Вы находитесь на странице: 1из 136

: -

1.

2 -

I: ?

( )

1.1.

1.2

1.3Rasa Shstra

1.4.

1.5akiryakalas

1.6Ojas Sapta Dhtu

1.7

1.8aupakarmas

1.9Pacakarma

1.10. ,

2.1
2.2Loha ()

2.3

2.

3 ()

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

: -

1.

2 -

I: ?

( )

1.1.
1.2

1.3Rasa Shstra

1.4.

1.5akiryakalas

1.6Ojas Sapta Dhtu

1.7

1.8aupakarmas

1.9Pacakarma

1.10. ,

2.1

2.2Loha ()

2.3

2.

3 ()

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

II: , ,

4.

4.1

4.2 ()

4.3.

4.4.
4.5

5.1

5.2

5.3 Rekha Shstra

5.4 ()

6.1

6.2 ( )

6.3 ( )

6.4 ( )

6.5Mediums, Bhavana

6.6 ()

6.7Pua Paka ()

6.8 (Anagnitapta Bhasma)

6.9Anupna:

III: ,

Rasa:

7.1

7.2

7.3

7.4.

7.5

7.6

7.7Kajjali ( )

7.
8

7.9 ( )

7.10 :

7.11 ()

7.12.

8Minerals

8.1

8.2Sulphur

8.3Bitumen

8.4.

8.5Rasa Maanikya

9.1.

9.2

9.3Tin

9.4

10

10.1.

10.2Diamond

10.3

10.4

11

11.1.

11.

11.3Pearl

11.4

12

12.1
12.2

12.3

12.4 ( )

13 -

13.1

13.2Rasa Shstra :

, , , -

13.3. Rasa

13.4

13.5.

13.6

IV:

14

14.1. -

14.2. :

15Ayana

15.1Ayana: 0

15.2

16

16.1. ( )

16.2

17

17.1 /

17.2,

17.3,

18

18.1. ()

18.
2 ()

18.3 ()

18,4 ()

18,5 ()

18.6 ()

18.7 ()

18.8 ()

18,9

18.10 ()

18.11 ,

19

19.1

19.2

19.3

19.4

20

20.1

20.2

20.3

20.4

21

21.1The 27 Nakshatras

21.2. ,

21.3

22

22.1. : -

22.2

22.3

1: RASA

2:, , -
.
;
, , .

(
)
, .
-
;

.
- ,
.
,
, ,
, ,
.
, ,
.
,
.
.
,
.
,
, .
Apaurusheya, ,
; ,
.
, .
-,
. ,
-
, ,

.
,
40 000 . .
, - ,
, .
, ,
,
.
, , 40 000
200 000 ( )

.
,

!
-

. ,

.
,
.

, , , ,

.
, .
,
,

, ,
. ,
,
3000 .

,
7000 ,
,
.
,
,
, .
,

. ,
,
,
() ,

-
.

.

.

,
,
. ,
-
.
,
, ,
.
,
.
, -
.
.
,
,

,
. ,

,
.
,
, ,
.

,
.
:
, , ,
, ,
, , , ,
, ,
, - , ,
, ,
, , ,
, , ,
, , - , ,
(), , -
, ,
.. , , ,

() (-, 2004-
2005 ).
:
Dr Janaki Perera, Dr Rukman Jayasinghe, Dr Mauroof
Athique, Dr Venkata Narayana Joshi, treya Smith, Tamotsu
Sato, Dr Ben Hatai, Dr Partap Chauhan, Dr Claudia Welch, Dr
Robert Svoboda, Dr Palitha Serasinghe, Dr Gamage
Jayawardhane, Dr Arambepola Gishanti, Dr Chandralatha
Samarasekera, Philip Weeks, Salim Khan, Dr Tasnim Munshi, Dr
Kamal Serasinghe and Jessica Kingsley (Singing Dragon).
DISCLAIMER

; ,
. ,
,


.

-
1

5
; (
) 5,45. ,

, , .
;
- ,
, ,
.
, PA,
,
. , , ,
.

. , 5 ,
,
.
,
.
2004
, ,
.
,

,
.
2005 , 2 ,

,
- . -
- ;

, ,
. ,

, , , ,
.
,
, ,
.

-
,
12 ,
,
, .
Makara Dwaja,
,
( ).
, ,
.
2004
, ;
,

. ,
,
.
, ,
: ?
, ,
,
.
,
-
,
,
.
, ,
( ), -
-.
2003 ,
,

.
,
, .
: ?
,
.

, ,
(, - ). ,
-, ,
. ,
- , -,
, .
,
. ,
,
, , , - ,
.
,
, ,

.
;
,
(
),
.
, ,
,
, .

,
.
, ,
.
,
,
,
, - .
/

,
( ).

,
- ,
.
, ,
, -
, ,
. ,
- . , ,
, ,
,
( ),
, .
,
-.
, ,
,
,
, .
/ .
,
,
,
,
,
. , ,
,
, , .

,
, ,
, - .
- ,
.
,


.
,
,
, ,
,

. ,
-
.
, ,
, ,
- , , ,

,
.
, ,
, -.
, ,
, ,
.
1
.
2 , ,
: ,
3,

.
,
,

.
,

(

). ,

, - ,
.
,
, ,
,
,
,

.
2
-
11 -
,
. ,
,
-
,
. , ,
, ,
. ,
, ,
, -
!
24 ,
,

.
, ,
, 26 ,
- ,
.
,
,
. -
, ,
. ,


, ,
, ,
.
- ,
- ,
.
,
, ,
.
,
. , -
- , ,
.
, ,
, , ,

.

, ,
.
,
;
,
,
,
.
,
,
.
, ,
. , , -
,
.
,
; ,
2003 -
,
. , ,
. -,
.
,
4 -.
,
,
. ,

.
,
, , -
?
, ,
. ,
,
. , ,
,
,
. ,
,
,
.
,
, ,
. ,
, ,
! , - - -
,
.
, .
, ,
, ,
. ,
,
,
.
, ,
-
(, ),
.
,
.
,
,
. ,
, ;
,
.

, , ,
, .
, ,
, .
,
. ,
, ,
, .
( ) ,
,
. - ,
( , ),
, ,
.
, ;
- ,
. ,
, .
, ,
.
, ( ),

. (
),

.
. ,
,
,

.
,
,
- ,
,
, , , ,
!
3

,
, ,
. -
-
, 6 ,
,

, .
,
, .
,

, -
,
.

;
,
/ / .

,

,
(, ),
.


.

,

.
,
.
-

.

,
.

-, ,
25 !
, ,
. (
),

. ,

, ,
- .

( ),
,
.
4

5:45 , ,
,

. , ,
, .
, ,
,
.

,

.
, ,
- (
909 , 177,
, , , ). ,
,
,
,
, ,
.
,
,
,
. ,
,
, .
,
,
,
,
! ,
-em, stack-em rack-
em, ,
.
,
,
, , ,
. , ,
,
,
( )
,
.
Dompe ( )
,
, , ,
,
- .

-
, - ,
- ,
, !
143 ,
,
-,

, ,
. ,
,
, , .
-
, -
,
.
7:00 ,
,

- ,
! -,
, 14 .

,
, ,
, .
, ,

.
,
.
,
250-
.
.
,
,
,
,
-
. ,
, ,
, .
, , ,
,
, .
, ;

- .
;
, ,
.
,
,
, ,
.
200 ,
.
,
,
- !
5

8 .
, ,

. , .
,
,
.
,
.
, , ,

.
, , .
.
- ;
, ,
,
.
,
.
,
.
,
. 15-

10-12- , ,
.
,
,
.
- .
,
,
18 22 !
,
,
( -).

,
Vat 695,
, .
,

.
,
. ,
, .
6

(
), , ,
,
.
, ,
,

,
.
, 24-

.
,


.
( . III).

.
- ()

,
40
.

, .

,
450-500 12-14 .
, ,
, ,
. ,
,
, ,
, ,
. ,
, - ,
, .
, ; ,

,
-
!
, ,
.
7


,
.
.
,
,
.

, ,
(SO2). ,
,
, ,
250C.
357C,

(HgO) .
,

.
-
,

,
(. III). -
,
, . 10-
12 ,

.
6 . ,
,
, .
- ,

.
,

; ,
.

,

.
, .
,
.
- , ,
.
Kp
- ,
-
, !
, ,
,
! ,
,

,
- ! 8.30
, ,
12 ,
, .
-
; ,
, ,
.
, ,
. ,

. , ,
,
, ,
.
,
400 / 500C.
Kp
. ( )

,
.
()
, .
()
450 , ,
.
,
24 ;
.

.
,
. 1
. ,

, .

,
,
, .
,
, .
,

.
, .
,
, -
.
,
,

.
,
,

, .


,
; ,
-
.
, ,
;
15 ,
.
,
, . ,
,
,
,
-
.
4:30 ,
, ,
,

. ,
.

Maglite ,
. ,
, . ,
,
,
-
,
.
17:00 .

.
(
). ,
,
,
.
,
; ,

, ,
.
7:30 , , ,
,
. ,
, , ,
, ,
, ,
. ,
,
,
. , -.
,
450 C,
- . ,
, !
,
. ,
, .
.
, ,
,
. 8:30 -
. ,
, !
, , ,
.
- back-
.
,
, . ,
,
10 .
8

-
, .

.
, .
,
.
- !
-
!
,
- ,
.
,
.
,

. ,
,
.
.
,
.
, ,
. , ,
.
,
.
;

,
.

, .
,
. .
,
.
- /
. ,
;
,
, ,
. , , ,
, ,
.
,
,
. , .
,
.

.
,
, .

, ,

. - 25
, ,
. , ,
.
,
.
,
,
. , ,
,
.
,
.
,
,
, . ,


, .
. , - .
, ,
, . ,
,
() .
, ,
.
, . , - , -
, .
, .
,
, ,
.
, ,

. , , ,
, ,
,

. ,

40 ,
.

bhasma8 pisti.9 , ,
,

,
, , ,
. : ,
, ,
.

.


!

1. = = ( ).
2. ,

. -
,
(.
. ).


, ,
( ).
3., R.E. (1992) : ,
. : .
4. .
5.
,
.
6. 1064C,
-.
7,30-40 .
8. (. III).
9. (. III).

I
?

( )

( )

, ,
.
,
,
, .
,
,
, , ,
, .
-
, / (
3 )
, ,
, .

,
. ,
,
, , , , ,
,
- , ,
( ).
- ,
()
(),
. ,

.
,
- -
.

, ( ,
, ,
).

,
.
,
, .

,
, ,
.

,

. ,
,
, . ,
-
,

, ,
.
,
, ,
,
. , ,


. , ,
.
, ,

,
,
.
, ,
,

. ,
,
.
,
.
,
.
, ,
.

, ,

.
, , ,
- , ,

!
,
.
,
. .
,
,

. , -
.
-
. visha3 (),
,
, .

,

. ,
,
.
, ,

.
; ,

.5
,
, 6
. , ,
,
,
,
,
. ,
- .7
8 ( )
( )
Apsaras ( ).
, , ,
( ) -
, .


.
,

, .
,
,
, , - ,
.
,
;

.
, , ,
,
. ,
;
,
. ,
,
. , :
- .

,
, ,
.
, ,
.
,
.
,
-
.
, ,
.

; , .
,
,
. ,
, ,

.
,
, , ,
.
,
, (
, ). ,
, ,
.
, ,
, ,
.
, 11, ,
- ,
, -
.
, (), ()
, .
, , ()
, .
,
,
.
, ,
. ,
. , ,
.
, 12 -
,
.
, .
,
, , .
, ,

. , ,
,
,
onion13 .
( ),
,
.
.


. 18-

graha (),
. ,
,
180
. ,

. ,
;
.
,


().

1

1,1

() ()
. ,
, ,
.
().
,
.
,
.
( ),
. ;
.
,
, ,
.

,
, ;
, ,
, , , 14
- , ,
, .
, , ,
.

,
. ,

. , ,
, ,
, .
,
, ,
, ,
,
. ,
( )

, ,

- . ,

,

, .
,
,
.

,

- ,
, .

Ngrjuna
,

, (160 .
. .).
,

.
,
,
,
, .
,
18
,
,
,
, -
. ,
,
, ,
21,
.
,
Mangalam22,
:
1. ().
2. , .
3., ()
.
4. .
5. .
6. .
7. , .
8. ().
9. ,
, 23 . .
, / -

24
,
, .
, ,
; ,
.


.
,

. ,

-

.
Jyotish
Vedic ,
,
,

.

1,2

,
,
. ,
- ,
1990- .
, ,
.
',
' ,' ,
! '
, ,
,

.
,
, -
, .
,
. ,
,
.
,
, (
) 25.
, ,


.
,
, , - ,
, ,
(
,
).
,
,
Shilajit, 27 -
.
,
,
.
-
, .

.
,
,
, 50 .
,
, ,

, ,
.
-
! 18
,
, ,
,
- !
1999 ,
. ,
- .
-
,
.
,
, , ,
,
-
, , -
- !
,
,
.

Partap Chauhan28,
, -, ,
,
.

.

,
,
. , ,
,

.


.

,
- .
, ,
,
- ( ).
-,
,
.
.
-
.
,

.29
,
2005 ,
,
,
( 42), 12

.
,
, , ,
, - -,
,
. ,
, , , ,
, .
, ,
, ,
.

DVD-
, -
, ,
-
( ). ,
, ,
,
,

.

1,3
Rasa

- , ,
. , , ,
. , , , , ,
. - , - .
, , -
.

.
, , ( ),
,
.

, - .
, ,
,
,
,
, ,
.

.
,
. ,
, ,
,

.

, , ;

, .
Shstra .
, -
. ,
, ,

.

,
.
, /

, , , -
Lohasiddhi, 30,
,
. , ,
,
( ).

, ,
,
.
- -
,
( ,

).
,
.
; ,
, ,
, ,
, , ,

.
,
/ /
,
.

, ,

.

1,4

,
,
.;
.
- , -
.
,

.

,

.
(, ),
,
. ,
,
, .

( ),

. ,

.
;
, ,
(). ,
(.
).
, ,
, .
, ,
.
, . ,
,
, ,
.
, ,
. ,
, ;
, , .
, ;
,
. , - -
, , .
,
.
,
,

.
,
.
,
.
,
, .
,
, ,
,
.
,
,
, .
, ,
, ,
, ,
,
.
. ,
,
.

.
,
.
,
:
. ,.
,
.
() ,

,
.


.
,
-
, , ,
.

1,5
akiryaklas


,


;
, .

/
,

,
.
,

.
,

.
,
,

,
.

, ,
.

,
,
.
,
, -
,
/
, . ,
,
;
,
.

, ,
. ,
, .
,
.

()
,
.
,

,
,

.
, , ,
, ,

.
,

, ,
,
, () ()
.

,
, .
.
,
, .

.
VTA
PITTA

KAPHA

,
, ,
.

,
,
.
, ,
, ,
,
.

Caraka Sahit31
,

.
,

,
,
. , /

.
,
,
,
,
.
(,
).


.


* ,
.


- ,

.
,
, , .
Shalakya Tantra
, , , , ,
. Shalakya Tantra -

.

, ;

. (
) ,
,
,
.
Vjkarana ( )

, .
. Agada Tantra (
Visha Chikitsa)
.
,

.

,
.
,
.
( )

,
.

,
.
, ,
Shalya Tantra, ,
- .
(
),
,
: , ,
, ,
, , -
,
/ .

1,6

,
. ,
, ,
.
, .
.


.,
.

,
,
. -
.
, , , , , ,
ojas33
. Caraka Sahit:
ojas , .
, ojas
.
- ,
: Paraojas / superior;
Aparaojas / secondary, ,
. Paraojas
, , 34

.
, - ,
, ()
(); , ,
() .
, ,
35 ( ),
.
,
. ojas, ,
rakta Kapha.

, ,
.
()

. ,
,
-
,
(). ,

. ,
,
, ; Ojas -
.

,
,
,
.
,
, -
,
.
,

30-3536 .
,
,
.
,
,
:
1. ( ).
,
,

. ,
, ,
.
2.Kedrkuly Nyya ( ).
,
, ,
,
,
.
3. ( ).

,

.
,
. ,

.
,

.
,
: , ,
()
,
(. 1.7),
,
, ,
, ,
, , , ,
,
( ).

SAPTA DHTU

1,7
Taste

: :
(), (), ( ),
(), () ().

.


, ,
. 6 (.
),
.
,

,
,
,
.

(),
.
- , , , ,
;
(jalamahbhta) rasa37 /
, . ,
,
,
,
:

: 1-3 4-6 -
.

, ,
() ,
.

.
1.
, ,
.
. / ,
,
.
, ,
, ( ),
, / .
, ,
: , , , , ,
() . ,
, :
, , , ,
, , .
2.
,
, , ,
,
.
Pitta rakta, /
, ,
, ,
,
. ,
, : , , ,
,
. varta loha
.
3
.

, Vta,
( ),
,
, ,
.
,
,
, ,
, , ,
() .
(
, ).
,
, : ,
, (
), (
).
4.

.
,

. ,
/ .
Pitta rakta, ,
, , , ,
,
.
,
, : , , ,
.
. ,
, : , , ,
, , ,
.
/ visha,
, : ,
.
5.
,
,
, /
( ).
,
,
, .
dhtu (), rasa,
rakta, msa, medas shukra.
,
.
,
, : ,
, ,
. :
, , ,
. ,
, , , , .
/ :
, .
6.

. - , , ,
.
(
).
,
, , ,
,
, .
,
.
,
, , , , ,
. , ,
,
. , :
, . :
( ).
/ Dattura
.

1,8
aupakrms
aupakarmas
, , , , ,
, ,
.

:
Laghana (), Bhaa (), Rkaa
(), Snehana (), Svedana (sudation)
Stambhana ().
,
.
,
. 38


. --
,

.
1.
Laghana :
, ,
,
. ,

,
, .39

, .
: , ,
, ,
.
2.
Bhaa : ,
, / ,
, , ,
40 ( ).
,

,
, : ,
, , (, . .)
.
: , , ,
, .
3. -
Rkaa : ,
, 41,
,
, (, . .).
,
:
, ,
. ,

.
: , , ,
, , .
( /
) , .
4.
Snehana : /

, : taila (), vas majj
( / ) grtha42 ().
,
: ,
, , ,
() .


/ .
Snehana Svedana ()
/ ,
anupna .

( ).
:
, , , ,
.
5. -
Svedana
( ).

medas dhtu ( );
Svedana ,
. Svedana
, : , ,
, , .

,
( ).

,
, ;
, ,
. Svedana
.
: , ,
, , .
6.
Stambhana /
, : , , .

, Pitta dosha,
, , ,
Svedana.

.
: , ,
.
, , ,
, , , .

1.9
Pacakarma

Pacakarma ( )
, ,
, .

Pacakarma (Pacha = Five Karma = Action), ,.


, ,

. PK ( )
,
/ ;
,

.
,
, ,

,
.

,
.
,
,
.
,
,

, ,
, ,
,

. Saodhana,
,
, ,
,
.
,
/

, , , ,

.
()

/ ( / ),
.
,
,


, ,
.

,
/ , / , ,
( ).
,
()
. -,


;
.

SAODHANA REGIMEN ( )


.
1. Prvakarma

Pcana
,

, .
,

,
,
, , , .
,

, : (
),
, (, , , /
, ) ,
( ),
, ,
.


, ,
. ,
( / ),
. ,
Ghee43, , ,
-

.
Snehana ,

.
,
.

(ma).
,
, ,
.
Cured44) - -

.
, ,
, .
,
Svedana (Svedana
,
oleation).
Svedana

,
.
.

Svedana,
( , , ,
45)
,
.
Svedana.
: ,
(
); (), ,
;
, , , , , ,
.
. N Sveda
Caraka ,
,
(
),
. (Vta-
() ,
(), :
, , , .
Pitta- Kapha-
.
2. /
:
(
), (
) ( ).

- ,
. ,
-,
.
.
(4-7 )

,
.

( ), ()
.
, ,
, 46
,
, .
,
,
. ,
().
2-3
,
.
, Vamana,
: ,
, , , , ,
, , , ,
, , ,
/ .

- , .

, ,
.
,
,
.
( ),
(-) .

,

,
.
.

,
, Eranda Sneha ( ),
Trivruta (Operculine turpethum) (Croton tiglium).
,
.
.
: ,
, , , (
), , , ,
, , , ,
.
, , .

, Basti,
,
, -
.

() ()

. , , ,
50% ,
50% .
Basti

; / ,
.

/ . (
)
.
, ,
,
: , (), .
(
), (-) .

,
, ,
, ,
, 47 , 48 49 .
400
960 .51
.
Anuvsana Basti
100-250 . ,
( / ),

.
, Basti, :
, , , , ,
,
, /
, , . Basti
. Basti
() (agni),
, (
).

, , ,
,
;
,
.

-
,
. ,
.
, ,
( / / ),
, .
: (), ()
().

Prvakarma
Snehana / oleation Pacatakarma,
/
.
Nasya (,
52), (
),
()
().

: (),
() ().

,
(, ),
.
/ /
,

. ,
,
.

.

.
, Nasya, :
, , ,
(ADD), , ,
, , , ,
, ,
, , .

Raktamokshana

, ,
,
, , ,
, ,
.

:
, -
, -, -
53 . ,
, /

.

, ,
.
Dhanvantari,
,

.
, ,
, , ,

.
:
( )
( / )
Jalaluk54
(leeches55):
Sashastra: , ,
,
: Sir-vyadha (),
Albu ( gourd56), rnga (
horn57) Pracchna (
).

Ashastra:
.

,
- 30-
90 .58 (
)
, ,
.
kasya (
).
, Raktamokshana: /
, , , ,
/ , , ,
, , ,
.

3. /

,
, , .

/ .

Sasarjanakrama

Sasarjanakrama - ,
(agni) ..
,

. agni ojas
, -

.
,
,
, .
pey ( ),
. ,
,
, .
,

. ,
, .
,
.

, ,
, , , ,
,
, ,
, - ( ),
.

, ,
,
,

. ,

-

.

,
.
,
, .

, ,
.

,
,
,
.
,
.
,
100 10000
/ .

,
/ .

, (Terminalia
chebula), (Emblica officinalis),
(Terminalia belerica), (Curcuma longa)
(Piper longum), Vaccha (Calamus acorus),
Ngabal (Sida veronicaefolia), Brahmi (Bacopa monnieri),
Bhalltaka (Semicarpus anacardium) Guggulu (Commiphora
mukul), ,
() , ,
, , .
, ,
,
, , ,
, , .

CYAVANA PRA

,

. , ,
.
,
,

. , ,
, ,
avaleha'61
.

,
35-40 ,
malak, .
, , , ,
, , -
.
:
, ,
, ,
, ,
, , .
, ,
,
.

amandi

amandi
,
.
(
),
, ,
, ,
.
,
,

.
,
, : ,
; ;
, ;
;
;
;
;
;
(, , ).

,
, -
,

.
,
Snehana Svedana.
,

, .

/
62, ( )
, .
, ,

.
Dhr Karma
, , ,
, / , , ,
, , , /
, .
/

Kya Seka / Pizichhil,


,

63
(
),
.
, ,
, ,

, .

Pia Sweda

.
,
, aika,
li kulatha, bolas.
,
, ,
.

.
,
.
.
, ,
: , ,
-. Pia Sweda
- ;
, ,
, , -
,
.


.
Pia
Sweda,
.
,
(, ),
.
, /
, ,
.
(
);
,
.

iro Lepa


,

.
Snehana ( )
,
.
,
.
, ,
, ,
/ .

1.10
, Saodhana

Caraka Sahit
,
.
,

.
,
, ,
.

, , ,
,
( ,
),

.
:
1. , ,
.
2. , /
.
3.
,
.
4. , .
5. , .
6. , .
7. ().
8. , , , ,
.
9. , .
10.
, ( ).
,
,
,
.

,
,
. ,

,
; , PK
, -,
.
;
, -
.
-
,
.

2.

-,
, - ,

.
,

.

.
,

.
, ,
. , ,
,
, , , , ,
, ,
. - ,
,
, , .

,
.


, .
.
,
,
, ,
, ,
.
, ,
, 7000
.
, ,

,
. ,
, ,

, ,
.
,
- -
, ,
.

,
,
. ,
,
,

. ,
, , ,

30 (
).
- ,
-

.


.
,
,

, .
,
5% 25% ,
,

. ,

,
,
.

,
.
,
- ,

. : (1)
wootz steel64 (a.k.a. ), ,
,
Saracen Scimitars;
(2), , -
,
, ; (3) , 65 -
. ,
,

,
,
, ,

.
,
,
.
,

. ,

,
; , , .
, ,

.
,
.
, , -
. ,

, , .
, -
, .
,
,
,

. ,

,
.

,
,
,
, , ,
,
,
, .

2,2
()

: (), ()
(misra).
,
,
.

( ,
).

,
(. ).67
.
/ -
,
,
/ .
.

( . .), ,
.
(
)
( ), ,
,
.


.

2.3
Ariloha and Dhalana
/

. (
).

, ,
. ,

,
, ,

.

, , ,
.

Ariloha
* :
, .
**
; -
. () .

(Shukra), ,
.

dhalana
shodhana .
,
,
.

, , ,
, .
, ,
,

.
.
, ,
, ,
.

, ,
,
.

2,4

-,
,

(
68). ( )
,
, , .
-
- /
(Acorus calamus), 24 ,
, ,
.

,
().
.

, ,
,
.
,

( Swarna Bhasma), (),

( )
. ,
.

. ,
,
.

3.
VISHA ()

3,1
Visha

,

,
, .
.
Agastya (Canopus69)
,
.
()
, .

() , ,

,
. ,

, , ,
,
.
,

,
. ,
, ,
,

.71
,
, , , ,
.
,

. ,
72
. ,
,
.
73
, , ,
, ,
( ), .
, , ,
, .
-
, ,
,
.
,
, ,
.
, (
)
,
()
/ (. 5.4 II).

;

,
-
.
,
,
(Quan Xie).
(Kapha) (Vta) ,
,
.
( )
( ,
).

, ,
-
, ,
.
( ),
,
,
ojas74 ( ).
Visha :
( ), (,
),
() ().
ojas
. ,
, ,
, ojas
.

,
.
; - /
-
.
,
(. 3.4). ,
visha
,
,
.

3,2
Visha

- .


, . .
,
,
, ,
, ,
,
( ):
', Hingu (asafoetida) Haritla
( ), matulunga (Citrus
medica),
, ( )
.

(), -
( ), (), (Myristica
fragrans) Devadali
(Luffa echinata75) - .
Viavajrapta Rasa,
-
() .

,
. 3
anupna ,
. ,
,
.
, ( )
(-)
,
.
( )
,
.
, ,
, .
-
,
,
, .
-
(). ,

, ,
.
,
. ,
() ,

.
( ),
,
.
( ), ,

.
;
,
/ ,
, .
Tankana (),
Sasyaka ( ). Tankana

Sasyaka. ,
() Prada
(),
.
,
,
,

.
, ,
, -
.

* , .


().
.
2 .

* , .

3,3
Visha

, ,
:
1.
, .
2. .
3. .
4.
.
5. .
6. .
7. .
8. ,
.
,
,
.
(1) ( )
(2) :
1. ;
. ,
,
,
.
,
,
.
2. :
, .
, .
, ,
,
.
( ),
.


, .

( );
,

, .

3,4. ,
,

.
:
,
,
( / ). ,
, .

, ,
,
.
, , ,
,
. (80 ), ,
( 9 )
.

3,5

, ,
76
, ,
:
, ,
.
, ,
,
77.


.

, ,

() .
,
( ) 79.
,
,
Shudra80 , ,
.

,
.
-
,
,
, -
, -
.

,
.
: ,
.
.
,
:

.
,
, ,
. -
;
- .

.
( )
,
.
, 80
.
: ,
, ,
.

,
, , , ,
. , ,
.
(
,
)
. , ,
,
,
.
:
;
/
; , , , ,
.
,
. ,
-

.


.

.

().
,
, .
Astga Hdayam81 ,
Bibhtaki (Terminalia bellirica)
().
3,6

- ,
. ,
82 ,
,
.
-
,
-
.
, ,
,
() ,
.
,

(),
(Pitta)
(Vta).
,

: / , /
/ .

. ,
,
, .

, , .
- (
) ;
.

, - /
. -
,
- (Aconitum napellus),
, ,
, .

1. , ,
36 ,
,
(),
,
. ;
,
.
2. ;
, .

.
3. ().
4.

, , ,
. ,
; . Mayr
Piccha ( ), , ,
- - , Sasyaka (
),
-
.
( )
.
5. (-)
.
6.
.
7.
, ,
: ( ),
( ), ( ),
(10-14 ,
) / ).

.
8.
,
; .
Alakshmi
, , .
9.
. 1.
10.
( )
, , ,
.
11. /
. IV.
12.
,
(Rahu), (Ketu)
.
13.Garlic ;
.

.
14. ,
().
15.

1500
.
3000 . ..,
10 000 .
16.
,
(480 . ..)
400 (
). ,
;

- - .
17.
I (160 . . .),
.
18. II ( ).
19. III ( ). =
.
20.Nga = / ;
,
,
. -
,
, /

.
21. .
Vol.1 (1999) . . .
22. III.
-
(1030 .).
23. ,
.
24. -
/
, (
)
. - ,
.
25. , . (1999) :
, .
.
www.atreya.com/ayurveda/-Vaidya-
Atreya-Smith-.html.
26. -
(
) - - ,
1500 .

.
27. Shilajit
. 8 III.
28. , , .


.
29.
. ,
.
30. .
Loha
.
31. , ,
- 100 .
, 500-800 .
..
32. ().
33. ,
- , ,
.
34. - , ,
,
,
.
35. = 2 8 (
96 ).
ojas,
, ; ,
Aparaojas
.
36.
,
.
37. .
38. =
, .
39. .
40. () .
41. .
42.
,
, .
,
.
/ .
4. ,
( ), - (), -
() . .
.
44.

2 .
45.
Svedana, ,

.
46. ,
, . .
47.Dasha = 10 / Mula = Root: Bilva (Aegle marmelos),
Agnimantha (Premna integrifolia), Shyonaka (Oroxylum
indicum), Patala ( ),
(Gmelina arborea), (Solanum indicum),
(Solanum xanthocarpum),
(Desmodium gangeticum), (Uraria picta)
Gokshura (Tribulus terrestris).
48.Acorus calamus.
49.

.
50. (Anethum sowa).
51.

, ,
.
52. , ,
, .
53.
(Aeromonas hydrophila).
Aeromonas
hydrophila
.
54.Jala = Oka = . Susrutha Sahit
,
,
.
55.
,
; Hirudo medicinalis,
Hirudo verbena () Poecilobdella granulosa
().
56. /
,
,
, .
, , ,
.
57. , .
,
.
,
,
.
58.
. ,
,
, .
,


.
59. 1: 4 2: 4.
60. . 21 IV.
61. .
62. , ,
, , ,
. .
63.
,
, ,
.
64. ( ),
, 300 .
. ,
,
.
, , ,
Wootz,
,
.
. Verhoeven, J.D., Pendray, A.H. and Dauksch, W.E. (1998)

. ,
50, 9, 58-64.
65. Tamahagane
( ,
),
, .
66. (1) ,
1901 .
. Www.
Antikythera-mechanism.gr Marchant, J. (2008)
:
. : . (2)
, (600 . ..).

,
,
, .
1000 C
;
, - ,
20 000
.
67. .
68. -.
69.
(
)
, 37
.
.
70.
,
, ;

.
71. : ,
, , , , , ,
, , , , , ,
, .
72.

.
73. ,

( ). ,
,
. .
74. . 1.6.
75.
, ,
.
76. .
77. , , / ,
.
78. ( ) - , .
79. - / ().
80. .
81.
Aga Hdayam = .
82.
.