You are on page 1of 1

INSTITUT PENDIDIKAN GURU

Kementerian Pelajaran Malaysia

KAMPUS IPOH, 31150 HULU KINTA

PERAK DARUL RIDZUAN

TUGASAN PROJEK

APLIKASI MATEMATIK

( MTE 3143 )

NAMA : THACHINEY DEVI A/P VEERASAMY

NO. KAD PENGENALAN : 880301-56-5178

NO. ANGKA GILIRAN : 2013242340054

PROGRAM : PISMP

AMBILAN : JUN 2013

UNIT : M4

NAMA PENSYARAH : EN. MAZLAN BIN MUHAMMAD

TARIKH SERAHAN : 9 MAC 2017