You are on page 1of 84

16/12/2015

Daya dan
Gerakan

1
16/12/2015

Click
here
Gerakan lebah Gerakan semut
adalah gerakan bukan gerakan
linear linear
Gerakan linear adalah gerakan garis lurus
Gerakan bukan linear adalah gerakan bukan garis lurus

Jarak terpendek antara


Jumlah panjang kedudukan awal
lintasan yang dengan kedudukan
dilalui oleh akhir dalam garis lurus
suatu jasad pada arah tertentu.

( shortcut )
Unit SI:
meter (m)

Kuantiti Kuantiti
skalar vektor

2
16/12/2015

Contoh jarak

Berapakah jarak yang dilalui oleh kereta dari titik A ke titik C ?


Jarak = 140 m

Contoh Sesaran
Contoh sesaran

Berapakah sesaran kereta dari titik A ke titik C ?

Sesaran = 60 m ke arah timur A

3
16/12/2015

KG MAHKOTA
Dari KG INDERA ke KG MAHKOTA?

200 m

300m + 500m + 200 m = 1000 m


500 m
600 m Tiada arah

W E Dari KG INDERA ke KG MAHKOTA?


KG INDERA
S
60 0

300 m = 600 m
Arah : utara-timur dari KG INDERA

JARAK vs SESARAN

Aku kesepian

4
16/12/2015

JARAK vs SESARAN

Oh x boleh
masuk

50 km 3 km

Berapakah jarak perjalanan unta ?


Jarak = 50 km + 3 km
= 53 km

Berapakah sesaran unta ?

sesaran = 50 km + 3 km
= 53 km

JARAK vs SESARAN

50 km 3 km

Berapakah jarak perjalanan unta ?


Jarak = 50 km + 3 km + 3 km
= 56 km

Berapakah sesaran unta ?


sesaran = 50 km

5
16/12/2015

JARAK vs SESARAN

50 km 3 km

Berapakah jumlah jarak perjalanan unta ?


20 km
Jarak = 50 km + 3 km + 3 km + 20 km
= 76 km

JARAK vs SESARAN

50 km 3 km

Berapakah sesaran unta ?


20 km
Teoram Pythagoras
sesaran2 = 502 + 202
= 2500 + 400
= 2900
= 53.85 km

6
16/12/2015

ialah kadar ialah kadar


perubahan jarak perubahan
terhadap masa sesaran terhadap
masa

Kuantiti
Skalar
Laju Unit SI:
ms-1 Halaju Kuantiti
Vektor

m m
s s

LAJU vs HALAJU

7
16/12/2015

LAJU vs HALAJU

100 m
20 s

LAJU vs HALAJU

Laju,v = j
t
= (100 + 50) m
(20 + 25) s
= 3.33 ms-1

100 m
20 s 50 m
Halaju,v = s 25 s
t
= 50 m
45 s
= 1.11 ms-1

8
16/12/2015

ialah jumlah jarak Ialah jumlah


dilalui dalam suatu sesaran dilalui
masa dalam suatu masa

Laju
Kuantiti Unit SI: Halaju Kuantiti
Skalar Purata ms-1 Vektor
Purata

P W E

70 m S

Q
Jumlah jarak yang dilalui oleh seekor lembu dari P ke Q adalah 240 m dan masa
yang diambil adalah 160 s.

Average Average
= =
speed velocity

Tiada arah Ke selatan dari P


= 1.5 ms-1 = 0.44 ms-1

9
16/12/2015

10
16/12/2015

kadar
perubahan
halaju terhadap
Halaju objek bertambah masa Halaju berkurang
Kuantiti vektor

Unit SI:
ms-2

Bernilai negatif
Bernilai positif

MULA KETIKA DALAM PERLUMBAAN

V = 0 km/j V = 120km/j

ialah kadar perubahan halaju

11
16/12/2015

KETIKA DALAM PERLUMBAAN


TAMAT

V = 0 km/j
V = 120 km/j

kadar perubahan halaju yang nilainya negatif

DAYA DAN GERAKAN

PECUTAN
50 ms-1

Rehat
5 minit
Berapakah pecutan lori selepas 5 minit ?
a = (v u)/t
Halaju akhir
= (50 0)/(5 x 60)
Halaju awal Masa dalam
Rehat = 0 unit saat
= 50/300
= 0.17 ms-2

12
16/12/2015

DAYA DAN GERAKAN

PECUTAN
60 kmj-1

2 minit
Berapakah nyah pecutan trak sebelum ia berhenti di lampu isyarat ?

Halaju akhir a = (v u)/t


Berhenti = 0
= (0 [60 x 1000/3600])/(2 x 60)
Halaju awal
dalam ms-1
= - 16.7/120 Masa dalam
unit saat
= - 0.14 ms-2

DAYA DAN GERAKAN

PECUTAN
v = 6 ms-1 v = 4 ms-1 v = 2 ms-1

t=0s t=1s t=2s


Pecutan dari t = 0 s to t = 1 s

13
16/12/2015

DAYA DAN GERAKAN

PECUTAN
v = 6 ms-1 v = 4 ms-1 v = 2 ms-1

t=0s t=1s t=2s


Pecutan dari t = 0 s to t = 1 s

a=v-u
t
= 4 6 ms-1
1s
= -2 ms-2

DAYA DAN GERAKAN

PECUTAN
v = 6 ms-1 v = 4 ms-1 v = 2 ms-1

t=0s t=1s t=2s


Pecutan dari t = 1 s to t = 2 s

14
16/12/2015

DAYA DAN GERAKAN

PECUTAN
v = 6 ms-1 v = 4 ms-1 v = 2 ms-1

t=0s t=1s t=2s


Pecutan dari t = 1 s to t = 2 s

a=v-u
t
= 2 4 ms-1
1s
= -2 ms-2

15
16/12/2015

16
16/12/2015

17
16/12/2015

PERSAMAAN GERAKAN LINEAR

DIGUNAKAN KETIKA

PECUTAN SERAGAM JATUH BEBAS

18
16/12/2015

19
16/12/2015

20
16/12/2015

Analisis : hanya tengok kecerunan

21
16/12/2015

20-

Analisis : hanya tengok : - kecerunan


- luas di bawah graf

Kecerunan = pecutan
Luas di bawah graf = sesaran /jarak

22
16/12/2015

23
16/12/2015

24
16/12/2015

25
16/12/2015

26
16/12/2015

Jom fikir sekejap

27
16/12/2015

Kecenderungan sesuatu objek untuk mengekalkan


asalnya sama ada sedang bergerak atau dalam keadaan
pegun

Hubungan inersia dengan jisim


Inersia berkadar langsung dengan jisim

28
16/12/2015

Situasi
melibatkan
inersia

Situasi
melibatkan
inersia

29
16/12/2015

Cara mengurangkan kesan inersia

Lori A
Lori B

Ada besi penghadang

Ada pecahan tangki kepada


beberapa bahagian

30
16/12/2015

31
16/12/2015

Perlanggaran Perlanggaran Letupan


kenyal Tak kenyal
Berpecah
Tidak melekat Melekat

32
16/12/2015

Perlanggaran kenyal
Tidak melekat

m1u1 + m2u2 = m1v1 + m2v2

Perlanggaran Tak kenyal


melekat

m1u1 + m2u2 = (m1+m2)v

33
16/12/2015

Letupan
berpecah

m1u1 + m2u2 = m1v1 + m2v2


0 = m1(-v1) + m2v2
m1v1 = m2v2

Tips : lukis
gambar bagi
situasi yang diberi

34
16/12/2015

VB = 0.75 ms-1 V = 2 ms-1

m = 2 kg Vsentakan = -0.3 ms-1

35
16/12/2015

Vsepunya = 0.9 ms-1

Vpeluru = 175 ms-1

VA = 0.75 ms-1 (ke kanan)

Vsepunya = 3.75 ms-1 (ke kanan)

Vsentakan = - 0.8 ms-1 (ke kiri/belakang)

36
16/12/2015

2.5 Kesan daya


Unit :
Newton @ kgms-2

Kuantiti
vektor Daya, F Ada arah

Sesuatu (tolakan atau


tarikan) yang dapat mengubah
keadaan pegun atau keadaan
gerakan dengan halaju seragam
suatu objek

Mengubah bentuk

Saiz

Kesan daya
Gerakan objek

kedudukan objek

37
16/12/2015

Daya seimbang
Daya paduan/ Daya bersih / Fbersih = zero (0)

Kesannya : objek akan sentiasa pegun

Halalu seragam, pecutan = 0


Hukum
Fbersih = ma Newton
kedua

Fbersih = m(0)
=0
Kesannya : objek bergerak dengan halaju seragam

38
16/12/2015

Daya tidak seimbang

Kesannya:
Fbersih = 0

HUKUM NEWTON
KEDUA

Fbersih = ma

39
16/12/2015

Jom buat latihan

40
16/12/2015

41
16/12/2015

42
Belajar dari pengorbanan yang suci

Impak/kesan
Impuls
16/12/2015

43
16/12/2015

44
16/12/2015

Jom buat latihan

45
16/12/2015

46
16/12/2015

Kerja rumah ..
Soalan bahagian B

Aspek (salin sahaja) Cadangan Penerangan


i) Mengurangkan kesan Guna bampar depan dan Supaya masa hentaman
hentaman di bahagian belakang mudah remuk. menjadi panjang untuk
hadapan dan belakang mengurangkan daya
kereta impuls.

47
16/12/2015

Aspek (salin sahaja) Cadangan Penerangan


i) Mengurangkan kesan Guna bampar depan dan Supaya masa hentaman
hentaman di bahagian belakang mudah remuk. menjadi panjang untuk
hadapan dan belakang mengurangkan daya impuls.
kereta
ii) Mengurangkan kesan Guna beg udara di bahagian Supaya masa hentaman
hentaman di bahagian sisi sisi kereta menjadi panjang untuk
kereta mengurangkan daya impuls.
iii) ciri-ciri keselamatan di Guna penyandar kepala Supaya kesan inersia dapat
tempat pemandu yang lembut dikurangkan.
iv) Reka bentuk kawalan Guna stereng kereta yang Supaya pemandu senang
pemanduan kereta mudah alih dikeluarkan apabila
kemalangan
v) Kemampuan enjin Guna enjin yang tahan lasak Supaya kereta dapat
meneruskan perlumbaan
dalam masa yang lama

Daya graviti

48
16/12/2015

49
16/12/2015

50
16/12/2015

Jom buat latihan

51
16/12/2015

Jangka masa detik

Pecutan, a = (v-u) n :- bilangan keratan pita detik


- bil selang masa (1 keratan pita detik)
(n-1) x t
t : selang masa diambil untuk perubahan halaju

52
16/12/2015

53
16/12/2015

Jom buat latihan

54
16/12/2015

55
16/12/2015

56
16/12/2015

DAYA NORMAL / TINDAK BALAS DAYA TUJAH KE ATAS / DAYA ANGKAT

DAYA DAYA DAYA


DAYA
GESERAN TUJAH KE TUJAH KE
GESERAN
HADAPAN HADAPAN

BERAT BERAT

DAYA TUJAH KE ATAS / DAYA ANGKAT


DAYA TUJAH KE ATAS / DAYA ANGKAT

BERAT

BERAT

DAYA
DAYA TUJAH KE ATAS DAYA GESERAN
/ DAYA ANGKAT TUJAH KE
HADAPAN
BERAT

57
16/12/2015

58
16/12/2015

59
16/12/2015

Jom buat latihan

60
16/12/2015

61
16/12/2015

62
16/12/2015

Daya tindak balas normal, R = bacaan penimbang


= berat ketara

63
16/12/2015

Kes 1 : lif tidak bergerak (pegun)

Kes 2 : lif memecut ke atas

Anda akan rasa makin berat

64
16/12/2015

Kes 3 : lif memecut ke bawah

Anda akan rasa makin ringan

65
16/12/2015

Leraian pada 2 paksi sahaja iaitu paksi- x dan paksi -y

Guna sin dan kos shj

Sy takut hantu, kalau sy hantu, tidak takut sngat

66
16/12/2015

67
16/12/2015

68
16/12/2015

69
16/12/2015

70
16/12/2015

KERJA, TENAGA, KUASA DAN KECEKAPAN


(SEMUA ADALAH KUANTITI SKALA) TIADA ARAH

INGAT !!!!! DAYA DENGAN SESARAN PERLU SEGARIS (LALUAN SAMA)

71
16/12/2015

TIADA KERJA, W =O J

72
16/12/2015

TENAGA
TENAGA TENAGA
KEUPAYAAN KINETIK
GRAVITI

Ep = mgh Ek = mv2

Disebabkan Disebabkan
ketinggian pergerakan

Ingat !! Tenaga yang dipindahkan


sama dengan kerja yang dilakukan,
jadi unit tenaga = unit bagi kerja
adalah J@ Nm

PRINSIP KEABADIAN TENAGA


JUMLAH TENAGA AWAL = JUMLAH TENAGA AKHIR

PENTING !
SELALU
KELUAR
SPM

73
16/12/2015

74
16/12/2015

KUASA

unit : watt, (w)

KECEKAPAN

75
16/12/2015

76
16/12/2015

77
16/12/2015

Kekenyalan

Konsep kekenyalan

78
16/12/2015

Bahan diregangkan

Bahan dimampatkan

79
16/12/2015

HUKUM HOOKE

INGAT !! F=KX

Tenaga keupayaan kenyal, Ee = Kx2

80
16/12/2015

JOM BUAT LATIHAN

HAD KEKENYALAN

81
16/12/2015

a) Diameter spring

b) Panjang spring

c) Diameter dawai spring

d) Jenis bahan

82
16/12/2015

Ingat !! Spring sama, nilai k adalah sama


1=1+1
KT k1 k2 KT = k1 + k2

83
16/12/2015

84