Вы находитесь на странице: 1из 2

Drum Set

Buttery

Medium Funk/Latin q=124

/ V V V V V V V V V V V V V
funk groove 'whoo' eect funk groove 'whoo' eect

mp

/ V
> >
A

V V V V V V V V V V V
5 groove

> > > ^


/ V V V V V V V V V V V V V V V V V
9

ff

/ V V V V V V V V V V V V
14 gentle solo ll

mf

>
/ V V V V V V V V V V V V V V V V
17 groove add ride

mf

>
/ V V V V V V V V V V V V V V V V
21

/ V V V V V V V V
25 ll

> >
/ V V V V V V V V V V V V
27 1.

mp

/ V V V V
>
V V V V V V
>
V V V Y
31 ll 2. cym roll

mp

/ V
Piano solo 1 x
36 B groove Sax 2nd x

V V V
4

mf
40
8
/
2 Drum Set

/ V V V V
44
4

> >
V V V VJ VJ
- .
48 tutti

/ V V V V
51 groove 4

mf

55
8
/

>
/ V V V V V V V V V V V V
59
4

Open - back to B
C for Sax solo

/ V V V V V V V V
65 1.

oj
/ V 45 V> ^
V V V V
67 2. start building, open repeat HH

f ff mp

> >
D

/4V V V V V V V V V V V V
69
4
groove

mp

> > > >heavy groove
> > 3V V V V
/ V V V V V V V V V V V V V V 4V V V
73 ll

mf cresc.
rit. Slowly q=60
> > > > > > > > U
cymbal stu (sax cadenza)
U
V V V V V V V V V
+
V V V V V V V V V
+
u
3 3 3

/ V V V V V V
78

u
mp

Вам также может понравиться