You are on page 1of 1

AKUJANJI 2017

Saya Zuhirani bt. Saad,


Guru Penolong di SK Dato Wan Kemara berjanji
untuk:

1) Memulakan kelas tepat pada masanya.

2) Mengajar mengikut jadual yang ditetapkan.

3) Menyiapkan segala tugasan dalam


jangkamasa yang ditetapkan.

4) Memastikan murid bagi kelas-kelas yang


diajar menguasai 3M.

5) Memeriksa buku latihan dan buku kerja


murid dari masa ke semasa.

6) Menyertai semua aktiviti yang dirancang


dan dijalankan oleh pihak sekolah.

7) Berusaha meningkatkan prestasi kerja


dengan memberi komitmen yang
sepenuhnya terhadap tugas.

8) Berusaha untuk mematuhi segala arahan


yang diberikan.

9) Keselamatan murid di dalam kelas adalah


tanggungjawab saya.

Yang menjalankan tugas,