Вы находитесь на странице: 1из 57

. .

1
. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
1. . ............................................... 3
2. . ........................................... 8
3.
. ................................................................................. 12
4. ,
. ..................................................................................................................... 17
1-5. () . ................................................................................. 19
1. . ......................................................................................................................... 19
2. . ....................................................................................................................... 20
3. . .................................................................................................................. 21
4. . ..................................................................................................................... 21
5. . ................................................................................... 22
6-12. (-) . ............................................. 23
6. ........................................................................................................................... 23
7-11 . ............................................................................................................ 24
7. ...................................................................................................................................... 24
8. . .................................................................................................................................... 24
9. . ....................................................................................................................................... 24
10. .................................................................................................................................... 24
11. . .................................................................................................................................. 25
12. . ............................................................................................................................... 25
13-36. () . ....................................................................... 26
13. . ............................................................................................................................ 26
. .................................................................................. 27
14-16. , ................................................................................ 27
14. . ................................................................................................................................ 27
15. . ............................................................................................................................ 30
16. . ................................................................................................................................. 30
17-26. ,
. ...................................................................................................................... 32
: ......................................................................................... 32
, : ............................................................ 32
[ ] .......................................................................................... 33
27-31. ( ). ....................................................................... 34
. ........................................................................................ 36
32-36. . ................................................................................... 36
36 .................................................................................................... 38
6.
. ............................................................................................................... 40
. .................................................................................................................... 49
. . .............. 56
....................................................................................................................... 57

2
1. .
,
.
,
, ,
, .

, .

,
, .
, ,
, ,
, ,
. ,
,
, . ,
.

IX ,

, .
, ,
.
,

.


: , . ,
, , ,
, ,
.
, .
,
.

,
. ,
.

3

.
,
.

, ,
, .

.
, ,
, ,
.
, .
,
, .

,
.
.
, ,
.
,
, .
,
.
.
.
, , ,
.


.
,
.
,
.

,

.
,
, .

4
, , ,
.


.
,
,
.
. ,
. , ,
,
. ,
, .


,
. ,
.
, , ,
.
,
.

,
:

,
,
,
,
-
- .

,
,
.

,
,
, ,
, , , , , . ,

5

.

,
,
25 , ,
, ()
().
. , ,

, ,
. ,
,

, .

,
,
.
,
.

-,
,
.

-,
, ,
, .
, ,
.
.
,
,
, .

,
,

.
,
.

6
, -, , -
, , - .

,

, ,
.
.
,
:
()
().
36 , ,
. , ,
.
, ,
() ,
.

,
.

:

1. ?

2. ?

3. ?

7
2.
.
?
,
. ,
.

,
, ,
. ,
.

,
,
( , ),
( , ,
). ,
. ,
.
,
. ,

, .

.
. :

(),
( ),
( ),
( )
( ).

,
- .
. ,
, .
. ,

8
.
. , ,
. , .
,
, ,
, .

,
.
, ,

.

, .
: .
.

,
.
. ,
. -, ,
,
. (
). ,
,
. ,
.


: -, -, -,
- -.

1. - ,
, .
.

2. - ,
. .

3. - ,
,

9
. .
, .

4. -,
,
. .

5. - ,
.
, .
.
, , ,
,
.

, ,
, ,
,
(),
. - ,
.
,
, .

. ,
. .
,
. .
,
, .
,
, . ,
,
, ,
, .
--, -
-. ,
, .
,
, ,
, -

10
.
.

, ,
,
, ; ,
, ;
; ; ,
; .

() , ,
, ,
.
, , .
() , ,
.
, , .

.

11
3.

.
? ,

. , 1,

, ,
.

,
.
, , ,
,
.
(). ,
,
.

, ?
,
, .
,
, , ,
, .
, ,
, . ,
,
, .. .

,
, . .
,
.
, , ,

.
, .

12
,
. (
, , ,
).
,
,
,
.

, ()
(), , 4 320
000 000 , .[1]

, . ,
,
. .
, ,
.
.


[2].
,
. ,
, , , ,
. ,
, ,
. ,
, .
, .
, .
, .

:
?
, ? ?
? ,
, ,
, ,
. ,
, , ,
, .

13

.
.
.

, ,
, ,
.
.

, ,
, ,
,
. , , ,
.

,
, , ,
,

. ,
, , .

.


.
. ,
, .
,
: ,
, , .


.
.
,
.

,
, .
,

14
.
, .
.
,
, ,
.
- ,
.
.
.[3]
,
. ,
, .
, .
, ..
.
. ,
,
.
,
,
.
, ,
. ,
,

.

,
.
,
. ,
, , .

, ,
. ,
,
. ,
,
.

15
, ,
, . ,
,
, . ,
(). ,
,
.

,
,
, , , . ,
.
,
.
,
. ,
.
.

16
4.
, .

, .
,
.. . ,
.
.
, ,

.
.
, ,
, .
( 5) : ,
, , ,
. ,
.
,
.

36 ,
,
, ,
.

24 , , ()
() , , 12
, ()
. .

, ,
,
. ,
, ,
,
, ; .

17
, .
, ,

, .
,
.
,
. ,
., .

.
,
.
, ,
.
, .

.


,
. ,
,
, , ,
, , .

;
. ,
, ,
, .
, .. - . , ,
,
.


() ().
,
. .

18
.
, ,
.
, ,
.
() .


, ,
.
,
.

.

1-5. () .
1. .


.
, .


, (),
() (). ,
.
.


.
.
, .
;
, .
; .


. ;
,
. -
--.

19

, ,
.
.

2. .


.
. ,
. , .

()
.
, .
,

. -
--,
-. ,
.

,

. ,
, . ,
,
,
.

, , ,
, .
,
, .
,
.
,
.

, , ,
,
.

20
, ; , ;
, .
,
.

3. .


. ,
, ,
. ,
, .

.

. , , .
, , ,
.
. .
.
.
, .

,
, .
,
, . ,
.

, , ,
. ,
,
.

4. .


. .
, ,
.

21
,
. ,
, - .
,
.

,
, .
, - .
. -
-. ,
.

5. .

,
. ,
, .. .

. , ,

.

,
, .
.
, .
,
.


, ;
,
, .

, ,
, .

,
. ,
, .
. ,

22
, .
, .
.

6-12. (-) .
6. .


. .
,
, . ,
, ,
.


, .
;
, ,
. ,
, - .
,
.
.
; .

,

.
.


,
. ,
.
, .

, ,
.

23
7-11 .
.
, .
, :
. ,

.
, : , , ,
,
, , ,
.

,
. , , , .

7. .

-
. ,
; ,

.

8. .

. ,
;
, .

9. .

,
. ,

. ,
.

10. .


; , ,

24
,
.
, , .

11. .

-
. ,
. ,
, .

.

12. .


.

.
.

, ,
,
,
, .
,
, .
, , ,
.
,
, , ,
.
, ,
.

,
, .

,
, .
, .
-

25
- -
.

-
,
,
. ,
. ,
,
.

13-36. () .
13. .


,
.
[4].
, .
,
, ,
.
, .
, .
, .
24
.

.
. ,

() ,
, ;
,
() - ; -
, (). , ,
:
, ;
,
.
, .

26
,
, ,
, .
,
, .


( ). ,
,
, .

, . ,
, .

14-16. , [5].
14. .

-
, , .
.
-, ,
,
.
,
. , .
, ,
,
.
.
, .


, .

, - -
, ,
, ,
,
, ,

27
,
, .
,
. .

,
. ,
, .
,
,
.
, .. ,
, .

,

.
. ,
, . ,
,
.
,
, ,
. .
- , ,
. ,
, .
- ,
, ,
, .
, ,
,
, ,
- .

, .
, ,
, , - ,
.

,
.

28
,
.
,
,
,
. ? ,
,
. , .
, , ,
.
,
.

, .

.

, .

, ,
.
,
, .
.
, , ,

, . , ,
,
, ,

. , ,

.

,
, ,
,
.
,
. ,
, -,
,

29
-.
, ,
. ,
,
.

15. .

,
.
, - -.
, , ,
.

,
, ,

- .


, , ,
, .

.

, ,
,
. ,
. , ,
,
, , , ,
,
, .

16. .

,
, ,
, .
,
. ,
;

30
- ,
. ,
, ,
. ,
. ,
, ,
,
. , ,
-, , ,
. ;
,
, ,
.
,
, . ,

,
, .
, , ,
,
. ,
, ,
. ,
, , . ,
, , ,
.
, , [6].
,
, , . , ,
. ,

, .
,
.
, , .

31
17-26. ,

.
.
. :

) , :

, ,
, ,

) , .

,
, , ,
, ,
. ,
,
,
.

17. , ();
18. ,
();
19. , ();
20. , ();
21. , ().

, :

22. , ();
23. ();
24. , ();
25. , ();
26. ,
().

,
. ,

32
,
.

.
.
, ,
, -
. , , ,
, ,

, , ,
.

[ ]

, (, , ,
)
.


. ,
, ,
. .

, .
:
, , , ,
.
: , ,
, ,
.

, , ,
.
.
, .
.
,
. ,

.

33

.

27-31. ( ).
, , ,
,
,
, .
, ,
, .. . ,
, ,
-, ,
.

, , ,
:

(1) (2) (3) .

;
, , ,
, ,
. ,

. , ,
, , ,
, ,
,
.

.
; ,
,
, .
,
.

, , ;
,
:

34
(27) , , ..
;

(28) ,
, , , , , ;

(29) , ,
, , ;

(30) , , ,
, ;

(31) , ,
, .

,
, , -
, .

. ,
..
; , ,
,
.
,
.

,
,
.

, :

(1) ;

(2) ;

(3) .

, ,
, ,

35
. ,
, .

32-36. .
, , ,
,
.
,
, . .

, ,
, , ,
, - . ,
,
.
, -,
, .
,
. , -
--, .
,
, , ,
. ,
--,
. ,
, , , ,
.

,
. -
, ,
.
- . , ,
--, , -
- , --
, --
.

36
,
:

(32) ,
(33) ,
(34) ,
(35) ,
(36) .

,
.
,
, .
( )
.

36
.

37
36
1-5. () .

1. .
2. .
3. .
4. .
5. .

6-12. (-) .

6. .

7-11 .

7. .
8. .
9. .
10. .
11. .

12. .

13-36. () .

13. .

14-16. .

14. .
15. .
16. .

38
17-26. ,
.

17-21. :

17. , ();
18. ,
();
19. , ();
20. , ();
21. , ().

22-26. , :

22. , ();
23. ();
24. , ();
25. , ();
26. ,
().

27-31. ( ):

27.
28.
29.
30.
31.

32-36. .

32.
33.
34.
35.
36.

39
6.
.
( )
, .
( ) :
. ,

() ().
,
; .. ,
.
, (),
.

,
, ...
, , ...
. ,
. , , .
. ,
; , ;
, ; ,
. ,
. .
, , , ,
.


, ,
. , ,
. , , .
- , ,
. , ,
, .

,
.
. , :
: "
". ,

40
, , ,
.
,
. ,
, ,
; ,
, .

.
,
. ,
,
, . .
, , ,
, .

, ,
...
. ,
, , ,
,
. ,
; ,
.

, .
.
,
. ,
, .
. ,
, .
,
,
. ,
. ,
,
, ,
. ,
. ,
, , , ,

41
, ,
.
" ",
. .

, .
, .
: " -

- ,
,
- " (Aparokshanubhuti, 44).

. "
,
, " (Aparokshanubhuti, 50).

, , ,
, , ,
.
, ,
.
,
. ,
, . ,

,
, ,
.
.

,
, ,
.
, .
, , ,
.

,

,
, .

42
, ,
, ... ,
: " ,
, ; ".
,
. : "

. . ".


, ,
. ""
, ""
, ,
.
. ,
, ,
, ,
, ,
. ,
, .


, . ,
. , ,
, .
.
.
, ,
.

, ,
.

,
. , ;
. ,
.

",
, ,

43
, " (
).

.
,
. ,
,
,
, ,
.
.
, ,
...

. . .
.
.
,
. , ,
...

,
; .
. , .
- . ?
, ? , , .
.
, .
. ,
. ,
, .
.
. ,
. .
, ,
, .
, ,
, , ,
,
, .
(. . .)

44
. -
. , . .
, , , .
, , .
, , . :
"Svashakti prachayo'sya visvam"
.
. .
, ,
. , .
.
? . ,
.
. ,
? .
? ,
.
. ,
. ,
, .

, .
. ,
. , , ,
? ,

.

,
. , , ,
, , .
.

1.19: ,
: .
, , ,
,
.
,
, , ,
. ,
,

45
.
.
, " ". . ,
. ,
, , .
, , ,
, ,
, ,
.
, .
.


.
, .
, , , ,
, , , ,
.
. ,
.

( 1975 .,
), : ,
. : "
?
,
, ?
, ,
".
,
.
, .
, ,
,
, ?
,
-, . -
, ?
- , - , ?
,
; , ,

46
. ,
, .
?
,
. ,
,
...

, , .
.
. : " ,
? , .

, . ,
. ; ,
". .
, . : "
? ?"
. " ,
;
,
".

,
, ?
, -
? ,
,
, ,
? ,
?
. , .
, ,
.

: " ,
, ?" :
" , . ,
, .
, .
. , , , ,
,

47
".
. -
, ,
.

48
.

, , ,
, , ,
-.
,
.
, ,
-.
.
,
.
- .
-
.


.
.
, ,
,
. ,
,
.
,
.
.

.

,
.

.
, , .
, ,
.

, ,
,

49
.
, .

, . ,
,
.

,
. . ,
, .


.
, . ,
,
.
. ,
, , .


.
.
, . ,
, .
.

,
,
(this-ness).
. ,
,
.
, .
, ,
.

,
.
,
.
.

50
, ,
,

- . ,
.

,
.
.

,
.
,
. (),
, ; (),
, . ,
() , , ,
, ,
, ,
,
.

, .

.


.

, .
, .

, ,
, , ,
, .

. .
, .
. ,
,
. .
.

51
. , ,
. ,
,

.


, .

,
. ,
,
, . ,

,
.
, ,
. ,
.

. .
.

,
, ,
.
,
. , ; ,
,
. ,
,
.

,
.
,
. ,

. ,
.

52

.
,
.
.
. ,
, ,
.

,

,
.
.
.
, ,
.
.

,
.


.
.
. ,

. , , ,
,
. , , ,
.
,
.
, ,
.
,
.
, -.

.
.

53
, .

, .
, .

.

.
, ,
. .
. ,
,
-
, , .
,
. ,
.
.
.
, , ,
.

.

,
,
. ,
,
; .
.

.
,
,
. ,
, . ,
, ,
, ,
.

54

.

-
. .

,
,
.
" "
.
. ,
, ,

. .

55
. .

" ".

, .
,
,
:

, ,
, ,
.
, .
, .

, , .
, .
, .
, .

, , :
.
, , , .
.
.

.
.
, .
, , .

, ,
, .

56
, ,
, .

, .
, , .
.

,
.
.
.

[1] . 4.

[2] . - 1967.

[3] . Stalking the Wild Pendulum by Itzhak Bentov.

[4] .

[5] . Kashmir Shaivism by J.C.Chatterji.

[6] Tattva Sandoha 15.

57