You are on page 1of 3

SULIT 1249/3

Sejarah
Kertas 3
Ogos
2016
3 Jam

SMJK KUCHING HIGH

PEPERIKSAAN PERCUBAAN
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA
2016

SEJARAH
Kertas 3
Tiga Jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

TAJUK PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA

TAJUK UMUM :

Pembinaan negara dan bangsa ke arah kemunculan negara Malaysia berdaulat.


Petikan : Ada banyak manfaat sekiranya Semenanjung Tanah Melyu, Sabah dan Sarawak
bergabung dalam Malaysia, antaranya (Tunku Abdul Rahman Putra)

Arahan:

Berdasarkan tajuk di atas, calon dikehendaki melaksnakan tugasan berikut :

i. Membuat rujukan untuk mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber seperti buku teks,
buku ilmiah, akhbar, majalah, internet dan lain-lain

ii. Pada hari peperiksaan, calon dibenarkan membawa masuk buku teks, buku ilmiah dan bahan
bercetak yang berkaitan ke dalam bilik peperiksaan

iii. Bahan tersebut boleh digunakan sebagai rujukan untuk menjawab soalan

Kertas soalan ini mengandungi 1 halaman bercetak.


SULIT 1249/3
1249/3 2016 Hak Cipta SMJK Kuching High [Lihat Halaman Sebelah]