You are on page 1of 5

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PPKIBP

KSSR TAHUN 3
BAHASA MALAYSIA

STANDARD STANDARD
OBJEKTIF
MINGGU TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN ( murid boleh..)
(murid dibimbing (murid berupaya untuk )
untuk)

1&2 LISAN 1.1 Mendengar 1.1.1 Mendengar cerita Murid dapat mendengar cerita
1. Kemahiran cerita dan puisi pendek pendek yang dibacakan atau
Mendengar didengar dari video.
(Peta Pokok) Murid dapat memahami cerita yang
(Peta Buih) didengar.
Murid dapat menyatakan jalan
cerita yang didengar.
Murid dapat menyatakan nilai
ataupun pengajaran daripada
cerita yang didengar.

3 1.1.2 Mendengar pantun dua Murid dapat mendengar pantun


& kerat dua kerat yang dibacakan oleh
4 guru atau video.
Murid dapat melafazkan pantun
dengan intonasi yang betul.
Murid dapat memahami maksud
pantun.

5 1.2 1.2.1Mendiskriminasikan bunyi Murid dapat mendengar dan


Mendiskriminasika bahasa mengecam sukukata KVK di awal
6 n bunyi I. suku kata dan akhir perkataan.
II. perkataan Murid dapat mengecam dan
7 III. rangkai kata mendengar perkataan yang
didengar.
Murid dapat mendengar dan
mengecam rangkai kata yang
didengar.

8 BERTUTUR 2.1 Bercerita 2.1.1 Bercerita Murid dapat bercerita melalui


2. Kemahiran berpandukan gambar yang ditayangkan atau
9 Bertutur gambar tunggal gambar yang telah disediakan
(Peta Alir) dengan bantuan guru.
Murid dapat memahami cerita
berpandukan gambar.

1
STANDARD STANDARD
OBJEKTIF
MINGGU TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN ( murid boleh..)
(murid dibimbing (murid berupaya untuk )
untuk)

10 BERTUTUR 2.1 Bercerita 2.1.2 Bercerita Murid dapat bercerita melalui


2. Kemahiran berpandukan gambar yang ditayangkan atau
11 Bertutur gambar bersiri gambar yang telah disediakan
(Peta Alir) dengan bantuan guru.
Murid dapat memahami cerita
berpandukan gambar

12 2.1 Bercerita 2.1.3 Menceritakan Murid dapat menceritakan kembali


semula cerita yang cerita yang diperdengarkan
13 didengar mengikut urutan cerita yang betul.

14 2.2 Melafazkan 2.2.1 Melafazkan semula Murid dapat membaca pantun


pantun pantun dua kerat mengikut intonasi yang betul.
yang didengar

15 2.3 Menyebut 2.3.1 Menyebut bunyi Murid dapat menyebut bunyi


bunyi bahasa perkataan perkataan yang didengar.
16 yang didengar Murid boleh menyebut perkataan
berpandukan kad gambar.

17 2.3.2 Menyebut bunyi Murid dapat menyebut bunyi


rangkai kata rangkai kata yang didengar
Murid dapat menyebut rangkai kata
berpandukan kad gambar

18 BACAAN 3.1 Membunyi 3.1.1 Membunyi Murid dapat mengeja dan


3. Kemahiran suku kata sukukata KVK membunyikan sukukata KVK.
19 Membaca Murid boleh menyebut sukukata
KVK dengan betul.
20

Murid dapat membunyikan


21 BACAAN 3.2 Membaca III.2.1 Membunyi sukukata sukukata KV +KVK.
3. Kemahiran perkataan KV+KVK Murid boleh membaca sukukata
22 Membaca KV + KVK dengan betul.

2
STANDARD STANDARD
OBJEKTIF
MINGGU TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN ( murid boleh..)
(murid dibimbing (murid berupaya untuk )
untuk)
Murid dapat membunyikan
23 III.2.2 Membunyi sukukata sukukata KVK +KV
KVK+KV Murid dapat membaca sukukata
24 KVK+KV dengan betul.

25 III.2.3 Membunyi sukukata Murid dapat membunyikan


KVK+KVK sukukata KVK +KVK
26 Murid dapat membaca sukukata
KVK+KV dengan betul.

27 3.3 Membaca 3.3.1 Membaca rangkai Murid dapat membaca rangkai kata
rangkai kata kata daripada dengan betul.
28 perkataan KVK,
KV+KVK,KVK+KV
dan KVK+KVK

29 3.4 Membaca ayat 3.4.1 Membaca ayat Murid dapat membaca ayat
mudah tunggal tunggal dengan betul.

30 BACAAN 3.5 Membaca 3.5.1 Membaca petikan Murid dapat membacakan petikan
3. Kemahiran petikan bergred bergred berpandukan bergred KVK,KVK
31 Membaca perkataan. KV+KVK,KVK+KV dan KVK+ KVK

32 TULISAN 4.1 Menulis 4.1.1 Menulis suku kata Murid dapat menulis suku kata
4. Kemahiran sukukata KVK KVK
Menulis

33 4.2 Menulis 4.2.1 Menulis perkataan Murid dapat menulis perkataan


perkataan KV + KVK KV+KVK

34 4.2.2 Menulis perkataan Murid dapat menulis perkataan


KVK + KV KVK+KV

3
STANDARD STANDARD
OBJEKTIF
MINGGU TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN ( murid boleh..)
(murid dibimbing (murid berupaya untuk )
untuk)

35 4.2.3 Menulis perkataan Murid dapat menulis perkataan


KVK + KVK KVK+KVK

36 4.3 Menulis 4.3.1 Menulis rangkai Murid dapat menulis rangkai kata,
rangkai kata kata ayat tunggal dan ayat bergred.
37 4.4 Menulis ayat 4.4.1 Menulis ayat Murid dapat menyalin ayat mudah.
mudah tunggal
4.5 Menulis teks 4.5.1 Menulis teks
mudah bacaan tunggal
bergred

38 KOMUNIKA 5.1 Bercerita dan 5.1.1 Bercerita tentang Murid dapat bercerita tentang hobi,
SI bersoal jawab diri sendiri bangsa dan agama masing-
5. Kemahiran tentang diri - hobi masing.
keluarga dan -bangsa/keturunan
Komunikasi rakan -agama
(Peta Bulatan

39 5.1.2 Bercerita tentang Murid dapat bercerita tentang


keluarga pekerjaan ahli keluarga.
- pekerjaan Murid dapat bercerita tentang
- aktitviti keluarga aktiviti ahli keluarga pada masa
waktu lapang lapang

40
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

41 5.1.3 Bercerita tentang Murid dapat bercerita tentang hobi,


rakan bangsa dan agama rakan sekelas
- hobi
-bangsa/keturunan
-agama

42 7.1 Bercerita dan 5.2.1 Bercerita dan bersoaljawab Murid dapat bercerita maklumat
bersoaljawab tentang jiran berkaitan jiran mereka.
tentang jiran - nama
-pekerjaan
-tempat tinggal
-hubungan

4
5