Teste, Probleme Tema 2

TEMA 2

NOŢIUNEA, CONŢINUTUL Şl CLASIFICAREA COSTURILOR

PROBLEME

Problema 2.1. Clasificarea costurilor
Se cere: de determinat la care grupă se referă cele 7 elemente de mai jos.
Datele iniţiale:
O unitate economică editează un ziar. Pentru aceasta au fost efectuate următoarele costuri
şi cheltuieli:

retribuirea Costuri directe

de producţie Costuri indirecte
materiale directe Costuri

Costuri constante
Costuri variabile
privind

Cheltuieli
Nr.
Elementele de costuri şi
crt
cheltuieli costuri
.

1 Hârtia utilizată pentru

muncii
editarea ziarului
2 Salariul conducătorului
unitătii
3 Energia electrică utilizată
pentru funcţionarea
utilajului tipografic
4 Salariul vânzătorilor
5 Salariul design-ului artistic
6 Uzura utilajului tipografic
7 Serviciile de reclamă

Problema 2.2. Comportamentul costurilor

Se cere: să se determine suma:
1) costurilor totale şi unitare, în cazul în care la sărbătoare vor veni 50 de persoane;
2) costurilor totale şi unitare, în cazul în care la sărbătoare vor veni 200 de persoane.
Datele iniţiale:
Cu ocazia desfăşurării unei serate de absolvire a fost invitată o trupă muzicală. Conform
negocierilor, suma care va fi achitată trupei va constitui 3000 lei.

Problema 2.3. Clasificarea costurilor pe elementele economice şi articolele de calculaţie
Se cere:
1) de grupat costurile de producţie ale unei uzine constructoare de maşini:
a) pe elementele economice (tabelul 1);
b) pe articolele de calculaţie (tabelul 2).
2) de determinat suma costurilor indirecte de producţie ale secţiilor de bază (tabelul 3).

Datele iniţiale:

1

Costul de combustibil: a) în scopuri tehnologice în cadrul secţiei energetice.secţiei reparaţie. 3 000 .secţiei energetice.secţiei asamblare.secţiei asamblare. Materialele auxiliare utilizate pentru întreţinerea şi exploatarea utilajelor de producţie ale secţiei: a) mecanice . 6 000 b) administratorilor: .secţiei mecanice. Contribuţiile pentru asigurările sociale si asistenţa medicală calculate la salariile: a) muncitorilor productivi ai: -secţiei mecanice. 7 500 .secţiei energetice. .secţiei asamblare. 1 100 d) reparaţie. Materialele de bază utilizate pentru fabricarea producţiei în secţia: a) mecanică. 150 c) oficiului uzinei. .secţiei energetice.secţiei asamblare. .secţiei energetice. 1 250 3.Extras din Borderoul costurilor şi cheltuielilor ale uzinei constructoare de maşini pentru luna ianuarie 200_ Nr. 30 000 2.generali ai uzinei. . Salariile calculate: a) muncitorilor productivi ai: . 42 000 . 400 000 b) asamblare. b) administratorilor: .secţiei mecanice.oficiului uzinei. . 1 100 . 128 000 . Deşeurile recuperabile rezultate in cadrul secţiei mecanice 3 600 5. 14 000 . 1 500 c) energetice. 22 500 . Suma Denumirea costurilor şi cheltuielilor crt (lei) 1.depozitelor uzinei. 100 b) depozitelor uzinei. 2 . 129 000 b) pentru încălzirea: . 3 150 b) asamblare.secţiei reparaţie. Rechizitele de birou utilizate în cadrul: a) secţiei energetice.secţiei asamblare. 2 000 . 12 500 7. .secţiei reparaţie. 4 000 . 11 000 . 1000 4.secţiei mecanice.depozitelor uzinei. 4 000 .secţiei energetice.secţiei mecanice. 1 750 6.

secţiei reparaţie. 19 500 b) asamblare. 8 500 . 20 500 . 52 500 c) secţiei reparaţie. 3 500 10.secţiei reparaţie. 13 890 3 .asamblare.reparaţie: 2 500 b) clădirilor aferente ale: . 4 000 .depozitelor uzinei. 16 985 b) utilajelor de producţie ale secţiei asamblare.secţiei energetice. Provlzlonul creat pentru reparaţia: a) utilajelor de producţie ale secţiei mecanice.generali ai uzinei.mecanice. 4 000 . 8. 3 000 . 5 685 11. Uzura mijloacelor fixe calculată: a) utilajelor de producţie ale secţiei: . 5 000 d) depozitelor uzinei. Repartizarea costurilor secţiei reparaţie privind reparaţia utilajelor de producţie ale secţiei: a) mecanice. . 1 500 . Repartizarea costurilor secţiei energetice privind producerea energiei electrice livrate pentru necesităţile generale ale: a) secţiei mecanice.oficiului uzinei.energetice. 13 500 . 4 000 e) oficiului uzinei. 7 500 9. 105 300 b) secţiei asamblare.secţiei asamblare.secţiei mecanice. . 17 000 . 7 150 c) clădirii oficiului uzinei.

Tabelul 1 Clasificarea costurilor pe elementele economice. lei Secţiile. sectoarele Mecanică Asamblare Energetică Reparaţie Depozite Oficiu Total Elementele economice Materiale: -de bază -auxiliare Deşeurile(se scad) Combustibilul: -în scopuri tehnologice -pentru încălzire Total costuri materiale Salariile calculate: -muncitorilor -altor lucrători Total costuri salariale Contribuţiile pentru Asigurările sociale şi asistenţa medicală calculate din salariile: -muncitoilor -altor lucrători Total costuri sociale Uzura mijloacelor fixe: -utilajelor -clădirilor Total uzura Alte costuri Total costuri _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 4 .

Semifabricatele cumpărate 4. Secţiile de bază: Articolele de calculaţie Total Crt. Uzura mijloacelor fixe de producţie 6. Indirecte de producţie mecanică asamblare 1. Deşeurile recuperabile (se scad) 3. Salariile de bază 6. Combustibilul pentru încălzire 3. Combustibilul şi energia electrică utilizată în scopuri tehnologice 5. Contribuţiile pentru asigurarile sociale şi asistenţa medicală calculate la salariile administratorilor 5. Costurile indirecte de producţie Total costul de producţie Tabelul 3 Costurile indirecte de producţie ale secţiilor de bază Nr. Contribuţiile pentru asigurările sociale şi asistenţa medicală 7. Elementele costurilor Secţiile de bază Total crt. Salariile administratorilor 4. Materiale auxiliare 2. Materiile prime şi materiale 2. mecanică asamblare 1. Tabelul 2 Clasificarea costurilor pe articole de calculaţie Nr. Energia electrică utilizată 8. Provizionul creat pentru reparaţia utilajelor de producţie 7. Serviciile de reparaţie ale utilajelor de producţie Total costuri indirecte de producţie 5 .

Tabelul 1 Grupare costurilor de producţie ale uzinei constructoare de maşini. c) după gradul de omogenitate.3. Clasificarea costurilor Se cere: 1) de grupat costurile uzinei constructoare de maşini în tabelul 1. d) după comportamentul lor faţă de evoluţia volumului fizic de producţie. 2) de indicat simbolul contului unde urmează să fie înregistrate costurile respective. conform următoarelor criterii de clasificare: a) după rolul lor în procesul tehnologic. Datele iniţiale: vezi problema 2. Tipul de producţie tehnologic de producţie debitoar crt. costurilor de complexe auxiliare directe indirecte simple variabile constante bază 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 6 . Problema 2. b) după modul includerii lor în costul de producţie. lei Rolul în Includerea în Omogenitate Simbolu Evoluţia volumului procesul costul conturilo Nr.4.

Problema 2. 2 500 . lei Secţiie Total Energe Costurile. Care din următoarele caracteristici se referă la costurile de producţie: a) se reflectă în raportul privind rezultatele financiare. . .Salariile de bază 50 000 10 000 125 000 3 000 7 000 4 000 6 000 1 500 206 500 5.Materialele de 400 00 150 000 600 000 .Cheltuieli 20 000 4 000 50 000 .Contribuţiile pentru asigurarea socială ? ? ? ? ? ? ? ? ? şi asistenţa medicală 6. 1 150 000 bază.Costurile 25 000 50 000 62 500 1 500 3 500 2 000 3 000 750 148 250 indirecte de producţie 7. semifabricatele 2. Croit Tăiere Cusut Transport Reparaţie Cazangerie Cutii costuri.Materialele . f) se includ în costul produselor fabricate.5. 25 000 1 000 12 500 750 25 000 17 500 81 750 auxiliare 3. . . i) apar în rezultatul activităţii de fabricare a produselor. . . 7 . . c) sunt studiate şi analizate de către contabilitatea managerială. . h) pentru evidenţa lor este destinată clasa a 8-a de conturi. Clasificarea costurilor după atribuirea lor la tipurile de activitate Se cere: de determinat mărimea costurilor de bază şi a costurilor auxiliare ale unei fabrici de încălţăminte. . b) apar în rezultatul activităţii de desfacere a produselor fabricate. . .Combustibilul . d) pentru evidenţa lor este destinată clasa a 7-a de conturi. cheltuielile -tică cheltuieli 1. Datele iniţiale: Extras din Borderoul costurilor de producţie şi cheltuielilor ale fabricii de încălţăminte pentru luna iunie 200_. 74 000 operaţionale Total ? ? ? ? ? ? ? ? ? Costurile de bază = _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ Costurile auxiliare = _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ TESTE-GRILĂ 1. e) se scad din veniturile perioadei. . 6 000 . 8 500 4. g) se reflectă în bilanţul contabil prin intermediul costului produselor fabricate şi/sau producţiei în curs de execuţie.

c) costul combustibilului utilizat în procesul tehnologic. 5. în raport cu modificarea volumului de produse fabricate sau servicii prestate sunt numite: a) Costuri constante. La costurile directe privind retribuirea muncii se referă: a) calculul asigurării medicale obligatorii aferente salariului calculat muncitorilor ocupaţi cu fabricarea producţiei. d) calculul salariului muncitorilor ocupaţi cu fabricarea producţiei. g) ambalajul utilizat pentru ambalarea produselor în depozite.2. 4. e) ambalajul utilizat pentru ambalarea produselor în secţia de producţie. b) Costuri variabile. f) cheltuielilede întreţinere a pazei întreprinderii. b) costul combustibilului utilizat în procesul tehnologic. f) compensaţiile plătite muncitorilor ocupaţi cu fabricarea producţiei pentru condiţiile nocive de muncă. La costurile directe de materiale se referă: a) combustibilul utilizat pentru încălzirea secţiei de producţie. b) costuri indirecte de producţie. Costurile legate de deservirea şi gestiunea subdiviziunilor de producţie se numesc: a) costuri directe de producţie. h) calculul uzurii utilajelor de producţie 6) Costurile. g) calculul asigurărilor sociale aferente salariului calculat şefului secţiei de producţie. a căror mărime nu se modifică. d) calculul salariilor muncitorilor ocupaţi cu reparaţia încăperii secţiei de producţie. g) cheltuielilede deplasare a şefului secţiei de producţie. c) costurile de producţie variabile totale se modifică invers proporţional cu modificarea volumului de producţie. Selectaţi costurile indirecte de producţie: a) costul energiei electrice utilizate la iluminarea secţiei de producţie. c) calculul salariului şefului secţiei de producţie. e) calculul salariului muncitorilor ocupaţi cu fabricarea producţiei. b) costurile de producţie constante unitare se modifică direct proporţional cu modificarea volumului de producţie. f) costul pieselor de schimb pentru repararea mijloacelor fixe. b) materia primă necesară pentru fabricarea produselor. c) calculul salariilor muncitorilor ocupaţi cu reparaţia încăperii secţiei de producţie. d) costul energiei electrice utilizate pentru funcţionarea utilajelor de producţie. 8 . 7) Precizaţi care din următoarele afirmaţii sunt incorecte: a) costurile de producţie variabile unitare se modifică odată cu modificarea volumului de producţie. 3. c) cheltuieli generale şi administrative. b) calculul concediului de odihnă al muncitorilor ocupaţi cu fabricarea producţiei. e) valoarea combustibilului utilizat pentru încălzirea secţiei de producţie.

10 . în cazul în care volumul producţiei fabricate va fi 400 buc. volumul producţiei fabricate . c) nici un răspuns nu este correct. 9. b) costuri anticipate. b) 20 lei/buc.. d) costurile de producţie constante unitare se modifică invers proporţional cu modificarea volumului de producţie. costurile de materiale de bază unitare ale întreprinderii vor constitui: a) 25 lei/buc. 8. Costurile de materiale de bază totale ale întreprinderii constituie 10 000 lei. pentru a fi imputate unui produs sunt necesare calcule suplimentare..500 buc. Costurile efectuate în perioada curentă.. Costurile care nu pot fi identificate direct pe un obiect de calculaţie în momentul efectuării lor. sunt denumite: a) costuri directe de producţie. e) costurile de producţie variabile unitare nu se modifică odată cu modificarea volumului de producţie. 9 . b) costuri indirecte de producţie. c) costuri preliminare. dar aferente perioadelor viitoare de gestiune sunt numite: a) costuri curente.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful