Вы находитесь на странице: 1из 44

. .

31 2014 .


1. , , ................................................................................2
. .............................................................................................................................2
. ..................................................................................................................2
. .......................................................................................................................2
. ...........................................................................................................................2
. ..................................................................................................3
. ......................................................................................................................3
. .............................................................................................................3
2. ......................................................................................................................................5
. .........................................................................................5
. , , , .............................................................6
. .........................................................................................................................8
3. ................................................................................................................................10
. ....................................................................................................................10
. ...................................................................................................................12
. ..........................................................................................................13
. .....................................................................................................................14
. , , .............................................................................................15
. ..............................................................................................................17
. ............................................................................................................................19
. ...............................................................................................................................21
. ..................................................................................................22
. ............................................................................................23
. ................................................................................................26
4. ..................................................................................................28
. ..............................................................................................................28
. .....................................................................................29
. .............................................................................................31
. ............................................................................................................................33
. ..................................................................................................................33
5. ..........................................................................................35
. -................................................................................35
. .......................................................................................................................36
. .........................................................................................................................37
6. .........................................................................................40
. .............................................................................................................................40
. ..................................................................................................................41
. .........................................................................................42
......................................................................................................................44

1
1. , ,


G = 6,67428 10-11 3 -1 -2

c = 299 792 458 /
-
= 5,6704 108 -2 K-4

= 8,31 / ()

1 * (R) = 6,371 106 = 0,09 R = 0,009 R


1 * (R) = 6,991 107 = 10,97 R = 0,10 R
1 * (R) = 6,96 108 = 109 R = 9,96 R
1 (. .) = 1,496 1011 = 1,58 10-5 . . = 4,85 10-6
1 (. .) = 9,461 1015 = 63 240 . . = 0,3066
1 () = 3,086 1016 = 206 265 . . = 3,262 . .
* .

1 () = 8,64 104
1 () = 365,2425 = 3,1557 107

1 () = 5,9736 1024 = 3 10-3 = 3 10-6


1 () = 1,8986 1027 = 317,8 = 9,5 10-4
1 () = 1,9891 1030 = 332 946 = 1048

2
.

1 (L) = 3,842 1026


1 () = 2,390 10-10 = 6,242 1018
1 ( ) = 4,184 109
1 - () = 1,602 10-19

1 () = 10-5 = 9,8692 106 = 7,5006 103 . .


1 = 100 000 = 0,98692 = 750,06 . .
1 () = 101 325 = 1,01325 = 760 . .
1 . . = 133,32 = 1,3332 103 = 1,3158 103

: ( H),
.
: , .
: A, a.

sin a=sin sin cos cos cos H (1..1)
cos Acos a=cos sin sin cos cos H (1..1)
sin Acos a=cos sin H (1..1)

sin =sin sin acos cos acos H (1..2)
cos Hcos =cos sin asin cos acos A (1..2)
sin Hcos =cos asin A (1..2)

H = TS (1..3)
TS , , H (
).

n
=Icos 360 o (1..4)
N

3
I = 23,45 ,
N = 365 ,
n , (= 10 +
).

a =90o (1..5)
( )
T =2 arccos tg tg /15o (1..6)

sin
A=180 o A =arccos (1..7)
cos

4
2.


M = m +5 5 log10 ( D / 1 ) =
= 4,82 2,5 log10 ( F / F ) (2..1)
m () ,
D ,
F ,
F : 3,469 1028 .

m = M 5 + 5 log10 ( D / 1 ) =
= 5 log10 ( D / 1 ) 2,5 log10 ( F / F ) 0,17 (2..1)

F = F 2,5124,83-M =
= F ( D / 1 )2 2,512-0,17-m (2..1)
( , )

M = m +5 5 log10 ( D / 1 ) =
= 4,75 2,5 log10 ( L / L ) (2..2)
m () ,
L ,
L : 3,842 1026 .

m = M 5 + 5 log10 ( D / 1 ) =
= 5 log10 ( D / 1 ) 2,5 log10 ( L / L ) 0,25 (2..2)

L = L 2,5124,75-M =
= L ( D / 1 )2 2,512-0,25-m (2..2)

M M = m m = BC (2.A.3a)

5
( ,
; BC = -0,07).

F = F ( L / L ) 2,512BC + 0,07 =
= 96,29 ( L / 1 ) 2,512BC + 0,07 (2.A.3)

. , , ,

,
2 4
L=L
( )( )
R
R

T

(2..1)

L ,
R ,
,
= 5778 .
2..0

m = M / l = L / L
>20 l = 1800 m
2 20 l = m 3,5
0,43 2 l = m4
<0,43 l = 0.23 m 2,3

2..0

l m
>36000 m = 5,610-4 l
11 36000 m = l 0,29
0,034 16 m = l 0,25
<0,034 m = 4,3 l 0,43

6
2..1. ,
[, . 116]
- -
- , - - - -
- -
-
-
-

Ia Ib II III III IV V VI VII
O5 38000 -7,0 -6,3
O7 37000 -7,0 -5,9
O9 31900 -7,0 -6,1 -6,0 -5,9 -5,7 -5,1

B0 30000 -7,0 -6,0 -5,9 -5,3 -4,8 -4,4


B1 24200 -7,0 -6,0 -5,6 -4,7 -4,0 -3,4
B2 22100 -7,0 -6,0 -5,4 -3,9 -3,2 -2,4
B3 18800 -7,0 -5,9 -5,2 -3,2 -2,5 -1,7
B5 16400 -7,0 -5,8 -4,6 -2,2 -1,7 -1,0
B8 13400 -7,0 -5,7 -3,7 -0,9 -0,5 -0,1 +10,7
B9 12400

A0 10800 -7,0 -5,5 -3,0 -0,4 +0,1 +0,7 +2,5 +11,2


A1 10200
A2 9730 -7,0 -5,3 -2,6 +0,2 +0,7 +1,4 +2,7 +11,7
A3 9260
A5 8620 -7,0 -4,8 -2,0 +0,9 +1,4 +2,0 +3,2 +12,4
A7 8190 -7,0 -4,6 -2,0 +1,3 +1,8 +2,4 +3,5 +12,7

F0 7240 -7,0 -4,5 -2,0 +1,7 +2,3 +2,8 +13,0


F2 6930 -7,0 -4,5 -2,0 +1,9 +2,6 +3,1
F5 6540
F6 6450 -7,0 -4,5 -2,0 +3,1 +2,5 +3,9
F7 6320
F8 6200 -7,0 -4,5 -2,0 +5,0 +3,4 +2,7 +4,2 +5,4 +14,2

G0 5920 -7,0 -4,5 -2,0 +4,0 +3,7 +2,9 +4,6 +5,7 +14,4
G2 5780 -7,0 -4,5 -2,0 +3,4 +3,9 +3,0 +4,8 +6,0 +14,5
G5 5610 -7,0 -4,5 -2,0 +1,8 +4,3 +3,0 +5,2 +6,3
G8 5490 -7,0 -4,5 -2,1 +1,8 +0,5 +4,7 +2,8 +5,6 +6,7

K0 5240 -7,0 -4,5 -2,1 +1,3 +0,1 +5,0 +2,4 +5,9 +7,0
K2 4780 -7,0 -4,5 -2,2 +0,8 -0,6 +6,3 +7,7
K3 4590 -7,0 -4,5 -2,3 +0,6 -0,8 +6,6 +8,3 +15,0
K5 4410 -7,0 -4,5 -2,4 +0,1 +7,3 +9,5
K7 4160

M0 3920 -7,0 -4,5 -2,4 -0,3 +8,5 +10,5


M1 3680 -7,0 -4,5 -2,4 -0,6 +9,1 +11,0
M2 3500 -7,0 -4,5 -2,4 -0,8 +9,7 +11,5
M3 3360 -2,4 -1,0 +10,4 +12,0
M4 3230 -2,4 -1,0 +11,1 +12,5
M5 3120 -2,4 -1,1 +12,0 +13,1
M6 -2,4 -1,1 +13,1 +13,9
M7 -2,4 -1,2 +14,4
M8 2660 +16,0

7
( 2..2)
:
M = 6,29610-7 x6 8,24210-5 x5 + 4,27710-3 x4 0,112 x3 + 1,557 x2 11,25 x + 34,94 (2..2)
x = T / 1000 K. 1 . .
.
2..3
,
,
-

A0 10000 0,12 0,43 0,45
F0 7060 0,35 0,44 0,21
F5 6320 0,40 0,45 0,15
G0 5780 0,45 0,47 0,08
G2 5545 0,50 0,43 0,07
G5 5160 0,55 0,39 0,06
K0 4685 0,62 0,34 0,04
K5 4240 0,67 0,31 0,02
M0 3720 0,76 0,23 0,01
M5 2935 0,82 0,18 0
2000 0,99 0,01 0


T = 10 . ( M / M ) 1 - n (2..1)
M ,
n ,
n = 4,75 (0,7 ... 2) ,
n = 3,75 ( M / ) + 2,125 (0,1 ... 0,7) .

L0 = 0,71 L ( M / ) n (2..2)

4 /3

L t=L0e t /T (2..3)
t .
:

8
L
L (t)= (2..4)
1+0,4(1t /4,6 . )
L ,
t ,
4,6 . .
( )

( 5,59 .
L (t)=L
t

1,41+0,26
1 . )
t
(2..4)

0,55 0,65 M [Barnes]


log 10 ( L / L )=2,4780,7505t+0,1199 t 26,686 103 t 3 (2.B.5)
t ( . ) .

9
3.

-
( )
a a0 + b 2k (3..1)
(. .),
0, b ,
k : k = , 0, 1, 2, ....

a 0,4 + 0,3 2k (3..2)
3..1
k a
( ) ( )
0,4 0,39
0 0,7 0,72
1 1,0 1,00
2 1,6 1,52
3 2,8 2,77
4 5,2 5,20
5 10,0 9,54
6 19,6 19,2
7 38,8 39,44
.
,
,

[
r int =a (1)n int
]
3 m
3M
(3..3)

,
,

[
r ext=a (1+)+next
]
3 m
3M
(3..3)

a ,
,
m ,
,
nint, next , .

10
. 3..1
3..3-

. 3..2
nint, next

(
, )


r min =1 . .
L/ L
S 1 (T )
, r max =1 . .
L/ L
S 2 (T )
(3..4-)

L ,
S1, S2 ( ):
S 1 (T )=4,190108 T 22,139104 T +1,296
(3..4-)
S 2 (T )=6,190109 T 21,139105 T +0,2341
3..3-4 . 3..2 [Jones].
[Barnes]
5 9 2 1 /2 2 1/ 4
r min =[r min0 2,761910 (T T ) a. e.3,809510 (T T ) a. e.]( L/ L ) (1 )
5 9 2 1/ 2 2 1 / 4
r max=[r max013,78610 (T T ) a. e.1,428610 (T T ) a. e.]( L / L ) (1 )
(3..5-)
T ( 5700 ),
rmin0, rmax0 .

11
, ,
( )
r =1 . . L / L (3..6)
(
)
r = 1,16 . . ( M / ) n/2 (3..7)
M (),
n ,
n = 4,75 (0,7 ... 2) ,
n = 3,75 ( M / ) + 2,125 (0,1 ... 0,7) .


1 2
r =a (3..1)
1cos
,
( ).
. 3..1


rp = a ( 1 ) (3..1)
ra = a ( 1+ ) (3..1)
,
r a r p
= (3..1)
r a r p

12
r ar p
a= (3..1)
2


v= G M ( 2r 1a ) (3..2)

v=29,780 /
M
( )
2 1
1 . .=
r a
(3..2)
=19,961 /
M
( r a )1 .
2 1

v p=
G M 1+

a 1
(3..3)

va =
G M 1

a 1+
(3..3)

,
(3..2).
:

v = vp rp / r (3..3)

v r = v 2v 2 (3..3)
< ( ), > (
).
.


2
a3
( ) P
2
=
G(M +m)
(3..1)

,
,
M, m .
, (
)

13
P=1
(a /1 . .)3
M /M
(3..1)

(,
)
1/S =1 /P 11/ P 2 (3..2)
P1, P2 ( ).
:
E sin E
t=P (3..3)
2
,
:
1r /a +cos
E=arccos =arccos (3..3),
1+ cos
r ,
.


( )

p1 C
R
j
R M /M
(3..1)

R ,
M ,
j (
, ),
: = 1,11.
3..10,4 0,366
0,33 0,254
0,33 0,210
0,3308 0,225
0,394 ?

14

1/s = 1/p 1/P (3..2)
p , (3..1),
P .
s = , (
); s < 0, (
).

. , ,

, /3
( )
2,77 / 3e 0,6904 R / R
(3..1)
R .
[Seager]
k3
R
R1
1
log 10 =k 1+ log 10
3
M
M1
k 2
M
M1 ( ) (3..1)

R, M ,
R1, M1, k1, k2, k3 , .
3..1
3..1
M1 / . R1 / R k1 k2 k3
M/M1 > 4
5,80 2,52 -0,20949 0,0804 0,394
10,55 3,90 -0,209594 0,0799 0,413
5,52 4,43 -0,209396 0,0807 0,375
M/M1 < 4
4,34 2,23 -0,20945 0,0804 0,394
7,38 3,58
8,16 4,73
70 % + 30 % 6,41 2,84
32,5 % + 67,5 % 6,41 3,19
22,5 % + 52,5 % + 25 % 6,41 3,63
6,5 % + 48,5 % + 45 % 6,88 4,02
3 % + 22 % + 75 % 7,63 4,42

15
. 3..2
-

[Griemeier]
(M / M )1/ 3
[ ( )]

T
R=1,47 R 2 /3
1+0,05
T0
1+ ( M /M
3,16 ) (3..1)

R, M ,
; . (4..1-2),
0 = 764 (M / ) 0,28,
1,03
=1,15+0,05
( 0,59
M /M ) .


R R ( M / M )-1/8 (3..1)
( )
M /M R
g=9,81 / 2 2
=1,78 / 2 3
(3..3)
( R/ R ) 1 / R

v I = g R () (3..4)
v II = 2 g R () (3..4)

16
. 3..2
- (
)

( ,
1 . .),

H =(M 4,82)+15,615 log 10 ( 1D A) (3..1)

1324

10 0,2(M 4,82 H )
D= (3.E.1)
A
M ,
4,82 ,
,
D .

m= H +5 log10 ( )( )
dH
1 . .
d
1 ..
2,5 log 10 p () (3..2)

dH ,

17
d ,
( - -),
p() .
. 3..1
3..2-3

. 3..2
.

,
( , = 0)
.

( )

( )
p ()= 1


1
cos + sin

(3..3)

18

2
p ( ) p () (3..3)
3

( )
Pn = P0 C n (3..1)
Pn n- ,
P0 C :
3..1

P0, C
0,444 2,03
0,462 1,59
0,513 1,73
0,488 2,24

a sat =42164
m+msat P sat
3

M

1 ( ) (3..2)

sat ,
m, msat .
( )

r H a1

3 m
3M
(3..3)

,
,
m ,
.
0,53 rH (
) 0,69 rH ( ).
( )
1/Ssat = 1/Psat 1/P (3..4)
P sat . 1/Ssat = 0,
; Ssat < 0, .

19
(
)


2 2
3 m+m sat
3
r = G( m+m sat )
p
2( )=42164
M

p
1 ( ) (3..4)

p .
(
, . . 3..1).
L1 L2 ( ,
: = msat /m << 1)
3
r 1,2r /3 (3..5)
r .
L3
r 3r 1 /12 (3..5)
. 3..1

(Mass 1 , Mass 2 )

r1, r2, r3 ( ):
x 513 x143 x 31 x 212 x11=0 (3..6)
5 4 3 2
x 23 x 2 3 x 2 x 22 x 21=0 (3..6)
x53 2 x 34 x33 1 x322 x 3=0 (3..6)
xi = ri / r i = 1, 2, 3.
L4 L5 ,
-. , ,
, < 1/24,96.

20
.

, , , (. . 3..1).
. 3..1

( )( ) (
3
M R
h=4,6 h
M R
a
1 . ) (3..1)

h3 ( h3 30 ),
,
, ,
R - .
()
3
d r=R B 2 B / (3..2)
dr , , ,
,
B, .
()
3
d r2,44 R B B / (3..2)
, ,
e = 0,88303 ( a / b 2,13, . 3.).
, 0
[Griemeier]
2 a M j Q
6
T= (0) (3..3)
3 G R3 M 2B k

j ,
Q ; Q 6,6 104
2 106,

21
k ; k = 0,5, k = 0,3;
Q/k 500 700 .

2 3

( ) ( ) ( )( ) j kQ ( 1
6
MB M R
p )
a 1
T =1,5 . (3..3)
1 . . M
p R 0

p0, p .
,
.

.

f = 1 b/a (3..1)
( ,
, : a1 = 2),
b ( ).
. 3..1


e= 1( b/a )2 (..2)

4 4
V = a 3 (1 f )= a 1 a 2 b (..3)
3 3
( )
3
R=a 1 f =3 a 1 a 2 b (3..3)
( a1 = 2 > b)

( )
2
1e 1+e
S =2 a 2 1+ ln (3..4)
2e 1e

2 2
S 2 (a +b ) (3..4)

22

r ()=a
1e 2
2 2
=
b
1e cos 1e 2 cos 2
(3..5)

( )

[ ( ) ]
2
5 a
g ()=g e 1+ f sin2 (3..6)
2 ge

ge ,
.
,
( )
2
2 =W = 32 e 1e 2 arcsin e 32 (1e 2) (3..8)
3
2 G e e

e1,8704 W 0,4943 (3..8)
,
1 1 /2
e5
( )(
p
1

1 / 3 ) (3..8)

.
e 0,81267 . W Wmax = 0,18712
. a1 2.
, . .
max:
max = 2 G W max=8,86106 (3..9)
( )

min =2 /max =6,23


1 /3

(3..9)

[Collins].
L
N>L 1148 ( L / 1 )-2,354 (3..1)
( ) E
( )

23
T>E 33 E 0,8 () 136 E 0,9 () 109 E 0,78 (3..2-)
(, ) :
C d h0 Y
4,07 1 (3..3)
i L v 20 sin
Cd ; Cd = 2;
h0 , e ;
h0 8000 (. 4..3);
Y ( ):
log10 Y 2.107 + 0.0624 i (3..3);
i (/3). 2000-
3000 /3, 8000 /3, 500-1500 /3;
v0 . 12-20 /,
30-70 /;
( );
45.
3..3 , .

v 3 B C d h 0
ln = (3..4)
v0 4 t L sin
B .
, ():
1/ 3
t
D t =1,161 g 0,22
( g sin ) L 0,78 v 0,44 (3..5)

d t =Dt /2 2 (3..5)
ht = Dt / 14,1 (3..5)
Dt , ,
dt , ,
ht ,
g .
.
Dt < 3,2

Df = 1,25 Dt (3..6)
t = 0,0896 Df (1 + hf / dt) (3..6)

24
hf = Df / 34,9 (3..6)
df = dt + hf - t (3..6)
Df ,
t ,
hf ,
df .
Dt > 3,2 ,
1,13
D f =Dt (3..7)
df = 0,4 Df0,3 (3..7)
[Izzo]
N ,

6
d min= N E a 5 /a (3..8)

(. ),
,
,
,
.

5 /2
d min =3,18 N ( ) 1
aE
1 . .
/
(3..8)

.1
a
, .. a5/2
2004 GG21 0,9997 2,2837 7,88
2004 JA27 0,7416 1,6658 2,66
2004 HF12 0,9908 2,1377 6,62
2004 VA 0,9572 1,9018 4,77
0,7981 1,4886 2,16
0,653 1,078 0,79
1 1,471 2,62

25
.

.1

. , ,

p = 1
., ., , p, , p,
H2 2 14,01 20,28 13,8 7,042 33 1293
He 4 - 4,22 2,19 5,1 5,19 227
() 12 3948 4300 3900 10100
CH4 16 90,6 111,55 90,1 11,7 190,5 4600
NH3 17 195,42 239,81 195,4 6,06 405,5 11300
H2O 18 273,15 373,15 273,16 0,6117 647 22100
Ne 20,2 24,56 27,07 24,56 43 44,4 2760
Mg 24,3 923 1363
N2 28 63,15 77,36 63,15 12,5 126,21 3390
Si 28 1687 2628
CO 28 68 81 67,9 15,35 132,7 3498
C2H6 30 90,34 184,5 91 0,001 305,3 4900
O2 32 54,36 90,2 54,36 0,152 154,59 5043
S 32 388,36 717,8 1314 20700
H2S 34,1 190,85 212,87 373,2 8937
HCl 36,5 158,8 187,9 158,96 13,9 324,5 8258
Ar 39,9 83,8 87,3 83,8 68,9 150,87 4898
CO2 44 - 195* 216,58 518,5 304,18 7380
N2O 44 182,29 184,67 182,34 87,85 309,55 7245
NO2 46 261,95 293,25 431 10132
O3 48 80,7 161,3 80,6 0,00114 261 5573
Fe 55,8 1811 3134
SiO2 60,1 1923 2503
SO2 64,1 200,75 263 197,69 1,67 430,8 7884
Cl2 70,9 171,6 239,11 416,9 7991
SO3 80,1 290 318
Fe2O3 159,7 1838** -
* .
** .

26
.1 ()
,
, / , /3


,
c3 /
v - v
H2 0,117 0,904 - 70,973
He 0,014 0,083 - - 124,96 -
() 100 715 - 2267
CH4 1,1 8,17 74,9 423 422,6 0,04
NH3 5,653 23,35 46,1 () 682
H2O 6,01 40,68 241,8 () 920 1000 -1,57
Ne 0,335 1,71 - 1207
Mg 8,48 128 - 1738 1584 1,36
N2 0,360 5,560 - 808,6
Si 50,21 359 - 2330 2570 -1,12
CO 0,78 6,01 110,5 788,6
C2H6 2,85 14,7 83,9 546,49
O2 0,444 6,82 - 1141
S 1,727 45 - 1960 1819 1,27
H2S 2,37 18,66 20,6 914,9
HCl 1,99 16,16 92,3 1191
Ar 1,18 6,43 - 1392,8
CO2 8,647 25,13 393,5 1562 1032 14,47
N2O 6,53 16,55 1222,8
NO2 7,34 19,81 -33 1443
O3 15,17 -143 1352
Fe 13,81 340 - 7860 6980 0,90
SiO2 911 2200
SO2 7,39 24,94 297 1458
Cl2 6,406 20,41 - 1562,5

27
4.


v II
6,0 (4..1)
v
vII ( 3..4),
<v> :
v = 3 T exo / (4..2),
T ,
.
5,0 , 4,0
. :
v 3
t = 2 exp
2g R
3g R
( )
v 2
(4..5)

t , ,
g ,
R .
. ., ,

T exo
min =450 (4..3)
gR
,
2/ 3 1 /3
T
min =11 / exo
M
( ) (
1500 K M


5,5 /3 ) (4..3)

1500 , 1100 , 800 ,


750 .
0,21

[
L
]
UV
/ LUV
T exo 1500 K
(4..4)
r /1 . .
r ,
LUV, LUV :
LUV = kUV L, LUV = 0,07 L (4..5)
L ,

28
kUV , (
2..3).
4..1

,

N2 0,01 3 0,78
Ar 1,6 0,01
H2O 0,03 0,03
O2 0,16 1 0,21
CO2 710-5 0,009 0,004

:
Mag
p= (4..1)
4 R2
Ma ,
g ,
R .

6 2 4
M 10
p=1,25 a
M

M
( )( ) R
R
(4..1)

4..1
*
Ma / M
10-21
10-4
810-7
310-8
0,85 0,97
0,8 0,9
610-5
0,05-0,1
0,05-0,1
*
.
(, p < 0,2
) :
h / h0
p= p0e (4..2)
=0e h / h 0
(4..2)

29
p0 ,
T
h 0= (4..3) ,
g

0 = p 0 (4..3) ,
T
,
,
h .
, (, p
> 0,2 ) :
1

(
p= p0 1
h
h0 )
(4..4)

(
T =T 0 1
h
h0 ) (4..4)

( h
)
1

=0 1 (4..4)
h0

= 1+1/ ,
h0 (4..3) T = T0.
= 0,28, = 0,19.
: = 0,4; = 0,28; =
0,25.
(,
)
( ):
log10 ( p / 1 ) = A B / (T C) (4..5)
273 333
A = 10,2326; B = 1750,286; C = 38,1;
333 423
A = 10,0917; B = 1668,21; C = 45,1.
( , -100 0 ):
ln (p /1 ) = -5504,4088 / T 3,5704628 1,733745810-2 T +
+ 6,520420910-6 T2 + 6,1295027 ln T (4..5)
( , 130 300 ):
ln ( p / 1 . .) = 168,4011 24,03761 ln T 7062,404 / T

30
+ 3,368548 10-5 T2 (4..6)
( , 190 333 )
log10 (p / 1 ) = 9,67956 1002,711 / ( 25,215) (4..7)
( , 90 180 )
log10 ( / 1 . .) = 6,61184 389,93 / (T 7,15) (4..8)
()

1

(
T = T 1
0 +
ln p 0
H p ) (4..9)

T0 () 0,
( , /).

p= p0 e
H 1 1

T0 T ( ) (4..9)


H = + (4..10)

v
p p0
T =T 0 e
H (4..11)

H T
p= p0 ln (4..11)
v T0
v = v - v .
(4..9, 11)
, T0, p0.

( ,
)
2
E=
L
4 a 2
= E
L
L ( )( ) 1 . .
a
(4..1)

= 1366 /2 ,
L ,
.

31
L
E = 2
(1+2 /2)2 (4..1)
4a
,
.
()
( )

1 E
T e = 4 (1 A) =278 K4 (1A)
4 E
E

(4..2)

(
).

1 E
T e = 4 (1 A) =330 K4 (1A)
2 E
E

(4..2)

()
( ).
W
w = W / M
1/4 1 /4
T e=
( W
2
4r ) (
=
wg
4G )
1/4

(4..3)
32 K
w
(
g
w 9,81 / 2 )
r , g .
w 5 10-12 /.

[]
T 0=T e(b p0 ) (4..4)
0 ,
b = 1,612 -1 ( ),
(. 4..4).

[]:

T
T top = 4 e 0,84 T e (4..5)
2

32
, p
1/ 4
T 0=T e ( 1 3
+
2 4 ) (4..5)

: = p / g q , q :
,
() . q 6100 /2;
1,69;

1/ 4

(
3
T g=T e 1+ g
4 ) (4..5)

g .
-
, . ( Tg
T0) (4..4).

(
) [Valencia].
: 43 ( / M ) -0,45
: 3 / ( / M ) 1,19 (4..1-)
: 1800 ( / M ) 0,28


B=B0 R / a 13sin
3 2
(4..1)
B0 ,
R ,
a ,
.
(, .), ,
.

33
4..1

( , )

,
( 100-200
)
0,3
35
( ) 55
430
20
10-110 (. 23)


m:
0 m
B0 = (4..2)
4 R3
[Noyola]:
1,10 0,13
m=105 ( )
M
P
(4..3)

(
=( 2,00,5)105 /), , .

34
5.

. -

:
2GM
r g= (5..1)
c2
.

r g =1,481027 ( M /1 )=0,89 ( M / )=2,95 ( M /M ) (5..1)
(
) .

= t 1r g /r (5..2)
,
t , ,
r .

= t 13 r g /2 r (5..2)
:
r
r '= (5..3)
1r g /r
( r >> rg )
GM 1
g= 2 (5..4)
r 1r g / r
, l << r r >> rg

a l
2GM
r 3 (
1+
3 rg
4 r ) (5..5)

( )
4G M
= 2 (5..6)
c b
b .
( ).

35
= t 1r r g /2 (5..7)
2=r 2+( K /M c) 2 sin 2 ,
,
(
).
= 0 ( ),
5..2.

( ) R = rg.
(5..1-7).

1,131019 / 3
= (5..1)
(M /M ) 2
(
)
rmin orb = 3 rg (5..2)
, < Kmax
K = J M R2 < Kmax = 2 G M 2 / c (5..3)
J ( J = 0,059),
R ,
.
,

[ ( )]
2
rg 2K
rK= 1+ 1 (5..4)
2 K max

, rg.

17 3 67 3
t ev=8,410 ( M /1 ) =2,110 (M / M sol ) (5..5)
()
3,61032 9,01029
P= = (5..6)
(M /1 )2 (M /M sol )2

36
( )
r0 (
)

[( ) ]
3/ 2
3 rg r0
= 1 (5..7)
2 c rg

( ) .


r(t) = r0 a(t) (5.B.1)
r(t) (,
) t,
r0 ,
a(t) ; a(0) = 1.
,
dr/dt = H r (5.B.2)
H = (da/dt) / a .
H0 = 68 (/) / = 1 / (13,8 . ).
a(t) (
0, . . , )
:
p = w c2 (5.B.3)
p ,
,
,
w , , .
w = 1/3. ( . . ) w = 0.
w = -1.

:
2
3(w+1) 2
a (t)t , H (t)= w>1 (5..4)
3( w+1) t
H0t
a (t) e , H (t )=H 0=const w=1 (5..4)

37
2
3 (w+1 ) 2
a (t)(t st) , H ( t)= w<1 (5..4)
3(w+1)(t st)
w > -1/3 , w < -1/3
. w < -1
( ) ts.
, (10 -36
10-32 ) ,
(5..4) H 1036 1042 -1.
a (t)t 1/ 2 ,
a (t)t 2 /3 . ,
w , -1 (, ;
).
t a

t=
1 2
ln
0 a 3+ 0 (a 31)+1
(5..5)
H 0 3 0 1 0
0 = 0,72
( 0,28 , ).
( )
rH = c / H (5.B.6)
, .
. w = -1
, .
r0,

T=
1
ln
c
H 0 H 0 r0
=13,8 . ln
r0 (
13,8 . .
) (5.B.7)

w < -1 :
3( w+1)
r H = c t (5..8)
2
t , . (2013
.) w = -1,13 0,13, , ,
35,4 . .

1
1+z = = (5..9)
a (t )

38
, ,
, t ,
z = / .

v=c z (5..9-)

( z > 1), , . .
.

39
6.

( )
2 2
dM 4 G M
2 2 3 /2 (6..1)
dt ( v +v s )
M ,
( ),
v ,
vs :

v s=
T

(6..1)

(5/3 , 7/5 , 4/3


),
T (),
(/).
, ,
3
f =1,751011 A
( n
1 3 )( )( )(
t
1
M
M
u
1 / ) (6..2)

f ,
( = 1),
t ,
n ,
,
u= v 2+v 2s .
.
,

3kT T R
M J= R44 M (6..3)
4 G m0 100 K 1 . .
k ,
T ,
R ,

40
G ,
m0 .
: ,
:

R J 120 . .
1

T 1 3
A 100 K n
(6..3)

,
, ( )

t J=
1/ 2

1 3
4 2 G
=
1 / 2 (6..4)
=35
(

1 / 3 ) =52 . A
(n
1 3 )
.


p = G 2 (6..1)
= h ,
,
h .
R ,

dF G M 2
= (6..2)
dl 2 R 3
,

=

2 GM
R3
(6..3)

T =1,76
( R/ R )3
M / M
(6..3)

R (
, ,
)

41
3 G M2
E p = (6..4)
5 R
r

[ ( )]
2
r
p (r )= pc 1 (6..5)
R
p :
3 GM2 1
pc= = gR (6..5)
8 R4 2
,
g .

R
r > R ,

GM R 2n
V (r ,)= [1+ C 2n (cos )( ) ] (6..1)
r n=1 r
Ck (x) :

1
C k ( x)= P ( x cos )d
2 k
(6..2)

(r < R) (6..1)
r R.
6..1
Ck (x) k
k Ck (x) Ck (1) Ck (0)
( ) ( )
2 1 3 2 1 1
( x 1 )
2 2 4 2
4 1 105 4 2 9 3
( x 15 x +3)
8 8 64 8
6 1 1155 6 945 4 105 2 25 5
( x x+ x 5)
16 16 8 2 256 16

r > R


V G M R 2n
v 2 =r = [1+ (2 n+1)C 2n (1)( ) ]=
r r n =1 r

42
GM 3 R 2 45 R 4 175 R 6
= [1+ ( ) + ( ) + ( ) +...] (6..3)
r 4 r 64 r 256 r
(r > R) .
R
r > R ,

GM 1 R 2n
V (r ,)= [1+ C 2n (cos )( ) ] (6..4)
r n=1 n+1 r
Ck (x) , .
r > R


V G M 2 n+1 R 2n
[1+
2
v =r = C 2n (1)( ) ]=
r r n =1 n+1 r
GM 3 R 2 15 R 4 175 R 6
= [1+ ( ) + ( ) + ( ) +...] (6..5)
r 8 r 64 r 1024 r

43

Barnes R. Barnes, R. Heller: Habitable Planets Around White and Brown Dwarfs: The Perils
of a Cooling Primary // arXiv:1211.6467v1
Collins G. S. Collins, H. J. Melosh, R. A. Marcus: Earth Impact Effects Program: A Web-
based computer program for calculating the regional environmental consequences of a meteoroid
impact on Earth // http://www.lpl.arizona.edu/~marcus/CollinsEtAl2005.pdf
Dole Stephen H. Dole: Habitable Planets for Man //
http://www.rand.org/pubs/commercial_books/2007/RAND_CB179-1.pdf
Griemeier J.M. Griemeier et al.: Predicting low-frequency radio fluxes of known
extrasolar planets // arXiv: 0806.0327v1
Izzo D. Izzo: On the deflection of potentially hazardous objects //
http://www.esa.int/gsp/ACT/doc/MAD/pub/ACT-RPR-MAD-2005-
OnTheDeflectionOfPotentiallyHazardousObjects.pdf
Jones B. W. Jones, P. N. Sleep, D. R. Underwood: Habitability of known exoplanetary systems
based on measured stellar properties // arXiv: 0603200
Noyola J. P. Noyola, S. Satyal and Z. E. Musielak: Detection of Exomoons Through
Observation of Radio Emissions // arXiv:1308.4184v4
Seager S. Seager, M. Kuchner, C. A. Hier-Majumder, B. Militzer: Mass-Radius Relationships
for solid exoplanets // arXiv: 0707.2895v1
Soker N. Soker: Detecting planets in planetary nebulae // http://ads.inasan.ru/cgi-bin/nph-
bib_query?bibcode=1999MNRAS.306..806S&db_key=AST&high=41e39e6fd828477
Valencia D. Valencia, R. J. OConnell, D. D. Sasselov: Inevitability of Plate Tectonics on
Super-Earths // arXiv: 0710.0699v1
. . . . 3. ., 1961
. ., . . //
http://macroevolution.narod.ru/sorohtin.htm

44

Вам также может понравиться