Вы находитесь на странице: 1из 1

Invitaie de prezentare a ofertelor

Licitaie public Nr. 17/00948


Autoritatea contractant Agenia de Dezvoltare Regional Sud
Adresa bld. tefan ce Mare, 12, or. Cimilia, Republica Moldova
Telefon/fax 0 (241) 26286
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de
COROIAN DORIN
achiziie
Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin conectarea
localitilor i a drumurilor locale de pe coridorul 20-RD
Obiectul achiziiei
Sud, R34 - Srma - Tomai - Srteni -Hrtop - la reeaua
de drumuri naionale R3
Cod CPV 45232400-6
Locul eliberrii documentelor/caietului de sarcini bld. tefan ce Mare, 12, or. Cimilia, Republica Moldova
Locul desfurrii procedurii de achiziie public bld. tefan ce Mare, 12, or. Cimilia, Republica Moldova
Limba n care vor fi ntocmite documentaia standard/caietul
De stat
de sarcini
Pentru ridicarea documentelor de licitaie pe suport de hrtie
0.00
taxa de achitare constituie
Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare MD06ML00000000225121
Banca BCMoldindconbankS.A. fil.Cimislia
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD06ML00000000225121
Banca BCMoldindconbankS.A. fil.Cimislia
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare MD06ML00000000225121
Banca BCMoldindconbankS.A. fil.Cimislia
Termenul de depunere a ofertelor 18.04.2017 10:00
Termenul de desfurare a procedurii de achiziie public 18.04.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziie:


http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18593968

Оценить