You are on page 1of 2
PEJABAT PELAJARAN DAERAH JASIN, 77000 JASIN, MELAKA Pejabat Am 06-5292878 / 06-5202664 / 06-5296901 Faksimil 06-5291037 (PENTADBIRAN) 06-5293932 (KEWANGAN) E-mail Ppdiasin@ppdjasin.edu.my Laman Web # hitp:iwaw.ppdjasin.edu.my Rujukan Kami: PPDJ.UPPK.KOKU. 900-3/14 Tarik £31 Januari 2012. SMK Dang Anum SMK Seri Mahkota SMK Dato’ Abd. Rahman Yaakob SMK Sungai Rambai SMA Assalyidah Khadijah Tuan, MMESYUARAT BERSAMA GURU DAN JURULATIH KADET BOMBA KAWASAN JAGAAN BALAI BOMBA DAN PENYELAMAT MERLIMAU 2012 Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk, Bombe et acite dimaklumkan bohawa Unit Kokurikuium PPD Jasin dengan kerjasama Jabotan pombe dan Penyelamat Merimau akan mengacakon mesyuarat Penyelarasan Besokeys Kadet Bomba Bil.1/2012 sebagaimana butiran berikut: Tatikh 3 Februari 2012 ( Jumaat ) Masa : 10.00 pagi Tempat : _Billk Mesyuarat Balai Bomba dan Penyelamat Merlimau, Melaka Bomba on uoungen dengan ity mohen pinak ivan member’ pelepasan kepada Gury Kade! Bomba sekolah tuan untuk hadir dalam mesyvarat tersebut bagi membincangkan agenda seperti dilampiran, Keriosama don keperihatinan tuan songat dihargoi dan diucapkan terima kosih, Sekian terima kasih, Daerah Jasin b.p. Pengarah Pelajoran Melaka 8k. 1. Ketua Unit Kokurikulum JPM 2. Ketua Unit PPK PPD Jasin 3. Fail Timbul — Fax cemua ok (Sila catatkan Pojabat in bila berhubung) 015291037 Pave: 2@12 11:39 From: oneaata AGENDA MESYUARAT 1,Ucapan Aluan Oteh Pengerusi 2.Maklumbalas Status Permohonan Penubuhan Pasukan Kadet Bomba 3.Penerangan Buku Garis Panduan Kadet Bomba yang Terbaru 4.Aktiviti Pasukan Kadet Bomba 2012 4.1. Pemilinan Pelajar Baru 4.2 Latihan Kadet, Mingguan (Pelaksanaan Modul) 4.3 Laporan Aktiviti Kadet 4.4 Bekalan Pakaian Celorang Lengkap 45 Pertandingan Kawad Kaki Peringkat Negeri Tarikh: 31/3/2012 Tempat: SMK Padang Temu 4.6 Perkhemahan Kadet Bomba Peringkat Negeri Tarikh:9-13/4/2012 Tempat: Kem Pengakap Tan Chay Yan, Bukit Katil,Melaka 4.7. Perkhemahan Kadet Bomba Peringkat Kebangsaan Tarikh: 6+11/5/2012 Tempat; Pulau Pinang 4.8 Kursus Guru Kadet Bomba Tarikh: 8-11/2/2012 ‘Tempat: Akan Diberitahu Kelak 4.9 Kursua Ketua Platun/Sarjan (2 orang ketua platun setiap sekolah: L@P) Tarikh:16-19/2/2012 Tempat:Balal Bomba dan Penyelamat Tanga Batu,Melaka 5.Peperiksaan Asas Kadet Bomba 6.Pensijtlan: . 6.1 Asas 1 - Lulis peperiksaan Asas 1 8.2 Asas 2 - Lulus peperiksaan Asas 2 63 Sifil Penyertaan - untuk yang gagal peperiksaan dan ada menyertai aktiviti-aktiviti ko-kurikulum kadet bomba 7.Lain-lain hat 8.Ucapan penangguhan 9.Jamuan ringan