Вы находитесь на странице: 1из 66

67D{g | 1437 x ZZx.

_Y 2015 6
oF] m
G
:(
Z r
X',
# # y** ]|
-zxZg Zz

V mvi m V m

x** **
-zxZg Zg
$uf *Z -zxZg Z f *Z
- zxZg ZO ZxsZ I],
Z ez
V m
;ZZ0ZvZ**
- zxZg Z
)
Zz**
yz
ZeB50''''' M%Z 9zgB25'''''{g p]m |
&
+ 7B30'''''6', 9zgB 250''''':
9zgB1000''''y 0* 9zgB5000'''''/@* 5 ]J
5{gZZZggy*
Zsh{geX7~gz**
X
( 8 -)gzg -zxZg Z
)
Zz
MONTHLY NIDA-E-DARUL ULOOM WAQF DEOBAND : ^
SAHARANPUR (U.P.) INDIA PIN : 247554
Website: www.dud.edu.in
Email : nidaedarululoom@gmail.com
~}g kZ
m]]
3 {g Z Z
n^ l^
6 Z**
{

z*yW
11 ~jeZg ? bczx Z :x ZZx
22 +Z <g? gBVg
',
@*
28 g z**
%LOgq **
-~ **

32 /Zg Z**
y )F,
fZ 0E **
.~
!_ ]|
47 j) Z **
k- :Z*yW
V#
51 xsZ**
~[ !*
b)
55 Z**
, i
] Z

nvi &ve
57 x**
**
~ x ZxsZ

] ]u]
61 {g Z Z )**

XYYJ7, V
6, $zzxZgZ[Z x ZgZZ0
$d +L L
Website: www.dud.edu.in

01336-222352 B7zZn] ~gz0!g]Z|gZh


X ,Zg WB1@* +y: H
|1437xZZx

m ]]

O
6, klg ZVY q~q - Z * zg ]uZz6, g~zb % ~ ex c* Z
6, ] ~ x c* Z myZ & gzZ @* kW V K ZV * z
gzZzjyEZ Zs# ~]g+Z C eo
!kZ @* zgZzg Zp * / Z z!* o Z eC sx Z ` sp
X YY HgzZ {zZ
zz y Z !~xwpq - Z zg]uZz Z Zz~ e c* Zw)Z
gzZLx Z ` s ~VzX yZgzg~ZuzgzZ c* W7 / +
[ZO1Zz : L kZ c* W7Zz ~pxwX ih +
:Zz 3 Zg Z g x Z ` s I # X 7Zz J - Z
- Z x Z ` sgzZ
q H x ; j Z T 3 Zg T W
X igzZLgzZ D / 6, }i 3}uz
B; IO Zxt Zg f ~g u)1
n;c~x Z ` sgzZ x *$ + # g !* kZ b VM
b~', gzZ L Z~(, q - Zx Z ` s~T Hg (Z3 Zg1yY
bx ZZ# ~:~kZ1 Zu * k\ZgzZ {1e $ .Z X i
B yEZgzZ ( eC x Z ` s # ~:v:Z X 7 & g6, g
g C * ~g7 s Z Z T Cx OZ Vn5Z Z e o
T # $ + gzZ ]z ~(, * Z6, x OZ# z!* kZ 
kZ i ZzWq - Z * x 6, , Z X Y7g (Z 6, 7 yq - Z
3
|1437xZZx

]} . V<}wgzZ] ZZg Z0 + # ~:gzZ e * { "z6,


gzZY Ngq] XyZgzZvZEE 8<}wx {\vZY gzZ e dn
F, gzZsZ gzZ # /ZB4gHzgyZ
y0 + ?x Z ` sZzL~ex c* Z- zxZg ZX ]yZ n
x {gzZ n]Yg ~ gzZ ]n D7:% GL G" ~ # .
}
t: GL )&gzZ/~i ZggzZ vZ EE 8 m, +Z0 yG{ [<}Z
X @* \vZn

x x ZZx
yZ 5', ht { !* aZgzZ dZ & Z~xsZ
kZgzZ Y0* 6, @W Lg wqwZt~!* tzzkZ
h @* S 6, g ZzyZht { !* ,'Yz1Y {gpyY
Z yZZ VE!*
iz VY nkZ g @* xsZ X @* 7, *B; yY KZ
gzZ Vz
ZZgzZVz VYnvZ G*Y ZwC x ZZxX w ]uZz
H ~h + m, ~Zyx ZZxB 10X @* Z ; c* XX^q ^_ u
gzZ VZ * zgz$gzZ a x9~X M IZ `PgzZvZ g @*~
~3, 3g" gzZ q - Z X Y>yZ Z &Zp\
yYgzZ y ]!* {z Z3 ZgtOt y K Z
~gz$~(, & y K ZZ
# *@Y ~gz{ c* igzZ z kZ * g (Z3 ZgtgzZ X
yK Zx y K Z {z1VBkZ~cZC yYgzZ6, kZ agzZ ~ kZ
*w gZt C 7q | (, V ~gzZ w yY q - 4, T 7
7[8q * { c* i +* * LZ~X \vZgZ0@
^ !r] ] ^ n ;ghzyp g ZggzZZZ~VgX
KZM!* {z 7{g Z /C
t7Z ^ # ] o ]
*X YY+ nXyYD Yhgx tJ - * SggzZ f
e XyY
4
|1437xZZx

X c* 7B;~B;h + m, 1Hl] YvZg@


+ m,
h & g
& Z : Z u
@ b [Z y K 
xsZIZ!* i ZzWxsZ ` WX o h + m, q
- Z(C 0 GL !Z ` W
gzZ Z}. ` WX x / g Zig yZy(C nh +Z} . gzZ S 
xsZ L X3ZZZ , !* ` WX g Y }i6, V Zz + wg
s xsZ IZ J - y*zygzZ yj jZ ', [EL G4$iuX gVZC
O !
y / KZ~B; h + m, zX Mh 7Z Zg Z+y ht X 0* ', Zy
X M h ` Z Zs zggz$q - Z yZZ1M h }7
 !* Wy hzG.Oc[g Z q - Z~ * ~g7 vZ:Z ` WX M h
7 * V: 2~ ~ Z y / ZX 23 ~ !* W *
 O Z ~V$ V k\Z 1XnV ZC 7Z 
Vz gzZ @* g }uz [g (Z ]]gkZtgzZ g _ O Z V-
t 1ggzZ ] %Zz {o 7~ kZX @* @* ', 6
k\Z Z x ~ { ], Z}uz q - ZC Bg (Z ]Z ] %Z
X u *xgzZu *
# ] fve ]j] egO $ g ZkZ\~g !* ~wqC
!]$ i $ ^nq

]gz6, <

< s M h X\WLZ / Z~ ]qyZgzZ~ o kZ L L
g Z 6 7=g f ]
~g {z kZ x *
: \ ~g!* 
6, <
9~kZ D] ]! m$] $ ] ! o ^ ] $ ] ]E
X ]g t K ! xV Zz
# q* ]|xsZi ZC
(r Z )

5
|1437xZZx

z*yW

Z*
O{ 
e $ Z@gzZ g kZ kZ xyZ6, y K Z tKZ Vz [gt
~ ; kZ V 7+Z ~ !* WgzZ gzZ9gzZ wg~ iC a
XXE^a ZZc* ~]q - Zs g @* ~g7 kZyW V: p=
Vz(yZ LZzvZg (Z & V,Z }gzZVg {g }v
cgyZ~kZgzZ,e $ Z@6, 3 ZgV K Z } 7, ~e 5
$ Y ~ !* ', gzZ n N XyZ +
+ $ Y kZ & ggzZ 9 ,
- Z {z ~gzWp=Vz9 zmvZ -Z}
~ !* Wq . wgpVO
~yZ p= *9gzZwg {zaJ - : iq
- ZgzZx q
- Z
+ yZ6, XZ e pVz
< C yZ V,Z N7 / ZgzZ I
> }Zm . x x?Zz > }Zm .]| *X y ] Z gzZ ]x
kZ Zz+ x?Zm}]| g ~Vz0 + Zx?Zz
x yZQ H qzx Vz] x?Zm}]|6, Thg
[Z 1 ~ Z{ ~ * {ztce * YH7g Z X c* P , Z
wVgzZn x * x?Z @}gzZ .X @* W7~ yZ8 - g ~{]x
wgzZ wqz : i & W9t |:gz H76, g
~~0 + zZ}. g !* yc* Z {z, zzmvZ -*X 7mkZ
Z @* 4Z ~ {], Z kZ gzZ q~+ sqJ[ Zg:z
X H * Z
/ [gg
- zxZg Z f *Z O
6
|1437xZZx

Zzwi *6, yZ {z @* W~ Vjm C Z UZuzq - Z


],PVggzZV1gzZI {!* Vz9 `gzZ
gzZ`g ]x+gzZ < kZ~ yZ ],P c* V 
x - $ ~ V1yZ V0BB z 6, yZ
V1yZ H c* & {z~ V1yZZp D gzZ ;g: y K zx * Z c* qz
~ * x * gZ g1i e $ g g&{zpVO s !* Y A
!* y K zx * ZZ {z s |t ~}g !* yZ
x CY VpZ J ci
- + Z Zuz ci + Zq
- Z [ kZ 7
: [w$ + & ],],'g 'gYH:i ZK M n!* VZz
4
X ~ ^Z KZg1i P Z: gZ WP gG: z e $ g WP\}[ Z
yW zmvZ -]|y % W , Z , ]+Z [gV1
& LZZ=Z[gti q Zw Z *yW XH H xx6*
n~wz4, [kZ x ZTQ Zg @* Z6, zmvZ -xZwg}[8
H c* 

 gz 6x?ZmL ]|X Z 7~ e V1 W~uz x Z Q


$ Z zs ZZ @* Wk0* zmvZ-Z}
+ . wg*yW ~V }uz
Zz : ~i Z0 + Z 4 nv @* D }= L]| 
kl & {z ;gwi *xt6, T x HgzZ[H & Zz vZ]Z f
y W svQ gzZ9; M Z <g & gzZ y K Zx &
g4 \
[ {zt i q Z Zuz yW X 7Z ~ yZ,F, Z6, P Z WP G WP
X Zx gzZ Z
kZ g U* WY$ + gZ $ + {z ykZ %$ + e $ g
vZ*yW
C p~g7 ZpKZZzp p gZpp~g1i H c* w$
+
W~uz kZ~ T S~{z kZt 3gp pgzZ ~p
Bw{h YC*yW ,vZp7[
W7B; ! x14z] . *yW " EgzZx
Z LZ
7
|1437xZZx

X ~s c* wpt c* p pC vZ*yW a kZ
@* m"Z[kZ Uq - Z[Z YYH7gpVgzZVg
wi *6, yZp p= * zmvZ -Z} . wg xg !* kZ {z
X~ [ kZQ nY c* S:gzZ : g !* J - # {7Z} . gzZ [t Zz
]xX G y ] Z H H ]* ZX y }p
xgzZwq ~wZjZX G `g]uZz H c* Zkzg
u 0 + i V;z K M F, 0 + i V ~ kZ Zj
x 
z gzZ ( Z z / / : i k ,5 + q z bZ & H c* K M F,
X n7SVCgzZ yZx !Zzi W
~gT.t \W T x kz0 + zZ}. t H *yW
kZ HnkZD  g Z H~}g !* *yW ][gp c* 7
*yW 8 kZx H H Zg @* ZZVY Zwz4, kZ VY He $
pa % ] o ^ ^L e$ $ i q ^$] ^`m%^m5 ZZ :~p Z
( 1) XXn+ u$
- Z s[g}gv k0* }g v! L L
uZu W[ +Zq
kZaV Zz x iZ )gzZ a~g FVgzZ
( ~ yW
vZV \ W g 0G$ g fa( Zz )gzZ g
+ * kZyW
g$ tce *lp6, F, ZyW
!* $zakZ\
X g {zT 4
: !* g g Z6, (~uz
pFVe$ pa ]! m$] kf%n v^e e$ ] | $ ZZ
( 2) XX!n
J"
[g \ WP G5 k;Z bzgyW
kZ 
\W L L
V t gzZ}oyZZ V Zz yZZ yWt @* s
yW

Z {g( 2) -g( 1)
8
|1437xZZx

~pgzZe
X $ Z@aVzg Z',
( 1) XXn+ u$ ^L a^ !] ZZ
gzY aV tg 
X wi * yWtL L
*c 
a~g FVgzZ c* g Z ]+Z [gvZ*yW
yW t aZz g~[kZt SyW kZ
{zT 4g$ + * kZ yWt7~kZgzZ g=g f
gzZ e $ Z@aVzg Z', V 
gzZ oyZZ V Zz yZZyW kZ 2~ k
a }g7 yW X H c* C gkZ H Z ~p
H c* g Z
kZ +F, x !* gx Z }Z Zz C x 4Zgz e $ Z@
*yW f ~X ZgzZg" bckZ ~ / +F, L+
~}g !* kZ Z zmvZ -[ ( g y!* i y gzZ c* 
p
: y t\vZ yg$ uzmvZ-*
` N gzZ fzz '*yW
 T L L
}gx\vZgzZV @* { c* i V Zz` N kZ~ Q7
, tx \vZp +Z6, V
( 2) X 6
: ~z%vZgz/0vZ]| g $ u~uzq - Z
}y# Vz *yW gzZ { izg :c* g Z zmvZ -vZwg L L

Zp ^gzZ 3kZ ~[g}} Z }n{ izg, ) a
~ *yW wJ~}g !* kZ ) ~ 3gzg ~g7
) ~ ( @* ]z ~~ Z] Zgt ) zg ]ZgZ
kZ
( 3)X N ) akZVzpVO 
wJ~}g !*
kZ @* ]zkZ @* w kZ [ ' ', !* +Z yW

]+Z [gvZ & yZ V a J - ] Z Z%kZ @* g~
vZg/]|Dg ez ( fyZ D76, kZ gzZD %
ZdZ( 3) p~F, ( 2) LZuZ {g( 1)
9
|1437xZZx

:c* g ZzmvZ-vZwgD 

kZ \vZ L L
%V zz pyW
D 
% Wz*yZ \vZD6, kZv D ]%VgzZ
]y
X D?fyZ \vZ D76, kZv gzZD 
]~
ypg kZ 7, ~ V x Z * yW kZ 7, N yW kZ
kZ 7, Zx 7, Z g m kZ 0 + i ~g7 * ]z~ug MZ
gV!* igzS LZVW * x Z "7, 6, gSVg
+ $ Y vZ C wi * g kz0 + zZ}
. 6, g"ZgzZ ~ Vgx yZ
. {z ~ ]y
Z} % WgzZ @* gZ / 0 + i ]!* {z ~ * *@Y H [ Z N kZZ
]!* kZ bhZ Z} . ~i Zg kZ C + g: xz .zg
x TgzZ ,: 7z : {z~x kZ H c* Zx TBdf
: g Z *yW N J (, : xq - ZskZ H zgZ
XX]`j^ `F ^ $ ] iF! ^ZZ
ug kZ Xzg" TgzZz6, kZ Z , "Z} . g
X YWi !* gzZ Y

gzZ 0* ]~ ZgzZ !* g L 7 *yWt ? ! xt
kZgzZ 1z *yW TX y / ~ / ( f
7 s# yW 72~ # yW L{z H { W 0* gzZ k
: { >W2 + kZ YHg Z Z x kZ Y w" kZ
#yW " ]xW gzZ yW Y ' w: gzZ:
X CW~}%
''

p( 1)
10
|1437xZZx

x ZZx
^ ^u]
O~jCZg?

Y ZZw~6
g e gzZ ~q - [Z B ~t] s {g : i L L
- ZJ
~* sZx ZZx [ qzwVZ{a [ ^ w]
yZ 7 D * sZ ,Z vg Zg 7,
x g @* sZ : Zizg yZ 7\ W{z Bxx * VsZ
C g @* gzZx *VkZ * Fs ', kZZ # N 0* e7{z Y
# Z
Z # , C Zg g @* H ` WBb7 y X Cx
O X3[pD oVp{z6, V $ *JZEL L C ZZ ~gwF
EL L t ]!* zg; Di W w6 {z jkZ c* DO E
'', !* x ZZxY ZZ *ZEL L a}g ! ? V ZZ6, ikZ J
Z
q- Zx~A Vhgg Z / 0+ iyagzZ C
g(Z6~g ;B;t ~gz{ Zg0 + iKZakZ d $ 
~g p H ]gzs6, g s + M y*
X Zz2jz[Z W- $ *
zd
isZ wLZ6
6 L Lc* w6 L L )t Z
# ~< 6 L Lc* Y ZZ w6 L L
cZzg eYf *Zz;@* z"%=g O
11
|1437xZZx

Y ZZ kZO F: sZ Z% kZ Y 1 (
0 + e66, x !Z @* Wt tss<iy%
t YS7, 0 + e*YW0 + eZ# gzZ y%t YHx Z
' ', ~ x Z V gzZ~ CZ jy%kZ y%
gzZ yFx Z Z ] Zy % gzZ] g nw [Z NgzZ
E-o
vZ -\ W~}g !* Y ZZ Z0Zx Z ; eb]o B#ZB
: c* fV-f] z< L zm
q] ]ZZV^ ] p ][ ^ n ] o ] [ZZ
( 1) XXe m
} Z :_ V- 0 + e]ZgZ # zmvZ-vZwg]|:F,
X} Zz ' ', z0 + ekZa}g !vZ
y% + e*
z 0
:f ",7t zkZ~e $ Zzg ~uzq - Z
( 2) XX# ] e% e( (] $ ] ^m] n^e ^n $ *] ]ZZ
q6, BxsZz yZZgzZ sz Z0 + e]Zg kZ !vZ} Z :F,
vZ[g Zg vgzZ Z( 0 + e} Z ) 

 @* ; i zmvZ -\ W 6ce b QY ZZ
X ,Y ZZZp<gzZ]$ + zxg!<Yp;VqggzZQ',
ZwEZgrsZ
{%izg LZBZ e] wEZ~* sZce t ] !* ~uz
{k / ZOgt * kZ~ wEZ
H wEZ VzgTgzZ V:g @* ]Z~uz !p
sZ wEZ (Z * Fp 7~ g (ZkZ 7

Vi] (nV] fj (RPM V&mv] (QURV (] e n] n] ( 1)


>OZg $ Z gvZD0SE"PN
$ Zg Z179&21397:g m 0P( 2)
12
|1437xZZx

~ * sZa kZ 7 & g bt $ >* !* *


# KZ ! 2ce*7xzT [Z N~wEZkZgzZ n
| V
kZ~A kZ r gZ ~(, nyq])q - Z g !* i q
Z LZgzZ
,wEZ~* ~uz6, Vz C F, wEZg @* ~t ^4
xvZ & & , >gzZ$hg~ * sZ y & / Z3 Z Z}.
]|B* Z*gz m]Z ~g xsZa kZ ,I
:i Zg~ yWZyL L KZvZg# Z
t E Z Zn
L L kZa kZ6, ~[gZx Za %Z L L
;} zY ~[ T} C wCZ b Z ~uz # Z ~g / Z :
p; b IwEZ [}uz g p{z / ZgzZ Vg & ( )
( 1)X ZzaZ E&Ntn k Qz1', ~[ gzZgzx GL E4]
~ VZz t g ~(, V; vZ kZ wsZ
gZ] Z W7]uZzyZx ~kZ ._]c* Zzg]g @*
:zs{zD Wt gZ g $ qZRgzZ 9
~x ZZx
*@g { izg aZ & ypg g { izg y ~ ug I kZ
9O q { c* i gzZ g { izg x{g H gzZ k c* xkgzZ ! 2
:g Zz~g $ u
m] e ] ] (v] ] `L (^ e ^n] ]ZZ
( 2) XXn]
n gzZ } izgxvZ aZ & Vzizgypg :F,
X ( z)i ]ZgaZ & i

g6g131&3 36: GE!pZ >gyWZy( 1)


+
$ Z gx? Zxa[!* xhZ[9( 2)
202:g

13
|1437xZZx

: D vZgk0Z]|
=] ^m V]^ (^ne (]L^ m " # ] ^ nuZZ
^L [ f] ^] ^ ]ZZ V"# ] ^ [p^] E`n] i m [
( 1 ) XX"
# ] oi oju (f] ^] lm V^ (^j] n] ^ ]
{ izg/]Z|gzZ3g { izgpyY ZgBvZwg]|Z # :F,
! wgvZ} ZHnZ:vZ yZgx Z/] Z|6, kS ;c* p p g
kZ g { izg * nt) ?DW~g zykZ
:c* 
 gZB\ W6, kS ( g (ZxyZ~q - Z c* Wy
!* x bkZ )X Og { izg g @* ,w Z ;e vZ / ZL L
B\ W Ww Z :D vZgk0Z]| ( g7
XH wz
9BkZ Y 3g: { izg Y Zgs :D x ZY
zz Z
]!* t ~tkZ $ xB @* ;Y 1 5{ izg x11 c*
IBvZ wg]|kZc* x~7VZP 8
!Y1wJxyZ~]5c* ]Z ~uz !<Yp;c* 7
:n p g { izg Zg~qY: i @* xe $ ZzggzZq
- Z 9
(na^r] ]L^ i tm k^ Vk^ ^` ] V^ ZZ
^ (^ne ^ m] o[ q^ ^ (m " # ] ^
( 2) XXi ^L (^ ^L V^ (^ L
n p g { izg ~ qY: i C vZ gi ]|:F,
]s{gx?Zz> }Zm\WZ # n p g{izgBvZwg[gzZ
c* p p g{izgzZ:vZyZgxZ/]Z|gzZ3g{izgY ZgV;z
g (Z V B \Wc* W pp g {izg ~ ypg{ Z # Q
GG0.Z^Zg Z797/21134:g $ Z g?]L^ ^m m :[!* x G5{Z[9( 1)
GG0.Z^Zg Z792&2 1125:g
$ Z gY Zgx[ !* x G5{Z[9( 2)
14
|1437xZZx

X
g: e g { izg Y Zg e L L:c* 

gZ
p g { izgf] KZ BgI ] Zxg Ig
p $ ukZ
N @* Vzuz]gzZ
X 
Zuz~x ZZx
m{ kZ *z g Z c* W 36, wz IZ LZ y Zg
g', Y ]|gzZ {k ,C
1Z ]| ~gZG1Z ]|&0Z ]|O ;g Zz
:c* gZzmvZ-vZwg[
 wevZ
( 1) XX^` ] n ] (]L^ m ^n o $ ZZ
vZ }qZ z ~ ay % 6, V ZzyLZ yY Zg :F,
z~( tig )6, kZwZg

+Z ._ ]% $1 ; x6, w ~ Z g $ u kZp / Z
kZ ; CYZa ]~ yZzz Z ZyZ V ~z% tZ ]c* Zzg
]c* Zzg y*kZvZg x ZX Lg7!* wDZ Z (, 6, y~ bckZa
: D f
l] (e o[ ^`e ][ ` (n k^ [ n^] ZZ
( 2) XX] ]
0* gz]!* Z6, g~ yZp ~ Vz!]c* ZzgyZp / Z:
GO
X CY0^] Y157 ZyZ CY
( 3)X Hg (Z]!* Z~ GE0kBZWZ L L[KZ~zI)

YE ! $ qZ qz0x
g
Z]c* Zzg] H 5gzZ q~ ug I kZ s) $
+ IZgzZ Zzg
GA-E4
365&3:Zz'mZxx G5{Z[ S XG yZ J Z( 1)
GA-E4
365&3:Zz'mZxx G5{Z[ S XG yZ J Z( 2)
-. E
$ q I ZMy S GE0kBZWZ ( 3)
$ Z g G Zsw w I ZZ>Zg
494:m 1191:g
15
|1437xZZx

]!* kZ~ Bttg $ q Zq *@Y H el % [p yZgzZ 'Y y yZ


7y B\ W * ]!* +Z s B x Z [ f
:c* g ZB\ W 6z3a,Z x`
 % Z (, 
v ] ^ ]E X X ^ ] fjn ] j h Z Z
o h ] n i Vh ^e ( ] o `jV ] &mE^u] n % ^ne
( 1) B ]
X ~ YE ! 3: 1CZ {z 1^1yY6, TL L:F,
~ ]c* Zzg] H 5 yZ ~gzxg i !* [g Z x ` % L LkZa kZ
:tq- Z
] o ^n] m ^ [ (nv] j m fm f ^ZZ
( 2) XX]
x+ZzZ {zy# zg ( ~ Z )y@] L L:F,
X BVg
:te $ Zzg ~uzq - ZgzZ
^ n n ]] f ] oe v] ^m i ^ ZZ
( 3) XXh]e e
q - Z ~ Za kZvZg } izg y x TL L :F,
X
V} i Zzgg ekZgzZ Mq - ZgzZ Zhaq - Z N
~ ]g* 6, yZ c* * y ]c* Zzg KgzZ C " yZg Zz
x D Wx ZZx '!* ~ YZgzZ]c* ZzgyZgzZyZakZ 7^ ,Y
yZ Y X s: x Z}g7 yZ @* 7]ogzZ] /XCY
X ]gzui Z gykZZzy
GG0.Z^Zg Z10/1 3:g
$ Z g( 1)
IgG$ G E/ h
S Z #Z GE04$641:g$ Z g596:m S Z0 GG5ZzxCZ( 2)
IgG$ E h
$ Z g596:m S/ Z0 GG5ZzxCZ( 3)
S Z#Z GE0G4$641:g
16
|1437xZZx

v~x ZZx
~kZ t [ { c* i6, gx ` Zzg TqgzZq - Z
yZgzZvZg @]|wgZ~kZakZ ! ?VYce o7p
gZB yZ H c* L ~g e $ .6, g: Vz(, gzZ VIg yZ0 +{
t O ~gz * m, / x Zz pC gzZ * v * oa~g^
? QZg Hs<~}g !* kZ
:D5wq - Z vZgM0Z) & ~}g !* kZ
( ] j ] ] vm fm ZZ
(i^e j] "# ] ke e] (e^v] ^ n] l]E^
r] ^[ nV] m ^ vm (^n ^^rL ]e^ ^
j jm ( e ^ (^m %i % ] v]
r] o[ t^ r] m j ^e (nv] j n ^i
( ^ ^% ] (ne ^ V e^]
rv] L mVj] ^m ]E v j (^r] ]
(^i j m ^] jm (m] o[ m] xe (n$$ k
m ^ j ( ^% (h^_] e ]
] (^i j m ^] jm (] m (r] h]v]
(f ^nf] l^ ^ n[ ] f (] ^n] E n " #
m ]] r] m ^ n m ^i i m u jm
] _i j] v] V] % (j] ] nv]
( 1) XXF n
Zz] vZg@]|kZt & oayC LL

579&11 ( ] e nv] je ^f] V (nj pu[ (m^] m]f]( 1)


mj] V] ^f_ r] ]E

17
|1437xZZx

vZ wg[ \W ~evZ g/DL X3ZgzZg ZuV {zakZ }


Zz ] \WZ B\W:d W GL EBaZ & B
{zDgZ zgi Z0 + ZT6, ] \WpM{ c* igzZg } (,
\W B b gm ~g c* ggzZ Kz ]wt yZ 7 & o~ ]g
y-ypg {, ~:eyQaZ { c* i \ W(zvZxZ]| )Zz
yOyZpc* Lg Yp=a yLZ {zZ #
Z D ? y] vZ g @]| bTD7? bkZ
aZzvZxZ]|q - 4, ) Zz<L L X3ZvZg"y]|b
yOyZp H c* L~y4ZyZ ~:
Z D ? y ] vZ g @]| bT D7? bkZ
( vZgZ]|gzZy]| )]Z|VzyZvZg[ 0/]|b

H c* Lg]Y Z
{zZ # ~ ( qi ~[ ZKXaZ
] vZ g @]| bTD7? bkZyOyZp
paZ ]Z|VyZvZg Z L G$ ]| bZD ? y
] vZg @]| bTD7? bkZy]z yZ
]zyZg Zux W~]y % Wz* BxZ[gzZD ? y
] vZ g @]|xZg IYt bT D7? bkZt y
X Dy
kZ @* YyW '8 - egzZZge Zzg 5wkZ
M$t Bttx? vgzZ c* p% ] L L ce '
X ]!* ] XY Z" w] 
] tvZgWZzg ]|
( 1)XD ] xvZgtzg /]|zz

>jZtgZ23&31890:g
$ Zgm] pi "
# f] na] h^e (m ^ h^j ~g Z 9( 1)

18
|1437xZZx

] tvZg6z0{]|
~g {z 5[ vZ ( gg !* vZg6z0{]|
7Z y vZpgsz^~vZwya \G, w] 0 +i
Z Z 7, 6, _ ` W~} 7, zg^Y ^Y c* W # m: ]
z ]z yZ Z
( 1)X V]KZ b%. $ zZ
] t BvZwg[
aLZBvZwg[p T ( zgzZ] Xx+Z ]
Bg~T e $ Zzg vZg {k ,C
1Z]| ~ (F, kZ # ZgzZ
+ i=Q ) V Y c* LQVz ~5 ZgvZ~V Le~L L:c* 
{0 
gZ
~Q ( Yc* {0+ i=Q)V Yc* LgzZVz ~5 ZgvZ~Q ( Yc*
( 2)X V Yc* LQgzZVz ~5 ZgvZ
]wT +Z ] * tsVnZ
Y 1t9kZ / Z Y c* ogzZ k\Z6, T 7q+Z t CY
: ] wg 0E : ~ T y y (Z w}g7Y c* e Q
tFT Y] : ~yC Y1NgzZ g@*
BvZ wg[ Y ]!* kZ ! 2 Y c* k\ZgzZ Zy kZ
B}g \ }g Hp B] ] [8 BgzZxF~
B LZ HQ 7!* ; 7?c* og c* gy] yZ
{ ZegzZ - nkZgzZ B { ^ , Y wqZ LZ Zg Z} . X Zz kC{ c* i
X ,X]qZz] g
v
a!* h( 1) :aVg{zgzZ'gPsv
]zsg Z GE0G4$114&7:mV pu] oi (mV pu] (m^] m]f]( 1)
4967:g $ Z g (# ] nf t] E^r] :[!* >g Z[9( 2)
19
|1437xZZx

~ ]: i sa kZ Y ]C ]gT( 2) ~ ]: i s
va]g6, {zkZX y &s6, ]z g Z g R ( 3 )
:g4 gzZ $ i~<kZ {zti c* vgzZ 7^
M iz d , Y*
- ggzZ * ~m* )u* p :}:g(Z]g
f', 8 M i }
iZzWc* <k]{(aZ:* CZ]g{zkZ<{)z} p
7]iYZv~]gaVz%!2X 7^ , Y<{)zk]{(gzZ z{W
r gpH
X 8 wk
, 6, gi6, x *?gzZvDqzx ZZxQ
~ 
~x ZZx
,6x *+gzZZ"* !* * v~ug I kZ ._,f6, zZ
~ ~ kZ Q 7^ , Y vZ # Z xi uF, T C c* i~ +
]|zvZxZ]|0.ZZt ]!* 7
( 1)X ~ug I Z ~ vZgY ZC Z
]!* tZ # & ~kZ C t: ~ ~kZ
c* y + $ Y \vZ { k H gf c* {ot C " gzZ Z" !*
]%kZ~ ~z x J +', ZX g 7 & n~ i
: *@YH[ Z ZZ G0.G-8g ~z~sf
yZVg ~g $ u7^ , Ybg Z
vgzZ ? x{ :( [ZZ )
{ ge6, ]z C LZgzZ ]i YZ vgzZ ? y &6, ]z [g Zz p
x Zw 7^ , Y * ovZ+ Zi y &6, ]z Zuz ~gz * ovy k
: y 
B]W
[ ^n &F$ kn o vi [ ] n] ^e i vm ZZ
XX]V L e t oF
Vq] ] ] n i^e ne h^e (^ e V] m m^i:5( 1)
l] (n^%] ] ] ^ ^ (f_ ] ] m^i ((] ]E (MNTKO
( e ^] ]E (PMLKN (nV]
20
|1437xZZx

]7^ , YakZgyZZ6, y# gzZ Z}. ]g L L:F,


vy k { g e 6, ]z kZ I kZC 1}v{ c* i ]Zg &6,
( 1)X }

}o< L IZgzZ { k H J'^ , Y*gzZugI* * {)z ~ ~xug I{

, Y* yZ ) Z c* NZ
x ZwgzZ ^ H c* g Z , YgzZ w'Vzq X xsZ s
^
] gyZ'', o Z ~g7gzZ ZzgceV { yZZ~K
X x Zw' ~yZg {e
G
t Yzg V : X x Zwt Yzg/ E0kI$ Z F, L L: ~ + L L
$
( 2)X x Zwg (Zx
X 7s %Z ~ ~w', gzZ ~- ~ }g !* {)z ~ ~ ug I {
: 7, : ~w', r # V{gZ *
X zh :gzZD Kzg~y :~x{ ) ) ( wZ)
~x :3X Dg @* Z7} ~y kyZ :2X YKzgt
? H kZD7~ {
vZz"( 1:` 90:m<x Z )X x ZwvgzZv'!* V( [ZZ )
( 3)[Zh!* DZ
96&2 ? ~ ~ x ZZ xxZz G^Z [ ) 6 ~z bZ
]Z G bC {z ]+Z[gvZ ~ ( "{ hZ6eY
}WXgy' 6, o Zyzo Z =v
ZgzZ 
''

hq:[!* 9)( 22:\2:`803:m ([ ]V L e ^ oj] vi Vh^e (^e( 1)


288:mwz I ZZ>Z[!* > )( 1:` 496:m ([ (l^] E]u]
131:m$ + ( 2)
) 
c Z Zg Z115&2?7c* }~ - 8
~x{ wZz G^Z[G0.G g ~z( 3)
21
|1437xZZx

BVg
@* ', Bg
O+ Z <g?
\W 5 g L Ln]~g VzvZ B * V-
" W L L *T C: tVY6, ui * L 3ErL LkZ az g B
x Zz e $ g V Zz *B ui *gzZ x3, UB ui *z
]g~]x B \W CxzVY ]gL L xz 3g\ W @* { c* i
ZtBui * %kZ gz { x ZB ' Z 4, @kZgzZe $ g
' Z 4, gzZ+
g@* g @* M ZkZ c* L LO L L y]gkZ
n]g c* = GL E3G" i L Ln
]g KZgzZ g Zi !*
g f L gLzZ g 0W L L rz
ggz V0ZZ e $ g
' Z 4, kZZg~{6,
X Y{~g Z)fs: {zg0 + ZkZ
: c* m Vg~ [ {wi *6, B g LZ VzvZ
X ( z HyZg / B! pBVgyZgzZ ) XX^e L^ZZ
N @* @* ', +4ui *% B\W
* @* ', gzZ u|+4B ui * % B *
B \ Wp N @
u|ByZgzZ @* ', YZBVg
XD
N@* ]hZ @* ', +4>nBVgB*p

KZ v {z +4 B vZ wg ~z%]|
& ~ ?: c* 
* ', +4B&ZpKZ~?~gzZD @* ', YZBVg
(1)XZz @

$ u#Z`ZziPa[!* :
3895:g Z[ :~F, (1) !* Wg O
22
|1437xZZx
E#
DN @* u|B VgB * 0E-~ e
: c* $ Zzg q
- ZgzZ
>~}g!* Vg?~:c* BvZwgD ,C
{k 1Z]|
8 -E#
@* ', +4gzZ u|ELjB VgB * 0E~ e $ Zzg q
- ZgzZ (1)X V@*
BvZ wg e
: c* $ Zzg i | c* gZ o yZZ
gm{gzZ ) ( B & ) @* ', Z T { c* i yZZ WkZ ~ V
( 2)Xztzg TB~(

@* ', : *z \WBV-
]: *zgzZ 6, " bB ` Zzi Z LZB xZ
X YYc* ]uZzsf 0<E gq{ i Z0 + Z eZ
# gzZCZg?Z
Z # : c* 
]|Bx Zg%q - Z
!vZwg c* : Y7 ]| *@Y=DVpqVzCnZg*?
pZ( n[g) CZg?Z # : c* \W? *@YDb
zkZC3npZ(n[gZ', Z)CnZg*?Z
# gzZC3n
\Ws~!vZwg c* ) :c* ]|gx* Z', Z]| ;p7x* Z?
(3)XChg7 {zx*(VChgx*
E
g]8y~g!* yZgzZ~y{]|B g%q - Z
gzZc* gtB xZggzZN6, y{]|gzZc* {q - ZnBxZ
BgVZ / ]!* t{]| 3?: yZt{]|
c* gZ3VrZnkZ?NVY {tQy ~g!* V}Z #
B \W e $ DBg{]|c* {6, {]| ]|
?}Z', B}gv / ZXX ^% n n ]qZZc* W~yW : c* 

{h{]|O;z{6, yZ?~!$ + Z;zZ', gZ~$ +
$ uY !* GG0r Z[!* q Z[ :( 1)
1468:g
$ u:yZZ[ :ug G5k.Z ( 2)
173:g
$ u o ]r] rm^ h ^e V hE] h^j:~g g( 3)
6078:g

23
|1437xZZx

B g & t Z 5{6, }nVz [Z c* 6, }n]| VZ


(1)X VzyZBxZgW/]|yZgzkZ ;gt
I-4X3
wYg9wYgkZgzZ He $ Zzg x1ZkZ : D + G)
( 2) X g $ uyZ0z/0Z
~ hz wa B Bg~^q - Z ~ ~z% ]|
Z( 9N* )Z # kZ WgzZ A ~ZZgBBg
\W zkZ A \WZ~hzZg(iq - Z~ikZ) H ~g
( 3)X
H [Z A kZ~gvt:c* 
 t~! n Z} . :Cy e $ Zzgi |
yZ BvZ wg g ~i !* { 2 ~K !* * ( izg q - Z)
) } 96, } i Zzg} v}{6, g e KZ n }n3
~B \ W g [ yZ yxg0 + B \ W~( ~K
( 4)X W^p~gzZ ( H Y Z)J - V;g} 9zz
k0* \WgzZ-gzb k0* vZwg~ e $ Zzg ]|
y\WZ # V G5<X\~ ZzB}gzZ C| V- / YW
k0* }yZ\ W g0 + Zy ( hg~x Z &Z\ W ) {z D p=~
( 5)X |B}gzZ Z{

C c* iz6, ]g
I 1nkZ c* g
:c* t ui * %*
E#
kZ~KZ ~?: HyV- g }C zB~%B* 0E-
| 1404z I Z GE3Zwy )Zg Z4476:g$ u: :x! Z( 1)
7683 :g $ u:Y Z >[!* :Z + ZzZ ( 2)
2578:g 4h
$ uVZZE Z [!* Z[ : 1Z ( 3)
$ u: n] ^m] o n n oj] f] o ] h^e:( 4)
892:g
5779:g $ uk E5OZ Zo ]
O Z[!* :~g g( 5)
24
|1437xZZx

kZ ny~y}uzQgzZ *@Y C xbT t : b


( 1)X YVk0*
-E#
: c* 
B \ W H Y7 0t V-B * 0Ei - Z
q
Vg: Y7BvZwg~:D {zDZzLZtz0
kZ: zkZ ?Z# gzZ kZ 3 ?Z # :c* 
\ W ?t H6,
( 2)X~ytYWkZzg (Z Z] . :gzZ>Z', :gzZzg 6, }n
Zz g V- KZ :c* % V Zz
v[Zy t g V- KZ B\ W
E#
(4)Xc* VZ7B;L6, ~V-KZB * 0E-pgzZ ( 3)X 7viZ
N @* gt ]g
]g%bZ}g z nkZ ~ Let%bT
X exg Z_s e* g n
~ nlp~KZV @* It ~ : D c* k 0Z
Vz~g !* g Za ; Cg 4 CZ nlp= {z bTVz M i KZ
6, yZ hVz% 6 hVggzZ ) ( 5) !^e $ n p$] % $ :
VzvZVq}5Z Z t x ~{z Le 7t ~( ._g2
( 6) ( 6, VgVz%gzZ ) XXqE $ n ^q( ZZ gZ
t Z Z bZ q 6, ]g gZC % bT
X e*6, kZ g Z
}~ ~ It = : D {z e $ Zzg -1Zx Z
mji ofrm ^ZZVz
M inkZ~ 4 YZtZ} M in
( 7) !^ mi] ^frm ojq o

$ uY Z[{n [!* b ]
2908:g d Z[ :~g g( 1)
$ u ziZ> PZ h[!* b ]
2143:g d Z[ : Z1Z ( 2)
$ uMI[!* :(4)
2348:g 1489:g $ uzZ >[!* :yx0Z ( 3)
GAXG-E4
259B5: GG!:Z ~z2Z ( 7) $ u `zZZ> PZ h[!* : ZZ ( 6)
15505:g 228:>Z ( 5)
25
|1437xZZx

D JB;~V` Zzi Z LZ B\W


9vZ]|O Dw ]c* gz: { L X3ZY m C ZZ|
} 7, ^n & + e v W9 zgzZ ~u7Z ~ ( qg F ~ yZ
X c* u]tgzZ c* WIg z6,
i Z
Zg7 ]c* gzv y |0 + N* W~ yL g I GL E4] B * 0E-E#
: c* C VrZ Y7 ~}g !* ]~ yB g ]| D
LZ fe p# . KZ f
} e } LZ T z|z ~KZ s uLZ L L
~# } . V Zz yLZ {zD~yLZ% Dx x {zgzZ f e D
( 1)X D Yhgz@ zi Z
* # D
lgz6, V
Bui * %~g7 ;mB` Zzi Zs:xz3gt B\ W
` Zzg gg {0 + iVVY~ [xsZ i Z I H @* ', +4 B \ W
]] ZZ kZpyW 6*@Y Hgz!* g z ) ) !* Za
V e ^ ] pF]jm (n $ ]E& q $ o%F ^e u] V e
{zgzZ @* Y7, { ({nkZ CY~ ~p~yZZ # ( 2) e
s: B \W~Z : L ~p Z', kZ @* Q J V *@Y
gzZ ) !* ' ', z z]g ;H x ~{ kZgzZ c* h]g
X c* C=gf A plgz6, gzZ & ZkZgzZ=g f gwz4,
yT:c*  g ZB*! e $ ZzgvZgk0Z]|
@* ', YZByZ {zgzZg k0* yZt c* g k0* kZ {z J - Z# Q VV z
( 3)X , Z4Z~ A gzkZV Vz {z}

$ u:nZ ZzZ GEr[ !* :~F, ( 1)


2489:g
58:Z >g( 2)
$ u[ZjZz E.VZ Y Y [!* :yx0Z ( 3)
2945:g
26
|1437xZZx

VYz T : c* gZ B vZ wg e
 $ Zzg Z ]|
tX V
_ Z zt V 4ZN Z bkZ ~ A ~gzZ {z wNgzZ lgz6,
( 1) X c* ZVZVz KZB\ W 
{g 
gZ
V@yZ T:c* g ZBvZwgCe
 $ Zzg ]|
Xv W ciz c kZV tHu|YZByZgzZ ~g Z)f n
( 2)X N Y0y

g*gV@* Vg
~gz$kZ ;H @* ', gzZu|+4B]gs: B *
: N@* 0Z;ZzZazzYZ' m{]ggzZ
V- VzvZZ
oF ^nL $ j ^ ( ^e $ L^:c* 
( 3) !]n% ]n n # ] rm ^nL ]i ]*
? eVI* {z ? / ZgzZzg* ! pz BVgyZgzZ L L
X }g~(, g0 + ZkZ vZgzZzI*qq - Z
EE3! EE#
-
n =Z]gy%y:c* B* 0 ~e $ Zzgq
- ZZ
~uz e I* ] q - Z
/ Zn kZ ;{Z * ] kZg:
( 4) !] ^ o ^ ^ ] m ZZYWI]
xz 3g SB]g B vZ ]c* Zzg yZ
%ZegzZg!* 6, kZc* xz3gBkZgp ' Z4, @kZc* 
n
kV c* z`@* gzz]w ( kZ;zgY"6, kZgzZc* I
kZgzZ| # Z6, zlgz6, kZHxZZzWkZGe $ tkZ~^{)z~
Xzi* BBui*%tc* =gfgzZaz A wNgzZZ
''
1914:g $ u]ZpZz]aZZGGE 3EZ Y Y [!* :~F, ( 1)
$ u Z G*9g[!* :~g g( 2)
5 99 5 : g
$ uY !* GG0r Z[!* :( 4)
1469:g 1 9: Y Z ( 3 )
27
|1437xZZx

~
** xsZ

%LOgq
-
Og z*
D ` ]kk& Z {zsZ g Z q- B
q - ~ * ]|
V\WX q - %LOggzZV
$ ZgzVYy-b f. ~Xg
gzZg D Y \W ~kZXgzBSs b & Z
" * G4hI Z GG!@[zR?
X 

V~>V
r # Zq * Zz LZ r # C * ._Vg7
xt C Z g7 ~ iT.ZxZ e $ Zzgt Zj
/#
Z } . VzgzW', uyZzq - ZVg7~gzWp=.Zx Z
X Yc* yNVg7q - ~> ?ZptgzZZq~
kZ~Ygoq - Z ~ c* .Zx Zg Z O
kZ zX BZ Vzn L L~ >Zt oV Yq - ~ >
> z \W Z 7c_h +' syZB Z1 1go
X } 7, * wJ\ W{z @* {~kZ
H c* { q~> ? {z
D gzZ 1y Z kZ \ W
.Z x Z ~ >Z ? A $ I ~g7 _ Z{7 VZ # 1 Z
- Z6, (1) oij ] h^j n%] n kizg BvZwg} 9
q
437:m7:` ZZ ( 1) - zxZg Z f *Z O
28
|1437xZZx

X , oz
k
VzkZgzZ 0> V? O> ? nZ
( 1)X 0vT
$ @* Z+ *X /
yZ us ~g Zt
~ c{gzW', u-g yQ Y yZ- [Yq- rq - Z
yZ Z J m % 8- g g6, yZ0
+ {yQ L L r # q* xsZX
X g~gZtV
LZL L Hg6YyZ-Z # 6, kZ~k ,5+ W, Z;. ZxZwq
X H 0ZzZq - Z{z g@* -XVg g~gZt~}], Z~gZMZ
_7, i zVv0* -xZgZgZ@* ~TKL L
Zt{zKZ~xgzZ *@Y3g~KkZtKDY yZ-K
DLZ & Y yZ- (kZ Zy D Zz VZ
X `Z7tKkZ c* yZLgLzZH{ZgZu0* rtKkZ
kZ ~V & 6, t 7~ ~ !* W- X : yZ t
X `Zt1N Yu gzZ cDkZ L L X yZ
:{Lt*" y!* iY yZ-t
X }g*6, l~Zg* / ZL L
cL L - N ~N}g v W| (, WD ggzZ
X s Y yZ- ~g Z',
v Zz~ ~~g Z', c- zkZ : tC
g0 + Z g0 + Z qZ Z kZ ~g Z', cNs Y yZ-
X J - . Zx ZkZg< - ~7
B)u +F, x~6, kZ ZxgzZ c* Wt Z # ~ D~ * ]| L L

67m 2`Z( 1)

29
|1437xZZx

X {
L L~ >Z q~ ug I>. Z x Z Y yZ- Z # y q - Z
X } (, V-g Z', ~uzgzZ c', Z
: #YyZ- . Zx Z
X @* 1 fi Z * (Z / Z ! Z}
. L L
s. Zx Z~ >~kZkZgzZ Y yZ- ]!* t
X ZuZuz H c* (Z / Z[Zp L L: H c* 
yZx
B l Z }g*t HyZ Y yZ-6, l KZ t
X l{zN 0* nVLZ ZzYt&l~uz
X c* Wt zY yZ pkZ>~
gVc* g Z', gz& Zg~ ( Z u )]t Z # LL
cyZVc* g Z', ~g tH @* ', i * Br # [yZ- c / ZI
X N Y.
G g tB b gm]o ). Zx ZVc* g Z', ~g tVzgz&
kZ zkZX c* |0 + !* ug IuLZ . Zx ZBuY yZ-B
yZ ] !* gzZ Z A $ % H6, V 4q]oyZ W, Z kZ * { i Z0 +Z
X g:zJ - V-g Z', gz&
G&N
X
H 6, e $ ~ *]|{z{z / Z (, {z / z ~cp L L
ncyQZg7 c* L LX H Wt V~8 - g kZZz V- gzZ
X
H g
X ug " H BuY yZ-uq - Z OV-
} (, q- ZV- X Y {z / V|#y % W V }g
- Z Zt {Z
q + Z (, & gzZ $Zz- ~ m, g Vpb!* X H . 
X
H ntK L Ls
E-dN
0Z ~VzK XXL L JZ g *t (q - ZZ # gzZ
30
|1437xZZx

X & {z
r# q* xsZD{g Zs: Z% Z yZ
X Z"$ U* GL E4] +4q
- Z~] xj%Y yZ- ZztL L:
sWBp , WdG: Z% Y yZ- 7
7W~g @* 7, I C7, Z # 6, *ZZz2
X ;gWsW kZ
G-E r
*Vwi Z*ZZ / 0 + ZZ sW:g
Vp: c* {zZz T $ @* Z + *t<
s. Zx Z~ { c* iyZ6 gzZ~ W 6yZ ~
X W, Z Z & tg D] ZZi

z { ], Z y ZgzZ J (, W] } . ~g"~g :X Z z Z { c*
s\ W z [4z] . J- /y % W ~ ' \ W A J - u~

\ W-y0G$gzZ :X Z z~b)}g y ZnZX ; g ~g Y
E
( 1) X Wx( z$
+
''

zgyW
bzgt pN !* kZ7wWt x Z Z u 0* yW
bzg V L L
n kZ g w 0* y
/ Z ` WX g Z 7, z BZ e V 7
!* w{z bzg yY" ? n kZ yY ~g 7
C
y
 @* t n K ZC
n *@Y0 WY bzg
X } c* !* kZ
# q* ]|xsZi ZC
(r Z )

78@* 74m 2`Z( 1)

31
|1437xZZx

y)F, fZ/_
. ~
*]|
xsZg Z
O/Zg Z*
~g Y,1 D Z / ] Z f ~ Z* x ZxsZ xZg Z !*
VgzwYZkZ` M * { i Z0 + Z oz]ZxgzZ]zW, zzyZ
y~g Y ]Z f ]|V (Z h * ` M 7]!* '
+
y C gzZ c <z + xE~ u 0* zyR', SgzZ Vg.
C Z:`
X [ xEZz: gzZgy
DBBZ : ]gzZ: i Z0 + Z c Iz ]~ * ]|
\ M 7y M '%/Zz xD] >\ M \ Y ~, x
_(, zg Z ~qgz Z zg Z ` M p ~ zgZ ]>Z
X H M *zg ZgzkZh +]. zzyDg
z 6fgz {z gz & gzZ q - Z n y*zy gz ~ * ]|
~ Vc* ;g ~ * ]|fZ [ zZ ~6fh +]. kZ gz [zZ ~
u 0 + i KZ \ M )F, xsZ ~ | )*g Z q - Z
W, Zk
, ifZ/_ . Z {z I ,k , gzZ ]* \ M 1
o }uzq - ZxsZ~gz kZ uZ mVzk , \ MgzZ
xsZ kZ CZ| Cu#c* ]H !* T < q - Z {z Z 7, *
~ * ]| gw}g ] ZgzZ] ZZz]Z Z f s
IG
\ M c* [Z g7 ] G1hz$ ]ZW~g yZ~ zg f ] g
- zxZg ZkgO
32
|1437xZZx

xsZg ZgzZ SI~[Z V- gg M ZmV1


X]Z ZY]Hm
Dcz s%Z ]Zz ]c* * < zy Cu#c* ]H
~o}g7 ]k& Z6 LZgzZ =z5< zy
~(, y*zy g C ]c* gzZVZm{ LZ V,Z c* ;
C ` tg M6,
Vjg ! fgzZ Z6, h + z K6, bVzh + z i ~ VzygzZ
]v~Vzk , KZCu#c* Hg Z 5', ]LZ Hs %Z
V,Z M ~ hgh +' G ]Z Z 6, sZ <gzZ y M ]xsZ {z
X Y f hzg G M h ]Z Z ~ ~ 6, xsZ < x u
D: nZ ZY ]Hap VrZM h [ Z ]Z Z
V V;z Y ]H n }: ] !* Z ] Z Z: yZ v V;z n kZ
V,W yZ } (, yZgzZD : ~{ Zp{
~) wL L VrZ J (, g ZZ6, yZ Z # Hg ZZ n{o6, Y ] H
X VzWyZ N M (
yZgzZ ]Z Z Y ]H =g f VzgzZ o V]|O Z
yZ :C gzZ } (, , Z ]H ~ ]|p B VE*g
zZ n kZ C M 7~ [ Z VEZ F, yZgzZ C .6, ]Z Z
g}7]i YZ Y> z ( ]|Q c* IYhzg]|
]|y % !* ,7W {z wL L Y ]HO Zp
c* g Z M~ {oyZy Y ]H p p=hgB Y Ng LZ
x c* Zz ]| M 7n {o{z z!* g ZZpW~k ,
izg&~ hzg ]| Bz +m LZ\ M ,y z~
~z kZ M 7Y ]H p ' VC gzZ < C c* -
z J
\ MBZ @* Y M ~0 Zg7D yb,Z6, + M xsZ< ]|
W bY ]HZ # ]!* Z VZ0 + ]Z ZY ]H
33
|1437xZZx

VZ Z {g H Y ]HgzZ M p=:Zz V;z]| 7g n


iE$ zb\ M [Z eZ ~ nZ Zq - Z~yZ]!* Z
L L\ M x * eZgzZ B
yZ[ Z VZ Z kgzZ c* 
{q r # dZ* g
/ 
g*\ M c* 7gHx * eZp c* Z] . !g
]HL Lx * eZ~~y VZ0 + ]!* Z L Lx * eZ 3g xsZgZ L Lx * kZ
\
C M ~ [ kZ szc{ c* i x * xsZgZt p ]~ s
H~ sf( Z ) Zg[ Z ZZ Q [ Z ZZ nZ Z
: ]W Z3, e$ .w+ZiZ0 + Z~ *]|~sf([)[Z gzZ
G
X ZbgzZwVVzqCZ@xgzZ\ M : gzZ: G53E!

x|g
g Z} . ._Z + *V G54XtnZ ZO : ] ]j]
TtQ c* ?;g Vg Z} . Y7{)z ~ga Y7g \ M LZ Z} . p
?g 6, {)z~gaH g 6, qC . b
Z}
g 6, g \ M LZ Z}
. Htq - Z b% z~nZ ZkZ : ] h]q
?g 6, ~gaZ} . HtZuz ?
:  y[ Z z ]|b %
u7, 'g3 7g Z} .
/ Z ~gz' gZ} . ( Z )
]!* tgzZ yZ* yZ @* gzq - Z nC {gzZ
gnkZ3Z} . Z# nkZ @* Z(, G54X$ +
Z}. }uz bZ g 6, ]z]KZ{zZ(, gkZ } 7, 'Z} .
g{z `Z}uz ~ z LZ Z} . g Z# gzZg6, ]z]
~ ]z ]KZ Z} . gzZ CZfgzZ z @* {z Z}
. n kZ g 7 Z} . Z}
.
w {gzZ ZZz+ gZ} . *wtgzZ wt`Z}uz
X gZ} . w*]g Z} . Z E<X@* wp{zxi
34
|1437xZZx

~gz * wBgzZ nC D y ]|[Z Zuz ( [ )


gzZ @* ( Zz wJW, Z ) W, MgzZ ( Zz % Z e W, Z ) W, ! q
- Z n W, ZC

W, G& z|@* ~V6&KZVz / Z ~gz *~ V 6&KZ wB
~V6&KZ / Zq - Z ~ wBzG54X7t eZp ^
* Zuz *~V6&KZ / Zq - Z ~Vz c* Zuz
~V6&KZVzs Mz`gn kZ @* 7, @* 7, ~s M@ `g / Z
s s Mp ~wJzgkZs MgzZ ~zgKZ `g
~ A &KZ s M *@ ~@ }g* @6, kZ1
7 ] 3EG4)&/ Zp g{z ~ A &KZ Z} . bZ
[ M q - g@* c* 7 s M / ZbgZ n]g Z} . 
X z~ A &KZ: wBtgZ A &
?g 6, ~gaZ}
. H tb
% Zuz nZ Z
e )w ~ga c* [Z z Y1g "Z}g ]| b
h % kZ
q hsbC ~ !KZ gzZ ! Z} . ] ~g7 gzZ x *
A &e
$ gzl{zgzZ { W ]g Z} . {)z ~gan kZgzZ @*
X g Z} . xz A &e $ g Z}
. : xz
y- z
*@y K Zy-y=Z 7 zy- : ]j]
Z E<X c* 7y-G54XC
? c* y- @* yK Zy- / Z
X 7 zy-G54Xt| @* y
K Zy-G54X]!* t
7 q{z7teZ @* 7Dq / Z ( Z ) : h] q
`g c* Zzx
zg C / 0* C
p zg `g c* x/ 0*
y- / Z ? N Y G zg `g c* 0* x/ H 7Zz
$ U* zxy-kZ Y7Zz
X "
35
|1437xZZx

Y 0* ~ Vzq v Mz {zp / Z @* CZ fg]q


- Z MzC ([)
zgt `g `g CZ fg] kZp Czg ,q zg \
y- y-CZ fg]{z CZ fg]q - Z ZeMzbZ C7Z] . L
/ p CZ fv M
~uzgzZ x / @* { ZeVzuzCZ fkZ KZ
Ze{z CZ f y-Ze bZ{)z0* } x / Vzq
kZ w wZt Zj*u Zep{zZ # @* { ZeVzuz *u
X H{ Ze
. Zz Za Ze Z Z}
Z} . wq { y-nZ ZtQ
q ZgzgzZ q Z D 
]| [Z eZ }j
. p {)z i Zz M ~', 'g~', Y Z ~', Za VZ', Z}
Z} .
Ze[ Z H Za y-Z}
. bVZ', ~uzgzZ @* 7gz Z',
. : @* y-gz
XZ}

~~0
+ zZ}
. x Z
%Z} . tpnZ =s t ~xsZ : ]j]
V K Z Z} . q c* w$
+ @ ! Zy% ~ kZ Z # c* ` Md
? e M 7" $ x ZpVZ} . @* q - Z{z @* 7b
w LZ Z} . tq( Z ) : h] q
Q bt=f e ~
*tf e ~ w D{ Zg Z q Z} . Z# 6, jZ
~ ~0 . { Zg Z p q Z V7 Vz { Zg ZgzZ c* DkZQ
+ zZ}
Z ~h+ jZQ 1{ Zg Z g F Z} . Lg m$ + {z
{ Zg Z q- Z Z} . Z
# 1 ~0 + zZ }
. { Zg Z
& t {)z
( fz ] Y zL b
x Z c* VY@', { Zg ZZ} . D7nZ Z4Z ? @* { Zg Z Zuz
?DnZ Z6, ~p
36
|1437xZZx

Ysp C76, Y ts~p~x Z ( [)


bZ Lg @* ~p~ g Z ~g F Z e CY ~p~ x Z
~p~x Z6, Y Z}
X D .
( y Zz M ) tt
Z} . Z
# VZ} . b Zzg Z HxsZ : ]j]
g 6, Za b Zzg Z zC . Vq CY M ~ * ._{z
Z}
geh b Zzg Zt |p ? Y~ * Za bzg e Z #
% ~yZ[g Z
X CtgY ZwzY Z b
X]!* Z Z ZVngZ % Z&nZZkZ]
YZb |: h]q
~ * Za b Zzg Z e Z # G54X]g6, kZkZ g Z} . D1
? ]gzHp p gZa b Zzg Z}
CY M~*g!* q - Zbzg G54Xt{oV gzZ[gZgeh bZzgZD2
X [gZgeh bZzgZq e{c* iZ b ZzgZC M 7{g!* z{z
X@* y Zz M tb ZzgZD 3
'
/ Z 
!E E.-E '!* 6, zZ y Zz M nZZ Z D
]|
X gzZ: Yq - Z#
gY" $ U* 9{oy Zz M
izZ s # z=gf [ Z gzZ ZZ ]| Y Z b % Z V yZ
X ]!* Z ZZY Z b
% ZV]|
: Za q ]gz Z} . G54Xt g Z} .
/ Z D 1( Z )
` Z} . ~]gkZ ._ NZY ]Hp]!* t}
gzZ Y Zv Zz Y 0* yxgy Mz }i bZgzZ @* Za ]Y {z6,
Vzq z i Z I e *=s t Sg Cs]gzg Y Z {zQ
X Og:{fv Y Za q{z]gz 1 et*O Za
yZ c* Y ]Hn kZ[g Zg eh b Zzg Z &5]!* tD 2
37
|1437xZZx

I Zt V { c* i [gZg e {zBVzV q - Zs / Z +h +%
X$ 7wJ. q- 4,
nZ Z 6 Y ZwzY Z b % gy Zz Mt/ Z {oq - Z y Zz MtD 3
;g 0* x Z q {z G54Xx Zz 0* x Z : ~ ]gkZ ;gC ]g
 M ZZ y Zz M / Z gY Zw]!* jZG54Xx[c* Y Zw:gzZ
[ZgzZ c* M V{g !* zg / ~lZ 0* g ZV#{z @* c* gzt @*
C
X g}]!* Z ]|V
' '
Y
I ZgzZ ( ' %) ~gZ!E E.-E gzZ ( ' Zg )gZ!E E.-E bzg ( [ )
QgzZ wBQ @* z & G54X{gzZ ] M~g Z bg Z z
' '
!E E.-E gzZ Z z eZ ' Zg!E E.-E bzgO ] MkZ
Z Cx~g ZgzZ qg Z bTgzZ Z~ z eZ wB {z ' %
X @* xgzZ q bzg b
gc* g t nZ / Z @* & VZ.n u N.D 2
mZp $ M 7~wnZgc* ggzZ Z Yy
]H bZ 7Z { c* i gc* gt V Zz {@x
]mZgzZ Z} . g Zltq o Z g M~(, Z] Y
s ZznZ Z: Z kZY ]H* kZ ` MgzZ 7 M
X c*
]o kZ:gzZ 7|mZ y Zz M ttD 3
X [gzZ {DbzbnkZ
xVzh + z~IZgzZ" $ U* Zz~0 + zZ}
. x{z G54Xt {]o
] Z: b Yg {: ]o Z} . xVzh + zq Z} .
: xZ} . nZ T CY 0* -6, Z} . )~ Vzh + z@', kZ
[t " $ U* ]!* t Z# 7 ~snZgzZ *@Y
X Z7" $ U* z', y Zz M g Z. *gzZ 7~0 + zZ}
.
38
|1437xZZx

CY~? n]oZ{okZ=Z 7" $ U* Z{ot


+ i]zHg $
0 + gzZgg Z*0 + ig 6, ~*G54Xt{z
]| y Zz M gzZ Y Zwz Y Z b % wqZ nZ G gg Z*
X  yP&y t
7x Zgs{z @* AXF( s # Zg=Zgz$ Z?tD 1
b W Z ea LZ+ZzbZ c* C7Y Z b % {z @* ) @*
1z s # Zg vZnZ Zt / Z z!* nZp C M F, C7Y Zw{z
n kZ | 7, Z} . ~ s zZ} Zt eZ @* AXF( Y Zwz Y Z b % g
! %} c* C6, Y H, zb & Z M F, z1zs # ZgVVz
{t~ ]gkZ Y Z b % c* Y Zw zg Z Jq - Z sZ}. gzZ
X =Z[ggzZ]YZi {ge*zg Z} . q YaZ
qgzZ gY Z b % qZG54X~gz*xtnY ZwzY Z b % D2
tkZ 7-ZY ZwzY Z b % ._Z + *~IZgzZ gY Zw
kZ7xZZ # gzZkZgzZN 0* ]
wdZzwqZ}', 
g c* kZgzZ q :Z6, wqZ* { `sZ b & Z mZ gY Z b %
kZgzZ ]Z!* 7 M F, Z', Y Zwz Y Z b
% Vn kZ 7~gz
X *@Yr6, c izz A ~Y ZwzY Z b %
kZ 7 c* {z=Z ks Z}nZ Zt / Z
?{Z+ H
kZ @* Da ~ ~nZ D ]|
* c* wdZyZ nY ZwzY Z b % gzZ 7~gzg c* zgzZ]]uZzx
]!* 7xkZ~}oy Zz MgzZ Y ZwzY Z b % X ~gz
ZzgzZ M F, Z', 1z s # Zg~( y Zz M ) tt2 g Y Zwz Y Z b %
XmZ
J - 9J 7, y K Z G54Xtzzq - Z w)tkZ D 3
39
|1437xZZx

q / Z @* Y ugt Y6, %q- ZQ @* g* iZ%Y g Z Kzqzg


,7, iZ%zZ e * M :Zz s ( q Y Z KZ
bzg t kZ By & g tt
/ ZG zY gZ kZ
7Y Z KZ Z 7, *^ 3ZzkZ V;z AXF( 6, w2TyZgz^g Z LZ
C ng ] bzgq M ~}uz ~ ( q ZZ KZ q - gzZ mV
W, Z b~g7~] bzgnkZ 7e* Y G5kE4$l Z]. yZ
X !* gzZ[)t{o6, Y ]; zx yZ7Z] . xq
- ZgzZCiZ0
+Z
` Zzi Z
A~x ZnZ } Zg 0Z { izg M y : ]j]
~ A kZ } Zg 0Z { izg]g / Z e * t ,gjkZ~
?VYi q Ztyxg%z]g 7(ZxsZIZwp%
7]oYVzgj,~x ZZg0Z ( Z ) : h]q
yZVz%pV; 6, C q - Z nZ ZtZ e $ Zzg+Z :gzZ
* ]okZ A 0 + z{q- Z]ggzZ ,zgj p g
ZZ 7hp p gC ]g1 q hp p gVc* %q - Z~
X A x Z~ A
p g0
]i YZ p + z{ b Vz% VgG54Xt nZ Z / Zp
Y Q e ~', Z', ~ x Z G54Xtzz nZ Z kZ D ]|X e
7VY]i YZ p p gC Z+ Zi q - Z]gLVrZgzZ ?VYVc* 
Hg]HVgQ Vx ZZ ~z~x ZVzG54X] !* q - 4, \ M / Z ?~
\ M e \ MgzZ ]i YZ Vg eY ~
X ,]i YZp p gC Vg
x ZVz e *', Z', x Z x gzZ7# }. G54XtzznZ Z / ZgzZ
~x Z ]gbZ ,gj~x ZVz% bT ~', Z', ~
X C
40
|1437xZZx

s Zzw Z} . bTD ]|[ Z kZ


CY gp Mzs # Zg~x Z s ZzggzZ t Zzg ZkZ bZ
# Zg ]ggzZ ~ ` Zzi Zs
s # Zg % ]gzg n* ]i YZ *
~3+ zg QwVC F]gq - Z VY ] H ~ziq - Mz
I
Y p / Z HI*jZ ~IZpp- <X\gzZXg Z]H.n^ . C 0*
nZp, xO Y Z:gzZ HI jZ < IZp:p 7Zl % Va
Zjg ZzZa ]g D ]| D" $ U* ZXZQ #
Eq %Z qZjg Zza E qwz
- Z G54Xt t
~V7!* F zZ ]gq - Z1 CV7 {zn kZ $ ~V Fg ZzZa
,xC t Zz1 u~ Vz%P ]gq - Z/ Zt Q $ 7
q Z 4,
) !* uZz0 + i
Q Y60 + Z~]gkZ g h~ # q
:C ]gq - Z G54X & o Z f0* ', zz kZ Y:gzZ
3~ VigzZ VX R yq - Z V 'ggzZ%q - Z
/ Z p q- Z
% BnZQgzZ YZa a Vg%q
! Zy - Z , Z Y~ m, g
} (, < yZgzZ Y ]H tZ VzC ]gq - Zt< 7
X @* ZznZ Z6, V Z
Zz g D Y [ Zx ZZz i Z ZgzZ y s # Zg~ x Z ( [ )
n% { `Z {z x Z ~
A D Y 7[ Z?E
+ z$
n]ggzZ
x Z Zzi Z Z :C ) !* x Zg Mzs
# ZggzZx Z Zzi Z Z ` Zzi Z
]g~g YZzi Z1 t V7VggzZVz%p
/ ZxsZs
# Zg
) !* :
- Z p M
F q - ZgzZ VZ%gzZ C a
h F VZq
% e
X 7Y Z b $ f Z
) !* n]gkZp]!* tVZ

Vk
H /
$Zwg sgzZD Ys { k
H /q
- 4, V : ]j]
41
|1437xZZx

q - ZgzZ tgY Zwz Y Z b


% G54Xt | s wgzZ t *@Y
X tgzZ C
/ Z f Ys { k
H V~h + z0Z( Z ) V h]q
klVyp{znZ zz H ', Vk H ~gz N Zww Z
Zf/G54XC f Vk H /~{)z]g '[
X *@YHB# Z0+ kZ
} hghCZ / Zp * Z: hhIZq c* b: hVzuz ( [ )
{zzzkZ _h Z} . kZ H{ k H / Z 3g 7t}s c*
VzyZt !* $+ $ YmZt}s Z} .
/ Zp ZwZy
% gzZ oyZZ nq=/=Z` 0nZ q
Y Z b
X n
wzVzg Y
#
/ Z w't[ZgzZD %fg Y7, Y y : ]j]
e * w'Y H %f 7, Y g YC C M ~ & zz Y kZ
{z `%g Y C Mzz ]~ & / ZgzZ k, z'J - V
X HHVzg YP ew'
XG54Xx %] !* t~x`]g '[IVy( Z ) : h]q
+ z
h zOVzg YXgzZ u 0* & yZ YJ 7, h + z zOVzg Y
7^ , YtYJ 7, :
uZgp{z 76, zZ - $ Zn]*XG54Xt ~h + zgd [uZ
7 ]i YZ sn w'Y ZgzZ 7uZgp !* gzZ 
s7, vZ p Z?7c* A &w'~Y Z u7, 9 ~ kZ
A & CZ f w'~Xw'g Yz
X V
W, ZW, !. - ZgzZW, !q
q - Zn|@*C G54X_ M]!* t~I 6([)
7zgs M : [ M / Z CYg~s M|@* [ M @* Zz wJ
42
|1437xZZx

,W ! 1f vZbZW, Os MgzZW, !`g=ZY


/ Z@* W, MgYgzZW, !%f
@* xZwgYgZ% Y7ggY 7 A &|@* ~W, Mc* Yc* 0* :
X@* 7w'"7, YLgxZw{z=ZC7 A &W, O~gYxZwgzZ

|g[Z
]!* ,1[ Z~
A ._Z
+ *sZ : ]j]
w 1kZ ,1[Z+Z~ A / Z ? w'~
A {z x ZwV q
?7Cv{zG54X|@* m{ H+Z~kZgzZ ? VeZgzZ ? Hnz
pnZ Z}g t ~h + zpf 1gzZnj[Z ( Z ) : h]q
E
njkZ f Vz1gzZ nj[ Z~h + zg 5F" Z S Dg Zz6, Y ]H
gzZ Hz nz wmZgzZ ?7VY Cv{z wZ Y ]HZg
c* NenzwVjgzZVz1V-0
+ y*yi Z g Z * YV;z
/ Z ? V
I H N 0* 7]t I
/ Z ,]t I1klKZ i Z
?Yc* g Z z
[klVypq bkZ 5YVYw'[Z~ A zz g
~ i [ZG54X~ wzZ [6, ]g ' ~ V1v gzZ ]g '
6 6
/ Z } 7Y~
A V 3E. X', [ Z#
w[Z x Zw[Z w'6, V 3E. X',
6
Y ]H ~ A ,qt 7ZgzZ N Y~ A {z ._Z + *V 3E. X',
?w' Y~0{zx Zw~*q Ne
bZi [ Z
/ Z zz gz MnZ #
w[Z~ * ( [ )
gzZ w'{z =Z 7~[ Z
A w'u Sg7x Zw{z Y
X ~{)z]g'p]!* t
K Z=Z e w'{z A
y $ ~ [Z
A n!*
/ Z
]Zzz Z A gzZ qN=Z `g q~ 5Z Z Z
x M ~ Zz
43
|1437xZZx

+'
th 7`w~w'nZ gz M A Z E<X lz
/ Z[Z
7]gz}igzZ]g Zw[ M V;z u0* zx ,1
A 
X Cv,1V;zN Y0* ,qtVgzZ
+ }%
@D
M}i7VziisZ}% : ]j]
XC7 M~]gkZ4]gnkZCYu0* *zz
V K ZT CYx$Z CgeY c( Z ) : h]q
X *@Y60 + Z i AXF( yv
Z bzg @* ~0 + zZ}
. Z# x * z bzgy K Z([)
}i / ZX Y c* AXF( ~ u {B x Z Zz i Z Z kZ G54X 4 Z CY
}ikZ=Z e *qNi Z', zw1Yc* g Z qN@D + zz M
jZ , / :6, }i{)z i Z', z w1 e Y ]H gzZ CY { M
1$ + gzZ [ Z 0* * kZ ] Z} . {)z Z }i kZ @* ,7 - Y
X N 0* ]

Z |@* u 0* ~ kZgzZ u 0* }i G54Xt |


X Lg7y &
z M gzZ u0* p}i
K zx *
}i T XY ~ Z KZ Y ~ }ig Z @D +
CYf bkZ Y~}iBg ZLZ @* Z~%]
0* 0* ~ v M v M ~ Z Z~ mZgzZ *@Y Y~ l MV KZ^
X *@Y~
+ YvgzZ { Z{% kZ u * e
Vzg Z0 $ f ZgzZ M Ai
~ Y c:Z` % nZgzZ1$ + Zz
3 y$
+ }% zW C 1
~ g z!* py j}%s ', nZ DgeY c e $ Zu
X C*} %kZD@D + Bx Z Zzi Z Z

44
|1437xZZx

]mZgzZqi', ]
#
0+ i c i', J
- # ]y K Z ._Z + *sZ : ]j]
LZgzZ ;gg Z*0 + i~ ]Zj{z C +Z wkZ T @* g Z*
tsZzwwsg~]Zjik Z Vq;ggOZ
XCY0* ~y Zz MtqtgzZYYZwzYZb % wqZkZy K ZD%
k, gT] ws / Z@* ~Y ZwzY Z b% ( Z ) : h]q
H c* n
{k B; kZ}B; q - Z L LG54Xt s Z 7s Z 4Z {z
gzZ t / Z@* J
- #
?pH@* kZ YY ZwzY Z b % D
X s Z @* J - # s Zt / Z
 y b# ]mZ ]|~ K[Z ( [ )
J Id
tZ CYV: 1LZg Dd $ C- ' % Y Z b
% ZnZZZG54Xt< i
x * ZgzZ g D6 gz6, gi
# ' % Y ZZ]
@* zg Yzp~ xJ - u ~(, K Z]t }uz
p~] / Z]Z CY Z bzgG54X@* zgh + Z LgzZ
Z D Y wgg Z K Z] # x * eZ Y Za
XN YV~ A MgzZ~35]+b
Y Zg7 t Z # H H Za n ] ~* y K Zt }
Z*t gzZ *@Y ZQ Aa : { c gz!* * 3 Y ~ *
~pZgzZ g ez~p~(, q - Z 5Y] tZ # gg*iZ%
X # x *
vbC .zu~g mZ q ]kZ kz0 + zZ}
. ta
] x Z}
C . n) ~gz bx ZVzg Z zgzZ bY ZwVu 
X @* Yz0gzZ# %ZgzZ uY ZwzY Z b % ._kZq - Z
~gzx
Z ~g T 7b ~gz' gz'
Z} . Y Zwz Y Z b
%
45
|1437xZZx

x Z/ Z6, kZ Z}. n } ] 7 & g * k6, ~gz' jZ


}@* Z} . ~Y ZwzY Z b
%/ Z~gz5Z Z mZG54X7nt aeZt} i Z
X CY[t6, [Z wZZX xzw~ 7ws t
Hg Z%,]Z Yq - Z~^~ *]| ht|
E
kZ ]Z f \ M 6U* > hI $ sZ I6, giz d V*g 3! X
bzg 0 + i 5 e}KZ g wJ& + gzZga Vi wZzi ~t# Z
V Z X % g "xEnV Zz \ MX HuQ ( yY"gzZ Y
1', Z ~ s %Z b!* # Z ~hg_Zg ]) gzZ ZZB
B 7Z z M ~ VK ZzZ s +gzZ x3, b
Z} . ~Z LgzZ Cd $ g ZgzZ CY ~g Zig yZy
D{z CZzZ] Y IV tgg M~hggzZg7V{ gzZ C / Ix),
e =: {q
f - Zg Z$+ M){ LZ T e {z / Z c* VZ V,Zpg
4ZgzZ + M xsZ Z \ M =Z q eZgzZ Y Z +Z yZp
<L *wgzZ ~u xsZ _6, \ M 6, f Z ]Z Z Zz
c* x
Z)*g wV" {z=g fIz {ok , zk , gzZ 1 ;6, f C
n0*
vZY K ZX YH c* J - *Sg&
''

Y ZZ b & Z]Z f KZ
sZ YH7wj J - Z# p p g c* ]!* tL L
]~g7Z # Yg~]gZwj gzZ 7ef x
X e yLZY ZZ kZgzZ Y1x n
C gzZ
]Z f KZx Zc6, +gzZ b & Z KZ {z xi6, y
X }qzyLZgzZ
# q* ]|xsZi ZC
(r Z )

46
|1437xZZx

( 2 )

] o m

k-
V#
O~ * j) Z*

~h}: hYtkZgzZ6, vZgzZ OZ { / Z


D VAyZp / N gt VAx ~{zN 
/ Z ~ DvZ 7J
- yZzz gzZ ~{ @* KZ g ~g 7
~yZ *gzZ - ) !* n}g zH vZ Yqty K Z
:w " D Z~}g !* kZ :g D
Ik , / ]g ] I y J0G" u Z Z>
YV)F, Z} . YVZi Zg ~p YV6, V\WKZViZg
XN Y Za ]q,Z / Z ;g h 3ZVza % 8 L - *yW p
kZ *:yZ *gzZk- zz]qyZ gD ~yZ*gzZ8 L -C
?zz
]i o : !* g gZ~DvZx
Zx C 7xx
Zn
e i j] m ] L ^nL ]fvi o n ^nL
X Y7? } YvZZ', n}g v{zYZ ?&gzZYZ {zZ', ?&
yvz kZ z Zz ui Zq Ct]!* kZ =, z
|kZ ?xH~}g !* kZ0)}uz }Y4 & ~}g !*
:c* g Z HZz*yW

}Y{ c* iz~}g !* tKZ !g Z nf] n_] m
~ Zx Zx {O
47
|1437xZZx

? c* gZ(gzZq
 - ZX Zzp p ggzZ y!* $z H Za kZ T
!* g 
g Z, n WvZkZ zz .6, V# k- ~ wq
5 ekZ vZ Y7? ] e 'vm ] pi :
gm # ] ] :c* g Z wq
 vZ zC By K ZQ,w{ Zg
Z]gzZ G @* gzZxz3ggkZ s: hX d $ vZg { W
y K Z A~0 + zZ}
. g|gt @* gD8 L - [Z / Z { z!*
(ZY * YyZ * c* *k- ~wq n Z J - uz
BV8g KZ6, Vz LZ: hq ;gg g : hW
] ] (E^f^e ] ( E^fe n_ ]: ~g!* g g Zz
vZ D]c* WyZ {)z onL k oju (nu ^^e
[ n p gt ng Z gzZ h $ + z @ yZ * z ]Z f
gzZV:g D ~yZ *gzZ - ~wq{z c* t ` Z' # Z KZ B vZwg
~# } . \W61Z0)M } i Zzgx ~yZ *iLZ\ W
LZp6, yZq 1 ~ g lWgzZg e xz 3g LZyZ \W H H7
p 6L Y Z <XIgZ bZ ~yZ *zz V
yZ~gZarG*9g1 H k- ~eqJ/KZ
6, |gzZ ?WZ # c* < uuZ k B Tsg 66 z0{ 1
zyZ *gzZ 0 + Z 0 + Z sVzg e {z Zz g Z B ~ 7,
6y1Z vZ s g \ MQ c* W: {z 8 L -
# q y
G*9g Z / zz lZ 0* x` % LZ 6, l xsZ #
i Z ZtB\W L y Z n LZs* H{ Zg Z ~g !* g=r
]
gzZy ZzZ {zxc* Z (, H{z{ Zp H 4Z~yy1Z 
\ W Kz ~z $nV L IgzZyZ * kZ]Z f zmvZ -\ W H 0*
y 5BVk H {LgzZ ukZ H / YZ bkZs # D ~yZ *gzZ 8 L -
: c* g ZB\ W:c* 

48
|1437xZZx

:'Y7wJN X, Z W&


vZgzZ ( @* gzZ Z (, ) @* ~g e vZ {zq - Z ( 1)
X z]kZk]vZgzZ c* kZg e
X *@YgD]2zu~]Z f vZ {zZuz ( 2)
X *@YyZ *gvZ {zZ( 3)
X Se { C J - Vzq yZ zmvZ -vZ wg[ zz
X,q+Zt ) , :6, gwV Yk- gzZyZ * y K Zzz
* Y7, ~wy K Z @ yZ/ Z @ ~yZ *t c* g~yZ *zz
~yZ * zmvZ -vZwg[ zz 4K | # g - gzZ ~yZ
vZ g Z ]|X _g _ { C yZ M\ W Se { C [Z
e o] `]ZZ:D c* V- zmvZ-vZwgvZ w
e l^] ^nv]j e `] fr] ] r]
V@* W~{ C~9J(, gzZ ) , :gzZ6{g *~!vZ} Z L L XXf] h]
X V Le { C~G[ ZgzZV @* W~ { C~ VK]gzZ 0 + i~gzZ
 t6, ]s~uzgzZ e { C [Z- \W sq - Z
vZ * Z gzZg!L L XX n] ] ] o] gu] n p] ]ZZ
o u] n oZZ:c* g ZWQygz$ {h
 + IgzZ4{ c* iq - 4,
^e j]ZZ:c* +'
h X Yw{Z + ?T~eC gzZ L L XXm ^
OB;6, B;g ; Y: {g * g; zvZgzZ L L ri
LZ Z # x?Zm[ ]| 7y t * YyZ * k- gzZ * Y
g vZ L L:c* } D'!* - V}uz LZ~}g !* d W {
]|N gZg fX Dv syZ * g vZ G:yZ *
q c* I k- gzZ '!* ~yZ * V LZ x?Zm[
~@WKZ ]~ t Z x?Zm- ]| x?Zm[ ]|
^nq `e oni^m ] o:c* t :yZ *gvZ1
49
|1437xZZx

 c* Ct x?Zm[ ]|X u 5Bq - Z& ]+Z [gvZ d $ kL L


v 8 L - 7 /C
* Yk- gzZyZ * Yg / ~gzZ .6,
[ Zx / Z~5gV*Wz.6, C sZ< tn
X Vk- g]+Z[gvZ7RkZ~<A $ NY
kZ1Cw!* ugzZ Sh Z _w 95/x?Zm*c i]|
gz6, }} Z L L:Hn} D VZB; ~ { g !* =Z [gvZgzZ : k- z!*
ggz6, }} ZgzZ`Cw!* ugzZIgz$: L 9J(, Vc* A~!g
gzZ H: xz7Z ]+Z [gvZ %kZOX ;g 7xzL8 - 9~!
pZVrZc* 2~7Zp~pkZ ~ ~pd W 7Z
~gzZ!* ~~Z # bV; }!ggz6, }} Z L L:HwZ~
~ ( q9J(, c* YH g C N* Z H tX V H V Z 9J(,
!* t 6, c* g gz6, }g v bZ L L c* W[Z Y ~
X V[Za N~:Z # p gzZ yW
gZz:Z%OpgzZNg(ZgZ {Zgzz]xWzT $ rxsZ
q Z nkZy*tn p gt]q`W @* SyZ
:Zizg ~yZ *gzZ8 L - Z z!* ]bz~ ~}}g7
L -gzZ[g{t@* C*]Z]uZzp~yZgzZ]ZgZ
8
~]qyZgez]qk- {z< mkZ{ZpWC gzZgD
yZN] yZ~yZB]qk-yZ} ]gzZZ Z,Z
kZ~ wqC 7]iYZ Y k- ~ wq y K ZxsZN C
:HkZgZ6, ]kZ~]qgZZgzZgn~
@* H Z } . N Q / @* g e VY # |0 + !* JZ
Zg 7tzf " p l / : Zi g } Z yZ y :
( ~g Y)
''
50
|1437xZZx

11:f

J&
~[!* L )
E
~ * Z E3MO{!
` u{ .Z
OxsZ*

-qZ yZgzZuzz K:T *@Y HyX Z {z [ Z


]ZlgzZezzx: |]Z| {zyZgs
XV !Zj ~ * gzZ ~ e [w
* * n kZ f
:Df
=s wl
~[ q - Z ~ * * [Z V ZV{Zu
-GA 4X
VZ )F kZyWz}i0]Z{~T)* e $ {z\ W L L:D 
gZ
ZzzI\W'W: ~ cJ - k, wZL<E zX Z] IL !* gzZ k0*
# [' 0ZgzZ * WV ZyS sg
t C Z r $ uzvZxg
x?Z:x ZY m C ZB{ Zg ~g vZY
K Z \ W N g\WgzZ [
G
yZ c* V G34$Z~]Zgzy!* i Z 7p=n]z y!* i
]gkZ XX ^e] ^]^ZZD *0+ Z}
. Cy!* i-Z
~ y!* iC V; V ~gzh e z V~ ! y!* i p [ Z1ZgzZ Y ~
gzZ f e Z%p{z p Z yZ "gzZDwEZp Z~Vs

'~C
b~ eX * Z O
51
|1437xZZx

,6L X3Z1f e Z%~i WpyW $ Z@/]zZ, Z Tg7` Z


G e
EG G +
ZX >g ZG0&IZz ? Bpp 8 ~i Wp~]gkZ zg
N Ya Z%z p Z {)z ygzZ YgzZ GJ! ZZgzZ [Z1Z kgZ ZB
gzZ '!* t ~ w}gvc* }w +!* gzZ f e Z% yZ v [
%ZT~ qg x' e: s Z>Z~ yZV W~{Z + " }p
X ~gz' @* "f W, Z|Tc*
:DW6, w[ Z )Z V Z`gq~[uQ
R@* ~ V!* +Z%Z w * Za x J Z,Z,Zt Z} . ]gL L
w X], Zk , 0 . w]!* ~ V!* yZ 
+ zZ} \ W1
E
+
k', iFB 0* ~yZ c* !Y7( Z} . H ) ! YZ} . zgzZ', Z', )k', 0*
(KZ ) * ' w EG.OL;M LZ gzZ[ Wc* gzZ ! Yg7, Z)
EG & AE-!
( sX \ Z} . ) c* ? ] E * Vzi Zzg ~V Wc* ? w( sX
3 4) ) C
wgzZ eX $ 7~ !* W~yZ c* ? Y7Z] . V\ ]i]
X ~7:x ._6, gZyZp
xpegzZw
} (, zz X xpez wg plg Z*Z V;
yZ/xgzZ/x) ZxmbZ'w]Z W} (,
( 1)X 7x VYHx V\W*O~|
|ezw
kZ Zaeq VY eqC t Z
6, KZ|t!Zj~ * OnY : ?6, w6, q p Z
t = X n?6, !6ZkZ= {Ez=s L Lc* w _ Y Zz

L VY Wxi q Z E G4G5 p
q Z !6Z L + Zz kZ}"
$ U*
G
+ GZ GG0E {$5( 1)
50@* 36m| 1430O Z:Z 8Z

52
|1437xZZx
4}EG3G$E 4}EG3G$E
q - Z~yWq - Z~q - Z G + T {z=s G
E E
X YWxi*
: Hf~[|ZkZ~ * * ]!* Z
( ) @* 7q ]!* q - Z "{zgzZ}: wJZ=ZwL L
}c* ( ,qz+Z): Z~VzxgzZ z ,qz+ZgzWZzkZ
(1) (BwZz(Zc* ]!* +ZN YZ)~x}c* N YZ~ z
:D g Z bkZ(~uz]!* Z

{zVB b g#+Z~:W,q 7]gkZSwL L
I
n {~ zq - Z 0\{z Vz:gzZ V $ ~ q - Z~ - Z Vz
zq
;B; }@* 54~kZh + gzZ7w]ggzZkZ Z'
( 2) X 0* g Z
6, V!* z4Zx wC ;eZ}. B/! Hg W
BV]Zl
# Z]|B VP *yW [ ZX 0 : wt
XgzZX 7w l]uZztn { i Z0 + Zt @* CY fBz =
X " |wc* {z c* g Z w7ZVz
\h XXn^ ^ni] ^j^ !^a] ^ ^nj] ^` ^ZZ( 1)wV
p * c* p{ Zp Y4Z~ ) Z ~g y Wz}i @* 
X DwJ ) ZpV,Z
? c* 
}igzZ y W kZ L L t ~ yWZ y e $ W
4', i c* W p ( { Zp g (Z ?[Z } 7, gz * Ws}g ) Vz
kZ~y W},Z~gY~Vz ? G0E4G&@x Z}g tX W )
- #
J ]ZpZ" ~ }igzZ Zz W {]Z .W\{ kZ Zz p
Z ?gz uZg Z p `g {g (Z}gv* ~g Y yZ ,zY
( g> Z c* z ;gZg6, x ZyZ}g N ?nZg * Zg 6, kZ

,5
71mk+ wk
, ( 2) ,5
72mk+ wk
, ( 1)
53
|1437xZZx

( 1)X q ( ax ZyZ )p HnVz


: {zgzZ e *}i c* e * h V W ` W\ h / Zt
) Z ~
y W1t ) Z t } zY Zz {z! gzZ Mh 7 {z e
z {zt( sX ) Z p ) {zgzZ Dq p }iz
X Gg (Z: ZNZz
#
?W7gzbzg~]Zzzng ZZ
fX c* g Z we $ WBp~C 6, T
V,Z 7ggzZ bzg Z # ~ ]Zz ng Z / Z L L [ Z kZ ~ *
\WVH~( sX )X'!* tV,Z ZhyY~yZ ?X'!*
gz q0yZ~ yW Z # 7VY 7yY~ yZ Zx Vt
- 4, n2t q "
q $ U* gzxi ZkZ " $ U* ( s
) Zz lp )
V K Z ) \ W1 bzg ~ yZ s 6, bzg gz q / Z
G EE
gzZ 7{ c* i / Z ( sX ME5G4G$ bzgp$ p ) 7~gz*bzg( sX
) ZzfDp{zgzZgyZ
X
]Ee oZZZv W H Z e~v WZ # x?ZmZ', Z]| L L( 2)wV
zkZ c* wZ e~VZi>WyZgzZ Hy kZ5
& X ~Q{z XX^
+
0 / {gyZi: ~hZ', Z Y0 +
/ "gzZ ~Q v W} Z c* v W
VOY0w5Z. ]z', 0 +/ Y( ~Q ) :gzZ]g Zw
" Y Zt Zxt kZ ( 68 e $ W17 \ Y m C Z >g:yWZ y) H (Zp
g~ yZ X { Zg ZgzZ ]g Z} . CZ f 8 ' wyZ :gzZ g
X ]!* ~Zz Z 6XvZyf !* ~ Zg Z ' wyZgzZ
''

$ W24\ >Z3{g:yWZy( 1)
e
54
|1437xZZx

14Vf

]Z
,i
# * ]|xsZ:i Z
:XG(
', #
Zr
OZ* :gnii h^j]

S x Z/]Z|
{g ft x ZB * [ VrZ S x Z/
z Z c* } Z
# gzZ c* } c* Za 7w + Z ', Z',
* Lg0
X ZcgzZ c* qu
+ b+t
vZ6, V\ W c* Wt \Wug Ix B vZ wg *yW
+ V * Zt + u+t + b +tX z# + 7~0*
g Z
ggzZzg? c* n kZ + Zz tV K Z
X Ag0+ Z[Z[Z & VZa ]Z
EB+E
]tgzZ B] W
] lFF] p] ^nq n] # ] o] ^] ^m] ^m
}igzZ V W # Ts & ?vZ V wg~} Z )
4E
5
9~y % WgzZ E GG45E Z ?{B]W~(158e $ W10qg 9\sZZ {g)~
gzZ nVYZz WJ - # ( gz \WZ
# C H{g Z s
n kZ Sg 7!* ]gzwgz h +]. }uz [ Z x n }g7

+ N* xZ GvE zgBe
gZg{& $ Zx{O
Z Yg

55
|1437xZZx
4
', 6, ]tKZ(KZ {zNp=gG]|~: iy
< z!* g Z % W
X,6, B~
w xsZ+
~gZ)f tfV
K Z ZgzZ YZ6, (KZ+t
X ?Z|g~BBwgzZw+kZtc* W
*
( zgzZ]x P Z m
C Z
]q - Z n y ~ * =g f]xx Z m
K Zt DC C Z
W Za 7 xz$ Za { e ~g v|g *( zgzZ W y
BVgzZV { zznBkZh e gzZkZ Za 7
( z~VyZkZ 6, i Z0
+ Z Z |g
M F, x Z/ *@Y H
X g7!*
wqZgzZ { EOZw
~0 + i t @* Wx Ztny K Z Ty
H c* K Z q - Z
& z
gZg[xZ & za ~kZt c* ZuzkZX h m
H Ct Vzg Zh + yZ Dx kZ [g Zz { Z
X 7t[t[8t / % Zx Z hg
+ kZ ~* {zy
{Z K Z(wqZ(y K Ztc* 
Z
X ~]ggzZ]n @* {Z + ~]y % WgzZ~]g *( @*
(gzZ] ZzyZZ
@* Wxg0+ Z*t(WZzWxg0 + Z Zx
]y% WgzZ}gZ/ 0
+ i6, wqT C6, wqkZ]Wc* + Z]
g0 zgzZ
Zz]:o C0 + i:onkZ Zz]6, wqT 6, wqkZ
X Yc* x{YV;z@* :oC]:ogzZC
''
56
|1437xZZx

nvi &ve
11:f

~*xZxsZ
~zg m miL L )F, z=g ZzxE
Ox*

o~h + F, !* !t gzZ ] ~ Z x ZxsZ YDIZ


~ _vZ z { ng Z vZ gzZ Z x ZxsZ i q - Z \Wb [
Z (Zq
~ m, Z =G- zxZg Z O ZxsZ c* W~z~ *x ZxsZ
X Hx z=?]~ *]|
yZ ;g YH XXm miZZ"g uk]|iWaMg Z
X WIDIZt
O ZxsZ I], Z e

- Z
[Z wDZq
gzZugzZ]Zf kZgzZgzZ z* t%Ze $
- Zp; CWC
~(, q ]!* t ~ x VY Mh 7gZ kZgzZ
I
I]!* t >gzZ Z', gzZBZy % W R\q
- Zy% W 't
zgzZ V&yZgzZ 'V& / ZCW7~ z"gzZ $ 7
]ZfgzZ zyZ / ZgzZCW7~]!* t~I~Zy-q - Zt t ~
X a gzZ-Z Z} . {z?;gt H~Z}. gzZ~yZq - ZVz
. x *]!* ~(, kZ N Y:6, gj~gzZ N 
kZ Z} g/ Z s Z IZ
X V@* Z Z-Lg
,
wVk
gzZ z V*
K ~g 7gZ ]Z ]V&yZ
$ uf * Z O
- zxZg Zg
57
|1437xZZx

WZ Mq - Z 7Z] . Z]. zgzZ 'Q nV& *@Y 7V-


gzZB[ WYV- / Z6, C7wJ=Z
g Z-zg yW}i7g +Z zg yZ6, Dzg: L [W{z
[W{z ;D @* S}0 + ZyZg [W6, { (gzZ {{z~Zzg
Za [ W{z wzZVY E7[W ]!* Z V; g Z
*: L Z} . ux , Z ? ~[W V]!* {z}uz N
6: -Z (z : g z ~C kZ -Z zgzZ r g z V q
- Z
z zkZgzZ@* g Z
6, : {g ~C zkZ ._ 'kZgzZ z *0 + zZ}
.
$c* @N.+Z z kZ~C z kZgzZV z
V} 96, }g )N.Bl4gzZB}g szw
V;z nV 0* gzZ 6, zZVu Cgz#6, W]g~g
( 1)X t z Z~l4gzZ~szw$,Z @',

& @* ykg zV- Z t


kZ ~ Vz zgzZ ]Z f Y Z ( 1)
M 6, (V# : {c gz!* 6, (V#V} # Z
} i Zzg Y sZ 8 g ~fu
ykgzZbkZ VZ zg V- W V6, (V# V#V Z
VX
H k1 }izz C ZgzZ
H g ._ukZ yk {zQ {)z {)z +Z
V k}uz yk{zzz uZ @* Y {g !* ukZ~fyZ ykkZ
EBIg! I
gzZi Y Z ~uz R\ T Z] Z fVY ] Z f ykut i
V! l\ WwVkZ zkZ {z CWV Zz ^gzZ{zykgzZ
I I
/ Z Z LgzZ D Y L zgzZ]Z f n Z R\gzZ zgzZ C R\gzZ] Z f q
Vz
- Z D: Z L}uzq
Y ZkZgzZ] kZwq' TgBq - Z Dq
- Z
~ zgzZ] Z f V; \~g !* p;gzZ zgzZ gzZ] Z f yZ
]Z f kZ ; 7t
Y1 ~f
/ Z] !* kZ7 p kZg0
+ Z]Z f kZ n kZ zkZ
X Lg7!* F, ~ X
- ZV
1 1+] ne gzZ z] Z ~I YZatq
58
|1437xZZx

$gzZ~@N.{z ~ lgzZ~ z}g Z ZB


V #gzZ ._m!* z kZ ~C zt , Z7~szw
V gzZ Y ?fVz-V gzZ BgzZ ]=IZ & ~g {
E\
D]~(, yZgzZ B"D D Y ay % w ~ | DV G3B
' '
3gzZ z}g !E E.-EgzZ W, Z @', Zh
+ tBVC!E E.-EV'gzZ
szw$gzZ@N.g/~C zt r gZ {z z{zl
kZj Cc* g, Z]Z z kZ =gzZ
:~C r g: Z {z
L q
: - 4, zgzgzZ xgzZ V\W6, ]Z zkZu *W
] Z kZgzZ ) !* +gzZ ~!=, Z @* 7, t ~ W
z zkZgzZ@* 7, t ~+ Y { c* i]Z yZ: L q - 4, gz
ykuyk@* xkZ~wV t
~]Zf ne ^ 1v 13
ykgukZ1xl]g qq
Z]g~C - Z ZgzZ]gZEW
a b\Z}. {zgzZt . gzZ~yZq
H~Z} - ZZ
# Z] - ZVzZE<X
. :qq
0- - Zy-tbkZuq
$ Wq - Zcuyk wDZtQqZ] . Z]
.
/ ZgzZV
I\
Xwp{zwx{R gzZx{w YYgzgzZ~y!* i,zy&Y
~g z~ yZ 7g Z b ] Z v V&yZt [ Z
;C7wJ=Z @* Wxi * V&nV&yZ: 9IV- %Z V*
K
- Zt n kZ @* Y c* 0* 7Lg0
qwq + Z] Z @* Wxi * p - Z kZVY
q
I
YM h ] !* t%Z wx{t * wDZn - Zw R\gzZ
6, gZz%Zq
b z ~C r g z V q
kZ -Z zgzZ L \vZu] kZ
- Z *:
]g: {g kZ~C + zZ}
zkZ ._'ZgzZ z *0 . 6: -Z (zgzZ: g
,.+Z V z~C
z kZgzZ V z z V kZgzZqgZ
~
W]g~g p
/ Z V} 96, }g ), .B}g szw$c* @
W]g ~,.1;sncgzZ6, zZu6, }g ), . gzt
:1;
Dz Z~$p1; D6, sw$ bZ s6, zZcgzZnu~ kZ
zgzZV zt
X Y~~C bkZ
59
|1437xZZx

Y" $ U* 'Y*kZgZz,\Z} . {Z+ Z (, tq- Z~+


}Y w) !* kZ% & ;7` Z~ z kZ {z~ + Y w)*!p / Z
gzZ gzZ 6t * Y: * Y7pt+ Yw)!* kZ6,
{ c* i + Yg Zz,'Y w) !* kZ ;7 ~]z] Z f kZ
Zg ~x` % [W6, ,gkZ8gzZ[ W7=
@* x{ c* i yZzgVp @* x )ZV7gzZV/ Z
@* Za -D )ZDkZ,ZxikZgzZCZa ZtVY
akZ7 } ]Z ] -DkZ
% H~kZ Wxi*k
X ? ! Zy , t 7g Z~
c* gyZ D W7y~ + kZV gzZ
zt ]!* Z n V 6, Vzy }kZ ;e Z} . gzZ ;g !*
( 1)X EZ z Z} / Z7EZ ~C
.
~ Vz yZ zm!* q
- ZgzZ z ~C - ZM
t q h bz z Zxk
, I ( 1)
gZ]~V
t K Z*kZkZx:q - ZgzZ$ kZ:q - Z
?f-q- ZgzZ {xZ&Zz]=IZ xy
K Z ` Z E, Z
G gzZ Zq- Z } @*
EB\
V'yZs ', D Yp ay % w {hZV G3 yZgzZDg
XW, Zm!* gzZ~C +
zZh ttBwGgzZV Zz ay
% gzZD7ay
% w 
r g: Z b@ W~,.gzZszw ~C
m!* kZ=gzZ ztZg Q
gzZ m!* kZ b z ~C kZj}g Cc* g, Z z
] ]Z {C
I\
RC ]kZ \~g !* @* Za tkZ @* t6, gd{Z
+ q
- Z + z{7
 @* Wxi ~+ Yw)!* VY ;7` Z{z+ Yw)!* } Y*6, g- z
/ Z n\~g!* gzZ n\~g *! 6tgzZ } Y 7gzZ }Y
!*
H V { c* i + Y5!* ~ }g pkZ YHwEZ + Yw)
+ Z[WgzZ ,g`g~ \gzZ N `g
/* kZg0
ZggzZ N ~gVY ; @* x -gt Q1; @* xw)Z\gzZ V
X@* Za -D )ZD\~g !* =H bZ @
l
60
|1437xZZx

`ZzwZjZ
Xqu*k\ZeZgz
hfsZI~g7TW7Pq}(, z e ZgzwkZ~)(l
Xig"gzZeVYZ + Ziq
ZZ - Z~T / +XqX c* g
Z{gG1500._^g7gJ
gzZ eVYZ - [Z: L h<~T Xqu Z z
# y*]|z-zxZgZXgzZ iZ
yZ r Zg"
zxOZVq+ $ Y}Zx{6, e c* DgZk\Z6, ]U* q
ztezoZg7# CY~hg7 b~gz# }. yZgzZxZZ
kZgzZ CY ~7on5ZZ e6, ipgzZsz ZX Lga
1 Z *W7]U* qbkZ z!* kZpDYG ]ZZ W, n
_CbTYg{~Pq c* ]|X u* k\ZgzZ {
on[!* LO ]kZ Z/ Z~VIg7gyZgWtg7gZ
nkZ~w @* Y~0* 6, ZIbkZ {WgzZ Yc*
yZ wqp |{6, :~ Pq kZ c* ]|XV: zg ]uZz
lp}(, Y Z{zgzZ^ , 6, ]xgzZw=vZZ ZZzeVY~]U* q
X]x z5ZZxsZ9 Zq- ZgzZ~Z} . : {
}g7 Xqt DhZ 6, kZsZI~g7 r # z
Xg Zg6, kZgzZ !kZ g Z} . gzZ Bx6, kZX Xq
q
X# - Z,xZV{c* i{c* inzgzZ}j%
/zgg=Zg]|
:G(
X', # # Z * ]|]x* z g=ZgeY
Z r
kZ Z 7, * 4Z ~- W7Z
) !* Tg^jVz*
61
|1437xZZx
B& B&
gzZV m6, E G4E5 o zgzZoX ~ Za [ZCZgzZ " ~ E G4E5
Mg x X ` p=-gzZ /zg]|v:Z [Z aZ} .
X & Zpg V n/i ZggzZ! c* ]|
# z]|
g \Z)r
izg {gG - z xZg Z zr # y* ]|V*
gzZZ M%ZB r # z]|yZgz kZ X p=6, }gz )
Yz dggzZ p= / Z% C z (szc V;z H{gz {)z)C
p=\W~ eg Z hR, xZg Z { og dszc eg Z hR, O X ]5 ]
+
M xsZ ]|D[ >kZX H H ZZ d $ DL Z6, ~gzW
x?Z* ~ d $ kZX c* 
[ 6, e$ s ) Zz VkZ~q)gzZ
# bZ[ Xg m{g{)z r
gzZr # z ?gzZZ?r #
aZq[ V;zX p=)C\W6, ] Sr # D@* g Z[
zC\WizgzX Hxlu w6, \W)Cs W(ZVZr # b
V H{gz VzZZ r # z]|X c* [ VBk& Z
]gzZg iV ~q) M F, zx C xsZxsZ\ W
B&
xZg Z E G4E5-zxZg Z ~ yZX c* [6, +z Z
ZgO ZxsZ SgzZ Hg Z p6, M F, z x - z
6, ] Z~ZX Hg Z ]Zp( nwgzZ ;ZuVdz C
Z\WyZgz kZX HwL Zu w6, \ WX H H ZZ d$ g DL Z~i Z Z\ W
X p=n] r # b[Z / %~', i- e
x R, Zz
~ ]F, AzZ - zxZgZ* ]1B M F, z dZ
* o])n0* 6, :R, ZzZ(, nZMX;g
p g.6, kZO;g7,
c* ZyR, Zz{|l, eV*{gZZn
62
|1437xZZx

H c* qz a 0* =gfkZ[ZX
H gR, Zz{*X
sb
X % Z2z\hX;g0* ~gZl
%` Zz6, T

% Z
_%[ Z%~eYZ ~ fB 17 @*Z ~ fB77Z
Qg !* q
- ZgzZ`tzw'~Dx { i @* g Z*%x c* Z%
X Z 7, ^6, LZeY
wZ r
# sZ[*
', ZB8Qgr# sZ[*z]Z|k ,0
+ ZgBeZ Y+g*
Zr
# # *]|zg-zxZgZX H wZ (
:XG(
q]z]:Sg"r # sZ[* c* ~[~gY ',
Z]Z|gzZS r# /ZgZ', Z*]|\WX}ZgzZ_gZzdssZz', Z
]nz[ZNZgzZ H uZ{gZZwZ*X@*g\W~]
y0
X + ?gzZ ]Yg ]nyZ\hX H HxZ
gg *zeY
* q- ZX yZgDZ*Zzv*Zgg4gzZ*zeY~*
sZ*Xxj%r # ZP[}uz-zxZgZr # sZ
6, tubZ n{gZZ w{eY~I Y ZZ *r #
tubZ neYgzZc* BzxZgZ VrZ~]q+F, gzZg
~%~y % W/X qp(sXg V
xj%r # ZP[X VZZy % s !* gzZ gDnZ%ZZ
{;gzZ ( ~ x
Z gZ LZ X g *eYhZz
G
eY SE5G4G$ g]Z|VzyZXg7 - eZ:
L gXqtZ
~~m, Zg!* X q - ', Z', ~kZZ{gZZ6, kZXXquxz0 + Zn
X y0 + ?gzZ
n]nVzyZ\h
63
|1437xZZx

?,yz-zxZg Z
wZ aF, {g Z Z {uk~ Zx ZxsZ -xZg Z !*
kZgzZ Y c* `}P ZgzZvZ ZxZgZt q - Z ~ yZ G z
LZ- zxZgZ ]Z|IZ akZX Y H q gsd $ 6, gm{a
: & ZpgyZT e* wg Zx g]gzZ > 2i]
( eg ! - z xZg Z k0* X) x ZY Z^ ~ VLZ
h wg Z
M & Zg { Z', ] g KZ=g fsB c* Zg e g eg W*X Bqg} ] g
 D g ~ . $ z Z J
& Zg { Z',
/ Z X Y ~wg Z g ! 1zX 
X Y~wgZg& kZ @* , i~ Z=g& +
X ILZ80-Gyy {P-zxZg Z VH
lni o 9 ^] ^i
~ e Z gzZ J cg7g c* &
+ Z s WJ 2- Z .
$ - z xZg Z
:sf `g]X~JpZ
UNION BANK OF INDIA

(1) ACCOUNT TITLE : DARUL ULOOM WAQF DEOBAND


ACCOUNT NUMBER : 372901010014039
BANK : UNION BANK OF INDIA (DEOBAND BR)
SWIFT CODE : UBININ BBMRT
IFSC CODE : 537292
CORPORATION BANK
(2) ACCOUNT TITLE : DARUL ULOOM WAQF DEOBAND
ACCOUNT NUMBER : 078600201000111
BANK : CORPORATION BANK (DEOBAND BR)
SWIFT CODE : CORPINBB612
IFSC CODE : CORPOOOO786
HDFC BANK
(3) ACCOUNT TITLE : DARUL ULOOM WAQF
ACCOUNT NUMBER : 50200002786907
BANK : HDFC BANK (DEOBAND BR)
SWIFT CODE : HDFC INBB
IFSC CODE : HDFC 0001974

1n 1 _e]
Maulana Mohammad Sufyan Qasmi Ph No:01336-222752,222352
Mohtamim Darul Uloom Waqf Deoband Email: rector@dud.edu.in
Near Eidgah, Darul Uloom Waqf Road
Distt. Saharanpur U.P. INDIA Pin-247554 Website:www.dud.edu.in

64