Вы находитесь на странице: 1из 1

Invitaie de prezentare a ofertelor

Licitaie public Nr. 17/00946


Autoritatea contractant Agenia de Dezvoltare Regional Sud
Adresa bld. tefan ce Mare, 12, or. Cimilia, Republica Moldova
Telefon/fax 0 (241) 26286
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de
COROIAN DORIN
achiziie
Construcia drumului intercomunitar Fetelia
Marianca de Jos tefan Vod i asigurarea conexiunii
Obiectul achiziiei
cu drumul naional R 30 Chiinu Cueni frontiera
cu Ucraina
Cod CPV 45233225-2
Agenia de Dezvoltare Regional Sud, or. Cimilia, str.
Locul eliberrii documentelor/caietului de sarcini
tefan cel Mare, 12
Locul desfurrii procedurii de achiziie public bld. tefan ce Mare, 12, or. Cimilia, Republica Moldova
Limba n care vor fi ntocmite documentaia standard/caietul
De stat
de sarcini
Pentru ridicarea documentelor de licitaie pe suport de hrtie
0.00
taxa de achitare constituie
Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare MD06ML00000000225121
Banca BCMoldindconbankS.A. fil.Cimislia
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD06ML00000000225121
Banca BCMoldindconbankS.A. fil.Cimislia
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare MD06ML00000000225121
Banca BCMoldindconbankS.A. fil.Cimislia
Termenul de depunere a ofertelor 18.04.2017 14:00
Termenul de desfurare a procedurii de achiziie public 18.04.2017 14:00

Date suplimentare privind procedura de achiziie:


http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18591205

Оценить