Вы находитесь на странице: 1из 29

Metodologia de evaluare a cadrelor didactice din nvmntul general

Proiect
Anexa nr. 9
Fi de evaluare a cadrului didactic*
Numele, prenumele cadrului didactic _______________________________________________
Grad didactic ____________________
Disciplina de studii _______________
Anul de studii _________________
Data _________________________

DOMENIUL 1: PROIECTAREA DIDACTIC. Standard 1: Cadrul didactic proiecteaz demersul educa ional din perspectiva teoriei curriculare.

Indicatorul 1.1. Proiecteaz demersul didactic n conformitate cu rigorile cadrului curricular al disciplinei.
Comentarii (ex.: este clar; nu
Reformulare
sunt obiecii; este formulat vag
propus/completare
etc.)
Niveluri de realizare a comportamentului Niveluri de
Descriptorii ntrebri de evaluare Niveluri de
profesional realizare a
ntrebri de ntrebri de realizare a
comportament
evaluare evaluare comportament
ului
ului profesional
profesional
1.1.1. Cunoate i aplic cadrul Cadrul didactic face referin n proiectarea
didactic literatura de didactic la cel puin 5 lucrri tiinifice i/sau
specialitate, prevederile metodice relevante pentru nivelul de nvmnt/
curriculare i principiile tipul de instituie n care pred i/ sau recomandate
psihopedagogiei contemporane pentru implementarea n sistemul de nvmnt din
n proiectarea didactic? Republica Moldova.
Reflect proiectarea didactic Cadrul didactic aplic n proiectarea didactic
principiul constructivist al literatura de specialitate i metode, tehnici,
nvrii? procedee de predare n corespundere cu
particularitile individuale i de vrst a copiilor.
Cadrul didactic personalizeaz n proiectarea
didactic tehnici / procedee de predare, inovative,
rezultate din cercetarea proprie i / sau din
dezvoltarea unor metode / tehnici / procedee de
predare studiate i aplicate la clas.
1.1.4. Este predarea planificat astfel Proiectele didactice de lung i de scurt durat
nct s susin nvarea i nu respect n totalitate cadrul normativ i principiile
didactice.

1
Metodologia de evaluare a cadrelor didactice din nvmntul general

Proiect
doar s prezinte curriculumul? Proiectele didactice de lung i de scurt durat
Demonstreaz cadrul didactic respect n totalitate cadrul normativ i principiile
cunoaterea modului de didactice i sunt adaptate particularitilor de vrst
proiectare a nvrii, pornind ale copiilor.
de la specificul nvrii Proiectele didactice respect n totalitate cadrul
copilului? normativ, principiile didactice i valorific
Reflect proiectarea didactic particularitile de vrst i individuale ale
principiile generale ale acestora.
incluziunii colare?
Proiectarea didactic reflect
specificul clasei i
particularitile de vrst ale
elevilor?
Proiectarea didactic reflect
diferitele interese de nvare
ale elevilor, reliefate prin
aplicarea metodelor i
tehnicilor de cunoatere a
acestora?
Ofer proiectarea leciilor
oportuniti pentru activiti de
grup sau n perechi, precum i
pentru munc individual sau
cu ntreaga clas?
1.1.7. Proiectele de lecii conin Obiectivele i finalitile procesului educaional
suficiente situaii de nvare sunt specifice, msurabile, realiste, relevante,
care faciliteaz identificarea ncadrate clar n timp i derivate logic pornind de la
de ctre elevi a conexiunilor competenele i subcompetenele enunate n
coninutului disciplinei predate curriculum.
cu viaa real? Obiectivele i finalitile procesului educaional
Conine proiectarea leciilor sunt specifice, msurabile, realiste, relevante,
situaii de nvare care se ncadrate clar n timp, derivate logic i corelate cu
adreseaz diferitelor stiluri de particularitile de vrst i individuale ale
nvare ale elevilor? acestora.
Ia proiectarea leciilor n Obiectivele i finalitile procesului educaional
considerare experienele sunt specifice, msurabile, realiste, relevante,
dobndite de elevi n afara ncadrate clar n timp, derivate logic, corelate cu
particularitile socioculturale ale comunitii de

2
Metodologia de evaluare a cadrelor didactice din nvmntul general

Proiect
colii? provenien a elevilor, precum i cu particularit ile
individuale i stilurile de nvare ale acestora.
1.1.10. Cadrul didactic demonstreaz Coninuturile curriculare i strategiile de nvare
utilizarea adecvat a selectate respect principiile didactice i
conceptelor tiinifice aferente curriculumul aprobat.
disciplinei predate? Coninuturile curriculare i strategiile de nvare
Are cadrul didactic suficiente selectate respect principiile didactice, curriculumul
informaii referitoare la aprobat, precum i particularitile individuale i de
cunotinele i experienele vrst ale elevilor.
anterioare ale elevilor, Coninuturile curriculare i strategiile de nvare
abilitile i atitudinile lor? selectate respect principiile didactice, curriculumul
Sunt particularitile aprobat, precum i particularitile individuale i
socioculturale ale elevilor i stilurile de nvare ale elevilor.
ale familiilor acestora
apreciate i valorificate?
Sunt realizate planuri
educaionale individuale
pentru elevii cu cerine
educaionale speciale?
1.1.13. Pune n eviden proiectarea Proiectele didactice de lung i de scurt durat
didactic realizat de cadrul conin n mod explicit corelaii ntre disciplina
didactic corespondena cu predat cu alte discipline predate la clasa/nivelul de
coninuturile altor discipline? nvmnt respectiv.
Proiectarea unitilor de Proiectele didactice de lung i de scurt durat
nvare i a leciilor conine conin n mod explicit corelaii ntre disciplina
abordri inter/trans predat cu alte discipline i au fost realizat n
disciplinare, n acord cu colaborare cu colegii care predau aceste discipline.
situaii cotidiene concrete? Proiectele didactice de lung i de scurt durat
Proiectarea unitilor de conin n mod explicit corelaii ntre disciplina
nvare conine predat cu alte discipline, a fost realizat n
activiti/lecii/ proiecte colaborare cu colegii care predau aceste discipline
tematice desfurate n comun i conine activiti / lecii / proiecte tematice
cu colegi profesori de alte interdisciplinare.
discipline?
1.1.16. Proiectarea didactic valorific Proiectele didactice de lung i de scurt durat fac
eficient resursele umane i referire, n mod explicit, la toate resursele
materiale tradiionale sau (tradiionale i digitale) existente n coal i
necesare disciplinei / nivelului / clasei respective.

3
Metodologia de evaluare a cadrelor didactice din nvmntul general

Proiect
moderne existente n coal? Proiectele didactice de lung i de scurt durat fac
Proiectarea leciilor conine referire, n mod explicit, la resursele (tradi ionale i
situaii de nvare variate (de digitale) existente n coal i suplimentare,
exemplu, prezentri orale i identificate de cadrul didactic (n mediul online,
discuii, ascultare i citire, prin colaborarea cu alte cadre didactice etc.) i
scriere, desenare, rezolvare de adecvate disciplinei / nivelului / clasei respective.
probleme, folosirea bibliotecii, Proiectele didactice de lung i de scurt durat fac
a materialelor audio/video, referire, n mod explicit, la resursele (tradi ionale i
activiti practice i pe digitale) existente n coal, suplimentare i create
calculator)? de cadrul didactic, adecvate disciplinei / nivelului /
Cadrul didactic propune / clasei / caracteristicilor individuale i stilurilor de
realizeaz resurse didactice nvare ale copiilor la care pred.
pentru situaiile de nvare
proiectate?
Proiectarea didactic valorific
eficient mijloacele tehnice ,
competenele digitale ale
profesorului i ale elevilor, n
funcie de obiectivele leciei i
nu ca scop n sine?
1.1.19. Proiectarea didactic la nivelul Proiectele didactice indic pentru fiecare unitate de
disciplinei valorific att nvare, pe lng cunotinele nsuite, abilitile i
transmiterea de cunotine, ct atitudinile formate.
i formarea de atitudini i Proiectele didactice specific, pentru fiecare
valori? unitate de nvare, cunotinele nsuite, abilitile
Proiectarea didactic i atitudinile formate i cuprinde secvene de
promoveaz trecerea de la nvare autonom .
nvarea dirijat la nvarea Proiectele didactice finesc, pentru fiecare lecie,
autonom? cunotinele nsuite, abilitile i atitudinile
Cadrul didactic elaboreaz formate i cuprinde secvene de nvare autonom
mpreun cu elevii planuri n funcie de caracteristicile individuale i stilurile
individuale de nvare, n de nvare ale copiilor.
funcie de nevoile i interesele
individuale ale acestora?

Indicatorul 1.2. Proiecteaz evaluarea procesului educaional i a rezultatelor colare.

4
Metodologia de evaluare a cadrelor didactice din nvmntul general

Proiect
Comentarii (ex.: este clar; nu
Reformulare
sunt obiecii; este formulat vag
propus/completare
etc.)
Niveluri de realizare a comportamentului Niveluri de Niveluri de
Descriptorii ntrebri de evaluare
profesional realizare a realizare a
ntrebri de ntrebri de
comportament comportament
evaluare evaluare
ului ului
profesional profesional
1.2.1. Proiectarea didactic include Proiectele didactice de lung i de scurt durat
(de lung durat, pe uniti de cuprind secvenial strategiile i instrumentele de
nvare i pe lecii) criteriile, evaluare a procesului i a rezultatelor nvrii.
strategiile i instrumentele de Proiectele didactice de lung i de scurt durat
evaluare a procesului i a cuprind, pentru fiecare unitate de nvare,
rezultatelor? strategiile i instrumentele de evaluare a procesului
Criteriile de evaluare proiectate i a rezultatelor nvrii.
sunt n concordan cu Proiectele didactice de lung i de scurt corespund
obiectivele nvrii? normelor docimologice n vigoare pentru fiecare
Strategiile de evaluare propuse unitate de nvare.
n proiectare respect
specificul disciplinei?
1.2.4. Proiectarea probelor de Obiectivele i probele de evaluare sunt adecvate
evaluare ine cont de particularitilor de vrst ale copiilor.
particularitile de vrst i Obiectivele i probele de evaluare sunt adecvate
individuale ale copiilor? particularitilor de vrst ale elevilor i
Poate formula cadrul didactic caracteristicilor clasei / claselor la care pred.
corect obiectivele de Obiectivele i probele de evaluare sunt adecvate
evaluare ? particularitilor de vrst ale elevilor,
caracteristicilor clasei / claselor la care pred i
caracteristicilor individuale.
1.2.7. . Cunoate cadrul didactic Strategiile de evaluare proiectate cuprind cel pu in
instrumentele de evaluare a un tip de instrumente de evaluare a rezultatelor
rezultatelor nvrii? nvrii stabilite n curriculum.
Poate cadrul didactic asigura Strategiile de evaluare proiectate cuprind cel pu in
corelaia elementelor strategiei dou tipuri de instrumente de evaluare a
de evaluare? rezultatelor nvrii stabilite n curriculum i
caracteristicilor clasei / claselor la care pred.
Strategiile de evaluare proiectate cuprind cel pu in
trei tipuri de instrumente de evaluare a rezultatelor

5
Metodologia de evaluare a cadrelor didactice din nvmntul general

Proiect
nvrii stabilite n curriculum, adaptate
particularitilor de vrst ale copiilor i
caracteristicilor individuale ale copiilor.
1.2.10. Conin strategiile de evaluare Proiectele didactice cuprind metode i instrumente
proiectate oportuniti de de autoevaluare i inter-evaluare adaptate
autoevaluare i monitorizare a particularitilor de vrst ale copiilor.
propriului progres n nvare? Proiectele didactice cuprind metode i instrumente
i-a proiectat cadrul didactic de autoevaluare i inter-evaluare adaptate
suficiente secvene n care particularitilor de vrst ale copiilor i
ofer oportuniti elevilor s se caracteristicilor clasei / claselor la care pred.
autoaprecieze obiectiv i Proiectele didactice cuprind metode i instrumente
argumentat? de autoevaluare i inter-evaluare adaptate
particularitilor de vrst ale copiilor,
caracteristicilor clasei / claselor la care pred i
caracteristicilor individuale ale copiilor.

TOTAL
Comentarii:

DOMENIUL 2: MEDIUL DE NVARE. Standard 2: Cadrul didactic asigur un mediu de nvare dezvoltativ.

Indicatorul 2.1. Creeaz un climat relaional de ncredere, solidaritate i respect, bazat pe principiile echitii i ale toleranei.
Comentarii (ex.: este clar; nu
Reformulare
sunt obiecii; este formulat vag
propus/completare
etc.)
Niveluri de realizare a comportamentului Niveluri de Niveluri de
Descriptorii ntrebri de evaluare
profesional realizare a realizare a
ntrebri de ntrebri de
comportament comportament
evaluare evaluare
ului ului
profesional profesional
2.1.1. Cadrul didactic aplic Cadrul didactic aplic prevederile cadrului legal
prevederile cadrului legal privind securitatea vieii i sntii copiilor.
privind securitatea vieii i Cadrul didactic, mpreun cu copiii i cu personalul
sntii copiilor? colii, aplic prevederile cadrului legal privind
Este atmosfera din clas securitatea vieii i sntii copiilor.
sigur i nonviolent? Cadrul didactic, mpreun cu copiii, cu personalul
Iniiaz i desfoar colii, cu prinii i cu ali membri ai comunitii
profesorul aciuni de aplic prevederile cadrului legal privind securitatea
vieii i sntii copiilor.

6
Metodologia de evaluare a cadrelor didactice din nvmntul general

Proiect
prevenire i combatere a
violenei, de promovare a
unui mediu nonviolent,
favorabil nvrii, n
activiti colare i
extracolare?
2.1.4. Este diversitatea vzut ca Cadrul didactic colecteaz, n condiii de
o resurs n susinerea confidenialitate, toate datele personale ale copiilor
nvrii i nu ca o i privind familia prevzute de legislaia n vigoare.
problem? Cadrul didactic colecteaz, n condiii de
Sunt recunoscute i confidenialitate, toate datele personale ale copiilor
contracarate barierele i privind familia prevzute de legislaia n vigoare,
generate de diferenele precum i datele privind comunitatea de provenien
dintre cultura colar i cea a elevilor care pot afecta, pozitiv sau negativ
de acas? participarea colar i rezultatele nv rii.
Respect cadrul Cadrul didactic colecteaz, n condiii de
didacticconfidenialitate confidenialitate, toate datele personale ale copiilor
datelor personale ale i privind familia prevzute de legislaia n vigoare,
elevilor i ale prinilor datele privind comunitatea de provenien a copiilor
acestora? i datele privind caracteristicile individuale ale
copiilor, care pot afecta, pozitiv sau negativ
participarea colar i rezultatele nv rii.
2.1.7. Respect cadrul didactic Cadrul didactic respect proceduri i reguli clare de
procedurile nelese rezolvare a situaiilor conflictuale, la nivelul fiecrui
deopotriv de ctre copui i colectiv de copii, iar copiii au posibilitatea de a- i
profesori, pentru a rspunde exprima opinii diferite.
la problemele Cadrul didactic aplic proceduri i reguli clare de
comportamentale extreme? rezolvare a situaiilor conflictuale, la nivelul fiecrui
D cadrul didactic colectiv de elevi, elevii au posibilitatea de a- i
posibilitatea copiilor s-i exprima opinii diferite iar profesorul stpnete
exprime, cu ncredere i tehnicile de baz de rezolvare a conflictelor
fr team, opiniile? (stpnirea, compromisul, integrarea,
separarea prilor).
Cadrul didactic previne i soluioneaz eficient
situaiile conflictuale, la nivelul fiecrui colectiv de
elevi, elevii au posibilitatea de a-i exprima opinii
diferite. rezultatul fiind dispariia sau diminuarea, n
ultimul an, a situaiilor conflictuale).

7
Metodologia de evaluare a cadrelor didactice din nvmntul general

Proiect
2.1.10. Exist sarcini de nvare Activitile de nvare proiectate i mediul de
care implic colaborarea cu nvare creat faciliteaz colaborarea ntre elevi.
prinii i/sau cu alte Activitile de nvare proiectate i mediul de
persoane i instituii din nvare creat faciliteaz colaborarea i cooperarea
afara colii? ntre elevi.
Face mediul creat posibil Activitile de nvare proiectat i mediul de
aceast implicare? nvare creat faciliteaz colaborarea i cooperarea
ntre elevi, precum i implicarea prinilor i/sau a
altor persoane i instituii din afara colii.
2.1.13. Sunt judecile de valoare Cadrul didactic utilizeaz un limbaj de comunicare
cu privire la elevi fcute decent i respectuos, centrat pe comportamentele de
ntr-un mod respectuos i nvare (ceea ce face / scrie / spune elevul) i nu pe
constructiv? persoan (caracteristici personale, etnice, culturale
Este comunicarea etc.)
preponderent constructiv, Cadrul didactic utilizeaz un limbaj de comunicare
fcnd referire mai mult la decent i respectuos, centrat pe comportamentele de
ceea ce elevii au realizat nvare, judecile pozitive (ce a tiut / putut / dorit
din sarcinile de nvare elevul) fiind preponderente fa de cele negative (ce
dect la prile nerealizate? nu a tiut / putut / dorit acesta).
Sunt erorile privite ca Cadrul didactic utilizeaz un limbaj de comunicare
oportuniti de nvare de decent i respectuos, centrat pe comportamentele de
ctre cadru didactic? nvare, judecile pozitive fiind dominante,
eroarea fiind considerat oportunitate de nvare,
nu eec.
2.1.16. Deine cadrul didactic Cadrul didactic folosete echipamentele TIC n
competene TIC? Cadrul proiectarea didactic i n predare.
didactic demonstreaz Cadrul didactic folosete echipamentele TIC n
folosirea sigur, proiectarea didactic, n predare, n evaluare i n
responsabil i etic a TIC comunicarea cu copiii i cu prinii acestora.
n procesul educaional? Cadrul didactic folosete echipamentele TIC n
Cadrul didactic asigur proiectarea didactic, n predare, n evaluare i n
formarea la copii a comunicarea cu elevii i cu prinii acestora, iar
competenelor de utilizare copii sunt implicai n folosirea responsabil a TIC
responsabil i etic a TIC? pentru nvare.

Indicatorul 2.2. Asigur managementul clasei i al comportamentului elevilor.

8
Metodologia de evaluare a cadrelor didactice din nvmntul general

Proiect
Comentarii (ex.: este clar; nu sunt Reformulare
obiecii; este formulat vag etc.) propus/completare
Niveluri de realizare a comportamentului Niveluri de
Descriptorii ntrebri de evaluare Niveluri de
profesional realizare a
ntrebri de ntrebri de realizare a
comportament
evaluare evaluare comportament
ului
ului profesional
profesional
2.2.1. Sunt elevii ncurajai s-i Cadrul didactic se consult cu toi copiii, fr
afirme identitatea etnic, discriminare, n situaiile prevzute de lege.
religioas, cultural? Cadrul didactic se consult cu toi copiii, fr
Au elevii posibilitatea de discriminare, n situaiile prevzute de lege i ofer
alegere n cadrul acestora posibilitatea exprimrii libere a opiniilor.
activitilor de nvare? Cadrul didactic se consult cu toi copiii, fr
Sunt elevii ncurajai s-i discriminare, n situaiile prevzute de lege, ofer
mobilizeze toate acestora posibilitatea exprimrii libere a opiniilor,
cunotinele i experienele, crend, totodat, situaii de nvare n care copiii
de exemplu despre diferite fac alegeri pe baza opiniilor liber exprimate.
ri, regiuni, zone ale unor
orae sau despre istoria
familiei?
2.2.4. Monitorizeaz profesorul Cadrul didactic previne i intervine n cazurile de
comportamentul copiilor? indisciplin i a msurilor luate, conform legii.
Sunt aplicate strategii de Cadrul didactic previne i intervine n cazurile de
diminuare/ nlturare a indisciplin i a comportamentelor indezirabile,
cauzelor comportamentelor conform legii i pe baza programelor proprii de
neadecvate i nu doar de aciune.
sancionare a acestora? Cadrul didactic previne i intervine n cazurile de
Sunt problemele de indisciplin i a comportamentelor indezirabile,
disciplin abordate prompt, conform legii i pe baza programelor proprii de
asertiv i respectuos? aciune, cu implicarea copiilor, a prinilor i a
Sunt ncurajate relaiile altor pri interesate, la necesitate.
ntre elevi bazate pe
onestitate i respect
reciproc?
Sunt elevii responsabilizai
cu privire la respectarea

9
Metodologia de evaluare a cadrelor didactice din nvmntul general

Proiect
regulilor clasei?
Este ncurajat sprijinul
reciproc ntre elevi?
2.2.7. Sunt stimulate, valorizate i Cadru didactic recunoate public succesul fiecrui
celebrate frecvent copil, fr discriminare, n realizarea autonom a
comportamentele pozitive? sarcinilor de nvare.
Disciplina este abordat Cadrul didactic recunoate public succesul fiecrui
pozitiv, mai degrab prin copil, fr discriminare, n realizarea autonom a
celebrarea sarcinilor de nvare, judecile pozitive fiind
comportamentelor pozitive, dominante fa de cele negative.
dect prin evidenierea Cadrul didactic recunoate public succesul fiecrui
celor negative? copil, fr discriminare, n realizarea autonom a
Sunt folosite tehnici sarcinilor de nvare, judecile pozitive fiind
apreciative n evaluarea dominante fa de cele negative, utiliznd metodele
comportamentului copiilor? i tehnicile apreciative consacrate.
2.2.10. Exist un sistem de reguli Copiii sunt implicai n elaborarea sistemului de
ale clasei, stabilit mpreun reguli i de comportamente acceptate.
cu copiii? Copiii sunt implicai n elaborarea, aplicarea i
Sunt regulile din clas monitorizarea sistemului de reguli i de
explicite i consecvente? comportamente acceptate.
Sunt copiii implicai n Copiii sunt implicai n elaborarea, aplicarea,
formularea regulilor clasei? monitorizarea i revizuirea sistemului de reguli i
Exist un mecanism de de comportamente acceptate.
feedback din partea copiilor
n privina
respectrii/nerespectrii i
dezvoltrii sistemului de
reguli ale clasei?

Indicatorul 2.3. Organizeaz i utilizeaz n mod raional spaiul fizic.


Descriptorii ntrebri de evaluare Niveluri de realizare a comportamentului Comentarii (ex.: este clar; nu
Reformulare
profesional sunt obiecii; este formulat vag
propus/completare
etc.)
ntrebri de Niveluri de ntrebri de Niveluri de
evaluare realizare a evaluare realizare a
comportament comportament
ului ului profesional

10
Metodologia de evaluare a cadrelor didactice din nvmntul general

Proiect

profesional

2.3.1. Respect cadrul didactic Cadrul didactic respect toate normele de sntate i
regulile de sntate i securitate stabilite de lege.
securitate stabilite de
legislaia n vigoare? Cadrul didactic i elevii respect toate normele de
Sunt regulile de sntate i sntate i securitate stabilite de lege.
securitate cunoscute de
copii i de prinii acestora?
Sunt regulile de sntate i Cadrul didactic, elevii respect toate normele de
securitate interiorizate i sntate i securitate stabilite de lege, fiind realizate
aplicate autonom de ctre sistematic programe i aciuni de cunoatere i
copii? prevenie.
2.3.4. . Este spaiul clasei organizat Cadrul didactic organizeaz spaiul fizic conform
conform cerinelor cerinelor ergonomice i caracteristicilor sarcinilor
ergonomice i de nvare.
particularitilor de vrst i Cadrul didactic organizeaz spaiul fizic conform
individuale ale copiilor? cerinelor ergonomice, caracteristicilor sarcinilor de
Sunt valorificate eficient nvare i nevoilor individuale ale copiilor.
toate resursele puse la Cadrul didactic organizeaz i dezvolt spaiul fizic
dispoziie de instituie conform cerinelor ergonomice, caracteristicilor
pentru clasa de copii? sarcinilor de nvare i nevoilor individuale ale
Amenajarea slilor de clas copiilor, inclusiv pe baza unor iniiative personale.
reflect elemente de
identitate a copiilor?
Exist proceduri clare,
cunoscute de ctre copii,
privind utilizarea sigur a
resurselor din spaiul
clasei?

TOTAL
Comentarii:

DOMENIUL 3: PROCESUL EDUCA IONAL. Standard 3: Cadrul didactic asigur realizarea procesului educaional de calitate.

Indicatorul 3.1. Gestioneaz procesul educaional la clas.

11
Metodologia de evaluare a cadrelor didactice din nvmntul general

Proiect
Comentarii (ex.: este clar; nu sunt Reformulare
obiecii; este formulat vag etc.) propus/completare
Niveluri de realizare a comportamentului Niveluri de
Descriptorii ntrebri de evaluare Niveluri de
profesional realizare a
ntrebri de ntrebri de realizare a
comportament
evaluare evaluare comportament
ului
ului profesional
profesional
3.1.1. Explic cadrul didactic Obiectivele activitilor de nvare se bazeaz pe
scopul i obiectivele achiziiile anterioare presupuse de curriculumul
unitilor de nvare i ale naional i sunt adaptate particularitilor de vrst
leciilor? ale copiilor.
Activitile de nvare Obiectivele activitilor de nvare se bazeaz pe
pornesc de la informaiile achiziiile anterioare presupuse de curriculumul
deinute de copii i de la naional i sunt adaptate particularitilor de vrst
experiena anterioar a ale copiilor i caracteristicilor clasei / claselor la
acestora? care pred.
Este vizat, n activitile Obiectivele activitilor de nvare se bazeaz pe
de nvare, formarea achiziiile anterioare presupuse de curriculumul
deprinderilor i a naional i sunt adaptate particularitilor de vrst
atitudinilor? ale copiilor, caracteristicilor clasei/claselor la care
Sunt activitile de nvare pred i caracteristicilor individuale i stilurilor de
nvare ale copiilor.
corelate cu mediul concret
de via al copilului, n
vederea unei aplicabiliti
imediate?
3.1.4. Prevaleaz metodele i Activitile de nvare care presupun colaborarea
tehnicile didactice bazate ntre copii sunt mai numeroase dect cele care
pe cooperare fa de cele presupun competiia ntre acetia.
bazate pe competiie? Activitile de nvare care presupun colaborarea
Sunt copiii implicai n a se ntre copii sunt mai numeroase dect cele care
ajuta unul pe altul n presupun competiia ntre acetia, iar sarcinile de
stabilirea propriilor lor nvare presupun inter-dependena ntre copii.
scopuri educaionale? Activitile de nvare care presupun colaborarea
Exist activiti de nvare ntre copii i inter-dependena sunt mai numeroase
care presupun colaborarea dect cele care presupun competiia ntre ace tia,
cu prinii i/sau cu ali cel puin 10% dintre ele presupunnd i
membri ai comunitii? colaborarea cu prinii i/sau cu alte persoane i

12
Metodologia de evaluare a cadrelor didactice din nvmntul general

Proiect
instituii din afara colii.
3.1.7. Sunt elevii implicai n Cadrul didactic aplic n mod difereniat
gsirea modurilor de a-i curriculumul pentru copii/elevi cu cerine
depi propriile dificulti educaionale speciale conform legislaiei n vigoare
de nvare, precum i pe i recomandrilor SAP.
cele ale colegilor lor? Cadrul didactic aplic n mod difereniat
Este fiecare copil, curriculumul pentru copii/elevi cu cerine
independent de performane educaionale speciale conform legislaiei n vigoare
sau nevoi, vzut ca i recomandrilor SAP, utiliznd specialiti i
persoan capabil s aduc persoane resurs din comunitate.
o contribuie important n Cadrul didactic aplic n mod difereniat
procesul de nvare? curriculumul pentru copii/elevi cu cerine
Sunt create sisteme de educaionale speciale conform legislaiei n vigoare
ntrajutorare pentru copiii i recomandrilor SAP, utiliznd specialiti i
cu dificulti de nvare? persoane resurs din comunitate precum i sisteme
Sunt implicai specialiti i de ntrajutorare cu implicarea celorlal i copii/elevi.
alte persoane resurs din
comunitate n depirea
dificultilor de nvare la
copii?

Indicatorul 3.2. Demonstreaz o comunicare didactic eficient.


Comentarii (ex.: este clar; nu
Reformulare
sunt obiecii; este formulat vag
propus/completare
etc.)
Niveluri de realizare a comportamentului Niveluri de
Descriptorii ntrebri de evaluare Niveluri de
profesional realizare a
ntrebri de ntrebri de realizare a
comportament
evaluare evaluare comportament
ului
ului profesional
profesional
3.2.1. Utilizeaz cadrul didactic Cadrul didactic utilizeaz un limbaj corect din punct
un limbaj corect din punct de vedere al normelor literare i din punct de vedere
de vedere al normelor tiinific.
literare i din punct de Cadrul didactic, precum i majoritatea copiilor
vedere tiinific? utilizeaz un limbaj corect din punct de vedere al
normelor literare i din punct de vedere tiinific.

13
Metodologia de evaluare a cadrelor didactice din nvmntul general

Proiect
Exist o preocupare Cadrul didactic i toi copiii utilizeaz un limbaj
constant a cadrului corect din punct de vedere al normelor literare i din
didactic cu privire la punct de vedere tiinific,
exprimarea corect a
copiilor?
Activitile de nvare
propuse contribuie la
dezvoltarea achiziiilor
lingvistice ale copiilor?
3.2.4. Prezentarea coninuturilor Sarcinile de nvare sunt formulate ntr-un limbaj
tiinifice se realizeaz ntr- accesibil tuturor copiilor.
un limbaj clar i accesibil? Sarcinile de nvare sunt formulate ntr-un limbaj
Sarcinile de nvare sunt accesibil tuturor copiilor, cadrul didactic verificnd
exprimate clar i accesibil? nelegerea acestora, prin sondaj.
i face cadrul didactic Sarcinile de nvare sunt formulate ntr-un limbaj
cunoscute ateptrile, ca accesibil tuturor copiilor, cadrul didactic cadrul
baz a aprecierii didactic verificnd nelegerea acestora, de ctre to i
performanei copiilor? copiii, prin mecanisme de verificare reciproc.
Sarcinile de nvare sunt
structurate gradual, dnd
posibilitatea obinerii de
performane diferite?
Se asigur profesorul c
copiii au neles
corespunztor sarcinile de
nvare?
3.2.7. Este ncurajat dezvoltarea Majoritatea copiilor se exprim cursiv i expresiv n
la copii a unui limbaj care rezolvarea sarcinilor de nvare.
s faciliteze analiza i
discutarea procesului de
Majoritatea copiilor se exprim cursiv i expresiv,
nvare?
formulnd n stil propriu rezultatele nvrii.
Sunt copiii ncurajai s
exploreze i alte
perspective dect cele
proprii? Majoritatea copiilor se exprim cursiv i expresiv,
Sunt copiii ncurajai s formulnd n stil propriu rezultatele nvrii, fiind
rezume ce au nvat, verbal capabili s explice i cum au ajuns la aceste

14
Metodologia de evaluare a cadrelor didactice din nvmntul general

Proiect
i n scris? rezultate.
Sunt copiii nvai cum s
i prezinte
munca oral, n scris sau n
alte forme, individuale sau
de grup?
Sunt copiii nvai cum s
cerceteze i cum s scrie
despre un subiect?
Sunt copiii ncurajai s
reflecteze asupra propriului
proces de nvare
(metacogniie)?

Indicatorul 3.3. Stimuleaz motivaia, autonomia i responsabilizarea subiecilor pentru propria nvare.
Comentarii (ex.: este clar; nu sunt Reformulare
obiecii; este formulat vag etc.) propus/completare
Niveluri de realizare a comportamentului Niveluri de
Descriptorii ntrebri de evaluare Niveluri de
profesional realizare a
ntrebri de ntrebri de realizare a
comportament
evaluare evaluare comportament
ului
ului profesional
profesional
Utilizeaz profesorul Cadrul didactic poate descrie cel puin trei teorii
diferite strategii de ale motivaiei utilizate n activitatea didactic.
motivare a elevilor,
ncurajnd performana i
srbtorind succesul? Cadrul didactic aplic teoriile motivaiei n
Situaiile de nvare activitatea didactic, n mod difereniat, n func ie
construite de profesor de caracteristicile clasei / claselor la care pred.
sprijin nvarea
autonom, adaptat
ritmurilor i stilurilor de
nvare diferite ale copiilor Cadrul didactic aplic teoriile motivaiei n
i intereselor acestora? activitatea didactic, n mod difereniat, n func ie
Explicarea coninuturilor de caracteristicile clasei / claselor la care pred i
tiinifice se realizeaz n de caracteristicile individuale i stilurilor de
modaliti variate, adaptate nvare ale copiilor.

15
Metodologia de evaluare a cadrelor didactice din nvmntul general

Proiect
diferitelor stiluri de nvare
ale copiilor i
particularitilor de vrst i
individuale ale acestora?
Sunt utilizate strategii de
nvare activ, care
vizeaz o varietate de
modaliti de lucru din care
copiii aleg, n funcie de
interesele lor cognitive?
Copiii lucreaz frecvent n
perechi i n grupuri de
nvare prin cooperare?
3.3.4. Activitile desfurate cu Cadrul didactic definete contexte familiare, n
copiii evideniaz care copiii pot exersa competenele formate
deprinderile acestora de (cunoatere, deprinderi i abiliti, valori i
planificare, monitorizare i atitudini).
autoevaluare a nvrii? Cadrul didactic definete contexte noi, n care
Situaiile de nvare copiii pot exersa competenele formate (cunoa tere,
construite de cadru didactic deprinderi i abiliti, valori i atitudini).
presupun asumarea Proiectele sprijin copii n identificarea situa iilor
responsabilitii copiilor n care acetia pot exersa, n mod autonom,
privind propria nvare, competenele formate (cunoatere, deprinderi i
stimulnd luarea deciziilor abiliti, valori i atitudini).
i ncrederea n propriul
potenial de nvare?
Ajut sprijinul dat copiilor
s persevereze n nvare,
fcnd legtura cu ceea ce
copiii cunosc deja?
Sarcinile de lucru sunt date
astfel nct s i ajute pe
copii s i clarifice
nelegerea i s inspire
investigaia comun ?
Sunt copiii ncurajai s
preia responsabilitatea
propriei nvri?

16
Metodologia de evaluare a cadrelor didactice din nvmntul general

Proiect

Indicatorul 3.4. Utilizeaz resursele didactice de timp, materiale i umane.


Comentarii (ex.: este clar; nu sunt Reformulare
obiecii; este formulat vag etc.) propus/completare
Niveluri de realizare a comportamentului Niveluri de
Descriptorii ntrebri de evaluare Niveluri de
profesional realizare a
ntrebri de ntrebri de realizare a
comportament
evaluare evaluare comportament
ului
ului profesional
profesional
Dozarea timpului didactic Activitile de nvare sunt realizate conform
este adaptat situaiilor de planificrii.
nvare proiectate i Activitile de nvare sunt realizate conform
nevoilor copiilor? planificrii i cel puin dintre copii obin
Acord cadrul didactic rezultatele planificate ale nvrii n timpul alocat.
suficient timp pentru Activitile de nvare sunt realizate conform
realizarea sarcinilor de planificrii i cel puin 95% dintre elevi obin
nvare i pentru explicaii rezultatele planificate ale nvrii n timpul alocat.
i clarificri?
Este timpul destinat
nvrii valorificat la
maxim?
3.4.4. Materialele didactice sunt Cadrul didactic folosete resursele existente n
clare, explicite i adaptate coal (tradiionale i digitale), necesare obinerii
vrstei copiilor? rezultatelor nvrii planificate.
Spaiile de depozitare i Cadrul didactic folosete resursele (tradiionale i
rafturile sunt accesibile digitale) necesare obinerii rezultatelor nvrii
copiilor? planificate resurse existente n coal i
Ajut organizarea slii de suplimentare, identificate / create de cadrul
clas, expoziiile i alte didactic.
resurse nvarea Cadrul didactic folosete resursele (tradiionale i
independent? digitale) necesare obinerii rezultatelor nvrii
Sunt folosite n activitile planificate resurse existente n coal i
suplimentare, identificate / create de cadrul
de nvare resurse
didactic i de copii.
identificate / create de
cadru didactic?
Sunt folosite n activitile
de nvare resurse

17
Metodologia de evaluare a cadrelor didactice din nvmntul general

Proiect
identificate / create de
copii?

Indicatorul 3.5. Evalueaz i ofer conexiuni inverse n vederea sporirii performanelor.


Comentarii (ex.: este clar; nu
Reformulare
sunt obiecii; este formulat vag
propus/completare
etc.)
Niveluri de realizare a comportamentului Niveluri de Niveluri de
Descriptorii ntrebri de evaluare
profesional realizare a realizare a
ntrebri de ntrebri de
comportament comportament
evaluare evaluare
ului ului
profesional profesional
3.5.1. Explicarea coninuturilor Cadrul didactic utilizeaz instrumentele de evaluare
tiinifice se realizeaz (iniial, formativ i sumativ) prevzute de lege
utiliznd conexiuni cu pentru mbuntirea proiectrii, realizrii i
noiuni deja nsuite, evalurii activitilor de nvare.
exemple i explicaii clare Cadrul didactic utilizeaz instrumentele de evaluare
etc? prevzute de lege, precum i instrumente valide
Sunt cunotinele i proprii pentru mbuntirea proiectrii, realizrii i
deprinderile dobndite evalurii activitilor de nvare.
independent de copii puse Cadrul didactic utilizeaz instrumentele de evaluare
n valoare n timpul prevzute de lege, instrumente valide proprii,
leciilor? precum i instrumentele valide de autoevaluare i
Insist cadrul didactic pe inter-evaluare pentru mbuntirea proiectrii,
legturile ntre disciplina realizrii i evalurii activitilor de nvare.
predat i alte discipline,
precum i cu viaa real?
Au evalurile o contribuie
la modificarea planurilor i
a practicilor de predare?
3.5.4. Cadrul didactic ine cont de Cadrul didactic folosete instrumente de evaluare
nevoile individuale de adaptate particularitilor de vrst ale copiilor.
nvare ale copiilor pe tot Cadrul didactic folosete instrumente de evaluare
parcursul leciei? adaptate particularitilor de vrst ale elevilor i
Cadrul didactic caracteristicilor clasei / claselor la care pred.
redirecioneaz deseori Cadrul didactic folosete instrumente de evaluare
comentariile copiilor adaptate particularitilor de vrst ale elevilor,
dinspre el ctre ali copii, caracteristicilor clasei / claselor la care pred i

18
Metodologia de evaluare a cadrelor didactice din nvmntul general

Proiect
care deseori i adreseaz caracteristicilor individuale i stilurilor de nvare
ntrebri unii altora ? ale copiilor.
Sunt copiii cooptai n
elaborarea criteriilor de
evaluare?
3.5.7. Criteriile de evaluare sunt Cadrul didactic evalueaz rezultatele nvrii
prezentate i discutate stabilite n curriculum.
nainte de atribuirea sarcinii Cadrul didactic evalueaz rezultatele nvrii
de lucru? stabilite n curriculum i operaionalizate n func ie
Se bazeaz evalurile pe o de caracteristicile clasei / claselor la care pred.
observaie i analiz Cadrul didactic evalueaz rezultatele nvrii
detaliate? stabilite n curriculum i operaionalizate n func ie
Este evaluarea direcionat de caracteristicile clasei / claselor la care pred i n
nspre ceea ce e important funcie de caracteristicile individuale i stilurile de
n nvare? nvare ale copiilor.
Exist varietate moduri de
evaluare a nvrii, n
funcie de diferenele de
personalitate ale copiilor,
de interesele i deprinderile
lor?
3.5.10. Este procesul de evaluare Cadrul didactic poate descrie, pe baza rezultatelor
legat de competenele evalurilor realizate, nivelul de dezvoltare a
propuse spre a fi formate la competenelor definite n curriculum, pentru fiecare
copii? copil.
Este evaluarea centrat pe Cadrul didactic poate demonstra, pe baza
progres? rezultatelor evalurilor realizate, progresul privind
Evaluarea copiilor ine cont dezvoltarea competenelor definite n curriculum, la
de rezultatele anterioare ale nivel de clas.
copiilor, evideniind Cadrul didactic poate demonstra, pe baza
progresul? rezultatelor evalurilor realizate, progresul privind
Preia cadrul didactic dezvoltarea competenelor definite n curriculum,
pentru fiecare copil.
responsabilitatea
progresului fiecrui elev
din clas?
Cadrul didactic adreseaz
ntrebri care vizeaz toate

19
Metodologia de evaluare a cadrelor didactice din nvmntul general

Proiect
nivelurile taxonomiei lui
Bloom, mai ales ntrebri
deschise i de ordin
superior?
3.5.13. Ofer cadrul didactic, pe Cadrul didactic ofer feedback pozitiv copiilor
tot parcursul leciei, privind rezultatele nvrii stabilite n curriculum.
feedback i ntriri pozitive Cadrul didactic ofer feedback pozitiv copiilor
privind rezultatele privind rezultatele nvrii stabilite n curriculum i
nvrii? n funcie de caracteristicile clasei / claselor la care
Se refer feedbackul dat pred.
copiilor la ceea ce au Cadrul didactic ofer feedback pozitiv elevilor
nvat, dar i la ce ar putea privind rezultatele nvrii stabilite n curriculum i
s fac n continuare? n funcie de caracteristicile clasei / claselor la care
Sunt copiii implicai pred i n funcie de caracteristicile individuale i
frecvent n depistarea stilurile de nvare ale copiilor.
erorilor i nelegerea
cauzelor acestora?
3.5.16. Utilizeaz cadrul didactic Cadrul didactic utilizeaz Referenialul de evaluare
Referenialul de evaluare a a competenelor specifice formate elevilor n
competenelor specifice construirea instrumentelor de evaluare.
formate elevilor n Cadrul didactic operaionalizeaz Referenialul de
elaborarea instrumentelor evaluare a competenelor specifice formate elevilor
de evaluare? n construirea instrumentelor de evaluare, n func ie
neleg copiii de ce i cum de caracteristicile clasei / claselor la care pred.
sunt evaluai ? Cadrul didactic operaionalizeaz Referenialul de
evaluare a competenelor specifice formate elevilor
n construirea instrumentelor de evaluare, n func ie
de caracteristicile clasei / claselor la care pred i n
funcie de caracteristicile individuale i stilurile de
nvare ale elevilor.

TOTAL
Comentarii:

DOMENIUL 4: DEZVOLTAREA PROFESIONAL. Standard 4: Cadrul didactic gestioneaz propria dezvoltare profesional continu.

Indicatorul 4.1. Edific propria identitate profesional n concordan cu rolurile prescrise de funcia didactic.

20
Metodologia de evaluare a cadrelor didactice din nvmntul general

Proiect
Comentarii (ex.: este clar; nu
Reformulare
sunt obiecii; este formulat vag
propus/completare
etc.)
Niveluri de realizare a comportamentului Niveluri de
Descriptorii ntrebri de evaluare Niveluri de
profesional realizare a
ntrebri de ntrebri de realizare a
comportament
evaluare evaluare comportament
ului
ului profesional
profesional
4.1.1. Dovedete cadrul didactic Cadrul didactic cunoate i respect cadrul normativ
cunoaterea i respectarea al formrii continue, evalurii i atestrii
cadrului normativ al profesionale.
formrii continue, evalurii Cadrul didactic cunoate, respect i
i atestrii profesionale? operaionalizeaz cadrului normativ al formrii
Se implic cadrul didactic continue, evalurii i atestrii profesionale la pozi ia
n activiti de dezvoltare concret deinut n unitatea colar.
profesional, conform Cadrul didactic cunoate, respect i
cadrului legal? operaionalizeaz cadrului normativ al formrii
continue, evalurii i atestrii profesionale la pozi ia
concret deinut i la contextul comunitar n care
funcioneaz unitatea colar.
4.1.4. Are cadrul didactic o Cadrul didactic este capabil s descrie propriile
atitudine reflexiv n raport nevoi de dezvoltare profesional.
cu aplicarea strategiilor Cadrul didactic este capabil s descrie propriile
moderne de predare nevoi de dezvoltare profesional i a explorat
nvare evaluare? oportunitile de dezvoltare profesional existente la
i fundamenteaz cadrul nivel naional.
didactic deciziile didactice Cadrul didactic este capabil s descrie propriile
pe rezultatele demersului nevoi de dezvoltare profesional i a explorat
reflexiv desfurat? oportunitile de dezvoltare profesional existente la
nivel naional i/sau internaional, identificndu-le
pe cele mai adecvate nevoilor identificate.
4.1.7. Respect cadrul didactic Cadrul didactic particip la toate activitile aferente
calendarele aferente programului de dezvoltare profesional continu.
procesului de evaluare i Cadrul didactic particip la toate activitile aferente
certificare a competenelor programului de dezvoltare profesional continu i
obinute n programele de pred la timp toate documentele i produsele
solicitate.

21
Metodologia de evaluare a cadrelor didactice din nvmntul general

Proiect
dezvoltare profesional Cadrul didactic particip la toate activitile aferente
continu? programului de dezvoltare profesional continu i
pred n avans toate documentele i produsele
solicitate.

Indicatorul 4.2. Proiecteaz propriul traseu de dezvoltare profesional continu.


Comentarii (ex.: este clar; nu
Reformulare
sunt obiecii; este formulat vag
propus/completare
etc.)
Niveluri de realizare a comportamentului Niveluri de
Descriptorii ntrebri de evaluare Niveluri de
profesional realizare a
ntrebri de ntrebri de realizare a
comportament
evaluare evaluare comportament
ului
ului profesional
profesional
Deine cadrul didactic un Planul individual de dezvoltare profesional este
plan individual de fundamentat pe nevoile individuale identificate.
dezvoltare profesional? Planul individual de dezvoltare profesional este
Valorific cadrul didactic fundamentat pe nevoile individuale identificate i
oportunitile de dezvoltare este corelat cu nevoile colii (pe baza analizei
profesional existente, n contextului socioeconomic i cultural n care aceasta
acord cu obiectivele funcioneaz).
stabilite n planul individual Planul individual de dezvoltare profesional este
de dezvoltare profesional? fundamentat pe nevoile individuale identificate i
este corelat cu nevoile colii i cu nevoile specifice
ale elevilor, derivate din caracteristicile lor
individuale i din stilurile de nvare.
4.2.4. Conine Planul individual Planul individual de dezvoltare profesional are
de dezvoltare profesional obiective specifice, msurabile, realiste, relevante,
obiective concrete i ncadrate clar n timp.
msurabile pentru Planul individual de dezvoltare profesional are
mbuntirea dezvoltrii obiective specifice, msurabile, realiste, relevante,
profesionale? ncadrate clar n timp, precum i indicatori de
Stabilete Planul individual realizare.
de dezvoltare profesional Planul individual de dezvoltare profesional are
termene clare i realiste de obiective specifice, msurabile, realiste, relevante,
realizare a acestora? ncadrate clar n timp, indicatori de realizare,
precum i mecanisme de revizuire.

22
Metodologia de evaluare a cadrelor didactice din nvmntul general

Proiect
Indicatorul 4.3. Realizeaz i monitorizeaz procesul de dezvoltare personal i profesional.
Comentarii (ex.: este clar; nu
Reformulare
sunt obiecii; este formulat vag
propus/completare
etc.)
Niveluri de realizare a comportamentului Niveluri de
Descriptorii ntrebri de evaluare Niveluri de
profesional realizare a
ntrebri de ntrebri de realizare a
comportament
evaluare evaluare comportament
ului
ului profesional
profesional
4.3.1. Aplic cadrul didactic Planul individual de dezvoltare profesional
abilitile dobndite n cuprinde activiti de cercetare educaional proprie.
procesul de dezvoltare Planul individual de dezvoltare profesional
profesional la nivelul cuprinde activiti de cercetare educaional proprie,
comunitii educaionale? inclusiv rezultatele acestora.
Particip cadrul didactic la Planul individual de dezvoltare profesional
conferine i sesiuni de cuprinde activiti de cercetare educaional proprie,
comunicri tiinifice? iar rezultatele acestora sunt aplicate n activitatea
profesional.
4.3.4. Se implic/ coordoneaz Planul individual de dezvoltare profesional
cadrul didactic proiecte de cuprinde activiti de cercetare educaional
cercetare-aciune iniiate de realizate n funcie de prioritile privind
coal pentru rezolvarea mbuntirea calitii activitii didactice.
unor probleme viznd Planul individual de dezvoltare profesional
mbuntirea calitii cuprinde activiti de cercetare educaional
activitii didactice? realizate n funcie de prioritile privind
Valorific cadrul didactic mbuntirea calitii activitii didactice
rezultatele cercetrii n identificate la nivelul colii.
proiectarea, desfurarea i Planul individual de dezvoltare profesional
evaluarea leciilor? cuprinde activiti de cercetare educaional
realizate n funcie de prioritile privind
mbuntirea calitii activitii didactice
identificate la nivelul colii i la nivel naional.
4.3.7. Particip la activiti de Cadrul didactic particip i se implic, la nivel de
dezvoltare profesional n instituie, cu comunicri ce atest dezvoltarea sa
coal, n afara colii, pe profesional.
plan regional i naional? Cadrul didactic particip i se implic n calitate de
formator/ raportor,att la nivel de instituie, ct i la
nivel regional i naional.

23
Metodologia de evaluare a cadrelor didactice din nvmntul general

Proiect
Cadrul didactic particip i se implic n calitate de
formator/ raportor,la nivel de instituie, regional,
naional i internaional.
4.3.10. Experiena dobndit n Cadrul didactic elaboreaz i folosete tehnici,
procesul de dezvoltare procedee i materiale didactice proprii.
profesional este Cadrul didactic elaboreaz tehnici, procedee i
valorificat prin publicarea materiale didactice proprii, care sunt folosite de
a cel puin un material n colegi.
ziare i reviste de Cadrul didactic elaboreaz tehnici, procedee i
specialitate i prin materiale didactice proprii, care sunt folosite de
participarea la cel puin un colegi din coal i din afara ei.
simpozion/ o conferin?
4.3.13. Conine planul individual Cadrul didactic prezint, prin rapoarte anuale,
de dezvoltare profesional nivelul de realizare a planului individual de
activiti de mprtire i dezvoltare profesional.
diseminare a achiziiilor Cadrul didactic prezint, prin rapoarte anuale,
pentru colegi? nivelul de realizare a planului individual de
dezvoltare profesional i de aplicare a rezultatelor
acestuia n procesul educaional.
Cadrul didactic prezint, prin rapoarte anuale i
activiti distincte de diseminare, nivelul de
realizare a planului individual de dezvoltare
profesional i de aplicare a rezultatelor acestuia n
procesul educaional.

TOTAL
Comentarii:

DOMENIUL 5: PARTENERIATE EDUCAIONALE. Standard 5: Cadrul didactic asigur relaii de colaborare i respect cu familia i comunitatea, dezvoltnd parteneriate.

Indicatorul 5.1. Comunic n mod curent cu membrii familiei/ reprezentanii legali despre activitatea i progresul subiec ilor educa ionali.
Descriptorii ntrebri de evaluare Niveluri de realizare a comportamentului Comentarii (ex.: este clar; nu
Reformulare
profesional sunt obiecii; este formulat vag
propus/completare
etc.)
ntrebri de Niveluri de ntrebri de Niveluri de
evaluare realizare a evaluare realizare a
comportament comportament
ului ului profesional

24
Metodologia de evaluare a cadrelor didactice din nvmntul general

Proiect

profesional

Sunt mprtite prinilor Prinii sunt informai cu privire la obiectivele


coninuturile curriculare, n eseniale ale nvrii i cu privire la ateptrile fa
aa fel nct ei s poat de subiecii educaionali.
sprijini elevii n demersul Prinii sunt informai cu privire la obiectivele
nvrii? activitilor de nvare proiectate i cu privire la
Sunt informai prinii ateptrile fa de subiecii educaionali.
despre activitile Prinii sunt informai n detaliu cu privire la
extracurriculare realizate? obiectivele activitilor de nvare i ale
Le este clar prinilor ce activitilor extracurriculare proiectate i cu privire
trebuie s fac pentru a la ateptrile fa de subiecii educaionali.
susine nvarea copiilor
acas?
5.1.4. Cadrul didactic informeaz Cadrul didactic informeaz cel puin bilunar prinii
sistematic prinii despre despre progresele i nevoile de sprijin ale elevilor,
progresele i nevoile de respectnd principiile confidenialitii.
sprijin ale elevilor? Cadrul didactic informeaz cel puin lunar prinii
Informarea cu privire la despre progresele i nevoile de sprijin ale copiilor,
aceste aspecte respect respectnd principiile confidenialitii.
principiile Cadrul didactic informeaz cel puin lunar prinii
confidenialitii? despre progresele i nevoile de sprijin ale copiilor,
Cadrul didactic organizeaz respectnd principiile confidenialitii i utiliznd
activiti cu prinii pentru canale multiple de comunicare (clasice i
asigurarea unui mediu electronice).
favorabil nvrii i
atingerii obiectivelor
educaionale?
Cadrul didactic d
consultaii prinilor cu
privire la modalitile n
care acetia i pot sprijini
copiii pentru a realiza
progrese vizibile n
nvare?
5.1.7. Colaboreaz cadrul didactic Cadrul didactic colaboreaz cu alte cadre didactice
din coal care predau la acelai nivel / discipline

25
Metodologia de evaluare a cadrelor didactice din nvmntul general

Proiect
cu celelalte cadre didactice din aceeai arie curricular, precum i cu personalul
din coal? nedidactic i auxiliar din coal.
Colaboreaz cadrul didactic Cadrul didactic colaboreaz cu alte cadre didactice
cu personalul nedidactic i din coal care predau la acelai nivel / discipline
auxiliar din coal? din aceeai arie curricular, cu cadre didactice care
Implic cadrul didactic n predau la alte niveluri / discipline din alte arii
activitile colare i curriculare, precum i cu personalul nedidactic i
extracolare desfurate cu auxiliar din coal.
copiii persoane resurs Cadrul didactic colaboreaz cu alte cadre didactice
din comunitate? din coal care predau la acelai nivel / discipline
din aceeai arie curricular, cu cadre didactice care
predau la alte niveluri / discipline din alte arii
curriculare, cu alte persoane resurs din comunitate,
precum i cu personalul nedidactic i auxiliar din
coal

Indicatorul 5.2. Antreneaz membrii familiei i ai comunitii n eficientizarea procesului educaional.


Comentarii (ex.: este clar; nu sunt Reformulare
obiecii; este formulat vag etc.) propus/completare
Niveluri de realizare a comportamentului Niveluri de
Descriptorii ntrebri de evaluare Niveluri de
profesional realizare a
ntrebri de ntrebri de realizare a
comportament
evaluare evaluare comportament
ului
ului profesional
profesional
ncurajeaz cadrul didactic Cadrul didactic obine implicarea prinilor n
implicarea prinilor n realizarea unor sarcini de nvare (inclusiv ca
procesul de nvare al persoane resurs).
copiilor lor? Cadrul didactic obine implicarea sistematic a
Exist o varietate de ocazii prinilor n realizarea unor sarcini de nvare
n care prinii pot s (inclusiv ca persoane resurs).
discute progresul i Cadrul didactic obine implicarea sistematic a
preocuprile pentru copiii prinilor i a altor membri ai comunitii n
lor? realizarea unor sarcini de nvare (inclusiv ca
Organizeaz cadrul didactic persoane resurs).
ntlniri individuale cu
prinii n care analizeaz
detaliat rezultatele copiilor,

26
Metodologia de evaluare a cadrelor didactice din nvmntul general

Proiect
punctele forte i aspectele
care necesit dezvoltare?
Sunt prinii (i ali membri
ai comunitii) implicai ca
persoane - resurs, n
activiti care vizeaz
creterea calitii educaiei?
5.2.4. Cadrul didactic identific Cadrul didactic este implicat n proiecte ale colii,
teme de interes comun ale menite s rezolve probleme comunitare.
familiei i comunitii Cadrul didactic este implicat n proiecte ale
pentru desfurarea unor comunitii, n care coala este partener, menite s
proiecte n parteneriat? rezolve probleme comunitare.
Are cadrul didactic Cadrul didactic iniiaz proiecte ale comunitii, n
capacitatea de a identifica care coala este partener, menite s rezolve
probleme ale comunitii probleme comunitare.
care pot fi rezolvate prin
intermediul unor proiecte
de parteneriat?
Utilizeaz cadrul didactic
proiectele de parteneriat
pentru copii, care susin i
completeaz curriculumul?
5.2.7. Organizeaz cadrul didactic Cadrul didactic promoveaz i organizeaz
activiti de educaie activiti de educaie parental / de pedagogizare a
parental care vizeaz prinilor.
modalitile de Cadrul didactic promoveaz i organizeaz
mbuntire a nvrii activiti de educaie parental / de pedagogizare a
elevilor i de prevenire a prinilor, precum i alte activiti pentru
abandonului i eecului consolidarea relaiei coal-comunitate.
colar? Cadrul didactic promoveaz i organizeaz
Organizeaz cadrul didactic activiti de educaie parental / de pedagogizare a
activiti cu prinii i ali prinilor, precum i alte activiti pentru
membri ai comunitii consolidarea relaiei coal-comunitate,
pentru consolidarea relaiei valorificnd interesul, capacitile i cultura
coal comunitate? comunitii.

Indicatorul 5.3. Faciliteaz implicarea copiilor/elevilor n realizarea proiectelor comunitare i a aciunilor de voluntariat.

27
Metodologia de evaluare a cadrelor didactice din nvmntul general

Proiect
Comentarii (ex.: este clar; nu
Reformulare
sunt obiecii; este formulat vag
propus/completare
etc.)
Niveluri de realizare a comportamentului Niveluri de
Descriptorii ntrebri de evaluare Niveluri de
profesional realizare a
ntrebri de ntrebri de realizare a
comportament
evaluare evaluare comportament
ului
ului profesional
profesional
Popularizeaz cadrul Cadrul didactic promoveaz voluntariatul n rndul
didactic, n rndul elevilor, copiilor.
oportunitile de implicare Cadrul didactic promoveaz voluntariatul n rndul
n activiti de voluntariat? copiilor i, ca rezultat, exist copii care particip la
Prezint cadrul didactic activiti de voluntariat (din colectivul/colectivele
copiilor n mod sistematic de elevi la care pred).
bune practici referitoare la Cadrul didactic implic copiii n activiti de
implicarea n proiecte de voluntariat la nivel de instituie.
voluntariat desfurate la Cadrul didactic promoveaz voluntariatul n rndul
nivelul instituiei sau al copiilor i, ca rezultat, exist copii care particip la
comunitii? activiti de voluntariat (din colectivul/colectivele
de elevi la care pred), iar rezultatele acestor
activiti sunt diseminate n coal i comunitate
Cadrul didactic implic copiii n activiti de
voluntariat la nivel de comunitate.
5.3.4. Asigur cadrul didactic Cadrul didactic sprijin, cu informaii i expertiz,
toate informaiile necesare elevii care particip la proiecte de voluntariat
implicrii elevilor n desfurate n instituie.
activiti de voluntariat la Cadrul didactic sprijin, ca voluntar, cu informaii i
nivelul comunitii? expertiz, copiii care particip la proiecte de
Sprijin cadrul didactic cu voluntariat desfurate n instituie.
informaii i expertiz Cadrul didactic sprijin, ca voluntar, cu informaii i
participarea elevilor la expertiz, copiii i ali membri ai comunitii care
proiecte de voluntariat particip la proiecte de voluntariat desfurate la
desfurate la nivelul nivel de comunitate.
instituiei sau al
comunitii?
5.3.7. Sunt structurile asociative Cadrul didactic realizeaz toate procedurile
ale copiilor / elevilor i ale prevzute de lege privind constituirea i
funcionarea structurilor asociative ale copiilor /

28
Metodologia de evaluare a cadrelor didactice din nvmntul general

Proiect
prinilor constituite i elevilor i ale prinilor.
funcioneaz conform legii?
Implic cadrul didactic
Cadrul didactic realizeaz toate procedurile
structurile asociative ale prevzute de lege privind constituirea i
elevilor i prinilor n funcionarea structurilor asociative ale copiilor /
elaborarea proiectelor elevilor i ale prinilor, iar acestea funcioneaz
educaionale? autonom.
Cadrul didactic realizeaz toate procedurile
prevzute de lege privind constituirea i
funcionarea structurilor asociative ale copiilor /
elevilor i ale prinilor, acestea funcionnd
autonom, iar propunerile i sugestiilor acestora sunt
ncorporate n activitile curriculare i
extracurriculare/ proiecte educaionale.

TOTAL
Comentarii:

TOTAL MAXIM
Concluzii:
Recomandri:
*La fia de autoevaluare/evaluare intern se anexeaz dovezile stabilite de ctre comisia de evaluare intern solicitate cadrelor didactice
** Descriptorii vor fi evaluai n cazul n care corespund rolului cadrului didactic ( diriginte) sau contingentului de elevi ( copii cu cerin e educa ionale speciale)
Semntura titularului fiei ____________________
Semntura membrilor comisiei de evaluare _________
Preedintele _____________________________
Directorul instituiei
L..

29

Вам также может понравиться