You are on page 1of 7

Bahagian A

[10 markah]

[ Masa dicadangkan : 15 minit ]

Gambar di bawah menunjukkan cara-cara untuk mengeratkan hubungan sesama jiran.

Tulis lima ayat yang lengkap tentang cara-cara untuk mengeratkan hubungan sesama jiran berdasarkan
gambar.

1
1.

2.

____________________________________________________________________________________

3.

____________________________________________________________________________

4.

____________________________________________________________________________

5.

____________________________________________________________________________________________

10

Bahagian B
2
[15 markah]
[ Masa dicadangkan : 25 minit ]

Gambar di bawah menunjukkan poster menjaga kesihatan gigi. Tulis ulasan tentang amalan hidup

sihat dalam bentuk perenggan.

Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan.

3
15

4
Bahagian C
[25 markah]

[ Masa dicadangkan : 35 minit ]

Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja.

Panjangnya jawapan kamu hendaklah antara 80 hingga 120 patah perkataan.

Soalan 1

Kamu telah dipilih untuk menyertai pertandingan syarahan di peringkat sekolah.

Tuliskan teks syarahan yang bertajuk, Cara-cara Menjaga Kesihatan Diri

ATAU

Soalan 2

Enak sungguh buah pulasan,


Pucuk jambu simakan rusa,
Membantu keluarga janganlah bosan,
Hidup berkat sepanjang masa.

Pantun di atas menasihati kita supaya sentiasa membantu keluarga.

Berdasarkan maksud pantun di atas, tulis karangan yang bertajuk Keluarga Saya.

Tulis karangan kamu selengapnya.

5
6
25