ТЕМА 1.

OBIECTUL, FUNCŢIILE Şl ROLUL CONTABILITĂTII MANAGERIALE
PROBLEME

Problema 1.1. Particularităţile contabilităţii manageriale

Se cere: de pregătit în scris un răspuns pentru dl Stâncă, dacă dumneavoastră aţi deţine
postul de adjunct al contabilului-şef.
Datele iniţiale:
Ion Stâncă, contabil al întreprinderii Naval, a fost informat că urmează să fie avansat în
funcţia de contabil-manager. Deşi această informaţie l-a bucurat, totuşi, în aceeaşi măsură, l-a şi
neliniştit, deoarece el cunoaşte destul de bine aspectele contabilităţii financiare, dar îi sunt
necunoscute, în cea mai mare parte, particularităţile contabilităţii manageriale.
Dat fiind acest fapt, dl Stâncă intenţionează ca în viitorul apropiat să urmeze un curs de
contabilitate managerială, dar până atunci a rugat-o pe Maria lonescu, adjunctul contabilului-şef
să-i prezinte 3-4 deosebiri principale dintre contabilitatea financiară şi contabilitatea
managerială, bazate pe câteva exemple concrete.

Problema 1.2. Particularităţile contabilităţii manageriale

Se cere: de scris un răspuns la afirmaţiile dnei Braşoveanu, care va fi publicat în
următorul număr al revistei bursei de valori.
Datele iniţiale:
Ana Braşoveanu, broker la bursa de valori locală, a făcut săptămâna trecută următoarele
afirmaţii în decursul său la o şedinţă: „Contabilitatea financiară se bazează pe informaţii
obiective, în timp ce contabilitatea de gestiune operează, în principal, cu date subiective. Acest
lucru înseamnă că informaţiile furnizate de contabilitatea financiară sunt mai exacte şi, prin
urmare, mai utile pentru procesul decizional al managerului intern”.

Problema 1.3. Calităţile etice ale contabililor-manageri

Se cere: de stabilit cum trebuie să acţioneze dl Mihai Popa.
Datele iniţiale:
Mihai Popa este contabil-manager al întreprinderii „Contact'. Dumnealui lucrează la
întreprinderea respectivă timp de 17 ani şi este candidat la postul de director financiar. Şeful său,
directorul financiar actual, va deveni directorul întreprinderii. Mihai tocmai a discutat operaţiile
de închidere de an cu şeful său, care a făcut următoarea afirmaţie în cursul conversaţiei:
- Mihai, de ce eşti atât de inflexibil? Nu te rog decât să amâni cu 10 zile scoaterea din
evidenţă a stocurilor expirate în valoare de 250 000 lei, astfel încât această operaţie să nu apară
în rapoartele financiare ale anului curent. 10 zile! Fă acest lucru, tn curând, vei fi promovat, doar
ştii. încearcă să ţii cont de toate efectele posibile atunci când faci închiderea de an. A, da, şi aş
vrea ca această discuţie să rămână confidenţială, doar între noi. Bine?

Problema 1.4. Calităţile etice ale contabililor-manageri

Se cere: să analizaţi, dacă dl Radu Şoiman a acţionat în mod etic.
Datele iniţiale:

c) contabilităţii operative de producţie. contabil-şef. Şi tu joci tenis. Contabilitatea managerială este considerată: a) furnizorul informaţiilor contabile. Scopul de bază al contabilităţii manageriale constă în prezentarea informaţiilor: a) utilizatorilor interni. Aceste seminare sunt pentru începători. b) are ca obiectiv de activitate – planificare. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi a doua zi. c) organelor executive de stat. am asistenţi foarte buni care mă ajută să adaptez sistemul nostru contabil la modificările introduse în procesul de producţie. La prima oră a seminarului în prima zi. El a răspuns: . 2. Bălţi cu 5 ani în urmă. La baza contabilităţii manageriale se află: a) contabilitatea financiară. Recent. c) nici un răspuns nu este corect. Experienţa mea este suficientă pentru a mă menţine. c) are ca obiectiv de activitate – înregistrarea cronologiă a tuturor operaţiilor economice din cadrul unei întreprinderi. c) contabilitatea impozitelor. dumneaei a fost promovată la postul de manager al departamentului de calculaţie a costului şi are un şef nou.Maria. Este timpul meu de relaxare. b) contabilitatea de producţie. 4. Săptămâna trecută. b) utilizatorilor externi. Radu Şoiman. cursul de tenis a fost excelent. Maria l-a întrebat pe Radu dacă i-a plăcut seminarul. Maria lonescu a început să lucreze pentru întreprinderea „Onix” din or. Cerinţa de ţinere obligatorie a contabilităţii se răsfrânge asupra: a) contabilităţii financiare. In plus. Maria şi Radu au participat la un seminar de perfecţionare profesională de 2 zile referitor la schimbările contabile legate de noul mediu de producţie. e) rapoartele se întocmesc în mod neregulat. De ce nu vii cu mine la seminarul următor ? De vreo 10 ani n-am mai stat la seminarele de tipul acesta. desfăşurat în Chişinău. d) utilizatorii de informaţie sunt numai utilizatorii externi. b) mcontabilităţii manageriale. iar Maria nu l-a mai întâlnit decât seara la cină. d) evidenţa statistică. . Precizaţi care afirmaţii de mai jos nu se referă la contabilitatea managerială: a) se foloseşte orice unitate de măsură potrivită. Radu a dispărut. actualmente. 3. TESTE-GRILĂ 1. b) beneficiarul informaţiilor contabile. 5. în timp ce se întorceau acasă.

Sunt posibile mai multe variante corecte. faţă de contabilitatea financiară. 6. a) corect. Avantajul principal al variantei dualiste de organizare a contabilităţii manageriale este: a) economia lucrului contabililor. 8. d) toate răspunsurile sunt corecte. Concepţia monistă de organizare a contabilităţii manageriale prevede organizaron acesteia într-un circuit complet autonom. b) informaţia primară se prelucrează dublu. 7. a) corect. In varianta dualistă de organizare a contabilităţii manageriale: a) informaţia primară se prelucrează o singură dată. . 9. b) fals. ca urmare a reducerii numărului contabililor. b) fals. b) păstrarea tainei comerciale. Care concepţie de organizare a contabilităţii manageriale prevede utilizarea unor sisteme de ii manageriale independente de cele ale contabilităţii financiare: a) concepţia monistă b) concepţia dualistă. ceea ce necesită un volum mare de muncă. Controlul este una din funcţiile contabilităţii manageriale şi constă în procesul do urmărire a modului de îndeplinire a planurilor. c) nici un răspuns nu este corect. 10. c) sporirea exactităţii rapoartelor contabile.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful