Вы находитесь на странице: 1из 3

Welkom bij Meesters in Management!

Meesters in Management! verzorgt het inhuren van een interim management professional
welke vooral actief is met het vervullen van opdrachten binnen de publieke sector zoals bij een
gemeente, provincie of waterschap.

Interim management bureau


Meesters in Management!, onderdeel van Het Bureau Interim Projecten B.V, is een interim
management bureau dat vooral actief is met opdrachten binnen de publieke sector.

Wij werken onder andere voor gemeenten, provincies, waterschappen, rijksoverheid, zorg
instellingen, onderwijsinstellingen, rechtbanken, stichtingen en verenigingen waaronder woning
corporaties.

Meesters in Management! staat bekend om de strenge, maar bewezen toelating procedure voor
alle bij het bureau aangesloten adviseurs, interim managers, trainers en management coaches.

Wij hechten er belang aan dat onze associs en interim professionals bij blijven en zich verder
ntwikkelen. Daarom verzorgen wij management trainingen en management opleidingen ten
behoeve van onze associs en interim professionals.
Interim management bureau Den Haag

Interim Management

Meesters in Management! is gespecialiseerd in interim management op directie- en


middenkaderniveau.
Wij werken transparant en resultaatgericht.

Ons interim management bureau biedt toegevoegde waarde door het garanderen van een
effectieve opdrachtvervulling. Een perfecte match tussen persoonlijkheid van en de problematiek
bij de opdrachtgever en de bijpassende persoonlijkheid en vaardigheden van de interim manager
staan borg voor de juiste interim manager bij de specifieke opdracht en organisatie.
SOORTEN INTERIM MANAGEMENT

Overbruggingsmanagement
Genezingsmanagement
Verbetermanagement
Verandermanagement
Crisismanagement
Fusiemanagement
Kwartiermaken
Projectleiding
Projectmanagement
Procesmanagement
Co-management

Interim Professionals

Door hun aanjagende en enthousiasmerende rol dragen onze professionals bij aan de
ontwikkeling van uw organisatie. Zij hebben brede en ruime ervaring binnen de publieke sector
en in de professionele dienstverlening.

Kwaliteiten die onze interim professionals kenmerken zijn:

analytisch vermogen;
bestuurlijke en politieke antenne;
begrip voor uw managementproblematiek;
communicatief sterk;
creatief bij het zoeken naar gedragen oplossingen;
doorzettingsvermogen en diplomatiek tegelijk;
harde werker;
verantwoordelijkheidsgevoel voor de opdracht.