TEMA 2

NOŢIUNEA, CONŢINUTUL Şl CLASIFICAREA COSTURILOR

PROBLEME

Problema 2.1. Clasificarea costurilor
Se cere: de determinat la care grupă se referă cele 7 elemente de mai jos.
Datele iniţiale:
O unitate economică editează un ziar. Pentru aceasta au fost efectuate următoarele costuri
şi cheltuieli:

retribuirea Costuri directe

de producţie Costuri indirecte
materiale directe Costuri

Costuri constante
Costuri variabile
privind

Cheltuieli
Nr.
Elementele de costuri şi
crt
cheltuieli costuri
.

1 Hârtia utilizată pentru

muncii
editarea ziarului
2 Salariul conducătorului
unitătii
3 Energia electrică utilizată
pentru funcţionarea
utilajului tipografic
4 Salariul vânzătorilor
5 Salariul design-ului artistic
6 Uzura utilajului tipografic
7 Serviciile de reclamă

Problema 2.2. Comportamentul costurilor

Se cere: să se determine suma:
1) costurilor totale şi unitare, în cazul în care la sărbătoare vor veni 50 de persoane;
2) costurilor totale şi unitare, în cazul în care la sărbătoare vor veni 200 de persoane.
Datele iniţiale:
Cu ocazia desfăşurării unei serate de absolvire a fost invitată o trupă muzicală. Conform
negocierilor, suma care va fi achitată trupei va constitui 3000 lei.

Problema 2.3. Clasificarea costurilor pe elementele economice şi articolele de calculaţie
Se cere:
1) de grupat costurile de producţie ale unei uzine constructoare de maşini:
a) pe elementele economice (tabelul 1);
b) pe articolele de calculaţie (tabelul 2).
2) de determinat suma costurilor indirecte de producţie ale secţiilor de bază (tabelul 3).

Datele iniţiale:

1

4 000 . Deşeurile recuperabile rezultate in cadrul secţiei mecanice 3 600 5. 4 000 . 100 b) depozitelor uzinei. 7 500 . Materialele auxiliare utilizate pentru întreţinerea şi exploatarea utilajelor de producţie ale secţiei: a) mecanice . 1 750 6.secţiei reparaţie.secţiei energetice.secţiei energetice. 1 250 3. 129 000 b) pentru încălzirea: . . Salariile calculate: a) muncitorilor productivi ai: . b) administratorilor: . Suma Denumirea costurilor şi cheltuielilor crt (lei) 1.oficiului uzinei. 14 000 . . 3 000 . 30 000 2.secţiei mecanice.secţiei asamblare.secţiei asamblare. Costul de combustibil: a) în scopuri tehnologice în cadrul secţiei energetice. 2 .depozitelor uzinei. 1 100 .secţiei asamblare. Materialele de bază utilizate pentru fabricarea producţiei în secţia: a) mecanică. 2 000 . 400 000 b) asamblare. . . .secţiei mecanice.secţiei mecanice.secţiei asamblare. 1000 4. 11 000 . Contribuţiile pentru asigurările sociale si asistenţa medicală calculate la salariile: a) muncitorilor productivi ai: -secţiei mecanice.secţiei energetice.secţiei mecanice.depozitelor uzinei. 150 c) oficiului uzinei. .generali ai uzinei. 128 000 .Extras din Borderoul costurilor şi cheltuielilor ale uzinei constructoare de maşini pentru luna ianuarie 200_ Nr. 1 500 c) energetice.secţiei energetice. 6 000 b) administratorilor: . 1 100 d) reparaţie.secţiei energetice.secţiei reparaţie. 12 500 7.secţiei asamblare. 3 150 b) asamblare. Rechizitele de birou utilizate în cadrul: a) secţiei energetice.secţiei reparaţie. 42 000 . 22 500 .

Repartizarea costurilor secţiei energetice privind producerea energiei electrice livrate pentru necesităţile generale ale: a) secţiei mecanice.oficiului uzinei. 13 890 3 . 7 150 c) clădirii oficiului uzinei. 1 500 . 3 500 10. 5 685 11. . Uzura mijloacelor fixe calculată: a) utilajelor de producţie ale secţiei: . 8. 19 500 b) asamblare.mecanice. 7 500 9.energetice. 4 000 . 20 500 .secţiei reparaţie. 4 000 e) oficiului uzinei. 4 000 .secţiei mecanice. 3 000 . 16 985 b) utilajelor de producţie ale secţiei asamblare. 52 500 c) secţiei reparaţie. . 105 300 b) secţiei asamblare.reparaţie: 2 500 b) clădirilor aferente ale: . 13 500 .generali ai uzinei.secţiei reparaţie.depozitelor uzinei. Repartizarea costurilor secţiei reparaţie privind reparaţia utilajelor de producţie ale secţiei: a) mecanice.asamblare.secţiei energetice.secţiei asamblare. 8 500 . 17 000 . 5 000 d) depozitelor uzinei. Provlzlonul creat pentru reparaţia: a) utilajelor de producţie ale secţiei mecanice.

lei Secţiile. sectoarele Mecanică Asamblare Energetică Reparaţie Depozite Oficiu Total Elementele economice Materiale: -de bază -auxiliare Deşeurile(se scad) Combustibilul: -în scopuri tehnologice -pentru încălzire Total costuri materiale Salariile calculate: -muncitorilor -altor lucrători Total costuri salariale Contribuţiile pentru Asigurările sociale şi asistenţa medicală calculate din salariile: -muncitoilor -altor lucrători Total costuri sociale Uzura mijloacelor fixe: -utilajelor -clădirilor Total uzura Alte costuri Total costuri _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 4 . Tabelul 1 Clasificarea costurilor pe elementele economice.

Energia electrică utilizată 8. Uzura mijloacelor fixe de producţie 6. Secţiile de bază: Articolele de calculaţie Total Crt. Elementele costurilor Secţiile de bază Total crt. Serviciile de reparaţie ale utilajelor de producţie Total costuri indirecte de producţie 5 . Indirecte de producţie mecanică asamblare 1. Materiale auxiliare 2. Contribuţiile pentru asigurarile sociale şi asistenţa medicală calculate la salariile administratorilor 5. Contribuţiile pentru asigurările sociale şi asistenţa medicală 7. Tabelul 2 Clasificarea costurilor pe articole de calculaţie Nr. mecanică asamblare 1. Costurile indirecte de producţie Total costul de producţie Tabelul 3 Costurile indirecte de producţie ale secţiilor de bază Nr. Salariile administratorilor 4. Semifabricatele cumpărate 4. Provizionul creat pentru reparaţia utilajelor de producţie 7. Salariile de bază 6. Materiile prime şi materiale 2. Combustibilul şi energia electrică utilizată în scopuri tehnologice 5. Deşeurile recuperabile (se scad) 3. Combustibilul pentru încălzire 3.

lei Rolul în Includerea în Omogenitate Simbolu Evoluţia volumului procesul costul conturilo Nr.3. c) după gradul de omogenitate. Datele iniţiale: vezi problema 2. Clasificarea costurilor Se cere: 1) de grupat costurile uzinei constructoare de maşini în tabelul 1. Tabelul 1 Grupare costurilor de producţie ale uzinei constructoare de maşini.4. conform următoarelor criterii de clasificare: a) după rolul lor în procesul tehnologic. costurilor de complexe auxiliare directe indirecte simple variabile constante bază 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 6 . d) după comportamentul lor faţă de evoluţia volumului fizic de producţie. 2) de indicat simbolul contului unde urmează să fie înregistrate costurile respective. b) după modul includerii lor în costul de producţie. Tipul de producţie tehnologic de producţie debitoar crt. Problema 2.

. lei Secţiie Total Energe Costurile.Combustibilul . 74 000 operaţionale Total ? ? ? ? ? ? ? ? ? Costurile de bază = _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ Costurile auxiliare = _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ TESTE-GRILĂ 1. semifabricatele 2. . . c) sunt studiate şi analizate de către contabilitatea managerială. b) apar în rezultatul activităţii de desfacere a produselor fabricate. 6 000 . . h) pentru evidenţa lor este destinată clasa a 8-a de conturi. e) se scad din veniturile perioadei. g) se reflectă în bilanţul contabil prin intermediul costului produselor fabricate şi/sau producţiei în curs de execuţie. cheltuielile -tică cheltuieli 1. d) pentru evidenţa lor este destinată clasa a 7-a de conturi.Cheltuieli 20 000 4 000 50 000 . . f) se includ în costul produselor fabricate. i) apar în rezultatul activităţii de fabricare a produselor. 25 000 1 000 12 500 750 25 000 17 500 81 750 auxiliare 3.Materialele . .5. . Clasificarea costurilor după atribuirea lor la tipurile de activitate Se cere: de determinat mărimea costurilor de bază şi a costurilor auxiliare ale unei fabrici de încălţăminte. Croit Tăiere Cusut Transport Reparaţie Cazangerie Cutii costuri.Contribuţiile pentru asigurarea socială ? ? ? ? ? ? ? ? ? şi asistenţa medicală 6. Datele iniţiale: Extras din Borderoul costurilor de producţie şi cheltuielilor ale fabricii de încălţăminte pentru luna iunie 200_.Costurile 25 000 50 000 62 500 1 500 3 500 2 000 3 000 750 148 250 indirecte de producţie 7. 8 500 4. . .Salariile de bază 50 000 10 000 125 000 3 000 7 000 4 000 6 000 1 500 206 500 5. . 7 . Care din următoarele caracteristici se referă la costurile de producţie: a) se reflectă în raportul privind rezultatele financiare. 1 150 000 bază.Materialele de 400 00 150 000 600 000 . Problema 2. . 2 500 . .

g) ambalajul utilizat pentru ambalarea produselor în depozite. c) calculul salariilor muncitorilor ocupaţi cu reparaţia încăperii secţiei de producţie. b) costurile de producţie constante unitare se modifică direct proporţional cu modificarea volumului de producţie. b) costul combustibilului utilizat în procesul tehnologic. 8 . e) calculul salariului muncitorilor ocupaţi cu fabricarea producţiei. c) costurile de producţie variabile totale se modifică invers proporţional cu modificarea volumului de producţie. e) valoarea combustibilului utilizat pentru încălzirea secţiei de producţie. e) ambalajul utilizat pentru ambalarea produselor în secţia de producţie. a căror mărime nu se modifică. b) costuri indirecte de producţie. h) calculul uzurii utilajelor de producţie 6) Costurile. g) calculul asigurărilor sociale aferente salariului calculat şefului secţiei de producţie. 5. d) calculul salariului muncitorilor ocupaţi cu fabricarea producţiei. în raport cu modificarea volumului de produse fabricate sau servicii prestate sunt numite: a) Costuri constante. 4. f) costul pieselor de schimb pentru repararea mijloacelor fixe. f) compensaţiile plătite muncitorilor ocupaţi cu fabricarea producţiei pentru condiţiile nocive de muncă. d) costul energiei electrice utilizate pentru funcţionarea utilajelor de producţie. b) Costuri variabile. c) costul combustibilului utilizat în procesul tehnologic. f) cheltuielilede întreţinere a pazei întreprinderii. b) calculul concediului de odihnă al muncitorilor ocupaţi cu fabricarea producţiei. 3. d) calculul salariilor muncitorilor ocupaţi cu reparaţia încăperii secţiei de producţie. b) materia primă necesară pentru fabricarea produselor. La costurile directe privind retribuirea muncii se referă: a) calculul asigurării medicale obligatorii aferente salariului calculat muncitorilor ocupaţi cu fabricarea producţiei. Costurile legate de deservirea şi gestiunea subdiviziunilor de producţie se numesc: a) costuri directe de producţie. c) calculul salariului şefului secţiei de producţie. g) cheltuielilede deplasare a şefului secţiei de producţie. La costurile directe de materiale se referă: a) combustibilul utilizat pentru încălzirea secţiei de producţie. c) cheltuieli generale şi administrative. Selectaţi costurile indirecte de producţie: a) costul energiei electrice utilizate la iluminarea secţiei de producţie. 7) Precizaţi care din următoarele afirmaţii sunt incorecte: a) costurile de producţie variabile unitare se modifică odată cu modificarea volumului de producţie.2.

Costurile care nu pot fi identificate direct pe un obiect de calculaţie în momentul efectuării lor. 9 . dar aferente perioadelor viitoare de gestiune sunt numite: a) costuri curente. volumul producţiei fabricate . e) costurile de producţie variabile unitare nu se modifică odată cu modificarea volumului de producţie. costurile de materiale de bază unitare ale întreprinderii vor constitui: a) 25 lei/buc. b) costuri anticipate. c) nici un răspuns nu este correct. pentru a fi imputate unui produs sunt necesare calcule suplimentare. în cazul în care volumul producţiei fabricate va fi 400 buc. 10 .. d) costurile de producţie constante unitare se modifică invers proporţional cu modificarea volumului de producţie. b) 20 lei/buc. Costurile efectuate în perioada curentă.. sunt denumite: a) costuri directe de producţie. 8.500 buc. Costurile de materiale de bază totale ale întreprinderii constituie 10 000 lei. 9. b) costuri indirecte de producţie.. c) costuri preliminare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful