You are on page 1of 24

Minggu 1 Rancangan Pengajaran Harian

MATA PELAJARAN
Pendidikan Jasmani Kesihatan

Selasa

MASA
7:40 pagi - 8.10 pagi

TEMA
Konsep Pergerakan
TAJUK
Konsep Pergerakan
STANDARD PEMBELAJARAN
1.1 Meneroka pelbagai corak pergerakan berdasarkan konsep pergerakan.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1. Melakukan pergerakan yang melibatkan kesedaran tubuh badan dari segi bentuk, imbangan,
pemindahan berat badan, dan layangan.
AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN (PdP)
Set Induksi

1. Melakukan senaman warm up sebelum memulakan aktiviti.


2. Guru memberikan sedikit taklimat dan maklumat mengenai aktiviti.
3. Murid diminta untuk menjaga keselamatan sepanjang melakukan aktiviti.
Aktiviti Utama

1. Aktiviti pergerakan dilakukan dengan demonstrasi oleh guru.


2. Murid melakukan aktiviti pergerakan meregangkan tubuh badan.
Penutup

1. Menyatakan perasaan selepas melakukan aktiviti tersebut.


2. Mengulang semula langkah melakukan aktiviti tersebut.
BBM
Buku Teks
Modul
Powerpoint
Internet
Projektor
Model
Radio/TV
Radas
Buku Cerita
Spesimen
Gambar / Carta
Lain-lain
EMK
Kreativiti & Inovasi
Pendidikan Alam Sekitar
Bahasa
Patriotisme
Sains & Teknologi
TMK
Keusahawanan
Nilai Murni
KBAT / i-THINK
Peta Bulatan
Peta Dakap
Peta Buih
Peta Alir
Peta Buih Berganda
Peta Pelbagai Alir
Peta Pokok
Peta Titi
PENILAIAN P&P
Lembaran Kerja
Hasil Kerja
Pemerhatian
Kuiz

Lisan
Drama
Tugasan
Projek

REFLEKSI

orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan

diberi latihan pengayaan / pengukuhan.

orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan

diberi latihan pemulihan.Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana...

Mesyuarat
Kursus
Program Sekolah
Mengiringi Murid Keluar
Aktiviti Luar

Aktiviti PdP dibawa ke


Minggu 1 Rancangan Pengajaran Harian

MATA PELAJARAN
Pendidikan Jasmani Kesihatan

Selasa

MASA
8:10 pagi - 8.40 pagi

TEMA
Gimnastik Asas STANDARD PEMBELAJARAN

1.1.1 Melakukan hambur tangan dari tempat tinggi dan mendarat ke tempat rendah.
2.1.1 Mengenal pasti penyerapan daya semasa mendarat dengan kedua-dua belah kaki.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1. Melakukan hambur tangan dengan baik dan betul.
2. Mengenal pasti penyerapan daya yang digunakan semasa mendarat.
AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN (PdP)
Set Induksi
1. Melakukan senaman warm up sebelum memulakan aktiviti.
2. Guru memberikan sedikit taklimat dan maklumat mengenai aktiviti hambur tangan dengan betul serta
demonstrasi.
3. Murid diminta untuk menjaga keselamatan sepanjang melakukan aktiviti.
Aktiviti Utama

1. Murid dibahagikan secara berpasangan.


2. Murid diminta melakukan hampur tangan dan pendaratan dengan betul.
Penutup

1. Senaman cool down selepas melakukan aktiviti.


2. Menyatakan perasaan selepas melakukan aktiviti tersebut.
3. Mengulang semula langkah melakukan aktiviti tersebut.
BBM
Buku Teks
Skitel
Bola
Wisel
Tilam
Bangku
Radio/speaker
Lagu
Gelung
Alatan
Gambar / Carta
Lain-lain
EMK
Kreativiti & Inovasi
Pendidikan Alam Sekitar
Bahasa
Patriotisme
Sains & Teknologi
TMK
Keusahawanan
Nilai Murni
KBAT / i-THINK
Peta Bulatan
Peta Dakap
Peta Buih
Peta Alir
Peta Buih Berganda
Peta Pelbagai Alir
Peta Pokok
Peta Titi
PENILAIAN P&P
Lembaran Kerja
Hasil Kerja
Pemerhatian
Kuiz

Lisan
Drama
Tugasan
Projek

REFLEKSI

orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan

diberi latihan pengayaan / pengukuhan.

orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan

diberi latihan pemulihan.

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana...

Mesyuarat
Kursus
Program Sekolah
Mengiringi Murid Keluar
Aktiviti Luar

Aktiviti PdP dibawa keMinggu 1 Rancangan Pengajaran Harian

MATA PELAJARAN
Pendidikan Jasmani Kesihatan

Selasa

MASA
8.40 pagi - 9.10 pagi

TEMA
Gimnastik Asas

TAJUK
Hambur dan mendarat STANDARD PEMBELAJARAN

1.1.1 Melakukan lari landas ke peralatan anjal, menghambur, membuat layangan, dan mendarat dengan kedua-
dua belah kaki.
2.1.1 Menerangkan penghasilan daya lonjakan bagi melakukan hambur dan layangan di udara.
5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1. Melakukan hambur tangan dengan baik dan betul.
2. Mengenal pasti penyerapan daya yang digunakan semasa mendarat.
AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN (PdP)
Set Induksi

1. Melakukan senaman warm up sebelum memulakan aktiviti.


2. Guru memberikan sedikit taklimat dan maklumat mengenai aktiviti hambur tangan dengan betul serta
demonstrasi.
3. Murid diminta untuk menjaga keselamatan sepanjang melakukan aktiviti.
Aktiviti Utama

1. Murid dibahagikan secara berpasangan.


2. Murid diminta melakukan hampur tangan dan pendaratan dengan betul.
Penutup

1. Senaman cool down selepas melakukan aktiviti.


2. Menyatakan perasaan selepas melakukan aktiviti tersebut.
3. Mengulang semula langkah melakukan aktiviti tersebut.
BBM
Buku Teks
Skitel
Bola
Wisel
Tilam
Bangku
Radio/speaker
Lagu
Gelung
Alatan
Gambar / Carta
Lain-lain
EMK
Kreativiti & Inovasi
Pendidikan Alam Sekitar
Bahasa
Patriotisme
Sains & Teknologi
TMK
Keusahawanan
Nilai Murni
KBAT / i-THINK
Peta Bulatan
Peta Dakap
Peta Buih
Peta Alir
Peta Buih Berganda
Peta Pelbagai Alir
Peta Pokok
Peta Titi
PENILAIAN P&P
Lembaran Kerja
Hasil Kerja
Pemerhatian
Kuiz

Lisan
Drama
Tugasan
Projek

REFLEKSI

orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan


diberi latihan pengayaan / pengukuhan.

orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan

diberi latihan pemulihan.

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana...

Mesyuarat
Kursus
Program Sekolah
Mengiringi Murid Keluar
Aktiviti Luar

Aktiviti PdP dibawa ke


Minggu 1 Rancangan Pengajaran Harian

MATA PELAJARAN
Dunia Sains Visual

Selasa

MASA
11:00 pagi - 12.00 tgh
BIDANG
Menggambar Rancangan Pengajaran Harian

MATA PELAJARAN
Bahasa Melayu Rabu

MASA
12:00 tgh - 1.00 ptg

TEMA
Keluarga harmoni

TAJUK
Unit 1 : Hari Keluarga STANDARD PEMBELAJARAN

1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk

2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal bergan

OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1. Mendengar frasa dan ayat tunggal serta memahami ayat dengan baik.
2. Memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi suku kata dengan sebutan yang betul.
AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN (PdP)
Set Induksi

1. Murid ditunjukkan dengan sebuah gambar keluarga.


2. Murid dan guru berbincang mengenai gambar keluarga tersebut.
3. Murid memberikan pendapat mengenai keluarga mereka.
Aktiviti Utama

1. Murid membuka buku teks dan membaca teks dengan sebutan yang betul secara individu kemudian
secara berkumpulan.
2. Guru memerhati dan mendengar intonasi dan sebutan murid dengan baik.
3. Murid diminta memerhati gambar yang terdapat dalam buku teks.
4. Murid diberikan soalan berkenaan dengan gambar dalam buku teks.
5. Murid diberikan penerangan mengenai ayat tunggal.
6. Murid diberikan latihan mengenal pasti ayat tunggal dalam petikan.
Penutup

1. Murid diminta untuk memberikan respons terhadap pnp dijalankan dengan menggunakan traffic light.
2. Murid dan guru membuat rumusan berkenan sesi pnp.
3. Murid menyatakan perasaan dan nilai murni yang boleh diambil dalam sesi pnp.
BBM
Buku Teks
Modul
Powerpoint
Internet
Projektor
Demonstrasi
Radio/TV
Petikan
Buku Cerita
Lagu/ audio
Gambar / Carta
Lain-lain
EMK
Kreativiti & Inovasi
Pendidikan Alam Sekitar
Bahasa
Patriotisme
Sains & Teknologi
TMK
Keusahawanan
Nilai Murni
KBAT / i-THINK
Peta Bulatan
Peta Dakap
Peta Buih
Peta Alir
Peta Buih Berganda
Peta Pelbagai Alir
Peta Pokok
Peta Titi
PENILAIAN P&P
Lembaran Kerja
Hasil Kerja
Pemerhatian
Kuiz

Lisan
Drama
Tugasan
Projek

REFLEKSI

orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan

diberi latihan pengayaan / pengukuhan.

orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan

diberi latihan pemulihan.

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana...

Mesyuarat
Kursus
Program Sekolah
Mengiringi Murid Keluar
Aktiviti Luar

Aktiviti PdP dibawa ke


Minggu 1 Rancangan Pengajaran Harian

MATA PELAJARAN
Pendidikan Jasmani Kesihatan

Khamis

MASA
7:40 pagi - 8.10 pagi

TEMA
Konsep Pergerakan
TAJUK
Konsep Pergerakan
STANDARD PEMBELAJARAN
1.1 Meneroka pelbagai corak pergerakan berdasarkan konsep pergerakan.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1. Melakukan pergerakan yang melibatkan kesedaran tubuh badan dari segi bentuk, imbangan,
pemindahan berat badan, dan layangan.
AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN (PdP)
Set Induksi

1. Melakukan senaman warm up sebelum memulakan aktiviti.


2. Guru memberikan sedikit taklimat dan maklumat mengenai aktiviti.
3. Murid diminta untuk menjaga keselamatan sepanjang melakukan aktiviti.
Aktiviti Utama

1. Aktiviti pergerakan dilakukan dengan demonstrasi oleh guru.


2. Murid melakukan aktiviti pergerakan meregangkan tubuh badan.
Penutup

1. Menyatakan perasaan selepas melakukan aktiviti tersebut.


2. Mengulang semula langkah melakukan aktiviti tersebut.
BBM
Buku Teks
Skitel
Bola
Wisel
Tilam
Bangku
Radio/speaker
Lagu
Gelung
Alatan
Gambar / Carta
Lain-lain
EMK
Kreativiti & Inovasi
Pendidikan Alam Sekitar
Bahasa
Patriotisme
Sains & Teknologi
TMK
Keusahawanan
Nilai Murni
KBAT / i-THINK
Peta Bulatan
Peta Dakap
Peta Buih
Peta Alir
Peta Buih Berganda
Peta Pelbagai Alir
Peta Pokok
Peta Titi
PENILAIAN P&P
Lembaran Kerja
Hasil Kerja
Pemerhatian
Kuiz

Lisan
Drama
Tugasan
Projek

REFLEKSI

orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan

diberi latihan pengayaan / pengukuhan.

orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan

diberi latihan pemulihan.

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana...

Mesyuarat
Kursus
Program Sekolah
Mengiringi Murid Keluar
Aktiviti Luar

Aktiviti PdP dibawa keMinggu 1 Rancangan Pengajaran Harian

MATA PELAJARAN
Pendidikan Jasmani Kesihatan

Khamis

MASA
8:10 pagi - 8.40 pagi

TEMA
Gimnastik Asas STANDARD PEMBELAJARAN

1.1.1 Melakukan hambur tangan dari tempat tinggi dan mendarat ke tempat rendah.
2.1.1 Mengenal pasti penyerapan daya semasa mendarat dengan kedua-dua belah kaki.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1. Melakukan hambur tangan dengan baik dan betul.
2. Mengenal pasti penyerapan daya yang digunakan semasa mendarat.
AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN (PdP)
Set Induksi

1. Melakukan senaman warm up sebelum memulakan aktiviti.


2. Guru memberikan sedikit taklimat dan maklumat mengenai aktiviti hambur tangan dengan betul serta
demonstrasi.
3. Murid diminta untuk menjaga keselamatan sepanjang melakukan aktiviti.
Aktiviti Utama

1. Murid dibahagikan secara berpasangan.


2. Murid diminta melakukan hampur tangan dan pendaratan dengan betul.
Penutup

1. Senaman cool down selepas melakukan aktiviti.


2. Menyatakan perasaan selepas melakukan aktiviti tersebut.
3. Mengulang semula langkah melakukan aktiviti tersebut.
BBM
Buku Teks
Skitel
Bola
Wisel
Tilam
Bangku
Radio/speaker
Lagu
Gelung
Alatan
Gambar / Carta
Lain-lain
EMK
Kreativiti & Inovasi
Pendidikan Alam Sekitar
Bahasa
Patriotisme
Sains & Teknologi
TMK
Keusahawanan
Nilai Murni
KBAT / i-THINK
Peta Bulatan
Peta Dakap
Peta Buih
Peta Alir
Peta Buih Berganda
Peta Pelbagai Alir
Peta Pokok
Peta Titi
PENILAIAN P&P
Lembaran Kerja
Hasil Kerja
Pemerhatian
Kuiz

Lisan
Drama
Tugasan
Projek

REFLEKSI

orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan

diberi latihan pengayaan / pengukuhan.


orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan

diberi latihan pemulihan.

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana...

Mesyuarat
Kursus
Program Sekolah
Mengiringi Murid Keluar
Aktiviti Luar

Aktiviti PdP dibawa ke


Minggu 1 Rancangan Pengajaran Harian

MATA PELAJARAN
Pendidikan Jasmani Khamis

MASA
8.40 pagi - 9.10 pagi

TEMA
Gimnastik Asas

TAJUK
Hambur dan mendarat STANDARD PEMBELAJARAN

1.1.1 Melakukan lari landas ke peralatan anjal, menghambur, membuat layangan, dan mendarat dengan kedua-
dua belah kaki.
2.1.1 Menerangkan penghasilan daya lonjakan bagi melakukan hambur dan layangan di udara.
5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1. Melakukan hambur tangan dengan baik dan betul.
2. Mengenal pasti penyerapan daya yang digunakan semasa mendarat.
AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN (PdP)
Set Induksi

1. Melakukan senaman warm up sebelum memulakan aktiviti.


2. Guru memberikan sedikit taklimat dan maklumat mengenai aktiviti hambur tangan dengan betul serta
demonstrasi.
3. Murid diminta untuk menjaga keselamatan sepanjang melakukan aktiviti.
Aktiviti Utama

1. Murid dibahagikan secara berpasangan.


2. Murid diminta melakukan hampur tangan dan pendaratan dengan betul.
Penutup

1. Senaman cool down selepas melakukan aktiviti.


2. Menyatakan perasaan selepas melakukan aktiviti tersebut.
3. Mengulang semula langkah melakukan aktiviti tersebut.
BBM
Buku Teks
Skitel
Bola
Wisel
Tilam
Bangku
Radio/speaker
Lagu
Gelung
Alatan
Gambar / Carta
Lain-lain
EMK
Kreativiti & Inovasi
Pendidikan Alam Sekitar
Bahasa
Patriotisme
Sains & Teknologi
TMK
Keusahawanan
Nilai Murni
KBAT / i-THINK
Peta Bulatan
Peta Dakap
Peta Buih
Peta Alir
Peta Buih Berganda
Peta Pelbagai Alir
Peta Pokok
Peta Titi
PENILAIAN P&P
Lembaran Kerja
Hasil Kerja
Pemerhatian
Kuiz

Lisan
Drama
Tugasan
Projek

REFLEKSI

orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan

diberi latihan pengayaan / pengukuhan.

orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan

diberi latihan pemulihan.

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana...

Mesyuarat
Kursus
Program Sekolah
Mengiringi Murid Keluar
Aktiviti Luar

Aktiviti PdP dibawa ke


Minggu 1 Rancangan Pengajaran Harian

MATA PELAJARAN
Bahasa Melayu Khamis

MASA
10.00 pg - 11.30 pg

TEMA
Keluarga harmoni

TAJUK
Unit 1 : Hari Keluarga STANDARD PEMBELAJARAN

2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal bergan

3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, di

OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1. Membaca perkataan yang mengandungi diftong dan vokal berganding dengan baik dan tepat.
2. Menyenaraikan dan menulis perkataan yang mengandungi diftong dan vokal berganding dalam buku
tulis dengan baik.
AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN (PdP)
Set Induksi

1. Murid diberikan beberapa petak perkataan yang kosong.


2. Murid dikehendaki menulis perkataan yang sesuai dalam petak kosong tersebut.
3. Murid dan guru berbincang mengenai perkataan KELUARGA.
Aktiviti Utama

1. Murid diberikan satu kumpulan. Murid dikehendaki menyenaraikan satu nilai murni yang terdapat dalam
keluarga mereka.
2. Guru memberikan beberapa contoh nilai murni yang terdapat dalam keluarga.
3. Murid diberikan sedikit penerangan mengenai diftong dan vocal berganding.
4. Murid diminta membaca petikan kemudian menjawab soalan yang diberikan guru.
5. Murid menulis jawapan dalam buku tulis.
Penutup
1. Murid diminta menyatakan perasaan dan kefahaman mereka terhadap sesi pnp pada hari tersebut.
2. Murid diminta menyatakan rumusan terhadap sesi pembelajaran
BBM
Buku Teks
Modul
Powerpoint
Internet
Projektor
Demonstrasi
Radio/TV
Petikan
Buku Cerita
Lagu/ audio
Gambar / Carta
Lain-lain
EMK
Kreativiti & Inovasi
Pendidikan Alam Sekitar
Bahasa
Patriotisme
Sains & Teknologi
TMK
Keusahawanan
Nilai Murni
KBAT / i-THINK
Peta Bulatan
Peta Dakap
Peta Buih
Peta Alir
Peta Buih Berganda
Peta Pelbagai Alir
Peta Pokok
Peta Titi
PENILAIAN P&P
Lembaran Kerja
Hasil Kerja
Pemerhatian
Kuiz

Lisan
Drama
Tugasan
Projek

REFLEKSI

orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan

diberi latihan pengayaan / pengukuhan.

orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan

diberi latihan pemulihan.

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana...

Mesyuarat
Kursus
Program Sekolah
Mengiringi Murid Keluar
Aktiviti Luar

Aktiviti PdP dibawa ke


Minggu 1 Rancangan Pengajaran Harian

MATA PELAJARAN
Reka Bentuk Teknologi

Khamis

MASA
12.30 tgh - 1.30 ptg

BIDANG
Teknikal

Rancangan Pengajaran Harian

MATA PELAJARAN
Bahasa Melayu Jumaat

MASA
8.40 pg - 9.40 pg

TEMA
Keluarga harmoni

TAJUK
Unit 1 : Hari Keluarga STANDARD PEMBELAJARAN

3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, di

2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal bergandin

OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1. Membaca frasa dan ayat dengan baik dan betul serta beintonasi.
2. Mengenal pasti dan menyenaraika perkataan dan frasa yang mengandungi digraf dan konsonon
bergabung dalam ayat.
3. Menulis perkataan yang dijumpai dalam buku tulis dengan kemas dan betu.
AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN (PdP)
Set Induksi

1. Murid dipanggil secara rawak untuk menceritakan mengenai keluarga mereka.


2. Murid dan guru berbincang mengenai kepentingan bekeluarga.
3. Aktiviti dikaitkan dengan sesi pnp pada hari tersebut.
Aktiviti Utama

1. Murid diminta untuk membaca petikan dalam buku teks dengan teliti dan betul.
2. Murid secara berkumpulan membuat pemerhatian dan mengeluarkan segala apa yang ditemui dalam
gambar.
3. Murid diberikan sedikit penerangan mengenai digraf dan konsonan bergabung.
4. Murid diberikan latihan pengukuhan dalam buku aktiviti.
5. Murid diminta untuk menyenaraikan digraf dan konsonan bergabung yang terdapat dalam buku teks
kemudian menyalin semula dalam buku tulis.
Penutup

1. Murid diminta menyatakan perasaan dan kefahaman mereka terhadap sesi pnp pada hari tersebut.
2. Murid diminta menyatakan rumusan terhadap sesi pembelajaran
BBM
Buku Teks
Modul
Powerpoint
Internet
Projektor
Demonstrasi
Radio/TV
Petikan
Buku Cerita
Lagu/ audio
Gambar / Carta
Lain-lain
EMK
Kreativiti & Inovasi
Pendidikan Alam Sekitar
Bahasa
Patriotisme
Sains & Teknologi
TMK
Keusahawanan
Nilai Murni
KBAT / i-THINK
Peta Bulatan
Peta Dakap
Peta Buih
Peta Alir
Peta Buih Berganda
Peta Pelbagai Alir
Peta Pokok
Peta Titi
PENILAIAN P&P
Lembaran Kerja
Hasil Kerja
Pemerhatian
Kuiz

Lisan
Drama
Tugasan
Projek

REFLEKSI

/
orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan

diberi latihan pengayaan / pengukuhan.

orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan

diberi latihan pemulihan.

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana...

Mesyuarat
Kursus
Program Sekolah
Mengiringi Murid Keluar
Aktiviti Luar

Aktiviti PdP dibawa ke