You are on page 1of 2

Kuiz anti Dadah/ Rokok 2017

Nama:___________________________________________________________

Kelas :_________________________________________

1. Katakan Tidak kepada __________

A. Api

B. Beras

C. Ayam

D. Rokok

2. Anda seorang yang ______ jika tidak merokok

A. Bijak

B. Pergi

C. Penting

D. Berubah

3. Hidup __________ tanpa rokok

A. Merana

B. Sihat

C. Sedih

D. Gembira

4. Apakah kesan kepada pelajar yang merokok ?

A. Berdisiplin

B. Rajin

C. Cerdas

D. Mengantuk

5. Apakah organ tubuh badan yang rosak jika kita merokok ?

A. Jantung

B. Telinga

C. Mata

D. Kaki