TEMA 2

NOŢIUNEA, CONŢINUTUL Şl CLASIFICAREA COSTURILOR

PROBLEME

Problema 2.1. Clasificarea costurilor
Se cere: de determinat la care grupă se referă cele 7 elemente de mai jos.
Datele iniţiale:
O unitate economică editează un ziar. Pentru aceasta au fost efectuate următoarele costuri
şi cheltuieli:

retribuirea Costuri directe

de producţie Costuri indirecte
materiale directe Costuri

Costuri constante
Costuri variabile
privind

Cheltuieli
Nr.
Elementele de costuri şi
crt
cheltuieli costuri
.

1 Hârtia utilizată pentru

muncii
editarea ziarului
2 Salariul conducătorului
unitătii
3 Energia electrică utilizată
pentru funcţionarea
utilajului tipografic
4 Salariul vânzătorilor
5 Salariul design-ului artistic
6 Uzura utilajului tipografic
7 Serviciile de reclamă

Problema 2.2. Comportamentul costurilor

Se cere: să se determine suma:
1) costurilor totale şi unitare, în cazul în care la sărbătoare vor veni 50 de persoane;
2) costurilor totale şi unitare, în cazul în care la sărbătoare vor veni 200 de persoane.
Datele iniţiale:
Cu ocazia desfăşurării unei serate de absolvire a fost invitată o trupă muzicală. Conform
negocierilor, suma care va fi achitată trupei va constitui 3000 lei.

Problema 2.3. Clasificarea costurilor pe elementele economice şi articolele de calculaţie
Se cere:
1) de grupat costurile de producţie ale unei uzine constructoare de maşini:
a) pe elementele economice (tabelul 1);
b) pe articolele de calculaţie (tabelul 2).
2) de determinat suma costurilor indirecte de producţie ale secţiilor de bază (tabelul 3).

Datele iniţiale:

1

1 250 3. 7 500 . 1 500 c) energetice.secţiei reparaţie.secţiei asamblare. Suma Denumirea costurilor şi cheltuielilor crt (lei) 1. 150 c) oficiului uzinei. 128 000 . 42 000 . Salariile calculate: a) muncitorilor productivi ai: . 1 100 . 3 150 b) asamblare. 1000 4. 1 100 d) reparaţie. 2 000 . Materialele de bază utilizate pentru fabricarea producţiei în secţia: a) mecanică. .secţiei mecanice. Materialele auxiliare utilizate pentru întreţinerea şi exploatarea utilajelor de producţie ale secţiei: a) mecanice .generali ai uzinei. 3 000 .secţiei mecanice.secţiei asamblare.secţiei asamblare.secţiei reparaţie. 2 . 22 500 .depozitelor uzinei. . 4 000 .secţiei energetice.secţiei mecanice.secţiei asamblare.secţiei energetice. .secţiei energetice. Deşeurile recuperabile rezultate in cadrul secţiei mecanice 3 600 5. 4 000 .secţiei asamblare. 129 000 b) pentru încălzirea: . . . 6 000 b) administratorilor: .Extras din Borderoul costurilor şi cheltuielilor ale uzinei constructoare de maşini pentru luna ianuarie 200_ Nr. Costul de combustibil: a) în scopuri tehnologice în cadrul secţiei energetice. Rechizitele de birou utilizate în cadrul: a) secţiei energetice.secţiei energetice. 12 500 7. 11 000 . 100 b) depozitelor uzinei. 14 000 .secţiei reparaţie.oficiului uzinei. 30 000 2. Contribuţiile pentru asigurările sociale si asistenţa medicală calculate la salariile: a) muncitorilor productivi ai: -secţiei mecanice.secţiei mecanice.depozitelor uzinei. . 400 000 b) asamblare. b) administratorilor: .secţiei energetice. 1 750 6.

4 000 .secţiei mecanice. 16 985 b) utilajelor de producţie ale secţiei asamblare. 17 000 .asamblare.secţiei reparaţie. 1 500 . 13 500 .secţiei energetice. 7 500 9. 4 000 e) oficiului uzinei. 8. 5 685 11. 105 300 b) secţiei asamblare.generali ai uzinei. 3 500 10. . . Uzura mijloacelor fixe calculată: a) utilajelor de producţie ale secţiei: . 13 890 3 .oficiului uzinei. 3 000 . 5 000 d) depozitelor uzinei.energetice. Provlzlonul creat pentru reparaţia: a) utilajelor de producţie ale secţiei mecanice. 7 150 c) clădirii oficiului uzinei. 20 500 . 4 000 .depozitelor uzinei.mecanice. Repartizarea costurilor secţiei energetice privind producerea energiei electrice livrate pentru necesităţile generale ale: a) secţiei mecanice. 52 500 c) secţiei reparaţie. 19 500 b) asamblare.secţiei reparaţie.secţiei asamblare. Repartizarea costurilor secţiei reparaţie privind reparaţia utilajelor de producţie ale secţiei: a) mecanice.reparaţie: 2 500 b) clădirilor aferente ale: . 8 500 .

sectoarele Mecanică Asamblare Energetică Reparaţie Depozite Oficiu Total Elementele economice Materiale: -de bază -auxiliare Deşeurile(se scad) Combustibilul: -în scopuri tehnologice -pentru încălzire Total costuri materiale Salariile calculate: -muncitorilor -altor lucrători Total costuri salariale Contribuţiile pentru Asigurările sociale şi asistenţa medicală calculate din salariile: -muncitoilor -altor lucrători Total costuri sociale Uzura mijloacelor fixe: -utilajelor -clădirilor Total uzura Alte costuri Total costuri _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 4 . lei Secţiile. Tabelul 1 Clasificarea costurilor pe elementele economice.

Contribuţiile pentru asigurarile sociale şi asistenţa medicală calculate la salariile administratorilor 5. Energia electrică utilizată 8. Deşeurile recuperabile (se scad) 3. mecanică asamblare 1. Indirecte de producţie mecanică asamblare 1. Costurile indirecte de producţie Total costul de producţie Tabelul 3 Costurile indirecte de producţie ale secţiilor de bază Nr. Secţiile de bază: Articolele de calculaţie Total Crt. Provizionul creat pentru reparaţia utilajelor de producţie 7. Semifabricatele cumpărate 4. Materiile prime şi materiale 2. Combustibilul pentru încălzire 3. Combustibilul şi energia electrică utilizată în scopuri tehnologice 5. Salariile de bază 6. Salariile administratorilor 4. Contribuţiile pentru asigurările sociale şi asistenţa medicală 7. Uzura mijloacelor fixe de producţie 6. Tabelul 2 Clasificarea costurilor pe articole de calculaţie Nr. Elementele costurilor Secţiile de bază Total crt. Serviciile de reparaţie ale utilajelor de producţie Total costuri indirecte de producţie 5 . Materiale auxiliare 2.

d) după comportamentul lor faţă de evoluţia volumului fizic de producţie. c) după gradul de omogenitate. Datele iniţiale: vezi problema 2. b) după modul includerii lor în costul de producţie. costurilor de complexe auxiliare directe indirecte simple variabile constante bază 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 6 . lei Rolul în Includerea în Omogenitate Simbolu Evoluţia volumului procesul costul conturilo Nr.4. Clasificarea costurilor Se cere: 1) de grupat costurile uzinei constructoare de maşini în tabelul 1. Problema 2. 2) de indicat simbolul contului unde urmează să fie înregistrate costurile respective. Tabelul 1 Grupare costurilor de producţie ale uzinei constructoare de maşini.3. conform următoarelor criterii de clasificare: a) după rolul lor în procesul tehnologic. Tipul de producţie tehnologic de producţie debitoar crt.

. 74 000 operaţionale Total ? ? ? ? ? ? ? ? ? Costurile de bază = _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ Costurile auxiliare = _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ TESTE-GRILĂ 1. . . cheltuielile -tică cheltuieli 1. . 7 .Salariile de bază 50 000 10 000 125 000 3 000 7 000 4 000 6 000 1 500 206 500 5.Combustibilul . . c) sunt studiate şi analizate de către contabilitatea managerială. i) apar în rezultatul activităţii de fabricare a produselor. Datele iniţiale: Extras din Borderoul costurilor de producţie şi cheltuielilor ale fabricii de încălţăminte pentru luna iunie 200_. .Materialele de 400 00 150 000 600 000 . . 6 000 . . . 1 150 000 bază. e) se scad din veniturile perioadei. . . 2 500 . Problema 2. 25 000 1 000 12 500 750 25 000 17 500 81 750 auxiliare 3. f) se includ în costul produselor fabricate. b) apar în rezultatul activităţii de desfacere a produselor fabricate.Costurile 25 000 50 000 62 500 1 500 3 500 2 000 3 000 750 148 250 indirecte de producţie 7. Croit Tăiere Cusut Transport Reparaţie Cazangerie Cutii costuri. h) pentru evidenţa lor este destinată clasa a 8-a de conturi.Materialele . semifabricatele 2.Cheltuieli 20 000 4 000 50 000 .Contribuţiile pentru asigurarea socială ? ? ? ? ? ? ? ? ? şi asistenţa medicală 6.5. Care din următoarele caracteristici se referă la costurile de producţie: a) se reflectă în raportul privind rezultatele financiare. g) se reflectă în bilanţul contabil prin intermediul costului produselor fabricate şi/sau producţiei în curs de execuţie. lei Secţiie Total Energe Costurile. d) pentru evidenţa lor este destinată clasa a 7-a de conturi. . 8 500 4. Clasificarea costurilor după atribuirea lor la tipurile de activitate Se cere: de determinat mărimea costurilor de bază şi a costurilor auxiliare ale unei fabrici de încălţăminte.

d) costul energiei electrice utilizate pentru funcţionarea utilajelor de producţie. a căror mărime nu se modifică. b) calculul concediului de odihnă al muncitorilor ocupaţi cu fabricarea producţiei. b) Costuri variabile. 4. b) costuri indirecte de producţie. f) cheltuielilede întreţinere a pazei întreprinderii. b) costurile de producţie constante unitare se modifică direct proporţional cu modificarea volumului de producţie. g) cheltuielilede deplasare a şefului secţiei de producţie. b) materia primă necesară pentru fabricarea produselor. 5. 8 . e) calculul salariului muncitorilor ocupaţi cu fabricarea producţiei. f) compensaţiile plătite muncitorilor ocupaţi cu fabricarea producţiei pentru condiţiile nocive de muncă. 3. f) costul pieselor de schimb pentru repararea mijloacelor fixe. h) calculul uzurii utilajelor de producţie 6) Costurile.2. Selectaţi costurile indirecte de producţie: a) costul energiei electrice utilizate la iluminarea secţiei de producţie. în raport cu modificarea volumului de produse fabricate sau servicii prestate sunt numite: a) Costuri constante. c) costul combustibilului utilizat în procesul tehnologic. c) calculul salariului şefului secţiei de producţie. d) calculul salariului muncitorilor ocupaţi cu fabricarea producţiei. La costurile directe privind retribuirea muncii se referă: a) calculul asigurării medicale obligatorii aferente salariului calculat muncitorilor ocupaţi cu fabricarea producţiei. d) calculul salariilor muncitorilor ocupaţi cu reparaţia încăperii secţiei de producţie. 7) Precizaţi care din următoarele afirmaţii sunt incorecte: a) costurile de producţie variabile unitare se modifică odată cu modificarea volumului de producţie. e) ambalajul utilizat pentru ambalarea produselor în secţia de producţie. g) calculul asigurărilor sociale aferente salariului calculat şefului secţiei de producţie. La costurile directe de materiale se referă: a) combustibilul utilizat pentru încălzirea secţiei de producţie. c) cheltuieli generale şi administrative. e) valoarea combustibilului utilizat pentru încălzirea secţiei de producţie. Costurile legate de deservirea şi gestiunea subdiviziunilor de producţie se numesc: a) costuri directe de producţie. b) costul combustibilului utilizat în procesul tehnologic. g) ambalajul utilizat pentru ambalarea produselor în depozite. c) costurile de producţie variabile totale se modifică invers proporţional cu modificarea volumului de producţie. c) calculul salariilor muncitorilor ocupaţi cu reparaţia încăperii secţiei de producţie.

8. b) 20 lei/buc.. 10 .500 buc. Costurile care nu pot fi identificate direct pe un obiect de calculaţie în momentul efectuării lor. costurile de materiale de bază unitare ale întreprinderii vor constitui: a) 25 lei/buc. c) costuri preliminare.. c) nici un răspuns nu este correct. 9. pentru a fi imputate unui produs sunt necesare calcule suplimentare. e) costurile de producţie variabile unitare nu se modifică odată cu modificarea volumului de producţie. volumul producţiei fabricate . 9 . dar aferente perioadelor viitoare de gestiune sunt numite: a) costuri curente. d) costurile de producţie constante unitare se modifică invers proporţional cu modificarea volumului de producţie. Costurile de materiale de bază totale ale întreprinderii constituie 10 000 lei. Costurile efectuate în perioada curentă. în cazul în care volumul producţiei fabricate va fi 400 buc. b) costuri indirecte de producţie. sunt denumite: a) costuri directe de producţie.. b) costuri anticipate.