Вы находитесь на странице: 1из 121

Tn Bin

Bin Son: C S L Vin Tnh


Vit Dch: Ha Thng Thch Tr Minh
MC LC
Phn I
Li M u 4
Li Ta Ca Lin Tng Thp Tam T n Quang Php S 6
Qun m Trai K 8
Kinh Diu Php Lin Hoa 9
Qun m K 16
Bt Nh Ba La Mt a Tm Kinh 18
i Bi Nguyn 20
Ch i Bi 22
Bch Y Thn Ch 23
Qun m Thp Cu Kinh 23

Phn II
Thin Th Nht
Bc Tr Bnh Kh 26
Thin Th Hai
Cu T ch Nn 62
Thin Th Ba
Ban Cho Phc Hu 118
Thin Th T
Thot Sanh T 160
Thin Th Nm
Rng Khp Khuyn Rn 171
Thin Th Su
Ph Bin Th Hin 207
Li Ph 233
PHN I qu ha dy bo hng Pht t phi thnh tm tr nim danh hiu ca c i s
Qun Th m. Trong khi dch gi t xt mnh l k hu hc, vn vng li qu, li

LI M U
i vit li m u l vic khng ph hp cho lm. Tuy nhin, theo thin , Dch
gi nhn thy Pht php qung i v bin, nn d chng sanh trn qu i a
u thnh v thng gic, hin tng li rng di, dng sc thn thng, sc
tr hu, tri qua s kip nh vi trn, tn lc tuyn thuyt s qung i ca Pht
php cng khng th ni ht c. V th nn d s hc km ci nhng Dch
gi cng khng ngn ngi dng s hiu bit nng cn ca mnh, thnh tht ph
by tm lng thnh vi c gi v mt s quan im sau y:
LC TRCH MC CA B TN BIN
QUN M LINH CM LC Knh tha qu v, B sch ng v Cc lc do Ha Thng Vn c
(Thng Tr - H Tnh) dch th sau khi xut bn, dch gi c nghe mt s v

T n Bin l b sch mi, ghi chp nhng s tch ca c Qun m


cu kh ban vui cho chng sanh. B sch ny c ni l mi
phn bit vi nhng sch xa cng ghi chp li nhng s tch ca c Qun
gm c Pht t ti gia v ngi xut gia ph bnh rng: Truyn vng sanh l
chuyn nhng ngi tu hnh c vng sanh, cn chi phi nhc cng phin
dch khin cho c gi phi chn tai, mi mt v mt thi gian. C ngi li
Th m cu kh ban vui cho chng sanh. cho rng nn thi gian y dch Kinh sch lun v Gio l th thit thc
hn l b cng dch truyn Vng sanh. Tha qu v, theo thin ca dch gi

Q un m l Thnh hiu ca mt v B Tt m gii Pht t u bit v


tng nghe danh hiu ca Ngi. Tuy nhin, hiu r hn, Dch gi xin
trch dn phn gii thch Pht hiu ny trong Kinh Php Hoa, phm Ph Mn,
th nhng li bnh phm trn l sai lm v gy tai hi rt ln. Ti sao th? V
Nho th c cu: Hi trung hu lng, thi tin lng; Th thng tn nhn, vn
cu nhn, ngha l Sng bin lp sau a lp trc, S i tui tr hi
c Bn S Thch Ca gii thch nhn khi Ngi V Tn B Tt tha hi: ngi xa. S tu hnh cng th, chng ta l k hu tin cn phi hiu bit
Knh bch Th tn! Ngi Qun Th m B Tt do nhn duyn g m c cng phu tu tr ca cc bc tin nhn noi theo gng sng ca cc Ngi
gi l Qun Th m? Bn s Thch Tn dy: Ny V Tn B Tt! Nu c m thc hnh theo. Nu theo quan nim ng nhn nh ca cc Pht t ni
v lng trm ngn mun c chng sanh b cc kh no, c nghe danh trn th th hi ch T Tng Lin Tn v qu tin hin trong Pht php, cn
hiu ca v i S ny, mt lng xng nim th ngay lc y, Qun Th m B chi phi su tm cc s tch vng sanh tri qua nhiu i, va kh nhc, li
tt qun st m thinh xng nim kia, lin n cu gip cho tt c u c ph cng v ch? Hn na, xin qu v hy c ton b Tnh Thnh Hin Lc
gii thot, li c cu Trong y, nu ch c n mt ngi xng nim danh hoc ng v Cc Lc. Trong y hng ngn s tch vng sanh, mi s tch
hiu Qun Th m B Tt th nhng chng sanh y u c gii thot khi khng ch ghi li vic vng sanh vo gi pht lm chung m cn l bao li dy
tai nn qu La st, v nhn duyn y nn c gi l Qun Th m. khuyn qu ha v ngn lm kim ch nam cho chng ta tu hc hiu qu.

L inh cm l hai ch rt gn, nu ni th phi gi l i t, i bi Cu Cui cng, Dch gi thnh knh xin cc bc Cao minh, i c, i s trong
kh Cu nn Qung i Linh cm, bi v c Qun Th m B tt gii xut gia cng vi ch Pht t ti gia, khi c b Tn Bin Qun m Linh
Cm Lc ny, nu thy c ch sai lm, xin t bi ph chnh v ch gio cho.
chng nhng cu kh cu nn cho chng sanh trong lc o m cn cu nguy
Dch gi thnh tm vn t.
cho cc hng Thnh nhn trong Tam tha, v th nn chng nhng chng sanh
trong lc o tr nim danh hiu ca B tt m chng sanh trong Tam tha cng
Knh cn,
u tr nim. Th nn, tm i t i bi ca B tt ph bin trong c chn php
gii nn c gi l i t i bi Cu kh cu nn Qung i Linh cm.

Dch gi l ra khng cn thit phi vit Li M u cho quyn sch ny v


Sa mn Thch Tr Minh
c phn ta qu gi ca Lin Tn Thp Tam T. l nhng li vng ngc
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

nim hng danh ca Ngi, nu lc gp phi nguy him lin ha thnh kit

LI TA CA tng, gp phi nn tai th bin thnh an lc. Nhng s vic linh ng ca B


tt khng bt mc no c th t xit. Cc tch cm ng ca B tt thng
thy tn mc trong cc sch nhng nhng b sch chuyn ghi chp s linh

LIN TNG THP TAM T ng ca Ngi th c th ni n nh Qun m T Lm Tp ca Hong Tn


i s, Qun m Tr nim K ca C s Chu Khc Phc, Qun m Linh Cm
Lc ca C s Vu Tch m, Qun m Bn Tch Tng ca C s Ha Ch

N QUANG PHP S
Tnh, Qun m Linh Nghim K ca C s Nhip Vn i. Cc b sch ny
u c lu hnh trong nhn gian mi ngi trong cc gii u c c,
nghe v truyn tng.

Trong tt c cc ghi chp c xem l hon b nht th ch c b Tn Bin


Qun m Linh Cm Lc ca C s L Vin Tnh v C S tng thu tt c
cc b sch khc m bin tp thnh mt b sch ny. C th ni b sch ny
c i Bi Qun Th m B tt th nguyn su rng khng ngn, tm
l tp truyn y v nhng kha cnh ng nghim linh cm ca c Qun
T Bi qung i v bin, th nn Ngi phn thn khp vi trn st trong
m, ng thi lm ch y c cho tt c nhng ngi c tn tm tr nim danh
mi phng th gii, ty duyn hin hnh, tm thinh cu kh, cho tt c
hiu i S. Tuy nhin chng ta nn bit v sao c Qun Th m B Tt c
chng sanh thot khi vng kh no. c bit, vi chng sanh ci Ta b
th linh cm c nh vy? Bi v Ngi c th phn vn, vn t tnh (ngha
ny, tm bi mn ca Ngi cng ch thit, th nn chng sanh no ch thnh
l khng nghe theo thinh trn m tr li nghe ni t tnh) v chiu kin ng
xng nim u c Ngi cu khng b st mt ai.
un giai khng (tc dng tr soi chiu u thy thn ng un u l khng
tht c). Th nn, Ti mong nhng v no c xem b sch ny m c th
Nhng nm gn y, tt c nhn loi thng gp rt nhiu hon nn,
ch thnh khn thit nim hng danh ca Qun m i S, nim n lc tt c
kh ch, c mun trn thot cng kh ng v cng khng c phng g
vng nim tiu vong, chnh nim hin tin th tt c phin no c nghip hin
trnh cho khi. V sao vy? V trong thi hin i ny, th o nhn tm xu
c u tiu tn v qun c tt c nhng cnh duyn kh vui u khng
c, o in n cc . i vi cha m l ngi c i n c, sanh thnh
tht c. Chnh trong trng thi khng tht c ny, c th pht khi c tm
dng dc m cn ngang nhin xng bc b hiu o, kt bn b cng
i t, vn dng tm i bi, ty c tip dn ha , dng tm ca c Qun
vi nhng k c nghch git cha hi m. Th nn, nhng ai sanh ra trong thi
m lm tm mnh, dng vic lm ca c Qun m lm vic lm ca mnh,
k ny, chng phi l vic bun au, ng thng xt hay sao? i phm
u mun cho khp chng sanh ang b thng kh ng c gi nhun n
nhng ngi c chnh tri chnh kin, khng mt ai chng lu tm nghin
c ca B tt Qun Th m, t ngy nay cho n i v lai, ng nhau thc
cu Chnh php, khng mt ai chng lo tu tr Tnh nghip mong thot ly
hnh hnh ca c Qun Th m trin chuyn cu ln nhau, y l
ci i c ng trc ny, mau chng d vo Lin Tr Hi hi, nh th mi
bn hoi ca lo Tng khi ta vy.
mong c thot khi v lng thng kh ni ci Ta b ny v c hng
th s an vui ni Lc quc.
Ma Thu Nm K T,
Nhng i vi chng ta, khi cha c v Lc quc v vn cn m
chm trong cnh kh ni Ta B th cn phi c ng M hin lm ni Tm Qu Tng Thch n Quang
nng ta. ng M hin y chnh l i bi Qun Th m B Tt, v B Tt knh cn ta
i vi ci Ta B au kh, nht l trong thi k mt php ny, Ngi c bit
sanh khi tm i t v lng, vn dng lng i bi ng th. i vi tt c
th kh nn, Ngi lun lun thy t cu . Th nn, chng sanh no xng

-6- -7-
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

QUN M TRAI K KINH DIU PHP LIN HOA


Hn Dch: Tam Tng Php S Cu Ma La Thp
Vit dch: Ha ThngThch Tr Tnh

THNG GING THNG HAI THNG BA


Mng 8 Mng 7, 9, 19 Mng 1, 3, 13, 19 Phm Qun Th m B Tt Ph Mn

THNG T THNG NM THNG SU Lc by gi, ngi V-Tn- B-Tt lin t ch ngi ng dy trch o by
Mng 8, 22 Mng 3,17 Ngy 16, 18, 19, 23 vai hu, chp tay hng Pht m bch rng: Th Tn! Ngi Qun-Th-m
B-Tt do nhn duyn g m tn l Qun-Th-m?

THNG BY THNG TM THNG CHN Pht bo ngi V-Tn- B-Tt: Thin-nam-t! Nu c v lng trm nghn
Mng 1, 3 Ngy 16 Ngy 19, 29 mun c chng sanh chu cc kh no, nghe Qun-Th-m B-Tt ny mt
lng xng danh Qun-Th-m B-Tt, tc th xem xt ting tm kia, u
c gii thot.
THNG MI THNG MI MT THNG MI HAI
Mng 2 Ngy 19 Mng 8, 24 1. Nu c ngi tr danh hiu Qun-Th-m B-Tt ny, du vo trong
la ln, la chng chy c, v do sc oai thn ca B-Tt ny c nh
Lu : Ngy sc vng hay thng Nhun cng theo quy nh nh trn, vy. Nu b nc ln lm tri, xng danh hiu B-Tt ny lin c ch
ngha l thng no nhun th theo thng y (V d: thng T nhun th ngy cn. Nu c trm nghn mun c chng sanh, v tm vng, bc, lu ly, xa-
n chay l mng 8 v 22). c, m-no, san-h, h-phch, trn chu cc th bu, vo trong bin ln,
gi s gi ln thi ghe thuyn ca k kia tri tp ni nc qu La-st, trong
iu cn ghi nh l lc bnh nht, trit khng c st sanh, tt nht y nu c nhn n mt ngi xng danh hiu Qun-Th-m B-Tt, th
l trng trai th cng qu. Nhng ngy Qun m Trai k m tin hnh cc ngi u c thot khi nn qu La-st. Do nhn duyn m
phng sanh th cng c rt ln, hn c lm vic phng sanh trong nhng tn l Qun-Th-m.
ngy thng.
2. Nu li c ngi sp s b hi, xng danh hiu Qun-Th-m B-Tt,
th dao gy ca ngi cm lin gy tng khc, ngi y lin c thot
kh. Nu qu D-xoa cng La-st y trong ci tam-thin i-thin mun
n hi ngi, nghe ngi xng hiu Qun-Th-m B Tt, th cc qu d
cn khng th dng mt d m nhn ngi, hung li lm hi c.
Du li c ngi hoc c ti, hoc khng ti, gng cm xing xch tri
buc ni thn, xng danh hiu Qun-Th-m B-Tt thy u t r, lin
c thot khi. Nu k on tc y trong ci tam-thin i-thin, c mt
v thng ch dt cc ngi bun em theo nhiu ca bu, tri qua ni

-8- -9-
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

ng him tr, trong c mt ngi xng rng: Cc Thin-nam-t! Pht bo V-Tn- B-Tt: Thin-nam-t! Nu c chng sanh trong
Ch nn s st, cc ng nn phi mt lng xng danh hiu Qun-Th-m quc no ng dng thn Pht c thot, thi Qun-Th-m B-Tt
B-Tt, v B-Tt hay em php v-y th cho chng sanh, cc ng nu lin hin thn Pht v ni php.
xng danh hiu th s c thot khi on tc ny. Cc ngi bun nghe
ri, u ln ting xng rng: Nam-M Qun-Th-m B-Tt! v xng Ngi ng dng thn Duyn-gic c thot,
danh hiu B-Tt nn lin c thot khi. V-Tn-! Qun-Th-m B- lin hin thn Duyn-gic m v ni php.
Tt sc oai thn to ln nh th. Ngi ng dng thn Thanh-vn c thot,
lin hin thn Thanh-vn m v ni php.
3. Nu c chng sanh no nhiu lng dm dc, thng cung knh nim Ngi ng dng thn Phm-vng c thot,
Qun-Th-m B-Tt, lin c ly dc. Nu ngi nhiu gin hn, thng lin hin thn Phm-vng m v ni php.
cung knh nim Qun-Th-m B-Tt, lin c la lng gin. Nu ngi Ngi ng dng thn -Thch c thot,
nhiu ngu si, thng cung knh nim Qun-Th-m B-Tt, lin c la ngu lin hin thn -Thch m v ni php.
si. V-Tn-! Qun-Th-m B-Tt c nhng sc oai thn ln, nhiu li ch Ngi ng dng thn T-ti-thin c thot,
nh th, cho nn chng sanh thng phi mt lng tng nh. lin hin thn T-ti-thin m v ni php.
Ngi ng dng thn i-t-ti-thin c thot,
Nu c ngi n, gi s mun cu con trai, l ly cng dng Qun-Th- lin hin thn i-t-ti-thin m v ni php.
m B-Tt, lin sanh con trai phc c tr hu; gi s mun cu con gi, bn Ngi ng dng thn Thin-i-tng-qun c thot,
sanh con gi c tng xinh p, trc trng gc phc c, mi ngi lin hin thn Thin-i-tng-qun m v ni php.
u knh mn. V-Tn-! Qun-Th-m B-Tt c sc oai thn nh th. Ngi ng dng thn T-sa-mn c thot,
lin hin thn T-sa-mn m v ni php.
4. Nu c chng sanh no cung knh l ly Qun-Th-m B-Tt, th Ngi ng dng thn Tiu-vng c thot,
phc c chng lung mt. Cho nn chng sanh u phi th tr danh hiu lin hin thn Tiu-vng m v ni php.
Qun-Th-m B-Tt. Ngi ng dng thn Trng-gi c thot,
lin hin thn Trng-gi m v ni php.
V Tn ! Nu c ngi th tr danh t ca su mi hai c hng-h- Ngi ng dng thn C-s c thot,
sa B-Tt li trn i cng dng n ung, y phc, ging nm, thuc lin hin thn C-s m v ni php.
thang. ng ngh sao? Cng c ca ngi thin-nam-t, thin-n-nhn Ngi ng dng thn T-Quan c thot,
c nhiu chng? lin hin thn T-Quan m v ni php.
Ngi ng dng thn B-la-mn c thot,
V-Tn- tha: Bch Th-Tn! Rt nhiu.Pht ni: Nu li c ngi lin hin thn B-la-mn m v ni php.
th tr danh hiu Qun-Th-m B-Tt, nhn n mt thi l ly cng dng, Ngi ng dng thn T-kheo, T-kheo-ni, u-b-tc,
th phc ca hai ngi bng nhau khng khc, trong trm nghn c kip u-b-di c thot, lin hin thn T-kheo, T-kheo-ni,
khng th cng tn. u-b-tc, u-b-di m v ni php.
Ngi ng dng thn ph n ca Trng-gi, C-S, T-Quan,
V-Tn-! Th tr danh hiu Qun-Th-m B-Tt c v lng v bin B-la-mn c thot, lin hin thn ph n m v ni php.
phc c li ch nh th. Ngi ng dng thn ng-nam,ng-n c thot,
lin hin thn ng-nam, ng-n m v ni php.
5. Ngi V-Tn- B-Tt bch Pht rng: Th-Tn! Qun-Th-m B- Ngi ng dng thn Tri, Rng, D-xoa, Cn-tht-b, A-tu-la,
Tt do i trong ci Ta-b nh th no? Sc phng tin nh th no? Ca-lu-la, Khn-na-la, Ma-hu-la-d, nhn cng phi nhn c
thot, lin u hin ra m v ni php.

- 10 - - 11 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

Ngi ng dng thn Chp-Kim-Cang thn c thot, Nhiu kip chng ngh bn.
lin hin thn Chp-Kim-Cang thn m v ni php. Hu nhiu nghn c Pht.
Pht nguyn thanh tnh ln.
V-Tn-! Qun-Th-m B-Tt thnh tu cng c nh th, dng cc Ta v ng lc ni.
thn hnh, do i trong cc ci nc thot chng sanh, cho nn cc Nghe tn cng thy thn
ng phi mt lng cng dng Qun-Th-m B-Tt. Tm nim chng lung qua.
Hay dit kh cc ci.
Qun-Th-m B-Tt trong ch nn gp s st hay ban cho s v-y, Gi s sanh lng hi.
nn ci Ta-b ny u gi Ngi l vTh-v-y. X rt hm la ln.
Do sc nim Qun-m.
6. V Tn B Tt bch Pht: Th-Tn! Con nay mun cng dng Hm la bin thnh ao.
Qun-Th-m B-Tt. Lin ci chui ngc bng chu bu ni c gi tr trm Hoc tri dt bin ln.
nghn lng vng, em trao cho ngi Qun-Th-m m ni rng: Xin Ngi Cc nn qu, c, rng.
nhn chui trn bo php th ny. Do sc nim Qun-m.
Sng mi chng chm c.
Khi y Qun-Th-m B-tt chng chu nhn chui. Ngi V-Tn- li Hoc cht Tu-di.
tha cng Qun-Th-m B-Tt rng: Xin Ngi hy v thng chng ti m B ngi x rt xung.
nhn chui ngc ny. Do sc nim Qun-m.
Nh mt nht treo khng
By gi Pht bo Qun-Th-m B-Tt: ng nn thng V-Tn- B- Hoc b ngi d rt.
Tt v hng t chng cng tri, rng, D-xoa, Cn-tht-b, A-tu-la, Ca-lu-la, Rt xung ni Kim-Cang.
Khn-na-la, Ma-hu-la-d, nhn v phi-nhn v.v... m nhn chui ngc . Do sc nim Qun-m.
Chng tn n my lng.
Tc thi, Qun-Th-m B-Tt thng hng t chng v tri, rng, Hoc gp on tc vy.
nhn, phi-nhn,v.v... m nhn chui ngc chia lm hai phn: Mt phn u cm dao lm hi.
dng c Thch-Ca Mu-Ni Pht, mt phn dng thp ca Pht a-Bo. Do sc nim Qun-m.
V-Tn-! Qun-Th-m B-Tt c sc thn t ti nh th, do i ni ci u lin sanh lng lnh.
Ta B. Hoc b kh nn vua.
Khi hnh hnh sp cht.
Lc , ngi V-Tn- B-Tt ni k hi Pht rng: Do sc nim Qun-m.
Dao lin gy tng on.
7. Th-Tn tng tt! Hoc t cm xing xch.
Con nay li hi kia. Tay chn b gng cm.
Pht t nhn duyn g? Do sc nim Qun-m.
Tn l Qun-Th-m? Tho r c gii thot
ng y tng tt. Nguyn ra cc thuc c.
K p V-Tn-: Mun hi n thn .
ng nghe hnh Qun-m. Do sc nim Qun-m.
Kho ng cc ni ch. Tr hi ni bn-nhn.
Th rng su nh bin. Hoc gp La-st d.

- 12 - - 13 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

Rng c cc loi qu. Trong qun trn s st


Do sc nim Qun-m. Do sc nim Qun-m.
Lin u khng dm hi. Cu on u lui tan.
Hoc th d vy quanh. Diu-m, Qun-Th-m.
Nanh vut nhn ng s. Phm-m, Hi-triu-m
Do sc nim Qun-m. Ting hn th gian kia,
Vi vng b chy thng. Cho nn thng phi nim.
Rn c cng b cp. Nim nim ch sanh nghi
Hi c khi la t. Qun m bc Tnh Thnh.
Do sc nim Qun-m. Ni kh no nn cht.
Theo ting t b i. Hay v lm nng cy.
My sm n st nh. tt c cng c.
Tun gi, xi ma ln. Mt lnh trng chng sanh.
Do sc nim Qun-m. Bin phc ln khng lng.
Lin c tiu tan c. Cho nn phi nh l.
Chng sanh b kh ch.
V lng kh bc thn. 8. By gi, ngi Tr-a B-Tt lin t ch ngi ng dy n trc Pht
Qun-m sc tr diu. bch rng: Th Tn! Nu c chng sanh no nghe phm Qun-Th-m B-
Hay cu kh th gian Tt o-nghip T-Ti, Ph-Mn Th-Hin sc thn thng ny, th phi bit
y sc thn thng. cng c ngi chng t.
Rng tu tr phng tin.
Cc ci nc mi phng. Lc Pht ni phm Ph-Mn ny, trong chng c tm mun bn nghn chng
Khng ci no chng hin. sanh u pht tm v-ng-ng, v-thng chnh-ng chnh-gic.
Cc loi trong ng d:
a-ngc, qu, sc sanh.
Sanh, gi, bnh, cht kh.
Ln u khin dt ht.
Chn-qun thanh tnh qun.
Tr-hu qun rng ln.
Bi-qun v t-qun,
Thng nguyn thng chim ngng.
Sng thanh tnh khng nh.
Tu nht ph cc ti
Hay phc tai khi la.
Khp soi sng th gian.
Lng bi rn nh sm.
t diu dng my
Xi ma php cam l.
Dt tr la phin no.
Ci kin qua ch quan.

- 14 - - 15 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

QUN M K DCH M:
Qun m B Tt diu nan th
Thanh Tnh trang nghim ly kip tu
Ho ho hng lin an tc h
Nguy nguy c Pht hin Quan u
Bnh trung cam l thng bin si
Th ni dng chi bt k thu
Thin x k cu thin x ng
Kh hi thng tc nhn chu

DCH NGHA:
Sc p Qun m kh t trn
Tu hnh mun kip tnh nghim thn
Sen hng rc r chn an ng
C Pht uy nghim mo sng ngn
Cam l min trng ban khp chng
Liu dng ngn thu cu l dn
Ngn ni khn nguyn, ngn ni ng
B kh a thuyn thin nhn
(Pht t Lin Hoa tm dch)

Nam M Ph Sn Lu Ly i T i Bi Qun Th m B Tt! (1 ln)


Nam M Qun Th m B Tt! (Xng nim t mt trm, mt ngn n vn cu)

Lc gii bi k:
- Cu 1, cu 2: nguyn nhn c c ho tng ca c Quan m. Thn
tng ca B tt p , phi thng do Ngi tri qua v lng v bin s
kip, tu hnh thanh tnh trang nghim m chiu cm c bo thn nh vy.
- Cu 3, cu 4: M t cc tng p ca B tt: di chn Ngi c hoa
sen hng ln nng , trn chic mo Ngi i c hnh c c Pht oan
nghim hin ra.
- Cu 5, cu 6: Lng i t bi ca B tt i vi tt c chng sanh, nc
cam l trong bnh Tnh thy ca Ngi lc no cng ri mt tm nhit no
ca th gian v nhnh dng liu trn tay Ngi khng ngng dp tt mi nn
Trc Khi Xng Nim Thnh Hiu tai cho chng sanh.
c i Bi Qun Th m, - Cu 7, cu 8: S linh ng khp ni ca B tt, bt lun ni no, thi
Trc Tin Nn c Bi K Sau: gian no, nu c chng sanh no ch thnh cu khn, B tt u ng hin
cu kh ban vui v Ngi lun cho thuyn t cu vt nhng chng sanh
ang b chm m trong bin trn kh no.

- 16 - - 17 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

nn. Ny X Li T, sc chng khc g khng, khng chng khc g sc, sc

BT NH BA LA MT chnh l khng, khng chnh l sc, th tng hnh thc cng u nh th.

Ny X Li T, tng khng ca cc php y chng sinh chng dit,

A TM KINH chng nh chng sch, chng thm chng bt. Cho nn trong ci khng ,
n khng c sc, khng th tng hnh thc. Khng c mt, tai, mi, li,
thn . Khng c sc, thanh, hng v, xc php. Khng c nhn gii cho
n khng c thc gii. Khng c v minh, m cng khng c ht v minh.
Khng c gi cht, m cng khng c ht gi cht. Khng c kh, tp, dit,
o. Khng c tr cng khng c c, v khng c s c.
Bt Nh Ba La Mt a Tm Kinh (Prajnaparamitahridaya Sutra) l mt
trong cc kinh cn bn v ph thng ca Pht Gio i Tha. Bi kinh Khi v B Tt nng ta vo tr tu Bt Nh ny th tm khng cn chng
ny l mt trong cc bi kinh ca b Bt Nh kt tp ti n qua by ngi, v tm khng chng ngi nn khng cn s hi, xa la c ci in
th k, t nm 100 T.C.N. n 600 C.N. Khi c truyn sang Trung Hoa, o mng tng, t cu cnh Nit Bn. Cc v Pht ba i v nng theo
Tm Kinh c nhiu v cao tng chuyn dch t ting Phn sang tr tu Bt Nh ny m c qu v thng, chnh ng chnh gic. Cho nn
ting Hn: Trong cc bn dch ny, bn dch ca ngi Huyn Trang l phi bit rng Bt nh Ba la mt a l i thn ch, l i minh ch, l ch v
ph thng nht. thng, l ch cao cp nht, lun tr cc kh no, chn tht khng h di.
Cho nn khi ni n Bt nh Ba la mt a, tc l phi ni cu ch: Yt yt
Qun T Ti B Tt hnh thm Bt nh Ba la mt a thi, chiu kin , ba la yt , ba la tng yt , b tt b ha. (Qua ri qua ri, qua bn
ng un giai khng, nht thit kh ch. X Li T, sc bt d khng, kia ri, tt c qua bn kia ri, gic ng ri !)
khng bt d sc, sc tc th khng, khng tc th sc, th tng hnh
thc dic phc nh th. X Li T, th ch php khng tng, bt sanh
bt dit, bt cu bt tnh, bt tng bt gim. Th c khng trung v sc, v
th tng hnh thc. V nhn, nh t thit thn , v sc thanh hng v
xc php, v nhn gii ni ch v thc gii. V v minh, dic v v minh
tn, ni ch v lo t, dic v lo t tn.V kh, tp, dit, o.V tr dic
v c, d v s c c.

B tt a y Bt nh Ba la mt a c, tm v qui ngi, v qui ngi


c, v hu khng b, vin ly in o mng tng, cu cnh Nit bn.Tam
th ch Pht, y Bt nh Ba la mt a c, c A nu a la Tam miu Tam
b . C tri Bt nh Ba la mt a, th i thn ch, th i minh ch, th v
thng ch, th v ng ng ch, nng tr nht thit kh, chn tht bt
h. C thuyt Bt nh Ba la mt a ch, tc thuyt ch vit:

Yt yt , ba la yt , ba la tng yt , b tt b ha.

BN DCH
Ngi B Tt Qun T Ti khi thc hnh thm su v tr tu Bt Nh Ba
la mt, th soi thy nm un u l khng, do vt qua mi kh au ch

- 18 - - 19 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

I BI NGUYN

TRC KHI TNG CH I BI TH TRC TIN


CN PHI KIN THNH CUNG KNH PHT NHNG
I NGUYN SAU Y:

DCH M DCH NGHA

Nam M i bi Qun Th m B Tt Nam M i bi Qun Th m B Tt Nam M i bi Qun Th m B Tt Nam M i bi Qun Th m B Tt


Nguyn ng tc tri nht thit php Nguyn ng to c vit kh hi Nguyn con mau bit tt c Php Nguyn con sm c qua bin kh

Nam M i bi Qun Th m B Tt Nam M i bi Qun Th m B Tt Nam M i bi Qun Th m B Tt Nam M i bi Qun Th m B Tt


Nguyn ng to c tr hu nhn Nguyn ng tc c gii nh o Nguyn con sm c mt tr hu Nguyn con mau c o gii nh

Nam M i bi Qun Th m B Tt Nam M i bi Qun Th m B Tt Nam M i bi Qun Th m B Tt Nam M i bi Qun Th m B Tt


Nguyn ng tc nht thit chng Nguyn ng to ng nit bn sn Nguyn con mau c chng sanh Nguyn con sm ln non Nit bn

Nam M i bi Qun Th m B Tt Nam M i bi Qun Th m B Tt Nam M i bi Qun Th m B Tt Nam M i bi Qun Th m B Tt


Nguyn ng to c thin phng tin Nguyn ng tc hi v vi x Nguyn con sm c phng tin kho Nguyn con mau v nh v vi

Nam M i bi Qun Th m B Tt Nam M i bi Qun Th m B Tt Nam M i bi Qun Th m B Tt Nam M i bi Qun Th m B Tt


Nguyn ng tc tha bt nh thuyn Nguyn ng to ng php tnh thn Nguyn con mau ln thuyn Bt nh Nguyn con sm ng thn php tnh

Ng nhc hng ao sn, ao sn t ti chic Nu con hng v ni non ao, non ao tc thi lin sp
Ng nhc hng a ngc, a ngc t tiu dit Nu con hng v a ngc, a ngc lin t mau tiu tan
Ng nhc hng ha thang, ha thang t kh kit Nu con hng v la nc si, nc si la chy t kh tt
Ng nhc hng ng qu, ng qu t bo mn Nu con hng v ng qu, ng qu lin c t no
Ng nhc hng Tu la, c tm t iu phc Nu con hng v chng Tu la, Tu la tm c t iu phc
Ng nhc hng sc sanh, tc c i tr hu Nu con hng v cc sc sanh, sc sanh t c tr hu ln

- 20 - - 21 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

Huru Huru Mara. Huru Huru Hri. Sara Sara. Siri Siri. Suru Suru. Bodhiya

CH I BI Bodhiya. Bodhaya Bodhaya. Maitriya. Narakindi. Dharsinina. Payamana. Sva-


ha. Siddhaya. Svaha. Maha Siddhaya. Svaha. Siddhayoge. Svaraya. Svaha.
Narakindi. Svaha. Maranara. Svaha. Sirasam Amukhaya. Svaha. Sarva Maha
Asiddhaya. Svaha. Cakra Asiddhaya. Svaha. Padmakastaya. Svaha. Narak-
indi Vagaraya. Svaha. Mavari Samkraya. Svaha. Namah Ratnatrayaya. Namo
Arya Valokites-Varaya. Svaha. Om. Siddhyantu. Mantra. Padaya. Svaha.
THIN TH THIN NHN V NGI
I BI TM LA NI

Nam m hc ra t na a ra d da. Nam m a r da. B l yt thc bt

BCH Y THN CH
ra da. B tt a b da. Ma ha tt a b da. Ma ha ca l ni ca da. n. Tt
bn ra pht du. S t na t ta. Nam m tt kit lt a y mng a r da.
B l kit tht Pht ra lng b. Nam m na ra cn tr. H r, ma ha bn
a sa m. Tt b a tha u du bng. A th dng. Tt b tt a (Na ma b tt
a). Na ma b d. Ma pht t u t it tha. n. A b l h. L ca . Ca Nam m i t i bi Cu kh cu nn Qung i Linh Cm Qun Th m
ra . Di h r. Ma ha b tt a. Tt b tt b. Ma ra ma ra. Ma h ma h B Tt. (3 ln, 3 ly)
r dng. Cu l cu l yt mng. l l pht x da . Ma ha pht x
da . ra ra. a r ni. Tht Pht ra da. Gi ra gi ra. M m pht ma ra. Nam m Pht, Nam m Php, Nam m Tng. Nam m Cu kh cu nn Qun
Mc l. Y h y h. Tht na tht na. A Ra sm Pht ra x li. Pht sa pht Th m B Tt. t ch , n d la pht , d la pht , d ha pht , la
sm. Pht ra x da. H l h l ma ra. H l h l h r. Ta ra ta ra. Tt r tt d pht , la d pht , soa ha, thin la thn, a la thn, nhn ly nn, nn ly
r. T r t r. B d B d. B d b d. Di r d. Na ra cn thn, nht thit tai ng ha vi trn. (3 ln)
tr. a r sc ni na. Ba d ma na. Ta b ha. Tt d. Ta b ha. Ma ha tt
d. Ta b ha. Tt du ngh. Tht bn ra d. Ta b ha. Na ra cn tr. Ta b Nam m ma ha bt nh ba la mt a.
ha. Ma ra na ra. Ta b ha. Tt ra tng a mc kh da. Ta b ha. Ta b ma ha a
tt d. Ta b ha. Gi kit ra a tt d. Ta b ha. Ba ma kit tt d.
Ta b ha. Na ra cn tr bn ra d. Ta b ha. Ma b r thng yt ra d. Ta b
ha. Nam m hc ra t na a ra d da. Nam m a r da. B l kit . Thc QUN M THP CU KINH
bn ra d. Ta b ha. n. Tt in . Mn ra. Bt gia. Ta b ha.

PHN M (SANSKRIT) Qun Th m,
Namah Ratnatrayaya. Namo Arya-VaLokitesvaraya. Bodhisattvaya. Nam M Pht,
Mahasattvaya. Mahakaruniakaya. Om. Sarva Rabhaye. Sudhanadasya. D Pht hu nhn,
Namo Skrtva i Mom Arya-Valokitesvara Ramdhava. Namo Narakindi. Her- D Pht hu duyn,
imaha Vadhasame. Sarva Atha. Dusubhum. Ajeyam.Sarva Sadha. (Nama Pht php tng din
vasatva). Namo Vaga. Mavadudhu.Tadyatha. Om. Avaloki. Lokate. Karate. Thng lc ng tnh
Ehre. Mahabodhisattva. Sarva Sarva. Mala Mala. Mahe Mahredhayam. Kuru Triu nim Qun m
Kuru Karmam. Dhuru Dhuru Vajayate. Maha Vajayate. Dhara Dhara. Dhirini. M nim Qun m
Svaraya. Cala Cala. Mamavamara. Muktele. Ehe Ehe. Cinda Cinda. Arsam Nim nim tng tm khi
Pracali. Vasa Vasam. Prasaya. Nim nim bt ly tm

- 22 - - 23 -
PHN II
TN BIN QUN M LINH CM LC
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

c Pht dy tip: Nu li c ngi th tr danh hiu ca Ngi Qun Th m


THIN TH NHT B Tt cho n l bi cng dng, ch trong mt thi th phc c ca hai

BC TR BNH KH
ngi y ng nhau khng khc. Thy Thch o Thi nghe ni th c phn
cm ng, lin ch thnh quy hng ni c Qun Th m B Tt, ngy m
khn thit tr nim danh hiu ca Ngi khng h gii i. Thy tinh tn thc
hnh tri qua bn ngy m, by gi lc Ngi ang ngi trong mng, bng
nhin thy c quang minh t ngoi ca chiu vo v thy hai bn chn ca
Qun m i S bng hong kim sng rc, chiu khp trong tht. Thy Thch
1. Vo triu i nh Tn, nin hiu Hng Ninh, c v Sa mn, Php hiu l o Thi lt t vn mng, qu xung t ci u nh l. Khi ngc ln
Trc Php Ngha l mt v thc c o hnh. Thi gian u lc mi tu hc, th cnh tng l lng trang nghim y bin mt, lng Thy bun vui ln
Ngi n c tr ti Ninh Sn chuyn tm nghin cu cc Kinh Lut lun. ln, ton thn tot m hi t m, ngay sau lin cm thy trong ngi
Hng Pht t xut gia theo Ngi tu hc thng xuyn c s trn trm v. Vo nh nhng th thi, chng trng bnh ni trn lin c dt hn. (Trch Cao
nin hiu Hm An, nm th hai nh Tn, Ngi b chng bnh trm kh, ko Tng Truyn - tp 2)
di trong thi gian rt lu, Ngi nht tm thnh knh quy hng v c i
bi Qun Th m, mt lng xng nim danh hiu ca B tt. Mt hm, Ngi 3. ti H Ty, c mt v Pht t l Vng Th C Mng Tn, t thu
nm mng thy c ngi cm dao m rut ca mnh, ri ra ry lc ph ng nh pht tm quy hng chnh Php ca Nh lai. Mt ln n, ng b
tng ca Ngi. By gi thn thc trong mng thy r cc vt bt tnh kt t bnh nng, nh Y Ba Lp B Tt ng hin bo rng: c i bi Qun Th
trong tng ph rt nhiu, ngi y sau khi ra sch cc b phn trong c m B tt rt c duyn vi chng sanh ci Ta b, ngi nn pht tm tr tng
th Ngi th em sp xp theo v tr c tr li v bo Ngi Php Ngha rng: Phm Ph Mn th bnh chc chn s khi. Mng Tn vng li thc hnh
Bnh ca ng by gi khi hn ri. Php Ngha thc dy, qu nhin theo s ch bo ca B tt th qu nhin c lnh bnh. Do ng l ngi
cm thy trong ngi tht th thi, tt c bnh bng nhin dt sch. S c a v vo thi y x H Ty nn s kin tng kinh Ph Mn c lnh
tch trn l do Quan Thng Th Ph Lng, triu Nh Tng son thut li. bnh ca ng, tt c dn chng trong vng u bit, ai ny u noi theo
Thng Th thng ni vi cc thn hu rng mnh l bn thn ca ngi gng ng m quy hng Qun Th m B Tt v tng kinh Ph Mn. V
Trc Php Ngha. Chnh Ngi Trc Php Ngha lc cn sanh tin cng thng nhn duyn y m Kinh ny c bit lu hnh rng ri khp x H Ty. y
ni n vic c cha bnh trong mng cho nhiu ngi nghe. Mi ngi cng chnh l l do phm ph Mn cn c gi l Kinh Qun Th m. (Trch
nghe xong chuyn ca Ngi, khng ai chng sanh tm cung knh v tn thn Php Hoa Truyn k)
v nhng vic cha tng c xut hin trong i do nim tin ni c Quan
m. (Trch Cao Tng Truyn - Tp 2) 4. Vo i Lu Tng, c Pht t tn l Thin Tn, ngi Ng Hng, i
vi Tam bo rt c tm tin knh. Mt hm, Thin Tn mc bnh thng hn
2. Vo Triu i Nguyn Ngy, c mt Tng nhn, php hiu l Thch o nn khng mt ai dm n gn sn sc v s ly nhim. Thin Tn rt bun
Thi, Tnh x Honh Dng, huyn Thng Sn. V Tng nhn ny tng kh khng bit tnh th no, ch ngh rng c mt cch duy nht l thnh
nm mng thy c ngi n bo rng: S mng ca ng s kt thc vo knh chuyn nim Qun Th m B Tt. ng tr nim Thnh hiu B Tt ch
lc 42 tui. n nm , Thy mc bnh nng, trong tm t ngh chc l trong thi gian ngn th bng c mt Tng nhn n nh bo rng: Ta em
khng qua khi nn Thy em y bt v tt c bc tin, c, v.v lm l th thuc ny cu t. Ni va dt li lin ly trong ti ra mt hp
Trai tng b th rt ln cu phc. C ngi bn ng tu thy th bn thuc tn a cho Thin Tn bo ung. Thin Tn vng li, ung vo th bnh
ni: Ti thy trong Kinh Ph Mn, chnh kim khu ca Bn S Thch Tn dy lin khi hn. (Trch Cao tng Truyn - Tp 1)
Ngi V Tn B Tt rng: Nu c ngi no th tr danh t ca 62 c hng
h sa B tt, li thm sut i em thc n ung, y phc, nm cng 5. Triu i Lu Tng c Ni s Phin To h L, ngi Ng Qun, con
dng, theo ng ngh sao? Cng c ca thin nam t, thin n nhn y gi ca An Tung To. Lc hn 10 tui. Ni s b bnh nn ph thn ca Ni
c c nhiu chng? V Tn B tt tha: Rt nhiu, tha Th Tn!. s nghe ni ni no c danh y u n rc v nh cha bnh cho con. V

- 26 - - 27 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

th hu ht lng dc, ming ca Ni s u nm qua nhng bnh trng l lng, khi Thy va thoa xong th chut kia cng sng li v b chy i ni
chng nhng khng gim m cn ngy mt tng thm. Lc by gi, Thy khc. Ch trong mt m th bnh gh ca Thy t nhin lnh hn. By gi
Thch Php T l mt Tng nhn trong vng ni vi An Tung To rng: Theo Thy mi nhn ra s vic rn cn chut u l do s thnh tm cu khn c
ca bn Tng, s e bnh a Tiu Th l do ni nghip chng, nn thuc Quan m hng ngy ca Thy nn c B tt cm ng, th hin cu nh
th gian kh b tr lnh c. Trong Kinh Pht c dy: nu chng sanh no vy. S vic ny c nhanh chng lu truyn trong dn chng v gii Pht
b tai nn, bnh kh, v.v ch thnh quy y Tam Bo, sm hi cu nguyn, u t, ai cng cho l chuyn hy hu v u bn tn khp ni to thnh ln sng
c T lc ca Tam bo gia h cu t. Nu Ngi c th pht tm ch thnh, d lun chn ng n hong cung, Quc vng, cc bc i thn, Vng
khn thit sm hi, nguyn cu ty tr trn cu cho Tiu Th th bnh s t, v.v... u khen l vic cha tng c. Thy Thch m Vnh hng th n
c thuyn gim. An Tung vng li lin cho thit lp bn hng n gia 81 tui v vin tch ti cha Trng Cang. (Trch Cao Tng truyn - Tp 1)
nh, th tng Qun Th m B Tt tht thanh tnh trang nghim, sau tm
gi sch s, trai gii thanh tnh, n trc Pht i, v con gi mnh sm hi 7. Triu i Nh T c mt ngi tn Kin An Vng b bnh gh l khng
cu nguyn, li cho ngi du bnh nhn n trc bn Pht, thnh knh ci thuc g tr c. Ngi y ngy m khn thit ch thnh chuyn nim danh
u xng nim danh hiu B Tt lin tc khng gin on. Thc hnh nh hiu c Qun Th m ngy m khng dt. Mt m n, ng nm mng
vy trong sut by ngy. n u hm ngy th by, bng nhin thy tng thy i s dng tay xoa thuc ln nhng ni b gh l cho mnh. Sng hm
Quan m sc vng, cao chng mt thc, gi tay xoa trn thn ca bnh sau, lc thc dy ng thy nhng ni b gh l u lnh hn. Mi ngi
nhn ba ln, tc th C cm thy t u n chn rt th thi, nh nhng, khi nghe thy u ly lm l v cng ngi khen. Vic y c lan truyn khp
chng bnh trm kha trc kia bng nhin bin mt. Sau khi c s linh ni, nhng ngi ng thi do pht tn tm quy hng v Quan m i
ng nh vy, C cu xin cha m cho i xut gia, v tu hnh rt tinh tin. C s rt ng. (Trch Cm ng truyn)
thng tr tng Kinh Php hoa v trng trai.Tri qua 37 nm, thng chuyn
tm qun tng, nguyn em cng c tng kinh ly Pht cu sanh ln cung 8. Triu i nh Lng c mt v Sa mn l Thch Php Kiu, ngi
tri u Sut. Nin hiu Nin gia nm th 16, Ni s n Kinh to kinh Trung sn. Thy xut gia t lc nh nn i vi vic tng Kinh nim Pht,
in. V sau Ni s vin tch ni no khng c r. (Trch T Kheo Ni truyn) Thy rt mc tinh tn nhng kh ni m thanh ca Thy khng c li
cun, thiu cht Thin v. By gi, Thy bn pht nguyn tuyt thc sm
6. Vo triu i Lu Tng, Sa mn Thch m Vnh ng ti cha Trng hi, ch thit cu nguyn quy mng ni c Quan Th m. Tri qua sut by
Cang, vn l ngi x Hi K. Xut gia t lc nin thiu, Thy l v Cao tng ngy m, Thy kin thnh L bi xng nim khng tr li, mong cu c
nghim tr gii lut, tu hnh tinh tn. Hng ngy, Thy tng kinh hn mi hin bo. Bn ng hc thy vy ht sc ngn cn nhng khng mt ai c
ngn li, li lun dng nhiu phng tin thin xo tuyn dng php i th lay chuyn c quyt tm ca Thy. n ngy th By, Thy cm thy
tha, nhip ha v lng chng sanh. Nhng chng may, Thy li mc phi c hng thng sut, lin ly nc sc ming ri ni rng: Ti c s
chng bnh gh khp mnh, l lot au nhc, tuy cha tr nhiu nm m bnh ng nghim ri. Sau , Thy tng ba bin kinh, m thanh trong tro, m
vn khng khi. Trong Thin tht ca Thy c th mt pho Tng Qun Th p vang xa sut mt dm ng. Mi ngi by gi nghe ni n vic ny
m. Sut ngy m, Thy dc lng ch thnh l bi, cu xin sm c lnh u kinh ngc ngi khen, ua nhau n Cha mc kch v nghe Thy tng
bnh. Mt ngy n, lc ang trong Tnh tht, Thy bng thy mt con rn kinh. T y v sau, mi ngy Thy u tng Kinh n vi mi vn li, m
leo ln vch tng ri b ln nc nh. Mt lc sau, mt con chut t nc nh thanh ai nh thng sut y n lc Thy 90 tui vn khng suy gim v thay
ri xung t, ton thn n t m, dng nh cht, chc hn n va i. (Trch Cao Tng truyn - Tp 1)
b con rn ban ny cn. ng lng trc n, Thy m Vnh vi ly chic th
tre co b lp nc bt trn ngi con chut, mong cu n sng li. Lc sp 9. Triu nh Ty c v Sa mn Hng Mn, ngi An nh. Lc cn
vt b ming th tre co nc bt y, bng nhin Thy sc nh trc kia c th tc, Thy mc phi chng bnh thi kh, hai chn co qup, khng th
ngi tng ni nu ai b gh l m tm c nc bt trn thn con chut b i ng c. Thng ngy, Thy thnh knh chuyn nim danh hiu c
rn cn m trt ln ch gh l th chc chn ch gh l s lnh. Thy lp Qun Th m. Mt hm, bng c mt v Cao Tng, tay bng Tnh bnh ng
tc ly phn nc bt co trn thn chut thoa ln ch gh l ca mnh. Tht trc mt Thy. Hng Mn lp tc ci u thi l, tha hi: i S t u

- 28 - - 29 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

n?. V Tng t tn tr li: Ta thy ngi thng ngy thnh knh khn ng thi mi ngi u gi Thy l i bi Ha thng. Trong nin hiu
thit xng nim danh hiu ca Ta, nn n y cu gip. S d ngi mc i Trung, con gi ca Tng Quc Bi Hu b qu thn ph ri. Bi Tng
bnh nh vy l do tin thn kip trc, ngi hay tri ct sinh mng loi Quc n Cha rc Thy v Dinh, tr ch lin tc sut by ngy m th
vt, do d bo y m mc bnh nh vy. By gi hy nhm mt li, Ta s tr Tiu Th lin bnh phc. Cm kch n tr bnh y, Bi Tng Quc em vic
bnh cho. Hng Mn vng li, ngay khi y Thy c cm gic trn u gi ny tu ln Hong v xin mt tm bin hiu t tn cho ngi cha Thy
mnh hnh nh c ngi nh cy inh vi tc ra vt b, Thy thy hai chn ang . Vua nh ng chun tu v ban hiu cho Cha l i Trung Khnh
nh c sc bt, tr li bnh thng v Thy ng dy c. Lc m mt ra Th. (Trch Cao Tng truyn - Tp 3)
lm l t n th v Tng ni trn bin mt. Thy bit l B tt th hin
cu mnh nn t pht nguyn khng ci v, ti gia tu hnh ngy 12. Triu nh ng, nin hiu Ln c c ngi tn Ha Nghim
cng tinh tin. D khng nghin cu kinh in, nhng t nhin Thy li thng phng Vnh Hng ti Kinh lm ngh chi li sinh sng. V sau ng
sut c php mn thin qun. Mi khi tnh ta, c th tri qua sut by b bnh, sut ngy nm thim thip trn ging bnh, thn hng nh la,
ngy, vn an nhin bt ng. n nin hiu Khai Hong, nh Ty, Thy n au n tng chng nh ang b la than nung t. ng bo thn nhn
xut gia ti cha Cu . (Trch Cao tng truyn - Tp 2) rng nhng lc nh th, ng thy c chic xe la ln trn mnh ng thiu
t, li thm c v minh quan nt mt nghim khc, ln ting qu trch ng
10. Tng truyn S Tun l mt ngi ti ba li lc, hc vn uyn thm, lm ngh nh c to c nghip rt nng nn ng phi chu hin bo au
ng thi khng ngi snh kp, nhng ng li l ngi khng tin Pht n nh vy. Cn bnh ca ng c nh th ko di ngy ny qua ngy khc,
php v thng bi bc rng: Pht l ngi, khng cn th. V sau ng cht i sng li khng bit bao nhiu ln. B con thn thch thy vy khuyn
b chng bnh hai chn t nhin bi lit, ngi mi mt ch khng di chuyn ng phi lm nhng cng c ln mi hy vng c th chuyn nghip. ng
c. ng nh ngi tm ht danh y ny n danh y khc, thm ch cn vng li, sau nh ngi tc hai pho tng Qun Th m. Mt tng cng
thit l cu o qu thn tm phng thuc cha tr nhng tt c u v dng cho Cha, cn mt tng ti nh th cng. Khi tng c tc
hiu. Lc by gi, ngi bn thn ca ng l Triu Vn n thm, khuyn xong, ng chuyn tm ngy m sm hi v tr nim Thnh hiu Qun Th
ng rng: c Qun m B Tt l ng i t i bi, thng tm thinh m, li bo v con trong nh u trng trai, nim Pht, bnh ng nh t
cu kh. Nu chng sanh no b tai nn, bnh hon, m ch thnh cu t thuyn gim v lnh hn. T y v sau ng b ngh nh c v pht tm tu
nguyn, xng nim danh hiu Ngi th chc c s linh ng. Nay bnh hnh rt tinh tin. (Trch Php UYn Chu Lm v Chuyn Nhn lc)
ca Anh chy cha cch, cng t Thnh Thn rt nhiu cng khng
c kt qu, vy ti sao Anh khng pht tm tc tng i S, l bi cng 13. Triu nh ng, Sa mn Thch Tr Lng l ngi C T, chuyn
dng cu cho bnh kh c tiu tr? S Tun v bnh qu ngt ng- tm tr tng Lc T i Minh Chn Ngn rt l thn hiu. Nin hiu Long
ho nn y theo li, sai rc th c tng Quan m B Tt. Khi pho tng Sc, nm th hai, Thnh Vng cng cha, con gi ca vua i ng lm
hon thnh th ng nm mng thy Qun m B Tt, tng ho trang bnh rt nng. Quc vng nghe ni Thy Php Lng chuyn tr tng i Bi
nghim hin trn h khng. Lc thc dy, ngh li nhng li ni sai lm v Ch v tr cho nhiu ngi lnh bnh nn cho S gi n Cha rc Thy
xc xc xa kia ca mnh th cm thy v cng hi hn. T y, ng ht vo cung lp n tr Ch tr bnh cho Cng cha. Thy vo Cung tr ch ch
lng knh tin Pht php, mi ngy u ht sc tinh tn, l bi cng dng trong ba hm th Cng cha lin c khe mnh bnh phc li. (Trch Cao
pho tng c Quan m c th trong nh v tr nim danh hiu i S Tng truyn - Tp 3)
khng gin on. Mt thi gian sau, chng bi lit khng thy cha tr t
nhin hi phc v bnh dt hn. (Trch Tuyn nghim k) 14. Triu nh ng, Sa mn Thch Php Thng, h Quan, ngi t
H ti Kinh Triu, xut gia t lc nh. Tht bt hnh, thn th Thy rt yu
11. Triu nh ng, Ngha , huyn Ngu Chu c Sa Mn Thch Thn ui, i ng khng vng tng chng gi thi cng bay, v th b ng
Tr, ngy ch th thc mt ba, chuyn tr tng Ch i bi vo nc cu bn ci ch, khinh d. Sa di Php Thng v tui cn tr, nn khng chu
trm th bnh. Cc bnh nhn ung nc y a s u c lnh bnh, c thi v nhng li khinh khi ca chng bn nn rt bun ti. Mt
v th s ngi n xin tr bnh ngy mt ng khng th tnh c, nn hm, Thy n trc Thnh tng Qun Th m B Tt, hai dng l tun

- 30 - - 31 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

ri, l bi B Tt v cu nguyn rng: Thng con nghe B Tt i t i 17. Triu nh ng, Sa mn Thch Tr ch, h Ng l ngi huyn Trng
bi linh hin tu theo s nguyn ca mi ngi m cu h cho tt c u Sa. Lc tr, Thy tng i lnh chinh pht bn r hung n chn bin cng.
c nh . Xin B Tt r lng T bi thng xt cu kh cho con qua Sau khi ra khi qun ng, Thy tr v qu lm ngh sn bn v chi li. Mt
khi bnh tt v mi s khinh nhc. Sau , Thy chuyn tm l bi cu hm, Thy bt c con ra trng nn em v nu n. Sau khi n xong th
nguyn hng ngy, mt lng tr tng Kinh Ph Mn, ngy m khng bing ton thn b pht c; sanh gh l, au nhc l lot t u n chn, da tht
tr. Tri qua thi gian hn mt nm, mt hm Thy v nh thm Mu thn. r ri, ru tc u rng. Thy khng th no chu ng ni s hnh h ca
m y, Thy nm mng thy c ngi em n ba vt gan la cho mnh cn bnh, li khng th no i kim sng c, nh phi lm thn hnh
n. Thy va cm ly mt vt n th b M nh thc dy. Mt iu l lng kht l lt xin n khp u ng x ch. Mt hm, gia lc Thy ang on
l ngay sau lc , Thy t nhin thy trong ngi khe mnh, sc lc oi v au n v ang xin ng tin bt go ca ngi qua ng th bng
cng trng phi thng, da d tr nn hng ho, cc bp tht sn chc. gp mt v Tng nhn i ngang qua. Nhn thy hon cnh thng tm ny
Thy n bn cc tng to v cc thn g ln nhc th th thy tt c nn v Tng bn n an i v bo rng: Ngi nn hi tm tr nim Ch i
u nh nhng nng ln. Thy tr v cha vi tm trng v cng phn bi, Ta s dy cho. Nu ngi c gng tinh tin tr tng th Ta tin chc ngi s
chn nhng khng ni cho ai bit vic ca mnh. Trong cha c mt v Thy c kt qu linh nghim. Thy vng li v Tng hc thuc Ch i Bi v k
Tng tn Kham, vc mnh vm v, sc mnh khng ai b kp. Mt hm, t hm y, nht tm tr tng. Qu ng nh li v Tng nhn ni, cc th gh
Php Thng ln ly b c sa ca Thy Kham, d n dng trn nc cha l lot trn thn Thy bt dn, ru tc t t mc li, da tht ln hi cng hi
v b c sa trn u cy ct. Thy Kham thy mt b c sa bn i kim phc s sn chc. Khi bnh lnh, Thy lin pht nguyn xut gia lm Tng.
nhng khng thy nn tng u l qu thn ph ri, lc by gi trc s Sau , Thy n gp Phc Ba Tng qun xin cho mt ngi nh c. c
chng kin ca nhiu ngi, Thy Php Thng mm ci, tay d n dng Tng qun ng thun, Thy kin lp Tnh x ni y, lm Tr tr, trn i tu
ca cha ln ri ly c sa em xung a cho Thy Kham. Mi ngi thy hnh rt tinh tn. (Trch Thi Bnh Qung K v Chuyn nhn Lc)
th u kinh ngc v thn phc, t y v sau khng cn mt ai dm khinh
nhc Php Thng na. (Trch Cao Tng truyn - Tp 2) 18. Triu nh ng, Tnh Chi Thin s, ngi h Triu, x Cao Lng,
huyn Ung Chu. Lc by, tm tui, ng bit a thch qun tng Th gii
15. Triu nh ng, c ngi tn Vng K huyn Thi Nguyn, tnh Cc Lc ca Pht A Di , v theo Kinh vn hng dn tu hc. Thy lp ch
Sn Ty. T lc th u, ng khng chu n mn. D b cha m cn xut gia nn n nin hiu Trinh Qun, nm u nh ng, Thy n n tu ti
ngn, ni p nhng ng vn khng thi ch. Nin hiu i lch, nm u nh cha Quang Ha trn 10 nm. Hng ngy, Thy thng ngi thin trong tho
ng, ng lm quan Tu H C Chu. Lc bnh nht, ng a thch lm am, khng cha Tng. Pht t bn phng, ngng m v hnh tu ca
cc thin s, li thng tr tng Kinh Ph Mn. Nh , t nh n ln rt Thy nn vn tp v tu hc trn 200 ngi. Thin S ngy m su thi, c
nhiu ln b bnh nng nhng mi khi bnh ng u thnh tm tr tng kinh xut i chng tu tr rt tinh tin, khng ph vi ch xut gia v khng lng ph
Ph Mn th mi chng bnh u c lnh mnh. (Trch Qung Di K) thi gi vng ngc. Mt hm n, mi ca Thin S bng mc ra mt cc tht
ngn bt lm Thy v cng kh th, chy cha trm ngn phng thuc u
16. Triu nh ng, Tri Huyn Php S h Trn, l ngi Hng Nh, khng hiu nghim. Lc by gi, c v Tng n bo Thy nn pht nguyn tr
x M Chu. Php s thng tuyn thuyt, din gii Kinh Lun i tha. tng Bt nh Tm kinh vn bin s khi. Thin s vng li thc hnh theo li
Hng Pht t c Tng ln tc u hoan nghnh ngng m ht mnh. Tuy dy th cc tht y t nhin rng mt. (Trch Cao Tng Truyn - Tp 2)
vy, Php s vn thng t gin mnh c ging ni khng ng vi th
m a phng nn hiu qu khng nh nguyn. Sau , Php s ln 19. Triu nh ng c Thy Thch Tr Cn, h Chu. T lc b c ch
ni Tng Nh, ngy m chuyn tng tr Ch i bi. Mt hm, Ngi nm hng lm vic thin, v thc hin theo phng ngn khc k- i qun
mng thy mt v Thn Tng n ct li ca mnh, ri thay vo chic li tc l bn thn lun nghim khc vi chnh mnh, nhng vi qun chng th
khc cho Php s. n sng hm sau, bng nhin khi va ct ging th lc no cng thng yu gip . Hng ngy Thy thng chi a vi tr
Ngi nhn ra m thanh ca mnh tr thnh th m ca ngi nc Tn. con cng xm, ni nng nh nhn, sc mt lun vui ci. n lc trng
(Trch Cao Tng truyn - Tp 3) thnh, Thy xut gia, tu hnh rt tinh tin; dng mnh, li thng phn tnh

- 32 - - 33 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

t thn v tham cu Tam tng gio in tht uyn o. Khi Thy cu nguyn lu nm, chy cha nhiu phng thuc nhng khng hiu nghim.
iu chi u c linh ng. Mt ln n, thn mu ca Thy b bnh rt nng, Nng phu y tuy tht hc nhng li l ngi ht lng tin tng Quan m
Thy pht tm v M ngy m kin thnh tr tng Thnh hiu Qun m i B Tt nn ng pht nguyn tr nim Thnh hiu i bi Qun th m B
S cu cho M c mau lnh bnh. Do tm ch thnh cm n B tt nn tt ngy m khng dt, nh m cm n B tt. Ngi th hin v
trn l ca nhng cy ci trong khun vin nh cha u hin tht nhiu ha li bi k 4 cu nh sau:
Pht. S vic ny c gia nh Thy mi ngi u tn mt nhn thy. Bnh
tnh ca mu thn Ngi nh s ch thnh tr nim Thnh hiu i s m c
M: NGHA:
lnh. (Trch Cao Tng Truyn - Tp 2)
i Tr pht tm i tr pht ni Tm
Tm v s tm Ni Tm khng th tm
20. Triu nh Tng c Php s K Trung, t Php Thn. Php S l con
Thnh tu nht thit ngha Thnh tu mi ngha
ca h Khu, huyn Vnh Gia, tnh Chit Giang. Trc kia, cha m ca
V c dic v cn Khng ngh cng khng bn
Php s v him mun nn n trc Pht i, ch thnh l bi cu t. Mt
hm, hai ng b ng nm mng thy mt v Tng em mt a b khu
khnh, khi ng n trao cho v ni y l ca Loa Kh Tn gi xin gi cho Ngi nng phu tr tng bi k trn ng 100 ngy th chn b tt lin
hai ng b nui gip. Lc tnh dy, Mu thn Php s lin th thai. Mt iu lnh hn.
l l trc kia b a thch n tht c, nhng t lc th thai th lin chn ght,
ch dng chay. Php S t lc th u, mi khi thy tng Pht, tc thi Hiu Thun nghe ni vy, lin bo a chu v b V pht tm trai gii
u l knh. Khi ln tm tui, Ngi n Khai Nguyn xut gia. Sau Ngi thanh tnh, tng bi k trn th tri qua ba thng, a b i ng nh nhng
n Nam H, y ch theo Ngi Qung Ch Php s tu hc. Do qu sc khc a tr bnh thng khc. Khng ch nhng ngi c con chu b bnh v
kh tu hnh, Ngi b kit sc v lm bnh, Php s Qung Ch thc hnh chn nh con ca Hiu Thun m c nhng ngi tm tr km ci, Thun
Php thnh Qun m Tam mui, cm ng n i S phng quang cu bnh. em bi k trn bo h hc v thnh tm tr tng th cng u c kt qu
Thy c Qung Ch Php s dng nc cng dng c Quan m ri linh nghim. (Trch Qun m T Lm)
trn nh u, lin Php s c khi bnh. Sau Thy tr nn thng
minh cc , thng sut gio qun khng b tr ngi. (Trch Pht T thng k) 23. Triu nh Tng, nin hiu Thun Hy, nm th 5, c Quan tun kim
tn La Sanh ti Nhiu Chu. Nhn lc t nn lt n nh Vng Mn Ti mc
21. Triu nh Tng, nin hiu Khnh Ha, nm th 7, c ngi tn L kch c mt vic tht hy hu. Trong nh y c mt t n tn l i H, i
Bc b bnh i ma phong ( bnh ci) hn ba nm nhng tt c y s u mt b m lu nm li thng b au nhc. Mt hm, C nm mng thy
ni khng cha c. Trc kia khi cha b bnh, L Bc thng tng kinh c mt Lo Tng n bo rng: i H, Thy rt mng cho con.Con tht
Ph Mn n hn ba tng (tc hn 10.500 bin). Mt ngy n, bng nhin c phc duyn nn mi c n trong nh ny, nu khng n y,
c mt v Tng n nh, trao cho L Bc mt hon thuc, L Bc cung knh con s thnh mt ph nhn vnh vin. Hm nay Thy em thuc ny n cu
n nhn, nhng cha dm dng. Ti , ng nm mng thy v Tng gp con. Ni dt li, Lo Tng lin trao cho i H mt chn thuc, C lin bng
lc sng bo rng: Thy v thng con tng kinh rt ch thnh nn em ly ung, th sau bng thy i mt mnh sng li tr li. C knh cn
hon linh n c bit n cu kh cho con, ti sao con khng chu ung? ci u cho lo Tng ri hi: Tha i s, Ngi t u n? Lo Tng
Khi thc dy, ng lin ly hong linh n ra ung. Tht mu nhim, ch trong p: Thy l ngi trong nh ny lu lm ri, nghe con au mt ngy
by ngy, da d ton thn do bnh ci b lt ht u mc tr li, ru tc mc m la khc, Thy rt thng xt nn em thuc cu bnh cho con. i
li en huyn ging nh mt chng trai. (Trch Hi Nam Nht chc) H git mnh tnh gic th tri sng, C m mt ra th chng nhng mt
sng li nh xa m cn long lanh trong sut rt p v cc chng au nhc
22. Triu nh Tng, c ngi tn Trng Hiu Thun. Thun c a cng khi hn. Mi ngi trong nh thy vy u ly lm l, v bn tn cho
chu ln nm tui nhng vn cha i c. B con hng xm n l vic cha tng c. H cng nhau n hi thm nn i H em vic trong
mch bo rng: Va ri Hoi Din c mt nng phu chn b bnh mng thut li, Mn Ti em vic y tha vi Mu thn th B bo rng: y

- 34 - - 35 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

l ng i bi Qun Th m B Tt! Con nn bit nh ca M thnh knh th thn. Ton thn Ngi phng pht nh khi nhc v tm o la xanh m
phng Ngi nhiu nm, khi no c tai nn cp bch, nu l bi cu o o nh th mt tm mn xanh ngn cch. Ngi con sau i tip n
u c linh hin. (Trch Linh Nghim K) ng Thin Ti ng t, th thy Thin Ti ng t bng nhin xut hin,
tip theo th i S cng hin thn. Ngi khoc chic o la trng, c ng
24. Ti x i Chu c v Tng tn l S-Thao, lc trung nin Thy b bnh vin xanh , tay Ngi mang chui anh lc, nt mt i S nhn t dng
mt nn thng tr tng Ch i Bi. Mt hm, Thy nm mng thy Qun nh c iu mun dy bo. (Trch Ph Sn k)
m i S truyn dy cho Thy bi k tng, li bo mi ngy sm mai thc
dy mc mt chn tnh thy, t hng l bi ri tng by bin k xong, em 26. Triu nh Tng c Pht t Vng Nht Hu l ngi c tm thnh
nc y i ra mt. Thy S Thao vng li lm theo s ch bo; th bnh mt Knh vi Pht php. Mt ln n, ng n Cha mn b Kinh Di , sao
lin sng li v lnh hn. Thy hng th 88 tui. chp li v c mun hiu chnh khc bn ph bin khp cc ni. Khi
va cm bt sp chp kinh, bng nhin tay phi b bnh phong rt, ngn
GHI CH: Ngi ghi li s tch ny chnh bn thn b bnh mt hn mt tay ng co git lin hi, khng th no vit c. Nht Hu lin a ngn
thng, nh Y s Tn-Chn-Nguyn truyn dy cho bi k y, Ti thc hnh tay ln, thnh knh tr nim danh hiu c A Di Pht v Qun th m B
ng nh li hng dn v qu nhin cng c linh nghim. V th, Ti khng Tt xin c lnh bnh phong thc hin tm nguyn sao chp v khc
dm yn lng v v mun li ch cho mi ngi nn knh cn ghi vo sch bi K bn Kinh A Di . Mu nhim thay, ch cu nguyn c my cu, ngn tay
tng y nh sau cho ngi c lng tin ni c Quan m c nhiu li ch: ca ng khng cn co git na nn vit c trn b kinh A Di , bnh
phong t cng dt hn, khng ti pht na. (Trch Long Th Tnh )
M: NGHA:
Cu kh Qun Th m i bi Cu kh Qun Th m GHI CH: S tch 26 ny y c theo B Long Th Tnh . Trong B
T ng i an lc Xin ban cho con i an lc sch y, theo li ca Pht t Quc hc Tin S Vng Nht Hu t
D ng i phng tin Xin ban cho con i phng tin thut: Thi gian gn y v c duyn s, Ti qu giang thuyn i.
Dic ng ngu si m Dit tr ngu si con ht ti Lc ti ch ci p (tc l ci trm c dng nh hnh ci cng c
Hin kip ch chng ngi th ng m chn nc, khi thuyn b n th ngi ta m cng,
Tt c chng ngi trong hin kip
V minh ch ti c cho thuyn i qua, sau cnh ca s c ng li), v nc sng
V minh cng vi cc ti c
Xut ng m tht trung ni y ang lc chy qu mnh khng th i c nn chng ti neo
Ra khi trong nh ti ca con
S Ng th Pht quang thuyn li. Ti n cha Kim Sn mn bn b Kinh A Di , v Ti c
Khin con mt sng trng thy Pht
Ng kim thuyt tng php mun hiu chnh bn b ny v ng li thnh mt b khc thnh
Con nay tr tng php ra mt
Sm nhn thch ti trng n bn v ph bin rng ri. Tuy nhin nhng khi mi cm bt ln, tay
Sm tr ti c ca nhn cn
Ph phng Tnh quang minh phi Ti bng b phong rt co git lin tc, khng th vit c. Ti
Phng Tnh quang minh khp soi sng
Nguyn c vi diu tng lin a ngn tay y ln thnh knh xng nim danh hiu c Pht A
Nguyn c thy r tng vi diu
Di v Quan Th m B tt xin c lnh bnh phong thc hin
tm nguyn sao chp v khc bn Kinh A Di . Ch cu nguyn c my
25. Triu nh Tng, i vua Tn, nin hiu Hm Thun, thng ba nm cu, ngn tay ca Ti t nhin ht co git v bnh phong trong ngi
Bnh dn, c mt v quan Thi y b bnh mt. ng l ngi tin tng c cng dt hn. Theo nh li Vng Nht Hu, chng ta c th thy r
Quan m B Tt nn sai con n ng Triu m, ni Ph cu khn c A Di cng i bi Qun Th m lun trc mt mnh nhng ch
Qun m i S, v mc nc sui ni y em v ra mt. Ngi con v lng tin ca mi ngi cha n mc knh thnh nn khng nhn
vng li, n ni mc nc sui em nc v cho ng ra mt th bnh c s cm ng ca cc Ngi thi. y, chng ti cng xin gii
mt ng lin lnh. t lng thnh knh vi n c cu ca Quan m thch thm v bn b kinh A Di . Kinh A Di tc l Kinh i bn A
B Tt, quan Thi y li bo con sm l vt n ni Ph cng t. Khi Di , v trong khi dch, cc dch gi chia thnh nhiu mc khc nhau
ngi con n ni, thit l trang nghim cng bi th c Quan m hin nn gi l bn b, gm c:

- 36 - - 37 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

1. V Lng Thanh Tnh Bnh ng Gic Kinh do Ngi Chi Lng Ca, 29. Triu nh Nguyn, thy Thch Mng Nhun t Ngc Cng, ngi
triu hu Hn dch. Gia Ha. Thy xut gia t lc 14 tui nhng do s tu hc rt khc kh nn
2. V Lng Th Kinh do Ngi Khang Tng Khi, triu To Ngy dch. Thy mc phi chng suy nhc rt trm trng. Thy pht nguyn tu php
3. A Di Kinh, ng tn vi bn A Di c c tng hng ngy thnh Qun Th m Sm 49 ngy. Sau khi sm hi xong th tt bnh lin khi
trong cc thi cu siu do Ngi Ng Chi dch. hn. Chng nhng th, tm tr ca Thy cng tr nn sng sut v pht trin
4. V Lng Th Trang Nghim Kinh do Ngi Php Hin, nh Tng dch. tr hu. Thy li pht nguyn tu cc sm php khc nh Php Hoa, i bi,v.v...
v c linh ng khng th ngh bn. (Trch Cao Tng truyn - Tp 4)
27. Triu nh Tng, nin hiu Nguyn Phong nm th hai, c quan Th
Lang tn Bin Tri Bch. ng l v quan ht lng v nc, do phi xng pha 30. Triu nh Nguyn, Thy Thch Chn Tnh, t Nh Am, con ca h
nng gi m mc chng bnh cm nng. Tuy chy cha nhiu ni nhng o x Hoa nh, tnh Giang T. Mu thn ca Thy nm mng thy bch
bnh khng thuyn gim. Quan Th Lang vn l mt Pht t thun thnh nguyt (mt trng trng) sa vo lng m c thai, sau th sanh ra Thy. Lc
nn pht tm thnh knh chuyn xng nim Thnh hiu Qun m i mi th thai th c mt v Tng t trc n gi khng ai bit, n nh v
s rt chuyn cn. Mt hm, ng nm mng thy mt ngi mc Bch bo rng: Thai nhi trong bng ca o Th chnh l Hi Nguyt Php s ti
Y dng nc ri t u n chn ng. Khi thc dy, ng thy trong lai. Lc ln chn tui th Thy n Cha xin xut gia, y ch theo V Cc
ngi thn th nh nhng khe khon, tinh thn li rt sng khoi. By Php s tu hc, tt c cc Kinh ni v php tnh u hc thng sut. Nin
gi, Pht t Tri Bch bit rng lng thnh knh ca ng c cm hiu Thi nh, lc ang cha H Thin Trc, Thy Chn Tnh mc bnh
ng vi c Quan m, v Ngi cu ng khi bnh nn t ng nng nn Thy chuyn tm tr nim Thnh hiu Quan th m. Mt m, Thy
pht nguyn su tp tt c nhng s tch linh nghim ca c Quan m nm mng thy Bch Y i S bng bnh cam l n, dng nhnh dng liu
c t xa n nay lm thnh mt b sch, mc l Qun m Cm ng ri nc vo ming m ni rng: Bnh ng t nay s khi hn. Khi thc
v cho lu hnh ph bin trong nhn gian. (Trch Pht t thng k) dy, Thy cm thy trong ngi nh nhng, chng bnh trc y khng
cn na. (Trch Cao Tng truyn - Tp 4)
28. Triu nh Nguyn ti Bnh Giang, c v Tng Php hiu l Hu
Cang. T lu Thy mc phi chng bnh phin v (bao t b ln ngc) 31. Triu nh Nguyn c Thin Nham Thin S, h ng, ngi tnh
rt nguy him khin Thy khng th n ung g c. Mt m n, Thy Chit Giang. Lc nh, Thin S hay b bnh nn mu thn ca Ngi thng
nm mng thy c mt con mo chui vo trong bng mnh. T y bnh trc Qun m i S ch thnh cu o, l bi xng nim danh hiu i
tnh cng nng thm, li thm trong lng bng thy thm n tht c. Gia S. B cn pht nguyn: Ci xin B Tt i t i bi gia h cho a tr ny
lc t tng loan ng nh vy, th Thy Hu Cang cht phn tnh, t c mnh khe, tt bnh tiu tr, sau ny con nguyn s cho n xut
trch mnh khng gi c chnh nim Thy bit ngh thm n c gia tu hnh. Li nguyn ca B c cm ng, a tr qu nhin mi tt
tht l do nghip chng t nhiu i khin b nh vy nn Thy lin pht bnh u ht, sau , cu b c thn mu cho i xut gia theo Linh Chi
tm tr nim Thnh hiu c i Bi Qun Th m B tt trm vn bin Lut S hc tp gii lut Pht php, tip theo li c Trung Phong Ha
v mi ngy tr tng ch i bi 108 bin. Chng bao lu, Thy li nm Thng truyn tm n. Thin s Thin Nham sau v n tu ni cha Thin
mng thy mnh i vo trong ni gp mt v Tng nhn tng mo trang Long, hong truyn Pht php. c ca Thin S c nhiu ngi
nghim, bo Thy rng: Ta cho ngi th thuc ny tr chng bnh ngng m. Tng truyn rng, mt ngy n, lc Ngi ang tnh ta th
phin v ca ngi. Ngay lc y bng c mt ng t mc o xanh, tay c hai con rn tht ln n quanh qun ni php ta, Thin s v chng
xch mt ci lng, trong y c con g n trc mt Thy. ng t n m ging ni Tam quy ng gii. Hai con rn ngc u ln v ci xung l
trc mt Thy Hu Cang, m chic lng ra, lin khi con mo t trong bi Thin s rt l knh. Sau khi l bi xong th chng b i ni khc. (Trch
bng Thy Hu Cang nhy ra khi ming Thy v v ly con g ang Thnh Th Kh C lc)
trong lng. Thy Hu Cang git mnh thc dy th mi bit ch l gic
mng, nhng tht l lng, chng bnh bao t ca Thy t dt hn. 32. Triu nh Minh, ti Ng Qun c Pht t tn l T Minh Phu. Pht t
(Trch Bo ng Lc) ny rt thm tn Tam bo, nht l vi Qun m i S. ng thng ngy m

- 38 - - 39 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

l knh, xng nim danh hiu ca i S rt ch thnh. ng c a con tn Qun Th m. Vo nin hiu Vn Lch, nh Thanh, nm Nhm Dn, ng mc
Qun mi ln 10 tui, bng nhin mc bnh nguy him. Hai v chng ng phi chng bnh m ln chn c, mt git nc gn nh cng khng th
bn i trc tng i s, ngy m ch thnh khn thit cu o, xng ung c. Tri qua by ngy, sc lc ng hon ton suy kit. Vo gi T
nim danh hiu ca Qun m B Tt. n ngy th by th xy ra chuyn v m y, ng m man, thn thc ng thy mnh ang khing mt chic kiu
cng l lng. Vo m y, c hai v chng ng u nm mng thy B Tt i dc theo b con sng ln, bng nhin trt chn t xung nc. Ngay
n dy: Ngi hy yn tm, ng qu bun ru. Con ca hai ngi sng lc y cc loi thy tc c vy, c mai hin n trc mt v xm vo i
ngy mai s ngi dy c. Ngay lc y bng nhin trn bn th Pht c mng. Lc ng t ngh: chc l Ta t nhiu i tng n tht nhng loi
ting ng mnh, hai v chng git mnh thc gic, n trc bn th i ny nn hm nay mi lm nn nh vy. Trong lc ht hong, t nhin ng
S th thy l hng, chn n, bnh hoa, da tri cy u b ri xung t cm thy dng nh c ngi nm hai tay mnh dt ln b, ng ngc u
nhng khng vt no b h b. Ngay lc y c hai bng nghe trong ming ln xem th thy c mt vng thi dng thm lng l trn khng trung
a nh c ting ni lm rm: Xin B Tt cu con! Xin B Tt cu con!. V ta bn chn ni, Qun m i S ang ngi trn i sen, trang nghim lng
chng ng gi con nhng n vn ng say, khng p. n sng v chng ly, li c Thin Ti Long n hai bn cng vi chim anh v v cc vt tnh
ng hi duyn c th a tr cho bit: Ti qua trong lc ang ng th con bnh, nhnh dng liu, nh trong cc bc tranh ng thng l bi chim
thy i S n trc ging con v ni Con trai, Ta n cu con y. Ni ngng. C S dng tay s y phc thy vn kh ro, lin n trc B tt ci
ri B Tt cho con mt chn nc bo ung. Con va ung xong th lin u l t. i S bn dy: ng vn l thin tri thc chuyn thn, li thm th
thy nh nhng khp xng ty, ton thn tot m hi, u c nh nhng Ta ch thnh cung knh nn Ta n y cu ng, nhng v st nghip ca
tnh to. C hai v chng nghe con k li rt vui mng, li cng ht lng tin ng qu ln mi mc phi chng bnh nan y y. V vy nu ng hon ton
tng vo thn lc ca c i S, my ngy sau th bnh ca a tr lnh khng st sanh na th bnh ca ng s c lnh. Vng C S tha:
hn. (Trch T Th nh hun) Knh bch i S, y cng l bn ca con, con xin thnh knh vng li rn
dy ca Ngi. i S lc y ni: HIn Ta c th h ny cho ng ung.
33. Triu nh Minh ti cha Thin ng c Thy Thch Tng Chiu l Vng C s knh cn bng chn h ln ung cn. Chn ng h y
ngi c rt nhiu bnh. Vo nin hiu Hng V, nm Bnh Thn, bnh tnh ging nh pha l, trong ngoi thng sut, h c mu sc vng v trong,
ca Thy ngy cng tr nn nng. V Thng Ta trong cha thy vy, mi v thanh tao khng thm gt nh v th gian. Ung xong, Vng C s
khuyn Thy nn thnh knh tr tng danh hiu Qun Th m B Tt s ci u l t c Quan m th lin thc gic, trong ming vn cn hng v
c tiu tr tt bnh. Thy Tng Chiu vng li, mi ngy tr nim danh ngan ngt ca h, ton thn ng t m m hi, ch trong giy lt, bng
hiu ca c Quan Th m n hng vn cu. Qua nm ngy sau, lc gi cm thy thn th mt m nh nhng, ni ch tim ngc thy sng khoi, c
Ng, Thy t ngh: bnh tnh ca mnh chc kh lng qua khi, c l khng hng thng sut. Ngi nh C s mang nc cho n ung th khi dng
bao lu s cht, chi bng ngng tr nim Danh hiu c Quan Th m, m xong, ng cm thy tinh thn minh mn, sc khe hi phc li nh trc.
i sang tr nim Danh hiu T ph A Di Pht cu vng sanh th chc T y v sau, Vng c s t b vic st sanh, li t thn trc tc b K
c kt qu tt hn. Khi Thy va dy khi nim tng ny ln th lin thy Linh Gii St Trung Ngn (tc l dng li chn tht ghi chp s linh ng v
c mt ph n tuyt p, thn mc Php y, tay cm Tnh bnh, t ngoi li rn dy cm st sanh ca Qun Th m B Tt). (Trch T Tm Bo Gim)
ca i vo, n trc mt Thy. Lc y, Thy Tng Chiu rt kinh ngc,
chng bit lm g, sau khi Thy nh tm nhn k li, bit l B Tt Qun 35. Triu nh Minh nin hiu Sng Trinh, nm Tn T, ti huyn ng
Th m hin thn. Thy Tng Chiu qu sc cm ng, ri nc mt, Thy , c mt ngi t tnh Sn ng n, ngi ny mc bnh bi lit hai
lin thnh knh qu xung, cu xin sm hi tht bi thit, ch trong chc lt chn nn khng c phng sinh k, bn phi dng hai tay thay chn lt i
th ngi ph n y bin mt. Tri qua nm ngy sau th bnh ca Thy t xin n trong ch. Bt hnh cho ng, a s ngi qua ng trng thy ng
nhin khi hn. (Trch Sn Am tp lc) l ngi ngho kh, tn tt nn u khinh khi, xa lnh, t ngi gip m
nhiu ngi cn li bun li nhc m, khin ng rt kh tm khng th chu
34. Triu nh Minh ti m Hng, C s Nguyn ng Kit l mt Pht t ni. C ngi thy vy mch bo cho ng bit: nghe ni Am ng Kiu
ti gia. ng vn l ngi rt tin tng v lun thnh knh l bi tr nim c c mt v Tng, php danh l Thy Cc rt giu lng thng ngi. ng bn

- 40 - - 41 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

tm n ni t by hon cnh v ni kh nhc ca mnh. Nghe k xong, s, n hn mt thng sau th b lun n ung. C mt v ng tu t xa n
Thy Thy Cc n tn khuyn bo: Nu ng pht tm xut gia th c th thm thy th ni vi Thy: Ti nghe thng ngy Thy khuyn mi ngi
nng nh sc i t i bi ca Pht gia h, nh c th c th ch pht chuyn nim danh hiu c Qun Th m, hm nay chnh Thy b nn sao
tm b th. Ngi bnh nghe xong th vng li, thnh Thy Thy Cc lm l khng nht tm quy mng i S cu xin c i t i bi ca Ngi cu
t cho mnh v pht nguyn th tr trai gii. T y v sau, ng nng nh thot c chng bnh ny. Thy Thch Thy K nghe li ni ca
ni ca Pht, ngy ngy an nhn i kht thc d b ngi h nhc, v hon ngi bn ng tu th tnh ng. Thy lp tc nh ngi sm hng ng,
ton khng n mn. Thy Thy Cc thy th rt thng xt nn dy ng hoa qu cng dng v chuyn tm tr nim danh hiu Qun Th m B
hng ngy chuyn nim Thnh hiu ca Qun Th m v tr tng ch Chun Tt khng dt. n lc canh t, i chng khng nghe ting tr nim ca
. ng th tr hn hai nm th vo ma thu nm y, vo lc ban m, ng Thy na, ly lm l, lin sanh nghi Thy tt hi nn m ca phng vo
nm mng thy mt lo b gi ng n bo rng: Ngi hy mau ng xem th thy Thy ang ng ngon gic nn ng tr ra Thy yn gic.
ln. ng tr li: Ti l ngi b bnh bi lit, lm sao ng dy c?. n chiu, bng mi ngi nghe ting Thy gi ln: Ti i qu, xin mau
Lc y ng thy b lo n ko hai chn ng thng ra, tht l lng l hai lm cm cho ti n. Mi ngi em cm n cho Thy dng. Sau khi dng
chn ca ng khng cn b co qup nh trc na. Sng ngy sau thc dy xong, Thy bc xung ging i ng bnh thng v khng cn au n
th ng thy i chn mnh hn ln, chng bi lit lnh hn. ng i ng na. i chng thy vy kinh ngc hi Thy duyn c g m bnh li mau
ng hong mnh m, v t t cho mnh php hiu l Bn Nhai. T y tr lnh nhanh nh vy. Thy thnh tht k li: Lc u khi Ti mi nim Thnh
i, c nhiu th ch pht tm n cng dng v ng tip tc con ng tu hiu Qun Th m B Tt th thy ngi au nhc nh b dao ct, mt lc
hnh ca mnh n ngy t th. (Trch ng Nghi Chi k Cu th) sau th thy c mt vng my hin ra trong khng trung v Quan m B
Tt ng trn vng my , Ngi dng nc cam l trong bnh ri trn u
36. Dng Chu c mt ngi b bnh t bi hn vi chc nm. Mt Ti. Trong giy lt, Ti cm thy mt m t u xung ti chn, ngm vo
hm, ng ang lm bn m ao th bng nhin nht c mt bc tng tn xng ty, ton thn t m m hi. Sau Ti ng m mt, khi thc
Qun Th m bng snh. ng v cng mng r bn em v ra tm tht gic th thy bng i cn co, by gi khi dng cm xong th thy trong
sch, xng hng tinh khit v em n Am ng n cng dng. Hng ngi khe khon l lng, cm gic au lng khng cn na. Tht l
ngy lc canh nm, ng n Am dng chung thnh knh trc tng Quan s nhim mu khng th tng tng c. (Trch Qun m Tr Nim K)
m v t hng, l bi. Tu hnh cn kh nh vy trong sut nm nm th
mt hm, ng nm mng thy c mt b lo n dng tay xoa bp ton 38. Triu nh Thanh, Pht t Bnh Xch Mc c ngi chu du l o
thn, on gi ng ng dy. ng tr li: Ti bnh t bi lm sao ng ln Th, b chng bnh sng l lch nh bu, chy cha khp ni nhng
c. B c bn ni: Khng sao, Hm nay ngi i c ri. ng git khng hiu qu. o Th lin pht tm ch thnh cung knh tr nim Ch i
mnh thc gic, khi b chn xung ging th ng ln th tht linh nghim, Bi. Mt m n, C nm mng thy c mt b lo em n trao cho C mt
hai chn ng mnh v cng ln, ng mang dp vo v i nh ngi cnh hoa tht p. C vui mng nhn ly, ngay tc khc o Th lin cm
thng. Qu xc ng trc lng T bi v lng ca Quan m B Tt, ng thy thn tm mnh nh nhng nh chic l, tng chng c th bay c.
lin n Am ng n xin xut gia lm Tng. Lc by gi c huyn lnh Thi Khi thc dy, C cm thy cn bnh khng cn honh hnh na, t y bnh
Ph Giang T, l ngi rt knh tin s cu kh ca Qun m i S, nghe t nhin lnh hn. (Trch Nht Hnh C tp)
chuyn ca ng thnh tm cn kh tu nim nn pht tm kin to mt ngi
Tnh tht rt trang nghim hiu l Tn T. Trong Tnh tht y, v quan c 39. Triu nh Thanh c Pht t T Trng Hoa l ngi c tm sng knh
cng dng tng ca Qun Th m B tt v t y tr i ng sut i ngi Tam bo. ng c mt a con gi cn trong ni nhng mc chng
tinh tn tu hnh. (Trch Gic Th Kinh thuyt chng) bnh thi dch n mc hn m thc lon, chng bnh ngy mt tr nn
nng v khng c phng php g cha tr. ang lc lo u bi ri, Trng Hoa
37. Triu nh Minh, nin hiu Sng Trinh, nm th 11, nhm nm Mu bng nh n Qun Th m B tt i t i bi tm thinh cu kh, ph
Dn, ti Dng Chu c mt v Tng hiu l Thy K. T lu Thy b chng sanh, nu c chng sanh no ch thnh l bi, tr nim Danh hiu Ngi
chng au lng rt nng, ngy m bnh tnh hnh h lm Thy rn la kh chc chn s c linh ng. ng lin nht tm thnh knh l bi xng nim

- 42 - - 43 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

Danh hiu ca B Tt, li nguyn n tng Kinh Qun m nghn quyn. a i ng Ngy, nin hiu Thin Bnh, ngi x Cao Vng, cm
con gi b bnh, m y c ng yn v n sng ngy th bnh hon ton c s linh ng ca c Quan m trong Kinh Qun m, nn gi l Cao
lnh ht. (Trch Hi Nam Nht Chc) Vng Kinh. Trong b Cao Tng Truyn, quyn 29 cng vi b Php
Uyn Chu Lm quyn 25 u gi l Qun Th m Cu Sanh Kinh hay
40. Triu nh Thanh c Pht t tn l Nh Lm thng k cho mi l Cao Vng Qun Th m Kinh. Trong B Pht t thng k quyn 54
ngi nghe chuyn lc bnh sinh ca thn ph ng. Nguyn c ng l gi l Thp Cu Qun m Kinh. Trong b K C Lc quyn 2 th gi l
mt ngi nhn hu tnh tnh cng trc, thch lm cc thin s v a Cu Kh Quan m Kinh. Trong tc Cao Tng truyn, c chuyn Tn c
b th. Hng ngy, thn ph ca ng thng cng dng, l bi tr nim Knh l mt Pht t, thng ngy rt sing nng, ch thnh l bi tr nim
danh hiu Qun Th m rt kin thnh. n khi hn 40 tui th bng mc danh hiu c Qun Th m. V sau, b ngi bt v em nht ti ngc
chng bnh c trng, bng ni gn xanh chng cht nh c ngi dng Kinh . ng b tra kho nh p rt tn nhn p phi nhn ti m
dy qun quanh ci trng trng rt ng s, ngi nh tm thy thuc khp bn chng gn ghp cho ng. Tn c Knh do khng chu ni nhng
ni u khng khi. Mt ngy n, thn ph ng nm mng thy c mt b cc hnh tn c y nn d khng ti vn phi nhn ti. Trong lc b cc
lo tay cm mt cy kim, n bo thn ph ng rng: Bnh nh ngi rt hnh n ngt i trong ngc th mng thy c mt v Sa mn n bo
nng, ngi cng kh khn ch ng ni chi i ng, tuy nhin hm nay Ta ng tng Qun Th m Cu Sanh Kinh, trong b kinh y c danh hiu
s gip cho ngi i li mt cch d dng. Dt li th B dng kim khu Pht. Sa mn dn k rng phi tng cho ngn bin th mi thot khi
nhng si gn trong bng ng ra, khu ht si ny n si khc, sau nn t hnh. Khi thc gic, c Knh vng li tng kinh r rng khng sai
dng ko bn ct tt c gn y vt b i. Thn ph ng lc y s hi ku la st, n lc gn sng tng sp nm trm bin th quan Hu Ty n
ri git mnh thc dy. Ngi nh chy n hi nguyn do th thn ph ng bt tri em i x trm. Trn ng dn i, c Knh vn thnh tm
bn k li cu chuyn trong mng, ai ny u kinh ngc. n sng thc dy va i va tng. n gi gia hnh th cng lc tr tng nghn bin. Khi
th thy bng ca thn ph ng nh li nh ngi bnh thng, nhng gn ao ph cm dao ln chm th dao lin gy thnh 3 khc, ba ln i dao
xanh ni bng qu nhin khng cn, chng bnh c trng lnh hn, v c u ging nh vy. Nhng ngi chng kin ti Php trng u kinh
ng i ng nh bnh thng. (Trch Min Gii thuyt Yu Lun) ngc. Quan Hu Ty em s vic y tu v triu, Quan Tha Tng Cao
Hong cng dng biu ln Hong thng triu Ngy xin tha ti cht cho
41. Triu nh Thanh, H Th Kit l ngi huyn Sn m, tnh Chit c Knh. Hong thng chun tu tha cht cho c Knh, li h chiu
Giang. n nin hiu Cn Long th mi ba, vo thng 9 th bng nhin truyn cho c Knh phi c gng vit Kinh ph bin khp mi ni
mc chng bnh su c (y l chng bnh do n phi c cht t loi c cho ton dn trong nc u tr tng. Hin nay, Kinh ny c gi l Cao
trng. Ngi ta ch thuc c ny bng cch nht cc loi c trng nh Vng Quan Th m Kinh.
rn, rt, b cp, cng nhau chng tn st nhau, con no cn sng st
th b git cht, sau t thn tan thnh tro to thnh dng bt. Cht bt 42. Triu nh Thanh c ngi tn Dip Kin An b bnh st rt rt nng.
cc c ny nu b vo n, thc ung ca ngi m k ch mu mun Mi khi ln cn st v cn lnh honh hnh th kh khng k xit, chng
hm hi th ngi n trng c nu khng cht ngay lp tc th cng mc bnh ngy cng nng m khng thy no cha c. Kin An v cng
phi cc chng bnh khng th cha tr c). Mu thn ca Th Kit l lo lun, ngh rng chc khng qua khi. Mt ngy n, ng bng nhn thy
in Th ngy m ch thnh l bi trc tng Qun Th m B Tt v trn gi sch c quyn i Bi Ch, trong tm pht khi nim: ngi ta
xng nim danh hiu ca Ngi, B li pht nguyn tng kinh Cao Vng (*) thng ni trong th gian khng g linh nghim v qu bu bng Pht
mt nghn bin, n tng 1,200 quyn Kinh ny, n thng 3 nm sau, chng Php, vy nu nay Ta tr tng ch ny, chc s c gim bt bnh kh.
bnh su c ca Th Kit hon ton ht hn. (Trch Qun m Linh cm lc) Sng hm sau, ng n trc Pht i, t hng thnh knh l bi cu
nguyn pht th chuyn tm tr tng Ch i Bi. Trong ngy y, chng st
rt bt hn v dn dn thn th ng khe mnh tr li nh xa. (Trch
(*) Cao Vng Kinh cn gi l Cao Vng Quan Th m Kinh Khuyn Gii Lc)

- 44 - - 45 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

43. Triu nh Thanh, Vng Ng ng t thut li nh sau: Vng phi sc i t i bi ca Quan m B Tt th khng ai c th gip cho Ta
Knh T ngi ti Bo , qun Kinh Triu, lc ln 17 tui th i mt b c. Sau , B bo inh Triu vit li cu chuyn ca B v khc bn
m. Knh T pht nguyn hng ngy thnh tm tr tng Thn Ch Bch Y lu b cc ni gip mi ngi tng thm lng tn ngng vi c Quan
v danh hiu c Qun m. n nin hiu Khang Hy, vo m 26 thng 4 m i S. (Trch Qun Th m Tr Nghim k)
nm K t, Knh T nm mng thy mt ph n mc o la trng, dng tay
vch mt tri ca Knh t, ri dng chic km nh kp cho gn li ra chng 45. Ti Lm Giang c Pht t tn inh Triu Hy thng i bun bn
mt tc, tip theo li vch mt phi ra ri cng dng km lm nh vy. Sau t Thc. Mu thn ca Triu Hy l Dip th nh b lit hai chn rt
, ngi ph n bo Knh T rng: Mt ca ngi ht bnh ri. Sng l au kh, chy cha mi vn khng ht. Triu Hy xa nghe tin d, tm
hm sau thc dy, Knh T rt vui mng v nhn thy mi vt r rng nh lun hng v M gi qu nh, nhng khng bit phi lm sao nn ch
lc cha m. T , c tin ca Knh T cng su dy, tng nim cng tin bit thnh knh xng nim Thnh hiu Qun m i s cu xin cho bnh
tn hn. C gia nh Anh sau u nguyn tr ch Bch Y rt tinh tn, ca M mau lnh. t lu sau, c ngi trong lng ca ng n t Thc,
cng dng i S rt kin thnh. Chit An Thin S l bc Cao Tng Triu Hy hi thm mi bit mu thn ca mnh nh sc T bi ca i s
Bng Sn l ngi bit r vic ny nn trc tc chuyn Vng Knh linh ng hin hin trong im mng nn bnh c lnh. Theo ngi ny
T, ghi li s tch ny rng khuyn ha mi ngi tr tng Ch Bch Y k li, ng vo ngy ng ang tr nim Thnh hiu Quan m th M ng
c nhiu li ch. (Trch C D Lc) nh mng thy c i S n dng nc cam l ri ln i chn B.
Sng ngy tnh gic th B cm thy i chn c cm gic tr li, sau
44. Triu nh Thanh c Pht t tn l inh Triu l ngi rt tin tng b ng ln i li c nh bnh thng. Th mi bit nh tm thnh cu
Pht php. ng thng k cho mi ngi nghe v chuyn B ni ca mnh. khn ca Triu Hy, d ng xa vi nghn dm, c cm lin c ng nn M
B ni ca ng l Khng Thi Qun, hai mt b m 20 nm. Vo nin hiu ng c ht bnh. Qua nm inh Du, Triu Hy hi hng nhm ngy
Cn Long nh Thanh, lc ma Xun nm Nhm T, mi ngi trong nh sinh nht lc tun ca mu thn, ng tm gi sch s, thc hnh trai gii,
ang vui v n mng nm mi th b lo rt bun kh, tm trng ging thanh tnh pht nguyn ch thnh cung knh tng kinh Ph Mn 100 bin
nh l ngi b nht trong ngc ti. Qu bun ti, B ni vi a chu ni: cu nguyn cho mu thn c khang kin. Qu nhin, v sau mu thn
Triu i, Ni khng thy g c, sng m nh cht. Ni ch mong sao ca ng tuy ln tui nhng thn hnh vn trng kin, tinh thn minh mn,
Tri Pht ch cho mt con mt ca Ni c sng thi nhn thy mi hng th cao nin. Ring Triu Hy th vic lm n cng pht t, mi vic
ngi xung quanh th cng c mn nguyn trc khi cht ri. Triu u nh . (Trch Khuyn gii thit yu lc)
nghe b Ni ni th tron g lng rt xc ng, rng rng nc mt tha vi
b rng: Ni ng qu bi quan! Con nghe rng Thn Ch i Bi rt linh 46. Ti x Triu Chu, tnh Phc Kin, c ngi h Vng, t lc nin
nghim, ngi no b bt c tai nn bnh kh no m thnh tm tr tng, thiu b bnh mt gn nh m. By gi, c mt v Tng nhn thng xt
chc chn mi s u c nh nguyn. Nhng con ngh Thn ch ny tnh cnh cu b nn n khuyn Cu nn cung knh ch thnh tr tng Bch
rt nhiu ch nn con dy Ni cng s lu thuc, chi bng Ni hy chuyn Y Thn Ch vn bin th bnh s t lnh. Cu b vng li, c gng chuyn
tm thnh knh tr nim 7 ch Thnh hiu i bi Qun Th m B Tt th tm tr tng n s 10,000 bin th i mt ca Cu khng ngi cha tr
con chc rng mt Ni s sng li.B nghe chu ni ca mnh ni xong th th t nhin sng li. Lc ln ln, vo mt do n, Cu li b ngi c tm
sanh tm thnh knh, ngy m kin thnh tr nim Thnh hiu i bi Qun vu khng nn b kt ti vo trng n. Trong lc b t y th ngy m, Cu
Th m B tt khng gin on. Cha c mt thng th con mt ca B vn ht lng thnh knh tr tng Ch i Bi. Mt thi gian sau, Cu c
qu nhin sng li nh xa, B t nhn c nhng ng ch tay trn bn quan huyn xt li s vic v cho c trng n. V sau h Vng c
tay rt r rng. Mt hm, B bo tt c con chu trong nh v gia nhn n b nhim lm quan tri huyn, ng ht sc tn ngng thn lc ca c
ng di lu, b ng trn lu nhn xung nhn din tng ngi mt ri Quan m nn cho ngi khc bn Thn Ch Bch Y v n tng, lu truyn
v cng hoan h khi thy r tt c. B ni: Hai a chu du v nh ny khp ni. ng ct lc khuyn ha dn trong huyn ng pht tn tm su
lu m Gi cha bit mt, hm nay lun c chu cht u mt, Ta c th dy vi Tam bo v tr tng Thn Ch Bch Y c nhiu li lc. (Trch
trng thy r tng mng tc v trn u ca chng. S vic ny nu khng Bch Y Thn Ch Thin s)

- 46 - - 47 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

47. Vng o Hnh Giang Lng, l ngi hay say sa ch chn. gic mng ng nn v ti t tn a b l Tch. Mc d vy, Ti vn
Mt hm sau khi ung say, trn ng v nh, chn bn n bn kia, ma mai ch ci khng tin, cho l s huyn ha. Lin tip sau , trong nh
qu tay dm chn mm ku la lm nhm, th khng may Anh trt chn Ti, mi khi ai b tt bnh tai nn, gia nh u thnh tm cu o c Quan
t xung vc ni cao, b gy lng, may nh nhng ngi i ngang qua m th u c ng nghim r rng, nhng Ti vn ngoan c, bn tn bn
gip a v nh. Gia nh i tm rc Thy thuc gii n iu tr nhng nghi cho l khng c s linh nghim. n nm Gip Tut th a con th hai
khng thuyn gim cht no. o Hnh pht nguyn tng kinh Ph Mn b bnh th t, cho ung thuc vo th i ra, nhn a b t chi r ri, nm
mt nm nhng bnh vn y nhin, khng thuyn gim, nn trong t ngh thim thip trn ging kh b qua khi, mu thn ti v qu thng chu
l Kinh khng linh nghim nn khng mun tng na. m y, Anh ta nm ngy m khc than, chnh ti cng khng cm c nc mt v khng
mng thy mt Thn nhn n qu trch: Nh ngi tng kinh m tm bit cu cu ni u. Lc y Ti mi n trc Qun m i S, ch thnh
hon ton khng ch thnh, ch y theo vn t m tng cho ly c, th m cu o, thnh tm sm hi li lm bng b lng tin ca nhng ngi tin
li cn hn trch Kinh khng linh nghim. Sao khng t xt li bn tm tng c i S trc kia. Ti li pht th nguyn bin tp B Nam Hi T
mnh. Git mnh thc dy, o Hnh v cng hi hn, t y quyt tm Thuyn cha b li xa v thc hnh tt c cc thin s. Va cu nguyn
gt ra tp nim trong tm, kin thnh tr tng. Tri qua hai thng, Anh li xong th chng th t ca con ti t nhin gim st, a tr bt u i n.
nm mng thy v Thn nhn trc kia n dng tay v vo lng. Lc git C iu l l v ti trc v bun lo do bnh ca con, b n vi ngy nn
mnh thc gic th thy lng thng, khng cn au nhc, c th ng sa tt, th m sau khi Ti cu nguyn v lp th th t nhin sa li c
ln i li v mnh khe nh trc. By gi lng tin ca Anh cng su dy, tr li tht nhiu. Chng kin s linh nghim r rng ny, Cnh Hin ny t
tr tng Kinh cng tinh tn, v ca Anh hn 40 tui m cha c con, nay hn mnh v phc c thin bc, b v minh che lp nn khng c tn tm
nh Anh tr tng Kinh lin tip sanh hai a con trai trong hai nm. vi Pht php, li cn dm c gan bt chc bn cung hu si m, sanh tm
(Trch Qun Th m linh nghim k) ch bai, bi xch vic tng kinh cu phc trong Pht php cho l iu h
di. Ti li y ni khng k xit nhng than i! s vic ri, c hi hn cng
48. Ti Khuy Chu c ngi tn Thanh Vn, lc trng nin b bnh chng lm sao c nn nguyn dng cht tm thnh ny m bin tp li b
rt nng, khng th ngi c. ng lin pht nguyn n tng mt nghn Nam Hi T Thuyn ny khp khuyn ha mi ngi, pht tm hng v
quyn Kinh Qun m. m hm y, Vn nm mng thy hai v thn nhn, c Qun m i S c nhiu phc lc. Khi bin tp xong th nguyn
mt v bng bn tm, mt v cm dao, n m bng ng ri ly nc trong khc bn in thnh tp, thnh knh ghi li duyn khi ni trn nhng v xem
bn ra cc b phn trong bng ng tht sch. Vn s hi git mnh thc b sch ny c r. (Trch Nam Hi T Thuyn)
gic, ton thn tot m hi t m, n sng hm sau th bnh c
lnh hn. T y thn th khe mnh, da d hng ho, tinh thn trng kin, 50. Ti Kinh Sn c ngi tn Vn Vn Ngc l Pht t rt tin tng
Vn chuyn tm tr tng Kinh Quan m v tinh tn tu hnh n sut i. vo thn lc ca Quan Th m B Tt, ng t thut li s linh ng ca i
(Trch Hi Nam Nht Chc) S nh sau: Ti thnh knh tr tng Thn Ch i bi thn ch v tm Kinh,
s linh nghim khng sao ni ht c. Nhng khi gp nguy him th ha
49. Trong Li ta ca B Nam Hi T Thuyn, Pht t T Cnh Hin t thnh ct tng, li c c vic ci t hi sinh. S vic ny chnh ti tri
thut li cu chuyn nh sau: Hin ny trc kia cho rng trong Pht qua. Lc thn sinh ca ti b bnh nng, ngi nm thim thip trn ging,
gio thng ni tng kinh c phc l iu khng c, ch l do nhng thn th lnh but, tt c hu s lo cho Cha, Ti u chun b sn sng.
ngi trong Pht gio t iu m ni. Sau Ti tnh ng v thy mnh Nhng gi pht cui cng ny khin lng ti au nh ct, nc mt tun
hon ton sai lm khi ngh nh vy, nguyn nhn gip Ti gic ng l do cu ri nh ma, Ti n trc tng Qun m B Tt ch thnh nh l, on
chuyn sau: Ti ci v hn 8 nm nhng vn khng c con, cha m qu xung thnh knh tng i bi thn ch. Va xong mt bin th Thn sinh
v bo v ti pht nguyn n tng Kinh Qun m v tr trai Qun m th s ca ti hi m dn tr li, ni nng c ng tr li nh thng, sau th
thy s linh nghim. V ti vng li thc hnh theo li ch bo th sau i n ung v vi ngy sau th c khe mnh an n nh thng. Qu
nm mng thy im lnh v c thai. Lc sp sanh th li mng thy mt b ng l Pht t qung i v lng v bin - cu tn thn y ng nh
lo mang trao cho a b bo t tn l Tch. n lc sanh chu b v thy tht, khng phi li h di. (Trch Qun m Linh Cm lc)

- 48 - - 49 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

51. Pht t Lu Sn t thut v s linh cm ca c Quan Th m Vo nm18 tui, ng u T ti. Mi ln kho th, ng u u hng cao.
nh sau: Bn thn Ti vo ma ng nm Nhm Thn may mn c n lc trng nin, v nh qu ngho nn ng m lp dy hc tr nui
gp B Sch Vin Cng Liu Phm T Hun v truyn Du Cng Tnh sng bn thn, li cng cc bn ng hc hn 10 ngi kt thnh Vn
ng To Thn K (*). Sau khi c xong, lng khi nim s thm tn v l Xng X, t lp ra qui iu nh sau:
thin o, phc thin, ha dm (tc l s may mn ct tng, ri ro, tai
ha ca o l thin nhin hay cn gi l Lut Nhn qu), Ti nhn thc 1. Knh Trng giy ch
c rng s mng l do mnh t lp, phc c cng do mnh cu nn 2. Thc hnh phng sanh
lng Ti rt vui v. u nm Qu T, Ti t tho s sm hi ti li, li mi 3. Tr tuyt t dm
ngy pht nguyn qu trc Pht i, tr tng kinh Ph Mn, ch Chun 4. Tuyt i khng st
cu nguyn cho mu thn c sng lu. Ngoi ra, vi cc thin 5. Sa li khu nghip.
s gip ngi, li vt, Ti u hoan h phng hnh. Mu thn Ti t lu
mc phi chng bnh m ha kh, n nm nay li b ti pht lin min Thc hnh c khong mt nm th ng trc sau ng th C nhn
v c chiu hng nng hn trc. Mu thn gi ti n bo rng: M c by khoa u b trt, sanh c nm con trai th cht yu ht bn
mang chng bnh ny 31 nm, trc kia bnh khng n ni nhiu, a. a th ba thng minh tun t phi thng, di lng bn chn bn
mi khi pht bnh lin lnh, nhng c mt iu M khng hiu v sao t t c hai nt rui c v chng ng cng qu nh ngc, th lc ln tm
lc con pht nguyn l Pht, tng kinh ch th bnh ca M cng thm tui khi i chi trong xm t nhin mt tch, tri qua nhiu nm tm kim
nng, khng l Gi ny bc phc khng th th nhn c cng c vn khng tm ra. Bn a con gi sanh ra sau ny cng cht ba, ch cn
y hay sao? Va nghe qua my li y, ti au n nghn ngo, hai dng mt a. V ng v bun ru thng nh cc con, ngy m thng
l tun ri, qu di chn M tha rng: Tha M, con ngh l li khc nn i mt b m. Du Cng sut nm ln n, o in, gia nh
con, v tm ca con cha n mc ch thnh, vng tng cha tr dit ngy cng cng qun. ng t xt li bn thn mnh khng to ti c g ln
nn s cu nguyn cha t kt qu. Ni ri, Ti lin t gi M n nhng khng bit ti sao tri pht trong hon cnh th thm nh th
trc Pht i t hng cng dng l bi, nc mt tun ri, nm ny. V th, lc Du Cng ngoi 40 tui, mi nm vo ngy 23 cui thng
vc st t, cu Pht chng dm, quyt th tr vng nim v ch thnh Chp, t tay vit s giy vng n trc bn th To thn l bi cu o
tr tng danh hiu c Quan Th m cu cho M, c mau lnh bnh. ri t S nh Ngi tu cng Thng .
By gi mu thn Ti tri qua nm ngy khng n ung th hm nay
bng dng i n cho. m y, ti nm mng thy i s vy tay bo Thc hnh nh th trong vi nm cng khng thy bo ng g tt. n
Ti n bn Ngi ri trao cho Ti mt chn nc u xanh bo a cho lc 47 tui vo m Giao tha, Du Cng cng vi b v m v c con gi
M ti ung. Ti git mnh thc dy, vi n thm M th tht nhim mu, nh ngi trong tp nh tranh qunh hiu vng v, nhn ln bn Pht khng
bnh tnh M ti thuyn gim hn. hn tun l sau, th hon ton khi c ly mt th nhang, i n, trn bn th ng b khng mt bnh hoa
hn. Th l cn bnh ko di 31 nm nay ca M ti dt hn, ti tht hay da tri cy cng rc. Cnh th lng thm no, bun thng
vui mng v cng thm tn l cm ng v thn lc ca i bi Qun Th ny khng sao ni ht c th bng nhin bn ngoi c ting g ca, Du
m B Tt. T v sau mi khi tng kinh nim Pht, Ti u tng nim Cng bng n ra m ca th nhn thy mt nhn s mc y phc mu en,
bng tt c tm ch thnh tuyt i. (Trch Tn tm lc) u i khn ng, ru tc hoa rm, nhn s a tay vi cho Du Cng ri
bc vo nh ngi xung gh. V nhn s ny ni: Ti y tn H Trng,
(*) Dch gi thnh knh y c trong B An S Ton th, phn cui quyn t ng xa v, i ngang qua y, nghe trong nh ny c ting bun than
thng, dch bi vn Du Cng Tnh Ng To Thn K, knh hin cho qu v nn c bit n y an i nhau vy. Du Cng i vi ngi khch l,
lm chic gng bu t soi. tm sanh cung knh gi l, nhn dp ny thut li lc bnh sinh ca mnh
no l c sch thi hc, thc hnh thin s nhng n nay cng danh
Triu nh Minh nin hiu Gia Tnh, ti tnh Giang Ty, c v T ti tn Du vn khng toi, li cn gp nhiu bin c long ong, con cht gn ht cn
Cng Hy t Lng Thn, l mt nhn vt cao ti bc hc ng thi. v th b m la, cm khng no bng, o chng che thn, lin tip b

- 50 - - 51 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

khn kh. Thi gian gn y vo mi cui nm u t s trc bn th dao y qu ma n u th xc phm n qu thn n , nhng v y ghi
To thn nh Ngi tu t vic ny ln Thng nhng vn khng chp tm c ca ng khng sao k xit, th m ng vn cho mnh l nhn
c kt qu no. hu. Tha ng, ng di ai c, ch lm sao di Tri cho c.

Ngi H Trng bn ni: Ti bit s vic ny ca ng lu ri. Tht ra, Gi y ti mun nhc ng v qui iu tr tuyt t tm. D khng thc c
nhn b ngoi th khng c ti c no hin hu nhng trong tm, c nim ca bn ngoi nhng khi ng trng thy m n ca nh ngi th khi ni, mt
ng qu su nng. ng lm vic lnh ch ch trng n h danh b ngoi m nhn m m khng bit chn, trong tm th ro rc khng th cn ngn.
bn trong khng phi nh vy. ng khng bit rng nhng s giy ng t Ch v khng t duyn gn gi th thi, ch nu duyn cng dm
nh Ti tu trnh vi Thng th trong y ton nhng li on trch,Ti ph b qui iu. Xin ng t xt li bn thn mnh khi gp cnh duyn vi sc
s rng nu tu ln Thin nh th ng cng b pht nng hn ch khng p, ng c th c nh chng trai nc L - Liu H Hu hay khng?,
phi chng y thi u. Th m dm bo rng mnh sut i khng c mng nim t sc.Tht c th
ni ng dm i vi Tri t, qu thn m vng ng.
Du Cng va nghe v khch ni th knh cn tha rng: Tha Ngi, ti
nghe ni trong minh minh lm lnh d mt giy cng c ghi chp, th th ti Tha ng, nhng iu Ti va lc ni trn chnh l t trong qui iu
th nguyn thc hnh thin s, knh phng theo qui iu lu ri, u c m ng pht th thc hnh m cn nh vy hung chi l nhng vic
l no ch l v h danh m thi? V khch li t ha p li: Xin ng hy khc. Ti xin nhc li lin tip my nm, cc s giy m ng t u
nghe k nhng li Ti ni sau y: quy iu knh trng giy ch m ng c tu trn chn Thin nh. Thng sau khi xem xong th bo
lp, hc tr cng vi bn tri giao ca ng thng dng giy c ch, sch Nht Du s gi (v thn kim sot vic thin c trong nhn gian hng
c cho h vo dn ca s, gi vt, thm ch cn dng giy c ch lau ngy) ging h trn gian kim sot vic thin c ca ng. tri qua
bn lau gh, trong khi lm nh vy th mn c rng lau ri s em i t vi nm ri, nhng ng khng c vic lnh no thnh tht ng ghi m
khng cho nh. S vic y chnh ng nhn thy m khng h nhc nh cc v y ch thy trong ni tm, ng khi ln cc nim nh tham lam,
rn dy, ng ch gp nhng giy ch vt b v ng ri nht ln em v dm nhim, tt , di gt, cng cao, t , d bp khinh ngi, m tng
t th lm th c ch g u? d vng, mong mi tng lai s c tr th tr on, Cc nim y hin
r trong tm ng khng th no ghi ht cho c, ch thn ghi chp qu
Trong Vn Xng x c vch r quy iu thc hnh phng sanh, mi nhiu nn ti chc Thng s pht ng cng nng. Tai ha ng trn
thng phi c, th m ng khng thc tm chm ch lm. Nu c ngi lm cn khng c hung chi l mong cu phc bu.
th ng ph ha theo cho c, nu mi ngi khng thc hnh th ng cng
b qua. ng nn bit v sao phi phng sanh? y l v tm t bi thng xt Du Cng nghe khch ni xong th kinh ngc hi hng, ton thn rn c,
chng sanh, khng n chng phi vo trong cho nc si hay b bm lin dp u st t, nc mt tun ri ri tha rng: Tha Ngi, Ngi
xt trn dao tht, cht mt cch thm th. Trong ni tm ca ng, khng h bit ht tt c vic khut lp trong tm Ti m ngi th gian khng
c mt nim t bi pht ng lm vic phng sanh. Hn th na nhng bit c th chc chn Ngi l mt ng thin thn ng tn knh, ci xin
loi tm cua trong nh tr ng bt dnh, chng n b cht thm qu Ngi thng xt cu h cho ti. V khch ni: ng l mt ngi hc vn
nhiu. Tha ng, cc loi vt y chng phi l sanh mng hay sao? qung bc, c nhiu sch li hiu r l ngha, bit knh trng vic lnh v
a thch lm iu thin. Khi nghe li thin hay thy mt vic lnh th ng
Cn ni n khon La li khu nghip th i thi khng th no ni ht vui mng hn h, khuyn khch c v ngi khc thc hin, nhng c
c. V ti bin lun ca ng diu xo mun phn nn ngi no m lun iu qua ri th qun mt, do tnh cn ng khng thm su v th tm tnh
vi ng u b khuynh o. Nhng lc y, ming ng tht ra nhng li m khng c bn vng. Bnh sinh vi li ni lnh, vic thin u ch l ph
ni tm u bit r l lm tn thng ngi khc nhng do tp qun qu phim, khng c vic no l chc thc, hn th na, do ni tm ng y
quen ri. Khi m lun vi ngi, ty hon cnh m ng tht ra nhng li c , nhng th y dy y trin min, khi n khi hin, th m ng trch ti
khinh mit ch bai, khng khc no li dao m vo vo ngi khc, mi sao Tri khng ban cho qu bo tt. S vic y khc no trng gai c khp

- 52 - - 53 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

rung m mong mi s thu hoch c la thc, hoa tri, y nu khng cu nn Qun Th m B tt 108 bin cu xin B tt thy t minh gia.
l s si m th cng l s lm lc to ln vy. Ti mong ng t nay tr i, Cng t y, mi li ni, mt ng nim, mi gi mi pht u coi nh c
khi no trong Tm c nhng vng tng tp nim nh tham lam, dm dt qu thn bn cnh, khng dm t di, bung lung. Vi cc thin s gip
dy ln nh Ti va ni th ng phi dng mnh m dit tr cho n ngi li vt, d ln hay nh, ngi bit hay khng bit, bn thn mnh
khi no tht sch khng cn mt nim xu no, phi c gng lm sao trong ang bn rn hay rnh ri, c nng lc tip tc hay khng, ng u
tm nim lun hng v mt kha cnh thin php m thc hnh. Nu i sn sng hoan h m lm v tm nhiu phng tin lm cho bng c
vi tt c thin s, c th lm c th phi c gng dng mnh m lm. mi thi. ng li sing vun bi m c v chuyn tm c cc Kinh v
C iu cn lu l khi thc hnh thin s th ng mong cu qu bo, sch khuyn thin trong tm thng nh n li vng ca Pht v li
cng ng mong cu h danh.Tt c nhng thin s y bt lun ln hay rn dy ca Thnh hin. Vi mi ngi, ng lun gi hnh khim nhng
nh, kh hay d phi tht tm m lm, ly tm nhn ni m lm. Nu t nhn nhc, gp ngi th em l Nhn qu bo ng khuyn ha dn dt
mnh khng nng lc lm c, th phi cu khn thit tha, khin cho mi ngi khng bit nhm chn mt mi. Mi thng n ngy 30 th ng
thin tm y vin mn.Th nht l phi c tm nhn ni, th hai l phi c kim im li nhng vic lm, li ni trong thng ri n trc bn th
tm vnh cu thng hng, khng c bing li v khng c t di. To thn t s nh Ngi thng tu ln thin nh. Gi gn thc hnh
C gng thc hnh cho lu th t nhin s c s hiu nghim khng th n mc thun thc, lc ng th mun vic dnh theo bn mnh, lc tnh
lng. ng l mt v hc vn cao thm, cn g Ti phi ni di dng. Ti th tm nim Pht khng mong mt vng nim. Thc hnh nh vy
ch ly v d nh khi lm rung, ngi ta phi cy la 4 thng mi gt hi tri qua ba nm, by gi ng ng 50 tui. Vo nin hiu Vn Lch th 2
nhng lm vn th phi 5-7 nm mi thu hoch hoa tri. Tha ng, trong triu nh Thanh, nm Gip Tut, ti trng thi hi Giang Lang, c quan
nh ny ng th phng ht sc thnh knh thanh khit, v th Ti c bit Trng Gim kho hi thm cc bn ng lu tm kim mt ngi dy
n y nhc nh ng, vy xin ng c gng thc hnh th chc chn cho con mnh th mi ngi ng gii thiu Du Cng. Quan Trng Gim
c th chuyn i thin . kho v knh c hnh ca Du tin sinh lin rc c gia nh n Kinh
s, sau li tin c ng vo lm vic ti Quc hc vin. Vo nin hiu
Dt li th v khch ng dy, tin vo nh trong, Du Cng cng ng Vn Lch nm th t nh Thanh, nm Bnh T, ng n Kinh d thi th
dy i theo, va n ni bp bng nhin khng thy v khch y na. By lin u C nhn, nm k th u Tin s. Mt ngy n, ng n yt kin
gi, Du Cng mi bit v khch y chnh l v To Thn, lin t hng ci quan Ni gim Dng Cng. Dng Cng Cng bo nm a con nui
u t l. Qua ngy hm sau tc l ngy Nguyn n, Du Cng t bn ra l bi Du Cng th trong nm a tr con nui t khp ni m Dng
hng n gia tri, l bi cu o thin a thnh thn v pht th ci Cng Cng em v nui, c mt a tr 16 tui m khi Du Cng nhn k
hi. T y, ng c gng thc hnh thin s, t ly bit hiu l Tnh o th thy tng mo ca n c phn hi nghi hoc. ng bn hi n v qu
nhn, th quyt tr cc vng tng. Nhng ngy u mi thc hnh, tp qun th a tr cho bit l tng Giang hu. Lc nh i chi, b lc
nim vn lng xng ch dp hin khi, nu khng l ngh nghi ng th vo thuyn ch lng thc nn lc mt gia nh, tn ca xm lng
cng l t tng bing nhc lm cho thi gian vng ngc tri qua m mi u khng cn nh. Du Cng bn tnh bn nghi bo tr y ci giy bn t
th vn nh c. Du Cng cng thy t h thn v hn mnh ti sao khng ra cho xem lng bn chn th qu nhin c hai nt rui. Du Cng lin xc
lm ch c mnh. Nhn trong nh t trc c cng dng c Qun ng tu vi Dng Cng Cng rng: y chnh l con ti b tht lc
m i s, Du Cng bn i trc B tt, thnh tm l bi, nc mt tun t lc 8 tui. Sau k li cho Dng Cng Cng nghe vic con b tht
ri, cu xin B tt t bi gia h. Sau khi l bi, Du Cng thnh tm cung lc cho n nay. Nghe qua, quan Ni gim Dng Cng Cng rt kinh
knh pht nguyn: Duy nguyn B tt thy t minh gia cho con thin nim ngc v bo: Nay nu Ngi tm c con th xin a n v nh sng vi
chn thun, thin lc tinh tn, t y nu nh con my may c mt nim Ngi. Du Cng vui mng a con tr v. n nh, ng thut li mi s
t dung th th xin vnh vin a a ngc, th kch kh cho cha ti vi phu nhn. Gp li Con, B tc th m con vo lng khc a, huyt l
bing nhc t dung. T , mi ngy sm mai thc dy, Du Cng sc tun ri. a tr cng m ly M khc nc n, khi thy git mu t mt
ming, ra mt, y phc chnh t, ch thnh l bi c Quan m ri cung M rt xung, n dng li lim i mt ca M th bng nhin B nhn
knh qu trc Pht i, tr nim Thnh hiu ca i t i bi Cu kh thy li nh trc.

- 54 - - 55 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

Du Cng gi pht ny lng bun vui ln ln, khng cn mt nim mun im trng yu th hai trong cu chuyn ny m chng ta nn lu l
lm quan, ng tr li Kinh thnh xin t bit quan Gim Kho Giang Lang Du Cng trc kia sng trong hon cnh iu ng qun bch v cng, d
tr v qu qun. Quan Trng Gim Kho v trng c hnh ti cao ca ng l mt ngi thng minh ti tr, vy m n ba n, khng c c
Du Cng nn tng bc vng v l vt rt hu hnh v cho ngi a v chn cm, da rau. Nh gt ra nhng xu xa, cu u trong tm, nht
qu. Du Cng sau khi v n qu nh th pht nguyn trng trai, tng quyt tin bc trn con ng phc thin, gng sc lm thin s, gip
kinh nim Pht, gng sc thc hnh thin s nhiu hn trc. Ring a ngi li vt, chuyn t hon cnh bn hn kh nhc sang ph qu hin
con trai hc hnh rt gii, lc a con trai thnh nhn, ci v th sanh vinh nh li ca Pht t Lu Sn Anh t thut trong tch truyn th 51
lin tip by a con u khe mnh v u tip ni n np ca nho gia. ni s mng do mnh lp, phc c do t mnh cu v cng ph hp
vi li Pht dy Nht thit duy tm to.
Du Cng cm nhn s linh nghim ca cng c tu hnh nn sau
chnh t tay mnh vit li cu chuyn gp To thn v nhng vic thc im quan trng th ba m qu v nn lu l sau khi Du Cng dt
hnh ci hi t tm rn dy con chu. Du Cng v v ng khang kin khot v mnh tin trn con ng quang minh, quyt la xa cc th hc
sng lu, hng th n 88 tui. ng thi tt c t quan n dn mc m, n np trong ni tm t trc, c s gia h ca Thnh thn
kch i sng ca Du Cng u ngi khen tn thn rng thc hnh thin trong minh minh gip sc vic lm c vnh cu, Du Cng t bn
s c th hi chuyn c nghip chng v thin , nn u quy hng hng n khn vi hong thin, hu th cng vi cc thnh thn nhng
v chnh php ca Nh lai kt qu cng thm to ln. Ngi hu hc khng hiu qu v vic hnh thin chng nhng khng c kt qu m tm
ng xm l La Tinh ghi li cu chuyn ca Du tin sinh vit truyn li sanh vic bn tnh bn nghi. Ch n khi ng quy hng v Pht php,
dy li cho con chu i sau. nht tm tr nim l bi thnh hiu ca Qun m i s, th t y vic hnh
thin cng c kt qu n mc ni tm khng cn nim xu xa.
LI BNH: Qu v c truyn Du Cng Ng To Thn K ni trn nn lu
tm im ny. Du Cng c th ni l ngi ti c ng thi, s hc li Dch gi v th thnh tm khuyn qu v ng tri li Pht dy. Trong khi
su rng, bit trng o ngha, a thch vic lnh, d ch chung lm vic lm l quy y nguyn quy y Pht ri th sut i khng quy y vi thin thn,
lnh cho h danh, khng xut pht t ni tm chn tht. Vi cc ti c qu vt. Nh trong tch truyn o V thuc Thin th 3 c k: vo triu
st o, t dm... cha phm ti tht s th m cn b To thn ch trch i nh Minh, nin hiu Gia tnh, khi b i hn trong nc th trn t Quc
ton l ti c, khng mt im lnh ng ghi. Tht l iu ng s! Nhn vng i thn xung n di l nhn dn u cng nhau thnh knh cu
li chng ta ngy nay, hy dng gng sng Chnh php soi lng, xem c o khn vi cc thn sng, thn ni, chng nhng v hiu m cn b nng
iu thin no chn tht ng ghi khng? Khi n cha; cng dng Tam hn d di, ch n khi cu nguyn i s th mi c kt qu nh nguyn.
bo, ly Pht tng Kinh l iu qu ha v cng nhng c nhiu trng
hp b ngoi th nh vy m trong ni tm li khng nh vy. Qu v n im trng yu th t chng ta nn lu tm l: Du Cng l ngi th
cha v theo t ca mnh, cha no c v Tng no thch hp vi mnh th no chng ta bit, t mnh kt hp vi bn ng liu xng Vn
ti lui khng chn, cng dng khng s tn hao, nhiu ngi thm ch Xng X, li t lp qui iu son tho nhng iu cn thc hnh. Tuy
b cng n vic lm, b gia nh, mi ngy u n cha lo Pht s khin vy ng ch lm cho c, khng c mt thin s no ng ghi nhn. Ngi
cho chng con i vi ch Tng sanh tm chn ght, vi Pht php thi c ti n mc y m cn nh th th nhng ngi hc vn nng cn hay
tht tn tm. Li na, mnh cng dng nhiu ri sanh tm ngo ngh, hon ton ti dt li mc tnh bung lung theo vic c th s th no. Vic
khinh mit ngi cng t. Khng t ngi cn lm nh n Pht gio, i ny cng tht l iu ng s!
cha cng dng gp nhng v Tng tr tui thch vi mnh, ban u th
cn gi l cung knh theo bn phn Pht t, sau th li ko cc Tng y 52. Triu nh Thanh c quan Thi th l Tin Vin, ngi huyn
hon tc, b tu. Knh mong qu v c k li rn nhc ca To thn vi Du Tin ng, tnh Chit Giang l ngi rt tin tng Pht php. Vo ma
cng m c gng gt ra nhng iu xu c, rn luyn nhng iu tt Thu nm Tn T, ng b bnh nguy kch, d chy cha thy, thuc
khi ph danh Pht t. cng khng hiu qu. Thi th t ngh: nu l bnh xut pht t thn

- 56 - - 57 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

th th cn phi ung thuc nhng ung thuc li khng c hiu qu th y tuy vy B rt thnh tm tng Kinh. Vo lc ban m khi B tng, th nhng
khng phi l thn bnh, nh vy chc phi l bnh nghip, m l bnh ch trong Kinh dng nh ln gp bi, gip B c th nhn thy d dng.
nghip th khng th dng thuc bnh thng tr m phi l thuc cng Qua ngy k tip th B thy thn th nh nhng, tinh thn tnh to, B thnh
c mi tr c lnh bnh. Sau khi ngh nh vy th ng t pht th, ly tm tip tc tr tng n ngy th ba th n lc na m, mc gh trn c
vic gip ngi li vt lm phng php sm hi tiu tr nghip chng. t nhin b ming, mu m lan trn khp c ngi, sau B cm thy
Khng pht nguyn sung, Thi th dc ton tm lc thc hnh rt ngi nh nhng, khe khon. Qu vui mng, B bt ku ln Bnh ca Ti
tinh tn. Mt m n, ng nm mng thy c Qun T ti B Tt bo khi ri. Mi ngi ko n hi thm, B xin ngi nh cho nc sc
rng: Kip trc, ng lm quan nc S, i vi vic x l th ng qu ming tht sch ri n trc tng i s, ch thnh l bi, cm t n c
nghim khc n mc khng cn lng nhn i, d khng c tnh nhng T bi v lng ca Ngi. C nh chng kin s nhim mu ny nn u
git hi nhiu sinh mng khin ng b gim nhiu lc v kip trc ri, m vui mng khn xit, b con lng ging cng nh tt c nhng ngi xa gn
hin i ny chng nhng b bnh tt nguy him m li cn phi b qu bo nghe thy vic y u khen ngi vic ny v tn thn T lc v cng mu
on mng. Rt may l trong lc b bnh, ng khng c mt my may on nhim ca c Quan m i s. (Trch Qun m T Lm tp)
trch Pht tri, Thnh thn, li cn pht th nguyn kin c, ly vic gip
ngi li vt lm bn hoi. Do phc y nn minh ph ly phc c ca 54. huyn Hu Lm, tnh An Huy, c mt Pht t tn l Mng C Knh.
ng m tr gim tt c ti c, nh vy m ng c tng thm tui th v Lc ln mi tui th mc bnh u ma, rt him ngho, cc thy thuc u
thm phc lc, t nay ng nn c gng tinh tn thc hnh nhng iu bo khng th cha tr. Mu thn ca Knh nghe vy th bun ru v hn,
pht th th s c nhiu phc hu. Sau khi thc dy, Thi th B n trc tng Qun m i S dng hng ch thnh l bi, on qu
v cng vui mng lin gi tt c gia nhn, v con n khuyn dy, t y xung trc Pht i chuyn nim Thnh hiu ca B tt t chiu n sng
phi c gng trng trai, khng st sanh, mua vt phng sanh v pht tm hm sau. C Knh trong lc hn m th thy mt ngi mc Bch Y tay cm
tn hng Tam bo, sing nng tu tr. Qua n ma Xun nm sau th bnh pht trn, pht nh ln khp ton thn Knh. Lc tnh dy, cc nt u trn
tnh ca ng c lnh hn. (Trch Phng Sanh Lc Th Hu) ngi Knh bin mt, Cu b hon ton khi bnh mt cch k diu m
khng cn n thuc men g. (Trch Hu Minh Tm ch)
53. Triu nh Thanh c Pht t ng Tha Chiu, hiu Thn Phong,
ngi Phin Ngung, tnh Qung chu, pht tm quy y Tam bo, th Ng 55. X Ty Hng, huyn Tn Kin, tnh Giang Ty c dng h L gm
gii t lc nh. Nin hiu Khang Hy nh Thanh, vo thng 5 nm Mu Thn, khong 10 ngn nh, sng t tp trong mt khu vc rng ln. Vo nm Mu
ngi trng tc ca ng l Hunh Th, ni c bng nhin b mc mc Dn, x y b bnh dch lan trn khp ni. Dn trong x th c 10 gia nh
gh, bnh hnh h khn kh khng sao ni c. Hn tun l sau, ng th c n 8,9 gia nh mc bnh, ch mi gia nh ca h L th ln nh u
gp Hong Tn Ha thng trn ng i ngang qua nh, Tha Chiu c an ton khng mc bnh. Dn chng trong x sanh nghi, ua nhau
vi vng chy ra xin Ngi dng bc. Tha Chiu bc n l bi vn an d hi nguyn do, mt s ngi cho rng gia nh c phng thuc gia
Ho Thng, on em bnh trng nguy ngp ca Hunh Th bch ln Ha truyn c tr. Ch gia h L p: Hon ton khng c. Trong nh ti ch
thng v xin Ngi ch dy phng php cu cha cho bnh nhn. Sau khi kin thnh cng dng Qun m i S, hng ngy xng nim l bi i
nghe Tha Chiu tc bch, Ha Thng Hong Tn t bi khuyn dy: Lo s v pht nguyn n tng Kinh Bch Y nghn quyn, nh chng ti u
Tng ny cng cha c cch g cu cha, nhng ngi nn bit Qun thot khi chng bnh nguy him ny. By gi, mi ngi nghe ni xong th
m i S oai thn bt kh t ngh, Ngi thng em php v y, b th cho pht tm tin tng, ua nhau thnh knh cng dng c Quan m B tt
chng sanh. Nu ai thnh knh tin tng ni Ngi v ht lng cu khn xin v xng nim Danh hiu ca Ngi tinh tn. T v sau, mi nh u c
cu gip th chc chn s c cm ng. Dt li, Ha thng em quyn an n, khng cn ai b bnh dch ni trn na. (Trch Bch Y Knh Cn Nim)
Qun m Cu sanh Thp c Kinh trao cho Tha Chiu. Tha Chiu mang
Kinh v trn bn, trc ging bnh ca ngi ch du v bo Ch t 56. Quan Th Ng Chu Ha Khanh tnh Sn ng, tui trn 40 mi c
tng. V bnh nhn khng cn kh nng ng ln c na, nn khng th c hai a con trai. Hai a b y u thng minh nh ng, tm tnh
n trc bn Pht, ch c th ngi trn ging bnh xem Kinh m tng, li hin hu khng ging nhng tr con ng trang la khc nhng tht bt

- 58 - - 59 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

hnh, mt n th c hai li mc chng bnh u ma nguy him, cng Nhn thy vy c nh u kinh hi, tn thy thuc hong kinh hn va b trn
ngy cng nng kh b qua khi. V chng quan Th Ng rt au bun, ngy mt. M a b khi v n nh nhn thy con mnh nh th th bay hn bt
m qun n b ng, lun ngc mt ln tri khc than bi thm v quyt va, tc tc tr li nh Hng Trch, n trc Thnh tng i s ch thnh
lng cht theo hai a tr nu chng khng th bnh phc c. Vo mt l bi cu xin. m hm y, M a b mng thy B lo hm trc n
m, hai v chng ng nm mng thy mt Tng nhn n bo hai ng b bo: Ngi phi tr nim Tm kinh 2,000 bin trong vng hai ngy v
rng: Ta thy nh ngi lm vic khng ph hp nn khng c kt qu nn phi tng cho s. Nhng ngi M ny trc gi cha bit tng kinh
n y khuyn bo. Cc ngi khng nghe ngi ta bo con ngi c th nn b ng Th nghe ni bn pht nguyn thay M a b tr nim Tm
lm thay i thin hay sao, ch c cch lm phc thin mi mong ci s, kinh trong sut hai ngy cho s hai ngn bin, li dng thuc cao sn c
tuy nhin mun lm phc thin, phi bit cch mi t c nguyn. ca mnh dn vo i mt m ca a tr. Trng mt pha t ca a
Nu cc ngi n tng Kinh Qun m mt tng th hai a tr c th ht b dn dn thc vo, v mt m tr li sng nh thng. Ngy hm sau,
bnh. Sng hm sau, hai ng b nh li dy ca Tng nhn dy nn pht chng bnh u ma ca a b cng c hon ton khi hn. (Trch Hi
th nguyn gt ra nhng iu xu xa trong ni tm v t b li xa. C hai Nam Nht Chc)
u gng sc thc hnh thin s, y theo li dy ca Tng nhn trong mng,
n tng Kinh Qun m mt tng. Qu nhin, bnh tnh ca hai a con u PH LC: Nu ngi no trong lc bnh kh qu nguy kch m khng th
khi hn. T y, hai ng b quan Th Ng i vi Pht php cng sanh lng nhn th c th ngoi vic chuyn tm nim Pht, pht nguyn hi hng
tin tm su nng. Trong nh th Qun m i S rt trang nghim, hng ngy vng sanh, nn ch thnh khn thit xng nim Nam M Qun Th m B
u n l bi cng dng v tng kinh Qun m tht tinh tn. Sau , hai Tt. c Qun Th m hin thn khp vi trn st trong mi phng,
v chng ng li tip tc n tng Kinh nhiu hn ph bin khp ni. Hai Ngi hng tm thinh cu kh, cu nn. V th nhng ai trong lc b kh nn
a tr ln ln u mnh khe v hc hnh tn pht, v sau c hai u u cp bch, nu ch thnh tr nim danh hiu v l bi u c cm ng v
cao v ra lm quan vinh hin. (Trch Nam Hi T Thuyn) c Ngi thy t gia h. (Trch n Quang Php s phc p Th ca Pht
t ng B Thnh)
57. Pha trc ngn ni x Ty Hng, huyn Hu Nguyn tnh An Huy
c mt gia nh c ng, ch nhn tn l Hng Trch. Mu thn ca Hng
Trch l ng Th, bnh nht th Qun m i S trong nh v thng l
nim rt thnh knh. ng Th li pht nguyn mi nm t pha ch mt th
thuc gi l cu kh thn cao b th cho dn ngho b tt bnh khp mi
ni. Nin hiu o Quan nm th 17, vo lc thng su, chu h ca Hng
Trch mi su tui mc chng bnh u ma, khp ngi u y nhng
nt u en bm, mt bn t b m hn do tc hi ca bnh. Mu thn ca
a b y vo ban m nm mng thy mt b lo bc vo nh bo rng:
Chng bnh u ma ny khng phi th nhn c th tr c, ngi nn
thnh knh cu nguyn l bi c Qun m B Tt xin Ngi cu cho.
M a b lin hi phi i n ni no cng dng l bi th b lo p
rng: ng Th l ngi c tm ch thnh, ba nm nay l bi c Quan
m v c i S cm ng. Ti sao ngi khng n nh ng Th xin
cu kh thn cao? Ngi m ca a tr n sng th lin i n nh Hng
Trch l bi cu nguyn. Trong khi y, nh c mt Thy thuc t u
n, t xng tn Ha Nguyn v ni rng mnh c th cha bnh ny c.
ng ta dng n la p vo con mt b m ca a b tr bnh th trng
mt a b t nhin b li ra, dnh tn ten vi cc si gn v mch mu.

- 60 - - 61 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

THIN TH HAI chic thuyn ch tin v trc m khng bit phi i theo hng no, li
sng nhi d di nn thuyn my ln mun lt p. T Vinh li ch tm tng

CU T CH NN
kinh Ph Mn khng dt, bng thy trn u ni c nh n la soi sng
nh nh n hi ng, hng ghe ca Vinh vo n b an n. Sau khi vo
b th khng ai cn nhn thy n la y na. Sng hm sau, ng hi mi
ngi trong vng xem ai t la cu mnh th dn chng rt ngc nhin
bo rng: m qua ma to gi ln nh bo th lm g c n la trn u
ni c. By gi, ng mi bit chnh l nh T lc ca Pht minh gia.
1. Triu nh Tn c mt thng ch Ty Vc i bun. ng cng vi T Vinh v sau lm c ph Hi k em chuyn ny thut li cho mt
nhng ngi bn lnh nh trn bin do b lc ng nn tt c nht tm danh s l T Phu Hng nghe. Ngi i cng ghe vi T Vinh l Sa mn Tch
tr nim Thnh hiu Qun m. Khng bao lu th thy mt v Tng hin ra Chi o Un l ngi nghim tr gii lut, tnh tnh rt thn trng cng em
khng trung, tay cm tch trng dn ng, cha c mt ting ng vic ni trn k cho mi ngi bit pht khi tn tm hng v i S
h, c on tu cp bn an ton ni bn quc. (Trch ng Ty Vc K) c nhiu li lc. (Trch Minh Tng K)

2. Triu nh Tn, L Tung t l Mu Cao, l ngi huyn oi chu, 4. Triu nh Tn c sa mn Thch Php Thun cha Hin Ngha, x
tnh Sn ng. Nh ng bn ngn ni Thy Phong. Pha Nam huyn oi Sn m. Trong nin hiu Nguyn Hng, Thy c duyn s phi i qua
Chu c mt dng sui nc chy nh thc v quanh co un khc nh rn bin Thi H th gp lc ma to gi ln. V thuyn ca Thy nh nn nc
ln, li c b cao cht vt rt nhiu ln cht chng, a th him trn vo thuyn, sinh mng gn nh ch cn trong nhy mt. Thy Php
tr, v th m nhiu ngi i ngang qua trong lc ban ngy vn lo s Thun bn nht tm quy hng v c Qun m, ch thnh xng nim
nguy him. Tung thng k li vic ph thn ca mnh tng i qua sui danh hiu ca B tt khng dt. Mt lc sau, t xa bng nhin c mt
y cho mi ngi nghe. ng k rng: Mt hm cha ng cho thuyn i qua chic thuyn ln tri lnh bnh n trc thuyn ca Thy, mi ngi
sui, khi cch nh chng hn 10 dm th lc by gi, tri v chiu nn thy vy ln ting ku cu th chic thuyn y p st li, nh m mi
mt tri sp ln, li gp lc ma to gi ln, ti tm m mt, khng nhn bit ngi tro qua an ton. Khi mi ngi va qua ht chic thuyn ln th
c hng ng ty, cha ng t ngh th no cng b lt ghe; cht chm, nhn li thy chic thuyn nh cng chm dn. Ai ny u v cng
nn nht tm quy hng Qun m B Tt v ch thnh xng nim danh hiu khip s v u thnh knh cm t s linh ng ca c Quan m i S.
ca Ngi. Trong giy lt, bng ng thy c nh sng ca ngn uc ang soi Chic thuyn ln lt sng i v pha trc, chc lt th n b. Mi
ng, nh sng y chiu soi rt xa, soi sng lng sui mt cch r rng v ngi ln b v d hi xem ngi ch thuyn l ai th khng ai nhn l
c cch thuyn cha ca Tung khong 10 bc. Nh nh sng y dn ng ch v cng ch trong chp mt, chic thuyn ln bin mt khng cn
cho thuyn hng vo b an ton, m cha ca Tung v nh c an nhin du vt. By gi, mt ln na c Thy v dn chng i trn thuyn u
v s. Bn thn ca Tung l H Gia Tn nghe cu chuyn y nn ghi chp kinh ngc v tn thn lng T bi ca B tt Quan m minh gia cu .
li r rng v y . (Trch Minh Trng K) Tht l mt php mu khng th ngh bn. (Trch Cao Tng Truyn - Tp 1
& Php Uyn Chu Lm)
3. Triu nh Tn c T Vinh l ngi Lang Gia, tnh Sn ng. Mt
n Vinh c duyn s phi n ng Dng. Khi tr v th i bng ng 5. Triu i Lu Tng c Thy Thch o Hunh, ngi Ph Phong,
thy, lc n nh Sn th do ngi li thuyn khng tho ng nn tnh Thim Ty. Nin hiu Hong Tr nm th 18, Bn s ca Thy l Thch
thuyn i vo ch nc xoy. Khi thuyn sp b chm th T Vinh ch thnh o T b bnh nn sai Thy Thch o Hunh cng ba ngi na i n
cung knh xng nim danh hiu Qun m i S. Ch trong chc lt, dng Honh Sn tnh H Nam tm thuc. ng i vo ni rt xa phi tri
nh c sc mnh v hnh ca vi mi ngi ng sc ko chic thuyn qua hng vn dm, li rt him tr, lc th tro non, khi th li sui. Mt
ra khi vng nc xoy v a thuyn ng i dc theo b sng. Kh ni, hm c bn ngi phi chui qua mt ci hang y nc li rt ti tm, ba
lc y mt tri ln, bu tri ti tm nh mc, li gp lc ma to gi ln, ngi i vi Thy u b ht chn cht chm, n uc cng b tt ngm.

- 62 - - 63 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

Thy Thch o Hunh bnh nht rt sing nng ch thnh tr tng Kinh 8. i Lu Tng, Phc Vn Th l ngi Bnh Sng. Vo nin hiu
Php Hoa nn nng nh thin nghip y v trong lc y li thnh tm Nguyn Gia nm th 19, ng lm Khu Ph Tham Qun ti Qung Lng.
nim Thnh hiu c Qun Th m, nn ch trong chc lt th nhn thy Nhn lc ngh php nn ng v qu. Vo u canh t th i ti b sng,
c mt tia sng nh la om m, m la y cch Thy vi bc chn lc sng yn gi lng nn ng cho thuyn tin ra gia sng. Bng u
nhng li bay rt nhanh. Thy c gng chy theo cho kp th trong chc gi ni ln o o, v tri vn cn ti en nh mc nn khng bit phng
lt n ca hang. Sau khi thot nn v cha, Thy tu Thin rt tinh tn, hng l u. Vn Th vn l Pht t tn phng Pht php nn lc gp nn
li thng tu cc Sm php v thng xut hin nhiu thoi ng. Thi ch nht tm quy mng Qun Th m B Tt, v ch thnh nim danh hiu
gian sau, Thy cng vi bn ngi bn ng hc i qua sng, gp vo Ngi khng gin on. Trong chc lt, ng v nhng ngi trn thuyn
lc tit nghim ng rt lnh, dng sng tr thnh bng gi. Chng ng thy b pha Bc c nh sng nh n la trong xm lng nn ai ny
may, gia ng gp ch bng mng, c bn ngi bn ca Thy u u c cho thuyn n hng , lc n ni th tri vn cn cha sng.
b cht chm. Ring Thy lc by gi nh ch thnh qui hng c Qun Ngi trn thuyn hi thm dn a phng v nhng ngn n la kia th
m, khn thit xng nim danh hiu ca Ngi nn lc y cm thy di ai cng bo gia m hm ging bo th lm g c n la nh vy. Lc
chn mnh dng nh c mt vt g ang nng khng cho chm by gi mi ngi trn thuyn mi hiu may mn thot cht nh lng
xung nc. Sau trc mt Thy bng xut hin mt tia sng , tia i t i bi ca B tt minh gia th hin cu cho mnh thot nn.
sng y bay trc mt v hng dn Thy i theo n b bnh an v (Trch Minh Tng K)
s. (Trch Cao Tng Truyn - Tp 1)
9. Triu nh Lng c thy Thch Php Hin ngi h Cung Bnh
6. i Lu Tng c mt Pht t tn C Mi, ngi Ng Qun. Trong Dng. Triu nh Tn, nin hiu Long An, Thy cng vi bn hc l Hu
nin hiu Nguyn Gia, Pht t ny t kinh v Qung Lng th i bng Cnh lp ch nguyn i Ty Vc thnh kinh. Bt u t Trng An, h tri
ng thy. Khi thuyn n a phn Thnh Thch u th gp ma to qua khng bit bao nhiu nguy him, v trn ng i phi bng qua cc bi
gi ln, ngi li thuyn khng th tm ch u v ang gia dng nc sa mc rng ln. Sau khi n nc Thin Trc, thnh c cc Kinh Lut th
nn vn phi i tip, sng gi nhi d di nn chic thuyn chng khc h qu giang thuyn ln ca cc thng nhn theo ng bin m v, s
g chic l nh, vi dp gia ba o. Tnh th tht l tin thi lng nan, ngi trn thuyn ny c chng 200 ngi. i c vi ngy th mt hm,
C Mi trong lng v cng lo s, cht nh n c Quan m cu kh thuyn bng gp cung phong ni dy, nc bin sp trn vo thuyn nn
cu nn, bn ch thnh tr tng kinh Ph Mn, c chng 10 bin th thy mi ngi hong s nm bt xung bin. Thy Php Hin s h ly Kinh
th gi yu dn, sng cng lng bt, gia thinh khng li c mi hng Lut ca Thy qung xung bin nn ch tm xng nim Thnh hiu Qun
thm bt ngt. Tm ca C Mi lc by gi rt phn chn, tip tc tr m B Tt, cu xin Ngi minh gia. K diu thay, sau thuyn y mc d
tng khng dt, nh m gi bo dt bt, mi nguy him u qua khi. gp gi to sng ln vn an nhin lt ti khng b my may thng tn. Tri
(Trch Minh Tng K) qua hn 10 ngy, thuyn n nc Gia B , mi ngi tm tr ti nm
thng v sau tip tc cuc hi trnh v ng v n thng Qung chu
7. i Lu Tng, Sa Mn Thch Hu Khnh l ngi Qung Lng. Vo an ton. (Trch Cao Tng truyn - Tp 1)
nin hiu Nguyn Gia nm th 12, ng c vic i n L Sn. Khi thuyn
va mi ra n sng ln th bng nhin gi to sng ln ni ln nh trn 10. Triu nh ng c thy Thch o Hin sng cha Thnh Thin.
bo, thuyn ca ng ang lnh nh gia dng sng nn b mun lp sng Trong nin hiu Khai Nguyn, Thy lm tr tr cha i Vn, tnh Giang Chu.
cao nhi n o t, trm phn kh thot khi vic b lt p thuyn. By gi, By gi c quan Th S Nguyn M, pht nguyn mun ha by bc tng
thy Thch Hu Khnh ch thnh nh tm tng kinh Qun Th m cu Qun Th m nn em vic y nh Thy Thch o Hin gip dm. Nhn
xin i S cu . Khng lu sau , thuyn bng nh hn v lt sng i trch nhim ny nn thy o Hin bo ha s phi tr trai thanh khit khi v
tht m i nh c vi chc ngi pha sau y ti, vy m n b an n. tng. Lc ha tng phi dng ton nh o hng thay th cho a dao
Nhng ngi hai b sng thy thuyn ca Thy lt sng vo b an lm vt liu trn vo cc mu khi t v. Khi ha xong th by bc ha
ton mt cch l lng th ai ny u kinh ngc. (Trch Minh Tng K) ny tht trang nghim v v cng p . Cng vic xong nn Thy i

- 64 - - 65 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

n D Ninh n g mang v kin to Vn th ng. Khi n g thng nhn u kinh s nn mi ngi u theo tn ngng ca mnh m
xong cht ln b ch v th khng may Thy t xung sng, lc by gi xng nim v gio ch ca h, nhiu v cn tc php theo cc tn gio m
v nc chy qu xit nn nc cun Thy i tht xa, ng bn khng ai h ang tn ngng, nhng tt c u khng hiu nghim. Sng gi mi
vt Thy kp. Thy Thch o Hin, lc va t xung sng th lin xng nim lc mt d di nn mi ngi bn quay sang Php s l bi cu xin cu
Thnh hiu Qun Th m. Ngay lc y bng nhin Thy thy di ln nc . Php s im tnh an i: Qu v ng lo, Ti hin nay c mt phng
c nh sng l, Thy chuyn ch nhn k th thy by bc tng B tt php c th gip qu v thot nn. Dt li, Php s dng tay mt cm bo
ha hin ra pha trc v ng bo Thy: Ngi nn ch thnh xng nim x ng c b tm, tay tri cm quyn kinh Bt nh, Ngi tng Thn ch
Nam M A Di Pht th tai nn ny lin c thot khi. Thy o Hin i bi ca c Qun Th m mt bin, tc th gi lng sng yn; nhng lc
nh c nh sng chiu ri nn bit mnh ang di lng sng, trong lng y bng c mt con i knh ng t di bin ni ln mt nc, phun ra
v cng lo s kh m trnh khi ci cht nn tc th vng li B tt dy, nht nhng t sng nc cao nh ni, p vo mn thuyn. Tnh hnh lc ny
tm xng nim Nam M A Di Pht. Thy va nim n cu th hai th cn nguy him gp vn ln so vi nn trc, cc thng nhn ch cn bit
thy by v B tt ng nng chn Thy ln mt nc, k diu l c y o v ph thc sinh mng vo Php s nn ng nht tm hng v Php s xin
giy dp vn khng t cht no. Ch Thy b nn cch b g hn 40 dm cu nn, Php s cng thc hnh theo cch nh trn, Ngi li bo thy
nhng nh t lc ca B Tt cu mng a kp Thy tr li vi b cy. Hu Bin, v th gi i theo Php s tng Kinh Ta Yt Long Qung th mi
Thy Thch o Hin v sau vin tch vo nin hiu Thin Bo nm u. Hin cn sng u tan bin, ti nn lin qua khi, c on thuyn nh u
nay ti cha i Vn Giang Chu vn cn th by bc tng ca B tt, c bnh an v s. (Trch Cao Tng truyn - Tp 3)
ngoi ra cn c bc ha k li s vic Thy Thch o Hin t nc thot
cht c lu truyn khuyn ha mi ngi nht tm hng v Quan 13. Thi nh Tng, triu Vua Huy Tn, vo nin hiu Sng Ninh, c quan
m i S c nhiu li lc. (Trch Qung D K) H B Th lang Lu i cng vi quan Cp s Trung Ng Thc ng i s
n nc Cao Ly. Khi tr v bn quc, h phi i ngang qua cc ngn ni v
11. Triu nh ng c Pht t l Sm Vn Bn t Cnh Nhn, l ngi o sut bn ngy m, lc y nhm lc tit tri m u, trng m v my che
Kinh Dng. ng pht tm tn hng Pht php t khi cn nh. Hng ph, cnh tri en ti khng phn bit c hng ng Ty nn Lu i
ngy ng u thnh knh tr tng Phm Ph Mn. C ln ng i thuyn n v cng s hi. ng bn hng v Ph Bo Sn thnh knh xng nim
Ng Giang, tnh Giang T, n gia dng th thuyn b sng nh lt p. Thnh hiu Qun m i S, bng nhin thn quang xut hin, soi khp mt
Mi ngi trn thuyn u b cht chm, Vn Bn cng b chm trong nc bin r bn pha nh lc ban ngy v cng thy r Ph Bo Sn. Mi
nhng ngay lc y bng nghe c ngi bo rng: Nh ngi thng ngy ngi nh c i n b an ton v s. (Trch Ph Sn ch)
thnh knh tr tng Phm Ph Mn nn s c qua khi nn tai ny. ng
nghe ba ln nh th th thy thn mnh nh c ai y ln, ni trn mt nc 14. Triu nh Tng, thn mu ca Ngi T Hy Ti l Trnh Th, vn l mt
v ch trong chc lt th thy n b. Sau , ng tr v nh, thit lp Pht t thnh knh Tam bo, trong nh li th c Qun Th m B Tt rt
trai n cng dng ch Tng. Trong s ch Tng y c mt v i sau cng thnh knh. Nin hiu Thin Hng nm th 4 nh Tn, Hy Ti c duyn s i
bo vi ng rng: Chnh lc thin h ri lon, ring ng nng nh thin xa dn theo hai ngi con, n ngh tr ti nh ca Bnh i Nhm. Trn
duyn phc c m c tai qua nn khi, sau ny s gp cnh thi bnh, ng v th gp lc ma to gi ln, sng cao nh ni nn thuyn ng
hng ph qu hin vinh. Ni my li y xong th v Tng y khng thy u khng th no tin vo b c, chng chnh sp m. Hy Ti chng bit
na. Sau khi l trai tng xong th Pht t Vn Bn nhn thy c hai ht x li lm sao nn lp tc ku gi nhng ngi c mt trn thuyn ng thanh
trong chic bnh bt ca v Tng y li. V sau ng lm quan n chc xng nim Thnh hiu Qun Th m B tt. Ch trong chc lt, mi ngi
Trung th Lnh cng vo thi triu nh ng. (Trch Pht T thng k) bng nhn thy mt gc cy du v cng to ln tri n trc mt nn gng
sc ko gc cy y cp st vo thuyn v dng dy buc thuyn vo gc cy
12. Triu nh ng c Ngi Bt Khng Tam Tng Php s, vn thuc du y, nng theo gc cy m thuyn gi c thng bng trc sc
dng B La Mn, nc Thin Trc. Mt ln n, Ngi qu giang thuyn n mnh ca gi bo. n lc tri sng th tt c mi ngi u thy h ang
Nam hi, i gia ng th gp cung phong ni dy, sng nhi rt ln. Cc trn bi ct an ton, cn gc cy du to m qua th bin u mt khng

- 66 - - 67 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

thy na. Lc Hy Ti va v n nh, mu thn ca ng mng r ra n. B B Tt ng hin cu kh trn lm cho mi ngi Tng tc thi y u
mm ci ni rng: m qua M nm mng thy c b gi dt tay cha con nht tm quy hng v Qun m i s rt ng. (Trch Qun Vin bt k)
ti by v thm M, qu nhin l y nh trong mng. Khi y, Hy Ti nghim
ra mi bit h c thot nn l nh vo thn lc bt t ngh ca Quan m 16. Triu nh Minh c Lu Ct Hin l quan T V Qun, thng lnh ngn
B Tt. (Trch D Kin Ch) qun Tnh Trc L. ng cng vi quan Thi Gim Trnh Ha i s cc nc
phin bang. Khi thuyn ang i trn bin th Lu T Qun trt chn t xung
15. Triu nh Minh c mt ng t h To, ngi tnh Giang Nam. ng bin, by gi nhm lc bum ang tun theo hng gi nn thuyn chy rt
t ny pht tm quy y Tam bo t lc nh v rt nghim tr gii lut, tng nhanh, qun s trn thuyn khng th no cu c. Quan Thi Gim Trnh Ha
pht nguyn x thn cng dng Pht. C bao nhiu tin ca, thng em ch cn bit sai qun s leo ln ct bum xem xt tnh hnh th qun s bo
b th cho ngi ngho cng ,i kht trong xm lng. Vo nin hiu Vn li ch thy pha sau ng xa dng mt ngi lc n lc hin trong cc t
Lch nh Minh, thng hai nm Canh Tut, ng t theo Trang Trng Lo sng, cch thuyn ang chy vi mi dm. Tt c mi ngi trn thuyn u
n ni Ph chim bi cng dng i S. Khi n ni Mai Sm l ni bo nhau Lu T V Qun kh lng qua c. Nhng ch trong chc lt th
khch hnh hng u gh li chim bi kim dung ca Qun Th m B thy Lu T V Qun ui theo kp chic thuyn. Quan Thi Gim Trnh Ha
Tt, ng t i trc php ta ca B tt ng, pht th nguyn x thn cng tt c ngi trn thuyn u vui mng khn t, ly tip cu a
cng dng bo thm n ca Pht. Sau , khi thuyn ra ca bin n Tng qun ln thuyn. iu ngc nhin l thy c mt con c ln di gn hn
Lin Hoa Dng th bng nhin gi to sng ln ni ln ng ng, ng t hai trng, thong th bi quanh mn thuyn. Ai ny u xm nhau hi thm
chp tay, ngc mt ln khng trung, ming xng Pht hiu ri nhy xung th lc y Lu T V Qun bn k li: lc ng b rt xung bin, nh c c ng
gia mun ngn sng mn vi th nguyn pht. Trang Trng Lo ny ln. My ln b chm, u nh c ng dng vi nng ln khng cho chm
sau khi tr v nh, chn ngy mi ch Tng tng kinh bi Sm, lm l xung, nh vy m nc khng vo ming. Sau , c ng li ch ng ui
siu cho ng t. n thng by nm th ng t bng xut hin ti theo chic thuyn. Mi ngi trn thuyn nghe ni u kinh ngc tn thn v
ch ca Trang Trng Lo ai ny u kinh ngc v khng tin l ng t hi Lu T V Qun: Bnh sanh Ngi tu tp thin hnh g m c qu bo tt
cn sng. Lc y, ng t thut li nhng iu xy ra cho mi ngi p nh vy? Lu t V Qun p: Ti cha tu c thin hnh g c, t lc
nghe. Khi va nhy xung Lin Hoa Dng th ng t bng thy pha cha ra lm quan cho n nay, hng ngy ch thnh tm l nim Qun m i
di bin, cch mnh chng vi bc chn c mt v H tng ang cho S v tng kinh Ph Mn th thi. (Trch Thin D ng Tha Bt)
mt chic b vn n ch ng t x thn bo rng: Thy n y
con. Dt li, v Tng y ko ng t ln b, chic b cho i nhanh nh 17. Triu nh Minh, thy Thch Hong T, t ng Chu, hiu Thin Ngn,
nga phi, chng my chc b n bi ct vng Chu Sn. V Tng y l ngi Du Giao, tnh Chit Giang. Thy xut gia t lc u th v thng
dt ng t vo nh mt ng ng xin ngh tr. Sau , v Tng y bng nhin tu cc Sm php, tng Kinh Php hoa, Kim Quang Minh, v.v... v cm c
bin mt. Mi ngi trong nh ng lo d hi nguyn nhn th ng t thut nhiu thn d. Vo nin hiu Thi nh, nm u nh Nguyn, Thy lm tr
li vic xy ra. Ai nghe xong cng u ngi khen cho l vic cha tng tr cha Vin Gic Vn Th. Mt hm, ti ch Thy , b bin b st l
c. Lc y mi bit v Tng y chnh l Quan m B tt t bi ng hin nn nc bin trn vo ph hoi nh ca hoa mu, dn chng min bin
cu ng t. Sng ngy hm sau, ng ng dn ng t n cha Trn Hi u v cng bun ru lo s v mng sng b e da. Lc y, quan Tha
Chu Sn. ng t cu xin thy tr tr cha y lm l th pht v dy cho Tng Thot Si trng thy dn chng b nn nh vy nn ht sc lo bun.
hc tp cc Kinh Ch. Khi ng t quay tr li c hng, ng t c vo ng ch thn n cha Vin Gic, l bi v thnh thy Thch Hong T n
trong mt ngi Tnh tht xin t tc, nhng v S trong y khng bng lng trc i Qun m i S Thng Trc l bi cu nguyn. ng thi,
nn bn tm hi ni ca Trang Trng Lo xin ngh tr. Trang Trng Lo ng cng cho ngi n ni b bin, kin lp thy lc n trai, thnh thy
sau khi nghe ng t thut li mi vic th rt cm ng nn mi ng t Thch Hong T n cu nguyn. Thy Thch Hong T nhp t tm tam
li gia trang vi ngy ngi ngh ri dt v nh cha m ng t. Cha m ng mui, ly ct tr tng Thn ch i bi, gia b vo trong y, ri Thy cng vi
t gp li con th vui mng khn xit, ht lng cm t Trang Trng Lo v quan qun v dn chng i ri ct y vo nhng ch b st l. Linh nghim
thnh tm knh ngng thn lc cu ca Quan Th m B Tt. S tch thay khi du chn Thy bc n u th b bin lp tc ngng st l, t

- 68 - - 69 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

tr nn kin c, nc khng trn vo b c na. Quan dn ng thi thuyn. Gia ng th gp cung phong ni ln, sng bin dng cao nn
u knh phc c hnh ca Thy v xem Thy nh mt v Pht sng. (Trch thuyn b lt p chm. Nm ngi kia u l nhng ngi bi gii nn bi
Cao Tng truyn- Tp 4) c vo b thot cht, ch duy Nht Tha b kt trong lng ghe lt p,
khng th no thot ra c. Trong tnh th nguy him mun phn ny,
18. Triu nh Minh, Tng chng trong cha Nam i Phc Chu c ng nht tm thnh knh nim Thnh hiu Qun m i S. D lc by gi,
p mt pho tng Qun m mi th, h tnh em pho tng c i hy ng b nc bin trn vo ming, ung y na bng, nhng tm ng
ph th th c tng l Lm ng thy vy bn xin em tng ny v nh vn gi Thnh hiu B Tt. Lc y, bng nhin ng cm thy c ngi
th, ngy m ng l nim rt thnh knh. Vi thng sau, Lm ng c nm tay ko ln mt nc, chic thuyn lt tr li v trng bum ln,
vic i thuyn ra bin, chng may thuyn ng phi ngm nn b chm. ng c t vo trong thuyn. Chic thuyn theo hng gi thun chiu,
Trong giy pht nguy cp y, Lm ng bn ln ting xng nim: Nam m tin vo b an ton. Sau khi ln b, nhng ngi trn b u gn hi Nht
Qun Th m B Tt, con tng cu B tt, gi pht ny con b him Tha: Khi ny chng ti trng thy c ngi mc bch y vc tm bum
nn, B Tt n no khng cu con. Va dt li th thy thn mnh t ni ngi trn thuyn, trng bum ln cho thuyn i, sao gi ch thy c mnh
ln mt nc, li gp mt ming vn ln nn tro ln ngi trn tm vn y, ng, ngi y cn di thuyn hay b cht chm ri? Nht Tha p:
mc d sng to nhng Lm ng vn ngi yn n trn ming vn y. N tri Khng c ngi no ht, ch c mnh ti thi. Chnh trong lc ti sp b
c chng trm dm th theo dng nc i vo mt ci rch nh, bt ng cht chm th cm thy hnh nh c ai cu ti, vo trong thuyn,
Lm ng li gp mt chic rng nh ang tri lnh bnh trc mt. Lm sau ti hon ton khng bit v sao thuyn c th vo b c. Mi
ng vt chic rng y ln, khi m ra th thy c nhiu vng bc v qu ngi vn hoi nghi, gn hi Tha hai, ba ln th Tha u p nh vy.
trong y, Lm ng vui mng v hn, t ngh B tt cu mnh khi nn, Lc y, ng mi bit ngi mc bch y cu ng thot nn chnh l i S
li cn ban cho ti bo sinh sng. T y, Lm ng t b chuyn th tc, hin thn cu . Sau khi thot nn, ng t ghi li vic ny v in thnh
mt lng chuyn nht tu hnh. (Trch Thin D ng Tha Bt) sch lu truyn trong nhn gian. (Trch Qun m T Lm tp)

19. Triu nh Thanh, ng Phan Quc Chng l ngi Thun c, 21. Triu nh Thanh, Lu Th Sn l ngi x Mc Lang. Mu thn ca
tnh Qung Chu, l mt Pht t pht tm quy hng Tam Bo t lu. Mt ng lc 48 tui vn cha c con nn b i cha l bi cu o, sau c
ngy n, ng i bun oan Chu. Trn ng v qu, lc by gi l thai sanh ra Th Sn. Va sinh ra, ng khng chu b sa M do mu
nm Bnh Tut, thuyn ng n sng Tam Thy th gp lc gi to sng ln thn dng thc n huyt nhc, ngi nh ch dng nc cho bt u
nn thuyn b lp p. Quc Chng lc y nht tm thnh knh xng nim xanh nui ng ln, lc bit n th bt u n chay cho n ln. n nm
Thnh hiu Qun m i S. V khng bit bi nn khi thuyn lt p, ng b K Su, h Lu i Nam Hi chim bi cng dng i S. Khi trn
chm xung di y bin ln mnh mng nhng ng vn thnh knh mc thuyn, ng pht nguyn cu xin c thy Qun Th m B Tt. Sau khi
nim Thnh hiu c Quan m. Trong giy lt ng bng thy mnh n bi pht nguyn xong th lin thy trn mt bin c hai a sen ln nh bnh
ct trn b, cc th hnh trang ng mang theo vn cn trong tay, quay xe, mt a sen c ng nam ng, trong a sen kia th li thy ng n
u nhn li mi bit l mnh va t trong nhng t sng cao ngt gia ng, c hai u ng chp tay. Tip , ng li thy i s ang ngi
bin i ra. Sau khi thot nn, Quc Chng xut gia v n ni Nht Thn, trn a sen rt ln. Lu tp lc ci u l bi. Khi va ng dy ngc
chuyn tu Tnh nghip, cu xin vng sanh Ty phng Cc lc. ng t ly mt xem th B tt cng vi hoa sen u khng thy, ng nam v ng
hiu l Huyn Cu. (Trch Qun m T Lm tp) n cng chng cn. i c mt lc th sng to gi ln ni ln m m nn
chic thuyn b lt p. Lu va ri xung bin th thy trc mt mnh vn
20. Triu nh Thanh c Pht t Bnh Nht Tha, ngi Nam Hi thng sut, khng b ngt v ngp nc. Lc y ng thy c mt v Tng
Pht Sn, tnh Qung Chu. ng pht tm quy y th gii t lc nh. Hng nm tay ng dt i, trong chc lt thy n trc ca nh mnh, y phc
ngy ng tng kinh nim Pht, phng tr php lc trai mi thng. Nin hiu vn kh ro. Khi ngonh li th v Tng khng cn na. Mu thn nhn thy
Khang Hy nh Thanh, vo lc thng Chp nm inh Mi, trn ng t ng nn vi vng ra n, Lu lc by gi vn nh ngi say trong mng,
Qung chu v nh, Nht Tha cng vi nm ngi bn i trn mt chic ng ng ngc ngc. Mu thn ca ng bn dng nc tr cho ung th

- 70 - - 71 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

Th Sn mi tnh li. Sau khi tnh li ng thut r cho M nghe mi vic 24. Triu nh Thanh, Trnh Chiu ngi huyn Ph Lng, tnh Giang
khi b nn, ng v m ng u tin chc rng v Tng kia chnh l Qun m Ty, l mt bc hiu lim (danh t hiu lim c hai ngha, ngha th nht l
B Tt thy t cu h. (Trch ng Nghi Chi K K Th) ngi c hc hnh do cc quan a phng tin c v triu lm quan, ngha
th hai l cch gi cc C nhn i nh Minh v nh Thanh). Trnh Chiu
22. Triu nh Thanh c ngi tn Dip Mai sanh l ngi huyn Mai mc bnh st rt lu nm nhng chy cha khng khi nn ng thnh
Phong, tnh Giang Ty, tng thut li vic ca ngi ch v l Trn nh Dc tm pht nguyn nht tm tr tng Bt nh Tm Kinh. Sau mt thi gian th
nh sau: nh Dc l ngi c tn tm Pht Php, li th Qun m i S rt chng bnh ca ng lin khi hn, nhng ng vn mai chiu mc nim
thnh knh. Hng ngy u tng ch i bi, d bn rn cch no cng khng khng gin on. Nin hiu o Quan, nm Qu T, ng vo kinh thi C
b st. Nin hiu o Quan nh Thanh, vo lc ma Thu nm Qu T, nh nhn th b hng. Trn ng v, khi ghe ng n sng ln th sng to gi
Dc nhm chc Qun Ty M. Mt hm, ng c vic i t Hn Giang vo Kinh ln ni ln nn ghe b lt p. Trnh Chiu tri ni theo chic ghe hn 10 dm,
theo ng thy, lc y do tit tri mt m ng bn ra trc mi thuyn trong lc ht hong, ng ch thnh tr nim Tm kinh v m c bnh li
ngm phong cnh khng may l gp nhm lc ngi li thuyn sa bum ca chic ghe b p. Trong pht chc, ng cm thy nh c vt g nng
theo hng gi, ri ro ng vo nh Dc lm ng mt thng bng, sy chn chn ng ln nn ng ly ht sc tro ln bnh li, ngi yn trn . Mt lc
t xung sng, Lc by gi v gi thi qu mnh, thuyn theo hng gi lao sau th nghe c ting ni t trong b nn gi ngi n tip cu, nh vy
v trc, ch trong nhy mt cch ch ng ri xung nc c dm. nh m ng c ln b an n v s. (Trch Hi nam Nht chc)
Dc khi t xung nc th nhn thy sng trng xa nh tuyt, nhng tht l
lng, nc ch n u gi ng m thi, di chn ng hnh nh c vt g 25. Ti tnh Giang Ninh c Pht t tn Phng oan, nhc mu ca ng
nng rt vng nn ng khng b chm m cng khng lay ng nghing l Trang Th, thng ngy hay qua nh con gi v con r tr tng Kinh
ng, ch c y phc ng bay pht phi trn mt nc m thi. Lc by gi Ph Mn, xong vic ri th v. Do nh ca B, chng v con trai u khng
ng thnh tm tr tng Ch i bi, cha y ba bin th lin c ngi thy, tin Pht php, nn B thng r cc con gi cng vi mnh mi ti n tng
n tip cu a ng vo b. (Trch Thng Tc Am Ty Bt) kinh ti nh con r. Mt thi gian sau, gp lc qun triu nh trn ng
nam chinh, chng i ngang qua xm y vo tng nh dn v vt ti vt. Khi
23. Triu nh Thanh, nin hiu Khang Hy nm th hai c mt ng dn cc binh s xng vo nh Phng oan, cc c gi v s b lm nhc nn
sng ti mt min duyn hi. Mt m n, Anh cho ghe nh c u di ng nhau nhy xung sng t t, nhng l thay khng mt ai b chm, h
chn mt ngn ni nh, ang m mng ng th nghe Sn thn bo thuc h u ni trn mt nc v tri dt vo mt bi ct. Cn bn lnh sau khi
rng: Sng ngy s c ghe mui i ngang qua y, ti by phi v bt v vt ti sn ca dn chng, em cht xung ghe. Ngay m y, ging
h li. n sng, qu nhin anh ng dn thy c ghe mui trng bum bo ni ln nh chm tt c ti sn chng cp c, ring bn chng
theo gi chy ngang qua ni y. Va lc y th cung phong ni ln lm cho nh bit bi nn khng b cht ui. (Trch Kinh Tn Lc)
sng nhi rt d i, nhng l thay chic ghe mui my ln sp b lt p
nhng mt hi lu vn bnh yn. Cui cng, cung phong khng nh p 26. Ti huyn ng oi c mt b lo h Phng ngoi 60 tui. Mt
c chic thuyn v n vt qua ni y mt cch an ton. m y, anh hm, b bng chu xung thuyn qua sng th trt chn tn cu t
ng dn vn cho ghe mnh u ch c, na khuya Anh ang ng th nghe xung nc. Nc sng lc y chy xit nhng iu l lng l mi ngi
Sn thn ln ting qu trch thuc h v sao tri lnh ng, khng nh m nhn thy b lo bng a chu vn ng trn mt nc nh ng trn
chic thuyn ch mui th thuc h lin p: Chng ti vng theo lnh mt t, khng b chm. Mi ngi u vi v cho ghe n tip cu hai b
ca i thn nhng lc lm cho cung ging, sng gi ni ln, nh bt chic chu ln b. Khi a B v chu b ln b, ai cng ngc nhin, gn hi
ghe mui th thy pha sau ghe c Qun m i S nn khng dm n gn. nguyn do lm sao m B khng b chm th B lo cho bit: Ti vn khng
Qua ngy hm sau, ngi nh c bn i tm ghe mui hm trc hi cho bit g l tai nn nguy him ang xy ra ch v lc Ti ang mi chuyn
bit thc h th ngi trong ghe mui cho bit l khng ai ng pha sau ghe tm tr nim Thnh hiu c Qun m. B lo cng cho bit trong lc hng
ngoi ngi cm li. Ngi ny tr trai lu nm v hng ngy u l bi ngy, B u tr nim Danh hiu c Quan m v thi gian tr nim lu
phng th Qun Th m rt thnh knh. (Trch Vn Thin Tin T) nm nn tr nn thi quen thun thc, do lc b nn, B tin chc rng

- 72 - - 73 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

B c B tt thy t gia h. S vic ny do Hu Sn Ha thng 29. Triu i Dao Tn, thy Thch Php Tr k li: lc Thy cha xut gia,
cha Ty Thin, x Kim Lng thut li. (Trch Qun Th m tr Nim k) tng mt mnh n mt khu m ln. Lc by gi nhm ma kh nn ngi
dn trong vng t c trng hoa mu. Khi thy pht hin th th la tr
27. Triu nh Tn c ngi tn l Trc Tng Th, gc x Thin Trc nn d di, v gi to nn bn pha u chy mnh, chng khc no mt trn
nhng lp nghip sinh sng Ng Trung lu nm. Hng ngy ng chuyn chy rng. Thy Php Tr lc by gi b kt trong m chy, sanh mng trm
tm tr tng Kinh Ph Mn. Mt hm, c nh hng xm b ha hon nn cc phn nguy ngp nn trong lc thp t nht sinh y, Thy lin nh n c
nh tip nhau u b chy, Tng Th lc y nht tm tr nim, cu xin Qun Quan m B Tt cu kh sanh bn nhip tm khn thit tr nim Thnh
m i S minh gia cu . Tp lu tranh ca Tng Th ngay hng gi, hiu Qun m. Mt lc sau, bng nhin la bt u tt. Khi la tt ht th
nhng khi ngn la sp n gn th gi bng nhin chuyn hng nn nh Thy nhn ra cy c trong m u b thiu ri, ch c ch Thy ngi l cn
ng vn nguyn vn. Vo thi , dn chng ton huyn nghe cu chuyn nguyn vn, khng h b chy. Sau khi thot khi tai nn ny, Thy lin pht
ny u ly lm l v ngi khen l vic cha tng c. Trong s nhng ngi tm quy hng Pht php, mc d cn ti gia nhng vn lun tinh tn tr
nghe chuyn, c mt thiu nin nghe mi ngi tn thn s linh nghim ca nim danh hiu Quan m B Tt hng ngy, khng h xao lng. Mt thi
i S Quan m th rt ght v Anh khng tin Pht php. m n, ch n gian sau, Cha Giao Hng sai Thy cm qun i dp lon. Trong mt trn
lc gi mnh, Anh ta bn phng la nm vo nc nh Tng Th, nhng khi tng chinh, t nhin con nga ca Thy chy lc vo vng vy ca qun
ci chm vo nc nh th ngn la tt lm, nm n ln th t, ci vn tt, ch. Trong tnh th nguy cp ny, Thy tng th, vi n mnh trong mt bi
khng chy c. Lc ny thiu nin ny thy kinh ngc v rt n hn v vic gai bn dng sui nh. Tuy nhin bi gai ny khng rm nn ch che c
lm y ti li ca mnh, nn lin n trc mt Tng Th ci u nhn ti phn u v c ca Thy m thi. Trong gi pht ny, Thy ch cn bit ch
sm hi. Thiu nin ny bn hi: ng c thn lc chi m c bn ln Ti c thnh mt lng xng nim Thnh hiu Qun m, xin Ngi cu mng. Lc
t nh ng, la u b dp tt? Tng Th thnh tht p: Ti khng c y, mt s ngi nhn thy Thy np trong bi gai nn gi binh s n ch
thn lc g c, ch l do hng ngy thnh knh tr nim Thnh hiu ca c ch bt Thy. Tuy nhin khi binh s n ch y tm kim u khng thy,
Qun Th m m thi. Nh B tt t bi gia h, chng nhng khng b tai nn tm mt hi lu khng c kt qu, chng bn b i, nh m Thy thot
ha hon m mi khi c nhng tai nn cp bch g th cng u c bnh c t nn. Sau chuyn dp lon y, Thy xin t quan v xut gia tu hnh.
an, thot kh. (Trch Minh Tng K) (Trch Minh Tng K)

28. i Nguyn Ngy c Thy thch Php Lc mun xy ct Tnh x ti 30. Thin p v Mo in l hai a phng thng b ha hon, dn c
Qun L tu hnh nhng v khng kinh ph v khng c Pht t ng h hai ni y khng ai thot khi, duy ch c nh ca Ngu Khi l khng b
nn Thy cng vi mt ch Sa di tn l Minh Thm, thn hnh i n Thng nh hng. Dn chng do vy thng bn tn v ly lm l v vic ny. V
Cc. Hai thy tr lu li li trong mt nm xin ch gai em v bn m sau, mt s ngi ln cn nh h Ngu n ni thm d, quan st th
xy Tnh x. Cng vic va kt thc th Thy tr cng nhau i v. Trn ng thy mi lc trong xm b ha hon, khi la d lan gn n pha t nh H
v i ngang qua mt m hoang y c lau, nhm lc ma nng nng nn Ngu kia th b tt hn, nhiu ln ha hon xy ra th ln no cng nh vy
c lau bc chy ng lc hai thy tr i qua. Do ng xa mt nn hai thy nn ngi ta n chi nh tm kim nguyn nhn th thy trn gc chi
tr u ng m trn xe. n lc la chy n gn mi chong tnh th la nh y c nhng bn khc Kinh Qun m t rt lu. By gi mi ngi
bao vy t pha. Ngay lc y, Thy bn ln ting xng nim Thnh hiu ca mi bit v sao nh Khi c thot ha tai. Mi ngi bn quyn gp tin
c Qun m. Va xng n ch Qun cha n hai ch Th m th gi ca mn th khc bn, in Kinh Qun m tr tng, nhiu ngi li cn
lin i hng v la tt. Hai thy tr c bnh an v s v n ni. pht nguyn trng trai. T y v sau, hai a phng ni trn tai nn ha
hon dt hn khng cn. (Trch Qun m Kinh cn nghim)
LI BNH: Trong lc tai nn cp bch m c s minh gia ca B tt nh
th l do hng ngy tin su v thng thnh knh xng nim Thnh hiu B 31. Ti Minh Huy, c ngi h Ung ng Cn Sn, i din vi nh Vng
tt, cng hun thun thc nn mi cm n i s nh m vang ng ting nh Trng lo. Ngi h Ung ny pht nguyn tr trai nim Pht ba nm v d
vy. (Trch Cao Tng truyn - Tp 2) nh s n Ph Bo sn chim bi cng dng c Quan m i s.

- 74 - - 75 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

Vo ngy Nguyn n, ng sm sa hnh trang xung thuyn, bng nhin hiu ang Kinh S, nh ti nm trn pha Nam h m. Mt ngy n, xm nh
bun bn cnh nh ng b ha hon, ngi nh vi i tm bo tin cho ng bit ny pht ha, li nhm lc gi Nam thi mnh, ngn la nng theo sc
v hi thc phi tr v nh gp lo phng ha hon s lan sang hiu bun ca gi nn chy lan d di. Lc , Ti bit mnh khng th no di i cho
ng. Ngi h Ung bnh tnh p: Ti tri qua ba nm ch thnh nguyn kp nn nht tm thnh knh tr Ch i Bi. Cha xong mt bin th gi i
trng trai nim Pht, mong c n Bo Sn cng dng chim bi B hng, ngn la chuyn sang hng khc, nh m nh ti cn nguyn
Tt, hm nay u v mt ci tim m thay i ch hng. Tim chy th nh vn. V vy, Ti tin chc rng Thn Ch I Bi ny c nng lc chuyn tt c
chu, Ti khng th v. Ni ri chic thuyn ca ng nh neo, trng bum ch nn. Nu lng tin khng chn tht th Ti u dm khinh thng sanh
hng v pha Hi Nam m lt sng. Sau khi chim bi cng dng i s mng, dn thn vo ch him nguy nh th. (Trch Tn tm Lc)
tr v Cn Sn th ng thy cc hiu bun bn pha quanh nh ng cng vi
nh Vng Trng lo u thnh mt ng tro tn nt, duy ch c hiu 33. Pht t Chu Vn Tr t l Thiu Tin, ngi D Giao. Trong nin
bun ca ng vn cn nguyn vn. Dn chng thi y u truyn tng cu hiu Gia Khnh nh Thanh, ng C nhn. Thiu Tin l ngi chnh
chuyn ny v tn thn l iu cha tng c. (Trch Hin qu ty lc) trc, nhn hu, li c bit c c hiu hnh. Khi nhm chc Hc Chnh
Chu Hi Ninh, ng c bin li ta cho mt quyn sch tn l Thuyt Tiu
32. Triu nh Thanh, Pht t Thi T Nhng, phng mng triu nh Lu ch Th Ta nga k, trong y c mt on vn ngn k v mt vic ha
thc hin vic gim st cc tuyn vn ti ng thy ti ca sng Hong h. hon nh sau: Nin hiu o Quan, nm th T nh Thanh, vo ngy mng
ng n Giang Ty, mt th trn nm bn b sng Hong H thu mt dy 7 thng 9 nm Gip Thn, xm nh pha Bc b ha hon, xm nh ny li
nh ln ca dn a phng lm cng s. Dy nh ny khng c vch nm st hng ng nh ti . Ti thng ngy tr tng Thn ch Bch Y
ngn, bn pha trng, nm lin k vi nh dn chng. Ngy 11 thng 5, ca Qun m i S khng gin on, v th trong lc ha hon cp bch
th trn Giang Ty b ha hn, tt c cc gia nh u lo cu ha v di ny, Ti cng vn thnh tm tr tng. Ch trong chc lt, hn 10 nh thnh
vt ra ngoi. Trong lc , Pht t T Nhng vn ngi yn bt ng. Gia ng tro tn, ngay sau mt trn cung phong bng ni dy, gi t nhin
nhn thy vy rt s hi, my ln n thnh xin ng ra ngoi trnh nn chuyn sang hng Ty nn Thuyt Tiu Lu ca Ti bt u chm vo bin
la nhng ng khng nao nng v khng ra khi ch ng ngi. Ngn la la, khng lm sao dp tt c. Ti lin ch thnh tr nim Bch Y Thn
cng lc cng d di, lan sang cc ni bn cnh v thiu chy cc nc nh Ch. Ngay lc thp t nht sanh y, th tri bng xung mt trn ma to
st ch ca T Nhng. Tuy nhin c iu rt l l khi la n ni nc nh mc d bu tri rt quang ng, gi cng ngng hn, nh m mi ngi
ca T Nhng th lt qua khu nh ny v tip tc thiu hy my nc nh dp tt c la d, tt c mi ngi trong nh Ti ai cng u kinh s.
k tip ri mi tt. Dn chng xung quanh thy ly k bn gn hi: Ngi c Cng trong ngy y th ph thn Ti ang i vo trong ni, khi ng tro ln
php thut chi m c nh vy? T Nhng p: Ti hon ton khng nh ni nhn v hng nh Ti th xa xa, ng trng thy c hai ngi mc
c php thut chi c. Lc la chy d di, ch kin thnh tr tng Ch i bi bch y cao chng mt trng, ng hai hng ng v Ty trn nc nh
ca Qun Th m B tt cu xin Ngi cu cho qua nn la m thi. ca Ti, v cng lm ng tc ging nh ngi i cha la. Thi gian sau
C mt ngi nghe xong bn ni: Thn ch ca Pht linh hin l l d nhin, , Ti nh hm y l ngy 30 nm Mu Thn, mt xm nh dn pha sau
chng ti khng bao gi dm ph nhn nhng chng ti thy bao nhiu cn lu th Php bo Hi Dng ca Ti li b ha hon, gi Ty Bc thi
ngi tr tng m trong mun ngi th khng c c ly mt ngi cm mnh nn a ngn la p st thng n lu Php bo. D thi tit lc
c s linh ng. Vy m Ngi dm c gan trong bin la, ngi yn bt vo ma ng, tri rt lnh nhng cc cnh ca, song ca s, vch tng
ng, y chng phi l vic hy sinh thn mng mt cch oan ung hay sao? u nng nh la than. Khi y, Ti vn di lu ch thnh tng Ch. Ch
Pht t T Nhng li n ha gii thch: Qu v ni ng. Gia nh ti t thi trong nhy mt, gi dng li. Th l Ti c s che ch ca Pht lc,
t tin n nay, qua nhiu i u ch thnh tr tng Thn ch y nn c tnh n ln l ln th hai. (Trch Nhip Vn i Canh Tn Trai Ty bt)
thot ly tt c tai nn ao binh thy ha, v.v nhng vic ny khng th no
k ht c. Chnh bn thn ti tr tng Ch i bi hn 20 nm, mi khi 34. Triu nh Tn, c ngi tn Ci Hi Sn Dng, v b kt ti t hnh
gp cp nn th ch thnh khn thit tr tng lin c cm ng. Trc y, nn nht trong ngc. Ti nhn bit li nn sut ba ngy m thnh tm xng
vo nin hiu Cn Long nm th 29 nh Thanh vo lc ma Xun, lc y Ti nim Thnh hiu Qun Th m khng gin on. Vo m th ba, Hi thy

- 76 - - 77 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

B tt hin thn, ton thn Ngi phng quang minh, chiu n thn mnh Hi hiu ca B tt. m n lc sp ng th ng bng thy B tt hin thn
th xing xch ri khi thn, ca ngc t m nn lin trn ra khi ngc. Quang phng quang chiu trong lao ngc, Tuyn Chi ci u nh l cu nguyn,
minh ca c Quan m dn li cho Hi chng 20 dm th nh sng mi mt lc sau th B tt n mt. Khng bao lu th Tuyn Chi c n x. Sau
tt. (Trch Qun m Huyn ngha K) khi thot khi tai nn, ng lin mi ha s n ha li T dung ca B tt
hin trong ngc, li lp Tnh x th B tt sut i chim bi xng
35. Triu nh Tn c u Truyn l ngi tnh H Nam. Vo nin hiu Vnh nim cng dng i S. (Trch Minh Tng K)
Ha, ng b k ch bt cng vi by ngi bn, c tm ngi u b tri
chung vo nh ngc, xing xch gng cm rt nghim nht. Sa mn Thch o 37. Triu Lu Tng c Tng Bao Php s, ngi Kinh Triu l tr tr ca
Sn vn l ngi quen bit vi u Truyn nn va nghe tin ng b bt th cha K Han. Mt hm n lc i ng th trng thy mt bn gic cp
n thm nhng khng vo trong c, ch ng ngoi ca ni chuyn. u su ngi b bt ang b gii i. Php s v h thuyt php v khuyn h ch
Truyn tha rng: Hin nay sanh mng con nh ngn cn treo si tc, Thy thnh xng nim Thnh hiu Qun m. Bn gic vng li chuyn tm tr nim
c phng php g cu kh cho con? Thy Thch o Sn ni: Ti l phm sut t lc b bt n lc b hnh hnh. Khi chun b hnh hnh th tt c vn
Tng, u c php g cu nn c, tuy nhin nu o hu thnh tm quy ch thnh khn thit xng nim, bng nhin c lnh n x ca nh vua nn
mng Qun Th m B Tt, chuyn xng danh hiu Ngi th Ngi s tm thinh tt c u c khi nn. (Trch Cao Tng truyn - Tp 1)
cu kh, nht nh c cm ng. Thi gian trc , Truyn cng tng nghe
nhiu ngi ni v vic tm thinh cu kh ca c Qun Th m nn by gi 38. Triu Lu Tng c Thy Thch Tng Hng, ngi D Chu l tr tr
nghe Thy o Sn ni th lin pht tm thm tn, chuyn lng tr nim ngy cha Nga Quan ti Kinh S. T lc nh, Thy l ngi nghim tr gii
m khng dt. Tri qua ba ngy ba m, Tuyn cm thy thy gng cm ni lut, tu hnh rt tinh tn. Thi gian sau, Thy i khuyn ha nhng Pht t
thn b ni lng nh mun rt ra, dng tay tho th th xing xch tut ra khi hu duyn chung sc tc tng Bn s Thch ca Mu ni Pht bng ng.
ngi. Truyn li t ngh nhng ngi bn ca mnh ng b xing xch gng Sau khi nu ng c tng va xong, cha kp m khun th Thy b bt
cm, n no mt mnh ta thot thn nn ng li ch thnh khn thit cu o tri em n Ph Tng h ngc. Lc by gi l cui triu Tn, hong
Qun Th m B Tt i t i bi dng thn lc ph cho tt c t nhn ban hnh mt o lut rt nghim, cm nhn dn ton quc khng ai c
ng khi tai nn. Sau khi cu nguyn, ng li i cu nhng ngi khc, ri dng ng. Nu ngi no vi phm th x t hnh khng tha. Thy Tng
tha lc m ti, m ca trn thot, lnh canh khng mt ngi no hay bit. Hng do vy phm vo quc php nn b x ti. Khi vo trong ngc, Thy
Tro thnh i c hn 10 dm th tri sng. Lc y mi bit mnh ang trong ch thnh tng kinh Ph mn v nht tm quy mng tng Pht c. Mt
chn rng su, nhng trong chc lt nhn thy qun lnh bao vy t pha, m Thy nm mng thy bc tng Pht c xong, bc tng ny
ch ca t nhn v u Truyn ang n np ch cch ch binh lnh ang tm n dng tay xoa u Thy v bo mi s s bnh an, ng lo s. Thy nhn
khong mt mu nhng may mn thay, binh lnh khng n , nh vy m tt thy trc ngc ca tng y khong chng mt thc vung, sc ng b
c mi ngi u thot nn. Cc t nhn sau khi thot nn v li qu hng chy nm. Ngy em Thy i hnh hnh, Quan Tham Qun, gim st Ph
u pht tm tn knh c i t i bi Qun Th m B tt, ngi no cng Tng cho xe b n ch phm nhn i, th con b ko xe bng rng ln
tc tng B tt hng ngy u chim bi, xng nim Thnh hiu ca B b chy lm hng xe, v th nn khng n php trng c. Quan Gim
Tt. Thi gian sau thy Thch o Sn i qua sng khu vc th c st bn nh li ngy khc th c chiu ch ca Hong n, trong vn
nghe mt Pht t c s h T thut li chuyn ny. (Trch Minh Tng K) tt my ch: Ti ca Tng Hng theo Trm nhn thy th ng dung th,
cc ngi khng c git. Do vy, Thy c th v cha bnh an. Sau
36. Triu nh Tn c ngi tn Quch Tuyn Chi qun Thi Nguyn, khi v cha, Thy lin m khun c nh l tng Pht th thy trc
nin hiu Ngha Hy nm th t, v quan Th S Lng chu l Dng ngc ca tng Pht, qu nhin c mt khong vung b chy nm. (Trch
T Bnh do git hi cc tham quan nn b vu oan bt vo ngc, Tuyn Cao Tng truyn - Tp 1)
Chi b nghi l ng phm nn cng b bt giam vo ngc, chu gng cm
xing xch, canh gc cn mt. Tuyn Chi lc trong ngc ch nht tm quy 39. Triu i Lu Tng, Vng Cu t Thc t l ngi qun Thi
hng Qun m i S, ngy m ch thnh cung knh, xng nim Thnh Nguyn, tnh Sn Ty, ra lm Quan Thi Th i Lng, tnh T Xuyn.

- 78 - - 79 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

ng l mt v quan c lng t tm, thng dn nh con. Nin hiu Nguyn nn B chm ri m ca trn thot. Tri ti mt nn B phi d tng bc,
Gia, nm u, c ni lon ti a phng nn ng b bn chng bt h i c vi dm th bng vp phi mt ngi, t nho xung t, th ri
ngc, gng cm xing xch nghim mt. Vng Thi Th vn l mt Pht khi hi thm nhau th mi bit ngi ny khng ai xa l chnh l chng B.
t lun knh phng Pht php, i vi cc Pht s thng khng bing Hai ngi cng nhau b trn n cha ca Sa Mn m Dut. Thy bo
tr. Khi b h ngc, nhn thy ti nhn hn c 100 ngi a s u b i li vi ngy ri v nh, s an n v khi hn tai nn. (Trch Minh Tng K)
kht th ng t tm, mi ba n u em phn mnh b th chia cho h,
phn ng th trng trai v ch thnh xng nim Thnh hiu Qun Th m. 41. Triu i Lu Tng c Pht t Trng Sng l ngi thnh knh Tam
Vo mt m, ng nm mng thy mnh ln mt php ta cao p, c mt bo. Trong nh ng th Qun m i S rt thnh knh trang nghim, thng
v Sa Mn em mt quyn Kinh trao cho, mc Kinh y l Quang Minh ngy u chim bi tr nim Thnh hiu ca i s. Mt n, Nam Tiu
m Hnh Phm trong c cc danh hiu ca ch B Tt mi phng. Vng c nh lm phn nn r Trng Sng theo mnh nhng Trng
Vng Cu ci u nhn lnh, m Kinh ra c. Sau , ng li nhn thy khng nghe theo nn Tiu Vng c nh git cht h Trng khng
mt bnh xe, th c v Sa Mn gii thch l bnh xe lun hi ng o. b bi l. m y, Tiu Vng nm mng thy Qun Th m B tt n
Sau khi tnh gic th ng khng nh danh hiu v B tt th nht, ch nh bo: Nh ngi phi thn trng, khng c git Trng Sng nn Tiu
danh hiu B tt th hai l Qun Th m, th ba l i Th Ch lc y. Sau Vng khng dm git. Khi Tiu Vng b l v b x trm; Trng Sng
khi tr nim, ng bng thy xing xch u ri khi thn mnh th trong tm, cng b tnh nghi nn b bt tng vo ngc. Trong ngc, Sng ht lng thnh
Vng Thi Th bit c chnh l nh Pht t gia h. By gi, ng cng knh tng kinh Ph Mn ngn bin th xing xch ni thn t dng t thnh
tinh tn chuyn tm xng nim nhng v s ngi gi ngc bit nn ng tng on. Quan gim ngc i xch khc th u vn t nh vy. Nhiu ln
t ly xing xch gng cm mang vo li. Ba ngy sau, ng c bn gic nh vy nn ng tu s vic ny ln cp trn. C mt v i quan trong triu
phng thch. (Trch Php Uyn Chu Lm v Minh Tng K) sau khi bit r nhng vic y bn tu trnh ln Hong thng, nh Vua nghe
tin th cho lnh phng thch Trng Sng. (Trch m Tu)
40. Triu i Lu Tng c ngi tn Trng Hng huyn Tn Hng,
tnh Qung ng. Ngi ny c tm tn knh Tam bo v nhiu ln theo 42. Triu Lu Tng c Pht t Hm Huy, Chi Giang cng vi Ch b ngi
hai v Cao tng l Sa mn Tng Dung v m Dut th bt Quan trai. Nin vu oan nn ng b bt nht trong ngc ti a phng, chu gng cm rt
hiu Nguyn Gia nm u, triu Lu Tng, ng b ngi vu khng l gic nghim nht. Huy l ngi th Pht trong nh, cng dng rt trang nghim,
cp nn b trn i ni khc. nh, v ng b bt tng vo ngc. Sau khi hng ngy u ch thnh tr tng Kinh Ph Mn nn khi b bt vo nh lao vn
v ng b bt vo ngc th vi ngy sau , nh ngc b ha hon nn phi ngy m ch thnh tr tng. Lc tng n khong vi trm bin, th xing xch
chuyn cc t nhn ra v ng. Lc y c hai v Sa mn i ngang qua, v trn ngi Huy t nhin khua ng ln nh ting pho n, th ri xing xch
ng thong thy bn ku ln: Ha Thng, xin hai Thy cu con. Tng trn thn t t ra v ri xung. Huy s quan Gim ngc cho l mnh cht ph,
Dung nhn thy v ng bn ni: Bn o khng c nng lc g c th cu vi nh ngi mi quan Gim ngc n tn mt xem vic y, v quan ny
u B Di c. Tuy nhin nu u B Di nghe li Thy th nn ch thnh khn d thy vic ny l l nhng vn khng tin nn ly xing xch khc tri ti nhn
thit nim Thnh hiu Qun Th m B tt, chc chn s qua khi tai nn li ri b i. Huy vn tng kinh nh thng th sang ngy hm sau, xing xch
ny. V h Trng vng li, ngy m ch thnh cu nguyn, xng nim li khua ng v t tng khc nh hm trc. Quan gim ngc lc ny bn
Thnh hiu i S. Tri qua thi gian 10 ngy th mt m n B nm mng bo co li vi thng cp v vic ny. Quan trn yu cu mang xing xch
thy mt v Sa Mn dng chn p mnh vo chic gng trn Thn mnh B n xem k li v cho i Huy n hi r nguyn do th Huy cho bit t lc
v ni rng: ng ng n, dy mau i v h Trng. B git mnh tnh b h ngc n nay ch thnh tng Kinh Ph Mn cu xin thot nn. Cc
gic th thy gng cm trn thn u ri khi thn mnh nhng ca ngc vn quan nghe ni th rt tn thn v ht lng knh phc s cu kh linh ng ca
cn ng kha rt k nn khng th i ra c. S lnh canh bit nn B ly B tt lin phng thch Huy cho v nh. (Trch Minh Tng K)
gng cm xing xch mang vo v ng li. Va nhm mt m mng th thy
v Sa Mn lc ny n bo: Ca m ri, hy thot ra ngoi i. B git 43. Triu nh T, Pht t Bnh T Kiu l ngi huyn ch Vng, tnh
mnh chong tnh chy ra, tt c lnh canh u ng m mt khng hay bit H Nam c b nhim chc Ch B ti qun a phng v kim vic hu

- 80 - - 81 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

h gip quan Thi th Trn Vn Long. Hng ngy lc rnh vic th ng bt tri nht vo trong ngc Tn Vng. Hai ngi ny thng ngy vn tn
thng tr tng kinh Ph Mn. Nin hiu Kin Nguyn, nm u nh T, v phng Pht php v thng ch tm tng tr phm Qun Th m B Tt Ph
phm ti nn ng b tri v nht trong ngc. Quan Thi Th Vn Long lc Mn phm trong kinh Php hoa, nn lc b nn vn thnh knh chuyn tng
y v qu tc gin nn quyt nh x trm ng. T Kiu v cng lo s, thy kinh Ph Mn. Lc no trong ngi cm thy khe th tng ton b B Kinh
khng c phng cch g cu mng sng c, by gi ch thnh nht tm Php Hoa. Mt hm, sau thi c kinh th bng nhin gng cm xing xch
xng nim Thnh hiu Qun m i s v ch thnh tng kinh Ph Mn. Khi trn thn ca hai ngi u t rt xung khi thn. Quan Gim ngc nhn
tng c hn 100 bin th mt hm v qu mi mt nn nm ng vo ban thy vic k l ny bn tu ln triu nh. V nh vua l ngi tn kinh Pht
ngy. Trong ngc cng c mt v quan v phm ti b bt nht tn l o Php nn lin ra chiu ch h lnh tha ti cho c hai. (Trch Bc Ngy Th &
Vinh, ngi huyn Tng Ty. Trong lc o Vinh ng, th mng thy c cp Php Hoa Cm thng)
bch hc bay n u ch bnh phong ca T Kiu. Mt con sau li bay
n cnh T Kiu, lc ny o Vinh c cm gic con hc y dng nh l 46. Triu Nguyn Ngy, Thy Thch Siu t l mt ngi hc vn uyn
mt m nhn, n tho cm ra khi ngi T Kiu. Ngay lc y th Vinh git thm khng ch trong Pht php m cn kin thc th gian. Thi by gi,
mnh tnh gic. Nhn qua ch T Kiu th thy hai cm chn ca T Kiu vua Nguyn Ngy ang ban hnh sc lnh nghim cm khng cho ai c
rt ra khi chn nhng cm vn cn nguyn, khng c du hiu b kha g php cha Kinh sm ging v cho ngi i cc ni xem xt vic thc
c nn o Vinh v cng kinh ngc. ang ch xem th T Kiu cng va hin. Do b ngi ghen ght, thy Siu t b vu khng l c cha loi Kinh
thc gic, c hai u nhn ci cm m khng hiu c vic ny l v sao. sm ny nn b bt giam nht trong ngc Tn Vng. Thy b ct c vo
Lc y, o Vinh bn hi T Kiu lc ng c nm mng thy g khng th T bnh xe v b canh phng rt nghim ngt. Thy Siu t t thy khng c
Kiu cho bit l mnh khng c mng g ht. o Vinh bn thut li tt c hy vng g sng st nn ngy m ch thnh xng nim Thnh hiu Qun
im chim bao cho T Kiu nghe. T Kiu nghe xong, bit chc l Pht lc Th m B tt, cu mong mnh c mau tiu tr tc nghip. n canh t
t bi gia h cho mnh nhng v lo s quan Gim ngc nghi ng l mnh lm mt m n, bnh xe trn c Thy t nhin rt xung v bin u mt khng
phn nn ly cm mang li. Khong bn, nm ngy sau th T Kiu c thy. Lc y nhng ngi canh gc u ng m, nn Thy tha dp ny vi
phng thch. (Trch Php Uyn Chu Lm) trn thot ra ngoi v c gng chy cho tht xa. Nhng do b nht trong
ngc lu ngy nn hai chn Thy yu sc khng th i mau c. n lc
44. Triu Nguyn Ngy, trong nin hiu Thin Bnh, c Pht t Tn Knh tri sng, quan qun pht hin t nhn trn mt nn h phi qun lnh ba
c l mt tu s nh Chu, tnh Trc L. Trc khi xut gia, ng l ngi ra bn pha truy tm. Thy Siu t by gi v cng s hi, ch cn bit np
c tm tn knh Tam bo, tng to tng Qun m i S th, ngy m mnh trong mt bi c. Khi qun k binh i ngang, bi c ch Thy np u
l bi xng nim cng dng. Sau , ng b nghi ng c lin quan n gic b nga gim p, nm rp xung ht nhng qun k binh li khng h nhn
cp nn b h ngc. trong ngc, ng phi chu hnh pht tra tn, rt thy Thy. Thy ln nhn qua m c th thy nhng k binh ny u dng da
thm khc. Mt m, ng nm mng thy mt v Sa mn n bo: Ngi tru che mt. Trong gi pht ny, Thy ch thnh xng nim Thnh hiu
nn tng kinh Ph Mn 1,000 bin th c khi nn. Vng li dy, ng Qun Th m B tt cu xin Ngi che ch. Qun k binh tm kim mt hi
ch thnh tng Kinh, n lc a i hnh hnh th ng tng va nghn bin. lu khng thy Thy nn rt binh v ht. m xung, Thy mi ri khi ch
Lc ao ph va gi dao ln chm, th dao t thnh ba on, c ng khng n np v tm ng thot khi him nguy. (Trch Cao Tng truyn - Tp 2)
b h hn g. Ba ln thay dao u xy ra y ht nh vy nn quan Hu ty vi
bm bo vic ny ln triu nh. Tha Tng Cao Ngoan sau khi tip biu 47. Triu Nguyn Ngy, thy Thch Tng Minh l tr tr ca cha Thch
tu th dng biu xin Hong Nguyn Ngy tha ti cht cho Knh c. Sau Ha i Bc. Vo thi , cha nh Ngy bng sanh tm nghi ng Sa mn
khi c tha v nh, ng n bn Pht nh l th thy trn tng Qun m Pht gio l nhng ngi c th lm phn, nn lnh cho quan qun bt n
i S nh, ti ni c c ba du dao chm. (Trch Minh Tng K) my trm ngi, ct tri h dnh chm nhau, thy Tng Minh cng khng
th thot c nn ny. Thy b quan qun ct dy cht t u n chn,
45. Triu Nguyn Ngy, L Cnh Dc v Tuyt Mn Sn u l quc sinh tng vo ngc ch ngy em i x trm. Trong ngc tht, Thy nht tm
Quc T Gim, do k c phao vu c dnh lu n v trm cp, nn c hai b thnh knh xng nim Thnh hiu Qun m i s. n lc na m th Thy

- 82 - - 83 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

c cm gic dy tri trn thn ni lng dn ra, trong tm Thy v cng vui 5. Vn th S li B tt Ma ha tt
mng nn cng thit tha xng nim Thnh hiu B tt, n lc gn sng th 6. Ti Pht Tm Chuyn Php Lun B tt Ma ha tt
dy tri trn thn Thy u t ht. Nhn c hi ny, Thy vi thot ra khi 7. H Khng Kh B tt Ma ha tt
ngc chy trn. n sng ngy, Quan Gim ngc ti xem th ti nhn bin 8. Ti Nht thit B tt Ma ha tt
mt, ch cn thy nhng khc dy b t trong ngc. Bit chc l do T lc
ca Pht minh gia nn quan Gim ngc lin em vic ny tu ln triu nh. 49. Triu nh Minh c ngi tn Hm Khai Nguyn, hiu l Ng Sn. V
Cha Ngy nghe ni nn tnh ng, xem xt li mi s v tin chc ch Tng mang ti ch trch Chu Vin Nho l v i quan ng triu nn ng b h
khng phi l nhng ngi lm phn, nn h chiu ng thi phng thch tt ngc v tra kho bng trng rt d man. Trong lc b tra kho, Khai Nguyn
c. (Trch Cao Tng truyn - Tp 2) mt lng tr nim Thnh hiu Qun m i s nn d thn th mu tun lnh
lng, da tht r ri, ng khng cm thy au nhc kh s nh cc t nhn
48. Triu nh ng, tnh H ng, trong nin hiu Trinh Qun, c khc. Thi gian trong ngc hn mt nm, ngoi vic chuyn tm xng
ngi tn ng Hng lm chc i l tha. ng l ngi tn phng Pht nim danh hiu i S v tng Bt nh Tm Kinh, ng cn em Pht php
php t lc u th li nhiu nm trng trai. Mt ngy n, do b nghi ng gio ha cho tt c ti nhn trong ngc. Hn mt nm sau, ng b y n
l c dnh lu n v n L Tin ng l mt quan nha trong triu, nn ng Hng Chu. Mt thi gian sau, gp lc quc gia lon lc, nn ng thot
cng vi cc bn ng lu l L Knh Huyn, Vng Hn, v.v... b bt nht c ngc t. Sau , ng quyt nh xut gia lm Tng, t t cho mnh
trong ngc. Hong rt tc gin nn ra lnh cho quan Th Ng l V Tn Php hiu Chnh Tr, sut i n mnh ni non Linh Nham, tnh Giang T,
tra hi tht gt gao. Trong thi gian th hnh, ng nht tm thnh knh tng chuyn tu Tnh nghip cu sm vng sanh Cc lc Ty phng th gii.
kinh Ph Mn ngy 30 bin, lin tc trong ba ngy th n ngy th ba, trong (Trch C s truyn)
m y, xing xch trn thn ng bng nhin t ra v rt xung t. ng
Hng lo s nn em vic ny ni vi L Knh Huyn v Vng Hn. Hn lin 50. Triu nh Minh, Khng Th vi Hng Ng Sn b h ngc do b ghp
n xem xt dy xch th thy dy xch vn rt kin c, cc then vn dnh lin ti to phn. Nh ngi bo lnh nn Khng Th c php cho ra ngoi
nhau, si dy xch ri cch ch ng Hng ch vi bc, nn bo li vic ny gp mu thn ang trn ng n Kinh gp con. Mt ngy trc
cho ngi gi ngc. m , Quan Ng s Trng Th Nht tc trc trong khi m ng n Kinh th Khng Th bng nhin b a tr li nh ngc.
ngc, ng bo ngi t n sng, sau ly xing xch khc ct li, v ly Qu au bun v khng gp c mu thn, Khng Th hi Ng Sn c
giy dn ln trn dy xch lm du ri b i. Trong lc y, ng Hng vn cch no c thy mu thn khng th Ng Sn khuyn: Qun Th m
tng kinh khng thi, n lc canh nm th dy xch li t tng on v rt B tt i t i bi tm thinh cu kh, nu chng sanh no ch thnh cu
xung di t, nhng ming giy nim phong vn khng b rch, ch dy nguyn chc chn linh ng. ng nn xng nim danh hiu i s v tng
xch rt ch cch ti nhn nhau vi bc, khng c g thay i. L Knh Huyn Kinh Ph Mn phm nh Ngi cu gip. Khng Th nghe ni th, lin
v Vng Hn trc kia l ngi khng tin Pht Php nhng gi pht ny, pht tn tm, nguyn mi ngy ngoi vic xng nim Thnh hiu i s th
thy s vic ca ng Hng nh vy, bn t hi li bt tn Tam bo, Vng tng kinh Ph Mn 30 bin. Hn mt thng sau, Khng Th c phng
Hn pht nguyn tr nim danh hiu Tm v B Tt (*). Khi nim ng ba vn thch ra khi ngc, v gp li mu thn. V sau, ng n Hong Sn n,
bin th vo lc ban ngy, xing xch trn ngi ng cng rt xung di co tc lm Tng tu hnh. (Trch C S truyn)
t khng khc g vi trng hp ca ng Hng. Khng bao lu sau, c ba
ngi u thot khi nn hnh. (Trch Php Uyn Chu Lm) 51. Triu nh Minh, nin hiu Vn Lch, Quan Lc Ng i Thng th
huyn Nam H, tnh Chit Giang c mt ngi y t trai v tranh ginh ti
(*) Danh hiu Tm v B Tt bao gm li, nh ln vi mt ngi khc v l tay lm trng thng hai ngi v
1. Kim Cang Th B Tt Ma Ha Tt cht mt ngi. Ngi t y qu lo s nn cu cu vi Thng Th xin
2. Qun T ti B Tt Ma ha tt cu mng. Ngi Thng Th p: Ngi nh ngi v git ngi th phi
3. H Khng Tng B Tt Ma ha tt b ti, y l lut php ca quc gia, Ta u c th v tnh ring m xin cho
4. Kim Cang Quyn B tt Ma ha tt ngi min ti c. Tuy nhin, ngi hy nghe li Ta, khi trong ngc nu

- 84 - - 85 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

hng ngy ngi ch thnh cung knh tr nim danh hiu ca Qun Th m hiu i s. Gia nh Pht t ny ch c hai v chng. Mt ngy n Pht t
B tt th ba nm sau Ta s n cu ngi. Ngi y t phng mng, nn ny sp i xa th m y nm mng thy Qun m B tt n bo: Ngi
khi b bt vo trong ngc, th tt c thi gian u thnh tm xng nim Thnh sp c i nn nn Ta n cu . Ni dt li, B tt c bi k 4 cu
hiu i s khng h gii i. Hn mt nm sau, Hong thng c ch d cho nh sau v cn dn Pht t y phi ghi nh cho k. Bi k y nh sau:
n x ti nhn cu quc thi dn an, ngi y t ny nh vy c n
x. (Trch Qun m Cm ng K) M: NGHA:
Phng kiu mc nh chu Gp cu ch u ghe
52. Triu nh Thanh c Hiu Lim Ngu Th Nhang huyn Kim o, tnh Ng du tc mt u Gp du lin xoa u
Giang T, l mt Pht t rt thun thnh vi ngi Tam bo, li tu hnh rt tinh Du cc tam thng m u thc ba thang go
tn. ng thng ng ca nhp tht nhiu ngy m, l i bi sm, tng Thanh an bng bt u Rui xanh u ngi bt
kinh Kim cang, li pht nguyn khc bn n tng Kinh Qun Th m, khuyn
ha mi ngi tr nim c qua khi tt c nn tai. Ma ng nm inh
Du, do b ngi vu khng nn ng b bt tri v a n Giang Ninh. Lc Pht t y khi thc dy vn nh r rng v rt ly lm l v bi k ni
by gi, ai nghe tin cng u bun au, v nhiu ngi ku oan cho ng. trn nhng vn dn lng c nh ng qun. Pht t ny sau thu chic
Ring Th Nhang th t khi b bt a i, ng vn mc nim Kinh Sm khng ghe ch go i bn. i n ngy th hai th gp phi ma to gi ln gia
dt. Khi b tng vo ngc, d phi chu cc hnh tra kho v cng thm ng, ngi li ghe c mun u li di chic cu ln trnh gi ma
thng nhng Th Nhang trong tm vn bnh thn nh ngi nhp thin th Pht t ny lc y bng nh li li dn trong mng ca B Tt: gp cu
nh. Bn ngc tt thy th ni gin, ct lc dng cc hnh tra kho ng, ch u ghe, nn hi thc ngi li thuyn i nhanh qua ch khng u li.
chng dng kp kp vo ng chn ng nhng ng khng h b thng, Qu nhin, khi chic ghe va qua khi cu th nghe mt m thanh cht tai,
ch li vi ci so en. Khng bao lu sau, triu nh minh xt li v cho ng li th chic cu va b sp xung. Pht t y cm thy s linh nghim
ng c trng n. Con ca Th Nhang l Sn Tu, tht l mt a con ch ca Qun m i S tht l khng th ngh bn nn t v sau, tng nim
hiu. T lc cha b nn th m m, Tu Sn ng ngoi tri, thn khng cng tinh tn, l bi cng kin thnh. Mt ngy n, khi ng va tr v nh,
mc o, chp tay thnh knh xng nim, l bi Qun m i s, nguyn cu lc ang ci xung l Pht trong nh th chic n lu ly treo trc Pht i
cho Cha mau thot nn. D gp lc m ng, Sn Tu cng thc hnh nh bng rt xung t, du lnh lng. Lc y, ng bng nh n cu k th
vy khng sai khc cho n lc Cha khi nn v nh mi thi. (Trch Qun hai ca B tt dy (Gp du lin xoa u), nn lin dng tay xoa du
m Tr Nim k) di t ln u mnh. Vo lc na m, khi ang ng th ng bng nghe
c mi mu huyt tanh hi, ng t n ln xem th thy v ng b git
53. Ngh Bc Lo t Giai Khnh l ngi coi cng b, do s xut phm cht. Lc hng sng ng chy vi sang nh cha m v bo tin xu th nhc
li nn b triu nh trch pht, nht trong ngc. Thi gian b nht trong ngc, ph ca ng lin cn vn v nguyn do ci cht ca v ng, nhng ng
Giai Khnh thnh tm nh l xng nim Thnh hiu i S v Sm hi tng th p li c li no. Lc ngy thng, ng l ngi rt tn phng Pht
kinh. t nhin vo mt hm, ng nhn thy hoa sen nm mu mc y trn php nhng v ng th ngc li nn nhc ph ng lc y nghi ng l do
vch tng trong ngc, khng bao lu sau th ng c phng thch. Sau c chuyn bt ha tht thng gia hai v chng ng nn mi xy ra v
khi thot nn, ng xut gia lm Tng di php ta ca Lng Trng Php vic ny. Nhc ph ng v th u n n Quan huyn t co ng ti git
s. Sau ny, Giai Khnh lm tr tr ti cha Thanh Nguyn, ly Php hiu l ngi. Quan huyn cho ngi n bt ng, khi gii ng v n Nha mn,
Kiu Phong Ha Thng. (Trch Hin Qu lc) quan huyn nhn sc din th thy hon ton khng c v g l ngi st
nhn. Khi ly khu cung ca ng th quan huyn nhn thy trong nh ng,
54. Vng Lng Phong l ngi Hn Chu t thut mt s tch d tin bc v vt khng phi l t nhng hon ton khng b cp i
Qun m cu kh nh sau: ti Thng Ngu, tnh Chit Giang c mt Pht mn no, khm xt hin trng th ca s nh th khng b ph, vch tng
t lm ngh bun go, tnh tnh hin lng. Trong nh ngi ny c th cng khng b o l,... nn on chc hung th chc khng phi l trm.
Qun m i S rt trang nghim, hng ngy li chim bi, xng nim Thnh Quan huyn li tip tc tra hi gia gia nh ng v hng xm c him khch

- 86 - - 87 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

g khng th ng lin p: T no n gi i vi hng xm gia nh ng cho thng, n lc i nn i u vi him nguy, trong tm s st hi


khng h mt lng. Quan huyn suy ngh: Nh ny khng c k oan gia i hng, tinh thn khng sng sut th lm sao cn nh m nim. Chng ta lc
u, y khng phi l v trm cp, m thi im n mng li xy ra trong nim Qun Th m B Tt cn phi xem nh ang trong tnh cnh sp b x
lc na m, vy th hi ai vo y git ngi, hung th ch c th l Pht t, nh ngi b la chy bao t b m cu cu, phi nhip c su cn, mt
t bun go ny m thi, khng cn nghi ng g na. Quan huyn sau khi lng vng lng, tm nh ming nim cho r rng rnh r, tai nghe cho r rng
ly khu cung hon tt v suy ngh nh vy nh h bt xung ph vo li rnh r, nh cho r rng rnh r. Tm, khu nghip tng ng th y
khai th bng nhin c mt con rui xanh bay n, u vo ngi bt. Quan l b quyt ti yu ca ngi tr danh, bt lun l nim Pht hay nim Qun
huyn ang ly lm l ti sao c con rui u trn ngi bt th Pht t ny m, nu khng c nh vy th tm vin, m rt kh c i li ch.
bng nhin la ln: Rui xanh u ngi bt, tht l ng nghim khng sai.
Quan huyn nghe ng la ln nh vy nn hi nguyn do th Pht t bun go 55. C mt ngi tn Cao Tun huyn Tn Dng tnh H Nam, lc 50
bn em s vic trong mng m B tt dy v nhng vic ng nghim tui th phm ti st nhn nn b bt tri trong ngc, gng cm xing xch rt
tri qua thut li ht cho quan huyn nghe. Lc by gi Quan huyn cng nghim nht. Trong ngc, c mt ti nhn b giam chung m li khuyn rn
vi nha u mi cng nhau suy ngh v bi k th thy cu 1, 2 v 4 u ng nhng ti nhn khc rng: Chng ta nn n lc cng nhau tr nim danh
nghim, gi ch cn hiu c cu k th 3 l g th chc s tm ra hung th. hiu Qun Th m B Tt th chc c thot nn. Trong tm, Tun t ngh
Suy i ngh li th quan huyn bt u hiu c cu k th 3 - u thc c mnh phm ti st nhn qu nng lm sao nim Thnh hiu Qun m m khi
3 thang go vy th 7 thang cn li phi l thang tru, nh vy th tn nghi c? Nhng nhng ngi ng ngc vn ht sc khuyn rn: nu ng
phm hoc l tn Tht Khang (tru) hay l Khang Tht. Ngh ra nh vy th ngy m ch thnh chuyn nim Thnh hiu i s, th t y b d lm
quan huyn lp tc cho ngi i d hi th qu nhin gn nh ca Pht t lnh, li pht nguyn nu thot khi nn t hnh th ti s xy ph nm
bun go c ngi tn Khang Tht. Quan huyn lin bt a v nha mn tng cng Pht v x thn lm ti t cng dng cho tt c chng sanh th
tra hi, ch sau mt ln dng hnh pht hi cung th tn ny vi vng ng s thot nn. Tun nghe ni nh vy th ngy cng nh m, dng tm
khai. Trc nay, Khang Tht c t tnh vi v ca Pht t ny nn m y, rt ch thnh tha thit, gng cm xing xch sau t rt khi thn. Quan
lc Pht t bun go tr v th Khang Tht khng kp chy trn bn vi np Gim T thy l nn hi Tun duyn c g li c nh vy th Tun p:
trong phng, lc y hn ny sinh nh git ng cho tin tha t tnh Ti ch nim Thnh hiu i S m c nh vy. Quan Gim Ty lin bo
vi v ng. Do trong phng ti khng c n nn ch c nh ng say, hn Tun rng: Nu qu tht B tt thng xt cu ngi th n ngy x
b ra git ng. Khi s vo u ca ng b dnh du hn tng l ca v t hnh, ngi s khng cht, nh th mi ng l s linh ng ca Pht .
ng nn quay sang nhm u ngi khng du m git, ng u git lm n ngy hnh hnh, khi ao ph gi ao chm u ng th dao bng b gy
tnh nhn ca mnh. Quan huyn ly li khai xong th ra lnh h ngc Khang i. Quan Gim T lc y mi em ton b s vic tu ln triu nh, nh vua
Tht v cho ngi a Pht t bun go v nh. Quan huyn c chng nghe xong th lin h lnh tha ti cho ng. (Trch Tuyn Nghim K)
kin s vic ni trn v cm thy s linh nghim ca Qun m B Tt phi
thng, khng b ri ngi c thin tm khi b nn nn lin pht tm thm 56. Triu nh Tn c o Ung Php s h Phan, l ngi Trng Lc.
tn vi Pht php v chnh mnh cng nguyn th Qun m i S hng ngy, Lc nh, ng theo ngi ch vo kinh s, n nm c 13 tui th ng
chim bi xng nim cng dng. Ring Pht t bun go sau s vic li n Vin Sn v theo y ch ca Vin T xut gia, nghin cu Kinh Lut,
xy ra th cm thy s dm nhim l nguyn nhn gy ra thng kh cho th rt thng thuc Kinh Nit bn. Mt hm, ng c duyn s phi n Lng
gian nn sanh lng chn ngn, ng bn xut gia tu hnh v sau ny c o Chu. Trn ng i th b bn gic cp bao vy v nh cp ly ht y
qu. (Trch Qun Th m B Tt Ph Mn phm ging lc) bt. Ung Php s cng vi t nhn thy tnh hung nguy cp nh vy
nn c hai thy tr cng nhau nht tm thnh knh xng danh hiu Qun
LI BNH: Pht t bun go ny c s cm ng vi B tt l do ng Th m B Tt. Trong chc lt th bng nhin sng m dy c, che ph
lc ngy thng nht tm thnh knh xng nim danh hiu i s nn n lc khp trn thn thy tr Ung php s. Bn gic cp tm kim khp ni u
cp nn th c Qun Th m trong t tnh ca chng sanh thy t cu khng thy nn b i, nh m hai thy tr c thot nn. (Trch Cao
m c gii thot. Nu bnh nht, ng khng ch thnh khn thit nim Tng truyn - Tp 1)

- 88 - - 89 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

57. Triu nh Tn c Pht t Trng Sng l ngi Lng, huyn i t i bi hin hin thn lc cu mng mnh. Thy nhn lc y, vi
Kinh Triu. Sng c lng tn knh Pht php t lc thiu nin. Vo nin hiu vng chui ra khi ci m chy trn, m i ngy n, sau cng c thot
Thi Nguyn nh Tn, cha Ph Kin b nh bi nn nhn dn Trng An v khi tai nn. (Trch Minh Tng K)
cng lo s, m ngy chy trn n khp cc ni. Lc by gi, Sng ang
trn ng tr v qu nh cng vi nm ngi, th b binh s trn ng bt li 59. Triu nh Tn c Khoan o T l ngi Ng Qun. Lc hn 20
v chng cho rng ng cng vi nm ngi ng bn l ngi i thm thnh tui th c triu nh phi cm qun i Bc chinh, o T bi trn nn
t pha gic. Tt c u b bt, cm tay chn li v b chn n na thn b ch bt, em bn cho ngi lm ti t v cng kh s, trong lng rt
ngi di h, mi ngi cch nhau 20 bc ch n sng ngy sau s mun v nc nhng khng bit lm cch no. o T l ngi tn phng
em i git cht. Lc y, Sng t ngh kh c th no qua khi nn ng mt Pht php t lc nh nn t lc b nn mt lng thnh knh xng nim
lng thnh knh chuyn nim Thnh hiu Qun m. n na m th gng Thnh hiu Qun Th m B tt. m m ng u nm mng thy B tt
cm bng nhin t rt ra, nh m ng v mi ngi b trn. Lc chy ng trc mt mnh. Mt hm n, ng tha dp khng c ngi canh gc
trn ngang qua mt ngi cha, Sng dng bc hng v cha thnh tm nn b trn v nhm theo hng Nam m chy th b lc vo chn thm
nim danh hiu Qun m B Tt v ch thnh l bi, on dng mt tng sn cng cc, khng bit li ra. ang v cng lo lng khng bit phi i
trc mt, pht th nguyn rng: Nguyn mi phng Tam bo t bi u th by gi trn khng trung bng thy kim thn B tt hin ra v ch
chng gim, xin Qun Th m B Tt thng xt gia h, hin gi con mun bo cho ng ng i v nh. o T thnh knh l t th trong chc lt,
n Giang Nam t by nhng oan c au kh vi Tn vng, nh Ngi tm thy ng v nh. Sau khi thot nn v n nh, ng l nim B tt
cu gip mi ngi cng v con ca con c thot khi nn tai. Nu cng tinh tn v sing nng tng kinh nim Pht, ng sng n 60 tui th
nguyn ny c toi, xin tng ny b lm hai con c vng lng an t th. (Trch Minh Tng K)
tm m ra i. Sau khi Sng pht nguyn l bi xong, khi va ngc u
ln nhn th thy tng b lm i. Sng bn ln ng n kinh , em 60. Triu nh Tn c mt v quan huyn tn l Loan Tun, ngi Ph
nhng s oan c kh au t by vi Tn vng th lin c nh vua ra lnh Bnh, rt thm tn Pht php. Mt n ng c lnh i tng chinh L
n x cho nhng ngi b bt giam. ng lin mang lnh ca Tn vng v Tng. Trong lc giao chin, khng may chin thuyn b bc ha li b gic
gii cu cho mi ngi v v con. S tch trn l do Tr Sanh o nhn truy ui gt gao, lc ny thuyn ang n gia dng sng th sng gi t
chng kin nn thut li cho mi ngi nghe pht sanh lng thm tn i u ni ln d di. Quan huyn thm ngh chc kh m qua khi nn thnh
vi Qun m i S c nhiu li ch. (Trch Minh Tng K) tm hng v Qun Th m B tt tha thit nim Thnh hiu ca B tt,
mong cu mnh c tiu tr nghip chng, d cht khng b a lc
58. Triu nh Tn c Sa mn Thch Khai t. Vo nin hiu Lm An nm vo chn Tam . Trong chc lt, ng bng nhn thy trong dng sng c
th hai, ng ang trn ng i th b cp bt. Lc by gi gp nhm lc mt ngi ang ng sng, nc n ngang lng. Trong lng ng lc y
mt ma nn nh nh i kht, bn cp ny hng ngy n ng bt t bit do mnh ch thnh cu xin v xng nim Thnh hiu i s, cm n
ngi git ly tht n. Khi chng va bt c Thy Khai t, lin em T tm ca B tt nn c Ngi n cu h th lin nhy xung nc.
nht trong ci chun b git Thy ly tht. Trong chic ci chng giam Khi va rt xung nc th l thay ng khng h b chm m i li nh
gi Thy, c trn di mi ngi u b cp git n tht ht. Thy trn mt t, giy lt sau th cu binh em thuyn n tip ng, nh m
Khai t k t lc b bt vn mt lng thnh knh thm tng Kinh Ph Mn quan huyn Loan Tun c thot nn. (Trch Minh Tng K)
khng h bing nhc mt pht. Lc tri va sng, th bng nhin c mt
con mnh h t trong rng su nhy ra gm tht d di, bn cp nhn 61. Triu nh Tng c mt Ni s tn l Lnh Tng, h Mn l ngi x
thy th kinh hong, khip va nn b chy tn lon, mnh h bn bc n Cao Bnh Kim, tnh Sn Ty. Vo lc trc khi Ni s xut gia th nc nh
cn ph thnh ci va cho mt ngi chui lt xong th thong th b vo b lon lc, gic bt ngi khp ni. Mt hm, trn ng v nh th Ni s
rng. Thy Thch Khai t lc va thy mnh h n ci nht ngi th c b gic ui bt, Ni s nht tm quy hng Tam Bo, trong tm lin tc tng
ngh phen ny chc s b cp n tht cht nhng khi thy cp b i th Thy kinh Ph Mn cu xin qua khi tai nn. Ni s theo hng Nam m i th khi
mi bit l nh s thnh knh xng nim Thnh hiu i S, nn B Tt n K Chu li b gic ui theo. Ht hong Ni s tro ln mt cy kh

- 90 - - 91 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

trn ri ch thnh xng nim Thnh hiu Qun m B tt. Bn gic ui n knh th Qun m i S, hng ngy u tng Kinh Ph Mn nim Pht, l
ni nhng li khng h ng ln cy, truy tm mt lt khng thy nn chng rt sm. Mt hm c v quan l Mc ng n khu vc ny truy lng bt t
qun tr li. Ni s sau leo xung v nhm hng Nam i tip th khi n binh l Mc Mc v T Bnh, hai k ny ang trn ti vng ny sau khi cng
b sng Mnh Tn do tri bt u ti nn khng cn mt chic ghe no nhng ngi khc vt thnh tu thot thnh cng. Khng tm c nhng
na. Ni s trong lng v cng lo lng bi thn gi mt mnh gia ng k vt ngc nn Mc ng gin d ra lnh git sch dn chng trong
trong m ti th e c nhiu him nguy, nn tip tc tr nim Thnh hiu B thnh. Tin n nh st nh ngang tay, nh nh u kinh s. Lu khi nghe
tt Qun Th m. Trong chc lt, bng Ni s nhn thy c mt con bch lc tin th lin pht nguyn trai gii thanh tnh v c xc nh nh n bo to
khng bit t u xut hin, chm ri bi n b sng. Nhn thy nai hin Qun m ch thnh l bi, cu xin thot nn. Trong lc y ni Dinh th Mc
bi n ch mnh, Ni s mng r leo ln lng n, v ci u mp st lng ng lm vic bng nhin t trn tri ri xung mt vt l, chiu sng ni
nai th nai lin ch qua sng. n b bn kia, Ni s leo xung th ton thn cy ct trong t dinh. ng ly lm l n xem l vt g th nhn thy quyn kinh
khng h b t v tr v nh an n v s. Sau khi thot nn, Ni s lin pht Qun m. Trong lng ng vui mng v ngh c l y l im bo dn chng
nguyn xut gia nhp o, hc hnh kim ton, hng th c 75 tui th v ti nn lp tc xa b hnh pht tru lc dn trong vng ny, li bo ton dn
Ni s vin tch. (Trch T Kheo Ni truyn) cng nhau vit chp tr tng, nh m trong vng ny, dn chng hon ton
c an n v thot khi hn tai nn gia hnh. (Trch Minh Tng K)
62. Triu nh Tn c Pht t tn l Tt Lm l ngi ng Hnh, tnh
Sn ng, vn l ngi sng tn Qun Th m B tt. Trong mt ln theo 65. Triu nh Tn, nam cung T Ngao l ngi Thy Bnh. V phm ti
tng M Dung Thy i chinh pht gic Bc phng th qun ca ng b nn b y n thnh Tn Bnh, tnh Vn Nam. T binh thnh ny rt hung
i bi. Mt ngi mt nga b chy trn nhng b binh gic ui theo st d, tha dp ph thnh trn i nn Trng Lc Cng cho bt li v em i
pha sau. Thy tnh th nguy cp, ng lin tha thit nim Qun m B Tt tru lc. T Ngao bit mnh trm phn khng qua khi ci cht nn ch thnh
xin thot khi vng vy ch. Mt lt sau ng li th thy binh gic b b nim danh hiu Qun Th m B Tt. n lc hnh hnh T Ngao, th ao
li xa dn sau lung, nh vy m thot nn. Con nga chy mt lc th i lc ph cm thy t chi bi oi, mi mt v cng, khng cm ni ly thanh ao,
vo ni, loay hoay n lc na m vn khng bit ng thot ra. Lc y, ao chm xung ch lm try s s ch khng chm c ng. By gi
Tt Lm li ch thnh xng nim Thnh hiu Qun m B tt, th thy c chnh Trng Lc Cng ch thn t n php trng, thy s l nh th
mt v Tng php phc trang nghim, tay cm tch trng n ch ng nn gn hi T Ngao. T Ngao ng ngc khng bit hi iu g nn Trng
cho Tt Lm, ng vng li i theo ng ch dn th qu nhin v n nh Lc Cng hi li: Nh ngi c ti nng g m lm cho ao ph khng cm
an n. (Trch Minh Tng K) ao ni? Lc y T Ngao p: Ti ch c ch thnh nim Thnh hiu Quan
Th m B tt. Trng Lc Cng nghe xong tc th ra lnh phng thch. Sau
63. Vo triu nh Tn c quan hu Tha Tng T Ngha b qun M khi thot nn tr v c hng, T Ngao pht nguyn to mt tng Qun
Dung Vnh bt c nn b em i x trm. T Ngha b cm tay chn v m nh, dng hp n hng ct gi, i u th i trn u v thng
chn sng na ngi ngy hm sau em i hnh hnh. Tha tng thy xng nim Thnh hiu Quan m. (Trch Minh Tng K)
mnh mun phn khng thot khi nn tai ny th mt lng thnh knh thm
tng Kinh Qun m. n lc na m th t t v ra, gng cm cng ri 66. Triu nh Tn c mt Ni s tn Chu Th, ly hiu Minh Cm, l ngi
khi thn, ng bn nhanh chng thot ra nhng xung quanh lnh canh rt Cao Bnh. Khi cha xut gia, Chu Th l ngi c tm tn knh Pht php.
ng kh thot c. Mt lc sau, ng cm gic nh c ai ang dt mnh Mt hm, Chu Th b bn gic cp bt c. Tng cp thy hnh dung
i, lc i ngang qua mt bao nhiu lnh canh th khng tn lnh no pht hin. xinh p th c nh bt em v lm v nhng Chu th mt mc khng
Sau , ng chy v Ton K, x ng. Vua nh ng nghe tin th h ng , nn b mi hnh pht kh s cch. Chu Th th nguyn th cht
chiu mi ng lm Huyn Lnh ni Lc Dng. (Trch Tn Th) ch khng chu nhc nn Tng cp ni gin pht Chu Th phi i chn d.
Tri qua sut 10 nm, trong lng Chu Th lun nh ngh n Tam bo v nui
64. Triu nh Tn c Pht t tn Lu l ngi sng trong khu vc bin hng xut gia u Pht. Mt hm trong lc chn d, Chu Th nhn thy
thnh Bnh Nguyn, dn chng trong vng ny c hn nghn gia nh u mt thy T kheo i ngang qua, bn k ht s tnh v cu xin Thy truyn trao

- 92 - - 93 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

ng gii. Thy T kheo ng , sau khi truyn gii php, Thy trao cho C mt 68. Cui triu i Nguyn Ngy, Sa mn Thch Php Thin vo mt ngy
quyn kinh Qun m v bo phi sing nng tr tng. Nhn c quyn Kinh, n khi ang vn du cng vi cc php l th gp mt ton cp rt ng.
Chu Th vui mng khn xit, ngy m tr tng, mong mau sm c v nh. Thy Php Thin thy bn chng rt hung d nn bit rng kh c th em
Mt hm, tha dp vng ngi canh gc nn Chu Th b trn, nhm theo Pht l khuyn nh chng. Thy lin khuyn tt c cc php l ch thnh
hng ng m i. Do khng bit ng nn Chu Th i lc vo chn thm nim Thnh hiu Qun m i S i t i bi cu kh cu nn. K l thay
sn cng cc, ang khng bit lm sao th bng nhin C nhn thy mt con bn cp ui cch my cng khng theo kp, chng bn ging cung ln
h mnh vn vn trng rt gh s ch ng cch mnh vi bc Thot va nhn bn th mi tn u khng bt khi dy cung, hong s chng vt cung
thy th hong s v cng, nhng sau khi nh tm li th C thy dng xung t nhng cung tn cng khng rt xung c. Chng ngh y l
nh mnh h ny khng c lm hi mnh, m cn ra hiu c v nh mun cc v thn nhn nn s hi b chy trn. Nh vy m thy Php Thin cng
C i theo, nn Chu Th i theo n. Tri qua hn tun l th n Tn Chu, lc vi cc php l c thot qua tai nn nguy him ny. S tch ny do dn
sp bc vo lng th chng thy mnh h u na. (Trch T Kheo Ni truyn) chng vng y k li. (Trch Cao Tng Truyn - Tp 2)

67. Triu i Bc chu, cha i Tr Vin ti Kinh S c mt v Cao 69. Triu Nguyn Ngy, Sa mn Thch o Tp trn ng i n Th
tng hiu l Tng Nht Thin s, h Trnh, ngi V Lng, huyn Hm Dng tnh Ty Sn th b gic cp bt, chng em tri Thy vo gc cy
Dng. ng l mt Cao tng o cao c trng lc ng thi. Mt hm, ch em i git. Khi b bt th Thy bit trm phn s cht nn mt lng ch
vo ng gi ng, bng nhin Thin s ln lu ng i hng chung, chng thnh nim danh hiu Qun m B Tt khng mt pht ngi ngh, n lc bn
Tng u ngc nhin nn vi t hp ti Chnh in nghe Thin s ging gic em Thy i git, khi cm dao ln chm th dao gy tng khc, khng
dy. Thin S hi thc chng Tng cp bch mau mau ln hng n. lm Thy b thng mt my may. Bn chng thay dao, chm nhiu ln nh
Sau khi ln hng n, chng Tng gn hi nguyn c g phi lm nh vy u khng lm thng tn n Thy nn kinh hi ngh Thy l Thn nhn
vy th Thin s bo: Vo gi ny, c mt ging ng mt ngi cha nn lp tc r nhau b chy. Thy Thch o Tp nh m thot c tai
ti tnh Giang nam sp sp v s cht n c nghn ngi nn tt c nn. (Trch Qun m Cm ng truyn & Cao tng truyn - Tp 2)
chng Tng nn vn tp ln Pht in, nht tm thnh knh tng kinh nim
Pht v chuyn nim Thnh hiu Qun m B tt nh Ngi cu s 70. Vo i Lu Tng c Pht t tn ng Hoi Ninh, ngi H Giang,
ngi kia. Tt c chng Tng nghe li Thy ni u vn tp vo chnh tnh Trc L l i Tng qun ca Ph Tham Qun. Mt ngy n, ng
in tng Kinh nim Pht. Cch vi thng sau, ti Giang Nam c ngi cng vi Quan Thi Th Chu Thun Chi Nam qun i chinh pht gic
n cha k li, ng gi ng ngy y thng y, trong ging ng ti Bc phng. Chng may c hai u lt vo vng vy ca ch. ng Tham
Dng Chu, tnh Giang Nam ang c bui thuyt php, thnh gi s ng qun thy tnh hnh nguy khn nn m ng b trn cng vi Thi th
1,000 ngi. Bng nhin mi ngi nghe ting nim Pht tng Kinh v mi v mt nhm qun. Tt c chy theo hng Nam, m i ngy n, lin tc
hng l n t ca hng Bc ca ging ng, khi vo ri li bay ra sut ba ngy m. V s qun ch vn cn ui theo nn ng cho ngi
ca Nam. Thnh chng u ly lm l, bn theo hng c ting tng Kinh i do thm, nhng i n my ngy sau vn khng thy ngi ny tr li.
v mi hng nim m tm. Khi 1,000 ngi va ra khi ging ng th Mt m n tri ma to gi ln, vo lc rng sng th ngi d thm ny
t nhin c ging ng sm xung nn khng c mt ai b thng. quay tr li. Ngi y cho bit trn ng tr v th t xa nhn thy ni
Lc y mi ngi v cng kinh ngc. By gi mi ngi mi bit l ting ny c n la rt sng nn mng r chy v hng ny, tuy vy khi gn
tng kinh nim Pht v xng nim Thnh hiu Qun m ca chng Tng n ni th li thy ti om nn phi i n sng mi tm c ng v.
Hm Dng vang ng n tn chn Thin lm Giang Nam. Cha nh Thi th Tun Chi nghe ni rt ngc nhin v m qua tri ma to gi ln
Lng bit c cu chuyn ny, ba phen mi thnh Tng Tht Thin S nn khng c ai t n c. Lc y Thi th d hi th mi bit ng Tham
vo ni cung nhng Thin s u t khc khng n. n nin hiu Bo qun l ngi tn phng Pht php t lc nh. n khi lm i tng trong
nh nm th ba, triu Bc Chu, vo ngy 18 thng 7, Thin s vin tch. qun i, mi khi xut chinh, ng u i Kinh Ph mn trn u, lun
Trong triu, t vua quan cho n b tnh, ngi ngi u thng tic, ri mc tng trong u khng h b b. Mi khi m xung hay lc thc gic,
l khi nghe tin Ngi th tch. (Trch Cao tng Truyn - Tp 2) ng u c tng thuc lng. Mi ngi u tin rng chnh nh thn lc

- 94 - - 95 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

ca Php bo m ng Tham qun i trn u nn mi ngi qua y ng vn l ngi cha xut gia, l b h ca i tng Lu h. Lu H
khi tai nn. (Trch Minh Tng K) lc y c khong 20 ngi i lm qun gin ip thm thnh binh tnh ca
ch ti ng Phng, trong c Hu Ha. Khi va n Thc T th mi
71. Vin i trng L Nho Tun l mt Pht t thun thnh. Lc lm ngi u ly tn. Hu Ha ci trang thnh mt nng dn, mc rch ri,
Quan V, ng trn ti H Lao, c mt ln ng b qun nh Ngy bao vy vai gnh, tay xch ging nh nng dn. Chng may, ng gp phi qun lnh
thnh rt nghim ngt. Nho Tun trong tnh th nguy cp, ch n m ti ang lng bt gin ip gt gao, trng thy hnh tng ca ng, chng sanh
th tro ra ngoi thnh, thy binh ch bao vy t pha nhng u ng m nghi nn chn li hi, khi hi n ng th nhiu cu ng tr li khng ng
nn ng lin nht tm nim Thnh hiu Qun m B Tt trong lc i chm ri nn chng bt ng em v x trm. T lc ci trang n khi b bt, ng u
ngang qua dinh tri ca ch. Khng bao lu th qun ch pht hin nn ui mt lng thnh knh mc tng Kinh Ph Mn. n lc sp b chm th vic
theo bt ng li, Nho Tun mun phn s hi nn nht tm mc tng Kinh tng nim cng ch thnh. Khi ao ph gi ao hnh hnh th ao ng b gy,
Ph Mn. Gi pht y bng u c mt con tun m chy n bn cnh, bn gic cho rng ng l thn nhn nn phng thch. Sau khi thot nn, ng
Nho Tun vn l v tng k m nn ng ht sc vui mng, bn nhy ln xung tc xut gia u Pht, gii lut nghim tr thnh mt v Cao tng thi
tun m v phi nh bay khi tri ch, nn thot c i nn. (Trch Bin by gi. (Trch Minh Tng K)
Chnh Lun)
75. Triu i Lu Tng c Pht t tn Vng Huyn M l ngi qun
72. Pht t Mao c T ngi Tn Dng, tnh H Nam l ngi sng Thi Nguyn, tnh Sn Ty, lm Tng qun ti Ninh Sc. Lc y Cha nh
tn Pht php. Trong nh, ng th knh Qun m B tt rt trang nghim, Ngy l Thc Bc Th, ko i qun n bao vy x Ngot i. Doanh tri
hng ngy c nh u l bi xng nim. Mt hm trn ng n Giang Huyn M b vy hm, binh s tht th b chy nn Huyn M b bt em i
nam th ng gp mt ton cp ci nga ui theo bt. ng hong s x t. Lc sp b hnh hnh, c ngi n bo ng nn tng kinh Ph Mn
trn vo mt bi c bn v ng, v bi c khng rm nn ch che c ngn bin th c th thot c t nn, ni xong th trao cho quyn kinh.
na thn ngi ng. Bit rng kh chy thot nn c T mt lng thnh Huyn M trc khi lm Tng qun l mt Pht t thun thnh, c tng
knh xng nim Thnh hiu Qun m. Trong chc lt, bng trn tri my thuc lu kinh Ph Mn v th nn khi c tng cho quyn kinh th ng
ko dy c, ma xung nh trt nc, sm chp ni ln ng ng c tng cho n lc em ra php trng, trn ng i ng vn tr tng
d di nn ton cp hong s gic nga phi b chy. c T nh vy khng dt, khi s 1,000 bin th bng nhin lc y nhn c lnh ca
m thot c tai nn. (Trch Bin Chnh lun) triu nh hy b vic hnh hnh. (Trch Tng Th v Nam s)

73. Pht t Bi An c ln i ng b gic cp bt v mang i theo, sau 76. i Lu Tng c v Sa mn l Thch m V Kit, ng cng vi cc
tha c hi khng c ngi canh gi nn lin trn thot. ng ln theo ca mnh n Ty Vc thnh kinh. Khi n nc K Tn, ng thnh
hng Nam m i th lc n bn sng b tt ng, khng qua c, lc c mt b kinh Qun Th m Th k vit bng Phn vn. Thy tr li tip
y bn cp cng va pht hin nn ui n gn. Bi An bit rng trong tc ln ng n min Trung Thin Trc. Trn ng i gp rt nhiu tai
gi pht ny sanh mng trm phn nguy him, nn ch thnh cao ting xng nn nhng Thy tr ng u ch thnh, ng nht tm th nim ni b kinh
nim Thnh hiu Qun m B tt. Bng nhin ngay lc y ng nhn thy mt Qun Th m Th k ang mang theo, khng mt pht xa ri. Lc n nc
con ch si trng li qua sng n ni Bi An ng, ng mng r nhy tht X v, thy tr ng gp phi mt by voi rng d tn chn ng nn nht
ln mnh ch si, ci ngi m st u ch si n ch qua sng. Qua n tm quy mng i S, chuyn tm nim Thnh hiu Qun Th m B Tt. Lc
b bn kia, ng vn cn cha hong hn th ch si bin mt. Bn cp Thy tr ng ang nim th bng nhin c mt con s t t trong rng su
ui theo n b sng th khng cn thy ng u nn ng ngc ng nhau nhy ra, ui by voi chy mt. Sau i tip th li gp n tru rng ang
ri rt lui. (Trch Qun m Huyn ngha s k) gm tht v lao v pha thy tr ng. m V Kit cng nht tm nim Thnh
hiu B Tt i s th trong chc lt, trn tri bng xut hin chim i thu
74. Triu i Lu Tng c Sa mn Thch Hu Ha l v Tng cha ca lao vt xung n tru, lm cho chng hong s b chy mt. Thy tr ng
dn chng to ti Kinh s. Vo nin hiu Nguyn Gia, trong nc b lon. Lc nh vy qua khi mi tai nn trn ng i. (Trch Cao Tng truyn - Tp 1)

- 96 - - 97 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

77. Triu i Lu Tng c ngi n b tn l Sa Th. Con ca B l i. i sut my ngy m nh vy th Thy ra khi chn rng ni him nguy
Vng Thanh N b bt lm t binh, ngy ngy phi lm vic kh sai trong . Khi ra khi rng th mnh h cng bin mt khng cn tm thy mt du
tri lnh. Sa Th l mt Pht t tn knh Pht php rt thun thnh. T ngy vt no. (Trch Cao Tng truyn - Tp 1)
con b nn, B mi m u n trc Pht i, t 7 ngn n cng dng
Tam bo v ch thnh khn thit xng nim Thnh hiu Qun Th m i S, 79. C mt Pht t tn l Vng t, sanh trng trong mt gia nh
cu nguyn cho con mau thot nn v c tr v nh bnh an. Thc hnh cha m u l ngi thm tn Tam Bo nn Vng t t lc nm tui
nh th tri qua mt nm. Mt ngy n, ngi con la lc s sut ca lnh bit tr ch Nh Bo Lun v rt tin cn. Vo nin hiu Khai Nguyn nm
canh nn b trn, theo hng Nam m chy. Lc chy trn th m i ngy u, Vng t cng vi hai ngi bn i n Bc h. Lc ln thuyn th
n nn sau khng cn bit phng no m chy. iu l lng l khi mi ngi ch thuyn y t ra rt thn mt, khi n gia sng th ngi ch
m i th nhn xa xa u trng thy c 7 m la ging nh trong xm ang thuyn bn ly ru tht v thc n ngon chiu i mi ngi. Lc ngi
t n la, nn ngi con c theo hng y m chy. Tri qua 7 ngy m ch thuyn trao ru cho t ung th bng nhin t nghe trn khng trung
th bng nhin Anh chy c v n nh. ng trc ca nh mnh th thy c ting bo ng ung, trong tm Anh thy v cng kinh ngc nn tha
M ang qu mp trc Pht i, trn bn Pht cng 7 ngn n sng r. lc mi ngi khng , ln nh ru ra ngoi. Mi ngi ung ru vo
Lc y c hai M con mi hiu c nguyn nhn ca 7 m la dn ng th tt c u say v ln ra ng, ring t th vn tnh. Khi thuyn i n ti
t nhng ngy trc chnh l do Thn lc ca i s i t i bi cu nn. th gh vo b qua m, trong lng t lc y vn suy ngh mi v s ho
(Trch Tuyn Nghim K) phng ca ngi ch thuyn, v nghi ng t phi c vic g y nn khng
dm ng m ch thnh tr nim Thn ch. Ngay lc y, t bng nhn thy tn
78. Triu nh Lng c thy Thch Tng Lng b binh s nh Ngy bt cng ch thuyn tay cm chic ba sng long, nhy vo m ngi ang nm
vi ngi bn ng hc. Trn ng i, tha lc lnh canh s h th b trn ng say kia, thot mt ci ra tay chm cht ngi nm ngoi ba, sau
nhng v qun phng th nghim nht nn khng thot c vng vy. Khi khi hn chm cht hai ngi bn ca t th i v pha t. Lc by gi, t
chy n bn ven ni nh bc vch cao th nhn thy mt cy i th. Lc y mp u xung st ghe, ming vn tr tng thn ch ch cht. Gi pht
tri ti, Thy lin dng dy ct ln i th theo dy tro xung vc ni, y, t nhin n trong thuyn vt tt, tn ch thuyn chm lon x, trng
do tri ti khng thy m ven chn ni pha di vc li ton gai gc khng vo lng t nn mu chy lnh lng. t nhin, ci ca b ng inh
th t chn xung, nn phi trong cnh y nm dy treo mnh tn ten gia v kha cht t lu, c hai ngi p ca xng vo, du t xung sng. Do
vc thm, kh c th no chu ng lu c. Thy cng ng bn trong nc sng qu su khng li qua sng c nn hai ngi ny khing t
tnh th nguy cp ny bn ch thnh xng nim Thnh hiu Qun Th m B ln b. t b chm ba nht ba nn mu chy lnh lng khp ngi nhng
tt. Trong chc lt bng thy c tia sng mt tri chiu trn u, soi sng k l l khng h thy au n. Khi ra khi chic ghe, gi thi n thn th
khp khu vc ni, nng nh nh sng y m thy c di chn ni gia mu t ng ngng chy, ch b thng cng t lnh. t t xung b
m gai c ch c th t chn, nn tro c xung. Khi chn va chm sng, hai ngi l cng bin mt. t ln m trong m ti mt m, i c
mt t, th tri lin tr li ti om nh trc. C hai ngi i n lc tri mt on ng th n c mt ngi nh l. Anh bn xin vo ngh tr
sng, th li nghe thy binh s nh Ngy thi sng lm hiu lnh pht binh truy dng thng. y c nm su ngy th t nghe ngi i ng bn
tm. Trong thm sn cng cc, Thy v ngi ng bn hon ton lc li, c tn v vic c mt tn ch thuyn va b bt ti Bin Chu C v ti git
gng tm ng nhng v vng. Lc y bng u xut hin mt con mnh ngi. Lc b bt, tn ch thuyn tn c ny khai rng khi hn ra tay h
h pha trc mt. Thy Tng Lng lin ni vi ngi ng bn: Chng ta st c bn ngi xong th lc n ch ca ngi th nm th n trn
ch thnh xng nim Thnh hiu B Tt Qun m, chc c cm ng n T thuyn bng pht tt nn hn chm lon x. Sau th thy ngi ny mt
tm ca B tt cho nn m qua Ngi cho quang minh ch dn ng, tch nn trong lng hn v cng hong s, ngi nh m sng v th nn b
gi y chng ta li khng tm c li ra m gp mnh h, chc l do B tt pht hin v b bt. Vng t b chm ba vt ba, hai vt thng lnh,
t bi li ch ng thot nn cho chng ta. Ni ri bn cng i v pha mnh cn mt vt thng b nng nhng u khng tn hi n gn xng nn
h. Nhn thy hai ngi i v pha mnh th mnh h thong th i trc. Lc Anh li iu tr thm vi ngy, khng bao lu th tt c vt thng u
no c hai ngi mt i chm th mnh h cng ngng ngh, ri li tip tc lnh ln nh c. (Trch Qung D K)

- 98 - - 99 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

80. Triu nh ng, vo nin hiu Thin Bo nm u c mt ngi 81. Triu nh ng c Pht t tn l T Thin Ti, ngi huyn L
tn l Thnh Khu, lm Thi y huyn Thng Sa, chu trch nhim Tuyn tnh Thim Ty. Thin Ti quy y Tam bo, trng trai gi gii t lc
v vic vn ti cy g n H Nam lm cu. Trong chuyn i n H nh, v thng c tng Kinh Ph Mn n hn vi ngn bin. Mt hm,
Nam, khi thuyn ca ng va n Dng Chu th gp ma to gi ln, ng n cha Vin Hng Kinh thnh d trai tng cng chng tng ni
sng ni dy rt cao nn thuyn b chm, cy g b tht lc rt nhiu. cha y. Xong vic th trn ng tr v nh, chng may gp phi bn r
Quan Chu Ty cho rng Thnh Khu mn c trm g em bn H man r chuyn bt ngi Hn em n Hng Nhai git. Ri vo tay
nn cho tra kho rt tn khc. Chu khng ni vic tra kho nn d khng r H, ng bit mnh kh thot khi bn tay hung c ca bn chng nn
c ti, Thnh Khu vn phi nhn ti. Quan Chu Ty bn n ln nht tm mc tng Kinh Ph Mn, khng cn quan tm g n cnh vt xung
m Ph v ti trng ca Thnh Khu. Ban Cnh Sai l quan ti m quanh. Khi bn chng em ng i git, ng vn khng hay bit g. n na
Ph bn phi Vng Cn n Dng Chu gii Thnh Khu v tr ti. m th mi thy mnh ang trn cnh cy ca mt i th ng gia sui
Vng Cnh l ngi tham lam mun n t lt nn khi gii phm nhn su cch b trn 300 mt. Thin Ti dng tay s ni c th c cm gic hi
i, th khng gng cm xing xch, dn i ng b n Giang Ninh, a au nhc nhng khng thy c vt thng. ng bn ln m tro xung sui,
xung thuyn ri mi dng xing xch tri Thnh Khu v b vo phng men theo dc b sui i v hng Nam khong nm su mi dm th tri
kn ch cha mt l a thc n vo. Thnh Khu trong lng bit rng dn sng. Lc y, ng cch bn gic rt xa nn v n nh bnh an v s.
khi n m Ph chc khng qua khi nn hnh, nn trong lng thnh n ni, Thin Ti k li cho mi ngi nghe nn ai cng tn thn lng i
knh xng nim Qun m B tt tm thinh cu kh nn. Thnh Khu t i bi ca Qun m i S. S tch ny do Uyn Php s thut li. (Trch
hng ngy ch c cho n mt ba, c khi cng khng cho n, ch c Php Uyn Chu Lm)
ung nc cm hi qua ngy. Tri qua hn mi ngy nh vy th n
T Chu. Lc ny tri cng ti, Thnh Khu vn ch thnh khn thit 82. Ti Ng qun c Pht t Lc Huy. V phm ti nn b bt tri tng
tng nim. Trong phng ti lc y, t dng gng cng u rt khi thn vo ngc v i ngy x t. Trc khi vo ngc, ng cn dn ngi nh
ngi, Khu bit chc l do thn lc ca B tt gip nn i n m pht tm thnh knh to tng Qun m B tt hng ngy l bi xng
khuya mi ngi ng th b trn. ng i ra pha sau thuyn, n ni nim cng dng, cu xin cho ng thot nn t hnh. n khi ng b em
phng ca Vng Cn gi Cn dy v hi: Vng Cn, ngi i vi ra chm th ao lin b gy. C ba ln chm th ba ln ao u b gy, nn
ta nh th no? Vng Cn kinh hi ngi dy hi: Ti sao ngi n khng gy thng tch g cho ng ht. Quan gim st kinh ngc d hi
c ch ny? Thnh Khu bn p: Ta th em thn mng chn trong nguyn c th Lc Huy cho bit: Trc khi b bt vo ngc, ti c thnh
bng c, u cam chu cht di bn tay ca cc ngi. Ni xong th knh pht nguyn v bo ngi nh to tng Qun Th m l bi cng
Thnh Khu lao ngi xung dng nc. Khi thn chm nc th trong dng, cu xin thot khi t ti. Chc do nh t lc ca B tt nn ao
giy lt, ng gp mt ming vn ln, gia c cy tr ln. Thnh Khu b gy php trng khng chm c. Quan gim st nghe vic y ri
leo ln ngi trn ming vn, tay m cy tr th ni lnh bnh trn mt nc. th tu ln triu nh, nh vua nghe xong th hoan h pht lnh tha cho Lc
Lc y tri ti en nh mc, nhn ra bn pha mnh mng, ng cng ch Huy. Sau khi thot nn v n nh th Lc Huy n trc Pht i l bi
thnh tha thit nim Qun m B tt. Ming vn y theo sng nh, tri i s, ng xem li th thy trn c c vt tch ca ba ln dao chm. (Trch
vo mt bi lao sy. Khi tri sng th ng ra khi bi lao sy y, i vo Tuyn nghim k)
trong xm, dn chng bn gip a ng n T chu. Sau khi thut
li nhng tai nn qua vi cc quan ng liu th ai cng u thng 83. Triu nh ng vo nin hiu Qun Khi c gic Hong So ni
cm, mi ngi u gip lng thc v nga ci ng tr v lon. Bn chng i n ch no th ch y xc ngi cht y khp ni,
kinh ku oan. Khi n Kinh , ng n gp quan Ng s t by mu chy nh sng. V th nn t thnh th cho n nng thn, nh nh
ni oan c kh au trong thi gian qua. Nghe ht cu chuyn ca ng, u b chy trn nn u u cng nh l chn hoang vu. Mt hm n,
quan Ng s v cng cm ng v tu ln triu nh nn ng c tha chng ko n Hn Chu, dn y v cng kinh s, gi tr gi trai c
ti. Quan Ng s cng nhn chuyn ny m pht tm thm tn vi c my vn ngi ko nhau n trc bo ta th c Qun m B Tt,
T bi cu ca Qun m B tt. (Trch Tp D K) ting xng nim ln ting khc than v cng thm thit. Mun ngi nh

- 100 - - 101 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

mt, thnh tm cung knh cu nguyn xin B tt gia h cho qua khi tai 86. Triu i nh Tng ti H Dng c mt v quan tn l Th Hanh,
nn ny. Trong x Hn Chu thi y ch c tng Tin Lu l ngi c ng cng l mt Pht t thun thnh, ngy ngy u ch thnh l bi Qun
th cu nguy cho mi ngi nn nghe tin gic n, Tin Lu tp hp binh Th m B tt v cung knh nim Thnh hiu i S. Nin hiu Khnh
m v mang qun ra chng c li. Lc hai bn ang giao chin, Tin Nguyn vo nm u, ng pht nguyn t tay mnh s sao chp kinh Ph
Lu v binh s bng nghe trn khng trung c ting nim Pht tng kinh, Mn 200 quyn b th cho mi ngi tr tng. Sau khi pht nguyn xong,
khi ngc nhn ln th thy B tt Quan Th m thn tng oan nghim, ng trai gii thanh tnh, thnh knh vit chp va c 20 quyn th bng
ng ni cm bch vn, c hoa sen chn, trng phan bo ci, c x u c mt m qu vi mi con u trn nc nh ku la thm thit. Th
rp tri cng ha u kim cng, chng Thin long bt b v lng v Hanh nghe ting qu ku th ng ln ui chng i nhng chng khng
bin theo hu B tt. Nhn thy cnh tng trang nghim y, binh s ca chu bay. ng bn n trc i S l bi cu nguyn v khi bc ra sn
Tuyn Lu nh c thm sc lc gp trm ln, ngc li, tng gic ui chng i ln na th ln ny ng nhn thy c mt con qu b trng
Hong So kinh s t thn: Khng c, y l Pht quc ri, nn lp tn chy mu, nhng con xung quanh ang v con qu b thng, c gng
tc h lnh rt ht binh ch trong mt ngy, nh vy m Hn Chu ang nh tn ra m khng c, do vy m chng ku la bun thm. Th Hanh
trong cnh b bao vy c tr li cnh thi bnh an lc. Tng Tin Lu by gi vi xng nim Nam m Bo Thng Nh Lai, Nam M Cu kh Cu
t y tr i cng thm tn c T bi cu kh cu nn ca Qun m i S. nn Qun Th m B tt, ri dng cy bt mnh ang chp kinh ch thng
(Trch Thin Trc Ch) v pha con qu, bng dng mi tn kia lin rt khi thn qu, con qu kia
lin c bnh phc. By qu vui mng, tt c u bay ln tri. Th Hnh
84. Triu nh ng, thi vua Chiu Tn, nin hiu Cng Ninh nm u, n trc bo ta nh l i S th mi tn t mnh qu ri xung sn
vo lc thng Ging ti x Vit Chu c tn ng Xng dy qun ni lon. lc ny bn cnh ni th Pht. S linh nghim ny tht khng th ngh
Chng t ph kho lng thc ca ph a phng, bt quan li chm git, bn. (Trch Chuyn Nhn lc)
dn chng Chit Giang thi y v cng s hi, v s ngi b chng
git cht v b thng. Quan Tit S lc y l Tin Lu, trn ng ti 87. Triu nh Tng ca vua Thi Tng, vo nin hiu Ung Hy nm th 3,
Hi Ninh, nghe tin nn ch thn n trc i s Qun Th m B tt ch vo lc thng nm, i tng To Mn b nh bi K Cu nn tnh th
thnh l bi, xng nim cu nguyn i S t bi gia h cho mun vn sanh nc nh vo th nguy kch. Thi Tng Hong trong lng v cng lo
linh mau thot qua khi ha hi hon ly ny. Sau khi cu nguyn xong, ng bun, lin sai Vin Ni s i n Thng Thin Trc, ch thnh l bi cu xin
dn qun i tr dit qun ni lon. Khi hai bn ang chun b giao chin th Qun Th m B Tt i t i bi gii cu ch nc nn dn. Vin Ni s
mi ngi bng nghe trn khng trung c ting mun ngn k binh rm r, vng lnh Thi Tng hong n Thng Thin Trc cu nguyn th trong
ng Xng kinh ngc khng dm tip chin v h lnh rt binh, ton x m y, binh s trong tri bng nhn thy pha sau nh sng ngn la, c
Vit Chu nh vy m c bnh an v s. (Trch Thin Trc K) mt v tng mc kim gip, cao chng vi trng, ng trn my trng,
ang cm c ch huy binh s tin nh vo tri gic. Binh s cm thy
85. Thi Bnh Chu c tn Lc c mt ngy n mu phn nn ko v cng hng hi nn lp tc tin qun tn cng, cn qun ch th kinh hn
binh t nh, cp ca dn chng, v git hi quan li a phng. V quan b chy tn lon, ton b qun gic lp tc lui binh, tr li cho K Cu s an
T Thi Qu Vu H khi bn chng ko n, trn khng kp nn b chng bnh nh trc. (Trch Thin Trc K)
bt em i hnh hnh. Lc c ch thn em T Thi Qu ra x trm, khi
chun b chm ng th thy ni c ca Thi Qu c ba ng ho quang 88. Ti Ph Qung Tn, tnh Giang Ty c mt ci ng th phng Qun
xut hin nn dng tay khng dm git hi, li cn bo ngi em ti sn Th m B Tt. Theo ngi i truyn li th vo triu i nh Tng, mt s
giao tr li ht. Lc c hi thm duyn c th Thi Qu cho bit ng l dn chng ti Ni ny chuyn khai thc ly m ng sinh sng, nn h
mt Pht t thm tn, thun thnh vi Pht gio, mi ngy ng u xng o ni thnh mt ci hang su khng tng tng c. Mt ngy n,
nim Thnh hiu Qun m 1,000 bin v tng mt B kinh Vin Gic, th bng u xut hin mt c gi v cng xinh p, tay xch mt ci lng c lia
nn trong lc mun phn kh thot c B tt t bi che ch, qua khi thia ng ngoi ca hang rao bn. Nhng ngi th ang lm vic, nghe
mt cch t nhin. (Trch Vi Kin Ch) ting rao bn c, thy l ua nhau chy ra xem. Mi ngi va chy ra ht

- 102 - - 103 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

th ngn ni sp xung, mi ngi cn ang kinh hong th lc y c gi bn l con chu ng ln phng ny a gin b trt chn t t trn lu xung
c cng bng nhin bin mt. (Trch Qung Tn Ph Ch) t nhng khng a no b thng tch. Ngc nhin nn ngi nh hi th
chng u bo: Khi chng con va b trt chn t th c mt b gi mc
89. Ti huyn Tu Vn, Qu Chu c mt ng bch thy chuyn sn xut bch y t trong phng trng trn lu chy n bng ly chng con nn khng
thy ngn. Quan huyn vng ny xy ct nh ca cho dn chng sinh sng mt ai trong chng con b thng tn. Con ci ng lc y mi bit l Qun
khai thc ly thy ngn. S nhn cng c trn nghn ngi, sng di chn Th m B tt i t i bi cu nn c nh u noi theo gng ng
ni trong khong vi trm nc nh. Cch khu vc h khong vi dm l mt hng ngy ch thnh l bi i S v tng kinh Ph Mn rt thnh knh. (Trch
con sui nc trong veo nhng li gn cn. Mt hm n c mt ngi ph n Qun Th m Kinh Cn Thinh)
tuyt p n sui y tm, nn dn chng hiu k b nh ko ra xem. Khi ra gn
n sui th ngn ni bng nhin sp xung, bp ht nh ca nhng may 91. Vo triu nh Minh c Pht t tn Li Php Chn l ngi tnh Phc
mn khng c ngi b thng, ngi ph n ang tm trong sui lc y bng Kin. Vo nin hiu Vn Lch nh Minh, ng dn vo chn thm sn cng cc
nhin cng bin mt. Dn lng chuyn n xy dng lng mc mt khu vc m , chuyn lm ngh n ci t than kim sng. Bn cnh nh ng c
khc. Hn ba nm sau, mt s ngi trong lng n khu ni sp trc y cy p lan, s g cy ny rt mn nn ng ny ra nh thu ngi iu khc
tm thuc th nghe trong ng c ting gi cu, mi ngi s hi b chy to tn tng B tt Qun Th m. V nh ngho kh cha tin thu th
th nghe ting ku ln: Ti y l Triu Nh tri Ty, nm xa b ni sp v b bn vi cng vic nn nguyn ca ng vn cha thnh. Mt ngy n, khi
nhng may mn c mt l h trng gia ng nn thot cht. Xin mi ngi mt mnh vo ni n ci t than th ng gp mt con cp i nhy ra v ng
cu gip. Mi ngi nghe ni n ni, moi ng ra th cu c nn nhn. n tht. Ngay lc y, bng nhin xut hin mt ngi ph n hnh th nhn
Ra khi ng th Nh Triu k li: Khi ni mi sp th ti hn m bt tnh, nh oan nghim ng trc mt cp, ht ln mt ting, lm con cp khip
n khi tnh li th thy bn pha u l , ch c mt ch trng dung thn s quay u thi lui. Php Chn v cng cm ng, qu xung l t v xin hi
khng cch g ra khi c. Ti b i kht, kh s khng cch g t xit, lc danh tnh th ngi ph n y p: Ta l cy p lan ca nh ngi y, ni
y Ti nhn thy bn cnh c mt con chut trng nm np bn cnh thn ti, xong th bin mt. By gi Php Chn mi ng ra ngi ph n y chnh l
chut y c i mt sng la nh in chp, chiu soi trn vch nn Ti Qun Th m B tt hin thn cu nn. ng tr v nh bn chn ngy
nhn c trn c nhng hng ch. l nhng ch trong kinh Ph Mn tt, mn th n cy, iu khc to nn tn tng i S rt trang nghim.
m ti thng tng nh. Chut y le li lim vo ch trn vch v nut Sau khi tng lm xong th ng lm l an v v pht nguyn sut i trng
vo bng. Ti ly lm l, bt chc n lm th cm thy mi ln nut mt ch trai khng n n cc th huyt nhc na. (Trch Nam Hi T Thuyn)
th trong ngi bt i kht. T v sau, mi ln lim mt ch l trong bng
no n my ngy. Tri qua thi gian ba nm n nay, ch lim gn ht, ch 92. Vo triu nh Thanh c Pht t tn Trm Qun An t T Kh, l ngi
cn vi hng m thi, may gp c ngi i tm thuc nn c cu. Triu huyn Cao Bu, tnh Giang Ty. ng l v quan ni ting lim khit v nhn
Nh lc cha b nn l ngi thm tn Pht php, thnh tht v cht phc. Ngy t, thng dn nh con Giang Ty. Lc T ph ca T Kh l Vn Tung
ngy d cng vic c bn cch my th mi bui sng sau khi thc dy cng lm quan ti tnh Sn ng th Ngi cng l mt v quan nhn hu, dn chng
dnh thi gian l ly Qun m B Tt, thnh knh c tng kinh Ph Mn u thm nhun n gio ha. Ngi c giao hu vi mt v quan ng liu rt
v thn ch trong kinh, tri qua hn 10 nm khng thiu mt ngy no. Sau khi tm u hp vi Ngi, v ny l ngi con duy nht trong gia nh nhng
thot nn, Triu Nh tr v nh, khi m quyn kinh thng c tng th thy li khng c con ni di v gip cho song thn vn cn ti th. Mt hm,
quyn kinh u mt ht ch, trong ch cn li vi hng sau cng nh nhng ngi ny c lnh phi i S sang Ty Tng. Vn Tung nghe tin, bn xin
hng ch cn li trn vch . (Trch D m Kh Tn lc) i thay. Mi ngi t dn cho n quan u tn thn ngha c cao p ca
Vn Tung. Bt tin gn ba nm th ng mi tr v. ng k li rng trn ng
90. Lc , tnh H Ty c Pht t tn l Ng S Khi, l ngi thm i tri qua khng bit bao nhiu gian nan, kh cc nht l phi sng trong
tn Tam bo v pht nguyn trn i tr tng kinh Ph Mn. ng sng n cnh bng tuyt thu xng. X Ty Tng v iu kin khc nghit nn c
trn 80 tui mi th th. Sau khi ng mt th ngi nh ct quyn Kinh ng thng nhiu khi khng thy mt bng ngi. ng i S cng vi hai ngi
tng hng ngy trong mt phng trng trn lu. Mt ngy n, m tr con hu. C mt ngi tn l H Tng, ngi ny vi ch rt mc trung thnh,

- 104 - - 105 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

hng ngy lc gn n ba n u khng nhn thy trong dinh tri nhng Ch i Bi khng gin on th ch trong vi ngy, bnh ng khi hn. (Trch
chc lt sau th ngi ny v n, t tay mang go ra thi cm cho ch n Qun Th m tr nghim k)
nhng chng ai bit go t u ra trong ci x tuyt ph mt m ny. Mt
ngy n, thy tr ang cng nhau i trn sn ni tuyt th hai ngi hu 94. Triu nh Thanh c Thy Thch Tr Tung t Linh Nhc l ngi Qu
b trt chn, t xung khe ni su mun trng, con nga ca Vn Tung Dng. Lc trc khi v Qu Sn, Thy Lng Sn, huyn Cao Yn, ti
cng b lt xung khe ni. Ngay lc y, Vn Tung ngc mt ln th nhn thy oan Chu. Vo nm inh Hi, c nhm lon qun ni ln ti Lng Sn,
Qun m i S ang ng trn ni tuyt, tay cm hoa sen xanh hng v chng bt Thy Tr Tung i lm kh sai, li thy trn tay Thy c eo xu
ch Vn Tung, trong chc lt th ngi nga u ln khi khe, t mnh c chui nn ngang ngc cp ly t trn tay Thy. Tuy vy Thy vn an nhin
thot nn nhng nh n hai ngi hu b nn th lng ng au nh ct. V khng h chng c nn bn chng ni gin rt dao chm Thy. Trong gi
tri sp ti nn ng gic nga i ti trc, th bng nhin con nga h vang, pht lm nn ny, Thy ch thnh nim ln: Nam M i t i bi cu kh
nht nh khng bc i. Hi lu sau khi nh chiu t bung xung th ng cu nn Qun Th m B Tt th tn lnh cm dao nh chm Thy b vng
nghe c ting ngi gi ln, Vn Tung p li th thy H Tng ang mt tay o nn dao khng trng u Thy, nh vy m Thy trnh c nht dao
mnh chy n, cn ngi hu kia th mt tch. H Tng bn k li cu v nhanh chng chui vo bi gai trn mt. t ca Thy l Tht T lc
chuyn vi mnh. Khi H Tng va ri xung khe su th thy c mt ngi ang n np trong mt bi gai thy Thy ang lm nguy nn nht tm thnh
mc o xanh cao hn mt trng t trong khe y n cng Anh ra. Nghe knh tr tng Ch i bi cu nguyn cho s ph thot nn. Bn lnh i lng
k xong th ch t m nhau khc, on c hai ln lng nga tip tc theo sc khp ni, bt tt c dn trong lng, li dng b sng thc trong nhng
con ng hng n Ty tng. Sau khi xong vic tr v bn quc th Vn bi gai kim ngi n np. C mt tn lnh khi thc vo bi gai ni thy
Tung thut li cho mt i quan trong ni triu nghe v cu chuyn i S Tht t n np th bng t nho xung chn ni. (Trch Qun m T lm Tp)
ca mnh. i quan Cao Vn Lng nghe xong cu chuyn th rt cm ng,
thnh tm tn thn c i t i bi ca Qun m B tt li pht nguyn mi 95. ca pha Nam ca huyn T Ninh, tnh Sn ng c mt ngi bo
ha s v v tng B tt ng trong tuyt sng cm thanh lin hoa ch in. Bo in ny trc kia do dn chng ti a phng xy ct ln th
ng cu cho Vn Tung bnh an ra khi chn him nguy, di bc ha phng Qun Th m B tt v Quan Thnh Qun. Do lu nm nn ngi
c ghi r ngy thng cu chuyn ny. (Trch Kh Tn lc) bo in b h sp. Lc by gi c mt Pht t tn l Trn ch Tu t Ngc
Ty thy vy bn pht tm trng tu, i quyn gp cc ni trng tu ngi
93. Vo triu nh Thanh, nin hiu o Qun c mt v y s cng l Pht bo in y. V ngi bo in nm gn vi n Hi gio nn nhng ngi
t tn l Lu Dut nh, l ngi huyn Giang Minh tnh Giang Ty. Dut Hi gio ct lc ngn cn khng cho ng trng tu bo in trong vng
nh l mt Pht t tu hnh rt tin cn. Mi ngy, sm mai thc dy, mi ch c n Hi gio m thi. ch Tu khng li bc, bn n quan tha kin
vic u gc qua, n trc bn th Qun m i S ch thnh l bi, on bn c quan a phng ha kh v ngn cm nhng ngi Hi gio
qu tng by bin Ch i bi, tri qua hai mi nm nh th khng mt khng c gy tr ngi. Vo ma Xun nm Qu mi, c bn ngi Lu
ngy no sai khc. ng tng thut li vi k gi cu chuyn sau: Mt ngy Khu ni lon vy hm thnh. Bn ngi Hi gio Vng Sanh Hoa nhn dp
n, lc tri sp ti, ng nghe c ting g ca nn m ca ra xem th thy ny mun tr th c nhn bn canh lc Pht t Trn ch Tu i trn ng th
mt b c gi ng trc ca. Trong tm ng ngh rng ngi ny chc dng gy gc nh cht ng. Chng li nhn tm mc mt ng ri em t
n mua thuc nn mi khch vo nh ngi. B c y sau khi vo nh th thi qung vo nh. Thn thc ng va ri khi thn th thy c Quan Thnh
cho bit mc ch n nh ng l em tr ngon n biu mc d tt c Qun an i rng: Ngi an tm. Ta s bi thnh Qun m B Tt n y
ngi trong nh u khng ai quen bit vi b c ny. Sau B c li quay cu sng nh ngi v cho ngi li i mt. Quan va dt li th ch
sang Dut nh v bo: Ni trong nm nay n ngy 14 thng Chp, ng Tu nhn thy mt v Thin n mc bch y, tng mo v cng oan nghim,
s gp tai nn nn ng cn thn trng, ni dt li lin xin co t. n ng t tay trao cho ng hai trng mt d bo nut, li rt t trong bnh ra chn
ngy y, ng ng ca khng tip khch nhng lc bui tra ng dy th t nc cam l bo ung. ch Tu vng li, sau khi ung xong th sng li. Ngi
xung t, chn phi kt vo trong trng k rt au nhc. Dut nh nh nh nghe thy Ich Tu sng li th vi vng mang n n xem, thy hai mt
li b c ni khi trc, gi y ng nghim nn lin ch thnh mt tng ng cng sng tr li. Tri va rng sng th dn chng trong vng u

- 106 - - 107 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

ko n nh thm hi. Nghe Ich Tu thut li vic b nn v Qun m i S 98. Triu nh Thanh c Pht t Hong Kh Minh l con ca mt triu ph
cu kh th trm ngi nh mt u cm ng ri nc mt v ng thinh ti ng Hong. Mt ngy n c duyn s i thuyn trn bin th b cp
xng nim Nam m cu kh cu nn Qun Th m B tt, on em s bin bt. Chng em Kh Minh v so huyt, dng dy xing ct dnh vo
vic trn tuyn truyn ra khp ni. Bn ngi Hi gio nghe tin th v cng cnh ca ln giam ti v cho v ca cp bin ti so huyt canh
s hi v sanh lng hi hn. Nm sau nhm nm K Du, hai anh em Ich Tu gi ri bn chng tip tc i cp. T ngy Kh Minh b nn th cha m Anh
cng vi cc bn ng hc l Vng Hong, Vng o ng i thi. Qua nh rc ch Tng v tng Kinh Ph Mn. Khi ch Tng tng kinh th hai
nm Bnh Tut th Ich Tu u Tin s c b nhim lm Quan huyn Qu ng b qu pha sau ch thnh l Pht cu nguyn. Mt m n, v ca tn
Tr, sau thng chc H B Lang Trung ni triu. Cng trong nm ny th cp bin nhn thy Kh Minh c tng quang sc, thy l nn n sng c
Vng Sanh Hoa b Lu Khu git cht, b mc mt, m tim trm phn th ta n d hi. Kh Minh bit chc nh cha m mnh cu nguyn nn mnh
thm hn lc git cht trn ch Tu. (Trch i Chu Ch v Ty H hp tp) c Pht gia h th i lc ngi n b ny n nh hng xm, bn
i lun cnh ca trn khi so huyt cp bin. Trn ng i trn th gp
96. Vo triu nh Thanh c Pht t tn Triu D Tn l ch sinh (*) ph mt tiu phu, KH Minh lin cu xin ngi ny m xing ph cnh ca gip
Qung Chu. D Tn l ngi thm tn Pht php t thu b. Nm Mu T, mnh. Kh Minh i vi mi dm na th tm ng v nh bnh an v s,
ti Hu Thnh c nhm tn binh mi i n. Bn ny th cng bc thot khi tay gic cp. (Trch Qun m T Lm tp)
c hip nhng ngi bun bn ti ch a phng nn h ut c chng li.
Bn chng lin n Khai ph sm tu vi quan a phng l L Cng rng 99. Triu nh Thanh c Pht t l Mch Truyn Thnh, ngi x Thun
dn chng mun lm phn. L Cng bn truyn lnh bt nht dn trong thnh p. Thnh pht tm quy y th gii t lc nh, n lc trai mi thng. Vo nin
x trm. Bn chng li tha vi L Cng l nhng ngi mc o ngn hiu Khang Hy, ngy mng 2 thng 8 nm Gip Thn, Thnh b cp bt em
l nhng ngi lm phn v h mc o ngn lm mt hiu. Thi y theo v so huyt. Chng dng bn dy xing ct vo c v ng chn Anh v giam
phong tc ca Lnh nam th tt c o bn trong u l o ngn nn L Cng gi trong mt nh trng. Truyn Thnh t lc b nn th ngy m ch thnh
khng th phn bit c ai l ngi lm phn, v vy khi em ra x trm th mc nim hng danh ca Qun m i S khng mt pht tn lon. Tri qua
ai mc o ngn u phi chu cht chm. D Tn lc y ng trong hng ngi bn ngy m, bn cp mi em cm n, b cnh cy lm a cho
ch chm, nht tm thnh khn xng nim danh hiu Qun Th m B Tt, n, sau kha ca b i. Mi ngy chng n m ca thm chng. Mt
lc n phin D Tn b chm th c lnh L Cng cho ngng li. Nguyn ngy n chng mt cha kha nn ch ng ngoi ca nhn xuyn qua l ca
nhn l v khi chm ht vi mi ngi th L Cng c bit v phong tc xem chng m thi. Hm y Truyn Thnh ly chic a tre chc th vo
Lnh Nam nn cho dng xem xt li, do D Tn cng vi nhng ngi b dy xch ni chn th bng nhin c ba dy xch u rt khi thn, ch cn
oan ung cn li u c thot nn. (Trch Qun m T Lm tp) mt dy xing ni c th khng lay ng. Thnh bit rng y l do i s t
bi cu nn nn cng khn thit cu o, n ngy mng 8 li dng chic
97. Triu nh Thanh c thy Thch Hnh Nhn t Ch Nht con ca H a tre chc th th dy xch trn c bng rt xung, mun chy trn nhng
Trng Qung Sn, tnh H Nam. Lc nh cha xut gia ng n c trong tm li phn vn, by gi Thnh li nht tm cu nguyn: Nam m
sch ti ng Bch Lp. Mt hm, ng gp mt v Tng cha tng quen Thp phng thng tr Tam bo. Nam M i t i bi cu kh cu nn
bit, bo cho ng bit rng: Nh ngi s gp i hn, nu nht tm tr Qun Th m B tt. Con c B tt t bi gia h cho xing cch u
nim Thnh hiu i bi Qun th m B Tt th chc c thot khi. ng rt. Gi pht ny con mun trn i nhng s b bt li th kh mong sng
nghe xong th vng li pht tm th tr. n nin hiu Sng Trinh, nm Tn st. Xin B tt chng minh gia h cho con, nu qu tht con c thot khi
T, Hin Khu ni dy nh ph huyn a phng, tn st dn chng, bn nn ny th B tt cho con xin keo lin tip nm ln u c tm con an
chng bt nhiu ngi trong c ng em i x trm. Khi em ng ra n khi lo s nghi ng. Sau khi cu nguyn xong, xin keo lin tip nm ln
chm, dao t nhin gy tng on, bn gic kinh s khng dm chm na. u trng, by gi Thnh mi leo ln nc nh tm ng th pht hin ra
Sau khi thot nn, ng xut gia tu hnh. Nm Gip Thn, ng n Kim lng ngi nh bn b sui chnh l nh ca nhc ph mnh. Thnh lin leo xung,
y ch vi Thin Hoa Ha Thng, th gii c tc, tu hnh tinh tin, gi gii b chy v hng . Chng may nhng tn cp canh gc pht hin nn
lut tinh nghim. (Trch Php Hoa cm thng) ui theo bt li, Thnh dng hai cnh tay x bn cp qua hai bn nh con

- 108 - - 109 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

heo chng vi by tru ri chy vo nh nhc ph trn. Bn gic cp ui an n. Nghe xong chng hi tm phng thch Ly Thc, li ni vi ng rng:
theo n nh Nhc ph ca Thnh i bt th ng ni n vi bn cp: Nh Chc l c gia nh ngi u n chay nim Pht tng kinh nn c linh
n ngho qu, xin cc ng cho n mt tun l i vay mn m tr tin cm nh vy phi khng? Vo thi y nhm lc lon lc khp ni, ngi b
chuc hai lng bc cho cc ng. Bn cp ng b i. Qua hai ngy sau tai nn cht chc nhiu khng k xit, ring gia nh ca Thc c B Tt
th lnh ca quan a phng n vy rp so huyt ca bn cp, chng n gia tr nn hon ton yn n. (Trch Qun m T Lm tp)
s hi u b trn. Nh vy m Thnh c thot nn. Ch ca Thnh tn
l Lin Phong, vn l mt Pht t trai gii thanh tnh. Cng vo thng Ging 101. Na Lin Tam Tng Php s l ngi nc Trng, x Bc
nm y b gic cp ui bt, ng vi chy vo mt nh trng bn lng, Thin Trc. Nm 17 tui ng pht tm xut gia ri i n pha Bc Tuyt
dng tm phn tre che thn. Bn cp ui theo vo lng tm kim v tuyn sn gio ha. Va n nh ni th thy c hai con ng m dn a
b vi dn lng nu thy ngi l no c chm ru trn cm th phi em phng thng bo l con ng ngi i v con ng qu i. Con
np cho chng, bng khng chng s t ph san bng lng ny. Khi ang ng ngi i th hoang vu him tr, cn ng qu i th thng sut d
np trong tm phn v nghe li hm da ca gic cp, Lin Phong hong i. Trc y c mt ng Thnh Vng khi n u con ng qu, to
s ch thnh xng nim Nam m cu kh cu nn Qun Th m B tt ri c nn tng T Sa Mn Thin Vng vi cnh tay ch con ng an ton
sc nh vi cng ru nhng l thay c chm ru bng dng rng xung cho khch b hnh i. Tuy vy, khch i ng a s do tm m mui nn
ht m khng h au n. Sau , bng c mt ngi t a phng khc u chn theo con ng qu m i, nhng mi khi vo trong cnh gii ca
n lng ny ni rng nhn thy ngi c chm ru ang trn ln ni do qu lin b chng st hi. Ngi ng bn ca Tam tng Php s tn l L
bn gic bn ko nhau ln ni. Phong ra khi ni n np i n gp ch Gia X mt ngy n i lm vo ng ca qu, khi bit mnh i lm th ng
ca ngi nh trng cho h bit l ng vo nh h n np v t n h th chuyn tm tr Ch i Bi ca c Qun Th m. i khong 100 bc th i
mi bit ch nh ny l b con vi mnh, h vui v mang y phc cho Phong qua ni nhng v Tng ng bn b qu st hi trc y, Php s nh
thay ri thu ghe ch ng v nh. (Trch Qun m T Lm tp) nng vo Ch lc nn qua khi tt c tai nn. ng tip tc i ti trc th
li gp bn cp ni, Php s tip tc chuyn ch tr nim Ch i bi nh
100. Vo triu nh Thanh c Pht t tn l Lu Ly Thc l con ca Tuy trc. Nh Ch lc h v nn khi gp mt i din vi bn gic cp, bn
L Trung Li cng, Thun p, tnh Qung Chu. Ly Thc nh gia nh gio chng gn nh khng nhn thy ng. Php s sau tm c con ng
hun t lc nh nn pht tm tn knh Tam bo. ng thng k chuyn ca theo hng tay ca bc tng Sa Mn Thin Vng ch, i v hng ng
mnh nh sau: Lc cn thiu nin, ng tng b gic cp bt vo nm Thn, th n nc T an ton. Lc ny nhm vo nin hiu Thin Bo, nm th
n nm Ng th thot nn. Nin hiu Thun Tr nh Thanh, ma Thu nm by, ng an ton n c kinh . (Trch Cao Tng Truyn - tp 2)
inh Hi, ng n Lng Sn th li b gic cp bt mt ln na, chng
i tin chuc nhng ng khng c nn ni gin nm ng xung bin. Trn 102. t ma Cp a Php s l ngi nc La Ra x Thin Trc. Nghe
ng i, ng t ngh ch c Qun m B Tt l bc nng ta nn lc y ni i quc Chi Na, Tam bo hng thnh nn mun n ni y xem
ch thnh xng nim Thnh hiu Qun m. Lc b nm xung bin, v hai tay phong ha v truyn php li sanh nhng ng i phi vt qua ni tuyt
b tri nn ng chm xung bin, mun phn khn kh trc ci cht nhng v nhng bi sa mc, nng n mc nc hay c u khng tn ti. Php
trong tm vn thit tha nh nim Thnh hiu i S, bng nhin ng thy hai s bn mt lng thnh knh tr nim Thnh hiu i bi Qun Th m B Tt.
chn ng p ct di y bin ri tri ln mt nc, thn ng tri n ch m y trc khi ln ng bng c mt trn ma tht ln. Php s cm
cn th bn gic cp trng thy, chng bn vt ng ln ghe tm gi tm thy thn th mt m, tm mnh an vui nn theo ng i ti trc. Tri qua
ngi nh i tin chuc. By gi bn cp i dc theo b bin, ra tay tn mt nm tri ngy i m ngh th Php s n c ng . By gi vo
st dn chng d man, tri qua nm su ngy sau th bng cung phong ni ng nin hiu Khi Hon, nm th 10, Php S n ni vo lc ma ng.
ln, ghe thuyn chng khng c ni n np v tan tc, duy thuyn cha ng (Trch Cao tng truyn tp 2)
l khng b h hi. Chng thy s vic ny l lng v cng nn bn d hi
nguyn c v sao. Ly Thc thnh tm k li vic mnh ch thnh nim Thnh 103. Triu nh ng c Pht t L Hng chuyn tr nim Thn ch
hiu B tt c cu khi b nm xung bin v B Tt gia h lun cho c i Bi. ng l ngi ng qun, tnh H Nam. ng c mt ngi em

- 110 - - 111 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

gi b t t nhng sau lin sng li v k li chuyn ca C c hi 105. Triu nh ng c Pht t tn u Dng Sng l ngi T
sinh nh sau: Lc mi cht C b hai ngi n bt v dn C vo trong Chu, chuyn tr tng Ch i bi. Nh ng cch T Chu chng 50 dm v
chn ngha a, ni y c vi chc ngi mun lm nhc C, trong s hng Nam. Mt ngy n, ng vo thnh v lc gn ti mi tr li nh. Trn
y bng c mt ngi bo rng: C gi ny l em rut ca L Thp T ng i v nh, i khong 20 dm th bng tri ma, sm st rn tri,
Lang, l bc hin thin n chay nim Pht li chuyn tr Thn ch. ng y ma to gi ln m ng i phi xuyn qua khu rng m u tm ti, hai bn
hin sp v n nh, nu chng ta lm hi n em gi ca ngi ny th l vc su, trong rng c nhiu th d nn tm ca ng v cng lo s. Khi
chc kh trnh khi b Thn ch lm cho chng ta phi b khn kh, tt n ng ni th ma cng ln, gi cng d hn trc, bng u trc
hn ht l mau tr c y v. Nghe vy, tt c nhng ngi cn li u mt hin ra mt qui th cao hn mt trng, hnh sc u trng, u ui
vng li, cng nhau a C v nh nn C sng li. Cng lc C va m khng th phn bit v cch ng chng mi bc chn. ng qu s hi,
mt th Anh ca C l L Hng va v n nh, ng nh li ca nhng lc y trong tm mun nim ln Thn ch i bi m ming khng th no m
ngi trong ngha a ni. (Trch Qung D K) c bn ch thnh mc nim trong tm. Thm nim c vi bin th ming
bt u ct ting tng ln, qui vt bng nhin bin mt v ma cng tan.
104. Triu nh ng, Huyn Trang Php s l ngi x Khu Th, ng tip tc va i va nim v an nhin v c n nh. (Trch Chuyn
tnh H Nam. Php s t lc th u l bc thng minh tr hu, gii Nhn Lc & Ngc ng Nhn Thoi)
hnh tinh nghim. Mt ngy n, Php s pht tm i Ty Vc cu
thnh Php i tha. Vo lc by gi, cc quc gia mi kin lp nn ni 106. Triu nh Tng c Pht t tn l Hng Dng. Mt ngy n, ng
a ngoi bang khng c giao thng qua li. V th, tt c cc trm t Lc Bnh tnh Giang Ty v nh th mt tri ln. ng c ba ngi t
bin gii u phng th, kim sot rt nghim mt, nhng ngi i qua i theo, hai ngi khing kiu, cn mt ngi th gnh . Theo d tnh th
li u b bt gi, ring Php s nh Pht lc gia h nn u c cc n na m mi v c n nh. Khi i n canh hai th trn tri c trng
nc d di cho i li, c tuyn ng i u khng gp tr ngi. Mt sng l m, trong ni pht ra m thinh ln nh vi chc cy c th ng lc
ln trn ng i qua t Thc, Php s nhn thy mt ngi bnh gh b ng . Trong tm ca ng bit c vic chng lnh nn lp tc xung kiu
l, d bn hi thi v cng, y phc rch nt nn ng lng t thng xt, cng vi ba ngi t tm ch trn. Nhn quanh thy bn tri ng c mt
lin em y phc v thc n nc ung b th. Ngi bnh ny xc ng khe nh khng c nc, nn bn ngi nh s nhy xung trn. Cha
nhn ly, on trao cho Php s quyn Tm Kinh. Php s tip tc hnh kp lm th ngay lc y con qui th cao chng mt trng ng trc
trnh n bi sa mc x Mc H Diu. Bi ct y rng 800 dm, thi mt, t u n chn sng rc nh ngn uc. Hng Dng v ba ngi
xa gi l Sa H, trn tri khng mt con chim bay, di t khng mt t, thy qui vt th kinh hn khip va t nho xung t. ng vn l ngi
con th chy, khng mt ngn c mc, Php s khi n Sa H th gp thng tr nim Ch i Bi nn trong gi khc nguy cp ny, lin ch thnh
cc c qu hin hnh k qui vy hm, lin ct ting tng Tm kinh th qu tr nim khng dt. Qui vt ng yn mt lc ri t t lui ra xa, sau bin
u chy t tn. i trong Sa H nm ngy m khng c mt git nc mt khng nhn thy na. Hng Dng v n nh th pht bnh thi gian
nn Php s ui sc, khng i c na, ngi ln nga u ng qu lu sau mi khi, ngi t gnh cng th cn hai ngi khing kiu th
trong Sa mc, nhng trong lc sp cht ny th trong ni tm, Php s pht bnh ri cht. (Trch Di Kin Ch)
vn ch thnh mc nim Thnh hiu Qun m B tt. n lc na m,
bng dng c mt trn thanh phong thi n, Php s t cm thy thn 107. Triu nh Tng c mt ngi tn Li Tnh Cng tnh Kin Ninh,
mnh mnh mt m nh nhng nh va vo sng tm, tinh thn tr nn chuyn dng yu thut la gt ngi kim sng v dng ngi cng
minh mn, con nga cng bt ng dy. Php s lin ln mnh nga, t qu thn. Tnh Cng mt ln n n tnh Chit Giang d d ng nam
thng tin v trc, con nga t phi theo mt con ng m khng ngn ng n t mi tui tr xung i theo mnh em v nui v cng t cho
li c, chng my chc th gp ni c nc, by gi ngi nga u qu n. Trong s tr con b d d, c mt b gi l con ca mt Pht t, b
lao xung nc, tr nn ti tnh v hi phc sc khe, Php s tip tc gi ny thng theo M tng kinh nim Pht, v cn nh nn ch thuc Bt
chng ng cn li v cui cng hon thnh c bn nguyn. (Trch Nh Tm Kinh v nim Thnh hiu Qun m B Tt. Mt hm Tnh Cng
Trang S bn truyn) em b gi ny ra cng t cho qu, hn tm gi sch s cho b gi v thay

- 112 - - 113 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

phc sc p ri tri li trong mt nh trng. a b gi v cng kinh ra khi qun tr th ng nghe ting khc la rt th thm, ng i chng hai
s bn mt lng tr tng Bt Nh Tm Kinh, n lc na m th ca s dm th dng li hi thm ngi xung quanh th c k l m hm qua
trn nc nh t m, b gi y thy mt qui vt t trn y i xung, mt ch nh tr b git cht. Hi nguyn nhn th nhng ngi ny cho bit ch
sng nh nh in chp. B gi kinh hong ming nim ln: Nam M i qun tr ny ba i th yu qui. Mi nm u phi cng t mt ngi,
bi Qun Th m B tt - Yt yt , Ba la yt , Ba la tng yt , B nu khng c ngi ngoi th ha s ly n gia trng v x sng
tt b ha. Bng nhin trong ming b gi, quang minh phng ra, qui Tng ny thng c c tc nh th. Trng Thnh sau khi thot nn v
vt ang tin v b gi phi li li. Quang minh trong ming b gi cng lc n nh th ng ca chuyn tm nim Pht, tr ch khng ra ngoi na.
cng ln v phng v hng qui vt, ri mt ting ng ln pht ra, qui (Trch Linh Nghim K)
vt ng nho di t. B gi hong s la to: Cu ti vi, cu ti vi! Lc
y, pha bn ngoi c mt ton qun ang i tun, nghe ting ku, h lin 109. Triu nh Lng c thy Thch o Dung. Mt hm c duyn s
ph ca vo th nhn thy mt con i bch mng x cht cng bn cnh phi i ra ngoi, khi tr v cha th tri ti bn tm n mt qun tr
mt b gi b tri. Nghe b gi k chuyn xong th cc binh s ny a b ngh chn. Mt mnh ngh trong phng vng, nhm lc tri ma to gi ln
gi v nh, sau bt gi Tnh Cng v nhng ngi lin quan a v ph nn Thy trn trc khng ng c. n lc na m, lc va thiu thiu ng
tra hi. Sau khi Tnh Cng nhn ti th triu nh c lnh tch thu ton b gia th trng thy binh tng ca Qu n rt ng, trong cha Qu thn mc
sn, bt Tnh Cng v gia nh i y ni bin a. (Trch m Tu) o gip, di nch cp ao, hnh dung trng rt gh s. Lc y Qu ngi xm
chn trc ging, i din thy o Dung, sc mt hung d xng ting
108. Triu nh Tng c mt ngi tn Trng Thnh huyn Kit Thy, hi: Ti sao ngi dm c gan cho l qu thn khng linh thing? Chng by
tnh Giang Ty. Vo nin hiu Cng o, nm th nht, ng i n m u, mau li n xung t. Qu tt vng li nh n bt th thy o Dung
Chu thm ngi bn c, sau n Kinh ving thm v l bi ch thnh nim ln Nam M i t i bi Qun Th m B tt, va dt li
lng tm ca cc Tin . m n, ng chn mt qun tr ngh chn th pha sau ging Thy, bng c mt v Thin tng ngi cao hn mt
th ngi ch qun tr ny rt nim n tip n, dn ru tht ra mi ng trng, y phc sc vng, tay cm Kim cng bo t, hng v pha Qu,
dng. Trng Thnh thy vy th ly lm l v gia mnh v ngi ch qun bn qu kinh hn tht phch b chy t tn, o gip m tr b nt tan nh vi
tr ny khng h quen bit nn ng c phng, nn lc n th ng trn. (Trch Pht T Thng K)
khng dng n ru. V ng xa mi mt nn va n xong th ng i
nm ngh. n lc na m th ng thc gic, nhn thy nh trn n nn 110. Triu nh Lng c Thy Thch Hu Ging l ngi nghim tr gii
thp sng rc, ng ngi dy ln dm qua khe ca th thy ngi ch nh lut, tu hnh tinh tin, tnh tnh dng ngh m li khim h nn ai cng tn
tr o mo chnh t ang ng trc mt bc tng v, rt tr ngon ru thn l ngi him thy trong thin h. pha ng, c Dinh th ca quan
qu, l bi cu o. Trng Thnh lng tai nghe th trong li cu nguyn a phng ti Kinh chu. Dinh th ny c ba gian ring bit, tuy nhin ch
c nhc n tn ng, nn trong tm ng on l ch nh tr chun b em y t trc n gi khng ai dm n v nghe ni c yu ma qu qui.
mnh ra t qu, v th khng dm nm ng li. Ch nh tr lm l xong th lui Thy Thch Hu Ging bn n xin ni dinh th ny v dng c ba gian, mt
ra, lc y Trng Thnh nhn thy bc tng v i mt ln nh ci chn gian th Pht, mt gian th Kinh v mt gian . Mt ti n, thy bng
th bit chc l hnh tng ca c thn. Do thng ngy Trng Thnh nhn thy mt ngi mc y phc mu en nhng khng c mt, hin ra t
cng tr tng Thn Ch i bi, gi khc ny ng nh n trong Kinh ni trong vch tng, ng ni ca gian phng ngh ca Thy. Trong tm Thy
Thn ch i bi c th tr t ma yu qui nn ch thnh khi tm tr tng, vn bnh tnh nhng ming khng tht c thnh ting nn lc y, Thy ch
cung knh cu xin cho thot khi tai nn. Tng vi bin th thy Hung thn thnh mc nim Thnh hiu Qun m B Tt. Giy lu sau, th Qu t ni:
t bc tng v bc ra, hnh trng hung d gh gm i v pha phng Ti nghe ni Ngi tu hnh tinh tn nn n y th. Gi pht ny, thn
mnh th Trng Thnh bc ra ng ca phng li, ri ln ging ngi sc ca Ngi vn an nhin bt ng nn Ti u dm lm hi. Ni ri, Qu
nghim chnh, chuyn tm tr ch, giy lt nghe c ting g ca v y ca lin tr vo li trong vch. Thy Hu Ging xung ging ra tay xc ming,
vo nhng khng c, hi lu sau c ting b i. Trng Thnh vn ly Pht tng kinh xong th tr v ch ng li nh thng. Trong m y,
thnh tm tr nim cho n khi tri sng ri vi v ri khi qun tr. Khi va Thy nm mng thy mt ngi n trc mt ni: Tha Ngi, Ti y l

- 114 - - 115 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

ngi y t cui nh Hn n nay tri qua vi trm nm, tnh tnh y ng li nh lc nh mnh c tp chp mt on trong Tm Kinh t quyn
cng trc t ngi chu ni. Ngi l ngi gii hnh thanh tnh, tu hnh tinh Bt Thip ca C nhn Diu Tng Tuyt. Do ng vn cn nh, nn lc ny
tn xng l bc ho nhn nn Ti c bit ng h cho Ngi vy. Thy Hu lin mc tng. Khi c n hai cu: Sc tc th khng, Khng tc th Sc
Ging an tr ni nhiu nm vn bnh yn, khi Thy i ni khc th dinh th hi th c thng, by gi ng bn ln ting nim na th qui vt lng
th ni trn trng tr li v vn khng c mt ai dm n . (Trch Pht l b i. Ngi t pha ngoi nghe ting nim, tng Thy mnh nm m
T Thng K) nn vi chy vo xem ng c vic g khng, thy ng bnh thng nn b
ra ngoi. Tm thn Hiu Cm lc ny bnh tnh, nn ng lin tc tng my
111. Triu nh Thanh c ngi tn Du Tn Thng Hi. Mt ngy n, bin na th ng yn n sng. Lc thc dy, ng em vic ny ni vi ch
v ca ng bng nhin b st, run cm cp ni m sng rng: M chng nh tr th ch nh tr cng cho bit c nhiu chuyn ly k tng din ra v
nng du ca chng ti i ng ngang qua y, hin gi qu i, ch nhn mi ngi trong xm cng cho bit qun y rt nhiu ma qu. Ring HIu
xin mau em vt thc cho chng ti n. Trong ming B lm rm ni nh Cm Trnh sau vic b ma thot nn th pht tm tn Pht, hng ngy tng
th mi, ngi nh lng tai nghe k th l ging ni ca ngi x V Tch. kinh, tu nim rt tinh tn. (Trch Th Nht Trai Bt K)
Ngi nh bn rc thy Lang gn nh n chn mch, cha tr th thy
Lang cho bit khng thy bnh g ht nn khng th bc thuc cha bnh 113. tnh Giang Ty c mt ngi tn l L Tnh Vin, ni o Th,
c. Thy Lang nhn mt lt th bo: Theo Ti ngh th chc c ma qu huyn Ph Dng lm ngh dy hc cho nh h Ng. Mt ngy n t ni
da, vy ngi nh nn n Qun m ng rc qu Thy v tng dy hc v nh, i c mt on th tri l m ti, khi d chn bc i,
kinh gii tr th chc s ht. Ngi nh vng li bn n Qun m ng ng c cm gic b nhiu chng ngi. Trong tm ng ly lm l nn sanh
rc qu thy v tng kinh. Khi qu Thy n, m l khai kinh tng Ch i nghi, lin ng tng lin by bin Kinh Ph Mn th mi nhn r mnh ang
Bi, Kinh Kim Cang v Bt Nh, va xong mt thi Kinh th bng nghe bnh i trong bi gai v ang i lc vo trong khu ni ca ngi trng tiu. i
nhn t qu trch: Lc u tao khng chu i, my thc gic tao n y, chng mt dm th tm li c ng v nh. Trc kia, ng cng c nghe
hin gi tm thn ca tao v cng au nhc nh b phi ao m vo, au ni a phng ny c nhiu th ma lm ngi lc ng, chng hay dn
n khng th chu ni th phi lm sao y, i khi y mau mau. Sau dt ngi em giu vo ch kn. Nu khng thng tr tng Kinh Ph Mn
nghe ting ca nng du d d ri bnh nhn sau yn lng khng ni sng th m nay chc L Tnh Vin kh thot khi tai nn ny. T v sau ng
thm mt li no. Chng lnh run cng ht nhng tinh thn ca bnh nhn cng thnh tm, sng dy hc, chiu v thnh knh tr nim Kinh Ph Mn v
cn hi ng ngc. Tri qua mt m, n sng hm sau th bnh phc. (Trch nim Pht rt tinh tn. (Trch Trn Hoi Thch bt thut)
Trn Nh Chinh Cht trc m)
114. Vng Bit Quang l ngi x Cu Giang. Vo mt hm n, ng
112. Tin s Hiu Cm Trnh l ngi tnh H Bc. Khi cn lm vic, n thm nh b con, thy trong nh ang in Kinh Ph Mn rt nhiu nn
mt hm ng i n i hc vin nc Tn ging dy. Trn ng v, i Quang xin vi quyn mang v nh trong khnh v thng t hng n
ngang qua ni, th tri ti nn gh vo mt nh tr xin ngh chn. khu cng dng Kinh. By gi, trong vng y c chng n dch lu hnh, dn
vc y thi tit rt mt m nhng cnh tr th u tch v hoang vu. Khi vo trong lng b bnh cht hn phn na, nhng nh hng xm u b nhim
nh tr th v ng xa qu mt mi nn ng khng m o g vi ch nh bnh, nhng gia nh ca Vng Quang khng mt ngi b bnh. m n,
tr m lin vo phng ngh. ng i cng vi mt ngi t, ngi ny ng Vng Quang nm mng thy Qun m i S n bo: Ta rt thng xt
gian ngoi cn ng th nm gian trong. Va chp mt lin thy c vt g dn chng a phng ny b tai nn n dch nn ngi mau em Kinh ny
hai chn mnh. Tm ng t ngh chc l do ma qu nhng ming lc y pht mi nh mt quyn v khuyn h tr tng th bnh t khi. Git mnh
khng tht ln li c. ng c sc ngi dy cng khng c v ton thn thc gic, Vng Quang vi n nh b con xin thm nhiu quyn Kinh, sau
cng nh cy g khng ln tr g c. Khng bao lu th qui vt y em v pht cho mi nh mt quyn nh li B tt dy. Nh c ngi
n bng. Trong tnh th qun bch ny, ng bng nh li ngi ta thng b bnh dch, khi nhn c quyn kinh v tr tng th u khi bnh. V th
ni Kinh Ch ca Pht c th tr t ma nhng do t trc n gi cha h dn chng pht tm tn knh, u thnh Kinh v tng, t c lng vui sng
tng Kinh nn gi ng cng khng bit lm sao, bng dng trong gi khc an n, khng b nn n dch na. (Trch Qun m Kinh Linh nghim lc)

- 116 - - 117 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

THIN TH BA Hong So L Khc Dng ni dy, chng ti u th tn st nhn dn, cp


ca t nh . Dn chng s hi mun phn v chin tranh din ra khp

BAN CHO PHC HU


ni. ng thi c ngi tn Tin Lu x Lm An, huyn Hng Chu,
tnh Chit Giang, l ngi c sc mnh kinh thin, khng ai snh c, li
c thin ch bo v ngi dn. Mt hm, gic Hong So ko n. T trong
ng c rm, ng ng dy, tay cm mt cy cn bng g ln ri lao vo
bn gic, bt sng tng gic Hong So l Hong Tru Xng. Tt c binh
s gic mt ch tng th nh rn khng u, b chy tn lon. Nh ,
1. Triu i nh ng, thy Thch Php Thng l t ca Quc Trung chin tranh c chm dt. T y, ni no c lon, Tin Lu n dp v
Thin s. T lc th u, Thy l ngi c ch hng v rt chuyn cn thng lp i cng. Triu nh bn phong cho ng lm Quan Th S ti
chm hc Pht php. Quc Trung Thin S l t thng tc ca Ngi Tr Hn Chu, ton dn x ny nghe tin Tin Lu lm Quan th v cng mng
Tng cha Khai Nguyn. Thy Php Thng thy ngi bo thp ca S ng r. Sau khi ng bi yt lnh chc Th S, vi ch nguyn v dn, ng
mnh kin to lu nm ni Tp Cng b h hoi nn pht tm mun trng cng c gng rn luyn v thut, dn chng trong vng rt khm phc knh
tu nhng li khng c ti chnh. Thy bn pht nguyn tuyt thc by ngy, trng Quan Th S. ng mong mun a qun vo vng t pha Nam
chuyn mc nim Thnh hiu Qun m B Tt. Do tm ch thnh nn cm n gip vng t c an bnh v khng b ai xm ln nhng vn cn do
i S v cc v thin thn sn linh, nn bng nhin ni cha ca Thy xut d cha quyt nh. m y, ng nm mng thy Qun m i S hin
hin mt con sui c linh tuyn (sui linh) phun nc. Dn chng nghe tin th t thn khuyn bo: Nh ngi c tm T bi che ch vn dn, li khng n
khp ni, tt c nhng ngi b bnh u ua nhau n xin nc v tr bnh git ngi, nh cng c y s c tn phong lm Bnh phin vng ca
th u c lnh bnh. Nh , Pht t v cha cng dng, tin bc rt nc ch hu, khi xut qun u bch chin bch thng. Sau ny, Thin
nhiu, ngi bo thp ca S ng Thy Thch Php Thng ch trong mt thi t Khai nguyn d thay i n nm h nhng b ci nc ca ngi
gian ngn c hon thnh vin mn. (Trch Vn Bia ca Thp Bo Qun) vn cng c, t ti, khng ai dm xm ln. Chng nhng th m phc
lc trng tn, t tn min vin, c phong vng bi tng khng th
2. Triu nh ng, Thin Gic Thin S tu Hoa Lm, ti huyn m cng tn. Hai mi nm sau, Ngi hy n tm Ta ti non Thin Trc. Tin
Chu. Vo mt ngy n c Bi Tng Quc n ving Thin s, Tng Th s tnh gic, ly lm l nhng bit chc c B Tt h tr nn cng
quc i vo Tht khng thy c th gi, bn hi Thin s: Sao Ngi khng quyt tm mnh m thc hin ch hng v dn v nc. Ni no c lon,
nui Th gi m mt mnh vy? Thin s p: Quc tng khng thy ng iu binh dp lon u thnh cng. Nhng li B Tt dy trong mng,
thi, ch hin gi bn tng ang c hai ngi th gi y. Dt li Thin mi vic u ng hin khng sai nn h Tin u vit li vo s sch
s gi: i khng, Tiu khng. Tc th c hai con mnh h t pha sau tht nhc nh con chu i i knh th i s, hng ngy l nim xng danh
chy n, Thin S bo chng: Hin gi ang c khch, hai ng tm trnh nh c T bi ca B tt minh gia c nhiu an lc. Th nn con chu h
i mt cht. Hai con mnh h vng li, gm tht ri lui i. Quc Tng Tin trc sau l chn i th bn i lm vua, nm i lm T Tng i
thy chuyn l bn hi: Ngi tinh tn tu tr php mn chi m cm c th giang ng Ty, lc uyn bo thng, k n s ngn ngi u do Tin
d thun phc nh vy? Thin S im lng, cm xu chui a ln ri ni: vng sng to. n hai mi nm sau, ng ngy nh B Tt dn d, ng
Sn Tng ny khng bit tu php mn g c, ngy ngy ch chuyn nim ri b mi s ca th gian, ln non Thin trc, ct am tu hnh, hng ngy
Nam M A Di Pht. Nam M i bi Qun Th m B Tt. Bi Tng chuyn tm xem Kinh, l Pht, nim Pht. (Trch Thin Trc Ch)
quc nghe ni cm ng nh l, khi l ly xong th pht nguyn: Thy
c nh vy, con cng xin bt chc. Sau khi v dinh, Tng quc ngy 4. i hu ng, nin hiu Trng Hng, nm th ba, vo lc thng
m l Pht v nim Pht rt tinh cn. (Trch Sn ng T kho) ba, nm Nhm Thn, V Tc Vng Tin lu Ng Vit va t th. Ngi
con gia ca ng l Nguyn Quang Lc d ln k v cha nhng trong tm
3. Triu nh ng, thi vua Hy Tn, nin hiu Quang Khi, nm th ba vn cn s s c c hung tn ca Chu Ton Trung nn trong tm khng
vo nm inh Mi. By gi ti Khai Nguyn tnh hnh nh vc nc si, gic c yn. ng quyt nh n mt ni bit lp, pht nguyn trai gii thanh

- 118 - - 119 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

tnh mt tun l, on ch thn i n trc tng Quan m B Tt, ch y ngi t i theo lt t n xin li, ng cng dng th Bao Bng
thnh l bi xng nim, dp u xin B Tt cho mt gic mng dit tr p: Ta ch mong lm sao Thnh tng i S c kn o, khng b ma
tm nghi hoc m m. Vo mt m, ng nm mng thy rng ni u tri dt th d thn ny c b phi trn cng khng h chi. Tng ch nghe ni
vm gc, v cng p , chi sng rc r nh mt tri. Quang Lc ht cm ng tun nc mt bn ni: o hu cng dng mi lng vng,
sc vui mng tht ln: y l s nghip tin vng ca Ta vy. T y Ta bn xp vi, by chic o, vic y khng kh g nhng ci tm lng thnh
mt lng v dn, lo vic nc, ng trn gi nm s c bnh yn, h Chu kia th khng th ly g i c. Khi trng tu ngi cha xong, Bao Bng
kia u lm g Ta c. (Trch Yn Tc Ch) n ngh tr li mt m. ng nm mng thy Quan m B Tt n bo:
Ta ban cho con chu ca ngi s c hng lc v trong i. V sau,
5. i nh Tng vua Thi T, nin hiu King Long, nm u. Vng qu nhin, con ca ng l Bin Chu v Thnh Phng u thi u cao, lm
Tin Thc x Ng Vit c Thi T Hong cho tc v nhng trong quan ni triu, ht sc vinh hin. Nhng ngi ny cng noi theo gng
tm vn cn tin thoi cha quyt nh. ng lin n trc tng ca i Cha, tin Pht php, tu hnh tinh tn, d a v quyn qu, cng khng h
S, ch thnh l bi cu o, mong Ngi ch r cho tm t ht m m. ng lng xao. (Trch Tin Tm Lc)
gi trai gii thanh tnh, ng ring mt mnh trong bo in. Mt m, ng
nm mng thy c Thn nhn mc y phc t bo, ra lnh cho cc v tng 7. Triu nh Minh, Pht t Trn Kin Truyn T, mt hm n n cha La
soi c n hng trm ngi, u mc kim gip, cm dy ng sc t b Hn, ti L L, huyn Ng Giang, tnh Giang T. ng trng thy mt ngi
sng Bc Giang, Dng T ging lm ranh gii cho n D Chng, Mn bo in sp sp, Quan m B Tt trn u phi i nn l, T bi ngi ri
Vit mi thi. Tin Thc c gi n dy rng: Vng sn h ny l c vt l than rng: B tt l bc i bi, i tr, ban phc, ban hu cho chng
ca ng, dt li th em o mo trao cho. Khi thc gic, Tin Thc mng sanh, khng th no Ngi trong cnh kh s nh vy, Ni ri lin pht
vui, t ni: Ta khng cn lo s na. Lp tc ng chn ngy dng biu ln nguyn trng tu bo in, mong nh cng c ny c th c vi a con
Thi T Hong xin nhm chc v sai s gi em l vt cng hin. Thi chu mnh hc sch, lm quan l mn nguyn. Khi v n nh, ng em
T Hong tip biu rt vui mng, i yn tip s gi. Khi s gi ra v, vic ny bn vi v. B nghe ni rt vui mng, ni rng: Hin nay trong nh
Thi T cn dn: V bo tin vi cha ca ngi l Trm rt hoan h, nh chng ta c vi trm t go, ng mau em bn ly tin ri c gng hon
ng y bnh phin mt chuyn tr gip Trm tr v, khng ph lng Tin thnh vic lm cng c ny. Sau khi bn go c s tin ln, ng mang
. Vng Tin Thc t y vi i S khng mt pht xao lng l bi, xng n Cha cng dng v t by nguyn cng Tng ch. Tng ch thy
nim, cng dng rt kin thng hng ngy cm nim n c ca Ngi Pht t Truyn T thnh tm nn nhn tin v ht sc lo lng cho cng vic
thy t ch dy. Sau , ng cho xy dng mt ngi bo in th trng tu bo in sm hon thnh, nn ch trong thi gian ngn th ngi
Thnh tng ca i S. (Trch Thin Trc Ch) bo in h sp tr thnh ngi bo in trang nghim. V sau qu
nhin con chu ca Truyn T l Ngu Trung v tng tn l Mng u u
6. Triu nh Minh, nin hiu Vn Lch, Pht t Bao Bng huyn Gia lin tip thi u cao, lm quan ni triu rt vinh hin. (Trch Tuyn Tn Lc)
Hng, tnh Chit Giang l ngi hc rng hiu nhiu, cao ti ca ng
thi nhng li khng may l thi nhiu ln u b hng. ng l ngi lu tm 8. Triu nh Tng, Ngi Thch Cu Na Bt La, (Trung hoa dch l Cng
n gio php ca Bn s Thch ca v Khng T, nht l vi Kinh Ph Mn c Hin) dng St li l v Php s thm nhp Tam tng, thng t gio
th c tm tn knh nn hng ngy u ch thnh tr tng. Mt ngy n, ng l i tha. Nin hiu Nguyn Gia, Ngi c hng ng Du tuyn ging
i n Mo H, gh vo mt ngi cha lng, thy tng Quan m B Tt Hoa Nghim Kinh, nhng kh mt ni l ting Trung Hoa Ngi khng c
ng ngoi tri, ma t dm d, v ngi cha y cng h sp gn ht. thng sut nn Php s thng m lng h thn, ta thn chng bit lm th
ng lp tc m ti, thy c mi lng vng th lin knh cn em trao cho no. Th ri mt hm Ngi nh n Quan m B Tt l bc i t i bi, c
v Tr tr tu b cho ngi cha. Tng ch khng nhn v ni: o hu c th lm mn nguyn cho tt c chng sanh. V vy Ngi chuyn cn ngy
lng tt rt qu, nhng trng tu ngi cha ny phi mt nhiu tin ca m m sm hi, bn cnh li ht lng ch thnh nh l xng nim danh
s vng cng dng ny th khng nhiu nn kh c th hon thnh. ng hiu Quan m i S, mong Ngi minh gia c toi vi bn nguyn. Mt
nghe ni th ly ra bn xp vi tt, by chic o m dn bng mi may, lc m, Php s nm mng thy Thn nhn, mt tay cm kim, mt tay xch

- 120 - - 121 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

u ngi, i cho Php s. Php s git mnh thc dy v t y v sau, Ty phng. Cha c mt bo i rt trang nghim, trc ba ch Vn
Ngi bng thng tho ting Trung quc cn hn c ngi bn x. Trong thi Th i, Php s rt mun vo nhng khng th vo c v bn pha hng
gian lu tr ti Trung Hoa, Ngi ging Kinh Hoa Nghim n mi my bin. ro ngn cch rt kin c. Php S ng pha ngoi bn chuyn tm nim
Mi khi din gii, thnh gi di php to u ht lng thnh phc hoan Pht, bng thy Quan m B tt t ni in ng, chm ri i ra tip n
nghnh. (Trch Cao Tng Truyn - Tp 1) Php s. Ch trong chc lt, Ngi c cm gic thn mnh v thn B tt nh
mt, khng th phn bit. Sau cn mng, Ngi git mnh tnh gic th t y
9. Triu nh ng, nin hiu Trinh Qun, Thy Thch Nguyn Khang, du tr i bng c bin ti v ngi, ging din cc kinh lun, v tinh tn gp bi
hc Kinh bc. Trc y, Thy n tu ni sn d, hng ngy thnh tm hn trc. (Trch Cao Tng Truyn - Tp 3)
xng nim Thnh hiu Quan m, mong cu B tt minh gia, pht sanh hu
gii. Do tm ch thnh nn cm n B tt, mt hm c con nai trng t trong 12. Triu nh Tng, Tun Thc Thin S, l con nh h Dip Tuyn
rng ra n ch am ca Thy, sng ca n c n ba gc, hnh dng p Chu. Thn mu ca Thin s thng trc Thnh tng Quan m, ch
khc thng. Thy Nguyn Khang thy con nai va p, va dn d nn thnh khn thit l nim, cu nguyn mi sanh c Thin s. Thin S l
thng ngy, Thy thng vut ve, chm sc v nui dng n nh nim bc hc vn cao thm, chuyn tu kh hnh, nht tm nim Pht, cu v An
Pht v ch nguyn cho n. Khi c vic phi i xa, Thy ci bch lc nh dng. Thin s thng gng sc thc hnh Ban ch Tam mui, ly 90
ci nga, d ng c xa n my, vn khng thy bch lc ny l v ngy lm k hn. o trng v qu khc kh, nn Thin s b chng lc
mt mi. Thy Nguyn Khang t y pht hu, bin ti v ngi, thng ni huyt, hai chn b nt n, nhng Thin s vn t th d cht vn khng thi
cha An Quc, ging gii Tam lun cho i chng nghe, li vit S gii thch ch. Mt m n Thin s nm mng thy Bch Y Quan m n, a ngn
ngha b Trung Qun Lun, c bit l dch ngha ca B Huyn Khu Tng tay vo trong ming Thin s, ko ra vi con li. T u ngn tay ca B Tt,
Thuyt (2 quyn), Minh Tng, Ch Trung Lun, Bch Lun v Nh Mn Lun. phun nc cam l rt vo ming ca Thin s, by gi Ngi cm thy thn
(Trch Cao Tng truyn - Tp 3) tm mt m, nh nhng, bao nhiu bnh tt trc y u lnh hn. Khi mn
k hn ra khi o trng, nh tng ca Thin s cao hn mt tc, hai tay
10. Triu nh Tng, T Gic Vnh Minh Thin s Hng Vin Th, tc thng xung qu gi, m thinh nh ting i hng chung, hon ton khc
l Lin Tn Lc T Thin Thai c php ni Thin Thai triu Quc s. T hn vi ngy trc. T chng Pht t ng thi, thy vy, ai ny u tn
thng tu Php Hoa Sm php 21 ngy. Sau Ngi mng thy Quan m thn v knh ngng. Thin s sng lp cha H Thin Trc vi trm gian v
B tt dng nc cam l ri vo ming, sau Ngi c bin ti v ngi. kin to Quang minh Sm ng. Mi khi gc mt ci n tay hay lp mt
Ngi trc tc b Tn Cnh Lc (100 quyn), dung thng cc php quy tm, ming ngi, ch thn Thin s tng 7 bin Ch, nh cng c ny m tri
sau li trc tc thm b Vn thin ng Quy Tp (3 quyn), pht minh qua ba ln gic gi lon ly, tt c cc ni u b thiu t thnh tro tn nhng
ch th khng hu tnh tng, ct lc nu cao cnh sch, khuyn hng Pht H Thin Trc T v Quang Minh Sm ng u bnh yn v s, y chnh
t phi chn tu v quy hng v l trung o. Hng ngy, mi thi kha, T l nh cng c v nng lc tu tr kin c ca Ngi m c nh vy. Thin
nim Thnh hiu Di mi vn bin, chuyn tu Tnh nghip, nguyn cu S trc tc quyn Tnh oai nghi, Hnh nguyn D mng, cng vi cc
vng sanh. T cha Vnh Minh mi lm nm, hng t xut gia n bn Sm nghi nh Tnh Sm php, Kim Quang Minh Sm, v.v... lu
1,700 ngi v truyn trao gii B Tt cho i chng. Thng ngy, T th hnh trong thin h. Quc vng nh Tng phng hiu cho Thin S l T
thc phng sanh, lm tt c cng c u hi hng v Ty phng Tnh Vn Sm ch. (Trch V Lm Cao Tng Truyn)
. Nin hiu Khai Hoa, nm th tm, ngy 26 thng 2, vo lc sng sm, T
thc dy, thp hng cng Pht, ri t bit i chng. T ngi kit gi, nim 13. Triu nh Tng, Un Php s hiu l Thanh Bin, h Chu l ngi
Pht ri vng sanh. (Trch V Lm Cao Tng S lc) Tin ng. Php s tng mc phi chng bnh dch, chy cha trm
phng u v hiu, Php s t bit bnh ny ngoi Pht lc ra th kh
11. Triu nh Tng, Ngha Tnh Php s h H, ngi Mn Chu tuyn mong c khi nn Php S ch thnh l bi xng nim Thnh hiu Qun
ging cc KInh lut v vit S ch thch cc Kinh. Lc Php s ng ni cha m. Mt m n, Php s mng thy c mt ngi n, dng c vch
Dc vng, huyn T Minh, nm mng thy mnh n cha Quc Thanh ngc Php s i tri tim mnh, sau li dng tay xoa vt thng ri b

- 122 - - 123 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

i. Khi git mnh tnh dy th bnh ca Php s t nhin lnh. By gi tt c 16. Triu nh Thanh c thy Thch Ch Am l ngi tnh Giang Nam.
Kinh Lut lun Php s xem t trc u nh li v rt thng l th, li c Thu thiu thi, tnh tnh ca Thy rt th l v cc cn. Mt hm, ti
th h bt thnh chng, xut ngn thnh bo in, mi ngi ng thi ni Thin vin Vng Chu, Thy tranh ci vi Phn u s, tht ra
u cho l nh Php s nh thnh tm l bi xng nim Qun m m c nhng li v l, h nhc Phn u s. V Tng ch trong Thin vin bit
bin ti v ngi, l s vic minh chng hin thc. (Trch Pht T Thng K) c vic ny nn em ra trc i chng qu trch nghim khc, rn
e nu khng hi ci s tc thi ui ra khi Thin vin. Lc y, Thy
14. Triu nh Tng, Minh Gio i S Kh Tng t l Trng linh, sng ti mang lng cm gin trong lng, d tnh s tm cch tr th v Tng ch.
cha Linh n, huyn Hn Chu. Ngi l con ca h L, x ng Tn tnh Nhng n lc na m th bng t thy hi hn vi ngh lc chiu l
Qung Ty. i S xut gia t lc by tui, lin th gii c tc. (Theo Lut v cng ti li nn pht tm sm hi. Thy t suy t khng bit lm cch
Thin Vin do Pht ch lp th 20 tui mi c th gii c tc nhng do g gt ra ti li ny, mun i cc ni hc o th li thy phn mnh l
i S l trng hp c bit, d tui cn nh nhng li c nng lc ng- k ng khinh nn sut m trn trc khng th nhm mt, mi n lc
him tr gii cm nn d cha n tui vn c cho php th gii). i S tri gn sng th thot nhin t ng: Ta thng nghe ni ngi no ch
thng i Thnh tng Qun m trn u, chuyn nim danh hiu i bi tm tr tng Thn ch i bi ca Qun m B Tt th cn nguyn ca tt
Qun Th m B Tt mi ngy 10 vn bin. i s thng t Tam tng kinh c cc php u thng sut li c th chng c v thng qu. Ta y
in, li c sc nh rt dai. Ngi trc tc B Ph Gio Lun hn mi vn d thuc v hng ngu dt vn c th tr tng Thn ch i bi, vy sao Ta
li, Thin Mn nh T , Truyn Php Chnh Tn K v Ph gio thiu v. li khng c gng m t gy tr ngi cho chnh mnh. n sng th Thy
i Quan triu Tng l Hn Trung Hiu Cng cng vi u Dng Vn Trung n trc Tng ch cu xin sm hi t ti. Sau khi sm hi xong th by
Cng u tn thn, knh trng Php s l bc o cao c trng ng t nguyn c ng ca ba nm chuyn tr tng Thn Ch i Bi ca
thi. Nin hiu Hy Ninh triu nh Tng nm th t, vo thng su, Php s Qun Th m B Tt, cu xin Tng ch t bi cho mn mt tnh tht v
th tch. Lc tr t xong th trong su cn, c ba cn khng hoi l nhn cn, gip ph tn v y phc, m thc, thuc men trong ba nm. Tng ch
thit cn v ng chn, cng vi xng u, xu chui nim Pht. Nm vt nghe qua th v cng hoan h lin ng thun. Thy lin di ch vo tnh
y vn cn y nguyn, lu xut nhng ht x li sc hng bch rt tinh khit, tht trn lu th Kinh tng, ngy m chuyn tr thn ch khng h gii
hnh trng bng ht tiu ln. Trong B m Tn vn tp (20 quyn) c ghi i. Trc ngc li treo mt bng nh vit hai ch Cm ng, khi c
chp v lu hnh trong i. (Trch Pht T Thng K) ngi ln lu th Kinh mun ni chuyn vi Thy, Thy lin ch vo th
bi ni ngc p li. Nh th tri qua ba nm, lc mn k ra tht, khi
15. Triu nh Tng nin hiu Hy Ninh c ngi tn l Trang H huyn Thy bc ra, i chng u nhn thy thn sc ca Thy i hn, dung
Hi K, tnh Chit Giang, sanh trng trong mt gia nh ngho kh nn t nhan lun vui v, ti ci, tnh tnh khim h, ai trng thy Thy cng
thu b khng c i hc nh nhng a tr khc. Trang H t bit u cung knh. Mt hm n c mt s v khch n cha xem Kinh
hon cnh ca mnh nn rt bun ti, bn pht tm dng mnh hng ngy nhng khng hiu ngha l trong Kinh nn h n cht vn Thy, c rt
tr nim Thnh hiu Qun m B Tt khng gin on nguyn cu xin tr nhiu ch kh ging gii nhng Thy vn vui v c Kinh Lun v ging
tu. n mt ngy n th t vit ch c, li c ti lm k, lm th. Ni cho h nghe lu lot nh nc chy, tt c u kinh ngc tn thn. Sau
y trch mt bi th ca ng nh sau minh chng cho vic nng nh mt thi gian th mi ngi mi bit Thy chng nhng thng tho v
sc tr hu ca Qun m B Tt m pht sanh c tr tu. ni in m c vi b bch gia ca chn hc phi ln cng thng sut,
vn th truyn c ca th gian Thy khng cn mt vn c th c
thuc. By gi c mt v i quan l Vn t Cng t quan v qu, nghe
M: NGHA:
danh ca Thy lin n Thin vin cng m lun, Thy i ng thng
a l v ha nht nng khng L t khng la, mt ti khng
sut nh nc chy, khng h mt mi. Vn t kinh ngc tn thn rng
Tuyt t dng hoa lc tu cng Tuyt ging hoa dng ri mi mi
cnh s chng ca Thy vt ra ngoi nhn thin, khng mt hc gi
Kht c tr ma phng hi np Xin c ch gai, v np y
no c th snh bng v suy lng c. (Trch Vng Canh Tn Ch
Bt tri thn ti tch liu trung Chng bit thn ny trong liu vng
Am i S truyn)

- 124 - - 125 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

17. Triu nh Tng c thy Thch Tng Uyn h Cung, l ngi x Cao y l mt Ni c. Nghe hai ch Ni C, Nhan Th vui mng trong lng, lin
Mt, tnh Sn ng, tnh tnh im m v a n ni thanh vng. Hng bc vo c miu th nhn thy mt S b tui ln. Hai ngi d cha
ngy, Thy chuyn tm tr tng Kinh Ph Mn cu tui th do trc y, quen bit nhau nhng khi gp nhau m lun li cm thy rt thn tnh.
Thy c gp mt v Thy tng s, ng ny cho bit s mng ca Thy n sng, S B ni vi Nhan Th: Con tui cn tr, i ng mt mnh
rt ngn, nn phi c gng tu tr. Vo nin hiu Thi Bnh nm th nm, lc e c nhiu bt tin, hin ti trong hnh l ca Ta c o v m cho con ci
thng mi, Thy bit trc ngy gi vin tch nn nh mt ngi th mc trang, con nn thay v theo Ta v nng ta Am tranh. Nhan Th
lm cho mnh mt ci php ta ging nh u con nai, li lun hi thc th vng li ci trang theo S B v am tht, ngy ngy qut tc dn dp, lo
phi lm cho xong v bo th n ngy y, lc chng Tng th trai xong th vic hng ng trn bn Pht S b tin i lo Pht s. Ni v Ngn
mnh c vic phi dng n. n ngy y, qu nhin sau khi ch Tng th S lc chy gic th lc mt v nn lng bun lo v hn, tm kim khp ni
trai xong th Thy vo trong php ta, ngi nim Pht m vin tch, hng trong ba nm m vn khng thy, trong lng ngh thm chc v Ta trong
th 83 tui. (Trch Cao Tng truyn - Tp 3) lc lon lc gp phi nn tai. Ngn S lu lc ry y mai , vit
mn nht qua ngy. Mt ngy n, Anh bng nh n ngi bn ng
18. Triu nh Tng, nin hiu Thun Hy nm u, c mt n Pht t hc hin ang lm quan tnh Chit Giang nn thu chic ghe nh, mn
trn 80 tui tn l Trnh Th, sng ti Thng Kiu, tnh Ng Giang. Ngy ngi cho n tm bn. Khi i n Gia Hng th gp tun hi binh n
ngy, b lo u n ch quyn gp tin vi tm nguyn l to nn Thnh nn vi cho ghe tp vo b, Ngn S ln b ngh ngi, trong lc ngi ngh,
tng Qun m B Tt. B ct s tin xin c trong mt ci bnh snh ln Anh nhn quanh th thy trong bng cy lng kh c mt ci gi rt p
dnh thc hin tm nguyn ca mnh. Mt hm n, nh hng xm nn m ra xem th thy bn trong l mt ci hp ng y vng. Ngn S
b ha hon nn lan qua tp nh tranh ca b m chy ri. Sau khi la tt, vui mng khn xit t ni y l tri cho ta! Nhng khi xem k li th
b ngh chc bnh snh ng tin cng b thiu chy ht ri nn ng nhn thy c mt quyn s ghi r danh tnh ca nhng ngi cng dng nn
ng tro tn m trong lng au bun, hai dng l tun ri. Trong tm B Ngn S sc tnh, dn lng khng c tham lam, ng cho l ca ngi
qu luyn tic nn n ni tro tn bi tm, B ngc nhin khi thy bnh snh b ri m t cho mnh quyn th dng. y l ti vt ca Tam bo nn
vn cn nguyn vn, pha bn trong khi m ra th nhn thy mt pho tng ch mt nn vng thi khng bit l bao nhiu cng c, hung h y
Qun m B Tt trang nghim p khng th t, th gian kh c th lm l c mt hp vng. Ngh ri, Ngn S cho dng ghe li ni y ch
nn, li c th vng anh lc, tnh bnh, dng liu. trong vng y c ngi b ri quay li nhn. Tri qua hai ngy th thy c mt S b u
mt nh c ph h Vng, bit vic hy hu ny bn n ni xin b lo cho chy n, p u vo thn cy than khc thm thit. Ngn S n hi
thnh tng v nh th hng ngy l bi xng nim cng dng. Gia thm nguyn do th S B cho bit trc kia c pht nguyn s rc th
nh ny vn l ngi c tm nhn t, chng nhng xin thnh Thnh tng lm mt Thnh tng Qun m i S nn thi gian qua i quyn gp
m cng knh thnh lo b v nh nui dng v b khng c con chu, li tin khp ni dnh c 30 lng vng. Ngy hm kia khi ang trn
nh B lo vic hng ng ni bn Pht v tng kinh nim Pht. (Trch Nam ng v tho am, khi i ngang qua y th gp tun hi binh. Trong lc
Hi T Thon) vi vng s hi khng bit ct giu s vng ni no th nhn thy gn c
mt bng cy kh, bn em giu ni bng cy y, gi y khng cn nhn
19. Triu nh Minh c Hunh Ngn S T Chu, ci v l Nhan Th. thy na nn S b qu au bun ch mun cht ti y. Nghe xong khng
V mi ci nn i v chng ny khng kht khng ri nhau. Lc y ti ni mt li, Ngn S lin trao tr li hp vng. S B mun phn cm ng
T Chu c lon, dn chng ua nhau chy gic nn hai v chng nh ny ni khng nn li, vi t ngi cu mng mnh nn S B ni: T
cng chy lon. Chng may trn ng chy trn th b lc nhau. Nhan Th y n tho am ca Ti ch cn chng 20 dm. Xin Ngi ng ph lng
lc lc mt chng ri th v cng s hi, thn gi ni x l qu ngi nn thnh, xin qu bc n Ti c mi mt ba cm chay v a
n lc tri ti khng dm xin tr nh ngi no, ang li thi trn ng Ngi n trc i S t by thanh c v cng l bi cho Ngi c
th bng gp mt ngi c miu, C nh bc vo trong tr tm qua phc th min trng. Ngn S lc y trong bng cng c phn i v
m ti y th nghe c ting ngi ni t bn trong nn C hong s nh hai ngy vt v i ngi nh ri n nhn li ca, li thy S b tha
b chy. Lc y bng c ting ni ct ln: C nng ng hong s. Ti thit mi v am nn ng thun theo chn S B. Khi n tho am th Nhan

- 126 - - 127 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

Th ra m ca, hai v chng bt ng gp li nhau nn nm tay a khc, ri li thng tho v Phn m v ngn ng ca 16 i quc v ba nc Ty
thut li cho S B nghe duyn c lu lc nhau my nm nay. Lc y c Vc, thng minh tr hu khng ai b kp, cn tnh li phi phm. Cha m t
nh bun mui h Ung l gia nh triu ph trong vng, khi nghe tin Ngn tn l A Luyn, a b thng thut li nhng vic i trc ca mnh
S l ngi trng o ngha, khinh thng tin ti nn vi n tho am r rng nh ngy hm qua. Khi ln ln, hc hnh rt gii, thi u cao nn
mi c hai v chng v nh ri ly l i i nh thng khch, gi chn c chn lm quan ni triu, ra lm quen n chc Thng Th. (Trch
hai v chng li mt thi gian ri em tin bc vt dng tng cho hai v Bin Chnh Lun)
chng Anh, li sai ngi a v T Chu. V sau v chng Ngn S sanh
c mt trai, mt gi. Trai th tr hu, thng minh, hnh dung tun t cn 22. i Lu Tng c mt ngi tn l o Hc, l ngi Chu ch,
gi th hin c, dung mo oan chnh. Mt ngy n, v chng Ngn S t vn l tn sng phng o gio. Trn 50 tui ri nhng ng vn cha c
ngh: Chng ta ngy nay trong cnh y , con ci nn ngi chnh l con ni di. Nh ng gn mt Tnh x Pht gio. Nin hiu Cnh Bnh,
nh n c ca Tam bo t bi gia h, chng ta nn thnh Thnh tng ca v Tng trong Tnh x thng thy ng v khng c con m bun ru nn
Qun m B Tt v th phng. Hai v chng ng bn thnh Thnh tng khuyn bo ng: Nu ng ch thnh tin theo Pht php, l bi Qun m
Qun m v th, ngy m chim bi nh l, tng kinh nim Pht rt tinh B Tt v tng kinh Ph Mn, chc l c hy vng c con ni di. Nghe
tin, c hai v chng ng u hng th n tui thng th. (Trch Hi xong o Hc lin b o gio, mt lng thnh knh qui mng Qun m
Nam Nht Chc) B tt. Hng ngy c hai v chng cng tng kinh Ph Mn v l bi xng
nim i S. n mt ngy n, ng nm mng thy iu l thng, sau
20. Triu nh Thanh, nin hiu Khang Hy c Pht t tn L Tu ti th v ng c mang v sanh c mt a con trai. (Trch Minh Tng K)
Giang Nam. L Tu l ngi nhn hu hin lng, thch lm thin s. Vi
vic xu c ca th gian, ng thng khng ni n nhng vic thin 23. i Lu Tng, Bin Duyt Chi l ngi T n, tnh Sn ng,
lng ca ngi th ct lc tuyn dng khng bit mt mi. Mi sm mai 50 tui nhng khng c con. V ng thy vy nn i ci thip cho ng
khi thc gic u tng kinh Ph Mn, Ch i Bi trm bin. Lc 52 tui, nhng nhiu nm tri qua vn khng c con. ng bn i trc tng
ng b bnh nng, hn m bt tnh, c nh u lo s bn n trc Bo Qun m B Tt ch thnh l bi cu xin c con k t, li pht nguyn tng
ta ca Qun m i S ng dng hng l bi cu nguyn. m y, trong kinh Ph Mn ngn bin. Khi va s th ngi thip c mang, n
gic mng, ng thy i S hin thn bo rng: S mng nh ngi sp ngy thng, sanh c mt b trai mt my sng sa d thng, lc y l
ht nhng v lc bnh sinh a thch thc hnh thin s, li tng kinh ch rt vo nin hiu Nguyn Gia, nm th 18. (Trch Minh Tng K)
kin thnh nn tui th c tng thm hai k na. Ta nhc ngi hy ghi
nh t y v sau, phi c gng khuyn ha tt c th gian nn nhn bit 24. Triu nh ng, T Tng Thin S h Kim c ngi cha tn l V
r lm lnh th c phc, to c th mang ha, l bo ng khng sai Lm. Lc trc khi sanh ng, cha ca ng nhiu nm tri qua khng c
mt my mai. Lc tnh dy, bnh tt ca ng lnh hn. T y, ng cng con nn pht nguyn n tng Kinh Qun m 1,000 b cu xin c mt
c gng thc hnh thin s v khuyn nh mi ngi theo li dy ca B a con trai v nguyn khi a con trng thnh, mong cho n s pht
Tt khng mt cht xao lng. V sau ng hng th n 76 tui. n lc i B tm, tt c chng sanh l mn nguyn. Sau , Mu thn ca
mn k, thn khng bnh kh, tm thn minh mn, nim Pht m t th. ng nm mng thy tinh t sa vo bng mnh ri th thai, n ngy mng
(Trch Nam Hi T Thon) 8 thng 4 l Ngy Pht n th sanh ra Thin S. Lc cn tr d cha tng
c hc Pht php m th ng nhn sanh v thng, cnh i
21. Triu nh Tn c Pht t Vng Dn Gia Lang, tnh Sn ng. V trc, ni tm khng c mt nim cho i l vui. n nin hiu Trinh Qun,
gia khng c con nn v ng n trc Qun m i S ch thnh l bi nh ng, Thin s xut gia. Lng thnh ca Ngi cm n hai v B tt
cu xin c con ni di. Thi gian sau, Vng Dn trong lc i ng nhn t Thin cung ging xung trn ch thn truyn trao gii c tc cho Thin
thy mt v H Tng th sanh lng cung knh ci u vi cho. V Tng y s. Thin S sau ct lc i hong chnh php Nh Lai khp ni,
ni: Khi Ta cht s v lm con ca ngi. Khng bao lu th v Tng ny lm li ch cho v s nhn thin, ng nh nguyn ca Ph thn Ngi
cht, cng lc y v Dn th thai. a b khi va h sanh th lin bit ni, cu xin. (Trch Cao Tng Truyn - Tp 2)

- 128 - - 129 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

25. Triu nh ng, Vn Hi Thin s h Trng l ngi Nam Hng, ngang gia nn khng th b a b c. n ng ngy thng th h
tnh H Nam. Trc khi sanh ra Thin S, m ng thng thnh knh i sanh c mt a b trai, nhng sau khi ra i ch sng c 11 thng
trc tng Qun m i S xin cu mt a con, sau sanh ra ng tui th b bnh nng ri qua i. ch Tp li ch thnh khn thit cu nguyn.
nhng n lc 8, 9 tui th mi bit ni bp b. Khi n tui trng thnh, Lc y c mt ngi trong xm, nghe chuyn gic mng ca v ng bn ni
cha ng bo i cy rung th ng vng li vc cy dt tru ra ng, cy ht vi ng rng: Chc l do nh ng a n tht tru nn mi c gic mng ng
mu ny qua mu n, n my mi dm vn khng ngng, ch n lc gp hin nh vy. Nghe xong, ng cht git mnh tnh ng, lin pht th c nh
dng sui th mi dng li. Theo l thng ca nh nng, khi cy rung th chng nhng khng n tht tru na m trng trai lun. Sau , v ng li
ngi ta thng h d - th nhng Thin s th li lun ming ku bnh nm mng thy ngi n b trc kia n trao cho mt a b na v lin
ng, bnh ng. Ph thn ng bit chuyn ni gin nh cho mt trn n. th thai, ng ngy thng, sanh ra mt b trai hnh dung oan chnh, mt my
Sau khi b n xong, Thin S ng dy khoanh tay li tha: Tha Ph sng sa, n khi trng thnh th hc hnh thng minh, thi u cao ri ra
thn, cha khng hiu nn nh con. i phm khi cy rung th tt c u lm quan ni triu rt tn qu. (Trch Qun T Lc v Qun m T Lm tp)
cy, lm g cn phn bit kia y. Anh ca Thin S i lnh Ty An, my
nm trng m khng c tin tc nn cha m ng ngy m lo lng bun 27. Hoa nh Trung t thut: Ngi em ch bc ca ng l n Tam kt
ru, lun ngh rng con mnh cht. Thin S thy vy bn n bn Cha hn mi nm m ngi v vn cha sanh. Em du l Qu Th thng
m tha rng: Cha m v thng nh anh con m ngy m thng khc i trc tng B Tt Qun m ch thnh l nim cu o. Lc cu o th
su thm cng chng c ch g, nay con xin cha m sm t y phc, lng nc mt tun ri, ting nguyn cu ln vi ting khc than, ai nghe cng
thc v nhng dng cho anh con, con s thay cha m mang n thm phi ng lng. Mt m n, Qu Th nm mng thy i S bng hai a
Anh con. Khi chun b xong, vo mt ngy n, Thin S thc dy vo b n bo: Thng cho lng ch thnh ca con nn ta em hai a tr
sng sm, khng n ung g, n trc mt song thn knh cn l bi t t ny giao ph cho con. Tnh dy th qua nm sau b c thai, nm u tin th
ri ln ng nhng n chiu thy Thin S tr v nh. ng bc vo sanh ra c mt trai, nm sau li sanh c mt gi, ri dt hn khng
nh gp cha m th tha rng: Hin nay Anh con vn bnh yn v s, Anh cn sanh c na. (Trch Hi Nam Nht chc)
con gi th thm hi cha m y. Ph thn ng lc u nhn thy Thin s
tr v trong ngy th cho rng ng ni di nhng khi m th ra xem th qu 28. Triu nh Tng c Pht t tn l Trng Khnh Bin Kinh. Trong
tht l bt tch ca ngi Anh. Ai ai trong nh cng kinh ngc v ng n nin hiu Tng Ph th ng lm quan gim ngc. Khi lm vic, ng thng
Ty An phi tri qua trn vn dm, vy m ng ch i c mt ngy ng. V i x vi t nhn bng tm t bi ca mt Pht t, d l quan gim ngc
tch chuyn ny m ngi ta gi ng l Vn Hi Thin S. Trc kia, Huyn nhng khng bao gi hch dch, ngy ngy cng lau chi, qut tc dn
Trang Php s trn ng n Pht quc thnh kinh c nhn thy trn cy dp v nhc nh ngi dn dp nhng ni u. Vo ma nng, ng ht
ct trc ni th Pht dng ch B Tt Vn Hi s n Vn Hng lng sn sc phm nhn cho nc ung, thuc men, dng ng cng
gio ha chng sanh. Khi tr v bn quc, Php s lin n Vn Hng hi thng nhc nh thuc cp ca mnh phi c lng t tm vi ti nhn.
thm Vn Hi cho k c. Khi c gp Php s, Ngi lin thnh tm nh Hng ngy Trng Khnh u tng Kinh Php hoa, lc trong ngc c t ti
l v em ba ci y cng bnh bt cng dng nhng Vn Hi Thin S t t th t mnh pht nguyn n chay, tng Kinh mt thng cu nguyn cho
khng nhn v b ra i. (Trch Cao Tng Truyn - Tp 3) ngi y. ng rn dy ti nhn phi bit nhn li, khng nn vu co cho
ngi lng thin v c nghip y t mnh phi mang, tng lai khng thot
26. Triu nh Tng, ch Tp l ngi Kinh s trn T An, huyn H khi qu kh. V ca ng l Vin Th 48 tui nhng khng c con. Mt
Chu tnh Chit Giang. D 50 tui nhng ng vn khng c con. ng bn ngy n mc phi n dch nn qua i, nhng ba ngy sau khi cht th bng
pht nguyn rc ngi n ha Thnh Tng Qun m i s th cng nhin B sng li k rng: Lc ti va mi cht th b dn n mt ch rt
trong nh, ngy ngy xng nim l bi, cu o rt ch thnh. V ca ng tm ti, ngay lc y Ti nhn thy Bch y i S n bo: Chng ca ngi
trc khi c mang th nm mng thy c mt ph n trong trang phc bch m c rt ln nn con chu s hng thnh vinh hin m hin nay ngi
y, tay cm ci gi c mt b trai tun t bn trong n trao cho mnh, cha vn cha c con k t. Ni dt li th B Tt dn Ti i ra, do m sng
kp a tay ly a b y th bng u c mt con tru n ng chn li c. Sau khi sng li th nm sau Vin Th c thai ri sanh ra c

- 130 - - 131 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

mt a con trai hnh dung oan chnh, mt my sng sa, hc hnh thng nhm nm t Su, Vng Ngc n nh ngi bn l M Cng Chc,
minh, sau thi u ra lm quan ni triu. Pht t Trng Khnh sng n thy trc bn th Thn c mt quyn Kinh Ph Mn nn Ngc xin thnh
82 tui th th th. Trc ngy mt, ng khng tt bnh g, an nhin nim mang v, pht nguyn hng ngy thnh knh chuyn tm tr nim khng gii
Pht m ra i. Su a chu ni ca ng u t, c quyn tc hin i. Vo m 14 thng 4 nm inh Mo th nhc mu ca Vng Ngc l
vinh. (Trch Qun m Tr Nghim K) Lu Th mng thy c mt ngi n b mc bch y, u i kim quan, dt
theo mt ng t n nh bo rng: Ta a Thnh N ny n cho ngi.
29. Triu nh Tng, T Hy Ti l ngi Lc Bnh, tnh Giang Ty. V Nhc mu Vng Ngc vui mng tip nhn a b th lc y cht tnh gic.
chng ch c mt a con. Vo nin hiu Thun Hy, ngy 24 thng 8 Nm Sng ngy hm sau th v ca Vng Ngc l Trng Th cho bit c mang,
Gip Ng th a tr b bnh cht. V chng ng ngy m bun khc sau sanh ra mt a b trai hnh dung p , qu nhin ng hp vi
au thng gn nh mun cht theo con. Qua nm sau, T Hy Ti c vic gic mng ti hm no, nn lin t tn a b l Thnh N, v chng ng
phi i n tnh An Huy. Ngy i trng vo ngy gi con nn trn ng sau pht nguyn n tng 500 quyn Kinh Ph Mn bo p thm n
i, ng gh n cha Nam i bi thnh ch Tng lm l cu siu. Trng ca i S ban cho a con. (Trch Bch Y Kinh K Nghim)
lo trong cha y nhn thy T Hy Ti trong khi ly Pht cu nguyn cho
con th t v bun thm v bin, bit c Hy Ti bun thm v khng c 32. Nguyn Nim Thng Thin S, hiu l Hi c, l ngi h Hunh
con k t nn ni vi Hy Ti: Hin Ti c mt Thnh tng Qun m B ti Ha nh, tnh Giang T. Mu thn ca Thin S l Dng Th trc y
Tt rt linh hin mun tng cho o hu em v nh th cng, hng ngy tng i trc tng Qun m i S ch thnh l bi cu xin c con k
l bi cng dng. Nu c th thnh tm khc bn, in n Kinh Ph Mn th t. Sau khi cu o th Dng Th mng thy Bn My Lo tng n xin ngh
chc chn s c phc bo tt p. Nghe xong, ng thnh knh nh tr. Sau th B c thai. Ngy sanh ra Thin S, nh sng chiu khp trong
l Ha thng ri thnh Thnh tng Qun m v nh th. Ngy ngy u nh, hng thm ngo ngt. Sau ny Thin S xut gia ti Vin Minh Vin
chim bi xng nim v theo li Trng lo dy, xut tin n tng Kinh Bnh Giang, tu hnh rt tinh tn, gii Lut tinh nghim, bc thng kinh in,
in. Qu nhin nm sau th v ng c thai v n ngy 24 thng 8 nhm k tha Php hi ca C Hy Ha Thng, trc tc B Pht t Thng ti
ngy a con mt, v ng li h sanh mt nam nhi, nm sau li tip 20 quyn li lu hnh trong i. (Trch Thch Th Kh C Lc)
tc sanh thm c hai a con trai na. T y T Hy Ti cng thm tnh
Pht php, hng ngy u l bi cng dng i S, tng Kinh nim Pht 33. Cui triu nh Nguyn, Bo Kim Thin S hiu l Bch Phong, h
rt chuyn cn. (Trch Hi Nam Nht Chc) Thp ngi Vnh Th, tnh Thim Ty. Ph thn ca ng l Xng Trng
gi, mu thn l Trng Th. C hai ng b u l ngi chuyn tu thin
30. Minh Thin l mt c ph nhng khng c con nn ng bn i hnh khng bit mt mi chn nhm. Mt hm c mt v Tng i kht thc,
trc tng Qun m i S nht tm thnh knh l bi cu o xin B tt khi i ngang nh ng B th em Thnh Tng Qun m i S trao cho
t bi gia h cho c con k t. Th thip ca ng sau sanh lin tip my Trng Th v dn d nn th cng i S knh cn s sanh c mt nam
a con trai, nn ng thu vi ngi v lm v sn sc cho cc a b. t thng minh tr hu. Qu nhin, khng bao lu sau th B c thai ri h
Mt trong s nhng ngi v ny khi n lm, nhn thy Minh Thin th t sanh Thin S, gi pht sp sanh th bch quang chiu khp c nh. (Trch
v l li ci ct. ng gi v khng thy trnh mt i ch khc, sau Thch Th Kh C Lc)
ng vin c cho ngi ny ngh vic v ra khi nh ng gi gn danh
tit. V sau con ca ng khi ln ln u ni dng t tng tr thnh c ph 34. Triu nh Minh c Quan Hnh B L Thnh, t Tm Thy l ngi
trong vng, h u theo gng cha pht tn tm, tnh knh Pht php, ngy Qung Lng, ch c mt a con nhng a tr li b bnh u m cht.
ngy u l bi Qun m i S v tng kinh nim Pht. (Trch Hi Nam Mu thn ca L Thnh l ngi Cng An, ngy m bun ru nh chu
Nht Chc) khng lc no ngui bn pht nguyn hng ngy tng kinh Ph Mn xin
cu t cho con mnh. Khng lu sau th L Thnh nm mng thy mt
31. Triu nh Nguyn, Vng Ngc phng i Ninh, Nam Kinh ngi ph n bng a tr vo nh, trn mt c dnh mt mi gh u, nhn
trn 40 tui nhng vn cha c con. Vo nin hiu Ch Nguyn nm th hai, c v sp lnh nhng cha rng. Sng ngy khi thc dy th li gp mt

- 132 - - 133 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

ngi l tng cho bc tranh c thu hnh Qun m bng a tr ging ht 38. i nh Thanh, m Hiu Khanh t Ph Phong huyn Thng
nh trong gic mng. Phu nhn ca ng sau th thai v sanh ra mt a Thc, tnh Giang T, nh rt giu nhng khng c con, v th h hng xm
con trai. (Trch Qun m Tr nim k) nhau bn tn, sau khi Khanh qua i s cng nhau chia ti sn. Hiu Khanh
nghe ni bn ci v lp th rng: Ta th em ti sn ny phn pht cho
35. Triu nh Minh, Nghim Thng Bo Thun t o Trit huyn ngi ngho ch quyt nh khng cho m ngi h hng ny tranh
Thng Thc l con ca Vn Tnh Cng Trng, l mt i quan nh Minh. ginh phn chia. Sau , ng nguyn em 5,000 lng vng kin lp
Nm 30 tui ng vn cha c con nn ci thm mt ngi thip nhng i bi Sm n nn n Nguyn M tm ch t tt. Thy pha sau Phm
khng quan tm n hnh sc bn ngoi, th nhn thy vy nn c ch Thin Ct, t ai cao ro bng phng, pha trc c h rng thnh thang,
ci. Mt do sau khi ng sang nh v thy c mt ngi hu tui phong cnh tuyt p lin em nguyn vng ca mnh t by vi Phm
cp k nhng cha tc v b cm, ngi nh cho bit C l ph nhn nn Thch Lo Nhn th c lo nhn ng . Khi p nn, ng dng g
khng ai quan tm. Bo Thun nghe xong bi ngi m ni rng: Khng h trm hng nghin thnh bt lm h xoa trn nn Sm n ht sc trang
chi. Bo n c tc, Ti y s ci v lm thip vy. Nh bn v ng nghim. Khi Sm n hon thnh xong, ng thnh knh cung thnh cc bc
khng ai tin li nn ng bn t li hn c vi ngi hu. n thi hn hn Cao Tng n nhp n lm l. Trong thi gian 49 ngy, ng u theo qu
mt nm sau th n ci ngi hu . Ph thn ca Bo Thun nghe tin ch Tng l sm. Sau khi hon tt th trong nm y, ngi thip ca ng
y th vui mng ni: Vic lm ca con ta rt hp vi o tri, chc chn con sanh mt con trai, bu hy (l nhau) u trng nguyn phi. Chnh Th l v
ta s c con k hu. Sau c hai ngi thip ca ng u sanh con trai. chnh ca ng cha tng sanh n cng pht tm xut ra 1,000 lng vng,
Bo Thun vn l mt Pht t thun thnh, hng ngy tr tng Bch Y Thn kin to in Bch y i S Nguyn M, nguyn em cng c ny cu
Ch, li nghim tr gii cm st sanh, lc sp sanh con trai th u c mng con th khng bao lu cng c thai sanh ra c mt nam t, ging con ca
triu Bch Y tng t. (Trch Cm ng Thin Tng Ch) ngi k tht, bu y u trng. (Trch Hin qu Ty Lc)

36. Triu Th Thn l ngi huyn Tin ng, v chnh l Chu Th, 39. Triu nh Thanh, H Long Tng l mt tng qun tnh Qung
khng c con nn thng n in Qun m ch thnh l bi cu o, li Chu, tui 50 tui nhng khng c con.Trong tm ng thng bun
pht nguyn tr tng Bch Y Thn Ch, n tng Kinh Bch Y i S 12,000 phin v s ci cnh tuyt hu. Vo nm t Mi, ng n cha Quy Y Tam
quyn, thc hnh tt c thin s. Sau , v ng sanh c hai a con bo, th tr Ng Gii v nguyn n chay mt thng su ngy, ng li xy mt
trai. Con trng u n Tin S. Chu Th hng th n 98 tui. C nh Tnh tht trang nghim th cng Thnh tng Thin Th Thin Nhn i Bi
sng trong cnh ng i ng ng rt an vui. (Trch Hi Nam Nht Chc) Qun Th m, sm chiu l bi xng nim rt ch thnh. Tri qua vi thng
th ng mng thy i S chnh tay trao cho ng mt a tr, mc y phc
37. Triu nh Thanh, Hunh Phn Sanh Tn p, tnh Qung Chu l mu hng, nm sau qu nhin v ng sanh ra mt nam t, hai nm sau B
mt nh giu c, tuy 50 tui m trong nh vn vng v, khng c con k lin tip sanh hai a con na. T y ng cng thm tn Tam Bo, l nim
t. Nm Mu T, ng pht tm Quy Y Tam Bo, th tr Ng gii, li nguyn i S v tng kinh nim Pht rt tinh tn. (Trch Qun m T Lm Tp)
trng trai khng dng huyt nhc. Trong nh, ng th Qun m i
S rt thnh knh, hng ngy hai thi mai chiu d c bn vic cch no th 40. Triu nh Thanh, Dng Hong t Hy Chu l ngi huyn Dng
cng gc li mt bn, n bn th lm l nh l i S 200 ly v chuyn .Vo nin hiu Thun Tr nh Thanh nm Bnh Tut, a phng ni
tm xng nim Thnh hiu i S, sut trn mt nm khng thiu mt ngy. lon, binh s ko n u th nhiu hi dn chng n . Dng Hong
Cha n ba nm th th thip lin tip trong mt ngy sanh c my a em th thip cng vi a con 10 tui giu trong rng nhng a tr
con trai thng minh tr hu, sau ny cc con ng u t ra lm quan, khng chu theo m, ch khc la i theo cha. Sau khi em v con i trn,
mang vinh hin v cho gia tc, ng nh trong Kinh Ph Mn dy Nhc Dng Hong tr li nh gn gi m phn ca ng cha th binh s ko
hu n nhn thit dc cu nam, l bi cng dng Qun Th m B Tt, n. Thy trong m phn c ngi mc y phc, o mo chnh t th nh
tin sanh phc c tr hu chi nam, chnh l h Hunh trong truyn ny bt em i. Trong lc nguy cp y, ng bn nhy xung sng t t. a
vy. (Trch Qun m T Lm Tp) con ng trn b thy cha nhy xung sng cht th cng ku khc ri

- 134 - - 135 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

nhy xung sng theo Cha. S vic ny din ra vo ngy 16 thng 3 nm 41. Ph Quc Trn, huyn Tn Kin, tnh Giang Ty l ngi khng c
Bnh Tut. Sau khi yn nn gic, v Dng Hong l Lc Th tr v nh, con. Ch ca ng l Qung Ngu th li c nhiu con trai. Mt ngy n ng
nghe c tin chng con u cht th au n bun ru b n b ng, n nh ca Ch th c Ch khuyn rng: Ta nh nhiu nm tng kinh
thng chng khng c con ni dng. Lc Th pht nguyn trng trai Ph Mn nn sanh c nhiu con trai, sao con khng bt chc Ta m
thnh Pht v th, ngy m ch thnh l ly, ting nim Pht cng vi ting lm theo. Quc Trn vng li, t y pht nguyn hng ngy ch thnh tr
khc than cm ng lng ngi. Mt m, Lc Th nm mng thy mt b tng Kinh Ph Mn. Qua nm sau, th sanh c mt a con trai. ng lin
gi dt mt a con trai n nh ni: Ta cho ngi a tr ny. Lc tnh pht nguyn in kinh Ph Mn hn 2,000 quyn. Nm sau li sanh c
gic, Lc Th vui mng ni rng: Nam m A Di Pht. Nam M Qun Th mt con trai na. Hai con trai ng khi ln ln u t lm quan vinh
m B Tt. Nguyn Pht v B Tt t bi gia h cho thai nhi trong bng ca hin. C hai tuy a v quyn qu, vn noi theo gng Cha, tn phng Pht
ngi thip Trng Th s l a con trai m B tt trao cho con trong php, hng ngy tng kinh Ph Mn, bi sm nim Pht rt tinh cn. (Trch
gic mng. n cui nm th ngi thip sanh ra mt a con gi. Lc Th Hi Nam Nht Chc)
bun au khc lc m than rng: i thi! Tuyt hu ri! Vo ma Xun nm
inh Hi, Lc Th triu tp tt c ngi trong h n nh ri tha vi ngi 42. D Lu Vn l ngi V Nguyn, tnh An Huy. V chnh ca ng l
trng tc rng: Chng ti khng con trai ni di nn hin ti trong gia nh i Th v khng c con nn pht nguyn tr tng Kinh Ph Mn v n tng
c my mu rung t xin chia cho cc chu, Ti ch xin gi li phn t 3,000 quyn KInh Ph Mn. n nin hiu Khang Hy nh Thanh, nm u th
nui dng a b gi ny thi. Ni dt li th hai dng l tun ri, khc sanh con trai, nm sau li sanh hai a con trai na. T , ngy ngy B
lc thm thit. Ngi trng tc nhn thy cnh y khng cam lng bn tr tng Kinh rt tinh tn, li sing nng thc hnh thin s, gip ngi li
ni: Vic chia t khng cp thit, i n khi Thm thnh qu ch Tng v vt. Hn 20 nm sau th con chu rt ng c, a no cng hiu thun,
nh lo Pht s, lm l cu siu cho Ch n xong th s bn lun n chuyn noi theo gng ca i Th, c tng Kinh Ph Mn, knh trng Tng l, n
phn chia ti sn sau. Sau , c gia tc u t hp lm l cu siu ba chay nim Pht rt thun thnh. (Trch Qun m Linh cm lc)
ngy ba m, n m cui cng, vo ngy 16 thng 3 th a b gi khc
mi khng thi, ngi m l Trng Th bng n n ging, va t lng 43. Triu nh Thanh, Lng Nguyn Trun l ngi x Hoi An. Nguyn
xung th bng cm thy nh mng m b qu , m mang bt tnh, Lc Th Trun vn l Pht t thm tn Tam bo, tuy vy n tui trung nin m
n gi Trng Th dy th l lng thay, B thy b gi trong tay bng dng ng vn cha c con k t, li c nhiu tt bnh. V th, ng pht nguyn
khng phi l b gi na. Lc Th kinh hong gi mi ngi n xem cho trng trai, ngy ngy tng Kinh Ph Mn v Ch i Bi. V chnh ca
tng tn th thy b gi mt mi vn cn nguyn, ch ni b phn sinh dc ng l Nguyn Th cng theo ng trng trai v chuyn tr ch Chun ,
th chuyn thnh tng nam cn, bn cnh vn cn du mu chy. Mi sng sng ch thnh L Pht v thng qu gi phng tng. Khng bao lu
ngi thy th u kinh ngc, nh n gic mng Lc Th k v chuyn th cc tt bnh ca Nguyn Trun u ht, Nguyn Th cng lin tip sanh
B Tt dt a b trai n trao trong mng trc y, th mi ngi by gi c ba a con trai. (Trch Qun m Tr Nghim k)
mi hiu l Qun m B Tt i t i bi linh cm chng sai. Tt c bn n
qu trc Pht i, l bi t n, t tn li cho a b l Pht T ngha l 44. Triu nh Thanh, Phng Cm l mt ngi trong dng vng tc cao
a con Pht ban cho. Ngy hm sau mi ngi xa gn nghe tin, ko nhau mn x ng Hng. T tin ng nhiu i vun trng phc c nhng
n xem. Quan huyn s ti l Trng Cng nghe qua vic ny bn tnh bn vn trong cnh thanh bn. n i ca Phng Cm th ng mi hin t
nghi sai ngi a b gi n huyn ng tra hi. Tuy chnh mt nhn lm quan ng phm ti Sn Ty, nhng sau ng co bnh v qu. D
thy nhng quan huyn vn hoi nghi nn gn hi ngi nh b gi th tt tui ln, nhng vn cha c con. V ca ng l Khng Th pht nguyn
c ngi trong gia tc ca Dng Hong u tr li chnh mt chng tr Ch i Bi rt ch thnh th c thai. Khi va mi th thai th c ngi hng
kin vic chuyn n thnh nam m khng hiu c v sao. Chuyn nh xm l o Th nm mng thy c mt b lo tay bng hai a tr - mt
mng huyn ny tht ng l ch c Pht lc bt t ngh mi thnh s tht mp, mt m n trao v ni: Ty ngi mun nhn a no th c bng
nh th. Ngi ngi u vui mng cho Dng Hong gi c con ni ly. o Th a tay ra b ly a mp th b sy tay, a nh rt xung
di. (Trch ng Nghi Chi K Cu Th) t cht, nn o Th li quay sang b tip a m th b lo bn ni: a

- 136 - - 137 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

nh ny s a n cho nh h Phng, ngi u c c bng. Sau nghe ni xong th lin tha rng con khng th lm ni vic ny. B lo lin
qu nhin o Th sanh c mt a b trai mp mp nhng khng nui bo: Ta c quyn sch v nhng bi ca v ha khuyn rn hng nam t
c, cn Khng Th c thai n thng th by th sanh c mt a ng say m n sc, nu ngi c th in n v b th cho ngi th c th
con m yu t tn l Phng Ho. a tr dn ln ln khe mnh, khi ng khuyn c v lng v s ngi, u ch c s nghn ngi m thi.
tun t, hc hnh t cao, trc c b nhim lm quan Hn Lm, Ni dt li, b lo t trong tay o ly ra quyn sch trao cho Tng Hin.
sau ln n chc Ng S. Ch sau thi gian ngn lm quan th Ho cng Tng Hin cung knh nhn ly m ra xem, khi ngng ln th khng thy
xin t quan v qu, Phng Ho l ngi thm tn Pht php, nn ngy ngy b lo u na. Lc tnh gic trn tay ng vn cn quyn sch, chng
tng kinh nim Pht rt tinh tn, li a thch lm thin s. Nu ngi trong y mi bit l Qun m i S th hin. Tng Hin lin xut tin ca n th
xm lng, c ai thiu thn hay b tai nn, ng u vui v gip . V chng nghn quyn sch ny. Khng lu sau th v ng sanh c hai con trai,
Phng Ho u hng trng th, thn th khe mnh, tinh thn trng n tui trng thnh u thi u cao ri ra lm quan vinh hin. Tng Hin
kin, h c ba a con trai u t cao v ra lm quan Ni triu. (Trch hng th n 93 tui, trc khi mt th ng khng bnh tt, an nhin nim
Khuyn gii loi sao) Pht m thng th, khp nh mi hng thm bay ngo ngt. Quyn sch
ny c Pht hc th Thng Hi ti n hnh. (Trch Chng Anh Lc,
45. m Dng Hn Honh Dng tnh H Nam. Lc cn tr c nhiu Pht Hc Th Cc)
tt bnh nn ng pht nguyn tr nim danh hiu ca Qun m B Tt
tiu tr nghip chng, li pht nguyn bin tp Qun m Kinh Ch v 47. Triu nh Tng i vua Thi T, nin hiu Khai Bo, nm th nm.
quyn Cu Cp Thn Phng l nhng cch ngn rn dy cho i, ng Gia lc ma H, tri bng ma nh trt nc c ngy m, nc
thi khuyn khch nhng ngi cng ch hng lp thnh mt Hi chuyn sng trong pht chc dng ln, trn ngp h hoi ht hoa mu, nh ca
lm thin s v n tng cc Kinh sch ni trn phn pht khp mi ni. ca dn chng u b nc cun tri. Vua Thi T nghe thy tnh cnh nh
Nhng ngi trong Hi ty theo s nguyn, mi ngi u c mt mong vy th trong lng bun ru v hn, lin c thc cc quan i thn cng vi
cu, c ngi cu c con, c ngi cu cng danh, tin bc hoc cng dn chng i khp ni cu o thin a qu thn. Tri qua my ngy cu
danh, c ngi cu nguyn cho tiu tr tt bnh, khi cc tai ha, tt c nguyn m ma cng ngy cng ln. Lc y c mt v i thn n trc
u nng nh ni thn lc ca B tt gia h m c mn nguyn, nhng vua Thi T tu rng: Qun m i S t trc n gi l bc B tt i t
ngi b kh no u c gii thot. By gi gn c mt ngi tn i bi, ban phc cu kh cho mun loi, Thnh thng nn quy hng v
l Phng Thin ch 60 tui nhng vn khng c con. Thy ngi trong Qun m B Tt, ng nn cu o thin a qu thn, chng nhng khng
Hi thnh tm l nim Qun m B Tt v sing lm vic lnh nn u c c kt qu m lt cng ln, dn chng ngy cng kh s. Ni xong, v i
mn nguyn ca mnh nn ng pht nguyn trng trai, nim Pht tng thn ny bn k li cc s linh nghim ca Qun m B Tt Thng Thin
Kinh v n tng Kinh Ph Mn. Khng bao lu th v ng c im ng mng Trc. Vua Thi T nghe xong bn sai ngi sm sa hng hoa l vt ri c
nn bo cho ng hay. ng va nghe qu trch: B ng ni by, gi S gi cng vi v i thn ny n cha cu o. Trong vng hai ngy th
u bc ri m lm sao cn c con, chng qua l do B m tng qu nn tri quang ng dt ht ma, nc sng h xung, t ni cung n thnh
c th l huyn mng m thi. Nhng sau th qu nhin b c thai v th thn qu, dn chng u u cng vui mng khn xit. T v sau,
n ma Xun nm sau th sanh c mt a con trai ng hp vi gic mi ln c i nn, lt li, hn hn, bnh dch,... vua Thi T u n cn h
mng. (Trch Qun m Linh Cm Lc) lnh cho dn chng tm gi, trai gii thanh tnh v ch thnh l nim cu o
i S. (Trch Thin Trc Ch)
46. Thm Tng Hin x Kin Lng l ngi c ch, sing vun trng
phc c nhng tui 50 m cha c mt a con. Trong nh t trc 48. Vo Triu nh Tng, Bo Khm Chi X Chu, khi n thay th cho
n gi c th Qun m B Tt rt thnh knh, hng ngy ng u l ly, quan Thi Th Trn Hin c son Linh Cm Qun m bia. Vn bia vit nh
nim Pht tng Kinh khng h gii i. Mt ngy n ng nm mng thy c sau: Nin hiu Triu Khnh, nh Tng, nm th hai, Hin ny t Hip V i
mt b lo mc bch y n bo rng: Nu ngi c th khuyn ha c n Tin ng lm quan Thi Th ti y. n nm sau, Hin ny c dng
nghn ngi ng say m n sc th m c v cng v tn. Tng Hin biu ln triu nh tu rng pha Ty X Chu, ni H thn ang cai qun l

- 138 - - 139 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

H Sn, l ni c thng cnh p nht trong thin h, trong c ni Thin 51. Triu nh Tng, vua Trit Tng, nin hiu Nguyn Ph vo nm th
Trc, trn ni c th Thnh tng Qun m i S. Lc H thn n th st hai, sut ma H m tri khng c ht ma no. Lc y c v quan Thi th
dn tnh th thy dn chng i kh v lin tc trong ma Xun v ma H Vin Chu, tnh Giang Ty i n thp th X Li ni Mc Bnh, ch
va ri, ma khng dt nn mt ma i kh, nhn dn ln nh u ngy thnh nh l cu o. Do tm nim ch thnh, cm ng n i S nn ng
m bun ru kh s, H thn c thc cc quan v bn thn mnh cng nhn thy i S mc bch y, thn kim sc mang chui anh lc t trong ni
i b n ni c Thnh Tng i S cu o. ng i ln ni rt gian phng ho quang n, li nhn c ht x li nm mu ln nh tri to,
nan, ma t ht quan phc, ng i st l h hi, nhng ngi i cng pha trong c hnh nh ca lu cc. Khi ng tip tc i n Bo thp C
u than kh nhc. Khi n ni, H thn qu di Thnh tng i S ch Sn cu o th li thy i S hin thn T Chu, c Duy Ma Ct B tt
thnh l bi xng nim cu o, th lc tr v, tri lin tnh ma, bu tri cng vi La Hn ng hu t hu, sau th tri xung mt trn ma,
khng cn mt cht my che, vng thi dng h l soi sng th gian, gi nc ngp khi bn chn. (Trch Pht T Thng K)
mt thi nh khp chn. Thn li c thc cc quan thuc cp v dn chng
trong thnh sing nng lm Pht s, nh vy m t tr i, ma thun gi 52. Triu nh Tng, vua Chn Tng, nin hiu Hm Bnh vo nm u, t
ha, khp ni dn chng khng cn lo v thin tai, hng cnh an lc thi thng ging n thng nm tri khng c mt ht ma. Chn Tng Hong
bnh. Thn t xt chnh l nh lng i t i bi ca i s gia h cho x cng vi cc quan i cc ni cu php o v nhng khng c kt qu g,
ny vy. (Trch Thin trc ch) m ngc li mi ngy mt nng gt hn. By gi cn s trung Trng Kh
Ho, trn th ti Hn Chu l mt v quan c tm nhn t, thng dn nh
49. Triu nh Tng, vua Anh Tn, nin hiu Tr Bnh vo nm th hai, vo con. Nhn thy cnh tnh ny nn ng ch thn c xut tt c mi ngi i
ma Thu ngy 3 thng 8 ti Thnh tri bng ma d di sut ngy n cha Phm Thin, n trc Thnh tng Qun m i S nht tm cu
m, nc ngp trn khp ni, gy thit hi ln cho hoa mu, nh ca dn o. Ch trong mt thi gian ngn, ng lc nng nh thiu t th bn pha
chng u b h sp. Anh Tn Hong nghe tin v cng lo bun, lp tc my ko v en kt ri mt trn ma ln xung ngp hn mc c chn.
h chiu cho cc i thn v dn chng tm cch ngn chn nn lt. Vua quan cho n dn chng khng ai khng vui mng. Chn Tng Hong
Quan T Tng Tng Cng Lng khi tip chiu ca vua xong c n gp vui mng, lin ra chiu ch cho nhn dn ton quc t y phi nht tm
Trn Thng tri huyn Hn Chu, lin c khuyn nn dng biu cho Anh quy hng v Tam bo, mi lc quc gia c i nn th khng cu xin thn
Tn Hong bit rng ni Vin Thin Trc ti Khng Kinh c th phng thnh m mt lng hng v Qun m i S. (Trch Thin Trc Ch)
Qun m i S t i Thp Tn cho n nay. Tt c dn chng ni ny u
n nng nh B Tt c hng n c cu kh ca Ngi, s linh 53. Triu nh Tng, i vua L Tng, vo niu hiu Thun Hu, sut my
nghim khng th k xit. Anh Tn Hong c biu xong bn h lnh cho thng lin tip, tri u khng c git ma no. Tng Soi Nhan Gip
cc quan mau n ni y ch thnh chim bi, cu o l bi i S. Tng Trng ti Kin Giang nhn thy tnh cnh khn kh ca dn nn rt thng
T Tng tip ch, lp tc cng cc quan ln ng n cu o B Tt, cm bn mt mnh i b vo trong ng Qun m, ch thnh cu o. ng
ch trong mt thi gian ngn th ma lin dt. Anh Tn Hong mng r nhn thy Qun m B Tt hin tng hoan h, mm ci. Lp tc, ngay lc
bn ban sc t cho Vin Thin Trc l Thin Trc Linh Cm Qun m Vin. y th tri xung mt trn ma rt ln. Tng Soi vui mng khng k
(Trch Thin trc Ch) xit, knh cn l t ri i ma tr v. (Trch Ph Sn Ch)

50. Triu nh ng, Thin V y Tam Tng Php s l ngi Trung n 54. Triu nh Minh, nin hiu Cnh Thi, nm th 6, vo ma H, dn
. By gi ti n b nn hn hn ln honh hnh nn dn chng bi chng hai tnh Giang T v Giang Ty u b nn hn hn, hoa mu , la
thnh Php s lm php o v. Lc Php s lm php, tt c dn chng u lng thc u cht, i kh v cng, khng bit lm cch g thot
u nhn thy Qun m B Tt ng trong my ng sc, tay bng Tnh bnh, c tnh cnh khn kh ny. By gi Quan trn th Nguyn Cng bn
tay cm nhnh dng ri nc cam l xung nhn gian, ngay lc y mt cng vi i thn Phin Cao v B Binh Thng Th Tn Cng ng pht
trn ma n, nc ngp n ng chn. Vua quan v dn chng u cm nguyn trai gii thanh tnh, khng gn n sc, ch thn ng i b n cha
ng v tn thn l vic cha tng c. (Trch Cao Tng truyn - Tp 3) Thng Thin trc, cung nghinh Thnh tng Qun m i S v chn sn

- 140 - - 141 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

lm kin lp o trng o v. Lc lm l, mt tri ang nng nh thiu 57. Triu Nh Tn c thy Thch o Chu, h Qung l ngi Hi Lc
t, th bng nhin bt u bn b my che dy c trn tri, n x chiu Sc Phng, xut gia ti cha Long Hng. Thy tng trch ly mu ha
th ting sm vang rn v mt trn ma xung lin tc trong hai, ba ngy, Thnh tng Thin th Thin nhn i bi Qun Th m. By gi nhm vo
lm cho ng la hoa mu ng kh ho lin ha thnh xanh ti, dn lc i hn, Thy nguyn tuyt thc, ri ngi kit gi nhm mt, nht tm
chng hai tnh ny ai ai cng tn thn. Trn th Nguyn Cng v cng cm thnh knh chuyn nim Thnh hiu i S, nguyn khi no c ma mi n
nim n c cao dy ca B Tt nn xut tin ca mn th ng khnh ung li. Vo nin hiu Trung Ha nm th hai, nghe ni c quan ph ni lon,
v may o mo tt p cng vi l vt trang nghim cung nghinh Thnh dn chng b nhiu nhng nn Thy i n ni Php Nim nh Vin pha
tng i S tr li cha. (Trch Thin Trc ch) Nam thnh. Thy pht nguyn cht cnh tay bn t, lm uc cng dng
tng Thin Th Thin Nhn i bi Qun Th m B Tt, cu xin B Tt gia
55. Triu nh Minh nin hiu Gia Tnh, nm th hai mi bn. Trong n cho sm chm dt nn binh ao. Li c mt do, dn chng b nn hn
sut su thng t Xun n H, tri nng nh thiu t, v vy gi la go hn, Thy bn ct l tai bn t o v, li tuyt thc by ngy cu xin
u ln cao, dn chng khng la go n nn cht i nhiu v k, t cho sng tuyt ri xung. Tt c nguyn ca Thy u c nh nguyn.
thi ngn ngang khp cc no ng, phi kh di nh nng, thm cnh Thy hng th n 78 tui. Sau khi vin tch, thi hi Thy khng lim, nhng
tht au lng. Uyn T Cng l mt v quan ni triu thi y, nhn thy cnh tri qua thi gian lu nhn vn nh ngi cn sng ang nhp thin nh. Vua
tnh ca dn chng nh vy nn rt au lng, ng thu ngi i khp ni quan dn chng mn thng Thy, bn lm sn son thip vng bn ngoi
cu o ch sn thn khp ni, li thnh o s cc phng dng php nhc thn ca Thy th cng. (Trch Cao Tng truyn - Tp 3)
thut ph ch o v nhng tri qua nhiu ngy thng, tri cng ngy
li cng nng d di. T Cng lc y sc nh n Qun m B Tt l ng 58. Triu nh Tng, vua Chn Tn vo nin hiu Tng Ph, nm th 9.
i t i bi cu kh cu nn cho chng sanh nn c thc b quan v Vo khong thng chn th bng nhin c dch phi hon ni dy (phi hon
dn chng ng pht nguyn mc dc trai gii thanh tnh, mc t phc, l nhng con su bit bay n hi la thc hoa mu), tn ph hoa mu lm
ch thn i b n Thin Vin Hi Hi cung nghinh Thnh tng i S cho dn chng v cng kinh hi. Chn Tng Hong rt lo bun v
vo non Thin trc Pht quc, kin lp o trng o v. ng li bi thnh dng nhiu phng cch m vn khng dit c nn su ny, cng ngy
Tng Cang Lng Tn cng vi hai v tr tr Hu Lm o Hin Thng dch su cng mnh. Hong lin sai Trung s cng b quan n trc
Thin Trc v qu T Kheo ng vo o trng, mai chiu bi sm tng kinh Thnh tng Qun m i S, ch thnh cu nguyn. Vo lc gi Ng ngy
cu o, mong c cm ng hin tin. Trc khi cu o, ng dng 30 thng y, nh nng ang chiu sng nh thiu t th t nhin my ko
tnh bnh, nh nc lm s ng nghim. Qua ngy sau th nc trong tnh n t pha Ty Bc, che ph dy c, sm chp vang rn, trong chc lt
bnh nh xung tng git nh ht ngc. Qu nhin khng lu sau th c xung mt trn ma cn hn tn n, tt c cc u trng su, khp
mt trn ma nho nh lm t t, vi ngy sau, lc nc trong tnh bnh cc no ng u b nc cun tri, cc loi su u bin mt. Chn
phun ra git ln th bn ngoi xy ra mt trn ma to lin tip my ngy. By Tng Hong v cng cm ng c i t i bi ca B Tt nn h lnh
gi, nhng ngi cn sng st vui mng v t, mi ngi ng hng v cho tt c quan dn ng thi u mt lng knh hng v i s. (Trch
Qun m i S l nim tng kinh cm t n c i t i bi ca B tt. Thin Trc Ch)
(Trch Thin Trc Ch)
59. Triu nh Tn c Lu Tc H l ngi huyn Ly Thch, tnh H Ty,
56. Triu nh Thanh, c Pht t Tri Huy T Bnh T Thanh l ngi bng nhin b bnh ri qua i, nhng do ni tim vn cn m nn ngi
Tng Chu, tnh Giang T. ng tng thut li cu chuyn nh sau: Thng nh cha n tm lim v em chn. Tri qua 10 ngy th ng sng li v
Su ma H nm y T Chu c i hn, lc y ti ng ti Vn Tinh Ct, thut li cu chuyn sau: Khi ti bnh v m man th c hai v quan li n
nguyn kit tht 21 ngy, ch thnh tr tng Ch i bi v gia tr Thnh hiu bt v em i v hng Ty Bc, trn ng i Ti nhn thy 18 cnh a
Ty Phng A Di Pht. Mi ngy ti ch dng mt ba ng. Khi mn k ngc v ti khinh trng m b cc hnh pht khc nhau. Lc y, Ti trng thy
tht th ma lin tip my ngy, nc dng cao ln c na thc. (Trch Qun m B Tt hin thn bo: S ngi cha ht, khi tr v nhn gian
Hi Nam Nht chc) nn xut gia lm sa mn. Lc h, T thnh, n Dng u c thp ca

- 142 - - 143 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

A Dc Vng, nh ngi nn n l bi cng dng. Do phc c ch quang minh nh ban ngy. Lc y Ti thy i s hin thn n, tng
ny khi mnh chung, s khng a vo a ngc. B Tt dt li th ti cm ho oan nghim, eo chui anh lc, chi snh rc r, li ngi thy mi
thy nh mnh t t trn cao xung v sng dy. Vng li B Tt, khi sng hng thm ngo ngt. Ti ch thnh qu xung cu xin B tt cu mng.
li ng i xut gia ly php danh l Hu t, khi n cc thp trn l bi i S dy: S nh ngi ht nhng do bnh thng tinh tn tu nim
th c chnh mt thy x li ca Pht ang th trong thp A Dc Vng y thin cn nn Ta n cu , cho hi dng sng li na k ri s
(Trch Lng Th) gp li nhau. Lc y, Ti thnh tm ci u l t th B tt lt my bay vt
v hng Ty phng, xa xa nhn thy pha trc B tt c bo ci trng
60. Triu nh ng, Manh Tri Kim l ngi Tnh Chu. Lc cn tr phan, cnh gii y chi sng rc r, sau lin thy mnh sng li. Tri qua
ng b bnh, khng bao lu th cht. Trong thi gian ngn th sng li, ng hn nm nm th khi n ngy gi, L Th thn khng bnh kh, an nhin
k li cu chuyn sau. Lc va cht, ng nhn thy t mnh i n mt ci nim Pht m th th. (Trch Php Hoa Cm thng)
Ph nh trn dng gian nn lc y khng bit mnh cht, ng gp mt
ngi quen lm quan trong ph ny. Tri Kim bn hi v quan lm sao mnh 62. Triu nh Tng c n Pht t l L Qun, vn l ngi hin t c
n c ni y? V quan cho Tri Kim bit y chnh l chn Dim ph ri hnh. Mt hm, c mt b lo mang chui ngc n nh xin bn, L Qun
sau khi kim tra s b xong bn ni: ng lc bnh sanh c tu c phc khng mua nn b lo y ra v, lc i ra li nh rt chui ngc xung t.
g u, lm sao m tr v c. Tri Kim bn p: Ti lc bnh sanh sut My hm sau B lo tr li k rng vi hm trc c mang chui ngc n
i tng Kinh Bt Nh Tm Kinh, Ph Mn, khng nh r s l bao nhiu y bn nhng gia ch khng mua nn mang v, trn ng v th nh ri
nhng chc cng phi c 3-4 vn bin. V quan kia nghe xong, kim tra mt chui ngc nn ngi ch i bi thng. Tuy nhin c bn ht c gia
li s b th qu nhin ng nh vy bn em vic ny tu ln Minh Vng. sn ca B cng khng tin n b, qu bun kh nn B ut c sanh
Minh Vng nghe xong lin phn phi mau lp tc phng thch cho ng bnh, nm lit ging my ngy, hm nay chng gy n y k chuyn ny
hi dng. V quan li hi Tri Kim: ng c mun bit vic tng lai ca bt cn bun kh. L Qun nghe ni xong th bo vi b lo ch c bun
mnh khng? Tri Kim p: Rt mun. V quan y lin dng s b ch cho ru v ly chui ngc trao li cho b lo. B lo chp tay x lia la t n khng
Tri Kim xem th thy dng ch Mnh Tri Kim sau ny s lm quan Tham ni nn li. V sau L Qun b cm nng gn cht th bng thy c ngi
qun ti To chu, sau li c thng chc ln n v tr quan coi kho ca mc thanh y em xe n rc mnh, a n chn i Quan ph. n ni
nh nc. Xem n y th v quan gp s li khng cho xem tip. Tri Kim th thy c hai v quan tng mo ng ng, ngi trc n hi tn h
bc ln pha trc th lt vo trong chn hoang vu, rm rp, bt cn sp L Qun, chng B mi bit mnh n chn Minh ty. Do bnh thng
vo mt ci h th git mnh sng li. Sau khi sng li th vo lc triu nh B tr tng Ch i bi nn ngay lc y d khng nim ra ting nhng B vn
h lnh tuyn ngi lm quan coi v vic vn ti lng thc, Tri Kim c khi tm mc nim. Ngay khi va khi tm nim th in ng dng nh
tuyn dng lm Tham qun To chu. Khi ht nhim k, li tip tc c mun sp , cc quan t hu ng hai bn kinh s sut t. Hai v quan bn
tuyn dng lm Ty thng ng Chu. Mt thi gian sau th c tuyn ng dy ni: Xin B ng tng na, ti s cho ngi a B tr li dng
dng lm Phn Ty Tn chu, nhng trn ng i nhm chc th cha th. By gi c mt v phn quan, cm s b tin ti trc n hi B c nh
n ni t trn. (TrchTriu Gi Thin Bt K) s vic tr chui ngc cho b lo khng th L qun tr li c. V Quan ny
nghe xong th cm bt ln ni: Ti xin tng b thm 20 nm tui th. Nghe
61. Triu nh Tng, nin hiu Thun Hy c n Pht t tn l L Th vy, v quan cn li lin can ngn: Ngi cho nhiu qu. V Quan kia tr li:
Nhin Chu b bnh cht, sau B sng li ri thut li cu chuyn sau: Ngi nn bit hng ph n th gian ai li khng yu mn chu ngc nhng
Lc mi n Minh ph, Ti i ngang qua chn ng ni li vi dm th n L Qun ny th khng mt mi mng tm tham, l s vic him c. Hn
mt thnh ln, nghe trong y c ting ngi n o nhng bn trong li ti na, cng c tr ch tng kinh ln khng ni c. Nh th th tng thm
tm. Ti t ngh mnh tng kinh Ph mn 30 nm, hm nay lc vo cnh tui cho L Qun 20 nm hng phc i chng ng hay sao? Ni
gii ca qu, B tt u n sao khng cu. Sau khi ngh vy ri th ln ri lin bo ngi a B v dng th. L Qun sng thm 20 nm na
ting nim Nam m i t i bi Cu kh cu nn Qun Th m B Tt 100 an vui khe mnh, n lc mn s th an nhin nim Pht th th. (Trch Cm
bin, th bng nhin cm thy nh c ngi nm tay bn t dt i dn n ng thin tng ch)

- 144 - - 145 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

63. Triu nh Tng cui nin hiu Thun Hy c ngi tn Dng Lng m xem. Lp H nhn thy di tn ca mnh c ghi r ngy, thng, nm,
lm nha mn huyn Kin Xng. Lc b bnh th thy c hai v quan cm n thng 8 nm Bnh Thn th b trng. H xem xong th ci u tu rng:
th n bt mnh. Dng Lng i cng vi hai v quan mt hi lu th n Tu B h, lm quan th gian nu khng nh vy th khng th c v
chn Quan ph, trong c mt v Vng gia hi Dng Lng rng lc ngy ngy tip xc vi bn ng liu, cc quan, i vi vic n chay gi
bnh sanh c lm c cng c g khng th Lng p: Ti em thn gii rt kh thc hin. Dim Vng bn qu trch: c lm quan l
bn cho ngi sai bo, lm vic i t ni ny sang ni khc, mi khi c do phc lc ca trai gii i trc, ng l phi tip tc vun trng, ti
lnh lm khng dm tri lnh v tr ni. Vng gia bn ni: Ta khng hi sao ngi ngu si hng phc li to ti. Lp H nghe xong bn xin cho
vic m ch mun bit ngi c m c g khng? By gi Lng nhn hi dng tin tu tr li. Dim Vng than rng: S ngi ht, gi
k th bit mnh ang chn m ty nn tha rng: Ti ch bit tng kinh c hi cng bit lm sao? Dt li th bo qu tt dt vo ngc. Lc y v
Ph mn. Vng gia li ni: Bit tng kinh Ph mn l iu rt qu nhng minh quan pha t ng dy tu rng: Tu B h! Xin B h cho dng li
Ta mun bit thm ngi cn tng lm c thin s g khng? Lng mt chc xem li nhng vic lm sau khi ph gii. Trong giy lt, c
tha: Ti l hng tiu nhn u c lm c vic lnh g ng k, ch bit ngi hu i n hai cn x ln, trong u l nhng s b vn t lc
gi bn phn ca mnh v khng lm hi ngi m thi. Vng gia bo Lp H lm quan Tn Cam, giy yt th, danh thip, u c trong y.
Phn Quan kim tra s b th ng nh li ca Lng ni. Vng gia Cc giy t ny hin ln theo mu sc khng ng nhau: trng, xanh,
hin tng ti ci v khen rng: Nh th th ngi cng thuc v bc ln ln. Dim Vng bo Minh Quan kim tra v xp li, u tin l mu
hin thin ri, u cn l quan hay lm ngi t. Nay ta cho ngi a en v mu xanh vo mt ch, sau l mu trng v thnh mt
ngi v dng th, rng tng Kinh nim Pht v gi bn phn nh trc. ch. ng mu xanh dn dn m nht, cn ng mu en dn dn nh li
(Trch Thin D ng bt tng) nh chic a, ng mu th li chi sng rc r. H ng bn cnh
ln nhn trong ng th thy chnh l Kinh Kim Cang Bt Nh t mnh
64. Triu nh Minh, Vng Lp H t B V i Chu, nin hiu Vn khc bn in n lc cn sng v quyn Hiu Sinh Bin X Thng. Dim
Lch, nm Bnh T, phng lnh triu nh lnh trch nhim lm gim kho Vng xem qua th sc din c phn ha du, ng hai v quan t hu ri
trng thi. m y, ng nm mng thy cha mnh l Vng Tnh Cng phn rng: Ngi cng thuc v ngi bit vun trng phc c, ch tn
khuyn nhc: S con 15 nm na s cht, nu con c gng vun trng nhn quan, thn mng c th c an ton, khi xua vo ngc. Ni ri h
phc c, pht tn tm vi Tam bo, n chay nim Pht th chc c kt lnh cho qu tt mc mt trn ct. H thy sng chi lp le t ngh: mt
qu tt. Tnh gic, ng pht nguyn trng trai cng th bn gii st - mnh b mc, u cn xem thy c. Va ngh n y th bng nhin
o - dm - vng. V sau lc ng ra lm quan Tm Cam, tnh Giang Ty mi th tr thnh ti en. By gi vua quan in ng u khng thy
th i vi vic trng trai, th gii li b hn. Nm Mu Ng, ng vo cung na. Ngay lc y, H c cm gic nh c ngi v tay hi thc mnh bo:
yt kin Hong thng th ngay trong m sp i mng thy cha ng n i mau, i mau. V phi i mau nn lin trt chn t, ri tnh dy. By gi
bun phin qu trch. Sau khi thc dy, trong lng ng rt lo s. Sng g gy sng. H nghe ting khc ca gia nhn xung quanh thn mnh,
ngy ng i ghe n ch Cnh, n ni l vo lc canh hai, v qu mt mi H hi nguyn c th h bo: T lc canh hai n gi, ng m mang bt
nn va nm xung l ng say gic mng ngay. Lc y ng bng thy c tnh, tay chn lnh ngt, hai hm rng ngm cng. Chng ti rc Thy y
hai ngi mc thanh y cm th n bt i. Trong chc lt th thy mnh n n th bo rng ng trng phong, pht lnh, thuc by ln nhng
ni Minh ph, c i in rt trang nghim, ti nhn b bt n c khong khng hiu qu. H m mt nhng thy nh n nh kim chm, mt mnh
vi nghn ngi, ng cht trong sn in, c ngi b xing, c ngi khng sao m c, t bit l do nghip bo, khng th cha thuc men
eo gng,... Trn i in, Dim vng o mo trang nghim ngi gia, nn quyt tm xin hi quan tr v c l. Sau khi v nh, ng gc b mi
hai v minh quan ngi hai bn t hu, c bn n trc mt nhng ngi vic, chuyn tu Tnh nghip, hng ngy ch thnh tr tng Kinh Kim Cang,
ng hu th hnh tng rt hung d ng s. Dim Vng gi n tn Lp Kinh Php Hoa, mai chiu khng gii i. Vo thng by nm Canh Thn,
H lin qu trch: Th s ca ngi ht t thng tm nm Bnh Thn sau khi l sm, vo m y, ng mng thy i S dng cnh dng ri
nhng c sng n nay l nh s trai gii, ti sao ngi li b vic lm nc cam l vo trong i mt. Sng ngy thc dy, hai mt sng li nh
cng c . Dt li th qung quyn s b n trc mt Lp H bo thng. V sau ng du hnh n nhiu ni danh lam, yt kin T Vn Th,

- 146 - - 147 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

Bt sn, v.v... ri pht nguyn xut gia tu hnh tinh tn, ly hiu l Bch Nh th thn th Dch c khe mnh nh xa. Mi ngy Anh ch thnh vit hai b
i S. ng sng thm c 12 nm na. (Trch Hi Sanh T K) Kinh ni trn n tng. C nh sau u theo gng Anh n chay v nim
Pht rt tin cn. (Trch Kim Cang Qu bo lc)
65. Triu nh Minh nin hiu Vn Lch, Chnh Cn theo ch l Lm ng
n cha Vn c hc hi Pht php, li tham phng vi Ph Mn i S 66. S S Nghim Tp Ch t Th Kinh x Ph Lng l mt Pht t
nn c ch tnh ng, pht tm quy y Tam Bo, chuyn tu Tnh nghip. Cn tu hnh rt tinh tn, hng ngy chuyn tr tng Kinh Kim Cang v Kinh Ph
l thy gio, nn ngoi gi dy hc, thng khuyn nh hc tr nn trng Mn. Tri qua hn 20 nm, ngy no cng y nh vy khng thiu. ng li
trai v nim Thnh hiu Ty phng A Di Pht. Trong s hc tr ny, Dch thng khuyn ngi tr tng. Trong s ngi khuyn ha to lng tin,
c l ngi c tm tn knh su dy, nn pht nguyn chp KInh i Bi 50 Th Kinh c k li cu chuyn nh sau: Nin hiu o Quan, nm th 15,
quyn, Kim Kim Cang 30 b. Vo ngy 29 thng 5, Dch c tm ni sui nh Thanh, vo ngy 23 thng 6, chu ca Th Kinh tn l Thoi Nng,
Cm Kh, b bo bnh cht. Mi ngi khing xc v nh th t thi nm trn trong lc b bnh hn m bt tnh th thy mt ngi n bt, dt n ni
ging bng ct ting ni: Ta y chnh l H php thn, hu pha T c mt in ng. Thoi Nng n th nghe c ting hoan h: i B Tt
Pht. Dch c nhn v i trc lm quan, git lm nhiu ngi nn b ging lm. Hai v minh quan lp tc ri ch ngi, bc xung nghinh tip.
oan hn bt vo Minh ph. Do ng y c thin nim, th Pht knh thnh, Thoi Nng lc y nhn thy Bch Y i S trn thn chong khn lin hoa
v chp Kinh nn Ta n y c bit ng h. Chnh Cn, nh ngi nn v mu sng, pha sau c mt ng gi mt en theo hu B Tt. Hai v i
Dch c m nim Pht tng Kinh, i n ngy mng by s hon hn, quan truyn lnh cho b h thit lp bo ta, thnh B Tt ngi. B Tt va
vit Kinh th p bn nguyn, nng nh cng c y m oan hn ca cc an ta th ng v quan bn t qu rng: Cc ng lm vic khng thun theo
qu c siu thng. H Php ni my li trn ri bo rng: Ta i y! n trong s b. Thoi Nng ny tui dng th cha ht ti sao li bt em n
ngy mng by, qu nhin Dch c sng li, t m lng mnh ku la b t y? Hai v quan nghe ni git mnh, ri ch ngi ng dy, nh l B Tt
rt au. Ch ca c hi nguyn c th c p: Lc chu tm sui Cm xin th li, on gi ngi lnh dch n qu trch v nh cho 40 trng
Kh th thy hai ngi cm th bi n gi, chu theo hai ngi y i mt hi pht ti. B Tt bn ni: Thoi Nng ny sng trong gia nh ba i
lu th n chn bo in rt trang nghim, thy c tm bng l Sum La khng n tht tru, tht ch, nam n c nh u tr trai, tng kinh Ph Mn,
in. Trong y c Dim Vng ng ni bn n. Con va n th thy c v hin c ng gi ny nh lm chng. Lc ny Thoi Nng mi bit ng
s qu u tru mt nga, ua nhau n trc nh con ti tp nh ma. gi mt en i sau B Tt chnh l Thn Ty mng. B Tt qu trch hai v i
Trong tm con ngh mnh l Pht t n chay nim Pht nn gp cnh kh au quan xong th dn Thoi Nng ra khi in ng i xem cc ngc. Trc
ny th phi an nhn. Tip Con bng nhin nhn bit i trc lm mt v tin l n ngc gi ci, thy qu tt bt ngi ti nm vo ci, mi khi gi
tng qun lm git hi sanh mng ca 800 ngi, c nghip gy th chy xung, mu phun ra nh bnh hoa ti nc, tht r ri vng ra nh
khi qu bo thun thc phi tr. Lc y, Con khc lc t by vi Dim Vng bn bng. i S bo Thoi Nng: Ngi ch c n gn v sinh hn ca
v vic triu nh m lm ln gy ti nghip nh th. Dim Vng hin v gin ngi khng nn dnh vt y. Thoi Nng vi ly vt o che mt. K tip B
d bo rng: Ti ny ng phi nu trong du si. Ni dt li th c qu tt, Tt dn i xem a ngc ko li, a ngc xay st, a ngc chm cht, a
thn xanh mt la khing mt cho du to, si sng sc n. Nhm qu tt p ngc ca x, a ngc m ct ng nng, a ngc nm ging st, v.v...
n tri Con toan nm vo cho th trc in bng phng n mt ng Sau khi xem xong th B Tt dn Thoi Nng ra v v cn dn rng: Sau khi
kim quang lm tan bin cnh ti tm, Con nhn ln th thy cnh tng sng ngi hi dng phi khuyn bo tt c mi ngi trong nh c gng n
r, Vi Tng Qun v Quan Thnh Qun ng khng trung. Vi chay nim Pht. Vi nhng vic ny phi ch thnh, ng lm ly c. Nu
cm bo x nhy vo cho du si, t nhin trong cho du, hoa sen mc trng trai khng c th cng phi n theo trai k nhng khng c vin
y trong cho. Dim Vng nhn thy tc khc ri khi ta, ch thnh chp l do i ngy ny sang ngy khc hoc b qun. Hm nay l ngy trai k
tay nh l v ra lnh phng thch Con v, bo hai ngi bt khn vng a nhng nh ca ngi u qun hn, t y v sau phi gng nh cho k v
i ng, i qua ni Tun Lnh th ngi bt khn vng x Con t xung nn nn nh khi tr v nh tha li vi b Ni ca ngi rng Kinh Kim Cang m
tnh dy. Tnh li th thy lng b au, Chnh Cn nghe xong th vui mng by lu nay B tr tng trong nhiu nm qua c cng c khng th ngh
chu n trc Pht i l t Pht, B Tt Vi v Quan . Sau khi l Pht bn, ng nghe theo nhng ngi v tr cho rng tng Kinh Kim Cang th

- 148 - - 149 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

trong nh s xy ra vic ny vic n, c trc khng sau l u khng tt. vi Vn An rng: M sp v Ty phng, con nn mi b con thn thuc
Cn v bnh trng ca ngi th khng h g u nn c gng tinh tin hn n M t bit. Khi thn quyn v tt c con chu t tu ng th
trc thnh ngi tt. Trong chc lt thy B tt dn n ca sau, o Th vui v t bit mi ngi ri cn dn cc con: Gi pht cui cng
ri Ngi v u bo Tnh dy, ngi v n nh ri. Thoi Nng sau tnh ca M, cc con phi thn trng, ch c khc k. B li thm ba ngy,
li, cm thy khe khon nh thng. Sau khi tnh dy th thut li cho c ngy u ung 5-6 chn nc nng, n ngy th ba mi sng thc dy,
nh nghe chuyn di m Ty. B ni ca Thoi Nng v c nh t trn xung B tm gi thay i y phc, n ni ging nm xung ri bo con chu vy
di, t tng Kinh nim Pht rt tinh cn, nhng ngi khng trng trai quanh nim Pht, B nm nghing bn tay phi, ng nim Pht theo ri an
cng u gi nghim ngy trai k. (Trch ng t Nguyn T thut) tng th th (Trch Nht Hnh C Tp)

67. Triu nh Thanh, B Vn An t Thin Hu l ngi huyn Thng 68. Triu nh Thanh, Chng Khai Nguyn l ngi huyn Nam Phong,
Chu, tnh Giang T. ng l ngi tn phng Pht php t lc nh. Bnh sanh tnh Giang Ty. Nin hiu Gia Khnh, nm th 25 vo ngy 14 thng 3, Khai
ng a thch lm tt c thin s. ng tng k cho mt Pht t l Bng Xch Nguyn ci nga tp bn. Do s dng lc qu mnh nn b t nho
Mc Tin sinh nghe cu chuyn v thn mu ca mnh l o Th nng xung t bt tnh nn Nguyn c mi ngi khing v ch . Khai
nh t lc ca Qun m i S, b bnh cht nhng c sng li. ng Nguyn nm trn ging rn la rt thm. Trong lc hn m ng thy mt v
thut li nh sau: Mu thn ca ng nm 64 tui b bnh nng nn ng t quan, tay cm th bi, tay nm cy cn, n li ng dn i. Lc y pha sau
Giang T c tin bn tc tc tr v nh. Thy M nm trn ging bnh, bng c ngi ko li m ni rng: ng li ngi ta i u, ng nn bit
tt hi nhng v ngc cn hi m nn c nh khng n tn lim. Vn An ngi ny d lm quan nhng vn tin Pht php. Hng ngy u c tu tr,
nhn thy tnh cnh ny th lng au nh ct, khng ni c mt li, vi n thng tng Kinh Ph Mn rt ch thnh. Li tng trch trong B Knh Tn Lc
trc Thnh tng ca Qun m i S ch thnh l bi cu o, nguyn nhng iu m con ngi phm ti ri t sao chp thnh 10 b, phn pht
tng Ch Bch Y n 12,000 bin, gim tui th ca mnh mt k cho M cho ngi xem khuyn h trnh d lm lnh. Ngi ny cn y theo
c sng thm. Lc qu trc Pht i tng Ch, hai dng l tun ri, ting Giang ni khuyn ngi lnh xa ti c, sing tu hnh lnh, chng nhng th
khc ln vi ting tr ch lm ai trng thy cng ri l. n sng ngy th mu li pht nguyn khc bn n tng. Ngi bit tng kinh nim Pht lm lnh
thn ca Vn An tay chn c ng v m mt ra nhn bn pha, sau i v khuyn mi ngi lm lnh nh th m b yu s th th hi c li ch g?
ung nc. Sau vi ngy th M ca Vn An khi bnh hn. Sau khi sng li V quan kia vn li Khai Nguyn i nh trc, nhng ngi pha sau vn c
th m ng t thut chuyn sng li ca mnh nh sau: Lc mi cht th B gng ht sc nu ko li. By gi v quan y bn bung tay cho i, ngi pha
thy c hai v quan n dn i. Tri qua cc Ty, Th a, Thn Hong, tip n sau bn dn d Khai Nguyn rng: V quan ny b i nhng chc chn s
l Ph ng Nhc. Khi n y th Ph Quan ni vi B: Ngi c a con quay li, gi Ta ch cho ng ng i n Nam Hi, cu cu vi Qun m
ch hiu. Trc Qun Th m i S ch thnh cu o, li thnh knh tr Ch, i S. Khai Nguyn lc y t ngh: Mnh b t i ng kh khn qu lm
nguyn bt tui th ca mnh thm tui th cho M. Do tm ch thnh sao n c Nam Hi y? th bn nghe ngi y ni: Nu ng khng
cm n Qun m i S nn tui th ca ngi c tng thm trn dng th i c th ngi ngay thng, nht tm thnh knh nim Thnh hiu Nam
th. Ni dt li, v Ph Quan ra lnh cho ngi dn B ra khi Ph ri phng M A Mi Pht v i t i bi Cu kh cu nn Qun Th m B Tt.
thch v dng th. Vn An thy M sng li nn vui mng khn xit, ng ng hy nghe ta dn k: Khi ng nhn thy mt ngi p hoc ng yu th
qu xung trc M ri tha: Tha M, M nh c Qun m B Tt cu phi ht sc thn trng, ng ng tm m phi a vo c th. Khai
sng li nn gi ny ng lu tm vic g na, ch nn tu Tnh nghip, cu Nguyn vng li ch bo th t cm thy thn mnh nh nhng nh chic l
nguyn vng sanh. Ni ri, Vn An dn ring mt gian nh, bn trong th gp gi bay ln gia h khng. Ch trong chc lt th thy mnh n mt
Ty Phng Tam Thnh. o Th thy con ch hiu th v cng cm ng nn ni ng hm c nhiu c bn ru, c no cng tuyt p, ua nhau n
pht nguyn trng trai. Mi ngy ba thi : sm mai, tra v chiu trong nu ko Khai Nguyn. Nh k li dn, lng dn lng nn Khai Nguyn nhm
Tnh tht cm chui, thnh knh chuyn nim Thnh hiu Ty Phng Di , mt khng nhn mt h th t nhin khng nhn thy h u na. Va lc y
mi thi tng nghn bin. B sng thm 12 nm na th lc 76 tui nhm ngy th li thy ba o ni dy, ln sng cao chc tri, trc mt ng l bin
15 thng 9, vo bui sng thc dy sau khi l Pht, nim Pht xong th bo c mnh mng, Khai Nguyn thnh knh qu xung ni b bin nht tm nim

- 150 - - 151 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

Pht th trong giy lu th thy c 2-3 ng gi ru tc bc ph bt mt ngi sau, Tm D n nh bn l Vng Phng B t bit sau v
em xung chn ni. Khi nhn k th thy ngi b bt y rt ging mnh, lc nh sp t mi th cho vic lm chung. Vng Phng B nghe chuyn
y li nghe mt ting ni t pha sau: y l thn thc ca ngi. Dt li th bo: Anh ng s. Ti c mt phng cch nu Anh thc hnh th h
th thy B Tt hin ra trc mt, Khai Nguyn vi vng nh l B Tt, B s khng mi Anh na u. Phng php ny rt d lm, l ch cn ch
Tt bn dn Khai Nguyn i xem khp chn m ty, haI ng thin c, ri thnh tr tng i bi Thn ch ca c Qun m. Tm D vng li bn,
li dn d rng: Sau khi tr v dng th, Ngi hy c gng gi gn, thy bn mc dc trai gii, thanh tnh, kin lp n trng, t mnh khuyn bo
sc ng ng tm v tnh tn nim Pht tng Kinh, ng gii i, t thc tt c gia nhn nht tm tr tng Thn ch i bi. n ngy 20, tt c gia
hnh nh th v cng ng qun khuyn ha mi ngi. Khai Nguyn ci nhn v s ngi m Ty n bt nn tt c vy quanh ni ch ca Tm D
u thnh knh vng li th tnh li. By gi thn th mnh khe nh trc, v ht lng tr tng i Bi Ch. Sau lc canh ba th chnh mt Tm D nhn
khng cn au nhc na, lp tc ngi dy mc o bc ra ngoi ca. Mi thy t ni khng trung c mt chic kiu bay xung, c hai ngi khing
ngi ly lm l nn hi nguyn nhn th Khai Nguyn thut li u ui cu kiu v my ngi cm c. Trong tm, D bit y l ngi n rc. By
chuyn, nghe xong ai cng u cm ng v pht tm thnh knh quy hng gi, trong nh gia nhn u ln ting ng thanh ch thnh tr tng i Bi
v Qun m i S. Khai Nguyn ng thi l mt v Quan v quyn tc ch. Nhng ngi cm c x khing kiu dn dn n ni nhng ri tt c
cao sang, dn chng thy ng tu tp v khuyn rn ngi nh th, u u tan nh sng khi. n sng, Tm D vn khe mnh v khng bnh
thnh knh vng li lm theo. (Trch Nhn qu Thp lc) hon g. Tri qua thi gian ba nm, D c triu nh tuyn vo Hn Lm
Vin. Do nhn duyn ny m c nh ng u pht nguyn n chay nim
69. Triu nh Thanh, c Tng Tm D Duyn Sn. Vo nin hiu Cn Pht, Trong nh u th Qun m B tt, hng ngy l bi cng dng v
Long, m 15 thng 11 th ng nm mng thy lnh l cm thip n mi tr tng i bi Thn ch rt tinh tn. (Trch Trn Triu Lin knh thut)
mnh i n mt ch c cung in nguy nga. Va n ni th c mt v i
quan nim n tip n. Tm D thy v quan y phc sc nghim chnh 70. Nghi nhn ca T B Vin ngoi cng l Quan u Tht Soi x
nn trong cho l hng vng gi. i quan y ni: Chn Minh Ty ny Phng Tn Bc, tnh Giang Ty, l mt n Pht t thm tn Tam bo t lc
nhim k ca Ti mn, Ti s i ni khc nn ta v ny ca Ti xin Ngi nh. Trong Dinh B thng th cng Qun Th m B Tt rt trang nghim,
thay th. Tm D nghe xong th ni: Khng c. Khng c. M ti thanh tnh. Ngy ngy Nghi Nhn u l bi cng dng v tng kinh Ph
gi m con tr cn th di, cng vic ca Ti cng cha xong nn Ti Mn. Lc tui trn lc tun, B b bnh cht, gia nhn thy ngc cn m
khng th lnh trch nhim ny c. V i quan nghe xong th ni: S nn khng n tn lim. Ba ngy sau th B sng dy v thut li cu chuyn
vic th gian, cng vic mun xong hay khng l do mnh, Ti bit Ngi l sau: Khi va n Minh ph th thy Qun m i S i trc Dim Vng
ngi chnh trc nn mi n y, Ngi khng nn t khc. Nghe n B tt m ni rng: Nh vua khng bit hay sao, phu nhn y dng th
y th Tm D bng git mnh thc gic, ngn n trong nh cn sng, tng kinh ca Qun m i S rt ch thnh, li cn lm vic cng c l n
nhng t chi cm thy lnh v au but nh mi t trong bng tuyt i ra. tng kinh Pht rt nhiu. Nh vua nn phng thch ngi ny v li dng
Tm D li ri vo gic ng, n canh t th li thy mnh n Minh ph, th v thm tui th na k B y tu tr cho cng c c vin mn.
trn in ng thit lp sn nm ta v, n tit, s b chng cht ln Dim Vng tc th ri ch ngi ng dy, nh l di chn B tt, on
nh ni cao. Bn ta v c ngi, ch ta v th nm l cn trng. Mt v chp tay tha rng: Con xin vng theo li ch dy, ni ri truyn lnh cho
quan va thy Tm D th bn ni: y l ta v ca Ngi, xin mi an ta. ngi dn Nghi Nhn tr li hi dng. Lc mi n Minh Ph, Nghi Nhn
Tm D khng ng ngi xung, nn i sang nhn cc Ta v kia. Khi n mc kch thy nam ln n chu thng kh v hnh pht rt nhiu, khng
Ta v th ba khi nhn k th thy ngi khng ai khc chnh l thy ca th no nh ht c, ch lc li mt s cnh nh:
mnh l Phng Tnh Sn Tin Sinh, Tm D vi n trc, ci u cho vi
v tha: Xin Thy vui lng ni thay cho con, con xin c ngh. Ngi y 1. By chim xm m mt ti nhn, mu chy linh lng, t khp thn
bn ni: Con n y ri nn gi hy tr v dng th sp xp hu th. Nghi Nhn hi v Minh Quan v ti nhn ny th c bit ngi ny lc
s. Hm nay l ngy 15, ngy 20 con s xung lnh trch nhim. Nghe ni sanh tin lm hi sinh mng loi phi cm nn sau khi b thn th vo chn ny
xong bit kh t chi nn Tm D lin bi bit th th gic. Sng ngy hm chu kh bo y.

- 152 - - 153 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

2. V c ng nh ni trong khi bn qu xm nhau rc tht T bn bo hn Snh, i t ni ming m vo, tc th t thi bng sng li, ca
ngi b vo v c. Nghi Nhn li hi th Minh Quan cho bit ngi ny ng tay chn. Mu thn ca Snh thy vy kinh hn khip va, la ht nh ngi
lc sanh tin mua c m n nn lc b bo thn th n y th kh bo. cung. Lng ging nghe ting la ku tht thanh nn vi vng chy n th thy
Snh ngi dy, qu gi bn M m tha: Con c sng li. Xin M ng
Nhng s vic trn l do ni t ca Lnh Th c nghe Nghi Nhn thut s! Ni xong th thut li duyn c cu xin B Tt gia h, cho sng li bo
li. T B Vin Ngoi kim Quan u Tht Soi cng vi mu thn ca Lnh p thm n ca M gi v nh Qun m B Tt cu m c hi sanh.
Th ng gn xm, li l h hng thn thch v th Lnh Th bit vic y r Snh cn thut li nhng li i S dy bo phi tr cc gii, khng tham lam,
rng. (Trch Ng Lc Hc Phin Dng Knh Pht) khng dm dt, khng st hi sanh mng, khng n mn, khng ung ru
v bo rng tng lai s c cng danh. Snh sau khi sng dy th vng theo li
71. Thang Snh sng Lt Thy, khi cn l th sinh th sng trong gia nh dy ca B tt gi nghim v thc hnh cc gii. V sau qu nhin vo nin
rt ngho nn thiu ht nhng vi mu thn th ch hiu khng ai snh bng. hiu Thun Tr nh Thanh, nm Mu Ng, Snh thi u Tin S nhng vi sc
Mt ngy n Snh b bnh cht, sau thy qu tt n cng vi vi ngi ti, danh li xem nh nc l, khng h quan tm. M con vn trong tp lu
bt i. Trn ng i bng gp Qun m i S, Snh vui mng khn xit bn tranh, th tng Pht, ngy ngy trng trai nim Pht, ty duyn lm mn
chy n bch vi i S cnh m gi khng ai phng dng v t by vic nui M qua ngy. n lc M ng mn phn th c v quan Tnh em
mong c sng li. i S bn ni vi hai qu tt: Ngi ny l mt ngi chuyn hiu hnh ca Snh tu ln triu nh, nh Vua nghe xong th ht lng
con ch hiu, cc ngi khng c t do bt. Hn na trc y ngi khen ngi v h lnh cho Snh n Chn nh lm tri huyn. Snh khng dm
ny c mt ln i thuyn n Nhu Cao th trn thuyn c mt thiu n tuyt tri mnh nn phi vng li i nhm chc, ngy th lo vic quan n chiu ti
p nhng tm tnh thch gn n ng nn ra v ci ct, v c tm li gn th tng Kinh l Pht, sng c thn n lc gi. Ngy cui i, ng vn ni
quyn r ngi ny trn thuyn. Nhng ngi ny nghim sc mt qu huyn ng, an nhin nim Pht th th. (Trch T Nhc Vn Kin lc)
trch. Cc ngi phi bit ch mt vic y thi l mt tin trnh t
c nhng iu ln, nn mau mau hon hn ngi ny v dng th. Qu 72. Triu i Bc chu, c thy Thch Hu Cung cha Chun ti ch
tt bn tha: Knh bch i S, ngi ny cht nhiu ngy, t thi phn Chu cng vi v tng ng hc l Hu Vin kt thnh huynh . V sau thy
r, by gi m hi dng th lm sao c na. i S lp tc bo Thin Hu Cung i n Kinh dng tham vn Pht hc ri tr v. Tri qua 30 nm
Ti ng T i n Ty Thin ly bn Mu ni em v. Nhn thy vy, hai qu khng gp nhau nn hai thy vui mng cng nhau m o. Thy Hu Vin
tt ni vi hn ca Snh rng: V B Tt thy ng gp sc m khng ng ni nng lu lot nh nc chy cn thy Hu Cung th khng ni mt li
tm nn Ngi n y cu ng , vy ng nn t y pht tm thm no. Thy Hu Vin bn hi: S huynh khng tng c mt b kinh no
tn Pht php, sing lm thin s. ng nn bit nhn tm ngy nay him c hay sao? Thy Hu Cung p: Ti ch tng c quyn Qun Th m B
qu nhiu, qu thn d xt rt nghim, mi mi u ghi vo s b. Th nhn t Tt ph mn phm m thi, Ti xin tng cho s nghe. Thy Hu Vin
c ngi hi tm hng thin, ai ai cng u chy theo ph qu cng danh, nghe xong th ni: Tng g ch Kinh Ph Mn th Ti ging my chc
nhng ng phi bit con ngi mi sanh ra mi vic u nh, nhng s ln ri. Thy Hu Cung t tn ni: nh rng S thng sut ngha l v
b ghi chp cc iu thin c ca ch Thn nu mau th ch trong mt thng ging gii nhiu ln nhng cha tng tng, vy nn hy ch tm lng nghe.
th bo, khi cn i n kip sau mi c bo ng. Dt li, thy Hu Cung thit lp n trng, thng ta tng nim. Khi va
pht ln mc ca Kinh th bng c mi hng thm bay ngo ngt, hi lu
Thin Ti ng t i ba ngy n Ty Thin mi em bn Mu Ni v. Mu th nghe trn khng trung c ting nhc tri vang ln, hoa tri ri xung y
sc bn y nh mu g chin n, mi hng thm ngo ngt. B Tt bo bn hng n. Sau khi tng xong b Kinh th mi ht. Thy Hu Vin nhn
Thin ti cng vi hn Snh v nh th qu nhin t thi mc r. Lc y hn thy t ngh: Mnh tri qua my chc nm chuyn mn din ging nhng vi
Snh nhn thy m gi bn cnh ang git l tun ri khc than thm xit v cht vic t tu th cha t iu g, tht ng nh li c c dy: Ngi ic
by ngy nhng khng bit ly g tn lim. Thin Ti ng T lin n m tri nhc cho ngi khc nghe th hon ton khng c ch. Ngh n
bn cnh t thi, dng bn Mu Ni trt vo ba lp, mi hi thi chng my chc y th bt gic qu xung nh l xin sm hi ti li khinh thng lc ny ca
dn dn bay mt, t thi bt u c sanh kh nh ngi sng. Thin Ti ng mnh vi thy Hu Cung. (Trch Cao Tng Truyn - Tp 2)

- 154 - - 155 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

73. Triu nh Ty, nin hiu Khi Hon nm u, c mt v Tng ti nay v sau, Thi Qu xin t bit khng cn lui ti na. Khi con qua i c
Dng chu thng tng kinh Nit bn v thng khoe khoang vic mnh li a con trong bng ca v con, a tr gi 5 - 6 thng tui, a
lm. Di chn ni ng Sn, K Chu tnh Thim Ty c mt v Sa Di hng tr ny chc chn c danh v, xin M ca n kho lo nui dng cho chu
ngy thng tr tng Kinh Ph Mn. n mt ngy, c hai ngi u bo o. C nh nghe Thi Qu ni ai cng ng lng thng xt, t y v sau
t v t thy mnh n chn Minh ph. Dim Vng thit lp bo ta bng Thi Qu khng h tr li na. (Trch Php Uyn Chu Lm Tp)
vng thnh Sa Di ln ngi ri ch thnh nh l, li thit lp bo ta bng bc
ri thnh v Tng tng kinh Nit bn ln an ta v l bi qua loa. V Tng ny 75. Lu T Cng ti Kinh Triu, vo ngy 22 thng 5 th b bnh cht.
thy vy sanh tm bt bnh nn hi v Sa Di hin ang ch no. Sau Sng ngy hm sau, bng nhin ngi nh thy ng tnh li, ng thut cu
c hai ngi sng li, v Tng bn i t Dng Chu n K Chu tm chuyn hi dng ca mnh nh sau: Lc mi cht th thy qu tt n bt
cho ra Sa Di tng kinh Ph Mn. Sau khi gp c nhau, V Tng hi v sao dn n Minh ph, Ti gp ngi hng xm l L V. Thy Ti th L
Sa Di tng kinh Ph Mn c cung knh. V Sa Di tha: Knh bch Thy! V vui mng ni rng: Nh ng ni vi con gi Ti, bo n rng Ti trong
Hng ngy mi khi con tng Kinh Ph Mn, u thnh knh mc tnh y v lc sanh tin do to c nghip nn b bt xung y, bo n mau mau v ti
t cc th danh hng cng dng Pht, ri ch thnh l bi, ch nguyn to tng Qun m B Tt v in kinh Diu Php Lin Hoa th chc chn ti
xong ri mi c tng. Con thc hnh nh vy nhiu nm nay khng sai mt c sanh thin. T Cng li c gp cha mnh v ng ni vi T Cng:
ngy no, khng dm c cht gii i. V Tng kia nghe xong th sanh lng Cha v trong lc sanh tin, dng n bn cht cc loi chim qu nhiu nn
h thn, t n Sa Di ri ni rng : Ti li ca Ti rt thm trng, ngy ngy khi b bo thn a vo chn ny th hng ngy b ngc tt u tru mt
tng Kinh Nit Bn, oai nghi khng chnh t, tam nghip khng thanh tnh, nga dng vi ngn vin n st nng trong la nong vo da tht cha,
n nay mi nghim r c vic ny. (Trch Php Uyn Chu Lm Tp) thng vi trm ch, ri ly n st y vo trong , s au n v cng
thm th khng sao chu ng ni. T Cng sng li vo ngy 23 th n
74. Triu nh ng trong nin hiu Trinh Qun, ti huyn Ha Xuyn ngy 29 li cht, sau vi ngy li hi sanh khuyn mi ngi trn th
tnh Thim Ty, Vng Hong Chi c mt ngi con gi g cho mt ngi gian c gng n chay nim Pht, lnh d lm lnh th mi mong khi a
tn Thi Qu Bc Lng. Mt ngy n, Qu b bnh ri cht Ha Xuyn, vo chn u chu nhiu thng kh. (Trch Thi Bnh Qung K)
khong vi chc ngy sau th nh h Vng nm mng thy Thi Qu n
ni rng: Con l Thi Qu, ng l ra th khng nn lp bi v th nh v 76. Triu nh Tng, Phm Vn Chnh Cng Trng Im l mt v i thn
nhng v kh ni con khng ni nng ta nn xin cha m vui lng bi v trong triu. Mu thn ng th th 21 ngy th ng thy M hin v trong
ca con tm nng ta ni y thi gian ngn, con xin a t thm n cha gic mng, bun khc ni rng: Con i! M khi cn dng th to nhiu
m v v con. V ca Thi Qu y theo li khn cu ca ngi chng qu c nghip nn sau khi x thn, a vo chn Minh ty, b hnh pht khng sau
c, thit lp bi v th trong nh, mai chiu em n ung cng dng tng c. Con l ngi ch hiu nn hy rc Thy tng kinh Kim Cang
nhng Thi Qu li hin v cu xin ng cng cc thc n tht c, ng vt, Bt Nh mt tng cu cho M. Trng Im nghe M ni xong th bun
ch xin cho mnh cc th trai phm, li khuyn rn mi ngi trong nh nn khc ri tnh gic. Lp tc ng mc dc trai gii thanh tnh, ch thn i n
L Pht, tng Kinh v ni r cc s vic din ra trong a ngc. Thi Qu Thin Lm non Nguyn M, bi thnh ch Tng v t dinh ri thit lp o
khuyn ha mi ngi rng: Ai cng ch c mt i ngn ngi, t c ai trnh trng tng kinh 7 ngy 7 m. n m th su, vic tng Kinh l bi sm
khi st sanh v bt hiu, hai th ti y l nng nht cn cc ti khc th c sp vin mn th ng li thy Mu thn hin v, hnh dung vui v, ti ci
phn nh hn. V phn con, d khng to ti nhng phi nh ngi khc bo ng: Nh con ch thnh thnh ch Tng v nh tng Kinh bi sm siu
lm phc tng tr cho gic linh nn ci xin cha m v v con thit lp cho M v lc ch Tng tng kinh th con lun thnh knh l Pht cu
trai phm, cng dng ch Tng v nh ch Tng tng Kinh nim Pht, bi nguyn m cm n Bch Y i S ging lm phm trn. Ngi c tr kinh
sm cng in n ba th kinh l Php Hoa, Kim Cang v Ph Mn, mi th ba na quyn nn chng nhng ti nghip ca M c tiu tr li cn
b. T nay v sau con s khng quay tr li na. Nh h Vng nht nht c sanh v thin gii. Vic ny th no sng ngy mai khi vo Kinh ng
nghe theo li ca Thi Qu thc hnh. Sau khi lm l trai tng v n tng th con s r bit. Con nn sm sa l vt cho hu cng dng nhm
Kinh xong th m , Thi Qu li hin v t n ri ni: Tha Cha M, t bo p i n ca B Tt. Hm sau, Chnh Cng Trng Im i n lc php

- 156 - - 157 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

s vin mn, sm l thnh knh ri knh thnh ch Tng t tu l t cng tm xng nim Thnh hiu ca Ngi cu tng tui th. Thy Nh Huyn
dng. Sau khi cng dng cho ch Tng th Chnh Cng Trng Im qu lm theo, thnh knh chuyn nim Thnh hiu Quan m th ba nm sau, dung
trc ch Tng thnh knh bch rng: Con xin hi ch Thng c y, mo chuyn tng, li hng th cao nin. (Trch Cao Tng Truyn - Tp 4)
Ngi no tng kinh na quyn th xin cho con bit. Chng Tng nghe ni th
y nhn nhau tht sc ri p li rng: Kinh in ca chng ti tr tng mt 79. Triu nh Thanh, nin hiu o Quan nm th 12, Chu Triu Cnh
ch khng sai, khng st mt cu th u c vic tr tng ch na quyn. Trng Chu c v l Trnh Th b chng bnh gan nng, trong lc m man
By gi c mt v Tng thung dung tha rng: Hm ri, lc i chng tng th b qu nhp vo ngi, yu cu Triu Cnh khn thit tng Ch i Bi
kinh, Sn tng ny c ng da ct tng thm n phm th 16 (Kinh Kim nng nh cng c y m c siu . Triu Cnh bn hi qu c oan gia
Cang c 32 phn, phn th 16 l na quyn), th lc y Quan i thn n tc tri g vi bnh nhn khng th qu p: Khng. Triu Cnh li hi tip:
nim Hng nn Sn Tng ny tr v nh tr lm cng vic. Nhn tin Bnh nng nh th ny c nguy him g n tnh mng khng? Qu p:
Quan i thn hi th Sn tng ny xin thnh tht ni li cho Ngi bit. Va Khng sao, nhng nn thnh tm nim Pht th bnh c th lnh hn. Qua
nghe xong th Chnh Cng Trng Im qu xung ci u nh l, v Tng y nm sau vo thng tm th bnh li ti pht, hn 20 ngy khng n mt ht
bn ni: Mc, Mc (ng! ng) ri bay ln khng trung bin mt. Lc ny cm, ch ung nc cho. Trong lc b bnh hnh h, Trnh Th vn ch tm
Tng cng nh Tc cn ang ng ngc th Chnh Cng Trng Im k li nim Pht khng gin on, khi b hn m th thy thn du cnh gii m ty,
gic mng ti qua, ai ai cng sanh tm cung knh chim ngng l bi i S. Minh vng ang xt x cc ti nhn, thin c u r rng. Ring Trnh Th v
Sau khi hon tt l cu siu cho thn mu, Chnh Cng Trng Im kin to trong lc sanh tin n trng trai, nim Pht, li i vi B Tt v cng cung
ngi cha ly tn hiu l Mc, Mc! Thin ng ghi li s linh nghim knh nn Minh Vng bo ngi a v li dng gian. Trc lc i c cn
ca Qun m B Tt ging lm phm trn, tng thm na quyn kinh m M dn: Ngi tr li dng th phi c gng tu tr nh trc gi v khuyn bo
mnh c thot khi chn Minh , li c siu sanh thin gii. Ngi i mi ngi th cng c rt ln, lc mng chung s c sanh Ty phng
gi lam y n nay vn cn. (Trch Linh Sn Thng Tch) khng cn phi n chn ny. Trnh Th sau khi tnh dy th ni r vic mnh
thy cho mi ngi nghe. Triu Cnh nh ngi ghi li v mn th in ra giy
77. Phng Nham T ti Huy Chu l mt ngi sing nng vun trng nhiu v k pht cho mi ngi, cng khuyn khch mi ngi c gng n
phc c. V ng l Hunh Th b cht v ti nn thai sn. Khng bao lu th chay, nim Pht tng kinh nh Trnh Th. (Trch Minh Du Xc K)
Phng Nham T nm mng thy v mnh v ni rng: Lc sanh tin, Ti
to nhiu ti li nn khi x thn, b o vo Minh Ty, chu hnh pht rt kh, 80. Trnh Gia Du Thi Cc pht tm mun in kinh Ph Mn, kinh Kim
vy xin phu qun v thip m tng kinh Ph Mn 1,000 quyn v n tng Kinh Cang cng vi Cm ng Thin nhng cha in c th b bnh nng, mt
ny 1,000 quyn th mi mong c thot kh siu sanh. Nham T y theo cht nc cho cng khng nut vo bng c. Trong lc hn m th thy
li v ni trong mng m lm theo. Khng lu sau th ngi v k c mang, thn thc n ni Minh gii, gp c i S v Ngi khuyn rng: Tui
n lc h sanh th trong lc ang m mng, nng thy ngi v chnh th ca ngi ht lc 41 tui nhng nh cng c pht nguyn in n
bc vo phng, k lin h sanh mt b trai, t tn l Nguyn Hnh. cc Kinh, hm nay s c hi dng. Ngi nn mau chng in n v lu
a b y hnh dung tun t, mt mi sng sa, p v d nui. Khi ln truyn th cng c rt ln v th s c min trng. Gia Du khi sng
ln th hc hnh tn pht, u n Tin S ri ra lm quan rt vinh hin. Do li lin thc hnh theo li B tt dy th bnh tnh qu nhin lnh hn. (Trch
nhn duyn ny m Nham T cng vi ngi v k pht tm knh tn Tam Khuyn gii loi sao)
Bo, trong nh th cng Qun m i S, hng ngy l bi cng dng v
tng Kinh Ph Mn rt tinh tn. (Trch Nam Hi T Thuyn)

78. Triu nh Minh, thy Thch Nh Huyn c mt ngi thn hu l H


T Thi. V Pht t c s y l ngi rt thng ni in. Mt ngy n, Thi ni
vi thy Nh Huyn rng: Mi Thy trt, rng li h, khng phi l tng
ca ngi th s, Thy nn ch thnh l bi Qun m i S, cu o, nht

- 158 - - 159 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

THIN TH T ngy m Thy l Pht 1,000 ly v nim Thnh hiu A Di vn bin. Tri
qua thi gian nm nm, Thy nht tm tinh tn tu hnh khng h gii i.

THOT SANH T
Mt hm, Thy gi cc t n ri ni rng: A Di Pht n trao cho
chic o thm,hai Ngi i S Qun m B Tt v i Th Ch theohu i
pha trc, v s ha Pht y khp h khng, t phng Ty ci Ta B
ny tr i ton l cnh gii Tnh . Dt li th Thy an nhin kit gi, nim
Pht th th. (Trch Cao Tng Truyn - Tp 3)

4. Triu nh ng, Ngn Thin S l ngi x Tinh Chu pht tm qui


1. Triu nh Tng c thy Thch Hu Kin l ngi xut gia t lc u hng php mn Tnh t lc mi xut gia, thc hnh phng ng sm
th, c gii hnh thanh tnh vl ngi tu hnh dng mnh. Trong nin rt chuyn cn, khng h bing tr. Lc b bnh nh, Thin S chuyn tm
hiu Ngha Hy nh Tng, Thy cha Gia Tng ni sn am, chuyn tu thin qun th thy hai v i s Qun m, Th Ch hin ni khng trung,
kh hnh, ngy m lun c thc i chng nim Pht. V sau trong lc trong mt thi gian lu vn khng n mt. Thin S bn tm th gii n nh
b bnh, Thy nht tm cu o Qun m i S, mong mi c mau v v li nhng khng ai ha c. Bng nhin xut hin hai ngi t Ty Kinh
Ty Phng Cc lc. Pha bc ca ngi cha c ngi cha Tnh Nghim n ni rng: Chng ti l ha s tinh xo, trn ng n non Ng i,
ca mt Ni s, cng l mt ngi tu hnh tinh tn, gii lut trang nghim. gh qua y xin nguyn s ha li hnh tng ca hai v i B tt. Sau khi
Mt m n, Ni s nm mng thy Qun m i S t ca pha Ty i vo, v xong th bng nhin hai ngi ny bin mt, khng tm c tung tch.
quang minh rc r, c ngi cm trng phan bo ci theo hu, tht bo rt Thin S t bit nhn duyn vnh sanh Ty phng thun thc lin ni
trang nghim. Ni S vui mng cung knh nh l B Tt ri bch: Tha B vi cc t: Hm nay Thy s vng sanh Ty phng, trong i chng c
Tt i u?. i S p rng: Ta n cha Gia Tng rc Thy Hu ngi no mun i cng khng?. C mt tiu ng t ci u tha rng:
Kin. Ngy hm sau,th gi v chng trong cha u ngi thy mi hng Con xin theo Thy. Thin S bo: Nu con mun i th hy v t bit cha
l, thm ngt khp cha, Thy Thch Hu Kin thn sc vn nh thng vui m. Tiu ng nghe li, v nh t gi cha m th ai cng tng l ni chi.
v mi i chng vn tp nim Pht, ri an nhin th th. (Trch Cao Tng ng t co bit cha m ri v cha tm gi, mc tnh y ri vo o trng
truyn - tp1 v Vng sanh tp ca T Vn Th) nim Pht, chc lt th vng sanh. Ngn Thin S n v u qu rng: Ti
sao con i trc m khng i Thy? ri bo t mang giy bt ra lm
2. Triu nh T, thy Thch Php Lm l ngi Lm Ngan, huyn Tn k tn thn hai i B tt. Vn k nh sau:
Nguyn, xut gia t thu thiu nin. Trong tm Thy lun hng v ci
nc An Dng, ngy ngy u tng kinh V Lng Th v Kinh Ph Mn, Qun m B Tt gip tip dn
Thy thng thy c mt v Sa mn thn hnh cao ln, tng ho trang Th Ch B Tt ph a i
nghim ng trc mt. Vo nin hiu Kin V, nm th 2 nh T, Thy Bo bnh hin hin trn chic m
lm bnh nhng vn c gng sm hi, nim Pht khng b tr, lun nh Ha Pht uy nghim trc nh u
ngh n cnh gii Ty phng. Do tm ch thnh y m Thy nhn thy ch Cng nhau i khp lo phng ci
thnh hin n vn tp trc mt. Thylin gi t n v k li nhng Cm hoa ch i cu gii sanh
vic mnh thy, ri an nhin kit gi chp tay nim Pht m vin tch. T bi ra tay khp t
(Trch CaoTng truyn - tp 1) Dn dt ng v nc Lc Bang

3. Triu nh ng, thy Thch Tng Huyn l ngi x Tinh Chu, lc Lm k tn thn xong th t bit cc t ri t mnh vo o trng,li
th n 96 tui th bng c duyn lnh c gp quyn An Lc Tp ca o bo cc t ng vn tp n o trng nim Pht gip cho gi pht
Xc Thin S trc tc. By gi Thy mi pht tm quy hng php mn vng sanh. Sau Thin S an nhin ngi kit gi vin tch trong ting nim
Tnh , chuyn cn nim Pht. V s tui cao khng cn nhiu thi gian nn Pht vang ng khp cha. (Trch Cao Tng Truyn - Tp 3)

- 160 - - 161 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

5. Triu nh ng, Hoi Ngc Thin S, h Cao l ngi n Khu. 49 thc. Sau khi c tng hon tt, Thy ch tm cu nguyn thy
Thin S nghim tr gii lut, tu hnh tinh tn, ch th thc mi ngy mt Pht. Canh ba m y bng nhin xut hin hai ng kim quang, Thy
ba, thng ngi v t nm. Ngi thng thc hnh php sm hi v tng lc y nhn thy Pht t trong quang minh i xung, Qun m, Th Ch
kinh A Di 30 vn bin, mi ngy nim Pht nm vn cu. Nin hiu Thin theo hu hai bn t, hu. Pht a tay xoa nh Thy Thch T Gic v
Bo, nm u nh ng, vo ngy 4 thng 6, Thin S thyc hng h ni rng: ng nn gi ch nguyn, ng i thay vic tu hnh. Hy ly s
sa s Thnh chng Ty phng n, c ngi bng i bch ngn t ca li ngi lm trc nht, c th th ni thc sanh s ao bu, khng
s i vo. Hoi Ngc Thin S lin ni: Ti sut i tinh tn, nguyn c lo s khng c nh nguyn. Mi mt nm sau, vo ngy 15 thng 7,
kim i. Bch Ngn i lin n mt. Sau , Thin S cng tinh tn gp Thy nhn thy c mt ngi thn tng oan nghim nh Thin Vng
bi thng ngy. n gi Su ngy 13, Pht phng quang minh khp trong hin thn trong my bu n bo Thy rng: Thi khc v an dng
tht, bch ho quang hin hin, Thnh chng ng y trong tht. Thin S n. Thin S bn n trc Thnh tng Qun m i S, vui v ngi
ni vi i chng: Lc nghe mi hng l th bo thn ti s mn. Va kit gi, an nhin nim Pht m trng th. (Trch Cao Tng Truyn - Tp 3
ni xong th mi hng bay ngo ngt, Thanh Tnh i hi chng cht khp & Vng Sanh Tp)
h khng. A Di Pht cng Qun m, Th Ch, thn t kim ng trn kim
cng i n nghinh tip, ni ri Thin S mm ci m vin tch. (Trch 8. Triu nh Tng, thy Thch Liu Nhin nm mng thy mnh i qua
Cao Tng truyn - Tp 3) bin, khi y ngay trong bin, Thy nhn thy Qun m B tt ngi trong rng
trc nn trong lng ht sc vui mng, ch thnh nh l, on dng 100
6. Triu nh ng, Hu Nht Php s nng thuyn vt bin n bi k tn thn Ngi. T y v sau, bin ti bng nhin pht hin. Mt m
nc Thin Trc. ng i khp ni tham vncc bc tri thc thng t n, Thy nm mng thy hai con rng ang ma gin vi nhau trn khng
Tam tng thnh cu php yu ng tt, mau thot kh lun hi. Cc trung, th ri mt trong hai con rng y ha thnh ngi, t h khng p
Ngi m Php s tham vn u v cng tn dng Php mn Tnh . Php xung, ly mt chic th a cho Thy v ch cho bit v thi khc s vng
s Hu Nht sau li i n mt i danh sn pha ng bc, nc sanh. n ngy vng sanh , Thy mi i chng ng vn tp, tng Kinh A
Kin La c Thnh tng Qun m B tt l bi. Tng truyn rng Di , n on Kinh vn: Ty Phng Th gii hu V Lng Th Pht,...
nu ngi no ch thnh cu o trc Thnh tng th s c B Tt th Thy an nhin kit tng th th. (Trch Tnh Thnh Hin Lc)
hin thn. Thin S khi n ni, pht nguyn tuyt thc 7 ngy, l bi cu
o, nguyn c B tt hin thn, nu khng mn nguyn th th n cht 9. Triu nh Tng, Hc s Trng Khn l ngi sing tu tp cc thin
cng khng ri. n m th 7 bng thy Qun m i S hin thn t kim, hnh v thng hi hng nguyn vng sanh. Trc Pht i, ng pht
ngi trn bo lin hoa, a tay xoa nh Hu Nht Php s m dy rng: nguyn tng i Bi La Ni 10 vn bin em cng c y cu vng sanh
ng mun hong truyn Chnh php ca Nh lai li mnh, li ngi, th Cc Lc th gii. n nm ng 60 tui th b bnh nhng vn mt lng
nn chuyn nim Thnh hiu A Di Pht Ty phng Cc lc th gii, thnh knh chuyn tm nim Pht. Mt hm, ng bo ngi nh rng: Ty
hi hng pht nguyn cu vng sanh. Khi n nc y ri thi thy phng Tnh khng u xa, chnh lc ny ang hin trc nh. Ti
Pht v thy Ta, li ch ca vic ny rt ln, khng th no ni ht. ng nn tn mt nhn thy T ph A Di ngi trn hoa sen, Ong Nhi ang l Pht
bitphp mn Tnh th thng hn tt c cc php mn v cng hnh ni kim a. (Ong Nhi l chu ni ca Trng Khn cht lc 3 tui). Va
nim Pht th thng hn tt c cc hnh. Ni dt li th B tt n mt. dt li th ng an nhin nim Pht ri th th. (Trch Vng Sanh Tp)
Php S tr v Trng An, vng li dy ca B Tt ct lc khuyn ha tt
c mi ngi nim Pht. n gi pht cui cng, Php s khng bnh, an 10. Triu nh Tng, C nh Minh Thin s l chu i th 15 ca Tn
nhin kit gi nim Pht m vin tch. (Trch Cao Tng truyn - Tp 3) Ln T. Khi sp vin tch th Ngi bo mn rng: c i bi Qun Th
m n v cm hoa sen n tip dn Ta. Dt li th an nhin ngi kit
7. Triu nh ng, thy Thch T Gic Chn Chu thng pht gi vin tch. Lc lm l tr t, c ba vt khng b h hoi l li, rng v xu
nguyn xin nng nh c Qun m i S c thy A Di Pht. chui,i chng thu c cc ht x li 5 mu nhiu v k. (Trch Hong
By gi,Thy i khp ni khuyn ha c tng Qun m i S cao Minh Danh Tng Tp Lc & Tng Cnh Lin Tp Lc)

- 162 - - 163 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

11. Triu nh Tng, v ca L Hong Qun Vin Ngoi tn l Ng 14. Triu nh Nguyn, o Th Tp Lc Nng l ngi T Thn,
Th. Hai ng b u trai gii thanh tnh, v rt thng t Pht l. Ng Th th huyn Thng Thc. Lc 26 tui th C ga chng nhng vn cha c con.
Qun m B Tt rt thnh knh, hng ngy u chuyn tm l Pht, nim o Th cm ng nhn sanh v thng kh no, th gian ton cnh trc
Pht nn c c nhiu linh cm. Trong Tnh tht ca Ng Th c my chc xu xa, khng c g ng lu tm luyn tic, nn pht nguyn nim Pht
ci bnh snh, B dng tnh thy rt y trong y, tay cm cnh dng liu, cu sanh Tnh . Hng ngy C chuyn tr Qun Th m B Tt Ph Mn
tr tng Ch i bi vo y. Khi thc hnh nh vy th thy Qun m phng phm. Mt hm n, C mng thy mt ngi mc bch y, tay cm a sen
quang minh vo trong bnh. Bnh nhn cc ni n xin nc y ung trng trao cho. Sau khi tnh gic th thn tm C khc hn lc trc, C
u c thuyn gim bnh tnh. Nc tng ch nhiu nm vn khng dn mt gc nh trang nghim, th Ty Phng Tam Thnh, chuyn tng
h. Vo tit ma ng lnh gi vn khng ng thnh bng gi, do vy m Kinh A Di v nim Pht. Va ng ba nm th C thy Pht hin quang
nhiu ngi gi B l Qun m Vin Qun. B c hai ngi th n cng theo minh, trn hc th Kinh bng thy nh c cc la ln c vin n nn o
tu theo Tnh nghip, mt trong hai ngi ny rt nghim tr tnh gii, chuyn Th s chy kinh, vi dng tay phi xung t th mi bit l ht x li
tu kh hnh, c khi sut thng khng thy C dng n cm cho. Mi ngy khng phi la. Vo gi pht lm chung, C c ha Pht n nghinh
ch cn ung mt chn tnh thy ca Qun m Vin Qun tr ch m thi. tip, C t bit mi ngi ri vui v nim Pht m th th. (Trch Tnh
Mt thi gian sau, C nhn thy Pht A Di cng ch B tt thng thin Thin Nhn Vnh)
nhn Cc Lc hin trc mt, mi nh vy tri qua trong sut thi gian
mt nm. n ngy cui cng, C an nhin nim Pht m vng sanh. (Trch 15. Triu nh Minh, Ni s Thnh Tnh l ngi C Cng, tnh Qung
Long Th Tnh Vn) Chu. Ni S pht tm trng trai, th Tam quy ng gii t lc cn b, nn
n tui cp k th th nguyn gi mnh trinh khit. Ni ssau nh l
12. Triu nh Tng, c Trnh Th l ngi huyn Tin ng, tnh Chn Phm Am ch ng cng p lm Thy lm l th pht lc xut
Chit Giang. Hng ngy,ng u lp thi kha tng Kinh nim Pht khng gia. Sau , Ni s chuyn tm tng Kinh i tha Nit Bn, th Thy rt
gin on. V sau trong khi b bnh th mtngy n nh ngi ngi dy, knh cn. n tui trung nin, Ni s th gii c tc, lu tm php mn Tnh
dn i tm ra, sau khi tm ra xong th ng ngi ngay thng, xoay mt , tm nh ming nim Thnh hiu A Di Pht khng dt. Tnh Ni s
v hng Ty ri hi ngi nh: C nghe ting khnhkhng? Ch Thnh t ha, thch hnh b th, oai nghi y v lm m phm trong chng. Ni
hin Ty Phng Tnh n. Ni ri chp tay vui v, ti ci nim s tng i cc ni khuyn ha Pht t to Thnh tng Thin th Thin
Pht. Trong chc lt li ni: Pht, B Tt n tip dn, c Qun m B nhn i bi Qun Th m bng g chin n, phng th i t x Phng
Tt tay bng kim i, T ph A Di Nh Lai ti bc ln Lin ta. Dt Thnh. Nm sau , Ni s b bnh nh, bit trc ngy gi vng sanh, lin
li th yn lng kit gi thng th. (Trch Vng Sanh Tp) khuyn ha chng cng vi tt c n vit nn c gng sing tu Tnh
nghip v cha nhm cc hnh lnh cu sanh Tnh , ng bing nhc
13. Triu nh Tng, Vng Th N x Kin An, tnh Giang Ty l mt tr ni theo th tc m to nghip. n sng hm sau th Ni s bo t
n Pht t thm tn Tam bo, th M rt ch hiu. Hng ngy C tng Qun rng: c Thin Th Thin Nhn i Bi Qun Th m B Tt n y
m Ph Mn phm cng vi cc Kinh Di , Kim Cang, v chuyn tm tip dn, qu v nn cng nhau thnh knh cung nghinh Ngi. Qu v li xin
nim Pht cu thot khi lun hi. Lc mu thnC cht,khi tn lim th nh li Ti dn bo tu hnh. Dt li th Ni s nhm mt nim Pht ri vin
mu chy dm d, Th N nhn thy th v cng au n bn nguyn rng: tch. (Trch Qun m T Lm Tp)
Nu lc M ti cn sng, Ti tht l mt a con ch hiu th gi pht ny
xin vt u ny ng lu xut na. Va dt li th mu cng ngng tc 16. Triu nh Minh, Thi tha Thc T He nh pht tm trng trai,
khc. Thi gian sau, cha C lp k mu. Ngi M k cng vi C ng nim Pht t lc nh. Khi ln ln, ng t ra lm Quan Thi Th. Mt
tu Tnh nghip. Lc B lm chung, Th N n cha bi thnh Cao Tng v mt khuyn ha dn chng quy hng Tam bo tu hnh, mt khc cm dn
nh ging ni php Qun Tnh cho B. Sau khi nghe ging xong th B chng khng c st sanh cng t qu thn. Lc gi, ng t Quan, lp hi
nh ngi mang Tnh Y n mc vo, nm nghing qua pha tay phi, kit nim Pht, chuyn dn dt nhng ngi ngho kh lm thu lm mn,
tng th th. (Trch Vng sanh Tp) khuyn h c gng n chay nim Pht lm lnh, em cng c y hi hng

- 164 - - 165 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

nguyn vng sanh Tnh . Lc ng b bnh, lin pht nguyn n cha bi mng m qua nhn thy hnh tng hai i S c h nn v cng
thnh cu xin ch Tng lm l th pht, xong vic v n nh th thy Qun mng r, bit l B tt thng mnh th hin nn vi em tin ca mn
m B Tt bng ngn i n tip dn. He nh v cng vui mng, thnh th lm li thnh hai pho tng mi, ri a n Am Nguyt Thinh ng
knh lin tc xng nim Nam M i bi Qun Th m B tt ri vui v kit gi xm th phng. Thi gian hn mt nm sau , Tn Phng li nm mng
m thng th. (Trch Tnh Thnh hin lc) thy hai v i s trc y n ni rng: Chng ta s i ni khc, khng
Am Nguyt Thinh na. Tn Phng tnh mng thc dy trong lng rt lo
17. Triu nh Minh, mu thn ca Lu o Long l L Th. Vo nm 40 lng, ch n sng n Am Nguyt Thinh xem th th thy hai pho tng
tui th pht nguyn trng trai, th Pht v nim Pht nhng L Th li qu nhin b vo mt bn vch, lp tc knh thnh mang v nh, th
khng tng Kinh c v B khng bit ch. B sa sang mt ngi Tnh ni Tnh tht ca mu thn mnh l Tng Phu nhn. Hng ngy ng hu
tht trang nghim th Qun m i S, ngy m l bi xng nim cng bn hai pho tng m tr nim Thnh hiu Ty phng A Di v cc Kinh
dng rt ch thnh. B nim Pht mi ngy n 1,000 bin, d tit tri ch, chim bi cng dng hai pho tng i S khng ngy no b qua.
nng bc vo ngy H hay lnh but vo ngy ng th vic tu nim cng Mt ngy n, trn vin gch trong tnh tht bng hin Tng tng Qun m
khng h gin on. B li pht nguyn n tng Kinh Kim Cang v em n i S ging ht bc tng ca Ng o T ha. Ba ngy sau li hin ln
th khp ni, khuyn mi ngi l bi cng dng tr tng, d tn nhiu bc tn tng Qun m Tng t c Thin ti Long n trc sau ng xut
tin ca nhng khng h tic nui. Thc hnh nh th tri qua thi gian 25 hin. Bc tng Tng Qun m hin trn vin gch c kim dung rc r
nm. Trc ngy B th th mt nm th bao nhiu tin bc dnh t lu nn Tng Phu Nhn thy th v cng vui mng, t y i vi Tnh nghip
u em ra lm Pht s, bi thnh ch danh Tng v nh tng Kinh v trai tinh tn gp bi hn trc. Lc phu nhn sp lm chung th gi cc con n
Tng cng dng, Sau khi Pht s vin mn, mt m B nm mng thy cnh khuyn bo: Cc con mi mi phi trn bn phn nhn o, ng
Qun m B Tt ni mnh th cm mt xu chui ngc a cho v bo tranh ginh ti sn vi nhau nh ngi th tc, nn gng noi theo M, knh
rng: Ta em vt ny tng cho ngi, y theo s chui chnh l thi khc ca trng Tam Bo, tinh tn nim Pht v tu tp php lnh. Gi pht ny M
ngi vng sanh Cc lc. Trong gic mng, L Th m c 53 ht chui c v Ty phng Cc lc l mt phc bu ln khng g so snh c
nhng vn cha hiu r ngha. n ngy 13 thng 5 nm Canh T, bng nn cc con nn cng nhau, ng xng nim Thnh hiu T ph A Di
nhin B ni vi ngi nh rng: Ngy hm nay ti v Ty Phng, tt c a M v Ty, ng nh ngi th tc si m khc than k l. Dt li,
mi ngi nn vn tp cao ting nim Pht tr gip cho Ti vo gi pht Phu nhn knh cn chp tay ln trn, nht tm nim Pht v tr tng thn
cui cng vng sanh Cc lc. Tt c con chu trong nh vng li, u ch mnh thng tr tng. Xung quanh mi ngiu ngi thy mi hng
cng nhau t hp trc ging B ng thinh nim Pht, chng hn mt ngt ngo khp trong tht, sau Phu Nhn ra i trong ting nim Pht ca
gi sau th L Th vui v kit gi thng th trong ting nim Pht vang ng con chu. By gi l vo lc nin hiu Cn Long nm th 57 nh Thanh, vo
khp nh. (Trch Kinh Kim Cang Kinh ng Lc) ngy oan Ng thng 5 nm Nhm Tut, Phu Nhn hng th 54 tui. (Trch
Nht Hnh C Tp)
18. Triu nh Thanh, Tng Phu Nhn l ngi thuc gia nh cao mn
vng tc Trng Chu, tnh Giang T. B l v ca Thi Hc S C Vn 19. Triu nh Thanh nm Mo, Cnh Tr o nhn, ngi h Ung l mt
Diu, th m chng l H Thi Phu Nhn rt knh cn. H Thi Phu Nhn l n Pht t c bit trong gii Pht gio triu nh Thanh. B v sng vi L
mt Pht t th knh Qun m B Tt rt thnh knh, sau khi t th th Cnh Hy n nm 26 tui th ga chng. Sau khi Cnh Hy th th, Cnh Tr
Thnh tng y li cho Tng Phu Nhn, hng ngy Phu Nhn cng l bi o Nhn t ng mnh c tc phc nn khng b trn lao trin phc, B
xng nim cng dng rt kin thnh. Tri qua thi gian trn 10 nm, mt pht tm xut th nn n cha bi thnh Cao tng truyn trao gii B tt.
ngy n, con trai ca B l Tn Phng vo ban m nm mng thy chic Sau khi th i gii, B lun em Pht php dn dt tt c ngi trong lng
y trn thn ca hai v i s b h rch v n nh mnh dng nh c cu xm v nhng chng hu duyn. o Nhn khuyn ha rt ng ngi, s
xin. Lc sng ra th li gp mt ngi i ghe, em n hai bc tng n ngi thm tn thc hnh theo B trn ngn ngi. o Nhn tng chch
xin bn, mt bc iu khc Tng tng Qun m thi xa do Ng Bo t mu ni li chp cc kinh Php Hoa (1 b), Kinh A Di (1 quyn), Phm
v, cn bc tng kia thu Tng T Qun m. Tn Phng nh li gic Vng Gii B Tt Bn (1 quyn). Lc 30 tui, B b bnh kit l ko di khng

- 166 - - 167 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

dt. n mt ngy n, B c gng ngi dy, tm gi sch s ri mc Tnh Y t lc th u.Khi kt hn vi ng, B thy chng nh vy nn cng pht
vo, ngi kit gi chuyn tm nim Pht v th th. By gi l vo nin hiu nguyn trng trai, nim Pht. Sng vi nhau mt thi gian ngn th ng
Cn Long nm th 49 nh Thanh. Ba nm sau c mt c gi h H cng b bnh qua i. T , Th N sng mt mnh c qunh trong mt cn nh
xm vi B b bnh nhit. Lc b bnh hnh h m man th thy c mt nhm cao rng, hng ngy nhn ln bn bc vch u hiu th thm, nn B tnh
ngi cm n v chic kiu ln n khing mnh n ni mt cung in ng cuc i nh huyn mng. B t b phn son, nhung la,mi ngy ch
nguy nga, trong y c mt v vng gia mt xanh ngi chnh gia, t hu c b t tin mua u h, rau tri n cho qua ba nhng khng thy i. Trong
nhiu tiu qu theo hu, tt c u cm cha ba bng thp v chy ng. V nh B c th Qun m B Tt, hng ngy u l bi xng nim, cng
Vng gi phn bt c gi h H ny li v dng chy nh. Trong lc dng v tng Kinh tr Ch. B n cha Quy y v c cho php danh
kinh hi cha bit lm sao th C nhn thy t pha bn trong bo in, c l Tch Nim. Lc trc khi pht tm tu hnh th d trong cnh nh giu
mt v o nhn ng chnh gia, kim ng ngc n cm trng phan bo ci sang, B vn i lm cc cng vic n cng kim thm tin, nh vy m
ng hu hai bn ang t t bc ra. o nhn ny khng phi nh ngi dnh dm c mt s tin. Nay B bn em ht s tin ny cng dng
thng v Ngi i cch t chng mt trng, u i mo xanh, thn mc ch Tng v sm mt ci khnh,em gi nh ngi khc. Vo nin hiu
y iu, tay cm pht trng, chn mang vn hi, hnh tng oan nghim Khang Hy, triu nh Thanh, vo ngy 15 thng 6 nm Tn Mi, B nh ngi
thanh tnh khng ai snh kp. C gi y nhn k li th o nhn khng n ly khnh em v, li bi thnh Linh Phong Ha thng n chng minh
ai xa l chnh l b h L cng xm ngy xa, ch c khc l hnh tng cho l ha thiu mnh. Hng Pht t ti gia tt c mi ngi c n vi trm
ca B gi y qu trang nghim, p khc hn lc sanh tin nn khng ngi n tin a B. Mi ngi u ng ngi khen l chuyn him c
nhn ra ngay. B h L thy tiu qu bt c gi li nh nh th vi ngn li trn th gian. By gi Th N ng 41 tui. (Trch Khon Vin Tn Ch)
bo: Thi! Thi!. Vng gia nghe thy, tc tc truyn lnh ngng v phng
thch C. on Ngi ri ch ngi ng dy nh l di chn b h L, xong 21. Triu nh Thanh, Vin Gin Trai tng thut li cu chuyn nh sau:
ri qu trc mt B v tha rng: Con xin thnh knh vng li. B h L B ni ca Ti l Si Thi Phu Nhn ngy cn sng thng hay k cho ti
bn a tay dt C vo trong ni in. Khi va bc vo trong th thy nghe chuyn v b ngoi ca B l Dng Th,d tui gi nhng khng
cnh tng v cng trang nghim, khng sao t c, nh quang minh rc c mt a con bn cnh v tt c u cht, nn vi mt a chu gi
r, bn gh, chiu nim tri sn rt chnh t, trn bn hng n c cng b con xa tn l Hng Phu Nhn. n nm 97 tui th Dng Th th th.
dng kinh Pht. B h L truyn lnh em tr ngon, tri cy qu ra i c. Lc sanh tin, B thng sng trn lu cao, trong c th Thnh Tng
Tri y ging nh tri Tn b, mi v ngon ngt, thm ngt. B hi: Con c Qun m B Tt, hng ngy l bi xng nim cng dng rt ch thnh v
bit tri y u khng? Ni ri t tr li: Ta mang t Ty phng n tng kinh nim Pht khng h bin tr. Tri qua thi gian 30 nm khng mt
. Sau khi cho C n v ung tr xong th dt C i quan st cnh gii a ln bc chn xung lu, tnh tnh B nhu ha, hin thin. Trc khi th
ngc. Trong lc i xem, b nm tay v ging gii Pht php cho C nghe rt th, B bo em bn n ra chn. Khi ngi hu em thng g vn
nhiu nhng C ch cn nh nhng im chnh nh Thn ngi kh c, dng thng ngy n cho B th B bo: Khng c! V ln ny Ta i
khc no nh t dnh mng tay nn phi c gng tr trai, gi gii, chuyn s p trn lin hoa, con mau mang thao bng ng ra mt n y cho
tm nim Pht cu sanh Ty phng. Sau B bo C mau tr li dng Ta dng. Ra chn xong th mi hng chin n ngo ngt xng khp c
th v nh li B khuyn nh. Nhng im cn yu B dy l gi ln ln tt tng lu, B kit gi oan ta v th th. Diu hng y tri qua ba ngy
nht khng nn ly chng, rng n chay nim Pht cho chuyn, cn nht l m mi tan ht. (Trch Tn T Hi)
gi nguyn v Ty phng, v ngoi vic nim Pht th nn knh tng Kinh,
tr Ch. B bo: Khi gi ngy n thi Ta s n nghinh tip con, con nn 22. Lu Sng Khnh l ngi thng tr ch Chun trong Tnh tht ca
c gng. Dt li, B bo C ln kiu ngi ri sai ngi a v, trong chc ng tu hnh, do ng thng thy bch ho quang phng vo Tnh tht, v
lt th C lin tnh cn hn m. (Trch Nht Hnh C Tp) thy thn tng ca c i Chun hin n. Lc sp th th, thn ng
khng bnh kh, tm thn minh mn, li thy Qun Th m B Tt a ra mt
20. H Th N l ngi H Chu, B v sng vi ngi h Phan vt ging nh mn nguyt, biu th tip dn. Sng Khnh thnh knh tng
Hng Chu. ng h Phan ny l mt Pht t bit n chay trng nim Pht Ch i bi ba bin va xong th an nhin th th. (Trch Qung Tn Ph Ch)

- 168 - - 169 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

23. Triu nh Thanh, c Ni s Pht K, lp nguyn tc tng Ty phng


Tam thnh bng g chin n, vi b cao 8m. Hng nm, Ni s u kit tp
THIN TH NM

RNG KHP KHUYN RN


lp hi nim Pht, c xut ni chng v cc Pht t ti gia tham d vo hi
nim Pht rt ng. Trc khi th th ba ngy, Ni s thy Qun m B tt
hin thn c hai ng t hu hai bn t hu. Lc y, c ngi ni ngi c
mi thm hoa cc nhng Ni s Pht k ni khng phi, y l mi thm ca
thanh lin hoa, dt li th Ni s vui v nim Pht m vin tch. (Trch Tnh
Thnh Hin lc)

24. Triu nh Thanh, c mt n Pht t l ngi h Hng, php danh 1. Triu nh Lng, Pht t Lu T l mt ngi rt c ch hng. Tuy
l Thin ch, chuyn thc hnh i bi sm php v l Kinh Hoa Nghim 2 sng trong gia nh ngho thiu nhng ng l ngi con ch hiu, hc hnh
b. Lc tui gi, B chuyn tr tng Ch i Bi v nim Thnh hiu A Di , sing nng khng chu li bc. ng cng vi em trai ngy m chu kh
cu nguyn vng sanh Ty phng. Mt ngy n, B b bnh nh th thy n sch, di mi kinh s, rng thng tt c cc sch. Vo nin hiu Thin
Qun m i S hin thn. B bo a con gi rng: Pht phng quang Gim nh Lng, ng ra lm quan trng coi hai p ln. Vn l ngi c tm
minh khp trong nh con c thy khng? C con gi p rng: D, Con tnh nhn t, thng dn nh con nn ng ni ting l v quan nhn c
khng thy. B li dn d: Con li c gng noi theo gng M, chuyn vo thi y. Lc ng 50 tui th M ng l Minh Th b mt cn bnh nng,
cn tu tp v chuyn tm nim Pht cu v Ty phng. Thi M i y! ngy ng lo vic quan, ti n li lo cm cho thuc thang cho M, n
(TrchTnh Thnh Hin Lc) ni khng cn lc no rnh v li chic o mnh mc. Tri qua thi gian
by tun l, ng pht nguyn tng Kinh Ph Mn vn bin, cu nguyn cho
25. Triu nh Thanh c b lo h Ngh, php danh l Hiu Chn l ngi M qua ht bnh trng v c tng thm tui th. Mt m n, ng nm
n chay nim Pht nhiu nm. Nh ca B ngho, cht hp nn khng mng thy mt v Tng n bo rng: Mu thn ca Ngi tn s nhng
c ni th Pht nhng mt nh trong thn c th Thnh tng Qun m do tm ch thnh khn thit ca Ngi nn s sng thm c 60 ngy na
nn mai chiu B u n ni y, xin cho c nh l B tt v ch thnh mi t th. ng nh li Tng nhn mch bo, mu thn ng sng li thm
xng nim Thnh hiu B Tt. Thi gian sau, B thng mng thy Thnh hai thng th t th. ng bn t quan, xy mt ci chi tranh bn m ca
tng B tt m mnh chim bi l tng hng ngy. n lc gi, B b bnh M, ngy m chuyn tm nim Pht, nguyn cu cho M c siu sanh
nh ri gi a con trai n ni rng: M thy B tt n gi M, bo i, Lc quc, ngy ngy u c mt cp bch hc qun qut bn chi tranh ca
vy l thi im vng sanh ca M n. Con li mnh khe, gng sing ng. (Trch Lng Th)
nim Pht. a con tha: Tha M! Nu B tt ging lm, con xin i
ch mua t tri cy cng dng Ngi v M. B lin ni: Con c y 2. Triu nh Minh, Bnh hiu T Hu Nguyn t Tn V l ngi ch
cng tt nhng M s l khng kp. a con ni xong, lin vi v chy i Dng tnh H Qung. ng pht tm tn knh Tam Bo t lc th u, hng
mua tri cy nhng khi v n ni th B kit gi t th. (Trch Tnh ngy thng tr tng Kinh Ph Mn v Ch i bi cu nguyn cho song
Thnh Hin lc) thn c tng tui th. Mt ngy n, ph thn ng b trng bnh, Hu
Nguyn bn ct tht cnh tay lm thuc iu tr cho ph thn lnh bnh,
nh ph thn ng sng thm c 10 nm na. Sau khi cha cht, ng
th M ch hiu. Sng trong cnh gia nh tng thiu nhng ng lun c
gng lm thu lm mn, kim tin mua mn ngon vt l dng ln cho
m hng ngy. n nin hiu Sng Trinh, ma Thu nm Bnh T, mu thn
ng lm trng bnh, bnh lit ging khng ngi dy ni, li b l lot
ung nht n lng bn tay, au nhc rn la thm thit. Hu Nguyn nhn
thy cnh tnh ny nn trong lng bun ru khng xit. Mt m, ng nm

- 170 - - 171 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

mng thy Qun m i S mch bo: Th s ca mu thn ngi sp nh nn theo h Vng v nhm chc ti tnh Qung ng. Ng Chng
ht, chng bnh ang phi th kh khng c phng thuc no tr lnh, nghe tin th quyt i tm M cho k c. ng thu mt chic thuyn ln
ngoi tr phi n gan ngi th bnh mi mong qua khi. Sng hm sau i n x Qung. Trn ng i, ng lp bn th cng dng Qun m
ng n thm M th B bo mun n mn gan d. Hu Nguyn bn tha: i S, ngy m l bi xng nim cu o, mong B tt t bi gia h cho ch
Tha M, y l s vic B tt c dy con trong gic mng m qua, xin nguyn c thnh tu. Khng may l lc trn ghe, ng mc phi chng
M c yn tm, con i tm mn n ny dng ln cho M. ng ni xong bnh kit l rt nng. Trong cn m, ng vn mc nim Thnh hiu Qun
th t gi M ra khi phng ri i n trc bo ta Qun m, ch thnh l m, c khi gi M khng dt. Trn thuyn c v Tng l Un Khng, thy
bi ri bch rng: Nam m Qun Th m B Tt, B Tt thy t ch dy ng bnh nn ht lng iu tr, ng nh m c lnh bnh. Khi thuyn
cho con, cu xin B tt chng minh gia h cho con, con nguyn t m gan n ni, ng tm ng n dinh ca quan tnh m hi thm th c bit
mnh cu cho M con khi bnh. m y, ng nm mng thy Qun h Vng i n Nhiu Chu lm tri ph. ng i n Nhiu Chu li
m B tt cng vi cc Thnh hin ng trc mt mnh, li thy c v s v cng gian nan v khng c phng tin no n . Ng Chng li t
chng cm trng phan, bo ci theo hu. ng git mnh tnh gic th ton mnh tro ni, bng sng, khi i b qua mt bi sa mc th hai chn ng b
thn tot m hi nh nc, bn i tm ra sch s ri vo trc Pht i phng nt ht khng th i tip c, ng tm c mt ngi cha trong
nh l, sau tr v ni ngh, ri dng dao t rch bng ch c l gan. mt lng n xin ngh tr ni hnh lang v may mn c mt Tin o
V qu au n nn ng ngt i mt hi lu. Khi tnh li, ng gi v bo: nhn cho thuc xc lnh. Ng Chng li tip tc ln ng, lc bng qua
B hy em l gan ny chng cho tht k ri dng cho mu thn. Ngi mt ngn ni th li b rn c cn, i chn thm nc c nn phi nm
v vng li, em dng mn gan cho M chng mnh n. B M khng bit li trong ng ni, may thay c v Tin nhn trc y tm thy v cu
tng l gan d nn vui v dng mn n th qu nhin lnh bnh. S vic cha, ng li tip tc i xung ni th gp c mt ngi lng lc tri ti.
ny sau c n khp ni, nn xa gn ngi ngi u cm ng ri ng gh vo mt ngi nh tranh xin t tc. Khi va nm xung ngh, th
l tn thn, nhiu ngi n thm ng nhn thy vt thng qu ln u bng u bn ngi n cp nn ng chng c, lao ra khi nh, gp tit
nghn ngo, h n trc bo ta ca i S cu o cho ng. Tuy b trng tri ng lnh gi, tuyt ri dy khp ni nn ng phi lt trn tuyt. c
thng nhng tinh thn ca Hu Nguyn vn an n nh thng. m y, mt on, nhn thy mt ngi miu c nn ng gh vo t tc. m ng
ng li mng thy i S hin thn v bo rng: L gan v vt thng li mng thy v o nhn trc kia n bn an i: Con v tm M m qun
ca hiu t con mun mau lnh khng kh, nhng v y l thi mt php, thn mnh, tht l mt ngi gan ng d st. Tri s khng ph tm lng
th gian k nhn hiu him c nn Ta mun vt thng ny s t lnh ch hiu v nhng gian kh ca con. Ta chc chn con s sm c gp li
trong 100 ngy, cho tt c th nhn n xem m pht khi tm hiu o M. Dt li, v o nhn ly trong ti ra chic bnh cho ng n i lng.
phn no. Qua thi gian 100 ngy, vt thng con s t bnh phc li bnh Khi tri gn sng, Ng Chng li vi v ln ng. i n khi qu ng th
thng nh trc y. S tch trn y l do Tin s Vng Vn Nam t mi hi c ng n ph h Vng, bit M ng hin c trong ph
ghi li ri mn ngi chp ra v in n thnh bn rt nhiu, pht cho dn ny nn ngy ngy ng n khn cu, ly lc xin cho M c v nh
chng mong mi ngi hc theo hnh hiu o ca Hu Nguyn. (Trch mnh trn i phng dng nhng Quan ph khng ng . Khng bit phi
Qun Th m Tr nghim k) lm sao nn Ng Chng bn thu mt gian ph pha ng ca Ph quan,
chnh gia nh vit hai ch ln T Thn bn cnh l hai cu i: Vn L
3. Triu nh Minh, c Pht t tn Ng Chng huyn Ng Giang, tnh tm thn lch, bch gian nan v hi. Nht triu kin mu, th cu t d h t
Giang T, lc mi ln 11 tui th ph thn t th. ng sng vi ngi m ngha l Mun dm tm M, chu d gian nan no c hi. Sm mai thy M,
tr l Lc Th. Ngy ngy cp sch n trng v chuyn tm lo hc hnh chn ln b git cng khng t. Vng Cng nghe c cu chuyn, cm
v mi vic c m lo. Nh gia nh ng cng kh gi nn cuc sng cng ng ngi khen nn ng thun li yu cu ca Ng Chng. T , hai m
khng c g kh khn. Nhng th s v thng. Vo nin hiu Vnh Lc, nm con c gp nhau v Ng Chng c sut i phng dng M nh
Qu Mo, triu nh ban sc lnh tuyn dng tt c sng ph a vo triu c nguyn. Dn chng ai nghe chuyn ca Ng Chng cng u khen
ni, nn Ng Chng mt cha, gi y li mt thm M. n nin hiu ngi tm lng ch hiu ca ng cm n lng t bi ca Qun m B tt
Tuyn c nh Minh nm Bnh Mi, Lc Th v khng th tri lnh ca triu nn Ngi nhiu ln hin thn gia h cho ng. (Trch Tin Tn Lc)

- 172 - - 173 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

4. Triu nh Minh, Chu c Trinh, ngi L Giang l con gi th ba cnh nh thanh bn, lm ngh gio, dy tr con trong lng. Tuy n tui
ca Quan T Tng i thn. T thu b, nng c s dy d ca gia lc tun nhng bn cnh ch c a con gi nh 14 tui. a b gi ny rt
nh nn l mt ngi con ch hiu v gi gn c hnh trinh tit khng ai b hin t li c tr hu v t lc nh c theo Cha c sch Thnh hin.
c. Lc c 8 tui, cha m hai bn gia nh ha hn, g nng cho con C tng mua ch t v thu bc tranh Thnh tng Qun m B Tt
ca Nghi V i Thn Vng nh Khanh l Trng Hin. Khng may, n lc th cng. Hng ngy, C l bi xng nim rt ch thnh. Mt m n, C
10 tui th Trng Hin b bnh qua i. c Trinh nghe tin th pht nguyn nm m thy i S dy rng: T C! (tn gi ca a con gi duy nht
n chay trng, mc o vi th, mn th v Thnh tng Qun m i S ni di tng ng trong nh) Cha ca con l ngi hin c, ch hiu nn
th, mai chiu hng khi l bi tng kinh nim Pht, cu nguyn cho Ta khng n cho tuyt t. Vy nay Ta mun em thn con bin thnh
chng. Lc n tui cp k, c mt cng t trong vng n cu hn nhng mt nam t. Dt li th B Tt a cho C mt bnh thuc hng v bo C
c Trinh n trc song thn chp tay tha rng: Con gi cha m l ung. Sau khi ung xong, C cm nhn c mt lung nhit kh t ngc chy
v ca h Vng, t ngy c tin Trng Hin th th, con th s khng xung n bng, ri bt u hn m v ng sut by ngy. Khi thc dy, C
ti gi. Cha m C va nghe xong, ni gin nh mng C thm t, nhng thy khe khon nhng ch c iu l l thn n gi bin thnh nam nhi.
c Trinh vn cng quyt khng thay i, C li pht th rng: Con C va thn thng, va cm ng vui mng v bit vic ny l do thn lc
khng th kt hn vi ngi sng m li o vi ngi cht, nu cha m bt kh t ngh ca B tt mun cho cha mnh c ngi ni di. V vy, tn
cho l tri lnh ph mu, ra lnh git cht th con cng cam lng chu cht. tm ca C vi Tam bo cng su nng, tu hnh cng dng mnh tha thit
Pht th xong th C tuyt thc nhiu ngy lin, cha m C thy vy s C hn. (Trch Vn Ngc Sn Phng Bt K)
cht nn khng bn n vic hn nhn na. Nin hiu Thin Khi, nh Minh,
vo ma thu nm Tn Du, n ngy mn tang Trng Kin, c Trinh n l 6. Triu nh Thanh, Mn Trinh t l Chnh Trai, ngi Qung T, tnh
bi song thn ri vo T miu dng hng l bi ng b t tin, n ngy H Bc l ngi hin lng v ch hiu, cha m u t th t lc cn
29 thng 8, C v nh h Vng, mc o vi th, tay cm gy lm l mn nh. Khi ln ln, vo mt dp cui nm n ngy tr tch, mi ngi ua
tang cu siu cho chng. Sau l cu siu, C n cha xin Thy truyn trao nhau dn dp nh ca, sa sang bn th, em hnh tng ca ng b, cha
Tam quy ng gii, ri v nh dn dp thnh ngi Tnh tht trang nghim th m ln bn th cng t. Chnh Trai nhn thy nn st si git l, lng au
Ty phng Tam Thnh. Mi ngy hai thi, thi kha sng th tng kinh Ph n v khng c nhn thy di dung ca cha m. Nhiu ngi thy th
Mn v Ch i Bi, nim Pht cn thi kha chiu th tng Kinh Di , ch cng cm ng thng tm, c ngi bo rng: Cc nh v chn dung c
Vng Sanh, nim Pht, c Trinh xa kia ni ting l n s gii v thi vn php tri dng, vy ng nn tm nhng ngi cn sng, mt mi, thn th
nhng by gi th b hn. Mi nm, n ngy gi ca Trng Hin, C li lo m gy, cao thp tng t vi song thn mnh trong lc sanh tin, c th
chuyn cng t rt chu o, t tri cy phm vt cng dng Tam bo, n ly nhng ngi y lm mu v chn dung th chc cng c th phng
tng kinh nim Pht t sng n ti, nht nht nghi tc khng sai. Cha m pht c. Nhng cc nh v chn dung trong nc khng c ai c diu
chng thy nng du nh vy th v cng cm ng nn u nguyn trng xo, v vy Chnh Trai quyt lng i hc ha miu thn nhip sc. Nh gng
chay nim Pht. S n ung hng ngy ca cha m chng u do t tay C cng hc hi, ch trong mt nm th ng nm c diu xo trng khang.
nu nng em dng. Lc hai ng b b trng bnh, C n sn sc, vn Sau khi hc ngh thnh cng, ng lin mai chiu i trc Qun m i
an rt knh cn v chu o. Nm Gip T, ph thn ca c Trinh lm trng S, ch thnh l bi cu o, mong sao gp c hai ngi tng t nh
bnh, C nguyn ct bp tht chn lm thuc cho cha ung. m y, cha m mnh. Trong ngh ca Chnh Trai cho rng ngi trong tri t ny
ph thn ca C nm mng thy i S n dy rng: Ngi nh c a khng l khng c mt n hai ngi tng t vi cha m mnh. ng cu
con gi ch hiu nn bnh s c lnh hn v cn sng lu na. Thi y, xin B tt t bi dng thn lc mch h, xui khin cho ngi y n trc
ngi Hng Giang t quan n dn, ai ai cng ngi khen tm lng ch mt mnh lm ngi mu cho mnh ha hnh tng cha m. Dn chng
hiu v c tit trinh ca c Trinh. (Trch Qun Th m Tr nghim k) trong lng nghe ni, ai ny u ci ch cho l iu ngu ngc, thm ch c
ngi cn tm cch gt ng bo rng: Chnh Trai i! Va ri Ti thy c hai
5. Triu nh Thanh, c mt ngi n ng h Hunh l ngi x S ng b xch gi chng gy, ging ht vi hnh dng ca ng b song thn
Bc, a thch tu tp thin php, li l ngi con ch hiu. ng sng trong Anh lc sanh tin. Ti c hi thm th nghe hai ng b y ni v c duyn s

- 174 - - 175 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

phi n Kinh Nh, m l trnh t y n khng xa lm, Anh c th theo khng cn ti pht na. Sau khi bnh khi th thn th khe mnh, tinh
kp rc v nh lm mu m ha hnh song thn. Chnh Trai vui mng, thn minh mn. M con chung sng trong gia nh rt vui v nhng B
tin rng l s tht nn b mi duyn s, sm sa hnh trang ct bc thy c iu l l Lu Th khi lm vic cng nh i ng, thng em bn
ln ng. Mt ngy m i hn 200 dm mi n Kinh Nh, hai chn b tay ni hng. B gn hi nhiu ln nhng Lu Th vn khng chu p.
sng phng ln khng i c na th bng nhin gp c hai ng b Mt hm n, B t ng n d vt o Lu Th ln xem th thy c mt vt
gi ging ht song thn mnh. ng ci u cho v nn n rc hai ng b m rt ln. B kinh hong hi duyn c, Lu Th bit khng th giu gim
v nh, hai ng b lo vui v ng thun. V n nh, ng lo cm nc cho nn tha r t s u ui. B nghe xong cm ng ku ln: Du hin v
hai ng b lo dng, xong ri ngi ngh. Lc by gi, Chnh Trai mi em Ta m n nng ni ny sao con i, lng M sao n nhn vic lm y ca
vic mnh cu xin B Tt gip v n gi pht ny B Tt thng xt, minh con. Sau B em chuyn con du mnh lm k cho khp mi ngi
gia cho mnh c toi nguyn, k cho ng b nghe. Hai ng b bn ng gn xa bit. Ngi ngi ua nhau n xem, khng ch chen chn nhng
lu tr li mt thi gian ngn. Sau khi Chnh Trai ha xong chn dung, Lu Th vn nht mnh trong phng kn, khng chu ra cho mi ngi thy
th hai ng b ni trn bng nhin bin mt. Tt c b lo trong vng trng mt. V th, mi ngi tht vng gii tn ra v. Ngi trng tc em vic
thy hnh v u ngi khen l ging ht cha m ca Chnh Trai. Trong xm ny trnh cho quan huyn L Qun bit nn ng lin cho ngi mi Lu Th
lng, gi tr ln b u mun ming ng li, xng tn ngi khen v cho n nghim xt s tht nhng Lu Th t khc v ni vi S gi ca
rng do tm ch hiu ca Chnh Trai m cm n c t ca B tt minh gia quan huyn rng: K hn ny nhn nhn v m chng bnh nng, khng
nn c s linh d nh th. (Trch Mng Hn Tp Trc) tic kip sng tha ca mnh lm vic y, nhng khng mong c biu
dng. Xin Ngi v bm li vi quan trn khng cn phi kim nghim thc
7. Triu nh Thanh c ngi thiu ph x Qung, tnh H Bc, ngi gi lm g. S gi tr v tu li, quan huyn v cng cm ng nn
chng v tm k sanh nhai phi i xa x. Lc y trong gia nh ch cn c sanh tm cung knh. Vic ny sau c lan truyn n tai ca mt v i
hai ngi l m chng v nng du. Gia nh ngho thiu gi cng bt quan, lp tc ng sai ngi mang kiu, c x n n M chng nng du
hnh hn v b m chng mc phi chng bnh nghn, chng nhng cm v t dinh, nguyn cung cp bo h sut i. T y, m chng nng du
n khng c m hp nc cng khng v, chy cha thuc thang u c ni n chn rt m m, khng phi lo n chuyn sinh k hng ngy
khng hiu qu. Lu Th thy th ht sc bun au v thuc v hiu th na. Mt ngy khi ngh li, C cm ng n c t bi ca B tt gia h
khng bit ly phng cch g m chy cha. Lc y, Lu Th nghe ngi nn pht nguyn chuyn tm vo vic tu nim, c hai m con thc hnh bi
ch bo, bn t nguyn ct tht bp i, hm cho dng cho M chng Sm, nim Pht, tng Kinh rt tinh tn. Gng sng y nh hng n
dng, B n cho y xong th bnh lin lnh, nhng mt tun sau bnh li c gia nh ca v i quan nn c gia nh u pht tm knh tn Pht Php,
ti pht. Lu Th li tip tc ct tht bp i mnh lm thuc dng cho M. l Pht, tng Kinh, tr ch nh m con Lu Th. Vic ny xy ra vo nin hiu
B dng thuc ny xong th bnh lnh tc khc nhng sau mt tun th Cn Long, triu nh Thanh, thng su nm K Hi. (Trch Di Kh Tn Lc)
vn ti pht nh c. Lu Th khng cn bit phng cch g na nn n
qu trc Qun m B tt cu nguyn, xin em thn mnh thay th cho 8. Tn Phc Nho l ngi V Tn, tnh Giang T. V ng l Kim Th,
m chng, nh B tt t bi gia h, ch cho phng cch cu M. By gi, tnh tnh hin ha li l ngi ch hiu. Thy cha chng l ngi thch thc
trong hng y s c mt ngi bo rng: Bnh ny khng th dng thuc hnh nhng thin s, c bit l b th nn gia nh t giu c dn dn tr
m tr c. Nu c c ming gan ti ca ngi sng th mi c th thnh tng thiu, nn Kim Th pht mi rung vn, bn ht n trang chu
tr tit bnh cn. Lu th hn h tin theo, lp tc ln dng dao bn m cp ph tn sinh hot trong nh. Nm 24 tui, chng cht, nng nguyn th
di hng mnh, l gan li ra ngoi chng vi tc th lp tc ct i. Nhng tit khng ti gi. By gi, cha chng 65 tui b bnh nng, mt tay Kim Th
v qua au n nn Lu Th t nho xung t ngt i. Trong lc bt tnh, lo lng cm cho, thuc men. Tri qua 60 ngy m khng h nhm mt m
nng m mng thy Qun m i S vut ve trn thn th nng m ni bnh tnh ca cha chng khng h thuyn gim, Kim Th khng cn phng
rng: Kh lm phi khng con? Dt li, Ngi dng hong thuc pht ln cu cha nn n trc Thnh tng ca Qun m B Tt ch thnh l bi
ch b thng. Lu Th lin tnh li, em ming gan i chng cch thy v cu o, nguyn cu xin B tt gia h. Nng t ct tht bp i ca mnh
dng cho m chng n. Sau khi B n mn thuc ny th bnh lnh hn, lm thuc tr bnh cho cha chng. Lc y cha chng ang thm n bnh

- 176 - - 177 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

bt go nn khi bit c vic y, Kim Th bn ly tht ca mnh xay chung bit phi lm nh th no nn n trc Thnh tng Qun m i S,
vi go lm bnh bt go dng cha. Cha chng nng n nm ci lin th ngy m l bi cu o, mong i S ch dy cho phng php cu ngi
m y ng rt ngon gic. Khi va thc gic, ng gi Kim Th li v ni rng: hm oan. m n, ng mng thy i S dy rng: Li ngh ca n vin y
Con i, chc Cha khng cht u v Ta thy trong ngi khe ri. Kim Th tht ng nghi, v Hnh quan y thm xt tnh tit v n khng xc thc, c
ci u cho cha chng ri bc ra, ng ng tr li v mng thy Bch Y theo y m lun bin th c th thy ti nhn ny tht s khng c ti. Khi
i S n bo rng: Dng s ca ngi ht nhng do lng ch thnh tri sng, ng thay th ngi hm oan y vit th t by vi Quan trn
ca con du ngi cm n Thin nh nn tng tui th cho ngi thm th qu nhin, nh lng T bi ca B tt gia h nn k y c quan trn
mt k na.Qu nhin, ch trong thi gian ngn, bnh ca ng lnh hn v khoan dung phng thch. Ngi y v cng cm ng thm n cu mng
sng n 77 tui, nh li B tt dy trong mng l sng thm c mt ca Lm Ong. Khi bit h Lm cha c ngi k t thxin em con gi mnh
k na. (Trch T cu Tp) cho lm thip t n nhng Lm Ong quyt lit t chi khng chp nhn.
Ngi y khng bit lm th no nn tm cch t chc yn tic, phc ru
9. Triu nh Minh, Cng T Tc t Kinh Lc l ngi Thi Khng, cho Lm Ong say ri mi vo phng kn ngi ngh, on bt con gimnh
tnh Giang T. D sng trong a v hin vinh nhng l ngi khng ho vo phng ng chung. Lm Ong no say ng khng bit g. Lc tnh gic
sc, hin ha, thch thc hnh thin s, tt c phm v khp ni u quyn thy c mt tiu th bn cnh mnh th nghim sc mt qu rng: Khng
gp tin. Lc tui v gi, ng mn ha s dng nc kim ngn ha Thnh c!. Tiu th bn tha: Con vng lnh ca song thn bt buc. ng
tng Qun m i S, ri t tay vit bi cho mi ngi l bi xng tng ni tip: Khng c. Khng c. Dt li, mnh dn bc ra khi nh,
(s lng bi vit y khng ghi li l bao nhiu). Con trai ca Cng T Tc t y v sau khng bao gi i ngang qua ca nh ngi y. Khi n tui ng
l Khm Tin Sinh, tn Honh, thi u bng nhn. Chu ni l Thi Mnh, tun th v ng sanh c mt nam t. ng t tn con l i Khng. a
hiu l Yn Khc, l mt Pht t rt sng knh Pht gio. Yn Khc l mt tr ny ln ln hc hnh rt tn pht. Vo nin hiu Gia Tnh, nh Minh nm
i quan trong triu, mi khi gp nhm nm mt ma, dn chng i kht, Nhm Thn, i Khng vo kinh ng th. Mt ngy trc ngy thi, ch
Yn Khc thng m kho chn t, li t mnh xut tin mua go nu cho, nhn khch sn Kinh nm mng thy i S n mch bo rng: Sng
gip cho nhng ngi i n. Bn cnh , Yn Khc cn thnh Vn Cc ngy s c con ca Lm Ong n ng ti y, ngi y chnh l tn khoa
i s n t dinh, tuyn dng Pht php cho dn chng lm mn n Trng nguyn. Qu tht sng hm sau, i Khng n mn phng ngh
tinh thn. Lc Tin S Don Thng, mt hm nm mng thy mnh i n tr. Ch nhn khch sn em gic mng k li nhng cng t i Khng
mt ngi i gi lam, lc y c su ngi gnh u n bn, trong c ng ngc khng hiu g, n ngy nu tn ln bng vng th khng sai, i
u nnh ln vi u tm. V Lo tng ng bn cnh ni: Su gnh u Khng l Trng nguyn tn khoa. Tn Trng nguyn em vic y v tha li
ny u l qu lnh ca Yn Khc cha nhm tu tp, i thin th ghi bng vi mu thn th c Phu nhn dy rng: y l nh m c ca cha con
mt ht u tm, tiu thin th ghi bng ht u nnh, tt c cha c . i Khng lc by gi l v Trng nguyn tr tui ng triu nhng
thnh su gnh. Yn Khc sanh c chn a con trai - a th t tn vn khng qun noi theo gng sng c hnh ca Cha mnh, nht tm tn
Qu, cn a th tm tn Vin, con chu u u Tin S. Gia tc ng u knh Tam bo. Hng ngy, ngoi vic triu nh, th lc v nh,ngy m ng
l nhng ngi hin hu nhn c, nn i i c hin vinh. Tuy sng l bi thnh knh cng dng Qun m i S. (Trch Khuyn Gii Loi Sao)
trong gia nh vng tc cao sang, giu c sung sng nhng h vn noi
theo gng ng cha, sng tn Tam bo, tu tp thin s, n chay nim Pht. 11. Triu nh Thanh, c Ni s hiu l ng Linh, h ng, l ngi
(Trch Hiu Qu Ty Lc) Phin Ngn, tnh Qung ng. Ni s l ngi gi gn gii lut rt tinh ng-
him, i vi cc thi kha hng ngy, khng h thiu st. B chuyn tu
10. Triu nh Minh, Lm Ong l ngi Ph H Chu, tnh Qung ng. theo php mn Tnh , ch nguyn thit tha cu vng sanh Cc lc th gii,
ng lm chc iu li Hnh B. Cng vic ca ng l xt x nhng ngi ngy m chuyn nim Thnh hiu Qun m i S khng dt. Ngy 23
c ti, nhng tm li rt t bi, thng xt nhng ngi b hm oan, b nghi thng 7 nm Canh Dn, khi B ang l nim n lc na m th bng thy
ng m phi tng vo ngc. Mt ln, ng bit c ngi t ti b oan, nn cm cnh khng bn ng tu. B nhn ln bn Pht v bn bc tng trong
tm phng cch ra oan cho ngi y. Tnh th cp bch ng chng Tnh tht trong cnh tch mch th lng nyth cm thy tinh thn mnh nh

- 178 - - 179 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

b kit qu. Khi t lng xung chiu, lc m mng th cm thy trong bn trc, nhn ly a b, m vo lng. Nm sau, phu nhn ca ng sanh con
tay hnh nh ang c vt g, bt gic B ly vt y cho vo ming ri sau trai, sau ny chnh l Cp Ging Uy Vn Tc, mt i thn ca nh Thanh.
xe bn tay ra th thy c ba ht rt p,hnhth nh chu sa. T y, Ni Ring v trng t ca ng, khi n tui trung nin th qua i, khng c
s khng cn n ung g vn khng thy i kht, t l nim Pht tinh tn con ni di, ch cn con ca Cp Ging i thn l nhng ngi k t. Tri
nh thng ngy. V sau Ni s ch dng cht t bnh v thc n vo ng qua my chc nm sau, nghim li li dy ca B Tt nn Cp Ging i
thi, nhng tt c vt thc nu nng u khng chm mi, da d Ni s thn v con chu u noi theo gng cha ng, knh tin Pht php trong nh
vn hng ho, thn th khe mnh, tinh thn trng kin hn xa. Ni s an th Qun m B Tt thng l bi cng dng, tr lc trai, tng kinh nim
tr ni An nghim Tnh tnh Qung Chu, tu hnh tinh tn. n gi pht cui Pht, rt chuyn cn. (Trch Liu Nhai Ngoi Bch)
cng, Ni s an nhin nim Pht m trng th. (Trch Qun m T Lm tp)
13. Triu nh Thanh, Th L Cm Chu Mn, lc cn l ch sinh th c
12. Triu nh Thanh, Phng Nh Kinh t l Thu Thy, l mt ngi thuc nghe ngi ni v mt thiu ph nhan sc tuyt p, c th ni l khuynh
cao mn vng tc Ngn Mn. Lc ng nhm chc quan S Ty Ninh, quc nghing thnh nhng c th dng vng d d c. L Cm d
tnh Qung ng, dn chng ni y ang ni lon. Sau khi dp yn lon, khng c say m theo n sc nhng vn nghe theo bn b lm th. Khi
nc nh bnh nh, v Tng trn nhm ni y c nh em nhng ngi n gn ngi p y th bng thy thiu ph t v thn thng, ni m mt
lm lon git sch. Phng Tin sinh b mt v dn, thnh cu xin tha mng c git l rng rng. L Cm gn hi th thiu ph y p: V thip trong
nhng Tng qun khng chp thun. Phng Tin Sinh bn tha: Tng cnh ngho tng khng bit ly g nui thn nn vn bt c d phi ly sc
qun nn bit, Tri t ly hiu sanh lm c, ly chm dt can qua lm m bn, cho qua cnh c hn, ch tht s khng phi l ngi tn tn
v kh. Hin nay nhng k ni lon ng nhin l ng ti nhng nhng lng tm lm vic v lng s ny. L Cm hi: By gi chng ca C
k cm u ch c khong 10 ngi m thi. S dn lin ly n my ngn ang u? Thiu ph p:ang ln trnh trong nh. L Cm bo: C
ngi, trong c ngi b uy hip phi theo, hoc c ngi v v tr kh mau gi anh ta ra y.Khi chng ca thiu ph bc ra th L Cm gn
di, hoc c ngi v gi c, yu ui, c c qu nn h khng phn bit hi v qu trch vic cho v phi tip khch. Chng thiu ph tr li:
c tt xu sai tri nh l c phi theo hng gi m pht nn by gi V trong cnh c hn nn nh phi lm nhng chuyn lp ngi rnh ny
phi ng chung s phn vi k ch xng, chu cnh u ri mu , di kim c 5 - 6 lng vng tr n nn, phn cn li s lm s vn nh
li gm ao ph. Chng ta mang danh cho m ca dn n no nhn thy v chng cng mua bn nui thn vy thi. L Cm nghe xong khng
cnh tng nh vy tha Tng qun. Xin Ngi chp thun li thnh cu ni mt li, vi v ra v. V n nh, ng ly 10 lng vng em n a
ca Ti, nu c bin lon ln th hai, Ti nguyn s em ton gia chu ti. cho v chng thiu ph ri t y v sau tuyt tch khng bao gi gh nh
Phng Tin Sinh hai, ba phen khn cu th Tng qun y mi ng thun. ca v chng thiu ph y na. Ngi chng cm ng i n ca L
By gi ch vi ngi trong bn cng ph b chm u, cn binh s thuc Cm nn thng lai vng n thm hi. Ngi trong vng v th u xm
h th b pht s si v i y, cn dn chng tt c u c phng thch. x cho rng L Cm chc c t tnh vi m nhn nn l mt ngi khng
m y, Phng Tin Sinh nm mng thy t vn ba khp trong nh, pht c lim s. Thiu ph nghe li d ngh y th bun thn mun phn, pht tm
chc c mt ngi t trn tri ging h ging ht trong bc tranh Qun to pho Thnh tng Qun m i S ri mai chiu dng hoa, l bi cu
m mi ngi thng th cng. i S tay bng a tr bo Phng Cng nguyn rng: Nam m cu kh cu nn Qun Th m B Tt, xin Ngi t
rng: ng khng c con nn Ta em a tr ny tng cho ng. Phng bi chng gim cho s nguyn cu ca con c mn nguyn. V con c
Cng p: Con c con, v sao Ngi li ni khng? i S ni: a con tm bt chnh m lm cho ngi nam t y phi b ting ch bai khng
y chng phi con ng, a tr ny mi chnh tht l con ng. Phng trinh khit m chng con cng chng c li g. Nay th sinh c t tm
Tin Sinh vi a tay tip a b th bng nhin c mt con tru ng gia chu cp gip cho ngi hon nn, bo ton danh tit cho con m tr li th
ngn li khng cho ng bc n trc. i S ni tip: ng c bit v sao b hm oan, nhn nhng li ch bai khinh mit nh vy, con nguyn xin B
khng? V nh ng n tht tru nn t y phi cha b ti y mi c. tt chng gim cho con, t y sm chiu con nguyn l bi xng nim
Phng Cng trc i S pht nguyn: Con nguyn i i khng n hng danh ca Ngi cu cho khoa thi ny, chng th sinh h Th c
tht tru na. ng va dt li, con tru bin mt. Phng Cng tin ti pha u gii Nguyn ra c nhng ting th phi nh nhc kia. Qu nhin,

- 180 - - 181 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

nh nguyn ca ngi Thiu ph mong cu, khoa thi nm Canh T, nin ca a chu h Lc th thy n thng phm v cc ti m m hai ch
hiu Khang Hy nh Thanh, Th L Cm u gii Nguyn Giang Nam. (Trch sc - ti. Vng gia lp tc cm bt son vng li v gch b tn n. Tip
Khuyn gii Loi Sao) theo, Ngi kim tra n tn th 21 l thng chu trai h Lc tn Thin T th
cng thy ti khu nghip ca mu thn n cng bng vi b D. Vng Gia
14. Triu nh Thanh, Ging Nam C s t thut li cu chuyn sau: Ti cm bt chun b gch b th bng Qun m B Tt t u ging lm trc
cng vi Cn Sn Trng Tin S ng ng ti Ty Giang, mi sm mai mt Vng Gia. ng lin tc khc ng dy, ri khi ch ngi n nh l
u nghe m thanh tng nim ca h Trng, thanh cao lnh lt nn Ti B Tt, on truyn lnh thit lp php ta, cung thnh B Tt an ta. Sau
gn hi th anh y ni: Mi sng, ti u tng Tm Kinh Bt Nh, Bch Y khi B tt an ta, Ngi ni vi Vng Gia: Nh vua nn bit, phu nhn h
Thn ch cng Kinh Cao Vng Nhn Th, v.v... m khng ch ring Ti Lm, mu thn ca Thin T ny, d li khu nghip c nhiu nhng vi
trong i ny, tri qua t ba i trc, ng cha Ti thm tn phng tr Pht php th c tn tm, li th Pht rt ch thnh, vy l c php lnh ng
nn c rt nhiu linh nghim r rng, ti sao Anh khng tr tng? Ti p: ghi. Hn na i vng nn tra k trong s b phn ca Thin T c ghi
Vng. Chng h Trng sau tng cho ti mt quyn sch, trong ch r rng vic c mt ngi bn ca n v trn thu nn b pht bng nh
gm Kinh Ch. Do vy hng ngy, Ti u ch thnh tr tng c ghi bin trng rt nng. Thin T v bn bi thng s thu gip nn ngi bn
s. V sau c duyn s, Ti i n Ng Giang v u ghe ni Cn Thi T, c tha ti. Ch ca n khi lm tri huyn, xm tn cng qu rt nhiu, n
lc bc ln Cn i n bo in th Qun m i S th xin xm c bi cng lp tc bn ti sn bi thng. Cn mt iu cng ng lu l n
xm nh sau: Khuyn ngi lm vic, tm phi kin trung. 34 c duyn tng c tuyt vic quan h bt chnh vi mt thiu n. Ba s kin Ta va ni
n qu. ng cn ngy pht t. Rau cn thm c ging th lin.Ma u thuc v i thin. Nu i vng khng tin th bo Phn quan em s
Thu nm y, huynh trng ca ti lnh trch nhim lm gim kho Hng b tra th s r. Vng gia nghe li B tt dy, nhan din vui ti, tc khc
th. Ti th c b vo Trng qun lm vic. My a chu cng c qu xung chp tay tha rng: Xin B tt t bi tha li, con xin vng li.
vo trng ca nh nc hc hnh, thi u cc k thi. C iu l l hai anh on Vng gia tr v ch ngi khuyn d Ti rng: Chc ny gi ng
em ti lc nu tn trn bng th s th t c k nhau trong bng, rt nghe li B tt dy Ta, chu trai ca ng c ba iu i thin y s c lu
ph hp nh l xm lc trc ni, do vy m Ti cng thm tn s linh danh vo trong bng. Cn ng, phc lc cng nh tui th cha ht nn
ng ca Qun m i s v tin li ni ca Cn Sn qu l ng s tht, mau tr v dng th, c gng thc hnh thin s. i vi Tam bo phi c
khng c s la di. (Trch Qun Th m Knh bc) tn tm, n chay nim Pht, tng Kinh l Sm cho tinh cn th mi khi ph
hng n ca i s ging lm ni y ch dy. Ti ci u ly t B Tt
15. Ti ng H c mt ngi h Lm c hai ch gi u g cho hai anh cng Vng gia ri bc ra khi in th trong lc ang m mng thy
em nh h Lc. Ngi ch ln sanh c a con traith sau ngi ch n nh nn Ti sng li. Hai a chu trai h Lc nghe tin Cu qua i nn
k cng sanh c mt con trai, t tn l Thin T. Vo nin hiu Khang v nh, ng bn cnh ny gi nghe r cu chuyn Cu mnh thut.
Hy, nh Thanh, nm Mu Ng, ngi h Lm ny b bnh cht. Qua hm sau Hai a u suy ngh n vic mnh lm trong lc hng ngy, bn ni bn
th Anh sng li, ri ni vi mi ngi rng: V cng qui l, hai a chu ngoi khng mt ai hay bit nhng di chn Minh ty u bit trc mt
trai h Lc ca ti tht l mt chuyn nhn qu ly k. Va ri, trong lc Ti b cch r rng th ly lm l khng sao k xit. Khoa thi nm y khi nu tn ln
bnh v hn m th thy mnh i n mt ni c cung in lu cc nguy nga bng, qu nhin Thin T trng tuyn th 21. Cu chuyn sau khi hi dng
trng l. Lc y Ti thy c mt nhm thn nhn em bng khoa thi nm nay ngi em k li t di m Ty lm c hai ngi Ch u rng mnh rn c,
t thin nh xung tra xt r rng cng c ti li ca nhng th sinh t y v sau u nguyn b ti c khu nghip, ra nguyn, em thn l
quyt nh ngi no ng b, ngi no ng ly. By gi pha trong c Pht, dng ming tng Kinh nim Pht cha b ti li khu nghip ngy
mt v Vng gia i ra, an to ni bn n, lp tc quan li em s b n xa. Cu con trai ca ngi Ch cng nguyn cha b ti tham luyn sc
dng. Ti ng bn cnh th nhn thy tn ca ngi u gii nguyn l a ti, hng v Pht php, lnh d lm lnh. Ring Thin T, d lc v qu hin
chu trai h Lc. Trong s b li ghi chp, m ca n h Lm - ch du ca nhng vn khng dm bung lung, m y theo li ca Minh vngdy cho
Ti, v c li a nguyn ra, khu nghip rt nhiu nn phm n thin nh. Cu mnh nn ngy th lo vic quan cn sm chiu th tu nim rt tinh cn.
Vng gia va xem xong, ni gin phng phng, Ngi kim tra tip vic lm (Trch m Cht Vn Tn Bin)

- 182 - - 183 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

16. C mt Ni s h ng ti miu Sp Hoa, x Thng Chu. Nhn Tng Th ph phc trc bn n hn mt gi th v ngi pha t ni: Ngi
ngy va caQun m B Tt, Ni s sm trai phm hoa tri rt nhiu, t sm n b ny trong thi gian ny khng nn ni y. V pha hu gt u,
n tra lo dn dp, ra hoa tri. Va xong th Ni s cm thy tinh thn lp tc bo ngi dn Tng Th ra. Ngi dn ng ni: B khi bnh
khng yn nn tm ngi xung gh dng thn. Khi va thiu thiu ng th ri, Ti xin a B tr li dng th. Khi B vo ca th b t, lin git mnh
mng thy i S n dy rng: Ni C i, Ni c khng cn hin cng cho Ta tnh li, ton thn tot m hi nh tm, bnh lin lnh. n nm 80 tui, B
v Ni c khng cng dng th Ta cng chng bao gi i m Ni C c cng b bnh au xng c, sc gi yu, sut ngy u ci xung t th v cng
dng, Ta cng khng no thm. Hin ngoi ca cha c khong 4-5 ngi au nhc. B thng ni vi mi ngi: Xng c ti th ny, theo th tc
lu dn ang xin n nhng khng ai cho mt ming, i kht gn cht. Thi th triu chng ny l ti sp cht ri.Vo mt m, B nhn thy c mt b
vy Ni C hy em phm vt cng dng cho chng n n i th Ni gi dt mt a ng t bc vo nh v mang theo mt chn nc tr trao
C s c cng c gp hn 10 ln cng dng cho Ta. Ni s git mnh tnh cho Tng Th ri ni rng: Ti vng lnh Qun m B Tt n y cha
dy, m ca ra xem th qu nhin ng nh li B tt dy. Do vy mi nm cho xng c ca B c thng. B ch cn ung chn nc tr ny s
n ngy va ca i s, Ni s u sm trai phm, hoa tri rt nhiu, trc lnh. Tng Th knh cn nhn chn nc tr, khi nhn vo trong y th thy
hin cng B tt, sau em b th cho nhng ngi n xin. Ni s khuyn ha c nhng l xanh nho nh ni ln ging nh l oc hng. Khi B ung th
h rng: y l Ti vng theo T ca B Tt, th nn vt thc cng dng cm nhn c mi thm, v ngon ngt. Ung xong chn tr th khng cn
cho Ngi u em phn pht cho qu v. Vy Ti mong qu v th dng thc cm thy au nhc na, khi dng gng soi th thy xng c ngay. Lc
n ca Tam bo, phi pht tm tin Tam bo, tng Pht, nim Pht, gi lng y B git mnh tnh gic th thy qu nhin xng c thng li, chng
thanh tnh th Ti chc chn nh c t bi ca B tt gia h, qu v s c au c cng ht hn. B sng n 85 tui, n gi pht cui cng th thn
no . (Trch Hi Nam Nht chc) khng bnh kh, B gi a con l Tm Sn n dy bo: Hm nay M v
Ty Phng, con li, i vi Tam Bo phi c tm thm tn, xa la cc iu
17. o Honh Phong huyn Kim Lng c v l Tng Th. B th Qun c, c gng tu tp php lnh, hng ngy theo gng M nn tinh tn tr ch
m B tt rt thnh knh, hng ngy u tr tng Kinh Ch rt ch thnh. Vo nim Pht. Dt li th B an nhin nim Pht trng th, lc y hng thm
nm 81 tui, Honh Phong b bnh nng nn ng ni vi Tng Th rng: Ti bay khp nh. Tm Sn vng theo li M, hng ngy chim bi cng dng
nh trc kia c mt thy tng s cho bit tui th ca Ti ngang chng i S v tr ch nim Pht khng h gii i. (Trch Qun m Tr Nim K)
y. Hm nay bnh Ti trm trng thp t nht sinh nh vy th li y chc
ng. Tng Th va nghe xong th hai dng l tun tro, khc nc n. m 18. Triu nh Tng, c Trng Phng Trc l ngi H Lng, tnh Giang
y, B n trc Thnh tng i S dng hng l bi cng dng cu Ty. ng c mt a y t c tnh thch git tru nn thng nm mng
o, nguyn bt tui th ca mnh chng c sng thm, sau li thy thn mnh nm chung trong by tru. Pht t Phng Trc nghe ni lin
ct tht cnh tay, chng lm thuc dng cho chng. Honh Phong dng bo rng: My to c nghip nghim trng nn sp b a vo xc sanh,
thuc y qua ngy sau th bnh hon ton thuyn gim. Tng Th v cng nu khng thng thit v sm hi ti li th khng th no thot ti. Ni ri
cm ng c T ca B tt minh gia nn t B pht nguyn tr trai v ng em kinh Ph Mn dy cho a t. Khng bao lu, a t ny tng
s tu hnh ngy cng ch thnh. Hong Phong sng thm 12 nm th t th. thuc c phm Ph Mn, li pht th b hn ti trc. Tri qua thi gian
Sau khi Honh Phong qua i, trong tt c cc thi nim Pht tng Kinh, 10 nm, mt ngy n hn gp ngi t git tru, ngi t sanh tm hoan
Tng Th lun cm thy nh c thn minh t hu. Sm mai thc dy, d bn h, mua na phn tht em i bn. m , ngi t nm mng li thy
rn th no B cng u tr 108 bin ch, khng h bing nhc. n nm 70 im mng nh trc. Sng ngy thc dy mun tng Kinh nhng by gi
tui, gp nhm lc ti Giang Nam, bnh dch lan trn, Tng th cng b nhim qun ht, mt cu cng khng nh ni, nhng ch trong Kinh trc kia
bnh rt nguy kch. Trong lc bnh nng ang hn m th B mng thy mnh bit c, by gi cng qun hn, ri ri sau b c bnh honh hnh hn
i t nh ra ca gp mt ngi o mo chnh t bo rng: Trong thi gian mt tun ri cht. (Trch Hi Nam Nht Chc)
ny, ngi khng nn ni y, Ta s dt n i S cu Ngi cu h. Dt
li th ngi y dn b n mt cung in nguy nga. Khi mi n, B khng 19. Triu nh Minh, Pht t Trng T lngi Cao Kiu, T Chu. ng
thy B Tt, ch thy c hai v phc sc o mo nh thi xa ngi trn. vn l mt Pht t thnh knh ngi Tam bo, bnh nht Trng T hay sm

- 184 - - 185 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

cng dng Tam bo. Vo nin hiu Vn Lch nh Minh nm Tn Hi, lc y bng c cm gic dch hon xng au khng t xit. Ch trong mt
Trng T n Ph Sn chim bi Qun m B Tt. Khi i, ng dt tun th dch hon xng ln bng ci u to nn hn ta i ng v cng kh
theo a chu 8 tui. Lc xung thuyn, a b y bng thy tt c ngi khn, i tp tnh nh con nt. Khi vo thnh, mi ngi u bn tn khinh
trong thuyn u b tri ct tay chn. N hong s vi theo sau, nm vt o ch, nn chng ta cm thy v cng h thn. T y v sau, dch hon cng
Trng T ko li v ni s l lng vi ni ca n.Trng T va nghe th s ngy cng l lot, trong thi gian vi nm th qua i. (Trch T Cu Tp)
hi, dt chu ln b. n thuyn th hai, a b y cng ni n thy ging
nh trc. Trng T li dt chu ln b i tm chic thuyn th ba. Khi 21. Triu nh Minh, vo nin hiu Vn Lch, c ngi tn l Tiu Gip lm
va xung thuyn ny,ng hi chu mnh c thy iu l khng th n p: thng mai huyn Tiu Vn. Do c cng son B S Tch H qung m
Con ch thy hai chic thuyn trc c s l nh vy cn chic thuyn c thng lm Lng S. Tiu Gip lc rnh ri thng du ngon chn
ny v cc chic khc u khng c. Lc y, trong ca Trng T cha ni sng, thng ngon ni bin c. Mt hm, c mt v Ha thng Nam
bit quyt nh nh th no th bng pha trc c hai ngi ku ln rng: Hi t t Thc n xin qu giang thuyn v Ph , nhng ch thuyn
ng ng i ln hai chic thuyn kia, nn ln thuyn ny m i, thuyn khng ng thun. Ha thng thy Tiu Gip l hng hon quan v l ngi
ny rt an n. T d d cn cha mun bc ln thuyn th trong giy lt t t nn em s tnh th l vi Gip rng: Khng du g Ngi, Bn tng t
cm thy dng nh pha sau c ngi x y. ng lp tc dt chu ln lu i quyn gp c 600 lng vng, nh em v Ph kin lp bo in
thuyn. Khi va ngi tm yn th ngi ku cng nh ngi x y ng th c Qun m B Tt. Mong Ngi thng lng gip vi ch thuyn cho
lc ny bin mt. By gi mt tri sp ln, th cng va n bin ln, t Ti c qu giang th cng c y tht v lng v bin, v chc Ngi cng
nhin ba o ni dy trng xa, ln sng no cng cao nh ni. Hai chic d r, Bn tng mt mnh m li nhiu ti bo, li y chc l bt tin. Gip
thuyn trc u b chm lt p, tt c mi ngi trn thuyn khng ngi ng thun thng lng vi ch thuyn cho Ha thng cng i. Nhng i
sng st. Ring chic thuyn ca hai ng chu Trng T i th vn an nhin c vi ngy, trong lng Gip bng khi c nim. Tha lc m ti, sng
v s. Ba ngy sau , Qun huyn Nhn Ho ra bin tun hnh kim to gi ln, Tiu Gip ling Ha thng xung bin, on n gi trp ra th
sot th pht hin thy xc ca nhng t thi ni ln, pha sau lng ca mi qu nhin c s vng my trm lng. Tiu Gip bn ly ht b vo ti ring.
ngi u c ct 2 cy cn v dao nhn. Quan huyn nhn th bit y l Khi tri va hng sng th bng Gip thy Ha thng y t di bin ngoi
dng git ngi cp ca nn suy lun theo th bit bn ngi trn ln ng trc mt i mng. T y, ngy m Ha thng lun hin hnh
hai chic thuyn b chm ny u l bn xin v li, chuyn mn cp khuy ri, Tiu Gip sut ngy m trong tm lo s, khng mt pht tm yn
ca git ngi, v ch thuyn khng bit nn mi rc h i bin, nn bn nn sanh trng bnh. Tiu Gip i khp ni cu o khn vi nhng v hiu
chng b trng tr. (Trch Qui Vin Ch Dic) qu v hnh bng Ha thng khng lc no xa ri. Bnh gn mt nm th ti
vt ca Ha thng, cng nh ti vt ca Gip u ht. Mt ngy n, v Ha
20. Triu nh Minh, vo nin hiu Sng Trinh, c chng thiu nin h thng qu c ni trn bng nhin xut hin. Ngi cm chic gy n ving
Triu, ngi huyn Xng Mn, tnh Giang T. Chng ta l ngi giu c thm Gip v bo Gip rng: Tha Ngi, ti y chnh l ngi tht, chng
nn tnh tnh rt kiu ngo, v mc phi chng bnh m say n sc. Mi phi qu ma u! Nm va ri, lc ti b nm xung bin, ang lnh nh
khi gp mt ngi ph n no th u l bi mong cu cho c gn, th trn sng gi th trong tm t ngh th no cng s cht. Gi pht y Ti vn
ri chng ta tm phng tin chn ng n ng c gn gi vi nh Pht, nim Pht, nn cu xin v Ty phng Cc lc, bng nhin c
ngi mnh mong c. By gi vo ngy 19 thng 6 l ngy va Qun m i bi Qun Th m t trong khng trung ging h, tay cm mt ngn n ri
i S, chng thiu nin h Triu y nhn du vo mt ngi cha. Va lc y a Ti vo mt bi lau, sau th gp c mt ngi chi li cu thot.
th gp mt ngi ph n ang ph phc trc Pht i, hai dng l tun 600 lng vng y d b Ngi cp ot nhng sau khi thot nn th Ti lin
ri, ting khc than xen ln ting nguyn cu rt ch thnh xin cho mu thn i quyn gp li v s y n nay gn . Hin nay Ti ang v Ph
qua cn trng bnh. Thiu nin h Triu gp gi tr p th ng t tm, th p bn nguyn nm xa. Khi Ti i ngang qua x Giang m th nghe
chng ta gi v nh ngi b vo chn i c nhc, ri nhy qua u thiu dn chng xn xao truyn rng Ngi mc phi chng bnh l, nn n y
n lm cho mi tc mt m ca c b ri. Mi ngi khng bit chng trai thm ving, Ti khuyn Ngi hy b hn ci sai lm y i. Hin gi bn tng
ny ang gi di nn tha th b qua, nhng chng thiu nin h Triu ngay cng c phn i bng nn xin Ngi cho mt ba cm chay ri s t bit

- 186 - - 187 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

ln ng. Sau khi Ha thng th trai xong th t gi Gip, ct bc ln mt l n khuyn ngi ng gp v k tn vo, bo cc Pht t v trao
ng. Gip trong vn cn ng vc nn cho ngi theo chn Ha thng li cho v Tng ch trong cha, khuyn khch i cc ni quyn gp c
d xt, qu nhin thy Ngi cm gy, bc ln thuyn ang u sn ni b li Thnh tng mi. (Trch Gic Th Kinh thuyt chng)
bin. T y, hnh bng ma qy hon ton khng hin na, nhng bnh trng
ca Gip vn khng thuyn gim cht no. Tri qua vi thng th thn thc ri 23. Ti Lnh Nam, trm hng rt r nn tt c dinh th ca vua quan u
khi thn xc. Theo nghip vo chn u minh th cc hnh thm khc do c iu khc bng g trm hng. Nhn dn ni th Lnh Nam trc
chnh mnh to. Gip ch c mt con trai, cng l mt ngi hc vn vn y dng g trm hng v mn th tinh xo, iu khc mt tng
chng c ting. Nu gp vn tt th c l lm n i quanhn cha mnh Pht rt trang nghim. By gi c bn yu qui gi lm my mi ngi
nhiu nhng n k ng th, v cha cht nn khng th b i. Khng bit thiu Tng nhn, mn Pht php thc hnh mu gian k qu ca mnh. Chng
nin y v bun ru hay v nhn thy cha cht nm cha chn m thn th mn th tinh xo iu khc tng Qun m B tt bng trm hng, bn
i ra b sng ri nhy xung sng trm mnh t vn. Ni n v Ha thng, ngoi sn pht thnh kim thn, bn trong th trng rng tin t my
sau khi v n Nam Hi, Ngi c tin cha con ca Gip u t trn mt mc, cha ton nhng th hung ao, gio mc. Chng thng cung nghinh
cch thm thit, vi t tm ca mt ngi xut gia, ngh n c nghip Thnh tng B tt i cc ni huyn hoc tt c nam n c tn tm vi
ca chng sanh, lng Ha thng au nh ct. Ngi qu thng tm nn Pht php. Nh phng tin ny, chng ra tay git ngi cp ca khng
khng th ngn c git l, t y mi thi kha tu nim hng ngy, l Sm, king s php nc. Lc y, Quan Thi th huyn Trn Giang va mi i
nim Pht, Ngi u nht tm cu nguyn cho cha con h Tiu c mau n. m y, Ngi nm mng thy mt ngi ph n mc bch y n t by
thoi khi lun hi m vng sanh Cc lc quc. (Trch ng Thin Tng ch) t s: Tha Quan ln, trong bng ca Ti lun au nhc, xin Ngi c cch
chi cu gip th phc c v lng. Quan Thi Th khi thc gic, trong
22. Ngoi Nam Mn, huyn An Dng, tnh Nam Kinh, c i lc thch. tm thy v cng l, lp tc n Ph ng hi t hu rng: Cc ngi c
i y cao vt tri li rt cheo leo, pha trc c mt con sui rt su, trn ai bit trong vng ny c mt ph n no b oan ung hay khng? Khi y,
i c Thnh tng Qun m c bng ng. Nin hiu Nhin Khi, nm Th tun binh ng hu bn cnh, tin ra tha rng: Bm Quan ln, ngy
Nhm Thn, c bn cng o mun cp tng ng nn dng dy lm gn y di sng ny c mt chic ghe ln, trong ghe c mt Thnh
thang ln i cp ot. Khi ln c i cao, chng nhn thy khng tng Qun m B tt bng trm hng, dn chng ua nhau n l bi
th khung Thnh tng ca B tt i nn dng ba st p ph tan nt, cng dng ng hn hi ch. Con ngh vic ny chc trong Ph Quan
bc tng ca Ngi v vy ch cn chic u nn chng em giu trong nghe. Thi Th lp tc bo ngi chun b xa gi ra khi thnh, i ngay n
bi rm v tm ng tu thot. Ngay lc y, Pht t trong cha c tin chic ghe th thy c Thnh tng Qun m B Tt. Lc y trong lng Ngi
kim thn B tt b bn cng o hy ph nn i khp cc ni lng bt. Do t ngh: Qun Th m B Tt thng hin thn ph n, th th phu nhn
chng bit li i nn chng chui vo mt m rung n np, ngi i ng hin trong mng chc l Ngi, khng cn nghi ng g na. Thi th bn xin
thy vy sanh nghi gn hi, bn ngi v lng tm y p ng tr li nn php ch Tng cho h tng Qun m xung c vic cn khm xt. Sau
b ngi dn gi li, v th m khi cn nhc cng i tm kim chng. Pht khi xem xt k, ng thy pho Thnh tng ny c rp t tng mnh, c
t bn tm chng v a n quan huyn xt x tr ti. Quan huyn a th m ra xem rt d. Qu nhin khi m ra th pha trong y ton l hung kh,
phng l mt Pht t thnh knh Tam bo, li tinh thng gio l Pht gm ao, v.v... Quan Thi th bn truyn lnh dng xing xch tri bn cn
nn va c tin kim thn B tt b nn th Ngi im lng giy lu v qu au gi dng Tng nhn li, a ht chng vo Ph ng tng giam vo
n nn khng ni nn li. Sau Ngi ni vi cc Pht t trong cha: Qu ngc. Ba ngy sau ton b bn chng u b gii n php trng x t.
v nn bit, ti c ca bn cng o ny d c b x t cng cha ni l By gi, dn chng x Lnh Nam, vn ngi nh mt u tn thn s linh d
n b c nhng th theo lng t bi ca B Tt Nh Lai, Ti khng git ca Qun Th m B Tt. Bn hung kia to nhn lnh qu, ch trong i
chng n lm g, nhng ti c ty tri cng khng th dung tha nn Ti bo hin ti khng thot c li php lut. Nhng ngi thng t Pht
cho qu v bit s giam chng vo ngc, cm c chung thn n ti. Ti php cho rng: hin bo m chng phi tr ch l hoa bo m thi, qu bo
cng mong c t bi ca B tt gia h cho chng n hi tm hng thin s l vic th i hnh ni V gin a ngc. S vic trn l do v c ph
vi bt phn no ti c ca chng. Ni xong, quan huyn t tay tho Trung qun thut li. (Trch Qui Vin Ch D)

- 188 - - 189 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

24. Triu nh Minh, nin hiu Chnh c, c Quan tri huyn Giang m, na m ngy 27 thng 4, nh lng ging b ha hon lan n nh Kinh Sn.
h Vng. Mt ngy n, ng bo ngi n gi ngi gip vic cho mnh l ang lc ngon gic, hn git mnh thc dy, cm thy hi nng nn chy
v Thng Li n ph dy vic, nhng v Thng Li vo ngy y li lo bn ra ngoi trn la, nhng khng bit ai xui khin, hn li chy tr vo nh
vic cng l va c Qun m, nn ng nh ngi tha li s vic vi Quan trnh la. Khi i vo nh x, ni vt b Thnh tng B Tt, hn ngi yn
huyn. Cha Qun m vng ph cn c Thnh tng Qun m bng g trong ngn la, t thiu mnh nh con heo quay. (Trch Du Am Ta Ng)
trm hng, trc gi rt linh hin. Quan huyn c ngi v tha li
vic Thng Li v lo chuyn nh cha m tri lnh ca mnh nn ni trn li 26. Triu nh Minh, T T Ti t Thi Xanh l mt ngi ti cao c hnh
nh, lp tc truyn lnh cho 4 ngi lnh ti nha mn cng i n cha vn ton, v vy m t thnh th n thn qu, ai cng knh trng ng. Con
Qun m. Lc y Pht t ang hi hp cng vi ch Tng trong cha lm ln ca T tin sinh tn Khn, a con nh tn Pht X t Thnh Dn, tui
l, tri huyn dn 4 ngi lnh xng ngay vo chnh in. Va ti Pht i, va 20 m l ngi xut chng, rt thng minh, li trung trc ch hiu.
ng ra lnh cho qun lnh trit h Thnh tng Qun m, em ra pha ngoi Tuy cn tr nhng Thnh Dn pht tm thm tn Pht php, tr trai nim
ch du thiu t. Trc hnh ng bo ngc ca v Quan a phng, Pht tng kinh, lng t bi c th ni cm n mun loi, cho n i vi
mun ngi nh mt, khng ai chng tc gin, nhng ton th Pht t vn loi tho mc, cn trng cng khng nhn tm lm thng tn. Vo m 12
im lng v l chn T bi trang nghim thanh tnh khng th gy ra s mu thng 6 nm Qu Du, Thnh Dn c mt v Thin Vng cung tri ao
m v Quan huyn cng l ngi ng u trong huyn. Sau khi thiu hy Li mi n. Khi Thnh Dn va n bo in Thin vng th Ngc Hong
Thnh tng th Quan huyn b ra v. Vi ngy sau, ng vo triu tip kin tc khc nim n nghinh tip. Sau khi an ta, Thin vng cho bit, v cng
Hong thng, nhng i gia ng th tim ng au nhc nh b ngi vic ng in trong Minh ph qu nhiu, Trm xin cung thnh Ngi n
cm dao m. Tri huyn t hi hn, lp tc quay v, nh ngi bi thnh lm vic trong 100 ngy. T y v sau, mi m, Thnh Dn khi th du
ch Tng gii c, rc v t dinh, tng kinh bi sm mong tiu ti c. hnh cc ni di Minh ph, khi th lm vic ti bn in. Nhn v mc kch
C ba v Tng sau khi n t dinh th mt v ng ra cnh gii cho tri huyn: nhng thm cnh trong chn u minh m ngh n chng sanh trong chn
Quan huyn nn bit, c Qun m B Tt l bc i t i bi thng xt dng gian ang to c nghip, lng Ngi cng au n, mun em Pht
chng sanh nh con, ty duyn hin thn trong mi phng cu kh l khai ha nhng chng bit lm sao v m dng cch tr. Ngi ngh: by
chng sanh. Th th Ngi khng nn v mt pho tng bng g m sanh lng gi ch c cch l vn sc thn thng, hin thn nhng ni , ty c
sn hn. Chng ti y c theo Pht l m xt th y l hin bo ca Ngi v thuyt php cho mi ngi nghe sanh tm s hi, b d theo lnh, quy
ch H php, Thin thn mun ch r bo ng hin tin cnh co Ngi hng v Tam bo. Thnh Dn thc thi theo nh nn mi ngi ua nhau
m cng l lm gng cho th nhn. Quan huyn c tn tm vi Pht n xem nghe, khng ch chen chn. Trong thi gian Thnh Dn hin thn
php, rc chng ti n tng Kinh bi Sm, vic y chng ti cng sn thuyt php, Ngi din t cnh trong chn Minh v cng th thm, hnh
sng ch thnh l bi cu nguyn, nhng c nghip ca Ngi qu su, hin pht ca cc ti nhn trong cc a ngc, no l b gng cm xing xch, ko
bo thun thc, chng ti e rng kh qua khi. Qu nhin nh li v Cao li tru cy, nu ti nhn trong vc du si, xay, gi, ca x, leo ni ao,
Tng ni, tri huyn nm trn ging bnh, ln ln, ku la, ch trong thi gian rng kim, m ct ng si, nm ging st nng, v.v... ai nghe thy cng
ba ngy th thn thc ri khi thn, theo c nghip vo chn Minh Ty chu phi rng mnh, nhm mt, khi nghe ting go tht ca ti nhn th phi bt
kh cc hnh. (Trch m Cht Vn khuyn gii Thin) tay li khng dm nghe. Nhng cnh tng y, c ngi th dng ming
k li, c ngi th dng bt ghi chp li nhng g Thnh Dn thut li thnh
25. Cui triu nh Minh, c ngi tn Trn Kinh Sn, l mt v Quan ca mt pho sch m t a ngc, c chia ra lm 18 cnh, hnh pht phn ra
triu nh, tnh tnh v cng bo tn, ngy m thng c bc. Trong nh y n mun c th. Ch B Tt, ch Pht khng lc no khng hin thn vo
c th Thnh tng Qun m, khi no thng bi th v n nh, thp hng a ngc cu kh cho chng sanh. Tuy nhin nhng ti nhn khng c
cng dng l bi trc Pht i, khi b thua cht t th v n nh, mng thin cn t i trc th d ch Pht phng quang minh cng khng cu
chi B tt. Mt ngy n b thua sch, va v n nh, hn ta ni gin, em gip h c, du cho c ng trc mt thuyt php khai th, cc ti nhn
Thnh tng i S vt trong nh x, li hng ngy dng np b phn vn hn m bt tnh, duy ch c ngy 15 thng 7 l ngy ch Pht hoan
tiu trn bi v th thn. Nin hiu Sng Trinh nh Minh nm th 17, vo h khp trong tri t, ni no cng c L sm, lp chay n th thc, nn

- 190 - - 191 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

trong ngy ny ch thn Qun Th m B Tt thng lnh tt c ti nhn i ngy sau, Pht t Trng Ngc n Xoa Lnh hi thm th qu nhin c nh
n o trng th ti th. (Trch Ngot Dim La Minh Phn Nht) h Trn vtrong m va ri, con ch ci trong nh sanh c ba con ch
con, hai con mu en, mt con v. Con ch v th cht nhng cha em
27. Triu nh Minh c v y tng l Thch Php Trnh t V Ung n i chn. Trng Ngc l Pht t thng gio l, thm tn nhn qu, khi va
Chu. Ngi b m t thu b,cha m chy cha trm phng ngn k u thy ch v th bit chnh l con mnh, vi v tr v nh em s tin 1,500
khng c kt qu. Thy Php Trnh t bit nghip nng, thuc th gian quan tr cho h Trn, nhng d cho Trng Ngc ni cch no th ch nh
khng mong kt qu,nn ngy m thnh tm xng nim Qun Th m B h Trn cng khng chu nhn. Pht t Trng Ngc thnh knh t n, em
Tt. Thc hnh nh th tri qua 15 nm, mt hm trong gic mng, Thy s tin y v, thm vo cht t ri mang n cha lm Pht s, cu nguyn
nghe B Tt gi tn bo n trc nhng dng nh c vt g tri chn cho con c tiu tc nghip. (Trch Nam Hi T Thon)
mnh, khng th c ng. Trong gic mng, Thy nghe i S than rng:
S vic ny l do nghip nhn i trc ca ng tng lm mt v S, lc 29. C mt ngi sinh vin sng ti Cao Phn Lm Giang, tnh Giang
chm cu lm tn mt nginn i ny phi chu kh bo y. Ta ht sc Ty. Lc mi ln 6-7 tui ni ting l thn ng, v thng minh khng ai
thng xt tmch thnh ca ng nn s lm cho i sng ca ng mi s b kp, li kim c hiu hnh. Nm 14 tui, Cao Phn vo trng quc
nhu dng v cng phong ph. Dt li, Ngi ly t trong o ra mt nm bo hc, n lc trng thnh th u cao. Cha m sau ci v cho Cao
chu trao cho, thy Php Trnh knh cn tip ly ri thc gic. T y, ngh Phn. Ngi v l Phn Th, t Chu Thnh, c gi ny sc p khng ai b
thuc ca Thy ht sc thnh, khch ng khng ch chen chn. Qu nhin nhng tnh tnh li hung d chng ai snh kp. i v chng tr gn nhau
ng nh li B tt dy, s th dng ca Thy khng thiu mn chi, thn cha bao lu th tr thnh nh b ch i vi y t, Phn Th ln hip Cao
th khe mnh, tinh thn minh mn, sng n tui cao. n gi pht cui Phn mun ngn cch. Cha m chng khng th cm ngn nn vn bt
cng, Thy vui v oan ta, ch thnh xng nim Thnh hiu Qun m m c d phi cho ra ring. Cao Phn khng chu ni s kh nhc hnh hca
t th. (Trch ng Nghi Chi Y khuyn) Phn Th, ngy cng gy m, thn th chng khc g que ci. Mu thn Cao
Phn thy th bun au, ngy m bing n b ng, v Cao Phn l con trai
LI PH: C theo li B tt dy th thy Php Trnh do nh nghip, i duy nht, li ti c khng ai snh bng. Mt m n, b mng thy mt
mt vn m nhng y o c thnh hnhc l nh do Thy thuc tt c ng gi n bo rng: Con du ca nh ngi l nghip chng t i
cc phng thuc, sau khi chn mch ri nh ngi vit toa. trc, Phn Th ngy trc l con chut trng sanh ca Ha Thng Tnh
nghip, cn con ca ngi i trc l mt s t i ti. Mt hm n, ngi
28. Pht t Trng Ngc tnh Ty Sn c a con gi nh tn Pht y tnh c n cha v git cht chut trng sanh nn i ny c bo y
Nhi. B gi ny khc hn cc tr khc l tuy sng trong gia nh cha m phi t th, khng th dng nhn lc chuyn ha c. Ch c cch sm
khng h dy bo, m li thch tng Kinh nim Pht, c bit nht l vi chiu phi ch thnh tr tng Thnh hiu Qun m cng tr tng Kinh Ph
phm Ph Mn. B gi ny tng Kinh khng thiu mt ngy. Lc gn tui Mn cng Ch Bch Y 108 bin th chc chn s c hiu qu. Khi va thc
cp k th b bo t, trong na ngy th sng li ri k li cu chuyn sau: C dy, b em vic y thut li vi ph thn Cao Phn, hai ng b vng theo
b hai ngi bt dn n x Xoa Lnh, trn ng i C thy nhng ngi li dy ca ng gi trong mng, tr tng kinh hn hai thng nhng tnh tn
i vi mnh th c hai ngi i trc b minh dch (lnh di m ph) dng bo ca Phn Th vn nh xa, li cn thm lng lon hn trc. Mt ngy
mn en trm ton thn, tip theo th h dng chic mn hoa trm Pht n, c mt v Ha thng n a phng ca gia nh h Cao tuyn
Nhi li. Va ti nh h Trn, minh dch bo rng: Ti by mc n nh ny dng Pht php, mi ngi ua nhau i nghe, s n c ngn ngi,
nn phi vo trong y n tr, ring Pht Nhi s n ca ngi ln n 1,500 Phn Th lc y cng n nghe. Sau khi Ha thng ging thuyt Pht l
quan. Lc y bng c mt ngi mc o xanh n trc mt bo h rng: xong, Ngi bc xung Php ta, bo ngi mang cho Ngi mt chn tnh
Hai ngi khng bit hay sao, con b Pht Nhi ny n chay nim Pht mi thy. Sau , Ngi bng n trc mt Phn Th, trnh trng ni rng: Con
ngy, chuyn tng kinh nim Pht, cc ngi nn mau phng thch n v khng nn sn hn mi v i trc cng chng phi h gi, i ny cng
nh. Hai ngi y vng li, dn Pht Nhi i nhanh, th bng nhin Pht Nhi chng phi chn tht. Chao i! Chut hy chy cho mau, ng mo n
trt chn t v sng li. Pht Nhi em vic y k ht cho ph thn. n sng tm c th khn. Dt li, Ngi lin tip hp nc phun vo mt Phn

- 192 - - 193 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

Th khin mt my v y phc ca Phn Th u t m. Hng thnh chng kip trc nn phi vui v sn sng m lnh th, khng nn on tri trch
thy th u kinh ngc v h ngh th no Ha thng cng b Phn Th chi ngi, cng khng cn trn trnh chi cho cc kh. (Trch ng Nghi Chi
mng mt trn, nhng tri li, c ta lau mt, ri knh cn ci u cho ri i K Cu Th)
v nh. V ha thng ny sau khi phun nc ri cng b i. Phn Th t
v sau, bng n nn li lm ngy trc, li pht tm tin Pht php, tr trai 31. Triu nh Thanh, a con gi ca Pht t Lm Tu Khit Hng
nim Pht, tng Kinh, bi Sm, v.v v sau tr thnh mt ngi ph n Chu, mt hm bng mc chng bnh rt l k, ming c lm bm. Khit
khc, xng ng l bc v hin du tho. (Trch Liu Trai Ch D) gn hi th a con gi p: Ta h Ngh, tn Thoi Lm, ngi Dng
Chu, c 50 mu t b my chim ot. i trc, a con gi ny l con
30. Triu Nh Thanh, Hunh B Ln Nguy Khng, ri gia nh n ngi h Lu, lm sao thm st c nhn ca ta mt s bc ln x v
Dng Chu nhiu nm. B Ln l mt Pht t knh tn Tam bo. Trong kin y, nhng khng x, li cn git ta cht trong ngc. T y 60 nm
nh, ng th Qun m B Tt rt thnh knh.Hng ngy ng u xng tng ta b hm oan nn tm cch i mng, nhng v khng c dp nn n hm
l bi cng dng v tr tng Kinh ch. Ma H nm t Du, trong x ni nay, ta n y i mng vy thi. Th ri trong ming c gi c lm rm
lon, binh s ko n thnh Dng Chu nh ph d di. Dn chng s chuyn mnh n a ph v thut li nhng vic chn Minh ty. Tu Khit
hi, chy trn khp ni. B Ln lo s, n trc Thnh tng i S l bi thy vy, ht sc bun ru nhng khng bit lm sao gii quyt. Sau , ng
cu o, mong Ngi cu h. m y, ng nm mng thy i S bo rng: bo con gi mnh n trc Thnh tng Qun m B Tt l bi cu o v
Nh ca ngi tt c 17 ngi, 16 ngi kia u c th khi nn, ch mt pht nguyn mi ngy s nim thnh hiu ca Ngi 3,000 bin nh B Tt
mnh ngi, v nh nghip khng th trn trnh. B Ln git mnh tnh gic, gii tr oan nghip. C gi y mt hm nm mng thy minh dch (lnh di
trong tm rt lo s, li n trc Pht i l bi cu o. Sau ng tr m ph) cho bit r thi gian x n. Qu nhin, n thi hn th b a n
v phng, va nhm mt th li thy B tt n bo rng: i trc, ngi Minh ph. C gi y nghe thy ngi t co mnh n hi l v git hi mng
chm Vng Ma T 26 nht dao nn i ny phi n tr. Ngi nn bo ca ng ta nn C ct lc ci chnh rng ngi h Nghi cht khng phi do
tt c gia nh v gia nhn chy ra pha ng m lnh nn, ch mnh ngi mnh git. Phn Quan bo rng: Ti git sanh mng th khng tht nhng ti
nn gia nh m ch i, ng lin ly n ngi nh. Pht t B th lnh tin ti th tht c, v th ngi cn phi n ti. Tuy nhin vic y
Ln thm tn vng li B tt dy. Qu tht nm ngy sau th binh s ko n phi i Dim Vng tam in phn x. Tri qua ba ngy, c gi y li
nh, B Ln vui v nghinh tip v hi rng: Trong s cc v y th v no b bt n tam in thm vn, i din trc Dim vng, C v cng
l Vng Ma T xin cho Ti bit, v Ti thiu n Vng Ma T 26 nht dao, s hi khc lc cu xin tha ti. Dim Vng phn: Ti ca ngi to th phi
gi y Ti xin sn sng tr n, xin c git Ti. Trong s binh s n, qu lnh th, khng th dung tha. Nhng Ta nim tnh ngi c tm sm hi v tr
tht c ngi tn Vng Ma T, ngi y ly lm kinh s hi rng: V sao nim Thnh hiu i S, vy Ta tha cho ngi, khi tr v dng th th phi
ng bit tn h ti? B Ln bn em vic trong mng thut li, Vng Ma gng lm lnh, lnh d, gi tm thm tn Tam bo ng xao lng, phi nim
T nghe xong than rng: i trc, ng chm ti 26 nht dao nn i ny Pht, l sm tng kinh tinh tn hn trc th s hng th cao nin. Dt li,
ti tm ng tr th. Nhng i ny nu ti git ng th cng khng trnh Dim vng truyn lnh hai qu a c gi y hi dng.
khi i sau ng s tm ti tr th li.Th l tr vay, vay tr bit khi no
mi dt n. Dt li, Vng Ma T dng sng dao chm nh trn thn Pht Pht t Lc K bnh lun: Xt k th thy c gi h Lng b bnh t nm
t B Ln 26 nht, on ni rng: Th l chng ta khng cn on th g Qu T, nu so vi thi im ca cu chuyn xy ra th ng l 60 nm. Khi
na, v ngi mc n v ngi tr n thanh ton xong. v Quan huyn cho ngi i kim tra th ng l c ngi tn ng Lng,
ngi Triu Dng, huyn Bo Khnh tnh H Qung. Vo nin hiu Vn
Pht t ng Nghi Chi bnh lun: Khi ti chp truyn ngn trn, t thy Lch nh Thanh, nm th 8 vo nm Canh Thn, thi u Tin s. Sau khi thi
c 3 thm - th nht l c i t i bi ca Qun m B Tt c nng lc u th nhm chc tri huyn Cn Sn. Qua nm Bnh Tut, ng i thm tra
hi chuyn nh nghip ca chng sanh - th hai l nghip nhn gieo t tnh T Xuyn. n nm Mu T th lm Quan Tun Din coi cc s mui
i trc th n i ny thun thc, kh mong m thot khi - th ba l x Tng L. n nm K Su, ng lm Quan Tun n Hoi Dng. Th
nhng qu bo lnh th trong i hin ti ny u do nghip nhn ca l trc kia trong nin hiu Vn Lch, nh Thanh nm K Su, ng Lng

- 194 - - 195 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

lm Quan Tun n, cho n by gi l nm Qu T th u thai lm thn n. 33. C nhn i Tinh Quy T Chu, l ngi c tnh tnh lng lon,
Khi b qu bt n Minh ty th tng cng thi gian t n nay l 65 nm, to nhiu ti c nn tt c dn x Ng Vit thng gi hn l i Si.
n nm t Mi l 67 nm, mi s chuyn bin nh vy tht ng gh s. V c nhiu ngi b hi, nn h bo quan. H i b Quan bt tri, tng
Ti mong tt c mi ngi ni chung, v trong hng Pht t ni ring, khi vo ngc, sau mt thi gian ngn th cht. Mt hm, c mt ngi sng
xem tch ny nn sanh tm chn ngn kip lun hi ca chng sanh trong ti thnh T Chu b bo t, ngy sau sng li th thut li rng khi va
lc th, mau tm ng gii thot. Nhng mun gii thot th khng phi l cht th thy mnh n mt ni c cung in nguy nga, gia in c Dim
chuyn nh, ct yu nn vng li Pht dy, nht tm nim Pht, cu v Ty vng an ta, t hu c Phn Quan, li c qu u tru mt nga, cm
phng Cc lc th gii, y l thng sch, khng c phng cch g tt cha ba bng thp, chy ng ng xp hng nghim chnh. Dim Vng
hn. (Trch Minh Bo Lc) truyn lnh bo ngi em h i b vo vc du si. Dt li th ni bnh
a bng hin cho du ang si sng sc, ngc tt xm li, cm cha ba
32. Cha Linh Chi, x Ty H l thng cnh duy nht Ng Vit, v th m h i b vo cho du. i qu kinh s nn ln ting nim Nam
khch thp phng i hnh hng cng nh ngon cnh, ng c tp m hc ra t na a ra d da, tc th cho du si bng ha thnh nhng
np v cng. Ni y, c th mt Thnh tng Qun m bng g cao 7m, a hoa sen. Dim Vng nghe vy lin phn: N c th tr tng ch Pht
tng ho oan nghim, t xa n nay rt l linh ng. Tng truyn, pho th khng th hnh hnh c. Cn phi tra xt trn dng th xem n lm
Thnh tng y l do mt v Tng i hnh kht, quyn gp m tc thnh. ti c nh no th cho ln u thai nh y m tr qu. V Phn Quan
Sau khi Thnh tng tc xong th Thy i ni khc. Tri qua nhiu i, ngi bn t tu rng: H thn bit ti Gia Hng c mt t lm c ba
bo in th B tt theo thi gian cng b sp . Sau nn ca in li i, ngi ny khng con, va ri c mi cc o s lp n cng t cu
b mt ngi l Tiu T ti Hn Chu n chim c, v T ti ny l ngi nguyn. Dim Vng lp tc truyn lnh cho i u thai trong nh y.
khng tin Pht php nn chim nn in xy ct th x. hn 10 nm Ngi bo t kia c nh r ngy thng nn n gn ngy sinh th n Gia
m Thy tr tr trong cha khng nng lc kin to ngi bo in tr Hng hi thm, qu nhin s vic y khng sai mt my may. (Trch
li nn tm em Thnh tng B tt t di chn pho tng Tam Thnh Hin Qu Ty Lc)
trong Chnh in. Mt Pht t tng k li: Ti trc kia c n cha ny
mt thi gian, mi khi vo Chnh in thi l, nhn thy Thnh tng Qun 34. Cha Ph Mn ti Linh Sn c mt v Cao tng, gii lut tinh
m khng ni th cng, lng ht sc bi ngi, nn bn tho vi thy tr tr nghim, tu hnh dng mnh, chng ca Ngi rt ng, trong c 8 v
tm phng cch kin to li bo in. Thy vui v ng nn Ti lin t Tng. Cc thy thng n nh ca qu Pht t gn cha, lp o trng
tay vit l n, ni r nguyn do xin quyn gp kin to ngi bo in. ph vong nhn. Mi khi lm l cu siu, cc Thy y t tin em 30
Vit n xong th trc khi thy tr tr i quyn gp, phi em n cho v quyn Bt nh Tm kinh thiu ha thnh tro, tn tro theo gi bay tn mc
T ti y xem thc chng v Tiu T Ti l ngi quyn th trong a t phng. Trong tm v Tng ni trn, c mt v Tiu u , t bit vic
phng nhng h Tiu t chi v l do ng th khoa c nhn cha n nh, lm y khng ng nhng chng dm ni ra. Mt m n, Tiu u
vy l s kin to bo in B tt bt thnh. Vi ngy sau trn bng nu mng thy mnh b bt n Dim ph. Khi va n, ch nhn thy mt v
tn cc th sinh trng tuyn khng thy c tn v T Ti m cn mc phi vng gia, ng tn ta cao trong ngi bo in. By v Tng trong cha
chng bnh lc huyt rt nng. Mt hm, Qung Cng T Kh Thnh t u hin din v qu pha trc. Dim vng hi: Ti sao my thy dm
Hi Kh n thm, Ti mi li dng cm ti v ngh ngi th Cng t k c gan em Bt Nh Tm Kinh ra thiu t trong l cu siu? Hin ti, cc
li mt gic mng rng: nm xa, ngi y tng ngh tr ti th x ca h ch kinh cn r rng b vt b trn cc no ng, ngi i dm p,
Tiu, m nm mng thy mt thn nhn t khng trung ging h bo phi lm nh Thnh kinh, khng ti no ln hn ti ny. By v Tng y u
i ngay tc khc, nu khng sng ngy hm sau s c i ha. Khi thc nhn ti. Dim Vng li hi Tiu u rng: Ti sao Thy thy m
gic, ng cm thy rt bng hong v gic mng nn quyt nh ra i. Sau khng chu cn ngn? Thy tha: Ti mi vo cha, khng dm tri
khi ngi y ri khi th x, th c mt ngi t phong trn n ngh tr, s ph, s huynh. Dim Vng ni: Trm tha th cho Thy nhng khi
na m khng bnh m b bo t. Th l i ha y h Tiu phi mang. v dng th phi bch vi Trng lo t nay v sau, phi trit ngn
(Trch Qui Vin Ch D) cn chng, i vi kinh in phi ht lng knh trng, khng nn khinh

- 196 - - 197 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

thng. Dim Vng li phn: Vic t Kinh Bt nh trong cc l cu Kinh nim Pht rt chuyn cn, v mi nm cho ngi n tng kinh Ph
siu ch c cc v Thnh Tng, gii hnh cao th mi lm c do v tro mn v pht cho ngi tr tng. (Trch Nam Hi T Thon)
s bay ln thng gii; tri li cc phm Tng, gii hnh khng ton,
khi thiu ha mt t kinh, giy tro ri xung t, chng nhng hon ton 36. Triu nh Thanh, c ngi sinh vin tn Kim Hong, huyn tnh
khng c cng c, li t mnh to ti c mun ngn. Thi Thy mau tr Trit Giang, tnh tnh hin hu v ch hiu. Vo nin hiu Khang Hy, nm
li dng th i, em li Trm ni ph bin trong hng Tng tc th 6, ngy 21 thng 7, Hong nm mng thy Tng Y Tin nhn n
mi phng, tng Bt nh tm Kinh in trong cc Kinh th c, cn vic bo rng: Ngi c tc nghip nn ngy ny nm sau s b Thin li
thiu ha cu siu th khng nn lm. Tiu u khi thc dy th nh. Hong git mnh thc dy, nh li li ca Tin ng dy, v cng lo
em vic ny bch vi Trng lo. Khng bao lu th c bn v Tng b t s. Nhng do Hong l a con sng trong gia nh Pht t, knh tn ngi
nn, do bc tng cht, hai v Tng khc th b cht ui di sng, v Tam bo, hiu r l nhn qu, nn hng ngy n trc Pht i, cu xin
Tng cn li cht v b Qu m . Tiu u thy mi s ng hin nh sm hi ti li, tiu tr nghip chng. Ngoi gi l sm tng Kinh, th cu
li Dim vng ni, t y quyt tu hnh tinh tn hn xa, v sau chng B Tt gia h. Nm sau, vo ngy ni trn ng lc bu tri quang ng,
ng o qu. (Trch Tch T Ton Bin) Hong bng thy khng trung my en ba khp ti tm, t bit khng th
no trnh khi tc nghip nh li Tin ng ni. Vic tr qu, Hong vui
35. Triu nh Thanh, ph thn ca sinh vin Du Nguyn Triu Chu, lng nhng iu Hong ht sc lo bun l cn m gi li, khng ngi
tnh Giang Ty, b bnh phi nhiu nm. Ring Du Nguyn b chng phng dng, d anh ch em c ng nhng nhng ngi y khng lo
ng phong t lc nh, i mt b tn thng, tt c lng y u b c cho m. Hong vi n di ngi ph ni Vn Bt, qu trc
tay khng c cch no cha tr. Nguyn ci v l H Th 30 nm bo thp, chp tay thnh knh xng nim Thnh hiu Qun m. Bng mt
nhng khng c con. H Th nhn thy ton gia bn chng b tai ch nn trn cung phong bo ni dy,sm st ng ng vang tri, lc y tt c
bun ru kh n, mt ng. Nin hiu Cn Long nh Thanh, ma Xun gia nhn u ht hong khc than, v h tin rng th no Hong cng s
nm K Hi, H Th hp c gia nh ln nh, on qu di gi cha m cht di li tm st ca Thin li, nhng trn ma dng va chm dt
chng tha rng: Tha cha m, t lu con rt bun kh, v trng thy th cnh tri tr li quang ng. Mi ngi ko nhau n ngi ph th
gia nh mnh, t cha m cho n chng ca con, v anh ch em trong thy Kim Hong vn chp tay ngi thng nh nhp thin nh, mi ngi
nh u b bnh kh trin min. Con t ngh y chc l do nghip nhn mng r mun phn, Hong ng dy, a v nh. Hong lc y k
khng tt nn chiu cm qu bo nh th. Vy con mong cha m cng li: Lc ti n qu trc bo thp th chuyn nim Thnh hiu Qun m,
nh anh ch em trong nh, ng mt ch nguyn hng v Tam bo, n Ti cm thy an n nh ng v thy Qun m i S tay cm nhnh liu
chay nim Pht tng kinh, v gi lng cho thanh tnh. Ngoi vic nim ti nc cam l trn thn. Ngi li cm chic gng bu chiu vo thn
Pht tng Kinh, tt c nn ch thnh xng nim danh hiu Qun m B ti ri b i. Khi y ti nh ngi trong gic mng thc dy. T y, thn
Tt sm hi tc nghip th con chc chn, nh t lc ca Tam bo mu Kim Hong cng tt c gia nhn, tn tm vi Pht php cng mnh
minh gia s chuyn kh thnh vui, chuyn nguy thnh an n. Cha m lit, nht l vi i bi Qun Th m B Tt, lng tin cng trit . Mi ngy
chng thun theo li khuyn ca H Th m thc hnh, qu nhin khng hai thi, vic tng nim khng bing trv chuyn l bi cng dng i s
cn thuc thang, c nh bnh hon u khi hn. Du Nguyn chng ca ghi nh thm n hi sanh cu t cho Kim Hong. (Trch H Duy Tp k)
H Th, bnh mt cng c lnh. H th cng sanh mt a con trai v
m chng hng th n 80 tui. Lc cn sng, m chng ca H Th b 37. Triu nh Thanh, nin hiu Khang Hy, vo nm th 5, c mt nhm
bnh lc huyt rt nguy kch, H Th n trc Thnh tng Qun m ngi Ty Dng n Ph Sn tm tr khong na thng, th tha
B Tt, huyt l tuyn ri, nht tm cu o B Tt xin cho bnh ca m dp ny, ln v vt ht bo vt trong cha nh cc bc tng ng thp
chng mau khi. M chng ca H Th trong lc hn m bt tnh, phng vng v trng phan bo ci, v.v Sau , h mang sang Nht bn bn,
pht thy mt b gi ng trc ging bnh v ni: Khng h g u. ly c s tin trn 200 lng vng. Nhm ngi y khi chun b v bn
Ta bo m bnh ngi s khi. Qu nhin, trong vng vi ngy, m quc, thuyn va ra bin th pht ha. Tt c u b chn thn trong bin
chng H Th khi hn chng bnh y. T v sau, gia nh h Du tng la. (Trch Ph Sn Ch)

- 198 - - 199 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

38. Triu nh Thanh, nin hiu Khang Hy, vo nm th 11, u nm thi gian, t dng ch Sa di trong cha bng mc bnh in, hung hng
Nhm T, c mt ton binh s ng n c ngn ngi, i trn cc chin p ph trong cha, nn ngi Tr tr buc phi tri ch trong mt bit
thuyn, n u ti Lc Gia (tc Ph ). H gh vo bo in th Qun tht, vi gi sau thy Sa di i ra. Thy vy cc Thy hi: Ai m tri cho
m i s, d ni y l chn thanh tnh trang nghim nhng cc binh ng? Ch lin p: Nhc Am Ha thng m tri cho ti ch ai! Mi
s khng mt cht king d, mang c giy dp i vo trong bo in ngi u ni rng Ch ni lo th ngay lc y th v Lc S qu c lin
nh ang i ngoi ng, li cn ni ci, ca ht t do nh chn ng nhp vo thn Sa di ni rng: My ng ng ni Tiu Sa Di ni lo, s
hoang. Lc h vo th bnh yn v s, nhng khi tr ra th bng c c tht chnh ti m dy cho n. Nhn tin y, Ti cng xin th nhn
x gn 10 thc xut hin ngay ca, h ming h hi c, v bn nhng dng tin ca mt th ch cng dng xy thm i in Qun m
chic lng nhn trn mnh vo m lnh y. C bn hi hng, ku la tm xy nh v sinh, nn t ngy Ti x bo thn, chng nhng khng c
ng chy trn nhng lc y, tnh th li cng nguy him hn v c mt siu sanh Pht quc m cn b a xung Minh ph, b Dim Vng ct
n ch khng l t u khng bit nhy ra bao vy m binh s. m lc qu trch, li phn qu tt ngy ngy ly ln thn, s au kh y
binh s lc ny khng c phng no chy trn, b by ch d lao n, Ti khng th dng li t xit. Vy Ti mong tt c chng ngh tnh S
cn x nh ch sn gp th rng. Bn chng lp cht, lp b thng rt , mau mau quyn gp tin, mua ra tht sch, mn ngi xy tam
nhiu. Dn chng ng thi cho rng l do H php cnh co bn cp cng vic bo in c hon thnh. Hng ngy, xin huynh vn
qun nhn v o. (Trch Ph Sn Ch) tp ln Chnh in, ch thnh tr tng Phm Vng B Tt Gii Kinh th chc
Ti s c thot kh. Trong chng c mt v cao tui ng ra hi: Knh
39. Ti Thch B Trm Giang T, tnh Cn Sn, c mt in ng bch Tn S, v sao Tn s li da vo ch Sa di ny? C Ha thng
th Qun m i S, ni y phong cnh rt tch mch v thanh lng. Vo p: May mn cho Ti v trn nh u ca Sa di ny khng c quang
nin hiu Khang Hy, nm u nh Thanh, c vi ngi trong lng mang th minh, nn Ti mi mn c th xc ca n truyn tin. Dt li th c
vo in ng lm tht nhu. Sau khi git th, chun b em chin xo Ha thng trong xc Sa di bun khc nghn ngo, on ni tip: Cc
th khng c du. Lc y, mt ngi ch ln chic n lu ly du phng v c bit khng, nu Ti khng mn xc ca Sa di nh ny th chc th
ang thp trn bn th Pht ri t tin ln ly du vo cho xo tht kh khng bit lc no mi ra khi. chng bit Thy mnh b a nn
th. Sau khi n nhu xong, th i mt bn chng bng nhin b m, mun nhiu v thng cm, ng xung t khc m ni khng ra li. Sau , tt
i vi bc cng khng c. Nhng ngi quen bit lin n nh bo c cng nhau lo xy tam cp ngi bo in c hon thnh. Tri qua
tin cho gia nh bit, v con n dn v th ch trong vi ngy sau th cht. hn mt thng th Nhc Am Lc s xut hn m i, by gi Tiu Sa Di
(Trch m Cht Vn Ging ngha) tr li tnh trng thanh tnh nh trc. (Trch H Qu Ty lc)

40. Nhc Am Lc S cha Bch Tc, x Triu chu. Ha thng 41. Triu nh Thanh c ngi tn Khu L, huyn Lm Xuyn, tnh
pht nguyn kin to li ngi bo in th Qun m B tt nhng lc Giang Ty, ngoi 40 tui m vn cha c con. Vo nin hiu Ung
cha hon thnh ngi bo in th ti chnh ht nn khng th xy Chnh, nm t Mo, vo mt hm n, Khu L may mn gp c Kinh
thm bn bn hnh lang. Lc by gi, c ngi Pht t h Phan nghe ph Mn nn vui mng pht tm tr tng cu con. Qu nhin, hai nm
tin, vi mang n 20 lng vng cng dng hon thnh cng vic lin tip sanh c hai a con trai, nhng sau khi c con th tn tm ng
ny, nhng lc y, do Tng chng trong cha rt ng, khng c ch li thi li, t cho rng c con l l t nhin, khng phi do thn lc B tt
nung, nn Ha thng bn em s vng y ct mt dy nh v sinh. gia h. n nm inh T v Mu Ng, hai tr y lin tip b yu s. Khu
V sau, Pht t h Phan n hi th Ngi p: Ti em s vng y lm L git mnh tnh ng, bit c nghip nghi ng trc y l iu i ti
vic cng c khc cn thit hn, nn vic xy thm tam cp xung quanh nn ng n trc Thnh tng i S, ch thnh l bi sm hi v cu
bo in cha lm c. Ti nh s tm s tin khc hon thnh bn Ngi t bi chng gim, ri pht nguyn n tng Kinh Ph Mn, sau khi
nguyn ca th ch. Pht t h Phan va nghe xong th trong lng khng pht nguyn th theo bn nguyn m thc hnh. n nm Canh Thn, v
c vui, ng khng ni mt li, lng l b i. Khng bao lu th Ha ng l Nhan Th mng thy i S nhan din hoan h, Ngi mm ci bng
thng lm bnh qua i nn vic hon thnh bo in b b d. Sau mt theo a tr ri ni ging v b i. Qu nhin sau Nhan Th sanh

- 200 - - 201 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

c mt nam t. Mt nm sau , Nhan Th cng mng nh trc v th n p, nguyn sanh lm ch nga, tr li tr n cho Ngi. Tr ng
li sanh tip mt nam t na. T , v chng Khu L ht lng thm tn an i: Anh c yn tm, em s tin ny v lp nghip sinh sng, chng
i s, hng ngy mai chiu l nim, v tr tng kinh Ph Mn khng ngy ta l bn t thu b nn vic tr li khi no cng c, xin Anh ng bn
no thiu st. (Trch Nam Hi T Thon) lng. Tr ng sau tr v nh, mang n s vng nh trc tr li
cha, cu xin Tr tr trong cha lo vic trng tu bo in Qun m cho
42. Triu nh Thanh, Ca Bang Vit l ngi tnh An Huy, n tui mn nguyn. Tr ng li em khu vn trng to 2-3 mu biu cho h
t tun nhng khng c con. Chu ca ng l Ca Khi Nguyn khuyn Qu lp gia nghip. Nm , nh h Qu sanh mt con gi nn c
ng rng: Tng Kinh Ph Mn, cu con rt linh nghim. Ch ln tui, hn s kt thng gia. Khng bao lu, trong lc dn vn gc cy to,
cha c con k t, sao khng c tng kinh ny. Bang Vit nghe xong h Qu o c lu vng trn ngn lng do ph thn ca Tr ng
th lin ni: Ch cng tin nh th nhng hin ti khng c Kinh y. Khi chn. Nh duyn may ny m h Qu dn tr thnh triu ph, xy ct
Nguyn tha: Chu xin i thnh cho Ch mt quyn, nhng Chu xin nh ngang dy dc, tu rung vn rt nhiu. Tri li, gia nh Tr ng
tha trc, vic tng kinh phi ch thnh mi c kt qu. Li nn phi ngy cng sa st, hai ng b li ln lt t th nn by gi, a con trai
nguyn tr tng t nht mt tng v n tng kinh y, ri pht cho mi ngi tn Hong tr thnh tr m ci khng ni nng ta. H Qu nghe v l
c tng, nh th mi mong thm tiu tr nghip chng, tng thm Tn Th thut r tnh cnh hin ti ca Hong nn ng ta s n i mn
phc bu. Vo nin hiu Khang Hy, nm Tn Du, v chng Bang Vit n ngy trc, bn toan tnh vic phn bi li nh c vi Tr ng trc
ng pht nguyn hng ngy tr tng, nn lin tip sanh hai a con trai, y. ng ta di c gia nh n Hi K lp gia nghip khc, ngi nh
nhng ch vi nm sau th hai a tr y b yu s. V chng t hi trch s ang th sang li cho ngi khc. Hong nghe ni h Qu dn n
v li xao lng, v h cha n tng Kinh Ph Mn cho ngi tr tng, nng Hi K nn ngh th no h cng ngh li ngha xa vi cha mnhnn n
lc cng c km t, nn mi xy ra vic nh th ny. Ngy Nguyn n Hi K tm nh h Qu. Bt hnh cho a tr ngy th, khi va n nh
nm t Su, hai ng b lin n trc Pht i, ch thnh l bi cu o, gp h Qu th Qu gi nh ngi tai ic, mt ng khng bit n tn.
nguyn Pht chng minh gia h, nu sanh c a con trai khc th Hong qu ngy th khng bit c lng ngi in o nn em s
nguyn s n tng 3,000 quyn Ph Mn. Qu nhin n thng 11 nm tht hon cnh ca mnh t by vi Qu. Qu vn lc u lm ng p:
y, h sanh c mt a con trai, t tn l Pht T. By gi, hai ng Ti khng bit s vic ny. Hong nhc li vic mn 300 lng vng
b khng dm khinh sut nh ngy trc, h vi xut tin, in Kinh n tng ca cha mnh, by gi Qu li d tr tn nhn bo: Ngi mau ra khi
thc hin bn nguyn. a b y ln ln rt d nui, khn ngoan v ch nh ny, ng nhiu li li thi, nu khng Ta s gi nh hu trch n
hiu. T y, hai ng b tu hnh rt tinh tn. (Trch Nam Hi T Thon) trng tr. V mn n y khng c mt t giy lm chng nn Hong va
nghe nhng li bc n ca h Qu th ci u nut l, ngm hn m ra
43. Pht t Tr ng l mt ngi c ph T chu, tuy sng trong i. Qua nm sau, h Qu li vo Kinh toan tnh chuyn lm n ln, hp
cnh giu sang sung sng nhng vi tin bc, ng li xem thng tc vi ngi nhng ngi gian c tt gp k c gian. Qu mua ph lu
nh t . ng ch a thch vic lm trng o ngha, nht l hnh b lm n c thi gian ngn th b ngi la gt, ti sn hao hn phn
th. Trn 40 tui, ng mi sanh c mt a con trai, t tn tr y l na, sau li b chim ot lun nh ph. By gi Qu kinh nh l
Hong. Mt hm, ng mang 300 lng vng n cha Hoa Nghim, x khch khng ni nng ta. Mt m n, trong lc ngh tr nh ngi,
H Khu, trng tu i in th Qun m B tt. Khi va n cha, Tr sut m trn trc khng ng c, khi va thiu thiu ng th thy mnh i
ng bng nghe ting khc than bn h Kin Tr, ng vi chy n xemth n mt ngi nh s, ca no ng kn ch c mt l trng bn cnh.
thy khng ai xa l, chnh l ngi h Qu, bn ng hc ca ng lc Qu dng hai tay chng xung t chui vo th thy nh trn, n ln
nh. Tr ng gn hi l do v bit c ngi y v mc n qu nhiu, b sng trng, c mt lo ng ng ni bn n. Qu nhn k th chnh l Tr
ch n bc bch nn nh n h ny kt liu cuc i. Tr ng vo cha, ng. Qu v cng h thn, mun a tay ln vicho nhng hai tay b
m ly 300 lng vng trao cho h Qu. H Qu ci u cm ng, bn dnh cht di t khng th gi ln, Qu b ra vn sau th thy v
n trc tng i S pht th rng: Cu xin B tt chng minh gia h mnh v hai con u hin din . Nhn k th tt c u l hnh dng
cho con, mang thm n ca Tr Qun, cu t hi sanh, nu i ny khng ch ch khng phi l ngi, ng li bng mnh cng ha thnh ch.

- 202 - - 203 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

Qu qu kinh hi nn hi nguyn do. n Th ni: ng khng cn nh li con mnh n cung knh t n ni rng: May mn l lang qun bit n
th trc Qun m i S hay sao? By gi cn hi li lm chi? Qu nn ti li nn song thn ca Quan Thng th h Tr v lang qun m
git mnh thc dy th bit l gic mng bn vi v sp xp hnh trang xin cho chng khi th thn lm ch, m M con ti cng c thot thn
tr v Hi K. Va v n nh th nhn thy trong nh c hai chic quch, sc sanh tin ny ri. Qu nhin n sng, ng nghe tin ba con ch
trn bn c bi v ca hai a con mnh, Qu hi hng bc vo trong th m va ri u cht. Cha con h Qu li t dinh ca Quan Thng
thy V cng ang b bnh nguy ngp sp tt hi. Qu ng bn cnh Th, tri qua hn mt nm th Qu khng h bnh hon chi v thot khi
gi ln th v ng bng m mt, nhng l lng l ngi v ca Qu ct hn qu bo sc sanh. (Trch T Cu Tp)
ging hi ng bng ging ca a con trai ln: Ti sao hm nay Cha
mi v, qu chm tr nh vy? Gia nh Ta ph n bi ngha nh h Tr, 44. Vng Kin Ng Mn l ngi tnh tnh hin hu li ch hiu,
nn Minh vng cn c vo li th ca Cha ngy trc pht ba ngi l c bit c tnh cn thn. Mt hm n, khng bnh hon g nhng vo
M v anh em chng con n sng ngy mai s n nh h Tr u thai lc ban ngy bng ng ra cht. Thn thc ng theo mt v thng li mc
lm ch. Trong ba con ch c hai con c chnh l anh em chng con, o xanh n Minh ph. n ni, ng nhn thy mt cung in nguy nga,
con ch ci trn lng c bu chnh l Mu thn. Ring phn Cha, n gia c Dim Vng ngi thm vn cc ti nhn. Khi hi n Vng
thng 8 ma Thu nm nay, cng s lm ch nh h Tr tr li li th Kin th mi bit l qu s bt lm, v ngi phi bt cng l Vng
trc. Ch c em gi ca con th c khi nn y m thi v trn thin Kin nhng Sn ng, ch khng phi Vng Kin Ng Mn. Dim
nh cng nh m ph u nh n cng vi a con trai nh h Tr Vng qu trch v thng li ri bo ngi dn Vng Kin hi dng.
lm v chng. a con trai ni my li y xong th thn thc ri khi Kin va ra khi in th thy a ngc la chy rn rn, khi en mt tri,
thn xc. Qu nghe nhng li ni va ri th hon ton ng hp vi gic ting la ht ku go ca ti nhn nh sm vang. Li trng thy c ba v
mng, nhng c gng khng ngh n lo vic tn lim thi hi ca v v Lo tng ngi kit gi trn cnh i th, mi khi ting khc la ca ti nhn
chn ct hai con. Ha v n ch, nh Qu lc y t nhin b ha hon ngc t vang di th ba Ngi dng tnh thy ri, m thanh y tc th tm
nn t thi ca v v hai con u chy ri. By gi h Qu cng vi a dng. Kin n gn hi thm th Phn Quan cho bit: ng khng nn
con gi ngy th khng mt ni nng ta, dt nhau n T chu, hi cho rng ba Ngi l lo Tng tm thng, y chnh l ba v i s Qun
thm tin tc con trai h Tr, th c bit Hong thi cao v c m, Ph Hin v a Tng. ng nhn quanh th thy c mt ngiHa
Triu nh tuyn dng lm Thng Th B L. Chng cng ci con thng quen vi mnh ngy trc. Ngi di Minh Ph, mc o c sa,
gi ca Quan B Chnh lm v. Cha con ca Qu va ti trc t dinh cm tch trng nh lc sanh tin tng d vo vic cu kh ti nhn a
ca Thng Th th ngi gc ca khng cho vo, ng ta thn thng n a ngc. Sau khi Vng Kin hi dng lin vit li mt chng Hi k,
hn mun phn. Hai ba phen khn thit xin vo yt kin Quan Thng th mn th khc bn in n, ph bin khp ni, mong mi ngi hi u
nn ngi gc ca bn vo bm li. Thng Th h Tr lin cho mi vo b d theo lnh, hng v Tam bo, n chay nim Pht thot khi hu
ngay tc khc. Khi cha con ng va vo th ba con ch t nhin cng t bo Dim nh. (Trch H qu ty lc)
l vch chy ra, Qunh qun bn chn cha con h Qu v ku la rt bun
thm. H Qu nhn k trn lng con ch ci th qu nhin c ci bu. 45. Triu nh Thanh, vo nin hiu Khang Hy, nm th 33, lc thng
Lng ng au nh ct, ng trc Quan Thng th, tun tro nc Ging, c mt ngi h L x An ng, huyn An Tc, bng nhin
mt, l bi v thut li ht nguyn do. Cui cng ng ni: Hin gi gia mc bnh in, lun ni m sng. Tt c vic mnh lm lc bnh sanh u
sn tan tnh, cha con ti khng ni nng ta, vn bt c d phi n ni ra, c khi t mnh ni, c khi thn nhn ni. Trn gia khng trung
y, xin Quan ln nhn a con gi ny lm t n cho phu nhn. Ti cng ngi ta nghe c ting ni rt r, mi ngi hi th L p: l ngi
xin c vo hng n bc ca Quan ln, nguyn trn i em sc lc xem s b n. Trong s b y thut li mt vic l con gi h Vngc
ca mnh hu h cho Ngi, ch c mong sao cho khi bo thn lm ch g cho mt ngi nhng v thy hai v chng bt ha nn h L xi gic
l mn nguyn ri. Thng Th h Tr nghe qua th v cng xc ng, ly d gii thiu g cho ngi Ty Hoa. Ngi con gi h Vng nghe
mt ngn l, ri an i cha con h Qu rng: Bc v Tiu th c an tm tin y lin b nh trn i, nhng s ngi hng xm bit nn c ci trang
ni y, Ti s cung phng y . m y, h Qu nm mng thy v xen ln trong nam t, i lang thang khng ni nng ta, phn th bun

- 204 - - 205 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

ru lo s khng yn nn sanh bnh, tri qua chn ngy th la i. c s


b n xong th nghe c ting ngi hi: H L c vic lnh g ng ghi
THIN TH SU

PH BIN TH HIN
khng? Ting khng trung p li: Ngy y, thng y, nm y n c
tu b in th c Qun m.Li nghe ting Minh Quan ni: Ti nhn
ny ng l b tri tru lc, nhng do cht phc lnh y nn cho n hi
dng v bo phi em vic Minh ph tuyn truyn cho ngi th gian
bit. Sau khi h L tnh li, th i khp mi ni k li rng: Di Minh
ph khng ging dng gian, mi vic c khng c thm xt r rng
khng sai mt my may, nn ngi to ti khng cch g ln trn. ri
ct lc tuyn truyn khp trong th nhn, khuyn ngi c gng b d 1. Cch pha Nam ngi i gi lam Ca B c, nc Ma Kit , x
lm lnh, d ch l mt c nim cng khng nn mng khi v ch Thn Trung Thin Trc hai, ba dm c mt ngn c sn. Ni y cao chc tri,
mi mi u thy r v ghi chp li. T y, h L hon ton tnh ng, rng cy rm rp, tt c k hoa, d tho khng thiu th no, bn pha c
hi u, pht tm tn knh Tam bo, n chay l sm, tng Kinh, nim Pht sui nc trong veo, rc rch chy sut ngy m, trn nh ni c mt Tnh
cho n lc gi vn khe mnh. n ngy cui cng, khng bnh kh, an x, tt c nh mt bc tranh p do mt ho s tinh xo v nn. chnh
nhin nim Pht m t th. (Trch m Cht Vn Tn Bin) gia Tnh x y, c mt Thnh tng Qun m B Tt nh nhng rt trang
nghim, tay Ngi cm hoa sen, u i mo c hnh c Pht. Nhiu ngi
ni y tng pht nguyn tuyt thc, nht tm xng nim Thnh hiu
B tt c thy Ngi. Thi gian thc hnh nguyn vng y khng c
nh m ty theo ngi nguyn, c lc 7 ngy, 14 ngy, 21 ngy hoc mt
thng. Nhiu ngi do tm ch thnh nn c thy B Tt hin tng
oan nghim, ho quang rc r v c nghe nhng li an i t ni Thnh
tng. Tng truyn rng xa kia, vua Gi La Nam Hi, vo mt bui sng
mai, khi ng dng knh soi mt th khng thy mt mnh trong gng m li
thy hin ln mt ngn ni nh trong rng Ta La nc Ma Kit thuc
Nam Thim B Chu, trn ni c Thnh tng Qun m B Tt nn ng v
cng vui mng cm ng, pht tm tm kim cho k c. Khi n ni
ny th ng thy ging y cnh tng trong gng, do nhn duyn y, nh
vua kin lp Tnh X v to tng Qun m B Tt cng th, hng
ngy cng dng l bi. T y v sau, cc v vua cc triu i k tip,
tng nh di phong ca Tin vng nn cc Ngi kin lp thm mt Tnh
x mi, trn mt khu t rng bn cnh Tnh x, trc v bn trong cng
c th Thnh tng B tt, hng ngy u dng hoa hng, k nhc cng
dng khng dt. (Trch Ty Vc K)

2. Thanh Bin Lc S nc n tng n trc Thnh tng Qun


m B Tt, ch thnh l bi cu o, tr tng Ch ty tm La Ni v pht
nguyn tuyt thc, mi ngy ch dng nc. Tri qua thi gian ba nm th
cm n B Tt, Ngi hin sc thn vi diu v hi ch hng ca Lc S
mong cu iu chi. Lc s bch: Knh bch i S! Ch nguyn ca con l
xin lu nhc thn ny, i n ngy c T Th B Tt thnh Pht. B Tt

- 206 - - 207 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

dy: Lc s, ng nn n ch V chp Kim cang Thn, ni ngn ni pha 5. Triu nh ng c Ph Minh Thin S, php danh trc kia ca
Nam ca thnh i An t La, ch thnh tr tng thn ch Chp Kim Cang Ngi l Php Knh. Mt n, Ngi theo Tr gi i S n cha thc hnh
La Ni th s c toi nguyn. Lc S vng li B tt dy, n ni Qun m Sm php. Thng y nhm tit ng, lnh rt but xng tht,
tr tng ba nm th Ngi c Chp Kim Cang thn truyn dy mt phng nhng Thin S khng mc o bng m, chuyn tm hnh o kh hnh.
php v bo Lc S rng: trong ni ny c cung in A Tu La, Ngi Mt ngy n, c mt v Tng n dy rng: Php danh ca ng l Php
hy theo ng nh php thc hnh, cu thnh vch h m. Khi no thy knh khng tt, nn i thnh Ph Minh mi hay, v danh hiu ny biu hin
vch h m th phi vo trong y tc khc v an tr trong y th c th tm tr ng sng sut, chiu hiu ba i. Sau khi l sm xong, Ngi em
lu thn i n ngy nhn thy T Th Di Lc B tt h sanh thnh Pht. vic y bch ln Tr Gi i S th i S thun theo li v Tng y dy, i
Lc S vng li chuyn tm tr tng, tri qua thi gian ba nm, khng h c tn Ngi l Ph Minh. (Trch Cao Tng Truyn - Tp 2)
mt tp nim. Ngi tr ch vo nhng ht ci ri em gn chng vo vch
th bng nhin ca ng t m. Dn chng lc by gi ua nhau n 6. Triu nh ng c thy Thch m Tng, l ngi h Dng,
xem, s n nghn vn c ngi. Lc S n ni ca, trnh trng tuyn b Hoa m. Lc 15 tui, Thy gp mt v Tng s cho bit Thy l ngi
vi i chng rng: Tha qu v, Ti tri qua thi gian rt lu ch thnh cu yu s. Song thn Thy nghe ni th v cng bun b v Thy l con mt.
khn, trng mong i n ngy Di Lc h sanh thnh Pht c thy Tc thi, hai ng b lin bn tnh chuyn hn nhn, nhng s vic ny
Ngi. Nh c t ca Qun m B Tt cng Thnh linh gia h, i nguyn khng phi l bn nguyn ca Thy bi tm Thy quyt ch tm ni
y nay c thnh tu. Vy xin mi qu v nn vo trong y cng ti thm sn cng cc n thn tu hnh nn nh tri lnh m cha. Ch nguyn
lu thn thy Pht xut th. Mi ngi nghe xong u sanh tm s hi cho nh vy nhng Thy li khng bit ng i nn Thy ch mt lng thnh
rng y l hang rn, h s vo s tn thn mt mng, nhng Lc S vn knh chuyn nim Thnh hiu Qun m, i mt lc, bng nhin gp mt
tha thit hai ba ln khuyn tn th c su ngi theo Ngi vo trong y. Khi ngi ni rng: ng c nhm hng Ty m i, s c mt ngi gi lam
va vo th vch t nhin ng li. (Trch ng Ty Vc K) gn ni y, khng xa lm. Thy m Tng vng li, i li mt dm th
nghe ting i hng chung v thy mt ngi cha Tng pha trc. Thy
3. Triu i nh Tng, c ni s hiu l Tng oan, ngi Qung Lng. lin bc vo trong v cu xin Ha thng lm l th pht c toi
Ni s sanh trng trong gia nh tin Pht, nhng trong nh ch c hai ch em vi bn nguyn. Nhng sau khi Ha thng lm l th pht, th lp tc
c tn tm thm hu, ring Tng oan c ch nguyn xut gia nn quyt nh ui Thy ra khi cha. Thy khng dm tri lnh lin b ra i. i c
khng ly chng. V ngi Anh v mu thn ha g Tng oan cho mt 100 bc, khi quay u nhn li th Cha y khng cn. Mt hi lu th
nh triu ph nn trc khi lm l kt hn vi ngy, Tng oan qu trc tri mi sng, Thy theo ng tin bc th cui cng gp mt ngi c
Pht i, ngy m ch thnh l bi cu nguyn cho ch hng ca mnh t gia chn ni rng thin nhin u tch, Thy bn n tu ni . (Trch Cao
c toi. Ngoi vic l Pht cu o, Tng oan li xng nim Thnh hiu Tng Truyn - Tp 2)
Qun m B Tt v tng Kinh Ph Mn. Ba ngy sau trong khi Tng oan
ang l bi tng nim, th thy tng Pht c ng v bo rng: Chng ca 7. Vng T nc Yt Nh, Khc X, min Trung n tn l H Tng.
con ht s, con ch cn tinh tn tu nim, ng qu lo lng au bun. Lc sp k v, ng n trc Thnh tng ca Qun m B Tt b sng
Sng ngy hm sau, Tng oan hay tin chng r b tru chm cht. Hng, pht nguyn tuyt thc, ngy m l bi cu o, mong cu B tt
Nh vy m Tng oan c mn nguyn xut gia. (Trch T Kheo Ni truyn) t bi gia h cho mnh khi nhn tc v, tr nc an dn c nhiu an n.
Tri qua thi gian 21 ngy, cm ng n B tt, Ngi hin thn khuyn ha
4. Triu nh ng, Php Tnh Php s l ngi Bch Thy, huyn Vng t: Khi ni ngi Tin vng, phi ht lng h tr Tam bo, lm cho
Nam Dng, mi ngy su thi hnh o rt tinh tn. Mt hm n, Ngi i Pht php c hng long, i vi dn chng phi ly tm t bi lm bn
vo in Pht th nhn thy Qun m B Tt t ngoi ca i vo, on ng hoi, khng bao lu Vng t s ng tr ton ci n . Vng T vng
khng trung, thn tng vi vi, oan nghim rc r, ni c c mang chui li B tt dy sau khi k v, t xng hiu l Gii Nht, tn tm ng h Pht
anh lc tht l hy hu, tt c thnh tng th gian khng th snh bng, Php, rng hong truyn Chnh php Nh Lai. Ring bn thn mnh th
trong giy lu mi n mt. (Trch Cao Tng truyn - Tp 1) sing nng tu tp, i vi dn chng xem nh con rut. ng Tam Tng

- 208 - - 209 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

Huyn Trang Php s trong thi gian thnh kinh qua n cng tng dng v i vi nhn dn th phi lun c t tm. Y nh trong Kinh dy:
n nc ny v th thnh Quc vng Gii Nht. (Trch Ty Bt K) nu c ngi cn dng thn B tt thot th hin thn B tt m v
thuyt php. Vn li tha: Nu Quc S dy nh vy th Trm ch mi
8. Triu nh ng c Thy Thch Tng Nhn, l ngi h S Trn thy thn B Tt nhng cha c nghe Ngi thuyt php. Quc S lin
Lu, chuyn c kinh i bi v su tm nghin cu v 42 cnh tay ca i hi: B h c tin hay khng?Vn p: Trm u dm khng tin. Quc
S.Khi nghin cu n tay V y th Thy khng thng t l v sanh nghi S tip: Nh vy l B h nghe thuyt php ri . Vn vui cng v
nn nguyn thit n l bi cu thnh. Tri qua mt tun, t nhin trong mng nh cu ni ca Thin S m c t ng, t y tuyt i khng
khng trung hin ra cnh tay n y, hai cnh tay c th trng thy mt cch n s c na, mt khc cng ra lnh cho dn chng khng c bt bn
r rng. Thy lin rc ha s n ha cnh tay y. By gi c ngi nghe v n s c v lnh cho cc t vin phi kin to Thnh tng Qun m B
th sanh tm d ngh ch bai nhng Thy vn mt lng tn thnh, lm theo tt knh th, chim bi v cng dng. (Trch Cao Tng Truyn - Tp 3)
ch nguyn. Khi th v em bt ng v cnh tay y th bng nhin cm
n B tt, Ngi hin ra mt a hoa bo tm, cnh l ti p rc r, mi 11. Triu nh ng, Quan ng tr ca Vn Tn Hong , mt hm n
ngi ai trng thy cng cho l chuyn kinh l v tn thn. (Trch Cao tng khi luc trng g th bng nghe cc trng trong cho luc xng nim Qun
Truyn - Tp 3) m B tt, m thinh nghe rt thm thit. Quan Tr gim lp tc em vic y
tu li th Vn truyn lnh em cho Ngi xem xt th qu nhin ng nh
9. Triu nh ng, v ca Tn Huyn Phm l Trng Th, l mt n vy. Nh vua than rng: Trm khng ng thn lc ca Pht php c th
Pht t knh tn ngi Tam bo. B th Pht rt trang nghim thanh tnh, nh vy on Vn bo Quan tr gim t nay khng c dng trng
thng pht nguyn d th no cng phi to c mt Thnh tng Qun g cho Ngi dng na vban hnh sc lnh cm dn chng khng c n.
m B tt sut i l bi cng dng. mun nh vy nhng nng lc (Trch Thin t Ch v Cm ng Thin truyn)
khng th lm, B chuyn tm nim lu ngy th bng thy Thnh tng
Qun m B Tt bng hong kim, quang minh rc r, cao chng 5m hin ra 12. Nin hiu Trinh Minh nm th hai, triu nh Lng, thi Ng i,
ni ta cao. ng thi, dn chng ht lng tn thn do tm ch thnh ca c mt v Ha thng nc Nht bn, hiu l Hu Ngc n non Ng i,
B m cm n B tt nh vy. (Trch Bin Chnh Hc Lun) thnh c Thnh tng Qun m B Tt. Ha thng vui mng, em v
bn quc cng dng chim l. Khi thuyn va n bin Lin Hoa th
10. Triu nh ng, Vn Tn Hong l ngi rt thch n cc loi s m phi ngm nn khng i tip c. Ha thng t bit c s linh
c. Nh vua truyn lnh cho dn chng min duyn hi ng Nam, mi nm ng tr ngi g y nn Ngi ch thnh l bi cu o v nguyn rng: Nu
phi em vo cung hin dng mn n ny, v th dn chng min bin cc chng sanh quc ca con, khng nhn duyn c thy B tt, th xin
kh khng t xit. Mt ngy n, quan ng tr i ch th thy c mt con s Ngi gia h, dng thn lc khin cho thuyn ny i v hng no th con
rt ln. ng ta mua v dng dao ch nhng n khng h ming, nhng lc s xin y theo s ch gio ca B tt, kin lp Tnh x th Ngi. Sau khi
dng dao g th n lin h ming. Nhn vo bn trong th ng nhn thy mt cu o, chic thuyn y t nhin lt sng tin ti, n ng Hi Triu m
tng Qun m B tt rt oai nghim nn Quan ng tr kinh s khng dm th dng li. Lc y c mt c dn h Trng sng y mc kch s k
lm tht, vi mang ln dng cho vua xem. Vn Tn Hong nhn thy v l ny, ng rt hoan h, nguyn b ngi nh mnh ang , kin lp Tnh x,
cng kinh ngc, Ngi lp tc truyn lnh cho Quan i thn rc th n cng dng i s. Ngi Tnh x y bin tn l Bt Khng Kh Qun m
lm mt chic hp bng g chin n hng, sn son thp vng ng Vin (Vin Qun m B Tt khng chu i). (Trch Ph Sn Ch)
Thnh tng v th ni cung. Hng ngy, Vn mai chiu n trc
Thnh tng y l bi. Nh vua li cho ngi n thnh Quc s s vo 13. Triu nh Tng, Ph Minh Thin S, vo nin hiu Sng Minh, ngy
ni cung hi nguyn nhn B tt hin thn. Sau khi Quc s n, Vn 15 thng 8, kit tht cha Thin Thng Trc mn, Ngi bng thy
nh l v thnh vn nguyn nhn. Quc S p: B h nn bit, B mt v cao tng n bo rng: ng nn gng sc xin dng php Tam
tt ng hin ni vt khng bao gi h di. Trong thn s c m c Thnh tha v thc hnh th mi c th khp tt c qun sanh. Nu ng lm
tng Qun m l mun khi tn tm cho B h, cn phi tit kim s th c nh th th mi mong n p c thm n ca Pht. Thin S

- 210 - - 211 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

li hi: Ni php Tam tha th c phn qu mnh mng, vy ci xin Ha Khi va m dy thuyn ri bn th khp mt bin mc hoa sen st, sng
thng cho bit nn em Php chi ha ngi? Cao Tng p: Ta gi ni ln ng ng d di, khng cch g lt sng, mi ngi v cng
xem dn chng trong quc ny rt c nhn duyn vi Qun m B tt, hong s nn mt lng thnh knh hng v Ph Bo Sn, chp tay ci
vy ng nn em hnh tng ca Ngi, ni lc u ui lu hnh trong u xin nim Thnh hiu i s th ng lc sng to gi ln, sng bng
th gian, cho mi ngi bit l bi, cng dng tr nim, th phc c y lng gi yn, ri mt con tru trng t ni Ph li xung bin n ht tt
khng lung ung. Dt li, Cao tng y tuyn din tt c hnh tng ca c hoa sen st. Con tru y sau ln xung nc v ha thnh trng
B tt, sau khi din ging xong, lin bin mt. Thin S nh m bin tp n nay vn cn du tch. Do tch y m a phng ny cn c gi l
thnh mt pho Kinh gi l Qun m Bn Hnh. Sau khi pho Kinh thnh tu, Thch Ngu Cn. (Trch Qun m hng truyn)
c Qun Th m B tt bng hin thn tng T kim, tay bng Tnh bnh,
tay cm nhnh liu, ng trong tng vn ng sc, giy lu th n mt. Dn 16. Triu nh Nguyn, nin hiu Thi T, nm th 13, Tha Tng B
chng ng thi u c thy, ai cng vui mng cm ng, nh l tn Nhn cng vi Tng soi Cc Lc i cng nhau n Ph Bo Snv
thn. (Trch Qun Th m Bn Hnh Kinh T) ng Hi Triu yt kin Qun Th m nhng khng nhn thy g ht. Hai
ng cho rng khng linh ng nn ging cung bn vo ng ri b i. Khi
14.Triu nh Tng c Pht t Du Tp l ngi x Lc Thy. Vo nin b ln thuyn th thy khp mt bin mc hoa sen, c hai tht sc nhn nhau
hiu Trung Ha, ng n Hng Ha nhn chc Thi y. Khi i th mang theo v t hi ti li ca mnh, chuyn tm mc nim Thnh hiu B tt, mong
c gia nh v i bng ng thy. n x Sng Hoi th ng thy c rt Ngi t bi h x. on cng nhau tr ln ni l bi ch thnh cu o, t t
nhiu con trai ln v nhng ngi trn ghe hng ngy mua v nu n. h c thy kim thn ca Bch Y i S, c ng t theo hu. Hai ng
Du Tp mi khi thy th thng xut tin mua ht ri th li xung sng. v cng mng r, ch thnh l bi li pht nguyn kin to in ng ni
Mt hm, ng nhn thy mi ngi ang mang mt gi ng y trai ln ng v to Thnh tng Quan m trang nghim em n th. (Trch Ph
rt nng em i nu n, ng lin tr gi cao gp bi nhng h khng chu Sn Ch)
bn v em b vo ni nu. Bng nhin lc y, t trong ni nu c m thanh
nim Pht rt ln, li thy nh quang minh pht ra bn ngoi. Tt c mi 17. Triu nh Nguyn, nin hiu i c, nm th 5 c mt v hc s l
ngi trn ghe u kinh s, gi np ra xem th thy c mt con trai rt ln Trng Hng Sn, khi n ng Triu m th thy thn tng Qun m B
ang m np h ming, trong thn con trai c Thnh tng Qun m tt phng pht trong vch ng, k n li thy Thin Ti, ng T hin
B tt tng ho oan nghim, trn thn c chui, o mo, anh lc, bn trong tng vn trn nh ni. Sau , nhn thy i S thn tng trang
cnh li c hai cy trc, cnh l ti tt u l do th ngc rt nhuyn hp nghim, u i m bu, eo chui anh lc, tay cm dng chi, c ch thn
thnh. Du Tp lin bo nhng ngi trong ghe phi ch thnh nim Thnh h php theo hu. H Trng bn c thc mi ngi ch thnh l bi, B
hiu Ty phng A Di Pht, sm tr ti c, on thnh v trai y v t Tt phng tng quang khp trong ng, giy lu mi n mt. (Trch Qun
dinh th, mai chiu l bi cng dng i S. (Trch Cm ng Thin truyn) m Cm ng Tp)

15. Triu nh Tng c v s gi nc ngoi em l vt vo cung cng 18. Triu nh Nguyn c tch truyn: Trn tm gch Diu Nguyn Cng
hin. Khi thuyn i qua bin Ph , nghe thy nhng iu linh d ca c cha thng qu l bi, hin ln hai bn chn l m trn b mt, bo vt
Qun m B tt th s gi c mun vo ly em v bn quc. Lc sp i thn k ny hin nay vn cn lu gi ti cha m . Tng truyn rng
vo th gi to sng ln ni dy, khp mt bin u mc hoa sen st, cung Diu Nguyn Cng cha l con gi vua Th T nh Nguyn, B ct tc
phong ba o cng lc cng d di hn trc. Thuyn khng cch no tin chuyn tu Tnh nghip. Hng ngy, Cng cha nh l Qun m i S rt
bc nn s gi s hi lui thuyn. V th ch ny sau c gi l Lin ch thnh, ng thi s linh d rt r rt. Vo triu nh Minh, nin hiu Vn
hoa dng (Bin Hoa Sen). Thi gian sau c mt v quan nh Tng phng Lch, nm Nhm Thn, Hiu nh Hong Thi Hu khi nghe s vic y, xa
mnh chiu ch triu nh, mang trng phan bo ci n Ph Sn cng gi cng vi cc cung nhn n tn cha chim l. B dng chic hp n
dng. Trong tm v ny sanh nghi cho l lm g trong bin c mnh mng hng ng ming gch c hai bn chn ri rc v ni cung l bi, trong
y li c B tt, s vic y chc l do mi ngi m tn ba t ra m thi. mt thi gian ngn th B cho ngi tr li cha. (Trch Thn Vin Ch D)

- 212 - - 213 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

19. Triu nh Minh c mt b lo x C L, huyn Thng Thc. Lc 22. Triu nh Thanh, vo nin hiu Thiu Tr, nm u, c tng cp
bnh nht, B thng tr trai nim Pht rt ch thnh. Con ca b v k sanh bin l Nguyn Tun cng vi v Tng Nht bn lp mu ot i tng Kinh
nhai nn phi v lm cho quan Qun St n Hong Thi V ly tin cp ca Quc vng nh Minh cng dng cho Ph Bo Sn. Nin hiu Vn
dng cho B v t nui thn. Vo nin hiu Vn Lch, ma thu nm Gip Lch, nm 49 th em ch v nc Nht. Sau khi bit i Tng Kinh b ot
Dn, B lo c 65 tui th b bnh nng sp cht. B nh ngi tm cho mt th Ha thng trong Cha hiu l c thc chng Tng n ni thuyn
mt b o qun mi mc nhng khng c nn bo ly b qun o vi ca ngi ot i Tng Kinh cu xin tr li. Van xin my ngy th tng
lam c thng mc hng ngy ang phi ngoi sn mc. Trong b qun o cp Nguyn Tun ni gin tuyn b rng: My ng mun c i Tng
c 12 ming v th trong chc lt bng hin ra tng Thp Nh Din ca Kinh th n Long cung Thy ph m cu thnh. i Tng Kinh ny chng ti
Qun m B Tt. Mi ming vi hin tng khng ging nhau, li c rng s em v ng Kinh. Dt li, h Nguyn truyn lnh cho thuyn nh neo
trc, chim anh v, ht sc trang nghim. Cnh tng l k y tri qua mt ri bn. Va ra n bin th c mt knh ng tin ra cn thuyn, tri qua vi
ngy m, sau khi b lo vng sanh mi n mt. Tt c dn chng trong ngy vn khng nhc nhch. H Nguyn t hi, cu xin B tt tha ti cho
lng u nhn thy nn ai cng tn thn s vic cha tng c y. Cng nh mnh, ri vi vng lui thuyn tr li tr i Tng Kinh. Ch trong chc lt
nhn duyn ny nn mi ngi theo gng b lo trng chay, nim Pht th thuyn n chn ni, chng Tng nghe c tin v cng vui mng v s
rt ng. (Trch Hi Nam Nht Chc) linh d ca Php bo v thn thng oai lc ca B tt. H cng nhau xung
thuyn, cung knh thnh i Tng Kinh tr li cha. (Trch Ph Sn Ch)
20. Pht t Nam Thiu l ngi C Quc, th Pht rt trang nghim.
Vo ngy 16 thng 9 l ngy va ca Qun m i S, ng nhn thy ni in 23. Triu nh Thanh, nin hiu Khang Hy, nm th 30, Ha Thng Hu
th hin ra mt tn tng B tt trang nghim rt r rng. Mi ngi va Nh Am Bo Sng ti Tr Sn thy Thnh tng Qun m i S v lu
hay tin th ua nhau i xem, khng ch chen chn. Nhng trong s ngi nm b h hoi nn Ngi nh n Vn nam m ha sn thp li, nhng
xem c nhng ngi ph ri nn Thnh tng bng nhin n mt. Pht tri qua hn mt thng vn khng c ngi b th cho mt ng. Ngy n,
t Nam Thiu v cng hi tic, ngy m truy nim n Tn dung, ri i tm Ha thng nh ngi cng vi mnh thnh Thnh tng B tt ni ca
ha s gii rc v, trai gii thanh tnh ha li Thnh tng Qun m B ca Tha Tng Vng Cng. m y, phu nhn ca Tha Tng mng
Tt ngy ngy l bi cng dng, t by cht lng thnh p li hng n thy mt ngi ph n mc o vi trng phai mu h rch n ni rng
ca B tt t bi th hin. (Trch Tnh Am Thin S K lc) mnh t Ph n kht ha chic o. Phu nhn tnh gic em vic y
tha vi Tha tng th Tha Tng bo cng mng thy nh vy. n
21. Cnh sng Nghi Hunh, tnh Giang Ty c mt con sui rt ln, pha sng hm sau, Tha Tng gi ngi gc ca n th ngi y cho bit
Bc sui y ni ln mt ci cn gia dng. Cn y chu vi cha y mt c mt v Ha thng em tng i S ni ca ri b i. Tha Tng
dm, chung Quanh u c nc. Xa kia c ngi dng ghe ch Thnh v Phu nhn nghe xong th v cng mng r v bit mnh c duyn vi B
tng Qun m v qun, chic ghe ang i nh nh chic l nhng khi va tt nn tc tc cho ngi tm Ha thng Hu Nh vo t dinh. Sau khi
n cn ny th ghe bng nng nh , khng th no i ti trc c. tm c Ha thng v mi v, hai ng b nim n n tip, mi Ngi tr
Ngi n trc Thnh tng B tt l bi cu o v nguyn rng: nc im tm xong th Tha tng tha: Ha thng c yn tm! Chng
Theo ngu ca con t xt, B tt mun lu tr ti y kin lp Tnh x con s lo liu sao cho Thnh tng mi v p li. Sau khi sn thp xong,
phi khng? Nu ng nh vy th cho con xin mt keo lin c. Ngi Tha tng lm l cng dng v Ha thng cung nghinh Thnh tng
y xin keo th qu nhin nh li nguyn. Tt c dn chng trong xm nghe tr v Bo Sn. (Trch Ph Sn Ch)
tin v cng mng r, ng pht nguyn kin lp Tnh x cng dng
Tn tng i S. C iu l l cn ny khng thp cng khng cao, nc 24. Triu nh Thanh c Ha thng hiu l Hnh Ngha cng vi cc v
sui chy nh thc v hay trn ngp nhng khng bao gi ln c n vn thy tng, tt c 8 ngi t cha Tin Phc Trng An n Non Ph
nn Tnh x y. Do nhn duyn ny m dn chng ngy cng thm tn, s nh Hi. ang lc ma to gi ln, cc thy vn xng pha ma gi i
tu hnh l nim ngy cng ng o, nhng ngi i vn cnh nghe thy ai n ng Hi Triu dng hng l bi cu o, khn xin lm sao thy
cng tn thn. (Trch Long Xuyn Truyn Ch) c t dung ca i S. Bng nhin t trong ng, hin ra quang minh

- 214 - - 215 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

ng sc, trong quang minh y c Thnh tng i S ang ng, tng 26. Triu nh Lng c Ngi Bo Ch i S, ngi th tc thng gi l
mo trang nghim, bn cnh c bch anh v, nhng ch c mt mnh Ha Ch Cng Ha Thng. Nm ln 7 tui, Ngi xut gia, y ch v Ha thng
thng Hnh Ngha c nhn thy, cn 7 v vn thy tng kia trng thy Trung Sn, chuyn tu Thin. Triu nh Tng, nin hiu Thi Th nm u,
mi ngi mi khc, khng ging nhau, giy lu sau th Thnh tng mi Ngi Bo Ch xut hin nhng s kin k l, vua Lng V thi y rt
n. Khi Ha thng Hnh Ngha i v, gp ngi chi li h Vng, trn knh trng Ngi nn bo Trng Tng Do ha hnh tng Ngi. Bo Ch i
ng i hai ngi cng m o dc ng i, Ho thng tuyn truyn S rch mt mnh thnh 14 hnh c Qun m, din mo th c, hoc t
vi mi ngi, mong mi ngi pht tn tm vi i s, n ng l bi cng bi hoc oai v, v th Tng Do chu php khng th no ha c hnh. C
dng c nhiu li lc. (Trch C D Lc) nh ca L rt knh th Ngi Bo Ch v thng c Ngi hin chn dung
ging ht Qun m B Tt, ngoi ra cn nhiu v s s tch linh d khc,
25. Ng Thin Chng t thut li mt chuyn nh sau: Trng Hn khng th no ghi chp ht. (Trch Cao Tng Truyn - Tp 1)
Nho tng b mt bnh rt nguy him, dy da nhiu nm, thuc thang
khng hiu qu. Mt hm n, ng nm m thy c ba v Phm Tng n 27. Ha V Phm Tng Tr Bt c php truyn Qun m i S hin
xoa bng th sau ng khi bnh, nn pht nguyn n thm t i danh 7 hnh tng nh sau: Triu nh ng, nin hiu Vnh Hy, Ngi ha hin
sn. Trc tin ng n Ph Sn nh l i S th gp mt ngi cao thnh ng gi ru bc, u i mo bch lin hoa, thn mc c sa, vai mang
nin ang dn dp qut tc ngoi ng Hi triu. Hn Nho cng ng gi bnh bt, n nh mt nng dn tn T La Mng San (huyn Mng Ha
ni chuyn th ng gi bo rng: ng t ng xa n y, chc c l pha Nam ca Vn Nam ngy nay) kht thc. Ha V Phm Tng Tr Bt
cng mun c thy tn nhan ca i S lm phi khng? Hn Nho ni: n gp mt ph n ang lm vic ngoi ng kht thc, Ngi ngi
Ti t bn nm ngn dm n y, nu c thy tn dung ca i S trn thch bn C Sn, pha trc c tru xanh, bn tri c nga trng
th c cht cng cam lng. ng gi bo: iu y khng kh, ch cn ht mm , bn phi c voi trng, pha trn c tng vn ng sc che ph.
lng thnh knh cu o s c thy Ngi. Hn Nho cng vi bn ng Trong tng vn y c hai ng t, mt ngi cm thng st, mt ngi
hnh hn 10 ngi lin ch thnh l bi cu o, qu gi chp tay mt hi cm chic knh vung. Khi cnh tng ny din ra th tt c mi ngi t
lu, bng trc ca ng hin ra quang minh kim sc. ng gi ni: Th ngi nng phu lm rung n tr chn tru u nhn thy, giy lu sau th
l i S sp ra y. Mi ngi nhn k th qu nhin nhn thy i S t Ngi bay vo trong my n mt. i Nam Chiu Vng, Mng La Thnh,
trong vch bc ra, nhng ch nhn thy c mt bn mt ca Ngi Ngi li ha thn thnh mt v Tng, vai mang bnh bt, tay cm tch trng,
nn tt c u ch thnh nh l nguyn rng: Chng con v phc duyn i kht thc, c dt theo mt con ch trng. Dn chng x Khai Nam,
nhng c i S t bi hin thn, chng con mong mi c thy chnh chuyn mn lm ngh trm cp, nn chng rt ght ch d, xm nhau bt
din ca Ngi nh l v sau khi v chng con s ha Tn dung Ngi. Ngi ri ct lc da tht trn thn Ngi ra tng mnh, nhng trong chc lt th
i S tc th quay lng vo ng, mt hng ra bin, cch nhng ngi Ngi sng li, ci ni nh thng. Bn o tc ny rt ni gin li quyt
cu o chng 1m, tc ca Ngi mt xanh, ngn tc cong trn nh hi tm git hi Ngi. Chng lc tht da Ngi ri em b i, cn phn xng
un, i lng quyn cao, mc y phc mu lc, na thn cn li ca Ngi em t thnh tro, ri b vo ng tre th chm tri theo ln sng, nhng sau
vn kh khng th nhn thy r. Mi ngi v cng hoan h, cm ng ci th Ngi li t ng tre i ra, hnh th khng h b tn thng cht no. Tt
u l bi. Ch trong chc lt, khi mi ngi ngng u ln th Ngi n c dn chng trong lng thy th kinh s, u pht nguyn quy y vi Ngi
vo vch . ng gi ni: Khi ti mi n, cng do c phc duyn c v t y pht tm knh tin Tam bo, nh nh n chay nim Pht tng Kinh,
gp i S hin thn. Th nn nguyn x thn ni y lm cng vic ti b hn nghip xa. Ha V Phm Tng c ln ha hin thnh v Tng, tay
qut. Ti ni thanh tnh ny lu ngy thng c thy Thnh dung, cm nhnh dng liu, chn mang guc cy hng v Bo Sn m i, bn
tht l mt s kin v cng an i. Cn c theo nhng bi th c ghi li ti Vng Lc ci nga ui theo khng kp nn tc gin ging cung bn
y th i thn Tng Quan Bc nh Nguyn, khi n Ph Sn chim nhng tt c nhng mi tn y u ha thnh Lin hoa. C mt hm, Ngi
ngng, cng c B Tt ng hin cng vi Thin Ti ng T. Bi th i n mt a phng, th bay ln khng trung ha thnh Qun m B Tt,
do do Lam Anh Loi sng tc cho thy vic B tt hin thn din ta t phng quang rc r chiu khp trn gian, dn chng b quang minh chi
xa ch khng phi mi. (Trch C Di Lc) la mt khng dm ngc mt nhn xem. By gi, c mt ng lo ni rng:

- 216 - - 217 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

Thnh tng ny ti c th c c. Mi ngi nghe ni sanh tm vui 28. Triu nh ng ti x Thim Hu, tp tc ca dn chng a
mng, xut tin ra cng dng ng lo mua vng c Thnh tng i phng ny chuyn ci nga tp bn, i vi Pht php, danh hiu Tam
S. Pho Thnh tng y n nay vn cn cng th. Ha V Phm Tng Bo h cn cha bit hung chi l quy y, th gii, n chay, nim Pht v
Ty Vc, hin thn hiu l B t Ma. Vo nin hiu Bo Ha, nm tng Kinh. Vo nin hiu Nguyn Ha, nm th 12 nh ng, th mt hm
th hai, Ngi vo n Trung quc, ni vi Quc vng: Ta l Tn gi A Ta bng xut hin mt m n xch gi c rao bn. Tt c nam t trong vng y,
La Qun m ca Lin Hoa B, nc Ty Vc, n quc ca nh vua ua nhau mun ci m n lm v. M n y phn trn: Ti y thn gi
gio ha, hin nay nn Ti ch no? Dt li th Ngi nhp nh. Triu ch c mt, lm sao c th lm v ht cho cc Anh. Gi Ti quyt nh mt
nh ng, Ngi hin thn thnh mt i s Ty Vc. Vo nin hiu Long vic cho cc Anh thc hin, mi ngi s c Ti trao cho mt quyn Kinh
Sc nm u, i n phng Tn Ngha, tnh An Huy m ha mt khu t Ph Mn, ch trong mt hm phi tng cho thuc lng. Sng ngy mai, nu
sng lp gi lam. Khi xy nn th i s o c mt bia c ca cha ai c Kinh thuc lng thi Ti s ng thun lm v ngi y. Sng ngy
Hng Tch v mt tn tng bng hong kim, trn chic bia y c 4 ch hm sau, trong s cc nam t n trc m n tng Kinh tr bi th nhng
Ph Mn Chiu Vng Pht. i S bn kin lp gi lam ni y. n nin ngi tng thuc c trn 20 ngi. By gi M n li phn trn vi h:
hiu Cnh Long nm th hai, Trung Tn Hong sai s gi bi thnh i Ti l phn thn gi khng th lm v mt lc 20 ngi c nn gi y,
S v ni cung, tn lm Quc S v thnh Ngi n cha Tin Phc c Ti trao cho cc Anh quyn Kinh Kim Cang Bt Nh, cng trong mt m
tr. Thng ngy i S mt mnh trong Tnh Tht, trn nh ca Ngi c nu ngi no tng thuc, khng st mt ch thi Ti s ng thun lm
mt ci huyt, ban ngy Ngi dng bng gn y li, ban m th ly ra.Mi v ngi y. Sng hm sau, nhng ngi ny n tr bi, s ngi thuc
hng t trong nh bay ra thm ngo ngt, n sng th mi hng li i Kinh c 10 ngi. M n cng ni li t chi nh trc v ln ny trao
vo trong nh. Hng ngy, khi i s ra chn th mi ngi n xin nc cho b Kinh Php Hoa v k hn cho trong ba ngy, nungi no c tng
y ung, tt c c tt u lnh. Mt ngy n, Vn cho ngi mi Ngi thng sut th s ng thun lm v ngi y. Sau ba ngy, ch c chng h
vo in nh l ri bch rng: Knh bch Tn S, ni kinh k tri qua M l tng Kinh Php hoa thng sut, th l m n khng th t chi c
vi thng khng c mt ht ma, Trm v cng lo bun, ci xin i S gii na. Chng thanh nin h M, sm sa l vt hu hnh rc m n v
tr ni lo bun ny ca Trm. i S lin em nc t Tnh bnh ri khp nh, sau khi lm l ng b, n ti trong gi pht chun b ng phng th
khng trung, tri ang quang ng, nng nh thiu t th t nhin my m n ni hin gi ang b trng bnh nn cu xin cho ring mt phng
en ba khp v tri xung mt trn ma ln. Vn v cng vui mng, khc. Chng h M v ngi trong gia nh u ng thun. Khi bc vo
nh l i S v pht nguyn phng hiu tn cha m i s ang . i phng ring, cha kp dng thuc th ch trong chc lt qua i. C iu
S bn ni: Hong Thng mun sc t hiu Cha nn dng Ph Chiu l l sau khi cht, thng thng cc t thi thng hai, ba ngy th mi
Vngnhng do Vn Tn Hong mun trnh tn hy ca Thin Hunn snh trng rc r, cn m n sau khi tt th th t thi snh trng ngay lp
i li thnh tn Ph Quang Vng T. Vo nin hiu Cnh Long, nm th tc, thi hi khng t xit, nn ngi nh lp tc lo tn lim, sng ngy lm
4, ngy 2 thng 3, i S ngi vin tch cha Kin Phc, Tng An. Hin l an tng. Sau khi lm l tng tng cho v xong, chng h M mi ngy n
nay ngi bo thp ca Ngi vn cn huyn Long Ha. Sau khi i S vin phn m khc than k l. n ngy m ca m th t nhin c mt v Ha
tch, Trung Tn Hong hi Vn Hi Ha thng rng: Tng gi i S l thng mc y t bo n ni phn m, thy thanh nin h M khc than
ngi chi? Vn Hi Ha Thng p: Chnh l ha thn ca Qun m B k l, Ngi hi l do. Thanh nin h M em ht u ui cu chuyn thut
Tt. Nh trong Phm Ph Mn ni: i vi ngi nn dng thn T Kheo, li cho Ha thng nghe. Ngi nghe xong lin bo rng: y chng qua l
T Kheo Ni thot, tc th hin thn y thuyt php, nn chnh Ngi do ng thy sai lm, ch lm g m thn ngi va cht li snh trng hi
ha hin lm thn ca i S vy. i S lc mi n Trng An th Vn thi, gi ng nghe li Ta, cho ngi o m gi hm ra xem. Qu nhin
Hi Ha Thng c n yt kin, ch thnh nh l. i S v u bo rng: sau khi o m, gi hm ra xem th trng thy trong y, phn xng ca m
Tiu T, ti sao lm g y lu nh vy, nn i i. Qu nhin sau khi i n u l nhng thi hong kim sng rc. Tt c dn x Thin Hu nghe
S vin tch th Vn Hi Ha thng sau vi thng cng bng nhin t th. tin ua nhau n xem. Ai ny u ly lm l v tn thn l s vic cha tng
S tch gio ha ca i S rt nhiu. Trong bn truyn v Ngi, c ghi chp c. Ha Thng ng gia mi ngi ri trnh trng dy rng: M n ny
, y ch lc ghi mt s tch m thi. (Trch Cao Tng Truyn - Tp 3) chnh l ha thn ca Qun m i S, v thng xt cc ng si m, gy

- 218 - - 219 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

to v bin ti c ri gnh chu trm lun thng kh m thn ngi qu bu 31. Triu nh Tng c Pht t Vng Vin, t lc u th b lu lc v
mun thu mi c c mt ln, nn Ngi phng tin th hin ha ng ni x Giao Ch. Ni y c mt v Php s hiu l Hin, o cao c
cc ng th thi. Dt li, v Ha thng n bay ln khng trung bin mt. trng. Khi va nhn thy Vng Vin, Php s bit l ngi c thin duyn
Thanh nin h M kia, vn l con ca mt nh triu ph, bng nhin c vi Pht php nn cho Vin th Tam quy ng gii. Sau khi truyn trao quy
mt chic quan ti y vng trong y th u bit dng vo vic g nn chng gii xong, Php s li tng Vin mt Thnh tng Qun m B Tt bng
trai h M v cng cm ng thm n ca B tt t bi hin thn ha hong kim v cn dn Vin khi v bn quc nn cung thnh Thnh tng B
mnh, bn dng ht s vng y xy mt i in v rc th c kim thn tt v nh cng dng. Vin vng li, cng vi hai ngi em thnh tng
B tt th cng. T y dn chng a phng Thim Hu b hn tp v, hng ngy ch thnh l bi cng dng rt tinh cn. Thi gian sau v nh
tc ci nga bn cung, ngoi gi lo cng vic lm n lng thin th ngy Vin h sp, phi sa sang, tn tng khng ni th phng nn Vin phi
ngy mai chiu n ni bo in th Qun m i S, l sm, tng Kinh nim em gi trong cha Kinh S. By gi nhm lc nhn dn trong nc ua
Pht rt tinh cn. Ring chng h M th khng cn ngh n chuyn v con nhau c tin vng, bn trm cp do vy nn thng tm n cc cha
th tc na nn ct tc xut gia, sut i an tr trong gi lam ny m t tu, trm nhng tng Pht bng vng, hy ph ly vng cho vic c tin.
em Pht Php soi sng cho mi ngi. (Trch Qun m Cm ng truyn) Tn tng Qun m Vin gi trong cha c vi thng th mt hm trong
lc Vin ang ngh tra, cht thy tn tng n trc mt mnh. Khi thc
29. Triu nh ng c Thy Thch Hu Khoan, l ngi Thin Trc, gic, Vin ly lm l v sanh nghi, li thy nng rut nn vi n cha ang
xch Chu. Tng truyn Thy l ng thn 10 i ca c Qun m. Khi gi tng, d mt tri v chiu v gn ln ri vn cung nghinh Thnh
h sanh Thy, c nhng tng khc l th thng. i vi tt c kinh lut, khi tng tr v nh. Ngay m , hn 10 bc tng bng vng ti cha Nam
Thy nghe hay xem qua, th nh li khng st mt ch. Nhng kinh lut Gin u b k trm mang i ht. Khng lu sau, Thnh tng bng vng
cha nghe nhng nu c ai tham vn th Thy gii p mt cch thng sut. nh Vin trong m ti, phng quang minh rc r, chiu sng ra c vng
Tp tc ca dn chng x Thin Trc t trc cho n by gi l tin tng ph cn n hn ba dm. Ban ngy th thu quang minh ca Thi dng,
theo ngoi o, nhng t khi Thy Thch Hu Khoan em gio l Pht ban m th che khut nh sng ca mt trng, n, nn, S vic ny
ph bin trong nhn gian, dn chng u b t v chnh. Nhng thoi ng anh em ca Vin cng vi hn 10 ngi n bc trong nh u nhn thy r,
tu hnh cng vic hong ha ca Thy khng thno tnh k. (Trch Cao nhng ngi phc duyn th c thy thng xuyn, ngoi h ra th
Tng Truyn - Tp 2) rt t ngi c trng thy s kin ny. (Trch Minh Tng K)

30. Triu nh ng, vo nin hiu Thin Phc, nm th t, o Dc 32. Triu nh Thanh c Pht t Trng Minh t l ngi Thun c.
Thin S tin hnh xy mt tho am ti pha Bc ni Thin trc n thn Mu thn l ng Th Thng, sanh con nhng khng nui c, do vy
chuyn tu, thc n hng ngy l hoa qu trong ni rng,cn y phc c B n trc Thnh tng Qun m i S l bi cu o. Ngy sanh ra
bn t c, o hnh tuyt vi ca Thin S khng ai c th snh ni.Mt Minh t, quang minh chiu khp trong nh. Lc cha c 5 tui th mu
m n, ngn ni pha trc am bng c quang minh chiu sng rc r ln thn qua i, b ni ca t l D Th xem chu ni nh con mun ca
n tri xanh, Thin S n ni pht ra nh sng th tm thy mt khc g mnh, tn tm sn sc dy d. Khi ni ca t lm chung li s bch
rt qu v p, him c trong i nn mn th khc thnh Thnh tng kim gn c trm lng, lc y t cng khn ln nn em s bh kimy
Qun m i S. Mt m, Ngi nm mng thy mt ngi mc bch y ni ct k. Nm Mu T b mt ma, dn chng i kht, a s b cht nn t
rng: Thnh Tng iu khc xong, sng mai s c mt v Cao tng vi ly s bch kim ca Ni li, chn th cho mi ngi. Nh vic lm
t Lc Vng n y, v tng y c mang x li c C Pht theo bn tthin ny m nhiu ngi c cu sng an ton trong nm c cn.
mnh. Thy nn ch thnh cu xin cho k c. Sng ngy, qu nhin c Trong s quyn thuc ca t, c vi ngi thy vic lm thin ca t th
v Tng n. Thin S vng li dy trong mng, cu xin c ba ht x li, khng nhng khng hoan h tn thn m cn sanh tm tt v em vic
em trn phn nh mn ca i S. T y v sau, x li thng phng ny sm tu vi ph thn t, cho rng t t do ln ly tin ca lm
bch quang rc r ni nhc k, s linh d y rt r rng. (Trch Bo Lm Cao vic chn th. t b hm oan nhng khng th bin minh. Sau c ngi
Truyn S lc) t xa nghe t c lng t bi, b th khp trong nhn gian nn n cu xin

- 220 - - 221 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

t gip cho h qua cn i thiu nhng do t gi y khng cn mt Trc tu hng u tot khai trung gian phng h, Ng thinh,
ng nn lm cho ngi t phng xa y kh cc n m khng c ng sc nh thch hng.
mn nguyn. Tri qua vi ngy, ngi y v i kht bc ngt m cht. Ti hoa kin li kin danh, Vn trung.
t nghe xong lng bun v hn, t ngh do mnh km phc nn thiu Hung tng v th nh lai, bt th bt tng Kinh lch,
phng tin gip cho mi ngiht cn nguy cp. V nhn duyn ny nh Kim bt bin cnh i h thi.
m t ny sinh ngh nu c thc sanh vo chn vng gi th c th
c tin ca di do m t do cu t. Sau khi c ngh y th ln ngn ni Thy Khai Qunh khng lu th mc chng bnh trm kha. Mt ngy
cao th Qun m i S bn x, n trc Thnh tng l bi v ch n, thn sc ca Thy bin i, ch c hi th ra m khng c th vo, mi
thnh pht nguyn: Nam m i t i bi tm thinh cu kh Qun Th ngi trng thy u cho l trm phn kh sng. Lc by gi, Thy ch mt
m B Tt, nguyn Ngi thy t chng minh gia h cho con c mn lng gi gn chnh nim, mi nh tng n Thnh hiu c Qun m,
nguyn. Nguyn xong th t t trn ni cao gieo mnh xung. Khi gieo giy lt bng nhin sng li v hon ton bnh phc nh thng. Thy t
mnh xung ni th thn th ca t ri xung mt tng di chn ni, bit nh c t bi cu t hi sanh ca i s nn sng li, nn rc th v
nhng k l thay, t vn ngi an nhin trn tng nh trn mt ci nm, Thnh tng Thin th thin nhn Qun Th m B Tt trn i phng
hon ton khng b thng tn cht no. t t ngh: y chc l do sc th. Trong lc v tng, Thy kit n tr tng Ch i bi. Hng ngy trc
oai thn t lc ca B tt gia hkhng cho mnh x thn. T , t pht khi vo o trng, Thy u tm gi, thay i y phc. Ring ngi v tng,
tm ly trn, tr trai nim Pht. Lc 17 tui, t tha vi Ph thn, t by Thy bo phi trai gii thanh tnh v ngay lc cm bt v phi dng giy bt
nguyn c xut gia. Do t l con mt nn Ph thn va nghe qua th hi trong ming na, cc loi mu sc khng c dng ngu dao (da tru),
ni gin li nh, qu trch thm t. t nghe xong khng dm tri lnh, cc th giy vit, mi mi u c gia tr thn ch. Sau khi tng v xong,
ci u l t ri tr v nhng hng xut gia th khng lc no xao lng. m y t ni tng phng i quang minh khp t trong o trng ra n
By gi t bn tnh n hai phng sch: mt l n ng ni cu xin ngoi rng cy, tt c u nh mu vng rc r. ng thi ai thy cng
nh ng khuyn nh cha mnh; hai l nht tm thm nim Thnh hiu Qun kinh ngc v tn thn. Cng do nhn duyn ny m nhng ngi c sn
m i S cu Ngi minh gia cho mau toi nguyn, nhng vn khng c tn tm vi i S cng tng trng tn tm, nhng ngi cha pht tn tm
toi nguyn trong thi gian ngn. Mt hm vo khong na m, t nm th nhn c hi ny m tn tm sanh khi. (Trch Qun m T Lm Tp)
mng thy mt ngi mc bch y n bo rng: Pht t phi i mau,
ng thi gian tt tri qua. t git mnh thc dy, vi vng m ca 33. Triu nh Thanh c v i s; lc 8 tui th cha m lin tip qua i.
b nh i. Theo l thng, vo lc ban m, tt c ca cng trong lng Thy m ngy bun ru au kh, ngy qun n, m b ng. Mi khi thy
u ng, nhng m nay th tri li ca cng li m, ng x vng tanh, nhng ngi ng nin cha m cn, nc mt Thy tun tro khng sao
li nhm lc tri ma tm t, m ti nh mc chng h bit hng ng ngn c. Sau Thy c nghe ni n vic tr trai nim Pht c th
Ty, ch c my con om m bn cnh t, khi bay thp lc ln cao, nh tng tr cho vong nhn, nn lp tc dt sch cc th huyt nhc khng
m t nng theo chng tin bc. i hn 10 dm th tri bt u dng. V sau khi c xem Lc T u kinh, Thy cm ng v bit r tt c
sng, ngay trc mt t l mt cnh gi lam s non nh H. t chng sanh u c Pht tnh v c th thnh Pht. By gi Thy nguyn
vo cha l bi v c Ha thng lm l th pht v cho php danh l xut gia, mong lp thn hnh o mang li li ch cho cha m qua
Khai Qunh. Danh hiu Khai Qunh vi hng Pht t ti gia th khng bit i. Hng ngy mai chiu Thy l Pht, tng kinh nim Pht rt tinh cn. Mi
nhng cc v xut trn th khng ai chng bit v ngi xut gia u hc nm gp l Vu Lan, Thy u c hnh l truy tin rt trang trng. Ma Xun
B Quy Sn Cnh Sch m trong B Kinh ny, li k l do Ngi Khai Qunh nm inh Du, Thy mua la bch dip Ty dng, ri mn th v tng
son. Ni y xin trch lc mt on: Thin th Thin nhn i bi Qun Th m chiu cao 7m. Khi v tng, Thy
bo th ch dng nc thm trn vi mu v, tuyt nhin khng dng
V ym trn lao, cu thot sanh t. cc th mc nu bng da tru, li bo th v phi tr trai, tm gi mi ngy.
Hu tm tc nim, on tuyt phan duyn. Sau khi hon thnh Thnh tng, Thy em tt c ca n vit b th
C danh xut gia, khi kh ng nhn li dng mai, mt bnh sanh. em bn knh thnh ch Tng vn tp. Trc tin i S ging ni i bi,

- 222 - - 223 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

sau kit n tu Sm php 21 ngy. Do tm ch thnh cm n Qun m cho xen tp nim nh g p trng, thng phi lm cho hi m tip nhau.
B Tt nn ni thn ca Thnh tng phng quang minh tam sc, hai a Nim Pht c nh th l tu hnh n mc Tnh nim ni nhau, nim
hoa sen xanh m B tt cm trn tay thng phng quang minh rt p. Pht khng gin on. Li thm dng tr qun chiu tc thi bit r Tnh
S vic ny tt c Tng tc u trng thy, mun ngi nh mt, d khu chnh l tm ca mnh, y chnh l cng phu tu tin ca bc thng
ng m, tn thn l vic cha tng c. T v sau, i phm chng tng tr. C gng thc hnh c nh vy v gi tm cho vng, d gp phi
trc Thnh tng l sm tng kinh nim Pht, hoa sen y thng phng nhng hon cnh kh vui, thun nghch, him tr trc mt cng ch gi
bch quang, mi ngi trng thy khng ai chng hoan h v pht i tn mt cu nim Pht ny, khng c mt nim i khc, khng c mt nim
tm. Do nhn duyn ny, i s nghin cu ton cu trong Tam tng, cng bing li v thi tht, cng khng c mt nim tp tng cho n sut i
kim duyt cc truyn k, cn c theo ch thy nghe ca mnh bin son hn khng c mt nim g khc th chc chn c vng sanh Ty phng
thnh b sch mang tn Qun m T Lm Tp, tt c c 3 quyn. (Trch Cc lc th gii. Nu c th dng cng tu tp nh vy th v minh sanh t
Qun m T Lm Tp K) trong nhiu kip t nhin dt sch, chnh mt c nhn thy T ph A Di
khng ngoi t tm, cng hnh vin mn, nguyn lc gip nhau, n lc
34. Triu nh Nguyn, u m Tn ch l ngi n Dng. Lc 20 lm chung chc chn s vng sanh Thng phm. Nu ngi nim Pht
tui, Ngi xut gia ti cha ng Lm ni Ng Sn, v sau v ti cha ni tm trn cu cha sch, khi c nim sanh khi cn phi t kim im
Diu Qu, x n Dng. Vo nin hiu Ch i, nm u nh Nguyn, ly mnh, nhng tm nim c y c nhiu dng, ch lc k vi th nh sau:
vua Nhn Tn h chiu bi b Lin Tn. Tn Ch nghe xong c s ni rng: tm san than, tm tt , tm sn hn, tm si m, tm luyn i, tm gi di,
M Pht! u c c. Ti nng gio php Lin Tn gn 30 nm m tm ng nhn, tm cng cao, tm dua nnh, tm t kin, tm khinh mn v
cho gio php dit mt trong i ca Ti hay sao? Ni xong Ngi lin n i vi nhng hon cnh thun nghch, ty theo m sanh tm bt thin.
trc Pht i, thnh tm nh l tc bch v pht nguyn nht nh phi Khi nhng tm nim ni trn sanh khi, hy ct cao ting nim Pht, thu
khi phc Lin Tn. By gi Ngi trc tc B Lin Tn Bo Gi 10 quyn. nhip tr v chnh nim, ng cho nhng c nim y tng tc, cn
Ni y xin trch bn on rt thit yu c ni dung cnh sch ngi tu Tnh phi dit tr ngay cho sch ht, ng cho n pht sanh tr li. i vi
nghip. Bn on vn y nh sau: bao nhiu tm nim tt nh tm thm tn, tm ch thnh, tm pht nguyn
hi hng, tm t bi, tm h x, tm khim h, tm bnh ng, tm phng
i phm ngi tu theo php mn Tnh , r rng l phi i ph vi tin, tm nhn nhc, tm b th, tm tr gii, tm thin nh, tm tinh tn,
sanh t nn phi xem l mt s kin rt thit yu, chnh mnh phi thc tm B v tt c thin tm khc thng phi gi gn cho lun c tng
hnh mi c, chng phi ni sung cho xong chuyn l thi, nn ngh v trng. Li cn phi xa la lut sai phm hnh, on c lc nghi ngha l
thng mau chng, thi gian l vng ngc, khng i ngi no. Nu trong phi thn trng ng nui cc th gia sc nh g, vt, heo, d, v.v... li cng
tm bn tn bn nghi, na tin na thi, khi v thng n th bit nng khng c sn bn, chi li. Nn bit ch thng thin nhn trong ci
ta vo u v lm sao thot khi lun hi? Nu tn tm vng, th t ngy nc Cc lc u l do trnh xa cc vic c, tu tp tt c php lnh m
hm nay phi pht tm i dng mnh, i tinh tn, khng lun ng l hay c vng sanh Ty phng Cc lc. i vi qu V thng B khng
chng ng l, thy tnh hay khng thy tnh, ch cn chp tr mt cu A Di thi chuyn, ngi nim Pht phi hc theo Pht, phi ly vic b d lm
Pht nh ta vo mt ta ni Tu Di, khng th lm lay ng c, gi lnh lm mc ch chnh ca mnh.
tm cho chuyn, cho nht. V vic nim Pht, c nhiu cch, hoc tham
cu m nim, hoc qun tng m nim, hoc trong tm chuyn nh ngh i phm ngi tu theo php mn nim Pht, mun chc chn vng
m nim, hoc nim thm, nim ra ting hoc chuyn nim, hoc h nim sanh v Ty phng Tnh phi thng ngh tt c mi th trn th gian
hoc l bi m nim hoc tu theo php thp nim. Khi nim Pht, c gng u l v thng, c thnh th c hoi, c sanh s c t, nu khng c
tm duyn theo ting nim Pht, thng nh thng nim ng tm nghe Pht php th b thn ri li th thn, lun chuyn trong Tam gii lc
xao lng, sm nim, chiu nim, ti cng nim, i cng nim, ngi cng o, khng bit ngy no mi ra khi. Ngy nay chng ta c cht phc
nim, ng tm nim lung qua. Phi gi cu nim Pht lun trong tm duyn c nghe Chnh Php ca Pht, li hn hnh c tu theo php
mnh, tng ngy, tng gi, tng pht, min min mt mt, gi ngh, khng mn nim Pht, l php mn thng Thnh h Phm ng tu, khng lun

- 224 - - 225 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

ngi tr k tu u thc hnh c, bi php mn ny nng nh tha lc Sau khi trc tc b sch ni trn, u m Tn Ch a n cc Tng
ca Pht nn li ch ca n th thng v bin, tt c cc php mn khc lm khp ni cu cc ch Thng c chng gim nhng khng ai
u khng snh bng, v l do y m ch c vic nim Pht l iu ng sa i mt ch. Sau , h cng em b sch y dng ln cho Nhn Tn
nh ngh. Khi b bo thn ny s vng sanh Cc lc, ha sanh trong hoa Hong , cu xin khi phc phi Lin Tn. Hong c xong th rt hoan
sen, hng th cc s an vui, thot khi sanh t lun hi, i vi qu v B h nn phong cho u m lm Tn ch ca Lin Tn v ban cho bo hiu
hn khng thi chuyn. y chnh l vic cn lm trong lc bnh sanh Ho Kh Tn gi. n nin hiu Ch Thun, nm u nh Nguyn, Tn Ch
ca bc Trng phu vy! thn khng bnh kh, an vui nim Pht ri vin tch. (Trch Lin Tn Bo Gio)

Khi b bnh tt, cn c tm hng v trc ngha l ngh n vic vng 35. Triu nh Minh, Thnh tnh Ni s l ngi ng Cng, tnh Qung
sanh Ty phng, ng sanh tm lo s n vic bnh hon. Phi ngi ngay Chu. T lc nh, Ni s pht tm th Tam quy, Ng gii v n chay
thng, mt xoay v hng Ty, chuyn nht tng n T ph A Di Pht, trng. V sau Ni s xut gia, y theo li Pht dy, th gii Sa Di Ni Thc
cng Qun Th m v i Th Ch B Tt v v s cc Pht u hin trc Xoa M Na, k n th th gii c tc. Ni s ly vic nim Pht lm trng
mt mnh ri nht tm xng nim Nam M A Di Pht, mi cu u lin tm duy nht cho vic tu hnh trong i mnh, khng cn hc kinh lut lun
tip khng gin on. i vi cc s vic trn th gian, ng tm ngh cho nhiu, v th nn Ni s nim Pht ngy m khng h. Ni s tng n
nh v ng tham luyn, nu nhng tm nim y sanh khi th ch cnmau nh cc Pht t khuyn ha tin ti, pht tm cng dng gip Ni s tc
mau xng nim Thnh hiu ca Pht v trong mi cu Pht hiu u c cng pho tng Thin Th Thin Nhn Qun Th m B Tt bng g chin n.
nng dit tr ti nng sanh t trong 80 c kip, ch mt cu nim Pht ny Sau khi tc tng xong th qua nm sau Ni s b bnh s si, bit trc thi
th quyt nh vng sanh Ty phng. Nu th s cha ht th t nhin thn gi vng sanh nn bo chng t n, ri ni rng: Thin th thin nhn
c mnh khe, tm c an vui, tuyt i ch sanh vng tm lu luyn Qun Th m B tt t thn n y tip dn Thy, Thy ni cc con
chuyn th gian, nu th s ht th mun sng cng khng c m nu bit. Cc con li c gng tinh tn nim Pht. Thy i y. Ni s ni my li
th s cha ht th mun cht cng chng ng, vy ng nn lo vic sng trn ri nhm mt an ta m vin tch. (Trch Kinh Lc Qun m T Lm Tp)
cht, ct yu phi lo vic vng sanh Ty phng, khng c g phi sanh tm
lo s. Nu x ly c thn ny th cng ging nh b i b y phc rch ri 36. Triu nh Thanh, Trng Quc S Din l mt hc s huyn Thng
d bn m c khoc ln b y phc mi qu bu tt p, x ly thn phm Thc. Trc kia, khi cha pht tn tm vi Pht php th ng thng hay
phu sanh t v ci Pht c thn p trang nghim, nh th chng ung ru, ly hiu ca mnh l Bt Mn. Khi nghe ai ni n Kinh Pht
phi l vic ln duy nht cn lm hay sao? Ngi tu php mn nim Pht th S Din hin sc mt bt bnh ri tht ln nhng li khng tn knh. Mt
phi c tn tm chn tht, phi hiu nim Pht lm g, ch xc l vng ngy n, tnh c xem qua l Nhn Qu lun hi, ng bng nhin t ng i
sanh Cc lc th gii. Suy ngh nh vy ri th phi nht tr nim mt cu A s sinh t l vn kh nht ca nhn sinh. S Din lin pht tm nghim tr
Di Pht v ly mt nim ny lm Bn s ca ta, mt nim ny chnh l c gii st v b hn vic ung ru, li tu hnh rt tinh tn. Hng ngy ng tr
ha Pht, mt nim ny l vin dng Tng ph ngc, mt nim ny l thanh tng kinh Kim Cang Bt Nh Ba La Mt, ch i bi, v nim Pht, thnh tm
bo kim chm t ma, mt nim ny l chic minh ng tr dit hc m, mt nguyn em cng c ny hi hng vng sanh Ty phng Cc lc th
nim ny l chic thuyn T a Ta qua bin kh, mt nim ny l phng gii. ng cng sm hi nhng lm li ca mnh trc y v v lng kip
thuc mu cha lnh bnh sanh t, l ng tt ra khi Tam gii, mt nim xa, ri sau ng tinh tn pht nguyn trng trai. V sau ng mc phi
ny chnh l bn tnh Di , mt nim ny m t l duy tm Tnh . Ch cn chng bnh phong rt kh s, ton phn bn phi t lit kh gy, nhng
ghi nh mt cu A Di Pht ny r rng trong tm, ng lc mt, nim ngi quen bit nhn thy khuyn ng nn n tht bi b. Nghe nhng li
nim thng hin tin, nim nim khng ri tm, v s cng nim nh th khuyn y ng ch bun b, ci nh, nc mt tun ri, chp tay t li m
m lc hu s cng nim nh th, khi an vui cng nim nh th m lc kh t khc. Vo nin hiu o quang nh Thanh nm th 19, vo ma Xun
bnh honh hnh cng nim nh th, sng cng nim nh th m cht cng chnh tay Din S chp bn Ph Mn ri mn ngi in n ph bin khp
nim nh th. Nu lm c nh vy th mt cu A Di phn minh, khng ni. Trong nhng bn kinh Ph Mn n tng, S Din vit nhng li khuyn
m mui, th cn chi phi hi ngi khc tm ng v nh. nh tha thit: Tha qu v, xin ng xem thng Kinh ny ri b qua l iu

- 226 - - 227 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

ng tic. Kinh ny chnh l thuyn T cu chng sanh ra khi b kh vy. l cch thc ly t u n cui b Kinh, mi ch l 1 ly. Khi ly Kinh Php
Ma Thu nm y, c s mng thy mnh nut a hoa sen. T s tu hnh Hoa th xng rng: Nam M i tha Diu php Lin hoa Kinh sau ly
ca C s cng tinh tn bi phn. C s bo em mnh l S ng rng: Anh 1 ly ri tip tc c: Nh th ng vn, v.v... cho n ht b cng nh vy).
cn tng Phm Ph Mn mt vn hai ngn bin th mi mn nguyn ca Nh th, m hai ng b Pht t Bang Hin ly 8 b Kinh Hoa nghim,
Anh. S ng nghe ni, gn hi duyn c th C s yn lng chc lt ri p: mi b l 80 quyn. Bao nhiu cng thy cng phu tu hnh ca hai ng
Em nn bit trong th gian c bn th kh ln l Sanh - Lo - Bnh - T. b su dy bit chng no. Nin hiu o Quang, triu nh Thanh nm th
Bn thn Anh tri qua ba th, cn mt th na d cha n nhng n 18, Pht t Bang Hin c 86 tui. B v ng bnh s si trc ng, sau
cng s n trong nay mai, l ci cht, v th l no Anh li khng chun ng cng bnh nh. n mt hm, B gi con du n bo rng: Con
b t lng t trc. Nin hiu i Quang nm th 20, vo khong u chy ra ngoi tht ca Cha (ng b sng ring) chuyn li ca M bo cho
hm, ngy 11 thng Ging, S ng nm trn tr sut m khng th no Cha con bit rng M sp v Ty phng, Cha con li mnh gii, c gng
ng c v nghe Anh mnh tng phm Ph Mn, m thanh vang lanh lnh. nim Pht ri v sau. Con du vng li n tha vi cha chng, Pht t
S ng n ni th thy Anh mnh vn ang ngon gic, hon ton khng Bang Hin bo: Con vo nh tha vi M con hy chm li 3 ngy na
nghe tng kinh ra ting, ha ra m thanh ch l trong mng ca ng thi. ng i vi Cha lun mt th cho tin. Con du vo nh tha li th B ng
Sng ngy thc dy cng nh thng l, ng tng Kinh xong th c cht thun. Qu nhin n ngy th ba, c hai ng b an nhin vui v, nim Pht
vic phi n nh b con, khi mi n ni th bng b m ko ln nght c, m vng sanh. By gi nhm ngy 23 thng 6. (Trch Ng Dn ng Thut)
ngi nh b con tc tc a c s v. Lc v n ni th C s m man
bt tnh. n chiu ngy 13 thng Ging, thn hu ca C s l T Mc Ng 38. Triu nh Thanh, Trn Trinh N l con gi ca Trn Tit Thanh C s.
n thm C S, bo ngi nh ln n, thp hng trn bn Pht v a Trinh N lc u th tng nghe cha m ging v thuyt nhn qu. Tuy cn
xu chui C s thng ngy dng nim Pht trc ngc th i mt nh nhng pht tm kin tr gii st v thc hnh hnh phng sanh. Khi
C s t m ra, sng ln long lanh, ton thn u c ng nhng hi th ln 14, 15 tui, Trinh n nghe ai bn chuyn hn nhn th u khc lc v b
th ht. Cc Pht t khc n thm nhn thy u ni rng y l trng c n ung. Cha m thy th bn gn hi ch hng l mun lm g? Trinh
thi Kit tng thng th, chc chn vng sanh Ty phng. Nhng ring N lin tha: Con c nguyn i n khi ngha l trong Kinh c th thng
v C s th khng tin, B n trc quan ti ca ng khn rng: Nu qu hiu th xin cha m cho con c xut gia lm Ni. Mu thn ca Trinh N
tht ng c vng sanh th trong gic mng, xin bo cho Ti c r. th im lng nhng ph thn th v cng tn thn v chp nhn. Thot u,
Tri qua nm ngy, m y ngi v nm mng, thy mt ngi n bo Trinh N ch c vn t cc Kinh nn khng lu tm nghin cu tm ti.
rng: Ngi ng khc! Ngi nh ca ngi i qua mi vn c Pht Hng ngy nng ch chuyn tng Kinh Kim Cang Bt Nh Ba La Mt, kinh Di
ri. Khi thc gic, B ly l v im mng y, do lc bnh sanh, B ny , Thp Ch i bi, Bt Nh tm kinh. D c tng nhiu nhng ngha l
cha bao gi tng kinh Di nn i vi cu kinh c nm ch mi vn vn cha hiu. V vy Trinh N ch nht tm nim Pht m thi. n lc mu
c Pht th khng hiu l ngha g. Ngy hm sau, b n cha thnh thn t th th Trinh N pht nguyn trng trai. Nm ln 25 tui, vo lc
vn mt Ha thng th sau khi c Ha thng gii thch, b mi bit thng nm, Trinh n mc chng bnh thi kh, nm lit ging hn 20 ngy.
chng mnh chc chn c vng sanh v im mng ng l s hiu Ph thn ca Trinh N thy con bnh nn rt bun thng, nhng l ngi
nghim r rng. S ng t ghi li cu chuyn trn v t theo gng ca thng t Pht php nn ng thng n cnh ging con khuyn nh
Anh mnh, tu theo php mn Tnh rt tinh tn. ng li in mt b sch ta phi thng xuyn nim Pht, qun Pht v nht tm cu v Ty phng.
l Vng Sanh Mc Lc lu hnh trong th gian. (Trch Vng Sanh n sng ngy 30, bnh Trinh n cng nng nn hn m bt tnh. Ph thn
cn nghip lc) thy th bun au ri l, nhng vn n trc ging bnh, ku ln tn
con m cnh tnh, li em nhng cnh an vui Cc lc th gii tuyn thuyt
37. Triu nh Thanh, Nh Bang Hin l ngi Triu Hng, lc tr tui nhc con phi gng nh Pht, nim Pht, ng ngh n vic kh au. n
chuyn ngh bun bn nui thn, n khi 60 tui th ng b hn vic bn gi Mi (khong 1 - 2 gi tra), Trinh n bo ngi ngi dy, hng v
bun. Hai ng b pht nguyn tu Tnh , ngoi vic nim Pht, hai ng b Ty phng, chp tay nim Pht. Trong chc lt, Trinh n bng m mt hi
tng nh l kinh Hoa Nghim 8 b, thng thng gi l ly Kinh. (Ly Kinh ngi xung Quanh: Ph thn Ti u khng thy? Mi ngi p: ng

- 228 - - 229 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

c vic i ra ngoi ri, do mu thn ca Quan huyn bnh nng v ph m may mn qu, con c gii thot. Hm nay lm phin Tin Sinh n
thn ca Trinh n ang i thm nn khng c nh. Trinh N ni: Khng y con tha Tin sinh bit ngy y con s v Ty phng. V s tin
h g! Khng cn tm kim v mi Ngi v. Khi Cha ti v n th hy hoan con gi cho Tin Sinh, sau khi con b thn phm ny, xin Tin Sinh dng
h ni li xin Ngi hy yn tm v va ri Ti c hai i B tt dn i s tin lo vic tng tng v trai Tng lm phc, v li mt phn cp
n Cc lc Ty phng v c T ph A Di th k cho Ti vng sanh dng cho m gi ca con. Mong Tin Sinh t bi hoan h m chng minh
h phm h sanh nhng v lng ch hiu vi mu thn hai ln ct tht cnh cho. Con thnh tm vn t. Lng Pht t nghe ni th p rng: Tui C
tay tr bnh cho M nn chuyn ln h phm trung sanh. Ti may mn c ch va mi qu Xun, ti sao vi ni n vic y? Hiu th yn lng, a
ph thn lun nhc nh nim Pht nn xin Ngi hy an tm lo tu nim, Lng Pht t ra v. n ngy C hn nh ni trn, b gip vic n
ng Tm nh ngh n Ti.Do trc, c ngi gip vic trong nh l nh Lng Pht t bo tin C vng sanh Ty phng Cc lc th gii.
h Tn, thy Trinh N tr tui m tu hnh tinh tn nn B cng pht nguyn Pht t h Lng nghe xong th ht lng tn thn, vi v n nh lo vic
trng chai, chuyn tm nim Pht. Gi y khi chng kin s vng sanh tng tng, mi vic u lm y theo nh li C dn v cha li mt phn
ca Trinh n, B tht ln rng: Tiu Th i, Tiu th l mt ng n trinh cp dng cho mu thn C. (Trch Cn i Vng Sanh truyn)
tit m cng l bc chn tu nn c s li ch v i th thng ny, cn
chng ti y l k mi gia ng pht tm tu hnh, s rng s khng Li bnh lun ca Pht t bin son b Tnh Thnh Linh Cm Lc:
c nh th. Trinh N tr li: Xin B an tm, khng phi nh th u. Sanh ra lm ngi khng c mang thn nam t, li phi mang thn n
Vic nim Pht cn phi c tm chn thit, cn vic tu hnh bt lun l na nhn, nghip y nng ri, nhng lm n nhn m cn lao vo con ng
ng hay khng na ng, ty thuc vo hon cnh ca mi ngi. bn thn na th nghip nng li cng nng. Tuy nhin Nghip hi mang
Ni my li trn xong th Trinh n quay sang quyn thuc dn d: Qu v mang, hi u th nhn (Nghip sanh t lun hi mnh mng khng b m)
trong lc bnh nht nim Pht m khng c tm ch thnh tha thit, Ti s e nhng mt khi hi u tnh ng y chnh l Cc lc Nit bn. Chng ta nn
kh c lc. Nu dng tm ch thnh, chn tht m nim Pht, th n gi bit tt c chng sanh u sn c Pht tnh, nh c hiu th trong truyn.
pht ny mi t bit mnh s c s th dng rt ln lao. Vy xin qu v c Chnh trong lc tui qu thanh xun m c th phn tnh hi u, mnh m
gng, Ti xin i y. Dt li Trinh n nhm mt t th. Ph thn ca Trinh b hn vic dm u, theo li Pht dy, y theo php mn Tnh , gng sc
N n gi Du mi v, nghe ngi nh tha li tnh hnh gi pht cui tu hnh, cha c vi nm lin nh bn nguyn, li bit trc ngy gi
cng ca con, ng n s trn u th trn nh u ca Trinh n vn cn v Lc bang. Ni n y chng ta c th thy php mn Tnh l php vi
m. (Trch Du Hu c Sao) diu, th thng nht m li thch hp vi mi cn c nn n T thng
ni: Php mn nim Pht l php mn Thng Thnh - H Phm ng tu,
39. C mt hiu th (*) khng r h tn, va qu tui cp k bng nhin ch cn tn su, nguyn thit th chc chn c thnh tu, th nn Quc
tnh ng b hn vic lm c, t gi mnh tinh khit, li quy y Tam bo, th tr hc tin s Vng Nht Hu son b Long th Tnh , trong y c mt thin
nm gii. i vi Pht Php lng rt thm tn, by gi hiu th b hn phn khuyn ha cc phong trn. C hiu th ny vng theo li khuyn dy
son, chuyn tm nim Pht. C cn mt ngi M gi nn n Thng Hi y, b hn th dm u Ta b nht tm nim Pht, cu v Tnh Lc
thu mt gian nh, rc M cng v mnh phng dng v khuyn M bang. Hiu th hy cn c nh th th Ti knh khuyn cc hng Pht t
nim Pht. Ring c nhn C th sm chiu thnh tm nim Pht khng gin hay cha vo hng Pht t, hy nn dng mnh pht sanh chnh tn, nht
on. C sa sang phng thnh mt ni Tnh tht, va trang nghim va l ng sanh nim nghi ng hy bng khi ph vi kip lm ngi nh
thanh tnh, khng khc g chn lan nh v thnh Tn dung ca T ph A Di trong Khoa vn cng th thc c cu: Kim xin bt kh Di nim - Ung ti
Pht v nh ngy m l bi cng dng. Khi cn sng trong nghip nhn gian tu nht tao. (Sng chng nim Di Pht hiu - Ung mt i
phong trn, d trong cnh gi bi nhng C khng bung lung phung ph chi no nhn gian)
nh ngi khc nn dnh dm c s tin kha kh. S tin y C em
gi cho mt Pht t Vit ng nh gi dm cho C. n nm Dn Quc (*) Danh t hiu th c 2 ngha, ngha th nht l v quan vo thi i xa
th 13, u thng Hai, C nh b gip vic n Vit ng mi Lng Tin c trch nhim ct gi sch v v hiu chnh cc sch, ngha th hai lcch
sinh n v tha rng: Tha Tin Sinh, con tu hnh cha c bao lu gi khc ca k n. Trong truyn ny chnh l ngha th hai.

- 230 - - 231 -
TN BIN QUN M LINH CM LC

LI PH
Su truyn vng sanh trn, mt truyn ca c u m Tn ch l ni v
s chng c cp bc thng th trong t chng. Hai truyn sau cng ni
v n Pht t c chng c thp nht trong t chng. Khi cn Ta b th
theo giai cp gii phm c thp cao, nhng mt khi vng sanh v Cc lc
ri th d c chm mau, sai khc bt ng, ng d vo ngi bt thi, ng
chng qu v sanh, ng thnh Chnh gic. S tch vng sanh c li ch ln
lao th cc s tch tr nim danh hiu c i bi Qun Th m cng th nn
dch gi thnh knh c cng bin dch t Hn vn ra Vit vn, mong em li
s li lc cho cc v c tn tm vi i S, bt lun l vo hng Pht t
hay cha vo hng Pht t, nng theo y m tn tm c tng trng,
nhng v no cha pht tn tm cng nng theo y m pht tn tm.

Tuy nhin c iu dch gi xin tha: qu v trong lc bnh nht, thn th


khe mnh, tm thn sng sut nn ch thnh cung knh, tinh tn xng nim
danh hiu ca i s v tng kinh Ph Mn, ch i bi cho thng, ng
ngh rng B tt thn lc v bin li t bi thng xt chng sanh nh th
nn khi no c tai nn g th mi ngh n cu o xng nim, lc thng
ngy th khng cn lm, nh vy l sai lm ln. Ti sao vy? V khi tai nn
xy n, tm chng ta hong s, hi hng, tinh thn khng minh mn, lc
y ch duy nht c tm trng s cht th lm sao m nim, cho d c xng
nim c cng kh m nht tm. iu ny qu v xem qua cc s tch
t 6 thin trong b sch ny dy r.

Dch gi xin nhc li hai tch chuyn trong thin Cu t ch nn chng


minh: Chuyn th nht l i Nguyn Ngy, c Thy Thch Php Lc, mun
xy ct Tnh x ti L Sn tu hnh nhng ti chnh qu thiu thn,
Pht t li khng ng h nn Thy cng vi Sa Di Minh Thm thn hnh i
n Thng Cc. C hai Thy tr li mt nm xin ch gai em v
bn xy Tnh x. Cng vic xong, hai thy tr trn ng v cha th i
ngang qua mt m hoang c y c lau. Nhm lc ma nng bng gp la
d chy khp trong m, xe Thy lc ngay hng gi nn v phng
trnh khi, Thy Php lc lc y v qu mi mt nn ng m trn xe, khi nghe
la nng git mnh thc dy th la st bn mnh, ngay lc y Thy ct
ln ting xng nim cu Thnh hiu Qun m, nhng Thy ch la ln c
ting Qun, cha n 2 ch Th m, ng theo m thanh xng nim th gi
t nhin chuyn hng, m la d u tt. Hai thy tr v n cha an

- 233 -
TN BIN QUN M LINH CM LC TN BIN QUN M LINH CM LC

nhin v s. Trong lc tai nn cp bch m c s minh gia ca B tt nu nc c v chao ng th bng trng khng r rng. Tm chng sanh
nh th l do thng ngy Thy tn su v thnh knh xng nim, cng cng nh nc, nu ch thnh mt lng xng nim danh hiu B tt th B
hun thun thc mi cm ng n i S nh m vang ng ting. (Trch Cao Tt chnh trong lc xng nim khin c s li ch minh hin, tri li nu
Tng Truyn - Tp 2) tm khng ch thnh, khng chuyn nht th kh mong c Ngi cu h.
ngha ny rt su xa, mun bit r th phi xem li ta Thch n Ph
Chuyn th hai l ti huyn ng hi c mt b lo Pht t h Vng Sn Ch trong b n Quang Vn Sao.
tui tht tun. Mt hm B bng a chu qua sng th ri ro trt chn
t xung nc, li nhm lc nc ln, chy mnh nh thc nhng b lo Ti sao B tt li c danh xng l Qun Th m? V B tt nhn bit c
vn bng chu ng trn mt nc, t nhin nh ng trn bnh a. Dn lng cu khn ca chng sanh do qun vn thanh m chng vin thng trn.
chng thy vy v cng kinh ngc, lt t ko ghe tip cu b ln b. Sau Qu v do qun m thanh cu cho nn mnh danh l Qun Th m.
khi b ln b th mi ngi gn hi. B ni: Ti khng bit g l him nn,
lc y ch bng chu v tr nim Qun Th m khng dt m thi. Do b lo V sao s th hin ca B Tt gi l Ph Mn? V B tt qung i ph
ny thng nht tr nim Thnh hiu ca i S chng nhng lu nm m bin th hin v bin, ty thun theo cn tnh ca chng sanh trong khp
cn thun thc nn c B tt gia h nh th. S tch ni trn l do Thch php gii, c th chng sanh n cnh gii thot, khng ring lp mt
Minh Hu Sn Ha thng cha Ty Thin, x Kim Lng thut li (Trch php mn no, ging nh bnh trong i c nghn loi, l ng nhin th
Qun Th m Tr nim K) thuc cng phi c mun phng, khng chp nh mt php no, ty theo
ch m cng nh ch t ng ca chng sanh m khai ha im th nh lc
c Lin Tn Bt T c dy: Nhn thi bin - Mnh thi dng. T cn, lc thc, tht i, mi mi u c th chng c vin thng. ngha
dy: lc rnh ri, phi lo tu tp cc cng c, tng Kinh nim Pht, tr ch ny phi xem trong Kinh Lng Nghim th r. V th, tt c Php u l ca
l Sm, v.v... th n khi i hn n hay gp tai nn mi c m th dng. thot sanh t lun hi thnh V thng gic cho nn c mnh danh l
Ging nh truyn vng sanh th 5 ca Trinh N trn. Trinh N khuyn mi Ph Mn. Nu B tt ch ni Nam Hi th khng th gi l Ph.
ngi trong lc bnh nht phi nim Pht ch thnh tha thit th n gi pht
lm chung mi bit s th dng ca cng phu tu nim. Ti knh mong qu Pht t trong c hai gii hng ngy ngoi vic lo bn
phn ca mnh, phi mt lng ch thnh xng nim Thnh hiu A Di Pht,
LI KHAI TH CA N T: c Qun m B Tt thnh Pht trong kip li sm chiu trc Pht i ht lng sm hi tc nghip t v th, thc
xa xa. Thnh hiu l Chnh Php Minh Nh Lai nhng v lng t bi i hnh lu ngy s trong ch khng bit khng hay m c li ch khng
vi chng sanh qu thit, d an tr Thng Tch Quang m vn hin th ngh bn. Trong Kinh Php Hoa c dy rng: Nu chng sanh no tm
thn ni ba l tht bo, phng tin, ng c. D thng hin Pht thn dm dc qu mnh, thng cung knh xng nim Thnh hiu Qun Th
nhng vn li hin ph thn trong cu gii, d lun bn cnh hu h A Di m B tt lin c ly dc; sn n, ngu si cng th. Nu chng ta mt lng
nhng vn hin sc thn Php gii trong mi phng, ng nh li tin thnh knh chuyn nim Thnh hiu A Di Pht, Qun Th m B Tt th
c ni: ch cn c li ch cho chng sanh th khng mt vic g chng ba c tham sn si t nhin c th tiu tr. Chng ta sng trong thi mt
thc hnh v nh trong Kinh dy vi nhng chng sanh nn dng thn chi php ny, tai ch hon nn qu nhiu, th nn ngoi vic nim Pht, cn
thot th hin thn y m v ni Php. V l do y nn bit Ph phi kim xng nim Thnh hiu Qun m B Tt, trong minh minh t nhin
Bo Sn chnh l ni ng tch ca B tt. V mun cho chng sanh c ch c s hi chuyn khng th ngh bn, th mi mong khng n ni tc ng-
chim hng quy l m th hin ni Bo Sn ny, u phi B tt ch ni hip hin tin v phng trn trnh.
Ph m khng ni ch khc.
Knh tha qu c gi, B sch ny trc tin l do n T ta, sau
Ly v d cho d hiu, nh mt vng trng sng rc trn khng trung, l Ngi mong chng ta y theo cc tch trong 6 thin ny m thc hnh
bng trng y mun sng u hin, d cho l mt go nc hay mt git nn T u c nhng li khai th pha sau trong cc chuyn, thm mong
sng trn cnh cy th mi mi u hin c mt trng trong y, tuy nhin mun chng ta c kt qu m mn, y chnh l s v gi ca b sch ny.

- 234 - - 235 -
TN BIN QUN M LINH CM LC

B Tn bin Qun m Linh Cm Lc bao gm 6 thin . Cn mt


phn mang tn Qun m Linh Cm Cn Vn Lc ngha l ghi chp li nhng NAM M I T I BI CU KH CU NN
s linh cm ca c Qun m cu kh sanh do tai nghe mt thy trong
thi gian gn y, phn ny c khong 60 - 70 s tch, dch gi thy rng
QUNG I LINH CM QUN TH M B TT
dch tip cng tt hoc khng dch cng c v 60 - 70 s tch ny cng
tng t nh cc tch trong 6 thin dch, chuyn v s bc tr bnh kh,
v.v... khng c nhiu khc bit, ch khc bit im thi gian xa v nay.

Cui cng dch gi thnh knh xin qu v khi c xem b sch ny nn


mt lng thm tn c t bi cu kh ban vui ca Qun Th m B Tt, c
gng thc hnh mi mong em li kt qu v gii thiu cho ngi khc
c xem cng c kt qu nh mnh th cng c y v lng v
bin. S vic ny nu xem trong Thin th 3 c Qun m B Tt dy Pht
t Phng Hin th r, dch gi xin nhc li c gi khng nhc cng
tm kim li: c Qun Th m khuyn Pht t Phng Hin nu c th
khuyn ha nghn ngi trnh xa cm by ca n sc th c phc c
v lng v bin. Phng Hin knh cn t chi khng nng lc lm
vic y. B Tt lin trao cho quyn Gii Nch N Ca v khuyn nu ng
khc bn n tng quyn sch y th cng nh khuyn ha v lng v
s ngi, khng ch c nghn ngi m thi. Vy dch gi trng mong qu v
s c gng vng li B tt thc hnh th nguyn ca dch gi c hon
ton vin mn. Xin cm t thm n ca qy v.

Ha Thng
THCH TR MINH

- 236 -
Bin Son: C S L Vin Tnh
Vit Dch: Ha Thng Thch Tr Minh

Tng bng a sch Kinh Pht, vui lng lin h Pht t


T: 0908036949 - Email: tinahcm@hotmail.com

Вам также может понравиться