You are on page 1of 8

WEDNESDAY, July 28, 2010 Vol. 4 No. 39 • 8 pages www.commuterexpress.

ph

A NEW UNITED SENATE


New and old faces form the Senate of the 15th Congress. Photo shows the
senators posing for a souvenir shot marking the formal opening of the new
13 18 AFP UPBEAT
Congress on Monday. (Seated L-R) Sens. Joker Arroyo, Edgardo Angara, Manny
Villar, Loren Legarda, Juan Ponce Enrile (Senate President), Pia Cayetano, Jinggoy
2 4 4 ON P.NOY’S Ejercito Estrada (Senate President Pro Tempore), Ferdinand Marcos, Jr., (standing)
Alan Peter Cayetano (Minority Leader), Gregorio Honasan II, Vicente Sotto III
34 25 21 44 1 29 NAVY HQ PLAN (Majority Leader), Ralph Recto, Teofisto Guingona III, Francis Escudero, Franklin
Drilon, Ramon Revilla, Jr., Francis Pangilinan, Sergio Osmena III and Miguel Zubiri.
P102.5m+ PAGE 7
Not in photo are Sens. Miriam Defensor Santiago, Panfilo Lacson, Manuel Lapid
and Antonio Trillanes IV.
2 Wednesday,  July 28, 2010

Inapi na ng kanyang mga amo, COMMENTARY


inapi pa ng gobyerno! The people’s demands

S
I Rotoni Aurinto, 35 years old, Pinanigan ng NLRC ang reklamo (third part)
ng Banawe, Quezon City at dat- ni Aurinto pero P7,000.00 lamang They also urged the new Aquino administration to
ing delivery driver ay kasalu- daw ang halagang maaaring maku- put a stop to extrajudicial killings, enforced disap-
kuyang nakapiit sa Camp Karingal. Si kuha niya sa dati niyang kumpanya, pearances and other forms of human rights viola-
Aurinto ay nakakulong ngayon hindi SHOOTER ayon pa sa moron na Labor Arbiter na tions and to immediately release the detained 43
dahil siya’y isang kawatan kundi dahil si Jose De Vera. health workers and all other political prisoners.
raffytulfo@pldtdsl.net
isinumbong niya ang mga kawatan. Bumuwelta naman ang isa sa mga “Abandon Oplan Bantay Laya and do not imple-
Si Aurinto ay humihimas ng mga Ni Raffy Tulfo respondents na si Vicente Chua at ment a similar internal security plan,” Marie Hilao-
malalamig na rehas ngayon dahil din nagsampa ito ng kasong perjury sa Enriquez, chairwoman of Karapatan, urged Aquino.
sa istupido, bobo at maaaring korap ng overtime pay sa kanyang mga de- Quezon City RTC laban kay Aurinto. She added that the Aquino government should im-
pa sigurong piskal na humawak ng liveries na kung minsan ay umaabot Ayon sa intsik na ito, hindi raw siya plement the recommendation of Prof. Philip Alston,
kanyang kaso. ng hanggang hatinggabi. Hiniling din nagmamay-ari ng kahit isa sa mga the United Nations Special Rapporteur on extrajudi-
Noong nakaraang taon, ipinakiu- niya na kung maaari ay mabigyan siya kumpanya na inireklamo ni Aurinto cial, summary or arbitrary killings.
sap ni Aurinto sa kanyang mga amo sa ng pay slip sa bawat sahod. sa NLRC at siya ay empleyado lamang The human rights defenders also called for the
Mega System Enterprises kung maaari Napikon ang amo niyang intsik sa din ng Mega System Enterprises bil- indemnification of victims of human rights viola-
ay maibigay na sa kanya ang tatlong kanyang mga ipinapakiusap at sinibak ang sales manager. tions during martial law and during the Arroyo
taong halaga ng 13th month pay na siya sa kanyang trabaho. Nagsumbong Pinanigan ng piskal ang kasong isi- regime.
hindi pa niya natatanggap. si Aurinto sa National Labor Rela- nampa ni Chua laban kay Aurinto at The Moro-Christian People’s Alliance, mean-
Ipinakiusap din ni Aurinto na kung tions Commission (NLRC). Kinasu- inakyat ang kaso sa sala ni Judge Ma- while, asked the Aquino government to stop the all-
pwede ay huwag nang ibawas sa kan- han niya ang kanyang dating mga amo donna Echeverri ng branch 41 at agad out war policy against their people. “We call on presi-
yang sweldo ang mga problemang ng illegal dismissal at non-payment na nagpalabas naman ng warrant of dent Aquino to end the militarization in Autonomous
nangyayari sa delivery na wala naman of benefits. Sa kanyang reklamo inila- arrest si Echeverri na may kalakip na Region of Muslim Mindanao (ARMM) and to abol-
siyang kinalaman. Halimbawa dito ay gay niya bilang mga respondents ang piyansang P24 thousand. ish the paramilitary units that cause various human
ang mga ticket sa smoke belching vio- Mega System Enterprises, Solid Tone Sa kasalukuyan, tinutulungan ng rights violations to the people of Mindanao,” Allan
lations ng minamaneho niyang deliv- Enterprises, Manila Solid Enterprises WANTED SA RADYO (WSR) si Au- Rabbi of MCPA said. She asked for the release of the
ery truck na siya ang palaging ipinag- at Epson Enterprises. Isinama din rinto. Ang WSR ang maglalagak ng victims of crackdown in 2001 in Mindanao, saying
babayad sa pamamagitan ng kaltas sa niya ang mga pangalan ng mga mag- perang pampiyansa para kay Aurinto that up to now innocent Muslims are in prison. She
sahod. kakamag-anak na sina Vicente Chua, dahil sa WSR unang lumapit ito noong said there is a pressing need too to rehabilitate the
Kapag halimbawa, hindi niya na- Teresita Chua Chong, Antonio Chua at nakaraang taon. Ang Public Attorney’s communities that were destroyed in the course of the
kukumpleto ang isang delivery sa Marcela Dy. Office ang magbibigay ng libreng legal government’s all-out war in Mindanao.
maghapon dahil sa traffic at gahol na Ang pagkakaalam kasi ni Aurinto assistance kay Aurinto. The groups challenged Aquino to resume the
sa oras, kinakaltasan din siya ng P500 na empleyado siya ng lahat ng nabang- Magsasagawa ng malawakan at peace talks between the Government of the Repub-
pagdating ng sweldo. Ipinakiusap din git na kumpanya at mga tao sapagkat malalim na imbestigasyon ang WSR lic of the Philippines (GRP) and the National Demo-
ni Aurinto na sana mabayaran siya ang mga ito ang pinagsisilbihan niya. tungkol sa kaso ni Aurinto. cratic Front of the Philippines (NDFP) without pre-

Kahanga-hangang mga siyudad conditions, same goes for the peace negotiations with
the Moro Islamic Liberation Front.
Inilabas ng Asian Insti- Olongapo, at San Fernan- lungsod sa bansa pero They also dared the Aquino administration to im-
tute of Management (AIM) do sa La Union ang may marahil ay hindi nasasa- plement the previously signed agreements with the
kamakailan lang ang resulta pinakamagandang uri ng lamin ng kayamanan ng NDFP, for instance the Joint Agreement on Safety
ng isang pag-aaral na nag- pamumuhay. Marami raw lungsod ang kaginhawaan and Immunity Guarantees (JASIG), and reconvene
sasabi na ang mga siyudad magagandang oportunidad naman ng buhay ng mga the Joint Monitoring Committee as well as imple-
daw ng Cebu, Cagayan de sa mga siyudad na nabang- tao sa komunidad. Minsan ment the Comprehensive Agreement on Human
Oro, at Angeles sa Pampan- git dahil tahimik at ligtas, ang aktibong nakikilahok sa tindi ng korapsyon, ang Rights and International Humanitarian Law (CAR-
ga ang may pinakamaganda maganda ang proseso ng sa kalakal at negosyo. Para kaban ng bayan ng lokal na HRIHL). From there, they asked Aquino to proceed
ang ekonomiya at ang mga pautang, at maraming mga tuloy ang sarap tumira sa pamahalaan ay hindi deret- to the next agenda of the peace negotiations, the
siyudad naman ng Davao, miyembro ng komunidad mga siyudad na ito. Ang sahang napapakinabangan Comprehensive Agreement on Social and Economic
nakapagtataka, bakit kaya ng mga nakatira sa lungsod. Reforms (CASER). To be continued
wala man lang kahit isang Minsan naman, marami
siyudad mula sa Metro Ma- ngang negosyo pero kon-
nila ang kasama sa listahan trolado ng malalaking mga mga empleyado ng gobyerno isipin na lang marami sa
ng mga kahanga-hangang negosyante at napakahirap at ang pagsasagawa ng mga mga nakaupong Kongresista
siyudad na ito? Ibig kay- para sa maliliit na tao ang pagbabago upang maging sa plenaryo ay ang mga pu-
Chairman, Editorial Board ARKHON A. ANTOLIN
Executive Editors Jonathan p. Vicente ang sabihin ay ang mayaya- makilahok sa kahit anong in- mas madali na sa mga ordi- malakpak din sa siyam na
Carlomar A. DAOANA mang lungsod ng Makati, dustriya ng kalakal. Nariyang naryong mamamayan ang taong pagso-SONA ni Gloria
News Editor LEA G. BOTONES Taguig at Quezon cities ay napakamahal ng puhunan at magtayo ng kahit maliit na Arroyo na binira ni P.Noy sa
Overall Creative Director chong P. ardivilla
hindi kabilang sa may mga napakamahal ng mga pros- negosyo. kanyang speech. Asiwa nga
Chief Layout Artist HECTOR L. LOZANO
katangian na kagaya ng sa eso para lang makakuha ng Palakpakan sa SONA naman talaga lalo at walang
President and CEO VICTOR A. CALUAG mga naunang nabanggit na simpleng business permit. Naging parang asiwa ang pakundangan ang banat ni
EVP, Sales & Marketing TONETTE R. HENSON
Accounting Manager Mario L. adelante siyudad? Sa QC halimbawa, Kaya naman siguro naka- mga tao sa plenaryo ng P.Noy sa mga sinasabing
Credit & Collection Manager raul b. perez isa raw sa pinakamayamang relate ng todo ang maraming Mababang Kapulungan ng nagpasasa sa panahon ni Ar-
Distribution Manager EDISON B. CAMARINes lungsod sa bansa pero na- tao sa dalawang puntos na Kongreso ang pagpalakpak royo.
Production Manager edwin a. co
pakataas ng poverty rate at ipinagdiinan ni Pangulong sa talumpati ni P.Noy sa kan- nnn
Published Monday to Friday by Silverstream Publishing Corp. halos 50% ng mga residente Aquino sa kanyang State of yang kauna-unahang SONA Mag-text po kayo sa
Suite 2111 Cityland Herrera Tower, Valero Street,
Salcedo Village, Makati City ay squatters at mahihirap. the Nation Address (SONA)– nitong Lunes. Mas maingay akin tungkol sa usaping ito
Telephone Nos. 8873433 • 8451653 • 8873435 Marami sa mga siyudad sa ito ay ang pagsugpo sa kati- pa ang palakpakan sa gallery sa 09215186724. O kaya
Email: cxeditorial@commuterexpress.ph
Website: www.commuterexpress.ph
Metro Manila ang kabilang walian sa pamahalaan na kung saan nakaupo ang mga ay email sa: ariel.inton@
sa mga pinakamayayamang kinasasangkutan mismo ng panauhin lang. Oo naman, gmail.com.
Wednesday,  July 28, 2010 3

Truth body to probe MWSS, NFA


THE anomalies divulged by Pres- hogged the headlines in the past by the commission would be
ident Benigno Aquino III in his years will be investigated but rest probed by the Department of
first State-of-the-Nation Address assured that the revelation of Justice (DOJ) in an indepen-
(SONA) will be investigated by President Aquino in his SONA dent capacity.
the Truth Commission. will be included together with Meanwhile, NFA administra-
Justice Secretary Leila De the highly controversial scandals tor Lito Banayo said the agency
Lima said aside from the ‘Hello during the past administration,” will create an audit team which
Garci’ and NBN-ZTE broadband she explained. will investigate the system in
scandals, the commission will Apart from the ‘Hello place on how the agency buys
also investigate the rice impor- Garci’ and NBN-ZTE deal, and imports rice, as well as pos-
tation under the National Food the administration of former sible anomalies in the way it
Authority (NFA) and the ex- President Gloria Macapagal- manages the supply and demand
travagant lifestyles and benefits Arroyo, now Pampanga rep- of the commodity.
accorded to officials of the Met- resentative, was marred with The audit team, according to
ropolitan Waterworks and Sew- issues like the fertilizer scam Banayo, will be headed by Jesus
erage System (MWSS). and the alleged Jose Pidal Posadas, former executive of San
She said the commission’s bank account of former first Miguel Corporation.
probe will be centered on graft gentleman Mike Arroyo. Aquino revealed in his SONA
and corruption cases during the De Lima added that the that rice stocks were rotting in
past administration. other controversial cases government warehouses due to
“Not all controversies that which will not be investigated over importation. Ampie Galpo

De Lima names DOJ execs as LPG prices


temporary heads of PCGG, BI cut anew
Justice Secretary Leila de Lima De Lima said Paras and Sala- DEALERS of liquefied petroleum
yesterday appointed temporary zar will serve only until July 31 gas (LPG) have brought down the
chiefs of the Presidential Com- after President Aquino names prices of their products anew.
mission on Good Government the permanent heads of the two LPG Marketers Association
(PCGG) and the Bureau of Immi- offices. (LPGMA) said another price cut
gration (BI). Earlier, PCGG commis- of 50 centavos per kilo, or a P6
The new heads of the two sioner Ricardo Abcede issued a rollback per 11-kg tank has been
posts were also ranking officials memorandum addressed to all implemented due to the down-
of the Justice department, name- PCGG officers and employees ward trend in world prices of the
ly: Chief State Counsel Ricardo declaring himself as “officer-in- commodity.
Paras as PCGG chairman while charge” being the most senior With the rollback, prices of
Undersecretary Jose Vicente commissioner in the organiza- 11-kg LPG tanks went down from
Salazar as BI commissioner. tion. Ampie Galpo P542 to P536. Marco Lorenzana
4 Wednesday,  July 28, 2010

Magulo pa rin ang usaping pagbabalik ni Willie sa Dos


S
ABI ng tagapagtanggol ni Willie na siya talaga kaya lang ay pinaplantsa sila ni Lovi tapos nagkatampuhan, um- “Kailangan doon may proseso, eh.
Revillame, hindi raw gusto ng TV pa ito lalo pa’t ang dami raw demand alis. So, wala na akong alam do’n. Natu- So, hindi ko naman pinapakialaman
host na may mawalan ng trabaho ni Willie sa Dos. ral lang siguro ‘yung nagkatampuhan kasi maski na ‘yung mga kababayan
kaya kahit na medyo imbiyerna siya kay At ito namAng ABS-CBN, noong una sila. Siguro dinibdib niya, umalis tapos ko, ‘pagka ganyang bagay di ko tinutu-
Pokwang ay hindi niya ito irerekomen- ay nagmamatigas pero hindi pala kayang naano ‘yung mga barkada niya. So, ‘yun lungan. So, pati na rin ang pamilya ko,
dang alisin sa Wowowee. Hindi raw si panindigan ang kanil- ‘yong nangyari,” tsika although mahal ko ang aking anak, eh,
Willie ang tipong gano’n. ang posisyon. Akala ko ni Chavit Singson sa parang hesitant akong tumulong. Pina-
Hello???? Nakalimutan yata ng ba stars come and go interview tungkol sa babayaan ko na lang ang batas sa Hong
nagsabi no’n ang issue nina Willie pero the network stays anak niyang nakaku- Kong kung anuman ‘yon.”
at Jobert Sucaldito. Hindi ba gusto ang kanilang drama long sa Hong Kong “Wala akong kausap sa Foreign Af-
ni Willie na tanggalin ng ABS-CBN pero tila hindi nila kay- ngayon dahil sa drug fairs. Wala akong kinausap maski isa.
si Jobert sa kanyang radio program ang mawala si Willie sa showbiz case. ‘Pagka ganitong kaso hindi ako nakiki-
noon dahil binabatikos daw s’ya?
Hindi ba hinamon ni Willie ang Dos
poder nila.
Kakatawa sila, ha! pizzazz Ayaw mag-com-
ment ni Lovi tungkol
pag-usap,” sabi ni Chavit sinegunda-
han naman ng Department of Foreign
Affairs sa kanilang official statement
na magre-resign siya kung hindi ta- Hindi sila nakakatu- By Alex Brosas sa drug issue ni Ron-
tanggalin si Jobert? wa!!!! ald. Nag-comment which read: The Filipino national has
Ay, naku, ang mga tao talaga, bira nnn lang siya nang pahapyaw sa tsikang not requested the consulate general any
nang bira, salita nang salita, hindi na- Lumalabas na nagsinungaling si nag-iiyak siya sa isang bar kamakailan. assistance at this time.
man iniisip ang pinagsasabi. Ayun, nag- Lovi Poe sa pagsasabi sa isang interview “Siguro, whatever it is I’m going Maging si Jomari Yllana, actor and
boomerang tuloy sa kanya ang kanyang na hindi niya dyowa si Ilocos Sur Rep- through, I believe I can push through..... business partner ni Ronald Singson ay
sinabi. resentative Ronald Singson. I could go through it. Kasi I’ve my fam- ayaw mag-comment.
Hello??? May memory gap na ba Mismong kay Luis “Chavit” Singson ily and my friends. So I think whatever “I don’t know the real story yet for
ang tagapagtanggol na ito ni Willie? kasi nanggaling na nagkatampuhan ang it is I’m going through, kayang-kaya now. Di ko pa siya nakakausap, but as a
At ang nakakatawa, pinagpipilitan dalawa. Alangan namang wala silang ko ‘yan. I mean, I’ve gone through the bestfriend and a brother, I am praying
talagang palutangin ng tagapagtang- relasyon at pure friendship lang ang worst already and I can do it all over for him and his well being,” sabi nito sa
gol ni Willie na ayaw na niyang bali- drama nila. Ang sabi pa sa balita, noong again,” say ni Lovi. kanyang Twitter account.
kan ang Wowowee? Gano’n? Eh bakit concert ni Usher mismo nag-break ang Kahit masakit man, ayaw tulungan Ang pakiusap lang ni Jomari, huwag
ang lumalabas ay gusto na niyang dalawa. ni Chavit ang kanyang anak. Ayaw ni- husgahan ang kanyang kaibigan.
mag-host uli sa Wowowee at babalik Willie Revillame “Nag-umpisa ‘yan noong nag-away yang makialam sa kaso nito. “I ask that judgments on my friend
not be made until
then. I know the
truth will eventu-
ally come out and
I’ll deal with the
truth when it is in
front of me. Until
then, I will contin-
ue to pray for the
welfare of my close
friend.”
nnn
Bading ang isang
baguhang singer na
ito. One time kasi
ay panay ang kanta
ng gaga ng “I’m
happy and gay”
habang sakay ng
kanyang magarang
sasakyan.
Nagda-drive ang
fadir ng singer na
tila naimbiyerna sa
kanyang bagets na
anak. Kasi naman,
kinakakitaan na ito
ng pagkabading.
Sa inis daw ng fa-
ther, bigla daw itong
naglitanya ng ganito
sa kanyang anak: “If
you don’t stop, you’ll
really be gay.”
Sino ang bad-
ing na singer na
ito? Basta ang alam
namin, berde talaga
ang kanyang dugo.
As in! Gets n’yo?
4 Wednesday,  July 28, 2010

Magulo pa rin ang usaping pagbabalik ni Willie sa Dos


S
ABI ng tagapagtanggol ni Willie na siya talaga kaya lang ay pinaplantsa sila ni Lovi tapos nagkatampuhan, um- “Kailangan doon may proseso, eh.
Revillame, hindi raw gusto ng TV pa ito lalo pa’t ang dami raw demand alis. So, wala na akong alam do’n. Natu- So, hindi ko naman pinapakialaman
host na may mawalan ng trabaho ni Willie sa Dos. ral lang siguro ‘yung nagkatampuhan kasi maski na ‘yung mga kababayan
kaya kahit na medyo imbiyerna siya kay At ito namAng ABS-CBN, noong una sila. Siguro dinibdib niya, umalis tapos ko, ‘pagka ganyang bagay di ko tinutu-
Pokwang ay hindi niya ito irerekomen- ay nagmamatigas pero hindi pala kayang naano ‘yung mga barkada niya. So, ‘yun lungan. So, pati na rin ang pamilya ko,
dang alisin sa Wowowee. Hindi raw si panindigan ang kanil- ‘yong nangyari,” tsika although mahal ko ang aking anak, eh,
Willie ang tipong gano’n. ang posisyon. Akala ko ni Chavit Singson sa parang hesitant akong tumulong. Pina-
Hello???? Nakalimutan yata ng ba stars come and go interview tungkol sa babayaan ko na lang ang batas sa Hong
nagsabi no’n ang issue nina Willie pero the network stays anak niyang nakaku- Kong kung anuman ‘yon.”
at Jobert Sucaldito. Hindi ba gusto ang kanilang drama long sa Hong Kong “Wala akong kausap sa Foreign Af-
ni Willie na tanggalin ng ABS-CBN pero tila hindi nila kay- ngayon dahil sa drug fairs. Wala akong kinausap maski isa.
si Jobert sa kanyang radio program ang mawala si Willie sa showbiz case. ‘Pagka ganitong kaso hindi ako nakiki-
noon dahil binabatikos daw s’ya?
Hindi ba hinamon ni Willie ang Dos
poder nila.
Kakatawa sila, ha! pizzazz Ayaw mag-com-
ment ni Lovi tungkol
pag-usap,” sabi ni Chavit sinegunda-
han naman ng Department of Foreign
Affairs sa kanilang official statement
na magre-resign siya kung hindi ta- Hindi sila nakakatu- By Alex Brosas sa drug issue ni Ron-
tanggalin si Jobert? wa!!!! ald. Nag-comment which read: The Filipino national has
Ay, naku, ang mga tao talaga, bira nnn lang siya nang pahapyaw sa tsikang not requested the consulate general any
nang bira, salita nang salita, hindi na- Lumalabas na nagsinungaling si nag-iiyak siya sa isang bar kamakailan. assistance at this time.
man iniisip ang pinagsasabi. Ayun, nag- Lovi Poe sa pagsasabi sa isang interview “Siguro, whatever it is I’m going Maging si Jomari Yllana, actor and
boomerang tuloy sa kanya ang kanyang na hindi niya dyowa si Ilocos Sur Rep- through, I believe I can push through..... business partner ni Ronald Singson ay
sinabi. resentative Ronald Singson. I could go through it. Kasi I’ve my fam- ayaw mag-comment.
Hello??? May memory gap na ba Mismong kay Luis “Chavit” Singson ily and my friends. So I think whatever “I don’t know the real story yet for
ang tagapagtanggol na ito ni Willie? kasi nanggaling na nagkatampuhan ang it is I’m going through, kayang-kaya now. Di ko pa siya nakakausap, but as a
At ang nakakatawa, pinagpipilitan dalawa. Alangan namang wala silang ko ‘yan. I mean, I’ve gone through the bestfriend and a brother, I am praying
talagang palutangin ng tagapagtang- relasyon at pure friendship lang ang worst already and I can do it all over for him and his well being,” sabi nito sa
gol ni Willie na ayaw na niyang bali- drama nila. Ang sabi pa sa balita, noong again,” say ni Lovi. kanyang Twitter account.
kan ang Wowowee? Gano’n? Eh bakit concert ni Usher mismo nag-break ang Kahit masakit man, ayaw tulungan Ang pakiusap lang ni Jomari, huwag
ang lumalabas ay gusto na niyang dalawa. ni Chavit ang kanyang anak. Ayaw ni- husgahan ang kanyang kaibigan.
mag-host uli sa Wowowee at babalik Willie Revillame “Nag-umpisa ‘yan noong nag-away yang makialam sa kaso nito. “I ask that judgments on my friend
not be made until
then. I know the
truth will eventu-
ally come out and
I’ll deal with the
truth when it is in
front of me. Until
then, I will contin-
ue to pray for the
welfare of my close
friend.”
nnn
Bading ang isang
baguhang singer na
ito. One time kasi
ay panay ang kanta
ng gaga ng “I’m
happy and gay”
habang sakay ng
kanyang magarang
sasakyan.
Nagda-drive ang
fadir ng singer na
tila naimbiyerna sa
kanyang bagets na
anak. Kasi naman,
kinakakitaan na ito
ng pagkabading.
Sa inis daw ng fa-
ther, bigla daw itong
naglitanya ng ganito
sa kanyang anak: “If
you don’t stop, you’ll
really be gay.”
Sino ang bad-
ing na singer na
ito? Basta ang alam
namin, berde talaga
ang kanyang dugo.
As in! Gets n’yo?
6 Wednesday,  July 28, 2010

House ethics may probe PALAISIPAN Thelma Onego


solon in HK drug case Ni McJoe
A VETERAN lawmaker yesterday divulged that the Ethics PABABA
Committee of the House of Representatives might investi- Complete the grid so every row, column 1. Iangkat
gate the drug trafficking case filed against Ilocos Sur Rep. and 3 x 3 box contains every digit 2. Tikim
Ronald Singson in Hong Kong. from 1 to 9 inclusively. 3. Nag-iisa
Siquijor Rep. Orlando Fua said there is a need for the 4. Titituluhan
committee on ethics to investigate if the incident blows up 5. Huni ng bubuwit
into a national controversy and threatens to damage the 6. Sulib
integrity of the Lower House. 7. Pamamagatan
Fua, however, declined to comment on the legal issues 8. Labis
affecting Singson’s case, although he admitted that the eth- 9. Tulad
10. Bayan sa Iloilo
ics panel was not barred from looking into the issue.
14. Niig
He said the ethics committee may also consider disci-
18. Sambit ng
plinary action against any erring lawmaker once the court
nasaktan
handed down a final decision on cases filed. Singson, son
20. Parine
of Ilocos Sur Gov. Luis "Chavit" Singson, Jr., is now de-
21. Langgam
tained at a Hong Kong jail following his July 11 arrest at
22. Nagwagi
the Hong Kong International Airport by immigration authori-
23. Patuyuin
ties. PAHALANG 31. Pandakot ng lupa 24. Datu
The young Singson, a second term congressman in Ilo- 1. Itiklop 32. Ibigti 25. Banoy
cos Sur’s first district, was reportedly caught in possession 6. Ikubli 33. Sakit sa balat
Previous puzzle solution 28. Alak ng Ilokano
of some 26.1 grams of cocaine and two tablets of valium, 11. Plano 34. Nilapno 30. Palayaw ng lalaki
which are included in the list of dangerous substances 12. Salin
banned in the Chinese territory. 13. Ideya
Reports also showed that the Ilocos Sur lawmaker 14. Titindig
faces a five to eight years prison term in the former Brit- 15. Lubha
ish colony if found guilty of drug trafficking charges. Fua, 16. Libangan
one of the most senior members of the august Chamber, 17. Ipaghalili
will be nominated by the minority bloc as chairman of the 19. Tipid
House ethics committee if Speaker Feliciano Belmonte Jr. 23. Ideposito
accedes to the Minority’s request that they be assigned 26. Katay
chairmanship in at least two House panels. 27. Dulot ng alak
Minority Leader and Albay Rep. Edcel Lagman said 28. Bayan sa
Fua was among the most respected veteran lawmakers in Sorsogon
the Lower House. 29. Gayuma
He said that the five-time Siquijor lawmaker was among 30. Dahon ng libro sagot sa nakaraan
the top legal experts of the House.

Here are some recipes that can be easily prepared courtesy of San Marino Corned Tuna
SAN MARINO CORNED 2 tbsp Japanese Mayonnaise
TUNA FRITATA 1 tbsp wasabi
1 tbsp tobiko
Ingredients: 1 ripe mango, julienned
4 eggs beaten ½ cup soy sauce
½ green bell pepper diced Salt
½ tomato diced
1 can San Marino Corned Tuna Procedure:
½ cup cheddar cheese diced 1. Cook Japanese rice in rice
2 tbsp milk cooker and once done, gently
Salt and pepper TT mix in Mirin and Mitsukan as it
1 tbsp butter cools down. Season with a touch
¼ cup chopped parsley of salt.
2. Mix Japanese mayonnaise
Procedure: SAN MARINO CORNED ½ cup grated cheddar cheese finally layer the grated cheese on and tobiko with San Marino Corned
1. Sautee onion, bell pepper, TUNA NACHOS 1/8 cup sliced jalapeño peppers top Tuna
tomato and San Marino Corn 3. Place nori sheet on bamboo
Tuna in butter, Season with salt Ingredients: Procedure: SAN MARINO CORNED rolling mat and spread rice on top
and pepper. 1 bag nacho chips 1. Heat olive oil and sauté San TUNA MAKI ROLL to about ¼ inch thick
2. Whisk milk into eggs and 1 can San Marino Corned Tuna Marino Corned Tuna for 2-3 min. 4. Spread a very thin layer of
lightly season. Add into tuna veg- 1 tbsp olive oil Season with Paprika, cumin, salt Ingredients: wasabi on the rice and arrange
etable mixture. ¼ tbsp paprika and pepper. 1 can San Marino Corned Tuna mango and tuna mixture in a neat
3. Cook until bottom of frit- 1/8 tsp cumin 2. On a large plate, layer shred- 3-5 sheets dried nori straight manner ½ inch from the
tata is done and add cheese into Salt and pepper TT ded lettuce then top with nacho 2-3 stalks green onion bottom of the rice.
mixture. 1 cup shredded iceberg lettuce chips 1 cup Japanese rice 5. Roll into desired shape using
4. Flip frittata or finish cooking ¼ cup sliced black olives 3. Evenly layer on top the rest ½ cup Japanese sweet rice wine bamboo mat.
in oven on medium heat ½ cup melted cheese sauce of the ingredients except for the Vinegar (mirin) 6. Slice into 6 pcs.
5. Garnish with chopped pars- ½ cup ready made tomato salsa grated cheese 2 tbsp Japanese vinegar (Mitsu- 7. Garnish with extra tobiko and
ley ¼ cup diced mango 4. Top with Corned Tuna and kan) serve with soy sauce and wasabi.
Wednesday,  July 28, 2010
7
Our Daily Bread AFP upbeat on P. Noy’s Navy HQ plan
I
F you’ve ever tried to fix something and failed, you’ll THE military is upbeat on the planned houses the Marine headquarters–over The Navy spokesman said President
appreciate the sign I saw outside an automotive re- renting or leasing of the Philippine Navy unspecified period for $100 million. Aquino needs only to issue an executive
pair shop: We Will Fix What Your Husband Fixed. headquarters in Manila and its naval sta- The amount will be on top of the cost order to allow the Navy to enter into a
Whether the problem is the car, the plumbing, or an tion in Fort Bonifacio, saying this will needed to replicate the Navy headquar- deal through a private-public partner-
appliance, it’s usually better off in the hands of someone fasttrack the long-delayed moderniza- ters at the AFP general headquarters in ship.
tion of its fleet and equipment. Camp Aguinaldo. Arevalo said the plan is actually to
who is skilled and trustworthy.
AFP spokesman Brig. Gen. Jose Mabanta said that if the Navy head- build a structure similar to Pentagon in
So it is with the sin and the struggles within us that
Mabanta said the plan was actually quarters is moved to Camp Aguinaldo, Camp Aguinaldo. “The general concept
resist our efforts to mend them.
presented by the Navy to the AFP chief naval bases in Cavite and in Subic are is to have a Pentagon-style, like the US
Jeremiah denounced the greedy prophets and priests
Lt. Gen. Ricardo David recently. He the possible port area sites. (United States), meaning all the major
of his day who “healed the hurt of [God’s] people slightly,
said this was subsequently brought Navy spokesman Lt. Col. Edgard services will be co-located in one loca-
saying ‘Peace, peace!’ when there is no peace” (Jer. 6:14).
to the attention of the President who Arevalo said the plan is actually for the tion,” Arevalo said.
They could neither change themselves nor lead the
mentioned the proposal in his State-of- development of a Pentagon-like de- He added that Sangley Point, the
people to spiritual transformation. So the Lord called the the-Nation Address (SONA). fense and military facilities. Pentagon home of the Navy’s major unit called
people to follow His way: “Stand in the ways and see, and Aquino said one of the proposals is serves as the home of the US Depart- the Philippine Fleet, could be another
ask for the old paths, where the good way is, and walk in to rent the Navy headquarters and the ment of Defense, its Armed Forces and property that may be opened for ven-
it; then you will find rest for your souls” (v.16). Naval Station in Fort Bonifacio–which its major services. ture. Ronnie Santos
Centuries later, Jesus, the Son of God, said: “Come
to Me, all you who labor and are heavy laden, and I will
give you rest” (Matt. 11:28). Mikey to Noy: Probe all past presidents’ anomalous transactions
The parts of our lives that we have tried and failed to ANG Galing Pinoy Partylist not concentrate on the pre- “Fighting corruption volved in corrupt practices,
repair can be restored by the hand of God. Through faith Rep. Juan Miguel Arroyo re- vious administration of her had always been the battle- directly or indirectly, are
in Christ, we can be made whole. minded President Benigno mother but also should look cry of every administration. still actively involved in
Aquino III that all adminis- into all big anomalies of for- Investigation on corruption running the government,”
Life’s fractures can be mended trations, including the gov- mer Presidents Fidel Ramos issues should go beyond Arroyo said.
By faith in Christ the Lord— ernment of the late President and Joseph Estrada. the GMA administration, Arroyo explained that
At first the pain but then the gain Cory Aquino, were tainted He agreed to Aquino’s as all past administrations “when on top, all guns are
And usefulness restored.—Hess with corruption issues. statement that there is a had been tainted with cor- trained on you and you sure
Arroyo said if Aquino is need to combat corrup- ruption issues and that will be accused of corrup-
really bent on fighting cor- tion in the bureaucracy and some of those who have tion. That’s the price every

LINE ADS ruption in the country, the


Truth Commission should
punish those who are found
guilty.
been alluded to or had been
suspected to have been in-
administration has to pay
for being elected in power.”

loans For Sale!!! Brand New


Dashboard Cover
for: Lancer Singkit, Hotdog,
New MMDA chief: No
more coding exemptions
www.premierecarloan.com
Call 415-7553 or 774-1099 Itlog, Pizza, Lovelife, Big Body,
Small Body, etc...
6% P.A. Bnew/Used cars 0923-6038090 / 0930-3697419 THE exemptions issued to vehicles aside from those
Car Loan / car Lateral
(02)9077121 • 09151980332 House & Lot in Country Homes
allowed by the law is no longer in effect, Chairman
0921-6774142 CHARLIE Tagaytay. P2.8M Francis Tolentino of the Metropolitan Manila Devel-
0919-6280844 / 0922-8758392 opment Authority (MMDA) disclosed this as he for-
salary/OFW 330sq.m. 3 bedrooms
TEXT (0906) 842-2445 http://ramilisrael.sulit.com.ph mally assumed his post yesterday.
This is the first directive of the three-term mayor of
job offer For sale. Kassel Condo Tagaytay City as he faced the media and all the officials
Work from Home!!! Rem. 601 / 31sqm of the MMDA in simple turnover ceremonies at the
Part/full time: 10-30k/month unfurnished. Pasay Taft,
www.peaklifestyle.com/eagles. Vito Cruz. Sylvia Rodriguez MMDA main offices in Makati City.
Text 0908-1952711 896-4656 / 8964875 Mayor Alfredo S. Lim raises the hand of World Boxing Association super The Unified Vehicle Volume Reduction Program
0917-5252876 flyweight champion Nonito “The Filipino Flash” Donaire, Jr. for successfully (UVVRP) or the number-coding scheme has been in
JOB HIRING / defending his title during his July 10 fight in US. Lim gives a victory party effect for the past ten years and exemptions have also
Affordable townhouse
OPEN TO ALL COURSES in QC 2.48M, H&L in and motorcade to Donaire, who made the Filipinos proud, during his
Mr. Bryx 0999-422-4457
grown in numbers that include private vehicles.
Antipolo 1.45M courtesy visit at the Manila City Hall. MIKE SUPERALES
Francis 0918-4700130 Tolentino though clarified that vehicles used by
CLERK/SEC./ENCODER medical practitioners and official media vehicles
4 inquiry# 0928-2525904 health products Aquino has no plan on genuine are excused from the order.

agrarian reform–militant solon


No. 1 Diet Products.
services Safe & proven
The order was borne out of the early briefing he
Low Rates New Adventure 0927-3727537 had with his predecessor, former MMDA chairman
for Hire 486-9951 * 0926-7248045 Anakpawis Rep. Rafael Mari- land to its beneficiaries while in Oscar Inocentes and officials of the agency.
opportunities ano has expressed disappoint- office.
LIPAT BAHAY
CLOSED VAN Mini-Lottery by ment over President Aquino’s However, during Monday’s
Tel. 985-6303 * 707-4663 www.bettingstation.biz games www. first State-of-the-Nation Address SONA, Aquino has no mention of
CP – 0918-6410756 basketballending.net (SONA) for absence of genuine his program for agrarian reform.
& www.bingomillions.biz
Affordable Houses in QC 8816-855 or 0917-5165571 agrarian reform plan, particu- According to Mariano, the
Francis 0918-4700130 larly on Hacienda Luisita. peasantry has been expecting a
www.francismec.sulit.com.ph Hotel Training for abroad. Room He said Aquino is protecting clear declaration from Aquino
Nissan Urvan for Rent!
Attendant, F/B, his family’s interest as he is try- about land distribution and the
Front Desk
240-3530 / 0932-6235026 091-84830973 or 994-2731
ing to evade the issue on Haci- release of political prisoners.
enda Luisita. “It was so unfortunate that
buy & sell Tubero/Karpintero/Mason The militant lawmaker even Mr. Aquino has made no men-
1BR Condo Jerry 413-6283 reminded Aquino on his election tion of land distribution and
7.5k/mo. No D/P
nr. MRT campaign promise that he will freeing the political prisoners,”
0917-9627576 Bartending Seminar 332-7002 distribute the Hacienda Luisita Mariano added. Annette Vergel
8 Wednesday,  July 28, 2010

Lady Tams rebound,


trounce Falcons at V-League
FAR Eastern U made the race to the National U share second with 2-1
quarterfinals wide open as it repulsed slates.
Adamson, 25-19, 25-22, 25-16, to The Lady Falcons, who nipped the
force a three-way tie for fourth in the Pirates in five sets last week, failed to
Shakey’s V-League Season 7 Second get untracked in the face of the Lady
Conference at The Arena in San Juan Tams solid start and reeled to their
late Sunday. first sweep loss in the tournament or-
With guest players Rachel Anne ganized by Sports Vision and backed
Daquis and Michelle Carolino com- by Accel, Mikasa and Excelroof.
bining for 30 hits, including 26 at- Former MVP Nerissa Bautista
tacks, the Lady Tams caught the Lady struggled for just 10 kills which stood
Falcons off-guard and dictated the as the team’s best output with no oth-
tempo early en route to the straight- er Altas scoring in twin digits.
set victory. Gail Martin had 8, Angela Benting
It was FEU’s second straight win made 7 and Pau Soriano and Michelle
after dropping its first two games with Laborte had 6 and 5 points, respec-
the Lady Tams joining the Lyceum Pi- tively. In all, FEU overpowered Ad-
rates and their victim in fourth half- amson, 45-32, had more blocks, 8-5,
way through the single round robin and turned in five service aces against
eliminations among eight teams. the Lady Falcons’ one.
San Sebastian continued to lord it Earlier, Lyceum toppled St. Be-
over the field with a 4-0 card, beating nilde in three sets to likewise even its
Perpetual Help, 27-25, 25-21, 25-18, slate at 2-2 with the match to be aired
also last Sunday to move a win away on NBN-4 starting at 2 p.m. Wednes-
from formalizing its stint in the next day.
round of the season-ending confer- The FEU-Adamson game will be
ence sponsored by Shakey’s Pizza. telecast Wednesday, also starting at
Ateneo and surprise newcomer 2 p.m.

Unson leads in Optimist Int’l Jr. Golf


FILIPINO golfer Andie Unson con- must polish her putting more to be
tinued to flash fine form, firing a able to nail this one,” said ICTSI coach
one-under 71 to wrest a one-stroke Bong Lopez.
lead over Hawaii’s Eimi Koga in the Unson is coming off a successful
second round of the Optimist Inter- stint in the US Women’s Am quali-
national Junior Golf Championship fier which she topped in Stockton,
at the PGA National Golf and Resort California last week. Koga matched
Club in Palm Beach, Florida Sunday. Unson’s 71 to assume the challenger’s
A pool report said Unson made role at 145 while Maria Villalobos of
two birdies against a bogey at the front Colombia carded a 73 to be at 147.
What is UP’s real problem: Coach or players? then parred the backside of the par-72 Bohmer wavered at the backside
layout to turn in one of the day’s best with three bogeys and a double-bogey
UP is now at 0-4 in the UAAP the injury list.
scores under tough condition. and wound up with a 41 and 78 and
seniors division. Worse for him, the Milk-
Two down behind Colombia’s tumbled down to joint fifth at 149.
This is despite the entry of men got Topex Robinson, who
Anna Bohmer at the start of the Meanwhile, Daniella Uy birdied
a new coach who handled a play the same position as de la
round, the top ICTSI bet took charge No. 16 for a 73 and remained in fourth
PBA team. Where is the prob- Pena.
with an even 144 aggregate, counting in the 12-13 division of the annual
lem then? Nasa coach o nasa De la Peña must be won-
her opening 73, as she moved within event featuring some of the world’s
players? dering why.
18 holes away from wrapping up the leading junior players.
nnn He should be.
girls’ 14-15 division crown. She had a 147 and stood five
A top PBA coach was recently offered to handle My friendly advice: Find a new team next con-
“She’s in top shape and playing strokes off Ana Valdes of Mexico, who
a UAAP team. ference, Kelvin!
with so much confidence. But she had a 142 after a second straight 71.
He almost considered it until he was told of nnn
how much his monthly salary will be.
P8,000 a month.
The PBA still enjoyed a good crowd last Sunday
despite the heavy downpour that afternoon.
GM So settles another draw in Biel chess
He naturally declined. Heavy rains flooded most of Metro Manila. FILIPINO teenage Grandmaster er Italian GM Fabio Caruana, who
“Kulang pa pang-gas papunta sa gym nila,” But that didn’t stop the fans from going to the (GM) Wesley So settled another settled a truce with Netherland’s
the veteran coach said. Big Dome. hard-fought draw this time against GM Anish Giri after 32 moves of
nnn nnn Vietnamese wunderkind GM Nguyen Catalan. Caruana, So’s only tor-
Kelvin de la Peña, a former NCAA MVP, The Mapua Red Robins, last year’s NCAA junior Ngoc Truong Son after 26 moves of mentor, scored 4.5 points in seven
still has a contract with Alaska. division whipping boys, defeated the Slav Defense skirmish in the seventh outings.
On his rookie year, he was sidelined due to an San Sebastian Staglets last weekend. round of the 43rd Biel International Also with 4 points are GM Maxime
injury. No one wanted to believe this, but it’s true, Chess Festival Young Grandmasters Vachier-Lagrave of France, GM Evg-
Several months ago, then Purefoods team Coach Randy Alcantara’s charges won. tournament in Biel, Switzerland on eny Tomashevsky and GM Dmitry
wanted to get his services but Alaska did not give What a stunning victory that sent the message Monday. Andreikin of Russia and GM Maxim
him away. straight–the MIT Red Robins are on their way The 16-year-old Bacoor whiz Rodshtein of Israel.
De la Peña is now okay to play, but he’s still in back to its old glory in junior basketball. kid raised his total 4 points to re- In Tuesday’s 8th round, So will
main at 2nd spot behind solo lead- meet Giri with the black pieces.