You are on page 1of 1

CASTELO FORTE

Coro Masculino

U
Letra e Msica:Martinho Lutero(1483 - 1546)

b 4 .
bb4 =
l=============================
& l l l l
l
l
1. Cas - te - lo for - te o nos - so Deus, Es - pa - da e bom es -
2. A nos - sa for - a na - da faz, es - ta - mos con - ven -

l
3. Sim, que a pa - la - vra fi - ca - r Sa - be - mos com cer -

b 4
?bb4
Ll============================= l l l =l
b U U
b b

n

=============================
l& l l l =l
l
l
cu - - do; Com seu po - der de - fen - de os seus, So - cor - ro traz e
ci - dos; Mas nos - so Deus so - cor - ro traz e so - mos pro - te -

l

te - - za; E na - da nos as - sus - ta - r Com Cris - to por de -

ll ? b b b .
n
L============================= l l l =l
u
b U .
b b n l . =l
l=============================
& l
l


l
l
pro - te - o. Sa - beis quem Je - sus? O que ven - ceu na

l
gi - dos. Se te - mos de per - der Ri - que - zas, bens que hou -


fe - - sa. Sa - beis quem Je - sus? O que ven - ceu na

l b b b
..Ll=============================
? l l l
=l

b ..
.
b b

n l

l


=l
l=============================
& l
l
l
cruz, Se - nhor dos al - tos cus E sen - do o pr - prio
ver, Em - bo - ra a vi - da v, Por ns Je - sus es -

l . n .
cruz, Se - nhor dos al - tos cus E sen - do o pr - prio


l b b b . .
l b n
L=============================
l? n l l =l
b U
b b .


l=============================
& l l =
l
l
Deus Tri - un - fa na ba - ta - - lha.
t. E dar - nos - seu rei - - no.

l Deus,
.
Tri

-

un - fa

na

ba

- ta

-

- lha.

bb
Lll=============================


n
? b . l l
u =