Вы находитесь на странице: 1из 540

JACQUES LE GOFF

LA NAISSANCE
DU PURGATOIRE

Gaimard
1981

"t
_nn1oC80


-
130.2
71.0
33


. 'l6u. .

J1,.
33 / ; . . . II-
. . . - : -; .:
, 2009. - 544 .
ISBN 978-5-9757-(]437-5 (000 . rlpaB .-.)
ISBN 978-5-40300513-5 (000 - . .)

lll l\I\Ioft
Il~II 'Illl I. ' 'li.
ll~JliIl0Cl. ,"l: II'Jllo 1<31< "
Il' ll II, ll!l .
ml1l. t?I>'lll . D1I'1 ~ :'tJ Jl

. UII 'll " .. ;m,Ihl I',I<U -


1' ;', lllLu '
MIlP~, l'l\ ; ()~l,
Jt':-"')I, OJII ,

EdillOlI< Gallilt1ard. 19111


!!) Il . "Y-41,.),
2009
Ii:) 1>~6'lll " r,epe'lu/I
. , "" .. 2009
, . !

. leJ


,
, !
.

mQ6

, '.


ll' . ,

, , -

- ,
250- ,
3 .

06 JI .: . Althaus Luthel's Gedal1ken


uber die letzten Dinge il1 l.ut}lcr !"llrull, III, 1941, . 22-28.
.. .


- , - II Tal<oB
- I( ,
, , -, 01ll.
. , ,
ll(~lilf I1 l.
,
Ull
. -
.
, , 'l


l 11 IIlll'
-lI
l' .

. ,

,
ll, l3 l',
, ,
, ,
, ,
, ~
, ,
.
.

,
,
. I, '
,

? ,
,
ll lI

, ,
.
?
..

,
.


Helo II ;
- T<1KOlO
() -
::t :
, ,
'l . .
0601
MepTIJblX ( ) ~Ia
,
n - 'l, , '.

- .
" ,
'I

, lI II, J,
'i .
,
,
, ~
(. 2:] ). 03Jl -
- .
~ ,
, II
, 'l
. 8
, : Jl , ,
-, - lIh
tl , IJOl
, <, I .
, lI
ll.80 ,
l! .
u . : "
, : .
, ,
J1 'lIl 80ll IJl
.. ,

- , ,

,
l ,
- . ,
,
.
, , -
,
,
,
CBoero , 2
KorAa ,
, llO II IV

}',
IV , ,
, ,

, I'

Il,
, - ,
,
n1l0 'l
. ,
, l1I
.
purgatorium
. r
0 3

, G(rgus. la Droitc dt! Dieu - Rt!surrcclioFl dc je5u5 ! actualisatioll


du I'SlluIIIC . J, dalls le NOUl'ellU Testamcrlt. Paris, 1978.
. 'ITO TeKcrbI HOBoro lI Me~-y cr
.IOI or -,
2 . Gil\zl'g '.High ! I_,\,:The I11 of fOl'biddcll Knowlcdge in Ihe
XVllh 311<1 XVllth ." in Pasf and Presf!lIt. 1976, 73.".28--41.
3 TeKcrbI. lex ,,!! Itll.
l\ lu ll-lO pllrgattJrius. pllrgtltorill.
11 crOlD c:aKpallbllblMH : igllis prITgtItO,-j'15. l1
OI'I". ('FllI purgar"ria. "ll "t (<<)
/III, I II>llt Il. poetllle JJllrgntQri'le. llcrll
;IIII-. 11 f/amma. [. ltJcus. f/llmf!n (<<111I3. I1.
uMecro, pel<a). XII II'611 6IlII
I\llll i,1 pllrg'l/oriis (por"is). 'lllI >.
..

, pllrgatorillm,
,
, tI,
, 8cel'o,

. ,
.
, ,

l)

I, 11 .
,
, , (
) ,
,
. ,
l, ,
, t
- . ,
, ,
,

. Dept)I', ,m8083 II Dl'R ;/1


purgalor;o. lOl ;gnc, .0 lI" ... I.
I!.1 ~rll/, bIIOI'O ,' pl"glll"riulII '1 }'I' .,
6J1I' 11 ;/I pllrglllor;o. 11 'IJIClll". IIPOIl3\JlU-
JIi1Itl.l OlII1'' "~3J' 11 II.IIllI ;11
(ig'Je) p'''gatorio. Il XII 11 ', III 1'':'''''. " IIC'IPC'I'ICH:JI ;11
purga/orio. 3"'l . Illll.Ih: l' IICIIIIIII
8 'IIIIIIII"'I.'l(M IJ/lfe (l~':'llII). I [ I"llll
01l1l. (>"111101111.' II. 1{) . <.
11 ""'IIII JI ... -".
311'I'h! ,()""~Ilii 'IIIClll. .lJ'"IIJI1 "(I/I. nOIlIlIl-
J. :,,, II.1RJ.1I "pIIMC'laIIIlIlX. 11 ... 'I:l'lli. . lI
: 1. Ntcdikil. /.''IJ/llli/l tll' /11 ,I.xrr;//e .Iu llry,,,;r '/J.'z S<I;III "gl4S1in.
1'.11. . 17. roII" IIIl"I1"IIilllI\.I l,1
...3ilR II6 J\l: " ""I. Il1l.IIII 1131C".I.:TO
yn611 JIIO p"rga/(Jr;III/1>" AB10PCDO III/III. "I'"III'llIlI
ll"6~I''' Il. blJ lll: II)(>lII'(. . I'io-
lanti 11 dogm:l dcl golllll'i>t in Erts [)O<",tc. 6. 1\153.287-311. I I"
JlIO. 'ITO ::I allTop ()II,~"'RJl (1" j(): ,,11 :. (II)
lI IIIlIRr illI l 1> PI"I-~.I.,,;o (",
n"lll. ,,,,ll 11 RJII.II<>)", . l'Ieischhak,
I~gfeut'r. D;e c/"i,tlic/"'II Vm~tllll:ll vom Gesc/,ick dl" Vt'I"SI<lrlrclI<'11 ~es"'/ic/,t
licl, dtlrgesle//r. 1969. . 64: .CJI glll(lr;Ufll "')"I'll~I.~ "'3-
l'li I\ 11 311~'leHII ()U/l. 1':18110 "'11> 11 11 311.I'ICIIIIII ,'"'"
""lljIIIUl. lll 1>3.101ll0 (\0:3 ( 6.. "Il<IIII! J.
lDiJI .

, ,
, -
. , -
,
! ,
, -
ll

1150 1200 , ,
.

,

:
I1m .

_ :

,
.
,
.
.

'.
)2 . ,
, -

. . l1l1 'l: '. Jakle ! autre. umn


soc;al Gcograplry. NOl'th Scituate. Mass., 1976; '. Kolal'~.
Spalia/ Bclll1v;or.
'. Nysltlen. llln gcography: Spat;al Des;g/l jl1 \'\'orld Society, New YOl"k.
1974; /'lt' :(.l: . . I-Ioward. Terr;tory ;,1 B;rd Li/e.
LOl1dol1. 1920; DII'lI lIl1: 13. L. Whorf. Lrmgllagc.
Thoug/1t al1d RealilY. New York. 1956; lI l
: . R. Carpel1ter Territoriality: Review COlJcepts and Prublems i
. Roe. G.G. SiSI1, Bclla1jor al1d Evoluri,,". New Haven. 1958; . Hedlger
The Evolulioll oCTerritorial Behavior>. il1 S.L. Washburn (ed.) Socia/ / OJ
Early ". New York. 1961; . BUllimer Soci~1 .Space ill1nterdiscipJil1ary
Perspective il1 . lones (ed.) Readings ;/1 Soc;al (;cography. OxCord. 1975;
. 'm. CO/1Cr:ptS / SpaL'f:'. New York. 1960 - III101l
lI.
2 . . Hall. The Hilidc/I Dimens;ol1. Ncw YOI"k. 1966. ,l I1:
lA J)ime"si0l1 ('acllf?e. P'lris. 1971.
...


(,
nu)
.
.
, , ,
. .

-
.
.
,
.
,

.
,
. 1150 1300

. n
,
, -
- , .


1150 1250
, ~
,
,
- - .
,
, ,
, , ,
.


,
, 'l.

III .

, ,
.

I>
. ,
.
,
. ,
, ,
.

, ~<

>.l. ,
, .
: -
, - .

n80-

. l', ,
f' .
, }iR
, ,
,

.
, ,.
, <, < ,
, ,
-

u:!lIgrmt dcs lIIorts (Egypre. Assour, .,l, ISl'l, Ir,\I1, Islam, !nde,
, /). ColI. So's oriel1tales. IV. Paris, .. du Seuil, ]96], .9.
lIIiJI

.. , , -

. , , JIo ,
,

8 - -
.
, ,

YI'
,

. Il
, , I
. ,
, sui gel1eris .... ,
, 1

80
r . ,
Il JI
.
Jlil.
,
I!
.

VCII;'J, IIUII". - 11 'JI!~ JJrJU


omMC"CIIbI "II,U 1I/Q'/u".
Sui gcncl'is - tllol ("I.).
llflflII 'I'I'u <>6
'1 ll )'. ,
, lltl (. 25:41) ll
II 11 , . l,:
JICIIl,IC OJ'}', It , < TCJICCltOfO (So",,,,,, tll1io
/ogi(/ut, suppl., ust. 70. art. 3). {) ,
lI, 11 " IX BekC, ,' 'lll [0-
, n,' . .: Cl. zzi Structure ! fonc
tiol1 de ' visiol1 de TnL,g,ial .. il1 Fair,' Croir", actes du coll,)que de l'Ecole
fis R1 (1979); A.Vaucllcz, . ROnle, 1980. 11
'l, 110 6i1 " I1ll'lJI
:J 6mlII.
. 1( r .
,

(
)
,

. ,
,
.

,
,
.
.
,

, refrigerium,
, ,

,
( 16:19-26).
, ,
, ,
.
,
.
,


.
,
.
, .
, ,

. ,

:

, ,

, ,
, li , - .
,

, , .
, ,
, tl
. , ,
, ,
III


, .
, , .
, ,
,
.
,
,

tl .

, ,
,

, .
, ,

.
,
, , ,
, - ,

.

,
- l

_ ,

J! - ,
, -
, ( ).
, , ,
, .

, , ,
- -

Cl. Levi-Strauss Les OI'gistillS dualistcs existent-elles?" ill AntJlropolo-


gie structurale, 1, Paris, 1958, . 168.
II ,

, ,
. D


: ,
, , ,

, ,
, , .

?
, - . , -

, ,

l. , ,
.,
lIulI* , f,
,
'l ,
.
. -.
, 8 ,


, ,

, , , ,
, -,
- Igtlis divirlLls 2 ,
,
KOTOPOIO. -, 1'

XI-XIII . ( ?)
8 -

1 G. Van der Leeuw, La Religi,tn ,l.ms tI e5Sl'tlCe t't St'S matljfestations, Paris.
1955, . 53.
* limetl. e<I'pallllIta ...
2 .. ds, 19t1is DivillllS. L.: /C14 , moyf'n de rnjeunisscmLnt '
d'immorta!irI!: contes. lege/l/Jes, mytllC5 / rites, LUlld, 1949. CIIII 1'
r. III ll,:': : j,G. FI'azer, Myths / thc
origitl ofFire. London. 1930; : G. Bachrlard. Psyclltltltllyse
du {. orHe: 1<. Erdmann. Das iranische 1-"u.:.
bciligtum, Leipzig. 1941. . . ): Lexi.otlfur llcologic
Imd i,chc. 4. 1960. 106--107 If 6llO IIII
01'0111. II(I11 (. ): Dictiotlllllire de
IIDI

,
. ,
, .
, , ,

.
- ,

. II
.
, , RT
:
(1 . 3: 13),
,
.

,
, I',

.
-,
, ..
li ,
(3:15) :
... ll , , (quasi per
ignel11). - (
) ,
, .

.
. .

I/It%gil.' c/l/holiqul.'. /2. P"ris. 1939 Ii .. - (. ir): Dictimma;re de


spirilllalilr. . Paris. 1964 ,. OTHOCI11'~llhllO 'lllloI
JI . J<I1'I~J<I\" ll 06HOIPY
JlII 3IIII ". Ii t.:Il1J ". IIII\
1< 'lJ< () t'"I11 " IIIII.I 11111('1<3,
lI Jt<lt"r 80 11I10 II~ ll:
80. IIIILl (. HCl1l1ecke, W. Schl1eel1lclchcr. Nellle-
stmli/l Apokrypllt!n. 'cd . 1. ig. 1959. . 185.), ~f.IJ
()1' I ll_, . IJ. Ll I!iIlOl 11 F.III 11 "
ll. IICTpel'lfTh

~ (I/Jid . p,1911).
III .

,
,

, . ,
,
,
,
, .

,
, 110 ,
lI
: . , ,
,

lI
. , ,
,
, .
, ,
,
,
,
. 11,
,

, ((,
,

I1
.
,

, , COCTa~

, , : . ,
,

1', r ,

. ,
, -

, ~
, (

.
.

-.
,
tIa " , ,
. ,
, ,
l.
,
, ,
<.
OI" - ()
,
l<

.
.
n:
, ,
; .
orHeM (. 3:11). (3:16)
.
J

ll .
, ,
.
(3:16), :
, ,
, ,

, Ol'

(I Lu, XXIV).
, (13:45-46:
,
", , t' .

.! - <lII/<:lI R!1II IIol


.. '1 aJJ3. I,
R II II /),,," .
. ~ 6ec~. , 77. iHum. tI "" . ".]
2 j;l10rU/ll ,
dictorum II/clI/orabilium lil"i nov('m, 111,3, cxt. 6. !l
ll, "u, il,' Jil ll 1
'I I\'IC : l1R ." ll, 111' JII
.
iI .

, , ),
, .

. - (
, , )
, ((
,
8 , .


.
11 ,
, tl 'l .
, ((
,

((
, ,
.


XHI . ,
,
. Il
,

, ,

, , ,
, l(
.
, ,
,
.
, -, ,
,
,

: , - "
(VIlI, 5), - , , ,
,
, , <(

, . , ,
,
611

. ,
,

- ,
-
.
.
,

- . ,

.
'
.

, , ,
, 60
, . , ,
, ,

. ll
.
, , ,
.
,

. ,
,
,
.
'1 , 'I .
,

, II
,
:
,

, ,

. l,
, , ,
- r .

, ,
, .

_ :

bl
Jbl ,
,
>. , -,
-
,
, III
,

- ,
,

. , ,
, ,
, ,
.

.
, , ,
, .

,
,
,
(, )
().
.

! , ,
- ,
, ;
!
!
() ,
lfJII

,
,
. , ,
,

,

.
.


. -
,
,

,


, I1,

. , ll
, , ,
<l1l0

, .

, 110
, .
,
, .
, .
,

, bl
.
l' IIl-VII
, ,
() , , Il
: l 'l ,

.
,
I .

, .
VI I
,

.
,

.

. ,

. ,
,
.

.

. TeOJlor . ,
, ,
.
. . ,

, ,

, ,
. ,

. . ,
UJ , ,

>,
. ,
,

. ,
.
,
-
16!1

08 l
,

II-I .
. ,
. ,
'! ,
1150 .
.

. n
. .
il
1l
, e ,

. :
. -. ,
, ,

,
<1 ; ; exempla

.
IU

'
. JI
.

, 'II.. . I-ta,
: .. J< " ll
, lO" lll\ Jl" .. lu :1'13, I'
8'IJ , IJu'u~~ I1ill' 'rellu "1I,'
ill sui gctlt:ris, "l 11
)'",() . IIIllI" 111111 IlOJlltl 1\01'-
(1, l1aillvel .. ill lJicrio/Jntlire de tbltJ/ogie
C"1l1/1Qliql/e, l, Paris, 1909, . 1001). l'il3I. , II"'I ill"h
}'"1 IlltI .

2 l' lC: .ll nOTYCTOPOIIIICI'O


. JI .I II11 ,
, ll (, GUllter. ;1' cl,,;stliclle 1,'"g1'1I
1ft: dl's Abel,dlalldes, lleidelbel'g, 1911). . J 11).
lfI .

,
, ,
.
,

.
ll
,
,
, '_
.

!. Le (;off "Culture cleric~1e ! t1;t<liti()fI~ f'olkloriques ds ] civilis;t-


(;104.:
tion mel'Ovillgicl1l1e il1 IIIl ,mlrc ,),. Agt'. Paris. 1977. , 223-279
[. II:.: . . IlIt{) IJ
l''IIr' llfllt:iallllll /1 Jt ll~: .
"Jl~ 1l3~, : l\-{) , -. 2002. , 135-1411.
J "i.\ "Cu!ture ecclesiaslique ! eulture folklorique au Age: S~int
,,'! de Pdris ! ! dgl in lbid . , 236-279 [. 11311.:
~yllt.Typa KYflbTypa ;t Il ": 8.
CKltii /1 . . 142-1411J 1I !.-!, Schmitt "Religiofl populaire
! c\llture folklorique il1 Alllm/cs f.S,c.. 1976. , 941-953.

,
: , , ,

, , .., lJ

(, ), - 'l
(, ).
, ,
, ()-
.

llf -

: ,
.

'l :

, ,
, ,
, 80nlu

. . , -,
r
. 31'Ii
,
I, It

tl .

ll

, lI D1?
u, I '
! .

n
- l<

, ,
npyr I'?
, ()
- : ,

-

, .

- , - 0110
,
.

IJ ,
(VI . .),
,
JlOi\I, .
,
h . Il
- el>, - 8 (lIYHHOfO
), lI -
, ,

, - , ~1l-
. (
, I3allIIlI1) lJ
,l bJ ( ).
l'paXMi1Ha .
;.

, , ,
- 8 , - I (
), -
Ol, -

, - JlYIIY. ,
,

11 ,
11(\ . J1ll
~ r .

, ,
l.
"-lI
I: ,
, eCI'h

: Jl ,
. II h,
h .
, !',
. ,
" , ,
, '<8 ,
)'l', ,
, ,
rrll. ,
, Jl
, , II ,
1 ,
,
:
, ,

,
,

.


.

8, 811 ll-Ilil ,
Diltll.1 IIl1l13111>1 BapCHIIOM 1. " -
8bIMI! 11 Iftl'' .: I. Jrtg~III~1t1 '/0 morl5 ($'s orienlaks, IV). PJis.
1961.1'.225-226. [. "". .: IJJIIJJ!. .: 'III IIlt1'
, 2. . 14-1491
2 . 215-216. . :
Jb;,t .. 1.. $lll'lll .i I'! vi,i," Hrillen-
SCllilJcrul1g atlS dern il'tiiscl,el1 Mitlelalte,. Ncl',;1 eil1igcl1 lIl1ll'klgl1
ul,c <tic ~lleren Vorstel11111gen dcr l'1<tcr cil1e,' st!l" VCI'geltllng
l1ach d"IB Totie. i Fcslclrrtft l1.lfmJI1 ROIIIIIJl;>eI,c F"rs('ll/tIJ.<:c/I. 5,
18'10, . 539-582.
~ .

_ :


.

,
,

, '.

.
)} - -
, , 6
, lI.
l' -
'J , -
,

2
, , 6
, ,

, ,
- ,
,
, ).

_ n:

I'lI


, , -,
I<pyrax.
.
: :

.: ).[).. Pavry. TI,(' Zorolistr;an docrrine { 1I {"r"re life, New York. 1926;
'. Duhs-Guillei, La Religion dc 1'lran ancim, Paris, 1962.
2 . '' (<<Bridge, G.A. Frank Knight): .ERE, 1.2.
3 '. D1IChcsI1e-Guillmi, [ Re/igion d.. /'1n a",ien. Paris. . 335.
IIDI .

, -
1.

[. Otl
,
.
,
.
u
,
. l'
. , .
, ,
['.
OCH08tlbIM
.
.
h
,
.

'l
. - ,
, , -
2 t
. tl
, ,
l'll ,
, CTPOI'O :

(. . l' (
, ,
.
( l1 )
-,
1 . . II . .,
: tl

, , Koro

). Yoyotle .Le Ju~elnent des I1lOrls da!ls l'Egypte :lIel1ll~ il1 [. /.",
des morts. 1'.69.
2 . Horl1ung, Altiigyptischc H(illellvorstell,lllgell. Abhal,d)ungcn der si,h~i
schen Akadel11ie dcr Wissenschaftcll zu Leipzig, rhilo)ol\iscll-l1istorischc
:lss. 3d. 59. l-feft 3, Berlin, 1968,

~ -S71
. .

, -

.
,
, ,
- , , -
11 .., L

, ,

, ,
, ,
,
. ...
:
,
, , ,
, ,
,
... ,
,
,
2.
,
, ,

, -

. ,
,
: ~ , ,
, . l1, -

. g. A{tagyptisc{Je Hollenvorstcllungcn. Abhandlungen ... . 9-10.


2 E.A.W. Budge. I.e Egypri.m He,Jven and Hel/, t. . London, 1906.
, . II. . 110: .. dsm. Le t de [. . 73.
lIi.I .

XI
>. ,
:
, ,
.
.
Ol' ,
: (
), ,

"', ,
,

1.
(, 695-700, 726-733).

,
, ,

_ :

'l

.
'I"l.

- ,
; / " I10.

. I!.\: . Berard. Les Navig(/tions d'Ulysse, ', Circt! el les rnorts,


Paris, ]929, , 281-372, 01
PC~/1bHX .
, r"
. 1'

lIII ~? - l1l3
- , , , ll I1
. lI )(311-
.

2 . Gldshidt, La Religian de Plarall, Paris, 1949. lL'


KdPbl l (Chatiments ct recompellscs), . 75-84.
III .

.
. , ,
.
. , ,
.
. ,
,
,
.
,

, .
(615-
616), ,
, \' , ,

I,
, -
"'. ,
, ,
.,
,

.

.
. ,

. (,
615-).
TO'IHO :
,
,

(, 114 l-2).
,

.
ll. lI .
,
:

r lIOI" .: , 2005. . 377-389.


lffiI .

: ,
, ,
(, , 905).
139 (138), 8:

- ;
nun, .

, -
, - , ,
(, , 905).

.
,
.

,
, , ,
( ,
,

).
,
: ,
, ;
, ,
, ,
, ,

.
, ,
. ,
,
, ,
,
,
. -
- ,

(, 904 - ).
,
,
. , ,
lImII .

-, ,


l.
.
8 II

,
Jl
, l"
, ,
, ,
,
, 2
, , I-,

Bcero .
,

.
,
. , D ,

.

, ,
(MeflOH, 81),
, ,
,
VI . .:

, ...
. .
Jl ,
, !
,
,
!

" .

. Boulanger. Orplree. Rapports dc "orp1lismt ! du christianisme. Paris.


1925.
2 lbid. . 128.
. : . nn. . . .: . 1980. . 16--17.
ED .

_ :


.

l. , tl

,
I1 ( 'lI. ),
.
. -
npeaaBep!Jc. , ,
.
6, ,
,
(), , Dis (,
ll), ,
,
, , - !.
l
T01IbKO , n

, -
, ,
, , -

, ,

.
,

- Jl ,
.
Jl ".
(VI, 557-559)'

1 . Otis, Virgi/. Stu.ly c;vilized Po.:t''Y, Oxtord, 1964.


2 . . Nordcn, Vrgili . llis Buch VI, 4' ed, Drstdt, 1957,
.207-349. ll Jl .: . Courcellc Lcs Peres dc
l'Eglise deV3Jl! les enfer~ virgilicnso in hivs d'IIistoire doctr;nllle t!t litlf-
ra;re du n , 22, 1955.
llil>l !! Il . . .
3 ; exaud!T; gem;lus. l .... . ,.
ye-. ti1m 5lr.dnr ferri tracl.t~ ..::tf'3f'
con.I;I;1 ~ s'rel';t"<jue .x'err;'u. [' "1.
lIl!I .

),
d3. ( ,
),
) ( ,
) , , ,
, 22-30), ,
,
:

, II
D !
, - '.

, ,
2
,
.
( , XXI, 10; /
, , 4 sq.),
(" , ,
)
. ,
, ,
, (, 16,23)

l.

, fO
, ,

, .

-
(24 ) , , .
, -

, qUdnto . d;ver.., <Juell~ (""


d'ifl,! ch. <J"ivi l>er "1\1;
s'cnlT3, 1;, giil l.n,cnl; (" (II, 112-114).
I .... ll ,\ n .
/lI'. -l1ur. .]
2 ... co",posq\,e ,I.,,115
de.up~r ".I."lal ... (, VI, 677-678).
.

( 893 sqq.).

,
lIepBbIX .
bI
.


() VI
.>:

n , cTpacl>, , ,
<l .
, ,
,
: , r ,
- , .
-
. , ,
, I
1" CMhlO R 6}i.
(VI,733-743)

,
() :
, ,
, ,
, .


: .

ll
, . II
R .

-, ,

(VI . .).
. [' ,
IIEII .

, ,
, MpaKOMl.
,
.
- . ,
,
, -
,
2
I<, ,
.
, , ,
, , ,

<, ,

. , ,
. ,
,
lI. ,
U, ,
(
,
),
.

_
:


, .
, ,
, 3

. . Ebelillg, , I.tl lh tl Vorsl~lllmgf?tI der Bavy/onier, Ber-


li- Leipzig, 1931. , " cMblcl/e
.: . Rd Svilar, Denn das Dunkel ist bei/ig. Ein
Streifzug durch die Psyche dcr archajschen Griechen, - Fral1cfort. 1976.
2 .: J.-M. Aynard I.e Jugt des morts chcz les Assyro-Babiloniens)} in
Lcs /ugemc7lt de5 l1Iort5 (Sources orientalcs, IV), . 83-102.
3 .: . Dhofi11C Le St':jour des lrts chez les Babyloniens ! les Ht':breux
il1 Revuc mbIique, 1907, . 59-78.
.

, , ru
() [,
.
. lu
. , , :
(.
37:35). , , :
,
[] (I .2:6). ,

, : tlu"',
, - : - lI
(I . 28:13-14). :~ ll
: []
ll 1 (18/17:6)
,
(I 161114:3). : !
,
[ ] ( 30129:4),
Il, , ( 88/87:7). IIll
40(39):3 :
, .
, b6r
R :
, , ,
.
, 55(24),
, ,
(<<Frau ll: H61le -
). ,
, : 8

( 16:17) : 80 ,
( 21:26).

t<& u ll 11
ll. n Sl'ectre (.,) -
"' ...
lllIJl: 2 . 22:6; 18:7-10.
D' Il1'JI ; .: . Eliade. lm{/g<'s et 5ymboles. Essais sur
/ symolisme nmgico-rl'ligieux. Pari~. 1952. p.124-152.
II .

,
, ,
'.
,

, , 2
lI
I;.aK ,
citta uo)el1te (<<
) (, I, 1).
: ll,
,
, , , - .
, -
'l

, I

II

, , Jl
(
) - ,
.
:

, ~'JI , - :, -
.1 , ,
, J- , ,

TI.Ma (R 10:21-22)'.

'<
,
: . 42:7

3 .1: /. Pedersen, Jsrac/,


i151,fi' "",1 "u/lllre, 1-11, LOIJdol1 - Copenhague, 1926; R. MarlinAchard,
Dc /<! ' 1n Resurrecl;orr d'npres /'rrin TC$tamelll, Neuchiitel- Paris,
1956; N./. Tromp, Pri'rII,i".: Concep,;olls / DeatJ, and ,llc Olller \Vor/d ;n
tllc 01.1 Tcslamerll (BibIia et Orientalia, 21), Rome, 1969. II
3 l'~ ,
11 lllI'.
2 .: Znadcc, Dctath '15 n F.rlemy IIccording /0 Ancienl Egyptia'l Co,,,epl,ons,
l.eyde, 1960.
3 !(: 1101\12:22; 15:22; 17:13; 1!!:IS;19:8; 28:3; 38:16-17.
s .

,
, :

ero ero n
nomOK~ ( 33:]8).
, rlnI1l rlomOK"
YMPyr ( 36:12).

,
, ,
UI,
,

, ~) ,

.

, lueOll
,
. ll,
(. 138:8) :

lI - ;
u i1":Jl - .

(44:24) :

, , II ,

.

- , ,
, 8
, !I .
(, ,
, ,
)

Jll t3l<OI"
pYCCKoro , ," ':

-, - J\6 '-"
IIII . .

. (10:11-12),
, :

, ,
- .
,
I> ,
il .

, , ,
( );
(.2:10):

I1 KOlIeHU
, .

, , ,
.
; ,
, , ,


, ; .
, . ,
, (17; 13);

,
, , -


.
, ;~
, ,
, (. 16,
24). ,
,
( III ),
.

, ,
, -
. ,
(9:4), , :
IIJI .

<l , ,
Illll, J .


: 'l
I\ :" , , "?
, ! (. 22:31-32.)
, ,
,
~Ie .

lf . Ul,

.
, il1J
, l,
'll' (
Il ,
),
l.


.
,
,
: , ,
, ,
,

nn.

, . ,
.
;
~
(.6:5-6)

, i
CMepTI, ,
!1 ";
II 1( .

;
- .
' ,
.

(.49/48:15---16)


IJ .
:
,
"<:I(.
(. 16/1 5: 10--11)

1I 111
( , 'l
, , ,
,
), ,
,
,
.

f.I

.
,

(
71rmu).
,

397
XV[ . , ,
,

, IIOTOMY, ,
,

. -
E1JI .


, ,
, ,
,

.

,


cpeAHeBeKoBOI'o .
,
,

yr ,
,

- , .
,

. ,10 ,
,

, II
III .
bl ' .

:

. ,
. 3ii,
t'
)
- aJ\ ':IepTa
.


, 3 -
, , ,
.

,
VIII .
) , -
.. 1( .

'.
, ,
II-I ..
. ,
, ,

,
170 . . ,
.

, ,
-
. , ,
(),
), ,
hl . ,
...
... ...
(. 17).
: "
,
,
.. (.
18).
, ,
.

, .
,

,
,


. ((
,
.
,
, , -
, ...
: I], -


, .: F. Marlin, Le Livre d'Herro,h traduil $U, / texte e/hiopien,
Paris, 1906.
I!III , bl

...
, :

() (
). :
, , n
.


,
,
.
, "

. ,
, lI
r'. lIlO
, ll lI

ll
. , - ,
, , ,

.
.

,
, : (' :
" r
, () ?"
, ,
: lI ()
(. 27).
,
,
,
CYl\OM,

,
.

,
,
, , , .
22
,
Jl
, ( )
E!II .

, -,
(. 35).

,
. , 39 ,
:
, .

.

.


, , , -

120 .., ,
.
:, .
.
, IX ,
, i.
:
, ,
, ,

, (
) 2. , ,
, ,
,
,
,
).
(), -

The Fourth Book [ Ezra. J" Jati" version. ridg, ]895.


2 Si inveni gim m (, dominc. demoll5tra ! hoc seryo (. si post
'", / nu l/uamlo reddimus IInusquisque animam suam. si conservati
conservabimur in requic. donec vcni,mt ( iIIa in quibus incipies
m",. renovarc ! amodo cruciamur (. 75).
3 ... in httis i"grcdicntur. sed vagantcs crrcnt amodo in cruciamentis.
do/etrtes simper ' tristes septem vias (YII. 79-80).
II .

, 1.
,
.
, (ordines),
[
]!.
,
,
)3. ,
: , , ,


, (1zabitacula),

. ,

(ordines).
()
,

, , , ,
,
n4.

, ,

.
, ,
, ,

: .

. ,

Quinta via. vidcntC5 aJiorum IJabitacula angelis cOn5crvari silentio


mn (Vl!. 82),
2 Habitacula sanitatis ! s~crita/i.< (VII, ]21).
Septcm diebus erit /i[,crtas earum 111 vi,icant scptem dicbu5 q//i prcdic/i Sllnt
S~r1ll0115. ! postea conjugabuntur i,1 habitaculis suis (V[[, 199-20 l).
4 Quintu5 ordo, exultantcs quomodo cOI'ruptibiJe cfJugcrint " ! [uttlrum
quomodo Ilereditatem pos5idebu"t. autem vi,fcmcs angustum 1:/ (/abore)
plenum. quo Jiberati sunt. ct spatiosum incipieut reciperc. [rlisnts et
imrtJs (VJJ, 96).
liEI .

(Stromata,
,
III, 16),
l' IV
.
{(De 1l0 mortis (<< I) )
, ,
Jl . , -
, - ...
,
(receptacula) ,
. - : -
llll1.
, habitacula, , ,
(habitatiollcs); : {(
(. 14:2).
,
, , , ,
.


. , ,
, ,
n habitaculis suis magna tranquillitate).
, , ,

2
3 ,
,
,

,
, .

. -

imrum m supcriora esse lrabitacula (Dc /JO mort;s, , 44, Migne,


Patrologic latine, 1. 14. col.560).
2 quod spatium. inquit (Esdras) incipiunt recipere [ruentes et immortals
(lbid" col. 562).
lIiJiJI .


",
. -
,
,
1.
- , ,
ApeBHel'o

, (
)
.
,
,
Jl
.
, ,
I 11
,

aJl
!. Il
,
, ,
397 .
,
, Il , u~

.

.
, II1 ,
:
.


- (. 21):

liil I3JII)"l"< .: ,. Danielou. /llgi du


judc!o-cllrislianisme.l. Paris - Torai. 1958. . 131-164.
2 Jl Ii JI Ii .
I1 : . Henl)ccke. W. Shl1khr.
Neuleslaelllll(he Apokryphen in deu,scl,er Uberse/zllng. 3 vol . 11. Tiibingen.
1964..468--483.
I!I!I IC r .

, . >;
(. 22):
. muu*,
, ; . 27: I'

; . 29:
,

.
... .

.

, De lallde
martyrii (<< ),
, , .
, ,
, ,

,
... ,
I< ,
;

... ,
,
, ,
... I

, , .
lO:

,
.


"

II . BIfTKOBCKOrO: , l\
".

1 . Harnak .. Die Petrusapokalypse in der altcn abendlandisc;hen irc;he in


Texte ulld Ulltersuc/1I/11gcn zur Gcschichte dcr altc/.ristlicl.en Literatl4r,III,
1895, . 71-73.
EDI .

,
. ,
. . ,
,

.
:
,
.
,
, : - -I ,
- BeKa l

70 .
, ,

, .
,
. , ,
.
, .
, .
,
.
ell~e ,
, . ,
,
, ,
, .
, .

,
.
,
.

, ",
, ,
: ,
rpexa,
j<l ,

1 .: Apoca/ypsis Esdrac. ApoC<l/ypsis Scdmcll. Visio Beati Es.irae. ed. . Wahl,


Leyde.1977.
~ .

_ :


ll
.
, ,
,
111 .. . ,
, , ,

, llU Il
( . Il
IV , l .
.
IX .
.
lI. , ,
( l'
) (
). n , ,

.
,
'l

,
. l II
,
l1(:J.
, '! ll
,

R ObJll3 ll6l1: . R. )ames, Apocrypha


anccdo/a (Tcxts a"d Studies, 11. 3, 1893. . 11---42). ll
, R, R ll : . Brandes,
Visio S.Pauli: Ein Bcilrag ' VisiO'I/i//eratllr. mit eine," deu/schen Ulld zwei
1,IIeillischell Tcxtell. , 1885. . 75--80.
ll611: . Mcycr "La descente de saint l Enfer in
Romania. XXIV (18951. 365--375. . 6-
IIQR: Th. Silverstein. Visio Sancti PaU!I. The Hislory [ /Jle Apoca!ypse
'" [Atil1 toge/}Jer with niHe lex/s, I.ondon, 1935, llu
311 . [ .
.: IJO8. . .: ,
2005, . 390-408.1
RII . 'i

. ,
, ,
, .
.
. h, R:
,
,- - , - :

, - .
, - - :
, -
, I1 (2 .
12:2--4). :


, . ,
el'o
,

. :
, 1'0,

, ,

? ,
. ,
? I
.
. ,

, ,
.
, I' ,
l'.
,
, :

,
.
, ,

. ,
(
): , , ,

1 Augustin. Tr/J"/Jtus ;11 /(mnl!lII. III. 8.


III .

, , , . (
1-'idit,
nun,

,
) ,
. ,
I1

, , .
, (
) .
, ,

II ,
.
, , ,
, . ,
( ) , ll,
ll ,
1I0 .

,
(refrigeriu).
,
.
ll
(requies)
( IlOra un sabbati usque ;n pria
secunde feric). Ji .
, ,
: 144 , - ,
100 'll,
, ,
.

Veni creator.
I
,
.
,
,
. -
lIiIII .

; '
,
.

;
I

.
,
,
, ,

, , .

fl
mttu, , , nmll,'

(contemptlls mlmdi)
. ,
,

.
,
, R
. l,,
,

I . ,
,

, ,
2

1 lld ;,llll .
lIOJ Ii :II. .: 1. l.cvi Le repos
sabbalique des ames damnee5 in Rcvuc des [tlld.s jllives. 1892, 1'.1-13.
. l< 8 Sunday Respile.: Vis;o
Sati Pau!i, . 79-81.
2 l\ : .-. Puecn. I. ll my~lique
chez Je pscLldo-Ds J'git l dal1s Ja Iradiliol1 palristiqlle (1938),
1:), quitc l Gtlose. 1, Pari~, 1978, . 119-141
" i des Tenebcs 50 Il.~" in F.tudcs CllrnUt{l;ns. 1948.
. 136-174 (, ;Jll). U .:
.: quele de la Gl1Ose, 1, . 247 sqq.
.

, ,
.

.
. ,
:

I VH ,
,
, Jl


.

.
, ,
,
, ,

. ,
,
J, 13 ,
,
1I,

II

, , -,
.
l" - lI,
.
,
,
,
.
, ,
-
,


.

,
, , -
DJI .

. , ,
,
.


,
, u~

.

.


.

.
, ,
, ,
, . , ,
,
.
,
.

J( . ll
, , ,

,
.
,
... ll
,
.
u,
.

, D , ,
, , ]', ,
,
r . ti r

, ,

.
- ;

. ,
, ,
.
, 60
. .
, ,.
.
'I .
C'f .
1
yr
.
,

(70)
- (132-135).
(-
). :

,
: ,

. I If
Jl1I II ; II
YJe k.I1 [eeKK'

, (. 12:2). 'II, ,
TeCHJlMble, , ,

(. 13:9 1 . 2:6). ml"/ :


, , ,

(. 1161114:1), ,
, ...
, Ul
, JI reeHlle ,

...

1 .: 1. Bonsirvell. EscJl<ltologie ru/Jbinique d'aprcs lcs Targunls. Ta/mclds,


Midrasc/Is. Les lilemcl!ts CL1tt1lt1uns le Nuv, TestaCIII. Rome. 1910.
.. . 1

(<<)
:

: :
, ;
l, ,

,
, (13:9),
tI . 2:6): .
II (. 34:6), ;
,
116 (114):1.
, /,
, ,

, If 8
, ,

11 , ,

ll (. 4:3).

, ,
,
- (135), .
,
: , ,
,
3li (. 66:23):
!.
, ,
,

, .

J. onsirven. Texles RabbiniqUC5 des deux p,emicrs siecles chreliens ,


serv;r 1';IItelligence du Nouveau Tesrament. Rome, 1995. . 272, 524.
~}6 , .. 66
" , 'ITO " .
. ,
yr , OIHI l1 .
< BonYUIHoe 'I. rne
u II,

l L\II~ 1I IfOU He6eca~.

] -S71
~ .


, .
,
.
, Il

.
XII
- ,

-
,

_
!


- ,
- XVI
.

. ,
, XIV ,
.

,
, -
, -


.

, :

n " llll" . n-
60: . Volz, Die Escha/ologieder judischen Geeinde i neutestaentlieher
Zeitalter. Tubingen. 1934.
ID .

, ,
, CI, , ,
Jl ;
,
, .
.
, ,
II ,
. , ,
,
. ,
ll , -
! -
,

(11 . 12:41-46).

,

,

.
. , , ,


:
rpeXOB ;
. : ,
,
,
,
,
:

.
- ?
.
- (12:31-32):

: rpex
; .
... . JI

, ;
, ,
".

. -
,
, -

.

- I
, :

; ,
.
, , l
m.; ,

; , . . ,
. ,
II . . ,
, , . ,
: ! ,
, lI
; .
: ! ,
, ; ,
I .
, ,

(. 16:19-26).


ro : () (
) , ,
, ,

j
, ,

. l' nI() : ,
II.

., " lol
, , t
, /um.
D .

refrigerium l ; ,
08
.
Il ,.


. Jl
:

,
, .
, ,
, , , , - ;
; ,
, . ,
, , .
. ; , Jl, ,

113 " (I . 3:11-15).

,
-

:.
,

[l

. ,
. .

. , -.
.
.
-

. Eliade. Traite d'histoire des re/igio"s, Paris. 1953, . 175-177.


. : ', orOllb.
2 Il
: . Landgraf 1 Cor. ), 10--17.
bei den lateinischen Viitern und in der Friihscholastik .. in BibIica. 5. 1924.
. 140--172; J. Gnilka, 1st 1 Kor. . 10-15 einSchriftzeugnisfurdas Fegfeuer'
Eine exegetisch-historische Untersuc}lung. Diisseldorf. 1955; .-. Edsman.
Jg/lis DivillUS. cite . 19. .2.
..... - _ , . 1
!JI .

. (quasi) OI'OHb

,
.
. ,
,

.
,

,
.
.
: ,
?
,

. .
:
,
,
; ,

,

.
,

. :!
, ,
,
.
, ,
, ,
.
:
. .
- (12:40):
,
.
(2:31)
: [] ,
. . lo1

,
. , (10:7),

. ,
: : "
?" ; " ?"
" .

, -

, -
, 1
,
,
, .
:
, , , , ,
.
,
,
. , ,
-

, ,

. ,
, .
.
:
. . ,

, ,
; ,

, ,

. : .
1 J. Kroll. Gott und Holle. Der Mytho5 m Desanskmf. Leipzig - erlin,
1932; W. Beider. Die Vorstellung der Hiillenfahrt /esu Christi. Zurich,
1949.
liD .

_ l1

, , -
,
UI.
. . , ((
,

1. ,
,

,
. :

: ... ,
; ,
...
!.


. , ,
,
.
,
50 . .,
: ( ,
,
,
. ,
,
J.

S. Reinach I'origine des prieres les morts in Revue des Etudes


juives, 4\ (1900), . \64.
2 Orphicorum Fragmenta, ed. . Kern, Berlin, \922, . 245, : J. Ntedica,
L'Evocation de l'au-dc/a dans ' priere lC5 /5. Etude de patristique
de liturgie latines (lV- V siecles), LOLlvain - Paris, 1971, . 11.
3 Diodore de Sicile, 1, 91, . : S. Reinach, . 169.
:I .

,
,

l .
(. 170 . ..)
,

. ,
,
(15:29-30),
:
1' ?
, ?
,
, aJI ,

.
I<
,

2
. ,
,
, , ,
() (lux). V (
,
. - ,
: pro redemptionem
allimae suael ,

- ,
.
,

1 . .
2 ., Il: . I.cclcrcq. h "Defunts,,: D;c/;o/lllll;rc d'His/oire '
d'Arche%g;e ccc/esi"st;ques. t. I, col.427-456. Purgatoire:
Ibid . t. XIV/2, 1948, col. 1978-1981; F. Bracha, De ExiSfen,i/J Purga'ori; in
<mtiqllitate cJrr;st;ana. Cracovie, 1946.
3 Dictionnaire d'Histoire ! d'Archt!ologie ecc/tsiastiqlles. (. XIVI2. col. 1980-
1981.
I .

,
,
,
,
, .

_ : refrigerium

, , ,
,
: refrigerium.
refrige-
rium refrigerare (<<, )
(<<); il1 et
refrigerium, esto refrigerio ( refrigerium,),
in refrigerio anima tua (<< refri-
gerium), deus refrigeret spiritum tuum (<<
) I


refrigerium
; ,
refrigerare refrigeriu
,
, - .
RefTigeriu ,
, ,

,
,
,

...
refrigeriu , ,
, 2.

Dictionnaire d'Histoire et d'Archeologie ecclfisjastiques, t. '. col. 447.


2 . Mohrmann .Locus refrigerii in . Botte. . Mohrmann. L'Ordinaire de
la messe. Texte critique. traduction ! etudes. Paris- Louvain. 1953. . 127.
. : . Mohrmann Locus refrigerii. lucis et pacis in Questions
liturgiqueset paroissia!c5. 39 (1958), . 196--214.
lItII . IIII!I
Refrigerium
,
. . refrigerium
, ,
.
refrigerium - refrigerium
interim, ll ,
,

CJ10 .
( 220 )
, ,
,
[] ( anima, LV, 5).
.
,
( anima, LIV, 4).

..
refrigerium.
, ,

, , ,
,
, , ,
refrigerium interim, ,
: , ,
, JJll,

,
... (Adversus

Mariconem, IV, 34)1.
l.
,
.

itaque regionern. sinurn dico A"rahae. etsi lst subIirniorem


tamen inferis. interim refrigerium " animabus iustu donec n
summation resurrectionem omnium plenitudine mercedis un
gat... "
2 . Tcmpomlc aliquos animamttl fidelium receptacu/um ... ,.
l6iI .

: , (tor-
u), (supplicium), l< (cruciatus),
,
(refrigerium).
, 1

,
, ,

, ,
.
(12:32) (3:10-15),
: I(
...
,
,
. , ,
(De corona militis; , 2-3)2.
, ,
, ,

refrigerium,
.
, .
refrigerium interim
( -
; - ,

, ),
: refrigerium r,
- .

refrigerium interim
. ,

, .

Herodis /ometa lohannis refrigeria; mercedem... sive mn; sive


refrigerii (Adv. ., l, 34), sernentiam /rnm /m supplicii quam
refrigerii ( ll;m, , 11); supplicia iam i/lic et refrigeria ( anima,
LVlII, 1); m/ rn! 5upplicii spe aetern; refrigerjj (Apologeticum, XLIX,
2); ar crucia/ui dcstinari aut refrigerio, utroque sempiterno. Cf. . Fine, Die
Terminologic der lenscitsvorstellungen bis Tertullian, , 1958.
2 . : '. GO\lbcrt, L. C.istiani, Lcs plus u.x text5 5 l'au-deta. Paris.
1950, . 183 sqq.
l:i'.II .

1 :
... ~'

,

,

.
,
, ,
2.
, :
, ... .
,

,
, ,

.

, ,
, . :

, , -
""

refrigerium interim, ,
. ,
, . ,
-
7I, -
, rrj"rigerium interim,
.
, ,
,
, , ,

.
, :

. Stuiber, Refrigerium inter;m. Die Vorstcllungen "0711 Zwischenzstand und


die fruhchristliche brabekllnst, , 1957; De Bruyne Refrigerium interim.
in Revista di archeologia cristiana, 34, 1958, . 87-118, : Ibid., 35,
1959, . 183-186.
2 Bruyne, 1959, p.183.
lIIfiiJI . l1

-, ,

, -, ,
, .
, rn ((,
l

_
:

,
,
[' .

(( 2.

203 -
, , ', ,
, - tlbl .
,

.
, J(
.
t
. "', ~,


. ,
, .

E.R. Dodds. Pagan and Christian in n Age { Anxiety. Cambridge. 1965.


2 Passio sanctarum Perpetuae ! Felicitatis. (. . van Beek. Nimegue. 1936.
.: F.J. Dolger -tik Parallelen zum Iridenden Dinocrates in der "Passio
Perpetuae"" in Antike und Christentum. 2,1930'.1974'. . 1--40.
. caMoro ,
. rll llbl.
E.R. Dodds. Paga" and Christian in n Age ofAnxiety. .47-53.
bl " ",
l<aK 'fN1J.
IIII .

iC,
, 11 .
,

; .
, - ,
. ,
.
:
, 6 ,
, , ,
.
, ,
, .
:
, . , lI
, , ,
.
, .
, ,
- . ,
; ,
.
~.

, ;

. !>
, , !.

, , :
, ,
, , (re!rigerantem) , ,
, ; ,
, ;
. ,
. ,
. , ,

td. n Bcek, . 20.


II .

. : ,
1.

- refrigerantem. ,
, refrigeriu.
-
VI .
, II , ~(e
l t>
.
, - .
.
.
, -
, -
,
,
De baptismo (, 5),
,

refrigerium interi, 3

II
.

,

. , ,
, ,
, . , ,
,

. , labor,
-, , ,


. , .

,

1 ~d. Beek. . 22.


2 L. Vouaux. Les Apocryphes du Nouveau Tut4menl. Les Aaes de ! , ses
lelters apocryphes. Paris, 1913.
3 Enimvero ! pro anima eius ora!. et refrigerium interim adpostulat ei (De
rnngm. . 4).
I!III .

.
, , ,
. , ,
, , BJI ,
, (vulnus,facie cancerata),
,

- ,
cBeTe l
,
.
( ),
ll ( ),
2
,

. ,

.

1 II .: . Eliade. Trai//i d'Huloirr des rf!ligions, s. 1953.


. 175--177. t'O.')'
, loI. - 11 "1l0
eMIIL'paypw .. (, . ./\,)
~'l" - yr . . . (Pugan and CJlristUlII in
Age [ Allxiety, . 47-53.) CllpaBCWIlfO . 'l "
, - . , t<p
. 33IIan , .. . III'.
2 . I~ (<<Le cu]te des martyrs el\ Afriqlle ! ses pius
anciens n10nUll1entsll in .-orsi di ,ultura sull' urte ravellnate bizalltitla,
Ravenne. 1970, . 199). (
lI, re[rigerium:
"J!60I - - ':
ItllcepH IIO. ."
<o 3 I6I1'lt. lI ""'
, : 6 . 6
refrigeri'lm'a. . lI. ,
cMblClle rf'frigerium
Ix 06II. II l
. il ( 3:20) - llQ
.
an lJ"I.
. [' lIil.
, , MOPCt<llX llO
KOIIKpeTHoe nOHATlle lI " , refrigcrillm,
IO . (.Une inscriptiol1 chretienne de
Tipasa ! le refrigeriu in Antiquitli5 fit:ins. t. 14. 1979. . 269).
2

_ :

,
.
,
, .
, KOToporo
, ,


l<

.
,
,
, .
,
.

, 1274
,
,
1438-1439 .
,

, .
,
II .

,
(. 215) (. 253 254).

,
() ,
, J'

, , ll
bJ 'l
, -

I
, - ,
, .

l .
,
- J
4

80,

( 741-742-,
745-747):

1 30R .
ll : G. Anrich "Clemens
und Origenes als Begri.il1der der Lehre vom Fegfl.'uer .. in 'fhe%gische
Abl"md/ungell. Feslgabe fUr .. Holtzmanll. ii. Lcipzig, 1902.
p.95-120. - . Mi-
chel .Origene et l dogme du Purgatoire in QuesliollS e,c/c'sif,lsliques.
Lille. 1913. "Purga-
toire" : Dictionnaire de 'fhiologie clll/lo/;'Iue. 1. 1192-1196. ,
'l .:

. Piolanti 11 dogma del Purgatorio. in Euntes Docele. 6. 1953;


Te/lbHQ .: '-. Edsman. Le Bf,lplemc dc feu. . 3-4:
IIllll ll .:
'. Gnilka. lsl 1 . . 1-I 5 ein Sc/lriflzeugnis [u dM Fcgfcucr?
C.115.
2 . : G. Anrich. . 99. . 7; . 100. . 1. "
.. 34. 478 481. 525: . 62. 113d; .. 13. 324: .31(0-
V. 728.
3 .. V, 14 VH. 12.
4 . principiis 11. 10,6 < orlltione 29.
&DI IC . n

...

, ,
, ,
... I


,
-
.
,,:
lx .
, 1< ,
. ,
, :
, ,
(Stromata , 26).

,
. ,
:
lt, , ll
. , ,
,
. , ,
(!]. 10:1-2).
(32:22): " n
, ,
... .
,
,
.
, ,

aliis 5U\' 8urgi!e vasto


in(ectum el"ilur scelus. aut igi

doncc '8> dies per(ecto temporis .


(t>, exemit \a~. pUn'lnl(lu~ relinquit
aCI!-;u, ,(." ...
I!II ,

, ,
Jl, .
-
, - (. 15:14): ...
, , -
, 13).

(3: 16)
: :
, ...
)). (
)
:
ll , *

, I' ,

: "ItR , . .",
(in ig?
jlumine) (jlammea rompea),
, ,
Ii (purgatione indiget),
, ,
,
. Jl,
, , , Ii
,
.
, ' 37 (36)
,
, , nl' ~,

, !' KOHe<IHoM
: ,
. ,
... ,
,
... ,
,
... rn .


liIiI .

.
,

- !. :
- ,
- ,
, ,
, , 2.
.
, ,
, n,
.
.
(14:4):
?
.

J
, ,
, : ,

(
- sordes), ,
( - peccata).
,
, , ,

, ,


. n .
. :
. , ,
,

, .

, ,
, - -

1 , mm lV,24.
2 , mm VH, 6.
3 Origene, 1" Exodum, homelie 6, in Patrologie Greque. , 334-335; ln
Levi/icum. hm 9. PG. 12, 519.
. .

, ,
, .
nmmu.

:
-

.
: ,
. 3
.
,

, ,
;
,
, .
,) ,
, ,
. , ,
, orOHb
(Stromata II, 6 , 14). I
,
, ,

, , ,
, ,
. ( principiis
11, 10; Contre Celse IY, 13; YI, 71, etc.)
.
, , ,
; , , .
?
: , ).
, ,
,
, .


(7: 9-12):

, .: In /eremiam, homelie 2; ln Leviticum. homelie 8, In Exodum,


hli 6, ln Lucam. homelie 14, etc.
IIII . 41

- ,
- .

;

...
.


.
, , ,

, ,

, , 80 8 - ,

,
(In Lucam, hm
24). ,
,
,


, , I'l
(
). , I ,
,
.
.. ,
,
,
-
- 1.
, , ,
.

.

De principiis. 11. 11. n.6; ln Ezechielem. homelie 13. n.; ln Numero5. homelie
26.
.. .

,
: ...

(
: , 12, 191). :
,
> (De principiis , 5, 6). ,
,
,

, .
,
Lucam, 24).
,
,

. ,
Il
.
. :
,
;
,
; ,
. ,
(3:10-15).

: , ,
- , , , -

. : ,
, - .

,
.
:

, ,
,

. nmm, ,
1< l

1 .: . Rahner Le doctrine d'Origene sur ' penitence in Rec'lerches de


Science religieuse. 37. 1950.
liIiI r .


.
,
. ,

, .
,
, .


.
. ,
. ,
, ,
.

_ :

IV - V

-
.

, III
1
.
:
, - ;

" carcere) orya


, -
;

-

; ,

-
Herol.

Aliud pro peccatis IOn80 dolore cruciatum emundari ! purpri diu igne.
aliud peccata omnia passione pur8asse. aliud denique pendere in die judicii
ad senten!iam Domini. aliud statim Domino coronari.
.. .

: ,
JI .
,
,
1.
,
.
,

.
, ,

. ,
,
, ,

,
, -
, ,

8

. :
V , VI -
VI , , ,
,
.
. ,
.
,

(
n), .
, .
,

, l

,
IV , ,
,

1 . Michel .. Purgaloire il1 Di"io/maire de /ht!o/ogie .atho/ique, col. 1214.


2 . Jay Sai'11 Cyprien ella docl"ine d\, Purgaloire in Re,I'erches de /heologie
ancierme ' nlediIival~, 27. 1960. .133-I6.
lIiDII ,

(V,
9,1), (3:10-15),
-

refrigerium.

,
.

(. 317) , ,
l\, ,

:
J<,
. ,
,
, ,

, ,
" , l'
(Institutiol1es, , 21. PL, VI, 800).
(. 367), (. 397),
(. 419/420), ,
IV ,
, ,
l1 .
, J<
, ,
IIbITKaM.
,
- ,
, 8

Ji . 8 54-
,
.. I , ,
, - .
,
,
. , ,
, ',

, IV . ,
,

1udti purtitatis" ,qua indicii igni 1105 de,oquat~ (/. ', 519 ),
liDI .

, - .
, .
,
, (2: 11),
: ,
.
, ,
, ,
, :
; ,
, OfHeMI. ,
, ,
.
, , cyy~
.
, -, .
, ,
, (
, ,
)j ,
, , ,

; -
- ,

, :

, .
(<< l?),
, ,
. , ,
, , ,
, ,
, :
, ,
)l.

ln s/mn CXV111. 5m 20. PL. 15. 1487-1488. l>13I


. t: 1.. P5Qlttlum CXVIll. sermo . PL. 15. 1227-1228 1.. PSlIlmum
XXVI, 26, PL. 14, 980-981.
2 ! si salvos faciet Dominus servos suos. salvi erimus fidem. sic ("
salvi quasi ignum. (fucplanario S/r1li XXXVI. . 26. Corpus Scriptorum
Ecc/esias/icorum Latinorum. 64, . 92). ",,:
I!D .


,
. ,
,
, , : , ,
, ,
... ,
: ,
,
, , , ,
HeMyL.
,
,

,
2


.
- -
.
, , .
. ,
,


-
, .
.'l
.

. :
.

.
, .
- -
, .
: ,

1 De obiru Theodosi, 25, CSEL, 73, 383-384.


2 Dt eJessu Saryri, 1, 29, CSEL, 73, 225.
liI .

, -, -


post mortem
.

, , ,
.

, ,
,
. ,
, ,
: , ,
, : " ",
; ,
,

,
l. : ,
, '{,
, ))Z.

,
(3: 10-15).
-

, .
, KaTero-
: ,
; , , ,
, ;
, ,
, tl

orHeM , .
. : [] : "
",

! sicut diaboli ! omnium negatorum atque impiorum qui diIl1\ il1


corde suo: N es! Deus. crcdimus aeterna tormenta; sic peccatorum !
tamcn histium. quurum [ igne probanda sunt atque ugd,
moderatam tm ~! mixtam clementiae sententiam itldicis (1"
Isaiam, LXVI, 24, PL, 24. 704 )
2 .Qui enim tota [ Christo confidil. etiam si ! m lapSU$ mortuus
fHerit in !, fide sua vivit [ perpetHUI11.
l!IiI .

; : " ".
: " ", -
, ,

; ,
(perfid;),
;

, 1.
(. 431)
, (sapiens) ,
,
. /
, ,
, refrigerium, :
, ll 2.
(ignis
,
arbiter),
, , ,

, ,
).

_ :

,
, , u\
, j
.

l ;I" (1966)
-

.Ideo autem dixit: sic tamcn quasi per ignem, ut salus haec sine
sit; quia l10n dixit: salvus erit per igncm; sed cum dicit: sic tamel1 quasi
ignem. ostendit salvum illum quidem futurum. sed poenas ignis passurum:
ut ignem purgatus fiat salvus. ! sicut perfidi aeterno igne in
perpetuum torqueati ut aliqua parte pretium sit. credidisse in
Christum .. (PL, 17. 211).
2 .Transivimus ignem ! aquam ! Iduisti nos in refrigerium~.
3 Ep;st . 28 (CSEL, 29.242-244) Cllrmen. 7, 32---43 (CSEL. 30.19-20).
;g .

, .

:
, ,
(
, 413 .),
, 11
(misericordes), -1I
.
,

.
:

.
rr .
080
.

, ,

. 'l, ,
,
, Jl,
-

, , - ,
: ,
,
,

, ,
-

. .
n .

,
,
4- S71
I!I!I . n

,

.

,

,
.

,
ll
( ,
m),
I'
.
.
, ,
POCK01Ub .
, ,


. ,
.. ,
.
, , ~eKe
)
, .
, ,
, m ( '

- 3:10-15) ,
, , u .
,
( 6tl
) , -
11u. - eJ'o
-
,
8D 8 . "fY _

, , <l
,
, (
) lll.
, .
, Bt>Ka.
:
purgatorius, temporarills (1l tempomlis) tral1sitor;rls.
pl4rgatorius,
I, ,
,
poemje pltrgatoriae: .) (<<
, XXI, ignis pllrgatorills:
(< (Enclliridion, 69)1. Temporari//S
, , 8 poetrae tcmporariae,
.. , n sempiternac,
,. { (' ),. XXI, ).
temporales -< l\-l :
(XXI, XXIV)2.

_ :

yr
.
, 397-398
, XIIl) 1 .
.

,
"I,. 11 ', , ,

Bcpe'laeCII igllis urati,mis. 'llll1 ( (;cllesi (on/ra


Mm,i,I,cos. 11. . 30) iglli. cm,/,.i",or;us. OI1. llIIll':/Il.lil..
(EllarmriOIlCS;II PstlJmos XXXVII. 3). / .. "<, mhll('
(XXI, XIII), ;\l ~"POiIX I\I"I
'JellI1
/,urgl/tor;ae. " llO1\Jl KiI'lCCTI\C II
R"lt lll/ expiator;tlC, IInnl,. 'ITO, IliI
III "'lllII. il .\I'': 11('1'('110113 pllrgtltorim:
'.:".

2 ,: /iOlI,"III'/llIglIsrin;nn, '. 37. . 817-818.


lIi.I!J . lll IIIIIIlll

, , Teyr,
, . , ,
, ,
, , ,
, I;:,
,
. , ,
"" (. 5:22),
, ,
. lI
. ,
? , ,
(2 . 10:17). ,
, ,
,
: lIbJ
, m
,
(. 8:34). :
;
, - I1
. , , ,
(. 2:13),
. - ,
: , , ,
(.33:19).
, n , "
, , (.
128:108).
, ,
,
, , ,
, ,
" ,
> (. 2:14), .
, , l,
'l , .
, lI , ,
? Il
. ,
D!D . \II

1< ;
, ,
JI, ,

, , ,
.
,
, II

> (. 8:15), .
, , , ,
I!, , ,
, , JI
, , ,
, 1l0 .
, Jl
l> , ,
ll ,
, I!

. II
, - , TOl1bKO
"".

,
, . ,
, ,
. r
,
, .
, r -
, -

,
. ,
:

* . : IllI . ~ lt,
. .: , 2003. . 152-153.
if) .

,
,
. ,
(
,
), , ,

, , ,
, - ,
.

: , .
, ,
(,

),
, - .
, ,

: }I,

,
, -
, , , ,
.
- .
, ,

: .
37-
,
,
(ignis emendatorius).

,

, ,

, - ,
.
, 426-427
(XXI, XXIV)
. ,
. -
ID . .,.

, ,

.
,
,
: ,
, .
(12:31-32): :
;
.
, , ....
,
, :
, ,
(quidam pii).

, , JI
, , ,

; , :i<l ,

. 8}f
ll Jl Jlfl;
,
,
,
,
. I ,
, , ,
, ,
l .
, II 11 ,
(. 7:32), Jl ,
,

.
: ", ,

n . (
n n: IftKC. 8 .
1 "I1 usque adeo vita il1 corpore 111<11 gcst .. est, ut tali isicli iudicentur
digni esse, usque adeo . U( talem misec'icordiam reperidl1tur
ncce"-Sariam habere.
I!J .

. ".
. : " . ,
, ).
, (.
25:34, 41-46},
- , ,
,

413

llI-IV 06
, ,

(. 16:19-31)
1 (3:10-15).
(398 .)
:
, 1.
(399 .)
,
, ,

. ,
, ,
(16:9),
, , ,
2 .
,
400 414
, yr

: .) (obscura quaestio),
.
XXXV!I .. -

1 "! post hal1c vitam nabebit ! igl1em purgationis ! l1m aelernam.


2 ,<Ququm receptio, m statim post istan1 vitam fiat, i fine
saecu!i in surrti mtun atque ultima retril)utione judicii,
minima quaestio est scd ud!it fiat, de talibus qua!is ille dives
insinuatur. nlllla sit fieri pollicetur.
IP .

, :
,
, ,
1.

_ 413 :

413
,
,

.
,
, J[
, -,

,
, -, ,

, .
41 :
.
,
I'1l , lI

,
,
,
, , ,
. ,

60,
,
, ?2

-Ita plane q\lamuis s.tllli igl1em, gravior t erir ill ignis, quam
quidquid potest honlO pati in hac vita ,. (Enulrtlrio in Ps. XXXVII, 3 CCL,
38, . 384).
2 . llll . Dil 'lll 45 (<<Les
Miseri.:ordicux): BibIiothi:que augflstinienne. vol. 37, . 806-809.
.. . ll

,
, tlmu

, .
,

.
,
. ,
, .
, II
. ,
tla
- .
,
, , II

. 1'1>
, .

, ,
. , ,
,

, -

. , , ,
-
l'tl,
,
lI
.
: (
) - ,
n, ;
- ,
. ,
, ,
.

<l
I' .
,
. ,
( II
XIII). ;
( ),
lIiD .

-
;
, , ,

.
: ,

, ,
. , ,
; ,
, -
. ,
' . ()
. ,
i1. 1l0 '1
ool. il l'Jl ,

.. ,
, l'eeHHbl,

llO ,

. 1' ,

, ,
, , ,
J .
II 1l0 JI
IIO ll

n//.
1l0 , n
II-III , "t
. ,
'lJl l1 lI

I1 , Ofl
,
.
bll, ,

.
. 1l
,
; 1l ,
((.
liJ .

,
, , .
(crimina. facinora, jlagitia, scelera) ,
. 60h
, )" ,

) , , < (1evia,
minuta, minutissia, minora. mi~lima, odica, parva, brevia,
quotidiana), - , .

(<< , XXI. XXVI).


, lI ,
<. , ,

I', ,
.
. ,
,
I,
, .
,
. h
,
.
, , , ,
, <


Cl'O 8
413 " ( fide et operibus),
lt ,) (421 )
I (426--427 ).
<l
. (417 )
,
.
Horo cKBepHol'o , , .
,
. . .
, ,
, .
lIiJ 8 .

, - ,
,
1.
419
,
, ~.
, I'
, l101l
, [;} ,
,
, , yr
( ,
.
). ,
: ,
,

.
II 2
XXI .

, 'I, ,
orOHb .
110 : "
, , orOHb (1 . 3:15),
, ' I!~pa
,
. , :
: , ,
J!, Cl, Jl, ,
, I1/,, , -

~ro si utraqtle regio l dolel11ium ! reqLliescentitlm. id 5! l dives ill


torquehatur ! ubi paupcr iII 1tl)t, in inferno 55 credenda est, quis
udt duccr~ dium Icsum atl p"~lblle5 infel'lli parte5 vellisse tantum
ld fuis.c apud 5 <jLli in AbrJhae SillU111 <jlli'1t? ubi si fuit,
ipse 51 intellegel1dus disus, quem I.ltronis animac illo die dignatus est
polliceri. QUile 5i ita 5UI1I. gellcrale pJradisi est, ubi feliciter vivitur.
Neque enim ui paradi'u5 est appcll.llus, ubi AdJnl ftlit ante peccatum,
proplerea 5cripl\lra prohilila cst eti;Jm ccclesiam ,' paradisum (um
fltu ,
2 C.'OllO, 0311'I31(>III .PYl<OKOIICBO', ,
I .. llIIO, ll 110J1 .
lDiI IC .

(1 . 6:9-11). ,
, , ,
- ,
!
" , -
MOry ,
, , ,

, , ,
, - ,
, ,
- I, ,
.

,
R
, .
[-], ,
}> ,

Ill , ,
, 'l
, , .
CJJ

, ll, ,

:
.

, ,
, Ta~, OiJ
, ,
, , n: , ,
, , . , ,
Jl: , .
, , , .
, ;
, , (1 . 3:13-15). ,
,
.

67- 68-
.
. 8-
DD .

(l . 3:13-15),
, TeKcT
.
. ,
,
(homo sceleratus, crimina), ,
-
,

.
, ,
.

, ,
. ~
, 0110 .
[ ] U'l
, ,
, . ,
, , ,
(1 . 6: 11), 110
(cr;m;na). :
)}, [ : J ,
,
(. 25:34-35)
UJJ() u,
[] ,
, . :
, , l
)}, : .
n ,
, ,

,
.
- ,
tl,
, , I,
. ",
, (. 15:21),

, .
lIfJ .

,
..

. (<<, 69-70)
.
- , <
melius quipped est vita mutanda), ,

, ,

.
(post hanc vitam)
lO (per ignem quc11'ldam purgatQr;um),
Ol" ,
, .
,
8 26- I
. , ,
I. , ,
, ,
, (infanda> -
(crimina).
,
, ,
, . ,
, ,
.

109 110 II
,
.
( ,
) ( ) - 1\
,
.
: , .

.
. .
,
, , .
.
. -
IIIJ . /1

, , -, ,

, " ))
(tolerabilio damnatio).
. ,
,
.
.

yr If

, Il , .
. , ll1
Jl .

.

, u ,
8 . II
, I<O

. ,
,
, ,
l rll,. ,
, I<O ,
, - ,
ll . ,
h ,

. , ,
, .
, .
,
, :
). (. 14:10),
, , 1l,
.. (2 . 5:(0).
,
. Or Jt.
I, ,

?
IJ .


, , Kro
I, ; ,
, - cyn
; , , ,
, )'
. lI ,
, , >.

XXI (426-427
) q .
,
. 24, ,
,
, ll.
13 26.
l3- ,
, lO

, , .

, ,
ll l

XII!. J. llO,
,
. . .,

. .
.
, -
. ,

. , .
. :

, I,, ;

:iBY AOXOAII II, ll 'I J.l;

l'I\ ;
IDI . ~

TOl'a ,
fI:
, .1h l';
" ,
: , ,
:
l'lJl ; - ' '.

n
, :

, ,

, , , ,

. ,
: " JI,
8 , 11 ll: -
. ,
'l ,
, ,

, <1, , ,

nlO ,
. J" , n,
, -
cMoTpel> - J',
, , ,
,
,
, . kto-J.
ApYJ"oro,
, (( Jl
- - , ,
Jl, JJ

. BpeMeJJHbIe
, ,

- , , 80 ,

ii . ,
, 'l

3.
l1li . .

, . ,
, ,
(. 12:32),
.

,
, ,

~~, ,
.
,

urI1lU. , II
,
. ,
,
.
:
. , ,

,
.

26- I

(3:13-15),
.

, , ,
, u, : "
, .. (1 . 7:32).
, , , : "
, " (1 . 7:33).
ll ; ,
(l . 3:13).
anucT01I OflleM, :

CI( , -
(. 27:6). "
, . Koro , ,
( , ,
, ), (
, ); Koro ,
. I!Il'l

( ..lh . );
( (.'R
ll). , " (1 . : 11-15).
,
(.' . . .
.
, , ,
) - .

:
, I
, , , .
, ;
, yr ",
bI.

, 26-

. -,
, r
,
(hoc tert!poris interva110). -,
,

", 'I
. ,
. <ll1
.
,
JI. - l
,
<:, r.

ll ,

, ,
;
, HpauoB

, hI 11 ,
/, ,
TaKorO ; , , T

ero , 1l , 1 ,
'IDJ , ."

,
;

, , , .
, ,
,

;
8 80 .
8

, ,
OI' ,

, - ,
,
, ; ,
, ,

, , ,
, l, .
,
, , Becl,Ma
II , -
, - - 'l
; , ,
.
,
I, . 111l0
,

, ,
, ,
, ,
:
, , (. 10:37),
,

, , ,
, , -
, ,
l"
", .
, , , ,
, , ll
III!J . 

; - n ,
cyrb ; n ,

, : ,
, .
, Koro Jl
?


,
ri.
,
(421-423),
. :i
,
IX .
,
,
. ,

t ,
.
,

. tDe
cura pro mortuis gerenda)
ll. ,
, .

, ,
, Jl .
, 'ITO - 11
, .
,
. , Jll , 06'I
. OrBeTcTBoBaTb,
, JJ
l;: SI
lIiIiI .

, , .
. , '
,
.'
, II ,

. , ,
.
, .
,

)'1.
, ,

, , ,
, ,
, .
l> , , ,

, ,
, ?
ll
, J, Jl II

,
,
.

II ,
, ,
, . , ,
- ,
(, VI),
, .
, .

,
. lJl ,
, ,
, ,
, ,
. ,
?
, , , ,
I , , ,

, ,
Im 8 .

, .
, ,
, .
, . ,
, ,
Ola, nJfn
lI .

. Jl ,
, , , , ,
- ,


,
, .
,

, R 'l,
Jl.
, ~ ,

, , ,
.

, , .

, II ,
.
Jl

. , ,
. ,
. , ,
, , , . Jl I'
, ,

, ,

.
? .
ll, ,
lll R
, TO'lHO ? , I-:Ol'?
, .
Im ,

,
,
:

-
: " TOI'O, ll,
, ,

(. 3:22), i
. , ,
,

HOCTI" II lI ,

ll ,

, .

. ,
,
, .
, 800
I: , , :

, "
, , II
, J, J,
, ,
. , ,
,

, ,
. ,
, ,
l, ,
, .

, 'l
, , ,

, ,

. -
lf . ..

, 8 ,
.


,
: ,
, l'
,

. ,
. , ,
,
, . ,
.
, ,

,
.
, I

,
,

l.
-

1 }1 <111 I1IlIf
II ....arbC .. Ii KYIlh1'YpC I}lllII
I l\r (<<l.es rc"cs dal1S 1:1 LlII' et 1
psycho1ogie collective de l'Occidel1t 111edieva1 il1 Scolies, 1, 1971. . 123-
130), , 1111 alltr n Agt', . 299--306 [
. I' . . ;! ,. 1'
6: - -. 2002. . 180-183.1.
2 . 'l:1 . : . ALlgUSlill, Cite dc D;cu,
XIX-XXII. B;b/;otneque Igus/;n;IllJ. t.37. I'is, 1960. . 768-771,
l( . (fIl),rl"plll'll;t! U,,;vcrsalis.
1. 11. 1971. . 30-32).
lf. .

- .
,
(
- uu, chilias,
),
,
JI
:

,
,
II , r ,
, .

.
,

. - .
.
; ,
(. 20:4---6).


, .
11

,

. , XIII Bel(e
JI
, 1202 .

, .
,
. 1uU,
,
,

- , .
uu - , ,
, ,
, . ,
.

, , ,
. ,
lEiIi! .


, ,

,
. ,

, -
- .
,

,
,

.
, , ,
, n
u ,

l1 ,

(<< )), . 54)1.
,
lI
.
.
, <Ja
1lJ1I< ( )
l1
. 26-
XXI )), ,
,
. ,

. .: Pt//rQlogie 14lIine, 1.14, col. 950---951. Et ideo


quol1iant ! Savaltor duo genera rcsurrcctionis posuit, et /311$ in
l~i dixit: Beat",s '/141 Ilabet partel?l ; pril?lQ reSllrreClione (ls.
,6) isti enint sine judicio velliunt ad gratiam, qui ,tm veniunt ad
primam resuectionenl, sed ad secundam sl'Vtur, isti urellt\l, donec
impleal1t t inter primal11 ! secundalll re$urectior1em. aut si
imlvlit. diutius i11 supplicio illlUl1t. Ideo l'Ogel11us ut ill
p"ima 'Sllti partcn, habere mereamur.
lf .. ,
,
: , -
, -

I" :
,

I .

,
. -
: lJO
, BeCl,Ma ,
(
),
JI f
. - :
.

. ,
( ,
), , .
n .
.
,
. R
. n
,
- I ."
, QJI

.

)" JI

, . 11
(1274), (1438) l' (1563)
,
-
( 1') -
.
Im . )1( _


'/lI :
;l , u
mumI


. , '
ll
1150 1250 ,
I . ,
,
!.

:

.
l>
:
ll. IJ,
:
-
. , ,

. 1I0 l,

- TPOIlY.

(quasi !" igl1el11),
,

. , f
, ,

, , ,
, :, .

Il D. "tIII ... I'<l. ll 1\


3<1u (I\ TOMOII
llut. I1lillll, CJICI IIOltIli HeliOTopbJe
, IiOTopbIe ... lJ: Illt

II ul-t<..-II1I" 8 8fll ;1:11;5 pllrgcuOl'ius


': II MllpCKlle 11 8"II ,'"" ""'p"rl/';IIC.
Dm k r .

J1 ,
.
(. 542)
.


1.

_ - :


(ignis purgatorius) : ]67 1792.
, ,
.
.
(3:10-15):

, ,
. ,

(per ignem transitorium)
Il, ,
. , h , :
ce6JI - ' J<; .
(transitorio igne), ()
: , .
, ... .
COfIJaCHO . , ...

.
... ,

. ,
I
OJI : [ ;

. . Le Purgatoire dans la predicalion de Sant Cesaire d'Arles" in


Rt.'.erchcs dc the%gie (//,,;n" et medievale, 24 (1957), . 5-14.
2 Cesai"e d' Arles, SermO'les, ed. G. Mori.}, TaK>Io.e . Lambot, Corpus
CI.rist;anorll,n, Turnhout, 1953. {. 104, . 6112-61\7, 723--719.
- .

(1 . 3:13) ... ,
, ...

,
,
.
JI
, -
8 uu ,
, ,
.

: ,
,
! , , , 1160
UIII , ,
, h
...


. , "
uu, ignis purgatorius -
, , 8 1.fuuu,
l
,
, .
I( \' ,
l-1i
.
. :

. H~
Jl,
,

pertinet ad quamdiu 1110ras habeam, si tamen ad vitam aeternam


perrexero: , ,
. ,
, ,
06 l (in illo purg.l!orio igne).
, "II,
. r 37- IIC.<1, : igis gtrii -
r l1~. XIII !

5 -571
IIJ .

.
I,,
: " ",
-

I'
.
.

,
,

. 37-
, ,
, '
. , ,

.
, crimil1a,
, , I,,

.
. crimina
capitalia: t>
,
.
parva (), quotidia"a (), mi"uta
(), ,
:

.
, . ,
.

l10 ,
, .
.
(tam dura).
, ,

. , , <
, ').

, , .
, ,
.
DII . -

,
.
.
,
, , ",
.

,
TellbHO (( (<OTBeT"rBeHHOCTh

.
,
, ,
I1 .

:i.
. ,
, Ilf
ll ((. R
llll" ,
, 8

.
,

, "

, -
. ,
. ,
t , ,
,
,
, ,
-
.

_
: -

, ,

,

.
DP} r .
,

.
-

.
,

I ,
, .
,
, , , ,
, nu,
. 590

:
ll ,
. -
(
, ,
,
, , ,
). ,
,
,
. ,

lI,

.
, ,
,
,
,
(
) .
: ,

,
,

-,
. -
IIIIJ . ')'


? 3
1.

.

. , ,
,
. ,
, ,
,


.
r. (, 13)
(14:13): Quis
mihi tribuat ut in inferno protegas ? (
,
,
).
:
,
, ,
,
. , 8 :
, , - bJ, ,

, - bJ.

" , ?
,
,
, , -
}I ,
,
,
.

1 ll .: . Dagens, Saint Gregoire le Grand. Culture '


expericnce chretienncs. Paris, 1977. 3' partie. Eschatologic .. , . 345-429.
;Jl .: N. iII. Die Eschat%gic Gregors des Gros-
sen. Fribourg-en-Brisgau. 1942; R. Manselli _L'eschatologia di S. Gregorio
Magno .. in Ricer,/,e di storia re/igiosa, l. 1954. . 72-83.
DD .

. COfJlaCHO ,
; ,
.
. ,

. , ,
;
, , , -

. ,
:
, , ,
,
, ,
,
1,

(<< , XIII, S3)(17:16): In profundissimum
infernum descendent omnia :

" . ,
,
ll:
:
. ,
u ,
, . ,
? ,
,
. , allre-
-
ro , :
,
, , ,
, ll
, -

Gregoire l Gll1d. Moralia in /, . . Bocognano, 3' partie, Paris. Sources


chretiennes. 1974, . 167.
l1li . ...

, , ,
;
Q , ,
, -
, - , -
l.

,
. ,
, , XIII ,
,

, ,
, -
3 .
IV
,
, .
-
, - cxempla
exempla XHI ,
.
,

.
: ,

- .
, ,
: , ,
,,2.

\

.

1 /bid, .315-317.
2 Discere vellim, si os! mortem purgalorius igl1is esse credendu~ csl.
ll 31I Gregoire le Grand. Dialogi. Rome. 1924.
II . rn
. . (Paris, ed.
du Cerf, Sources ,hretiennes, 1980).
(IV, 41) ;\ . 146--151, /l I1 (IV, 42) - ,
. 150-155.
3 . 12:55; . 49:8; 2 . 6:2; . 9:10; . 118( 117):1; . 12:32.
D .

,
. , , ,
,
.
('
: ,
, , -
,
, ,

, ,
, ,
, , (,,
, ,
, ,
,

.
,
.
, ,
, ,
, ,


, ,
.
, ,
. f'
,
). ,
,
, ,
. , 498
- -

1 sed tarnell de quibusdam levis culpis esse ante judicium purgatorius ignis
credendus est, hoc de parvis minimisque peccatis fieri posse credendum
est. sicut est assiduus otiosus sermo imrnoderatus risus, vel peccatum cu-
rae rei filiris. bI
(<<de igne futurae purgationis). IIII
(<<per ignem posse salvari~) .. peccata minima
atque levissima quae ignis facile consumat" (Dialogi,lV, 41).
II!D .

, -
) bI .
, ,
. ,
516-S41 , , ,
,
OI" -'.
,
. , ,
:
l1 hoc l) ,
,
,
, ,
.
, ,
. , ,
,

, ,

, ,

,
, :

: ~
: yn
,
I,
, JI ,
.

,
.
.
, ,
, ,

. ,
l. :
,
(

1 J( . T:)SI-'


; >.
lI . 'J,
'l.
,

, .
: ,
? , . .,
IfJ" Jl , rlO
rpeXOB MOIIX .
,
, . ,
, .
'l, u , 'IT() u ijClI
8 .
Jl ll,
, , ,

1\ m,, .
80 1l0f
',


, ,

.
.
n ero M'.)HaCTblpe
.
.
, ,
. ,
,
. ,
. ,
,
, .
, -

1 Gregoire le GJ';d, Di,jlogi, IV, 57, 1-7, de Vogiie-Antin, t. 111. . 184-


.', 189.
D11J . tyC .'-

!.

.
,
, ,
. ,
or ,
,
:
. 11
, .
.
.
,

.
,
,
(). ,
l' l


: ,
ll
,
.

tl To ,
,
, XIII
l1

.


. , ,
: ,
, ,
, , ;
:

lhid. I, 57,11, 17, p.11I8-195. lI rlI<'; <J6 orHe.


III 1( .

.
,

.


. ,
' : , ,
, .
,
,
. , ,
. .
:
,
,

, . ,

,

,
. ,
I',
, -
, OI' .

R XIII

. ,
,
, : ,
,
, ,
(in hoc loco li).

, ,
.
.
} ,
IDI .


(; .
,

.
JJI .
.
ll , ,
,

.
, :
.
:
.

, ,
( ). ,
, ( )).
37- IV
,

.
,
,
, , ,

, ,
. ,
, ,
.
590 . ,
, , ll

1l ,
. ,
,

; ,

, ,
, , -

. ,
, lI
. Mocr : ,
.
IEEI .

,
. , ,
, ,
, .
, ,

,
. .
, , ,
, yr -
; , - .
.

( ,
... ) : 31- IV
,
,

. ,
,
, .
(. 526)
,


.
: , ?
, , :
, ,
.

.
,

, ,
() ,
.


lll

,
.

. -
Im ~.


.
.
.

.
.


: -

.
3
:
JI

,
,
. ,
,
yr
,
,

.
,

?
, u
. ,
,

, . ,
,
.
yr
.


.

- , , ,
, ,
, -
DI!J . ty

,
, :


, ,


. ,
,
, ,

,
, ,

. ,
, , ,
,

, , ,

.
,
.


, , l

. ,
,
,
,
. ,
: ,
, .


.

,


. "'3." _
XIX ,
Museo del Purgatorio .
, ,
,

.
, ,
, ,
, .

, HelIpepbJBHoe
,
,

,
, ,
. ,
,
.


.
,

?


,

, ,
VI-VII :
, ,
,
.
21- V 5tti (PL, 80, 975)
,
,
, :
-
Im .

, ,

,
, ,
(peccata majora), ,
, (minima)
(levissima), .
,
,
.


(<< ecclesias-
ticis officiis), .
(. ] 2:32)

(<< XXI, 24), ,
yw
oCHeMI.

. ,
; ((Prognosticon - , ,
.

.
.
.
. -
, 1l
, ,
, 1I . ,
,
(
). ,
, ,
,
, :
, . (( , -

et qu"dam purgatorio ig'1C urgd (PI., 83. 757).


Im .

, - , ,
,

. ,

, ,
.


, (
)
.
,
.
,
. ,
Jl ,

, (<<De Gel1esi ad
litteram , 33), Jl,
(similitude corporis),
. ,
.
,

:
, -
. , ,
, ,
.
, 1, 4
,
, ,
,.
, ,
.
:

, ,
, 'l .

,

.
, :
Im .

,
,
., ,
, ).

, (
,
,

,
.

, {(
(Liber de ordine creaturarum)
. --
OfI

. ,

. qeTbIpe
Jl (. XII), Jl
(. XIII), mll (. XIV),
(. XV).
, ,

: , , .
,

Julien de Tolede. Progrosticon. livre . PL. 96. 475-4911.


Ignis gtius (483-486). :4 ll ll II
II '1nlll
,, .: N. Wicki, Das "Prognosticon futuri sacclIli" jllliam \1(>/. Toledo als
Qllcllenwerk der SentellZlm de5 Petrus Lombardus.
I!J . n8

1 ,

.
.
: , (crimina)
Mory , ,
.
, -
. , - ,
. 14-
.

(refrigerium aeternllm)
,
.
, orHeM .

Liber rpe-
, I' -

, :
,
, ,

, ,
, , ,
, , ,
,
, ,
l, - , n Mory
_ :

Liber de ordille ",m. n anonimo ir/{mdes del 5iglo VIl. ed.


. . Diaz Diaz, Sit-Jqlls de stll, 1972.
. --
; Il :. :
(. 29) ll : infertlo (. III), purgatorio
(. XIV), g/or;a (. -I). XIV, de
ig//e purgator;o, I> .. , rJl
R del purgalorio, " , - <lll
lIoe, . lllR 1'I'
, , Jl
Jl ll " 'lll,
.
2 . --. lI .I
ll .
II .

- 06
.
VH (. 615),
,

, ,
, ,
, 60
, , -,
.
: , , II, 8 ,

8 , , (
); , ,
, , ,
, ,
, .
, , ,
110 ,
, ,
, , YI'
,
; ,

, l.

orlO, ,
(. 659),
(crimina capitalia)

Saint Culumb;llt, lt1S/ruc/ionl's, I1/S1li" l. l' /':>'/'1'11/( j.,diciQ, /., 246--


247 . Videte urdinern miseriae humanae vitae de I.:, super tm, in
t, t in igllem, de igne in judicium, de judicio aul in gehennam,
aut in vitam: de tJ enim creatus 5, terram ,alcas, ill l ibis. t
surges, i igne prob;lberis. judicium expc'tabi~. aeterllum autem 51 haec
suppli,ium aul glm pos5idebis. qui de t (realc. paululum super
stanles, in eamdem Paulo ! itlui. eadem nos iterum. ,USI
Dei. reddente projiciente, novissime ignem probabimur. ut quadam
arte terram ! Itltum ignis dissolvat. l si quid auri ! argenti h'lbuerit,
l troum t utilium paracarassimo (paracaximo) liquefacto
demonslret.
Im .

(minuta peccata), , ,
, , ,
,

, , '{ :
1I0ll (. 7),
,
(1 . 3); , , l',
,
: "[ , :
, (. 50:3);
, .
;!,
, ;
: << ,

(1 . 3, 13). R ,
. ,
-.
)' [JI .
, ,
, , ,
, ,
,
,
,
. , UDti
, li,

, , ,
,
,
. ,
,
, . ,
,, ... 1

, Q
, , -

PL.87,col.618--619.
Im .

.
,

, . ,
,
, ,
.
.

, 732
III ,

, ,
: ,
.
:
, - ,

.
, ,

, , ,
'.
l-f'l
,
,
(,
, )
(, ,
)
, .

PL, 87, col. 577.


I . n .n d10.~ ,

, ( 730 735 .)

. , , , ,
,
I. (secetum Patris),
sinus Patris, (domus
Patris) (14:2),
. :

Jlfl ,
,
, ,
lJ ,

. ,
. ll
, 1111
,

, .

(Innga examinatione)
. , n, ,
, R
RSl
'.

,
,
'I

, , , }):

,

yn.
.

PL. 94, col. 30.


Im . n _

_
8

(. 804), , -
,
( fide San-
ctae Trinitatis), Il
(3:13) (ignis diei ju-
dicij) (ignis purgatorills).
, - ,

lI.
, ,

, , 80
,
(. 3). , ,
, ,

, , , yr
, ,

. yr
(ignis transitor;s) ,
, ,


,

.
cKoBaHHoCTL I

, ,
(. 856), ,

. Heto ,

, - .
(illicita, ),
, -

fide SIII,,'ac Trillila/;s. 111. 21. PI. 101.52.


.

, :
, t..- ,
.
(tibulationis ignis) . ,
, ,

;\.
, , ,
:

,

.

, (. 860),
,
;

, (ignis charitatis),
mlOU u (ignis divini amoris).
:

, , , (
):
v, M
, . :
, , , , .
, ,
,
, - ,
(
). ,
l' , 1l,
. :
" "Z.

EnarratiotlC~ it\
epistolas Pauli. PL, 112. 35-39.
2 Expositlo in Mattheum. 11. 3. PL, 120, 162-166.
lIif.I .

(. 853)

. :
< varietate librorum))
,
. ,
- ,
; ('
(
), ,
, .
,
,
, .
: ( ),
( ).

.


, - . ,
,
, .

. : ,

, ,
;
,
, ,

, 1.
, ,

, , -
- , ,
.

(. 961)
,

De varietate librorum, III. 1-8 in PL, 118. 933-936.


lI . 3:]0-13 1\ PL.
117. 525-527.
I 1( r . II I r;.;

(
)
. .
,
( , -
)
, doctrina, 11 .
l',
venialia, , ,
~,. .

( ) BeKe l
l' ,
lf l1
,
, . .
, :

. ~
,

,
, .
, !.
, XI
- ,
,
,

Exposit;() i" epislola. Pau!i, PL. \34,319-321. . ,


() IJII()110()" : ttm sidu quiJ si per 1ign~, fcnum
! slipulam, ut l
Augustinus dicit, mundanae cogitations, l
~aeculariUln uidits, apt(' li d designantur levia, ! vcnialia,
! quaedillll mi.t pcccata. sine quibus lm in hac vila t'sse protest.
Unde nOlaJ1dum quia, cum dixissct , argentem, lapides prctiosos,
intulit ferrum, aes ! plumbum. quae capitalia l criminalia peccata
de~igllaIHu"" (col. 321).
2 Ralhier de Oll, Sero 1I De Quadragesima, PL, 136,701-702. Mortui
e'lim nihil l1li fius, sed quod fecimus recipiemus. Quod ! si aliquis
nobis OIliquid fecerit boni, ! si proderit nobis, pr<1dctit i1Ii. iIIis
purgOltories post m poenis. subi lditu, monemus. quia
SUl1t statutae crinlinibus. sed peccalis levioribus. quae utique liglla.
ferum slipuJa inde~jgnatur. l1
, I., , .: Raterio di , Convegni <10:1
di Studi sulla siilit medievale, , Todi. 1973.
mJ . ~

1I0
.
, , , ,
, ,
, . ,
l .
,

, , If

(1210), ClI
.
.
.

, Mory

,
, !.
- , I1

, J

8R Tel1'a I .
. , II
, 3}l
.


If
(. 1025).
- ll

.
I1
Moralia ,
(<<>" 11 ),

1 PL, 150, 165-166.


2 Pe"ip/lyseon, , Pl.., 122.977.
3 praedes/inmiotl(, ch"l" 1, De iglli aet'm(J ... , PL, 122, 4_\6.
I! 1( .

.
:
(quatuor genera sunt oblationis),

;
.
, .
3 (14:2):
MHOfO))I.
1025 ,
, ,
, ),
. .
)) :

, .
,
.
,
(), ,
, Il ,

. Jl
. ,
.
: , nm
, (. 12). ,
"n, !l I>.
ll )" ,
- ...
,
. ,
, ,
, ;

, ,
,
. ,
, ,

1 Burchard dc Worms. Dcc:retor'l1n libri , . 8--74. PL. 140. 1042-


1045.
II!II ,

L.l ,

, ,
, . ,
, h
,
, , ,
Hec)'lecTBeHHe 6
OI'HCM, hl,
,
),

.

: ,

. ,
IJ-III , ,
,

, -
,
.

_ :

, ,
,
:
, .

. , ,
-
, .
, ,

sy,!odi Arrcva,etJs;s G~ralI; J Cumrra,em;s Episcop;, Ch3p, JX. PL. 112,


1298-1299,
6-571
IJ .

,
, .
Moralia . ,
, ,
,
.
, , , ,

, ,

, ,
. ,
,
.
l, ,

, , ,

,
. ,
,
. ,
. , ,
: Il~,
.
.
, ,
'.

, .
, , >t
, -

1 l1~ l1lll1 TCCneCI1H I1IIII: . '. Becker.


cOnlribut;on 10 I comparatil'e sl.,dy [ IIl Medieval Visions o[Heaven and
Hell. wilJI special Ue[ue/lce 10 ( Middlc Ellglisl. VersiotlS. Jltir. 1899.
. 27-29. l TItMapxa: H.R. I'atch. other World according 10
descriptions in mcdiev<ll/iterature, Cambridge. Mas~., 1950. . 82-83.
I - l1l 'l ~.
III." <l. J't ll
. . R, " lI.
I~ 3I1.
III .

.
, , .
, lI.
, , l

. ll
, . ,
, .
1l0 , orya
. JJ m,
, -
l .
ll
,

11 ,
, ,
:

-
].

,
,
, ,
II ,
, 31'

. -
-

. ,
. , lI
,
, .
, , ,

, ,
~

1 , Dil1zelbacher. Die V;siollclI dcs Mittelalta in Ztitscl"'ft {iir Rel;gions-


Imd Geistesgesc/,;cllte. 30. 1978. . 116--1'18 (Vis;on und Vis;litrtur
inr Mittelfllter. Sluttgart. 1978); . Dinzelba,her. lassen und H;erarchien
inr /enseits ill M;scellane'l Medic"al;a. yol. 1211, SQziale OrdnulIg..n ;m
Selbstvcrstlilldn;s des Mittcla/rcrs. Bcrlil1 - New York. 1979. . 20--<!,
J< Jtl' ltl( 1 JyrD ]. :ir6
11 II pallllero CpeJIII~IICK()lIbJl.
lIiD .

,
- .

.
.
. ,
,
. ,
, ((,)


, , ,
.
((

. , :
, ,
, ,

, ,
. , ,
,, (( , ,
,

, >"
-
.
, ,

XIX-XX .
,
, , ,
, , , ,
ll,
( )
.
. . .

i

,

yrw8
. ,
, ,
VIII .
,
,
. .


. , :
. ,
, , ,
, ,
, -
, ,
, ,
. )
)
.
( )
),

,
2
,
) , ,

.: . Meyer, ,'oyage ! Bran 50n ! Fe/'al ( (/1 land ! , {;II;n ... ,


2 yol .. London, 1895-1897. lu
: . Nutt, Il other-world in ( mythicoromantic literature !
( /r;sh. Th,. ,elt;, doctrin ! re-birth. ", ...n
tl u ~paACKoro. IIJl.
2 . Maurer... Die J 100Ie :luf Island in Ze;Iscllrift des Vcrc;ns !ur Volkskunde.
IV. J 894, . 256 sqq. . : H.R. Ellis, The Roud /0 Hell. stdy ! the
,oncept;on [ rhe Dead i,. Old Norse Literature, Cambridge. 1943.
Xi1JIlle (Vlhl) .: G. Dumesile, Les Dieux d,s Gemlll;lIS. . 1959, . 45.
IlllJl'l r KYJI.Typ
.: . Siuts, /t'nse;tsmorille deutscllen Volksmiirclltn. I.eiplig, 1911.
III . d'T

.
,

. ,
,
, , , ,
,
.

, , ,


, - .
,
(, , )
, ,
- , ,


. ,
.

,
.


VlII -
.
,
. .
9 ,
. ,
, - ,
,

.


IX - , ,
.


: - VI,
- III ,
- -
Im .

(
- ) .
,
.
,
,
: VI - IX .
,
.
,
- ,

, ,

.
(IV, 33) I
,
:
, ,
; , !
, , , ,
, .
, .
, . ,
, ,
, , -
.

VIII ,
, ( 10)
, .
,
. ll ,
.
, ,
, , ,

. ,
.
, .
, -
, .
. ,
J 1( .

.
. yr D .
80 ,
, , ,

<
,
.

c<Carmen ad Flavium Felicem -


CKOI'O 500 ,
l
(),
, .
(diversis partibus)
.
.
yr ,

, , , , ,

, ,
, ,
, , , lI
J.
, ,
,
,
.
, , n6ct
, ,
, , ,
. ,
. .
IV- V . ,
,
,
JI
, .

1 Gnn ad F"ium Faice". dt re$urre~liolle ortuoru t:rde iud;~io Domi,.i,


. J.H. Waszink. . 1937.
III .

tX
nomycmopoHHezo :

,
735 , 50 ,
bJ , ,
I
-

, ,
, . il
, exempla
. ll
,
, ,

,
,
.
-
, ,
650 ,
, II,
. ,
, . ,
II
,
,

.
: , , . , Jl
,
.
: ,

. Jl
, I., .

bl .

-<;l. . lo; .. Blair. The Hi~t()rical wriling" ()f .


Ch. N.L. BlOoke, .istorical writing in ~ngland hetwee11850 and 1150-
s : La Storiografiu altomcdjevlI/e, Spolete ( 1969). 1970, ". 197-221
224--247. : 1. . Wallace-Madrill. l Grrmi Kil!gslrip jn
El!g/and al!d " / conti,rellt. Oxford, 1971, chap. IV Redc, . 72-97.
m .

. aHreJJOB :
.
,
, ,
, ,
, ,
.

. ,
bl: , ,

?
, , ,
1.

_ :
,

12 V Historia eccle-
siastica .
- , .
, ,
.
,
, ,
. }ln
: , -
.
, ,
'l.


, ,
, -
. -

Historia ecclesiastica gelltis Angloru. 111. 19. / Fursei.


lltI3 . bl l . :
nunt Geraniae Historica. Scriptores reru erowingicaru. t. I.
1902, . 423-451.
Im . .~

,
. , . , -
, , - ,

.
,
.
,

. , .
, , .

I, ,
.
, :
, , -
, - (
: /, /,

), .
, ,
,
, , ,

, .
, ,

. ,
, .
,
, ,

.
. ,
, ,
, : , ,
. ,
, ,
, , ,
,
, ,
.
, .

: ,
, ? - . -
Im .

, ,

(scelera), ,
,

, .
, , ,
, ,
l. :
, , , -
,
. ,

, , ,

,
, r

;
. ,
, ,
, , ;
,

, . ,
,

,


, .
,
, , .

,

.. Vallis quam aspexisti flammis ferventibus ! frigoribus horrenda rigidis.


ipse est locus iJl quo mil1d ! stigd SUl1t i illorum. qui
differentes confiteri ! emendare scelera quae fecertlnt. in ipso tandem
articuln ad pocl1itentiam confugiul1t. ! sic de corpore exeunt: qui (
quia confessionem ! poenitenliam l in morte habuerunt. omlles in die
iudicii ad gn caclorum perveniullt. MuJtos autem preces viventium !
llmS1 ! ;ejunia ! maxime celebration missarum. tlt etiam ante diem
judicii Iil1l, ad;uvant.
II!I .

, ,
.
, ,
[.

,

,
.

,
;

:
, 1' ,
, Ju,

; ,

, - (scelera);
, : in
extremis; ,
;

, , , ,
-

, ,

IfI ,
, purger.
, , u ,
,
,
. ,
, .

. ,
ma/i valde boni,

R I
II: l'II (. . Thorpe. vol. .
1846. . 348 sqq.). ,il 11 Liber Visionum (PL,
146. 380sqq.) il
II-III (Pl_. 212. IU59-106U).
J . .1"

}"

yr , :

, - .
,

1" .
, ,

,
. .

(. 4 842) }J
.
. ,
-, .

_
:

, ,
, .
, ,

, , ,
,
.
,

, .

,
.
.
.
, , -

1 Visio Guettini in PL, 105, 771-780, Monumenta Germani"e


Historica Poetae latini, (. .
bl ,
: D. . Trail\, Walahfid Strabo's Visio Wttii: text. tslti and
commentary, Francfort s/Main, 1974. .
D . _

, ,
, .
,
.
",,

.
, , ,
,
, .
1181.

, ,

,
.
.
,
,
.
, .
,
, , ,

, (ad purgationem
suam). ,
,
, . ,
,
. ,
,
,

.
,
( ,
),

118 'l r (
llII) - . rn
ll lI. 119,
:
II ... 6 Rll . I", ",
. n. It , -
, , If .
I!I 1( .

, ,

, 8
. ,
, , , .
,
. ,
,
.
, .
:
, .
~ ,
. ,
,

IJ. ,
,

, ,
,
, ,
. ,
, , ,

: ,
. ,
,
I'
,
,
, ,
,
,
opus Dei. , ,

,
. Il 1l0,
,
.
.

J<
.
I .

. :
,
(
),
,
.
, :
. ,
.
- -
, .
, J<aK ,
8 ',

,
,

IX , ,
,
, - J< 2,

_ :

,
ro, ,
(888), ,

1 . de Gaiffier, .. 1.;1 lecende de Charlemagne. Le peche de I'enlpere~,r ! 50


pardon in Etudcs critill'4es d'hngiograpblc ' d'imlgi, Bruxeltcs. 1967.
p.26G-275.
2 .: W,l.evison, Die Politik in de'11enseit5visioneJ1 des friitlen Mittelalters.
A14s rhci"ischer und fri:i ..kischer Fruhzeit, Dusseldorf, 1948.
ll 1100 .tl
(. F. Lot. Paris. 1901, . 144-148), 6
.1> Gestis regnum Anglorum (ed. W. Stubbs 1, . 112-116) 8ll
.Speculum. XIII Bcto:e, 0lIO
!! . ll-
. I'lltl
, IJ . OTIIO-
II-II, I1 lI .
R , ll 306 113'13-
II II , '{ ,.
m


. Cll

,
II
.
,
III, ,
-
890
IV
8 900 . ,

.

,
.

,
:

, , , , ,
, ,
, I,
l',
, , I, ,
, : ,
,
; ,
, ...
, ,
, ,
, ,
, , ,
, : ll cel'o
,
,
. ,
I , Ilu
1Jt' ,

, , , .
IlpeI!aTOB .
,

, : "
j , ,
, .

. 110
lI'.iiJ .

u .
u,
.
,
),

, l1 ,
, II . TorAa
, 1'" ,
R ; OAHaJ\O
, ll,
I. 6Io;<l J ;
, DltI. Ila ,
, 8 'l
3J1. ,
Moero , 11 :

, - , -
. , : "
, I ,
WI uJI u, 'l
u ;
, "3110 II

...
ll, JI
:
, ,
.
, , ,
UIIU: . , ,
II ,
, II
. , , llh,
, orHeHHble,
ll ll , rOTOBbIe .

Jl,
orHeHHbIe ,

.
,
, ll ; 1' -
I!J .

M .
,

, ,
, i1 ,
BBeprHYbIM
,
. ,
,
. , ,
. ,
, .
,
Moero l .
, Il,
: , , 60
, .
, ,
, , Koro .

, 8 ,
lIj
,) . ri1
Toporo .
, , ,
, , ,
,
, ero
,
.
u. : .
, .
, - , - I"OI ,
rHYc-
JI.

.
, : ..
, , .
, Moero ,

II ll.
Im .

,
.
l
.
, I'
: .. , , ,
, ; ,
,

;
,
,
Jl ,
'r
.
lI II ,
.
, ll
, .

, , : ..
lI,
, Jl, .
, MllanCHeu
.

, , : ..
,
, ; " neTSIM;
, l' ,
".
, D .
h ,

.
. .
ll 1I0
,
. ll , ,
, .
. ,
, , ,
}. IJ . ,
, ,
IP:I . :lr'

, ne'IHoe
].

,
, , , -

, ,
, .
. ,
,
.
, .

: .

, xl
,
Fecunda Ratis, 1010--
1024 .
, ,
.
( 231-240) ,
(2:3),
(7: 10) (24:11). (241-248)
, l

_ :

- .
-

.: R. Latouche il1 Tcxtes d'histoire mt!di~vale du V'


u XI'sit!clc, Paris, \951, . \44 sqq. J\ .: R. Poupar-
din, Le Royaumc de n sous Ics Carolingiens, Paris. 190\, Appendice VI,
La Visio Karoli Crassi, . 324-332. R, ,
". IX . (ed. W. Wattenbach ill Auzcigm fur
Ku"drder deutschen Vorzeit, XXII, \875, l. 72~74),
n 11 1'

Il .
, II Jl .
2 Fecullda Ratis, d'Egbert de I.iege, ed. Voigt, , 1889.
liJ .

. ,
,
. ,

.

.
, rt ,
, ,
.
Jl rfrigrin () .
JJ :
, .


: (
),
; . I

; ,
- 1 ,tI'l':l --
IX BOl . ';l1I1I ' _"
XVI .
: 1, ,,,1: B~~ ,II, II -
, , l, Hu
, ,
,
,
,
, ,
, ,
, .
!,

.: D. Sicard, La Liturgie /,.nrQrl dmrs J'EgJis!! lalitlC d!!s origit'cs d la


refornre cnroJitlgicmrc, I.iturgiewissenschaftlicl1e Q\lellen und Forschungen.
Vfflltlihugn des Abt-Herwegen - Instituts der Ablei Maria Laach,
vol. 63, Munster, 1978. 8 113 113
" 89-91. l ll 8,
lI 8. I1(lI
80II 8.
Jl8II d N sinibus) I18.
I . J

,

.

-
.
(anil'tJa purgata),
, rpeXOB,
JI
.
,

1, I! 311,
, , ccMisseJ de
, , 3
.
, ,
Ol ,
, ,
aI<I'

.
- -r l1
/{, ,
,

-
. , "1nt des
10ts , ,
?JIIJ<, ,
, Jl Il
: V
" igitur" , ,
, l, Memento
des rnorts
(<<Hadrianum), JI 1
, ,

, J. Ntedika, L'vtin /'au-dela dtuls / p,iere


, l$ mort5. tl patri5tique ! liturgie latinc5 ({V-VlII' silk/e),
Louvain - Paris, 1971, .J 118-120.
2 .: . l\, .. L'il1t.:rcession dans la messc romaine .. in Revue bltleai,ti-
", 1955, . 1111-191. J.,,:: 1ravaux/iturgiques, [ 2,1962, , 248-
257.
II!I!I . '

.
,
,
.

.

. -,
,
. Il
.
, .
, ,
J'peXOB .).
, ,
11 "
.
: .
Jl l10
:
. V Missel
, 6
, ,
. : "
, , ,
...
: paHHero

, ,

. ,
(20:6):
, r'
.
:
(habeat partem in prima resurrectione).
,
, ,
:
I
, ,

, J1
m .

,
,
...
,
,

. ,
,
, .
,

, ~BeTe ,
, .

, , , - ,
l.
, l'
, , ,
((
.
, ,
u AOYMeHTaxl

ro valde boni, ,
valde ali, ediocriter
n; et maJi, ( <
,

.

_ :


.
mento des morts
-

. Sicard, [ I.iturgie dc la ort" . . 412. :


D. . otte "Prima ressurectio. Un vestige de millenarisme dans les litur-
gies occidentals in Recherchcs de theologie ancienne ! IidiIiva/. 15, 1948,
.5-17.
2 '. Leclercq .Documents sur la mort des moines.. in Revue Mablllon, XLV,
1955, . 167.
- .

, , ,
.
,
.


, ,

n .
, ,
. )
(libri vitae)l. .

2
, ,
, ;
06 ( ),
,
,
, (
), . . .
-
) ( I ).
,
. Libri memoriales
15000-40000 .
50-60 .

, ).

.: N. Hllygheba~rt .Les f)ocuments necroJogiques. il1 Typ%giedesSollr'


ces du n occidenta/, fasc. 4, Turnhout, 1972; 1.1.. l.el11aite .Les
ubituaries fis. Perspectives novelles il1 Revlle d'Histoirc de /'Eg/ise de
France, LXlV. 1978, . 69-81. liri vitae.
- ,: - !!:
. Hladwitschka, . Schmid, G. Tellenbach. I.iber Memori(l/is " nemire
llt. DubIin - Zurich, 1970. .: G. Tellcnbach ] iber lrilis
Remiemont. Zur kritischen EI-forschung und zum Quellcllwet litul'gischer
Gedenkbiicher in DClltscllcr Archi\' [ Erforsclllmg des Mittclalters, 35,
1969, . 64-110.
2 .: 1. Dufour Le rouleau mortuaire dc Bosson. de Suse (. 1130)>>
in /ollrnal des savats, . 237-254; 1. Dufour "Les rouleaux et encycliques
lrtuis dc Catalognc (1008-1102)>> il1 Calliers .Iuivi/iz"tion ,idi.,/,
, 1977, . 13-48.
III .

I
. , . .
.
. , "
ll 1
, , r

. I , 1024
1033 ,
2 ,
.
}), (
.

.
.
(1049)
:

'la ,
,
. , ,
.
,
n , w, 6m
. , ,
. ,
Koro ; , .
, ,

, . ;
" ero, , , -

1 . Schmid, '. Wollasch Die Gemeinschaft der l.cbenden und Verstorbenen


il1 Zeugnissen des Mittelalters in Fruhmitrelallerliche Studien, 1. 1967.
.365-405.
2 W. Jorden, Das "{uniazensische Totengediiciltniswesen, Munster. 1930;
/-L. Lemaitre .. L'inscription dans les necrologes clunisiens. in La morr
/111 n Agc (colloque l Societe des historiens mCdievistes de
l'enseigl1ement superior pHbIic, 1975), Strasbourg, 1977. . 153-167.
l1J . tyC

~ :
, ,
. ,

orOHb.
'I .


: I ,

.
, . ,
,
,

.
: ero .
,
, ,
, ,
1' ,
, Toro,
l,
,,_
, li
.
ero, ll

u , ,
, .
,
el, ,
, 110 Jl
, ,
II

, II :
Bpar ,
reeHHe,

u.,
,
D1.liJ .
'."
l 30
] : ,
, . .

, ,
,
lf
.
.
XlII ,
,

.
, .
;
I10l : ropa, orOHb,
I' I1:
, l , ,
.

l' .: Patrologie lati"e. tome 142. colol1l1es 888-891;


3Ita: (m 144, colonnes 925---944.

:

- n


. 8
. ,

.
, 80
, .
,


(
,
): .
(, , ,
,
)
,

. l,
n . ,
,
l .
, ,

- , .
l).

, -ro,
7-571
.. ,

,

bl - m.
Irl
, u,
( )
. ,
, , ,
.
:
I III
.
: , ,
,
OI'. ,

,
, ,
, ,
:
(. ),
, ,
, , ,
, .
l',
.

!;:
,
,
.

(
)
,
.
,
l ,
Il
,

. -
D . XII :

, u. ,
,
(
, ,
), - ,
. , ,
- , ,
,

, - ,
.
, XI
III : oratores, belIatores, laboratores l
, ,
.

: .

, ,
,

, ,

- .


,
, . .
.


. ,
, .
.
, ,

1 .: G. Duby. Les Trois Ordres u l'imaginaire du feodalisme. Paris, 1979.


lt r
. II .:
J. Le Goff Les trios functiol1s indo-europeennes, l'historien et l'Europe
feodaleN in Annales E.S.C. 1979, . 1187-1215.
UI 1( r .


, .
, .,
,
.


, IIOP


, ,
, ,
.

, ,

. ,

, ,

.
.
f4

_ :

.
, ,
:
: .
:

,
.
.
, {'

, , ,
. ,
'l,
. , ,
: ,

. , ,
-,
,
:
, , ,

, ,
;

.
IIJ , *n

.
, ,
, , 8Il
, , ,
,
,
.
.
.
tl . ,
- , , ,

, , - "
.
, - ,
- . ,
,

, .
?
,
(3: 10--15), ,
Ii. ,
Ii,
(un purgatoriae) , I ,
, ,
? IJ
, ,Q ,

.ll lI I,,

, ,

, ,
, .
' ?
,
.
3 yrro ll .
caMoro , ,
, . YI'

8 , ((
,
.
DliI . XII : JI(

?
,
.
. ,
.
, .

8
, ,

.
, ,
BepxHeI'o , ,

, .
,
,
, ,
,
yn .

bl

, .
IV XI , ,
yn ,
lI .

I ,
, ll

. ,
, mortuis
gd. ,
. , -
, , 8
-

.
;
.
.

, ,
.
fE!] . ..

-
.
. .
XVI , XIX-XX
.
.
. ,

. XII
.
.
,

, : quaestiones,
determinations, reportationes
,
.

. ,
. ,
, , XIH
. (
,
l1 ,
)
.
He1<OTolJbe

,
,
, XII
, (
)
.
,
1170 .
, ,
,
,
,

.
f.II . XII :

_ :

I<
I<, ,

. , [, . ,
, I<
,
.
. .
( ,
I<

.
. Scala major,
, -,

, , ,
( )
l .

1 . : Claude C..arnzzi Structtlre et Fo:ti de 101 Vision de Tnugdal ..


OIlll Faire croire, I...Yr"CJI ny6
ll . I , CJI.
ll'lu ll1anro .lJI 11 "

~-ro" 11 pallbllle ~"


, XlI0II. , nu ,
lla , , u AryCOAYlKJ<:Oro, !!
06 TOIILKO spiritualia, ll,
'I CJ~n-

1'0 , u . Aryc
'I I1J1Jl .. fJucidarium Yll~I . re 8."1
. OH,I\aK 6t' , u
JlIO. "t: .,,,,.
, ro lll 3."1tl JUI
, C'l'31IC !!.

, )'lll u , cn.
. I1IICnll
" BIX IIC. lI 01Jl. hlll
060061l1l cn. .: . Cappuyns,/ea/l Scot
Erig/l/le. Sa vie, 50/1 De'IVre, sa pe/lsee. Louvi-,'is, 1933. ll n
l1uo " III IIC ,
: . n nylltl II :
- t, ecn 3II11

Teila., (NolI ergu dimillit peccalum sine duplici : rgo valel relaxati
nulla sit parte OOrpol'is. Glossa in /V Ubros Se/llemiarurn, ', dist.
). llll, IICCOMIICIIIIO, , lt. ..
<.6ru.
6!EI 1( .

" .
lJ
. Scala coeli major
I1cn
,
, . :
, , ,

, I
Liber de cognitione verae
vitae>':
, ,
,
, . ,

, 2. ,
u . ,
, r
,
.
, Eluci-
dariuffi, ,
, ,
,

. Elucidarium,
,
. ,: ,
, ,
ill ,
. , ,
~ ,
,

. , ? -
. ,
ll, : ,
, , .
. - ? ,

1 PL,172. 1237-1238. , . npaR. ""


.

2 PL.40, 1029.
fZi . )(11 : )I(
""
, .
l1
, , ,
. ,
, ,

, , , , ,
,

. ,
,
;
.
", ,
II ;

,
.
.


. , , ,
, ,
,
. ;J. :
. ,
, ll. -
-
.

, ,
:

: ecl. ?
:
: : ,
, ,
,
; 1"'
, 1'I! ,
, 60, lI, .
'lII
, XOJlOAa,
BC11KOrO , ,"nIII(' (lMOrO
6ia 1( .

, .

, - ,
,
, , ,
.
llLlI(: n ?
: ,
. , ,
. }'l .


, ,
l1110, , ,
. Jf ,
: , ,
, , - , ,
, , KaJ< ,
.
, ,
: ,
, , ,
, ,
, Cl ,
, <l ,
, ,

, yr'f , ,
. l<fl l ,
,
i10 l , n

, ,
,

, [. , ,
, n
, ,

....: . Lefevre. L'Eluc;dar;um et les Lucida;res. Paris, 1954.


fiiEI . XII :

, ,
, : 8
.

_ :. (. 1101),
II [\1 3

(. 1109).
, , ,
,
,
.
, ll
(. 1136),
,
.
,
, ,
. ,
, , . ,
,
, ; ,
, ,
; , . ,
,
l" 1
, 1187 ,
1125 ,
1138 OCHOBaHHoro

,
, 1158 .

PL, 153, 139.


liIi .

54 J , .
,
, <l .
, - .
, 'l


tl .
, , lI
: , , ,
, ! ,
, ]] ,
, 8 ,
, ,
, , <l
(. 3:2-3) ....
, , II
,

, ,
,
, , . ,
- ,
. II,
. - , -
(spiritus judicii), ... :
,
, ,
, :

orlO ..~ Q ( 1)
n 11. II: Sou"cs c},retiCllnes. vol. 166.
1970. lI , I1POCTO JIJI
.purificr, purification, purificateur "purger, pugatio. purgatoirc ,
"purgare, purgatio. purgatorius.
II purificare (I.). .
.I.
. . IV <:
"rllJl (2:22): Postiquam impleli sunt dies purgationis eius
(Mariae) - ~A " II If
. CJI 1 , .:
Sources chretiennes. vol. 166. . 356-385. l( If
.: D. De Wilde, De beato Guerrico abbate 19niancensi; ejusque
doctrina de forarione Christi in nobis. Westmalle, 1935, . 117-118.
. XII :

, :
" ,
" (. 66/65:12). :
l , I
, .
, ,
II lI : ,
( ) kaKOI'o-

(poenalius), ,
, ! ,
, ,
? , ,
, ,

, ,

: " "
(. 7:34)>>.
Jl l',
.
Deflorationes sanctorum Patrum,
, 11, - (. 1174),
- l ,

: , ,
(ignis quidam purgator;IIS),
8

... ,
.
, .
, , ,
, " "
(1 . 3:10-15). , npecTYnHoro,
. ,
. 2.

1 . .
2 PL, 157, 1035--1036. .: . Glorieux "Les Deflorationes de Werner de
SiI-lis" in Milanges /oseph de Ghellillck, , GembIoux, 1951. . 699--
721.
Si .


( ),
, (. 1154),
, .
,
,
, , ,
1150 ,
,

. 011 ,
'.

-,
, .
-,

, , ,
, - 1155 1161 ,
1161 1170 1171
, 3
. ,
, ,

),

Z.

,

.
,

-
, , ,

. . Landgraf. Commentari/lS Porrelllnus in primam epistolam ad Corinlhios


(Studi Testi. 177). Cite du Vatican. 1945.
2 Achard de SaiI11Viclor. Semons. ed. 1. Chitillon. Paris. 1970. . 156.
f!I . XII :

'.

.
- , r"
: Li Dialoge Gregoire
10, . XL
XLI ,
, Ii fous purgato;res
10 fou purgatoire (<< ), (10) fou de l
tribulation, (10) fou de l purgation. XL
: Ge voldroie ke I' ; cnseniast se 1; fous purgatoires
aprus la mort doit estre crue estre (<< ,
, 'I
, ,
).
XLI , ,
Se li fous gtis est apres 1 mort (<
)2.
, purga-
toire (<< , ),
, <
,

, :

Par ces countes de seint Gregoric


Deit houme entendre qi purgatorie
N' est pas une Heu determinez
Ou les almes seint tous peinez.

1 .: ). Longere, (! oratories de '?IOOrres parisiens l1 siecle, Paris,


1975. : (. 1, . 19~191;
(. 2, . 144-145, ll~ .
u lI<lbIKe .: . Zink,
La Predication n langue lt"m n! 1300, Paris, 1976.
2 Li Dialoge Gregoire 10 , ..ll I"
,: ", *fl II ,
W. Foerster, - Paris, 1876. lI IId
254-255. C'I' ,
Il. II, 'l
,", ralI purgarorilllll,
, .
,. f'R, " Jl

, !( .
fIIi] ,

,
,

1
-

(Historia il1 patribus transmarinis gestarum),
, 1180 1184
, XVI ,
R (Commcnt li I1Jenuz
peoples se croisa u alcr outrt'mer): Tant avoit de pecheours el
monde qui avoient eslongnie 1 grace de Nostre Seigneur, que
covenoit que D leur monstrat adre.;:oer il alas-
sent paradis, ! leur donast travail qui fust aussiut
feus purgatories devant la mort - " If
, ( )
, , htl
I)', , ,
l,.
,

, ,
,
, . ,
,

. ,
,
, ! 2

_ :


II ,

- \I1'lIJl.

, 110: Ch,-V, Langlois, La Vle en Franc(' u n Age. t,IV. I'aris. 1928.


p.114,
2 Rueil des 'r;$toriellS des croisades. 111. J884, , 44.
f.III . XII :

:
-

- l1 -
(. 1141); - ,
, 1140
,
- " -
n . -
, BpeM11 ,
(. 1153). - JI,
,
(. 115911 160), ", III
.
, , ,
CeH-}f 6
novissimis (
).
, ~ ,

, ~. ,
, ,

.

-, , JI
,
lectio ,
JI 1

.
JI "
.
, , , KOI'O
, . ,
, , , ,
. ,
, ,

fyro ll-Q .: R. Baron. Scicnce , sagesse chu Hugues de


Saint-Victor. Paris. 1957; . Koster. Die Heilslehre des go 1'0" St. Victor.
Grundlage u"d Grundzuge. Emsdetten. 1940.
fIfJ .

. .
. .
, ,
(quemdam poenalem locum),
, ,

, . .

. .

, ,
,
.
, .

. ,
- .
, .
()  .

-
(SU1l1ma de sacramentis christianae fidei),
. lll
( ,
, ).
De Sacramentis - .
.
.
.
XVI
.
.
,

: .
.

.

1 . Lottil1 "Questiol1S inedites de Hugues de Saint-Victor" in Rechtrchts de


theologie ancienne et medievale, 1960, . 59-60.
fJIJ . XII :

IV
, , ,

, <
(loca poenaru). , -
, - ,

. - , -
. , - ,
- , ,
. ,
, , ,
. ,
. , ,
m, .
.
, , ,

. ,

, , .
, ,

, ,

.
, ,

- : , ,
, 8

, , ,
, ,
, -
. ,
(n; perfecti), I' ,
, (valde )
.
(n; imperfecti) ,
( )
, .


(imperfecti sive minus mali),
III . '8-.

,
, .

,
,

, ,

.
, , , ,
1

,
'.
-, ,


.
(locus
10) .


,
,


, .

uull:

["
, ,
, - ,

, - ,
, f'
( )
n 1153 I'O 2.

PL, 176, 586--5%. l>l


586 .
2 'l, ~. ,
', caMOI'O 8. . , IJ
()'/ n ,

8 II 8 I> Jl.
l!IIiII . XII :


: (10 purgatoria)
iI .

: ,
, (in locis
purgatoriis), ,

MbIclleHHo. : ,
,

; ,
n locis purgatoriis),
,
" ,
; , , ,
Jl" (. 21:4)>>1.
,
, , 1148 ,
,
,

: ,
, ,
,
l1 (. 5:26) n
purgabilibus loci5)>>2.

.
: - (obligatorius) ,
,
. - .
- , ,
(volontarius), (et n ! culpa)
. ()
, - , .

1 Saint Bernard, sermon XVI De diversis: in , ed. 1. Leclercq, . Rochais


(. VIII, . 144. 147.
2 l in u Domni Humberti. monachi Clarae- V"llensis
ll . 1. , . 447.
6 .

, ,
, !
, , "
,
" (. 1:4),

. 13 ,
, , ,

, ,
, ,

. ,
- .
, .
,

.
: " , , ?
ll ?" (. 8, 29)>>1.
,
, ,
, , ,

, l1
, I" ,

, .

,
mm
JI /
, u/t ([ purgatoria
purgabilia), ,
- .

-m:
lpu u

(. 1140) - .
,
,
-

, . Leclercq, Rochais, t. Vl/ 1, . 11-12.


fDi . II ;

. lI, kaJ-IO
XIII ,

,

:
,
.

. II XXIII
( ). II

11 , I<
(. 732), .
,
:
: lI (),
, ,
.


,
, ,
epKBa (
), ,
(lI )
, : ,
.
XXIII
()
( ,
) CIX
.
:

, ,

Decretu Magistri Gratiat1i, ed. . Friedberg, Leipzig, 1879, t. 1, l. 728.


f!J . qr


II ,
..,}, -
I!
. ,
.

, ,
n ,
, .
, ,
, '1I1O ,
.

ll,
,
, .
,
, ,
lI , - ; ,
, - ;
, I : .
,
.
, , ,


. -,
<' 11 ,
, , BMel;-
(receptacula), - ,
- (abdita),
.
, ,

, ; -
, II , ,
, .


.
- ,
: (valde
boni), (valde mali).
- . XII :

( valde ma/i)
( valde boni).
, l'
-
, ,

.
, ,
,
. - ,
,
.

u :
6

,
, ,
:-) l' ,

11 S9 (1160) -

. J' ceHTCtl-
, 1155 1157 , ,
, l,,

Ol' ) I :
Ceh-I', ,
, . . ,

. .
, <
XlI .

n bl
, I XLV
.
I .
, , ,
,

I - ,
!] r . '4n
. XLV

. t<, , t<

! ,
. : -
, , -,
novissima. ,

.
-.yrt< .

XXI ,
.
(12:32),
(3:10-J5) ,

(( , XXI, XXVI),
l.
, , , ,

, ,

, ,
; ,
,
.
- , ~ ~n
:

,
, ,

().
XLV .
yn .

,
. , ,
n,.
,
"
.
fDI . XII :

: (valde bQni),
(I/On valde mali)
(valde mali),
/- ,
UJlmU8

.
, :
(mcdiocriter boni),

fl, (mediocriter mali) ,
. ,

(IV V XLV ).
, , '{,

l
:
,
. ,
, ,

,
1170-1200 , l ,
, 'Iuuu (purgatorium),.
( ), 1134
, 1145- (. . 1146),
IV
.
, - (infernus ... locus est),
.

Decrelum M'lgisrri GrQ,iIJlli. . 1006 sqq.


fllJ 1( .

, ((
, l' . ,
, , -
, , Jl
(purgatoriis poetlis),
, , ,
, , (ignis purgatorius),

(inter nostras ! inferorum


-
poenas medias).
:

\llJl ? ? ?
, ,
l, , . ,
,
? il ,
?
I>i{ ,
,
II1l,I, - .
, ,
? . ?
'. ? (
).

,
,

,
,

0 2 ,
J

Ergo ubi sunt poenitentes post mortem ~ in purgatoriis. Ubi sunt ?


nO'ldum scio.
2 "Unde peracta purgatiol1e puenitentes, l nustril, gtiis (quae
extra infernum) ad cuelos. veteres purgaloriis (quae in inferno) ad
sinum Abrahae refrigerandi, jugiter conscendere vidnt.
3 : PL, 186, col. 823-830, -
11 826, 827.
J 8 . XII :

,
, I
. ,
, RI u 5unt?
(<< ~) IIO'
( ,
.
;'1 purgator;is ( locis) -
( ). tleMHoro:
,
.
.

( )
" , (<<Liber de anima cor-
pore exuta), 1150 ,
. III'
,
, 1l

. .
rYI'O -, tJl
' , lI. rlO
,
,
. ,

l, - ;
JI .

(. 1167), ll
- , R
, 1145
1155 , .

, ,
, ~.

. - , ,

1 PL, 202 col. 201-202 224--226.


2 R. . MUlin. CElIres de Robert de Melutl. 1. 11. QU"sliotles (theologi,l) de Epis-
tolis ,/i, Louvain. 1938. . 174, 3U8.
fJ IC . ,', tI

- , ,
, , 1182 ,
1179-
(<<De disciplina claustrali),
.
, , ?
? ? ? ?
, . ,
, .
, ,

. , ,
, ,l.
,
.
, , , .
in purgatoriis, ~~B (
8 ),
Jl,
, ,
ll .

, 1180-1195
, (ccCon-
flictus Helveticus de Patrum),
-
,
, ,
:~,

. ,
l10,
3
(. 16:22),
(. 3:3), n () f>
( ).
,

Picrrc dc Ccllc. /',/ du (/oitre. ed. G. dc Martcl (Sources chrcticnnc5 240),


1977, . 268-269. ll OIOH~
II 0l1' : in igne purgatorio.
.. . XII :


,
- in purgatoriis: ,
,

(),
'. ,
, .
, ,

.
:

l' ,
,
:

.
, ,
JI (, )
.

():
(), . ,
),l.
- .


. )),
1170 , (. ] 205)
: :

, - .

Conflictus Helveticus De Limbo Patrum, . F. Slegmiiller in MellJnges /oso:ph


de GI,:nk. 11. GembIoux. 1951, . 723-744. .... - "
737.
2 Homi/iae de tempore, J, 43. PL. 155, 1484. .... (/oca)
lIu.... (nll). r'n loca
purgator;a, <l , " i"
p'4rglltoriis, .
-S71
fiI .

,
,
, () (in
purgatoriis), ( purgatoria)
,
, :
, lll.
.
, ,
,
orHe n igne pllrgatorio),
- ,
(ignis purgatorii); ,
'.
,
,
'l ,

in purgatoriis II ,
, ,
XIII .

, (. 1210) IIO
in pllrgatoriis:
(),
, , !,
, 2. 1I

2 ,

1 PL.211.I064.
2 .Qui~ ,,, sunt quidam qui in purg/l/o,iis po/ian/!lr. idllo de eis /'u~ dll
indignioribus 'lOd,crnll dill agim!4s. cis orantcs, obIatio"es ' e/cmosinas {
cicntes" (.: J. l.ollgcre. CEHvres //! de /! parisiens u XIl sie,/e,
(. 11. Paris. 1975. . 144. . (6).
5
Locus purgatorius:

orOHb
, lIpOCTpaHcTBeHHo

, .
',
.
, Jl ,

u,

.
OJ
, ,

purgatorium (),
.

_ 1170 1180 :

, ,
, ,
, 1170
,

'I. II
, : -
, 1072 , - ,
1153-M. ,
XIX
, ,
OI' "
, 1133 .
lJf. ,


122 (121):3: ,
. . ,

XI-Il , :

, -
,

; ,
, ,
, ; , -,
.

: , .
, lI,
.
JJ; 80 8 - ;
J, - .
, -
; - ., ,1

, ,
110
,
(3:10--15). - ,
- ll, - .
, ,
, , ,
(il1 purgatorio).
.

uUJlllu~ , , r 4
() ,
.
. ,
8 , 8 . -

1 PL. 171. col. 739 sqq, IItl3 !. 113


aJl r : " ,Ad bUI1C modum ill aedifica-
tione c"clcstis lerusalem tria .:o11~idel"dntur, 5eparation. po,itio. Separatio est
violenta; politio purgatoria, po~itioll aeterna, iUl 51 in augustia ! afflic-
tiont'; secunduJn. in patiel1tia ! ex'p~ctalione; lerlium in g10ria ! exsullatione.
pl'il11ul1l (\'iI') siclJI triticuJn; in secundo examinalur !
sicut grltUI11; il1 t('rtiu repOJlilur in IbeS<1UrUIl1" (col, 740),
gJjJ . XII :

. ,
: , ,
-
yr
. ,
, , . ,
,
.
, ,

: ( ,
1l,

l .'I< n
purgalorio). - ,
R , .
, 8111 h
, 1888
, ,
~. ,

Tertio. memoria mortuorum agitur. ut q\li in purgatorio poliuntur. plmam


.;onsequantyr absolutionem. l mitigationem (PL, 171, col. 741).
2 HaureaLI Notic.. sur les sermUlJS altribucs iI Hildebert de Laval'diIJ in Noti
ccs F.xtraits des mllllllscrits de la Bib/iot!JC,/ut' 1/Iltionale .mlrcs bibli(/lhequt'S,
II, 2, 11\88, . 143. R. . Martin Nott's sur I'oeuvrc: liller;J.ire de Pierre le
Mangeur in Rechen'hes de rheologie ancienne ' medieva/e, 111, 1932. . 5~.
. I..dgf dRecherche~ sur les ecrits de Picrre le Mangeu" in Re./,erc/,es de
thCCllogie ancic""e ! mcdicl'lIle, 111, 1932, . 292-306,341-372. . \Vilmar!
Les sermons d'Hildel>crt in RVll!dit'/;', 47, 1935, . 12-~1. . .
breton Recherches sUI'lcs Jusits COlltcna"t dcs sermon.' de Pierre le
gC:Llr i Bulletin d'i,,!om/llli<ln de l'Instillll de Recher.-lle J'Hisl(/i"e dcs J1-x-
tt';,2 (1953), . 25--44. .' P:l72 . (.: Repertorium, der /",einischen
sermo"es des Mlt1elalters { die Z.:it ~'On 1/50-/350, (. IV, 6411 l13
"l\lO 85- IIII; (leruSillem quae aedifi
catur.1 3 ll . (1708). t6
;! MJtllb (l.. 171, col. 739 sqq). . .1.i "II /J
ll, II . 1'
i/l purgalorj(/ (M~ Angers 312-
93030. f. 122'" - () OIil II .). ll OO'lce
(Va!encielJlJcs, ibIioteque munkipale 227 (2181 f. 49),
oTcyrCBYe i,1 p'lrgat<Jrio pulilllur. ll,
l\o1, , IIiIIJ : ,
, , ....,.0 II611 P"tg.IIQriu/ll') (.: L'Evoiution Je la
do<trine du purglltoirr (I,e:/: s<,il1t Allgmtill, I'aris, 1966, . 1\, 11. 17).
. '.: 1. Brady .Peter Manducator and the \ Teachings of
Peter Lombard .. in ntllilllm, XLI, 1966, . 454--490.
f!I .

, , ,
, ,
, .
,
-
1159 , , 1178 1179 .
, , ,
.
. Jl .
, ("
sacramentis),
, 1165 - 1170 .
ll
,
(in
ignis purgatorio)
, ( ((/, 69).
, ,
,
. , ,
,

, ,
.
, .
, .
, ,
lI U ,

(immu-
nis erit igne purgatorio). , ,
. :
,

,
,

igne purgatorio)? ,
, .
,
, .
:
-
I . " :

? (Quid est ignis purgatorius, et qui sint transituri


m?). , ,
, ,
, , ,

,
.
, .
, , .

.
, ,

, ,

,
, . ,
, ,
, , , .
, .
,
, ,

1' (
. , ,
. , ,
, (fervor
.
caritatis)
.

, ,
,
.): in igne
purgatorio. ( )
igne.

ll

.
,
, ,

Pierre l Mangeur De Sacrametis, De pemtcmria. . 25-31, ed. R.M.


Martin in Spici/egium sacrum Lova"ie/lsc, XVH, appendice, (.ouvain. 1937,
.81-82.
f.I .

, , ,
, ,
, , .
-
- -

.
.
,
- ,
---. ,

().

,
, .
, 1170
Jl > ,
1170 ,
JlO3,

, , 1170-1180.
ll,:, ,

,
. ,

, ,
80.

,
, Il~ , :
. 103 l'

(. 16). , -
, - . ,

(in superiori margine infernilocus),
. ,
II ,
}I. , -
, ,
, .
SiJ . )(11 :

, (prima
credenti via) ... '.
,

.
,
Il , !.
. , ,
,
-
1I
,

: .
( , ,
) ,
, (
)2.
. ,
, ,

, ,
. (ques-
tio), ,
,

(). ,
---,
( ), 1171 .
),
.
,
, uu
(<< anima in purgatorio).

1 PL. 198. col. 1589-1590.


2 JtII JIlt
I! . " IIJI II. IIJ II I\. ~ H\tX
1164 110 1168 . .: .. Lebreton .. Recherches sur les
I11anus(,fils des sermons de diffeI'ents t"Sl1gs du XIl" siecle Ilommes
Odon. in Bulletill de /'1nstirllt de R"chac}les ! ,1'l-listoire dC5 Tcxres. 3. 1955.
.33-54.
f1!D .

, , 8 'Iumuu
(intrat purgatorium 5t(ltim); , ,
. :
, .
.

u

. :

fl.
(statim int purgatorium
quemdam igllem). , .
, , l' .
> (pul1itorirJs),
(purgatorius), u
111. , ,
. - .

,
, ; ,

, .

, ll
,

l; ,
. ,

,
.
-, ; ,
fI (hi ergo qui
sunt mediocriter boni, statim il1trant purgatorium).

, ,
:
, ,
n purgatorio), ,.
, 8 ~
lIIiI .

:
XII : ..
, ( ).
,
.

l> OJ'II ,
. ,
'.

,
. ,
. ,
,
, ,
.
.

. . Jl
: , , ,
,
l,
l
:
>,
,
( ) ,
, ,
, , , 1171-M,

1 materialis sit ille igllis, il1 loco est. Ubi ergo sit. Qt,aerenduln
relil1quo. Quacstiones magistri Odonis bI: L. . Pitra,
Anale.:ta novissima spicilegii Solesmcnsis altcra cot;mmt;o, [. 11, Tusculum,
1888, . 137-138.
2 . . 1.311dgraf Quelques collections dc Quaestio es de la secollde l1loi-
tie du XII' siecle i Recherches de /heQlogie n,; ' med;evale, 6, 1934,
.368-393, 7, 1935, . 113-128. . 117
lI, lI Il,
: . Chossat -1. Somme des Selltences in Spici/cgium Sacrum Lo-
I/an;cnsf', 5, Louvain, 1923. . 49-50; L Wa."ichez, Lcs disputlltion"s de Si-
mon de Tournai, ibid., 12, Louvain, 1932.
fiJ .

, 1190-,
1171-1180 . ,
,
.
,
. mediocriter n;
(<< ), , ,
, .

_ lI

, , ,
, .
,

XI ,
l .
,
, 1153 , ,
,
,
, Sermones de diversis",
,

,
.
, tJ"
". , yr-

. L. u, St. Daian: His Teaching the Sp;ritual L;[e. ~Vashington,


1947; J. Ryan 5aint Damiani and the scrmons [ Nicolas 01 Cl,rl'm,x
in Mcdiel"ll Srl"Jjrs, 9, 1947, . 151-161. F. L)ressler. Petrus Damiani. Leben
und Werk (Sdi li, XXXIV). R. 1954.
2 Partologie latine l10l>
(PL, 184. 1055-1060) " .
J ;\ 144,835-840.
R ;! . ,
" (IJ. . l! . ,
"'( . .
.-. (. VI/l. . 255-261). () De diversis.
. . , 11 . 42- , .;
.-. Rochais Enqucte sur les Se!"l1lO!1S divers ! les sentences de Saint Ber-
Ilard inAnalecra SOC. ]962, . ) 6--17. Revuc benedictine, 72, 1962.
I!J . XII :

, , ,
. -,

,
1153 . -,

, :

: , , , -
,
, ll, Ia

.
,
.

.

dissimilitudo,
, ,
KOTOPOI'O .
.
.
-
,
.

.
- .
, , .
()110 ,
.
,
(caelum, [ gehellnaLia, [ pur-
gatoria). -,
, , (infemus, purgato-
riurn, caelum), .
. :
, <leM
.
. ,
fi .

-,
. -fI

, -, ,

,
.
-, ,
tl, ,


() ,
, , .
,
, ,
-, ,
- .
.
, ,
, .

- -
,
( r.
), ,

, D1I

. : ,

, . ,
, , MOIY
, ; ,
, . ,
,

(refrigerium, . 66/65). ,

,
,
,
. . ,
, ,
,
, ,
,
. , .
6I : .

,

,


XII : '

,
-
CJI

. , ,
, , .
,

(. 3:3),
, ,
, ,

, ,
ll;

. , ;

, ,
. , 'J
, (? illsipientia), ,

or6 (. 9:22-23),
. , ,

, l' . ,
, 11, :
,
. , , , ],

, , 'l

, ],

() (sa-
. , cr(ficio singulari) ,
,
, lI (. 5:21),
, ,

() (sacrificio sin- ,
gulari), .

, ,
. ,

. ,
, ,
.

.
m1 .


,
.

.
loca purgatoria ( ) -
purgatorium -.
,

, -,
.

11 .
,

,
(<<gerissen Fiilscher, . ).
, , ,
.
, flO
,
,
( R
). . 42-
,
. ,
,
,
, - 1.

, ,

-
-
:

. , . , -
; ,
[ purgatoria, --

1 l<. II . ... .:
. Stciger Nicolaus, in Claivaux. Sk:tiir des heiligen rllrd .. in
Studien und Milteilurlgen zur GC5chichte des Benediktinezordens u'ld seiner Zwei-
ge. N.F. 7.1917. . 41-50. J. Leclercq ~I.cscone,tionsdesermons de Nicolasde
daivaux>o in Relll/e blnedictine. 66. 1956 . , . 275, . 39.
I . XII ;

, (purgatorium)
.
,
, . : .


, loca purgatoria
I , pur-
gatorium . ,
.
.
, II -
purgatorium, , ,
l, 1.
1176 . ,
1170-1180 .
, ,
,
, .
lI
.
, , ,
: (, ,
, !
;
; - ... 2

1 . . ll "6II Nll"
(Pdris. Hibliotblque l1ationale. ms latin 2571 m
brai 169). "',- , - Jl.
'f
BblcTyrIdeT exlibris.
I:i llIf el'o ,
1174 . ", ,
ll
XII . il . 110'IepK
rOIlOpJlT " .
2 Saint Bernard, Opera, ed. J. Leclercq, . Rochais. . 383-388 11,
, 386. 78 diversis il ll
ll r . , ll
yr . .
dll 110 , ll. .: . de Vregille
L'attente des saints d'apres saint Bernard .. in NOllv!'llc Revue theolQgiquc.
1948, . 225--244.
f .

_ :

,
, , ,

. -
, , I
lI 1181 ,
, 1180-1181 , ,

, .
?
,
. ,

, ,
() .

XHI . -,
. ,
1180-1223 ,
, .

I(
, R
exempla, ,
l< J10

, ,
8 XIIl '.
XXXIV, R
(<<De is animarum post mortem),
.
, 8 n purga-
torio) 'l, 1<0-

lI 15912
/l.l. l' !I6
IIII. . in purgatorio l'
113 64. exemplum - .
65--66.
EaJ . X116eK:

.
, .
.
.

, ,

, ,
!! .
'lOl~ ( )
,
, l\Ce .
, , , '
. J u
.
Jl J:
UJY , l
>. IJ J,,
,
. IJ
, l,J( ,

ll ,
IJ ll yr ...

,
,

,

! . ,
, CTporo
, :
,
, ,

.
<
,

XII 1f XIII .
, , .
J . ., t .

_ :

, ,
,
,
.
1197 lI - ,
, , ,
,

, ,

l

(<<Summa de sacramentis et animae consii-
lis) - 1l0.
, ,

n purgatorio). ,
, , ,

(per purgatoriu),
. , ,
JI
.
:
.
(patria) , liCT
, ',
(purgatoriltm), - , ,
.
, Il .
, ll

(;~6),
. , , , , 110-
,

,
. , -

.: 1. Ba]dwin, Mas/'rs. Pr;lI(c5and Merc/,ar,(s. I,e 50,;l V;cws [ / the


Chantertmd s C;rcle, 2 ]., Princeton. 1970.
&111 . XII :

8
. , ,
, KOTOpOi,
,
. }'l
purgatoriurn , , 8
. , ,
, , - 'l - ,
-,  .
sacramentis, ROllpoca
, :
I< ,
(, pe'lam purgatorii),
1I0. .
}'l 'I
!. ,
, :
aJI ? :
, , ,
-, . -,
. ,
I.
, , <Il
,

, , i'.
, Re
, <Nerbum rvitn, 1192
,
JI
. Jl
<l,
tJ II .

Pierre ' Chantre, S"m'tlQ de Sa'rQmen/is / A"imae Consi/iis. ed. '. . Du-
gauquier in 'I<1/('/ Medi/ll'va/ia Namurce'lsill, 7,1957, . 103-104.
2 Ibld . . 125-126.
3 Pierre le hl1tr, SlImma S."ramentis ... 3' partie. . 2. l.ibrr 5m
eCJIIscie/iae in ,//,I Mediaelf<l/ia Nmuri. 16. 1963. . 264.
4 PL. 205. col. 350-351. d 1192 r. 6ll ll :.:; L). Van den
F.ynde "!isis chronologiques 5ur quelques o\lv.ages theologiques du
XII' siecle- in A'llollianum, XXVI. . 237-239.
fiJ .

,
, 1201 .
, (<<Disputationes). ,
,
KOHcepBaTopoR ( , -
, , ),

,
.
l .
:
~
,
, .
), n purgato-
riis), . ,
,
, ,
,
:

(passio purgatorii),
'I ( purgatorii)
, 'I (transeundo
purgatorium).
. :
? :
'l
?
, ,
, ,

,
. , ,
l1 ,
,
,
, (n intraret

J. Warichez Lcs "Disptat;ones. de S;mQn de Tournai. Textc inedit. Lou-


vi,
1932. XL, LV Llllll,,! ll 118-120,
157-158,208-211.
fDiI . XII :

purgatorium). ,
purgato-
rium - ,
(igllis purgatorius),
.
,
,

?
purgatorium,
in purgatoriis ( )"
). ,
,
, ,
,
.

,
, , 1205 ,
(
,

, Jl ,
, , ()

(ignem): (transibunt per


purgatorium)>>'.

purgatorium 8 :
8 l',
. 1<
, ,
(purgatorium) 1< , 1<
!,
KOTophle ,
f

- ! , , ,
.

PL. 211, col. 1054. .: Ph. S. Moore. The Works [ Peter [ Poitiers. MtJster
ill T/,eu/ogy tJnd ChtJnctllor [ l'aris (I 193-1205). Publications in Mediaeval
Studies. Notre,Dame lnd .1,1936.
2 Vi... de stJi", Victor, mtJrtyr de %n in Revue historique ardennaise. 1. IX.
.61.
;J . 01'


,
,


XII-XIII .
,

. ,
, Il
, ll ,
- -
, ,


, ,

.


,
" , . -
-)I{
ll. ll
- , 6
'l~
JJ

-,
, , .

, ,

, ,
(
)

.
lI , ,
. ,
,
RJiJ . XII :

, , ,

bJ ,
, ,
,
: ... '), ... '),

... . 'Il<
. . 1210
. 3arlO-
, .
.
, XIII .
Jl

, .
, l' , 1270
1277
, ,

, ,
, u, ,
.
,
8,
ll .

, ,
, . ,
. ,
,

, , ,
, ,
, -
.

, ,
.
, u lI, ,
, , ,
Jl .
1170 1200 ,
u 1170-1180 ,
,

.
fiI 1< .

:
. III
.

.
, ,

,
, ,
, .
,
. XII-IlI ,
XIII-XV ,
XVI-XVII
.

. ,
.
, .
( ) ,

: ,
. , ,
-

,
I .
<l .
,
.
, ,
,
(. 111 ) ,
,
1134
.
.
,
fI . XII :

,
, ,
.
apl"YMeHToB (2 . 12:41--45;
. 12:31; 1 . 3:10-15; pro mortius gd
),
I': .
, - , -

( ) ,
l.
1'OI' .
, 1135
1143-1145 ".
,
, ,

, , .

, :~
: ,
. ,
, , ,
, nmll
. , , ,
I1 ,1 (
rt , ,
). ,
(12:32),
, ,
2
< , ,
.
- XIlI
1<: .

R. s .11 Enrico 1 sua eresia. in Bollet;no de/l'/$tiluto 510-


rico lra/i/l"o per ;/ Medio vo .Arcllivio MuraloriRno. 5. 1953. . 62--63.
XII 8. . : R. Manselli. 5tud; sul/e eres;e
del Secolo XlI. Roma. 1953.
2 Sail1t d. Opera. vol. 11, . 185. . .
. lll: vol. 1. . IX.
6'fI .

, ,

.

:
, f'l .
, ,

,
. ,
,
, 1190 1192
(Liber contra Waldenses).
,

1.

,
, (spiritus)
, .
: .
(, 14-
, ,
tJ.
. ,
u,

. , ,

() ~,
l. , ,

.
1'
. , -

l'L. 204. 795-840 (bI 10 11 833-835 /). .: . Paschows-


ky. . . Selge. Qucllt'1I zuz Gcsc/,;.h,e dcr Wa/denses. Gottillgen. 1973.
1.. Verrees .. Le traite de I'al,bl Bernard de I'ontcaude cuntre Ics vandois
et les ariens in n/l praertlonstratensia. 1955, . 5-35. .
. 'ITO "". 3l1.
IIceru. , " , .: G. GOl1nel (.
chenlincn1ent des \'auduis vers Ic )chi)mc cll'heresie (1174--1218)" ill
/Iiers de civilisation nrediivalc. 1976. . 309-345.
J . )(11 ek:


, , .
, : ,< ,
, .
, - .

- ,
, . ,

;
;

, , , ,

),I.
,
.
,

, (
) II:
l10 .
(
),
(<<Contra Waldenses) ,
, XlI ro-
! .
, ,

.
,
: ,
. ,

, , Jf - ,
,
, ,

[' . l, .
,
purgare . ,

,,7,; qu;ppc t loc4 spiritus soJIIlO$ rcs;piunt. Par4disus res;


pit $ii$ perfectorurn. lnfernus valde ma/os. /gnls purg4torionis eos, qui "
va/de ; s,mt va/de ma/i. , si" vu/de /10110$ 5usccpit locus valde /ns;
valde /! /0'145 sunm,c malus; mediocri/er /ll1I/0! loclIs mcdiocriter mals. id
est levior inferno. ~ec pejor mundo (PI., 2U4, col. 34-835).
fI 1( .

, !.
III ,
,
, 1210 ,
, n8,

. IJ.J;


,
,
, -
.
,
, , , ,
',
,
. -, ,
, ,
, ,
, , ,

. ,
, :
(12),
Bx (11:7): ,
, (PL, 91, 971)
(12:32), ,
. ,
2
. ,
J

(. 1203), -

Et ; n/1 dmmt. tJec statittJ s!vn, sed puniuJltur sub cX5pecratione


percipiendaesa/u/is ( PL. 204, 1268).
2 The Summa contm haere/ico5 ascribed ( Pracp05itiuu$ [ mn. ed
L. N. Garvin. L. . Corbett. Nlr-D<l (Ind.). 1958. ll . 2JO.-
211.
3 . ll: M.-Th. d'Alverny, Alain de Lil/e.
lextes i!di/5 avcc unc imroduction 511 $ vic et $es (ruvres, Paris, 1965.
fiJ . XII :

, ,
((Col1tra Haereticos)
1.
.

(Summa
de arte praedicatoria), ,
: : , ,
. (),
- (tentatio), -
... : Otl
( ) (
). ,
;
, . , ,
.
,'

, h -

2 , ,
, , - ,

, ,
.

, Liber poenitentia!is,
1191 , -
- 1199 ] 203 ,
,

.
: ,
, l' ,

, ,

;
, XIll ).

G. GOI1t ill Callil'rs de ,.;vilisat;(m mcdievale. 1976. . 323.


2 Summa drurtt! praedicalor;u. PL. 210.174-175.
3 , poen;tcnrialis. . G. Longere, 1. 2, I.ol1vain - Lillc. 1965. . 174-177.
f:!I .

,
,

(ignis purgatorius),
( pllrgatoria),
. ,
,
110

: , ,
( ) Il
, I> .
: ,

, J( ,
, Becaxl.

,
.

:
. ,
.
-
<l (. 1140). I1

. :
, - 11 1948 . -
I1,

II ,

, !. , 3
, Summa

poeniteria/;s, . 177: -Item quaeritur si iste debebat implere septem


annos ! implevil. Ulrum pcr septeln l105 sil in purgatorio? Res
pondemu5: pro,ul dubio implebil illam satisfOlctionem in purgatorio. sed
quamdiu ibi sit. ilI 110vit qui esl librator um.
2 . . Landgraf. EIIl!ullrlmg in die Geschichtc der tJle%gls,I,ell l.itertltur der
Fruhscholastik. Ratisbonlle. 1948. / 1973 r.
fi . XII :

coloniensis (<< ), 1169 ,


, ,
, Jl: " BOIlPOC,
, '.
, ,
( ) ,
" ("Summa Decreto-
rum), 1188 1192 ,

, ,
, (
~(eKpeT ) ,
: Ignoro et ego ... Z.
,
,
. III
, 1215 , :
, , : ,
,
, ,

3. ,
~(Summa Coloniensis,
, XIII tl
,
.
, , ,
, 1245 , (,
1215 .
,
, otl ,


umllu 4 .

1 . 110: .. !.andgraf. Dogertgeschichle der Frlrsc!lolastic. '/2. Ratis-


bonne.1956.p.260.n.3.
2 Il: Paris. Bibliolheque nationale. ms latin 3891. fol.
183 v"( . . ).
3 . : .. I.andgraf. Dogmerrgcschic/lte... IV/2, . 261, . 6.
fohanl1es Teutonic\ls. fol. . CCCXXXVI.
9-571
6! . '4n

_ 1200 :

, III
,

nn" III

III (1198-1216).
,
. 1202
.
, l'

( )
:
, ,
-

lI D , 1I
,

1.
, ,
, .
.
- ,
, I')).
, - ,
.
. ,
. ,
- ; ,

:
; "<
.
- , .
, . - ,

PL, 214, ]. 1123.


. ~1
m.1 . XII : lll

I< .
(), ,
. (
), ,
.

, . ,
,
, , .

, ,
, . III
:
,
,

, ,
?
, ,
,
?
l .

1 PL. 217, col. 57S-591J. : Deus Cllil11 tril1U5 ! unus.


(5 tl'ibus locis habet exercitus. UIIUIII, qlli triul11phal il1 l: lt:u. qui
ugl1I I l11ul1do; trtiu. qui jcet in purgatOfio. his tribus ehercilibus in
qut Apostolu~: "In 110Ii Jesu genu f1ectalur. lstiul, tt'rrestrillln et
infcrnorlll11 (hil1S 11)". Hi !re5 exercilus tlistincte claman! 11 shi
Sanctus Pater. Sanctus Filiu5. Sal1ctu5 Spiritlls. Patri l1amque attribuitur t
!ia. quae convenit exercitui, qui in via: Filio sapientia. quae competit
exercitui. qui triumphat in pa!ria; Spiritui sal misericordia. qLlae congruit
excrcilui, qui jcet in pOCI1a. Prilnus exercitus in laude. 5ccul1dus in Icrtiu5
autem in ignc. Dc prinlO legitur: "Beati qui htll1 in dOllla , DOl1lincm.
in caequla caequlorum laudahunt ( (P5aulne5. LXXXIII)"; de secul1do dicitur:
"Militia est vita homini5 super terram; ! sicut die5 mercenarii. dics ejus ()
Vll)" de !ertio inquit Apostolus: "UniuscujusQllc 0PU5 quale sit. igni5
I (1 Corillthiens, 111)". Sane quinque loca 5unt. ill quil>us lmi spiritus
commorantur. Suprcmus .qui est 5 bonorum; infimu5. qui est summe
maJorum; mediu5. qui 51 bonorul1l ! malorul1l: ! inter Sllum ! medium
unus. qui esl mcdiocl'iter bonofLlm; ! ill!cr medium et infimum alter, qui 51
mediocriter malorum. Supremus. qtli 51 SUlll lllum. eSI lum. in quo
5! beali. lnfimus, qui 5! summe malorum. es! ifrU5. in quo su! damnali.
Mediu5, qui esl tlm ! mqlorum. cst m\\nd1IS, in quo jU5ti ! peccatores.
I it suprelnum ! dium. qui est mediocri!er oollorum. 5! paradisus; in
quo sunt ! Elias. vivi quidem. sed adbuc morituri. ! inler medium !
infilnum. qui est mediocriter malorum. in quo uiltu qui iltim
gut in via. vel aliquam maculam venialem portaverulIl in morte...
6J .

,
III 8
, ,
,

,
.
.
, :
(
1 ) .
111 ,
,
.
,
- -.
,
: !
!2

n:,
.
, <I,


(1215), 110,
,
,

Ch. Thouzellier .. Ecclesia ilits in Etudes d'histoire du droit canonique,


tome 11, Paris, 1965, . 1407-1424.
2 qua rationabilis ! salubris est hujus oservanti41e institutio, PL, 217, col.
590.
I . XII Bek:

Summa confessorum
or
.
. . "
", ,
,
, , !I
-
. , ,
, - ,
- . -
, - 1.
,
-
, llO-
,
. ,

,
ayl.
,
,
.

: .

, ,
.
,
JI ,
, (( , , ((.
, 1200 (
), ,
, ,

Thomas de Chobham. 511mm/l Confessorum. ed. F. Broomfield. Louvain-


Paris. 1968. . 125-126.
2 Ibid . 127.
fIit) . <j'

, ,
,
. (. 1231)
:
, :
, - ,
- , - .
,
2.
, , ,
. (14:2):
, ,
, ,

. , ,
.

1 Manuscrit Paris, BibIiothi~que nationale, ms latin 14883, folio 114, . :


. . Landgraf, Dogmengeschichre... IV/2, . 281, . 61.
2 Melius est, ! dicatur, quod diverse mansiones sunt in purgatorio: alia
pelantur tenebrarum loga, alia manus ifi, alia 05 Iconis, alia
ttIS. Et istis penis petit Ecclesia animas mortuorum Iiberari (Ibid.,
. 281, . 61).
6


-
,
JJ (sommia). -
, ,

.
, -
-
: .
, .
XIII .
.. ,
IV ,

,
, .

_ :

1<
, ,
- Moralia,
fJ .

.
, -
.
( ,
XI )
JI , , ,
,
,
.
, , XXXIV,
(( ,~ diversis
apparitiollibus et miraculus), 1063
1072 . , I"
l" , 1060
,
J'
>~I, ,
2 ,
, ,
, .
,
, ,
- - - , " ,
. -
,

, 3 .
, I1CJ. : " ,
?" : " ".
" ?" : "
, ,
, IIro
,

, ! , -

.: Mig11C. /. 145. col. 584-590 ll lI


llII r1l311. :~ d (. lierat poenis
purgatori,). IleTpe lI .: F. Drcssler.
Pelrus Dam;a,j;. n und Werk. Rome. 1954. 8
.: J.
Leclercq .DUlts 5ur la mort des moines. in Revue
billQrI. XLV. 1955. . 165-180.
2 PL, 145. 186, 188.
f!I , XII :

u~,

(). I'
lJ R60 (dc locis
poenalibus),
n,
; 8bJ ,
,
".
, OHL1 :
" 1l0lJ , ,
, , f1.Clib l'

. ll ll
, ",
. 06II il
, L1 .
,
,
. , ll ,
, II
I111 'l
f1. ,

110
.
I . ,
ll,
.
1.

, ,

-. .
, ll .
: " ,
".
,
. ,
.
.
. .

l!ImI . JI(

. -
1<
, u~,
, , ,
,
.
8 , : "
, , ,
,
( ). (
), ,
".
: ", ,
.
:
. ,

". ,
1'0 .
.
l .

().
, .


, , , ,
.

Kal< ,
11 ([ poenalia, lora poenalia)
, ,
, .
.
, .

,
, Jl :

TeKL" yroJl:
poena/ibus undique lori$ IlSrriaum ! ambientium CQtenarum squ/ri
hemenler atlriul>J.
f . XII :

ad ;num, , , ,
,
. ,
,
. , tlO,
, , ,

, .
, J-f1IC
. ,
, , u
J1,
. Il I (
. ,
,
. ,

, 'I
. ,
,
l.

miraculis (
1145 115b) Il >,
II. ,
, ".,
, . ,
, 2 .

,
3 ,
,
tlO 1.
,
, -
.
rpeXOB

PL. 144.403.
2 De mirQCII/is. 1,IX. PL. 189.871.
3 Vj! mim",lis, 1, XXIII, ibld. 891-894.
l!1mJ .

, ,
'.

,
, ,
' ,
. ,
,
, exepla,
, ,
.
, Historia ecclesiastica
Anglorum ,
,

,
:
,
. , ,
, (in purgatorio)
,

.
,
l' ,
,
; , ,
; , ,
ll;
, . .

. ,
, ,
,
, ,
2

1 De miraculis. 1, IJJ, ibid., 903-908.


2
I )'.
, 1l0
1854 .
f!] 11. XJJ :


,
. -
-
I' ; -

,
.

: ;
, - l ,

.
, ,
,

, ,
.

.

1. :

,
, :
l<3 (<< igrius sanctorum)),
ro ,

(<< vita sua))),


,
'. vita sua
,

vitil sua (I,llu .iII~ Monodia:: Poe.ncs une voix.


Memoires) 156 Patrologie
latine . 11 I\ :
G. isch. Geschiclrlt der Autobiographie. 1.2. Franclort. 1959; .: J. Paul
"Le dmiqll ! Jnaginaire dans l "De vita sua" de Guibert de Nogent
in Le Diable U /l Age. Senefiance. " 6. i--v:. Paris. 1979.
.371-399.
flli1 .

. , ,

- ,

1116 . ,
,

.
:

, ,
, , ,
, .
,
. ,
! .
,
.
R

: ! ,
. , ,
8, '

,
R . ,
,
.
, ( 1.'1'0 ).
.
,
, , KorAa .

(1 . 2:12-15). , 'ITO
,
. ,

. . 5 : Self
and Sociely in Medieval France, The Memoirs { l Guiberl 01 Nogenr.
New York, 1970; . McLaughlin .Survivors and
surrogates: Children and Parents the IXth to the Xlllth centuries., in
he History ofChildhood, Lloyd de Mause ed., New York, 1975, . 105-
106.
fJD . XII :

,
- lill.

, , .
. .
. I' (, .
, h
,

. 6lIOh ,
, , ,

. (l1I8: .
? ..
, - , - h!"
.

,
, l:l JlO

ll Jl ll
. J1.

t:, ,
. -
, -
'l .

: ,
( ,
). lO : " lI
. .
I. ,
ll . Jl
, ,
.
01
, .
, .
, 080, ,
h -
8 . ,
, , .
, 8 >,
, .
f.i.f.I .

,
( - lI
) l<1, u
, ,

(hos mereretur et nu locos
et poenas).

, ,
'lll

, , ,

. ,
.
, ,
, APYI' ,
, , ,
. ,
, - ,
, ,
. Jl ,
, . ,
, ,
<l 3<1 ,
. " ~
.

!>
, I1 1llf
.

,
, ,
.

,
(poenales locos apud inferos),
,
.

-,
, .
, ,

, Jl -
. XII :

, . ,
,
.

, -
, -
J<, :
J<,
,

, ,

, ,
1 , , ,
, ((. ,

-
( .

, ,

.I - . ,
lm, -
, ,
HbIe1 , ,
, ,

, , ,
,
. ,
, . ,
, .
,
, ,
, ,
,

.
: , ,

(, ,

1 .: J.-Cl. Schmitt, Le ;n' levrier. Guillefort, guerisseur d'enfant depu;s '


l1' s;ecle. Paris, 1979.
:1 .: 1.
visse, . Mollat. L'!mage du ;, dans J'art occidental. 11. ! premiers
siecles cbretiens aux grandes decouvertes, 2 vol. Fribourg. 1979.
II .

, - n locos poenales locos.


coaneret,
),
, ,

, , ,

,
. , ,
.
. ,
, ,
~.


(molestias istas molestiaru hoinis).

, ,
.

2. ,.,-u:
u mmmuu

(. 1100)
.
.
-
(1111-1137),
l', nJ :ill.
, ,
, (1127-1137)

. '.
, -
: ,
>, .
.
, , -

Il6I1 III' M;scel1anea Cass;nese,


I. 1932, . 83-103, ll80nI .. Mirra qLa visione
di Alberico., ibid., . 34-79.
fJ . II :


l
,
, ,
.
(/ penarum et illferni),
.

J-' 06 6 Z
.

1l0
, ,
, ,
.
lI ,
.


.
, .

.
. , ,
. ,
,

. ,
, ll ,

. ,
.
, - ,
(lI ,
,
, ).

110 II JI>l .: .. P~lacio, [ Escatologia


,1Iusulmana n l Divina Comedia .. , Madrid, 1919; . Cerulli IJ "/ibro del/a
Scala t'lla questione dclle /Onli arabo-spagnole delle Divina Comedia, Rome,
1949.06 .: . Blochet .. ftude sur l'his-
toire reJigieuse de J'lran .. in Revue Je I'hisloire des re/igi"ns. 20. t. 40, Paris,
1899, . 12; . Arkoun, 1. I.e Goff. . Fahd, . Rodinson l:fitrange
' l Merveillellx dans J'Isfam mediev(l/, Paris, 1978. . 100-101.
2 .
D. .

,
,
. ,
, , ll
, ,

, .
,

, :
,
(
) . ,
,
, , ,

.
, .

.
, , , ,
, ,
3 80 , , ,
-
, .

, ,
. ,
~,
11 . ,
: .
, , ,
, .
,
- ,

. ,
, , , ,
,
,
, ,
, , ,
>.
f . XII :

, , ,
,
.
, ,
, ,
.
,
yu.r,

1' ,
,
, ,
, .
,
.
, , ,
, ,
,
.
,
,
.

, ,
- .
.
, , -
, ,
yu.r ,
, ,

,
, , , ,

. ,
!.

II: autern insin:mt apostolo, purgatorii nn


habere cognovi. , l< jluminis: :i.
() . .
flumine purgatorio (<< 'I ),
, . Ka'leCTBe
1< lotlO purgtltorii
(purgatorius) .
fJ . ('

,
,
, .
, ,
,
, ,

.
, ,
.
, , .
,
,

, refrigerium,
, ,

. ,
,
,
.
- ,
, , - .
,
, ,
.
, l
:
, ,
, ,
,
. ,
: (gula), (cupidas)
(superbia), ,
, ,
, ,
, . ,
, ,
, , ,
fl.li] , XII :

, ,

.


.
,
.
, ,
(' .
6
.
, , ,
, , , .
, t
, .
(
) ,
, ,

- , .

, ,
.
, .
, ,

, -

.
(
); scelera,
, ,
, , ,

, .

1 , , 'l,
(2 , 12:2--4). :
l 51
,
mirabilia. ,
. ,
. /1a
. -.
f!] .

,
, ,
.

post morte Jl
, 6
U.l, ,
, ,
,

Il ,
,

lI, l .

, ,

,
- refrigerium -
-
I, .


l

3. :

-
-

, .
,
, :
, IIJ1, , , , ,
.
: , ,
, .
rIl.
.
. .
, ,
, , (-

Visio Tnugdali. ed. Albrecht Wagncr. Erlangen, 1882.


~ . XII ;

),
,

.
, u .
1l, ,
, ,
,
.
, ,
l, -
XlI , , -
,
, , : , -
, -
.

,
, , ,
bI, , .
, ,
,

, ,

, rlO ,

.
, , 60 .
, 06-

.
, , lIll
, Jl ,
,

(requies n).
,
, , Be1)'lee,

. ,
,
.
, .
f1!FJ .

yn
- ,

- ,
, , .
6
yn. 71
, Jt
. ,
II ,

,
. (
)
, .
,
,

~ , , (),

11 , , .
Jl71)' ,
. ,
, ,
. , , :
, , ! ,
, .
:

.
, - ,
,
yn. .
,
.
,
- , ,
,
-
, ,
(!).
.
iIiI . XII :

, ,
, ,
, ,
,
<t Jf. -
:
J1 . - :
<t .

- ,
: 'IeTblpeM l':
,
; ,
( ,
) ;
; .
. l1h
,
, .
1'0,
, Ol'ilt ,
'

, l\ .
, Tliyrna-
, , elI.I,e
II .

) . 8

,
. ,
, 110

. YI' ,
l1 .
,

, 'I
l' ,
Jl
. II (
,
,
fI!9 .

,) ,
(
)
. ,

. , ,
,
, ,
( ).

,

, .
,

,
. ,
.

4. :
(( mu>
u
- , -
. :

. ,
, f:,

, , -

1.

"Purgatorium sancti Patricii" XVII .:


I'IoriIcgium lnslllae Sanctorum (1624),
BocnpOIi3BOJJ.CHO Patrologie latinc, (. 180. col. 975-1004,
Triaais thaumaturgae ... acta, Louvain. 1647.
: S. EckJeben, Die iiltcstc Scl,ilderung m Fegfi'uer
des I,eilig<'n Patr;cius, Halle, 1885; Ed. ll, Zu, Gcschiclrte , Legcl1de
m Purgatorium des Ireiligcn Patric;us in Romanisclre Forschungen. ed.
. VollmOl[er, VI, 1891, . 139-197. l1 .
Jl, Teio.CT ,
(ms V S9 de mg. XIV .),
3 , Arundel 292 (
IlI .); U.M. Zanden, d / Purgatoire saint Patrice, -
fli . XII :

- , . (,
III
leHpuKYc, ), 1'

, .
( )
.
, .
(
8 ), ,
. ll
,
,
n
.
.
,
,

. ,
, ()

sterdam, 1927 ( JI XV .
, l! ll1dl 2!12);
l' 19381'. ll ... Le Purgato-
rium Sal1cti Patl'icii" (
r - I! !!
L'Espurgatoire saint Patriz) llJ1
. J)ll II ' n
I' . II. R . u
'l " , llRIiII. "

", . .: Th. Wright,5t.


Patrick's Pl4galory; <111 CSS<1Y '/l legellds / Pllrg,ltory, Hcll (/I/d Pamdise.
n! durillg the Middlc Agcs, LOl1don. 1844; Barillg-Gould, Cr<riOU5 Myths
/ the Midtlle Agcs, 1884, repr. Leyde, 1975: 5. Palrick s P."gatory, . 230-
249; G. Ph. , T/H~ Legend ! 51. <1tI ick 5 , its later literary
blSlory, 8ltil. 19; Ph. de Felice, atrtre I1lld. Mylllcs lt-ge'ldes: le
Purgatoirc de saillt Palrice. Paris, 1906. l1 .1Jtl,
.. 1 (>: Sh. Leslie, 51. Hltri ../r 5 Purgatory:
record /m History lmd Litcmture, London. 1932.
, 110
R lI - .:
V. et . Turner. /m alld Pi/grimage in Chr;stian Cultllre: chap. 111.
51. Patr;ck' 5 Pllrgatory: Religion <1nd Nationalism in n ArcJlaic Pilgrimage,
Oxford. 1978. . 104--\39.
liJ .

(que purgatoria vocatur),


,

.
,
.

,

.
, - ,

- (edia aute n et ala
;nedio). , .
( )
.

,
, ,


, ,
,
I
l'

,
(fossa)
,

,

.
,

,
, .

,
. -

1 --- ecrb
, IIIIII

- ,
II .
XVIII . .
fliD . :

(Sancti Patricii purgatorium)l,


.

,
JI \'
,
.
ll, ,

, ,
. JI ,

.
,

. ,
,

. JI
, , ,
, .
.
. ,

JI. },
, .
, ,
.
.
(hiis nostris temporibus) - 80
(1135-1154).
XIIl - -
-
1153 . ,
, I1

, " lf, V 8.,


. 06 .
J' "J' 'I .. ,
Il II 1180 1183 .
, 1180-1183 .
" tcrminus quo . .
6I .

, .
ll

(nm gitur miliciam agressus miles noster. ! solus,


illtcrpidus tamen)I ...
,
. .
.
,
,
.
. , .
,
.
,
-
,
, bJ .
. ,

, ,
, .


.
, .
, ,

,
,

. ,
rne , ,
, ,
; , ,

; ,

,
r, , , , l'

, -

.: . Kohl~r. L'Awnture chn-a/eruque.ldea/ ! rea/ite dans / ,mn ,014r-


10is. Paris, 1974.
f.iI , XII :

, , ..
.

.
, . , J1
;
, yr . , , I',
, KOiIeHo,
. ,
.
, ,
; , ,
.
, ,
, ,

, .
: , .
, , .
. ,
(' ,
. ,
,

, ,
, ,
,
. I10 , ,
. ,
, ,

.
.
,
, .
,

.
, .
,
, :
(ratiol1em) , .
lfE!] . *

, - , - I
,

, ,

,
. ,
,
, ,
, II ,
. ,
, ,
, ,

, .
, ,

,
l ,
~~eMHOO 6II. ,
elo ,
. ,
. I111
: , :
,
, .
,

, ,
l1, ,
.
, , II ,
. ,
.1
,

80 ,
.
,
.

. , , -

1 Il .
11 II -
".
fI . XII : 1lln

, ,
.
..
;
.
,
, .
, ,
, .
: -
, {'
. Il
,
, ,
.
, - .
,
, ,

. ,
. r -
.
.
11 ,
',
.
,
, , ,
, - .
, ,
: , .
,
, ...

ll. -
refrigerium.

,
, . ,
, : .
, .
. .
fJ .

, ,

, .
,
, ...
,
,
,
.

,

, . ,
,
.
refrigerium ABpaaMOBa l

. 1110 JI,
< .
.
1190 ,

, -,
. ,
, c<TractatusB ,
1190 .
121 Z. 80-

, 06,
lI , 'I lIa : "
' lI ](I1 , rAe
OlH'llbIe ~I ... . Soustelle, Les Quatre
Soleils. Paris. 1967, .52.)
:11 F. W. [.o~kc new date for the composition tlle Tractatus Purgatorio
Sanctii Patrkii in Speculum. 1965, . 641--646. OTepa~'
1189 [., ~"I1 Tractatus
1208-1215 . 6<, "!>! L'Espurgatoire Saint Patriz
6101](0 ' . (Richard aum .Re-
cherches sur Ics cevres 3t(iies Marie de France .. in lles Universitatis Sa-
rayjensis, 9, Heidelberg, 1968.) ,
L'cspurgatoire.
eJI 8., I! , '
PIIH Ilk. I, '! Topographia Hibemica.
.l .
('0 hl apryeH08 Jl3 <>" Tractatus.
J . XII : )I(


purgatoriul1l
, ,
,

1210
1190 . , 'ITO

: -, -

Sl
1170 1180 , ,
, 1180 1215 -.
, ,)
I', 1180 1183 ,
,
KOHHaxTe l
.
.

-
III .
,
II
. 1200 .
. ll

. , YJe
,
(Topographia Hibernica)
, (
), 1188
, ,

XIII .
1185-1186 . 5-
Topographia Hibernica
.

. m I<() 1l0 R
XVII . .. 1<3, .. Purgatorium. . Il .
(Florilegium insulae san"orum ... Paris. 1624, . 1---.85)
Il (Tr;adij 1IIoIIImal"rgae .... Louvain, 1647.). :
.Acta Santorum... 17 mars. t. 11. . 540-580.
liI1D .

. , ,
, I1ll .

, , .
. -
,

. ,
,

.
l'pexoB ).
, lU-JI, -
( ) ,
, .
, -,
. li VI
1497 , XVI
,

1632, 1704 1727 .


110 1790 ,
Ha . ,
, 1931 ;
1 15
15000 2

1 (~jraldus msis. , t. V, ed. J.F. Dimock, Ld, 1867, (ReTum


Brirannicaru", medij acvi scriprores) , 82~8. l
11 XJII 11. ('''1110 n06aBIICHo -
II ' 'l' ,
II . .: .. l1 de~ Z.ld. n
chapirre inrcrcssant dc l "Topographia Hibernica. / Tractatus de u
rorio Sanctii Parririi,. jll Ncoplli/%gus. 1927. JI ll. -
. Topographia . KOlla
IIil1'n - , ., - IlepCHeceHo
JIU 1')( (-I) .. -
- 'Jl, ~
I . l1u CBIITblMl1 ll.
2 ;.:J.
Selu, St. J'atri,k's Purgalory. MeJ,eval Pi/grimage in lreland.
DlId (1918); 1. Ryan, New Catllolic Encyclopedia. vol. XI, 1967, . 1039.
, (lV L'ur Monde, Mytlles ! Legendes.
Le Purgatoire de sainr Patrice. Paris. 1906.
Jl-.. , 6e:ibIllcpeCH3
: " ll - 31'0
. .
/l II') (. 9 .),
f.f D . XII :
.,: _

urgatriu1 Sancti Patricii,


, , ,
,
. -,
.

I
. "
,
2

-
1905 . 1913 . Jl . .
ll. : . .l. " ll .
IIIIO Il'I -l. 3ll , Qc1
IIlt. .. lt.l Ifl/I,lI.

f'. Il, i () " (. :


. ! . Tllrner. . 133.) -, IJOllI -
lI 1972 . 'll> II
I Ill'o lI MeCTlloro rm .
" ll IIJ. Il ~l 15
9 , II""
.... ll "IIJ. 6l1
, ) , tJO II'l" 24-'1<1-
CIJ. <t 1970 . -tJ (the Vigil) -
ltlml ! 1l0,

tJ 'l 24 'Iaco" . .. -
,,!
II OI <l 3IJ}'3Ji
II (i. 1894.) .:
L. Fou1et ;
de France ! 1 I.egende du PIJrgatoire de Saint Patrice in
Romanische Forschungen, I1, 1908. . 599-627.
2 lr IIJ 8
:"' " (Histoire li!r;r dc 1/1 F"mce. '. . Paris.
1891): I't' If , 'ICT"'PC " Ilhl
8 /II 8. " . "I! l1,
If ' KIIIITY . I .
ll"ll t II: 1.. P'lfga/o;re de sa;1It Pa/rice des
nU5cr;p/s Harleicn 273 / Fonds !ranfa;s 2198, Glg, 1916.
.purgatoire I1111, . :

Par la gr.n! boUnlt qu il ay~il


()isl qr mou! 1l irr~il
., pu'g~l"jre, q _sc.
" 1'.".1 espene. _esl'echiez (v. 91-94)
celui qe Ycll le.ser
pIIr'galoire de enl.". Iv./O/-/OZ).
6mI .

Flores
Historiarum, 1231 .
, , Chronica majora
.
. , ,
.,
Dialogus miraculorum (, 38) : ,
,
,
.
!
Purgatorium Sancti Patricii:
Historia orientalis ( II),
Speculum historiale (
, XXIII-XXIV),
Tractatus (le diversis materiis praedicabilibus (.
), De dono timoris
( ) ((
, : (
, ,

.
ll : Le Pllrgatoirc de saint Patrice.
Legcndc du IIl' sit!c/e, pub/iee d'aprus 1 nJanuscrit de la Bib/iotheque de
Rei,ns. Rein1s, 1842. I[lt (XIIIII.)
ll XopTcMaHlloM AJten Eng!/St/le l.egendcn, Paderborn,
1875, . 149-211; Englische 5tudien.l, . 98-121. Breslau,
1876; 11 L. . Smith, EngJische Studiell, I, . 3-12, BresJau, 1886.
II, 113 lI . . ll,l
. .: Raimon de Perelhos. Voyage u Pllrgatoire de saim
Patrice, TOl!louse, 1903 (1l, .).
(I'n)
ll Il, 1l0 ll311
. !. '
Jt 894 'l
. 3bl .
. KOPllYC 3
ll ll () 11 ll.
(. 48): Ayssi commensa 10 Iibre de Tindal tractan de las penas
de purgatori. ll D .:
J.Perez de Montall)an, Vida Purgatorio de San Patricio. ed. M.G. Profeti.
Pise, 1972.
S!D . XII :

l. Image du
mond, 1245 1248
, 1246 2.
:

,
.

.
- ,
,
, ,
, .

, h,
,
.
I, ,
,

, ,
l>
".

, ,

6
0 4

Ugende dorec, trad. fis. . de Wyzewa. PJI'is, 1920, . 182. t>


.: 1.. Frati <,11 Purgatorio di
S. Patrizio secondo Stefano di Bourbol1 Umberto (Ie Romans il1 Giomale
srorico della /"Itr italialla, 8,1886, . 140--179.
2 II bl ll~ . . P1"ior,
L'lmage du mo"de maitre (;oussouitl. RecJacti"" Il prosc, Lausanne -
ris, J 913.
3 bl Image dLl d .. -
, : Dictio,,-
naire des ltigendes d,1 L'ilristianisme, eJ. Migne. Paris. 1855. colonnes 950-
1035.
4 d. Quaracchi. t. '. . 526. Jl ,
l1 Il,lf 1' ( IJI {n-
bulose ortum esl, '1'lOd ibi esset purgarorium).
f!J .

, 1394
8 ,
. ,
,
.
, ,
TOMI. .
() .
. yr ,
.
. , ()
2,
-'.
8
XVIII 4

Froissart, . de l.ett~nhove, Chroniques, 1. xv, Rruxelles. 1871.


p.145-146.
2 , . II ( 1,
5),011 II ,
III> D I, ero
('IYb , '[ el'o , ,
, 11
, I[ ).

JI)"X I l ,
! (' ,-: ~It
u,. rn. u OI'He.
({ " o)(aRHCTa
",,11 " .
, , TOro,
, " :

.U: ., 1'~ <-.

: . ~ J.!, I1
m, I<! 8dM CKa.."'IaTb,
" " - . "n <:liNiI . (oiJ . ".,,"')
3 Caldcron, Le Prtrgatoirc de sai", Patrice, Irad. (~. de Rouarlet, Dra-
m$ rc/igic/lx de Calderol', Paris, 1898. llepBoe .I Purgalorio de
$ I'atricio, 1636.
4 'l /l ll 1I0 V
IIIr .: 5.,i/1/ Patrice, $/1 purgatoire ! 50/1 voyage in Diction-
nairc ,ies legendes du christianisme, cd. Migne. Paris, 1855, col. 950-1035.
: ,
,

.. (l. 951).
fIi , XII : , '*_

D ,
J1 \'

- - ,

, ,<
tatus l' :
, , ,

.
, ,
,
. l'l COOTBel.:TO
,

cur Ol< (
, ) i? ,
, ,
,
h.", ,

lI.
, ,
, .
, .
,
, , OIlO
. -
,
,
, XVI .
-
f
,
, ,
, ,

-
, , .
VlII ,
rw .


Il, VII-XIII .
I .
, ,


,
, (994-1049).
,

i
, XXI

. -,
u
. ,


. bI
I'
,

, bI ,
, , , ,
, - HOB010
,

,
, ,

.
:

/otsuald ( 13 IotsalJ, lotsaud, lotswald),


Vila Odiloni, in Patrologie Latine, [. 142, col. 926-927; Pierre Dmi. Vita
Odilonis i Pntlolo.~;c Latine, t. 144, col. 935-937.
, Jl lI ( ,
" II ll 580 r., KYJlbTOM
ll Jl,
OA<lX MOllaxa IX . (
lI IJ '"'OIlIIe I .) .: G. Cozza Luzi Le eruziol1i di Lipari
l Vesuvio ll' n 787" il1 Nllovo GrornaleArcndicQ, ter. 111, Milan,1890;
G. Iilcolino Quando Ic Rolie diventarUJ10 coJuni dcll' Inferno. Calogero u
solo contr.1 mille diavoli in Arcipe/ago, , " 4, I.ipari, 1977.
r'
.
IDIII . XII :

'".
: ,

.
, ,

,

...
...
, (hospita) ,
, ",
(i"vitus).
I> ll
. CMepTI,
, .
...
.
:
, , , ,
!
I, .
,
. lJO ,
! :
, 1I . , . .

,
, l, '.


- r
.

, 8
.

, , ,
,

/ulien de Vezelay, Sermons, ed. . Vorreux, t. 11 (collectio" Sources


tiennes, 193). P,\I'is, 1972, . 450--455.
t1 CJJ08a etlmici lll///i 1 , (. 1.
.224.
lliD k .

, ,

, , . II

. , !>
,
;

(. 5:22)
,

. ,
. , IIIl ,

, . , , .

(1 . 2;12-13, 15). ,
,
. .. (
33:14). , ,
:
.
, .
; . ,
, ;
l" ,
1.

,
(
) yr
,
, _

Jl?
! .
Otia Imperialia {(( ),
1210 J'ona
,
IV
(1214), ,
,
, ,
, r -

1 'ulien de Vezelay. Sermons__ . _ 456-459, 460-463.


IIIJ . XII : po*ete n

, -
.
1< . ,
, ,
: , , . ,
, ; ,

110 ,
, () ,
, ,
... , , ,
,
(>I.
, -, ,
,
,
, >,
, , .
:, <
, ,
,
1190 :

,
. ll
6ll~, ,
.
II
r . l"
. ]{
. .

. ,
, lI.
.

Gervais de Tilbury. O/ia lmperia/i" il1 Scriptores Reru Brunsv;cl.'nsium,


Hanovre 1707, 1. 1. . 9Z1 (3811 n
r60 " lI ~ll
).
2 l'l 6 (.), ll
yrII .18 r. l'l .
J1 .

. , ,
.
,

el'o .
,
,
,

. ,
, ,
iI,

!.


2

.
, , ,
,
. -
,

.
,
3 ,

.

: .
u .

( )
, 1I0
, . XIII ,
, ,
, , .

01i" lmperialia. . Leibniz. . 921.


2 . Graf Artu nell'Etna. in Miti. leggende superstizioni del Medio . yol.
11. Turin. 1893. . 303-335.
3 .: R. S. I_oomis .. The oral diffusion of the Arthurian Legend i Arthurian
Liter"ture in the Middle Ages. collaborative His10ry (ed. R. S. Loomis).
Oxford 1959. . 6]-62; . Viscardi .thuri ifluns i Italian
literature from 1200 to ] 500" in Arrhurian Literature in the Middle Ages.
collaborative History (ed. R.S. Loomis). Oxford ] 959. . 419.
lIiIi . XII :

,

., -
,

.
, '.

.

,

II! . ,
I ,
. ,
)) ,
, :
- , - ,

. -
, -
.
, ,
, . -
.


,
, , ,

.: . Nutt. The Jlappy otherworld in the mytJlico-rmntic literarure ofthe


lrish. The celtic doctrine 01 re-birth. II8
, l', llll 8., lfllR
8 ,. . (The
u! Bran. Son 01 Febal. /0 the land u! the LiY;lIg. n old lrish SII.r:a. London.
1895).
II!I! " .

, ( ,
- ,
:
), ,
, ,
u , ,
, .
,

80,
, :
I1 ... ,
, l1
, ,

, 1.

, , , , l1JJ.
,
, ,
,

.
, ,
<t
,
, .
1
( 1 ),
,
. , 1(

. .
,

,
.
,
,
.
.

11 II ll 60I.
ID . XII :

:
, n regllo),
(;n supplicio
.
( -
Vita Martini
) .
,
, .
. -
: , 1160
, ,lR ).
ll , , R
Jt. ,
:

: , , r, I\ Ayu.e,
. , 011
?
: n
(vehicultlm), 8, , 6
n , ,
,
, u .
l:80,
lrnlf, : ,
'leM - . ,
, . , JO ll
. ,
, ,

I\TO , . .
, ".., .
.
, 8 ,
, (mentes infideIium),
,

, ,
u.

, ,
, R Me~,.a
lIi .

. .
. J

. , al'

: .
2
-
,
,
,
,


.

- .
. 8,
.
)
XI-XIII :
,
OI'.
.
III
723 726
,

.
.

u . ,
. , .
. ,
. .

Gregoirc Lc Grand. Dialogi. IV. XXXII\-XXXVII. . V. Moricca. . 278-


285.
2 Gregoirc l,e Grand. Dialogi. IV. .
iJ . XII :

, ,

, .
, , II

, . ,
, , 1' It

. ,
'I

, u. ll
, h
. (um .fomex),
, , ll
BIIOBI, .
.

. , ,
, ll ,
( ,
, in s;tu), -
. , I'

. ,
,
60 . II

.
, ,
.
_
_

1 Hodoeporicon S. Willi//Ji in lt;n hiero!olymitllnll. ed. . TobIer et


.Molinier. Geneve. 1879. . 272-273. r " "38
n6 JI().
7


. I :
, cyrb
. ll , 8
, l!, ,
,
. , ,
, , , , bI,
, (
, , ),
() 11 ().
:
,
. IV ,
i ,
, - , ,
, , -
. , ,
, ,

. XII ,
,
,
, If ,
, .
XI -
, ,
,
. , . -
r . XII ; 'i

; ,
u11 ,
JI ,

, ,
. ,
,
.
I ,
,
, -

,
.
: , , <\ ,

, 11 ; - I

. QI\ 111

. , ,
,
ll
, ,
, , (
1200 , J
?),
, ,
. III :
3
((, bl 1.


? ,
,
?
. -,
. , ,

.. pro f'Xt'rcilll 'J"i .1'1('("' in purga/orio. PL. 217. col. 590.


II .

- , ,
.

.

.

, .
, ,
.
, - , -
(. 25:31--46). .

, ,

, ;
,

,
;
, (. 16:8--11).

, , :

. l(, ~(}
rOM, [' , .
;
, ...
11 . .
.
(. 20:12-15).

, , , ,
h :

, , .
,
,
-
J . XII :


, ,
, .
,
, ,

. , ,
Mory ,
,
, lI.
, ,

, lI
,
,
.
I1 , ,
.
: -
- ,
ll .


.
, ,

,

,
,
",l' ,

, ,
, : ,
, .


J' ,

II . 'lepTa ,
Bcero , ,
08 VI II ,1-
, -
n
I .

l
. ,

rr
1127 , l:
. ,
l' ,
CKBO~ib
f
. ,
, ,

".
.

I
CBO~Y (1094) ,

.
:

, , : (praeceptum, consilium,
indulgentia)'\ ,
, ll ,
-,
,
( ,
), ry l
) (<<Liber de misericordia et j ustitia )4.
~
.
, -

Suger. Vie dt LOU;5 Vl/e 5. ed. ! trad. de . Waquct. Paris. 1964. Rigord,
5, Phi/ippi AlIgus';. ' Guillaume le Bretol1, Philippis.
. 60 IIJ( 1882-1885 .
2 .: Galb~rt de Bruges. Le mcurte de Chnrlc5 / n (
. I ll cr KellerxeMa).
Anvers.1977.
3 Yves ,10: Chartres. Pro/og;n Decretum in PL, 161,47--60.
4 G. Le Bras .Le dc ",;sericordia ' just;,ia d' Alger de Liege>' in NOllyelle
Revlle h;stor;qllc de droit franfais t!tranger. 19Z1. . 80-- 118;
.: PL, 18. col. 859-968.
I! . XII :

, ,

, ,
.

,
,
.
, ,
, II
, I

. ,
, ,

: I1,

, 6
, 06
: ! Tanta diver-
sitas scrituum ...
. ,

, ,
...
.

. : ,
... ,

- . ,
, ,
, , ualOJl-
m nu ( peccat qui exercct justitiam).
,
f, ,
:
0 (expurgare)
: ,
, ,

, ( ..
: corlfessione et penitentia). ,
, ,
II .

'.

, n. ~
(cr;men), (delictum), (culpa), (
tum) -
, 11 .

Jl'I

IX 2

- n ,

:
, ,
, mIIU, lX
n 1234
Ol' ;
Il.


l. ,
,
, ,
, (cMora]ja" Liber pastoralis.
,


: nu.
,
, -

. /I XXVIII, XLIII-XLIV, LXXXIII, XLIII lI Libcr. u


" rR LXI-I.XII (PL,180, 1. 929-930).
2 SI. KUttl1tl', tmonistiscne Schuldlt:hre VO/l
Gr/lfien bis /lnf die Dckret/l{en Gre-
gors /, Cite du Vatican. 1935.
II! . XII :

n
nOllOBUHbI Xll )
- .

, 06 .
Liber Pal1crisis
,

( odernis agistris).
, ,
l .
.
3
,
-
! ,
.

, ,
. ,1J<

. Cur Deus homo (, 15,52, 115)


:
, , ,

, ,
, II,

4.

,
: , , .
. <I
, ,

nsllS. (u/

R. lm, La Doaritl(' dll pfkll1i dans les ecoles theologi'lues df! I prf!iere
oitie du XI1 sie,lc. Louvain. GembIoux. 1958.
2 . Lottin Pour une cdi!iol1 crilique du Liber Patlcrisis in RecJ,erches de
theologie an.ietlf)I'Ct mlidievule. III (1946). . 185-201.
3 "", III 6 . .: Ph. Delhaye ! autres,
Tluiologie du pe,Ji. vol. 1. Parj~ - l"ournai - New York - ROn1e. 1960.
4 Anselme de Cal1torbery. , Deus (Pourql4oi Dieu s'f!Sr fait homf!),
Paris, 1943.
II .

), ((
: ,
, :
(culpa), (conseI1SUS)
(contemptus Dei), ,
, ,
, ,

, '.
, (culpa), ,
, , .fl
, ()
,
, .
/ ,
(,
),
() ,
I 2

, ,

.
.
lIO ((

,
I<.
, ,

].
, .
I ,
, , -

Commentarills Ctmtabrigiensis in Epistolas Pauli Schola Petri Abaclardi 2 In


epistolam Cori/.thias Jam l Ilm, Gl'JS ! Ephesos (ed. . Land-
graf). Notre- 1 (Ind.). 1939. . 429. . : R. l. Le Doctrine du
....
. 250. . 2.
2 lIe !!. .: . Ch. Lea. History
01 Auricular COllfession n indulgences in the Latin Church. vol. 111.
Indulgences. Philadelpl1ia. 1896. . 313-314.
3 .: R. Blomme. La Doctri'le u ....
. 340. ll nuu
LI1 - .
- . XII : n

, ,
:
(<< et falsa poenitentia)I. 01'1
. ,
. ,

: hl
. ,
.
,
~
.
, ,

, ,

l (culpa).
TOJlbKO ,

, ~
,
:

(),
. .
pac~
Nugis curialil1m
, ,

,
,

(puer):
,

, . ~
, ,
. ,
, , : "
, ,
,

1 , (PL, 40. 1127-1128), -.


. lfI1 .: .
taert, LA confession laiqucs dans L'Eglis(' Jatill(' dcpllis 1<, VIl1,illsqu'an
XIV siecle, Paris, 1926, . 50-56.
lJi .

(),
,
8". , ,
: ", ~ ,
, ". ,
, I'
'. ,
, - , ,
, , , ,
,
.

,
.

, .

,
.) , -
.
ll .
JIO .

. .
,
II,
Ol"
: IV,

: II -- ...
,
,

!l -
, Ii. ' .
,
. 1215 ,
.
21- Omnis utriusque sexus

\V. , De n"gis ,,,riali,,,,,, ed. . R. James, Oxford. 1914. . :


J-Ch. . Le Motif d" repentir dans Ia Jjll/iratur~ fran~aise nl/idievaJe (des
origines 1230). Geneve. 1968, . 109. ,
'Ilt, Jt .
i , XII : l't

, , l(
.
, , . ,
, , I'
.
8 , ,
,
'l
, ,
, , ,
, , ,
.
III .
, .
,

, ,

,
~ ,
II
, ,
.
-
, ,
l
, ,
: .
, ,

: .

,
.
(1:8): < ,
, - ,
. :

.: . Vogel. Lcs "; pl1en;tentil1/es, Typologie des s<)urce~ <Iu


Age occidenlal, fasc. 27, Turnhout. 1978.1. [. Goff Mctier l profession
d'apres les manuels de confesseurs du .. in Miscelll1nel1 Mediae-
va//a. Vol.lJI. Reit,iige ZUtrl mittelaltcrlicl.en Mcnscl.t''', erlin. 19. . 44--
60. I cnt .: ."/(. ll6l. 3-I'"
Ypa1l. -. 2002. . 95-108.J
II-S11
I!F .


. . .
. :
l'. .
; (5:16-17).


.
(minuta),
(parva, minora), (/evia, leviora),
, ,

(qllotidiana). (veniale, venialia)


, . ,


, 1154
( ): .
,
, 3 Ap.l.
.), ,
r ,

. ,
( )
venia, II.
- .
'l
) (<<Sententiae Atrebaten-
ses) : ll>

OCIIOBllbIe .: .. Lilndgraf, V,IS Wesen der liisslichen Simde in


der Scho/tlSrik bis Tllo,nas VOtl Aquin. Banlbcrg. 1923; Dogmengeschichte der
Frhscho/astik. IV. Die Lehre VOII der Sun,le u,.J ihren Folgen.lI. Ratisbonne.
1956... il' 111. Die Nachlassung der Isslichen SUnde. . 100--202.
. : Th. .peche in Dicrio'lrJairc de rbl%gie ca/llolique, XIIII.
1933. col. 225-255. . Huftier .Pc,he mortel et peche vil. chap.
ill Ph. L>elhaye ! autres. Thtiologie du ,. 1960. . 363--451 (
. ':I'lI.l . , I. veniali'l
(,ll, quotidiatla m ). J.J. O'Brien, The Re
mission OJ Veni"li". Washington. 1959 ( n(,
n lJ). F. Blaton . peccato veniali. Dti 5(0-
lasticorum t S. ThOlnas in Collatione5 GandaVCtl5cs. 1928. . 134--142.
~ . XII :

n. ,
, IlOn n, ,

n . ,
n n
, , n

nl. ,
, n .
, 1117 ,
n . l
(criminalia)
(venialia levia).
,
:
? : ,
.

,

.!.
,
.
,
. , ,
,
IlI ,

.
,
,
,
:
,

(
,
), ,

. Lottin Les Sentel1tiae Atrebatenses in Recherches de Iht!%gie ancienne


' medievale.1.10. 1938, . 344. . : R. l0mm. La Doclrine du ....
.61, . 1.
2 Abelard. ed . Cousin. '. 11. . 621.
3 .: .. Landgraf, Dogmengeschichte .... IV/2. . 102 sqq.
rD ,

( ,
, ),
. ' ,
,
XIII , ,

. , ,

,

,
,
. -
, -
, ,
' ,

, ,
, ,

.
,

! , ,

.

_ :

- .
,
:
, ,

M ?

, ,
, , , -
~ . XII :

, ,
, , , ,

, .
, ,
, (mil1ora) l
(quae 1I0n sunt ad mortem)

, ,
. J<
ll . ,
,
.
, (culpa), ll
, . l'
, ll
(3:10-15) bl
, ,

, , ,

, l.
, .
(Jhs de Deo) :
, - ,
. orHel.

,
,
2. ,
l

XIII . ,
bl .

il
:

, ,
. , . . ,
,

1 . : . . Landgraf. Dogengescblchto: .... lV/2, . 116.


2 Libri Se,1ter1tiarum, Quaracchi. t. 11,1916, . 881-882.
l!f .

: , , ,
;
, . , , - .
,
, ,
. )'lll,
, , .

, ,
, ... ,
, ,

J.
, ,
, .
Il~
,

- XIlI
,
, , ..
, . ,
, ,

, ,

:

.
,
.

,
. ,
, ,
, , ,

. . Landgraf, Dogmengeschichte ... , '/2. . 165. . 34. est quod


quaedam animae, soluuntur corporibus. statim intrant purgatorium
qud ignem; in quo tamen omnes purgntur. sed quacdam.
nes quotquot intrant, in puniuntur. Unde Yideretur magis dicendus
punitorius quam purgatories. sed digniori accepi!. enim.
quae intran!. aliae purgantur ! puniuntur. aliae puniuntttr tantum. Ill
purgantur et puniuntur quae secum detulel'unt ligna, . stipulam. Illi
pUlliuntur tantum qui confitentes ! poenitentes de omnibtls peccatis suis
decesserunt. antequam iniunctam sacerdote poenitentiam peregissent ...
liD . XII : ,)

- XIII
.
.

,
yn

.
, ,
, -
. 1200
.
,
, 1237 ,
, ,
1210 ,
, , ,
( ) .
,
.
, ,
, ,
.
()
, nu -
, BpeMeHHOI'o .

, ,
, - .
,

, 8
- . ,

.

- ,

?
?
, ,

1 . . Landgraf, Dogmenges,hi,hte..., IV/2, . Z4.


l!f.IiI .... -
, ...

_ ( ) :

, ,
, ,
, .
:

,
.
,
-
- .
,
.
,
. ,
IV ,
1140 :
, ,
, .
? RJI
,
, ,
.
.

.
. ,

, ,
.
,

, ,
liI . XII :

:
D . , .
,
, , rt
. I

JlOTYCTopoHHero ,
.
1< . :

.
KOHKpeTHoro

1<. -,
.

.
. , ,
,
,

Il

< .
,
. ,
, ,
J
,
.
DII
,
, If


. , , JlO
: , (
), , II
, ,
, .
,
,
,
J .

-
- ,
.
( )
Horo. ,
,

.

. ,
, ,
l',
:

, .
eCTeCTBeHHee~ :
, -,
, i
. , ,
,

. ,
,
CtIO ,

. , ,
, .
.
. ,
"POCTG.
, . ,
,
, - (
- ) : -
- . ,
. ,
,
.
. , .

1 Th. Caplow, Deux contre n. Les coalitions dans les tritules, 1968, trad. fran~.,
Paris, 1971.
I . XII :

, ,
XI XIV .

.

}'l ,
. ,
,

n . ,
(valde)
, (mediocriter)
, JI
.
- -
u .
.
:
. ,
- ! ( ,
!) - .
( )
(mediocres),
.
. 1150
1160 :
,
:

;
rpeXOBI. ,
, .
-

, ,
.


. ,
, (<<Summa Lipsiensis,
. 1186), I :
, ""
,

Libri /V Se,.,mtial.m, Quaracchi, t. 11, 1916, . 1006-1007.


lIIiI .

8 '4umuu,

. , ,
I10 , .

,
, .
, , .
, )(
,
, - lI,
Kapal. 1118 [

:
( ,
).
, - , -

. ,
,
, ,
'l ,

,
. "l1", (
), .
,
,
,
. ort4e ~
,
.
. ;
2.
(c(Summa Coloniensis, 1169),
, ,
; ,
,
(. 1215),
.

1 I.andgraf . . Dogme:ngeschic:hte.. , IVI2, . 262, . 7.


2 1/Jld., .9.
D . XII : I/I

6- 6-

lf

:
, ,

l.
, XIII

.
'l :

,
, ... ,
.
,
yn ,
ll . ,
.
,
lI, .
... (
.)
,

:
,

, , ,
.

,
.
, , (),
2.

1 . . Landgraf, Dogmengeschkhte... , [/2, . 261, n. 6.


2 lbid., . 270-271.
li .


: ,
, (val de b!'ni, mediocriter
boni, omnino damnati):

.
, ,

(in purgatorjis locis),


, , ,

. yr
, yr (
).
. , ,
, , ,

, , ,
, , ,

.
, - ,
- . ,
, ,

,
... , yr,
(PL, 155, 1485).

,
.

_ :


.
, ,
, (22) ,
.
XI .
lI!l!I!I . " :

: - , -
(potens - pauper), I - ,
- .

.
: , -
- ,

,
. :
, .
: .

, , ,
.
, ,
,
.
, -

, ,
. R
, :
, ,

.

,
,
.
: ,
; , ; , (
, , ).
:
, ,
2.

. Bosl "Potens und pauper. Begriffsgeschichtliche Studien zl1 gesellschaft-


licher Differenzierung im fruhen Mitlelalter und zum Pauperismus des
Hochmittelalters in I'riih/orme'l der GeselIschaft im mittellllterlichen t:
, Munich - Vienne. 1964, . 106-134.
2 G. Duby, Les Trois Ordres /'imagitlQre du /eodalismc, Paris. 1978,
'. Le Goff Les trois fonctions indo-europeennes, l'historien ! " (
dale in Annales E.S.c.. 1977, . 1187-1215.
ll!IiJ .


: .

,
,

.
nu
.
,
...
:
, ,

} lI .
, el'o
, .


. -
-
, ro ,

, .

, , : maiores, mrdiocres, minores ' .

; Jl
: , caMole ;
, , .
?
,
-.
!
: u 2
b ,
: (-

Orn mediocr~s .: . Luscombe .Conceptions ! Hierarchy


before ( XIIIth . in Miscellanea Mediacva/ia. 12/1. Sozia/e Ordmmgcn in
Se/bs,."erslandnis des Mitlelaltcr5. Berlin - New York, 1979, . 17-18.
2 .: J. Le Goff -Le vocabulairc des categories 50ciales chez F:is d' Assise
! ~S biographes du III siecle in Ordres classes (Colloque d'histoire 50-
ciale Saint-Cloud. 1967). Paris, La , 1973, . 93-124.
IID . XII :

) (
) :
- ,
.
:

.

, .
II
.
, ,
.
. ,
, ,
,
,
paHHero 1. ,

, .
, - .

. ,

. ,
D .


,

2
-

, tl .
, , ,

1 ll l10 3 . ,,"
06I1.
2 !l R , lll,
1. Le Goff. Pour n autre
Il Jllr MeHTal1tlTea. .:
Moyel1 Age. . 365-384. [ . yr .
, 2002. . 236-258.)
JIJ . it ..

.
, .

,
.
,
( valde) yr (mediocriter),
8 .
HocT, ,

. ,
,
. ,
- -
. -
!
, .

_
:

, ,
, ,

,
.
, "

Il ,

, , , .

. -
, . XI
,
,
ad tetnpus statutu, < ,
. , l1
,
, ,
, ,
II . XII :,
-

.
,
, ,

, ,
,
.
XIII ,
.
.

. ,

,
. ,
, ,
, ,
-
. XIII

.
. l<,
,
XHI , ""
,

(injuste et improportionalis). :
( purgatorii)
rpexa , ;

lI

, ,

, ,

: " , c}'l
, ".
, rpex

,
,
ll!J r .

,
,
. ,
,
,

, ,
,

, ,

. , , , (
) l1 ,
( ), .

,
.


, ,

, , ,

, .
, :
, ,
. ,
, : (<<,
V,4)1.
XIII ,

, , , ,
,
, l.

Alexandre Hales, (;Iossa in l libros sentenliarunr Petri l.ombardi,


Bibliotecca fro1nciscana scholastica Medii AEvi, (. XV, Qual'acchi, 1957,
. 352-353. 60 . .
Mlle , :
- MaTeMamKa ,

- .

2 . . Landgraf, Dogmengeschichte... , lV/2, . 294, . 2.


. XIII .: sciendum quod secundum
quosdam suffragia prosunt damnatis (purgatorio) quantum ad proportio-
arithmeticam. gcometricam .
IID . XII : l

, ,
nOTycopoHHero l
. ll

, -
;

l.:

, ,
( 'l npeMe-
) li
. .\ XIII .
Ii , XIII - ,
2 , ,
, .
, ( ,
) .
, ,
.

.
lOJl, , .
,
1l

- .


.
I' ,

1 ll Jl I, CJIll:
J. Cl1iffoleau, Lg complub,/ir!! de I"audela. Les JJOlms. l ' , 19 re/igion
n Comral \'Im"issin 11 la fill du n Age. l fris de Rome. R.
1980.
2 . Murray. Reason tmd Society in ,/Jf Midd/(' Agcs. Oxford. 1978. . M;~p
I'Il (frenzy ( megsure) ;
ll XIV . 11 1<11.: '. . Murdoch. . D. Sylla, The Cullural
Context 01 M,die.g/ J..earning. Dordrecht. 1975. . 287-289. 340-J43.
CJ, lJe 8
.
EJ " .


, , ,
. , I'
,

. , -
,
, , -
: r ;
, XIV
... ),

8 , ,
. ,
,
.

, 1.
,

. -
. ,
, , ,
. (comparative),
,
. lI
. XlI

, excmpla.
, <<.
, r ,
, ,

.
.
m.

l( .: . . Wright, The Geographica/ Lo !


the Tirnes ofthe Crt/Slldes, New York, 1925. G.H.T. ie, Geograpky in the
Middle Ages, London. 1938. L. Bagrow, Die Geschichte der Kartograpflie,
lin, 1951. . l1! Lt Moyen Age in Histoire Universelle dese....plormions,
(. 1. I'aris, 1955. . Kish, La /, image des civilisations, Paris, 1980.
eD . XII : ~ III Jt ,

_ n

,
, , ,
.
-,
- contemptus mundi,
l.
Bcero
(J\, l< J\ Q.
),
(l ,
.


; ,
: ,

, .
...
, ,
, . ,
,

: -
,
, Korna ,
, ,
rJ ,
"Z.

. -
, ,
, ,
, , ,

1 ll .: R. Bultot, LA doctrint du mepris du onde n


O,cidenl. de saint Ambroise Innocenlll/. Louvain. 1~63.
2 . Vi, Il dolore , la orte nella spirilrmliUi dti $ecoli II IlI (J 962).
Todi. 1967, . 13-14.
i9 .

, .
- . ,
,
.
- -
: . ,

,

.
~
, .
,
, , .
; ,
,
: ,

, , . ,
, ,
, .
. ,
-,
l< tituli
,

... MaHepel.
.
,
.
.

.
, ,
,
MUllllCflUYMa, ,
, . ,
,
,
. ,

. . : . Schapiro, Architecture gothique et pensee 5colas-


tique, Paris, 1967, . 42.
I!II . XII :

.
, , .
,
,

, 1\ ,
, u14.
V,

, -.
, ,
, ,
,

, ,
,

.
: , ).
,
, , . I -

!. ,
, , -.
,
,

, , ,

,
, .
- -

.
:

... . ,
,
... ,

1 Joinville. La Vie de Saint Louis. Shcrbrooke. 1977. . 85--86. 214.


:2 .: G. Lobrichon. L'ls des theologiens u XII siecle. JUI
. IR
1979 . ().
em .


! .
. 1,
, , .

, :

; ,
; .

.
,
.
(
.
XHI - ,
, , 2.
:
... ,

-, l'
... XIIl
, , ,

. , ,
.
... ,
,

, .

3.

,

,
. ,
, ,

. 25:31--46 1 . 15-52.
2 .Male. r, re/igiewc du I11 siec/e n France, Paris. 9 ed. 1958. . 369-
374.
3 . il\. rt d'Occident. t. 2, Le n guthique. Paris, 1965, . 164-
165.
IID . XII :

,
, , ur.

- .
, , ,
, ,
R
!, .
,
, ,
2
.
, .
.
,
,

.

, 8 ,
, , ll~, -
,
, .

.

-
, XlI-r
,

). ,
,

. 3 (. -
6](, I<. . . 80n): '. Wollasch I.es obitL!aires, temoins de 1 vie
clunisiclllle. ill Cahiers de Civilisarion M.idieval(. 1979. . 139-171; .
!1, Lc Pain le Cirque, Paris, 1976.
2 . : G. Duby Remarques sur 1 litterature genealogique
France aux I ct siecles in Comprcs rendlls de l' Academic des lnscrip-
tions {" Belles lettres, 1967. . 335-345. : Hommes ' srrllctures du
n Age. Paris - La , 1973. . 287-298.
3 W. Ull, The lndividual and Society in the Middle Ages. 8lti, 1966.
.69.
em .


.
,

.
Il
.

- ,
bl , ,
,
.
,>
- , 1165 :

.
ll
,
,
,
. , ,
,

. ,
, . ,
(medie),
l' . ,
.
ll ].

,
,
.
,

(three-score years and ten)
(,
-
'lC), 2.

j. elrth. Summa lsitii$ ofjicii$. ed. . Duteil, Corpus Christiano


rum Continuatio Mediaevalis XLI , Turnhout, 1971. . 3]7 sqq.
2 S.G.F. Brandon, n n hi$ Destiny in the great Religions, Manchester
University Press. 1962. . 234.

XIII .
ry.

,
, (
), .
-
, .

, ,
, Jl)'
,
.
, , ,

, ,

, (
) ,
, ,
.

, -
.

, ,
lIifJ IC .

,
.


XIII
(1274),
.
, lI

1220-1280 (
, , ,
,
),
.
, ,

,
, ,
, Jl
,
.
XlII ,
quodlibeta',
,
,
1270
1277 2
,

. -

quodlibeta. ".: . Glorieux.l litte-


ralure quodllbttique de 1260 1320. 1925,
quodlibct . 1J ""
1269 .: - ll
M 3 11 ~ {utrum
aequa/i n puniendi ;'1 purgator;(!, UnU! CI,iIlS !!; liberari quam a/ius,
quod.lI. 14, . 278}.
:1 1Jlt.
1277 ., lI rll: "
( T<:Jla)
(quod ania st:parata nullo modo patitur in igne). , 1J
. , .: R. Hissette,
EnquKte sur /! 219 arti,tl's ,ondamnes ;! le 7 " 1277, Louvain -
ris, 1977. . 311-312.
m .

ll III :
,

l' , l1
.

,
,
, ,
, Ol! .
n III
.

XIII
'l 'I
( , , )
(, . 1037, , . 1198).

.

. ,

.
.
XIII
. ,
, .

.
l1f.
,

, .

,
. 1270
,
. 1277
219 .
:i
, 1270 h
- , 110,
1277-M - ,
.
12- S71
liliD r .

, .


,
. ,
lO
. l,
1277 , ,
. ,

1274
.
, ,
, I
- , ,
, l.."'}'
.
. ,
, .
, XJJI , ,
,
- .
.
,
, ,

J

n IIJ . .
, 'JeM JJ. . .
06I' ll : Gilson . La Philoso-
phie au Moyen Age, 3 d., Paris, 1947. Wulf . Histoire de l philosophie
mdivl. 6 ed., t. 11. Louvain. 1936. Steen!JcrgheJ1 F. I.a Pl1ilosophie
au ll1 sicle. LouviI1-is, 1966. n ll1 .
'l Il"u m./lu. 'I lI lIerKO ,
ll~lIlt, . -
- 1',
ocTaTo'loO .
. IIl lI
; Alessio F. !I pensiero dell'Oc-
cidente fcudale 11 Filosofie Socicta, t. 1. Bologne, 1975.
Jl ; Tresmontant . Ld Metaphysique
du histilliS1 et l crise du treizieme siecle. Paris, 1964.
IJ! .

, ,

..

. ,
, XIII ,
-
Jl . ,


,
(1274), 13 ,

.
XlII ,
8
.
ll ,
,
, , r,
ll
. .
. ,
. . ,

,
,
,
.
,
, ,

, ,
, .
, ,

l.

, ,
I< XHI
.

Summa Aurea ( 1222 1225)


, 1231 , ,
ll ,
ImI .

: 'I
.

(<<
,
? ,
, , ,

?))I)
.

.
, ,
1I
(causa efficiens
purgationis).
D (,: (locus
rendi). , -,
,
,
,

, ,
(ignis p!lrgatoritls purgat
animas agendo in eas tamen intendit eis imp'-imere quali-
tatem sua,n). 1'
. XV .
I'
.
, Kp~Me, ,

yr

Jl .
, 'u~,

. 3 .
, ,

ll . XIII
"" .
, , IV
, XIII -

Guilleltnus AllissiuJorel1sis, Snna aurea, Francfon-sur-Ie-Main, Mil1cr-


, 1%4, l. fol. CCCIV, .
m .

.
{'
, , 1160 [',
.

,

.
,
,
, , , '<
. ,
. ,
quolibeta,

,
)'.
KOHOB)~ ,,[) novissimisl.
,
r.. , :
, .

XlI
, ,
, ,
: , ,
, .
,
, ,
.
XIIl -
- ,
, ,
.
,
:

ro .
:
.
II!!I . 1'" (' ~ .II:'J ~ ...

_
:

.
:
,
...
XIII BeKal.
, :

Ka l , :
, , .1
)" , ,
,
. :
,
n
(, , ,
), , h
, ,
,
,
,
8

.
1180 ,
1222-1228 ,

1 . : N. Va1ois, illnr
d'uvgn, 511 vie ' 55 ouvrage5,
Paris, 18110, : '. Kramp Des Wil-
h1 Auyergne Magislcrillnr Divinale in Gregorianu. 1920. . 538-
584. 1921, . 42-78, 174-187. OC06C'IIHO: . Sll, Da Gugliel",o
d'uvegn <1 Snn Tomaso d'qu;n, 2 1., Mi1an. 1930--1934.
2 . . ll 1979 . Il
.. "r, lI lI "
l", . 'Jl
.. . lI
lI, II, 8J1ltR l. "
" . C"fOPOlIbI - "rr.
l\Jl ', . . .
.. .
II1 ....
!m .

1228- 1249-,
1223 1240
Magisterium divinale sive sapientiale,
l , , ~~Oe
universo (<< ,), 1231
1236 .
,
,
, , -

, , n
, - ,
.
lI: .
,

L: ,
. ,
, ,

, ,
l.
I:l (ifstum est),
1I0
.
:

. 110 Il,
, - ,
.

: ,
, lI ,
ro ,

II, r<l,

.De !() \' purgat;onis a/!;lIIarum.l/ur/, purgatorium VQ('ar, n sit prt>pr;us.


er depllrarus purgationi animm'um bumallaruln. st1l paradiso rerrt'stri.
! j/J!ertlo. 11/'1111' babirtllio"e I!ostra. qUlleslionem habcl ( universo. chap.
LX). Guiliclmus Parisiensis. 0"111;12. Paris. 1674. 1. 676. . '
'!~. .I I.X-I.XII (. 676--679)
. 06 . LXIII-LXV (. bl--
682).
iJ .

. .
, I-

. ,

,
, , 'I ,
- . -
( ), -
( poenitentiam).
, ,
,
- . ,
,
. , ,
, .
, ,
:
.

.
, 1I0
XIII , n
, , ,

Il ,

- , (
purgatoriae ' poe~ljtentiales). -
-

, u u,

. ,
,

(( "
(necessariae SLltlt multis animabus). <l, '11'0
.
13, ,
-
. , ,

,

, (
, ,
iD R.

I ,

80 ,
.

, ,
.

, I>
, ll~ .
,
,

.
,
,

, ,
,

(quae solllm tlllditi joclIndae sunt),


.
: , ,

.
HaKOHel\, IJ :
]l. , ,
l

, ". l
, ,
, ,
.>.
. ,
.
,
, - .
,
, l~i, ,

- qJI
,

. n q
, ,
(nll lex, ! li scriptura determinat).
1l, , , '
. I10,
.
rm .

,
. " , - ,
60 , "
1t, ,
, , l' fl.
: 3 ,
, ; ,

, ;
.I . , l<1
II
. ,
,
(apparere etiam potest
,ratione).
ll ,
, ,
. , ,
. fJ
8 lJO n .
n
Jh :
, , ,
,
:: ,
.
n
.
, II
uivrs, ,

,
ero l.

. . 4~l , 110-
I> . -,
. rl,

,
, u

.
, (IO,
: ,
( caMoro) -
IJ SI.

, ,
,

, .
, ,
,
(cura nimrn). , ,
Y'l, . ,
XIII
De t1ivs)).
, ,
, ,
. , ,
OfHIi. , ,
,
, ; ,

, , .
J1 .
, ll
~
,
, ,
. , , .
, .
, , ll
.
,
, .
,
. , , ,
, ,
, ,
? OI"J1,
, , .
, ,
Itll,

: -
, .
, , , ,

, .
II .

,

. , ,
, ,
, , ,
. , ,
I
,
. -,
, ,
,
, ,
. ,

. , ,
, (
(corporaliter et vere torqueat corpora animarum).
,
- , ,


,
1'
n , u

.
. ,
,
( , ,
, ). I
, ,
:

, ,
liIiIiI .

!;
,

,
2 .


-
:

r
)) ,
nnu
mu ..

3
, 1185 ,
121 ,
1225-
1245-:. 1236

.
, l1

, (
)
. ,
, ,
,
.

""
6,
(
1215

1 , RTopocTeneHHbIM.
2 . Piolanti 1) dogn13 del Purgatorio in E'ul1tes D"(~te. 6.1953. . 301.
3 .: Prolegomcna (. 7-75)
R I ll : Mag;str; Alexa",Jr; d,' Hales Glossa in '1uatuor
libros sement;"rum Petri Lombtlrdi, Quaracchi, 1951.
lIiJ 1( .

ro ),
, , , 1223 1229 ,
,
-
(<<Questiol1es disputatae al1tequam esset frater).
IV "
XVHI
, , ( ,
') I (<<
,

, , , 2).
,
,

, ,

,
.
.
,
: , - ,
,
(), ,
,
, , ..,
- . Jl ,
: , , (lux,jlamma, carbo),
: - ,
- , , -

, ,
, (),
V, 5), , ,
lI 01',
,
, ,

, : - -

De sera poel1i/etia. de l1 purgatorii ! dc re/axationibus (G/ossa il1 QUQ-


tuor libros sel11clltiarurn Petr; Lombardi. vol. IV. Quaracchi. 1957. . 349-
365).
2 De remissiol1e! pUl1itione venialium. de aedificandis aurum. foenum. $tipu-
lam. de septem rnodis rernissiol1i$ peccati (Ibid, . 363-375).
lIiD .

,
.

-


-
,
, ,

, ,
, - . 110
,

I .
1) 0lO uu t (pur-
gans venialibus);

(charitas) ,
l1 , ,
.
.

2) ,
tpexu (et poel1is de-
bitis mortalibus nondum sufficienter satisfactis).
3) n ll (l1 maior
omni temporali);
, ,
, -
.
4) 1I u n1l II nn
u? (nonne iniusta ! improportionalis);
.
5) u , u
[] fides ! spes, nOl1dum visio); ,
, , 'l -

, ,
, , l1
.
6) , uu uet ,
(illud vitantes seu evolalltes pauci).
, ,
(tra"sire per purgatorium).
-
, .
.
liJ .

,
.
, (),
8 .

,
( , ,
- ),

, ,
n purgatorio) HeKOTOpo~
IOuUliU ,
, ,
(
). ,

, , (inmedio) ,
, ,
(potestati sa-
cerdotis) .
:

,
, 110 ,
, .
, , n,
, .
, , IIi:i.

, ,
, npaeot.y-
u. , ,

,


,
l.

. , -

G. Le Bras. Institutiorls ecclesiastiques de la chretiente medievale, J, Paris,


1959, . 146.
lIiS!J ,

. ,
,
, nu
( )
.
! , lO
'


(6n/) ' ,


061u .
: JI
? :
,
,
, , ,

,
,

.
,
l.
, ,
,

,
.

, ,

. ,
lI"n , , ,

.. Re~pondelt1US: sicut l0 c()mmuni~ F.cclesi'H~ LiVI'5.LS. pk1l1gentis


.:ata fideliun1 mortuorLlm ! oranlis ipsis genitu. est adiutorius in
satisfactione: quod se l satisfaciat. sed (quod) cum I,oe-
nitentis iuvet satisfactionem, sicut ratione suffragii potest haberi. Suf-
fragium enim est merilum Ecclesiae. alicuius dintinutivLlm (G/OS5Q.
vol. IV. , 354),
li .

, ,

. ,
, ,
,
, .

. :
, ,
, , ,
() , .
:
,
\' : "
, ?" (. 75/74:3). :

, I'
. ,
, MOry
, ,
,
, .
,
,
,
XIII , .
. VIII
<l
1300 .
"Antequam esset frater"
(1216--1236)
. 48-
, ,
'. yr
, (acerbitas)
!. ,

Alexandre de Ha1es, Qllaesti()nes disputatae antequa,n esset Jrater., Biblio-


tecli f.'ancisclilla scho1astica medii aevi, 3 1., t. 19-21. Quaracchi.1960. Le
passage cite de 1 question LV est aux pagcs 855--856.
2 lbld. , 1069.
1m R.

,
.
, .
,
, , .
I :
, ;
Il
, ,
, !.

, lu 1217
, ,
, ,
1243 ,
6u6umuu (
) 1248 , mmu (

"" ) 1250-,
1253 l. rI
, 1250 1256 ,
, 1257
, 1273-M -
. ,
J

1 . 1548.
Ibid .
2 1274 ., n 1482 .
81588 . .: J.-c. RougeroJ,
1111rodllcl;o/1 /'.?llldc dc sa;llt Bouavel1tltre, Paris, 1961,
: S. BOl1avel1t!lra 1274--1974. Crottafcrrata, ]973--1974. ll
ll<1 il 'Il1Il 11<1
n : Th.V. Ger~ter, . ZeiJ, Purgafor;lIm jllxta doclr;nam se-
rap!r;c; doctris S. Bo"avcnturae, Turin. 1932.
3 ll "" }[" "IJ
I! lJ118" 4-){ lO lJ
, 1882 . ll I1'I!I .: S.
tUrveutllrae Opera /r/giQ, editio n1inor, t. IV. Lil>er lV Senlcrlf;arum.
Quaracchi, 1949.
I! .

20- IV "
" ,
. , ,
, I< ,
. ,
(utrum n purgatorii sit
maxia num temporalium), ,
,
, . ,
,
,


, . ,
,
,
.
.
, !lO
. ,
.
,
(( , ,
(( . l'O
- , -
, 1\: ~I
(.- ).
,
,

,
, 1<,
, .

" (quoad ), (quoad ulm),


. 8,
""
, ,
IJ l
81lHe , ,
, ,
,
. n

.
malo, ,
; ,


,
(inima habet ratione
voluntarii), <<,
fI, :
l
'[ : ,
, ?l -
\'I, , viator,
. :
, ,

, .
,
, ;
011 .
, l, ,(,
,
: ( patria"
),
, -

'I, .(

,

,
, , .
, 'III
(ministerio) ?, :
, ,

1 Diction1Jti;rc dc TheQ/ogie catho/iq"c, <':01. 1239-1240.


2 Ulrum in purgalorii sil minor cerliludo de gloria quam il1 via ....
dont la conclusion est tn purgalorio esl maior cerliludo de gloria quan1 in
via, mir quam in partia. (, (. l, fol. 522-524).
If patria Il~8 (Il. 11-14): .,
" I', 83, Olil! 01'.::-.
D .

,
, - ,

,
mu , man's land,
.
, , I<,

,
,
- , , ,
I< .
, ,
,
.
XIII .

, ,
, ,
, ,

.
.

, ,
, .
, ? (superius n inferius
n in medio). :
, , , n
ferius), (medius),
(dispensationem divinam).
,

, ,
, . ,
,
. ,
, ,

, , [
, ,

. ,
. l
. ,
I! .


.

-
IV "".


(3:15)1,
,
,
, ( ),
, , .
,

, (vis n), JI
,
(per diversa [),
. ,

, .,( ~~.
, l
u,
, u <1
Il , ,

(in quodam / in
terra, quo fabulose ortum est, quod ibj esset purgatorium).
, '
- .
,
, ,
,

">.
, .
-
!
06

u 2- 1"f. n ~ ~llil XXI.


IIJ ,

,
1.
' ,
. : -
(locus infimus),
( )
( ),
(locus
inferior), l'Ae lIII.
(lim, u, u ,
):
, u .
, , : ,
, .
, ,

, ,
n .
, ,
,
( , ,
, 1<l< , ).
, , ,

II<l, ,
If
)) J{: Jl (
pMI), ' (quietae expectationis,
) (,,)
). :
, Q

(locus i11determinatus
et quoati tI()S t't /luoad se),
, , , - )).
Jl ,
.

I'
. ,
,
, -

rol.939-942.
D , "' lo1

,
,
,
l,

, .

? , , !'
,

, , , , 3<1,

,
, !{ .

1,
(relaxatiollcs), OI'
,
, ,
,
.
,
VIII
1300 .
2
, ,
,
II ., l!
, , , (<<),
06 .
I \,
, J{bJ
Ji 3
3<0 4 <l
( stulti, , ,
)
.

1 ,. ~ ,
2 11 u XXI.
3 ,;" 1274 . ,'" ()
1I'I
Jf(l1lI YHHIt rpeKOB .

4 'l h 111 BOl1pOca.


Im ,

- .
.


.
: (. 23:43).
: 1)
nllu ,
; 2)
- <I ll
;
,
,

l' (
n
u R - ,

); 3) , lI
: , ,
J1 aJl
, .

"",)I.
, ,
, 110: (boni),
, (
.
diocriter boni)
: ll
, ,

n statu merendi),
J1.
,
""
.
,
,
). 1254-1256
Breviloqujum~). ,
l, , , ,

1'1 11 n XLIV,
l!6iI .

(
)

"". Breviloquium'
, , ,
,
, .
l ,
<<,

,
,
, ,
I, I
, ,
, , ,

\
,
,
(2). 4 ,
(damnati, bcati, purgandi).
,
, I<
TaTS,
,
,

,
)

, ,
,
!>.

1 .\lI .
2 l\a .
3 Bonaventure, , t. , fol. 282-283.
4 Opera. t. ', . 606-607.
5 al! l (3:10--15). lI
lI ll (. 2:111; 'I.13:12), ll Il
(4:7-8) ll 1< (9:15), I.
II.
6 Opera, t. ', . 608.
I .


,

l .

, ,

-
.
, -
,
.
, ,

.
1240
1248 . 1268
. Jl

, ,

1252 1256 (

).
1274 .

,

! .
,

)
.

8 8 n.
II ,.: Z. Zafarana Piela devozione in
5 Bonavel1tura in S. Bonavemura F,ancescano (Convegni del Centro di
5tudi sulla spiritualita medievale. X/V, Todi, 1974, . 129-157).
amD .

nu :

l' 1207 ,
1223 ,

, ,
1240-1242-,

1242 1248 . , ,
, ~
, I'
: (<<Summa de creaturis),
, , >,

12461'.2, ""
. 11
.

De Resurrectione , ,
De novissimis, ,
,
,

, ,
.

,
.
, , , ,
, . ,
, , : ,
, 'l',
,

.: . Ltti "Ouvrages rheologiques de sit Al-


! l Granu i psyc/l%gie et l1!orale u XlI ! Xlll siecles. vol. VI. Gel11-
bIoux , 1960. . 237-297. : //JrtU5 Magllus Doctor UniverS411;s
128011980. cd_ G Meyer ! . Zilnal. Mayellce. 1980.
2 De Resurre,/ionc. ed. w. Kubcl i Albcrti Magni o,,.,I;a. (. XXVI,
iistr/W.
1958. Il (<< I'lIrgalorio) -r
315-318. (. locis t'11I siln() -
320--321.
I!!I .

. ,
.
- 8I', -8,
-
. - .
, resurrectiol1e, ,
. .

,
,
. -
(1 . 3),
, ,
. , 1I0l1 .

, J\.

. ,
,
,
,

.
'l ,
Jl~ J-Ie . ,
(ge/idicillm),
-
, . "
, ,
, n II

. , , ABryc-
(acerbitas)
, , ,

, ,

. IlR (<<)) 1,3,


6 - 206 11-12), ,
, .
, acerbitas .
}[-
lmIJ .

8, nu. ,
,

.
, lIe .
resurrectione h.'
(<< locis llm sil).

,

: ecl> /'
.

I,
.

D ,
Il~ l, .
,

: :i. ,
, , . I>
, ,
: -
: , .
,
( nn1)
JI
.

.
,
(bQ"u conjuctu /).
, .
, (
culpa propria aut a/iena).
, () -
.
, ,
, .
, ,
.
Imuu, - Jlu .
, ,
1. :
, , ,
IID .

8 (afflictivum, tenebrosum, luminosum,


JI m~jumu ,
laetificativum).
. lI ,
,
l , ,
, , ,
, nl11u.
,
.
,
2

R , ,
,

, KOTopOJ'O ,
, .

,
, , ,
,

- , ,
, Il"l'

,
,

. ,
- ,
, . , 80-
, , , ,
, , .
,

. ,

1 OTMeTIHb, ' , , ....


, I purKatorillm, pur-
(noApa:iYMellaeclI O~OH~), .
gatorius
. .. ....
2 lI: .
,
ll, ll, .
Ol . II ". ll: "
3'I "<lCTHWX, "" """,
'l .
,
I!I .

, .
, ,
.
,

.
,
, ,
, , .
, ,
,
. .

1', . .
liJI,

(aut estnm aut est malum aut num coninactum


malo: , ).
:

, , , , .
, ll, .
, , ,
. ,
, ':11'0 8 XIII
).
, , ,
, ,

,

, .

"",
Resurrectiol1e,
,
II . .

XXI XLV IV.


, JIO
,
,
1< ,

Resurrectione.
IJ-S71
rmm .

I I
: , ,
: ~<
. ,
(. 12:32)? ,
, ,
(1 . 3: 12)? ,

, ,
R ( , XXI,
26), (1 . 3:15)
(quasi per igne),
1< ?
, ,
.

:
? ,
, IV
, ,
: 1)
, (
) ; 2)
,
,

(in allis couniter orienti


bus).
.

: , ,
(l . 3:12)? :
. :
.

: ? -
, ,
,
. :

XXI ""
ro r.
: . Albcr/i Magni ... opera omnia. t. 29. . 861-
882. Paris. 1894.
l!D .

, , ,
. ,
- , ,

- (cJlaritas),
.
.
- .
:
~ ,
,
-

, ,

, ( ,
), , ll
.


: (,
u~.
(12:31-32), (1 . 3:15),

.
, ,
Cur Deus h,


. ,
, ,
,

.
,
(, )
purgatorium: ,
, ,
() (purgatorius). ,
,
, (purgatorium).
l1m] .

,
,

. ,

opCle .

.


,
.
, ,
,
w
, ,

...
.

:
,

, - ""),! ,
, , ,
, ,
. ,
, ,
, '
w. ,
Cl . , ,, l
.

,
,
, ,
,

,
.
,
, ,


. .

. :
II!IJ .

, ,
:

? ,
,

, .
:
, JI

. , - , -
,
. 1Io , ,
,
, , ,
,

. lI
.

-
-
, ,
, ,
I-l (itllocis edijs), ( )
.

,
, , ,
Kx ,
,
-

,
, , I"
I1l!. , ,
(hacre-
sis pessia), lI
(. 25:43 16:22), (6:11)
(. 2:40), , ,
. ,
-
.
, , ,
lI!EiI .

, ,
n nittis in quibus in
; decertatur)I,

. , , ,
(operarii)
, ,
(videmus),
(corlsolatio specialis)
2 , ,
(
),
, .
,
, .

, , ,
(culpa), ,
. ,

.
45 XLIV


XIII .
:
I1 ~ :
, ,

Michaud-Quantin . Universitas. Expressions dtl mm! muu


taire dans le Age l"'tin. Paris, 1970, . 105, 119. ,
, ,
urbanitates congregationes.
110 ,
I1 IV -
8 J8, .
Jl ilJl
IV - .. (J1 19, . ,
(. 29, . 808; 876 ).
- , '
JI congregatio .
Jl3 .
2 Ibid., (. 29, . 877,878.
IID .

.
,
. , :
- , -
. , ,
:
.
, - lI ,
...
,
(' ...
uUll, - lI
l.
, , :
, ,
( ,
), (
, ,
).

, ~
. ,
4~ XLV

,
, , , ~
, (charitas
Ecclesiae militantis) ,
,

2
De Resurrec-
ti. ,
:
,
,

. ,

1 Alberti Magni. omnia. {. 30. . 603-604.


2 Ibid.. t. 30. . 612.
Im .

.
. ,
,
.
,
, .
,

,
, De Resurrectione
,

, .
,
I< ,
, ,

.
,
, ,
,
, ,

.


,
, ,

,
, ,


,
, ,
. Compendium theologicae
(<< ),
veritatis
,
- 1268 1296 ,
iI ,

ryro .
1268 1.


.

l., ,
, lI ,
. ,
,,- . ,
lI [). ,
lI [
], ,
31'3: ' .
, re 1I, 110
, .
- [ ,l'
- purgatorius, purgatorium,
, , IOCIlS, ],
, ,
,
, . hl -
[], ,
, ,
. ,
, ,
II , ,

, l 1,
( 13: 14): ),, ,
, Z . .
, , ), "
. Ol" 3 " ,
TpeTbero ,
[.

34-
Il. I< .: G. l1. Ol>er dell Dominikaner
lleologen Hllgo VO'I Srrassburg, 1954.
lO lIepeBone: ! I'ne ~ !
6l"
3 Competldium ... , IV, 22. Alberti Magni .... O"l1Iia. 00. . orgnet.
vol. 34, . 147. ",
;. 1( .


""),
,


,
, .
, , ,

. , ,
, ,
.
,
- ,
, , ,

,
XIl-III tl
.

(<<ultimis temporibus), )'
-VI, ,
, !.
, -

, , .
, ,
. -,
:
, ,
,

.

,
.
, .
(
) ().
,
, -

Compendium ... IV. 22. Albeni Magni ... Omnia. l 34, . 237-241.
I!m .

, , ,
,

.


, , , ,
,

, ,

( IV)
, ,
,
.
: , , ().
l, ,

.
}>:
. ,
bl ,
, }}

. - c'leT
, , , bl
.
,
I1 , -, .
, -

, .
, ,
,


.
, . -
-
Il
(charitas).
,

.
IED .

,
,
,

.
:


! - .

1
, 1 ,
, , 1224 1225
.
1244 ,
.
1252 1256 ,
"" ,
Scriptum) (C01.fUHeHue) - Cll
.
I XL V
IV. Scriptum
.
: ; ,
; , 2.
, (redditus) ,
.
.

,
, , ,

1 I\ .: M.D. hu,lntrdutin /'elude de saint ThQ-


/nas d'quin, lrl- Paris, 1950. ,. . Weisheipl, Friar Thoas d'quin,
his Life, houlJt alld Works, Oxford, 1979. Thoas von Aquino. lllterpretation
und Rezeption. Studien und /, ed W. . Eckert, , 1974.
2 . Corbin, Le chemin de / tbl%gie cher Thomas d'quin, Paris, 1974,
.267.
liliD .

lI, , ,
, . ,
8 1263-1264 : Contra
errores Grecorum < n;
IV), De rationi-
bus fidei contra saracenos, (;raecos et Armenos ad Cantorem
Antiochiae (<< ,
l'peKOB ) lV
Suml11a contra Gen tiles (<< ).
,
JI.

De (<< ),
, 1266-
1267 . 7 1274

.
, ,
vilquiu,
(, ,
) ~~ , Scriptuffi
"" .

, ,
, ,
, Scriptum.
, ,

,
.

,
Scriptum'.
.
.
,
,

1 ., Qn
1951 . II !l3I1.
n , 69-74-
( . , . ).
purgatorium 6 : ltrdex TllOmisticus. Sectio II. cotlcordantia
prima, ed. R. Busa. ). 18, 1974, . %1-962.
f!II . ",

.
ll , -
601l ,
,

. "
,

,
lI
.
LXIX ,
, > (
XL V
). , -,
, ,
,
, " , .
ll8 redditus, ,
,
.
I

.
XIII

, . ,
, .

.,
, ,

.
,
l,,
, l1 ,
. ,
, .

,
,
.

: 1) -
, ! 2)
Im .

? 3)
? 4) " "
aa~ 5) DJl ,
? 6) ,
? 7)
?
,
:

(<< ,
)
(<<5uper Genesi, ad litteram, ), ,
,
. ,
: ...

,
(quasi jn loco).
quasi, qllasi per ig,lem r.
,

, ,
, ,

:
, l.
,
, :

, ,

,
,
2. ,

, ,
, , ,
(urbaf1itates

1 Saint h1s d'Aquin, Somme the%gique, Paris, Tournai, R1. 1951.


. \3.
2 Ibld. . 17.
lliIiI .

) , :
, l
.

,
l< ,
1.
, ,
, , , ctla
, .

l . ,
, rn ,
, tJ ,

l .
-
,

- (ad terrorem).
, - 1l
. ,
( , ,
), : ,
, , -
, ,
; ,
, ,
, . r .6
,
. ,

1 If .: '. Delume-au. La Pellr Occident (XIV-Vl1 sieclesJ.


Paris, 1978: : . Neveux Les lendemaills de la mort dans les
croyances occidentales (vers 1250- vers 1300)" in rmls E.S.C., 1979,
. 245---163. illlII II
.-. . .
2 .: '. Le Goff... Les rcves dans l culture ! l plychologie collective de
l'Occident medieval in , n autre n , Paris, 1977, . 299--306
[ . 1\ l'I I'II -
1<0BOrO I1 . :: ,
. : - . -, 2002. . 180--183.].
8JC Ul cyrt 06
- sommo et vigilia.
EI!D . ", ","'

, ,
. ,
, - .

:
,
.
. ,
, ,
, , , .
.
, ,
, ,

, :
, ,
(delatio gloriae)!

'.
:
, ,
lI:
.

: \~
(' .
, ,
, .

:
, : ,
, . ,
.
,
, . ,
.

. ,
l1
.
, ,
,
, ,

Saint Thomas d'qui, Sormne theologique, . 38--46.


lEI.i.I .

,
, ,
. ,

,

,

,
.
, ,
, . , )'llI
,
, , ,
, ,

- ,
, ,
. , ,
,
. ,
,
!J , ,

, .
:
,

. !
status. Jl
,
, ,

. ,
l ,
, ,

. , ,

, ,

;
,
.
lIiJ .

.
- (<<, 11, 8,
14), , '1
, - .
,
, - . ,
- .
.
,

.
;
bI ,
, ,

. .
, , ,
, ,
,
r . , ,
((
(( >.

,
'1 : , ,
, - .
, ,

'l ,

. l1 ,
,

: pa';i , , .


,

>,
.
LXX
, , ,
. (
I, 3) ((Scriptum XLIV
liD .

,) QI'.
.

" ,
Jl ,
, ,
<r'l, .
. , , I1
, -,
,
".
,
. ,
.

, ,
2 : 1)
? 2)
? 3)
?
4) ? 5)
<I? 6) ,
, ? 7)
? 8)
- ?
, oTBe'laeT
, , , ,
,

, . , ,
, u
: ,
.

. :
,

nIlt', , n lI ,
I', , II'
1882 . XHI, .
wll.
:2 Saint Thomas d'Aquin, Son1me theologique, , 97-128.
l13 I .. .
..Scriptum. .
EIi1iI .

,
8 , ,
, .
.

,
,

LXIX. , -,
,

_
. ,(

, - ,
1.
, ,

, , .
, (u),
,

l , , ,
, . ,
, -
, ,
,
~,_ Il

.
2

de ) purgatirii , i'1Uel1iHlr aliquid ~xpressc determiIliItum in 5criptu-


, ratiol1es POSSUIl! ad hoc cfficaces indtlci. (lbid, . 105).
2 ' lI "llt , ~
, 31 l
ll; " . - II B~6cp,
"Jf~ paCCMOTpeHlle 06 .
II .
" " .l':-J( J( (. 304-305). , II
, ll 3JiaKOMCTBOM
Rlf If I1 J

III , , II lIlI
. " - .
;) .

, , , ,
.
( ),
,
. , ,
, ,

. ,
,
. ,
,
XIII , , ,
,
. ,
. .
(
) ,
, ,
,
. (acerbitas)
,

,
, .

.
,
. , 01-1
.
, ,
- ,
, JlOTOMY :

I. , ,

,
. ,
.
, ,
, , ,

.
. -
! .

, ,
, -,

. ,

.

,
IIPOC,
(
, 3:10-15),
,

, , (acerbitas)
, .


.
,
LXX(

45 Scriptum
"" .

xrx BeKa l
: 1) 1I J]
u ? 2)
? 3)
? 4)
, ? 5)
? 6) ,
II ? 7) ,
? 8) ?
9) , , ,
I? 10)
, tl ? ] 1)
? 12)
, ,
? 13)

, ?

LXXI 129--203 ~
Jl.
J .

14) ,
,
, ?
, ,

, , :
1) :

, JI
.
.
. <. (sanctorum
commlmio) r
: bI ,
yn
, .
yr
, .

2) , ,
,

, (charitas) ...
...

.
,
(<< 1, l1)
,
, ()
, ,, ,
.

.

3) ,
,
, . ,
,
, , .
4) (
) 110-
, ,
,
EIJ .


, , , .

5) , ( ,
I<, 12:40),
, ,


. ,
(,
).
, ,
l1 I< .
, , ,
raeT , t
, .
6) ,
, , ,
,
, ,
.
.

7) ,
flO
, MOry .
8} ,
, ,
, .
9)
(charitas) >.

, , ,
, ,
,

.
, ,
- ,
. , ,
.
.
.
Ei] . 'i

10) , ,
,
, , ,
. .
.
11) , ,
,

II. , ,
,
, '.
,

,
. ,
,

,
, .
.

( )
(
) ,

,
.
. , , ,
1I (. 5:29):
, : "n
,
)).
,
2.
12) , ,
, , ,
, , ,
-

1 De cura pro mortuis gerenda, chap. III.


2 . .
( )
. "
>, .
J .


. ,

, . ,
, ,
,
.
13)
.
,
.

14) , 110
, ,
,

>>..

,
. -
.
, ,


, .
,

?
, ll~, , ,

, .


IO
,
,

Scriptum .
,
, ,
.

III LXXXIX
, .
,
,
, .
EI6 .

,
, , ,
.
,

, , ,
Jl ,

,
.

,( specialem Dei dispen-
,
sationem).
, ,
(distantia localis,
LXXXIX),
( ).
~
(celeritas motus, agilitas
motus)?
,
,
? ,

Il0 ,
,
, :
ll
I.
I II Malo (<< ll, 1266--
1267) ,
.
, , ,
,

, . yr

nol1 est dr ratio de distantia loci. et de distal1tia tris.


19J!I .

,
. Scriptum "
,
, ,

, ,
,
, . l0

, ;

,
, ,

,
'.
, ,
,

,
,

1.

.

,
,

.
,

.
1025
1143-1144
,

Michel . gtir in Dictionnaire de rheo/"dic tltl/iqu, col. 1,240.


. Malo (. 7,I1 11) . 587-590
(<<Quaestiones disp\ltatae).
DEI 1( .

: "

, ,

110 ,
, :
, ,

(. 11:3)>>1.
,

,
, , ,
,
, ,

.
,

,
, XII
1 .
lI ))
, )):

, ,
. ,
.
; ,
, ,

. /I lI (. 472)
.Patro1ogie 1a!ine, t. 182, 1. 676~HO. Everwini Sleinfcldensis praeposiri
ad S. Bernardlm, in W.L. Wakefie1d. .. Evans. Heresies ! Ihc igh Middle
Ages. New York - LOl1don. 1969. . 126 sqq. ( orlle .
. 13 1).
I .
Il l\. 'I .
llO 1184 ., lIu - 12!:1I-.
ll30ll , -.
J\ 1200 . .: R. Manse11i 1 Passagini. in
Bolletino deU'lsritto storico italiano , i/ medio evo Archivio Murato-
riano, LXXXV, 1963. . 189-210.
'l I .Summa contra Haereticos ascribed to
Praepositinus o(Cremol1a. Notre-Dame (lndiana), 1958. .
.: Wakefield W.L., Evans .. Heresies 01' the High Middle
Ages, . 173 sqq.
DIiI .
, "

, ll
- , ll
, ,
ll, II - ,
, ,
1.

(),
1207 1218 ,

,

<<l,
, ,
1176 1180 :
, 'l
;

.
, .
,
, ,

. / 8
, , ,
, r'
nJ.
!

ll (
),
. 8,
,

u Ii lI
1261 , ()
1235 : ,

Ibid, . 210-211.
2 ll lIDllll D'I>I 113UIIIIKII3H, 11"
ll 3IIII l't.'.
3 "ll lI .: Rl,,/hi de CoGGCS/I/I/I Clrrollicon
llg/iC'tlnII, ed. J. Stevenson, 1.011(1011, 11175, . 121-125; III<
I IJ 1<11.: W.L. Wakefield, .. [vans. _ cit., . 251.
II .

, ,
. ,
, , ), '.
( ),
, 1266 1270
,

,
( ).
,lI\
: ,
, , ...
( ) .
, ,
, ,

2.
(.
,
,

XIV : .. ,
, ,
, , , ,


,
,

, ... , ,
. J1

, ,
, ,
()

r OTPbIBKolX ~TraClatus
de diversis materiis praedicabllibus .: . Lec(!y de la Marche. Anecdote$
hi$toriques, ligendes l npologues liree$ dl4 recueil inedil d'ltienne de n.
dorninicain du XII1 siucle. Paris, 1877, . 202-299. llrllli
.: Wakefield. Evans, . 347.
2 .: . Dondaine _La hierarchie cathare (' ltalie. 11 Le
TraClalU$ de Hereticis d'uselm d'Alexandrie, . ... in Archivum !rtJtum
prtJtdicatomm, , 1950, . 31G--324. ll .: Wake-
field, Evans, . 371-372.
I!ID .

. ,
, , ,
, , ,
/.
, -8
, . .
, ,
,
. ,
,

. 1250
)) (<<5mm
LudU>l)
de Catharis et Pauperibus de
, , , .1,
u , ,
, (TO"1"<laC
I1
), : , ,
,
, 8
,
)2.
,
(,
((), ,
, , 1250
1260 I', , 8
, ,
, , , , ,

. . ll 8 1261 It 1262 r., r/II1/ 6l,


lI 1279 r., 0631l llllll.
"~, ri!IIII 0 .
II rI/IO . " It ..
Il 1323-1324 . .!
: . >lt
(VIIIIIX, 2 \'01. Paris. 1926--1927). ll TeliCbl
rl\ 11, ,
2 li 6t . ll
ero : " 1J'"ite neoma,licble/l d/' siu</t: le "Liber de duobus
pri/l<'jpij5~ suivi d'un fragm.mt de rituel ,al/'l'e, Rome, 1939, .64-78. AHr-
.: Wakefield, Evans, . 333-334.

/4-
EI .

. ,
, L,

2.


,
, ,


, ,
,


. , .
R .
1054 ,
, , IV
,

2
. 'l ,
,
,
.
, l

.
r
,
.

.

Brevis SUllu] !:! errores l1Utatos hereticorum ..


!\ : I. Somme des autorites l'usage des predica-
!eurs mitdiu siec1e, Paris. 1896. . 125-133.
II.: Wakefie1d. vs. . 355-356.
2 II .: ..!. Congar .Neuf ! s apres. No-
!es sur 1 Schisme oriental .. il1 L'Eglise ! les 8glises: II! siucles douloureuse
stiparation entre l'Orient et l' OccidclII. Etudes et travaux offtrt Labcrt
Bearldoi .. , [, Cheve!ogne, 1954. : Byzalllium: 1ts Eecle-
siastical Hi.<toryalld Relations wi,h the Westem World, L<l, 1972.
Ei] .

XIII
, ,
,
,
.
,
1204 ,
,
.

.
: ! ! , ,
. ,
1235 ,
, , ,
, , - ,

, ... 1
, -
..
, ]l ...'
6]1 1231
, .
- . ,
, l' .
tl , -
,
, ,
, ,

I,
2.
,
, ,
.

1 D. 51ierl\OIl Le pl'obleme de I'union grecolatine l1 de z: de (;er


main 11 Joseph Ier (1232-1273)>> ill 1274. nn chamiere. Mutati"n:; et
Cont;nuitcs (colloque Lyon - Paris. 1974). Paris: C.N.R.S . 1977. . 147.
2 1'. ROl1caglia, Georges Bardalles melrOI,olile d.. Corfou ' Btlrlllelemy de I'ordre
frtlllCisctlll. Les discussioll5 sur le Purgat"ire (15 o/'tobre - /7 novem/JI'c 123/),
1~()c. 1953, . 57 sqq.
.. .

,
, :
, ,
. . ,

.' ll .
:
8
, , ,
, ,
,

, . ,
n
, r (.
14:3),
".

:
, ,
"" .
, ,

, ,
n, ,
, ()

.
:
, , ,
, .
, n
,

6
. , ,
, 60 :
, ()
(. 5:29). : "
, . ,
!" (. 25:41). : "

I\ - 3, II Jlll n.
~ .

" (. 25:51)
( 9:43-48).

, ,

() ,
,

?
, ,
( ) ,
,

lU
,

, :
! ,
, ; ,
(. 16:25). , ecl,
.
, 6- ,
, ,
()
,
ll ,


, .

_
(1254)

JV
,
, 1254 , , , JIO
. ,
6 1254 ,
, ,
(sub catholicae),
. , ,
I .

cytecTByeT ,

orOHb ,
, ,
uu:

, ,
,
rpex n , I1 :

, - ; OJI ,
Ol', ,
, , ,

, , orOHb; Jl
, , l1uu6
, , ,

, JI ,
()
,
u , , ,
, ,(
, }'lO

, , , ,

, ",
,
. -
, ,

, ). -
; 1 0 ,
Jlr .

1 , .. ,,; Dic-
tht!ologic catholique, col. 1248.
tionnaire
ugti ...
: ccNos. quia
' purgationis hujis m.,; dicunt (Graeci) 11011 fuisse sibi
toribus ,'/ ' proprio nomine indica/um. iII quidem juxta tradi/;ones '
auctor;tatcs sntm p4trum purgatorium nominantes volumus, quod
aaelero Ilpud ilIos isto nomine appeletur>+.
mJ .

_
(1274)


1274 .
, ,
, 'J


! .
1263
.
, ,
,

(<<LibelIus de processiolle spiritus sancti et de fide trinitatis
contra errores Graecorum),
lI 1262 J'ony IV, ll
. ,
Hafilioque,
! ll
U, ,
.
, ll I
HCJ'O
l'O . ,
, II " ...
t!
,


. ll})
, Contra errores Graecorum ((
), ,lI
1263
2 ,
,

1 .: J. . \Veisheilp, Priar nro",as ' ArjllillO, . 168-170.


2 .: . Dondaine .Niculas de ro! ! les ur. du "Contra crrores
GraecorLlm" de 53i,,! Thuma.~ [" Divus Tlromas, 1950, . j 13-340.
. J1

8, -
.

,
.
,
1261

,

, 8
1274 '.

,

,
, VIlI
,
, ,
l',
(< .
, ,

16 1275 ,
1.
.
.
,
IV ,
4 1267 VIII. Olla

24 1272 , -

. l 7.ll ! ('Unioll 1274


charniere. (.lI C.N.R.S. 1977 .),
. 139 - 207 . , .
, . . ll. . : . Roherg, Di(' Union zwjschcn
der gricchi5chen und der latcinischcn irche ! den 11 KonzjJ n Lyrm. 1274,
, 1964. l101'
Jl .
)' 311,
" - Faire croire. (tOcole fran-
c;aise de Rome, 1979).
.

1274-.
"Cum sacrosancta,

1 1274 .
:

,
, - , (
) D, .
" , ,
'I
JJ. , ,

, , l! ,
mm/r4

nu,
, lfll

, , ,
i
. ,
3,l
, , , ,
,
, lI,
l .

,
IV 8 .
poenis purgatoriis seu catharteriis,
,

, lI .
ugtriu1, , .
, .

? .

TtKC1)' R .llll: Dict;onlla;re de tJre%g;c ctllholique,


col.1249-1250.
U 1( .

, 110

. ,
, VIII 1277
XXI, lII,
, Ll, ,
.
II h .
,
,
I ]254 , I 1267 l

_ :

.
Il , . ,

.
cat/lcdral.
~l ,
, .

,
,
, - -
(1438-1439) 3 (1563),
, -
'<
.

, ,
I ,

IJ
,
.

1 /lictiotlllajre de tlll?ologie mtlro/j'lue, col. 1249-1250.


2 Ibld., col. 124~ 1250.
3 .; De Purgatorjo Dispurationes in Concjlio Hore/l/ino . Rome,
1969.
lfD ,

,
, !
,
,

ll
.
(1274) III

.
. 1276

,
, , "
, I1l1 (1
, I1 .
.
,
.
,
,
, n ,

l
-
.

: , ~
: l1,
?
: , 011 , (ll
) OflleM: ,
; , , , ...
: .
uu: . , Ol'
, ,

I" ,

1 .: J. Darrouzes .1 es documcnt5 grcc5 Oll1r le cOl1cile de Lyor, .. il1


1274, / },m;, , 175-176, Proccs dc Ni
ciphorc (1277) ll ll , . .13: Dossier .' ,Ie
l'Un;olt de [n ( 1273-1277), Archivcs de l'Or'icr'l chreticn, 16, Paris, 1976,
,496-501.
m r .
, or-
, , BpeMJl,

II () , ,

.
, ,

. , ?
: : ,
, .
: , ,
.

1', ,
'J.,
,

. , ,

, , .
, ,
, ,

1l ,
.

:
, - ?
I: , ,
, 6 n , ,
, - .
:
llpeTepneBaTb .
(), , ,
,

. , CJl ..................................... ..

, ,
)"i , ,
. ,
.
lI!IiiI 8 . n


nmmu,

, -, ,

,
.
/ ,
/ .
,

, ,

,
. populi ...
, .
9

XIII
. ,
.
,
. EI'O
. Il
: .

,
.

, ,
,

, ,
,
.

. .
, . XIIl
: I1,

(), .
1300 u lI
.
.
.
?
,
I!I .

?
,
,
?1
, },
,

.
, -

- ,
. ,
, Il

XII !
.

,
, , -
.
,
, , .
,
II: ,
,
, - :

, ,
, ,
,

. , ,
.

,
,
; , ,

1 , lI lll
1l, 'II.
IJ!I!II .

, , ,
08 ,
- Jl , u.

I
-
,
ll ,
I< '.
,
: ,

, n
,

, ,
,
:
,
,
,
, , ,

, .
, .


, ,

.
. , I<
llO,

, ,
2 ,
,
, -

ll .: . Reeves. J,e Influence


01 Prophecy in thc Latcr Midd/r Agcs. Study in Joachimism. Oxford. 1969;
. Mottu.l.tI Mani/cstation de /'fisprit selon /oachim de Fiore. Neuchatel,
ris, J977; . : N. .
The Pursuit / rllt Milleniunr. Londol1. 1957; IlepCBon: Les
Fanatique5 de Irls. Paris. 1963 -
ll Jl XI-XVI 8.
. Guenee Temps de listir et temps de la memoire au in
Bullerin dr la Sociell! de I'Hisloire de J-ral1ce. N<> 487. 1976-1977. . 25-36.
DD .

, ,
L yr
8 ,
, XI-XII ,
. 06u-
m, (<<Libri mcmoriales)
nu
- 2 - ,

III

,
, ,
, , .

,
,
,
1150 1200 : ,
,
2
.
Toro,
.
. .
.

.: . Hauck .Haus .} SippcngcbUl1dene Litilt mittelalterlicher


Adelsgeschlechter in Mittei/ungen des 1n51;tuts {, Osterreich;scl.c
schichtsforchung.62. 1954. . 121-145. tl: Geschicl,tsde.,ken
und Gescllitsbild im M;ttellllter. VI'ege der Forschung. XXI. 1961. G. Duby
.. Remarqul:s sur la litterature g'lgiqu Fra'l':c , l ! sii:-
cles in Comptes rendus d,/'l,dmi des /IIscriptio.,S l't 1I,'lIes-Lftles. 1967
. 123-131. G. Duby .. 5tructurcs de parente et nobIesse. I'rance du Nord
XI-XII siecles. in Miscellanetl Medillevalia ltI memoriam I.F. Nierm('ycr,
1967. . 149-165 - '"III:II: Hommes , Structures
du n Age. Paris. 1973. . 267-298. L. Gellicot. Lcs Genea/ogic
logie des Sourl:es du Moyen Agc occidental. fasc. 15. Turnhout. 1975.
2 06 . n 12 (.POMal')
13 ( .. .): Typ%gie des sou"es dll ., g occidellllll.
: La lirteratrlre narrativc d'i ,agitlatlon: des g.:nrcs liiis " tcch-
niql/es ,/'expressiotl (Colloquc de Slrasbourg. 1959). Pdfis. 1961.
n lld8 tl
III -I1.
., ,
ll~

, ,
, ,
, . ,
, ,
,
.
, 1',
.
.

,
, , , XIlI
.
I) .
. ,

.
.

,
,

- . ,
.
,


, , L. ,
,
.
,

.
,
,
,

.,

.
, , ,
. , -
II!I .

,
, ,

l,

, ,
,
.

iO 'lJI

. I
I1I10IIlJ,

Jl , l
.
.
, <)
,

OI 3.1'l
, . ,
Jl
I1,
. Il' "
,
, llll,
, 1l,

, lI

. ,
,
, Jl, I , I"
"
.
08,
. , IIO
, J<.
, - in extremis
Jl.\1' ,
om .

.
,
.
, ,

,
. , ,
,
[
XIV-XV )


1
:

. ,
- I ,

,

,
.
, 1260 ,

,

,
~.

,

,
,
. XVI
-

1 . Aries, L'Hornme devat la rnort. Paris. 1977. . 110.


2 . Neveux Les ldmis de la morl Age 11 Annales E.S.C.. 1979.
. 245- 263.
IID .

,
'.
, -, ,
:

. :
, ,
, I
KOM?l
:

,
.

,
?
. ;
I
. , ,
,

, ,
, . , IIO
- : ,


, , ,
, ,
,
- ,
.
, XIIl I , ,
,
, .

.: J. Delume"u, La pCl4r n Occidcnt du XIV I XVIII siucle (1978);


J. Wil'th. [ jeu/le fille ' la mort (1979).
2 . Bastard-Fourl1ie .Lc Purgatoire dans la region toulousainc '\\1 XIV sie-
cle debut du sieele .. ;11 Annalcs du Midi, . 5-34: .II
!
',,' ; , 1\ XVIII 8.
f{3'I' II l'll,
eellH lI 80 III! h l (. 5,
,t2).
I! .

, ,
, ,

.
, ,
,

,

.
,
)
.

:
(
, )
, ,
If
,

,
,
(, Jl,
, , ) .
(
) .

.
.
110 ,

, ()
OJIO (,
)
, ..

( ,
,
),
,

,
,
,
EIIiJ . -.,;

- ).
(aceritas)
. , ,
.
.

, , ,

8 ,

, 1l0'l
( )
lI~ , <
. , -
8JJ , -

.
470-
- 2 : ,
: , ,

, ,
.


. : I'

ll .
,
,
. JJ}{

.
lC \
, , :
CBoero Jl
, ,

. .
2 _ Aarne. S. Thompson. TJ,e Types ofthc Folkt~/e. Helsinki. 1964. . 161.
3 ll'}( rr llII II YAelllle
8Ill aClleKTY.
.

, ,

, ,
, ,
).
XIII
.
.


,
,
: ,
(<<Exordium gum
Cisterciense Sive Narratio de Initio Cisterciensis Ordinis).
.
,
, ,
1180 .
, ,
1178 , ,

, ,
, , ,
.
,
, ,
l .
,
, ,

. ,
, ,

.
, 'I,
n locis purgatoriis)
.
.

,
n,
'.

,

2

, 'I

(.mn ignis purgatorii):


,

(ad loca infernalia),( ),
(ad quemdam refrigcrii locum). S/,

J'pex08


, , ,
,

n purgatoriis locis)3.
,
, ,

,(Magnum Exordium Cisterciense


. ,

,
. ,
, -,
1236 ,
(<<Flores historiarum), 1206 ,
.
,

Conrad d'Eberbach, Exordium mnum cisterciense. 11, 23, I~ome, 1961.


. 143-147. cr "lIlIl ,

.

2 .. ~ . .: Ibid., . 229.
3 /bid . . 332-334.
EDI .

,
, ,
,

.
,
, ,
.
, ,
, , .
, ,
. ,
,
(per purgatorii poenas).
. ,
, , , , -
. ,
. , , 1IO
,
.
,
,

- l'

(
). ,

( , mons gaudii).
,
' .
-,
.


. ,
,
.
,
.
I< ,
,
I .

, .

, ,
, ,

.
, ,

,
.

I-l .
,
. , ,
. ,
, , ,

,
! .

: , ,
.
- ;
,
;
, , :
, .

_ :
exempla

:
.


, - ,

/J{!n; Rogeri de Wendover, Flores Hist(lr;arum, t. 11. LOIldon, 1887.


. 16--35. II, tdollax -ll,
1259 r., lt ( .. Ch."onica Majora .. J.
llr. \' ll
. ... Matthaei Parisiel1sis,
Sancti Albal1i Chrollica Majora. . 11. LOl1don, 1874, . 497-511.
~ .

.

, I ,
,
.
, exempla,
,

.
, ,
. m/m
! ,

].

, XIII
, , ,
,
2
exempla
! , ,
, ,

,
, , ,
, . , exempla,
-

. ,
,

. ,
.

/ . : Typ%gic des SQurces du


n occidenla/.
2 . : . Lecoy de la M~rche, La chaire
franfaise lI " , specialement XJII siucle, Paris, 1886, rI~impr.
Genevc, 1974. . : ). Le Goff, J.-Cl. Schmitl Au III siecle: une
parole ll in Histoire vecue du peuple chretien, vol. 1, Toulouse.
1978, . 257-279.
DEI .

_ :


, exempla, ll
.
III ,

, J( - ,

,
, , ,
, , ,
(. 1240) -
l
,
,
. , .
, ml
.
.
(<<Ad conjugatos):
JI,

- , -

. ,
, l.
,
,
.

:
, , .8


, ,
,
.

1 . : . Forni Giacomo da Vitry. Predicatore sociologo. in La


Cultura XVII/I, 1980. . 34-89.
2 Jacques de Vitry, Sermones vu/gares, Sermo 68 Ad cOlljl/g<ltos -
If: 1"i 534, Paris BN. In5. latin 17509.
enJ . 't1II

,
,


, ,
, I1 ,
,
,
, L.

,


.
.
,
(sermo-
ncs vulgarcs 1l ad statl4S) exempla,
.

. , ,
iltl
, , J(TO CMepTJ.
. , ,
)f

. ,
,

. I
. :'I 13II . )'

,
.
,
J' 2.

lOlIIIII. "Scrmo ,mUI\is i die dominica (1)


Il: 455 de Liege, fol. 2-2 .
2 (!!
Tllc F.xcmpla iIIustrative slorics from the scrnlOnC5 vu/gares /acques de
Vilry. . Th. F. . London. 1890, i. Nendeln. 1967.
L!elllt<) C8011"'11 t'l3"', 1I0llt

, :, !m/ 3 ILlI. ' lIe


3l1,: 80 . m
plf/m: Nv CXIV, . 52-53.
Im .

ll,
M .
,
, R
. / .
m//4m ){
.
.
,

. l,
. Ol, OI
,
}'1 apcl,a ,
,

KpeCT 1 ,
,
- ,
, .

08
exempla ,

. .

. - : -
, - .
XIII , 1240 , -
, 1261-M. - ,
,it -
,

. ,

lbid., 140 II, . 56.


em .

,
Jl exempla,
()
pla. .
exempla,
.
: ,

, , ,
.

_ 1.
6

,

1219 1223
, YJ ,

exemplum, l.
, el"o

, .
,

(distinctiones) Dialogus miraculorum :


, , , , ,
, , , ,
, , 2
-
exempla, .
, , .
. -
( ). -
, .

.: F. Wagner .Studien lU Caesarius von Heisterbach. in nlct Cuter-


,ensia29. 1973. . 79-95.
2 Crsaire de Heisterbach, Dialogus mira~'ulorum, ed J. Slrange. Cologne
- Bruxelles. 1951. II . II
IIOBOM. ll. "II .
. Jl l . JI
llR Jt .
EII!J ,

exempla ,
- , - .
, ,
,
,
, , 3

.
, , , I
3<l
.

, ,

. ((exepla
((,

2 ,

, ,

lO, ll Teli(;Te
1. I1 ' Jl
. . l , yr .
. . Forni .. rig dttt.
Aspetli dclla predicazione callolica nei secoli XII-XIV .. (
Jl 11 Bo1/('"rtillo de/l'!sti/u/o S/or;co l/tlUam' per ;/ M~dio '),
2 rn/: 1. 32 ( .
); 11, 2 (mohax-1yn. bl
Il , " I 8
II il); 111. 24 (1IlI.
p~x . , IIC ll,: ClR
II , CIIO-
); 111. 25 (
" llUI , Y(;llell ,:1" IICII0-
, 'I. Cl, il6 8 nllllll ); IV,
30 ( lf n MOllaxa !!
, Ri\ AraTa l1ll, luR
l :iTOM " 6 bI Ull1"
l1); VH. 16 (. MOIlax .I,IIOnOlI
CR , 8~, ~ro
, ); VII, 58 (II
lIe R II
: il 6l' l1);
I. 11 ( I". ~ ',
', ll . ~
ll ).

IS-S7I
DliJ . ., .

nOVISSlma,

.
exempla ,
,

exempla .
,

,
, ,
. ,
, ,
,
.
, ,

, .
. llIa
, .
, lI,
. .
,
. ,
.
, ,
,
, , ,
, ., ,

. ,
, -
, };
- , ,
, ,
l
, ,
, lll-

Dialogus miracuJorum, 1, 32. . 36-39.


.


.
- . .
-
,

f.
,

, ,
, II

.
8 . ,

,
.
((-, , ,
. ,
,

.
.
JJ
, .

,
.
8.
, f,
, ,

I
,

, ,
. ,
,

, ,
,
,
.
.
,

lbid. 11. 2. . 58-61.


E1i .


. ,
, . ,
, :

, ,
, ,

, L
.
,


. ,
, , ,
,


J , , .
, , ,
:

.
,
, .
,

. J( ,
,
. ,
,

,
. ,
.

bI
.
,
,

, .
, , 2

1 Dialogus miraculorllm, IV, , . 198-202.


2 Ibid., V, 16, . 17-23.
EI!IJ .


, :

,
.

Exempla , ,
Jl,
, ,

.
. .
XIII
,

.
( exempla, 24-31)
(), , ,
, " , , .

:
fluu

exeplum
. .

: ., .
llt: .
,

. .
[l : " , ,
ll , ,

. ,
, , ,
.
.
, .
,

, ,

Jl.
EI!D 1( .

: ,

. ,
. .
, Jl
. , .
: ,
, , ~
: -
. ll , : "
. . ,
. .,
, , .

, cJlY'Jae
. ,
, KOHe'loe '.

.
,
,
,


,

1

. lI,
,

.

, ,

) : ,

. :

1 Dialogus miraculorurll. . 24. . 335--336.


2 .: G. Duby. Le Chevalier, la [m et / pritre. Le mariage dans / France
feodale. Pais, 1981.
Em .

, , , .
:

- .
-

,
,
, .
, , . ,
m
plum: , , -
. ,
,

(1139), (1179)1 (1215)


; " (1274) (1311)
, ,
,
XIII ,

2 ,

: , ,
, -
, ,
,
.

',
exemplum XIII

.
, ,

,
.

, , lI Jl
.
2 L. . Little Pride
Goes before : Social hg and the Vices in Latin
histdm in Americ/m Historica/ Revicw. 76 ( 1971), 16-49.
3 ,. Le Goff . Usurer and Purgatory in The Dawll 01 Modert. Ba"lcing
(Center for Medieval and Renaissance Studies, University California. 1.
Angeles), New - London. 1979. . 25--52.
II!!I .


.
,


.
, .",
,
,

.
, ,
(

)
. ,
,
, , l',
,

(
) . Tyr
, ,
XIII
.

exemplum, ,

, ,
, ,

.
,
.
, , ,
.
yr
,
. -
ll!D .

, ,
- l
--
. , .
:
, , .
,
, 60
.
,
. ,

,

, .
, .
.
, ,
. .
, , ,
ll .
, - ,
J.f , - .
.
R
I
. I-I
(de ;m ejtis salute dcscsperantes ...
spe cOl1cepta). - 1 .
m/u ,
, ,

J, ,
. ,
, ,
yn. .
IlO ,
rpeXOB,
. , ,

1 Dial"glls ",iraClllorum, II, 25, . 336--337.


2 Ibid. . 26. . 337-338.
lI!Ii .

,
l . ,
.

l
Il -
.
. ,
,
, .
, ,
, u ,
. :
,
.
: ~" : . ,
, : -
~ : ,
Jlt: .
, .
IJ, , ,
, ,
ro, ,
, , ,
, .
: h

, ,
, .
l . ,
XIIl ,
- ,
.
exemplum?
,

1 Dia/ogus iracll/oru. XII. 27. . 338-339.


2 lbld. . 28. . 339.
l!iJ .

l.
. .
J'
,
, (in verbis
et sig"is). .
, 2
.
.
,
.
,
,
, . :
. ,
. ,
"'.

<J. ,
, IJO~ cxempla
.

- ,
, J'
- ". J', OJll ,

, - ,
, , - 4.
, 1I0ll
nepBo. . IIO

1I0. 1'01"0
, ll
, ,

5

1 /bid. . 29. . 339-340.


2 /bid. . 30. . 340-341.
3 /. II. 31. . 341-342.
4 I/,. II. 32. . 342.
5 /bid. . 33. . 342-343.
II .


, (l, 30).
.
, :
, l
, ,
,
.
lJO
.
, ,
. ,
, ,
.
, - -
,
2
exepla
.
, ,
bl 8 .
, ,

. ,
: ,

, -
...
.
, , YMeveHHblM
,
, ,

.
,
- --, ,

,
.
, , ,

1 Dia/ogu5 ,.,.iraculorum. . 34. . 343.


2 Ibid. . 35, . 343-344.
EII . ","'

,
.
,
'. ,
f{ exemplum, ,
.

, , ,
, .
, .
: , ,
, ,
? - , - , -
, ,

.
, , <l, ,
.

,
- :
, ,

; -

2

.
,

.
,

,
, , ,

.
,
. -

.
XIII

1 lbid. . 36, . 344-345.


2 lbid. , 37, . 346-347.
EI!fJ .

l.
, ,
,
.

. .
- .
, , ,


,
2.
, ,
,
'l

, <l
. , , ,
, , ,

,
,

, . ,
,
,
, , . I< .
.
, l' ,

<l
,
.

,
,

.: . Ddi .Lobjet et 11.' medium de la vision l>eatifique chez les


tho1ogiens du III sii:c1e .. iI1 Rellue de theologie antique et mt!dievale. 19.
1952, . 60-130. . n XIV
r n llO II .: . Dykmans. Les ser-
mons de /n XXll sur la vision beatifique. Rome. 1973.
2 Dlgus mira,ulorum, . 311, . 39. . 347-348.
11!11


. ,

-
;

.

_ 2.

))
(. 1220) (.Tractatus
de diversis materiis praedicabilibus))),
1250
1261 -
80 , .
.

, IlI -- 1195
, ---,
8 .
r .
.
, , .
, .
, exepla.
, ,
, ,
exempla ,
,
, .
, .
.

'.
, ,

1 XII-XIII . ( 8 :
, , ..) .: . I.ottin.
Psycltologir I.'t Momle u Xll ! l siecles, 1. 111, Problemes de morale, Lou-
vain. 1949, rn. XVI, Les dons du Saint-Esprit du siecle )'epoque de
sainl hs d'quin., . 327-456.
lIiII .

, .


, (De dono timoris) I
~<ape
: 1) ; 2)
; 3) ; 4) ;
5) ; 6)
7) ; 8)
; 9) ;
10) ().

;

, .

, .
, ,
,

(, ,
. .). :
; ;

, ; ,

,
; , , ,
.

1 ll
ll II (). yrlhI Jlr>R
II UiI
lIaYKaM () 311bJI
n (). .De d lin10ris 6blllllpeDOCTaBlleH
110 15970 II ll
ll (I1), n II 156-
164. II exempla, IIll ll.
n rlll XIX 8.: . l.ecoy de la Marche, Anecdotes historiqucs,
Iegendes et tip%gllcs tires du re'uri/ im!dir d'Etienne dc Bourbon, doini,an
du X1l1 sie,le, Paris. 1877. ll 14 exempla f'II
30--49. llll 39 t!xemp/a
ll. , ll
. II D D .
CII 1263 . 1277 . la "Liber
de dlimis., Traclatus de habundancia exemplorum.,
. ll
.
lI9i .


, ,
,

,
. 3
- ,
3 . -
.

. (. 12;
. ; 1 . 3)
,
.
,

, . , -
, ,
.) .

, 3
, ,

.
?

: ,
; ,

; ,

.

(3;10-15).
,
,
. : (acerbitas),
(diversitas), (diutum;tas),
(sterilitas), (dampl1ositas),
(tormel1torum qualitas) (sllbve-
niencium paucitas).

exempla.
ero ,
, ,
II 1( .


.
)'l,
.
- , l,
.
(u, ) , ,
,

.
, JlJl
. , ,
, ,
,
, ,
-
.
: , , ,
, .

.

,
,

.
. ,
, :
, , ;
. : ,
, ,
,
, , Il, .
, (( .
,
,
.
exempla.
,

: , , , ,

, , ,
,
, , ,
ID .

. ,
-, :
- , yr
( , ,
sui, , aici);
, , ; ,
.
J
pla h ,
,

:
, , , .
h , ,
,
audivi (<< ).

, Otia
imperialia)) I< (01<. 1210), -
.
,
. :

Ecl' , ,
I' ...
, .
.
lI
. ,
1l , lI .
ll .

. ,
, , Jl
.

, , ,
.
,

.
,
,
lI!m1 .

.
, ,
,
, I

,
, , ,
"
, , , ,
. - ,
.
. 1l,
,

. ,
. yn,
, .
, ,

. ,
, ;

, 110 .
,
, .
,

, 1I ,
. ,
, .
; .
, ,
,
. , ,
, ,
2

Gervais de Tilbury, ed L~ibniz, Scriptores rerum runsviium, 1, 921; Lie-


brecht, Des Gcrvasius von ilbury Otia imptrinlin, Hanovre, 1856. . 12.
2 .: . Lecoy de la Marche. Anccdotes hisroriques.... . 32.
EiI .

,
,
,
,

,
, -OJIO
, .
,
 .

-, II.
, I', .
lI .
,
. ,
JI, ,
,
,
, 1I
. 1l
,

,
, . ,
JJ .
,
1l n ,
.
Jl J'. (a,'crbitas)
,
,
. , ,
J', , ,
. , ,
,

. ,
, ,

1 . Graf Artia nell'Etna il1 Leggende miti Sl4pers/izilmi Ilcl Meflio Evo, Tu-
rin, 1925.
EDiI .

, .

,
1
, , ,

,
.

exemplum: ,
,
. ,
(sic).
, ,
.
,
. , ,
, ero .
, ,
Hero .
, , ,
, , ,
2.

.
, -~,
, exempla .

, .
exempla
, exempla,
Al-
phabetum rrtium,
XIV .

(, -

1 . Lecoy de la Marche. Anecdotesllistoriques .. . 30--31.


2 /bid . . 43.
UD .

, ) XIV .
(purgatoriu) /.
tl .
-
, , ,

:
(NQ 676), ,
; (u)
, ; ,
, ,

; ,
, , ,
, .

exepla
:

, : ,

. ,
:
. exepla
l' ,
, ((
,
,
(( ((D dono timoris),
l.

I1 exeplu , -,

tl, -,
.

ll ., exempla
ll" lhtu narra-
tionum. .: j. Le Goff Le vocabulaire des excmpla d's /'A/pJmberm
nti(JIm in La lexicograpllie dll latin mcdje~'al (actes du colloque de
Paris, 1978), Paris. 1981. ~II,l
'I m/,
II Index lum ,
IIll " exempla XIII-XIV . 011 ! 30 cxcmpla
/1. .
/": F.C. Tubach, lndex exemplorum. ndlk 01 Medicval
Religious Tales, FF. muitis 1'/11 204, Helsinki, 1969.
ED!I .

III
.
, ,
. ,

-
.

.
( ),
1225 , ,
, 1271 ,
m

morabilia 1203 1254 . .


, -
, -
, ,
- (de progresstl ordinis),
.
.

, ll
.

,
.


,
1203 1254 ).

. ,
, , ,

.
.
, 03-
J .

, ,
, , ,
. Exempla
, , rt,
, .
m
pla, ,
I
.
,

,
, , yr .
Exurdium magl1Um
,

.
u : tl
.
.
. 3
.
l.
,
, l' ,
- ,
.

.
. ,
. 1l0TOMY, ,
,
, l (odica),
, , , .

, Jll .

, Il ,
,

,
-, -
, .
.
I .

, II,
,

Il ,

.
,
.

, ,
,

,
.

,
( ). ;J
, Il ,
,
,
.


.

,

,
.
, ,
,
. ,
, .
,
: ,
,
.
.
,
,


.
, .
(41:16): Quia territi purgabuntUf-
( ),. ,
D . .-'

.
.
m/
: II, .
.
: ,
, -
,
, ,
, -

-
. -lI ~
,
,
: 6l.

XIII
. ,
IJ \J
, ,
.

.
, 1272-1273
6,
1260 ,
(
), l1 '.
'l
, ,
, ,
. ,
,
2

N. Beriou La predication au beguinage de s pendant I'n~ liturgique


1272-1273. in Recherchelllwgustinienne" vol. III, 1978. . 105-229. .
2 Ibid . 124.
19iiJ .

,
,
l.
,
, , -
, .
-
. JJ ,
, , , , ,

, , KOI'O
,
2
,
, 3 , I'
,
,
( quibus solet orari) , ,
4 ,
),5. ,

", : , :
"! ",

7.

.
, ( consuevi esse de
illis magnis ponderatoribus), IO
. , - , -
.
,
, , ,

, ,

1 Rccherches augusrinienne5, . 124.


2 lbld., . 129.
3 lbid., . 138.
4 lbid., . 143.
5 Ibid., . 154.
6 Ibid., . 160.
7 Ibid. . 185, n.253.
.

1.
!
I> ll

. 1) . ,
,
,
,
,
. 2)
,

. 3) ,
,
.

,
XIV , ,
, -

.
,
(1271-1290), , .
, ,
.
, 3.
, .
. 3
,
, .
, ,
, .
3,
,
: , ,
.
. ,

/bid . . 221.
.

, ,

.

.
, 3
, u (intrsigrm)
, .
:
-. - .
,
, :
! - : 8 ilIl.yl.

. I
,
\' populi ( ,
),
Ecclesiae, t . lI
, , -

,
, ,
. , ,
, ,
,
2 , >;{ l1
, ,

.
,

(1egenda n). ,
u II, -

F.. leinschmidt Die Colmarer Dominikaner Geschichtsschreibung im 13


und 14. Jahrhundert in ])eutsches Arcltiv [u Erforschung des Mittelalters. 28.
Heft 2. 1872, . 484-486.
2 . r: . Vauchcz, La Saintete Occidcnr u dernicrs
siecles du n g (J /98-1431). Recherches SUr Ics mcntalitts religieuses
mtdievales, Rome, 1981.
DI!J .

. llll
.
. ,
. . ,

.
.

'! OI' .


. 8 III ,
1260 . . ,
, lI. -
)) (<<Legenda aurea))
( ).
. ,
. ))
. 1.
- .
. .
.

Il l1
: "Il.
. .
.
.
R
. h

.
. .

.: (;. Philipparl. l.es /egendiers /atins ! III/tres


manuscrits Ilagiographiques. Typologie des sources du Age occiden-
tal. TUfl1houl. 1977.
:2 ;~t! Jll' 30 "
lol n"II . (". .: Legcnda aurCll. Dres-
de - Leipzig. 1846,
EiJ .

,
,

. , ,
,
. , , ill'
.
( ),
, , l
, I"
,

,
, 2 .
. ,
,

. , ,
.
,

,

, ,
,

:
,
~
,
,
": ? ? ?
: :
1) , . ;
2) , (qui i" purgatorium des-
ce"du"t), 110,
, , (,
,

); 3) , , -

Legrntkl aurea. . 213-216.


lmD ,

; ll
.
,
ll, , , -1"0

I10 ( l1)
,
,>. ,
, , o<JeHb
,
.
, 110CKOllbKY ,
, .
Jl JJ
11 , , , ()
'I' ', .
:

() .

(( ll (edio 11IOtlo),
1111l0/u.
, -
; , 8 ,
, . , in fine,
, , ,
J',

, , , ,
:i ,

.
"

, J',
, , )'. :
(
, l. 1J: (
(positio) lI (sapientes) ,
, ,

.Purgantur in quodam loco juxta inferl1um pos.ito qui rurgtoriunt dictur.


ibid. . 730.
16-J
EI 1( . 'j

. :

,
,
, ,
,
.
,

,
, ,
,

" ,).

, :
, , .
( .),
, ,
, ,
,
,
, ,

:
. ,

,
; .rtc

,
l.
,
.


, ,
, ,

.

exemplum, " -

1 Lege"da Qllre<l. . 736.


J . .
-

XIII ,
OJlO
, 807 . ,
,
,

, I'Il
.
I10 .
, ,
: " ,
::l-;i ,
;
mlln ,/n !eres),
, , , ,

".
, , , ,
l. 3
exempla , 5crrmmes vul-
gares , l'
. 1J exempla.

! . ,
,

,
.

_ : JI

11
.

.
,
, . lI ,
, , ?
,
- . ,

Ibid . . 739.
ID . 'I


, , .

. I

- . ,

-, ,
1246 , (
). -,
;
,
, ,
.
,
l'
l.

, 1246
1248 .
. , ,
- (
,
, ?), -,

. IV
.
(pia) ((
" . ,
"
r. ,
.

, ,
, ,
. .
,

1 lO .: S. Roisin .. Qainte Lutgarde d'ywir5 dans 5011 orde et


50 ten1ps" in (,ollectanea Orderris CisterCt'tlsiurtl rrjorrtlatorurtl, III, 1946.
. 161-172; L. Reypen5 Sint Lutgarts mysticke opgang.. il1 Ons geest Erf..
XX,194t>.
EiI .

. (affictior1es)

, : ,
, .
,
: ,
,
, .
1IC ,
.
, II
,
'.

, ,
. J1:
,
,
.
,
2.

ll . eI'o
, ,
, ,
. I'
: " ,
. ?" : "
, ".
: "
, , ,
1 ?" - ''
, - , -
,
, l

. ".

1 Vita, 11, 4, Acta SUrlctoru, 16 juill, luin. IV, ed Paris - Rornc, 1876.
2 V;ta, 11, 9, .bid., . 198.
I ,

,
, .
-
.
,

1,
.

. ,
,
2
l1 :
, Il ,
, ,

, , e~e , ,
,
, .
!

_ :

I
)'
.

, ,
. , III
. -
XIV ,
, J , -

1 Vita, , 5. Acta Sanctorum, . 205.


2 Vita, 111, 8, ibid., . 206.
3 ,. Chiffoleau. La comptabilill! de /'Au-dela, les hommes, la mort ! la religion
dans / region comtadine l fin du n Age. Rome, 1981; . Bastard
Fournie Le Purgatoire dans la region toulousail1e XIV ! debut
J du siede. in Annales du Midi, 1980, 5-34, notammel1t . 14-17 (!
.65).
IID .

, ,
1296 (
1314 ),
I. r. ,

( remedio animae.)
,

): ,
,
, l
,
, , , ,
)., -
, exempla I1
. III
?

.
,

06umuu, ,
, ,

- , .

II ,
lI
yr

. ,
, ,
. Officium /Iln,
, .
. 8 ,
, ,
.
, ,
, 8 : ,

1 J- . Redolltey .. [. tcst~ment de RcnalLd de Bourgogne, Comtc de Montbe


liard il1 Socitirc d't!mulatio" de Qlir,i, val. LXXV, fasc. 102, 1979,
. 27-57; .. Timbal .Les legs pieux au Moyen in L'I Mor/ u n
Age. Strasbou.g. 1977, . 23-26.
EIJ .

, 1I0I.,

: ,

, , .
!>].
(),
, ,
. Il .
, lI
. II
II II.
.

, Jl
. }',
,,:

,
, ,
I! , ,
, ,
. , I' ,
I,: IIl\
.
XHI

( ) ,
, t
,
'.

,
D
, , bJ l1
,
yn h. fi
] 247 .
, KOTOPOI'O
, h." -

I.L, Lemaotre, Repertoire des docuers lIecrologique5fr'ltIfais, Paris, 1980,


.23-24.
] .

(66) , ,
. lS
,

,
" ( ),
, - II
, ,


( .

, l1 ,
eb-Il

ll () ,
MOHceHI>opa . t)IIJ
("
, /( , .
Met:ca - , Jl MOHcel.opa I
, I - ItiI u 11

. Oi JliIl (Qig1li)
l) t , )I
Cl. R
IIR, fI

<\I, , ,
ll II3111,
.
(accompaigne) ,
IJ R,
'leHHbIX . ,
(estallde. 6h, ) ,
r, IIt
'J. ll
ll H"Ulero I.V, '.

- ,
, ,

1 llJl",I", t-. .: G. Fdgniez, Docunellts ,,, ser"jr 1II'IIistoire de


/'i/mtri ('11 /;rlllrCe, . 1. Paris. 18111.
EIffi)

-
.

.
.. --
,
,
. -
'!, ,
<L (-.
),
(inhvnesta mercimo-
l1ia). II ,
, ,
<L? II

Il ,
ll ?

,
. ,
exempla
-, 110
. ,
, XIIl ,
. , ,
1 ,
- .

( "
-,
(, ,
XIII ),

1 l D : -LI11tzh. Altfrazosisches Wonerbuch. .


1969. col. 2096--2097; J.-Ch. . Le motif du repent;r da," /Q l;tt~ratum
fran~ajse medievale (des origincs (j 1230), GC'1evc, 1968.
l11 .
....... ~

,
, "
.
, ,
,
, Ii ,
1260 ,
bl,
~ibl ", ,

: .
, ,
. 110
,
I l
"
,
:

...
].

, ,
- 8
( 1223) :

ll I',
<I'l ,
}.

, , 8
tc , 1288 :

,
.
,


" ...

1 Philippe de Novare. IV tiges d'omfS. Paris. 1888, . 32.


2 .: TobIer-l,mmtzch. , 2097,
3 lbid.
4 L.I de penilellce, 2885 (.IIU: r-LI1I1tzh. . 2097).
EJ!f.I r .


, ,
:

, ,
,
YBepeHHoeTI, ;
, ,
, ,
;
, ,
l'pexaM I, ,
,
.


(l 2 ) ,
.
,
,
,


.
,
, .

! XIV

.
1300 I

_ :
1300

VIII,

,

. Frugoni 11 Giubileo di BOl1ifacio lII in Bolle/ti/IO dell'Jstituto Storico


ltaliano j/ Mediocvo Ar,'/Iivio Mtlratoriano, 1950, . 1-121;
; 11lCO/ltri /Icl Mcdi(J . Bologna. 1979. . 73-177.
I . 4

,
,
, .
- ,
, r ,
,

. -,
, , -
.
,
:) (. 4: 19).
, ,

.

, ,
,
.


(remissionis n
nus)l, ; 1300
,
.

.

(plenissima venia peccatorum),
,

,
, .

, .
1300 VIII
lO ,

,
, ,

, - -
2 .

1 PL. 72. 222.


2 BIIJJarium Anni Sancti, Rome. 1949. . 35.
J .


1. ,
8
, ,
. -,
.
}'l ,

modum suffragii, ,
.
-,

XV .
, 1314 , , ,
, ,

, (< ,
, ~(KTO

,
, I< XIV ,
, ll ,

. , ,
.
.

VIII 1300 ,
,
XIII .
,
.
, .
XIV , 1335 , ,
,
: ,
2.

. Frugoni, lncontri n/ M,dioevo, . 106.


2 G. G. Merlo, Eretjcj illquisitori nella s(I,iet" piemonte5e del trecen'o, Turin.
1977, . Ib7, 176,178.185,192.196.1911.
EIJiI .


, -,
,
, Ll
.
.
R 1288 .
, ,
-. ,
-
,
. . ((
,
, , ... [ 8
,] ,
, I

, .
,

,
, 'l ...
,
.
,

, . ,
.
,

... I
-
. ,
: ((
, - .

:
,
, , , ll ,

1. von Dollillgcr, &itriige zur Sektcmgcsc!lichte des Mittelalters. Munich,


1890. (. 11, . 706-711.
Jl . l\.10R, (1294--1324).
: - r ,, 200 1, . 47S.
EII .

, ,
, , l.
I10 , lI
, .
, --
I1
. , ,
-,
: ,
, : " ,
". , KdKoe. :
" . , I"
. ".
I< JI .
. < , , ,
2.

: l'RJl,
ro ,
,
I1 ... "
lO, , .
, ,
""
: ,
. , yr - .11
: , , .
; ,
. .
, ,

, ,
. ,
, , ,
,
'! .

J. Duvernoy, Le Rtgistrt d'rnquisition de ]acques Fournier. Paris - La .


1978. 1. 354.
2 Ibid.,. 160.
3 Ibid.,. 163.
lIiD .

,
,

: .< .
, , 11
, II

, ll,

.
. , ,
l.

IIO,

, .
, .
-
. ,

l, ,
I , TpeTbero m,
Libro delle Tre Scritture.

lI
, , ,
,

.
-


, Jf
.
(. 19),
: :(cmrlxlI3J1-3J2) -

1 lbid. . 167.
2 onvesin dalla Riva./.e vo/gari. 1. Rome. 1941; L. Biadene,lllibro della
S,ritlure di BOllvesin da//a Rrva. Pisa. 1902.
EImJ .
..,., .~, ~ ~,.,.

. -,

1.
, , ,
.
,

. ,
Specchio di vera penitenza,

,
.
2.

.
>
.

Gimi da Vr. 1. Gerusalemme cele5re la Babilonia infernalc. vc


r. 1921. -. .: Poeri del
Duecento. 1. Naples. 1960. . 627--652.
2 Jacopo ssvti. Lo Specchio di vera pellitenza. ed. . Lenardon. . 387-
391.
10


lI :
1265

. (1302)
(1321)
) ,
, 1319 ,
or -
.


, 'I
. , 'I
al> ,

. , ) ,

)

. ,)
. ,
,
, ,
,
) - ll

,
,
8 ,
) .


!.
, .


}). ,
)). , -

, 700-
(Libraires assocics, Paris, 1965) ,
'l
, . . - .
'!I. ,
(ibJiotheque de /
Pltiiade, 1965). ~ R
"Edizione des Centenario in Tutte / Opere di Dante, cura di Fredi lli.
Milan. U. Marsia, 1965. ]( "Jf Datrte Diclionary
J ""
, r'.
ll
: , , Il pamdiso terrestre dantesco, Florencc, 1897. 1
. . . Ii
,1
r (Milan. 1960). Il : G.
, II Purgator;o dantesco. . : . S. Singleton, Dante Alig/lieri. The
Divinc <""omedy, Purgatorio. 2: Commcntary, Princeton. 1973
.l (Florence, 1956). il,
lll, , tiC ypaTU~ 'r

: l1dt. Dante, Ic theo/Qgien, l'aris, 1935,


: . Gilson, D et Ja phi/osophie, Paris, 1939.
llllll 1I0TYCTopo1IHel'o
: H.R, Patch, other world according 10 desCl'ip-
tiot1S ;11 edieva/ 1iterature, 1950; . d', J precursor; di Dante. Florel1ce.
1874; , Dods. Fnrerumll.'rs [ Dante, Edimbourg, 1903; Diels Himmels- und
llfhrt von r bis Dante in Neues ]allrbuc/I, XLIX, 1922. . 239
sqq.; . Riiegg, Vie ]enseilsvarst"lIungen Dalll", Einsiedeln - Cologne,
1945. cllenyeT : G. us Dante Beda i Stud; Slorici
in " di Otrorino Berto/in;, , 1972, . 497-524.
r
nallHIIMII " ", )-6-
. , . . , . 1': l- Dil'ina
Coedia 11ll fig"raziolle artist;ca n/ s"colare cotl1ento, Turin, 1931.
( XIV , ,
) .
lm R.

. - ,
. ,
, .
,
, ,
, lI
. ,
, ,
, ,
. Il (11,
; IV, 68 sqq).
,
:

, , ll
,
,
(IX,49-51).

,
(cerchi, cerchie, cingl1i, cornici, giri, giro-
ni),
. J
: , , ,

, , , .
,
~~
,} (VIII-).
, ,
, >i<:

;
, ; 80 8
;
(V. 139-142).

, (,
49-54), ,
:
, .
iEI .

, ,
, ,
} ,
, ,
.
,
, , ,

,~
.
, ,
, .
" . :

. ,
, ,

-
, -

, ,
- .
, .

. ,
, t> .
, , ,
'laCb ,
(<< ., , IV, 61),
. ,
. ,
,

"; , (nobile castello),


,( , (', ,
, , .) (, IV, 106-115).
,
,
: ,
,
I!D .

(IH, 40--45); . KOTOPoro <


JI (XXII, 14); ,
I',
1I ),
,

, BeAyr -
, - (II.
97-103). <l. , 'l.
.
, ,
. l II
,
(, 1, 70--75). n
.', ,
< 1l ,
!.
, ,tl
,

.
, :

, - ,
, 11
. ,
- /l ,
CIJeTe ,
II

(/lClnUIII. V/I,28-.HJ,

.
:

I. ,
. .
}llt

(. XXXlI. 82-84).

1 .. Onde si legge [ ] di Catone .:he 0l1 iIse. Ia


patria lulto 10 1<lI1d" 11at" esser crede... (CoIIYiYio. IV. XXVII. 3).
lmD .


, ,


, .

.
, -
-, ,

,
,
1290 .
, ,
- -

, , -
.
.

. . ,
, ,
.
, , l1
, ,

, ,
I' , , -
. ,
() (
),
.
.),
l'Ae , - ,

, 114:
, 8

(11,46-48).
! .

, t1
(il monte) . !
, (il sacro monte, XIX, 38),
<~ (il sallto monte, ){VI, 12).
,

, ::l rl1\,
,
;

'"

r, 14-15).

, ,
. ,
:

, 11 ;
m ,
.
, II ,
:
, ? - .
:
... " (; 31-38)

(!, 40).

~(BTopoe , l1
, ,
: ,

, :

!, ... (1,82)

!. 10R; 11, 60, 122; . 46; !, 38. 39; l. 48; VlI. 4; 65; III. 57; , 18; .
24, XIV, 1; . 8; 1, 117; , 114. 128; XXI, 35, 71; II, 123; , 105;
XXVII, 74; III, 10]; , 74, ": , 93; , 113. 137.
. lI"r - ... Jl ".
".
liIiI . ." 1} ...,..,

,
, , yr

, KpyrbIM (scale, scaglioni, scal1o,


gradi ..). , ,
:

, u (/, 48).

, -
, .
:

I10 I,

(/,4--6).

, , ,
yr - :

,
(1, 65-66).


. , ,
, :

, - ;
(XXV/. 91- 92).


. ,
110'< .
, ,
: - ll
. I. ,

.
lIiIi .

. " (
. ?). 1l
. ,
, ,
I ,
,
, - .
1101l

() ().

,
:

", , - . -
, ?
,

(XYI1,82-84).


, . , ,
, , , -
;
,
,
. ('0-
, ,
:

" . ,
, - . -
,

,
:

.: Darrr(' Dict;onrtary, . 534.


~ .

, .
, , .
lI , II
, lI I<PY-
,
.

: ,
Jl ;
,

, 88- 90)

,
ti.,
ll ,

(lV,I)I-94).

;
:

, - , - ,

(,92-93).


,
:

,
, ,
'I

(I, ]-3).


:
IIDI .

: ,
, , , -
KPY)~

(XV, 34-36).

, ,
, ,

, -
, , ,
n !

(XrX, 76-78)


: , ,
, ,
, ,
,

, ,


, ,
, , :

, ,
,
,
(III, 124-126).

, , ,
, , -,
.
, ,
, ,
, .
,
liII!J .

, . ,
,

, ,
,
, ,
,
,
.

( peccato - ) :


: , ,
, , - .


, ,

.
,
,
.

,
, 110
, , ('1 mal
.
che s'ama u del prossimo).
L,
.
, , ,
(, 112-123).
,
, - , (,
]26).
.
, l'O, .

, , (lento m
re). : ,
, ,
.

accedia (
accidia). (tristi)
.

,
, ,

, .

. -
, !
.'. -
,
: , , ,
, 1J
: , ,
.
,

- -, 8 (
XXVI).
, ,
, -,
. .
,
,
, ,

(IV, 132):

hI
,
,
, l, ...
(\1, 52-55)

, ,
, ,
(XI, 127-129).
,
,

.: L.K. Little. Pride goes before Avarice. Soo;ial Change ! thc Vices in
Lalin ChristenJon1. in American H;stor;e<11 Rev;.,w. LXXVI. 1971.
- .

,
, ll
(. 83-84).

, }'I, ,
,
, ,

, II

, I . J- , ,
'l ,
in extremis (
), ,
,

, .

,
, :

.

(IJ, 59-- 60).

, MHOBeHe~

,
, , ,
;

(I1, 94-97).
J .

" lO ,
, 'l
R , :

, 113Mopbe ,
, ,
8 ,

l,
,

, IQO--J05).


.
.
,
:

(XI, ]42).

. ,
V 1300 .
,
:


, ,
(11.98-99).


, I1

D VIIJ.

, - . "
. "
, . ,

11- ~71
... , '-," .i'I' 3 8 _

>1- ,,',

r, , ,

(.41--42),

.
, - , ,
, , ,

, :


; ,

(111, 37-39),


,

(, 70-73),

, ,
,
,

, , ,

, ,

11 ,
,
:

, .
,
.

cr (III. 136-140).

,
, ,
,
(1, 130---132),
.

,
, lI , ,
, ,

(XXI, 100-102).

,

.
, ,
.

I' ,
,
.

, I>

(/[[,46-51 ).

,
, - .
, ,
:

;
'I
,
([,31-33).

, :

11 ,

,
,
,

(XVI,1-5).
.. ,

, ,
( (, 137):
1
,
', I~,
8 ;
' ,
; , - ,
h
(xxv. 112-117),
,
:

, R 8,
I. -
(XXV/, 101-102),

()

, ,
h, .
, ,

(XXV/, 142-144).

,
,
:

,
; ...

(XXVlJ. 10-11)

,
,
,

(XXV/I. 16--18).
- .

,
,

(XXVJJ. 25-27).

, , ,
:

,
.
1Itl

(XXVll. 49-51).

,
-
3bl , .
, -
. , , :

(XXVll. 127-128)

_ :

,
. , , ,
,

,
Ol-la

.
,

. - ,
75),

, : ;
,
] 1( .

. ;
. . >

(. 7:13-14). :
. . . ,
(. 13:24).

:
;

.
!
. -

(, 112-114).

. ,
,
,
, III .

,
, ,
r ,

,
,
,
.
.

, Miserere,),
,
(, 22-24).
.

.
, ,
. .


r ,
6 ;
... .

- ,
,
;

, , ,
-j , ,
~.! -, .

, ,
, :
,
(lX, 76-108).

, -
.3li , -
:
, ,
.
: ,

, ,
,

- 1.
(contri-
tio cordis) ,
. (conj'essio
oris),
. (satis-
factio operis), -
, , l
.

,
, II ,
(XXVI, 132), , ,
, .
(;
n voglia).

, .

. (' cnepeBOAOM . .
liIiIiI .

- 8
, ,
, ,
(XX/.61---I;3).

TUK ,
: ?
ll (acerbi-
tas - ).
Kpyre:

Il
, ;

(/, 115-117).

,
,
, 2(l)- ,
(XXVIII, 40):

Beati, quorum tecta sunt peccata! (XXIX, 3)


, .

,
, ,

, , , ,
.

h, l'
Jl ,

(, 55-57).

,
, , ,
per un lacrimetta:
lIiII .


.
: ! - !

. CI. . I.
(11, 103-/(}7).


V,
, :

. , R
. ...
(, 91-92)

l
, -

. 'l
ll. ."
(, 7-8)

, 8
,
, (, 145).

,
. , , -
, ,

(II, 79-81),-
, .
,
, l'
Il Jl,

. ll
,
I!fa .

,
. -
JI~ , )
,

. ,
,
.

, I' ,
- ,
- ,

(11,22-24).

'~ , 801'

( 66).

,
, :

, -

, ,

(/v, 27-30).

, ;
...

(VI.l6-17)


:
- .

: ,
, ,
, .
, ,
, ,
,

(VllI, 25-30).

,
...

(VI/l, 106-107)

-
:
,
, , ,
.

, ,
, ,
, JI

(XI.22-24).

,
, (, 74), ...
(I, 74) -
.
:
, ... (XIII, 86).

, ,
.
.
:

, ,
, ,

(, 118-120).
l!JiII


.

,
, .
.

,
.

, ,

, ,
, , "
, , ,
(111, 145).

I, , I, ,
nOMOtll,
(lv, 133-134).

: ,
,
, 06(1 ,
,
'l
(1V, 68-72).

, ,
:

, Il,

(V, 89-90).

' ,
:
.. . ',

, , ,
, ,

(VI,25-27).

n . ,
<!
.

(V. 70-72).

, " ,
, , 8
( , -,
), , ,
:

,
!> ,
.
, ,
,
?
(, 31-36)

. .
. r .
, CBoero
ll, <l
:

11, ,
;
Jl II,
,
l , ,
,

(. 124-129).
m!I . ci


, . ,
: , , ,
(XVI, 50-51).
(XXI, 72).
,
,
, :

, 1( :
!
, ,

(. 49-51).

, , :
, , - ; ,
, - ;
, , - .
,
,

,
.

.
.

. , , - !.

, 6
,

g .
:

1 . : L. lsui L dimensione del tempo 1 Prp


torio in Approdo Lettuario. 1967. . 40-57.
. . r .

.

. .
.
. . 'ITO
-

(.16-111).

. ,

.
, .
, -

,
, .

.
.
,
.

,
, :


, ,
, .
, .
;
. ,

(. 124-129).

, -
:

,
, , ,
: .
Gloria i excelsis - ...
(, 133-136)
- .


~ :

,
,
8 : .

(XXl.58~O)

,

. ,
.

,
. ,
. :
, ,
:


, .
011

(XIX, 118-J20).

.
, ,
,

, 1)
:

, :
. Ila ,
, ,
(Vl.46--48).

,
.
: , , -
lifJiJ .

. ,
, KpYI'e ,

,
, .
, , , , -
, -

. .
~

, ,

1

.

, nl, n
;
II , - ,
,

(1, 126-129).

,
, :

,
, ,
JI

(V. 34-36).

, III ,

11
(. 16---21),

.: . Marti .Simbologie luministiche el Purgalorio lO in Ra./"mo da ..-


IL'S(O altri slIIdi, Milan -
Naples. 1961.
IIDI .

yr ,
, ,

(, 10-12).

, Jl
, - . - ,
- ,

(, 28-30).

,
: ... (, 112).
.
1l0: , ,
" , , (
),
(V, 127-132).
,
.
. ,
,
, .
.

, 8
:


( isp1endor di viva 1uce etterna)
(XXXI, 139).

, ,

:


(puro disposto sa1ire stelle).

8
XIV .
, ,
,
XV-XIX .
J-IO (, ,
) . ,
, ,

.
,
, ,

,
, ,
, .


.
. XIV
, ,
, llI

, . ,

,
. , , ,
,

, (,

,
liID .

.
- L u
.

. ,
(ex-voto) ,
, ,
, ,

. !(
,

! . bl

, .
. ,
, ,

(2 ),
, u ,

I10.
. .
III
-
.
, , -,


, ,
f .
, ,
,
h .
II!
. , 1301
1302 ,lI
( )
(1447-1510),
.

. Bastal'd-Fournie Le Purgatoire dal1s la region toulousaine au I et au


debut du siecle in A,males du Midi. 1980, . 5-7.
liDJ .


!
,

(1439) (1562).
, ,
, I
, II!
.
,

.

XV-XIX .

devotio oderna, ,
, , ,
, ,
,

.
XVI-XX , , ,
, ,
.
, . ,
, ,

, ( , )
,
.
XIII , ,

.
, ,

. .
,
,

.
.
,
XIV-XX .
J . ~,

,

IV XIV ,
,
. ,

, , , ,
: ,

?
, : ,
, ,
,
.
, . ,
, ,

,
,
,

, ,
 . , ,
, ,


,
,
,
:
(. 23:43)?
,
, ,

,

, (
),

, -

. R.R. Grimm, Parad;sus Coeleslis, Paradisus Terreslr;s. Zur uslgungsg


schicllte des Paradisu$ im nd/nd $ um 1200, Munich. 1977.
I! .

,
,
.
( ),
( )
-
, '
, . XXIH
, ,
?
. ,

?
?

( ,
, -
?
,

.
,

.

,
, , - . ,
, aggiornamento*,
, ,
,

. ,


. ,
, ,
, :

* (u. ) - ,
l\ \M .
II .


, ,
II, ,

, )!.
,
,
- !
- <I ?

I) ,
:

,
t!U
- . .
.
, , 'l
, ,
, , , ,

,

, bl
.
,
, ,
.

. ,
, dll
If
. .
,
, Ol' .
, , ,
KOHe<IHoro ,
,

. Congar. Vasre monde. p<lroisse. Veritl ' dirnensions du sa1uI. Paris.


1966.1".
7: " 'I? (. 76). . k: . !
" Purgatoire .. in Le r de /11 morr . SII ce/ebra.jon. orandi. 12.
Paris. 1956. . 27~336.
6D . Jl

110 . ? ,
,
, , ,
, 1l0 ,
.
- ,
cHeTe l
, ,
, -

, , (
!) . ,
, ' -

. ........................................ 5
. ............................... 6
'Il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
iItl80: . . . . . . . . . . . . . . . .. 10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
. " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
l,: . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 22
Cl, IIl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
I'I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

.
. ................................... 27

1. I; . . . . . 29
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 30
: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
: ..... . . . . . . . . 32
. . . . . . . . . 34
: . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
'J: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
l, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 41
:
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
. ... .. 48
: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
. . . 63

~ ...................................... 66
................. 71
................ 72
: refrigerium .................... 74
:
................................ 78

2. '1<..,J1J . 82
:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
:
fO . .. .... .. ...... 90
: . .............. 96
: . .................. 99
413 :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 105
........................... 119
l' 1JO . .. 123
- : .......... 128
l :
- ............. 131

3. PAI!IIF.[ 'IIF.III,: II
IIII ... 144
.... 146
.. .......... 149

I< ........ 155
....................... 159
: ... 161
: ,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 170
:
............................................ 174
:

.................................. , 177
: ........... 182
: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 186

: ..... 191
....................... 193
4. 'I ........................ " 197
: ....... 197
: <.: ....... 201
OrOHb: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 205
............................. 208
.......................... 208
:
..................................... 210

..................... 221
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 225

URGIUS: /I 227
S. Locus
1170 1180 : ........... 227
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 236
: . .. 242
:
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 244
" . . . . . . . . .. 248
................. 250
......................... 256
1200 rOAa: 'I I:l .......... 258

. . 263
: ................. 263
.... . .. 269
............................ 299
.......... 305

7. .. 310
...... . . . . . . . . .. 311
rpexa ................ 316
: ........... 324
( ) :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 328
:
. . . . . . . . . . . . . .. 334
: .. . . . . . . . . . . . .. 338
............................ 341

........................................... 343
. ................ 349

8. II'Il 351
.............................. 351
l'll :
I, ............................... 358
364 .. . . ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
365
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
380
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
413
ll (1254) . . . . .. 421
(1274) ........ 423
: ......... 426

9. I, ': Il
430
.................................. 431
/! .................... 440
: exempla .. . . . . . . . . . . . . .. 443
: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 445
. . . . . . . . . . .. 447
1. .......... 448
2.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 463
u Il tl ....................... 472
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 475
........................... 477
1' (, ................... 479
: .......... . . . . . . . . . . .. 483
:
UI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 486
tl :
.............................. 490
IIl, : 1300 ... 492
. . . . . . . . . . . . . . .. 494

10. I1'1I : IIII 499


.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 500
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 506
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 507
" ............................... 509
........................... 512
................................... 515
: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 517
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 521
.................................. 524
526
.......................................... 528

.................................. 531
-n1l UJm

F.

.
.
.
.
.

15.01.09. 84>'J08'/Jl.
. II. . 28,56. 2000 . N~ 571
II~
-5-93, 2; 953000 - ,

000 'Il .-.


620014, r. , . MaJlbllllclla, 36, ..
JI./ 8 (343) 371-32-29
e-mail: uf@ufac!orv.ru
000 ; . MOCKB~
129085, . , 6-, ./1. 21, . 1
./l Jl 11PII TeXHll'leCKQM
.i;II.

'i. D a'IeCBoM
~I3II .. :
~ .
163002, r. ll, . , 32.
./ (8182) 64-14-54, .: (8182) 65-37-65,65-38-78
www.ippps.ru. e-mai1: zakaz@ippps.ru