Вы находитесь на странице: 1из 38

( 1)

Ln Lng | 28 2017 | 0

[]
[]
: ,

( ,
3 ),
(yn b dio su g).
. , ,
.
(g) ,
"". (dio su), ""
, ,
(, jing z y ). . "... ,
, , ....", [] ,
. , (, wn wng),
, , , , ....
.... ;-))))
(yn b),
, , ,
, (
, )
, ,
.
,
,

?
1

001

yn yng n shn mio nn qing


,

r zh hi xing ji ji gng

002

ru nng liao d yn yng l


tin d du li y zhng zhng


003

xun yun hung d zhn ch yu


zh l jng nin k wi xi
[] , [ ]

004

u mng tin shn shn shu f ju


[]

dng tn zh j jn qin xi
, [ ] , [] [
]

005

shn lng f t ch lu shu


, ,

ci fng xin sh b yun l


, ,

006

g mng fng ho yn chng wn


[ ]

dn ji q mn cng c sh
[]

007

y qin b sh dng sh zh
[],

ta gng shn chng q sh r


[]

008

diy hn da zhng zi fng


[]

y sh b j we jng y
[ ] []

009

xin x zhng shng pa ji gng


zng hng sh w za q zhng


010

c jing b gu ln b ji
,

y q tng sn we zhng zng


[],

011

yn yng r dn fn shn n
, []

y q sn yun rn m c

012

w r do la hun y yun

ji q cho shn we zhn de


013

rn q ji gng fn ji xng
[] ,

b mn yo zh ji xng xng

014

ji xng fng ji we zh f
[] ,

b mn zh sh z fn mng
[]

015

f shng zh mn we zh sh
, ,

sh sh y wi kn png j
,

016

zh f chng qin ji sh gn

zh sh n shn dn gng q
, , []

017

li ji yun ha li y mng

sn q j sh y bng dng
,

018

yng dn shn y q n b
,

yn dn n y q shn xng
,

019

j mn o r h sn q
[]

zh c x yn ba sh y
[ ] ,

020

gng h cng png ji jin din


[ ] [],

y gng b k yo we c
, []

021

sn q de sh chng kn sh
[] ,

li ji y zh fe xio b

022

y fng qun m bng sh ho


,

li dng y n q lng h
,
023

yo yo sn q yo li y
,

ha we y n sho mn fe

024

ru y yn s h h sh
,

zh jn dn xing c zhng tu
[]

025

tin sn mn x d s h
[]

wn jn c f r h ch
,
026

ta chng xio j y cng ku


,

c sh tin mn s ch l
,

027

d h ch we dng y ka
: , ,

j sh ji cng c zhng q
[]

028

li h ta yn ta chng jn
,

sn chn yun sh d s mn

029

gng de q mn xing zha ya


, [] , ,

ch mn ba sh zng xn xn
[] , [ ]

030

ta chng tin m zu we gu

z rn yo nn nn to b
[] [ ] ,

031

dn dng chng q tin m xng


[]

jin j r shn b z wi
[ ] [] , []

( 2)
Ln Lng | 3 2017 | 0

[]
[]
: ,

, ,
. ,
, , ,
, .
, ,
, . .
. . ,
, ,
, . .
,
.
, - ,
.
, .
,
,
.

?
1 ( )
2

032

sn we shng q w we s
,

xng za sn x shua za w
,

033

nng sh yo sn b w sh
[ ] , [] ,

za hu zhn j x j q

034

ji zhng f yn we zu xing
[ ] ,

tin png ji zho d tin png


[ ] []

035

tin png ru da tin yng shng


[] [ ] []

x zh j sh fn yn gng
,

036

b mn fn f ji r c
[]

shng za shng mn s za s
[ ] , [ ]

037

zng yo j s de q mn
, []

wn sh ji xing b kn sh
, []
038

li y j xng h ta xing
[] , []

ji zi zh f cho xing dng


039

x xng za wi shn xng h


,

yn s chn chn w xng w


, ,

040

sn q r m ho s tu
[] ,

ji r n kn xing jin wi

041

bng q sh ho ho m x
,

c sh zh sh b x we

042

gng jin li y la ln r
, , []

yu q ln li y tng ln
[ ] [], []

043

yo yo sh gn r m gng
,

k zhng sh xi j xing fng


, []

044

w x rn chn jin bng x


,

gu wi dng cho y tng xing


045

w b y sh lng b jng

ha we r yu sn gung mng

046

sh gn la k r gn shng

ji zi x zh sh j gng
,

047

q y mn x gng ta yn
[] []

sn bn nn de zng ji ln
[]

048

ru hun de r y we j
,

j cu xng cng b su xn
[ ] , , , ,

049

gng de zh f zh sh l
,

bng ji yng sh zu we gu
,

050

chng cng c d j q chng


[] , ,

ba zhn ba xng jn x j
[] [] ,

051

tin y zh shn so za gng


,

d jin gy j j du chng
,

052

ji lng zh f j l ji
, []

tin yng zu q j tin png


[ ] ,

053

ji y bng dng w yng sh


, , , ,

shn j tin shng ya jn zh


[]

054

zu j x png tin shng q


, []

yn sh d xi y r zh
[]

055

ru jin sn q za w yng

pin y we k z go qing
, []
056

h rn fng zho w yn wi
[]

yo y we zh ho ca xing
,

057

zh f qin sn li h wi
[ ]

ta yn zh shn za qin r

058

ho y gng zhng we ji tin


[ ]

ho r zh shn we ji d
[ ]

059

ji tin zh shng ho yng bng


[] , [ ]

ji d qin cng k l yng


[] [] [ ]

060

f bng dn xing ta yn wi
[] , []

ru fng li h l to xng
,

061

tin d rn fn sn dn mng
, ,

tin dn yu jng hu ga ln
[ ] []

062

d dn r jng z yn xing

rn dn dng zh sh ta yn

063

shng mn li bng h li dng


,

c we tin dn z fn mng

064

ka mn li y h li j
,

d dn r s r y y
,

065

xi mn li dng gng ta yn
,

y qi rn dn w gu c
[] ,

066

ya zh sn dn h so y
[] []

cng xng dn j s we me
[ ]

( 3)
Ln Lng | 10 2017 | 0

[]
[]
: ,

. ,
, .
, ,
[]? , .
. .
(- ). ,
, , ,
, . ,
, , ,
, , , , , ,
, ,
. ,
, , .
: (,
, ) .
, ,
.
, , ,
, . ,
, ,
.
. ,
.

?
1 ( )
2 ( )
3

067

gng we ta b bng yng hu


,

gng bng xing ji she hu de


[] , ?
068

li gng ji bng b r yng


[] , [ ] []

li bng ji gng yng r ba


[] , [ ] []

069

b r yng x ze j la
[] [] ,

yng r b x ze x mi
[ ] [] ,

070

bng we b x gng we g
[ ] ,

g z b tng b lun n
[ ] ,

071

tin bng ji d gng we b


[] ,

bng ji tin y we b f
[] ,

072

bng ji tin y we b f
[] ,

tin y ji bng we zhng g


[] ,

073

gng ji r gn we f gn
[] ,

r gn ji gng fe gn g
[] ,

074

ji y gng x zhn za y
[] , ( )

tng y gng x zhn y gu


[] , ()
075

gng ji zh f tin y f
[] , []

zh f ji gng tin y fe
[] , []

076

gng ji gu x we d g
[] , ( )

ji j we xng zu b y
[] , [] , []

077

ji rn zh sh we shng g
[] , ( )

yo jin su yu r sh y
[, ] [] , ,

078

gng yo y bn q g zh
,

li gng jn w ji sn q
[]

079

c sh ru y xng bng q
[]

p m zh ln w fn q
[ ] [ ]

080

li gu ji dng sh jio
[] ,

li dng ji gu qu r jing
[] ,

081

li y ji xn lng to zo
[] ,

li xn ji y h chng kung
[] ,

082

qng gun s zh sh xing shn


, , []

ba sh fng zh m cu sho
[] [ ],

083

bng ji ji x nio di xu
[] ,

ji ji bng x lng hu sho


[] ,

084

zh c r zh sh j shn
[]

we sh ji y sh b ji
8 9 10

085

b mn ru y ka xi shng
[] , ,

zh sh fng zh zng chng qng


, , []

086

shng y b li zhng x hu
, , , ,

d ho yo zh j yn xng
, ,

087

jng shng to ch bng p


,

jng qn sng yo shng mng


088

ru wn s mn h so zh
,

zh y dia s y xng xng


, ( )

089

png rn chng f qn yng xng


, , ,

yng ru zh xn yn s mng
, , ,

090

f qn xn xng we shng j
,

chng rn xio j wi qun xing


,

091

d xing png ru b kn y
[ ] , [ ]

xio xing yng zh b jng mng


,

092

d xing w q bin we j
[]

xio xing w q y tng zh


[] [] ,
093

j s gng nng fng wng xing


[ ] []

wn j wn qun b chng gng


[]

094

ru y xi qi bng fi me
,

qun jn b b jn qin chng


[] ,

095

ya sh ji xng pi w xng
,

g su b gu ko x jng
( )

096

kn png xng shu l yng ho


[ ] , []

zhng gng kn gn t we yng


,

097

gn du we jn zhn xn m
[ ] ,

wng xing xi qi kn zhng qng


, , , [ ]

098

y w tng xng j we xing


, ,

w shng zh yu chng we wng


[] ,

099

fi y f m xi y ca
[] - , ,

qi y gu x zhn b wng
] , [] []
100

ji lng shu s ha tin png


, []

xing za ch dng y zhng dng


[ ]

101

wng y zhng r xi s w
[ ] [],
[]

q y fng c z yn ji
[ ] ,

102

j z cng shn hun cng mn


, , ,

sn w fn f tin l hng
[] []

103

sh gn ji f ru ji cu
[] ,

r k xi qi j sh we
, , [ ]
[]

104

sh we sh yng we gu

q gng tin y yng w y


,

105

tin m we k d we zh
[] , [ ]

li ji tu x w ch l
[] , ,

106

qun jn m sh c xun j

dng ch ji gng f mng zh


[] ,

107

gng zh q mn b we p
[] ,

mn zh q gng sh p xing
[] ,

108

tin wng s zhng w l zo


[] , ,

y r wng d yo l zng
[] ,

109

sn zh s gng xng r m

b ji go qing rn x dng
[ ]

110

ji q tu y sh ho dng

yn yng shn n ya jng tng


[] []

111

sn yun j sh chng li j

tin d wi chng yo y l

112

qng gun g l jng we ju


, , [ ]

fe sh xin rn m chun y
, [ ]

<<< 1 2 3 >>>

Вам также может понравиться