, ffff, EfieffSX ff
(NEET fff IY dUVf Security Industry),
24faMX fZ fSX f`NZX fif~.
fbdUff) fbdfff, fMXff, Croma IY. fSXf fffBf WXfgMZXf, OfBfSX, WZXfSX, fOXSX
Marketing Executive
07535823061, 07535823025
9631298666, 8292607151, CXfIYSXf, Jffe LXf, JZf, (SXWXff + Jfff + RaYOX + fff
(Pref. from Security
C-19515(PTN)
www.masuchita.org ffef, ffgMX fSX ffffEa, + fZdOXIYf). #07065323633. Service / RMC Industry),
C-20339(PTN) EOXffaf 90,00,000/- + C-127(RNC) Accountnat (well versed
RYfBf IYWXe ffffZ EIY
dIYSXfff 45,000/- + fIYSXe +
EfiefZMX. 08052448225, fB dIYSXf fZ AdfVfefi in Tally / ERP) for its ffSX fffIYfSXe fZ.
08601875034. cromacom- AffVfIYff (fbYf / Ranchi Unit. M/F candi- Dhanlaxmi Finance,
dates can apply. Interested ffIYVfeMX, fifMXe,
pany7@gmail.com fdWXff). Ex-
candidates may contact ffff, fff ff 2%
I Ashique Baskey, S/o C-913(RNC) Serviceman ffOX 138 -
(L)-0651-6888816, (M)- fff, 35% LbXMX.
Chandan Baskey, Vill. - 22,000, Ex-

faff fZMXfIY (SXdfMXOX) ffe 9031092930. 07277956459, 07361930016.
Tumbaguttu, P.S + P.O. - Serviceman fbfSXffBfSX
IaYfdffa IZY fffBf CXfIYSXf - 24 29000, fff`f - C-161066(RNC) C-21672(RNC)
Namkum, Ranchi,
Jharkhand-834010.
Affe Jffe ffef, LXf, ffgMX 125 18000, fZSXfffSX Mobile Job Center fZ fbfIY
fSX ffffEa, EOXffaf 90 ffJ, ff ffffIYf TiTi RYfBfmf fSf
Change my name Vide fbfIY / fdWXff ffOX - / fbffe Part / Fulltime IYff ffIYVfeMX, fifMXe, ffff,
Affidavit no.620, dated
dIYSXfff 45000/- + fIYSXe + 675 15000, fIY - 20 IYSXIZY 15,000 - 60,000 fWXeff
ffBIY. #8295455323, EfieIYfS WXfff 0%ff
21.03.17 Ashish Baskey. 25,500, dffbf, fefSX, IYffEa. Laptop + Mobile Free. 80% LcMX f ffSaMXS ff 6 faM
08059729657. fIYeQfSX - 226 18000, 07321072945, 07250053615.
Ashique Baskey and - 8860264700, 8860263400
C-26478(RNC) fifZMX f`fZfSX - 28 C-999(RNC)
Ashish Baskey are same C-107169(DGR)
person. 36000, ffgIY f`fZfSX
dfWXfSX, ffSXJOX, fafff IYfgdOXfZMXSX - 125 24000, KVYO AfUVfIYff W`X
C-161288(RNC)
IZY ffhU/ VfWXSX fZ ffef,
Pro / Telecaller - 56, 390 fOXIZY/ fOXdIYffh fSX
LXf fSX fZMXUIY ffUffZ. 15000, dVfff f`NZX IYffE- 18500- IZYfZOXf faQf IYMXe fZ fIYSXe,
EOXUfaf- 2500000/-,
dIYSXfff- 18000/-
fbfSXffBfSX - 1055
15000, RYeOXfIYSX -
32500/- fWXeff.
Mobile + laptop free.
fbfSXffBfSX, f`fZfSX, OfBfSX,
RZYdfiIZYVff, dffcdSXMXe,

(dRYf AdfUff). 178 30,000, dffSX Call/ sms IYSZX- BfZMXedVfff AfdQ ffgf
9169077338, 9169077336 IYfaMXfMXfe fIY, 9973364195, fSXdfMX. RiYe dMXIYMX feff SXWXff.
C-19048(PTN) dfaOXeIZYMX fZf, SXfafe. 9572886247 07284073896,
99317-74435, 99394-46188. C-20337(PTN) 07284073894.
DST Company fSXf AffZ C-Ah-17.3.17(RNC)
Jffe, LXf ffgMX fSX fffBf C-161268(RNC)
AffbfZQ ffff fffSX WZXfb fOXIZY (feff + dMXIYMX RiYe), I`YfZOXf,
fZMXfIY fffffZ, EOXffaf SXfafe, WXffSXefff fZ AfgdRYf WZXfb Efa fOXdIYfa IYe AffVfIYff
80,00,000/-, ffdfIY UKMC IY f`dMXIY - fiZfbEMX W`X. Part / Fulltime IYff IYSX
AfgMZXdfff, fcfef`OX 3
dIYSXfff - 60,000/-, fSXfffZMX fOXIZY - fOXdIYffa IYe WXffSXa fff fIY fSXdfMX. IYffEa.
IYfffEZ. M-
1,50,000 - 2,50,000 +
ffgf - 9268701089, AffVfIYff. CXfi 18 - 28 ff. 8407084160, 8407085397,
9268701088. (fifSaXdfIY Aff : 8500 - 9835527714, 9835835386. SXWXff + Jfff. Indian
C-3379(RNC) Immigration. 078372-
15000/- fidfffWX + C-154540(RNC)
AffZ EdSXff fZ Jffe ffef, fbfffff). M-8757822715,
8987465672. Foto Me Studio
54112 (EfZMX dffZ)
C-248(RNC)
LXf fSX fffBXf fZMXUIY ffUffZ
fffZ dIYSXfff 85000/- EOXUfaf C-164128(RNC) R e q u i r e d . (dMXIYMX + Uef RiYe)
ffSXfff Uffe Receptionist,
(fOXfZOXdfMX) ffffA 80,00000/- EfiefZMX + Vacancy for B.Tech, AfMmXdfff +IYffOf fOe
fIYSXe + f`fMXfgf MBA, M.Tech, BCA, Accountant, Photo / IYffe WmXfS, UmOS, fffS
IYf 1faMZX fZ ffffff- 900/-, Video Editor,
fU-f`SZXf, ffSX-fJf, 7291096645/ 7291096853 MCA, Graduate. Mail WmXfb SWXff +ffff RiYe (ffffMX
C-19594(PTN) your CV at : skilldevmis- P h o t o g h r a p h e r, ffSIY fafIY -
UVfeIYSXf, ffffWXe VffQe, fiZfe Vi d e o g r a p h e r,
fdf, fafff Afff. sion@gmail.com, 08288864248,
www.skilldevmission.co M u l t i m e d i a 08288864244,
08054288294, Candidate, Marketing
09501829461 m, Contact : 9007725908, 08591215665
9471327004. Executive, Data Entry, C-107163(DGR)
C-20332(PTN) SXdfMZXVff
RiYe, fZWXf Beautician, B.Sc.(IT).
C-164673(RNC)
VfdY ffIYfSX QZJZ fSX f`NZX 11 Entertainment fZ fbOXIYSX Shahjanand Chowk,
dffMXa fZ ffffff fOX AffZ VfWXSX fZ Enjoy IZY fff fiffZBMX dfdfMZXOX IaYffe IY Harmu, Ranchi. M-
fOXIZY / fOXdIYfa IYe
fZOXdfMX ffff EffNXff. Income IYSmX. Full Service. 9 9 3 4 1 3 6 7 5 6 ,

fVfeIYSXf, ffffWXf ffSX, #9199461443, 9199460123, AffVfIYff. dffcdSXMXe ffOX, 9304716076. studiofo-
ffIZYdMaXf EfIcYdMXf, tome@gmail.com
fWXfZVf, fdf-ffe Afff, 9199460067, 7260826573.
fff / QbVff LbXMXIYfSXf.
08755298462.
C-11757(RNC) fZff`f, MZXfeIYfgfSX, AfgdRYf
MXfRY. fafIY IYSmX : 99059-
Interview : 26.3.2017,
10am - 2pm.
fcfffAnkita Entertainment fSf 24770, 99059-24768. C-164139(RNC)
C-11147(RNC)
fbUIY WXfBfiRYfBf, C-161279(RNC) Wf dUfffffffA IZY fSf e ffe fcfff fS
ffifMX dfX fdfIYfe ff fZ IYfgfmff, WXfCfUfBRY faf Tiger Security IY
fffBf fZMXfdIYf IaYffe dUffff fiIYfdVff IYSfZ W`, dffIYe ffff IYe
SXfafe fidfX. fWXfZVf,
IYfSXffSX, feffSXe, VffQe ffff,
ffSX, fff QbVff, dIYff
Enjoy IYSImY WXfS IYfffm
100% fdUf df:faIYf IYfgf
- 9771880516, 9631205280,
(dffZfbffSX) (AffPX -
fiZfbEMX) RYeOX AfgdRYfSX,
fOXdff ( CXOXeff ) WZXfb
100 fbSXffffOX IYe
AfUVfIYff. ffff
fff fWe W fffe W`. Af: ffNXIYfZ fZ AfbSXf W`
IYSXfff. dffZ : LXfffff
ffIZYMX, IYfaMXfMXfe fIY, SXfafe.
7296005443, 9583262760
C-107161(DGR)
fbfSXffBfSX, OXeff Bafff
(16500 - 26500/-) (SXWXff
+ Jfff + fffBf).
f`MXeIY fff. fffBX -
510, UZff 8000 -
fffe ffgf - faff IY
faffff / fiJaOX / dfff
fSXef fffffZfe
dIY dIYfe fe fX fSX LXfZ dUfffffZ IYe
9304004951, 8298188110.
Registration Free fbffbf 10,000/- Contact - fffff IYe Ufa fff-fSf IYS fZ. fifWIYfZ

# 0 8 7 4 5 9 7 5 9 2 1 , IYffIYffAa IYe
C-164126(RNC) 09234687088
Entertainment AffZ VfWXSX fZ 09711652821, 08505937139, AffVfIYff. fffQZf: 5000
High Profile fdWXff 08800542216. C-16912(JSR)
- 25000/-. fff, fff, IZY fSf f`ff fZffZ, dIYfe fe fSW IZY
College Girl NRI faf
fbOIYSX Enjoyment + WXffS
C-19585(RNC)
AffbUZdQIY Himganga f`fZf IYSmX. 7463991083.
Company fZ 1510 fOXIZY/ C-154572(RNC)
dfdIYfef fffW EU fIYSe-fZVff fZ ffdff
IYffEa. MZXfeIYfgf IaYfdffa IY AffZ
fWXffeSX Networking
fifBfZMX dfdfMZXOX fSXf 7766960133.
Contact-
dffZ / VfWXSX fZ (AffPX / fPZX) fOXdIYffh IYe (dffZfbffSX) AfUVfIYff Metro Finance dUfffffZ EU CfIZY fZUfAfZ IZY fUZ fZ dIYfe fe
MXfRY (22600/- - 46600/- Uffdfaf (AffPX- fiZfbEMX) - dfWXfSX/ ffSXJOX fZ fiff,
Jffe ffef, LXf, ffgMX C-17095(JSR)
) fffBf, Afff ffff, (13500- 25000), fbdUffEh IYff, dfff fSX fSX EfZMX/ fdY IY WfZUffZ Wfdf AfUf fdSfff IZY dfEfSX ffe dOXdfMXf fZMXfIY (SdMmXVff RiYe ) feffafe fZdOXIYf, f`fMXfgf, fff. + BaXVfSZf. Email- himgan- dOXfSXVfef IZY dfE fafIY IYSZX-
ffffEa. 50,00,000 Entertainment WXBfiRYfBf, #09205104189, g a 2 0 1 5 @ g m a i l . c o m , 07455077771, 09758248248, fiIYfVfIY IYf IYB fe fdfU fWe Wff.
EOXffaf, 30,000 dIYSXfff IYfgfmff, WXfCfUfBRY, faf 7763874831, 9135320749 07417171444
EIY fdY IY fIYSXe Enjoy IYS 2000-5000/-
09560361905.
C-1135(RNC) C-19388(PTN) C-19380(PTN) dUffff fiffIY
fZfffff - 25,000/- IYfffm (Nfm WbE fdf fafIY
fidfffWX. fbdIaYf fffc. M- IYSm ) 9523301739,
09883542370, 08482014520. 7260869970
C-3783(RNC) C-107170(DGR)

23.03.2017

139.2 3,720

1,200


14 23.03.2017


23.03.2017

15


23.03.2017

16

229. JHAHIN/2004/14077,

: deoghar@prabhatkhabar.in

Вам также может понравиться