Вы находитесь на странице: 1из 4

UJIAN MATEMATIK TAHUN 3

TAJUK 1 6

1. Tulis 3 408 dalam perkataan.

2. Tulis Sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga dalam angka.

3. Susun nombor berikut dalam tertib menaik.


7 121, 7 101, 7 211, 7 112, 7 201

4. Susun nombor berikut dalam tertib menurun.


2 475, 2 574, 3 475, 2 745, 3 457

5. Lengkapkan rangkaian nombor berikut.

1 080, 1 040, 1 020,

6. Bundarkan 6 095 kepada ratus terdekat.

7. Kira hasil tambah 5 045 dengan 2 056.

8. Nyatakan nilai tempat bagi digit 3 dalam 4 037.

9. Nyatakan nilai digit bagi 9 dalam 9 562.

1
10.Cari beza di antara 8 800 dengan 1 939.

11.Nyatakan pecahan kawasan berlorek berikut dalam bentuk termudah.

12.Lengkapkan pecahan setara berikut.

2

3 9

13.Nyatakan samada pecahan berikut lebih besar atau lebih kecil.

1 3
lebih ................ daripada
5 5

14.Selesaikan.

257
3

15.48 6 =

16.Bahagikan.

2
6 12 30

25
100
17.Tukarkan kepada perpuluhan.

0.09
18.Tukarkan kepada pecahan.

0.85 0.58
19.Yang manakah lebih besar? atau ?

60
100
20.Tukarkan kepada peratus.

23%
21.Tukarkan kepada pecahan.

22.Kirakan yang berikut.

3
23.Mazni mempunyai sebalang manik yang berjumlah 560 biji. Dia
menggunakan 125 biji daripada manik-manik itu untuk membuat seutas
gelang tangan. Berapakah bilangan manik yang tinggal?

24.Sebuah kilang menghasilkan 6 477 botol air mineral pada bulan Mac. Pada
bulan April, bilangan botol air mineral yang dihasilkan adalah dua kali ganda
berbanding bulan Mac. Hitung bilangan botol air mineral yang dihasilkan pada
bulan April.

25.Sebuah kedai menjual 721 biji ban dalam seminggu. Berapa biji ban yang
dijual oleh kedai itu dalam sehari?

SOALAN TAMAT

Оценить