You are on page 1of 2

Tecnolgico de Estudios Superiores de Coacalco

Asistencia
Teachers name: Major:
Grupo:
Scholar term: 2016/2017-2 Semester:

Subject: English Group:

Second Partial
Numero de Students names. MAY JUNE JULY
lista 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1
1 2 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7
6 7 8 9 2 3 4 5 6 9 0 1 2 3 4 5 6 9 0 1 2 3 6 7 8 9 0 0

M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Tecnolgico de Estudios Superiores de Coacalco
Evaluacin
Teachers name: Miguel Angel Alvarado Moreno Major:
Scholar term: 2014-2015-2 Semester:

Subject: English Group:

First Partial
Numero Students names. LECTORA AUDITIVA ESCRITA ORAL
de lista
5 5 10 5 5 5 10 5 5 5 10 5 5 5 5 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Exam

Exam

Exam

Exam